Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Roumain

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Roumain

Precauţii > Manipularea

Precauţii > Manipularea computerului n112 N Manipularea computerului ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Curăţaţi biroul cu o cârpă moale, uscată sau ușor umezită cu o soluţie de detergent slabă. Nu folosiţi tampoane abrazive, pudră de lustruire sau solvenţi precum alcool sau benzină, deoarece acestea pot deteriora finisările computerului. Dacă scăpaţi un obiect solid sau lichide pe computer, opriţi computerul, deconectaţi-l de la priză și scoateţi acumulatorul. Este posibil ca computerul să trebuiască să fie verificat de personal calificat înainte să îl porniţi din nou. Nu scăpaţi computerul și nu așezaţi obiecte pe acesta. Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la: ❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer ❑ Lumină solară directă ❑ Praf excesiv ❑ Umezeală sau ploaie ❑ Vibraţii sau șocuri mecanice ❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi ❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C ❑ Umiditate ridicată Nu amplasaţi echipamente electronice lângă computer. Câmpul electromagnetic al echipamentului poate cauza defecţiuni computerului. Utilizaţi computerul pe o suprafaţă solidă și stabilă. Vă sfătuim să nu utilizaţi computerul ţinându-l direct în poală. Este posibil ca temperatura părţii de dedesubt a unităţii să crească în timpul funcţionării normale și, după o perioadă de timp mai îndelungată, poate duce la situaţii de disconfort sau arsuri.

Precauţii > Manipularea computerului n113 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Asiguraţi o circulaţie adecvată a aerului, pentru a preveni creșterea temperaturii interne. Nu puneţi computerul pe suprafeţe poroase cum ar fi carpetele, păturile, canapelele sau paturile sau în apropierea draperiilor ce pot bloca orificiile de ventilare. Computerul utilizează semnale radio de înaltă frecvenţă și poate cauza interferenţe cu recepţia radio sau TV. Dacă se întâmplă acest lucru, mutaţi computerul la o distanţă corespunzătoare faţă de acestea. Folosiţi doar echipamente periferice și cabluri de interfaţă specificate. În caz contrar, pot apărea probleme. Nu utilizaţi cabluri de conectare tăiate sau deteriorate. În cazul în care computerul este mutat dintr-un loc rece direct într-unul cald, în interiorul computerul poate apărea condensul. În acest caz, așteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni computerul. Dacă apare orice problemă, deconectaţi computerul de la priză și contactaţi VAIO-Link. Asiguraţi-vă că deconectaţi adaptorul CA și că scoateţi acumulatorul înainte de a curăţa computerul. Pentru a evita pierderea de date atunci când computerul este deteriorat, faceţi periodic copii de siguranţă ale datelor.