Views
8 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Grec

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Grec

Προβολή

Προβολή Aρχείων Tαινιών Χρησιµοποιείστε τη Λίστα Τίτλων “Ταινίες” (Movies) για να δείτε και να ταξινοµήσετε τα αρχεία ταινιών MPEG-2 PS που περιέχονται σε δίσκους DATA DVD. Προβολή Όλων των Τίτλων Η Λίστα Τίτλων “Ταινίες” (Movies) εµφανίζει όλους τους τίτλους που υπάρχουν στον δίσκο. Το µενού Εµφάνισης ενεργοποιείται πιέζοντας το ? 1 Πιέστε το SYSTEM MENU. 2 Επιλέξτε το “Λίστα Τίτλων”(Title List) και πιέστε το ENTER. 3 Επιλέξτε το “Ταινίες”(Movies) και πιέστε το ENTER. Εµφανίζεται η πιο πάνω οθόνη “Όλες οι Ταινίες” (All Movies) που δείχνει όλους τους τίτλους (µετακινείται πιέζοντας το .). Από την οθόνη “Όλες οι Ταινίες” µπορείτε να πραγµατοποιήσετε ρυθµίσεις για όλους τους τίτλους χρησιµοποιώντας το µενού Εµφάνισης (δείτε παρακάτω). Χρήση του µενού Εµφάνισης Πιέστε το ? µετά το βήµα 3 για να εµφανίσετε τις επιλογές για τη Λίστα Τίτλων “Ταινίες”. Σχετικά µε τον χειρισµό, δείτε τις σελίδες σε παρένθεση. Τα διαθέσιµα στοιχεία ποικίλουν, ανάλογα µε την οθόνη. Στοιχεία Όλες οι Ταινίες (All Movies) Εµφάνιση (Browse) Αναζήτηση (Search) Ταξινόµηση (Sort) Λεπτοµέρειες Εµφανίζει όλους τους τίτλους (όπως παραπάνω). Εµφανίζει µια λίστα των διαφόρων ειδών, τη Γρήγορη Λίστα (Quick List) ή τους φακέλους (σελίδα 34). Αναζητάει έναν τίτλο χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης (σελίδα 34). Ταξινοµεί τους τίτλους µε βάση την ηµεροµηνία, ή αλφαβητικά (δείτε παρακάτω). • Προβολή Όλων των Τίτλων .................................... 32 • Εµφάνιση µε βάση το Είδος, τη Γρήγορη Λίστα, ή το Φάκελο ............................................................. 34 • Αναζήτηση ενός Τίτλου .......................................... 34 • Προγραµµατισµός Αναπαραγωγής (Γρήγορη Λίστα) ....................................................... 35 W Παράδειγµα: Για να εφαρµόσετε το “Ταξινόµηση” σε όλους τους τίτλους 1 Επιλέξτε το “Ταξινόµηση”(Sort) και πιέστε το ENTER. 2 Επιλέξτε τη µορφή ταξινόµησης που θέλετε µεταξύ των “Οι πιο πρόσφατοι πρώτα”(Recent first), “Οι παλαιότεροι πρώτα”(Oldest first), “Ανά τίτλο (Α n Ζ)”, (By title (A n Z)), “Ανά τίτλο (Z n A)”, (By title (Z nA)), και πιέστε το ENTER. 32

Αναπαραγωγή ενός τίτλου 1 Μετά του βήµα 3 του “Προβολή Όλων των Τίτλων”παραπάνω, επιλέξτε τον τίτλο που θέλετε να αναπαράγετε και πιέστε το ENTER ή το ·. Ο τίτλος αρχίζει να αναπαράγεται. Μπορείτε να εφαρµόσετε και άλλες ρυθµίσεις αναπαραγωγής στον επιλεγµένο τίτλο χρησιµοποιώντας το µενού “Επιλογές” (Options) (δείτε παρακάτω). Σχετικά µε την οθόνη Λίστας Τίτλων “Ταινίες” (Όλες οι Ταινίες) Το µενού “Επιλογές” εµφανίζεται όταν επιλέξετε έναν τίτλο και πιέσετε το / Για να χρησιµοποιήσετε το µενού “Επιλογές” Πιέστε το / αντί για το ENTER στο πιο πάνω βήµα για να εµφανίσετε τις ρυθµίσεις του µενού “Επιλογές” που µπορούν να εφαρµοστούν στον τίτλο στη δεδοµένη περίπτωση. Στο πιο πάνω παράδειγµα, είναι διαθέσιµες οι παρακάτω επιλογές. 1 Λεπτοµερείς πληροφορίες Εµφανίζει λεπτοµέρειες σχετικά µε τον επιλεγµένο τίτλο. • Ηµεροµηνία (Date): Εµφανίζει το έτος εγγραφής. • Είδος (Genre): Εµφανίζει το όνοµα του είδους. • Φορµά (Format): Εµφανίζει το φορµά κωδικοποίησης. 2 Περιοχή λίστας Εµφανίζει τους τίτλους όλου του περιεχοµένου. Επιλογές Αναπαραγωγή από την Αρχή (Play from Beginning) Προσθήκη στη Γρήγορη Λίστα (Add to Quicklist) Λεπτοµέρειες Αρχίζει την αναπαραγωγή του τίτλου που επιλέξατε από την αρχή. Προσθέτει τον επιλεγµένο τίτλο στη Γρήγορη Λίστα. W Παράδειγµα: Για να εφαρµόσετε το “Αναπαραγωγή από την Αρχή”στον επιλεγµένο τίτλο 1 Επιλέξτε το “Αναπαραγωγή από την Αρχή”(Play from Beginning) και πιέστε το ENTER. Για αναπαραγωγή µε άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε επανειληµµένα το PLAY MODE. Το επιλεγµένο στοιχείο αλλάζει µε κάθε πίεση του πλήκτρου: “Χρονική Αναζήτηση” (σελίδα 26) - “Επανάληψη Τίτλου” - “Χωρίς Επανάληψη” Για λεπτοµέρειες δείτε στη σελίδα 25. z Υπόδειξη Για τους χειρισµούς µε το τηλεχειριστήριο, δείτε στη σελίδα 24. 33