2010.augusztus - Tiszacsege

tiszacsege.hu

2010.augusztus - Tiszacsege

4 CSEGEI KÖRKÉP2010. augusztus 23.Csegei Napok 2010A Csegei Napok programsorozat immárontizennyolcadik alkalommal vártaa tiszacsegeieket és az ide érkező turistákat,érdeklődőket. A város legnagyobbvolumenű rendezvényeként idén is háromnapot ölelt fel.Az első napon, augusztus 6-án az elszármazottakés az 1959/60-as tanévbenvégzettek találkozója volt a MűvelődésiOtthonban. A megjelenteknek műsorralkészült a Fekete István Általános IskolaSzabóné Bocskai Gabriella vezette csoportja,Simon Dávid, Simon Linda, a DélibábCiterazenekar, az Őszirózsa Népdalkörés a Tiszacsegei Nyugdíjas TűzoltóDalárda. A fellépőkön túl megtekinthettéka Kapus Istvánné szőtteseiből,Losonczi Jánosné csipkegyűjteményéből,Zsólyominé Gyenes Anikó festményeiből,Bodogán István fafaragó népiiparművész alkotásaiból, Bucsai Péterorigamis munkáiból, Hopka József kovácsmestermunkadarabjaiból és MártonSándor bőrből készített tárgyaibólálló kiállítást. Délután, a Thermál Strandonszépségversennyel folytatódott aprogram, miközben táncolt a tiszacsegeiMajorette Csoport, a Controll Dance ésKormos Réka énekelt. A zsűrinek 12 versenyzőközül kellett kiválasztania a háromlegszebbet. Az első helyezett TóthAnita (Nagyvárad), a második KormosRéka (Tiszacsege), a harmadik Szűcs Anita(Tiszacsege) lett, a közönségdíjat pedigVadász Anita (Tiszacsege) kapta. Anap folyamán arcfestés, valamint egészség-és szépségsarok állt a vendégekrendelkezésére a Vöröskereszt jóvoltából.19 órától a Cantare Kórus által rendezetthangversenyen vehettünk részta Katolikus Templomban. A rossz időjárásmiatt a Karthago együttes a péntekiidőpont helyett augusztus 9-én, hétfőnkoncertezett.A második nap, augusztus 7-e a felnőttekhorgászversenyével és főzőversennyelindult a Thermál Strandon. Azeredményhirdetésre várva játszóházban,arcfestéssel, illetve fürdőzéssel tölthettükaz időt.Koller Orsolya (arcfestő) és Micskei LeaDélután 14 órától Tiszacsege és környékekulturális csoportok bemutatkozásakövetkezett. Láthattuk: a debreceniValcer Táncstúdió Gyémánt MajoretteCsoportját, a tiszacsegei Majorette Csoportot,a Controll Dance-t, a TiszacsegeiHagyományőrző Néptánc Egyesületet,az Egyeki Ifjú Roma Tánccsoportot,az Őszirózsa Népdalkört, a TiszacsegeiNyugdíjas Tűzoltó Dalárdát, a tiszacsegeiDélibáb Citerazenekart, a Patás PajtásLovas Udvar és Néptánccsoportot és aMargitai Borisszákat. Később a Patás PajtásLovas Udvar lovas bemutatója, StreetFighter Show (Tisza-part), Sp, Stereo 2.0,UFO és az Irigy Hónaljmirigy koncertjeszórakoztatta a közönséget.Az utolsó napon, augusztus 8-án azifjú horgászok is összemérhették tudásukat.A felnőttekkel együtt 67-en 535db halat fogtak ki, 136 kg mennyiségben.A legnagyobb kifogott hal 9,3 kgosvolt, az egy horgász által kifogott leg-több hal 103 db (Simon Ákos fogta). ATüzelős-ól Múzeumban Hopka Józsefkovácsmester a patkolás ősi mesterségétismertette. Népi játékok kiállítása éskészítése, kemencés finomságok készítéseés kóstolása az ünnepi kavalkádnakmég családiasabb és közvetlenebb hangulatotkölcsönzött.A helyi motorosok bemutatóját, versenyéta strandolók izgalommal figyelték.A lassúsági versenyszámban HajdúBalázs bizonyult a legjobbnak, az ügyességisorversenyt és a „vízpakolást” KapusLajos nyerte. A rendezvényt az EgyekiTűzoltóság bemutatója zárta.Csegei Napok szponzorai voltak:Tiszacsege Város Önkormányzata,Tiszacsege Város Kultúrájáért Alapítvány,NAGÉV Kft., Tiszacsegei ÁltalánosMűvelődési Központ tagintézményei,Fürdő dolgozói, Tiszamenti TelepülésekTerületfejlesztési Társulása, HHT Kft.,Tiszamenti Cigányokért Kulturális és TámogatóEgyesület, Polgári Takarékszövetkezet,OTP Bank Nyrt., Tiszacsege FejlődéséértAlapítvány, Tiszacsegei NyugdíjasKlub, 100+ csoki Kft., Tisza Ép-KerBt., Nagyszög Kft., Tiszacsege Vadásztársaság,Tiszacsege Mezőgazdasági KereskedelmiSzolgáltató Kft., T. Farm Kkt., SAAutósbolt (Sallai Szabolcs), Jónás Sándor,Nagy Miklós, Kobza Miklósné, NémethJózsef, Oláh Mihály, Jónás SimonMelinda, Baksi József, Budai Imre, SimonAlbert, Tóth Dénes, Ábrahám Csaba,Zsólyominé Gyenes Anikó, JamriskaImréné, Szép Antal, Hajdú Ferenc. A rendezvényekbiztosításában a TiszacsegeiVárosőrség vállalt nagy szerepet, továbbásegítségükre volt Hortobágy és BalmazújvárosPolgárőrsége 5-5 fővel.Sz. B.Gyermek horgászverseny:I. Simon Ákos, II. Kovács János,III. Hegedűs SomaFelnőtt horgászverseny:I. Csikós Ferenc, II. Balázs Csaba,III. Vadász KrisztiánFőzőverseny: I. Vadász András,II. Remenyik Imre, III. Majláth ZoltánKülöndíj: Lakatos Gabriella


2010. augusztus 23. CSEGEI KÖRKÉP5RENDŐRSÉGIKÖZLEMÉNYJónás János rendőrtörzsőrmesterkörzeti megbízott fogadóóráttart a TISZACSEGEIRENDŐRŐRSÖNminden páros héten,szerdán 14 órától 16 óráig.Tel.: 52/ 373-029Segítő kezek- AnnáértKedves Gyerekek , kedves Felnőttek!Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknaka segítségét , akik már évek ótakislányunk, Anna gyógykezelésének támogatásacéljából gyűjtik a műanyagkupakokat. A kupakok leadásából származópénzösszeget Anna terápiás foglalkozásainakfinanszírozására fordítjuk.Köszönettel: Uzonyi Péter és családjaFelhívjuk a Tisztelt lakosság figyelméta Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületéneka település köztisztaságárólszóló 17/2007. (XI.01.) KT. számúrendeletében foglaltak betartására!A rendelet 6.§-a kimondja:Az ingatlan tulajdonosa a növényzetkarbantartása érdekében kötelesgondoskodni:a) Az ingatlanán és az ingatlana előtta közútig terjedő szakaszon szükségszerint, de május 1-től október 31-iglegalább havonta a fű lenyírásáról (kaszálás,fűnyírás);b) Az ingatlanáról a járda és a közút föléTiszacsege Város ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete pályázatot írki 1 db költségalapon meghatározottlakbérű bérlakás bérbeadására.A bérlakás címe:4066, Tiszacsege Csurgó u. 38/5.A lakás alapterülete: 60 m 2 ,A lakás komfortfokozata:összkomfortosA fizetendő lakbér mértéke:420 Ft/m 2 /hóA pályázat benyújtásának határideje:2010. szeptember 1.A pályázatot írásban – az erre a célraszolgáló nyomtatványon a szükségesmellékleteket csatolva – kell benyújtanizárt, megcímzetlen, feladótFELHÍVÁS!PÁLYÁZATI FELHÍVÁSnyúló ágak lenyeséséről, metszéséről;c) Az ingatlana előtt a közútig terjedőszakaszon található bokrok és fák metszéséről,oly módon, hogy az érintett útszakaszalkalmas legyen a biztonságosközlekedésre.Amennyiben a felhívásnak nem tesznekeleget, úgy Tiszacsege Város Önkormányzata 17/2007. (XI. 01.) KT. számúrendelet 12.§. alapján szabálysértési eljárástkezdeményezhet, melynek kereténbelül 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírságmegfizetésére kötelezhet.Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.Polgármesteri Hivatalés más jelet nem tartalmazó borítékbanTiszacsege Város Önkormányzatánakpolgármesteréhez.A pályázat benyújtására szolgálókérelem, nyomtatvány Tiszacsege VárosPolgármesteri Hivatalának 5. sz.Műszaki irodájában igényelhető. Apályázat csak abban az esetben érvényes,ha azt a megfelelő formanyomtatványonnyújtják be.A nyertes pályázat sorszáma a PolgármesteriHivatal hirdetőtábláján 5napra kifüggesztésre kerül. A bérletiszerződés megkötése a Képviselő-testületbérlő kijelöléséről szóló döntésétkövető 30 napon belül történik.Jónás Sándor polgármesterKirándulás NyíregyházánJúlius 15-én, csütörtökön jutalomkiránduláson vett részt a6.c osztály, melyet az osztályok közötti verseny első helyezéséértkaptunk.Úti célunk a Nyíregyházi Állatpark volt. Csodálatos élményekkelgazdagodtunk. Felújított, állatbarát parkban barangoltunk.Láthattunk: sörényes juhokat, páviánokat, rénszarvasokat, karmosmajmocskákat és felejthetetlen élményként felfedeztük aZöld piramisban a különféle cápafajokat.Úgy gondolom, bátran kijelenthetem társaim nevében is,hogy érdemes volt ezekért az élményekért egész évben dolgoznunk.Köszönjük osztályfőnökünknek, hogy ezt a létesítménytválasztotta, s ötlete által megtekinthettük az egyik legkorszerűbbállatparkot.Erdős Antal 6.c osztályos tanuló


6 CSEGEI KÖRKÉP2010. augusztus 23.Szilvásváradon nyaraltunk2010. július 26-án azzal a céllal indultunkútnak, hogy a Bükk hegység szívében,Szilvásváradon csendes, barátságoskörnyezetben, osztálytáborban pihenjünk,és tartalmas programok, túrákkeretében együtt, közösen töltsünk elegy hetet.Egerben- miközben várakoztunk aszilvásváradi vonatra – a Bazilikában azország jelenleg működő legnagyobborgonájának hangját csodálhattuk megorgonabemutató keretében.Szilvásváradon őstörténeti, - helytörténeti,- néprajzi, – az emberi evolúciófolyamatát panoptikumszerűen szemléltetőkiállításokat tekintettünk meg.Erdei kisvasúttal kirándultunk aSzalajka-völgybe, túráztunk a MillenniumiTanösvényen, gyönyörködtünka kilátóból az elénk táruló festői vidékben,a lenyűgöző látványban.A Kalandparkban a 6 méter magasságbanépített Kalanderdő és Balancepályákat lányok, fiúk egyaránt teljesítettékúgy, hogy közben komoly fizikaierőt igénylő tevékenységeket hajtottakvégre. Drótköteleken, rönkökön, kötélhurkokonjutottak át egyik fáról a másikra,tanúbizonyságot téve ügyességükről,egyensúlyérzékük fejlettségéről,kitartásukról, bátorságukról.Ugráltunk 4 asztalos bungee trambulinon,több alkalommal is birtokunkbavettük Magyarország egyedüli egycsövesbobpályáját, ahol tarajos csövönsuhantunk a bobbal a kanyargós,ugratókkal ellátott igen meredek pályaszakaszon.Meglátogattuk a lipicaitörzsménistállót, a Kocsimúzeumot, alovastörténeti kiállítást, felkerestük Európalegnagyobb méretű klasszicista stílusbanépült református körtemplomát.A gazdag programot kiegészítettea Hócza Vendégház kínálata: pingpongozás,biliárdozás, asztalifoci,konditerem.Karaoke, „házi mozi”, játékos vetélkedők,éjszakákba nyúló esti beszélgetések,Huszák Dóri köszöntése születésnapjaalkalmából, és hosszan sorolhatnámazokat az együtt megélt perceket,órákat és napokat, amelyek reményeimszerint mindannyiunk számára felejthetetlennétették ezt a tábort.A programok megvalósítását segítették:Bana Józsefné és családja, SzalontaiZsuzsanna, Kiss Jánosné. A csomagjainkatHegedűs Zoltán és Kövér Tamásszállították. A kényelmes utazásunkatKormos József biztosította a Hajdú Volán„rásegítő járatával”.Az osztályom nevében köszönöm segítőközreműködésüket.Mi – „a tábori személyzet” – úgy gondoljuk,a táborozók nagyon jól éreztékmagukat, és sikerült számukra emlékezetessé,élményekben gazdaggá varázsolni2010 júliusának utolsó hetét.Remélem, jól gondoljuk!Hajdú Róza osztályfőnökEgészség- és környezetvédelemHagyományainkhoz híven novembervégén a fogápolásé és az egészséges életmódévolt a főszerep a tiszacsegei FeketeIstván Általános Iskolában. Felső tagozatonminden osztály egy háromfős csapattalképviselte magát a versenyen. Tanulóinkváltozatos feladatokat oldottak mega Kiss László által szervezett vetélkedőkön.Fogmosásra buzdító plakáttól a keresztrejtvényenés totón át a közmondásokigés versírásig sokféle módon mérhettékössze tudásukat tanulóink.A verseny eredménye: 5-6. osztály1. 6.c „ Fogak” csapata / Erdős Ádám, KissTímea, Vadász Nikoletta /2. 6.b „ Egészséges életmód” csapata3. 5.b „ Egészség” csapata7-8. osztály1. 8.c „ Szuvasok” csapata / Kormos Csaba,Ujj Bence, Virág Luca/2. 7.c „ Bölcsesség fogak” csapata3. 8.b „ Idegek” csapataIskolánkban széleskörű és alapos felvilágosítómunka folyik minden jelentősbetegség és károsító anyag (kábítószerek,dohány, alkohol stb.) egészséget károsítóhatásáról. December 1. az AIDS világnapja.A betegségről és annak terjedésérőltájékoztatót készített Gadóczi Mariann,amelyet osztályfőnöki órákon ismertettekpedagógusaink. Ezután minden diákunkmegválaszolhatta az AIDS-el kapcsolatoskérdőívet.A „Zöld szemüveg” nevű természet- éskörnyezetvédelmi munka ebben a tanévbenis zajlik iskolánkban Kiss László vezetésével.Tíz feladatot kell a tanév soránminden felső tagozatos osztálynak megoldania.Eddig madáretetőket készítettektanulóink, melyeket a hidegebb idő beköszönteután kihelyeznek az iskola fáira, ésrendszeresen etetik az itt telelő énekesmadarakat.Második feladatként erdeinkcserjéinek és fáinak terméseiből készültételek receptjeit és a növények legfontosabbjellemzőinek ismertetését készítettékel diákjaink. Műanyag kupakok ésalumínium dobozok rendszeres gyűjtésévelbeteg gyermekeken segítünk. A gyűjtőmunkákatBodogán István és Kiss Lászlókoordinálja.A természet- és környezetvédelmi feladatokkalaz ismeretek megszerzése mellettkörnyezettudatos magatartást törekszünkkialakítani. Reményeink szerintnemcsak „zöldebb” szemmel nézünk, hanemlátunk is.Kiss László


2010. augusztus 23. CSEGEI KÖRKÉP7A pácini kirándulás2010. július 06. - 10-ig a 6. c osztályPácinban kirándult. Füzesi Gabriella osztályfőnökvezetésével 11-en indultunk ela táborba.Kedd délben foglaltuk el a Karcsa-tómelletti szállást, majd szétnéztünk Pácinszép falujában. Késő délután megmártóztunka tóban.Szerda reggel sajnos esőre ébredtünk,de délután így is ellátogattunk apácini Mágochy várkastélyba. Csütörtökönhamarabb megreggeliztünk, hogyelérjük a sárospataki buszt. A városbanmegnéztük a várkiállítást és a Vörös tornyot,ezután strandoltunk, majd visszabuszoztunka táborba. Pénteken lovasszekérrel kilátogattunk a nagykövesdivárromokhoz. Délután pedig elmentünkcsónakázni a Karcsa-tóra.A táborozás alatt sok érdekes és színesprogramon vettünk részt, nagyonjól éreztük magunkat. Köszönjük, hogyGabica néni megszervezte, és lebonyolítottaa kirándulást.Kiss Tímea 6.c osztályos tanulóMágochy várkastélyVártúra után......édes a pihenésKözérdekű információk az iskolábólTisztelt Szülők!A tankönyvosztás2010. augusztus 27-én (péntek)8 00 -17 00 óráig,augusztus 28-án (szombat)8 00 -12 00 óráig lesz az emeletesiskola tornatermében.Akinek nincs leadott, érvényes,kedvezményre jogosító igazolása,(gyermekvédelmi, tartós be-teg stb.) legyen szíves pótolni!Tanévnyitó ünnepély:2010. szeptember 01. 8 00 óra.A gyerekek 11 órakor mehetnekhaza. Ezen a napon menza ésnapközis ellátás nincs, aki a tanévsorán menzát, vagy napközitigényel, az osztályfőnökénél jelezze!Aki a nagyvalkói csobogóvizét itta, visszavágyik oda...Az a megtiszteltetés érte a Patás PajtásLovas Udvar és Néptánccsoportot, hogya Kárpátok nyugati, lankás, lejtős oldalántalálható piciny kisfalucskától meghívástkapott a Nagyvalkói Napokra. Nagy izgalommalkészültünk, mert „ külföldön” mégsohasem léptünk fel.Végre eljött július 16-a, péntek és elindultunka külhonba megtekinteni egyszelet Magyarországot. A busz szebbnélszebb tájakon keresztül vitt minket. A hegyek,dombok, völgyek és hatalmas fenyveserdők fenséges látványa tárult elénk.Megálltunk pihenni a Király-hágónál, amileírhatatlanul gyönyörű volt. Ezután megérkeztünkNagyvalkóra, ahol olyan nagyszeretettel fogadtak bennünket, minthaidőtlen idők óta ismernénk egymást. Családoknálvoltunk elszállásolva, melynekköszönhetően még közelebb kerültünkegymáshoz. Nagy volt a sürgés forgás, azasszonyok kürtöskalácsot és hólabdát sütöttek.Délután csoportunk átadta a helyieknekkészített kis ajándékát, majd elénekeltüka székely himnuszt, amit a jelenlévőkis énekeltek velünk. Nagyon meghatóvolt, mindenki a könnyeivel küzdött.Az egyik szervező felkérésére a rendezvénykezdetéig magyar csárdással szórakoztattuka közönséget. Ki mezítláb, ki papucsbanropta a táncot. Este 18 órakor elkezdődötta bográcsozás. Mi hortobágyislambucot készítettünk, aminek igennagy sikere volt. Egész este szólt a népzeneés a nótaszó. Másnap 10 órától kezdődteka programok. Volt nagyvalkói varrottaskiállítás, kalotaszegi fényképkiállí-Tóth Imre igazgatótás, papírkancsó festés, kollázs magvakból,íjászbemutató, rönkfűrészelő és faaprítóverseny, kürtöskalács és hólabdasütés,csodálatos népviseleti bemutató ésbábszínház a kicsiknek. Elhangoztak románés magyar népdalok és kezdetét vettea néptánc. Mindannyian nagy lelkesedésselfogadtuk és tapsoltuk egymás előadását.Este a táncházban sokat tanulhattunkegymástól.Vasárnap templomlátogatással és istentisztelettelkezdtük a napot. Mise utánmegtekinthettük a 100 éves kovácsoltvasóraszerkezetet és a harangokat. Este különbözősportvetélkedők kezdődtek, amikensajnos már nem vettünk részt. Könnyesszemmel búcsúztunk és indultunk haza.Hálával gondolunk a nagyvalkói negyvenfős kiscsoportra, akik lehetővé tették számunkraezt a csodálatos élményt.Köszönjünk csoportvezetőnknek,Szabóné Bocskai Gabriellának, hogy sérüléseellenére sem hagyott cserben bennünket.Oláh Zsuzsa csoporttag


10 CSEGEI KÖRKÉP2010. augusztus 23.Aktuális tudni-, és tennivalók amezőgazdasági termelők számáraAz idei év szélsőségesen csapadékos időjárásának komoly következményeilettek a térségünk mezőgazdaságára nézve. Májushónapra leesett az éves csapadék egésze, napjainkra mintegy200 mm-rel haladja meg a sok éves átlagot a csapadék mennyisége.Mindez azt eredményezte, hogy a tavaszi vetéseket jórészt nemlehetett elvégezni, elmaradtak az őszi vetésű növények tápanyagutánpótlásiés növényvédelmi munkái. Rendkívül sok terület parlagon(vetetlenül) maradt. A folyamatosan hulló, hatalmas mennyiségűcsapadékok rendkívül nehéz aratást eredményeztek. Sok helyenbe sem lehetett takarítani az egyébként sem sok termést. A vízzeltelített talajon nehézzé, vagy lehetetlenné vált a gépi eszközökkelvaló közlekedés.A betakarított termés is gyenge közepes mennyiséget, és általábanközepes minőséget adott, azzal a különbséggel, hogy a búzákfuzárium fertőzöttsége az átlagnál jóval nagyobb lett az állandócsapadék, és a védekezés elmaradása miatt. Ez rányomta az értékesítéslehetőségeire, és az értékesítési árra a bélyegét. Mindezekkövetkezményeként elmaradt a tarlóhántás és óriási mértékű gyomosodáskezdődött a táblákon, amely zavartalanul fejlődhetett amechanikai és vegyszeres gyomirtás elvégezhetetlensége miatt. Azállattenyésztés talán még jobban megsínylette - illetve fogja a téliidőszakban - a fennálló helyzetet. Aki az idei nyáron egyetlen, körülbelülkét hetes csapadékmentes időszakban nem tudott készíteniszálas takarmányt, az azóta sem tudta megtenni, mivel nem álltrendelkezésre 6-10 esőmentes nap a jó minőségű széna termeléséhez.Ezért azokon a területeken, ahol egyáltalán kaszálni lehetett, aminőségi takarmánykészítés nem nagyon sikerült. A szemes takarmányokgyenge termésátlaga miatt az abraktakarmányok biztosításais nehéz és elég drága lesz az állattenyésztők számára. Mindezekbőlkövetkezően jelentős kár érte a mezőgazdaság csaknem mindenrészét. A termelőnek fel nem róható okból bekövetkező kártnevezzük vis maiornak, melynek bejelentésére tömegesen kényszerülteka gazdálkodók. Erre azért volt szükség, mert a területalapú, ésmás jogcímen igényelt támogatások bizonyos kötelezettségek teljesítésétkövetelik meg. A nem teljesítésnek ellenőrzés esetén komolyszankciója lehet, amely általában a támogatási összeg csökkenését,illetve elvesztését vonja maga után. Hogy ez ne történjenmeg, a vis maior bejelentés a következmények alól való mentesítéstjelentette. A termelőknek mintegy kétharmada élt a vis maior bejelentéslehetőségével. Mind a kár mértékét igazoló MGSZH igazolásmegszerzésében, mind az MVH felé való elektronikus bejelentésmegtételében nyújtottam segítséget a termelőknek. Ez a folyamatjúlius végére le is zárult.Mindazon termelőket, akik AKG területazonosítási igényüketúgy adták meg, hogy kötelezettségvállalási területeik kisebb-nagyobbmértékben egymásra fedtek, az MVH adategyeztetésre szólítottafel hivatalból. Ez azt jelenti, hogy mindaddig kell csökkentenia területazonosításba beadott területeket közös megegyezésalapján, amíg az összeütközés meg nem szűnik. Ezt az adott elektronikusfelületen új területazonosítási kérelem megadásával tehetikmeg az érintettek. Azon termelők, akiket ez a probléma érint, márkaptak értesítést, számukra a javításra 20 munkanap áll rendelkezésre.Ez feltétele az ötéves AKG program végleges helyt adó határozatáhozvaló hozzájutásnak. Amennyiben segítségre van szükségükezzel kapcsolatban, kérem, keressenek.A közeljövőben következő határidős teendő szintén az AKG-bapályázott termelők számára a gazdálkodási évben kötelezően vezetendőgazdálkodási napló elektronikus feltöltése lesz, a megadott,szintén elektronikus felületre.Ezen feladat határidejéről, és részleteiről a következő aktuális cikkembentájékoztatom az érintett termelőket.Bartal Ágnes falugazdászVárosi Óvoda és Bölcsöde a közalkalmazottak jogállásárólszóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet Városi Óvoda és BölcsődeNapsugár Bölcsőde2 fő csecsemő és gyermekgondozó ill. csecsemő és kisgyermekgondozómunkakör betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: Teljes munkaidőA munkavégzés helye:Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Fő utca 35.A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényegesfeladatok: Gyermekek gondozása-nevelése, a módszertanielvek alapján a 0-3 éves korosztály napközbeni ellátása.Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint aAz illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a helyigondozási-nevelési program, az SZMSZ-ben és az intézménymunkatervében meghatározottak az irányadókrendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:- Középfokú képesítés, Csecsemő és gyermekgondozó, csecsemőés kisgyermekgondozó,A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:- Egészségügyi, vagy szociális intézményben 0-3 éves korosztálygondozásában szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alattiszakmai tapasztalat,Elvárt kompetenciák:Kiváló szintű szakma iránti elkötelezettség, gyermekekszeretete és elfogadása.,Előnyt jelentő kompetenciák:Kiváló szintű önmagára és környezetére igényes, fejlődőképes,emopatikus és toleráns személyiségA pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, eredeti,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, orvosi alkalmasságiigazolás.A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2010. szeptember 15. napjátóltölthető be.A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 3.A pályázati kiírással kapcsolatosan további információtBárdos Tiborné nyújt, a 06 30 566-13-24 -es telefonszámon.A pályázatok benyújtásának módja:- Postai úton, a pályázatnak a Városi Óvoda és Bölcsöde címéretörténő megküldésével (4066 Tiszacsege, Óvoda utca 3/A.).Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: 65-123/2010, valamint a munkakörmegnevezését: 2 fő csecsemő és gyermekgondozó ill.csecsemő és kisgyermekgondozó.-Személyesen: Bárdos Tiborné, Hajdú-Bihar megye, 4066Tiszacsege, Óvoda utca 3/A. .A pályázat elbírálásának módja, rendje:A pályázat elbírálását a vezetői tanács végzi az általa felállítottszempontrendszer alapján. A pályázat eredményességéről5 napon belül értesítjük a pályázót.A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 7.A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:Tiszacsege Város honlapja - 2010. augusztus 19.,Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblája -2010. augusztus 19.


2010. augusztus 23. CSEGEI KÖRKÉP11HirdetésekTiszacsege Eötvös u. 3. sz.alatti családi ház eladó, közela fürdőhöz. Ára: 1 200 000 Ft.Tel.: 52/ 394-031Tiszacsege Lehel u. 72. sz.alatti 250 négyszögöles telekeladó.Érd.: 30/ 565-84-70Eladó SUZUKI SWIFT 2008-as, limitált, garanciás, 15 500km-rel, szervízkönyves.Tel.: 20/ 493-29-62Tiszacsege Lehel u. 23. sz. alattiösszkomfortos családi házeladó. Jellemzői: 960+469 m 2 ,2,5 szoba + étkező + főzőf.,stb. (7 helység), gáz, víz, telefon,szennyvízre kötve, vegyestüzelésű kazán, 2 pince, fúrottkút a kertben, garázs (szerelőaknával),melléképület (4 helység).Érdeklődni: a helyszínen vagyaz 52/394-255-ös telefonszámon.SA AUTÓS-BOLTAutó - kerékpár - kismotor alkatrészekCsapágyak - szimeringek - kiegészítőkKerékpárok - elektromos bringákKerékpárjavításCastrol Magnotec 10 w 40 4 liter bruttóMobil Super 10 w 40 4 liter bruttóAGIP SINT 2000 10 w 40 4 liter bruttóOpel olaj 5 liter bruttóAz árak szeptember 30-ig érvényesek!CÍM: TISZACSEGE FŐ ÚT 28.TEL.: 06-30-255-753006-52-373-952SALLAI SZABOLCS6 000 Ft6 000 Ft5 500 Ft4 680 FtFelhívásKeres, kínál, cserél… vagyszeretné köszönteniszeretteit???Hirdetését feladhatja személyesenhétfőtől péntekig,8 órától 12 óráig,illetve 13 órától 17 óráig aDr. Papp József VárosiKönyvtárban.„Nyolcvan szál rózsával kezembenTétován a szavakat keresem,Mert kimondani nem szabad:Az évek sora elszaladt,Azzal hogy kerek, nincs is baj,Csak az a nyolcvan, mi megzavar.”KovácsAndrásné,Édesanyánk anyolcvanadikszületésnapjátünnepelte2010.06.10-én.Ez alkalomból köszöntötte és sok boldogságotkívánt neki férje, három gyermeke,nyolc unokája, hat dédunokája.Szerezzen érettségit vagy OKJ-s szakképesítéstmunka mellett EGYEKEN!A Báthori István Középiskola és SzakiskolaEgyeki Tagintézménye felvételt hirdet a2010/2011. tanévre esti tagozatúgimnáziumi és szakközépiskolai oktatásra!Miért érdemes nálunk tanulni?- Beiratkozó diákjaink diákigazolványra jogosultak.- Családi pótlék vehető igénybe a jogszabályi előírásoknakmegfelelően.- Előzetes tanulmányok beszámításával lehetőséget adunka tanulmányi idő lerövidítésére.Választható OKJ szerinti szakmák:Pénzügyi-számviteli ügyintéző,Gazdasági informatikus, Műszaki informatikus(Első szakképesítés megszerzése esetén szakképző évfolyamunkállamilag támogatott képzés formájában vehető igénybe.)Beiratkozás helye: Általános Iskola (4069, Egyek Fő tér 1-3.)Ideje: 2010. augusztus 25. (9 00 -12 00 -ig),2010. augusztus 30-31-ig (15 00 -18 00 -ig)Érdeklődni és további felvilágosítást kérni: Gál Attilatagintézmény-vezetőtől lehet (Tel.: 06 30/ 637-9760)www.bathorikozepiskola.hu


C s e g e i N a p o k 2 0 1 0