untuk kegunaan rasmi sahaja timbalan - timbalan ketua setiausaha ...

istiadat.gov.my

untuk kegunaan rasmi sahaja timbalan - timbalan ketua setiausaha ...

TERHAD4. KOSONG Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan(Dasar)Kementerian KewanganAras 10, Blok TengahKompleks Kementerian KewanganPresint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62592 Putrajaya.T. 8882 3030P. 8882 3000F. 8882 4554PENGERUSI MAJLIS RASMI KERAJAAN5. YBhg. Datuk Othman bin Haji Mahmood,P.M.W., A.M.N., B.C.M., P.J.P., P.J.K.(P.2.10.2011) ‘A’(YBhg. Datin Noorzaidah binti Omar)Pengerusi Jawatankuasa Majlis Rasmi /Timbalan Ketua Setiausaha KananJabatan Perdana MenteriAras 4, Blok B8 , Kompleks JPMPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8872 1800P. 8872 1957F. 8888 3834PEGAWAI-PEGAWAI GRED UTAMA ‘A’6. YBhg. Dato’ Dr. Sharifah Zarah binti SyedAhmad , D.P.S.K., K.M.N.(22.4.2009)(YBhg. Dato’ Mohd Sharif bin Yusof ,D.S.I.S.)7. YBhg. Dato’ Dr. Rothiah binti Omar, D.I.M.P.(1.9.2010)(Tuan Haji Abdullah bin Hassan)Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)Kementerian Sains, Teknologi dan InovasiAras 6, Blok C5, Kompleks CPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62662 Putrajaya.T. 8885 8175P. 8885 8000F. 8890 3973Timbalan Ketua Setiausaha (Penerangan)Kementerian Penerangan, Komunikasi &KebudayaanAras Bawah , Blok AKompleks Sultan Abdul SamadJalan Raja50610 Kuala Lumpur.2T. 2612 7670P. 2612 7600F. 2691 2385TERHAD


TERHAD8. YBhg. Dato’ Husni Zai bin Yaacob , D.P.S.K.(26.10.2010)(YBhg. Datin Norshiha binti Hasbullah)Timbalan Ketua Setiausaha IKementerian Luar NegeriAras 3, Wisma Putra INo. 1, Jalan Wisma Putra, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62602 Putrajaya.T. 8887 4141P. 8887 4000F. 8889 28519. YBhg. Datuk Hj. Ab. Ghaffar bin A. Tambi,D.M.S.M., D.S.M.(14.2.2011)(YBhg. Datin Rodziah binti Akasah)Timbalan Ketua Setiausaha (Kebudayaan)Kementerian Penerangan, Komunikasi &KebudayaanAras 1, Bangunan Sultan Abdul SamadJalan Raja50506 Kuala Lumpur.T. 2612 7769P. 2612 7600F. 2697 779110. YBhg. Dato’ Alwi bin Haji Ibrahim, D.I.M.P.(22.06.2011)(YBhg. Datin Roba’Aishah binti Mohd.Ghazali)Timbalan Ketua Setiausaha (Keselamatan)Kementerian Dalam NegeriAras 8, Blok D2, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62546 Putrajaya.P. 8886 3387F. 8889 172511. Encik Mohd Rizal bin Sheriff(1.4.2012)(K)(Puan Hasniza binti Ahmad Hassan)Timbalan Ketua Setiausaha (Perdagangan)Kementerian Perdagangan Antarabangsadan IndustriTingkat 14, Blok 10Kompleks Pejabat KerajaanJalan Duta50622 Kuala Lumpur.P. 6203 4494F. 6203 129212. YBhg. Datin Paduka Prof. Dr. Khatijahbinti Mohd Yusoff , D.S.I.S.,(P.1.11.2008) (Pinjaman)(YBhg. Dato’ Prof. Dr. Che Khalid bin CheYusoff, D.P.S.K., P.S.K.)Timbalan Ketua Setiausaha(Perkhidmatan Sains)Kementerian Sains, Teknologi dan InovasiAras 6, Blok C5, Kompleks CPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62662 Putrajaya.T. 8885 8016P. 8885 8000F. 8890 39723TERHAD


TERHAD13. YBhg. Dato’ Mohamad Khalid bin HajiShariff, D.I.M.P., J.S.M., A.A.P.(P.1.7.2010)(YBhg. Datin Hasmah binti Abu)Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan)Kementerian PertahananTingkat 4, Wisma PertahananJalan Padang Tembak50634 Kuala Lumpur.P. 2071 5050F. 2694 369414. YBhg. Dato’ Daud bin Tahir, D.I.M.P.,A.S.D.K.(P.26.8.2010)(YBhg. Datin Norsiah binti Md. Sah)Timbalan Ketua Setiausaha Kanan(Pengurusan)Kementerian Dalam NegeriAras 8, Blok D2, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62546 Putrajaya.T.P. 8882 5500F.15. YBhg. Dato’ Wan Khazanah binti IsmailD.S.P.J.(P.14.2.2011)(YBhg. Datuk Mohd Sani bin Adam,P.G.D.K.)16. YBhg. Dato’ Nik Rahmat bin Nik Taib,D.P.S.K.(P.9.4.2011)(YBhg. Datin Wan Rahimi binti Salleh)Timbalan Ketua Setiausaha(Pengurusan) Kementerian PelajaranAras 6, Blok E8, Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 PutrajayaT. 8884 6152P. 8884 6000F. 8889 5040Timbalan Ketua Setiausaha (Perindustrian)Kementerian Perdagangan Antarabangsadan IndustriTingkat 14, Blok 10Kompleks Pejabat Kerajaan,Jalan Duta50622 Kuala Lumpur.T. 6203 4468P. 6203 4494F. 6203 130117. YBhg. Datuk Dr. Che Abdul Rahim bin HajiNik, P.M.W.(P.15.4.2011)(YBhg. Datin Prof. Madya Dr. SharifahNorul Akmar binti Syed Zamri)Timbalan Ketua Setiausaha II(Pengurusan Alam Sekitar)Kementerian Sumber Asli dan Alam SekitarAras 16, Wisma Sumber AsliNo. 25, Persiaran Perdana, Presint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62574 Putrajaya4T. 8886 1626/1627P. 8886 1111F. 8889 4943TERHAD


TERHAD18. YBhg. Dato’ Dr. Mohd. Azhar bin HajiYahaya, D.S.A.P., J.S.M., P.M.P.(P.1.7.2011)(YBhg. Datin Noorizan binti Abu Bakar)Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)Kementerian KesihatanAras 12, Blok E7, Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62590 Putrajaya.T. 8883 2540P. 8883 3888F. 8889 530319. YBhg. Dato’ Dr. Mohd Ali bin Mohamad Nor,D.I.M.P.(P. 28.12.2011)(YBhg. Datin Zuraida binti Abdul Aziz)Timbalan Ketua Setiausaha IKementerian Sumber Asli dan Alam SekitarTingkat 16, Wisma Sumber AsliNo 25, Persiaran Perdana , Presint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62574 Putrajaya.T. 8886 1622P. 8886 1111F. 8889 495720. YBhg. Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman,D.S.I.S., A.M.N.(P.1.10.2012)(YBhg. Datin Rohani bin Mustaffa)Timbalan Ketua Setiausaha(Perdagangan Dalam Negeri)Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,Koperasi dan KepenggunaanAras 11, (Menara) No 13 , Persiaran PerdanaPresint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62623 Putrajaya.T. 8882 5558P. 8882 5500F. 8882 5567PEGAWAI-PEGAWAI GRED UTAMA ‘B’21. YBhg. Puan Sri Zaiton binti Mhad Ali,D.S.A.P., A.M.N., P.M.C.(26.10.2006)(YBhg. Tan Sri Mohamed Hashim binAhmad Makaruddin P.S.M., P.J.N., S.P.M.P.,K.M.N., A.M.N.)5Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi)Kementerian Kerja RayaTingkat 5, Blok A, Kompleks Kerja RayaJalan Sultan Salahuddin50580 Kuala Lumpur.T. 2771 4054P. 2711 1100F. 2771 4056TERHAD


TERHAD22. YBhg. Datuk Haji Omar bin AbdulRahman, P.M.W.(15.7.2007)(YBhg. Datin Pauziah binti Saaid)Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)Kementerian Pengajian TinggiAras 16, No. 2, Menara 2Jalan P5/6, Presint 562200 PutrajayaT. 8870 5061P. 8870 6000F. 8870 680623. YBhg. Dato’ Haji Mohd Shariff bin Hussin,D.S.A.P., D.S.M., A.M.N. B.C.M.(16.11.2007)(KUP)(YBhg. Datin Hapidzah binti Hassan)Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)Kementerian Sumber ManusiaAras 9, Blok D3, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62530 Putrajaya.T. 8886 5023P. 8886 5000F. 8889 240324. YBhg. Dato’ Yap Kin Sian, D.P.M.S.(10.12.2007)(YBhg. Datin Gan Kim Yan)Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi)Kementerian PengangkutanAras 7, Blok D5, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62616 Putrajaya.T. 8886 6002P. 8886 6000F. 8889 166025. YBhg. Dato’ Nasir bin Mat Dam, D.I.M.P.(25.2.2008)(YBhg. Datin Kamisah binti Supian)Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan)Kementerian Kerja RayaTingkat 5, Blok A, Kompleks Kerja RayaJalan Sultan Salahuddin50580 Kuala Lumpur.T. 2771 4031P. 2711 1100F. 2711 737526. YBhg. Dato’ Dr. Baharom bin Jani, D.S.N.S.,P.P.T.(5.5.2008)(YBhg. Datin Maimon binti Maarof)Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan)Kementerian Pertanian dan Industri Asas TaniAras 15 Wisma TaniNo. 28, Persiaran Perdana, Presint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62624 Putrajaya6P. 8888 6648F. 8888 0741TERHAD


TERHAD27. YBhg. Dato’ Sabariah binti Hassan, D.I.M.P.(1.9.2008)(KUP)(Encik Abd. Razak bin A. Rahim)Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi)Kementerian Pembangunan Wanita, Keluargadan MasyarakatAras 36No.55, Persiaran Perdana Presint 462100 PutrajayaT. 8323 1055P. 8323 1000F. 8323 200528. YBhg. Datin Noriah binti Hashim, J.S.M.(22.12.2008)(YBhg. Dato ‘ Jamshah bin Mustapa,D.I.M.P., S.A.P., A.M.N.)Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)Kementerian Perumahan dan KerajaanTempatanAras 17No. 51 Persiaran Perdana, Presint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 PutrajayaT. 8891 5038P. 8891 5000F. 8891 501529. YBhg. Dato’ Nursiah binti ArshadD.P.M.P., J.S.M., A.M.P.(1.4.2009)(Encik Mohamed MusaddikMajid)AbdulTimbalan Ketua Setiausaha (Dasar)Kementerian Kemajuan Luar Bandardan WilayahAras 30, No. 47, Persiaran Perdana, Presint 4,Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 Putrajaya.T. 8891 2061P. 8891 2000F. 8888 230330. YBhg. Dato’ Haji Yussoff bin Dohab,D.I.M.P., D.S.D.K.(23.6.2009)(YBhg. Datin Rohani binti Saad)Timbalan Ketua Setiausaha (Sosial Ekonomi)Kementerian Kemajuan Luar Bandardan WilayahAras 30, No. 47, Persiaran PerdanaPresint 4,Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 Putrajaya.T. 8891 2064P. 8891 2000F. 8888 23087TERHAD


TERHAD31. YBhg. Datin Mahani Tan binti Abdullah(26.8.2010)(YBhg. Datuk Zulkifli bin Ibrahim, P.M.W.)Timbalan Ketua Setiausaha (Konsumerismedan Pengurusan)Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,Koperasi dan KepenggunaanAras 11, (Menara) , No 13, Persiaran PerdanaPresint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62623 Putrajaya.T. 8882 5550P. 8882 5500F. 8882 556832. Encik Harjeet Singh a/l Hardev Singh(19.9.2010)(Puan Amreeta Kaur)Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)Kementerian Pembangunan Wanita, Keluargadan MasyarakatAras 36, No.55, Persiaran Perdana Presint 462100 PutrajayaT. 8323 1044P. 8323 1000F. 8323 200433. Encik Che Azemi bin Haron(15.11.2010)(Puan Radziah binti Husin)Timbalan Ketua Setiausaha (Komunikasi)Kementerian Penerangan, Komunikasi danKebudayaanAras 2, Blok C, Kompleks Sultan Abdul SamadJalan Raja50610 Kuala LumpurT. 2612 4701P. 2612 7600F. 2697 516134. Encik Borhan bin Dolah, J.S.M.(P.18.8.2010)(Puan Siti Salmiah binti Haji Jaafar)Timbalan Ketua SetiausahaJabatan Perdana MenteriAras 4, Blok B8Kompleks Jabatan Perdana MenteriPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 PutrajayaT. 8872 1803P. 8872 1957F. 8872 18048TERHAD


TERHAD35. Encik Badaruddin bin Mahyudin(P.1.9.2010)(Puan Subkiah binti Jamaludin)Timbalan Ketua Setiausaha (Tenaga)Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau & AirAras 2, Blok E4/5, Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62668 Putrajaya.T. 8883 6280P. 8883 6000F. 8889 133536. Puan Hajah Nor’aini binti Abdul Wahab(P.7.9.2010)(Tuan Haji Ismail bin Shariff)Timbalan Ketua Setiausaha (Teknologi Hijau)Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau & AirAras 3, Blok E4/5, Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62668 Putrajaya.T. 8883 6219P. 8883 6000F. 8889 362937. YBhg. Ambassador Dato’ SelwynVijayarajan Das, D.I.M.P.(P. 26.10.2010)(YBhg. Datin Renuka Das)Timbalan Ketua Setiausaha IIKementerian Luar NegeriAras 2, Wisma Putra IINo. 1, Jalan Wisma Putra, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62602 Putrajaya.T. 8887 4411P. 8887 4000F. 8889 278838. YBhg. Dato’ Raihan bin Shariff, D.B.N.S.(P.6.12.2010)(YBhg. Datin Rosmiah binti Anuar)Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan)Kementerian Pertanian dan Industri Asas TaniAras 15, Wisma Tani,No 28, Persiaran PerdanaPresint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62624 PutrajayaT. 8870 1019P. 8870 1479F. 8888 855339. YBrs. Dr. Junaida Lee binti Abdullah(P.28.1.2011)(Tuan Syed Mohd bin Syed Abdul Rahman)Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)Kementerian PelanconganAras 17, No. 2, Menara 1Jalan P5/6, Presint 5Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62200 Putrajaya9T. 8891 7072P. 8891 7000F. 8891 7060TERHAD


TERHAD40. Cik Chin Phaik Yoong(P.7.2.2011)Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan)Kementerian KesihatanAras 12, Blok E7, Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62590 Putrajaya.T. 8883 2542P. 8883 3888F. 8888 546141. YBhg. Datuk Dr. Ismail bin Haji Bakar,D.P.S.M.(P.14.2.2011)(Peminjaman)(YBhg. Datin Jamaliah binti Othman)Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)Tingkat 6, Wisma PertahananJalan Padang Tembak50634 Kuala Lumpur.P. 2071 5123F. 2691 540242. Encik Nagarajan a/l N. Marie @ MarieChettyA.M.N., D.N.S.(P .25.2.2011)(Puan Suseela a/p Narayanasamy)Timbalan Ketua Setiausaha (Komoditi)Kementerian Perusahaan Perladangan& KomoditiAras 10, No. 15, Persiaran Perdana, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62654 Putrajaya.T. 8880 3367P. 8880 3300F. 8887 820643. YBhg. Dato’ Zaidon bin Haji Asmuni,D.I.M.P., S.M.P., A.A.P.(P.1.6.2011)(YBhg. Datin Rahimah binti Awaludin)44. YBhg. Dato’ Mohd Jamal bin Mahussin,D.P.M.P., D.I.M.P.(P.1.7.2011)(YBhg. Datin Nik Juriah binti Jaffar)Timbalan Ketua Setiausaha (Strategik)Kementerian Belia dan SukanAras 15, Menara KBS, Lot 4G4Presint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62570 PutrajayaT. 8871 3015P. 8871 3333F. 8888 8721Timbalan Ketua Setiausaha(Pembangunan & Perancangan)Kementerian Wilayah Persekutuan &Kesejahteraan BandarAras 3, Blok 2, Menara Seri Wilayah, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 Putrajaya.T. 8889 7978P. 8889 7888F. 8889 782510TERHAD


TERHAD45. Puan Ruhaizah binti Mohamed Rashid(P.21.9.2011)(Encik Mhd. Said bin Shafie)46. YBhg. Dato’ Rohana binti Ramli, D.I.M.P.,A.M.N.(P.2.11.2011)47. Puan Hasnah binti Haji Salleh(P.15.12.2011)(Tuan Haji Baharuddin bin Abd. Hamid)48. YBhg. Dato’ Jalil bin Marzuki, D.S.P.N.,J.S.M., B.C.N.(P.10.2.2012)(YBhg. Datin Foziyah binti Nasir)Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan)Kementerian PengangkutanAras 7, Blok D5, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62616 Putrajaya.T. 8886 6003P. 8886 6000F. 8889 1660Timbalan Ketua Setiausaha IIIKementerian Luar NegeriAras 2, Wisma Putra IINo. 1, Jalan Wisma Putra, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62602 Putrajaya.T. 8887 4197P. 8887 4000F. 8889 2939Timbalan Ketua SetiausahaJabatan Perdana MenteriAras 4, Blok B8Kompleks Jabatan Perdana MenteriPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 PutrajayaT. 8872 1803P. 8872 1957F. 8872 1804Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)Kementerian PertahananTingkat 3, Wisma PertahananJalan Padang Tembak50634 Kuala Lumpur.T. 2071 5020P. 2071 5050F. 2694 369249. Encik Mohd Sahar bin Darusman(P.22.3.2012)(Puan Siti Hajar binti Lebai Karim)Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)Kementerian Sumber ManusiaAras 9, Blok D3, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8886 5033P. 8886 5000F. 8889 238711TERHAD


TERHAD50. Encik Rashidi bin Hasbullah(P.22.3.2012)(Puan Ramlah binti Mohd. Salleh)Timbalan Ketua Setiausaha (Pelancongan)Kementerian PelanconganAras 17, No. 2, Menara 1, Jalan P5/6, Presint 5Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62200 PutrajayaT. 8891 7073P. 8891 7000F. 8891 706151. Encik Yong Bun Fou(P.8.5.2012)(Puan Fong Chee Peng)Timbalan Ketua Setiausaha(Dasar & Pembangunan)Kementerian Perumahan dan KerajaanTempatanAras 17, No. 51 Persiaran Perdana , Presint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 PutrajayaT. 8891 5035P. 8891 5000F. 8891 501452. YBhg. Dato’ Haji Wan Ali bin Besar, D.I.M.P.,S.M.P., A.M.P.(P.15.6.2012)(YBhg. Datin Sakinah binti Omar)Timbalan Ketua Setiausaha Kanan(Pendaftar dan Imigresen)Kementerian Dalam NegeriAras 11, Blok D1, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62546 Putrajaya.T. 8886 3426P. 8886 3000F. 8888 495053. YBhg. Datuk Haji Hasim bin Haji Ismail,P.M.W.(P.16.8.2012)(YBhg. Hajah Muhaini binti Haji Ahmad)Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)Kementerian Wilayah Persekutuan danKesejahteraan BandarAras 2, Blok 2, Menara Seri Wilayah, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 Putrajaya.T. 8889 7890/7891P. 8889 7888F. 8888 017054. YBhg. Dato’ Haji Abd. Shukor bin Ibrahim,D.I.M.P.(P.18.9.2012)(KUP)(YBhg. Datin Kamariah binti Kamari)Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan)Kementerian PelajaranAras 7, Blok E8, Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 Putrajaya12T. 8884 6101P. 8884 6000F. 8889 4352TERHAD


TERHAD55. KOSONG Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan)Kementerian Pengajian TinggiAras 16, No. 2, Menara 2Jalan P5/6, Presint 562200 PutrajayaT. 8870 5071P. 8870 6000F. 8870 6808PEGAWAI-PEGAWAI GRED UTAMA ‘C’56. YBhg. Datuk Jamil bin Haji Salleh,D.M.S.M., D.S.M., B.K.T., P.P.S.(P.8.11.2010)(YBhg. Datin Dr. Asmah binti Samad)Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)Kementerian Belia dan SukanAras 8, Menara KBS,No. 27, Persiaran PerdanaPresint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62570 PutrajayaT. 8871 3401P. 8871 3333F. 8888 876757. Tuan Haji Mohamad Sanuri bin Shahid(P.28.1.2011)(KUP)(Puan Roslina binti Abdullah)Timbalan Ketua Setiausaha(Perancangan Strategik dan Pengurusan)Kementerian Perusahaan Perladangandan KomoditiAras 10, No. 15, Persiaran PerdanaPresint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62654 Putrajaya.T. 8880 3342P. 8880 3300F. 8880 3345SUMBER:BAHAGIAN ISTIADAT & URUSETIA PERSIDANGAN ANTARABANGSAJABATAN PERDANA MENTERIDiusahakan oleh Protokol(Peringatan: Senarai ini dipinda dari semasa ke semasa….)13TERHAD

More magazines by this user
Similar magazines