A MOL Nyrt. munkahelyi lelki egészségfejlesztési jó gyakorlata

oefi.hu

A MOL Nyrt. munkahelyi lelki egészségfejlesztési jó gyakorlata

Lélekre hangolva

Munkahelyi stressz felmérése és kezelése

Dr. Miniska István, MOL Csoport

1


Foglalkozás-egészségügyi Menedzsment Rendszer integrálása

nagyvállalatok egészségvédelmi kultúrájába

Vállalati egészségvédelmi kultúra

FE Irányítási Rendszer

MEF

Alkalmassági

vizsgálatok

rendszere

Munkahelyi

sürgısségi

ellátás és

munkahelyi

elsısegélynyújtás

Munkahelyi

egészségfejlesztés

Vegyi anyagok kezelése, munkahelyi veszélyek csökkentése, ergonómia

Minıségi kockázatbecslés és mennyiségi értékelés

Szervezet Oktatás és készségek Elkötelezettség

2


„STEP – tégy egy lépést az egészségedért”,a

MOL munkahelyi egészségfejlesztési

programja

►Szőrések

►STEP aktív – mozgással kapcsolatos programok

►Dohányzásról való leszokást segítı programok

►Egészséges táplálkozás

►STEP kommunikáció

A munkahelyi stressz felmérése és kezelése a MOL

Foglalkozás-egészségügyi Menedzsment rendszerébe

került beépítésre.


A STEP fázisai

Detailed program for 2009 – project life cycle

100%

Rate of participants

MOL,

SN,

TVK,

SPC

FGSZ

MOL-

LUB

Phase 1

MOL,

SN,

TVK,

SPC

FGSZ

MOL-

LUB

MOLtra

nsz

SnTran

s

Phase 2

MOL, SN,

TVK,

SPC

FGSZ

MOL-LUB

MOL

Transz

Sn Trans

Petrolszol

g

Smao

Intermol

MOLSlov

enia

TIFON

MOL, SN,

TVK, SPC

FGSZ

MOL-LUB

MOL

Transz

Sn Trans

Petrolszolg

Smao

Intermol

MOL

Slovenia

TIFON

MOL

Romania

IES

Phase 3

The goal to

involve 75%

of our

employees

2007 2008 2009 2010 2011

8


A STEP fázisai és mérıszámai

WHP

Results

Interest,

participating,

positive

attitude

Attitude

change,

commitment,

decreasing

absence

Decrease in

health factors

Changes and

improvements in

the corporate

culture

Decreasing

risk of

chronic

illnesses

Years

1

2

3

4

5+

STEP

Phases

I.

II.

III.

STEP

Indicators

• Participation

Rate 20%

• Participation

rate

60%

(40% at the end

of 2008)

• Absence rate

(Reduce the

absence rate

with 5% at the

end of 2009)

• Participation

rate 60%

• Absence

Rate

• Health

Indicators:

BMI

Diagnosed

hypertension

Blood Total

Cholesterol

level

Fit index

Treated diabetes

mellitus

• Participation

Rate 75%

• Absence Rate

(Reduce the

absence rate

with 3% at the

end of 2011,

baseline

2009)

• Health

Indicators(*)

• Health

Awareness (**)

• Regularity

(3 times or

more

participation)

• Participation

Rate

• Absence

Rate

• Health

Indicators

• Health

Awareness

• Regularity


STEP eredmények 2008-2009-ben

► A teljes részvételi arány elérte a STEP programban résztvevı MOL csoport

vállalatok összlétszámának 62%-át, amely összességében 7434 munkavállalót

jelent, ezzel megvalósítva a projekt alapvetı célkitőzését.

► Az elırejelzés alapján számított hiányzási ráta (2009 I –IX hó. adatai alapján)

3,14%, amely szintén megfelel a tervezett 5%-os csökkentésnek.

► Az önkéntes STEP orvosi szőréseken részt vett munkavállalók száma

meghaladta a 7500 fıt.

► 250 MOL munkavállaló és 400 családtag vett részt különbözı önfinanszírozású

mozgással összefüggı programokon (egészségséták, outdoor hétvégék,

tanfolyamok)

► Közel 1500 MOL munkavállaló vett részt szervezett sport tevékenységeken.

Több mint 3000 MOL munkavállaló és megközelítıleg 2000 családtag vett részt a

MOL rendezvényeken (Summer Party, Regionális családi napok, STEP napok)


STEP eredmények 2008-2009-ben

► A 2008-as DuPont munkavédelmi díjkiosztó ünnepségén a MOL STEP

programját külön kiemelték, mint az egyik legjobb munkahelyi

egészségfejlesztési programot.

► Szintén 2008-ban a MOL elsı helyezést ért el „óriásvállalat” kategóriában az

Amerikai Kereskedelmi Kamara „Egészséges Munkahelyek” pályázatán

► A MOL csatlakozott az Európai Munkahelyi Egészségfejlesztési Hálózat „Move

Europe” programjához, amelynek pályázatán úgy Magyarországon, mint

Európában – több száz résztvevıt megelızve - elsı helyezést ért el.

► 2009-ben a MOL másodízben ért el elsı helyezést az Amerikai Kereskedelmi

Kamara „Egészséges Munkahelyek - Legjobb gyakorlat” kategóriában.


Munkahelyi stressz - felmérések,

kutatások 2009-ben

► MASMI felmérés

► Selye János Lelki Egészség Program.

► SHIFT projekt

► Körvonal Közhasznú Alapítvány felmérése a Moltrade- Mineralimpex

Zrt. részére középvezetık munkahelyi pszichés terhelésérıl.

► A MOL alkohol, kábítószer és egyéb tudat módosító szerek

használatával, ellenırzésével és megelızésével kapcsolatos FEHÉR

KÖNYVE


Az egészséggel kapcsolatos attitődök

Attitődállítások értékelése 1-5-ig skálán

A egészséghez nélkülözhetetlen, hogy a

közérzetünk és a lelkiállapotunk rendben

legyen

MOL

96

FIZIKAI

94

IRODA

I

Bázis: 486 236 250

98

Sokat tehetünk azért, hogy egészségesek

maradjunk

92

88

96

Akkor is kell foglalkozni az egészséggel,ha az

ember még fiatal

80

75

85

Törekszem arra, hogy minél egészségesebb

61

47

ételeket fogyasszak

74

Az egészségünk leginkább a mozgás hiánya

miatt romlik

50

49

50

Az egészségünk leginkább a rossz táplálkozási

szokások miatt romlik

31

28

33

Mindenki csak maga tehet róla, ha megromlik

az egészsége

25

29

22

Nem feltétlenül lesz rosszabb az egészségi

állapotunk a kor elırehaladtával

11

6

16

Egyetért (Top

2 Box)

Bázis: Teljes minta

/ Szignifikánsan alacsonyabb / magasabb a MOL TOTAL-


Az egészséges ember jellemzıi

Ön szerint mi jellemzi az egészséges embert (Spontán válaszok)

MOL

FIZIKAI

IRODAI

Bázis: 486 236 250

Kiegyensúlyozottság, nyugodtság,

harmónia

39

33

45

Rendszeres sport, mozgás

28

19

36

Jó fizikai állapot, kondíció

23

27

20

Egészséges, rendszeres étkezés

22

14

30

Életvidámság, kedv, boldogság, humorérzék

19

23

16

Jó közérzet, szemre is l néz ki

16

22

10

Nincsenek betegségei, nem kell járni

orvoshoz

Egészséges életmód, tudatos

egészségmegırzés

7

11

10

5

7

13

7

8

16

Stresszmentesség

7

6

7

Jó szellemi állapot

7

7

6

Káros szenvedélyek kerülése, mértéktartás

Biztos kapcsolatok (család, barátok,

párkapcsolat)

3

5

3

6

4

3

Szórakozás, kikapcsolódás, pihenés, alvás

2

3

1

Anyagi biztonság

2

3

Környezettudatosság

11

9

12

Egyéb

1

1

2

Bázis: Teljes minta

NT/NV

/ Szignifikánsan alacsonyabb / magasabb a MOL TOTAL-


A STEP program egyes elemeinek fejlesztési prioritása

aktív kikapcsolódási

lehetıségek, kirándulások

„Ismételt igénybevétel”: Fejlesztési

„Potenciális kereslet”:

Fejlesztési

a jövıben is nagy valószínőséggel prioritás I. Akik még nem vettek részt, de szándékoznak részt venni,+ prioritás II.

résztvevık aránya azok között, akik már

nem vettek részt, de fontosnak tartják, hogy a munkahely biztosítsa

részt vettek az adott programon

65

1.

10

36

46

3.

kezdeményezések a stressz

csökkentése érdekében

67

2.

16

65

81

1.

ingyenes egészségügyi

állapotfelmérés személyre

szabott „egészségtervvel”

67

2.

18

28

46

3.

az egészséges táplálkozás

lehetısége a munkahelyen

72

3.

10

35

45

4.

mozgási, sportolási

lehetıségek

73

4.

11

40

51

2.

a szőrıvizsgálatok munkahelyi

megszervezése

82

5.

16

26

42

5.

Bázis: Teljes minta

Fejlesztési prioritás I.: A programelem tartalmával, szervezésével kapcsolatos változtatások prioritás sorrendje

Fejlesztési prioritás II.: A programelem kommunikációjával, elérhetıségével kapcsolatos változtatások prioritás sorrendje


Összegzés – Egészség, egészséges életmód

• Az egészség a család után közvetlenül a 2. legfontosabb érték

• Az egészség leginkább a közérzet és lelkiállapot együttesét

jelenti

• Az irodistákat sokkal inkább jellemzi az „aktív” hozzáállás az

egészséggel kapcsolatban

• A munkavállalók 90% véli úgy, hogy lenne még mit tennie az

egészsége érdekében

• A legfontosabb tennivalók a több mozgás, kevesebb stressz és

a több pihenés

• A munkavállalók döntı többségét életmódváltásra ösztönözné

az, ha a munkahelyen megteremtenék annak a lehetıségét (A

fizikai munkavállalók jelentıs részét már az is, ha több

információt kapna)


Selye János Lelki Egészség Program

25 váltómőszakos munkavállaló + kontroll csoport bevonásával

végzett felmérés

„Tájékoztató jelleggel elmondható, hogy a Mol Rt. munkatársai körében

tendenciájában növekedett a munka feletti kontroll és az általános llét,

tendenciájában csökkent az észlelt stressz, a szorongás, a munkahelyi

követelmény-kontroll hányados, a testi tünetképzés, az ellenségesség és

a kimerültség”.


SHIFT projekt

MOL Bányászat

váltómőszakos munkavállalók

bevonásával

► MTA Bányászati Ergonómiai

és Bánya-egészségügyi

Tudományos Bizottság által

kidolgozott kritériumok szerint

► Szívfrekvencia vizsgálat

(HRV)+alvásdiagnosztikai

vizsgálat

► Jelenleg folyamatban


Körvonal felmérés (nem reprezentatív minta)


Körvonal felmérés (nem reprezentatív minta)


Körvonal felmérés részvételi tanúsítvány


A MOL kockázatértékelés pszicho-szociális szempontjai

• Munkahelyi megelégedés

• Egyéni szerepek és felelısségek

• Vezetıi stílus és kontroll

• Munkahelyi konfliktusok

• Munkatársak támogatása

• Követelmények és stressz

• Csoportszellem

• Munkafolyamat

• Szociális munkakörnyezet

• Elszigetelt munkavégzés

rossz szociális

körülmények között

MOL Csoport

Kockázatértékelés_stressz.xls


Munkahelyi stressz-kezelés

COHESIO projekt (Compliance with Occupational Health

Ergonomics and Stress Identification Optimum)

► 3 évre terjedı projekt (2010-2012)

► Munkahelyi stressz-kezelı eszközök feltérképezése,

legjobb gyakorlatok összegyőjtése, kiválasztása,

módszer(ek) bevezetése.

More magazines by this user
Similar magazines