Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Turc

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Turc

Montera TV:n på väggen

Montera TV:n på väggen Installationsanvisningarna skiljer sig åt beroende på vilken TV du använder. Använd väggfästet SU-WL450 för att installera TV:n på väggen. Obs! ˎˎOm bordsstativet är monterat på TV:n, ta bort bordsstativet i förväg. Se startguiden och utför stegen i omvänd ordning för att montera bordsstativet. ˎˎPlacera TV:n med dess skärm vänd nedåt på en jämn och stabil yta täckt med tjockt och mjukt tyg, när du fäster monteringsdetaljerna för väggfästet och när du tar bort bordsstativet från TV:n för att förhindra att LCD-skärmens yta skadas. ˎˎVar noga med att förvara de borttagna skruvarna på en säker plats och håll dem borta från barn. Förbereda installationen ˎˎHa TV:ns bruksanvisning till hands före installationen. ˎˎInnan du påbörjar monteringen bör du se till att ha en Phillips-skruvmejsel som passar skruvarna. ˎˎKontrollera din TV:s monteringsplats. ˎˎFörbered minst fyra skruvar med en diameter på 8 mm och en skruv med en diameter på 5 mm eller liknande (medföljer ej). Välj skruvar som är lämpliga för väggmaterialet. Kontrollera delarna Medföljer SU-WL450 ˎˎKontrollera så att alla delar medföljer. Bas (20) (1) Block (2) PSW 6x20 (4) PSW 4 x 20 med bussning (2) Distans (20) (2) Rem (1) Bussning (20) (M4) (2) PSW 4x20 (2) Basadapter (2) PSW 4x10 (8) Distans (60) (2) PSW 6x50 (2) Bussning (M4) (2) PSW 4x50 (2) Väggfäste (S) (2) Distans (2) SE Bricka (1) PSW 5x12 (1) − 5 (SE) −

Välja installationsplats 1 Välj installationsplats. Kontrollera att väggen är stor nog för TV:n och att den är stark nog för en vikt som är fyra gånger TV:ns vikt. Se följande tabell beträffande att installera TV:n på väggen. Mer information om TV:ns vikt finns i bruksanvisningen till TV:n. Standardmontering Väggnära montering 80 Skärmens mittpunkt Enhet: mm Modellnamn KDL- Bildskärmsmått Avstånd till skärmens mittpunkt Monteringsavstånd Standardmontering Väggnära montering 49WD75 1 093 640 54 386 109 67 43WD75 960 565 95 386 108 67 32WD75 717 429 76 229 121 79 Obs! ˎˎVärdena i tabellen kan variera en aning beroende på installationen. ˎˎNär TV:n monteras på väggen lutar TV:ns övre sida något framåt. − 6 (SE) −