Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Finlandais

1 2 3 4 Autoprogramow. z

1 2 3 4 Autoprogramow. z satelity Konf iguracja LNB Rodzaj przeszukiwania Transponder Zaawansowane ustawienia Moc sygnału Jakość sygnału Uniwersalne, Automat., Wyłączony, 13/18V Przeszukiwanie 10700MHz, Pozioma, 22000Ksym/s Rozpocznij 1 „Konfiguracja LNB”: W przypadku niestandardowej wartości LNB (niskoszumowy konwerter blokowy) dostępne jest ustawienie ręczne. – W przypadku pojedynczego kanału satelitarnernego można pozostawić ustawienie wstępne. – Dla dwóch kanałów satelitarnych należy ustawić opcje „Toneburst A” (pierwszy satelita) i „Toneburst B” (drugi satelita) w ustawieniu „Kontrola DiSEqC”. – Można również użyć poleceń DiSEqC A (pierwszy satelita) i B (drugi satelita), jeśli konwerter LNB lub multiswitch obsługuje te polecenia. – Dla czterech kanałów satelitarnych wymagana jest kontrola DiSEqC A, B, C i D. „Częst. dolnego pasma LNB” i „Częst. górnego pasma LNB”: – Określa pasma częstotliwości LNB. Należy zapoznać się z dokumentacją konwertera LNB, aby ustawić częstotliwości (zwykle przedstawiane jako „L.O. frequency”). – Wartości domyślne są przeznaczone dla uniwersalnego konwertera LNB. – Jeśli używany konwerter LNB obsługuje oba pasma (niskie i wysokie), można określić obie te wartości. Jeśli obsługiwane jest tylko jedno pasmo, należy określić niskie pasmo. „Sygnał 22 kHz”: W przypadku dwupasmowego konwertera LNB (pasma niskie i wysokie), należy ustawić opcję „Automat.”. W takim przypadku odbiornik TV obsłuży wszystkie funkcje automatycznie; w przeciwnym razie należy ustawić opcję „Wył.”. Brak Brak 6/15 „Napięcie LNB”: Określa ustawione napięcie konwertera LNB z podwójną polaryzacją. – 13/18 V: wartość domyślna. – 14/19 V: jeśli długość kabla LNB przekracza 60 m. – Wył.: jeśli możliwe jest użycie zasilacza zewnętrznego. 2 „Rodzaj przeszukiwania”: Jeśli żaden kanał nie został znaleziony przy użyciu opcji „Przeszukiwanie sieciowe”, należy spróbować użyć funkcji „Przeszukiwanie pełne”. „Przeszukiwanie pełne”: Wykonuje pełne przeszukiwanie częstotliwości i zapewnia dostrojenie wszystkich możliwych programów dla bieżącej konfiguracji konwertera LNB. Wcześniej dostrojone programy zostaną utracone. „Przeszukiwanie sieciowe”: Wykonuje przeszukiwanie w transponderach sieci (tzw. przeszukiwanie NIT). Ponieważ „Przeszukiwanie sieciowe” jest szybsze niż „Przeszukiwanie pełne”, zaleca się użycie tej opcji podczas dostrajania do znanej sieci (zwykle powiązanej z satelitą). Wymagane jest określenie transpondera, z którego będą pobierane informacje o sieci (inne transpondery). Wcześniej dostrojone programy zostaną utracone. „Wyszukiwanie nowych usług”: – Powoduje dostrojenie do pojedynczego transpondera. – Jest to przeszukiwanie przyrostowe, które powinno być używane w przypadku dodania nowego transpondera do satelity. – Wcześniej dostrojone programy zostaną zachowane, a znalezione programy zostaną dodane na końcu listy programów modyfikowanego połączenia z satelitą. ~ • „Wyszukiwanie nowych usług” jest niedostępne podczas wykonywania konfiguracji początkowej. 10 PL

3 „Transponder”: W trybie „Przeszukiwanie sieciowe” lub „Wyszukiwanie nowych usług” można ręcznie wprowadzić ustawienia transpondera. 4 „Zaawansowane ustawienia”: Umożliwia bardziej szczegółowe dostosowanie ustawień strojenia w celu lepszego wyszukiwania typu usług, które mają zostać dostrojone. Autoprogramowanie cyfrowe: Po wybraniu opcji „Kablowa” zalecamy wybranie opcji „Przeszukiwanie szybkie” w celu przeprowadzenia szybkiego strojenia. Opcje „Częstotliwość” i „Identyfikator sieci” należy ustawić zgodnie z informacjami otrzymanymi od usługodawcy telewizji kablowej. Jeśli za pomocą opcji „Przeszukiwanie szybkie” nie można znaleźć kanałów, można spróbować użyć opcji „Przeszukiwanie pełne” (może to jednak długo potrwać). ~ • W zależności od regionu/kraju opcja „Przeszukiwanie pełne” może nie być dostępna. Wykaz polecanych operatorów telewizji kablowej znajduje się na następującej stronie internetowej: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ Sortowanie programów: Zmiana kolejności kanałów analogowych zapisanych w odbiorniku TV. 1 Za pomocą przycisków F/f wybrać kanał, który ma być przeniesiony w nowe miejsce, a następnie nacisnąć . 2 Za pomocą przycisków F/f wybrać nowe miejsce dla kanału, a następnie nacisnąć . ~ • Dla kanałów satelitarnych należy wybrać opcję „Sortowanie programów satelit.” w pozycji „Ustawienia cyfrowe” menu „Ustawienia”, aby po zakończeniu konfiguracji początkowej zmienić kolejność kanałów satelitarnych przy użyciu procedury przedstawionej powyżej. • Kanały można także dostroić ręcznie. Odkręcanie podstawy od odbiornika TV ~ • Odkręcić śruby wskazywane strzałkami od odbiornika TV. • Nie należy odkręcać podstawy, jeśli do odbiornika TV nie będą dołączane nowe akcesoria. • Przed włączeniem telewizora upewnij się, że jest on ustawiony w pionie. Nie wolno włączać telewizora, gdy leży on z panelem LCD skierowanym do dołu; może to spowodować nierówne wyświetlanie obrazu. Dotyczy modeli KDL-52/40NX805, KDL-46/40NX705 Dotyczy modeli KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 Łącznik Instalacja 11 PL