Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Finlandais

◆Pozycje dla płyt

◆Pozycje dla płyt DATA lub urządzeń USB (tylko modele DVP-SR350) Pozycja Nazwa pozycji, funkcja ALBUM Wybór albumu zawierającego zdjęcia i pliki muzyczne do odtworzenia. FILE Wybór pliku zdjęcia do wyświetlenia. ALBUM Wybór albumu zawierającego plik wideo do odtworzenia. FILE Wybór pliku wideo do odtworzenia. DATE Wyświetlanie daty wykonania zdjęcia cyfrowym aparatem fotograficznym. INTERVAL* Określanie czasu wyświetlania slajdów na ekranie telewizora. EFFECT* Wybór efektów używanych do zmiany slajdów podczas pokazu slajdów. MODE 1: Losowo stosowane są kolejne efekty. MODE 2: Obraz przesuwa się z górnego lewego rogu do dolnego prawego. MODE 3: Obraz przesuwa się od góry do dołu. MODE 4: Obraz przesuwa się od lewej do prawej strony. MODE 5: Obraz powiększa się od środka ekranu. OFF: Wyłączenie funkcji. MEDIA Wybór rodzaju multimediów do odtwarzania. VIDEO: Odtwarzanie plików wideo. PHOTO (MUSIC): Odtwarzanie plików muzycznych i zdjęć w formie pokazu slajdów. Jeżeli w tym samym albumie znajdują się pliki zdjęć i pliki muzyczne, można wyświetlić pokaz slajdów z podkładem muzycznym. Jeżeli czas odtwarzania muzyki i zdjęć się różni, dłuższy plik będzie odtwarzany bez obrazu lub dźwięku. PHOTO: Odtwarzanie zdjęć. 6 PL MUSIC: Odtwarzanie plików muzycznych. Podczas odtwarzania plików muzycznych zawierających niezsynchronizowane dane tekstów naciśnij przycisk SUBTITLE. Odtwarzacz obsługuje jedynie teksty w formacie MP3 ID3. * W przypadku niektórych plików funkcja może być niedostępna. Aby odtworzyć płyty VIDEO CD z funkcją PBC Podczas odtwarzania płyty VIDEO CD z funkcjami PBC (sterowania odtwarzaniem) jest wyświetlane menu wyboru funkcji. Aby odtwarzać bez użycia funkcji PBC Wybierz ścieżkę, naciskając przyciski ./> lub przyciski numeryczne, gdy odtwarzanie jest zatrzymane, a następnie naciśnij przycisk N lub ENTER. Aby powrócić do odtwarzania z PBC, naciśnij dwukrotnie przycisk x, a następnie naciśnij przycisk N. Aby zablokować szufladę na płyty (blokada przed dziećmi) Tacę na płyty można zablokować, uniemożliwiając jej przypadkowe otwarcie. Gdy odtwarzacz znajduje się w trybie gotowości, naciśnij po kolei na pilocie przyciski O RETURN, ENTER i [/1. Odtwarzacz włączy się, a na wyświetlaczu na panelu przednim zostanie wyświetlony komunikat „ ” (LOCKED). Po ustawieniu blokady przed dziećmi przycisk Z nie działa. Aby odblokować szufladę na płyty Gdy odtwarzacz znajduje się w trybie gotowości, naciśnij ponownie po kolei na pilocie przyciski O RETURN, ENTER i \/1.

Sterowanie telewizorem przy użyciu pilota Przy użyciu dostarczonego pilota można sterować poziomem dźwięku, źródłem sygnału i wyłącznikiem zasilania telewizora Sony. Jeżeli używany telewizor został wymieniony na poniższej liście, wprowadź odpowiedni kod producenta. Po wymianie baterii w pilocie konieczne jest ponowne wprowadzenie kodu. 1 Naciskając przycisk TV [/1, przy użyciu przycisków numerycznych wybierz kod producenta telewizora. 2 Puść przycisk TV [/1. Numery kodów obsługiwanych telewizorów Sony 01 (domyślnie) Hitachi 24 JVC 33 LG/Goldstar 76 Panasonic 17, 49 Philips 06, 08, 72 Samsung 71 Sharp 29 Toshiba 38 Zgrywanie płyty CD lub kopiowanie plików z danymi na urządzenie USB (tylko modele DVP-SR350). Odtwarzacz umożliwia zgrywanie płyt CD lub kopiowanie* plików z danymi na urządzenie USB. Zgrywanie płyt CD lub kopiowanie plików z danymi nie jest możliwe podczas odtwarzania płyty. * W przypadku niektórych dysków kopiowanie może być niemożliwe. REC LED 1 Włóż płytę do szuflady na płyty, a następnie podłącz urządzenie USB do gniazda USB. 2 Naciśnij przycisk DISPLAY. Zostanie wyświetlone menu sterowania. 3 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję „REC TO USB”. 4 Naciskając przyciski X/x, wybierz pozycje do skopiowania, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Zgrywając płytę CD, wybierz opcje „DISC” lub „TRACK”. Kopiując pliki z danymi, wybierz opcje „DISC”, „ALBUM”, „TRACK” lub „FILE”. W przypadku wybrania opcji „DISC” przejdź do kroku 6. 5 Za pomocą przycisków C/X/x/c wybierz albumy, utwory lub pliki i naciśnij przycisk ENTER. Podczas wybierania albumów, utworów lub plików miga dioda wskaźnika REC. Liczba wybranych albumów, utworów lub plików jest wyświetlana na wyświetlaczu na panelu przednim w trybie gotowości do zapisu. 6 Naciśnij przycisk N. Podczas zgrywania płyty CD lub kopiowania plików z danymi wskaźnik REC LED pozostaje zapalony. Rozpoczyna się nagrywanie. Wyświetlany jest postęp nagrywania. Po zakończeniu nagrywania wyświetlany jest komunikat „Completed”. Aby nagrywać w sposób uproszczony Można zgrać płytę CD lub skopiować pliki, naciskając po prostu przycisk REC TO USB. Po naciśnięciu przycisku REC TO USB zostanie wyświetlone menu ekranowe. Naciśnij przycisk N zgodnie z wyświetlanymi informacjami. Rozpocznie się nagrywanie. Aby usunąć elementy „ALBUM”, „TRACK” lub „FILE” Naciśnij przycisk CLEAR. Postępuj zgodnie z wyświetlonymi informacjami. REC TO USB Urządzenie USB ,ciąg dalszy 7 PL