Magyar írók álnevei, a multban és jelenben - MEK

mek.niif.hu

Magyar írók álnevei, a multban és jelenben - MEK

Presented to the

LiBRARY of the

UNIVERSITY OF TORONTO

by

Professor Bisztray


VAGYAK IIÍOK ÁLNEVEI

A JU'LTIiAN liS .lELEXBEN

ÖSSZEGYJTÖTTE

SZÉKELY DÁVID

AZ ELS liÉSZ KiJI.itNLENYOMAT A «CORVIXA» 1903. ÉS 1904. ÉVI

.SZÁMAIÜÓL.

., .• /

BUDAPEST, 1904.

ív I A r> JA wzilAoyi Béla

IV., KÁRÓLY-KÖUUT 2r,.

:

,'


(^Oi^

l'ALI.AK níS/.VK.NYrAH8ASA(J .NYf)Ml)A.lA 11111 lA l'KST.


I. RÉSZ.

ÁLNEVEK SZERINT.


Aarányi = Császár Ferenc

Aba = Aranyi Lipcit

Ahafi Lajos = Áigncr Lajos

Abbé de Cameaux =^ Kemechey Jen

Abellinó = Ebeczky Béla

Abonyi = Kovács László

Abonyi Lajos = zsorolyáni és mándi Márton

Ferenc

Ábrái Károly = Figura Károly

Ábrányi Emil = lászlófalvi Ábrányi Eördögh

Emil ^

Ábrányi Kornél = lászlófalvi Ábrányi Eördögh

Kornél

Acontíus = Kövér István

Ácsi = Kovácsi Kálmán

Ada = Adler Simon

Adácsi bácsi = Dr. Rodiczky Jen

Ádám Géza = Kiss József

Aybik =^ Lövik Károly

Ayricola = Baross Károly

Agricol'i = Jakab Elek

Ajgó Lajos = Abafi Aigner Lajos

A:jtavári = nagy aitói Kriza János

Akakajevits = Arany János

Akaki = Arany János

Akakievics Akaki = Arany János

Akháb = Baksay Sándor

Ákoncz = Kövér István

Ákos = Abday Asztrik (Sándor)

Ákos = Balogh Gyula

Alapfi=}ÍSiáos Sándor

'


6 ALÁR—ANDOn

Alár = Liszka Béla

Álba =- Liszka Béla

Alha ^= Tomsics Gvula

Álhán — Khalmi M. Béla

Albin := Balogh Tihamér

Áhlor =^ Pompéry János

Alfa = Dr. Alexander Bernát

Alföldi = Rodiczky Jen

Ali/ernop ^ Chernél Kálmán

Ali = Agai Adolf

Alice =^ Martos Ferenc dr.

Aliquis =^ Lasz Samu

Aliquis = Scholder Hugó

Ali(/ms = Szeredai Leó

ÁlMUadesz ~- Adorján Sándor

Alkonyi = Császár Ferenc

4//os = Tóth Béla

Álmai Rezs = Haan Rezs

Aliitandin = Szuppiny Jnlia

Aliiiási Tihavu'r = Dr. Almási Balogh Tihamér

Almaviva = Szokoly Kornél

Alom = Minké Béla

Alpár = Mentovich Ferenc

Alpestesi = Szathmáry György

^/p^a = Ajtai K(ovács) Albert

Alt 3Ióricz = Báró Jósika Miklós

Alvinczi= Bacsilla Elek

Aniarillis = Gusola Ida

Amateur =^ Dr. Fejérpataky László

Amíca = Gyarmatliy Zsigáné

Annca = Sámi Lászlóné

AitiicMS = Boros György

Amicus = Görömbei Péter

Aiiqjelos = Hampel József

Ananász = J&nkai (Csizmadia) József

Anapesttis = Bdy József

Anch'io =-^ Veigelsberg Hugó

Anda Rózsa = Wimpfen Beatrix bárón (Bethlen

Jánosné)

Andóczi = Kulcsár Endre

And()di = Czuczor Gergely István

^?/,í/or = Festetics Andor gróf


ANDOR PAI.—ALTROPOS

Avilor /^c^/ = Majthényi P'lóra

A)i(lorlah-y i¥r?íí':= Táncsics Mihály

Aiulronilais = Kozma Andor

Anije FltoH = Gergely István

Anonimiis = Brankovics György

Anonymus = Dékány Gyula

Anoiii/mus = György Aladár

Anoiii/iiius ^Krecsányi Ignác

AHOíii/iiii(s^T>r. Molnár Antal

Anti = Radó Antal

AntikrisztuH = Reviczky Gyula

Antipirin = Lengyel József

Anto)iius = Bíirt{siy (Paczona) Antal

Antonius = Kabos Ede

Antonius = Radó Antal

AntOHi/ = alsó csernátoni Cseh Lajos (Csernátoni

Lajos)

Apafi = Kmethy István

Apor Lajos = Ah&ü Aigner Lajos

Arabella = Relle I ván

Aradi Béla =^Roc\ie\ Béla

Araráti = Merza Gyula

Árgus = Bérezik Árpád

Ai 'gus = D e n g i János

J.r^«s = Feleki Sándor

Árgus =^ Koncz Sándor

^ri = Haber Samu

Ariánus = Arany János

^rié;/ = Ábrányi Eördögh Emil

Árion = Serly Lajos

Aristides = Cserna Géza

Aristides = Koltai Virgil

Aristides = Udvardy Cserna Géza

Arisztides = Vajda János

Arivdstus = Bálás Antal

Árpádfi 6^. = Csaplár Benedek

Arpadina = Malom Luiza

Asmódi = Szomaházy István

As2:/(//í = Reviczky Gyula

Atala = Kisfaludy Atala

Ath = A sbóth Já nos

Altropos^M.kv\íw& Miksa


ATTICUS HATTHVÁ.\Y.\Í. KILUJ NIXARPA

Atticus = Beksics Gusztáv

Attila = Adorján Miklós.

AucuH = Filó Lajos

AiicuH,^ Jíörösy László

Auciin = Lasz Samu

Au Róbert ^^K(ma,y István

Auxifaber = Kovács Sándor dr.

Avar= Spetykó Gábor

Az öltöztetn= Faragó Jen

Babszem Jankó = CseDg,ey Gusztáv

Bácsi = Erdélyi Pál

Baczur G«2si = Kulcsár Ern

Badacsonyi =^ Czigány Károly

Badacsonyi = Garay Alajos

Bof/i ^«(/or = Ballagi Aladár

Bagó Matyi == Tóth Kálmán

5a/Ma/ = Mennyei József

Bajusz il/i/i:/o.'i = Bogdányi Mór

Balanibér = Pákh Albert

Balaton = Jámbor Pál

B


BATTOXYAI FKHKXi:— BORONGÓ

BaUovyai Ferenc =^ Bagyik Ferenc

B< lya rd = Déri (Leidenfrost) Gyula

Beatimlle = Eötvös Károly

Bfhebtih = Szokoly Viktí)r

Benedek J/W


10 BOHONCiÚ ADOll.lÁX—CATO

Burongó Adorján = Ballagi Aladár

Borosfi/áii = Boross Mihály

Borostya )i=Fetöti Sándor színészi iiovo

Borsai =r. Erdélyi Pál.

Bór Benedek = Boor József

Borufli Elemér = Steiger Alajos

Borzas = Dr. Szinnyoi József

Botond = Dolenecz József

5o/o?ír/ = Erdélyi Gyula

Botond = Khalmi M. Béla

Bozontos Uszubii = Szabó Endre

^öA-^ = Boross Mihály

r r < -r '

í

Böf:fy Zakariás =. Boross Mihály (i^. H^^^^^^T A>-5v^

^^'

Böl-ödi = Kisfaludy Károly

^-^r ;-^'i • S- • 9 J-

Börzeviczy = Agai Adolf

Böszörményi = Bihari Péter

Briquett = Martonfal vay Elek

Brutus = Benedek Aladi'i v

Bruius = Bokányi Dezs

Brutus = Dékány Rafael

Budarár ó's szelleme = Cseh Károly

Bnliincölgyi = Kisfaludy Árpád

Bujdosó = Bihari Péter

Bukí-cay Absentius = Agai Adolf

Bukovay Absentius = YAcfXini Albert

Bulovay Ahsentius Dr. Szécsi Ferenc

Bulf =^ Veigelsberg Hugó

Ihiriiótli Ke/emeii =r Barna Izidor

liústari - Kunoss Endre

Bús vitéz =-- Matkovics Pál

Bihufözsdí Benedek = ^zíiWA Tamás

Caliban = Berman Adolf

Ctdliope = Ács Géza

Canrií/e J)'J'}pernay = Adorjnn Sándor

Candidat I). = T>t. Dudics Miklós

Cflmís =r Brassai Sámuel

Carh = Lyka Károly

í"r^ro//^s = Eötvös Károly

< assi/ts = Aldor Imre

Catastrophns = Kul i ny i Zsigmond

rV


C\TO II.— CZF.NCZI NÉNI 11

Cato II. = Minké Béla

Ceruza = Ernyei Károly

Ceraza='S.\\\\'íxm (Vellnor) József

C/iariton =^Boér Miklós

Cigarette = Haber Samu

Claire = Dóczy (Dux) Lajos

Claqiiehiites = Bácskai Albert

Cldudius ^=M'dn(i;o\á Béla Kolos

C/io = Malik József

Coffrefort = Pázmándy Dénes

Cones = Malcoraes Jeromos

Cones //=Malcomes Jeromos

Cormn =~- Told}^ Ferenc

(7sr//>r// = Dókus Gyula

Csúli tornyai Lajos = F\\ö Lajos

Csalántköot/ Attila =^ Kárpáthy Sándor

Csalavér = Magyar Gyula

Csalonyai = Pajor István

Csanádi Gyula ^'Bárány Gyula

Csatáry 0/tó = Telegdy Kovács László

Csejthey Zoltán =Dr. Jelenfy Zoltán

Cselejf, = Erdélyi János

Cseörgheö =^ Kados Sándor

Csí';Y/'= Koródy Sándor

Cseniátony Lajos = Cseh Lajos

Cserszeghy = Hajgató Sándor

Cserszilvassy yí/i:os =Vajda .János

Csesznek Áhris =Bovoss Vilmos

Csetneky Gáhor = Elemy Sándor

Csé'í'ÉV/ó'= Bessenyei Ferenc

Csihiih'sy = Csiky Károly

Csicserg = Cserg Hugó

Csicseri Bors = Agai Adolf

Csihvándi = Feniczy János

Csipkerózsa r= Gracza György

Csitt = Balogh Pál

Csitt =(Vúy Ede

Csohánrz = Jámbor Pál

Csongor = Ambrus Zoltán

Czegh'di = Kovács László

Czékus = Czeisler Emil

Czenrzi néni = Agai Adolf


12 CZKXCZI .NKXI— 1)0.\ (iUXÁROSZ

Czenczi /ir>w = Zerkovitz Emil

Czirok ^//o»-r = Márkus József

Da (V/jjo=^ Hamvai Sándor

I)aJár = Dura Máté

Dalos Pista = ixyör'y .lózsef

/>ö?iiíV = Papp Dániel

Dániel 2jap=V üi^ip Dániel

/)rt/Y/2;s= Cselka Nándor

Darázs = Pokorn y Jen

Dárdai/ /A = Dura Máté

Dárdai/ Zoltán = Dura Máté

Darmay Viktor = Viczmándi G^'^zö

Darvasi = Kulcsár Endre

Dehrerzeii = Kállay István

Décsényi G^y/í/rr = Sch(inherr Gyula

Délia = Mázor Béla

Délibáb = Lövik Károly

Z)e/ía = Dura Máté

Déniár János = Göv^Q'i Arthur

Deiiiosthenes = Mikocz József

Derzsi iSfíy/(/or =^ Rudnyánszky Gyula

Dévaj Levente = Szabó Endre

Dezseri = Rudn^^ánszky Gyula

Dezseri /S^fyír/or ^Rudnyánszky Gyula

Diaholus == ]\Iálik József

Didor = Peterdi Sándor

Diogenes = Brankovios György

Divékl = Rudnyánszky Gyula

Dixi = Veigelsberg Hugó

Dobohal = Czuczor Gergely István

l)oljok(iii Sárközi István - Ányos (István) Pál

Dodor l'aul de Traitsi/lr.— Erdélyi Pál

Doktor = Erdélyi Páí

Don Bay = Dombay Hugó

])on rar/o.s =^ Berecz Károly

Don ('irkál Ifi á —y^7A\\6k] Szélier Árpád

Don Ciicco -- Dombay Hug()

Don Di('(/o = l)v. Wolf \'i!iiios

Don Dongó - Váradi Antal

Don Dugó = Dombay Hugó

Don Gunárosz = hank-d Gusztáv


DON JÓSÉ - DYTÁN

Ihiii ./íwr = idsb Szinnyei .lózsof

Don Meplikztó -- Markovics Sándor

Doii ilfwY/o = Erdélyi Zoltán

Don PrY/ró'= Bartólc Lajos

Don S2)fte)ito = F.dvi Illés László

Donyó = Barna Izidor

7>o«9o = Brankovics Györ^íy

DoHí/o = Ivánszky Elek

2>o/í^o = Mészáros Károly (liíi-la])író)

Don(/ó = D r . A\ ' o 1 f ' V i 1m o s

DóWfó'= Minké Béla

Dönt István =^ Domaniczky István

DorofjJii/ Gáhov = Koncz Sándor

Dorong = Koncz Sándor

Dr. Bahiton =^ Keöd J()zsef

Dr. Balatonl= KGöd József <

Dr. Ballatón =^ Keöd József

Dr. Fidelis = Feleki János

Dr. Gágász = Boross Vilmos

Dr. Josephus = Bak Ignác Vilmos

Dr. Mephisto -— Szabó László

Dr. Fapp Rika = Kolmár József

Dr. PJdlaleth -- Dr. Fejérpataky László

Ih'. Phüalet = Dr. Szinnyei József

Dr. Spedator =- Cseh Károly

Dr. Sjiinoza = Dr. Mátray Ern

Dr. Schmidt János = Bartók Béla

Dr. Tkés =Ágaii Adolf


14

KAKOS— KMlllA

JjJalvs = Id. Ábrányi Kornél

Ebréiis = Veigelsbcro; Hugó

ErJio = Kazár Emil

Ecdio = Latkóczy Mihály

Edényi Márton = Csaplár Benedek

Egerszegi -^ Ligárt János

/í,^o = Fried Margit

Égo = 'Yói\i Béla

Eqressy Gábor családi nevén Galambos Gábor

Egri Lajos =^ Greiner Lajos

Égy apa a népht = T)éká.ny Rafael

Égy falusi politikus =^ Emöd}^ Dániel

Egy ismeretlen =- W\\i'&zki\i Kálmán

Egy kandi székely = Cseh Károly

I^y katonatiszt = ^acvÁánj Géza

Egy képezdei tanár = Bárány Ignác

Egy képvisel= Cseh Károly

Egy látcsöves lír = Kürthy Emil

Egy lutheránus = Kacziány Géza

Egy lyceumi tanár =^ Domokos Jen

Egy nagyvilági hölgy = Wohl Janka és Stephanie

Egy szabad szemmel néz lír = Kacziány Géza

Egy tanár = Erdélyi János

Egy tanító = Bárány Ignác

Egy tanító = Kárpáti Endre

Egy vándor honfi =^ Csaplár Benedek

Egy volt képvisel = Cseh Károly

Egy volt öreg honvéd = Imreh Sándor

Egy volt öreg honvéd huszár =^ Imreh Sándor

Egyenes = Tomsics Gyula

Egyházasbükki = Dervarics Kálmán

Ejup =^ Heltai Jen

Ekefalci = Merza Gyula

Elek apa = Benedek Elek

Elemér =^ Boross Mihály

£7ewer = Brankovics György

Eleutherius Fannonicus = szirmai Szirmay Antal

Ellái = Bahéry József

Elta -— Haltn'i .Jen

Ember 7 V/ --^^ Erdélyi János

Emil =^ Jínzíiv Emil

Emilia = Keinya í^milia, Szegfi Mórné


K.Xni K BÁrsi— FRLIX 15

Endre bácsi = Kárpáti Endre

Eiidrefi -^ Göntér Gábor Endre

Endrefi = Kiss Endre

Endró'di Sándor =^ Kuprincz Sándor

En = Bálás Antal

Eperjesi = Jászi (Jakubovits) Ferenc

Epigon = Gáspár Imre

Epszilon = Esztegár László

Erdidji = Bálás Antal

Erdd = Lauka Gusztáv

Erdi Béla = Erödi Harrach Béla

Erein = Kacziány Géza

Ervin = Poinpéry János

E>S(/^í^Vos = Baksay Sándor

Eszter szerzje = lii'dró Jósika Miklós

Ete = Czuczor Gergely István

Etelközi A. G. = Csaplár Benedek

Etfi Andor = Szeberényi Lajos

Evelin = Dengi János

Exorcista = Kovács Samu dr.

^o//"= Erényi Nándor

Fakir = Falk Richárd

JPar.A;ír = Veigelsberg Hugó

Faludi = Kárpáti Endre

Falusi diplomata ^- Dózsa Dániel

Falusi János = Dömötör János

Falusi János = Kárpáti Endre

Farmer = Mudrony Pál

Fecske = Milkó Izidor dr.

Fedelényi Jerindó = Galánthai Fekete János

Fehér Gyula =- Gáspár Imre

Fehér Lipót = Méry Károly

Fehérkuti = Kerékgyártó Elek

Fejérvári = Huszár Károly

Fekete Álarc = Gara József

Fekete Ördög = Ferenczy Odíin

Fekete rigó = Dr. Prém József

Félegyházi ^=- Dongó Gyárfás Géza

Felh Nándor = Mangold Béla Kolos

Felicián = Széki Andor

Félix = Bárdon József

<

»


FK.IXKGI JORDÁN—C.AÍJ'. OTTÓ

Fellegi Jordán = Galánthai Fekete János

Fellegi Viktor --=-- Feigler Viktor

Felsbányái = Kandra Kabos (Jakab)

Fényéri Gyula = Zádor György

Fenyvesy — Boor József

Feri = Csányi Ferenc.

Ferke Águsf='F ríinke Ág'ost

Fertöparti = Barabás István

Fidél = Békefi Antal

Fidél = Rudnyánszky Gyula

Fidelió = Décsi (Deutsch) Jalíab

Figaro =^ Hevesi József

Figyelmez= Csaplár Benedek

Fitiler =^ Hangay Oktáv

Firán = Galánthai Fekete János

Flaneur = Aml)rus Zoltán

Flaneur = Berman Adolf

Flaneur = Milkó Izidor dr.

i'7o'í-a = Majthényi Flóra

Floriche = Dr, Siposs Károly

Flott = S(is Ede

Fokti Géza = Ács Géza

Földszinti Figyel :^=^ Kaoziány Géza

Forgó bácsi és Forgó János = A ^Sii Adolf

Fvárosi tanító = Minké Béla

Franciscus = Szécsi Ferenc

Fráter Július = Krúdy Gyula

Frére de 3/«rie = Lázár Miklós

Fimen = Györffy József

Fürdvendég = Cseh Károly

Füredi József =^ Keöd József

Füredy Károly = Hullám (Vellner)

Furidya =: Boér Mikh'is

Füstfaragó ^^ Petfi Sándor

Futonc = Hullám (Vellner) József

Fütykös Jstván -- Földváry István

Fütykös /sío/í = Föld váry István

Füzesi = Csaplár Benedek

Józseí

Gaálszéchy Frvin ^^- Khalmi M. Béla

Galamb = Atádi Vilmos

Gale Ottó r^ Zsoldos Lászhj


OALLUS — GYALOG HUSZÁli 17

Gallus = Háhn Adolf

(jnra-Bonnás = Gara J()zsef

(jítrahuucás Diák = Viczinándy (xyözö

(jrarahoncás = Osvát Eriio

Gar


18 GYKXK.S ANTAL— HIRTKLKN BARNA

Gyenes Antal = Lakits Vendel

Gi/erö =: Makáry Gryörg

Gyöngyösi Gyula = Koltai Virgil

György deák = György Aladár

György deák = l\\ésy György

Gyula = Koltai Virgil

Hajnalk-a = Bálintffy Etelka i

Rózsaági Antalné)

Hajnóczy Lajos ^=^ Hcntaller Lajos

Halasági ^= Cseh Károly

Halász Ágost -^^ Fischer Colbrie Ágost

Halász Lajos = Fischer Lajos dr.

Halina S.= Hamvai Sándor

Hallány i/)"M = Czike János

Hantán = Boér Mikl()s

- Handabandi - Szabó Endre

Hanga .y(f//,o,s =:^ Hanák János

Harisai =- Horváth Lajos

Harang = Dacsó Emil

Hargittai = Bedé Jób

• Hároinszéki

Harleqmn = Reviczky Gyula

-= Cseh Károly

Harsányi Károly = Leskó J()zsef

Hatvani Mihály = Horváth ]\lihály

Havas = Háhn Adolf

Havas István :^^ Hlavácsek István

//crw/.si = Lukács Béla

Hegyháti ==^ Barabás István

Hegyilövi = Barabás István

Heléna = Keller Ilona, Salacz Gyuláné

Heliotrop = Haber Samu

Helpa ^=- Gergely Gyz

Henry Leo /M' = Kolbcnheyer Móric

HejKziás Kálmán Farkas

Her Man ^^ Kacziány Géza

Herkó Fater --.KiM'áy István

Hermina = Kálmán Károly

Hetes -- Kún .bízsef

Hévízgyörki = í )ob(')Cz ky I >ajos

Hiadur = .]íimh()i' Pál

Hiksos Durnny Kálmán

Hirtelen Barna =r BenH Soma


iio.Mo — is/.ki:ni)Ki; 19

HoiHo = Pollák Illés

Ifoiiiol- = Cserz y Mihály

HoDionnai = Petfi Sánclor

Homonnai Béla = Vajda János

Hommiculas = Vcigelsberg Hug-ó

Horhayné = Herczejo; Ferenc

Hronec = Bahéry József

Hugó Károly r— Bernstein Fülöp

Hunfí = Hizli József

Hungarkus = Kiss D. Dezs

Hynzint = Huszerl (Jászberényi) Adolf

Hygéd = Oszvíítli Albert

ITyppollf - -- Papp Károly

Ibolya = Vasvári Ferenc

Ichor = Heltai Jen '

Meka = Kolisch Ignác

Idem = Ambrus Zoltán

Iduna ^= Gusola Ida

Iduna == Szász Károlyné, Szász Polixéna

Ifjabb Árva Imre = Arany János

Ifjabb Kakas Márfon = Szabó Endre

Ifjabb Zalai István = Békeíi (Berkovics) Elek

Ifja lovag = Kovács Dávid

Igazmondó K. = Kolmár József

Igazmondó= JÍ0YÚ.cs Dávid

Ignotus = Kosutány Ignác

Ignotus = Veigelsberg Hugó

Igricz = Tábori Róbert

Illyés D. = borsodi Szilágyi Dezs

Ilona = Bányai Ágnes

llvai Sándor = Markovics Sándor

Inoertus = Esztegár László

Inc'ubus = Heltai Jen

Inokai Csalán = Bulyovszky Gyula

Ipari == Markovics Sándor

írmag = Smittely Géza

írnák = Bálás Antal

íródeák = Gyrffy József

Iskariothes = Odry Lehel (pacséri)

Istcán bácsi = Majer István

Iszkender = Komócsy József

2*


20 IVÁNCH LTÓl)—JUMLS BHCTUS

Ivánch utód = Ivánka István

Izidora = Bethlen Miklós grófné

^,;A: = Tóth Béla

J«flA- = Tóth Béla

Jáuki György = Gracza György

János diák = Náray Iván

Janus Pannonius =- Cesinge János

Járó iíré'/ó'=Bartha Miklós

Jászberényi A. = Huszerl (Jászberényi) Adolf

Jaziges = Huszerl (Jászberényi) Adolf

Jean = Majos Károly

Jean de Noir = galánthai Fekete János

Jean rf'Or = Markovics Sándor

Jean d'or = Láng Sándor

Jeati D'or = Molnár Antal

Jérsai A. L(ijos=Áh3i Aigner Lajos

Jécsai Lajos = Abafi Aigner Lajos

Jenfi = Szeberényi Lajos .

Jenöy Kornél = Rodiczky Jen

Jeszenöi Danó = Jeszenszky Danó

Jett = Heltai Jen

Jó ismers = Baksay Sándor

Jób jTf/wííís ^= Loewe V. Mihály

Jodocus = Szenczy Ferenc

JókedüH Bácsi = Koniócsy Ferenc

Joli Coeur =- Mangold Gusztáv

Joó !


JUSTIS— KKMÉ.NY ZOLTAK 21

Justus = Gróf Zichy Géza

Jusszuf ^ Pakots J()zsef

Jurenál - - Iványi Ödön

Kacsaközi = Vida József

Kádár = Veigelsberg Hugó

Kádé= 'Ko\áGs Dávid

Kaján Ábel = 'PAkh. Albert

Kaján Kajetán = Balogh Gyula

Kakas Martün = Jókai Mór

Kákay Aranyos Xr. 1. = Kecskeméthy Aurél

Kákay Aranyos Xr. 2. = Ábrányi Eördögh

Kornél (ifj.)

Kákay Aranyos Xr. 3. = Mikszáth Kálmán

Kaktusz = Horváth Lajos

Káldor = Pajor István ,

Kallisztosz = Scheffer Antal

Kálmán = Dervarics Kálmán

Kálmán diák = Kun Kálmán

Kálmán diák = T'6vs Kálmán

Kancsuka /if/^Brankovics György

Kapát = Márkus István

Kappa= Kabos Ede

Kappan Toiiíís- = Agai Adolf

Karcsay G. =^ Csaplár Benedek

Karcsanyéki G. = Csaplár Benedek

Karczos Miska = Krüzselyi Bálint

Karmay Justus = Dengi János

Kársai Virgil = Koltai Virgil

Kaszás Balázs ==- Krüzselyi Bálint

Katany = Herezeg Ferenc

Katona = Bárány Gyula

Katona = Huszár Károly

Kató = Kovács Samu

Kávon Lajos = Nóvák Lajos

Kék Hyacinth = Lévay Ferenc

Kelecsényi Györyy = Csizmadia iáándor

Keled = Liszka Béla

Keletéri = Fonyó Pál

Kelmenfy László = Hazucha Ferenc

Kemenes = Csecsinovics Ferenc

Kemény Zoltán =^ Dura Máté


22 KKMKNYKl — KÖVKSSY KÁLMÁN

Keméniifi = Hartinann János

Kénk= Ács Géza

^ Képlahy T7/;í/(/ = Szemére Krisztina, Szemere

Pálné

Keserít Kálmusz r^ Bárány Ignác

jfiTé^j^ =

Kemechey Jen

íTei/í' = Keszler József

Kéve = Sebük Zsigmond

AV^íf/i = Kezdi Kovács László

Kobold = \í'] Kücski Grábor

Kóbor Iván = Balogh Gyula

Márkus István

Kóbor /í-VeA- ^

Kóbor lova;/ =::- Kürth}^ Emil

Kóbor 2oy//ííí> = Berman Adolf

Koboz = Kóródy Zoltán

Koboz = Kozma Andor

Kodak = Szomaház}'- István

Ködi = Lázár Miklós

Kdöböcz = Somossy János

Kojazi = Dobsa Lajos

Költi = Tót\\ István

Komáromi. L. F. = Vasvári Ferenc

Komáromi Sándor = Haber Samu

Koinory Dávid = Isngy Iván

Kondor Lajos = Kon esek Lajos

Könyvmoly = Leskó József

Kópé = Benedek Elek

iíTd/je =r Kezdi Kovács László

Koppanta = Bercsényi (Helfer) Béla

Koppányi = Békéli (Berkovics) Elek

Korax = Veigelsberg Hugó

Korbács = Acs Géza

Kris ==Jjyka Károly

Körösy Imre -^- Meze}' Ferenc

Kwtes = Ivánjn Ödön

KospaUayi Ambrus = Ai^íÚ Adolf

Kospallagi Ambrus = Székely Ferenc

Kósza /í'/p/i; ^

Márkus István

Kotlik Zirzabella = Agai Adolf

Kovács Ferenc = Mezey Ferenc

Kövér János = galánthai Fekete János

^ / Kövessu Kálmán = Császár Ferenc


KRAXKLUUBF.R TÓBIÁS— I.F.GVF.Z 2H

Kraxe/Jiiiher Tóhiáa = Agai Adolf

Ki axeUiuJter 7o7//(ís = Kozma Andor

Kritikus = Erdélyi Pál

Krix krax = Bársony István

Krixlxrax =^YÍ\x\\km (Vellner) József

Kiróly-Hi'iifidljtii — ; Bahéry

József

Kiii'iJyJuijyl = Bahéry József

Kipfe/houser = Tóth Kálmán

Kis Daemon = Kulcsár József

Kis Endymion = Jókai Mór

Kis farkas = Beöthy Zsolt

Kis káplár = Kmethy István

Kiss Károly = Zilahy Károly

Kiss Mihál ly = Déri (Leidenírost) Gyula

Kis Pál =^ Nagy Ignác

Kis T7/('2: = Karczag Vilmos

Kisvárdai Géza ^= Szokolv \'iktor

Kiadó = Mérei (Merkl) Adolf

Klio = K.ör'ósj László

Kuhinszky (klön = Jámbor Pál

Kukoricza János = Tomsics Gyula

Kun Béla = Kun Barna

Kun Ko(sárd=Jío\Acs Zoltán

Kund =^ Makáry György

Kmisác/i = Illésy György

KuÚien =^ Barina Vendel

Lahora = Roboz István

Ladár = Bérczy Károly

Laeliíis = Leskó József

Lajos bácsi = Dienes Lajos

Lajosfy Lf/yo,} = Hullám (\'ellner) József

Lant ay (Tyüzö = Antal Géza

Lantos = Láng Egon

Lantos Sebestyén = Szabó Endre

Lapicida = Keszler József

Lapu = Keszler József

Lászi = Lasz Samu

Lator Györyy = Petfi Sándor.

Laiiratus = Kovácsi Kálmán

Lefzött -^^ Cseh Károly

Legyez = 'Maios Károly


24 i.l.NDVAY r.ÁRíHl — MAl.VIXA

Lriidvoi/ Gábor = Libertini József

Lengenádfalray KotUk Zir2(fMla=^ Agai Adolf

Leontesz = Londesz Tivadar

Lézeng fíittcr = Rákosi Jen

Lltomme d'or = Mangold Béla Kolos

LUiotnfi = Ligárt János

Lion = Martos Ferenc

LÁonel = Lóránt Dezs

Lisznyai Káhnán = Damó Kálmán

Liszti László = Lászlófi György

Little John =- Ambrus Zoltán

Lcsei Emin a = Selienveich Emma

Lomnici = Meltzl Hugó

Lomnifz Hur/ó = Meltzl Hugó

Losonezi Lajos = Serly Lajos

Lóránt Dezs =J^ö\v Dezs

Lrincz = Leskó József

Lrinczi Zsjc/iiioírd = l^ehr Zsigmond

Lucifer = Ányos Lnjos

Lucifer -=^ Hevesi .József

Lwc//fr = Kiss Sándor

Lwcms = Keszler József

IjUcíus Veriis =~- Keszler József

Ludas Matyi = Caernátom Lajos

Ludas Matyi = Mészáros Károly

Ludvay = Szabóky Adolf

Luyosi Béla -^-~ Földesi Béla

Luiia=\fj. Mácsai Lukács

j\íaestro — Kiss Sándor

Magánlaki A. G. = Csaplár Benedek.

Magyar Honvéd =T)nvab Máté

Magyar Miska ^= Dienes Lajos

Magyaródi - - Kolmár József

Ma/jorossy =- Baranyai István

Május = Ambrus Zoltán

Makranczos == Malcomes Jeromos

Makranczos Bertalan Malcomes Jeromos

Malleus = Leskó József

Malviua '— Dukai Takáts Judit

Malvina = Gróf Niczky— Tarnóczy Malvin

(O'Donnel grófné)


Mándokij ry


'26 MIRZA KATiTL KPFF.M)! — MTRF.BII.

Mirza Kahiü Kffendi =- Rodiczky Jen

Mirza Kirzil Baseli = Rodiczky Jen

Misi-ke = Latk()czy Mi hály

Mohoray Fái = Mikszáth Kálmán

Mokány Bérezi = Agai Adolf

Molnár Sándor = Kabos Ede

Moly= Festetics Andor gróf

Monachus =^ Berman Adolf

Monnchus = Papp Dániel

Monitor — Dékán3'^ Rafael

Monoehs = \gdá Adolf

Moray = OífenmüUer Kálmán

Morogi M. = Alszeghy János

Mosonyi = Cenner Lajos

Muhoray = Dudás (Muhoray) Gyula

Murai Károly = Kovács László

Mustármag = Ambrus Zoltán

^ád = Nádas Sándor

Náday Ezüstös = Agai Adolf

Nádudrary = Minké Béla

Nagy Béla = Szathmáry György

Nagy Bögös = Kálmán Farkas

Nagyldky 6'eró'= Khalmi M. Béla

Nagypárti -= Hazay István

Nagyszigethy Kálmán = Szily Kálmán

Ne = Nagy Endre

Némafi = Cseh János

Nemes Portörö Kelenien =^ Ifj. Móricz Pál

Nemo = Agai Adolf

Awío =; Báthory Romancsik Mihály

Nemo = Keszler J ózsef

Nemo = Dr. Molnár Antal

JVí'wo=Nagy Endre

AWo =r Rákosi Viktor

Nemo = Tóth Béla

A'i?í?íor = Ambrus Zoltán

Néütelen ^= Káhnán Farkas

Nihil =^ Fényes Lászhi

Nihil = Latkóczy M i liál

Nimród = Bársony István

A//;v'/a/7 = Libertini József


NOBODV — PALIKAO

Xohody = Kárpáti Sándor

Xötincsi = Majer Károly

Novemhre = Dobóczk^'' Lajos

Koiiís = Mikszátli Kálmán

iVass^r/ = Fábián Gábor

Xro 13 =H.ajnócz[ (Zák) Rajinond József

Xiinia = Bödy József

Kyakas Dömötör == Alszeghy János

Ny II(IS = Palásth}' Sándor

Ohservator = Gáspár Artúr

Of/nódi = Gyárfás (léza

0//o=Salgó F. László

Ogt/ek =Langer Viktor

Ohatl = Lázár Miklós

Ohíli János =^ Haan Lajos

0/itv'/- = váralljai lUucz Oláh János

OH))iel/éki. =:Ba[-ds Antal

Óniar = Holló Márton

Omega = Dóczy (Dux) Lajos

Ome(./a= Tíá.r])Ati Sándor

Omikron ^Dóczy (Dax) Lajos

Omj)oh/i = Mátray Ern

O'Xeyros = Heltai Jen

Oukel Tóbiás ^T>óczy fDux) Lajos

Ónodi Gyula ^ Beöthy Zsolt

Ónossy = Czike János

OpJitafmos = Godii Géza

Ördöy /í'oóí'ví = Milassin \'ilnios

Orion = Balogh Pál

Orszáíj TTorÍÉfö-e ^ Jankai .lózsof

Ostff'y Vendel = Liszka Béla

Ostor = Váradi Antal

Ottmár = 1A. Ábrányi K


28 pÁLKövi i-Livins

Fálkövi = Palkovics Pál

Pálntai Kálmán — Palmer Kálmán

Pán = Szomaházy István

Pápai H. Mór = Hoífniann Mór

Pápaszem = Pásztor Mihály

Papp bácsi =^ Papp Gyula

Papp Gi/ula = Steindl Gyula

Papra Morgó = Koródy Sándor

Párhányi --= Majer István

Passepartoiit = Ladomérszky Gyula

Pászti ./oí;sé;/'= Keszler József

Pásztói József ^= Keszler József

Pásztói = Plathy Ador ján

Pataki Péter =-- Kun Pál (szentpéteri)

Patatras = Keszler József

Palinr/emus == Helmeczy Mihály

Pátpdry Márk = Döbrentey Gábor

mkai/' Pál = SeiáQ\ Pál '

Pata Pál = Veigelsberg Hug'ó

Pech l^ogel = Cseh Károly

Peczek Demeter = Kulcsár Ern

Pelargus = Cholnoky Viktor

Peleskei Nótárius = Kulcsár Ern

Peleskei Nótárius = Szokoly Viktor

Peregrinus =^- Bársony Elemér

Periuri = Balogh Gyula

Pesti Lénárt = Szabó Endre

J*esti Pista ^^ Szabó Endre

Pesthl/ Zoltán = Dura Máté

ÍHerdi József ~ Vrém József

Petheü Gyula = Petrovits Gyula

Petrarca -— Gergely István

í*hll(iliÍA'S^= Szathmáry György

Pli ilophcnnos =^ Fábi á n István

Phi/os - Dndás (Muhoray) Gyula

Philusyrus ^= Kuun Géza

Pierrot =^ ifj. Báttaszéky Lajos

Piktor =^ Veigelsberg Hugó

Pilocarjrin = Lévay Ferenc

nryMí'= Lövik Károly

Pluíi ypsilov, —r- Kereszty István

Pluviiis = Mikszáth Kálmán


POCSY ZOMBATH M.— RKMÉNYI GYULA 29

I*


30 RÉMO d'AL— SÁNDOR .TÓ/.SKF

héino d'Al ^= Ladomérszky Cxviila

Renget/ Mylander = Fischer Róza

Beporter = Heltai Jen

Beveur = Berman Adolf

Bezeda MarczeU^=^ Kvwáy Gyula

Bezi .Sr/w/or = Lakits Vendel

Bhododendron ^= Lasz Samu ^,

Bhododendron = Szépfaludi Orlssy Ferenc

Bibcs = Váradi Antal

Bibizke = Répássy -lános

Bk/orosus = Markovi cs Sándor

Bimoi = Batizfalvi István

Binya = Bokor József

Bió = Békefi Antal

BijJ = Hangay Octav

Bip can Winkle =^ Márkus József

Bohin = Ábrányi Emil

Bococo = Krecsányi Ignác

Bodrigo = Dengi János

Rokkant Huszár = Toldy István

Bukkant Zuáv = Huszár Imre

Roland lovag ^^ Clair Vilmos

Bonnal/ = Szvorényi János József

Bónai = Petfi Sándor színészi neve

B/may Kálmán = Baló Tasziló

Bosta = Kürthy Emil

Bossz Csont = Kacziány Géza

Bóthkrej^f= Mátríiy Gábor

Buczaháti Tarjagoss Rlés = Bácskai Albert

Buczaháti Tarjagoss Rlés = Bessenyei Ferenc

Busticus = Concha Károly

Busticus = Cseh Károly

Busticus = Kodolányi Antal

ííuy Blas =: Váradi Antal

Sagittarius =- Schiitz Miksa

Sajó = Jókai Mór

.Sa/o'irrr Kovács Sándor (szamosszegi)

Scdló ^^ Salgó F. László

Sanr.ho Panza = Szomaházy István

.**Jr/w/or =:=^ Abday Asztrik (Sándor)

Sándor József:^ Elemy Sándor


SANS d'OR SÓLYOM 31

S'iiis D'or - Hamvai Sándor

Sanyarú Vendel = Dr. Aczél Endre

Sanyaró F


32 SÓLYOM — szíir.si fk.rf.nc

Sólyom = Jósika Miklós báró

Somlai = Martonfalvay Elok

Somogyi D^ssó' = Kolmár .Tózsef

Sopornyai /Sr/??f/or = Abday Asztrik (iSáiidor)

Sós perecz -= Krüzselyi Bálint

Spanili = Lévay Pál

Spartacus = Beksics Gusztáv

Spectator = Ambrus Zoltán

Spedator == Kis Sándor

Spiczényi Árpád = Ágai Adolf

Spiritusz == Martonfalvay Elek

Spitzbub = Clair Vilmos

Spitzig Iczig = Ágai Adolf

Spo ^= Imets Fülöp Jákó

Sport.imaíin = Bársony István

Stella = Lakits Ferenc

Stoekmágyár r= Kulinyi Zsigmond

Sugár Kálmán = Vadnai Károly

Suhintó = Papp Dániel

Suhogó == Serény A. Aladár

Suhogó = Somogyi Béla

Sydney Carton = Rozsn3'^^ai Kálmán

Sylvester = Dr. Fónagy Ödön

Si/rius = Bayer József

Szabad Hajdú =1^. Móricz Pál

Szabadszemmel néz úr = Rákosi Jen

Szabados G. = Migray József

Szabolcsi = Görömbei Péter

Szaladó = Futó Ferenc

Szalánczy Gyula = Behyna Gyula

Szalay Benjámin =^ Kisfaludy Károly

Szalkay Matt'— Gaál József

Szalontai .7. M. = Arany János

Szainosszegi = Kovács Sándor (szamosszegi)

Szappanpataki = Ember János

Szatír = 'Ko\i?í,\ Virgil

Szatír :^VoV()Yny .Jen

Száva = Hosszúfalussy Kálmán

Szebekléljí Bajza József

Széchy Károly = Závodszky Károly (Zadvarniczky

Károly)

Szécsí Ferenc = Dr. Schönberg Ferenc


SZKDKR INDA— S7.0MR.\TI MFNYHKHT 33

Szeder Inda =: Szabóné Nogáll Janka

Szegedi K. Lajos =^Y^i\\'Q.y Lajos

Szegedi ^öí^/fs = Bakay Nándor

Szegvári = Kultsár István

Székely = Jakab Elek

Székely (Víí/íí/ír =: Kolialmi M. Béla

Székely Huszár = Benedek P]lek

= Székely szántóvetv 'Bolás Antal

Szelepcsényi Gábor = Szeberényi Lajos

Szélpuska = Bárány Ignác

Szemüveg = Koncz Sándor

Szenczl Lajos = Lassú Lajos

Szendröi =^ Brankovics György

Szent Katolna, ==: Schvarcz Gyula

Szentesi Rudolf= Kiss József

Szentirmai Géza = Smittely Géza

Szentirmay Elemér ==^ Németh János

Szentkuti Sándor = Döbrentey Gábor

Szentpéteri = Sebestyén Zoltán

Szenvey Gyula = Déri (Leidenfrost) Gyula

Széplaki = Barabás István

Széplaky Emészt =^ Bajza J()zsef

Szerednyei = erdélyi János

Szerencspataky János = Hanák János

Szigligeti Ede ==- Szathmáry József

Szignia = Szöllösi Zsigmond

SziklaL'öh/yi = ^'d\ás Antal

Szikra ^= Gróf Teleki Sándorné

&í^.s^í//= Major Mátyás

Szilágy = Czuczor Gergely István

Szimathy Pindar = 'Dr. Nagy András

Sziniszter^^ Kiss Ern

Szirondi = 'B'\Y'dnji (Scliultz) Ákos

Szí véri = Bárány Ignác

Szíves = Majer István

Szócs= Kiss Sándor

Szó'di Fái = Csatskó Imre

Szke Kesely = Náray Iván

Szókimondó Ember ^= Kiss Sándor

Szombathelyi =^ Balogh Gyula

Szotnbathelyi = Jenevai László

Szombati Menyhért -== Kürcz Antal


34 SZREGI — TIMOLKON

Szregi = Kálmány Lajos

Szcs Lajos = György Aladár

Szulfur = Grajzájíí) Ödön

Szúnyog =^ Cselka Nándor

Szüzvári = Kultsár István

Táji = Palotai Hugó

TaUérosy Zebulun =^ Agai Adolf

Talh'vosy Zehulon = Jókai Mór

Tallózó -=^ Malonyai Dezs

Tallózó Gerzson = Kozma Andor

Tallózó Gerzson = Veigelsberg Hugó

Tamás = Baráth Ferenc

Tanvísfy Gyula r= Tomsics Gyula

Támor = Cenner Lajos

Tanlrécl = Kvassay Ede

Tankréd lovag = Szokoly Viktor

Tannhauser = Veigelsberg Hug()

Taposó Bálint = Mezössy László

Tar Lrinc = Veigelsberg Hug()

Tarabóczy = Dedek Crescens Lajos

Taraczhi = Kriza János

Tarnai =^ Szontagli Pál

Tárna i^ ölgyi = Deák Farkas

Tartar' n = Erényi Nándor

Tatai József = Dr. Prém József

Tatár Péter = Medve Imre

Tegz = Arkosi Benedek

Telegdi László --- Kovácli László

re// = Telekes Béla

Temérdek = Jeszenszky Danó

Tengery ^ Császár Ferenc

Tetétlen = Papp Dániel

Theone = A rtner Mária Terézia

Thöhey = Beötli}'^ Leó

Tiborcz = Ambrus Zoltán

Tíborcz = Gracza György

Tiborcz = Haber Samu

Tiborcz Migray József

Tihanyi — - Lakatos Sándor

Tihanyi = Lampérth Géza

Timoleon = Beksics Gusztáv


TINIKÉ — ÜGYl'XÖ 35

Timke=Aga.i Adolf

Tisza Aladár =- Lan,e;er Vilctor

Tiszaháti ^:= Korizmics Lászl()

Tiszáméiléki = Kdes Vince

Toborzó ^- Keszler József

Tokát/ = Gáthy István

ToJdi/ Ferenc ^^ Sehedel Ferenc

Tolnai Andor =^ Festetics Andor gróf

Tolnai Lajos = Ha


36 lUKKRY — \T,NIL

Ujkéry = Sárváry Elek

Unyván = Kálmán Károly

Ürmös Dániel ^= Csaplár Beneelek

Vzdi i¥íer = Vajda Péter

Vadonni = Jakab Elek

Va


VI-:RR('ir./.l AI.AliÁR — VITLI'F.S 37

Vei'büczi Aladár -— Csillag Károly

Veresharát = Szabó Endre

Vereti = Adorján Sándor

Veritas = Bárdon József

Fe)"//rí8 = Bátliorv Romanesik Mihály

Veriias = GiJrömbei Péter

Vérkepuril = Kóródy Sándor

Vérkuti = Lakatos Sándor.

Veroczey = Bajza József

Vértesaljai = Gara József

Vértesi ^/•?io/r/= Vikiida József

Verus^= Bán Zsigmond

Verus = Káinoki Izidor

Verus = Kereszty István

Verus Severus = Kereszty István

Vessz r=M.o\ni\Y Ferenc

Veterán — Lasz Samu

Veteranus = 'Fehér Gyula

Veteranus = Gáspár Imre

Viator = Cseh Károly

Viator ==Eszterházy Miksa gróf

Viator = Dr. Fejérpataky László

Vicomte Letoriéres = Uosvai Hugó

Vikiorien = líené7.y Csatár

Vidor = Komócsy József

Vidor Emil = Kerénjn Frigyes

Vig Dezs =¥dhó András

Viy Ferke =-- Kálmán Farkas

^* Vigyázó Laczita —- Agai Adolf

Vihari ^-- Lauka Grusztáv

Viharos = Ger Ödön

Vilii = Kóródy Sándor

Vilma = Bálás Sándornó

Vijjerina = Tnr\


38 WÁCII AUHKI, — ZSIVÁNKA

W(i(/i Aurél = Waichte\ Aurél

Weisz Lipót ^-= Méry Károly

Weicresheyyi Dávid = Agai Adolf

Wewresheqi/i Dávid = Fuchs Lajos

WiUi Berk=-^BQck Vilmos

Xavér = Bedé Jób

Xavér = Maszlaghy Xavér

Yan-Csi = Sziklay János

Yartin = Nyitray József

Yole = Pompéry János

Yorick = Veigelsberg Hugó

Yoimf/ = Nádaskay Lajos

Zádor = Császár Ferenc

Zajgó = Kulinyi Zsigmond

Zajtay = Nagy Ignác

Zajzom = Rab István

Za-hi = Merza Gyula

Zalánfi Kornél ^^líj. Ábrányi Kornél

ZaJár József= Hizli József

Zalavölgyi = Békefi (Berkovits) Elek

Zászlós = Kölialmi M. Béla

Závodszky Károly == Széchy Károly

Zeke ^'^ Benedek Elek

Zeleniir = Illyés Bálint

Zentay Izniond = Mudrony Samu

Zéta — - Erényi Nándor

Zete -^ B a rth a Miki (')s

Zichy Cauiilla ~ V\ío]ú Janka

Zila/iy Károly --^ Zilahi Kiss Károly

Z)hor Pesta = Atádi Vilmos

Z/)dor == Császár Ferencz

Zöld Ördög Kiss Sándor

Zolnay /'''?/ ^= Matolay Elek

Zolfay --= Harmos Zoltán

Z'j miéit := Medgyes Lajos

Zongor - Bartha. Miklós

Zordy = Kisfaludy Károly

Z.iáinhokréti (lyala Brassai Sámuel

Zsivánka = Ivánka István


ZLIÁRD — ZUMBUR ABC — BERKI 39

Zuát'd ^= Mátray Lajos

Zúgó = Migray Jtizsef

Zúgó Viktor -Wigvíiy József

Zumbur — Knauz Nándor

Pótlások az els részhez.

Ahc. = Molnár Antal (tanitó) <

Adivo/f= Orbók Mór

Adrienne =^ Benedek László

Agodi = Morvay í'erencz

Akárki = Morvay Ferencz

^/í/'6oí"^= Mlnár Loászló

Árgus = Barta Lajos

Árgus = Remetei Kváry János

Arrnirtn = ^a,\íirra Józseí

Az a régi barna = Nagy Sándor (fjegyz)

Az öreg 8í/f. = Nagy Sándor (szegedi)

Bábái = Orczy Gynla

Babtista = ^yizsr\ycii Iván (családi neve

Nyizsnyánszky)

Bakonyi = Nyulassy Antal

jB«;vy/ü.s = 01savszky Lajos

Bérei = K. Nagy Sándor


40 BRRETTYÓMENTI — GKXNAR A

Berettt/óíiieiifi ^ISa^y Márton (fszolgabíró)

Béri Géza = Moravcsik Géza

Béri Gyulmié ^MordiYCsik Gyuláné (Vladár

Boriska)

Béri Kelemen = Moravcsik Géza

Bikácsi = Nomeskej'" Andor

Boci = Bróáy Miksa

Bodroghy = Moravcsik Géza

Bolond Jani = Nagy Sándor (szegedi)

Botos ispán = Németh Imre Gellért

BriifUS = ls.a.m])is János

Bús y/f^/rff = Nyulassy Antal

C(/ss/of/o/' = Molnár Nep. János

Cassius == Ocsvay Árpád

Cerberus = Gergolovits Vilmos

Csehi Piispök^Nngy Lajos (ev. ref. tanitó)

Csernáfoni = Molnár Zsigmond

Csernátoni M. Zsigmond =^ Molnár Zsigmond

Csörg=Nyiry Lajos

Dalár Jenv = N3,gy József (szotyori)

D'Artagnan = Navarra József

lyArtaguan == Gróf Vay Sándor

Dömsödi = Oldal János

])r. Pf/rf/ = Morvay Ferencz

Dunamelléli = Morvája Ferencz

Dunajxírii = Moln;í r János

Én = Ocskay Gusztáv

Enyves = Barta Lajos

Fabula Jéoios = Krcutzer Lipót

Fazekas Mihá Jy = Thnry Zoltán

Fehér Arjjád = Mh]io\('z'i Henrik

Fehér Holló = Nemes Ödön

Feriz A/í/ = Kampis János

Fhrida = Orhók Mór

Fotográfus = Nóvák Mihály

Gáz =Gíi\ Zoltán

Gennara = 'Nagy Márton (fszolgabíró)


GIRÁLTFAI—MÉr-IUS 41

Giráltfai == Morvái Ferencz

Gyömiyösi József=M.o&mc\\ Károly

Hamvas Pa/ = Barta Lajos

HermoUms = Móré György

Hoherda = Nácz József

Hoherihíuarz = Nácz József

//0//0 = Hollósi Sándor

Homo == Nemes Ödön

Honoédtiszt = Orbán Pál

Huszár i¥i'A:Ws = Miskülczi Henrik

Icarus = Rózsa Miklós

Ilon = Molnár Ilona

?/«(/«/. = Mitrovics Gyula

Istvánfi G. = Nagy Géza <

JTunius = Molec Dani

Just US = 'Nemem Ödön

Justus = Ocsvay Árpád

jKfíWí/Wí/o = Kampis János

Kántor ,/. = Nyiry Lajos

Károlyi ^lf/o,s/ = Moenicli Károly

Kárpáti = Nagy Ben

Karu/y = Nagy László (lázári)

KeJemen = Moravcsik Géza

Kereki = K. Nagy Sándor

Kertész == Nagy Márton (fszolgabíró)

Kis Pál = Nagy Ignácz

Kisnemesi = Nemeskey Andor

Kökösi M. = Orbók Mór

Kolozsvári Aladár = Oc


42 MIHÁLYI HUGÓ—PRAJNAY KAROLY

Mihályi //í/f/d = Miskolc zi Henrik

Mihlcn Harriet = Miskolczi Henrik

Mira = Nagyvárady Mira (özv. Makovinyi

Ernöné, nagyváradi Fekete Mária)

Moqueusc = Nagyvárady Mira (özv. Makovinyi

Ernöné, nagyváradi Fekete Mária)

Muki bácsi ^^ácz József

Munkácsi F. /if/ro/ii/ = Moenich Károly

Munkácsi Jí'«ú'= Olsavszky Jen

Jíí/r2;«A- = Nagy Márton (föszolgabiró)

ili?íss/(7?"==Kampis János

MuzsJai János = Kampis János

Muzslai K. ./(ííios = Kampis János

^a(/y Andor = Moenich Károly

Xefelejts = ^o\ák Mihály

Nemere = Miskolczy Pál

jVéwo = Olsavszky Lajos

^Yé'ro = Nyiry Lajos

Xessuno = Olsavszky Lajos

.Yo6í7/s== Nemes (Nyácsik) Béla

Aon


REFKRKNS— VÁRFOKI ZOLTÁN 43

J^g/ÉTe^í.s = Molnár Antal (tanító)

Regina = Molnár Ilon

Remete = Xyulassy Antal

Béjirsei/ ^=Na,gy Ferencz (eötevényij

Réztu/ii. J/. = Nóvák Mihály

Rixa Le« = Nógrádi László

Ro)nhai=^agy Sándor (fjegyz)

Sánja Lilioiti = Nagy Sándor (szegedi)

Saidus = Neumann Lajos

Senex = ^a.gy Sándor (szegedi)

Sep'ó's = Nóvák Mihály

Seremis = 'SQmes (Nyácsik) Béla

Simplex = Gergolovits Vilmos

Sirály Lajo.'i = Kagy Lajos (ev. ref. tanitó)

SA-Wj9w>' = Xovák <

Mihály

Soproni = Németh Ferencz

Spect. sec. = Sennowitz Adolf

^ectaculaiar Seehundus = Sennowitz Adolf

Spectaculor secmidus == Sennowitz Adolf

Spectat&r secimdus= Sennowitz Adolf

Mellei = Nyiri Lajos

Szárasy = Négyesy László

Szecsó'di Ede = 'Moenich. Károly

Szepsii = Molnár Lajos

Szeréna néni = Novotny Lajosné (Horovicz

Szeréna)

Szilaj Pista = Nagy Márton (föszolgbiró)

Sziporka Zsolt = Frank Zoltán

Szomhathy Kálinán = Moenich Károly

Tankréd locag = ^^gy Márton (fszolgabíró)

Tivadar = Ortvay Tivadar

Tövis == Rózsa Miklós

Tüske = Nóvák Mihály

Vadász Ferencz = M.oenÍQh. Károly

Vadnai £'/(?^• = Moenich Károly

Valaki = Nóvák Mihály

Valaki == Nyizsnyai Iván (családi neve Nyizsnyánszky)

Várfoki Zoltán ==^ey Ferencz


44f VÁRKONYI BÉLA—7,SÖ3!BÖRGFJ

Várkonyí ^e7a = Moenich Károly

Vén jogász ^^Sigy Ferencz (eötevényi)

Veridicus = Nagy Alajos

Vértesaljai = Nácz József

Vihar Gh/ó'zö =M.oussong Géza

Zalavölgyi =±= Nóvák Mihály

Zanathy Kálmán = Mittli Kálmán

Zsömhörgei= Nácz József


TI. RÉSZ.

írók nea^ei szerint.


Ahday AszfriJ: (S/'()i'(hr) = Ákos. — Sándor. —

Sopornyai Sándor

Ahra'i Károly = Július

Ábrányi Kmil == Ld. :

Ábrányi Kornél ú/. ^Ld. :

Ábrányi Kornél ifj. = Ld. :

Ein-dögh

Eördögh

Eördöo,

Ács Géza = Calliope. — Fokti Gréza.— Kénk.

Korbács. — Mátrai Zoltán. — Tömjén

Aczél Endre dr. = Sanyaró Vendel

Adler Simon =^Aáa

Adorján MiJdós = Attila.

Adorján 6V/Wf/or ^=^ Alkibiadesz. — Camille

D'Epernay. — Vereti

Ayai jido/f=A\i. — BiliczMisi. — Börzoviczy.

— Bukovay Absentius. — Czenczi néni. — Csicseri

Bors. Dr. Tkés. — Forgó bácsi. — Forgó János

— Jósef Kovács. Juczi. — Kappan Tóbiás.

— Kospallagi Ambrus - Kraxelhuber Tóbiás. —

Lengenádfalvay Kotlik Zirzabella — Mihaszna

András. — Mokány Bérezi. — Monocles. — Náday

Ezüstös. — Nemo. — Porzó. — Reb Menachem Czi-

czeszbeiszer. — Sanyaró Vendel. SeiíFensteiner

Solomon. — Spiczényi Árpád. — Spitzig Itzig. —

Talléro.sy Zebulon. — Tiniké. — Tömb Szilárd. —

Vigyázó Laczita. — Wewreshegyi Dávid

Aic/ner Lr(/o.s ^ Abafi Lajos. — Ajgó Lajos.

Apor Lajos. — Jécsai A. Lajos. — Jécsai Lajos

Ajtai K(ovács) Albert = ÁlT^ha,

Aldor Imre = Cassius

Alexander Bernát c/r. = Alfa

Ahzeghy Já/ios = Göcseji János. — Morogi M. —

Nyakas Dömötör


48 AMBRIS ZOLTÁN— BALIGÓ JÁXOS

Ahihn(x /ío/^///= Bojtorján. -— Csongor. — Flaneur.

— Gönczöl. — Idem. — Little John. — Május.

— Masque. — Mustármag. — Nestor. — Ovidovits

— Tiborcz

Antal Géza = Lantay G^'^özo

Ányos (István) Fái = Dobokay Sárközy István

Ányos Lajos= Luczifer

Apúthy Istcán ifj. = ÍSilex.

Apraxin Júlia orosz származású grófn=

Batthyányné Eiluj Nixarpa

Arany János = Akakajevits. — Akaki. — Akakievics

Akaki. — Ariánus. — Ifjabb Árva Imre. —

Szalontai J. M.

Aranyi Lipót= xAba

Árl'osi Benedek = Gelei. — Tegz

Artner Mária Terézia = Theone

Ásbótli János = Ath

Atcidi Vilmos = Galamb. — Torna. — Zobor Pesta

Augustich (Agosiich) 7wre=Vas Borona

Lázó. — Pont. — Rab Jen. — Semper. — Spectator.

JSacsilla Elek :=^ Alvinczi

Bácskay Albert = Bukovay Absentius. — Claque-

hutes. — Ruczaháti Tarjagos.s Illés

Badics Ferencz = Bánkai F.

Bagyik Ferencz = Battonyai Ferencz. — Benfi

Ferencz. — Sió

Bahéry ./rÍ2;.s(/= Ellái. — Garami. — Hronec. —

Józsa. — Királyhegyi. — Király-Hegj^aljai'

Bajza József= Július. — Szebeklébi. — Széplaky

Erneszt. — Velenczey Gábor. — Veröczei

Bak Jgnác Vilmos = J)r. Josephus

Bakay Nándor = Szegedi Köteles. — Torda. —

Vén Huszár

Baksay Sándor == Akháb. — Esquiros. — Jó

ismers

Bálás ^wto/^ Arivvistus. — Bátordi, -- Én,

Erdalji. — írnák. — Oltmelléki. — Székely szántóvet.

— Sziklavölgyi. — Véczelvári

Balf'ts S


BÁLINTFY RTKLKA^— BAUER FERKXr.Z .{-9

Bálhttfy J'Jfellcff (Jíózsdt'tfji ,J>/^í/»r^ = Hajnalka

Ballá József= Bíima

Ballaíji Aladár = Bagi Andor. — Boanergesz. —

Borongó Adorján

Bulla


ÖO PA11MH0LC7.F.R SÁNDOR — BOKR MIKT.ÓS

Baumholczer S


ROíiDÁiWI MlUt CSKII KÁROLY 51


52 rSKH I,.\.ins — noBsA I.A.IOS

( 'se/l Lajos, aJsócscniáfoni — .(( 'scniáfoni Lajos) =

Antony. — Csernátony Lajos. — Ludas Matyi. —

Tony

Cselka Nándor = Darázs. — Szúnyog

Csemjey Gusztáv = Babszem Jankó

Cserg Huf/ó = Csicaergö

Cserna Géza = Aristicles. — Udvardy Géza

Cserzy J/?7i(//í/=^Homok_

Csete Lajos = Pokróoz A dám. — Sikkasztó Barnabás

Csiky Gergely = Vándori

Csiky Károly = Csibukcsy

Csillag Károly = Verbczi Aladár

Csizmadia Sándor = Kelecsényi György

Czeisler Enril= Czé]íi\s

Czigány Károly = Badacsonyi

Czike ./ríí^os = Halvány ifjú. — Onossy

Czuczor Gergely Istcán = Andódi. — Dobokai.

Ete. — Gerö. — Szilágy

Dacsó £v«i/=: Harang

Danw Kálniá 11= Jjhzuyai Kálmán

Darnay Kálmán = Hiksos

Deák Farkas =^ Tarnavölgyi

Décsi (Deiitsch) ./a/iY/ó = Fidelio

Deczky iforoZí/ = Tormaházy Satyr

Dedek Crescens Lf/yas ==^Bor('sányi. — Tarabóczj'-

Dékány Gyula = Anoiiym as

Dékány Uáfáel = Brutus. — Egy apa a népbl. -

Monitor

Dengi János = Árgus. Evelin. - Karmay Justus.

— Rodrigo

Déri (Leidenfrost) Gyula = Bayard. — Blair. —

Kiss Mihály. Szenvey Gyula

Dervarics A7


UOB.SiNS/.KY PÁI.—KRUKI-Yl JÁNOS 53

Dobshi^zky Pál = Drieucsanszky

Dóczii (I)ux) /yr(yo.s=r Claire. — Omega. — Omikron,

— Onkel Tóbiás

Dótus Gyula = Csabai

DohuKCZ .József= Botond

Domaniczky /.s/ív//


ERDtLYI FAL FRANK ZOLTÁN

Erdélyi P(//= Bácsi. — Borsai.- - Doctor Paul de

Transylv. — Doktor. — Kritikus

Erdélyi Zo/f(//< ^ Don Morgó. — Sebestyén diák

Erényi Xándor = 'E,-yo\í. — Tartarin. — Ügyel.

— Zéta

Ernyei Károly = Ceruza

Erödi Harrach Béln =^vödíi Béla

Esztegár Lí/s2:/d = Epszilon. — Incertus

Eszterházy Miksa gróf=^= Viatnr

Fábián Gábor = Nözséri

Fábián Istrán = Philophennos

Fobó András = G arád j. — Víg Dezs

Falk Miksa = Sas Imre. — Sólyom

Falk BicJiard =^Fii\úv

Faragó Jen= Az öltöxtetn. — Miráco

Farkas £'«?óV/ = Vén kurucz

Fehér Gyula = Veteranus

Feigler T7A-/or = Fellegi Viktor

Fejérpataky László


FRANKR ÁGOST— (íYÖHOY ALAÍjÁH 55

Fritnke .i(/Oö'^ = Ferke Ag-ost

Fraulienbiiiy Adolfé Bolond Miska

Fr'ml Manjit = Ego

Fuc/is Lr/yoí! ^ Wewreshegyi Dávid

Fiichs 31argit= Margit

Futó Ferencz = Szaladó

Oaáí József =^ Szalkay Máté

Gajzáyó Ödön, = Szulfnr

Gál Zoltán = Gáz

Galambos Gábor színészi neve Egressy Gábor

Gálost Soma (/>•. ^Tolyás Dániel

Gara József=Fekete Álarc. — Gara-Bonciás.

— Vértesaljai

Garny Alajos = Badacsonyi

Gárdonyi (Ziyler) Géza = Göre Gábor <

Gáspár Artúr = Observator

Gáspár 7w/r = Epigon. — Fehér Gyula. — Gil

Blas. — Gili Balázs. — Veteranus

Gáthy István = Tokay

Gergely 6rí/j2;o = Helpa

Gergely JstváH= AngQ Piton. — Petrarca

Gergolorits IV/y/^os = Cerberus — Simplex.

Gerö Oí/öy/= Viharos

Gily Fde=^ Csitt. — Gi-ger-ly.

Goda Géza = Ophtalmos

Gondol Dániel = Turkevi

Gó'nfér Gfíbor Fnd re ^Enárc. — Göndör András

Görgei ylríwr = Démár János

Görgey István = 'J'oporczy

Görömhei Péter = Aniicus. — Szabolcsi. Veritas

Gracza György = Csipkerózsa. — Jánki György.

— Tiborcz. — Tövis

Gregass Ágost = Gerö. — Gerö Ákos.

Greiner Lajos == P]gri Lajos

Gusola 7í/rí = Amarillis. — Iduna

Gyárfás Géza, Dongó — , ^ Félegyházi. — Ognódi

Gyarmathy Zsigáné= Amicsi

Györffy József =J)a\o^ Pista. — Fuhnen.

íródeák

György Aladár = Anonyvcí\\'&. — György deák.

— Mihály István. Szcs Lajos


56 GYULAY BKLA— HORVÁTH BÖSKE

Gyulay 7>V/fl = Sellyei Béla

Oyurinka Antal = Bogárföldi

Mami Lajos = 0\í\\\ János

Haan ^fssó'= Almai Rezs. — Siófoki

Haher Saiim= Av'x. — Cigarette. — Heliotrop.

— Komáromi Sándor. — Tiborcz

Hagyniási Lr/yoí? ^ Tolnay Lajos.

Háhn Adolf= Gallus. — Havas

Hajgató Sándor = Cserszeghy

Hajnóczy (Zák) Bajmond József= Báró Manemett.

— Cserszeghy. — Nro. 18

Halasi Andor = Mélius

Hamary Dániel = Borongó

Hampel József=^ Ampelos

Hamrai Sándor = 1)0, Capo. — Halina S. —

Sans Dor. — Semper Idem

Hanak Géza = Gej^za

Hanák ./áízos = Hanga János. — Szerencspataky

János

Hangay 0A'/(/


MORVÁT ITVAN— JÓSIKA MIKLÓS BAUO 0/

Horráf 7ö/ív/>í = Boldogréti Víg László

Horváth János = Hansai

Horvátit Lajos = Kaktusz

Horváth Miháh/ ^Ríitvdni Mihály

Hosszá faliisst/ Kálmán = Száva

HulJihíi ( Veíhier) József— Ceruza. — dr. Tolle. —

Füredy Károly. — Futonc. — Katona. Krix-krax.

— Lajosfy Lajos. — Oaprais. — Rokkant Zuáv.

Huszár Károly = Fejérvári

Huszerl (Jászberényi) Adolf= Hyazint. — Jászberényi.

— Jaziges

pliisto

lUés László, Edvi — , =

Illés Nándor == Ramóczé

Don Speventó. — Me-

Illésy Györyy = György deák. — Kunsági '

Illyés BáHiit = Zelemir

llosvaí Higó = Vicomte Letoriéres

Lnets Fülöp Jákó = Spó

Imreh Sándor = ^gy volt öreg honvéd. — Egy

volt öreg honvéd huszár

Ivánka István — Iváncli utód. — Zsivánka

Ivánszky J'^lck = Dongó

Iványi Ödön = Juvenál. — Kortes. - Vagabund

Jahlonczay Kálmán = Pallagi

Jakab Elek = Kgúcoldi,. —Székely. — Vadormi

Jánd)or Lajos = Meteor

Jámbor Fái = Balaton. — Csobáncz. — Hiador. —

Kubinszky Ödön. — Rajnai

Jankai (Csizmadia) József ^^ Ananász. — Ország

Kortese

Jászi (Jakubin-its) Jí^íy-^ícs; == Eperjesi

Jelenfy Zoltán dr. = Csejthey Zoltán

Jenevai László = Szombathelyi

Jeszenszky Zí(:«2d == Jeszenöi Danó. — Temérdek

Jeszenszky Stmdorné = Mariska

Jókai Mór = Kakas Marton. — Kis Endymion. —

Martinus Gallus. — Sajó. — Tallérosy Zebulon

Jósika Miklós báró = Alt Móricz. — Eszter szerzje.

— Sólyom


58 KAROS KUK — KKHKNYl FRKiYKS

Kabos Kde = Antonius. — Kappa. — Molnár

Sándor

Kacziánii Géza = Egy katonatiszt. — Egy lutheránus.

— Egy szabad szemmel néz ur. — Ervin. —

Figyel. — Gyalog Huszár, — Her Man. — Rossz

Csont. — Vén sas.

Kádár Imre = Gigász Nro. 2.

Kados Sándor = Alapíi. — Cseörgheö

Kádár József=^ Siculus. — Turul. — Várfalvi.

KáUay István = Debreczen — Herkó Páter. —

Vörös István

Kálmán Farkas = Hepcziás. — Nagy Bgs. —

Névtelen. — Vig Ferke

Kálmán Károly = Hermina. — Ungvári

Káhtaniy Lajos = Szöregi

Káinoki Izidor ^ Verus. — Vulpes

Kompis János = Brutus. — Feriz bég. Kamangó.

— Muzslai. — Muzslai K. János. — Muzslai

János.

Kandra Kabos ('./aA:«i) = Felsbányái

Kánya Emília, Szegfi Mórné=Yj\n\\m

Karay Lajos = Szegedi K. Lajos

Karcsú Antal Arzén (családi nevén Krccsó) =

Dunaparti Nándor. - Vásárúti Antal

Karczag ]'ilmos=:líis Vitéz

Kárpáti Endrc^Y^gy tanitó. Endre bácsi.

Faludi. Falusi János

KárpáiJiy (S^ó/y/or = Csalántk()vy Attila.

- No-

body. Omega

Karsay A/hert = Tolyás Dániel alakjának megteremtje

Kazár A';////== P^cho. — Euiil. Ozul

Kecském éthy Aurél Kákay Aranyos Nr. 1.

Keller Ilona, Salacz Gyuláné =}íAéníi

Kemechey Jen=Ahhé de Cameaux. — Kéve.

Kempelen Farkas =r Mczartli i m

Kened i (iéza=^ Quintus

Keiiézy Csatár = V i ktor i ( 'n

Keöd József Dr. Balaton. — Dr. Balatoni.

Dr. Ballatón. Füredi József

Kerékgyártó FAek = Fehérkuti

Kerényi Frigyes ^=^Yiáor Emil


KRRKSZTY [STVÁN — KOX.NYK ALAJOS 59

lurrszti/ Ysíív/m == Plus Ypsilon. — Verus. — Verus

Soverus

Kciibf'Di/ {családi neve : BenLcrf Károd/ Máriaj =

Benkerti

Keszler József= ^o\yj^ó. — Du Chaudron. —

Kéve. — Lapicida. — Lapu. — Lucius. Lucius Verus.

— Mariska. — Merlin. Nomo. — Pászti József.

-- Pásztói József. - Patatras, — Senki. - Toborzó

Kisfaludig Árpád = Buh invölgyi

Kisfaludy Atalu = Atala

Kisfalud}/ /vó'o/y = Böködi. Szalay Benjámin.

Zordy

Kiss I) . Ih'zs= Hun g a r i c u s

Kiss Endre = ^návQÚ

Kiss ^;v/ó'= Marosi Oszkár. - Sziniszter

Kiss József =AáÁm Géza. — Szentesi Rudolf

Kiss Sándor ^J^uciívr. — Maestro - (^udripsz.

— Sincer. — S])eetator. — Szócs. - Szókimondó Ember.

— Zöld Ördög

Kléh László = Valaki

Kmetliy Jsíw/w = Apafi. Bodrogparti. — Kis

káplár. - Messzelátó

Knaiiz Sándor = Zunibur

Kóbor Tamás = Tjá.: Berman Adolf.

Köcsky Gábor if'j. = Kobold

Kodolányi Antal ^= Rusticus

Khalmi M. Béla = A\hán. — Balogh Géza.

Botond. Gaálszéchy Ervin. Nagylaky Gerö. —

Turobán. — Székely Gyula. — Zászlós

KolbenJieyer .lio'nV; = Henry Leo Bek

Kolisch Jynác =^lú(ikii

Kohnár József=^J)r. Papp Rika. — Igazmondó

K. — Mngyaródi. — Martialis junior. — Somogyi Dezs.

- Vén tanár

Kolfai r//y//7 = Aristides. — Gyöngyösi Gyula.

— Gyula. — Július. — Karsay Virgil. — Szatir

Koniócsy ./Ó2;.se/'= Iszkender. — Jókedv Bácsi.

— Vidor

Konesek Lajos = Kondor Lajos

Koncz Sándor = Árgus. — Doroghy Gábor. —

Dorong. — Szemüveg

Könnye Alajos = Vajti


fíO KORIZMICS LÁSZLl) — Krí-^YI ZSIGMOND

Korizmics László = Tiszaháti

Körmendi Pál = Göcseji

Kóródy Sándor = Bodrogh. — Cserg. — Dydor.

— Gránit. — Papra Morg-ó. — Vérkeparti. — Vilii

Kóródy Zoltán = Dytán. - Koboz

Krösy László = Aucun. — Gaston Ombre. — Klió

Kosutány Ignác = Ignotus. — Pont

Kovács Dávid = Ifjú lovag. — Igazmondó. —

Kádé

Kovács Gyula, szendri — , =^ Schmied Július

Kovács László = Murai Károly

Kovács László^ Ahony'i. — Czeglédi

Kovács László, Kezdi — , =

Kovács László, Telec/dy — ,

Kezdi. Kópé

= Csatáry Ottó. —

Telegdi László

Kovács Mihály ik' özv. = Bor-Bál

Kovács Samu = Exorcista. — Kató

Kovács Sándor dr. = Auxifaber

Kovács Sándor, (szawosszegi) = Bolyongó. — Remény.

— Sajói. — Szamosszegi. — Túzok Jónás

Kovács Zoltán = Kun Kocsárd — Vulkán

Kovácsi Kábiián = Ácsi. Lauratus. — Prizma

Kváry János, remetei — , =

Árgus

Kövér István = Acontius. — Akoncz

Kozma Andor = Andronikus, - Koboz. — Kraxelhuber

Tóbiás. Tallózó Gerzson

Krautschneider, vh/losophiai /;vi = Dunay Ferencz

Krecsányi lynácz = Anonymus. - - Rococo

Kreutzer Lipót = Fabula János

Kriza János = Ajtavári. - Taraczki. - Tündefi

Krúdy Gyula = Fráter Július. — Rezeda Marczell.

— Török Gedeon.

Krüzselyi Háliiif = Boronás Bálint. — Karczos

Miska. — Kaszás Balázs. — Sós perecz. - Valentinus

Christianus. — Viski

Kulcsár f'Jndre = Ar\áÓG7Á. — Darvasi

Kulcsár h)rnö= Baczur Gazsi. — Peczek Demeter.

— Peleskei Nótárius

Kidcsár ./o2.sYy= Dunafalvi Katicza. - Kis Daemon,

— Miriam

Kulinyi Zsiymonl = Catastrophus. — Stokmágyár.

— Zajgó


KLLT.sÁi; ISrVAN — I.KíÁK'I .iá..\os f)I

Kultsár István ^^ Szegvári. — Szzvári

Kun Barna = Kun JBéla

Kán József =^ Hetes

Kán Kálmán ^= Kálmán diák

Ki'm Pál {szentpéteri) =^ Palikao. — Pataki Péter

Kimoss Endre = Bústavi

Kíiprincz Sándor ^= Endrödi Sándor

Kürcz Antal = Szombati Men^^hért

Kiirthy Emil = Egy látcsöves úr. — Kóbor lovag.

— Poliáson. — Rosta

Kimn (jéza = Phylosyrus

Kvass'iy Ede = Tankród

Ladomérszky Gyula = Mérey Gyula. — Passepartout.

Rémo d'Al

Lampérth Géza := Tihanyi <

Lakatos Sándor = Barna. — Tihanyi — Vérkuti

Lakits Ferewz = Stella

Lakits VetuJel = Gyenes Antal. --Rezi Sándor.

— Várfoki Elemér

Lány Eyon = Lantos

Lány Sándor = Jean dor

Lanyer Viktor = Ogyek. — Tisza Aladár

Lassú Lajos =^ Szenczi Lajos

Lasz Samu = Aliquis. — Aucun. — Lászi. — Rhododendron.

— Senex. Sokorói. — Veterán

László Mihály = Sincerus

Lászlófi Györyy = Liszti László

Latkóczy Mihály = Eccho. — Mi-si-ke, — Nihil.

Lauka Gusztáv = Don Gunárosz. — Erdd. —

Venil. — Vihari

Lázár Miklós = Frére de Marié. — Ködi. — Ohati

Lehr Zsiymond = J^ÖTmczi Zsigmond

Lenyyel József ^^ Antipirin

Leskó József ^= Harsányi Károly. — Könyvmoly.

— Laelius. — Lörincz. — Malleus. — Memnon. —

Vasfej

Lévay Ferencz = Kék Hyacinth. — Philocarpin

Lévfiy József ^^ 'Bátor Miklós

Lévay Pál = Spanili

Lihertini József =^ Lendvay Gábor. — Xitrebil

Liyárt ./'/mos = Egerszegi. — Liliomfi. — Mars


62 LISZKA BPL\— MÁRKUS .lÓZSF.F

Liszka B''/a=AUr. Álba. — Keled. ^-

OstíFy Vendel

Loewe T". MiháJy = Jób Tamás

Londesz Tivadar = Leontesz. — Mesél Bácsi

Lüvy László = Polgár

Lövik Károlí/ = A ghik. — Délibáb. — Pique

Löw I)ezsö^= Liionel. — Lóránt Dezs

Lubrich Ágost = Garamszeghi

Lukács Adolf =^ Medicus

Lukács 5g7a = Havasi

Lyka Károly = Car]o. — Kris

3fácsai Lukács ifj. = Luna

Madzsar János = Berzéthy Aurél

Magyar Gyula =^esíienyei. — Csalavér. —

Garrus

Majer István ^^Istvá-n bácsi. — Párkányi,— Szives

Majer Károly = Ntincsi

Major Mátyás ^^ Szikszai

Majos Károly ==Jear\. — Legyez. — Pollux

Majthényi Flóra = Andor Pál. — Flóra

Makai Eiiril = Bob

Makáry György = Gyevö. — Kund

Malcomes Jeromos = Cones. — Cones II.

Makranczos, — Makranczos Bertalan

Malik ./os.


MÁRKUS MIKSA— Ml.NKK Bl'.LA (\'^

Márkus Mi/ísa = Altropos

Márton Ferencz = Abonyi Lajos

Marfonfah-ciy Elek = Bolygó. — Briquett.

Somlai. — Spiritusz

Martos Ferencz r/r. = Alice. - Lion

Maszlaghi/ Ferencz Besnyei. — Xavér

Matkovicii /^íí/ = Bús vitéz! - Senki Pál

Matkoi'irh Sájidor = Barna Sándor

Matolay FJek — Zolnay Pál

Mátray Ern dr. = Dr. Spinoza. — Ompolyi

Mátray Gáhor = Róthkrepf

Mátray Lr(;o.s' = Balatoni B. Zuárd

Mázor Béla =- Déli a

Medgyrs L>rjos = Zömlén

Medve /;«?y^ = Tatár Péter

Melfzl Hugó = IjomT\iei. {..onmitz Hugó

Mennyei József= Barnai

Mentovich, Ferencz = Alpár

Mérei (Merki) J(/o// = Klad()

Méry /vV/'^-o/í/ ^ Fehér Lipót. — Weisz Lipót

Merza Gyula = Araráti. - Ekefalvi. — Sinapis.

— Za-la

Mészáros Károly (Tiípa városi polgár mester) = Bárdossy

Mészáros Károly (hirlapiró) = Dongó. Ludas

Matyi

Mészáros Károly (ügyvéd, hajdudoroghi) = Polydorus

Mezó'fi ]7^mo,s- = Rajna Géza dr.

Mezössy L^/ít2'/o = Taposó Bálint

Me^^ey Ferenc = KöY'6sy Imre. ^Kovács Ferencz.

Migray .Józsefe Bitó Sándor. — Szabados G.

— Tiborcz. Zúgó. — Zúgó Viktor

Mikecz József= Demosthenes

Mikler Gusztáv dr. == Mikoltli

Mikszáth Káhnán = Kgy ismeretlen. — Kákay

Aranyos Nro 3. — Mohoray Pál. — Novus. —

Pluvius. — Scarron

Milassin T7//«o.íí = Ördög Róbert

Mllkó Izidor í/r. = Fecske. — Flaneur

Minké Béla = Alom. — Cato, — Cato II. —

Dönt. Fvárosi tanitó. — Nádudvarv


m MISKOLCZI HKNRIK XÁDAS SÁNDOR

Miskolc:! Henrik =: Fehér Árpád. — Huszár

Miklós. — Mihályi Hugó. Mikién Harriet

Miskokzy Pál = Nemere

Mifrovics Gyula = \Yagj. — Mátrahegyi. — Pataki

Gyula

Mittli 7\j'í7v/nr« = Zanathy Kálmán

Moenich Károly = Gyöugyössi József. — Károlyi

Ágost. — Losonczi Gábor. — Munkácsi F. Károly.

— Nagy Andor. — Perényi Dénes. — Szecsdi

Ede. — Szombathy Kálmán. — Vadász Ferencz. —

Vadnai Elek. — Tárkonyi Béla

Mohi Adolf =^ Pap bácsi

Molec Dani = Június

Molnár Antal (tanító) = Abc. — Philant. —

Referens

Molnár Antal forsz, képe.) = Anonymus. — Nemo.

— Jean D'Or.

Molnár Ferenc = Vessz

Molnár 6rí/í


NADASKAY LAJOS — KOVÁK LAJOS 65

Nádasliay Lajos = Youn^

^ayy J/r//o.s= Veridicus

Nagy András c?r. = Szimathy Piiidar

Kayy Ben= Kárpáti

Nagy Étidre = 'Se. — Nemo

Nagy Ferencz (eötevényi) ==Vo\géirté.rs. - Répczey.

— Vén jogász.

Nagy Géza = lst\Aní\ G.

Nagy Jgnácz = Kis Pál. Zajtay

Nagy Icán = Komory Dávid

Xagy József (szotyori) = D-d]íir Jen

Nagy Lajos (ec. ref. tanító) = Csehi Püspök. —

Sirály Lajos

Nagy László (lázári) = Karuly

Xagy Márton {fszolgabíró) = Berettyóinenti

Gennara Kertész. Mattieu apó. - Mürzuk.

— Prajnay Károly. — Szilaj Pista. - Tankréd

lovag

Nagy S^índor {fjegyz) = Az a régi barna. —

Barna. — Romba i

yagy Sándor, K— (/ií'/rí;i) = Bérei. — Kerek

,

Nagy Sándor {szegedi) = Az öreg sat. — Bolond

Jani. — Sárga Liliom. — Senex.

Nagyvárady Mira {özv. Makovinyi Ernöné, nagyváradi

Fekete Mária) = Mira,. - Moqueuse

Náray Iván == Benedek Aladár. — János diák.

- Szke Kesely

Navarra József= Ambrózi József. — Arravan.

— D'Artagnan. — Nyavalya

Négyesy László = Szárasy

Nemes {Nyácsik) 5(?7« = Nobilis. — Serenus

Nemes Ödön = Feliér Holló. — Homo. — Justus

Nemeskey Andor = Bikácsi. — Kisnemesi

Németh Ferencz = Soi^roni

Németh Imre Gellért == 'Botos ispán

Németh János = Szentirmai Elemér

Neumann Lajos = Saulus

Ney Ferencz = hengey. — Várfoki Zoltán

Niedermayer Tóbiás = Almásy T. — Lászka Lajos

Nimcsics Tóbiás = Ozorsii Árpád

Nógrádi László= Kixa, Lex.

Nocák Loy'oá = Kávon Lajos

5


66 NÓVÁK MIHÁLY — PAIOTAI HUGÓ

Xovák M'Af//í/ = Fotográfus. — Nefelejts. -—

Réztolli M. — Seprs. — Skorpió. — Tüske. —

Valaki. — Zalavölgyi

XoDOtny Lajosné {Horovkz Szeréna) = Szeréna néni

Xyiry Lqy'os = Barna. — Csörg. - Kántor .1.

— Nero. — Péter. — Stella

Nyifray József= Yartin

Nyizsnyai Gusztáv = családi neve Nyizsnyánszky

Nyizsnyai Iván {családi neve Xizsnyánszky) =

Babtista. — Nonquis. — Valaki

Nyulassy ylwía/ = Bakonyi. — Bús remete. —

Öreg biró. - Remete

Ocskay Gusztáv = En

vári

Ocsvay .-l/^Wf/^Cassius.

Aladár. — Krix-Krax

.lustus. Kolozs-

O'Do-nnel yrófiié^ Gróf Xiczly-Tarnórzy Malvin ==

Malvina

(hlry Lehel (/)ac,S("V^) = Iskariothes. — Posterion

(Jffenniüller Kálmán = Moray

Oláh Játios, váralljai lllucz — , =

Olivér

Oldal János = Dömsödi

Olsavszky Jenü== Beregliy Jen. - Munkácsi

Jen Olsavszky Lflr;o6=^ Beregliy Vilmos. — Nemo.

— Nessuno. — Ols

Orbán Pr// = Honvédtiszt

Orhók M;y= Adivolf. — Florida. - Kukösi M.

Orczy Gyula = Bábái

Orlössy Ferenrz^ Szépfdadi - , = Rliododendron

Ortvay Tivadar = Tivadar

Osvát h}rn() = Garaboncás

Oszváth Albert =^ Hygéa

Pajor István = Csalonyíi\. — Káldor

JYikh A/bert = Bii\a.mhér. — Kaján Ábel

Pahofs József= Jufiszut'

I'alágyi Lajos = Saul

Falásthy Sándor = Nyilas

Palkovics Pál = Pálkövi

Palnier Kálmán = Pálmai Kálmán

1 'a lota i lluyó = T aj i


PAPP DÁN'IFX— RÓZSA MIKLÓS 67

Fapj) Dániel = Dániel. — Dániel pap. — Monachus.

— Suhintó. — Tetétlen

Papp Gyula = Papp bácsi

Pajjp Károly = Hyppolit

Pásitur Mihály = Pápaszoni

lYizmándy Dénes = C o ífre fo rt

Peterdi Sándor = Didor

Péterfi ./e>/ó'= Gastron

Pdöü Sándor = Fiistfaragó. — Homonnai. — La-

tor György. — Pönögei Kis Pál. - Színészi neve :

Borostyán és Rónai

Petrovits Gyula = Petheö Gyula

Péter Z)^Mes ^ Tolyás Dániel

Pfeifer i.V/?iJar = Rába Sándor

Pl(d/iy Adarján =^ Pásztói

Pokorny ./mo == Darázs. Mihaszna András. .-

Szatir. — Vas Alarcz.

Pollák Illés = Homo

Po)n/jéry ./ííytos = Aldor. — Ervin. — Yole

Prém József dr.^ Fekete rigó. — Peterdi József.

— Sine Ira. — Tatai József

Rab István = Zajzoni

Radákovks József= Vas Gereben

R((dó Antal = Anti. — Antonius

Rákosi ./(??íó'= Lézeng Ritter

Rákosi Viktor = Sipulusz. — Szabadszemmel néz

úr. - Xemo

Relnlcli ./ocöíY"=Rajnis József

Relniger Simon = Mihaszna András

Relle Iván = Arabella

Répássy János = Ribizke

Reviczky Oyula = Antikrisztus. — Aszfalt. —

Harlequin

Rohoz István = Labora

Rochel Béla = Aradi Béla

Rodlczky Jen dr. =^AáAcsi bácsi. Alföldi.

Jenöy Kornél. Mirza Kabul Effendi. — ]\Iirza Kirzil

Basch

Romancsik Mihály, Báthory, = Nemo. - Veritas

Rónay István = Au Riibert

Rózsa Miklós = Icarus. — Tövis


68 HÓ7.SAÁGI ANTAL— SZABÓ ENDRE

Rózsaági Antal = Gombost

Hozsnyai Kálmán =^ Sydney Carton

Hudnyánszky Gyula = Dezseri. — Dezseri Sándor.

— Derzsi Sándor. Divéki. - Fidél

Saltz Leo, Páter — , = Máriaííy

Salgó F. László = Gólya. — Olló. — Salló

Sámi Lászlóné =Am\cQ,

Sárosy Gyula

Sárosy Lajos, pákai — , ^

Sárváry Élek = Ujkérj^

Sas Ede = F\ott

Schedel Ferencz = Toldy Ferencz

Scheffer Antal = Kallisztosz

Scholder Hugó = Aliquis

Schönherg Ferencz c?r. = Szécsi Ferencz

Scliönherr (?«/«/« = Décsényi Gyula

IScJiütz Miksa = Sagittarius

Schwarcz Gyula = Pócsy Zombath M. — Szent

Katolna

Sebesi Jóh =^ Sata Pista

Hehestyén Zoltán = Szentpéteri

Sebk Zsiqnwud = Kéve

Seidel P«/ = Pátkay Pál

Seltenrekh Emma = Lcsei Emma

Senuowitz Adolf= Spect. sec. — Spectaculator Seehundus.

— Spectaculor secundus. Spectator secundus

Serény A. Aladár = Suhogó

Serly Lajos = Árion. - Losonczi Lajos

Silberstein .1í/o//"= Eötvös Adolf

Siposs Károly dr. = Floriche

Smittely GV'>a= írmag. — Szentirmai Géza

Sólyom. Béla = Polygén

Somogyi J5e7a = Suhogó

Somossy János = Ködöböcz

Spetykó Gábor = Avar

Steiger /vay"o.s =^ Boruth Elemér

Steindl Gyula :^ Papp Gyula

Szabó y^/'^ífZ/í'^ Bandi diák. — Bozontos Lszubu.

— Dévaj Levente. Garbonczás diák. — Handabandi.

Ifjabb Kakas Márton. Lantos Sebestyén.

- Pesti Lénárt. - Pesti Pista. - Veres-barát


SZABÓ LÁSZLÓ—SZVORI'.NYI JÁNOS JÓZSF.F 69

Szabó László = T)r. Mephisto

iSzabóky ^c/o//"=Ludvay

Szabómé Noyódl Janka = Szeder Inda

Szana !Z'a;/iaü = Büngözsdi Benedek. Scriptor.

— Turul

Szólsz Kóu'olyné, Szóisz Polixéna = Iduna

Szatmári Kótroiy cagij Cs. (csenr/eri) Szaimáry

A7/ro/y = Dr. Tolle

SzatJmiái-y György = Alpestesi. - i^agy Béla. —

Philaletes

Szutltináry .József^i:^7ÁgV\geti Ede

Szeberónyi Lajos = Béri Vincze. — Etöfi Andor.

— Jcnöti. - Méli. - Reményi Gyula. — Szelepcsényi

Gábor

Szécsi Fereucz dr. = Bukovay Absentius. — Fran-

ciscus.

Széc/iy Károly = Ld. :

Szélier Árpád, Szalóki - , =

Závodszky

Don Cirkalmó. —

Vörös Alsó

Székely Ferencz= Kospallagi Ambrus. — Mihaszna

András

Széki Andor = Felicián

Szemére Krisztina, Szemére iyilnó^= Képlaky Vilma

Szemere Attila = (jí.-diTV\ú\xíi. — Traveller — Vatha

Szenczy Fereucz =^íodiOcws

Szeredai Leó = Aliquis. — Gu11ív(h-

Sziklay János = Yan Csi

Szilágyi Dezs, borsodi — , =

Illyés D.

Szily A7////KÍW = Nagyszigethy Kálmán

Szinnyei József dr. = Borzas. — Don Jósé. — Dr.

Philaleth'

Szirniay Antal, szirmai — , =

Eleutherius Pan-

nonicus

Szokoly Kornél = Almavi va. — Belzebub. — Garaboncziás

Diák. — Garam. - Kisvárdai Géza. —

Peleskei Nótárius. Rajkó. — Tankréd lovag

Szöllösi Zsigmond = Szigma

Szomaházy István = Asmódi. — Kodak. — Pán.

Sancho Panza

Szontagh 7^c// = Tarnai

Szuppiny Júlia = A 1m a n d i n

Szvorényi János József= Romvay

'


O TÁBORI ROBF.RT WIMPFKN RF.ATRIX BARONO

Tábori Hóhért = Igricz

Takáts Judit, Dukai — , = Malvin a

/ Tmicsics Mihály = Andorlaky Máté

Tarkányi Bela József= Vi peri na

Ti'h'kes ' Béla = Teli

rA Teleki Sándorné (fróf)w = 'Szikra

Thury Zo/ía'w = Fazekas Mihály. — Sirocco

Timár Szaniszló = Tom

Tinódi Sebestyén =Sehök deák

Toldy Ferencz = Corvin. Rokkant Huszár.

Tompa Mihály = Rém Elek

Tomsics Gyula = Álba. — Egyenes. — Kukoricza

János. — Tamásfy Gyula

Tors Kálmán ^= ówmw^ Brutus. — Kálmán diák.

7af/íi?^'/í/ = AUcs. - Ego. ^ Ják.— Jaák.— Nemo

Tóth Kálmán = Bagó Matyi. — Bolond Miska. —

KipfelKauser. — Költi. — Vasmegyei

Udvardy Cserna 6r^^a = Aristides

Vadnay Károly = ^\\gkv Kálmán

Vajda ./rn?os = Arisztides. — Cserszilvássy Ákos.

— Homonnai Béla

Vajda Péter = Uzdi Péter

Váradi Ant(d ^ Don Dongó. — Ostor. - Ribes.

Ruy Blas

Vasvári íVr6:;íCá; = Ibolya. - Komáromi L. F.

l^ay Sándor í/yo7'==D'Artagnan. Vayk

J'^eigelsbery Hugó = AncKio. -Bull. Dixi.

Ebréus. — Fakir. - Globetrotter. - Homunculus.

Ignotus. — Kádár. — Korax. — Manfréd. Pató

Pál. -Piktor. - Tallózó Gerzson. - Tannhíiuser

Tar Lörincz. — Véghelyi Imre — Yorick

Mvzmáiidi Gyz =I)aiYma.y Viktor. Garaboncás

Diák

llda József= Kacsaközi

\lklida József ^VévtQH] Arnold

Vöröí'marty Mihály = Vágotay Kálmán

Wachtel .4Mn^ = Wági Aurél

Wimpfen Beatrix bárón (Bethlen Jánosné) =

Anda Rcízsa


WOHL JANKA—ZSOLDOS LASZLO

Woh! Janka = Zichy Camilla

Wohl Janka és Stephanie = Egy nao-yvilág-i

hölgy

'

\rolf Vihtw.^ ^/r. = Don Diego. Dongó

]ro/ther Pál r/r. = Juhász Béla

Z('«Ior Gyöiyi/ = ¥enyéri Gyula

Zíwoihzky (Zadvarnkzky) Károly = Széchy Károly

Zcrkovitz /vw// = Czenezi néni

Zichy Géza (//•(^/= Justus

Zilahi Kiss Béla = Jumus

Zilahy Károly = Kis^ Károly. — Zilahi Kiss

Károly

Zsohlos Lászlá = Gai\o Ottó

71


PETRIK GÉZA

saját kiadásában megjelent és Szilágyi Béla

könyvkereskedésében megrendelhet :

MAGYimOIISZIÍG BIBLIOGRAPHIÁJA

1712-1860

Könyvészeti kimutatása a Magyaror-

szágban s hazánkra vonatkozólag kül-

földön megjelent nyomtatványoknak.

Összeállította és tudományos szakmutatóval

ellátta PETRIK GÉZA.

» Bevezetéssel Sziláoyi SÁNDOR-tól.

1-IV. kötet. Budapest, 1888-1892.

Az 1 111. kötet ára egyenként 28 K,

a IV. köteté 11 K, vagyis összesen

Q5 Korona.

L A szak- és tárgymutatót tartalmazó Y. kötet

í\\ sajtó alá készül.


PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY


:^raiSSrc

rsaaüittíiraHS

W£B

i

More magazines by this user
Similar magazines