06.06.2013 Views

GYÓGYHÍR MAGAZIN - XX. évfolyam 2012/8. szám - Cédrus Patika

GYÓGYHÍR MAGAZIN - XX. évfolyam 2012/8. szám - Cédrus Patika

GYÓGYHÍR MAGAZIN - XX. évfolyam 2012/8. szám - Cédrus Patika

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

a Hungaropharma Zrt. információs lapja<br />

www.hungaropharma.hu<br />

HungaroGarden – a kellemest a hasznossal ötvöztük<br />

Márciusig befejeződik a Hungaropharma logisztikai<br />

rendszerének átalakítása<br />

– helyzetértékelés Dombóvári István, Szállítási igazgatóval<br />

A <strong>2012</strong>. év patikája – interjú a miskolci<br />

Szent Rókus Gyógyszertár vezetőjével<br />

Európai patikai kitekintő – <strong>2012</strong>. első félév<br />

<strong>2012</strong>-ben a Kedvenc Patikám a pesterzsébeti <strong>Cédrus</strong> Gyógyszertár<br />

<strong>XX</strong>. évf. <strong>2012</strong>/<strong>8.</strong> sz.


Tartalomjegyzék<br />

HungaroGarden – 2.<br />

a kellemest a hasznossal ötvöztük<br />

Márciusig befejezôdik a Hungaropharma 4.<br />

logisztikai rendszerének átalakítása<br />

A gyógyszertári kiszállítás változatlan formában folytatódik<br />

A <strong>2012</strong>. év patikája 5.<br />

„Mindig is patikus akartam lenni”<br />

Interjú dr. Argay Mártonnal, a miskolci Szent Rókus Gyógyszertár<br />

vezetôjével<br />

Európai patikai kitekintô – <strong>2012</strong>. elsô félév 7.<br />

Egy patika, két díj, egy nagyszerû csapat 9.<br />

– <strong>2012</strong>-ben a Kedvenc Patikám<br />

a pesterzsébeti <strong>Cédrus</strong> Gyógyszertár<br />

Tisztelt<br />

Gyógyhír Olvasók!<br />

E-recept, gyógyszerezett életünk<br />

nyitott könyve<br />

11. E havi írásainkat ismét próbáltuk az Önök <strong>szám</strong>ára hasznos<br />

és érdekes témakörökbôl összeválogatni.<br />

Rögtön az elsô cikkben a Hungaropharma siófoki sikerérôl<br />

„Az ország kinyújtott karjai”<br />

Életmentések és mentôautók<br />

13. olvashatnak. A Gyógyszerészek Országos Kongresszusán,<br />

a helyszínt biztosító szálloda által megrendezett standszépségversenyen<br />

cégünk HungaroGarden standja gyôzedelmes-<br />

Keleti és nyugati egyensúly 16. kedett! Mindez azt bizonyítja, hogy idei standbeli koncepciónk,<br />

amely átgondolt, széles termékkört átfogó akciókra,<br />

Tudományos kishírek a nagyvilágból 1<strong>8.</strong> értékes nyereményekre, színvonalas szórakoztatásra és szakmai<br />

eszmecserére épült, elnyerte a szakma tetszését.<br />

Keresztrejtvény 20. Az itthoni helyzetelemezést követôen kitekintünk az európai<br />

patikai helyzetre, amibôl többek között megtudhatjuk, hogy<br />

az osztrákok több pénzzel gazdálkodhatnak, a dánoknál új<br />

nyereségkulcs került bevezetésre, míg a franciáknál jövô évtôl<br />

új támogatási rendszer lép életbe. A görögöknél új árak,<br />

alacsonyabb árrések dominálnak, a svédeknél pedig a növekedô<br />

patika<strong>szám</strong> ellenére is bevételnövekedés realizálódott.<br />

Helyzetjelentünk a Hungaropharmát érintô logisztikai rendszer<br />

nagy ívû átszervezésérôl: a Hungaropharma a logisztikai<br />

rendszerének teljes megújítását a kereskedôházakra alapozott<br />

elosztási rendszer megváltoztatásával kezdte, megszûnt a Pécsi<br />

és a Békéscsabai Kereskedôház, létrejöttek a rendszer részeként<br />

az átrakó raktárak és megkezdôdött a bérszállításra való átállás.<br />

A Gyógyszerészet címû rovatunkban most a pesterzsébeti<br />

<strong>Cédrus</strong> Gyógyszertárat mutatjuk be, melynek vezetôjével való<br />

beszélgetésbôl megtudhatjuk, hogy milyen szakmai szemlélet<br />

A Hungaropharma Zrt. információs lapja<br />

mentén lesz egy gyógyszertár <strong>2012</strong>-ben a vásárlók kedvence.<br />

Szerkeszti a Szerkesztôbizottság<br />

A <strong>2012</strong>-es Év Patikájáról sem feledkezhetünk meg: etikus be-<br />

Elnök: Dr. Feller Antal<br />

tegszemlélet és mindig friss szakmai tudás jellemzi a miskolci<br />

Felelôs szerkesztô: Hollauer Tibor<br />

Szent Rókus Gyógyszertárat. Az Életmentések és mentôautók<br />

A Szerkesztôbizottság tagjai:<br />

címû riport az életmentések tudományos történetét vázolja<br />

Dr. Lázár Szabolcs, Korpás Gizella, Hollauer Tibor<br />

fel és a rohamkocsik izgalmas, korszakalkotó éveirôl mesél.<br />

Címlapfotó: Dr. Feller Antal<br />

Ha gyógyulás, akkor hit! Vajon létezik-e a keleti és nyugati or-<br />

Kiadja: Press GT Kft.<br />

voslás között átmenet? E havi lap<strong>szám</strong>unkból megtudhatják.<br />

Terjeszti: Hungaropharma Zrt., Budapest<br />

Felelôs kiadó: Dr. Feller Antal vezérigazgató<br />

Nyomdai elôkészítés: Press GT Kft., 1139 Budapest, Üteg u. 49.<br />

Tel.: 349-6135 Fax: 452-0270 E-mail: info@pressgt.hu<br />

Nyomdai kivitelezés: Pharma Press Kft.<br />

Jó olvasást kívánunk és ôszintén reméljük, hogy érdemesnek<br />

találják a következô havi találkozást is!<br />

Hungaropharma Zrt.<br />

Megjelenik: 3000 példányban 1


hungaropharma<br />

HungaroGarden<br />

– a kellemest a hasznossal ötvöztük<br />

<strong>2012</strong>-ben a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa okt. 11–14-e között került megrendezésre.<br />

A tavalyi nagy sikerû, méltán népszerû HungaroCafe stand után nagy kihívás volt, egy színvonalában<br />

hasonló, egyúttal a Hungaropharma klasszikus eszmeiségét továbbvivô, de az idei új<br />

arculatot és szemléletváltást is megjelenítô stand kialakítása. Fontosnak tartottuk, hogy mindez ne<br />

csak külsôségekben, hanem tartalmilag is megnyilvánuljon. Ennek eredményeképpen született meg<br />

a HungaroGarden fantázianevû standunk, melynek részét képezte a Gyöngy Patikák terasz.<br />

A standon igyekeztünk helyszínt biztosítani a szakmai<br />

eszmecsere mellett az innovatív szórakoztatásnak is. Ennek<br />

fényében hirdettük meg az ún. Mindball Bajnokságot.<br />

A Mindball a gondolat erejének egy különleges megjelenítése.<br />

Az agyhullámokat a játékosok által viselt fejpántokhoz<br />

erôsített szenzorok rögzítették. A játék lényegét<br />

adó golyók mozgását a szenzorok által közvetített, majd<br />

egymással összevetve analizált agyhullámok befolyásolták,<br />

míg a játékosok agyi elektromos tevékenysége a játékhoz<br />

használt kivetítôn grafikusan került megjelenítésre.<br />

Tehát két játékos versenyzett egymással, s a cél az volt,<br />

hogy minél ellazultabb és fókuszáltabb állapotba kerüljenek,<br />

így vonva irányításuk alá a játék lényegét adó golyót.<br />

Akinek a relaxálás jobban ment, annál valószínûbb<br />

volt, hogy Ô talált bele a másik „hálójába”. A bajnokságot<br />

32 játékos körében játszottuk le, ahol a végsô összecsapást<br />

az ácsi Viola Gyógyszertárból Dr. Tóthné Szkok Violetta<br />

és a nagykanizsai Keleti Gyógyszertárból Molnár Ferenc<br />

2<br />

vívta. A döntôsök a játékvezetôk és a népes közönség<br />

ámulatát is kiváltó ádáz csatát vívtak. A versenyt a kanizsai<br />

gyógyszerész nyerte. Az Ô ajándéka egy iPad készülék,


míg a második helyezetté egy Samsung okostelefon volt.<br />

A bravúros, több fordulón át tartó játékukhoz és értékes<br />

nyereményeikhez ezúton is gratulálunk!<br />

Standbeli elképzelésünk részét képezte az átgondolt, széles<br />

termékkört átfogó akciók meghirdetése is. Az idei év<br />

újdonsága az Akció Rulett játékunk volt. A HPH és partnereink<br />

(A1 Pharma, Boehringer Pharma, Coordwell Kft.,<br />

Egis Nyrt., Ibsa Pharma Kft., J&J, Medis, Novartis Con-<br />

hungaropharma<br />

sumer Health, Sandoz, Sanofi-Aventis Zrt., SCA Hygiene<br />

Product, Semper-Veritas Kft., Walmark Kft.) közös<br />

akciójában az engedményeken túl garantált volt a Hungaropharma<br />

által biztosított plusz ajándékok valamelyike.<br />

A játék a résztvevôk tetszését is elnyerte, ezt bizonyítja az<br />

átadott értékes ajándékok szép mennyisége. Standunkról<br />

senkit nem engedtünk el üres kézzel.<br />

Talán mindezek az összetevôk járulhattak hozzá ahhoz,<br />

hogy <strong>2012</strong>-ben a leglátogatottabb stand a HPH Hungaro-<br />

Garden standja lett. Sôt! A Kongresszusnak minden<br />

évben helyszínt adó szálloda, a siófoki Hotel Azúr idén a<br />

mi standunkat találta a legszebbnek! Ezt alátámasztandó<br />

hirdette Facebook oldalán, fotókkal illusztrálva standunkat,<br />

mind a Kongresszuson résztvevô partnereknek, mind<br />

a Hotelben megszálló vendégeknek.<br />

„ …Mivel a Hotel Azúrnak rendezvényei minôsége és kiállítói<br />

profizmusa is fontos szempont, most is végignéztük<br />

az összes cég standját, hogy kiválaszthassuk a legjobbat.<br />

Ezen a hétvégén a gyôzelem nem is volt kérdés, hiszen<br />

volt egy team, akik mindenki túlszárnyaltak. Egy egész<br />

kerthelységet építettek fel kávézóval, szerencsekerékkel,<br />

agyhullámokkal játszható gyöngyös játékkal, pincérekkel<br />

készültek. A hely hangulata elvarázsolta az odalátogatókat,<br />

hogy sokan ott is maradtak egy finom kávéra vagy<br />

süteményre.<br />

Gratulálunk ezúttal is az ötlethez, a kifogástalan kivitelezéshez,<br />

a profi marketinghez a Gyöngy Patikák terasznak,<br />

a Hungaropharma standjához.”<br />

A lap hasábjan mi is szeretnénk megköszönni a Konferencia<br />

résztvevôinek, a gyártói partnereinknek, a HPH-s<br />

kollégáknak és valamennyi, a HungaroGarden megálmodásában<br />

szerepet vállalt embernek a sok kreatív ötletet<br />

és kemény munkát. Mi már tudjuk, hogyan folytassuk<br />

2013-ban!<br />

Hungaropharma Zrt.<br />

Üzletfejlesztési és Marketing Igazgatóság<br />

3


hungaropharma<br />

A gyógyszertári kiszállítás változatlan formában folytatódik<br />

Márciusig befejezôdik a Hungaropharma<br />

logisztikai rendszerének átalakítása<br />

A tavalyi év során a Hungaropharmánál – sok más szakterülethez hasonlóan – megkezdôdött<br />

a logisztikai rendszer teljes átszervezése. Dombóvári István Szállítási igazgatót arról kérdeztük, hol<br />

tart most, illetve mikorra fejezôdik be ez a szerteágazó tevékenység.<br />

Az elmúlt évtizedben a Hungaropharma minden partnere<br />

világos képpel rendelkezett a cég logisztikai rendszerérôl.<br />

A termékek a budapesti, Tündérfürt utcai központi telephelyre<br />

érkeztek be a gyártóktól, onnan pedig kamionok<br />

szállították ezeket a hat vidéki kereskedôházba: Miskolcra,<br />

Debrecenbe, Békéscsabára, Pécsre, Kaposvárra és Veszp-<br />

rémbe. Budapestrôl és a felsorolt megyeközpontokból<br />

azután a cég saját gépjármûvei juttatták el a komissiózott<br />

megrendeléseket a patikákba. Milyen lesz az új szisztéma?<br />

A Hungaropharma logisztikai rendszerének teljes megújítását<br />

a kereskedôházakra alapozott elosztási rendszer<br />

megváltoztatásával kezdtük. Megszüntettük a Pécsi és<br />

a Békéscsabai Kereskedôházat, ugyanakkor megjelentek a<br />

rendszerben az úgynevezett átrakó raktárak.<br />

Mi ezeknek a lényege?<br />

Az átrakó raktárakban nincs komissiózás, itt mind-<br />

össze annyi történik, hogy a körzethez tartozó túrajáratok<br />

gépkocsijaira átrakjuk a legközelebbi kereskedôházban<br />

komissiózott s egyben ideszállított megrendeléseket.<br />

A 2011–12-ben végrehajtott átszervezések után jelenleg<br />

a központi raktárbázison kívül összesen négy vidéki<br />

kereskedôház, illetve hat átrakó raktár szolgálja ki az ország<br />

valamennyi patikáját.<br />

Vagyis a kereskedôházak átszervezése, az átrakó raktárak<br />

kialakításának folyamata mára befejezôdött?<br />

Igen, idén szeptemberre lényegében befejezôdött ez az<br />

átszervezés. A két kereskedôház bezárásával koncentrálódott<br />

4<br />

Kereskedôház<br />

Átrakó raktár<br />

A Hungaropharma kereskedôházai és átrakó raktárai<br />

a raktári komissiózó munka, módosításra kerültek az ellátási<br />

körzetek, s a változás által érintett területeken teljesen<br />

új infrastruktúra került kialakításra. Mindez a gyógyszertárak<br />

egy részét is érintette, mert bár a kiszállítások gyakorisága<br />

nem változott, az új járat-útvonalak kialakításával<br />

néhány helyen a korábbihoz képest kicsit késôbb, de a<br />

lehetôségekhez képest a leghamarabb érkezik meg a megrendelés.<br />

Partnereink ezt tudomásul vették, s úgy gondolom,<br />

kimondhatjuk, hogy az átállás nagyobb zökkenôk<br />

nélkül mára megvalósult.<br />

Ugyanakkor hátra van még a saját szállítási infrastruktúra<br />

átalakítása és a feladat külsô vállalkozóknak való átadása.<br />

Valóban, november végéig a vidéki kereskedôházak-<br />

ban erre is sor kerül, s 2013 márciusáig a Tündérfürt<br />

utcában is megtörténik az átállás a bérszállításra.<br />

Ezt indokolják a költséghatékonysági <strong>szám</strong>ítások, s igazolják<br />

az eddigi pozitív tapasztalatok a külsô vállalkozók<br />

munkáját illetôen.<br />

De mindez nem azt jelenti, hogy a jövôben már nem<br />

láthatjuk a Hungaropharma-emblémás jármûveket?<br />

Nem, hiszen minden vállalkozóval sikerült megállapodnunk<br />

arról, hogy átveszik a hungaropharmás gépjármûve-<br />

ket, és a gépjármûvezetôink 95%-a <strong>szám</strong>ára is biztosítják<br />

a folyamatos munkavégzést. Még a formaruha is marad<br />

a régi, azaz a gyógyszertárakba továbbra is a megszokott<br />

„hungaropharmás” autó és sofôr szállítja majd ki a megrendeléseket.<br />

A vállalkozók kiválasztásánál a fô szempontok<br />

között szerepelt a minôségi szolgáltatás, a megfelelô anyagi<br />

háttér és személyi állomány, s ezt folyamatosan megköveteljük<br />

majd a jövôben is. Megígérhetem, hogy nem fog<br />

romlani a megszokott „hungaropharmás” színvonal!<br />

Mennyiben maradnak kompetensek a kereskedôházak<br />

a kiszállítás ügyeit illetôen? Fordulhatnak hozzájuk<br />

a továbbiakban is a gyógyszerészek kérdéseikkel, esetleg<br />

kifogásaikkal?<br />

Természetesen, a rendszer ebbôl a szempontból is ugyanúgy<br />

mûködik tovább, mint eddig. Az illetékes kereskedôházak<br />

továbbra is teljes körû felelôsséget vállalnak a hozzájuk<br />

tartozó patikák megszokott színvonalon történô<br />

kiszolgálásáért.<br />

Hollauer Tibor


A <strong>2012</strong>. év patikája<br />

„Mindig is patikus akartam lenni”<br />

A Szent Rókus Gyógyszertár a Semmelweis Kórház<br />

rendelôintézete melletti épületben található. Stílusát<br />

tekintve elsô pillantásra inkább kórházi melléképületnek,<br />

mint gyógyszertárnak véli az ember.<br />

Az épület – melyet 2008-ban vásároltunk meg – eredetileg<br />

valóban a kórházhoz tartozott, az alsó szinten a radiológia<br />

mûködött, a felsô szinten a pedig a kórházigazgató<br />

szolgálati lakását alakították ki. Az évtizedek során ezek<br />

a funkciók változtak – volt itt többek között tüdôszûrô állomás,<br />

kórházi humánpolitikai részleg –, ám 2008 decembere<br />

óta a Szent Rókus Gyógyszertár várja itt a betegeket.<br />

Ha kívülrôl nem is, belülrôl igazi gyógyszertári miliô fogadja<br />

a látogatót. Az officina klasszikus bútorai, a faragványok,<br />

szobrok azt a benyomást keltik, mintha évtizedek óta itt<br />

állnának. Az elmúlt években nyílt patikák jellemzôen<br />

nem ezt a stílust képviselik…<br />

Az officina egy része eredeti antik bútor – a fele Budapestrôl,<br />

másik fele pedig Erdélybôl származik –, s ezek stílusában<br />

egészítettük ki újonnan a hiányzó darabokat. Az egyes<br />

képzômûvészeti alkotások – például a standedényzet – az<br />

elmúlt 6–7 év gyûjtômunkájának eredményei. Meggyôzôdésem<br />

szerint ugyanis a betegek jobban érzik magukat egy<br />

„hagyományos” patikában, amely visszatükrözi szakmánk<br />

több évszázados múltját, hagyományait. Ez a berendezés,<br />

ezek a tárgyak a gyógyszerészi megbízhatóság, presztízs relikviái<br />

is egyben, mely értékeket mi is igyekszünk képviselni<br />

és továbbvinni mindennapi munkánk során.<br />

Ön fiatal kora ellenére meglehetôsen komplex módon<br />

kezeli a szakmai kérdéseket. Egyszerre kelti a gyógyszerészettörténetben<br />

elmélyedô „szobatudós”, illetve<br />

a szigorú elvek szerint dolgozó üzletember benyomását.<br />

Van ennek a szerteágazó érdeklôdésnek családi háttere?<br />

Orvos családból származom, a bátyám már a 4. generációt<br />

képviseli ezen a szakterületen, úgyhogy az egészségügy<br />

iránti érdeklôdés, a betegek gyógyításának vágya nálunk<br />

valóban családi hagyomány. Csak én lettem „pályaelhagyó”,<br />

mivel mindig is patikus szerettem volna lenni. Nem<br />

pusztán gyógyszerész, hanem valódi patikus. Sikerült is<br />

gyógyszerészet<br />

Interjú dr. Argay Mártonnal, a miskolci Szent Rókus Gyógyszertár vezetôjével<br />

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1993 óta immár 20. alkalommal ítélte oda Az Év<br />

Patikája díjat. A pályázóknak – hasonlóan a korábbi évekhez – elsôsorban a gyógyszerészi gondozás<br />

jövôjével, további lehetôségeivel kapcsolatban kellett kifejteniük gondolataikat, illetve be kellett<br />

mutatniuk a saját gyógyszertárukban folytatott gyakorlatot. Az Év Patikája díjat <strong>2012</strong>-ben<br />

dr. Argay Márton szakgyógyszerész által vezetett miskolci Szent Rókus Gyógyszertár nyerte el. A fiatal<br />

szakember 2005-ben szerzett gyógyszerészi diplomát a Debreceni Egyetemen, majd Miskolcon gyógyszerész<br />

közgazdász diplomát. Jelenleg a gyógyszertár irányítása mellett Budapestre jár doktori képzésre.<br />

Az Év Patikája címet <strong>2012</strong>-ben<br />

a dr. Argay Márton szakgyógyszerész<br />

által vezetett miskolci<br />

Szent Rókus Gyógyszertár kapta<br />

elérnem a célomat, s eközben <strong>szám</strong>omra sohasem volt<br />

kérdéses, hogy ha valaki valóban hivatásnak tekinti ezt a<br />

szakmát, ugyanúgy kell, hogy érdekelje annak története,<br />

mint az aktuális gazdasági környezet – jelenleg a piaci verseny<br />

körülményei –, amelynek közepette nap mint nap<br />

helyt kell állnunk a munkánkban. Az officinánk bútorzata<br />

antik, de a kialakításánál figyeltünk a funkcionalitásra,<br />

s beépítettük a <strong>XX</strong>I. századi technikát. Gazdaságosan<br />

mûködünk, és szem elôtt tartjuk az alkalmazható kereskedelmi<br />

és marketing megoldásokat, ezek mellett megkezdtük<br />

egy patikamúzeum kialakítását az alagsorban, ahol<br />

a laikus érdeklôdôk és a fiatal gyógyszerészek egyaránt<br />

megismerkedhetnek a gyógyszerészet múltjával, hagyományaival.<br />

Számomra ez így együtt jelenti a patikusi létet.<br />

5


gyógyszerészet<br />

Mindeközben, gondolom, Ön is érzékeli, hogy sok kollégája<br />

szerint összeegyeztethetetlen a klasszikus gyógyszerészet<br />

és a profitorientált piaci verseny...<br />

Valójában szerintem nincs ellentmondás, hiszen egyebek<br />

mellett a pályázatunkban az etikus marketing eszközök<br />

alkalmazásával is foglalkoztunk, ami meggyôzôdésem<br />

szerint nagyon is összefügg a gyógyszerészet hagyományaival.<br />

Ha pedig a kettô között disszonancia látszik kialakulni,<br />

mindenképpen a klasszikus gyógyszerészeti értékekhez<br />

kell fordulnunk. Azaz, a mi alapvetô feladatunk<br />

a betegek gyógyításában való részvétel, s minden – gazdasági,<br />

társadalmi, jogszabályi – körülményt figyelembe<br />

véve arra kell koncentrálnunk, hogy ezt minél jobb eredménnyel<br />

tegyük.<br />

Mit jelent ez Önöknél a hétköznapi gyakorlatban?<br />

Arra törekszünk, hogy aktív szerepet vállaljunk az orvos<br />

és a beteg kapcsolatában. Vagyis mi a beteg valamennyi<br />

felmerülô problémáját igyekszünk pontosan megérteni,<br />

s megtalálni rá a lehetô legjobb megoldást. De meg is próbálhatjuk<br />

– ahogy valójában történt – utolérni az orvosát,<br />

és a konzultációt követôen kiadni a megfelelô gyógyszert,<br />

azaz megfelelôen gondoskodni a beteg ellátásáról.<br />

A szakmai kompetenciákat egyébként írásban is rögzítettük<br />

az itt dolgozó gyógyszerészek és asszisztensek <strong>szám</strong>ára.<br />

Ez a belsô minôségügyi kézikönyv személyre lebontva<br />

tartalmazza az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, a feladat-<br />

és felelôsségi körök leírását, illetve mindazon tudnivalókat,<br />

amelyek folyamatosan és hosszú távon biztosítják<br />

a legmagasabb színvonalú betegellátást. Nálunk nincs egymásra<br />

mutogatás, hiszen mindenki pontosan ismeri a saját<br />

feladatait, amelyek adott esetben <strong>szám</strong>on is kérhetôk.<br />

Hányan dolgoznak a patikában?<br />

Hat fô- és egy mellékállású gyógyszerész, valamint hat<br />

szakasszisztens biztosítja a folyamatos betegellátást.<br />

A „folyamatos” szón nagy hangsúly van, hiszen állandó<br />

ügyeletet nyújtunk. Megnyitásunk óta a hét két napján,<br />

hétfôn és szerdán végzünk gyógyszerészi gondozást, elôre<br />

6<br />

történô bejelentkezés mellett, hogy elkerüljük a tumultust,<br />

várakozást. Gyógyszerész kollégáim elvégezték az<br />

ehhez szükséges tanfolyamokat, és munkájuk eredményeként<br />

olyan mértékben nô a szûrésekkel, tanácsadással<br />

kapcsolatos érdeklôdés, hogy a közeljövôben növelnünk<br />

kell a gondozási napok <strong>szám</strong>át.<br />

Dr. Argayné dr. Szatmári Andrea, dr. Argay Márton és dr. Elekné<br />

dr. Vörös Zsuzsanna szakgyógyszerészek<br />

Az Év Patikája cím elnyerését követôen milyen új elismeréseket<br />

szeretne megcélozni?<br />

Az Év Patikája cím valójában az egész kollektívát megilleti,<br />

a pályázat elkészítésében részt vett a feleségem,<br />

dr. Argayné dr. Szatmári Andrea, aki a patika szakgyógyszerésze,<br />

illetve dr. Elekné dr. Vörös Zsuzsanna, a laborunk<br />

vezetôje. Szükségünk volt arra, hogy egy elismert<br />

szakmai grémium véleményt mondjon arról, hogy amit<br />

és ahogy teszünk, az jó, megfelelô színvonalú és támogatásra<br />

érdemes. Most, hogy megkaptuk ezt a pozitív visszaigazolást,<br />

egyelôre nem akarunk más címeket megcélozni.<br />

A díj odaítélésének indoklása:<br />

Hollauer Tibor<br />

A MOSZ kuratóriumának elôterjesztése alapján „A <strong>2012</strong>.<br />

Év Patikája” elismerésben részesült a miskolci Szent Rókus<br />

Gyógyszertár magas színvonalú, gondosan megformált pályamunkája<br />

alapján a gyógyszertár vezetôje, dr. Argay Márton.<br />

A gyógyszertár kollektívája tevékenységében az etikus<br />

betegellátást követi. A munkatársak, törekedve a minél magasabb<br />

szintû szakmai tudás elérésére, szûréseket végeznek,<br />

a betegek egészségügyi állapotát dokumentáltan, rendszeresen<br />

figyelemmel kísérik. Egészségmegôrzô, felvilágosító<br />

programok szervezôi, résztvevôi. Hitvallásuk: hozzáértés, hitelesség,<br />

megbízhatóság. Dr. Argay Márton a <strong>Patika</strong> Múzeum<br />

létrehozásával a nagyközönség <strong>szám</strong>ára is hozzáférhetôvé<br />

teszi ennek a szép hivatásnak az értékeit és kultúráját.


gyógyszerészet<br />

Európai patikai kitekintô – <strong>2012</strong>. elsô félév<br />

Ausztria<br />

Több pénzt kapnak az osztrák gyógyszertárak<br />

Ez év elejétôl nyugati szomszédunk patikái több pénzzel<br />

gazdálkodhattak: a gyógyszertárakat érintô díjszabási<br />

rendszer megváltoztatásának következtében a kenôcsök,<br />

kapszulák és szemcseppek elkészítésének magisztrális<br />

díjai megemelkedtek. Az ügyeleti és a kábítószer-expediálás<br />

díja is megnôtt. A magisztrális díj például 10%-kal<br />

lett magasabb, így a kenôcsökért, krémekért 2,5 eurót,<br />

a kapszulázásért, az oldatok és teakeverékek összeállításáért<br />

darabonként 1,10 eurót, a parenterális készítmények<br />

elôállításáért 7,70 eurót kérnek. Az este 8 és reggel<br />

8 közötti ügyeleti díj 15%-os emelkedés után 3,45 euró<br />

lett, vasárnapokon és munkaszüneti napokon mindezért<br />

1,18 eurót kell fizetni. Az Ausztriai Gyógyszerészi<br />

Kamara becslése szerint egy átlagos gyógyszertár évente<br />

kb. 1000 euróval növelheti bevételét a díjaszabás-módosítás<br />

következtében. Az osztrák patikák együttesen további<br />

1,3 millió euró forrást könyvelhetnek el a jövôben.<br />

Míg a kamara örül az új szabályozásnak, fôként ebben a<br />

megszorításokkal nehezített idôkben, azt is tudnunk kell,<br />

hogy az utolsó gyógyszertári díjakat érintô emelkedés<br />

10-15 évvel ezelôttre tehetô. Ilyenformán a növekedés<br />

nem elég az elmúlt idôk inflációjának kompenzálására,<br />

ahhoz legalább 20%-os módosításra lett volna szükség.<br />

Dánia<br />

A gyógyszertári díjszabás revíziójának revíziója<br />

Január végére a skandináv országban egy új – a vényköteles<br />

és a kizárólag patikákban forgalmazható OTC termékekre<br />

vonatkozó – nyereségkulcs került bevezetésre.<br />

Mindezzel együtt már akkor világossá vált az is, hogy egy<br />

még újabb díjszabás is aktuálissá válhat, ha a már meglévôvel<br />

kialakult gyógyszertári bevétel egy megállapodott<br />

kereten belül tartásához ez szükségessé válik. Így is lett,<br />

ismételten revízió alá vették a gyógyszertári nyereségkulcs<br />

kalkulációját egy patikára vetítve, s ennek hatása<br />

márciusban már jelentkezett is. Az új <strong>szám</strong>olás áfa nélkül<br />

a következôképpen néz ki: (0,088 x patikai beszerzési ár)<br />

+ 8,61 dán korona (1,16 euró) általány. Az új kalkuláció<br />

egy kismértékû növekedést jelent a januári nyereségkulcs-<br />

szabályozással összehasonlítva, ami csak a beszerzési<br />

ár 0,086-tal való szorzását + általányt vetített volna elô.<br />

A patikákban elôállított vényköteles termékeket viszont<br />

nem érintette a még újabb szabályozás, ott, ahogy eddig is,<br />

maradt a 8 dán korona (1,08 euró) mértékû elôállítási díj.<br />

Franciaország<br />

Elfogadták az új gyógyszerkészítési tarifákat<br />

Egy új, 5 évre vonatkozó patikai egyezmény lép életbe<br />

2013-ban – állapodtak meg az ország gyógyszerész kamarái<br />

(FSPF, UNPF, USPO) és a fô egészségbiztosítási alapja<br />

(CNAMTS). Az egyezmény márciusban született, május<br />

6-án került nyilvánosságra, és jövô januártól lép életbe.<br />

Ez részletesen leírja a vényköteles gyógyszerek új támogatási<br />

rendszerét.<br />

A gyógyszerészek 0,53 euró + fix nyereségkulccsal <strong>szám</strong>olhatnak<br />

minden egyes doboz kiadásakor. Ezen túlmenôen<br />

lehetôségük van még a gyógyszer-expediálási díj egy<br />

évre vonatkozó maximum 3000 euróra való növelésére,<br />

ha elérik az egyénileg elôirányzott terveket. A generikus<br />

gyógyszerek például szerepelnek e cél<strong>szám</strong>ok között,<br />

s ahol ezt elérik, az évi 3000 euró díjból juttatást kapnak,<br />

arányosan az általa kiadott generikus gyógyszerek<br />

mennyiségével, növekedési rátájával. A többi készítmény<br />

expediálási díjáról <strong>2012</strong> negyedik negyedévében döntenek,<br />

és hatályba lépésük 2013 különbözô idôpontjaira<br />

tehetô majd.<br />

7


gyógyszerészet<br />

Az új díjazás a teljes gyógyszerészi bevétel 25%-át<br />

fogja kitenni. Az egészségbiztosítási alap, a CNAMTS<br />

becslése szerint az új gyógyszerkészítési díj mértéke<br />

eléri majd a 140 millió eurót, és hisz abban, hogy ez<br />

finanszírozható az elkészített generikus gyógyszerekbôl<br />

és a háromhavi gyógyszeradagokból származó megtakarításokból.<br />

Görögország<br />

Alacsonyabb nagy- és kiskereskedelmi árrések<br />

A Görög Egészségügyi és Szociális Minisztérium<br />

(YYKA) <strong>2012</strong> áprilisában közleményben tudatta az új<br />

gyógyszerekre vonatkozó árakat, ahogy a nagykereskedelmi<br />

és kiskereskedelmi (patikai) árréseket is, mely intézkedések<br />

annak a hónapnak a végétôl kerültek hatályba.<br />

A minisztérium <strong>szám</strong>ítása szerint az új árak és az alacsonyabb<br />

nagy- és kiskereskedelmi árrések hatására az egészségügyi<br />

rendszer legalább 310 millió euró megtakarítást<br />

tud majd elérni.<br />

Az árrésekre vonatkozóan különbözô díjszabást kell alkalmazni<br />

a támogatott, pozitív listán szereplô vénykö-<br />

8<br />

teles termékeknél és a nem támogatott vényköteles medicináknál<br />

és OTC készítményeknél. A nagykereskedôk<br />

4,9%-os nyereségkulcsot tehetnek rá a gyártói árra a pozitív<br />

listán szereplô termékeknél, 5,4%-ot a negatív listán<br />

állók és 7,5%-ot az OTC esetében. A beszerzési árra<br />

<strong>szám</strong>ított patikai árrések a következôképpen alakulnak:<br />

35% a negatív listán szereplô és az OTC termékeknél,<br />

és 32,4% a pozitív listásoknál, utóbbi abban az esetben,<br />

ha az ár nem haladja meg így a 200 eurót. Ha meghaladná,<br />

akkor e <strong>szám</strong>ítások alapján, de maximalizált fix<br />

30 eurós árréssel dolgozhatnak, míg a minisztérium új<br />

árlistákra és árrésekre vonatkozó közleménye napvilágra<br />

nem kerül.<br />

Svédország<br />

Erôsödô verseny és munkaerôhiány<br />

Jelenleg körülbelül 1230 gyógyszertár mûködik országszerte<br />

– áll a svéd gyógyszerészszövetség évi riportjában.<br />

A patikai piac 2009-es liberalizációja óta 330 új patika<br />

nyitotta meg kapuit. Csak 2011-ben 120 új gyógyszertár<br />

jelent meg a színen. Az összforgalom mindazonáltal csak<br />

csekély mértékû emelkedést mutatott erre az idôszakra<br />

vonatkozóan. Míg a piac 2010-ben 33 milliárd svéd<br />

koronát (3,8 milliárd euró) generált, a rá következô évben<br />

mindössze 500 millió svéd korona (55 millió euró)<br />

növekedés mutatkozott. Különösképpen a városi régiók-<br />

ban erôsödött meg a gyógyszertárak közötti verseny,<br />

mivel vidéken kevesebb új szereplô kezdte el mûködését.<br />

A gyorsan emelkedô <strong>szám</strong>ú patikák mûködtetéséhez<br />

azonban a szükséges <strong>szám</strong>ú szakembert már nem tudták a<br />

hazai munkaerôpiacról felvenni, így nem egy gyógyszertárlánc<br />

külföld felé fordult a képzett munkaerô toborzásának<br />

céljából.<br />

Fordította és lejegyezte: B. R. Katalin


gyógyszerészet<br />

Egy patika, két díj, egy nagyszerû csapat<br />

– <strong>2012</strong>-ben a Kedvenc Patikám<br />

a pesterzsébeti <strong>Cédrus</strong> Gyógyszertár<br />

Megnyertük! – hirdeti büszkén a tábla a pesterzsébeti <strong>Cédrus</strong> Gyógyszertár bejárati ajtaján,<br />

„Köszönjük a szavazatokat!” kitûzô díszíti az ott dolgozók fehér köpenyét. A patika vezetôjével,<br />

Jancsa Tibornéval, Ilivel és lányával, Timivel beszélgettünk a Kedvenc Patikám versenyrôl, a betegközpontúságról,<br />

az empátiáról és az „ösztönös marketing” fontosságáról.<br />

Késô este, zárás elôtt érkezem. Egy mozgalmas és még<br />

be nem fejezôdött nap végén próbálom leültetni a két<br />

hölgyet az interjúra. A munka közben sem állhat meg…<br />

Csörögnek a telefonok, le kell még idôben adni a rendelést;<br />

a patikavezetô lánya hol megjelenik, hol a tára<br />

mögé áll mosolygósan, amint látja, hogy a kolléganôknek<br />

szükségük van segítségre. A kiszolgálás nem lassulhat le,<br />

a környékbeliek ezért is szeretnek ide járni.<br />

Ars poetica àla <strong>Cédrus</strong><br />

Mielôtt rátérek az aktualitásra, a Kedvenc Patikám versenyre<br />

– melyen a tavalyi budapesti elsô helyezés után<br />

idén az országos elsôséget is sikerült megszerezniük –,<br />

a szakma szépségére kérdezek, arra, ami maradt, most,<br />

hogy a „hôskorral” ellentétben, többet kénytelenek a<br />

gyógyszerészek a költségvetési <strong>szám</strong>okkal foglalkozni.<br />

„Minden egészségügyi szakmának megvan a saját szépsége…<br />

Ezeknek a szakterületeknek a közös jellemzôje a<br />

másik emberen való segíteni akarás, a másik ember problémájának<br />

felismerése, megértése, amely nem feltétlenül<br />

jár együtt drága gyógyszerek alkalmazásával, illetve javaslatával.<br />

Sokszor az empátia is elég lehet ahhoz, hogy a<br />

beteg közérzete és a gyógyuláshoz fûzôdô reménye ne<br />

inogjon meg, hanem megerôsödjön.”<br />

A <strong>Cédrus</strong> Gyógyszertár magát és szolgáltatásait elsôsorban<br />

egészségügyi centrumként aposztrofálja, s bizonyíték erre,<br />

hogy az elsôk között kapcsolódott be a gondozási programba.<br />

Minden apró lépésnek örülnek, ami a hozzájuk fordulók<br />

gyógyulása felé vezet – ha odafigyelésük, a beteggel történô<br />

beszélgetésük során felismerik egy még ki nem alakult betegség<br />

elôjeleit, ha rájönnek egy-egy kezeletlen tünet okára, vagy<br />

ha elérik, hogy a páciens komolyan vegye ezek fontosságát,<br />

és orvoshoz forduljon, vagy változtasson életmódján. Felkérésre<br />

egy közeli idôsek otthonába is ellátogattak, ahol elô-<br />

adást tartottak a gyógyszerek szedési elôírásainak betartásáról,<br />

alternatív megoldásokról, s válaszolták meg nagy türelemmel<br />

az aranykorúak minden, e témakörben megjelenô kérdését.<br />

Képzések, képzések és képzések<br />

„A szakmai képzést tartjuk a legfontosabbnak.” Megkérik<br />

a velük kapcsolatban álló gyógyszergyárak és a Hungaro-<br />

pharma patikalátogatóit, hogy tartsanak elôadást az újdonságokról.<br />

A kollégák pedig munkaidôben, váltott<br />

mûszakban meghallgatják ôket. „Nincs fontosabb annál,<br />

minthogy naprakészek legyünk, a gyógyszerekrôl és gyógytermékekrôl<br />

minden információt beszerezzünk. Ettôl leszünk<br />

hitelesek. Ez pedig a már említett empátiával együtt<br />

alakíthat ki egy olyan bizalmi kapcsolatot a betegekkel,<br />

hogy nemcsak gyógyszerért, de tanácsért, törôdésért is<br />

fordulhatnak hozzánk. S ôk ezt, a maguk módján – mint<br />

ahogy ez a szavazás is bizonyítja – meg is hálálják.”<br />

Az igazi megmérettetés: a kérdezés<br />

A MOSZ (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége)<br />

szervezésében, a Roche támogatásával idén második<br />

alkalommal megrendezett Kedvenc Patikám verseny a<br />

betegek elégedettségére és lojalitására épült. Interneten<br />

és nyomtatott szavazólapon lehetett voksolni a szeretett<br />

gyógyszertárra. Bár a <strong>Cédrus</strong> csapata ösztönös marketinggel<br />

kampányolt, nem várt segítségre leltek néhány<br />

törzsvásárlójukban. Volt olyan helyi körzeti orvos, aki a<br />

betegei unszolására tért be végül hozzájuk, mert már anynyian<br />

kérdeztek rá a rendelése alatt, hogy szavazott-e már.<br />

Sôt, olyan betegük is volt, aki lakásán épített ki támogató<br />

bázist, és hívta át a szomszédokat a szavazólap kitöltésére.<br />

9


gyógyszerészet<br />

A díjon felül – s ezt jól tudják az ott dolgozók – a patika nagyon<br />

sok értékes választ kapott. „Ösztönös marketing”-nek<br />

hívnám, ahogy a gyógyszerész hölgyek természetes kíváncsisággal<br />

kérdeztek rá, mit szeretnek a betegek a kiszolgálás<br />

során, mit értékelnek, mi az, amire leginkább szükségük<br />

van. Talán ha nincs ez a verseny, vagy nem veszik olyan<br />

komolyan, mint ahogyan tették, sokkal szegényebbek lennének<br />

mindazon tapasztalatokkal, amelyeket a verseny<br />

során kaptak. Ez az a visszacsatolás, amit marketinges nyelven<br />

„feed-back”-nek hívnak, és amit piackutató cégek drága<br />

pénzért végeznek el. Ôk, a díjon túl, még ezt is megnyerték.<br />

Mûködési politika àla <strong>Cédrus</strong><br />

A szakmaiság szintjén a realitásokra visszatérve próbálom<br />

újra a hétköznapi mûködésre terelni a szót, hogy az<br />

ország „Kedvenc <strong>Patika</strong>”-ja mégis miként birkózik meg<br />

a mindennapi gazdálkodási feladatokkal. „Saját gondjainkat<br />

félretéve továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a<br />

betegekre, ahogy eddig is tettük. Ez nálunk természetes,<br />

nincs erre más speciális receptünk. Igaz, a gyógyszertárak<br />

esetében az üzemeltetési költségek folyamatosan emelkednek,<br />

ugyanakkor az elmúlt években a patikák a forgalmukat<br />

általában nem tudták növelni. Ma már a forgalom<br />

fennmaradása is igen jó eredménynek <strong>szám</strong>ít. Tehát<br />

elsôrendû fontosságú, akárcsak egy családi költségvetésben,<br />

a mûködési költségek felülvizsgálata és csökkentése”<br />

– hangzik a patikavezetô összefoglalása, majd hozzáteszi:<br />

„Természetesen a legnagyobb költséget a munkabér és<br />

annak járulékai jelentik. Óvatosan kell azonban a munkaerôvel<br />

bánni, mivel az jelentôsen meghatározza a patikai<br />

munka szakmai színvonalát.”<br />

Mint megtudom, a jelenlegi a harmadik jól összeszokott<br />

kollektíva. Jancsa Tiborné szívesen választ fiatal, jó kommunikációs<br />

készségû kollégákat, akikrôl tudható, hogy<br />

udvariasak, segítôkészek, és egyenrangú félnek tekintik a<br />

betegeket. Amikor választania kellett a jelentkezôk közül,<br />

megérzés és szimpátia alapján döntött, és sosem hagyták<br />

10<br />

cserben az érzései. Aki náluk kezdett el dolgozni, hamar<br />

átvette azt a munkamorált, amit a csapat megkövetelt.<br />

Nem kell nagy varázsigékre gondolni, mindössze mosolyra,<br />

kedves köszöntésre a betegek irányába, gyors reagálásra,<br />

helyzetfelismerésre a munkával kapcsolatban, nem tévesztve<br />

szem elôtt a fô célt: „A patikus egyfajta láncszem az<br />

orvos és a beteg között. Ebben a kapcsolatban a gyógyszerésznek<br />

meg kell értenie az orvos terápiás szándékát, és ezt<br />

megfelelô kommunikációval, sokszor leegyszerûsítve kell a<br />

betegek felé közvetíteni. Ennek során személyre szabottan<br />

mindenkivel szót kell értenie. Ez nyilvánvalóan nem üzleti<br />

kérdés.” A <strong>Cédrus</strong> Gyógyszertár ezt a szemléletet képviseli<br />

a környék többi patikájával egyetemben, akikkel összehangolva<br />

dolgoznak, egymást segítve mûködnek együtt, hogy<br />

kiszolgálják kedvelt városrészük betegeit.<br />

„Sokszor az empátia is elég<br />

lehet ahhoz, hogy a beteg<br />

közérzete és a gyógyuláshoz<br />

fûzôdô reménye ne inogjon<br />

meg, hanem megerôsödjön.”<br />

Ma már nem magányos a <strong>Cédrus</strong><br />

A <strong>Cédrus</strong> <strong>Patika</strong> Pesterzsébet elsô magán alapítású gyógyszertára,<br />

amely 1992-ben létesült. Megalapításának idei<br />

20. évfordulóját méltó módon koronázza meg ez a díj.<br />

Két évtizeddel ezelôtt Jancsa Tiborné férje és a család támogatásával<br />

vágott bele ebbe a vállalkozásba, s míg nem<br />

tudta, hogy megáll-e a saját lábán, a gyógyszertár nem vett<br />

fel munkatársat. „Magányos cédrusként” próbált helytállni,<br />

de ma már nincs egyedül… bár Csontváry híres képe<br />

most is ott függ az irodája falán.<br />

B. R. Katalin


E-recept, gyógyszerezett életünk<br />

nyitott könyve<br />

Az e-recept bevezetésére <strong>szám</strong>os idôpontot meghatároztak<br />

már, de most úgy tûnik, valóban megindultak a<br />

rendszer bevezetéséhez szükséges konkrét lépések. Árki<br />

Kornél, az OEP Informatikai Fejlesztési Fôosztályának<br />

vezetôje a határidôre vonatkozóan elmondta, jövô év<br />

végére felállhat a rendszer, bár még <strong>szám</strong>os bizonytalansági<br />

tényezô van, ugyanis minden attól függ, mennyire<br />

csúsznak a projektelemek. Másrészrôl viszont a vélemények<br />

megoszlanak, sokak szerint az e-recepttôl független<br />

az indokolatlan gyógyszerrendelés, és inkább az orvosi<br />

kontrollok digitalizálását vagy egy egységes, a különbözô<br />

szolgáltatók között mûködô informatikai rendszer kiépítését<br />

kellene elôbb megoldani.<br />

Az e-recept szerethetô oldala<br />

Az orvos által felírt vény rögtön egy országos adatbázisban<br />

jelenik meg, ahonnan bár az országos elérés eddig kérdéses<br />

volt, ma már ismert tény, hogy bármelyik patikában le lehet<br />

azt hívni, és a kiváltó azonosítása után ki lehet adni a gyógyszert.<br />

De hogy az azonosítás miként fog zajlani, ezt még<br />

nem sikerült pontosan tisztázni. Az államtitkár az e-recept<br />

elônyei közül kiemelte, hogy az nagyban segítheti majd a<br />

beteg együttmûködését az egészségüggyel, ugyanakkor hozzátette,<br />

ha egy távfelügyeleti rendszerrel követni tudják,<br />

hogy a beteg bevette-e a gyógyszerét, az egyúttal azt is jelenti<br />

majd, hogy a gyógyszerelhagyásból fakadó problémákat<br />

is meg tudják majd elôzni. Az e-recept rendszer továbbá<br />

képes lesz azt is megmutatni, milyen gyógyszereket szedett/<br />

szed a beteg. Ez azért lesz elônyös, mert a nemkívánatos<br />

mellékhatásokat (például allergia), a duplikált gyógyszerkiváltást<br />

is ellenôrizni tudják. Fontos tényezô az is, hogy<br />

fôleg a generikus programot és a hatóanyag-alapú rendelést<br />

egészségügy<br />

Csökkenô adminisztráció és kevesebb sorban állás a patikákban. Az elôzetes terveknek<br />

megfelelôen 2013. december 31-ig az e-recept bevezetése megtörténik. A következô két évben<br />

mintegy 10 milliárd forintos uniós forrás révén jelentôs fejlesztések várhatók az elektronikus egészségügyben<br />

– mondta Szócska Miklós egészségügyi államtitkár. Nem cél és nem is lesz teljes körû<br />

az e-recept hazánkban, de a jelenlegi papír alapú rendelést és kiadást valamilyen arányban mindenképpen<br />

kiváltja majd az elektronikus rendszer.<br />

„...hazánkban évente 190 millió<br />

vényt váltanak ki a patikákban,<br />

amelyek meghatározó része<br />

(128 millió) háziorvosi vény.”<br />

támogatja az elektronikus vényrendszer, amely így a gyógyszertámogatások<br />

hatékonyabb felhasználását is segíti. De az<br />

új rendszernek nem csupán az adatok kezelésében, hanem<br />

a hibás döntések kiszûrésében is segítenie kell. A statisztikák<br />

szerint hazánkban évente 190 millió vényt váltanak ki a<br />

patikákban, amelyek meghatározó része (128 millió) háziorvosi<br />

vény. A recepteket 7,6 millió beteg váltja ki, az egy fôre<br />

esô gyógyszerkiváltás nagysága jellemzôen 50–55 éves korban<br />

emelkedik meg. Az OEP 2010-ben 262 millió forintot<br />

költött 241 millió darab vény elôállítására. A hazai e-recept<br />

program megvalósítása uniós forrásból történik az EKOP<br />

(Elektronikus Kormányzati Operatív Progam) keretében,<br />

és <strong>szám</strong>ítások szerint egymilliárd forint kell a bevezetéshez.<br />

Ami még megoldásra vár<br />

Az aggódók szerint a beteg nyitott könyv lesz a gyógyszerész<br />

<strong>szám</strong>ára, a patikus ugyanis olyan információkat is<br />

kaphat róla a teljes gyógyszerpalettája alapján, amelyeket<br />

a beteg esetleg nem szívesen osztana meg vele – ráadásul<br />

a gyógyszerészt nem köti orvosi titoktartás. Kérdéses még<br />

az e-recept bevezetése kapcsán, hogy miként oldják meg,<br />

hogy ha a beteg helyett valaki más váltja ki a gyógyszert.<br />

Észtországban ez úgy mûködik, hogy ha valaki bemegy a<br />

gyógyszertárba, meg kell mondani a betegazonosítóját, továbbá<br />

saját magát is hitelesen azonosítania kell, így mivel<br />

minden gyógyszerrôl rögzítik, hogy ki vette fel, megelôzik<br />

a visszaéléseket. Emellett viszont a beteg rendelkezhet úgy<br />

is, hogy csak ô vagy az általa megnevezett emberek válthatják<br />

ki gyógyszereit. Hankó Balázs, az Országos Gyógyszerterápiás<br />

Tanács (OGYTT) titkára a gyógyszerészek<br />

félelmeit is megfogalmazta: jelenleg nem tudni, miként<br />

érinti az e-recept a megszokott orvos–beteg–gyógyszerész<br />

kapcsolatot, mennyiben változnak meg a betegek gyógyszerkiváltási<br />

szokásai, netán fokozza-e a további eltolódást<br />

a városi, kiemelt helyen fekvô nagy forgalmú patikák irányába.<br />

Elmondta továbbá: az e-recept bevezetésekor figyelembe<br />

kell venni az egészségpolitikai és a finanszírozói<br />

oldalt, valamint az orvosok, gyógyszerészek és természetesen<br />

a betegek szempontjait is. Utóbbi kapcsán hozzátette:<br />

biztosan lesznek, akik elôször idegenkednek az új rendszertôl,<br />

azonban a betegek kezelése, gyógyulása szempontjából<br />

az nagy haszonnal járhat. A jelenlegi tervek szerint<br />

11


egészségügy<br />

az elektronikus gyógyszerkiváltás során a betegazonosítást<br />

követôen a gyógyszerész majd egy központi rendszerbôl<br />

hívja le a beteg <strong>szám</strong>ára felírt tételt. A gyógyszerész<br />

ebben a rendszerben egyúttal azt is láthatja majd, hogy a<br />

beteg érzékeny-e valamilyen gyógyszerre, megelôzve ezzel<br />

egy esetleges gyógyszerallergiát. Továbbá fontos, hogy<br />

a beteg korábbi gyógyszerkiváltásait is áttekintheti, amely<br />

alapján egy-egy terápia hatásosságára, illetve eredményességére<br />

is következtetni lehet – tette hozzá Hankó Balázs.<br />

Nemzetközi példák<br />

Svédországban, Dániában, Észtországban országos a lefedettség<br />

az elektronikus vényfelírásban, de nem minden<br />

gyógyszerre. Spanyolországban, Hollandiában, Portugáliá-<br />

ban régiós lefedettség mûködik, míg a lengyelek, csehek,<br />

finnek és az olaszok még kísérleteznek a rendszer bevezetésével.<br />

Az azonosítást többnyire kártyával oldják meg.<br />

Surján György, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minôség-<br />

és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) megbízott<br />

fôigazgató-helyettese elmondta: a napokban egy szakmai<br />

megbeszélésen észt kollégája ismertette az országában<br />

mûködô elektronikus egészségügyi programokat, köztük az<br />

e-recept bevezetésének tapasztalatait. Bemutatott egy olyan<br />

szoftvert is, amelyet akár Magyarországon is hasznosítani<br />

lehet, és amely sokkal takarékosabb megoldás lenne, mint<br />

ha a nulláról kellene kezdeni a munkát. Az észt kolléga<br />

elôadásával világossá váltak az e-recept észtországi bevezetésének<br />

„gyermekbetegségei” is, így például, hogy a hónap<br />

elején, ötödike körül nagy leterheltség keletkezett a rendszerben,<br />

mivel a nyugdíjasok ekkor kapták meg nyugdíjukat,<br />

s rögtön mentek a patikába kiváltani gyógyszereiket.<br />

A fôigazgató-helyettes úgy véli: technikai probléma bármikor<br />

felmerülhet, ezért a papír alapú gyógyszerfelírás lehetôsége<br />

hosszú távon sem fog megszûnni. Az észtek megoldása<br />

12<br />

erre a következô: ha esetleg a gyógyszertárban áramszünet<br />

lenne, s emiatt nem férnek hozzá az elektronikus adatbázishoz,<br />

a patikus telefonon felhív egy központot, ahol a beteg<br />

adatai alapján elmondják, hogy <strong>szám</strong>ára milyen gyógyszer<br />

adható ki. Surján György elmondta, hogy az észt rendszerben<br />

sajnos nincs úgynevezett interakciós adatbázis,<br />

amely azt jelzi, hogy mely gyógyszereket lehet együtt adni,<br />

melyeket nem, pedig világszerte sok komplikációt, illetve<br />

halálesetet okoz a nem megfelelô gyógyszerelés. Sajnos<br />

nagy részük interakciós probléma.<br />

Összeségében elmondható, hogy a világon eddig még sehol<br />

sem sikerült az e-recept bevezetésével teljes mértékben helyettesíteni<br />

a papír alapú vényeket. Lehetnek olyan ellátási események,<br />

speciális vényfelírási helyzetek, amikor a megtartásuk<br />

feltétlenül indokolt lehet (orvosi ügyeletben, beteg otthonában<br />

történô gyógyszerfelíráskor, pro família rendeléskor,<br />

áramellátási vagy informatikai probléma esetén). A rendszer<br />

átláthatósága is nagyon fontos, egyrészt, hogy ki írta fel a<br />

gyógyszereket, mennyit és mit, másrészt ellenôrizni lehet azt<br />

is, hogy kinek írta fel, ez mennyibe került, és hogy erre van-e<br />

fedezet? A biztosító pénztár látni fogja, hogy egy adott pillanatban<br />

milyen gyógyszerköltség létezik, és ki mennyit írt fel.<br />

Jelenleg viszont nem szerepel az elképzelések között az etaj-kártya<br />

alapján történô azonosítás sem. Romániában<br />

mûködôképesnek bizonyult az e-recept szoftver, de az orvosok<br />

közül sokan még így sem tudják használni. Vagyis<br />

itthon is fennáll az esélye annak, hogy miután végre zöld<br />

ágra vergôdnek az illetékesek az e-receptek ügyében, rögtön<br />

egy újabb problematikával kell majd megküzdeniük: biztosítaniuk<br />

kell majd az orvosok <strong>szám</strong>ítástechnikai ismereteinek<br />

fejlesztését, a rendszer mûködéséhez szükséges szakértelmét.<br />

Szakácsi Eszter


Életmentések és mentôautók<br />

„Az ország kinyújtott karjai”<br />

A 1<strong>8.</strong> századra az élet értéke egyre nagyobb jelentôséget<br />

kapott, például Mária Terézia már 1769-ben felismerte<br />

az újraélesztés törvényi és morális kötelezettségét, így<br />

uralkodói rendeletben kötelezte alattvalóit a vízbe fúltaknak<br />

és a bajbajutottaknak járó elsôsegélynyújtásra:<br />

„A vízbôl kimentettnek a ruháit le kell húzni, testét meg<br />

kell szárítani és száraz ruhákkal, takarókkal vagy pokrócokkal<br />

betakarni: orrnyílásait befogni és szájába erôsen és<br />

kitartóan levegôt kell fújtatni.” Tehát az akkori felfogás<br />

szerint a szív újraindítása a légzôrendszer stabilizálásától<br />

függött (erre az elvre alapozták a késôbbi kutatásokat és<br />

a helyszíni betegellátást egészen az 1950-es évek közepéig).<br />

Aztán a 19. század végének felfedezései elfordultak<br />

a korábbi módszerektôl, és a szakmai lapokban egymást<br />

követték a lélegeztetés kivitelezését tökéletesítô felfedezések<br />

publikációi. Az ekkoriban nagy problémát jelentô<br />

gyermekhalandóság a gyermekgyógyászatot újraélesztési<br />

eljárásokhoz hasonló módszerek kidolgozására ösztönözte.<br />

Az életmentô kísérletek és a gyógyító beavatkozások<br />

mindennapi gyakorlattá váltak, a régi szemlélettôl való elrugaszkodás<br />

bátorsága, a folytonos kísérletezés és gyakorlati<br />

tapasztalatok kellettek ahhoz, hogy az 1950-es évek<br />

közepén megszülessenek azok az addig nem ismert orvostechnikai<br />

eszközök, amelyek a mai napig is a sürgôsségi<br />

orvoslás kelléktárát képezik. Már a 19. század végétôl <strong>szám</strong>os<br />

eszközzel kivitelezett lélegeztetési eljárást is kifejlesztettek,<br />

de kizárólag csak lélegeztetési eljárást, mert a kutatás<br />

még ekkor sem ismerte fel a légzés és keringés egymástól<br />

elválaszthatatlan együttesének a fontosságát. A keringés<br />

újraindításának, a szív pumpafunkciójának stimulációja<br />

csak az 1960-as évek elejétôl vált a mindennapok gyakorlatának<br />

részévé. Az Albert-, az Ogata- és a Werth-féle<br />

módszernél már a szívmozgás újraindítása volt a kitûzött<br />

cél, ezek a mellkasfal összenyomatásának elsô próbálkozásai,<br />

vagyis a mai mellkaskompresszió elôdjeinek tekinthetôek.<br />

De az igazán forradalminak nevezhetô újítások,<br />

melyek jelentôs hatással lettek a mai újraélesztés gyakorlatára,<br />

az 1950-es évek második felére tehetôek: ezek már a<br />

keringés és légzés egyidejû biztosításának és következetes<br />

alkalmazásának elvén alapulnak. Az ezt követô évtizedek<br />

klinikai felfedezései egymást támogatva és segítve haladtak<br />

elôre a korral és a tudománnyal, egyre közelebb kerülve<br />

az újraélesztés mai módszeréhez. Így a felélesztendô<br />

hasra/hátra/oldalra fektetésétôl a karok tornáztatásán át,<br />

egészségügy<br />

Az Országos Mentôszolgálat elsô, tartósan sikeres helyszíni újraélesztése 1963. december 26-án,<br />

dr. Felkai Tamás, a rohamkocsiszolgálat akkori fôorvosának vezetésével történt. Nincs nagyobb<br />

dolog, mint életekért küzdeni, jó esetben visszaadni azokat. Az újraélesztés és a rohamkocsik<br />

története már a kezdetekben is összefonódott.<br />

a gumikarikákkal való presszúrázásig, mondhatjuk, hogy<br />

az újraélesztés technikája hosszú utat hagyott maga mögött,<br />

mire a mai alkalmazásáig elért.<br />

Bokor Árpád, a Mentômúzeum kommunikátora és szervezôje<br />

Forradalmi és korszakalkotó lélegeztetési eszközök<br />

1950 és 1960 közé tehetô a légút-biztosítás, lélegeztetési<br />

eljárások, a lélegeztetô készülékek elterjedése, a szívmaszszázs<br />

és a hirtelen szívhalál helyszíni ellátása. Ez utóbbi két<br />

technikának együttes fejlôdése változtatta meg a helyszíni<br />

keringés- és légzésterápiát. Bokor Árpád, a Mentômúzeum<br />

kommunikátora és szervezôje olyan eszközökrôl mesél,<br />

melyek a múzeumban is megtalálhatók. „Az elsô helyszínre<br />

vitt EKG-készülék a Cardiophot volt, érdekessége, hogy<br />

a rögzített EKG-görbét utólag lehetett csak látni, fényképészeti<br />

elôhívás után (ez egy ritkaság, a rohamkocsik elsô<br />

generációs tagjain volt rendszeresítve). A Mela ET-25-ös készülék<br />

a görbe legmagasabb hullámait csipogással jelezte,<br />

így következtetni lehetett a mûködô vagy az álló szívre, a<br />

kamra-fibrillációra. Ez a készülék alkalmas volt defibrillálásra,<br />

sôt pacemaker-kezelésre is! Az MC-3-as készülék már<br />

13


egészségügy<br />

„Az elsô kísérleti rohamkocsi 1954. március 29-én kezdte meg<br />

mûködését a budapesti Markó utcai Központi Mentôállomáson.”<br />

az összes szükséges „elvezetést” meg tudta jeleníteni, sajnos,<br />

nyomtatás nélkül. Manapság már sokkal egyszerûbb, mert<br />

az EKG már egybe van építve a defibrillátorral és általában<br />

a pacemakerrel is, valamint a betegmegfigyelés más elemeit<br />

megjelenítô készülékekkel.” Az orvosi táska is említésre méltó<br />

újdonság volt, melyet új gyógyszerekkel szereltek fel. Az<br />

oxigénpalack, a vérnyomásmérô, a sebészeti felszerelés és a<br />

helyszínre kivitt humán vérplazma is már egy modernebb<br />

orvoslás eszközei voltak.<br />

14<br />

Orovecz-brigád<br />

A jármûveket gépkocsivezetôk, szerelôk, lakatosok társadalmi<br />

munkában készítették éjszaka és hétvégén, ill. szolgálatból<br />

történô lelépés után. Munkaközösségük, a 04 szocialista<br />

brigád még a hatvanas években, a brigádmozgalom idején<br />

a Budapesti Mentôszervezetnél (BMSZ) alakult. Az idôközben<br />

elhunyt alapító fôigazgató iránti tiszteletük jeléül késôbb<br />

Orovecz-brigádra változtatták nevüket.<br />

Korszakalkotó lépést jelentett az Ambu-ballon, mely <strong>szám</strong>os<br />

továbbfejlesztett változatával együtt mind a mai napig<br />

alapvetô eszköze a mentôszolgálatok sürgôsségi lélegeztetô<br />

felszerelésének. Érdekes tény, hogy szocialista tábor országai<br />

közül Magyarország volt az elsô, mely az Ambu-ballont<br />

alkalmazni kezdte, és 1962-tôl végleg bekerült az Országos<br />

Mentôszolgálat eszköztárába. A mai modern lélegeztetôgépek<br />

1965-tôl jelentek meg a rohamkocsikon.<br />

Ha eláll a lélegzet<br />

A mai lélegeztetôgépekhez hasonló automatikus gép,<br />

a Pulmotor oxigénpalackkal, nyomásmérôvel, átváltó<br />

és nyomáscsökkentô szelepekkel ellátott készülék szívó- és<br />

nyomótömlôk alkalmazásával, arcmaszk segítségével juttatta<br />

be a beteg tüdejébe a 30% oxigén és az 5% szénsav keverékét.<br />

A helyszínre is kivihetô formáját az 1940-es évek végén a magyarországi<br />

bányamentésben is alkalmazták. Hazai fejlesztésû<br />

és gyártmányú volt az az Oxymat névre keresztelt készülék,<br />

amely a mesterséges lélegeztetés belégzési fázisát pozitív túlnyomással<br />

végezte. Forradalmi újítás volt 1956-ban a dán Ruben-ballon,<br />

melynek jelentôsége a tüdôbe juttatható levegô<br />

mennyiségének megsokszorozásában állt. A ballon a ’60-as


Inkvizíciós újraélesztés<br />

évek elejétôl válik a mindennapi mentési gyakorlat részévé,<br />

s végleg kiszorítja az újraélesztés protokolljából a téves eljárásokat.<br />

Érdemes megemlíteni a vastüdôt, amely a tartósan<br />

kezelés alatt álló betegek és a betegszállításkor folyamatos lélegeztetést<br />

igénylô ápoltak ellátásánál volt fontos. A vastüdô<br />

ôsét még Drinker mutatta be: henger alakú szekrénybe foglalt<br />

készülékhez egy elektromos légritkító tartozott, ha a hen-<br />

gerben csökkent a levegô nyomása, akkor belégzés történt,<br />

ha a készülék növelte a hengerben lévô nyomást, létrejött a<br />

kilégzés. Molnár István és Völgyesi István mentôdolgozók<br />

leleményességének köszönhetôen már 1953-ban elkészült<br />

az elsô kézzel üzemeltethetô, portábilis vastüdô, melyben a<br />

belsô levegô nyomását egy erôkar által mûködtetett dugattyú<br />

segítségével lehetett változtatni. Ezzel lehetôvé vált a maguktól<br />

lélegezni képtelen betegek tömeges és szakszerû szállítása.<br />

Élet-mentô-autók<br />

1953-ban dr. Orovecz Béla, az OMSZ alapító fôigazgatója<br />

összeállította az új speciális mentôgépkocsi mentés-<br />

egészségügy<br />

Laborde módszere nemcsak korunk emberébôl, de a kortársakból is megrökönyödést váltott ki: a párizsi fiziológus 1892-ben<br />

lépett újításával a közönség elé, melyben az élesztendô személy nyelvének ütemes ki-be húzogatásával az agyi légzôközpontra<br />

akart hatást gyakorolni, ettôl remélte ugyanis a halott légzésének spontán újraindulását.<br />

Régen és most<br />

és orvostechnikai felszerelését. Az elsô kísérleti rohamkocsi<br />

1954. március 29-én kezdte meg mûködését a budapesti<br />

Markó utcai Központi Mentôállomáson. A rohamkocsin<br />

szolgálatot teljesítô öttagú orvoscsoport elsô fôorvosa<br />

Varga István volt. Az új mentôgépkocsi, az egyetlen ekkor<br />

a világon (!) a rohamkocsi elsô szótagjainak összeolvadásából<br />

a ROKO nevet kapta. Az akkor még egyedülálló<br />

szolgálati ág elindítását a kor követelményei tették szükségessé.<br />

Varga István utóda 1955-tôl a szintén alapító Felkai<br />

Tamás lett. A rohamkocsikban való lélegeztetés lassan<br />

a napi tevékenység részét képezte, és az OMSZ fennállásának<br />

második évtizedére az ország összes rohamkocsija<br />

pacemakerrel, defibrillátorral, respirátorral, a speciális<br />

beavatkozásokhoz is alkalmazott gyógyszeregyüttessel,<br />

sebészeti felszereléssel, csecsemôk ellátásához szükséges<br />

eszközökkel, centrális vénabiztosításhoz szükséges felszereléssel<br />

volt ellátva.<br />

Gyógyítás útközben<br />

A kórházi kutatás már a hatvanas évek közepén élen járt<br />

a helyszíni reanimáció, anaesthesia, vénabiztosítás, helyszíni<br />

pacemaker és egyéb elektroterápiák kidolgozásában,<br />

rutinjában, mert a rohamkocsikon jelentôs ismeretekre<br />

tettek szert. Itthon már korán alkalmazták a helyszínen<br />

a légzési és keringési újraélesztés különbözô szintû eljárásait,<br />

így a shock, az infarktus, a ritmuszavarok, a strokeszindrómák<br />

kezelése, a fájdalomcsillapítás és a lélegeztetés<br />

a rohamkocsi gyakorlatában lassan a napi tevékenység<br />

részét képezték.<br />

Minôségi gyógyítás csakis minôségi jármûveken történhet,<br />

na de vajon melyik a legjobb, legszebb mentôautó?<br />

Bokor Árpád személyes kedvencei a Mercedes-Benz típusú<br />

mentôautók. „De az új Crafterek mindent felülmúlnak.<br />

Rendkívül jó a felszereltségük, és a mai modern kornak<br />

megfelelôen szolgálják a beteget, valamint a bajtársainkat”<br />

– mondja lelkesen. A rohamkocsik elsô típusai: a keletnémet<br />

IFA Phänomen, IFA Garant, az amerikai International.<br />

Az 1970-es évek közepétôl e szolgálati ágban is megkezdôdött<br />

a homogén jármûállomány kialakítása. Az OMSZ arculatát<br />

sokáig meghatározó, 308-as modellektôl csupán motorteljesítményükben<br />

eltérô Mercedes-Benz 310-es jármûvek<br />

az 1980-as évek közepén érkeztek. Aztán 2007 nyarán egy<br />

tágasabb betegterû változat, a 313 CDI modell állt szolgálatba.<br />

Végül 2008 márciusától a 315/36 CDI modell lett rendszeresítve<br />

az Országos Mentôszolgálatnál.<br />

Debrôdi Gábor tanulmányai alapján írta: Szakácsi Eszter<br />

15


egészségügy<br />

Keleti és nyugati egyensúly<br />

A test, a lélek és a szellem szoros egységben és kölcsönhatásban állnak egymással – vallja a holisztikus<br />

látásmód. Ázsiában a kínai, Indiában az ájurvédikus orvoslás alappillére e szemlélet. A nyugati<br />

orvoslás ezzel szemben racionális: morfológián, alaktanon és anatómián nyugszik. Mégis mûködô<br />

és átjárható a két irányzat, bár a kapcsolatot többnyire még a mi feladatunk megkeresni közöttük.<br />

Míg a régi látásmód az embert, mint csupán „testet”<br />

figyelte, addig az utóbbi ötven évben egyre nagyobb<br />

teret és bizonyosságot nyer a holisztika, vagyis kísérlet a<br />

jelenségek eredendô teljességének megértésére. E szerint<br />

a felfogás szerint a betegségek esetében az okokat kell<br />

kezelni, a beteg egész személyével kell foglalkozni, tehát a<br />

betegségek pszichés hátterét is meg kell ismerni.<br />

A harmónia évezredes titka<br />

A kínai orvoslás titka és sikere az anyag, a szellem és az energia<br />

egyensúlyán nyugszik. Éppen ezért a beteghez való hozzáállása<br />

is eltér a nyugati szemlélettôl. A betegség leírásához a<br />

tünetek mellett figyelmet fordít az alkatra, a körülményekre,<br />

a részletekre. Elsôsorban a diszharmónia okozóját keresi, és<br />

fô célja annak visszaállítása. A hagyományos kínai orvoslás,<br />

vagyis a Dao elméleti alapja, hogy a világon mindennek két<br />

forrása van: Jin és Jang, amelyek az eredetileg egységes Csi<br />

energiából születtek. A Jang (fehér szín) tulajdonságai közé<br />

lehet sorolni a forróságot, fényességet, lendületességet, erôt,<br />

felfelé és kifelé tartó mozgást. A víz minden tulajdonságával<br />

pedig a Jin (fekete szín) rendelkezik: lassúság, hidegség, színtelenség,<br />

lefelé és befelé tartó mozgás. Ez a két energia ellenáll<br />

egymásnak, de közben kölcsönösen függnek is egymástól,<br />

egyensúlyuk azért fontos, mert a belsô szervek harmonikus<br />

mûködéséért felelnek. Ezt az ellentétet és összefüggést, vagyis<br />

az egymásba való átalakulási képességüket jelzi a görbe vonal,<br />

a pontok pedig: az egyik eredetének a csírája a másikban.<br />

Ha biológiailag közelítjük meg a harmóniát, akkor a Jinhez<br />

a nôiesség, a test alsó fele és jobb oldala, a mell, a has és<br />

a „tömör szervek” (szív, lép, tüdô, vese és máj) tartoznak.<br />

A Jin túlsúlyú emberek gyakran szenvednek attól, hogy fáznak,<br />

hideg a kezük és a lábuk, szeretik a meleg égtájakat és<br />

évszakokat, szeretik a forró teát és levest, gyakran szenvednek<br />

– különösen a nôk – fáradtláb-érzéstôl, a láb vizesedésétôl,<br />

16<br />

gyakran érzik magukat fáradtnak, kedvetlennek, kimerültnek,<br />

kialvatlannak. A Jin étrend szerint sült és fôtt ételeket, káposztát,<br />

fejes salátát, céklát, zellert, sárgarépát fogyasszunk,<br />

az ételek jellemzôi: hideg, nedves, folyékony, édes, tejszínes,<br />

zsíros, ropogós, illatos jegyek. A Janghoz a férfiasság, a test<br />

felsô fele és bal oldala, a hát és az „üreges szervek” (gyomor,<br />

vékony- és vastagbél, húgy- és epehólyag) tartoznak. A Jang<br />

jellegû ételek meleget adnak, szilárdítják a testet, feleslegük<br />

feszültséget, hevességet, ingerültséget okoz. Alma, sárgabarack,<br />

bogyós gyümölcsök, szilva, ôszibarack, szárnyasok,<br />

marhahús, heck, hering, kaviár, rák, lazac, makréla, tonhal,<br />

zöld tea, kecskesajt, rokfort, camembert, túró, tökmag, szezámmag,<br />

szója, tofu, napraforgómag, karfiol, brokkoli, fejes<br />

saláta, édeskömény, zöldbab, fejes káposzta, sárgarépa, fokhagyma,<br />

karalábé, vöröshagyma, retek, lila káposzta, zeller,<br />

spenót, kelkáposzta, póréhagyma tartoznak a Jang étrendbe.<br />

Sajnos nem mindig oldható meg a betegség gyökerének kezelése,<br />

de az életminôséget jelentôsen javíthatja a tünetek<br />

megszüntetése, melynek hatékonysága természetesen a betegtôl<br />

és a betegség típusától is függ.<br />

A kínai orvoslás diagnosztikája elsôsorban tapasztalatra<br />

épül, és 4 alapvetô eleme van. Az elsô: megnézni a beteget:<br />

arcát, egész testét, bôre színét, haját, szemét, járását, nyelvét,<br />

megszagolni a leheletét, bôrének szagát, meghallgatni<br />

a légzését. Olyan kérdéseket is feltesznek a kínai gyógyítók,<br />

amelyek egy európai rendelôben nem gyakran hangzanak el,<br />

például hogy nem érzi-e hidegnek kezeit-lábait, hideg vagy<br />

forró hômérsékletû ételeket, italokat kíván-e inkább. A betegség<br />

pszichés hátterére akkor derülhet fény, ha az orvos<br />

rengeteg türelemmel és odafigyeléssel fordul a pácienshez.<br />

A diagnosztika negyedik eleme a tapintásra alapul; az orvos<br />

fájdalmas pontokat, csomókat keres a beteg egész testén.<br />

Kínai „specialitás” a pulzusdiagnosztika is, több százféle<br />

pulzusállapotot különböztet meg, ezekbôl a gyakorlatban<br />

28-at használnak, melyek információt adnak a különbözô<br />

szervek állapotáról is. A kezelés lehet azonnali gyógyhatású,<br />

pl. egy fejfájás elmulasztása, de krónikus betegség<br />

esetén több alkalomra van szükség. Egy akupunktúrás kezelés<br />

körülbelül fél óráig tart, a kezelést a gyógynövények<br />

alkalmazása egészíti ki.<br />

Miben hiszünk még?<br />

Akupunktúra: Az akupunktúra néhány évtizede jelent<br />

meg Európában, alkalmazásának lényege, hogy bizonyos,<br />

meghatározott testfelszínen történô területeket, pontokat<br />

mechanikusan ingerelnek. A kezelés lényege energiát juttatni<br />

az energiaszegény területekre, vagy elvezetni a kórosan


túltengô, felesleges energiát. Az akupunktúra nagyon sokféle<br />

fájdalomra, panaszra lehet gyógyír, többek között a fejfájástól<br />

a gerincproblémákon át a szürke hályog gyógyításáig.<br />

Az utóbbi 15 évben magyar orvosok is voltak kint tanulni, és<br />

kínaiak is tartottak hazánkban tanfolyamot. Jelenleg csupán<br />

egy-két kórház van, amelyben akupunktúrás kezelés folyik<br />

(pl. Szent János Kórház, Szent István Kórház), néhol szakrendelôkben<br />

is elôfordul, de nem ez a jellemzô: leginkább<br />

magánrendelôkben vehetô igénybe ez a gyógyító eljárás.<br />

Gyógynövény-terápia: A hagyományos kínai orvoslás leg-<br />

ismertebb ága. Kínában az ismert gyógynövények <strong>szám</strong>a<br />

2000-3000, ebbôl általános gyakorlatban 300-400 fajtát<br />

használnak, az álmatlanságtól az ízületi problémákig<br />

szinte minden panasznak megvan a gyógyító teafüve.<br />

Masszázs: Napjainkban több mint 80-féle masszázs létezik.<br />

Céljuk, hogy ellazítsa a szöveteket, serkentse a vér és<br />

az oxigén áramlását, valamint csökkentse a fájdalmat.<br />

Meditáció: A belsônkre való koncentrálás egy olyan lelkiállapot,<br />

amikor a testet tudatosan ellazítjuk, és szellemünket<br />

átengedjük a nyugalomnak. A cél a lelki béke és a megnyugvás<br />

keresése. Mikor sikerül a környezetbôl kikapcsol(ód)<br />

ni, azt a meditáció megváltozott tudatállapotnak nevezi.<br />

A meditáció jelenlét, csak az itt és most <strong>szám</strong>ít.<br />

Reflexológia: A reflexológia egy 6000 éves múlttal rendelkezô,<br />

tapasztalatokon alapuló tudomány. Bôrterületek, pontok,<br />

zónák ingerlése. Az ingerre reflex, vagyis visszahatás<br />

keletkezik a hozzá tartozó szervben, testrészben. A talpban<br />

közel 70 000 idegvégzôdés található. A stimulálás hatással<br />

van a központi idegrendszerre, a vérkeringésre és a belsô szervekre.<br />

A reflexológia szerint a test három részén tükrözôdik<br />

az egész szervezet: a fülön, a lábon és a kézen. A reflexmaszszázs<br />

meg tudja szüntetni az energiazavarokat, és harmonizálni<br />

tudja a szervezetet, tehát betegségmegelôzô hatású.<br />

Jóga: Indiában fejlôdött ki a hinduizmus és a buddhizmus<br />

kulturális közegében. Mûvelôje a jógi, célja a testi és a szellemi<br />

erôk felébresztése, aktivizálása, harmóniába állítása.<br />

Egészségjavító és -megôrzô, jó közérzetet biztosít, mentális<br />

megtisztulást hoz, és az életminôség javulását eredményezi.<br />

Alapvetôen kétféle jógát különböztetünk meg: testi<br />

és szellemi jógát. A testi jógának sok változata ismert,<br />

amelyeket a különbözô személyiségtípusokhoz fejlesztet-<br />

egészségügy<br />

tek ki. Indián kívül elôször a hatha jóga vált népszerûvé<br />

a 20. századi nyugati világban, ma már azonban Európában<br />

is elérhetô szinten minden ága.<br />

„E szerint a felfogás szerint<br />

a betegségek esetében az okokat<br />

kell kezelni, a beteg egész<br />

személyével kell foglalkozni,<br />

tehát a betegségek pszichés<br />

hátterét is meg kell ismerni.”<br />

Csikung: 1970 óta ismert világszerte ez a fogalom, ôsi kínai<br />

energiatornát és meditációt jelent. Serkenti a csi (vagyis az<br />

életenergia, belsô csi a testben, külsô csi a természetben)<br />

keringését a testben, és javítja az egészséget. A csikung<br />

annak az útja, hogy megszabaduljunk a belsô hôségtôl (harag<br />

és nyugtalanság), és elérjük a természetes békét és nyugalmat.<br />

Rengeteg válfaja van, amelyek egy része lassú, egyenletes<br />

mozgást használ, de sok változatában szinte egyáltalán<br />

nincs mozgás, csak álló, ülô vagy fekvô testhelyzetben való<br />

meditáció. A változatok különbözô elveken nyugszanak, de<br />

mind egyetért abban, hogy a csi az élet alapja. A gong jelentése<br />

munka, tehát a csikung (chi gong, qi gong) az életerôvel<br />

történô gyakorlás vagy a nyugalom mûvelése.<br />

De muszáj-e döntenünk?<br />

A keleti és a nyugati orvoslás egysége egyre nagyobb teret nyer<br />

a világban. A cél egyszerû: a beteg minél teljesebb és gyorsabb<br />

meggyógyítása, melyhez a legjobb, ha az orvos (és az orvostudomány)<br />

a keleti és nyugati gyógyítás eszközeit egyaránt fel<br />

tudja használni. Nem kérdés, hogy az együttmûködés ígéri a<br />

legjobb eredményt. Míg egyre többször fordul elô, hogy egy<br />

orvos akupunktúrás kezelésre küldi a beteget, addig az is egyre<br />

gyakoribb, hogy a kínai orvosok ugyanígy felhasználják a<br />

nyugati orvoslás eredményeit, így pl. szakorvoshoz irányítják<br />

a beteget, ha az mûtétet igényel, laboratóriumi leleteket és<br />

egyéb modern képalkotó eljárásokat használnak. Tehát igenis<br />

szükség van mindkét orvoslásra, látásmódra! A mûszerek és<br />

laboratóriumi eszközök elkerülhetetlenek egy pontos kórkép<br />

felállításához, mely a keleti orvoslásban sokszor hosszabb<br />

idôt, türelmet és kitartást igényel. Abban egyetérthetünk, hogy<br />

mindenki a saját betegségéért és gyógyításáért felel. Sokan elhatárolódnak,<br />

csakis egyik vagy másik eredetû tudományba<br />

vetik hitüket, és pl. csakis a gyógyszereket vagy a mûtétet látják<br />

járható útnak. Sokan utolsó reményként, mikor már sem<br />

mûtét, sem gyógyszer nem használ, keresnek fel egy-egy keleti<br />

gyógyítót. Pedig a problémákra a választ nem egy helyen<br />

és kizárólagosan kell keresni, hanem holisztikus szemlélettel<br />

nyugaton és keleten is.<br />

Szakácsi Eszter<br />

17


tudomány<br />

Tudományos kishírek a nagyvilágból<br />

Elektródokkal<br />

az epilepszia ellen<br />

Állatkísérletekben sike-<br />

rült koponyán kívül<br />

elvégzett elektromos<br />

ingerléssel megállítani<br />

az epilepsziás rohamok<br />

egy bizonyos típusát.<br />

A magyar kutatók eredményeit<br />

az egyik legrangosabb<br />

tudományos folyóirat, az amerikai Science magazin<br />

augusztus 10-i <strong>szám</strong>ában ismertették. Berényi Antal,<br />

a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi<br />

Kara Élettani Intézetének tanársegédje a Kossuth rádióban<br />

elmondta, kutatásuk alapvetô célja az volt, hogy bizonyítani<br />

tudják: a koponyán kívülrôl érkezô elektromos ingerek segítségével<br />

lehet módosítani azokat a folyamatokat, illetve azon<br />

információfeldolgozást, amelyek az agyban zajlanak. „Ehhez<br />

választottunk egy betegségmodellt, egy epilepsziamodellt,<br />

ahol az agy normális mûködési struktúrája felborul, és<br />

ezt próbáltuk helyreállítani külsô ingerekkel” – magyarázta<br />

Berényi. A kutató szerint kísérletsorozatuk kuriózuma, hogy<br />

az elektródokat nem az agyba implantálják, ahogy például<br />

azt a Parkinson-kór kezelésében már régóta alkalmazzák, hanem<br />

a koponyacsont külsô felszínére. „Ez azt jelenti, hogy<br />

a koponyát nem kell felnyitni, a bôr alá, a koponyacsont<br />

külsô felszínére ültethetô az elektróda” – tette hozzá.<br />

Ôssejtekkel a gyógyítás<br />

forradalmasításáért<br />

Egy japán és egy brit tudós – Jamanaka Sinja és John B. Gurdon)<br />

– kapta megosztva az idei orvosi-élettani díjat, a személyre<br />

szabott orvoslásban és ôsejtkutatásban játszott kiemelkedô<br />

szerepük elismeréseként. Sarkadi Balázs akadémikus szerint<br />

óriási áttörést jelentettek az idei orvosi-élettani Nobel-díjasok<br />

kutatásai. A két tudós azzal a felfedezésével érdemelte ki a díjat,<br />

hogy az érett sejteket vissza lehet programozni pluripotens<br />

(mindent tudó) sejtekké, amelyekbôl a test valamennyi szövete<br />

kialakítható. Ma már tudott, hogy az érett sejtnek nem kell<br />

feltétlenül örökre az elért specializálódott állapotban maradnia.<br />

Sarkadi Balázs rámutatott továbbá arra, hogy Jamanaka<br />

Sinja felfedezése nagyon gyorsan elterjedt: „Megismételhetô<br />

volt, és szerte a világban több száz ilyen ôssejtvonalat hoztak<br />

létre. E kutatási terület egyik kiemelkedô képviselôje magyar,<br />

a Kanadában dolgozó Nagy András, aki igen jelentôs eredményeket<br />

ért el az indukált pluripotens ôssejtek létrehozásában”<br />

18<br />

– emelte ki az akadémikus. Újraírták a tankönyveket, és új kutatási<br />

területek nyíltak meg. Az emberi sejtek újraprogramozásával<br />

a kutatók új lehetôségeket hoztak létre a betegségek<br />

tanulmányozására, valamint a diagnosztikai és terápiás módszerek<br />

fejlesztésére. Eredményeik forradalmasították a sejtek<br />

és szervezetek fejlôdésérôl szóló ismereteket. Az éretlen sejtbôl<br />

érett sejtté válás folyamatát korábban véglegesnek, viszszafordíthatatlannak<br />

gondolták, de Gurdon és Jamanaka felfedezései<br />

megmutatták, hogy bizonyos körülmények között<br />

a specializálódott sejtekben megfordítható a „fejlôdési óra”,<br />

bár kialakulásuk közben genomjuk változásokon esik át, ezek<br />

a változások visszafordíthatók. 2009-ben a két kutató Laskerdíjat<br />

kapott az ôssejtkutatás területén elért eredményeiért.<br />

A két professzor tudományos felfedezése feltehetôen a jövô<br />

gyógyításának alappillére lesz. „Nagyon fontos, érdekes új<br />

eszközrendszert kínálnak a gyógyszerfejlesztéshez, illetve<br />

a gyógyításhoz az idei orvosi-élettani Nobel-díjasok” – hangsúlyozta<br />

Dinnyés András, a Szent István Egyetem tanára.<br />

Gurdon 1933-ban született Nagy-Britanniában, és jelenleg<br />

a cambridge-i Gurdon Intézetnél tevékenykedik, Jamanaka<br />

Sinja pedig 1962-ben született Oszakában, és jelenleg<br />

a Kiotói Egyetem professzora.<br />

850 gigabájtnyi viharisten<br />

Már sok elmélet látott napvilágot, de lehet, hogy most<br />

végre rájöttek Stonehenge titkára a kutatók. Elképzelhetô,<br />

hogy a kôkorban a napkultusz miatt emelt építményben<br />

a bronzkoriak egy viharistent is tiszteltek. Kiderült, hogy<br />

a korai bronzkorban a Stonehenge öt hatalmas kôtömbjébe<br />

ábrákat, képeket véstek az akkori mûvészek, vagyis<br />

a kôszobrok csoportja akár a történelem elôtti korok<br />

képzômûvészeti galériájának is tekinthetô. A képek a szakemberek<br />

elmélete szerint a korábbi, kôkori napkultusz után<br />

egy bronzkori viharisten tiszteletét fejezhették ki. A lézeres<br />

átvizsgálás nyomán összesen 72 vésetet találtak a kutatók<br />

öt kôtömbön. Stonehenge hosszú története a késôi kôkortól<br />

a bronzkorig ível – így a mostani felfedezés egy a mai<br />

korhoz viszonylag közelebbi fejleményre derített fényt.<br />

A lézerszkennelésnek köszönhetô, hogy pontok milliárdjai-<br />

nak „mikrotopográfiai” vizsgálatával sikerült azonosítani<br />

ezeket a korai alkotásokat, melyek szabad szemmel nem


láthatók. Stonehenge elsôsorban egy „szoláris templom”,<br />

azaz egy napkultusszal összefüggô építmény volt, amely<br />

a téli és a nyári napfordulóknak megfelelôen volt tájolva.<br />

Jeges mamut<br />

Egyedülálló mamuttetemre bukkant az oroszországi<br />

Krasznojarszk sarkköri vidékén egy 11 éves fiú. A tudósok<br />

a század felfedezéseként emlegetik a megközelítôleg<br />

30 ezer évvel ezelôtt elpusztult féltonnás mamutot, melyet<br />

a fiú után Zsenyának neveztek el, és amelynek nemcsak<br />

a csontvázát, hanem a bôrét, az alatta lévô zsírréteget<br />

és a húsát is megôrizte a hó, a jég és a fagyos föld.<br />

A koponyában még fellelhetô az állat agyának egy része.<br />

Az elsô vizsgálatok több tudományos feltevés mellett azt<br />

is igazolták, hogy a mamut „púpja” inkább a tevékéhez<br />

hasonló zsírlerakódás, mintsem csontkinövés, ahogy azt<br />

korábban feltételezték. „Láthatjuk, hogy az állat kiválóan<br />

alkalmazkodott az északi élethez, és minden bizonnyal<br />

nyári idôszakban múlhatott ki, mert nem látunk rajta<br />

szôrzetet, viszont elegendô zsírtartalékot halmozott fel” –<br />

nyilatkozta a Rosszija 24 hírtelevízió helyszíni tudósításában<br />

Alekszej Tyihonov, az Orosz Tudományos Akadémia<br />

Állattani Intézetének igazgatója. Orosz szakemberek úgy<br />

tartják, hogy százévente egyszer van ilyen szerencséjük,<br />

hiszen utoljára 1901-ben találtak hasonló mamutmaradványt<br />

Oroszország területén. A feltárás egy hétig tartott,<br />

a leletmentésben sarkköri kutatók, meteorológusok is<br />

részt vettek. Az ôslénykutató szakemberek Moszkvában<br />

és Szentpéterváron tovább vizsgálják a leletet.<br />

Férfi DNS-t találtak<br />

nôi agyban<br />

Némely nôk agya férfi DNS-t és sejteket is tartalmaz, melyek<br />

a legnagyobb valószínûség szerint a hímnemû magzataikból<br />

maradtak hátra – derült ki egy tanulmányból. A szakemberek<br />

<strong>szám</strong>ára nem új jelenség, hogy a gyermek a szó szoros értelemben<br />

örökké szerves része marad édesanyjának, olyan értelemben,<br />

hogy a terhességen átesett nôk szervezetében életük<br />

végéig megmaradnak magzatuk/magzataik bizonyos sejtjei.<br />

Ezt a folyamatot mikrokimerizmusnak (az anya és a magzat<br />

genetikai állományának és sejtjeinek kicserélôdése) nevezik.<br />

A magzati kimérizmus korábbi vizsgálatai során úgy tûnt,<br />

kapcsolat van a jelenség és az autoimmun, valamint daganatos<br />

betegségek között jótékony és egészségkárosító hatás<br />

tekintetében egyaránt. A PLOS ONE szakfolyóiratban most<br />

közzétett tanulmány az elsô, amely a nôi agyban található férfisejtekrôl<br />

be<strong>szám</strong>ol. A seattle-i Fred Hutchinson Rákkutató<br />

Központ tudósai a kutatás keretében 59 elhunyt nô agyából<br />

vettek boncoláskor mintát; a nôk életkora a halál idôpontjában<br />

32 és 101 éves kor között volt. Közel kétharmaduknál (63%)<br />

találtak férfisejteket az agyban, mégpedig annak több területén<br />

tudomány<br />

is, és nagy valószínûséggel feltételezhetô, hogy a sejtek egész<br />

életükben tartósan jelen voltak a szervezetükben, akár még<br />

94 éves korban is ki tudták azokat mutatni. A vizsgált alanyok<br />

33%-a szenvedett Alzheimer-kórban. A feljegyzések<br />

szerint az ebben a csoportban lévô nôknél valamennyivel<br />

alacsonyabb volt a férfi DNS elôfordulási aránya, illetve a<br />

férfi DNS jóval alacsonyabb koncentrációban fordult elô<br />

az Alzheimer által leginkább érintett agyi régiókban. Ám a<br />

vizsgált nôk relatíve alacsony <strong>szám</strong>a és a gyerekszüléssel kapcsolatos<br />

adatok hiánya miatt egyelôre nem lehet egyértelmû<br />

összefüggéseket találni az Alzheimer-kór és a magzati kimérizmus<br />

miatt az agyban lévô férfi DNS mennyisége között.<br />

Gyógyító szôlôb/por<br />

Maria Luz Fernandez és Jacqueline Barona voltak az orvostudományban<br />

az elsô kutatók, akik a szôlôpor hatását<br />

anyagcsere-tünetcsoportban szenvedô embereken tanulmányozták.<br />

Mélyhûtött szôlôszemeket porítottak szét, és az<br />

eredeti mellett készítettek a szôlôben lévô, biológiai szempontból<br />

aktív hatóanyagokat, polifenolokat nem tartalmazó<br />

port is. A vizsgálat eredményeit a Journal of Nutrition szakfolyóirat<br />

közölte le. A tanulmányban 30–70 éves, anyagcsere-tünetcsoport<br />

miatt kezelt férfiak vettek részt. Az orvosok<br />

gondosan követték vérnyomásukat, vércukorértékeiket és<br />

testsúlyukat; különbözô laboratóriumi méréseket végeztek<br />

rajtuk, tanulmányozták véráramlási adataikat. Véletlenszerû<br />

kiválasztás alapján a férfiak fele négy hétig naponta kimért<br />

mennyiségben szôlôport, a másik csoport tagjai hatástalan<br />

placebót kaptak. Három hét szünet után a vizsgált személyek<br />

tudtuk nélkül helyet cseréltek, és a hatástalan port<br />

szedôk szôlôpor készítményt kaptak, míg a korábban porított<br />

szôlôvel kezeltek placebót kezdtek szedni. Valamennyi<br />

vizsgálati alany vérnyomása és vércukorértéke a valódi hatóanyag<br />

alkalmazásának idôszakában mozdult jó irányba, és<br />

ugyanez vonatkozott a többi mérési adatra is. A szôlôpor<br />

fokozta az értágulatot, és csökkentette a gyulladásra jellemzô<br />

laboratóriumi értékeket is. „Ezek az eredmények jelzik, hogy<br />

a szôlôfogyasztás kedvezô irányban befolyásolja a szív- és<br />

érbetegségek kockázati tényezôit” – mondta Fernandez.<br />

Fordította és lejegyezte: Szakácsi Eszter<br />

19


ejtvény<br />

20<br />

Megfejtéseiket december 21-ig<br />

a szerkesztôség alábbi címére várjuk:<br />

Cím: PRESS GT Kft.<br />

1139 Bu da pest, Üteg u. 49.,<br />

fax: 06-1/452-0270,<br />

e-ma il: info@pressgt.hu<br />

A helyes megfejtést beküldôk között<br />

a Hungaropharma Zrt. ajándéka kerül kisorsolásra.<br />

A <strong>2012</strong>. 7. <strong>szám</strong> ke reszt rejt vényének he lyes meg fej té se:<br />

„Állomásfônök Úr, egyértelmû, hogy váltóláz!”<br />

Nyertes: Horváth Dori Marianna, fertôdi ked ves olvasónk.<br />

Gra tu lá lunk!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!