Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Norvégien

O bezbednosti Hvala vam

O bezbednosti Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod. Za kupce Za postavljanje ovog proizvoda je potrebna dovoljna stručnost. Obavezno poverite postavljanje dilerima ili licenciranim ugovaračima kompanije Sony i posvetite posebnu pažnju bezbednosti tokom montaže. Sony nije odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnom montažom, ili postavljanjem bilo kog drugog osim navedenog proizvoda. Vaša zakonska prava (ako ih ima) se ne povređuju. Za dilere kompanije Sony Za postavljanje ovog proizvoda je potrebna dovoljna stručnost. Obavezno pažljivo pročitajte ovaj priručnik da biste bezbedno obavili rad na postavljanju. Sony nije odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnim postavljanjem. Ovaj priručnik dajte kupcu nakon postavljanja. Ovaj priručnik sa uputstvima prikazuje ispravno rukovanje proizvodom i važne mere predostrožnosti koje su potrebne da bi se sprečile nesreće. Obavezno pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite proizvod. Držite ovaj priručnik dostupnim za buduću upotrebu. Proizvodi kompanije Sony su projektovani da budu bezbedni. Međutim, ako se proizvodi nepravilno koriste, to može da dovede do ozbiljnih povreda usled požara, strujnog udara, prevrtanja proizvoda ili padanja proizvoda. Obavezno poštujte mere predostrožnosti za bezbednost radi sprečavanja takvih nesreća. OPREZ Određeni proizvodi Ovaj nosač za montažu na zid je projektovan za upotrebu sa određenim modelima TV-a. Za TV prijemnike, pogledajte Uputstva za korišćenje da biste proverili da li nosač za montažu na zid može da se koristi. Za kupce UPOZORENJE Ako se sledeće mere predostrožnosti ne poštuju, to može da dovede do teških telesnih povreda ili smrti usled požara, strujnog udara ili padanja proizvoda. Obavezno poverite postavljanje licenciranim ugovaračima i držite malu decu dalje tokom postavljanja. Ako se nosač za montažu na zid ili TV ne postave pravilno, može doći do sledećih nesreća. Licencirani ugovarači treba obavezno da izvrše postavljanje. TV može da padne i da dovede do ozbiljnih povreda, kao što su modrica ili prelom. Ako je zid na koji se postavlja nosač za montažu na zid nestabilan, neravan ili nije vertikalan u odnosu na pod, uređaj može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine. Zid treba da bude u stanju da podnese najmanje četiri puta veću težinu od težine TV-a. (Pogledajte Uputstva za korišćenje vašeg TV-a radi njegove težine.) Ako postavljanje nosača za montažu na zid nije dovoljno čvrsto, uređaj može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine. Obavezno poverite pomeranje ili demontažu TV-a licenciranim ugovaračima. Ako druge osobe osim licenciranih ugovarača prebacuju ili demontiraju TV, on može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine. Neka obavezno dve ili više osoba nose ili demontiraju TV. Ne skidajte vijke, i slično, nakon montiranja TV-a. Ako to učinite, TV može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine. Ne vršite izmene na delovima nosača za montažu na zid. Ako to učinite, nosač za montažu na zid može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine. Nemojte montirati nikakvu opremu osim navedenog proizvoda. Ovaj nosač za montažu na zid je projektovan samo za upotrebu sa navedenim proizvodom. Ako montirate opremu osim navedene, ona može da padne ili da se polomi i izazove povrede ili oštećenje imovine. Ne primenjujte nikakvo opterećenje osim TV-a na nosač za montažu na zid. Ne tresite TV prijemnik levo/desno, gore/dole. Ako to učinite, TV može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine. Ne oslanjajte se ili ne kačite na TV. Ne oslanjajte se ili ne kačite na TV, pošto on može da padne na vas i izazove ozbiljne povrede. OPREZ Ako se ne poštuju sledeće mere predostrožnosti, može da dođe do povreda ili oštećenja imovine. Ne rukujte proizvodom sa prekomernom silom tokom čišćenja ili održavanja. Ne primenjujte prekomernu silu na gornjoj strani TV-a. Ako to učinite, TV može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine. Mere predostrožnosti Ako koristite TV postavljen na nosač za montažu na zid dugo vremena, zid iza i iznad TV-a može da promeni boju ili se tapete mogu odlepiti, u zavisnosti od materijala zida. Ako se kompletan nosač za montažu skine nakon postavljanja, ostaju rupe od vijaka. Ne koristite nosač za montažu na zid na mestu gde je podložan mehaničkim vibracijama. Postavljanje nosača za montažu na zid Za dilere kompanije Sony UPOZORENJE Sledeća uputstva su namenjena samo za dilere kompanije Sony. Obavezno pročitajte gore opisana bezbednosna uputstva i obratite posebnu pažnju na bezbednost tokom postavljanja, održavanja i provere ovog proizvoda. SR − 3 (SR) −

Ne postavljajte nosač za montažu na zid na zidnim površinama gde su uglovi ili strane televizora izbočeni od površine zida. Ne postavljajte nosač za montažu na zid na zidnim površinama kao što je stub, gde su uglovi ili strane televizora izbočeni od površine zida. Ako se desi da osoba ili predmet udare u izbočeni ugao ili bočnu stranu TV-a, to može da dovede do povreda ili oštećenje imovine. Ne postavljajte TV iznad ili ispod klima uređaja. Ako je TV izložen dugo vreme prodoru vode ili toplog vazduha iz klima uređaja, to može da dovede do požara, strujnog udara ili kvara na TV-u. Obavezno postavite nosač za montažu na zid čvrsto na zid postupajući prema uputstvima iz ovog priručnika. Ako bilo koji od vijaka postane labav ili ispadne, nosač za montažu na zid može da padne i dovede do povreda ili oštećenja imovine. Obavezno koristite odgovarajuće vijke za materijal zida i postavite uređaj bezbedno pomoću četiri ili više vijaka prečnika 8 mm (ili ekvivalentne). Obavezno pravilno koristite isporučene vijke i delove za pričvršćenje postupajući prema uputstvima iz ovog priručnika. Ako koristite delove koji nisu originalni, TV može da padne i da nekome dovede do telesne povrede ili do oštećenja TV-a. Proverite da li ste pravilno sklopili nosač za zid postupajući prema datom postupku objašnjenom u ovom priručniku sa uputstvima. Ako su bilo koji od vijaka labavi ili ispadnu, TV može da padne i da nekome dovede do telesne povrede ili do oštećenja TV-a. Obavezno pritegnite vijke čvrsto u određenom položaju. Ako propustite da to učinite, TV može da padne i da nekome dovede do telesne povrede ili do oštećenja TV-a. Pazite da ne izlažete televizor udaru tokom postavljanja. Ako se TV izloži udaru, može da padne ili da se polomi. Ovo može da dovede do povreda. Obavezno postavite TV na zid koji je istovremeno vertikalan i ravan. Ako propustite da to učinite, TV može da padne i izazove povrede. Nakon pravilnog postavljanja TV-a, propisno obezbedite kablove. Ako se ljudi ili predmeti zapletu sa kablovima, to može da dovede do povreda ili do oštećenja TV-a. Ne dozvolite da strujni kabl ili kabl za povezivanje budu priklješteni. Ako se strujni kabl ili kabl za povezivanje priklešti između uređaja i zida ili se savije ili iskrivi silom, unutrašnji provodnici mogu da postanu otkriveni i izazovu kratak spoj ili prekid struje. Ovo može da izazove požar ili strujni udar. Vijci potrebni za pričvršćenje nosača za montažu na zid se ne isporučuju. Koristite odgovarajuće vijke za materijal i strukturu zida prilikom montiranja nosača za montažu na zid. − 4 (SR) −

 • Page 1 and 2:

  Wall-Mount Bracket Installation Inf

 • Page 3 and 4:

  On Safety Thank you for purchasing

 • Page 5 and 6:

  Installing the TV onto the wall Ins

 • Page 7 and 8:

  Allow for suitable clearance betwee

 • Page 9 and 10:

  Preparing for the installation of t

 • Page 11 and 12:

  Confirming the completion of the in

 • Page 13 and 14:

  Sécurité Nous vous remercions d

 • Page 15 and 16:

  Installation du téléviseur au mur

 • Page 17 and 18:

  Prévoyez un espace suffisant entre

 • Page 19 and 20:

  Préparation à l’installation du

 • Page 21 and 22:

  2-b AVERTISSEMENT ˎˎAssurez-vou

 • Page 23 and 24:

  Información de instalación para u

 • Page 25 and 26:

  Instalación del soporte del montaj

 • Page 27 and 28:

  Definición del lugar para la insta

 • Page 29 and 30:

  Consulte la siguiente tabla sobre l

 • Page 31 and 32:

  Tornillo (+PSW 6 x 20) Polea Pañ

 • Page 33 and 34:

  Especificaciones f h1 h2 g d b a c

 • Page 35 and 36:

  Hinweise zur Sicherheit Vielen Dank

 • Page 37 and 38:

  Montieren des Fernsehgeräts an der

 • Page 39 and 40:

  Bedienungsanleitung des Fernsehger

 • Page 41 and 42:

  Vorbereitung der Montage des Fernse

 • Page 43 and 44:

  2-a 3 Verhindern Sie, dass sich di

 • Page 45 and 46:

  Installatie-informatie voor de Sony

 • Page 47 and 48:

  WAARSCHUWING De volgende instructie

 • Page 49 and 50:

  De installatieplaats bepalen 1 Bepa

 • Page 51 and 52:

  Raadpleeg de onderstaande tabel voo

 • Page 53 and 54:

  Kabelschijf Zachte doek Schroef (+

 • Page 55 and 56:

  Technische gegevens f h1 h2 g d b a

 • Page 57 and 58:

  Informazioni sulla sicurezza Grazie

 • Page 59 and 60:

  Installazione del televisore a pare

 • Page 61 and 62:

  Accertarsi di lasciare uno spazio l

 • Page 63 and 64:

  Preparazione per l’installazione

 • Page 65 and 66:

  2-b AVVERTENZA ˎˎAccertarsi che

 • Page 67 and 68:

  Installationsinformation för anvä

 • Page 69 and 70:

  Installera inte väggfästet på en

 • Page 71 and 72:

  Välja installationsplats 1 Välj i

 • Page 73 and 74:

  Se tabellen nedan för information

 • Page 75 and 76:

  Block Mjuk duk Skruv (+PSW 6 x 20)

 • Page 77 and 78:

  Specifikationer f h1 h2 g d b a c e

 • Page 79 and 80:

  Informacje dotyczące bezpieczeńst

 • Page 81 and 82:

  Montaż telewizora na ścianie Proc

 • Page 83 and 84:

  Zapewnić odpowiedni odstęp pomię

 • Page 85 and 86:

  Przygotowanie do montażu telewizor

 • Page 87 and 88:

  2-b Sprawdzenie kompletności mont

 • Page 89 and 90:

  Informações de instalação para

 • Page 91 and 92:

  Instalar o suporte para montagem na

 • Page 93 and 94:

  Decidir sobre a localização da in

 • Page 95 and 96:

  Consulte a tabela em baixo para sab

 • Page 97 and 98:

  Parafuso (+PSW 6 x 20) Polia Pano

 • Page 99 and 100:

  Especificações f h1 h2 g d b a c

 • Page 101 and 102:

  Om sikkerhed Tak, fordi du har køb

 • Page 103 and 104:

  Montering af tv'et på væggen Mont

 • Page 105 and 106:

  Tegningen nedenfor viser, hvor stor

 • Page 107 and 108:

  Gør klar til montering af tv'et 1

 • Page 109 and 110:

  2-b Kontroller monteringen Kontrol

 • Page 111 and 112:

  Asennustiedot Sonyn seinäasennuski

 • Page 113 and 114:

  Älä asenna seinäasennuskiinnitin

 • Page 115 and 116:

  Asennuspaikan määrittäminen 1 M

 • Page 117 and 118:

  Katso jalustan sovittimen kiinnitys

 • Page 119 and 120:

  Ruuvi (+PSW 6 x 20) Hihnapyörä

 • Page 121 and 122:

  Tekniset tiedot f h1 h2 g d b a c e

 • Page 123 and 124:

  Om sikkerheten Takk for at du kjøp

 • Page 125 and 126:

  Installere TV-en på veggen Install

 • Page 127 and 128:

  La det være en passende klarering

 • Page 129 and 130:

  Forberede installasjonen av TV-en 1

 • Page 131 and 132:

  2-b Bekrefte fullføringen av inst

 • Page 133 and 134:

  Πληροφορίες εγκατά

 • Page 135 and 136:

  Εγκατάσταση της Επ

 • Page 137 and 138:

  Καθορισμός της θέσ

 • Page 139 and 140:

  Ανατρέξτε στον παρ

 • Page 141 and 142:

  Τροχαλία Μαλακό πα

 • Page 143 and 144:

  Τεχνικά χαρακτηρισ

 • Page 145 and 146:

  Duvar Askı Aparatı Güvenlik Bu

 • Page 147 and 148:

  Televizyonu duvara monte etme Monta

 • Page 149 and 150:

  Televizyon ile tavan ve duvar çık

 • Page 151 and 152:

  Televizyonun montajı için hazırl

 • Page 153 and 154:

  2-b Montajın tamamlandığını o

 • Page 155 and 156:

  Szerelési információk a Sony fal

 • Page 157 and 158:

  A fali konzolt ne szerelje fel olya

 • Page 159 and 160:

  A felszereléshez megfelelő hely k

 • Page 161 and 162:

  Az alap illesztőkeret elhelyezés

 • Page 163 and 164:

  Tárcsa Puha ruhadarab Csavar (+PS

 • Page 165 and 166:

  Műszaki adatok f h1 h2 g d b a c e

 • Page 167 and 168:

  Bezpečnostní opatření Děkujeme

 • Page 169 and 170:

  Montáž televizoru na zeď Montá

 • Page 171 and 172:

  Mezi televizorem a stropem a vyčn

 • Page 173 and 174:

  Příprava na montáž televizoru 1

 • Page 175 and 176:

  2-b Potvrzení dokončení montá

 • Page 177 and 178:

  Informácie týkajúce sa používa

 • Page 179 and 180:

  Montáž montážnej konzoly na ste

 • Page 181 and 182:

  Určenie miesta montáže 1 Určte

 • Page 183 and 184:

  Podľa nasledujúcej tabuľky určt

 • Page 185 and 186:

  Skrutka (+PSW 6 x 20) Kladka Mäk

 • Page 187 and 188:

  Technické údaje f h1 h2 g d b a c

 • Page 189 and 190:

  Despre siguranţă Vă mulţumim pe

 • Page 191 and 192:

  Instalarea televizorului pe perete

 • Page 193 and 194:

  Lăsaţi un spaţiu liber suficient

 • Page 195 and 196:

  Pregătirea instalării televizorul

 • Page 197 and 198:

  2-b Confirmarea finalizării insta

 • Page 199 and 200:

  Информация за монт

 • Page 201 and 202:

  Монтаж на конзола з

 • Page 203 and 204:

  Определяне на мяст

 • Page 205 and 206:

  Вижте таблицата по-

 • Page 207 and 208:

  Винт (+PSW 6 x 20) Макар

 • Page 209 and 210:

  Спецификации f h1 h2 g

 • Page 211 and 212:

  Название продукта

 • Page 213 and 214:

  Уcтaнaвливaйтe тeлeви

 • Page 215 and 216:

  Определение местоп

 • Page 217 and 218:

  Расположения крепл

 • Page 219 and 220:

  Винт (+PSW 6 x 20) Шкив

 • Page 221 and 222:

  Технические характ

 • Page 223 and 224:

  кронштейн для наст

 • Page 225 and 226:

  Встановлення телев

 • Page 227 and 228:

  Залиште достатній

 • Page 229 and 230:

  Підготовка до вста

 • Page 231 and 232:

  2-b ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ˎˎ

 • Page 233 and 234:

  Paigaldusteave Sony seinale paigald

 • Page 235 and 236:

  Ärge paigaldage seinakinnitust sei

 • Page 237 and 238:

  Paigalduskoha valimine 1 Tehke kind

 • Page 239 and 240:

  Aluse adapteri kinnituskoha jaoks v

 • Page 241 and 242:

  Kruvi (+PSW 6 x 20) Rihmaratas Pe

 • Page 243 and 244:

  Tehnilised andmed f h1 h2 g d b a c

 • Page 245 and 246:

  Drošība Pateicamies, ka iegādāj

 • Page 247 and 248:

  Televizora piestiprināšana pie si

 • Page 249 and 250: Starp televizoru un griestiem vai s
 • Page 251 and 252: Sagatavošanās televizora uzstād
 • Page 253 and 254: 2-b Pārliecinieties, vai uzstād
 • Page 255 and 256: Tvirtinimo informacija norint naudo
 • Page 257 and 258: Nemontuokite prie sienos tvirtinamo
 • Page 259 and 260: Montavimo vietos pasirinkimas 1 Nus
 • Page 261 and 262: Norėdami sužinoti apie pagrindo a
 • Page 263 and 264: Skriemulys Minkštas skudurėlis S
 • Page 265 and 266: Techniniai duomenys f h1 h2 g d b a
 • Page 267 and 268: O varnosti Zahvaljujemo se vam za n
 • Page 269 and 270: Vgradnja televizorja na steno Posto
 • Page 271 and 272: Pazite na primerno razdaljo med tel
 • Page 273 and 274: Priprava na vgradnjo televizorja 1
 • Page 275 and 276: 2-b Preverjanje vgradnje Preverite
 • Page 277 and 278: Informacije za instalaciju Sony nos
 • Page 279 and 280: Ne postavljajte nosač za postavlja
 • Page 281 and 282: Odlučivanje o mjestu postavljanja
 • Page 283 and 284: Pogledajte donju tablicu za položa
 • Page 285 and 286: Vijak (+PSW 6 x 20) Kolotur Mekan
 • Page 287 and 288: Specifikacije f h1 h2 g d b a c e D
 • Page 289 and 290: Қауіпсіздік туралы
 • Page 291 and 292: Теледидарды қабырғ
 • Page 293 and 294: Теледидар мен төбе
 • Page 295 and 296: Теледидарды орнату
 • Page 297 and 298: 2-b Орнатудың аяқта
 • Page 299: Informacije za montažu za upotrebu
 • Page 303 and 304: Odlučivanje o mestu za postavljanj
 • Page 305 and 306: Pogledajte donju tabelu o mestu za
 • Page 307 and 308: Vijak (+PSW 6 x 20) Remenica Meka
 • Page 309 and 310: Specifikacije f h1 h2 g d b a c e D
 • Page 311 and 312: HE ˎ ˎ ˎ על בטיחות תו
 • Page 313 and 314: התקנת הטלוויזיה על-
 • Page 315 and 316: * אפשר מרווח מתאים ב
 • Page 317 and 318: ˎ ˎ ˎ ˎ ˎ ˎ ˎ 1 הכנה ל
 • Page 319 and 320: אישור השלמת ההתקנה