Views
8 months ago

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Consignes d’utilisation Néerlandais

Aan de slag Disks die

Aan de slag Disks die kunnen worden afgespeeld op dit apparaat U kunt CD-DA's (ook met CD TEXT) en CD-R's/CD-RW's (MP3-/WMA/AAC-bestanden (pagina 21)) afspelen met dit apparaat. Soorten disks Label op de disk CD-DA MP3 WMA AAC Het apparaat opnieuw instellen Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt of na het vervangen van de accu of het wijzigen van de aansluitingen, moet u het apparaat opnieuw instellen. Maak het voorpaneel los (pagina 7) en druk met een puntig voorwerp, zoals een balpen, op de RESET-toets (pagina 8). Opmerking Als u op de RESET-toets drukt, worden de klokinstelling en bepaalde opgeslagen gegevens gewist. De klok instellen De digitale klok werkt met een 24-uursaanduiding. 1 Houd de selectietoets ingedrukt. Het instelscherm wordt weergegeven. 2 Draai de regelknop tot "CLOCK-ADJ" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop. De aanduiding voor het uur gaat knipperen. 3 Stel de uren en minuten in door de regelknop te draaien. Als u de digitale aanduiding wilt verplaatsen, drukt u op (SEEK) –/+. 4 Druk op de selectietoets na het instellen van de minuten. Het instellen is voltooid en de klok begint te lopen. Als u de klok wilt weergeven, drukt u op (DSPL). Druk nogmaals op (DSPL) als u naar het vorige scherm wilt terugkeren. Tip U kunt de klok automatisch instellen met de RDSfunctie (pagina 12). De DEMO-stand annuleren U kunt het demonstratiescherm annuleren dat wordt weergegeven tijdens het uitschakelen. 1 Houd de selectietoets ingedrukt. Het instelscherm wordt weergegeven. 2 Draai de regelknop tot "DEMO" wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Selecteer "DEMO-OFF" door de regelknop te draaien en er vervolgens op te drukken. Het instellen is voltooid. 4 Druk op (BACK). Het display keert terug naar de normale ontvangst-/weergavestand. 6

Het voorpaneel verwijderen Ter voorkoming van diefstal kunt u het voorpaneel van het apparaat verwijderen. Waarschuwingstoon Wanneer u het contactschakelaar in de stand OFF zet zonder het voorpaneel te verwijderen, hoort u gedurende enkele seconden de waarschuwingstoon. U hoort de waarschuwingstoon alleen als de ingebouwde versterker wordt gebruikt. 1 Houd (SOURCE/OFF) ingedrukt. Het apparaat wordt uitgeschakeld. 2 Druk op en trek het voorpaneel naar u toe. Het voorpaneel bevestigen Plaats deel A van het voorpaneel op deel B van het apparaat, zoals wordt weergegeven, en druk op de linkerzijde tot deze vastklikt. A B Opmerking Plaats niets op de binnenkant van het voorpaneel. Opmerkingen • Laat het voorpaneel niet vallen en druk niet te hard op het voorpaneel en het display. • Stel het voorpaneel niet bloot aan hitte/hoge temperaturen of vocht. Laat het voorpaneel niet achter in een geparkeerde auto of op het dashboard/de hoedenplank. • Verwijder het voorpaneel niet terwijl het USBapparaat wordt afgespeeld, anders kunnen de USBgegevens worden beschadigd. 7