AHLI KUMPULAN EAC 16 Unit Sumber Manusia, BHEUU

bheuu.gov.my

AHLI KUMPULAN EAC 16 Unit Sumber Manusia, BHEUU

Negaraku

Tanah Tumpahnya Darahku

Rakyat Hidup

Bersatu Dan Maju

Rahmat Bahgia

Tuhan Kurniakan

Raja Kita

Selamat Bertakhta

Rahmat Bahgia

Tuhan Kurniakan

Raja Kita

Selamat Bertakhta


LAGU KUALITI TERAS KEJAYAAN

Apa saja yang susah

Akan menjadi mudah

Sekiranya semua…

Bersatu berusaha…

Kualiti teras kejayaan

Bertambah keunggulan

Kerja seikhlas hati

Sempurna pekerjaan

Kita bantu-membantu

Bertukar-tukar fikiran

Bersatu kita maju

Kearah kemakmuran

Kita tegur-menegur

Kerana kebaikan

Berusaha dengan jujur

Mencapai kejayaan


Nama

Jawatan

Seksyen/Unit

: Encik Asnal Nadhim bin Khirrudin

: Pen. Peg. Tekn. Maklumat Kanan

: Seksyen Pengurusan Maklumat


Nama : Puan Juliza binti Julin

Jawatan : Pembantu Tadbir (Kewangan)

Gred : N17

Ditempatkan : Unit Kewangan dan Akaun

Tarikh : 5.10.2012

Nama : Puan Fadzillah binti Salim

Jawatan : Pen. Pegawai Undang-Undang

Gred : L29

Ditempatkan : Bahagian Peguam Panel

Tarikh : 15.10.2012


Nama : Puan Norza binti Mahassan

Jawatan : Pembantu Tadbir Kanan(P/O)

Gred : N22

Ditempatkan : Unit Pentadbiran, Perkhidmatan &

Latihan

Tarikh : 15.10.2012


Nama : Encik Ahmad Sanusi bin Yahaya

Jawatan : Pegawai Undang-Undang

Gred : L52

Ditempatkan : Bahagian Likuidasi

Tarikh : 15.10.2012

Nama : Encik Mohd Yusof bin Wahid

Jawatan : Akauntan

Gred : W52

Ditempatkan : Bahagian Perakaunan

Tarikh : 15.10.2012


Nama : Puan Nabilah binti Omar

Jawatan : Penolong Pegawai Undang-Undang

Gred : L29

Ditempatkan : PSDU

Tarikh : 15.10.2012

Nama : Encik Mohd Shahrulnizam bin Johari

Jawatan : Penolong Pegawai Undang-Undang

Gred : L29

Ditempatkan : Bahagian Kebankrapan

Tarikh : 15.10.2012


Nama : Puan Rosmaya binti Mohd Yahya

Jawatan : Pen. Pegawai Teknologi Maklumat

Gred : F29

Ditempatkan : Bahagian Teknologi Maklumat

Tarikh : 22.10.2012

Nama : Puan Adibah binti Hashim

Jawatan : Setiausaha Pejabat

Gred : N27

Ditempatkan : Bahagian Khidmat Pengurusan

Tarikh : 22.10.2012


Nama : Encik Mohd Sany bin Mohd Khazori

Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir

Gred : N27

Ditempatkan : Kem. Wilayah Persekutuan dan

Kesejahteraan Bandar

Tarikh : 8.10.2012

Nama : Encik Muhammad Redzuan bin Azman

Jawatan : Pemandu

Gred : R3

Ditempatkan : Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan

Tarikh : 1.11.2012


Nama : Encik Zulkifli bin Ali

Jawatan : Pembantu Tadbir Kanan

Gred : N22

Tarikh : 5.11.2012


Nama : Puan Mardiah binti Ahmad Kassim

Jawatan : Pegawai Undang-Undang

Gred : L41

Ditempatkan : Jabatan Peguam Negara

Tarikh : 1.11.2012


Nama : YM Raja Norlidah binti Raja Ismail

Jawatan : Akauntan

Gred : W52

Ditempatkan : Kem. Perdagangan Antarabangsa

dan Industri

Tarikh : 15.10.2012

Nama : Puan Ruhil Hayat binti Mohd Abid

Jawatan : Pen. Pegawai Teknologi Maklumat

Gred : F29

Ditempatkan : Kementerian Kewangan

Tarikh : 22.10.2012


Nama : Encik Mohd Akram bin Mat Sarim

Jawatan : Setiausaha Pejabat

Gred : N27

Ditempatkan : Biro Tatanegara, JPM

Tarikh : 22.10.2012


Nama

: Encik Mohd Yusmizal Bin Md. Yusof

Jawatan/ Gred : Pembantu Tadbir (P/O) / N17

Seksyen/ Unit : Seksyen Dasar


Nama

: Puan Jamaliah binti Atan

Jawatan/ Gred : Pembantu Tadbir Kanan / N22

Seksyen/ Unit : Bhgn. Khidmat Pengurusan


Nama

: Puan V. Ambi Vilasini a/p S.Veloo

Jawatan/ Gred : Pen. Peg. Undang-Undang / L29

Seksyen/ Unit : MdI Cawangan Johor Bharu


MAKLUMAN


Anugerah Ahli Mangku Negara

( A.M.N)

9 Oktober 2012


Anugerah Pingat Pangkuan Negara

( P.P.N)

9 Oktober 2012


LAPORAN

KES TATATERTIB

BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG

JABATAN PERDANA MENTERI

OKTOBER 2012

LOGO


Peraturan-Peraturan Pegawai Awam

(Kelakuan dan Tatatertib) 1993

28


1 PENOLONG PEGAWAI

UNDANG-UNDANG GRED L32

KESALAHAN :

TIDAK HADIR TANPA CUTI ATAU TANPA

MENDAPAT KEBENARAN TERLEBIH

DAHULU ATAU TANPA SEBAB MUNASABAH

KEPUTUSAN:

SATU NOTIS DISIARKAN DI DALAM

UTUSAN MALAYSIA

[Peraturan 26(4),(6) dan (7)]

29


295,369

263,584

272,264

244,877 248,959

238,287 237,729

153,241

123,070 128,962

116,761 117,659 115,478 113,199

685 673 651 623 625 604 613

Mac 2012 Apr 2012 Mei 2012 Jun 2012 Julai 2012 Ogos 2012 Sept 2012

Consumption tar.C1

RM0.312/unit

Consumption MD C1

RM25.90/unit

Kumpulan Wang Tenaga Boleh Baharu

Rajah 1 Kadar Penggunaan Tenaga Mac - September 2012

31


Rajah 2 : Bil (RM) yang dikenakan TNB, Mac - September 2012

Kadar penurunan terkini: 18.06% berbanding Mac 2012 mencapai sasaran

penurunan sebanyak 10% menjelang September

18.06%

110,995.60

100,665.60 102,825.35

93,462.70 94,801.35 90,889.05 90,948.65

Mac 2012 Apr 2012 Mei 2012 Jun 2012 Julai 2012 Ogos 2012 Sept 2012 32


PENJIMATAN

MAC – SEPTEMBER

ADALAH SEBANYAK

RM92,380.90

33


Kedudukan

Kod

EAC

Seksyen/Unit/Bahagian/Jabatan

1 EAC 22 16 Unit Sumber Manusia,

BHEUU

Markah

JUN

JPUUM, BHEUU 98

2 EAC 23 Aras 10, Bilik Mesyuarat

Perdana

3 EAC 11 Bahagian Penyiasatan

MdI

4 EAC 14 Bahagian Pendakwaan

MdI

Markah

JULAI

Markah

OGOS

Markah

SEPT

PURATA

90 91 98 97 94

91 91 95 95 93

91 84 98 95 92

5 EAC 2 Bahagian Syariah JBG 91 89 97 90 91.75

6

EAC 4

Bahagian Pengurusan

JBG

7 EAC 7 Bahagian Perakaunan

MdI

98 93 90 96 94.25

79 94 98 93 91

91 84 95 91 90.25

34


AHLI KUMPULAN EAC 16

Unit Sumber Manusia, BHEUU

KETUA

35


Kedudukan

Kod

EAC

Seksyen/Unit/Bahagian/Jabatan

8 EAC 18 Seksyen Kewangan

BHEUU

9 EAC 5 Aras 2, Surau,

Perpustakaan & Dewan

Harmoni

Markah

JUN

Markah

JULAI

Markah

OGOS

Markah

SEPT

PURATA

91 86 90 94 90.25

89 87 93 91 90

10 EAC 22 JPUUM, BHEUU 85 85 91 98 89.75

11 EAC 15 Seksyen Pembangunan,

BHEUU

85 80 92 96 88.25

12 EAC 3 Bahagian Sivil JBG 84 79 95 90 87

13 EAC 1 Aras G, Lobi 81 87 92 86 86.5

14 EAC 17 Unit Khidmat

Pengurusan, BHEUU

15 EAC 21 Unit Komunikasi

Korporat & Unit

Undang-Undang, BHEUU

86 79 88 92 86.25

74 83 92 95 86

36


Kedudukan

Kod

EAC

Seksyen/Unit/Bahagian/Jabatan

16 EAC 9 Bahagian Khidmat

Pengurusan 1 MdI

17 EAC 8 Bahagian Perundangan

MdI

18 EAC 10 Bahagian Khidmat

Pengurusan 2 MdI

Markah

JUN

Markah

JULAI

Markah

OGOS

Markah

SEPT

PURATA

84 82 83 94 85.75

74 81 96 91 85.5

84 81 82 93 85

19 EAC 20 Seksyen Dasar BHEUU 81 76 87 96 85

20 EAC 19 Seksyen Pengurusan

Maklumat BHEUU

21

EAC 6

Bahagian Teknologi

Maklumat MdI

79 77 84 93 83.25

74 67 91 94 81.5

22 EAC 12 Bahagian Likuidasi MdI 56 91 81 91 79.75

23 EAC 13 Bahagian Kebankrapan

MdI

77 46 92 96 77.75

37

More magazines by this user
Similar magazines