Zsámbéki Polgár - 2020. január

cofeco

Zsámbék, polgár, újság, Zsámbéki-medence,

● A SIKER AZOKHOZ PÁRTOL, AKIK ELÉG ENERGIKUSAK, HOGY DOLGOZZANAK ÉRTE... ●

ZSÁMBÉKI POLGÁR

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JANUÁR HAVI KIADVÁNYA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JANUÁR HAVI KIADVÁNYA

2020

•www.zsambek.hu•TARTALOM

04. OLDAL

• KOVÁCS MÁRIA

07. OLDAL

• POLGÁRMESTERI

BESZÁMOLÓ

04

08. OLDAL

• PIACÉPÜLET ÁTADÁS

ÉS LÁMPAKIÁLLÍTÁS

MEGNYITÓ

Az év végi elcsendesülés és visszavonulás,

jó alkalom arra, hogy átgondoljuk, mit és

hogyan csináltunk az előző évben. Még ha

nem is mondjuk ki hangosan, vagy írjuk le egy

papírra, akkor is megfogadjuk magunkban,

hogy egy-két dolgon változtatni szeretnénk

az új évben. Én most azt fogadtam meg, hogy

sokkal környezettudatosabban fogunk élni.

Eddig is szelektíven gyűjtöttük a szemetet és

már jó ideje nem hozunk el műanyag szatyrot

a boltokból, de most még több területen

váltani fogunk. Sütünk magunknak kenyeret,

összegyűjtjük az esővizet, építünk még egy

komposztálót és rovarbarát növényeket ültetünk

a kertbe. Nem túl nagy horderejű tettek

ezek, de ha sokan csináljuk, akkor igenis

lesz érzékelhető eredménye és elmondhatjuk,

hogy tettünk valamit a saját, a gyermekeink

és a Föld jövőjéért.

A lapot továbbra is szeretném megtölteni,

színes hírekkel és hasznos információkkal.

Ebben nagy segítségemre vannak újonnan

csatlakozott szerkesztőtársaim. Felhívnám

figyelmüket az újságban található új pályázatokra,

amelyek segítségével, közösen

gazdagíthatjuk tovább Zsámbék kulturális

kincseit.

Nógrádi Timea

főszerkesztő

10. OLDAL

• A ZSÁMBÉKI

SPORTKLUB HÍREI

11. OLDAL

• MESÉLŐ ZSÁMBÉK 02.

13. OLDAL

• 20 ÉVES A BKME!

15. OLDAL

• PATA K B E J Á R Á S

17. OLDAL

• AZ ÉPÜLETGÉPÉSZ

13

SZAKEMBERHIÁNY MARGÓJÁRA

18. OLDAL

• KÖRNYEZETBARÁT

FATÜZELÉS

21. OLDAL

• PROGRAMAJÁNLÓ

18

07

IMPRESSZUM

Zsámbéki Polgár

Zsámbék Város Önkormányzatának

közéleti havilapja

www.zsambek.hu

Alapító:

Zsámbék Város Önkormányzata

2072 Zsámbék, Rácváros utca 2–4.

Főszerkesztő:

Nógrádi Timea

+36 20 / 3999111

nogradi.timea@zsambek.hu

viragzozsambek@gmail.com

A címlapon a gondolatot P. Smith Oakwoodtól idéztük.

Szerkesztőség címe:

Polgármesteri Hivatal Zsámbék

2072 Zsámbék, Rácváros utca 2–4.

Nyomdai kivitelezés:

EUROPRINTING Nyomda

Budapest, Lajta u. 3, 1185

ISSN-2060-260X

Lapzárta: minden hónap 20. napja.

Megjelenik havonta 2000 példányban.

2020. január ZSÁMBÉKI POLGÁR

3


KOVÁCS MÁRIA

ENERGIKUS, ÖNTUDATOS, NAGYON

HATÁROZOTT VEZETŐ SZEMÉLYISÉG.

NEM CSAK TANÍTÓ Ő, HANEM

ELHIVATOTT, IGAZI PEDAGÓGUS,

AKI KÉPES A JÓ IRÁNYBA TERELNI,

MÉG A MAI FELGYORSULT VILÁGBAN

IS A GYEREKEK, SZÜLŐK ÉS EGY

EGÉSZ TANÁRI KAR FIGYELMÉT.

KOVÁCS MÁRIA VALÉRIÁVAL, A

ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

IGAZGATÓNŐJÉVEL BESZÉLGETTEM.

Mikor döntötted el, hogy a tanári pályára

lépsz?

Én az első tanítási napon, 1963-ban

amikor beléptem az általános iskola

kapuján, ami a mostani Nagy Sándor

József Gimnázium épülete, az Budakeszi

Általános Iskola és Gimnázium

volt akkor még. Amikor hazamentem,

azt mondtam az anyukáméknak, hogy

én tanító néni leszek, ugyan olyan, mint

az Ági néni. Az első napom az iskolában

meghatározta az egész életemet.

Mi volt ekkora hatással rád az iskolában?

Én nem jártam óvodába. Hárman vagyunk

testvérek, három lány és régen

az volt a szokás, hogy ha otthon van az

anyuka, akkor a gyerek nem megy óvodába.

Tulajdonképpen nekem, a közösségi

életbe való belépésem az egyenlő

volt az általános iskola kapuján való

belépéssel. Az a tanító néni, akkora hatással

volt rám, ahogy mondta, hogy mit

kell csinálni és mindenki nézte tátott

szájjal. 63-ban az iskola hatása egészen

más volt. A gyönyörű modern épület,

olyan nagynak tűnt, én meg pici voltam

– most se vagyok valami nagy – de akkor

nagyon pici voltam, nagyon vékony,

mindig az első padban ültem. Úgy mentem

haza az iskolából, hogy onnantól

kezdve az én két testvéremnek nem volt

4 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. január


megállás, minden nap eljátszattam velük

az iskolai napomat. Hátra tett kézzel

kellett ülniük, jelentkezni kellett, kérdezgettem

őket. Minden délutánunk így

telt, mert akkoriban, már akkor hazamentünk

az iskolából. Ha voltak nálunk

unokatesók is, akkor őket is sorba ültettem

és kettesével kellett ülni, jelentkezni

és kész, nekik onnantól kezdve

azt kellett csinálniuk amit én mondok.

Felnőttkoromban többször mesélték is,

hogy emlékeznek rá, hogy én mindig tanító

nénist játszottam velük.

Tanító vagy tanár vagy?

Tanító. Az általánost és a gimnáziumot

ott végeztem a Nagy Sándor József

épületében. A gimis éveimben, már az

igazgatóhelyettes kérésére helyettesítettem

az alsó tagozat második osztályában.

Tudták rólam, hogy én tanító

akarok lenni. Már nyolcadikos koromban

is foglalkoztam a kisebbekkel, kisdobos

foglalkozásokat tartottam az

egykori tanítóm, Ellmann Ágota néni

osztályában. Amikor bementem a másodikosokhoz,

akkor elkezdtem tanítani

nekik a nagybetűket. Ugyanúgy, ahogy

nekem megtanította a tanító néni, leadtam

nekik az anyagot. Szótagolva olvastunk,

koppintottuk a padon ritmust,

a gyerekek csináltak szépen mindent,

amit mondtam. 17 éves voltam akkor.

Akkor innen egyenes út vezetett a tanítóképző

főiskolára?

Leérettségiztem 75 júniusában és jelentkeztem

a tanítóképző főiskolára

Jászberénybe. De engem nem vettek

akkor fel.

Hogy, hogy nem vettek fel?

Mert visszaadtam az egyik tételt. Mindig

elég önérzetes voltam. A felvételi

tájékoztatóban benne volt, hogy a történelem

tananyagot mettől-meddig

kell tudni. Én pedig egy olyan tételt húztam

ki, ami nem volt abban az idő intervallumban,

amit ők megszabtak. Amikor

rám került a sor a szóbelinél, akkor

visszaadtam a tételemet és jeleztem a

tévedésüket. Azt mondták, akkor kellett

volna visszaadnom, amikor kihúztam.

Nullást kaptam, mert nem húzhattam

már újat és hiába volt az összpontszámom

magasabb, mint amivel felvették

a hallgatókat, mivel volt benne egy nullás

értékelés, engem nem vehettek fel.

Mit csináltál akkor?

Nem is nagyon törődtem vele, mert a

szóbeli másnapján utaztam Kanadába,

a nagynénémhez. 1975-ben ez nagyon

nagy szó volt. Akkor azt az egész érettségi

utáni nyarat kint töltöttem és az

akkora változás volt, hogy a sikertelen

felvételi annyira nem is izgatott. Viszont

már Kanadából írtam az igazgatómnak,

Szabó Gyulának, hogy nem vettek fel és

szeretnék jönni képesítés nélküli tanítónak.

Ő visszaírt, hogy szeretettel vár,

augusztus 25-én jelentkezzek munkára.

Úgyhogy amikor visszajöttem, beálltam

abba az iskolába dolgozni, ahol júniusban

leérettségiztem, 12 év tanulás

után. Úgy mentem be a tanáriba, hogy

csókolom, jó napot kívánok, aztán jöttek

oda a tanárok, hogy ne csókolomozzam

már őket, de hát elég furcsa volt

a tegeződés, mert pár hónappal előtte

még ők érettségiztettek.

A következő évben már felvetek?

Igen, természetesen akkor már sikerült

a felvételi, de én úgy döntöttem,

hogy nem megyek el nappali tagozatra,

mert nem akartam otthagyni az osztályomat,

átjelentkeztem esti tagozatra

a pesti tanítóképzőbe. Minden csütörtökön

a főiskolán voltam, de a hét

többi napján foglalkozhattam az osztályommal.

Ez egy napközis osztály volt,

– a Sulyok Attiláék osztálya volt egyébként

– akiknek nagyon sokat hiányzott

a tanító nénijük, mert kisbabája volt és

az őt helyettesítő tanítónő sem tudta

ellátni folyamatosan a feladatát, így én

voltam velük gyakorlatilag egy fél évig,

reggeltől délutánig, tehát tanítottam és

napköziztettem is őket. És bírtam, sőt,

nagyon szerettem csinálni.

Ahogy elvégeztem a főiskolát, nagyon

hamar belecsöppentem a vezetői funkcióba.

Nem voltam még 25 éves sem,

amikor már vezetői feladatokkal bíztak

meg. Nem vagyok az az utasítgatós típus,

inkább kérni szeretek, így a korom

ellenére, maximálisan elfogadtak, ami

megerősítése volt annak, hogy valamit

jól csinálok, olyan kollégák között, akik

igazából a szüleim korosztályába tartoztak

akkor.

Ilyen erős hivatástudattal vezetői pozícióban

vagy fiatal korod óta, nem hiányzik

a tanítás?

Hiányzik, de az a jó, hogy kötelező óraszám

azért van. Nagyon sokáig igazgatóhelyettes

voltam Budakeszin és itt is

voltam négy évig magasabb óraszámmal,

azért ki lehet bontakozni akkor is.

Az igazgatói pozícióban négy óra a kötelező,

ez alatt nem lehet annyira megélni

a tanítói hivatást, de azért azokat

az osztályokat akiket tanítok, azokat

nagyon imádom. Német népismeretet

tanítok két osztályban, mert időközben

a német szakot is elvégeztem.

Nem csak tanítói képesítésed van.

Egyetemet végeztem Szegeden. 82-

85-ben a bölcsészkaron a pedagógia

szakot végeztem el kiegészítő szakként.

Akkor még nem gondoltam, hogy

az életem során én ezzel jól fogok járni,

mert egyetemi besorolással fogok rendelkezni.

Akkoriban még nem ez volt a

szempont. Abban az időben, ha valaki

elvégezte a főiskolát, akkor pár év múlva

megkörnyékezték, hogy most már

lehetne jelentkezni a Marxizmus-Leninizmus

Esti Egyetem valamilyen szakára.

De én oda nem akartam jelentkezni,

mert már akkor kinéztem magamnak

a pedagógia szakot Szegeden. Felvettek,

elvégeztem és nagyon jó volt, mert

kitágult a világ. Új emberekkel találkoztam,

nagyon szerettem a pedagógiai,

pszichológiai tárgyakat,szerettem, hogy

el kellett mélyülni a szakirodalomban.

2020. január ZSÁMBÉKI POLGÁR

5


Hogy kerültél ide Zsámbékra?

1975-2001-ig Budakeszin voltam. Azért

az 26 év! Ott, csak az alsós tanulók száma

875 fő volt - nagyobb, mint ez az

egész iskola - amikor igazgatóhelyettesként

dolgoztam. Azért az egy nagyon

jó vezetői tapasztalatot adott. Onnan,

hosszas rábeszélésre, egy főiskolai barátnőm

által indított budapesti felnőttképző

intézmény igazgatói posztjára

mentem dolgozni. Időközben viszont elvállaltam

a perbáli iskolában egy német

óraadói állást is. Folyamatosan ingáztam

Budakeszi, Perbál és Budapest között.

Akkor mondták a kollégák, hogy ide

a zsámbéki iskolába is keresnek igazgatóhelyettest.

Gábor Áron lett itt az igazgató,

én pedig megpályáztam az igazgatóhelyettesi

állást, amit sikerült is

elnyernem. Így kezdtem a felső tagozat

irányításával 2004 szeptemberében.

A családodról mondanál pár szót?

A fiam, a kisfiam, 39 éves már – szinte

hihetetlen. Amikor kisfiamnak nevezem

őt, a maga 186 centijével, mindig mosolyog.

Közgazdász egy multi cégnél. Két

gyermeke van már, Zsombor és Norbika.

Pesterzsébeten laknak a felesége

szüleinek közelében. Teljesen sínen van

az élete, ugyan úgy, mint a lányomnak

is, aki 28 éves és az orvostudományi

egyetemen dietetikusi szakon végzett,

de nagyon érdekelte a gyógyszertári

munka is, így elvégezte a gyógyszertári

szakasszisztensi iskolát is és most egy

patikában dolgozik, amit imád. Ők Zuglóban

laknak a párjával. Úgy érzem, nagyon

sikeresek a gyerekeim és remélem,

hogy ehhez én is hozzájárultam a saját

példámmal.

Mit szeretsz szabadidődben csinálni?

Az is jó a pedagógusi szakmában, hogy

a nyaraink viszonylag szabadok. A Balaton

az a nagy szerelem nekem. Van

ott egy kis lakásunk egy társasházban.

Amikor csak tudunk, ott vagyunk, engem

az kapcsol ki igazán. Ott képes vagyok

napi több kilométert sétálni, le a partra,

megmártózni, aztán vissza a házhoz.

Egyébként is szeretek nagyon utazni, de

színházba, operába is járok rendszeresen.

Olvasni is sokat szoktam. Nap nem

telhet el úgy, hogy én valamit ne olvassak,

nyáron regényeket, év közben inkább

folyóiratokat.

A háztartást is te viszed otthon?

Az úgy működik nálunk, hogy bent

a házban mindent én csinálok, de a küszöbön

túl, minden a férjem feladata.

A kert a férjem reszortja, a garázs a pince

is az övé. Ő már nyugdíjas, de hobbi

borász. Minden évben vesz szőlőt és készít

saját bort. Bent a házban én mosok,

takarítok, a főzéssel pedig úgy vagyok,

hogy hétvégén főzök, de hétköznap

nem. Ha nagy családi összejövetel van,

nagyon szívesen megcsinálom az egész

menüsort, de bevallom nem szeretek

főzni, ezt kevesen vallják be. Szerintem

azért nem szeretek főzni, mert annak

az eredménye nagyon hamar eltűnik és

én azt szeretem, ha látom a munkám

eredményét. Szívesebben kitakarítok,

lemosom az ablakot, kicserélem a függönyt,

bármit, mert annak sokáig látszik

az eredménye. A főzésnél meg dolgozol

egy napot, aztán puff, minden eltűnik.

Milyen jó tanácsod lenne a szülőknek,

mire figyeljenek a gyerekeikkel kapcsolatban?

A szülőknek azt kell megjegyezniük,

hogy nagyon fontos a szabálykövetés.

Szabálykövetés nélkül nem lehet az

életben rendet teremteni. Azt gondolom,

nagyon sok gyereknek azért van

gondja az iskolában, mert nem tanították

meg otthon arra, hogy vannak az

életben szabályok, amiket akkor is be

kell tartani, ha nincs hozzá kedvünk. Ez

a mai világban nagyon nehéz, mert túl

sok információ éri a gyerekeket, túl sok

irányból. Régen az iskola volt a tudás,

a tudományok temploma. Máshonnan

nem jutott a gyerek információhoz csak

az iskolából. Ma már sok helyről beszerezheti

ezt a tudást, de a mindennapi

élethez szükséges szabálykövetést és

magatartásformákat viszont nagyonnagyon

nehéz intézményesített formában

megtanítani, azt otthonról kell

hozni.

NT

6 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. január


Fotó: Fényes Gábor

POLGÁRMESTERI

BESZÁMOLÓ

2019. decembere, ha úgy tetszik, az adventi időszak olyan színes

és mozgalmas volt, mint az egész év Zsámbékon. Bár testületi

ülést nem tartottunk, több fontos dolog is megtörtént,

átadásra került ebben az időszakban.

Egy korábban megépült, de mostanra átadott létesítménnyel,

a Magyar utca 5. szám alatt található kondiparkkal gazdagodott

településünk. December elejétől használható. Jó látni,

hogy egészen fiataloktól kezdve idősebbekig, rendszeresen,

vagy alkalomszerűen használják a létesítményt.

Január hónapban a világítás is elkészül és így még többek által

használható lesz.

Vigyázzunk rá, hogy minél hosszabb ideig szolgálhassa a

zsámbékiakak sportlehetőségeit, egészségmegőrzését.

December elején, az önkormányzat javaslata alapján Pest

megye Környezetvédelméért díjat vehetett át az idén 30 éves

Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület. A díjat Pánczél

Károly országgyűlési képviselő és Szabó István megyei elnök

adták át Zsarnóczay István tiszteletbeli elnöknek és Bőhm

András elnöknek. Gratulálunk több évtizedes sikeres munkájukhoz

és sok erőt kívánunk a folytatáshoz.

Az első adventi hétvége programjainak keretében átadásra

került az új piac épület, amelyet elkezdtek „belakni” a piacon

működő ár usok és a visszajelzésekből úgy látjuk, hogy a vásárlók

és a kereskedők is elégedettek a rendezett körülményekkel

és az új renddel.

A Mi Adventünk rendezvényei ezen a hétvégén kezdődtek, de

idén minden hétvégén folytatódtak a felújított Szent István téren

és a Művelődési Házban.

BESZÁMOLÓ

A téren kísérleti jelleggel egy, a piac pályázatból származó faházat

is felállítottunk, amelyben egy hétvégéken nyitva tartó

helyet alakítottunk ki.

Nem áll szándékunkban, hogy a környező nagyobb városok

adventi vásáraival versengjük, hiszen több könynyedén

elérhető, de odafigyelünk rá és büszkék vagyunk

arra, hogy ezen a helyen zsámbéki alkotók

műveit lehetett megvásárolni. Erre a jövőben is lehetőség lesz.

Ide kapcsolódik egy régi tervünk, egy közterületi betlehem felállítása

is.

Korábbi években a katolikus templom kertjében volt

egy, amely rongálás miatt, már sok éve nem került kihelyezésre,

de mostantól egy új darab díszíti a karácsonyi

ünnepkör alatt terünket. A nagyon szép és egyedi

betlehem a Szent József Műhely tagjainak köszönhető.

Az második adventi hétvégén került sor Tafferner Tamás monográfiájának

kiadására. Ezzel a Mesélő Zsámbék sorozat

második kötete is megjelent terveinknek megfelelően. Az Immaculata

szoborról készült anyag szép ajándék, érdekes olvasmány,

amely nem csak most, hanem

a jövőben is megvásárolható a Művelődési

Házban beszerzési áron.

Köszönet illeti mindazokat akik ebben

az időszakban hagyományosan, de mindig

megújuló módon rendezvényekkel

gazdagítják Zsámbék életét, az itt élők

felkészülését az ünnepekre.

Új évet kezdtünk, egy új önkormányzati

ciklus elején. Tele tervekkel és munkakedvvel.

Legyen áldott a 2020-as esztendő

mindannyiunk számára, hogy még jobb

legyen itt élni!

BESZÁMOLÓ

Horváth László

2020. január ZSÁMBÉKI POLGÁR

7


PIACÉPÜLET ÁTADÁS

ÉS LÁMPAKIÁLLÍTÁS

MEGNYITÓ

Az első adventi hétvége egyik rendezvénye volt a piacépület átadási

ünnepsége. Az új építményben kaptak helyet ideiglenesen

azok a különleges szépségű lámpák is, amellyel a zsámbéki önkormányzat

a Lámpamúzeum gyűjteményét gazdagította.

A rendezvényen fellépett Keresztes-Nagy Árpád és tűzzsonglőrök

szórakoztatták a közönséget. A kiállítás megtekintése után

az első adventi gyertya meggyújtása következet a főtéren, majd

a Mi Adventünk rendezvénysorozat keretében a műve lődési házban

Fabók Mancsi előadásával, mézeskalácssütéssel, csokiszökőkúttal

folytatódott a program.

8 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. január


A SZÉPSÉG

VONZÁSÁBAN

– BLASKÓ LÁSZLÓ

A LÁMPÁKAT GYŰJTŐ BLASKÓ LÁSZLÓ 72 ÉVE ÉL ZSÁMBÉKON, FOGLALKOZÁSÁT TEKINTVE KERTÉPÍTŐ, MÉGIS LEG-

TÖBBEN KŐFARAGÓ-SZOBRÁSZKÉNT ISMERIK. TÖBB MUNKÁJA TALÁLHATÓ SZERTE A VÁROSBAN, TÖBBET KÖZÖTT

Ő KÉSZÍTETTE A ZÁRDAKERTBEN TALÁLHATÓ KŐPADOKAT, DE DOLGOZOTT A ZENT ERZSÉBET LÉPCSŐ STÁCIÓIN ÉS

A JÓZSEFVÁROSI GÖDÖR FELÚJÍTÁSÁN IS, AHOL A MAI NAPIG ALKOT. ÖTVEN ÉVE GYŰJTI SZENVEDÉLYESEN A LÁMPÁ-

KAT. GYŰJTEMÉNYÉNEK EGY RÉSZÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT MEGVÁSÁROLTA, HOGY EZZEL GAZDAGÍTSA A LÁMPAMÚ-

ZEUM KIÁLLÍTÁSÁT.

Hogyan indult ez a lámpák iránti vonzalom?

Amikor a lámpamúzeumban tettünk látogatást, akkor mi is beleszerettünk

a lámpákba. Durván, ötven éve kezdődött el nálunk ez a szenvedély.

Azóta amerre csak jártunk, mindenhol lámpákat vásároltunk.

Bolhapiacokon, vásárokban, magánemberektől, ha kellett Szegedig is

elmentünk egy lámpáért.

Mi tetszett meg a lámpákban?

Az, hogy kettős funkciója van egy ilyen lámpának. Egyrészt dísz, másrészt

használati tárgyként is használható világító test.

Ez azért komoly anyagi befektetés is.

Igen az. Mi balatoni és külföldi nyaralások helyett inkább lámpákat vásároltunk.

Itt van olyan lámpa is, aminek az értéke 3 millió forintnál is

több, a becsüsi szakvélemény alapján is ennyit ér.

Borus Feri bácsival milyen a kapcsolatod?

Nagyon jóban vagyunk, nagyra becsülöm őt. Bicskén volt egy kiállításunk,

a Batthyany-kastélyban, ahová meghívtuk őt is és azt mondta,

hogy ez egy szenzációs gyűjtemény, sok darabja, még az ő gyűjteményét

is felülmúlja.

Hogy jött az ötlet, hogy az önkormányzat vásároljon tőletek lámpákat?

Bicskén nekem ígéretet kellett tennem, művészettörténettel foglalkozó

személyek előtt, hogy ezt a gyűjteményt nyilvánossá, közkinccsé teszem.

Az a kiállítás nagyon népszerű volt, újságok írtak róla, a televízió is

foglalkozott vele, nagyon messze földről eljöttek megnézni. A látogatók

között volt a zsámbéki képviselő testület pár tagja is, akik azzal kerestek

meg, hogy szeretnék, hogy Zsámbékon lehessen közkincs ez a kiállítás.

Nagyon különleges lámpák vannak a kiállítási darabok között, jelentős

turisztikai vonzóerővel bírnak. Ha a későbbiekben az a két gyűjtemény

egyesülni fog, egyedülálló lesz Európában, de talán még a világon is.

NT

2020. január ZSÁMBÉKI POLGÁR

9


ZSÁMBÉKI

SPORT KLUB HÍREI

„Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az

embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem

számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz

a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van

bocsátva. Ilyen egyszerű!”

Simon Tibor

ÉVES BESZÁMOLÓ 1. RÉSZ

A fenti idézet azt gondolom hűen tükrözi

mindazt, amit amatőr egyesületünk

képvisel. Simi sajnos már nincs közöttünk,

de a fenti mondatait a mai napig

sok labdarúgó, edző és szakember idézi,

követi.

Egy naptári évet nem könnyű értékelni

a futball életében, hiszen két idényt

is érint, de egyiket sem teljesen. Mozgalmas

és egyben nagyon nehéz évünk

volt. Sajnos a mai világban már nem

elég, hogy lelkes emberek – vezetők, játékosok,

edzők – mindent beletesznek,

időt rabolva a családjuktól önmaguktól,

mindezt mindenféle juttatás nélkül. Ebben

a rohanó anyagias világban sajnos

már egy megyei I. osztályú csapatnak is

jelentős anyagi támogatásra van szüksége

a működéshez. Főként, ha minél

több csapat és labdarúgó sportol az

egyesület színeiben. Szerencsére mi

az elmúlt évben is tovább bővültünk

és bár nagyon nehéz volt, valahogy sikerült

megoldanunk, hogy biztosítsuk

a megfelelő feltételeket. Itt szeretném

megköszönni mindazok segítségét, akik

nélkül az elmúlt évet nem tudtuk volna

finanszírozni! Remélem sikerül a támogatásuknak

megfelelni, és meghálálni

a bizalmat.

A 2019-es év januárjában megrendeztük

a már hagyományosnak mondható

jótékonysági bálunkat, amely minden

eddiginél nagyobb sikerrel került

megrendezésre. Több mint 400 elkelt

jegy azt jelzi, hogy bálunk lett Zsámbék

városának legnagyobb ilyen jellegű

rendezvénye, amit már nagyon

szűkösen tudunk a zsámbéki iskolában

megrendezni. Köszönjük a résztvevők

támogatását, reméljük idén is sokan

megtisztelnek minket jelenlétükkel!

Ami a labdarúgást illeti, a 2019-es év

eleje a futsal tornákkal és a csapatok

felkészülésével telt. A tornákon összesen

9 csapattal vettünk részt U19, U15,

U13, U11 és női U17 korosztályokban.

Több csapatunk is bejutott a megyei

döntőbe, de ami fontosabb, hogy labdarúgóink

nagy számban képviselték a

tornákon egyesületünket és nem volt

miért szégyenkeznünk. A nagypályás

labdarúgás tavaszi szezonja február

végén, március elején indult el csapatainknak,

miután mindenki becsülettel

és nagy elszántsággal végig csinálta a

könnyűnek semmiképpen sem nevezhető

felkészülést. Felnőtt csapatunk

egy gyengébben sikerült ősz után remek

tavaszi teljesítményt nyújtva a dobogó

3. fokáig jutott, így az elmúlt évek sikerei

tovább folytatódtak, hiszen mióta

„Bodó mester” átvette a csapat irányítását,

minden évben sikereket szállítanak

egyesületünknek. A 2017-es kupagyőzelem

után a 2018-as évben bajnoki 2. helyezést,

a 2018/2019-es évben pedig

egy bronzérmet sikerült szerezniük a

srácoknak. Nagy eredmény ez tőlük, hiszen

nagyon sok lemondással és munkával

jár ezen sikerek elérése, főként

olyan csapatok között, ahol jobb feltételek

mellett, komoly támogatásban is

részesülnek játékosok. U19-es ifjúsági

csapatunk is nagyon kitett magáért, ők a

dobogó 2. fokán végeztek Sabján István

vezetésével, aki komoly munkát végzett

a csapattal, remekül felkészítve fiataljainkat,

hogy a felnőtt csapatunk részesei

legyenek. Serdülő, azaz U16-os csapatunk

is kitűnően szerepelt, alázatos

hozzáállással ők is a 2. helyen végzetek

a bajnokságban, köszönet illeti ezért

Kiss János edzőnket. A legkisebbeknek,

akik bajnokságban vesznek részt szintén

nincs szégyenkezni valójuk, U14-es

csapatunk az 5. helyen végzett ugyan,

de a kezdeti létszám problémákat követően

Marticsek Gergő remekül öszszeszedte

a csapatot és a végén már

komoly ellenfelei lehettek az erősebb

csapatoknak. Kisebb korosztályaink

a Bozsik tornákon ügyeskedtek, és bizony

nagyon sikeresen, de ami fontosabb

nagy lelkesedéssel és megfelelő

létszámban vettek részt ezeken a rendezvényeken.

U13, U11, U9 és U7 korosztályainkra

nagyon büszkék vagyunk,

lehetünk, hiszen ők képviselik a jövőt, és

látva lelkesedésüket és a zsámbéki „szívüket”,

nincs is miért aggódnunk a jövőt

illetően. A fiúk mellett ügyesen szerepeltek

lányaink is, akik a női U17 utánpótlás

bajnokságban vesznek részt. Nagyon

lelkesen, sokat fejlődve egyre jobb

eredményeket érnek el, de ami a legfontosabb,

lelkesedésükkel igazi példát

mutatnak az egész egyesület számára!

Köszönet illeti ezért Kungl Vilmost, aki

a kezdetektől igazgatta a női labdarúgást

Zsámbékon. Sajnos Vili „eligazolt”

tőlünk, a munkájához további sok sikert

kívánunk! Az óvodákban tavasszal is

tartottuk foglalkozásainkat, melyek magas

szakmai színvonalát Kirmer Dániel

biztosította. A gyerekek nem csak a fociban,

hanem az általános mozgáskoordinációban,

labdaügyességben és egy

sor készségfejlesztő feladatban fejlődtek,

ügyesedtek, amely jó alapot bármilyen

sporthoz, de még a tanuláshoz is!

Öregfiúk csapatunk pedig ismét érmet

szállított, mint ahogy már minden évben

megszokhattuk tőlük, ezúttal a 2.

helyet sikerült elérniük Veres Péter vezetésével,

aki nagy türelemmel igazgatja

„öregjeinket”.

Bízunk benne, hogy munkánk nem

hiábavaló, hogy fejlődésünk és szemléletünk

sok támogatót biztosít afelől,

hogy érdemes minket segíteni és reméljük,

hogy Zsámbék Város Önkormányzata

továbbra is biztosítja számunkra

ezen munkánk elvégzéséhez szükséges

anyagi és nem anyagi támogatását.

Várunk mindenkit szeretettel sportbálunkra,

január 18-án szombaton! Gyertek

és mulassatok velünk!

Mindenkinek sikerekben gazdag, boldog

új évet kívánunk!

Hajrá Zsámbék! Csak a Zsámbék!

Bors Attila, elnök

10 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. január


Fotó: Medveczki Katalin

MESÉLŐ ZSÁMBÉK 02

Tafferner Tamás könyvbemutatója

Tafferner Tamás A zsámbéki Immaculata

pestis-emlékoszlop című monográfiája

Zsámbék Város Önkormányzatának

gondozásában jelent meg december

első napjaiban, Advent idején – immár

hagyományként – az idei évben is új kötettel

gazdagítva településünk MESÉLŐ

ZSÁMBÉK című helytörténeti kiadványsorozatát.

A szerző vetítéses előadásával egybekötött

könyvbemutatóra a 2. adventi gyertya

meggyújtását követően került sor a

művelődési házban. A jó hangulatú eseményen

Holnapy Dénes Márton zsámbéki

plébános-építész mondott bevezetőt,

aki a mű elején a kötet ajánlását is jegyzi.

Horváth László polgármester kifejezte a

Képviselő Testület szándékát a sorozat

további bővítésével kapcsolatban.

A könyvbemutatón jelen volt Scharle

Krisztina, a tavalyi nagysikerű első kötet

– Mészáros Árpád-Scharle Krisztina:

Zsámbék központi tere egy család emlékezetében

– egyik szerzője is. Mindkét

írás a Zsámbéki Közművelődési Intézet

és Könyvtár által 2013-ban meghirdetett,

Mesélő Zsámbék című helytörténeti

pályázatra érkezett kiemelkedő

munka.

Tafferner Tamás Zsámbékon született,

jelenleg is itt él. A műemlékek iránti szeretetét

szüleitől, Tafferner Antaltól és

Tafferner Antalné Katalintól örökölte,

akik több évtizeden át voltak hozzáértő

őrzői és példamutató gondozói az Öregtemplomnak.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Egyetem Építészmérnöki Karán

szerzett okleveles építészmérnök diplomát

2004-ben. Tanulmányait 2006-

tól a Műegyetemen induló Műemlékvédelmi

Szakmérnöki Szakon folytatta.

A Zsámbéki Immaculata pestis-emlékoszlopról

írt szakdolgozat e képzés lezárásaként

készült el 2009-ben.

A mű egy Zsámbéknak méltatlanul elhanyagolt

barokk pestisemlékéről,

a Szeplőtelen Szűz fogantatásának

tiszteletére állított Immaculata pestisemlékoszlopról

szól, mely a Zichy-kastéllyal

szemben, a kastély előtti tér szélén

áll. Magyarország egyik kiemelkedő

barokk pestis-emlékoszlopa, különleges

többek között szabadtéri helyszíne

miatt is. A szerző hiánypótló munkájában

bemutatja az emlék megértéséhez

szükséges körülményeket, a történelmi

hátteret, az oszlop építészeti, szobrászati

rendszerét, a magyarországi emlékoszlopokkal

való kapcsolatát, majd

felvázolja eredeti és mostani elhelyezkedését,

jelenlegi állapotát. Az írott és

képi forrásokon keresztül elénk tárulnak

az egykoron díszes oszlopon szereplő

szentek alakjai, személyük és elhelyezkedésük

ikonográfiai rendszere.

E kiadvány nem titkolt célja, hogy egy

majdani helyreállítás során támpont lehessen.

Balázs Mónika Csilla

2020. január ZSÁMBÉKI POLGÁR

11


JÓTÉKONYSÁGI

ÓVODABÁL

MÁR RÉGÓTA HAGYOMÁNNYÁ VÁLT VÁROSUNKBAN,

HOGY ŐSSZEL MEGRENDEZÉSRE KERÜL A ZSÁMBÉKI

TÜNDÉRKERT ÓVODA JÓTÉKONYSÁGI ÓVODABÁLJA.

EZÚTON IS SZERETNÉNK KÖSZÖNETÜNKET KIFEJEZNI

A SOK SEGÍTSÉGNYÚJTÁSÉRT A TÁMOGATÓINKNAK,

A SZÜLŐKNEK, ÉS MINDENKINEK, AKI ADOMÁNYÁVAL,

TENNI AKARÁSÁVAL ELŐSEGÍTETTE A RENDEZVÉNY

SIKERÉT, ÍGY KÜLÖNÖSEN:

Zsámbék Város

Önkormányzata

Zsámbéki Zichy Miklós

Általános Iskola

Zsámbéki Német Nemzetiségi

Önkormányzat

Alex Fémbútor Kft.

Alfavet Állatgyógyászati Kft.

Andi Optika

Babadepó

Bajkó Piroska (gyógymasszőr)

Bakos Bettina

Bautoffie Kft.

Bellis Virág

Benzinkút Bicskei u.

Bittó Róbert

BRENDT Kft.

Benedekék Falodája

Boczor család

Calico Chocolate

Center Söröző Zsámbék

City GSM

Déberling Norbert

Gumisműhely

Egy Csepp zsámbék

Ez+Az Bistró

Fekete Miklós Lottozó

Fortuna Pizzéria

Fovill – Hauser Kft.

Gabriella Étterem és Pizzéria

Gyermely RT.

Gyógyszertár a Szent

Koronához

Hajni-fodrászat

Har-Pet 2014 Kft.

Horgos- Székely Kinga

Horváth – Szamosfalvy

család

Jónás Marika (cukrász)

Katica csoport szülei

Kálmán Cukrászda

Keller és Keller Bt.

Kemény Árven

Kerekes Krisztina (Kozmetikus

mester)

Kifli Bt.

Kese Edit

Kovács Pincészet

Kozmáné Mike Éva

Kursawe-Kenéz Brigitta Mária

Lajkó István Autószervíz

Bokros Rita (masszázs

szalon)

Medicontur Kft.

Meira Divat ás Szolárium

Mercy Desing

M&M Sütiműhely

Mystic Szépségszalon

Müroll Kft.

Nagy Gábor (lángosos)

Napsugár ABC

Nádas 2005 BT

Nagy lovas udvar

Nyakas Pince Zrt.

Novák festék bolt

OMV benzinkút

Sláger P.Kft.

Sóvárgó Cukrász Műhely

Süti Nem Süti

Pákh Ildikó

Portéka Polcos Piac

Köszönjük szépen:

Az óvoda dolgozói

Target Computer GSM

Tekerő Kerékpár

Szalai cukrászda

Szépia Bio & Art Hotel

Reni virágbolt

Szabó Zoltán autószerviz

Tünde virágbolt

Violette Savon

Zink Állateledel és Papírbolt

Zombori László

71 GYM Kardió & Edzőterem

Wieszt Gizekka kozmetikus

Wavin Kft.

Zsámbéki Sport Klub

Naprózsa Mazsorett

csoportja

Zsámbéki Szerelvényüzlet

Zsámbéki Mezőgazdasági

Szövetkezet

VERSKAPU

SZABÓ MAGDA:

SZONETT

Ha eljössz, összezúgnak a komoly fák,

és felrettentik lombjukon a csöndet,

a síró felhők halkan rádköszönnek,

fürge csikók zablájukat kioldják.

Piros gyertyáit lobbantja az ünnep,

a lepkék szomjas csápjuk mézbe tolják

minden vízen feszülnek a vitorlák,

torony körül vad csillagok keringnek.

Ha jössz, villámmal gyúlnak messzi fáklyák

álmos virágok kelyhüket kitátják,

az érhetetlen égből gyöngy pereg,

a napraforgók szirmuk fényre tárják,

az Óra összecsukja csöndbe szárnyát,

lábadhoz ejti arcát s szendereg.

Szklenár Anita verskapuja

a Táncsics Mihály utca 21. szám alatt található

12 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. január


20 ÉVES A BKME!

A BIATORBÁGY ÉS KÖRNYÉKE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

EGYESÜLETE IDÉN ÜNNEPELTE 20. SZÜLETÉSNAPJÁT.

Egyesületünk 49 fővel alakult a Mozgáskorlátozottak Pest

Megyei Egyesületének Biatorbágyi Szervezeteként. Az akko ri

vezető, Ördög Gyuláné kezdeményezésére 1998-ban az egyesület

önállóvá vált. Ekkor jött létre a zsámbéki csoport is, aminek

első vezetője Sándor Ferencné volt. Őt 2008-ban Peller

Kálmán váltotta fel aki 2013-ig töltötte be a posztot. Ekkor

még igen csekély létszámmal működött a csoport. 2013-ban

Polacsek Sándor vette át a csoport vezetését, majd bekerült

a vezetőségbe, ahol különböző programok szervezését bízták

rá. Ezzel egy időben kezdett növekedni a Zsámbéki Csoport

létszáma is, ami örvendetes, de egyben sajnálatos is, mert

azt mutatja,hogy egyre több ember válik mozgáskorlátozottá.

Az egyesület a Családsegítő szolgálattal kötött támogatási

megállapodás révén jogsegélyszolgálatot is biztosít tagjainak.

A biai, a zsámbéki és a töki önkormányzatnak köszönhető

anyagi támogatás segítségével különböző programokat tudunk

biztosítani a tagoknak. Ezek között szerepel gyógyfürdő

látogatás, városnéző kirándulások, Empátia Nap, Sportnap,

Idősek napja, jótékonysági rendezvények. A zsámbéki csoport

idén is megrendezte évzáró ünnepségét, ahol színvonalas

műsorral lepték meg tagjaikat.

Reméljük egyesületünk a jövőben is megfelelően tudja majd

képviselni a mozgáskorlátozottak érdekeit. Ehhez kívánunk

erőt, egészséget és kitartást a vezetőség tagjainak és a tagságnak.

Külön köszönet illeti meg az egyesület vezetőjét

Bálint Balázst és az elnökhelyettes Huszta Valériát, áldozatos

munkájáért.

Köszönet az évzáró ünnepségünk támogatóinak: Zsámbéki

Mezőgazdasági Szövetkezet, B és Cs Autó Szervíz, Bajusz

Gyula, Szivolt Péter, Zsámbéki Gógyszertár, Cziegler Kft., Polgármesteri

Hivatal, Kaiser Söröző, Izeli József, Tobel Trans, Kemény

Kálmánné, Majer László, Zsámbéki lángossütő, Nyakas

Pincészet, Espa Hotel, Lámpás Étterem, Spíler Gumiszervíz,

Déberling Gumiszervíz, Medicontur Kft., Sláger lottózó, Szabó

Zoltán autójavító, Kollár autósbolt, Gabriele Pizzéria, Bellis

Virág, Kálmán cukrászda, Megépít Plusz Kft., MM Sütiműhely,

Kemény Kristóf, Valdi Ági Pilisvörösvár.

Polacsek Sándor

Zsámbéki Csoportvezető

2020. január ZSÁMBÉKI POLGÁR

13


ÉGI JELENSÉGEK

FEBRUÁRBAN

Február 9-én telihold lesz. Az őslakos amerikai indiánok a februári

teliholdat „Snow Moon”-nak az ilyenkor várható komolyabb

havazás miatt, ill. „Hunger Moon”-nak a vadászat nehézsége

okozta éhezés miatt szokták nevezni.

10-én a Merkúrt láthatjuk este a legnagyobb kitérésben, azaz

a Földről látszó legnagyobb távolságban a Naptól. A Vénusz

is látható ekkor, így szép és ragyogó párost örökíthetünk meg

akár asztrotájképként is egy magányos fával, rommal, vagy

„csak” a tájjal.

A hónap második felében egy izgalmas sorozat következik

hajnalban. 18-án a Hold a Mars közelében tartózkodik, 19-én

a Mars és a Jupiter között, majd 20-án a Szaturnusztól nem

messze látható a fogyó Hold.

27-én látványos párosra készülhetünk naplemente után, mikor

is a 4 napos Hold egyre dagadó sarlójának és a Vénusznak

mintegy 6 fokos közelsége ad alkalmat szép képek készítésére.

Teliholdkelte a Budai-hegyek fölött

A mellékelt kép 2015. januárjában készült, Zsámbékról. A telihold

a Budai-hegység mögül kelt fel és gyorsan a felhők mögé

bújt. Szerencsére volt annyi idő, hogy a felhőrésen kikacsintó

Holdat el tudjam csípni.

Ábrahám Tamás

A HÓNAP GOMBÁJA

Pecsétviaszgomba

Bár nem téli gomba, de nézzünk egy csöppet utána ennek

a szép megjelenésű, nem ehető gombának. Lakkostaplónak is

hívják ezt a leginkább tölgyeseket kedvelő, gyakori fajt. Júniustól

októberig terem. Gyakran futottam össze vele a Budaihegységben

kora ősszel, miközben vadásztam a lilapereszkére,

az óriás tölcsérgombára (ami a kedvencem) és az ekkor

még fellelhető csiperkékre, őzlábgombákra. Nem ehető, de

gyógytea készítésére előszeretettel használják a távol-keleti

országokban, ahol a termesztésével is foglalkoznak. Májvédő,

koleszterinszint és vérnyomás csökkentő hatása ismert.

Gyógyszerek is készülnek belőle.

„A gyógyászatban erősítőszerként és gyógyszerként való

gyakori felhasználásán alapszik az, hogy a pecsétviaszgombát

kultúrnövényként is termesztik. A kínai elnevezés – Ling

Zhi – „szellemnövényt” jelent, egyéb kínai nevei is használatban

vannak: „a halhatatlanság gombája”, „tízezer éves

gomba” és a „spirituális erő gyógynövénye”. Kínában úgy is

tekintenek rá, mint a „gyógynövények királyára” és a hagyományos

kínai orvoslásban gyógygombaként alkalmazzák. Ott

a ginzenggel (Panax ginseng) egyenértékű. A gomba Kínában

feltehetőleg már évezredek óta erősítőszerként használatos.

Az utóbbi 20 évben rengeteg új tudományos közlemény

jelent meg a ganoderma gyógyító hatásáról, többek között

igazolttá vált a szív- és érrendszerre kifejtett kedvező hatása,

az idegrendszeri nyugtató hatása, immunrendszer támogató,

valamint gyulladáscsökkentő hatása is. Napi rendszeres,

kis mennyiségű (1-2 mokkáskanálnyi őrlemény) fogyasztása

hozzájárul a szervezetünk vitaminokkal, ásványi anyagokkal,

nyomelemekkel, aminosavakkal történő feltöltéséhez is.” –

írja a wikipédia.

Ábrahám Tamás

Fotó: https://hu.wikipedia.org

14 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. január


PATAKBEJÁRÁS

November 9-én a lelkes kis csapat járta be a Zsámbéki-patakot

és a Békás-patak egy részét egészen a hajdani vízimalom

romig. Vendégünk volt Dukay Igor természetvédelmi mérnök,

aki 2005-ben az önkormányzat felkérésére revitalizációs

tervet készített a természetes állapotok visszaállítása érdekében.

Sajnos a terv akkor nem valósult meg, így egyre sürgetőbb,

hogy a terveket leporolva tegyünk természeti környezetünk,

végső soron saját jólétünk érdekében. Ezért (is) lépett

fel aktívan mindkét helyi egyesület az ellen, hogy az azóta

M100-asnak nevezett elkerülő utat „rátegyék” a medencében

futó patakokra – megpecsételve ezzel a minden korábbi befolyás

ellenére is élő ökológiai folyosó sorsát. Örülünk, hogy a

döntéshozók végül másképp határoztak – de e cikk nem erről

kíván írni (arról mondtunk/írtunk sokat más fórumokon).

Mi a jelenlegi helyzet?

A klímaváltozás már nem is tagadható tény, hazánk éghajlata

szárazabbá, melegebbé válik. Karsztos hegyvidékkel körülvett

medencénk eleve vízhiányos terület, ez csak fokozódni

fog a következő évtizedekben. Felszíni vízfolyásaink szennyezettek,

medrük a korábbi „áldásos” mederkotrások miatt 1-2

méterrel mélyebbre kerültek. A hajdani patakmenti vizes, mocsaras

rétek eltűntek, a talajvíz szintje mélyül,

ami a növénytermesztésnek is rossz

(leszámítva a medence legmélyebb területeit).

Sokan bizonyára emlékeznek még,

hogy egykor mennyi növény- és állatfaj

élt a település folyóvizeiben, rákok, halak,

vízinövények sokasága volt megtalálható

bennük. Milyen jó volna, ha gyermekeink,

unokáink is megtapasztalhatnák mindezt!

vízfolyások előtt. Még jobb lenne, ha a patak-revitalizációval

együtt a hajdani vízimalmot és a hozzá tartozó tavat sikerülne

helyreállítani, mely nemcsak a természetnek, hanem a fenntartható

fejlesztésnek is mintája lehetne, bevételt termelve

rekreációs, idegenforgalmi célpontként. Fontos a Zsámbékipatak,

illetve a Békás-patak vízminőségének vizsgálata, illetve

mielőbbi helyreállítása, a zsámbéki szennyvíztisztítóból

belekerülő iszap utánpótlásának megszüntetése.

Javasoljuk az önkormányzatnak, hogy a korábban kidolgozott

tervek megvalósítását kezdje meg, beleértve a hazai, uniós

vagy egyéb nemzetközi pályázati lehetőségeket is, együttműködést

keresve a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal. Ha a témában

kérdése, észrevétele van, vagy tájékozódna, várjuk megkeresését.

Tegyünk együtt vizeink, és a minket körülvevő természeti

értékek védelméért!

dr. Hajdu Boglárka – dr. Bőhm András

Békás-patak Környezetvédelmi Egyesület

bekaspatakegyesulet@gmail.com

Zsámbéki-medence Tájvédelmi Egyesület

zsmte2014@gmail.com

Mit lehet tenni?

Elemi érdekünk minden csapadékvíz, felszíni

víz megtartása, a patakok természetességének

növelése. Szintén fontos

lenne a zártkerti részeken feltételezhető

tisztítatlan szennyvízszikkasztás visszaszorítása

valamint a közutakról származó

szennyezések megfogása még a befogadó

2020. január ZSÁMBÉKI POLGÁR

15


A ZSÁMBÉKI-MEDENCE

felszíni és felszín alatti vizeinek állapota

Összeállította: Márton Attila – kiemelt műszaki referens – Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Vizeink állapotát több szempontból értékelhetjük.

Ilyen szempont lehet azok

ökológiai és kémiai állapota, ami jó

megközelítést ad az adott víztest helyzetéről.

A minősítés alapja az EU Víz Keretirányelve

(2000.10.23.), melynek célja

a vizeink jó állapotának elérése 2015-ig

(több esetben, ez a követelmény akár

2027 utáni időpontra lett meghosszabbítva).

A célok elérésének egyik eszköze

vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT)

készítése. Magyarországon az első VGT

2009-ben, annak felülvizsgálata 2015-

ben készült el, a második felülvizsgálat

pedig 2021-ben várható. A VGT része az

állapotértékelés, valamint célkitűzések

és intézkedések megfogalmazása víztestenként.

A Zsámbéki-medencét érintően, a VGT

legutóbbi állapotértékelése alapján

a következőképp alakultak a felszíni és

felszín alatti vizek minősítései:

1. táblázat: A Zsámbéki-medence felszín alatti vizeinek állapota (VGT2, 2015)

kód

víztest neve

VGT2 állapotértékelés

(2015)

mennyiség

sh.1.5 Dunántúli-középhegység – Duna-vízgyűjtő Budapest alatt jó, de gyenge kockázata jó

minőség

h.1.5 Dunántúli-középhegység – Duna-vízgyűjtő Budapest alatt jó, de gyenge kockázata jó, de gyenge kockázata

k.1.3 Dunántúli-középhegység – Budai-források vízgyűjtője jó gyenge

kt.1.3 Budapest környéki termálkarszt jó jó

2. táblázat: A Zsámbéki-medence felszíni vizeinek állapota (VGT2, 2015)

víztest neve

VGT2 állapotértékelés (2015)

ökológia

kémia

Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok gyenge jó

Benta-patak és Füzes-patak gyenge jó

A felszíni víztestek gyenge állapotának

oka azok gyenge makrozoo minősítése,

illetve a rossz (magas) tápanyagtartalom

a vizekben. Ennek okai a különböző

diffúz (mezőgazdaság) és pontszerű

(szennyvíztisztítók) terhelések a vízgyűjtőn.

Az állapotértékelések részletesen

a www.vizeink.hu címen elérhetőek.

Értékelhetjük vizeinket továbbá vízjárásuk

alapján is. Általánosan elmondható

a medence felszíni vizeiről, hogy az elmúlt

évtizedek alapján a szélsőségek

gyakoribbak a vízjárásukban. Ez magasabb

nagyvízhozamokat és gyakoribb

kisvizes időszakokat jelent.

A vízfolyások külsőségeik alapján is értékelhetőek,

itt vízügyi (árvízvédelmi)

szempontból megfelelő egy tiszta szabályos

meder, azonban ökológiai szempontok

alapján az elfajult, természetközeli

meder a kívánatosabb. Mindkettő

előfordul a Zsámbéki-medencében.

A VGT-ben a következőket határozták meg a felszíni vizek állapotjavítására:

3. táblázat: A Zsámbéki-medence felszíni vizeinek állapotjavítására irányuló intézkedések (VGT2, 2015)

cél

Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok

A jó állapot elérendő 2027 után

(nem ismertek teljeskörűen a gyenge állapot okai)

szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése

mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése

talajerózióból és/vagy felszíni lefolyásból származó hordalék- és

szennyezőanyag terhelés csökkentése

állattartótelepek korszerűsítése az EU nitrát irányelv alapján

vízfolyások és állóvizek jó ökológiai állapotának, potenciáljának

fokozatos elérése és megtartása fenntartási munkák keretében

Benta-patak és Füzes-patak

A jó potenciál elérendő 2027 után

(túl nagy gazdasági befektetést igényel a problémák megoldása)

szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése

mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése

talajerózióból és/vagy felszíni lefolyásból származó hordalék- és szennyezőanyag

terhelés csökkentése

állattartótelepek korszerűsítése az EU nitrát irányelv alapján

a természetes vízvisszatartást elősegítő intézkedések

vándorló élőlények hosszirányú mozgását és/vagy az élettér növelését elősegítő

intézkedések

vízfolyások és állóvizek jó ökológiai állapotának, potenciáljának fokozatos elérése

és megtartása fenntartási munkák keretében

Fentiek megvalósítására irányul például a Zsámbék központú szennyvízelvezetési agglomeráció létrehozása, amely már vízjogi

engedéllyel is rendelkezik. Továbbá a jövőben lehetőség lesz különböző vízvisszatartásra irányuló projektek megvalósítására a

területen EU-s forrásokból.

16 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. január


AZ ÉPÜLETGÉPÉSZ

SZAKEMBERHIÁNY MARGÓJÁRA

Egyre nagyobb problémát okoz országszerte a szakemberhiány.

Az okokat nem firtatva, csak a jelen helyzetet elemezve

elmondható, hogy nem egyszerű ma hivatalos engedélyekkel

rendelkező, jól dolgozó szakembert találni a ház körül adódó

gáz-, fűtés-, víz- és légkondicionálási problémákra.

Sokan nem is tudják, hogy a komfortosnak tűnő fűtési és hűtési

rendszerek, karbantartás hiánya komoly veszélyt jelent

a tulajdonos számára. Fontos, hogy megfelelő engedéllyel

és szakértelemmel rendelkező szakemberekkel vegyük fel

a kapcsolatot. Ugyanakkor helyes használat mellett, a szakemberek

hiányát kompenzálhatjuk, de fontos megjegyezni,

hogy a gépkönyvben szereplő karbantartási feladatokat el

kell végezni.

Az épületgépészethez több terület tartozik, ilyen például az

ingatlan csatornahálózata, a használati vízhálózat, a fogyasztói

gázvezeték a készülékekkel, a fűtésrendszer és

a modernebb épületekben a légellátás, légkezelés, légkondicionálás,

központi porszívó, épületfelügyeleti rendszerek stb.

Az épületek első gépészeti rendszere, ami már az építkezés

alatt beépítésre kerül – majd jellemzően nem bolygatunk

(örülünk, hogy elkészült) – az a szennyvíz és csapadék

víz-hálózat. A csatornába engedett szennyvíz tekintetében

vannak környezetvédelmi és a technológiai követelmények.

Ne dobjunk a lefolyóba szilárd, darabos dolgokat, és

ne öntsünk bele zsíros, olajos folyadékokat, (mivel

a szennyvizet biológiai eljárással tisztítják,

a tisztításért felelős baktériumok a zsíros

szennyeződésben elpusztulnak,így a szenynyvíz

tisztítás nem működik. Szigorúan tilos

a homok, gipsz, cement tartalmú anyagok

lefolyóba öntése illetve, kémiai anyagok

ne kerüljenek a rendszerbe. Fontos megjegyezni,

hogy a többrétegű, erősített toa-

lettpapírok sem a lefolyók barátai, valamint

elterjedt manapság a nedves törlőkendők

használata, amelyeket nem tanácsolt a ba dobni, kivétel azokat, ahol a csomagoláson fel van

lefolyó-

tüntetve a megengedett mennyiséggel együtt. A másik lefolyógyilkos

eszköz a mosógépeknél használt öblítő. A csatorna

hálózat alapvetően a kommunális szennyeződés miatt lúgos

PH-val rendelkezik. Ha túl sokat használunk, akkor a lúgos

szennyeződés rétegesen a lerakódik a csőíveket és kanyarokban.

Sok gondot okozhat a hosszú hajszálaknak a lefolyóba

kerülése is, de ez ellen szűrőkkel könnyen védekezni tudunk.

Általában ezek a problémák egymást erősítve, folyamatosan,

hosszútávon okozhatnak a lefolyónál elzáródásokat.

Érdemes komolyan venni a vízellátás

rendszerét, a mi az élet alap feltétele.

Zsámbékon, aki kinyitja a csapot azt

tapasztalja, hogy jó minőségű vizet

ihat, nem csoda, hiszen az karsztvízlelőhelyről

származik. A magas

oldott ásványi anyagokkal bír, jót

tesz szervezetünknek, de a kemény

víz nagyon ártalmas a bojlerek és meleg víz előállítására szolgáló

berendezések számára. A rendszerünket lehet és kell is

védeni a vízben oldott ásványi anyagok káros hatásától. Javaslom

mindenkinek, hogy egy nyomásszabályzós, visszamosható

szűrőt tegyenek a bejövő vízhálózatra,

hogy a kisebb, darabos szennyeződések

ne jussanak be a rendszerbe. Ezzel még

a vízkövet nem tudjuk kiszűrni, de a ház

vízhálózatát és hozzá csatlakozó eszközöket

védeni tudjuk a nyomásingadozásoktól.

A vízkő ellen érdemes beszerelni

a használati melegvíz-készítő beren-

dezések és mosógépek elé polifoszfátos

vízlágyítót. Fontos tudni, hogy ebben az

esetben a kezelt víz, ivásra csak korlátozottan

alkalmas, de fürdésre, mosásra teljes mértékben

használható. Egy részecskeszűrővel szűrt és polifoszfáttal

kezelt vízzel, maximum 60°C fokon üzemeltetett bojler,

sokkal kisebb valószínűséggel romlik el, mint ahol ezeket kihagyják

a rendszerből. Mindezzel önmagában csökkenthető

a szakemberigény hosszútávon.

A legmodernebb eszközök az úgynevezett központi varion KS

ioncserélő vízlágyítók, melyek az ingatlan alapvezetékére célszerű

kötni. Ezzel, a házban lévő összes eszközt igény szerinti

mértékűre lágyított vízzel láthatjuk el. Hátránya, hogy

a berendezésben lévő műgyantát rendszeresen regenerálni

kell (ez szerencsére automatikus). A beren-

dezés eközben némi elektromos áramot, vizet és

98% tisztaságú sótablettát használ, ami üzemeltetési

költségekkel jár. Beszerelése vízvezeték

szerelőt, a beüzemelése pedig a garancia miatt

a forgalmazó cég szerelőjét igényli.

Az eszköz másik nem propagált

hátránya, hogy az általa kezelt

víz nagyon magas nátriumiontartalmú

lesz, ami egészségügyi

kockázati tényező lehet. Ennek az az

oka, hogy a vízben lévő kalcium- és

magnéziumionokat a lágyítás során

nátriumionra cseréli, így az egészségügyi

határérték fölé kerül az ivóvíz nát-

riumion-tartalma, a bevitt magnéziumé

pedig csökken. Így a lakás többi eszköze,

például a csaptelepek perlátora, a bojlerek

fűtőszála és a fali cirkók hőcserélője is biztonságosan üzemeltethetők,

hiszen lágyított víz megy át rajtuk. Ritkább lesz

a komoly meghibásodás, így ritkábban kell hívni a szakembert

is, valamint nő a háztartási berendezések élettartama, csökken

az energiafelhasználás, amelynek hosszú távon anyagi

jelentősége is van.

A következő részben a fűtésrendszerrel és a gázhálózattal

foglalkozom.

Szekeres György

A szerző épületgépész technikus

2020. január ZSÁMBÉKI POLGÁR

17


KÖRNYEZETBARÁT FATÜZELÉS

Miért, és hogyan környezetbarát a fatüzelés? Henszelmann

Imre, a Magyarországi Cserépkályhások, Kandallóépítők és

Gyártók Országos Ipartestülete (MACSOI) titkára november

22-én tartott a témában előadást a Művelődési Házban.

A fatüzelésnek számos előnye van: például szolgáltatóktól

független, viszonylag közeli forrásból elérhető bárki számára,

kiváló hőérzetet ad, a tüzelő berendezés újratelepíthető.

Magyarországon körülbelül minden harmadik háztartásban

tüzelnek fával, vagy részben fával. Ugyanakkor az egészséget

sokféle módon károsító szálló por, ezen belül a PM10 kb. felét,

míg a PM2,5 több mint háromnegyedét írják a „lakossági tüzelés”

számlájára. A légszennyezést azonban nem csak a szilárd

tüzelés okozza, hanem a lakossági szemét- és hulladékégetés,

valamint az avarégetés is. Az avarégetés hatályos jogi

szabályozás alapján tiltott, és egyre több településen nem

adnak felmentést alóla. Égetés helyett komposztálás javasolt

saját kertben, vagy önkormányzat által összegyűjtve. A szemét-

és hulladékégetés (színes/fényes papír, textil/rongy,

műanyag zacskók/flakonok, bontott nyílászárók, padlószőnyeg,

elhasznált étolaj, stb.) elégetése pedig kertben és tüzelőberendezésben

tilos, 100.000 illetve 300.000 Ft-os büntetéssel

járhat! A felszabaduló mérgező vegyületek károsítják

egészségünket és tönkreteszik a tüzelőberendezésünket is!

Miért környezetbarát a fatüzelés?

Az olajjal, gázzal, szénnel, lignittel, és a vegyes eredetű hálózati

árammal ellentétben a fa, fabrikett, pellet megújuló,

természetes energiaforrás. A tűzifa elégetése során pontosan

annyi szén-dioxid kerül a légkörbe, amennyit a fa élete során

abból felvett. A lignitnek és a szénnek túl magas a kéntartalma

a háztartási fűtőberendezésekben történő használathoz, és

a füstgáz sok egyéb egészséget károsító anyagot is tartalmaz.

A fa égésekor nem keletkezik kén-dioxid. Fontos azonban,

hogy csak az 1-1,5 éve kitermelt és száradó, 20%-nál kevesebb

nedvességet tartalmazó a tűzifával tudjuk gazdaságosan és

környezetkímélő módon üzemeltetni berendezésünket! Tél

végén a fa kevésbé nedves, ezért is érdemes ekkor vásárolni.

Hogyan tároljuk megfelelően a tűzifát?

Felfűrészelt és 10-12 cm vastagságúra hasított állapotban,

szellős és száraz helyen. A legalsó réteg alatt hagyjunk kb.

15-20 cm magas légáteresztő réteget, a farakás mögött pedig

kb. 5-10 cm széles levegőrést. A fát védjük meg az eső és a hó

viszontagságaitól. A tárolás lehetséges zárt helyen is, ha a fa

már száraz.

Hogyan tüzeljünk jó hatásfokkal?

A keményebb típusú fafajták alkalmasabbak tüzelésre, ilyen

a bükk, a tölgy, az akác és a gyertyán. Tökéletlen égés esetén

nagyon nagy mennyiségű a kisméretű részecske (PM10,

PM2,5, ), korom és egyéb károsanyag-kibocsátás (szén-monoxid,

el nem égett fagáz, egyéb, az egészségre veszélyes

anyagok, kevés nitrogén-oxid). Ennek oka lehet a nem megfelelő

minőségű, nedves tüzelőanyag; elegendő oxigén (levegő)

hiánya az égés során; elégtelen füstelvezetés, a kémény

valamilyen hibája, dugulása; nem megfelelő, vagy már elöregedett,

karbantartás nélkül üzemelő készülék. Az égéslevegő

biztosítása az ablakon, a falon, a padlószint alatt bevezetve

vagy automatikus hőcserélős szellőztetéssel megfelelő. Fatüzelésnél

nincs szükség rostélyra, a levegő oldalról jusson

az égéstérbe. A helyes begyújtás felülről történik, ami után

a tűz egy jó tüzelőberendezésben legfeljebb 90 perc alatt leég,

füstje rövid ideig látszik. Vegyes tüzelésű kazánt, nyílt tűzterű

kandallót, vaskályhát ne vásároljunk!

FŰTSÜNK OKOSAN!

És erre tanítsunk meg másokat is!

Az előadás anyagát szerkesztette:

Varga Ágnes (Zsámbéki Öko Műhely)

Fűtés témában további hasznos információk találhatók

a https://www.macsoi.hu/ oldalon,

az Agrárminisztérium „Fűts okosan!” honlapján:

http://www.futsokosankampany.hu/ .

A Levegő Munkacsoport zsámbéki légszennyezettség mérésének

eredményeiről a következő lapszámban számolunk be.

18 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. január


EGYÜTT – KÖZÖS CÉLOK

ÉS ÉRTÉKREND MENTÉN

„A gyermek csak vendég a háznál: tartsd jól

és lásd el tartalmas útravalóval!”

A Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár, valamint

a Védőnői Szolgálat együttműködésének köszönhetően

több sikeres, új kezdeményezés indult el

településünkön a 2019-es évben. Ribényi Dóri – akit

az Év Védőnője címre is jelöltek – többekkel együtt

elfogadta meghívásunkat arra kerekasztalbeszélgetésre,

melynek témája a mai családok, ezen belül különösképpen

az apák szerepe, helyzete a családban,

az éppen zajló, A férfiak, mint hősök, apák és királyok

című irodalomterápiás foglalkozáshoz kapcsolódott.

A 34 éve a pályán lévő, Zsámbékon 2000 óta dolgozó

kiváló szakember, partnerünk volt abban is, hogy

az intézményünk által készített, a könyvtár szolgáltatásait

és a gyermekvárás idején hasznos, helyben

megtalálható olvasnivalókat ajánló BABAVÁRÓ ÜD-

VÖZLŐLAPOKAT névre szólóan megcímezve, személyesen

adja át a Védőnői Szolgálatot látogató

anyukáknak.

Az együttműködést, közös gondolkodást 2020-ban

spe ciá lisan kismamáknak és fiatal szülőknek szóló

irodalomterápiás foglalkozás sorozat megszervezésével

folytatjuk, mellyel remélem, közösen

inspiráló segítséget nyújthatunk abban, hogyan

birkózhat meg a fiatal szülő az elsőre rémisztően

nehéznek tűnő feladattal: hogyan is kell

IDŐPONTOK ÉS TEMATIKA

2020. január 13. hétfő, 10 óra

Jó szülővé válni…, de hogyan?

2020. február 17. hétfő, 10 óra

Én és a családom: jó és rossz élmények

a gyermekkorból

2020. március 16. hétfő, 10 óra

A gyermekvárás misztériuma.

A gyermek áldás, vagy teher?

2020. április 20. hétfő, 10 óra

Elültetni a magot.

Az élet tisztelete: Gyermekünk született!

2020. május 11. hétfő, 10 óra

„Akarsz-e játszani?” A felnőtt és a gyermek, mint játszótársak

2020. szeptember 14. hétfő, 10 óra

A gyermekek álmai és vágyai. Mit jelent a személyiség fejlődése?

2020. október 12. hétfő, 10 óra

Testvérek az örömben és a bajban

2020. november 16. hétfő, 10 óra

A szülői hatások ereje. Minden ember kreatív a maga módján

A részvétel díjtalan, minden kedves érdeklődőt

szeretettel várunk!

Balázs Mónika Csilla

JÓ SZÜLŐVÉ VÁLNI

gyermeknevelési „aranyszabályok”

követése mesékben és irodalmi műfajokban fiatal szülőknek

Ingyenesen látogatható irodalomterápiás csoport foglalkozások 2020-ban, a Zsámbéki

Közművelődési Intézet és Könyvtár szervezésében, Szász Éva könyvtáros-tanár vezetésével,

Ribényi Dóri védőnő ajánlásával, a Zsámbéki Védőnői Szolgálat helyiségében.

2020. január ZSÁMBÉKI POLGÁR

19


SZEKRÉNYMESÉK

FELHÍVÁS

A TÁJHÁZBAN

Településtörténeti archív anyagok, fotók,

viseletek, tárgyak és főként személyes

történetek gyűjtésére a Szent Vendel

domborműves népi lakóház készülő

új termes kiállításának létrehozásához.

Örömmel számolok be arról, hogy a

2019-es évben Zsámbék Város Önkormányzatával

több sikeres pályázatot

sikerült benyújtanunk a Kubinyi Ágoston

Programra, ennek köszönhetően 2020-

ban két múzeumunkban is komoly fejlesztésekre

kerülhet sor.

A Lámpamúzeum végre korszerű mosdókat

kap, a Tájházban pedig új, tematikus

kiállítást nyitunk SZEKRÉNYMESÉK

címmel.

Ez utóbbi megvalósításához keresek

együttműködő partnereket, bízva a

zsámbéki közösség aktív részvételében.

Régóta gondolkodtam azon, hogyan

tudnánk funkcióval ellátni a Tájház

,,szekrényszobáját”. Sikeres pályázatunk

segítségével, most a szekrények

régóta szükséges restaurálása után,

azokat kiállítótérként berendezve interaktív

elemekkel tennénk színessé, érthetővé

a múlt egy-egy szeletét. A „szekrénymesék”

tematikus kiállítás anyaga

fotókból, hangzó anyagokból, vetített

interjúkból, használati tárgyakból, szöveges

leírásokból és viseletekből épül

majd fel. Az öt szekrény öt különböző

témakörről mesél majd.

1. A betelepítéstől az elűzetésig

Egy 1922-ben készült szekrény 1946-

ban, a zsámbéki németek kitelepítésekor

Németországba került, majd onnan

vissza a tájházba. Ebben a szekrényben

a németek betelepítését és elűzetését

mutatjuk be térképek, statisztikák, levelek

segítségével, továbbá filmet szeretnénk

készíteni a szekrény egykori tulajdonosával,

illetve leszármazottaival.

A film részleteit a szekrénybe helyezett

monitoron lehetne megnézni.

2. Átmeneti rítusok

A születés, elsőáldozás, házasság és

halál szokásvilágát a 20. század első

feléből származó fényképek segítségével

mutatjuk meg, ehhez képnézegetőt

teszünk a szekrénybe.

3. Jeles napok

A tájház homlokzatán egy Szent Vendelt

ábrázoló dombormű látható. Az ő ünnepe

mellett karácsony, farsang, húsvét, a

búcsú és a búcsújárás köréből mutatunk

be néhány jellegzetes szokást.

4. Gyermekélet

Az egykori játékok nemcsak a szórakozást

szolgálták, hanem egyúttal a munkába

nevelődés eszközei is voltak. Ezek

mellett palatáblát is helyezünk itt el,

utalva az oktatás módszerére. Továbbá

a látogatók kipróbálhatják a gót betűk

írását is.

5. Bútorfestés, restaurálás

A helyi mintakincs motívumainak felhasználása

mai környezetben, a kisebb

gyerekek egy-egy motívumot rajzolhatnak,

színezhetnek ki. A szekrények belső

oldala a családi emlékezet helyszíne is

volt, ide írták fel a fontos évszámokat.

Ezeket is szeretnénk felgöngyölíteni,

egy-egy konkrét történetet ismertetni.

FELHÍVÁS

A kiállítás létrehozását a helyi közösség

bevonásával szeretném létrehozni,

dr. Vass Erika néprajzos-muzeológus

(Szentendrei Skanzen) szakértői közreműködése

mellett. Kérek minden kedves

zsámbékit, aki kedvet érez ahhoz, hogy

részt vegyen ebben az izgalmas értékmentő

munkában, jelentkezzen a művelődési

házban.

A kapcsolódás lehetőségei magánszemélyek

és civil szervezetek számára:

– a témákhoz köthető írott helytörténeti

forrás anyag, családi fotó, levél,

képeslap, régi újság adományozása,

vagy másolásra átadása

– kiállítható használati tárgy, gyermekjáték,

viselet adományozása, vagy

kölcsönzése fotózáshoz, vagy kölcsönzése

mintaként, demonstrációs

tárgy készítéséhez

– adatközlőként interjú vállalása, személyes

történetek megosztása képés/vagy

hangfelvétel készítése formájában

– közreműködés interjúk készítésében

– részvétel az anyagok rendszerezésében,

digitalizálásában, a kiállításra

való előkészítésében

– többnyelvű feliratok szakszerű fordítása

(magyarról németre és svábra,

valamint angolra)

– technikai segítség az új kiállítás kialakításában

– szereplés, közreműködés a megnyitó

ünnepségen

Minden érdeklődő jelentkezését szeretettel

várom!

Balázs Mónika Csilla

20 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. január


PROGRAMAJÁNLÓ

2020. január 17. péntek, 20 óra

Évindító KÁRPÁTIA koncert a művelődési házban

2020. január 18. szombat, 18 óra

ZSTSE táncest

a művelődési házban

2020. január 21. kedd, 15 óra

dr. Jászberényi József:

“Hová merült el szép szemed világa?”

SZENIOR AKADÉMIA

Zsámbék Város Önkormányzatának

támogatásávala művelődési házban

2020. január 22. szerda, 18 óra

dr. Jászberényi József: Merre tart a világ 2020 tavaszán?

GEOPOLITIKA AKADÉMIA

Zsámbék Város Önkormányzatának támogatásával

a művelődési házban

2020. január 25. szombat, 16-20 óra

MAGYAR KULTÚRA NAPJA a művelődési házban

16 óra

A ZSÁMBÉKI REFORMÁTUSOK

ELÜLDÖZÉSE ÉS KÖLESD BENÉPESÜLÉSE

DR. LÉNÁRD TIBOR egyetemi tanár,

11. generációs Zsámbékról elszármazott előadása

18 óra

„TI MAGYAROK, JOBB HA MIND EGGYÉ LÉSZTÖK...”

Korabeli énekelt versek a félhold és a kétfejű

sas szorításában KERESZTES-NAGY ÁRPÁD

kobzos énekmondó előadói estje

020. február 1. szombat, 16 óra

MESÉLŐ ZSÁMBÉK - természeti-táji értékek

A Települési Értéktár Bizottság és a Zsámbéki Művelődési Ház

által meghirdetett összművészeti pályázat kiállítás megnyitóval

egybekötött díjátadó ünnepségea művelődési házban

2020. február 7. péntek, 18 óra

ZSÁMBÉKI FILMKLUB

Makray Krisztina vezetésével

a művelődési házban

2020. február 9. vasárnap, 16 óra

A MI FARSANGUNK

magyar-sváb, zenés-táncos közösségi ünnep,

farsangi hagyományőrző rendezvény

a művelődési házban

Bővebb információ:

www.mizsambekunk.hu, FB/Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár • Tel.: +36 23 340 694, • Mobil: +36 20 665 9464

E-mail: muvhaz@zsambek.hu

2020. január ZSÁMBÉKI POLGÁR

21


ô

k

e

PÁLYÁZAT

„MESÉLD EL, NAGYI!” címmel pályázatot hirdetünk diákoknak,

fiataloknak (12 éves kortól), akik jól kezelik a modern

technikai eszközöket, pl. az okostelefonokat és a felvett

kép-, illetve hangfájlokat le tudják menteni számítógépre.

Szeretnénk, ha a gyerekek beszélgetnének a régi időkről

nagyszüleikkel, dédszüleikkel, idős rokonaikkal és a viszszaemlékezéseket

telefonjuk kamerájával, de legalább

a hangrögzítőjével felvennék. Ezeket a filmeket és hangzó

anyagokat várjuk a SZEKRÉNYMESÉK kiállítás megadott

téma köreiben, digitalizált formában a pályázatra.

Célunk e pályázattal az anyaggyűjtésen túl az is, hogy töltsenek

együtt több minőségi időt a különböző generációk, beszélgessenek

és a fiatalok tudjanak meg többet arról, milyen

volt az élet Zsámbékon 6-8 évtizeddel ezelőtt, vagy még

régebben, ahogyan megmaradt egy-egy család emlékezetében.

A tanulság nyilván az lesz, hogy gyerekként, fiatalként

- bár más körülmények között -, de ugyanazok a dolgok

foglalkoztatnak minden embert: család, játék, tanulás, barátok,

pályaválasztás, szerelem, párválasztás, szórakozás,

ünnepek, étkezés, lakáskultúra, divat,stb... Az életmóddal,

szokásokkal, hagyományokkal kapcsolatos kutatás mellett

kiemelt téma a kitelepítés és a betelepítés.

A régi zsámbéki sváb családok ez irányú emlékein kívül fontos

számunkra az is, mi történt a Felvidékről kitelepített,

Zsámbékra került felvidéki magyarokkal és miről szólnak az

Alföldről, a Kunságból és Jászságból, valamint Erdélyből a

településre költözött “új telepesek” történetei.

Számítunk a helyi pedagógusok segítségére abban, hogy felhívják a diákok figyelmét erre a pályázatra.

A benyújtott pályamunkákat értékelni és díjazni is fogjuk.

HATÁRIDŐ: 2020. április 30.

Szeretettel várom a megkereséseket,

induljon a munka,

amivel mindnyájan gazdagabbak leszünk!

Balázs Mónika Csilla,

intézményvezető

Á

llapot

R

ön

g

tg

Fo

n

Zsámbék centrumában 500m 2 -es építési

telek 30%-os beépíthetőséggel ELADÓ.

dr. Kende Réka

ügyvéd

Tanácsadás • Okiratszerkesztés • Képviselet

Tel.: +36 20 418 8140

Email: kende.reka@drkende.hu

Web: www.drkende.hu

A 8 darab, lakóparkszerűen kialakított telek

(4000m2) tartozéka a 8 méter széles, vízzel,

csatornával, elektromossággal ellátott

1000 m 2 -es magánút. A telep gáz nélküli,

elektromos, napelemes tervezésű.

Igény esetén építési kapacitás adott. 1 egység

(500m 2 -es telek +125m 2 magánút ára 11 millió Ft.

06-20-562-9674

22 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. január


Legyen

szép mosolya!

Dr. Ágh-Bíró Zoltán

Szájsebész, szakorvos,

fogorvos

Magánrendelés

teljeskörű

fogászati ellátással

IMPLANTÁCIÓ

BÖLCSESSÉGFOG-ELTÁVOLÍTÁS

SZÁJSEBÉSZETI MŰTÉTEK

FOGPÓTLÁS (ZIRKON AKCIÓ)

ESZTÉTIKAI FOGÁSZAT

RENDELÉS

Biatorbágyon és Bicskén is.

Telefont: 30/514-96-70

www.biadent.com

www.bicskedent.com

2020. január ZSÁMBÉKI POLGÁR 23

Vodafone cégcsoport


Sportbál

2020

2019

Zsámbék

A Zsámbéki Sport Klub

szeretettel meghívja Önt,

kedves családját és baráti társaságát

a 2020. január 18-án (szombaton)

tartandó Sportbálra.

Köszöntőt mond

a Zsámbéki Sport Klub elnöke.

23:00 h: Tombola

A bál ideje alatt büfé üzemel!

Helye: Zichy Miklós Általános Iskola,

(Zsámbék)

19 00 h: Vendégvárás

20 00 h: Megnyitó

Zenél: KOPP NORBERT

www.mulass.hu

Jegyigénylés:

06 30 654 9189 | Harcos Róbert

06 20 559 2887 | Borsné Pál Edit

06 20 330 3232 | Bors Attila

www.facebook.com/zsambeksk

Kérjük, támogassa Ön is

tombolatárgy felajánlásával a rendezvényt!

www.zsambekisaportklub.hu

More magazines by this user
Similar magazines