Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Turc

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Turc

Ikke monter

Ikke monter veggmonteringsbraketten på veggoverflater hvor hjørnene eller sidene av TV-en stikker frem fra veggoverflaten. Ikke monter veggmonteringsbraketten på veggoverflater som en søyle hvor hjørnene eller sidene av TV-en stikker frem fra veggoverflaten. Hvis en person eller en gjenstand treffer det utstikkende hjørnet eller siden på TV-en, kan det føre til personskade eller skade på eiendom. Ikke installer TV-en over eller under et klimaanlegg. Hvis TV-en utsettes for vannlekkasjer eller luftstrøm fra et klimaanlegg over lang tid, kan dette forårsake brann, elektrisk støt eller en feilfunksjon på TV-en. Sørg for at du monterer veggmonteringsbraketten sikkert på veggen etter anvisningene i denne bruksanvisningen. Hvis noen av skruene er løse eller faller ut, kan veggmonteringsbraketten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Sørg for at du bruker riktige skruer etter materialet i veggen og installer enheten sikkert med fire eller flere skruer av størrelsen 8 mm diameter (eller tilsvarende). Sørg for at du monterer braketten riktig etter anvisninger forklart i denne bruksanvisningen. Dersom noen av skruene er løse eller faller ut, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på TV-en. Sørg for at du strammer skruene godt til i riktig posisjon. Hvis du ikke vil gjøre dette, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på TV-en. Vær forsiktig så TV-en ikke utsettes for støt under installasjon. Hvis TV-en utsettes for støt, kan den falle ned eller ødelegges. Dette kan forårsake personskade. Sørg for at du installerer TV-en på en vegg som er både vinkelrett og flat. Hvis du ikke gjør dette, kan TV-en falle ned og forårsake personskade. Etter riktig installasjon av TV-en, må du feste kablene på riktig måte. Hvis personer eller gjenstander blir viklet inn i kablene, kan dette føre til personskade eller skade på TV-en. Ikke la strømledningen eller forbindelsesledningen komme i klem. Hvis strømledningen eller forbindelsesledningen blir klemt mellom enheten og veggen, eller blir bøyd eller vridd med makt, kan de interne lederne bli eksponert og forårsake en kortslutning eller et elektrisk brudd. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt. Sørg for at du bruker de inkluderte skruene og tilkoblingsdelene på riktig måte etter anvisningene som er gitt i denne bruksanvisningen. Dersom du bruker erstattede deler, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på TV-en. Skruene som er nødvendige for å sikre veggmonteringsbraketten til veggen følger ikke med. Bruk skruer som passer for veggmaterialet og strukturen når du monterer veggmonteringsbraketten. − 4 (NO) −

Installere TV-en på veggen Installasjonsfremgangsmåten varierer avhengig av TV-en. Bruk veggmonteringsbrakett SU-WL450 til å installere TV-en på veggen. Kontrollere delene Inkludert med SU-WL450 ˎˎBekreft at alle deler følger med. Sokkel (20) (1) Trinse (2) Merknad ˎˎHvis bordstativet er festet på TV-en, kobler du fra bordstativet på forhånd. Se Startveiledning og følg trinnene i motsatt rekkefølge for å feste bordstativet. ˎˎPlasser TV-en med skjermen vendt ned på en plan og stabil overflate dekt til med en tykk, myk klut, når du sikrer tilkoblingsdelene for veggmonteringsbrakett eller når du fjerner bordstativet fra TV-en for å forhindre skade på overflaten til LCD-skjermen. ˎˎSørg for at skruene du har fjernet blir oppbevart på en trygg plass, utenfor barns rekkevidde. PSW 6x20 (4) Avstandsstykke (20) (2) PSW 4x20 med børste (2) Belte (1) Forberede installasjonen ˎˎHa TV-ens bruksanvisning tilgjengelig før installasjonen. ˎˎPass på at du har en Phillips-skrutrekker som passer skruene før monteringen. ˎˎBekreft posisjonen TV-en skal installeres i. ˎˎGjør klar fire eller flere skruer av 8 mm diameter og én skrue på 5 mm eller tilsvarende (medfølger ikke). Velg skruer som passer for materialet i veggen. Hylse (20) (M4) (2) PSW 4x20 (2) Sokkeladapter (2) PSW 4x10 (8) Avstandsstykke (60) (2) PSW 6x50 (2) Hylse (M4) (2) PSW 4x50 (2) Veggmonteringsfeste (S) (2) Avstandsstykke (2) Skive (1) PSW 5x12 (1) NO − 5 (NO) −