Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Slovaque

~ • Sådan spares på

~ • Sådan spares på strømforbruget – Strømforbruget reduceres, hvis du dæmper baggrundsbelysningen (skærmens lysstyrke). – "Øko"-indstillingerne (dvs. "Strømsparefunktion", "Standby for passivt tv" ) hjælper dig med at reducere strømforbruget og dermed spare penge, idet elektricitetsregningerne bliver mindre. – Hvis du slukker for tv'et med ENERGY SAVING SWITCH (kun bestemte modeller), er strømforbruget næsten nul. Design og specifikationer kan ændres uden varsel. 16 DK

Montering af tilbehør (beslag til vægmontering/beslag til vægophængning) Til kunderne: Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen af tv'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at montere det selv. Til Sony-forhandlere og installatører: Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet. Tv'et kan installeres med beslaget til vægmontering SU-WL500 (kun KDL-55NX815, KDL-46/ 40NX715)/SU-WL700 eller beslaget til vægophængning SU-WH500 (forhandles separat). • Yderligere oplysninger om korrekt montering findes i vejledningen til beslaget til vægmontering eller beslaget til vægophængning. • Se "Afmontering af tv-foden fra tv'et" (i denne vejledning). Sørg for at fjerne samlingen, når tv-foden ikke er monteret på tv'et. (Kun KDL-55NX815, KDL- 46/40NX715) Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger, især for at finde ud af, om væggen kan bære tv'ets vægt. Monteringen af dette produkt skal udføres af en Sony-forhandler eller autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering. Yderligere oplysninger SU-WL500 (kun KDL-55NX815, KDL-46/40NX715) Skrue (+PSW6 × 16) Monteringskrog Blød klud ~ • Fastgør monteringskrogen ved hjælp af fire +PSW6 × 16 skruer, som følger med beslaget til vægmontering. (Fortsættes) 17 DK