LAPORAN TAHUNAN 2015

stormuzik

Teknologi Untuk Pendidikan Bestari

http://btpnsabah.moe.gov.my


KATA-KATA ALUAN KPP BTPN SABAH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Sejahtera.

Saya bersyukur ke hadrat Allah SWT, kerana dengan limpah kurnia-Nya, Bahagian

Teknologi Pendidikan Negeri Sabah (BTPNS) dapat menyediakan laporan

tahunannya.

Laporan tahunan BTPN diterbitkan bagi menggambarkan fungsi unitunit

dan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakannya sepanjang tahun. Di tahun 2015

BTPN dan rangkaian (PTPB dan PKG) telah melaksanakan pemantauan dan

memberi khidmat bantu di sekolah seluruh negeri bagi memastikan ia beroperasi

seperti yang dirancangkan, memastikan pelaksanaan Pusat Sumber Sekolah,

penggunaan bahan MBMMBI berjalan lancar, membantu sekolah mencapai

sekurang-kurangnya 3 bintang berdasarkan penilaian SSQS dan membantu

membuat liputan aktiviti Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Sejajar dengan

matlamat kerajaan untuk mengembangkan modal insan serta meningkatkan

penggunaan Internet dalam kalangan masyarakat, BTPN memberi pendedahan

penggunaan Virtual Learning Environment (VLE) secara mampan dan berterusan.

BTPN adalah salah satu peneraju transformasi ICT dan merupakan

tempat rujukan beberapa kepakaran dalam penghasilan bahan bantu belajar dan

pelaksanaan program ICT. Sehubungan itu, BTPN telah membantu Jabatan

Pendidikan Negeri Sabah dalam beberapa program yang berkaitan dengan

kemajuan dan pemantapan aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum sekolah seluruh

negeri.

Akhir kata, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan

tahniah dan terima kasih kepada Jawatankuasa Penerbitan Buku Laporan Tahunan

2015 atas usaha sehingga laporan ini dapat diterbitkan.

Sekian, Wassalam.

AHAMAD BIN HAJI JAIS

Ketua Penolong Pengarah

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sabah

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 1


Jawatankuasa Kerja Penerbitan

Penasihat

: Ahamad bin Haji Jais

Ketua Penolong Pengarah

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sabah

Pengerusi

: Saliudin bin Haji Salleh

Penolong Pengarah

Unit Penyiaran dan Teknikal

Ketua Editor : Khairulhaidi Bin Abdul Wahab

Sidang Pengarang

: 1. June Allau Tadam

2. Shim Thou Choon

3. Editha binti James Ginibun

4. Fazlye Gubal bin A. Jafer

5. Junndiah @ Junaidah binti Majit

6. Dg. Shuanah binti Aslie

7. Julitah Andau

8. Rasmina @ Clementine bt. Emin

Rekaletak

: Aidey bin Duli

Pembaca Pruf

: 1. JC Jane Canisius James

2. Syahrin bin Salleh

Jurufoto

: 1. Azrul bin Mohamad

2. Anthony bin Gibal

Edaran

: 1. Jalina Guasai

2. Mohd. Nazib bin Mohamed Nun

2

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Visi

Meneraju transformasi generasi bestari melalui teknologi pendidikan.

Misi

Pembangunan kapasiti dan peningkatan kualiti pengurusan instruksional menerusi

pembudayaan inovasi teknologi pendidikan.

Moto

‘Teknologi Untuk Pendidikan Bestari’

Falsafah BTPN

Bahawa penggunaan pelbagai jenis media pendidikan secara terancang boleh

mengukuhkan proses PdP di sekolah serta memberi peluang kepada setiap murid

untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik dan berkesan

sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk mengembangkan potensi

setiap individu secara menyeluruh dan bersepadu.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 3


Objektif BTPN Sabah

Membudayakan penggunaan ICT dalam teknologi pendidikan bagi meningkatkan

kualiti pengajaran dan pembelajaran, keberkesanan pengurusan dan pentadbiran

sekolah serta kompetensi guru secara berterusan:

1. Memberi khidmat teknikal kepada murid dan guru dalam penggunaan teknologi

pendidikan.

2. Mencari alternatif-alternatif dan inovasi baru teknologi pendidikan yang sesuai bagi

kegunaan murid dan guru.

3. Membangun bahan teknologi pendidikan yang berkualiti bagi meningkatkan akses

ilmu kepada murid dan guru.

4. Meningkatkan kecekapan pengurusan teknikal dan kemudahan PSS terkini bagi

menyokong peningkatan kualiti PdP.

5. Memberi khidmat konsultansi teknologi peralatan dan inovasi berkaitan peralatan

ICT oleh guru dan murid.

Piagam Pelanggan

Kami warga Bahagian Teknologi Pendidikan dengan penuh tekad dan iltizam, berjanji

menyempurnakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kami untuk:-

‣ Mengambil tindakan terhadap aduan masalah ICT KPM di sekolah dalam

tempoh dua (2) hari bekerja.

‣ Membangun dan membekalkan 500 judul bahan sokongan PdP ke sekolah

dalam tempoh setahun.

‣ Memberi khidmat bantu dan nasihat kepakaran dalam pengurusan Pusat

Sumber Sekolah kepada 750 buah sekolah dalam tempoh setahun

‣Menyiarkan bahan pendidikan di portal EduWebTV dalam bentuk audio dan

video bagi kegunaan pembelajaran kendiri murid serta membantu guru dalam

PdP di bilik darjah.

‣ Membantu sekolah untuk mencapai tahap minimum tiga bintang berdasarkan

Smart School Qualification Standard dalam tempoh setahun

4

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


1. Unit Pengurusan Strategik (UPS)

SENARAI KAKITANGAN

SUHAILEE HJ AHMAD

Penolong Pengarah DG48(KUP)

KASSIM ALIAS SUHAIFUDON

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG42(KUP)

MULYANI BIN DOTO

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG38(KUP)

JALINA GUASAI

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG34(KUP)

DG. SHUANAH BINTI ASLIE

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG32(KUP)

MOHD AZLAN BIN REPING

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG32(KUP)

AB KASIM AB RAZAK

N22

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 5


Unit Pengurusan Strategik

SENARAI KAKITANGAN

SITI HAIRIN BINTI DATU OKAR

N17

RITHAUDEEN BIN EDRIS

N17

NURIMAH BINTI SAMAT

N22(KUP)

MAIRIN BINTI EKUN

N17(KUP)

JULIA LOWOYON @ MARGARETE

N17(KUP)

MASLUNGAN BINTI UNSOH

N17(KUP)

SUDOK @ AHMAD BIN AMIN

N11

MOHD AZMY BIN SAINI

N11

SUHILMI BIN ISMAIL

N11

JASNIE BIN KAHAR

N11

MOHD AFFANDE BIN SHUIB

H11

ROSLAN BIN ABDUL RAHMAN

H11

AMPUAN ABDUL HALIM SUKRI

H11

6

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH

NENRIDDY BIN TERAMAN

H11


Laporan Unit Pengurusan Strategik

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 7


Laporan Unit Pengurusan Strategik

SENARAI NAMA PEGAWAI BARU YANG BERKHIDMAT DI BTPN

SABAH TAHUN 2015

BIL.

NAMA PEGAWAI

GRED

JAWATAN

TEMPAT BERTUGAS

TARIKH

KUATKUASA

PENEMPATAN

BTPN PTPB PKG

1

ISABELLA BRIDGET

JOANES

N17 BEAUFORT 05.01.2015

2 SHELIANA BINTI JOPIUN W17 BTPN 02.03.2015

3 SARIMAH BINTI DIUN

DG42

(KUP)

KOTA BELUD 01.08.2015

4 JULITAH ANDAUN

DG32

(KUP)

SABAH 01.08.2015

5

RUSMAWATI BINTI

HUSSIN

DG41

(KUP)

BELURAN 01.08.2015

6 LEWELL MELL VIN SIKIN A17 KUDAT 03.08.2015

7 LIDWENNA THIEN

DG32

(KUP)

PENAMPANG 01.10.2015

8

NOORLAILA BINTI

HELLENG

DG32

(KUP)

KUNAK 01.12.2015

8

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pengurusan Strategik

SENARAI NAMA PEGAWAI YANG KELUAR DARI BTPN SABAH TAHUN 2015

BIL

NAMA PEGAWAI

GRED

JAWATAN

TARIKH

KUATKUASA

PERTUKARAN

1 SITI HASMAH BINTI ABU HASHIM FT17 5. 1. 2015

2 HENDRY BIN ASIT N17 5. 1. 2015

4 HAMLY BIN SALLEH @ KURONY S17 20.08.2015

5 NURUL FARHANA BINTI ABD. RAHMAN N17 05.10.2014

6 MOHD ROZAN BIN AB JIFNEH JA29 05.10.2015

7 SUHANA BINTI MAIDIN S17 30.12.2015

TEMPAT BERPINDAH

PKG TELUPID KE SK.

BRANTIAN, TAWAU

PKG BEAUFORT KE

SK. LONG PASIA,

SIPITANG

PTPB KOTA KINABALU

KE IPG TAWAU

PKG TELUPID KE IPG

TAWAU

BTPN SABAH KE

KOLEJ VOKASIONAL,

BEAUFORT

IPG KAMPUS BATU

LINTANG SARAWAK

SENARAI NAMA PEGAWAI YANG BERSARA TAHUN 2015

BIL.

NAMA PEGAWAI

GRED TARIKH

JAWATAN KUATKUASA

1 DAYANG NORMAH BINTI MOHD YUSOF DGA34 26.04.2015

2 CHONG LI DON @ ANNY MARY CHONG W22(KUP) 23.06.2015

3 PHILLIP KILIN BIN GUDARU DG34 02.10.2015

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 9


Laporan Unit Pengurusan Strategik

PENYATA PENGISIAN & KEKOSONGAN PERJAWATAN BTPN SABAH JAWATAN

GURU DAN BUKAN GURU BERDASARKAN SENARAI PERJAWATAN B.63

TAHUN 2015

Butiran

Tajuk/Gred Jawatan

Bil.

Jawatan

2015

Bil.

Pengisian

Dis. 2015

Bil.

Kekosongan

Dis. 2015

Catatan

408 Ketua Penolong Pengarah, Pegawai 1 1

Perkhidmatan Pendidikan, Gred

DG48/

DG52 (KUP). Jawatan Hakiki

Pegawai

Perkhidmatan Pendidikan, Gred

DG48

409 Penolong Pengarah, Pegawai 2 2 DG48(KUP) - 1

Perkhidmatan Pendidikan, Gred

DG44/

DG48 (KUP). Jawatan Hakiki

Pegawai

Perkhidmatan Pendidikan, Gred

DG44

410 Penolong Pengarah, Pegawai 6 6 DG44(KUP) - 3

Perkhidmatan Pendidikan, Gred

DG41/

42/DG44 (KUP). Jawatan Hakiki

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan,

Gred DG41/42

411 Pegawai Teknologi Pendidikan, 15

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan,

Gred DG34/DG38/DG41/42 (KUP).

Jawatan Hakiki Pegawai

Perkhidmatan

Pendidikan, Gred DG34

4.1 BTPN 8 1 DG38(KUP) 5,

DG42(KUP) 1

4.2 PTPB Kota Kinabalu 1 DG42(KUP)

4.3 PTPB Kota Belud 1 DG38(KUP)

4.4 PTPB Beaufort 1

4.5 PTPB Keningau 1

4.6 PTPB Sandakan 1 DG38(KUP)

4.7 PTPB Tawau 1 DG42(KUP)

10

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pengurusan Strategik

412 Pegawai Teknologi Pendidikan, 24

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan,

Gred DG32/DG34/DG38/DG41/42

(KUP).

Jawatan Hakiki Pegawai

Perkhidmatan

Pendidikan, Gred DG32

5.1 BTPN 17 1 DG34(KUP) 4,

DG42(KUP) 6

5.2 PTPB Kota Kinabalu 1

5.3 PTPB Kota Belud 1

5.4 PTPB Beaufort 1 DG34(KUP)

5.5 PTPB Keningau 1 DG34(KUP)

5.6 PTPB Sandakan 1 DG34(KUP)

5.7 PTPB Tawau 1 DG34(KUP)

413 Pegawai Teknologi Pendidikan, 26 24 2 DG34(KUP) 10,

DG42(KUP) 3

Pusat Kegiatan Guru, DG41(KUP) 1

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan,

Gred DG32/DG34/DG38/DG41/42

(KUP).

Jawatan Hakiki Pegawai

Perkhidmatan

Pendidikan, Gred DG32

414 Pegawai Teknologi Pendidikan, 9 7 2 DG32(KUP) - 6

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan,

Gred

DG29/DG32/DG34/DG38/DG41/42

(KUP). Jawatan Hakiki Pegawai

Perkhidmatan Pendidikan, Gred

DG29

415 Pegawai Teknologi Pendidikan, 26 18 8 DG32(KUP) 10, DG34(

KUP) 3

Pusat Kegiatan Guru, DG42(KUP) 3

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan,

Gred

DG29/DG32/DG34/DG38/DG41/42

(KUP). Jawatan Hakiki Pegawai

Perkhidmatan Pendidikan, Gred

DG29

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 11


Laporan Unit Pengurusan Strategik

416 Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/ 1 0 1 Berkuat kuasa mulai 1

November 2013.

Penolong Jurutera, Gred

JA29/30/JA36

Jawatan Kader Jabatan

Kerja Raya

(TBK 13 Tahun) Khas Untuk

Penyandang.

Jawatan Hakiki Pembantu

Kemahiran

Gred H22

417 Pembantu Tadbir

(Perkeranian/Operasi),

Gred N22

1 1 0 Berkuat kuasa mulai 1

Julai 2013

418 Pembantu Laut, Gred A17/A22 5 5 0 Berkuat kuasa mulai 1

Julai 2013.

(TBK 13 Tahun) Untuk Pusat

Kegiatan

Jawatan Kader Jabatan

Laut

Guru

Sabah

419 Juruteknik Komputer, Gred

FT17/FT22

(TBK 13 Tahun)

420 Juruteknik Komputer, Gred

FT17/FT22

(TBK 13 Tahun) Untuk Pusat

Kegiatan

Guru

2 2 0 Berkuat kuasa mulai 1

Julai 2013

26 21 5 Berkuat kuasa mulai 1

Julai 2013

421 Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/ 4 4 0 Berkuat kuasa mulai 1

November 2013.

Penolong Jurutera, Gred

JA29/30/JA36

Jawatan Kader Jabatan

Kerja Raya.

(TBK 13 Tahun) Khas Untuk

Penyandang.

Jawatan Hakiki Pembantu

Kemahiran

Gred H17/H22 (TBK 13 Tahun)

12

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pengurusan Strategik

422 Pembantu Tadbir

(Perkeranian/Operasi)

8 0 Berkuat kuasa mulai 1

Julai 2013

Gred N17/N22 (TBK 13 Tahun)

12.1 BTPN 4

12.2 PTPB Kota Belud 1

12.3 PTPB Keningau 1

12.4 PTPB Sandakan 1

12.5 PTPB Tawau 1 N22 (KUP)

423 Pembantu Tadbir

(Perkeranian/Operasi)

Gred N17/N22 (TBK 13 Tahun)

Untuk

Pusat Kegiatan Guru

424 Pembantu Tadbir

(Perkeranian/Operasi)

Gred N17/N22 (TBK 13 Tahun),

Jawatan Jumud, Khas Untuk

Penyandang

Jawatan Hakiki, Pembantu Tadbir

Rendah, Gred N11/N14 (TBK 13

Tahun)

26 25 1 Berkuat kuasa mulai 1

Julai 2013

N22 (KUP) - 1

4 4 0 Berkuat kuasa mulai 1

Julai 2013

425 Penyelia Asrama Gred N17/N22 1 1 0 Berkuat kuasa mulai 1

Julai 2013

(TBK 13 Tahun)

426 Pembantu Perpustakaan Gred

S17/S22

4 Berkuat kuasa mulai 1

Julai 2013

(TBK 13 Tahun)

Jawatan Kader Jabatan

14.1 BTPN 3 Perpustakaan Negara

14.2 PTPB Kota Kinabalu 0 1

427 Pembantu Tadbir (Kewangan), 3 Berkuat kuasa mulai 1

Julai 2013

Gred W17/W22 (TBK 13 Tahun)

15.1 BTPN 1 1

15.2 PTPB Beaufort 1

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 13


Laporan Unit Pengurusan Strategik

428 Pemandu Kenderaan, Gred

H11/H14

(TBK 13 Tahun)

9 7 2 Berkuat kuasa mulai 1

November 2013

429 Pemandu Kenderaan, Gred R3/R6 1 1 0 Berkuat kuasa mulai 1

November 2013

(TBK 13 Tahun) Jawatan Jumud,

Khas

Untuk Penyandang. Jawatan

Hakiki

Pemandu Kenderaan, Gred

H11/H14

(TBK 13 Tahun)

430 Pembantu Operasi, Gred N11/N14 5 5 0 Berkuat kuasa mulai 1

November 2013

(TBK 13 Tahun)

JUMLAH 209 184 25

MAKLUMAT PEGAWAI DAN LNPT 2014 (PENERIMA APC) BAHAGIAN

TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SABAH

BIL NAMA GELARAN JAWATAN GRED

1 DAYANG NORMAH BINTI MOHD YUSOF

PEGAWAI TEKNOLOGI

PENDIDIKAN

DG34

2 SYAMSIAH SIKIN @ SIKIN BINTI ANGKAUS

PEGAWAI TEKNOLOGI

PENDIDIKAN

DG32

14

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pengurusan Strategik

BIL NAMA GELARAN JAWATAN GRED

3 AIDEY BIN DULI

PEGAWAI TEKNOLOGI

PENDIDIKAN

DG32

4 JIBRAN @ MOHD AZLAN BIN UMPAI

PEGAWAI TEKNOLOGI

PENDIDIKAN

DG32

5 MOHAMAD AZUAN BIN AZAMAIN

PEGAWAI TEKNOLOGI

PENDIDIKAN

DG29

6 IZEANNAH BINTI IBRAHIM

PEGAWAI TEKNOLOGI

PENDIDIKAN

DG29

7 MOHAMMAD HANAFIAH BIN ABDUL WAHAB

PEGAWAI TEKNOLOGI

PENDIDIKAN

DG29

8 CHONG LI DON @ ANN MARY CHONG

PEMBANTU TADBIR

(KEWANGAN)

W22(KUP)

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 15


Laporan Unit Pengurusan Strategik

BIL NAMA GELARAN JAWATAN GRED

9 AFRA SYRNEY JASNEY

PEMBANTU TADBIR

S17

10 NORMALAH BINTI HASHIM

PEMBANTU TADBIR

N17

11 HAMIDAH BINTI HAMID

PEMBANTU TADBIR

N17

12 RIMI BINTI ABD AZIS

JURUTEKNIK

FT17

13 JUMIATI BINTI ALIMUDDIN

JURUTEKNIK

FT17

16

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pengurusan Strategik

BIL NAMA GELARAN JAWATAN GRED

14 MOHD AZMI BIN SAINI

PEMBANTU OPERASI

N11

15 NENRIDDY BIN TERAMAN

PEMANDU KENDERAAN

H11

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 17


2. Unit Kewangan dan Perolehan (UKP)

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : HJH AIDAH BINTI PUASA (Pengelola Cemerlang)

SHIM THOU CHOON

(Pegawai Teknologi Pendidikan)

ROSLEE BIN AGALI AMAT (Pembantu Tadbir Kewangan)

ROMZI BIN AHMAD

(Ketua Unit Kewangan)

MOHD NAZIB BIN MOHAMED NUN (Pembantu Tadbir Kew)

SHEALIANA BINTI JOPIUN (Pembantu Tadbir Kew)

KAMARIAH BINTI MANTAMIN (Pembantu Tadbir Kew)

18

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Kewangan dan Perolehan

Bengkel Pengurusan Kewangan

AKTIVITI UTAMA

Pada 3 hingga 6 Mac 2015, Bengkel Pengurusan Kewangan telah diadakan di

makmal komputer BTPN Sabah, seramai 31 orang staf kewangan BTPN dan

Rangkaian telah menghadiri bengkel ini. Bengkel ini adalah bertujuan untuk

memantapkan pengurusan kewangan di PTJ masing-masing di samping itu

juga dapat pelaksanaan sistem ePerolehan sepenuhnya. Penceramah undangan

daripada pihak Commerce Dot Com Sdn Bhd (CDC) telah dijemput untuk

memberikan ceramah dalam bengkel ini.

Gambar-gambar semasa Bengkel Pengurusan

Kewangan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 19


Laporan Unit Kewangan dan Perolehan

Pengauditan Pengurusan Kewangan Dalam KPM

Pada 11 hingga 15 Mei 2015, Pasukan Audit Dalam KPM yang diketuai oleh

Puan Rina binti Rahmat telah membuat Pengauditan terhadap Pengurusan

Kewangan BTPN Sabah. Skop pengauditan yang telah dijalankan adalah

meliputi semakan terhadap rekod-rekod yang diselenggarakan dari bulan Januari

hingga April 2015.

Rumusan :

Senarai dokumen yang perlu disemak adalah :

a) Kawalan Pengurusan

b) Kawalan Bajet

c) Kawalan Terimaan

d) Kawalan Perbelanjaan

e) Pengurusan Wang Amanah

f) Pengurusan Aset Kerajaan

g) Pengurusan Aset Kerajaan

h) Pengurusan Kenderaan

Hasil daripada pengauditan yang telah dijalankan mendapati pada keseluruhan

pengurusan kewangan di BTPNS perlu dipertingkatkan lagi. Kelemahan

berbangkit perlu diperbetulkan dengan memberi kesedaran dan latihan kepada

pegawai berkenaan terhadap bidang masing-masing. Tindakan preventive juga

perlu diambil bagi memastikan kelemahan yang sama tidak berulang dengan

memastikan wujudnya pemantauan oleh pihak pengurusan.

20

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Kewangan dan Perolehan

JADUAL AKTIVITI SEPANJANG TAHUN 2015

BIL AKTIVITI TARIKH Pegawai terlibat Catatan

1 Mesyuarat Pengurusan

Kewangan Dan Akauan

(JPKA) BTPN/PTPB & PKG

Sabah

2 Mesyuarat Jawatankuasa

Pengurusan Aset Alih

Kerajaan BTPN Sabah

3 Pemantauan kewangan ke

PTPB Tawau

4 Menghantar laporan prestasi

perbelanjaan BTPN/PTPB &

PKG Sabah ke BTP, KPM

setiap bulan

5 Menghantar laporan e-bil

kepada Bahagian Kewangan

KPM 2 kali sebulan

6 Pasukan Naziran eSPKB

yang di Ketuai oleh Puan

Normala binti Ramlin telah

membuat pemerhatian ke atas

BTPN Sabah bagi pematuhan

panduan pengguna PTJ

eSPKB dan peraturanperaturan

semasa yang

berkuat kuasa

22/01/2015

29/04/2015

04/08/2015

01/12/2015

23/04/2015

29/06/2015

22/09/2015

24/11/2015

30/11/ 2015

31/01/2015

28/02/2015

31/03/2015

30/04/2015

31/05/2015

30/06/2015

31/07/2015

31/08/2015

30/09/2015

28/10/2015

30/11/2015

30/12/2015

01-15hb

15-30hb

Setiap bulan

01 hingga

02/4/2015

-Semua Ketua Unit

-Semua PTP 1 (PTPB

& PKG )

-Jawatankuasa

Pengurusan Aset

-Ketua Unit

Kewangan

-2 orang staf unit

Kewangan

-Ketua Unit

Kewangan

-Staf Unit Kewangan

& Rangkaian

-Staf Unit Kewanagan

& Rangkaian

-KPP

-Semua Ketua Unit

-Semua Staf Unit

Kewangan &

Perolehan

BTPN Sabah

mendapat markah

89.81 %

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 21


Laporan Unit Kewangan dan Perolehan

Kod

PTJ

Laporan Prestasi Perbelanjaan Mengurus BTPN/PTPB/PKG Tahun 2015

Berakhir 30 Disember 2015 (Keseluruhan)

Nama PTJ

Peruntukan

diterima

(RM)

Perbelanjaan

Sebenar (RM)

Tanggungan

eSPKB

(RM)

Jumlah

Perbelanjaan

(RM)

Peratus

Perbelanjaan

(%)

Baki

Keseluruhan

(RM)

- Keseluruhan

BTPN Sabah 16,219,679.99 17,067,286.73 97,664.92 17,164,951.65 105.83 -945,271.66

PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS B.63, P.63 &

S.63 TAHUN BERAKHIR 30 DISEMBER 2015

(KESELURUHAN)

Tanggungan eSPKB

1%

Perbelanjaan

sebenar

99%

PERUNTUKAN DITERIMA

RM16,219,679.99

JUMLAH PERBELANJAAN:

RM17,164,961.65

22

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


3. Unit Pembestarian Sekolah (UBEST)

SENARAI KAKITANGAN

LAPORAN AKTIVITI UTAMA

SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS (SSQS)

Pengukuran tahap bestari sekolah dibuat dengan Smart School Qualification

Standards (SSQS) yang dilancarkan oleh YB Menteri Pelajaran pada 24 April

2007. SSQS dibangunkan bersama oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan

Multimedia Development Corporation (MDeC).

1. Meningkatkan penggunaan ICT sekolah.

2. Menjadi sistem pemantauan dan pengukuran pengintegrasian ICT dalam

pengurusan serta pengajaran dan pembelajaran (P&P).

3. Menjadi rujukan untuk penambahbaikan polisi dan program KPM.

4. Memperkasa guru dan murid dari segi peningkatan pengetahuan dan kemahiran

ICT untuk P&P.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 23


Laporan Unit Pembestarian Sekolah

Empat Domain Utama SSQS ialah Penggunaan, modal insan, aplikasi dan

infrastruktur. Setiap domain mempunyai indikator-indikator tertentu.

Domain Serta

Pemberat SSQS

Penggunaan

Modal Insan

Aplikasi

Infrastruktur

Penerangan Bilangan Indikator Pemberat

Pengintegrasian ICT dalam

P&P dan pentadbiran

sekolah.

Kompetensi penyelaras

bestari/ICT, pentadbir, guru

dan murid.

Aplikasi yang dibekalkan

oleh KPM dan lain-lain.

Peralatan ICT, rangkaian

dan kemudahan ICT

17 40%

20 40%

7 10%

10

1. Taklimat SSQS mengikut daerah.

2. Pengisian instrument online dan offline.

3. Verifikasi SSQS/Temubual.

TAHAP PEMBESTARIAN SEKOLAH MENGIKUT KATEGORI NEGERI SABAH

Kategori 2 % 3 % 4 % 5 % JUMLAH %

Sekolah Bestari 4 80.00 1 20.00 5 100.00

Sekolah Bestari Luar Bandar 3 60.00 2 40.00 5 100.00

Sekolah Champion 6 15.38 27 69.23 4 10.26 2 5.13 39 84.62

KESELURUHAN 6 12.24 34 69.39 7 14.29 2 4.08 49 87.76

TAHAP PEMBESTARIAN SEKOLAH MENGIKUT LOKASI NEGERI SABAH

Lokasi 2 % 3 % 4 % 5 % JUMLAH %

Bandar 5 2.81 105 58.99 58 32.58 10 5.62 178 97.19

Luar Bandar 310 27.85 721 15.00 80 7.19 2 0.18 1113 72.15

KESELURUHAN 315 24.40 826 63.98 138 10.69 12 0.93 1291 75.60

24

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pembestarian Sekolah

TAHAP PEMBESTARIAN SEKOLAH MENGIKUT JENIS SEKOLAH NEGERI SABAH

Jenis Sekolah 2 % 3 % 4 % 5 % JUMLAH %

SK 289 29.37 614 62.40 73 7.42 8 0.81 984 70.63

SJK(C ) 4 4.82 55 66.27 22 26.51 2 2.41 83 95.18

SK (Khas) 2 100.00 2 100.00

SR Agama (SABK) 1 100.00 1 0.00

K9 1 100.00 1 0.00

SMK 16 8.08 144 72.73 36 18.18 2 1.01 198 91.92

SM Berasrama

50.00 50.00

Penuh 1

1

2 100.00

SMKA 2 22.22 4 44.44 3 33.33 9 77.78

SM Agama (SABK) 1 50.00 1 50.00 2 50.00

Kolej Vokasional 6 85.71 1 14.29 7 100.00

Sekolah Sukan 1 100.00 1 100.00

Sekolah Jabatan

100.00

Penjara 1

1 0.00

KESELURUHAN 315 24.40 826 63.98 138 10.69 12 0.93 1291 75.60

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 25


Laporan Unit Pembestarian Sekolah

PENYENGGARAAN PERALATAN ICT BTPN SABAH, PTPB DAN PKG

Penyelenggaraan aset alih Kerajaan bertujuan untuk :

1. Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat

digunakan;

2. Memelihara dan memanjangkan jangka hayat;

3. Meningkatkan keupayaan;

4. Mengurangkan kerosakan;

5. Mendapatkan ketahanan maksimum sejajar dengan perbelanjaan;

6. Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan;

7. Menjamin keselamatan pengguna;

8. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif; dan

9. Memelihara imej Kerajaan.

10.Memastikan pelaksanaan penyenggaraan peralatan ICT mematuhi tatacara

pengurusan aset ICT dan prosedur kewangan semasa yang sedang

berkuatkuasa

berkuatkuasa.

• Kaedah perolehan adalah melalui Sebut harga dan Pesanan Tempatan (LO)

• Pelaksanaan kerja-kerja penyenggaraan dicadangkan dalam tempoh 1 bulan dari

tarikh Pengeluaran Pesanan Tempatan (LO).

• Skop pelaksanaan hanya kepada Penyenggaraan Pemulihan (corrective

maintenance) tanpa melaksanakan Penyenggaraan pencegahan (preventive

maintenance) .

• Takrifan Penyenggaraan Pemulihan (corrective maintenance) ialah tindakan

membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi

mengikut standard yang ditetapkan.

• Takrifan peralatan ICT adalah peralatan elektronik yang memerlukan sambungan

ke komputer untuk berfungsi dan tidak boleh berfungsi dengan sendiri tanpa

bantuan atau sokongan komputer.

26

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pembestarian Sekolah

Waran peruntukan yang diturunkan bagi penyenggaraan BTPN Sabah, PTPB dan PKG

RM210,000,.00

Peruntukan yang digunakan hasil sebutharga RM198,634.00

Perbelanjaan keseluruhan daripada peruntukan RM197,349.00

Peratusan perbelanjaan 99.35%

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 27


Laporan Unit Pembestarian Sekolah

DATA PENYENGGARAAN PERALATAN ICT MENGIKUT

JENIS SEKOLAH TAHUN 2015

28

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pembestarian Sekolah

GAMBAR BERKAITAN PENYENGGARAAN

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 29


Laporan Unit Pembestarian Sekolah

SABAH SCREEN FEST

Program ini adalah sebahagian daripada aktiviti program CyberSAFE In Schools

yang berperanan meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan keselamatan

siber dan keselamatan maklumat peribadi di kalangan murid.

Sabah Screen Fest merupakan satu akviti kerjasama di antara Kementerian

Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Jabatan Pendidikan

Negeri Sabah dan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sabah.

Program ini diadakan bagi memberi pendedahan yang lebih mendalam kepada

para peserta bagi bidang industri kreatif iaitu bidang perfileman dan bidang

animasi.

Selain itu, program ini juga memberi pengiktirafan kepada para peserta yang

mencapai pencapaian yang baik.

11 Nov 2015 : Workshop

12 Nov 2015 : Workshop

13 Nov 2015 : Majlis Penganugerahan Sabah Screen Fest

JUMLAH PENYERTAAN : 113 penyertaan

KEPUTUSAN RASMI PERTANDINGAN FILEM/ ANIMASI

TARIKH : 13 NOV 2015

KATEGORI FILEM ANIMASI PENDEK SEKOLAH RENDAH

1. SJK Sin Boon, Sindumin : Poppy’s Adventurous Christmas

2. SK Pekan Pitas II, Pitas : Tragedi Hari Raya

3. SK Kawakaan, Keningau : Kawan

KATEGORI FILEM ANIMASI PENDEK SEKOLAH MENENGAH

1. SMK Limbanak : Terima Kasih

2. SMK Bahang, Penampang : Si Pencuri & Si Musang

3. SMK Padang Berampah : Super Dad

KATEGORI FILEM PENDEK SEKOLAH RENDAH

1. SK St. Patrick Membakut : My Daddy

2. SK Tampulan, Telipok : Puasa Adam

3. SK Taman Tawau : Teamwork

30

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pembestarian Sekolah

SKRIP TERBAIK

PELAKON WANITA TERBAIK

PELAKON LELAKI TERBAIK

PENGARAH TERBAIK

: Anzellycka (Puasa Adam)

: Marsha (My Daddy)

: Elson Soh Cheng Jing (Hari Ibu)

: Danni Adam Bin Ahmad Johari

(Teamwork)

KATEGORI FILEM PENDEK SEKOLAH MENENGAH

1. SM Lok Yuk Kota Kinabalu : Violin

2. SMK Langkon, Kota Marudu : Who Am I

3. SMK Banggol Terengganu : Celebration

SKRIP TERBAIK

: Farhanna Iskaharrudin (Violin)

PELAKON WANITA TERBAIK : Brenda Taileh (Who Am I)

PELAKON LELAKI TERBAIK : Owen Ron Augustine (Who Am I)

PENGARAH TERBAIK : Marldred Edler (Who Am I)

KATEGORI DOKUMENTARI TERBAIK (TERBUKA)

Keputusan juri ialah, tidak ada pemenang bagi anugerah pertama & kedua.

Pemenang anugerah ketiga

: I Love Sino Kadazan - Gee Tien Leong

KATEGOR IKLAN TERBUKA

Keputusan juri ialah, tidak ada pemenang kali ini.

KATEGORI FILEM PENDEK TERBUKA

1. Franco Siaw : Hadiah Yang Dikasihi

2. Siti Hamisah Binti Ahmad : Selipar Buruk Selipar Baru

3. Kam Poh Lim : Perayaan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 31


Laporan Unit Pembestarian Sekolah

GAMBAR BERKAITAN

32

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pembestarian Sekolah

GAMBAR BERKAITAN

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 33


Laporan Unit Pembestarian Sekolah

PENGAGIHAN NETBOOK 1MALAYSIA SUMBANGAN SURUHANJAYA

KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA (SKMM) KE SEKOLAH-SEKOLAH DAN

PUSAT KEGIATAN GURU (PKG), KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

(KPM)

Program ini adalah sebahagian daripada aktiviti program CyberSAFE In Schools

yang berperanan meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan keselamatan

siber dan keselamatan maklumat peribadi di kalangan murid.

I. Netbook tersebut akan diagihkan kepada sekolah-sekolah yang kekurangan

peralatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dan ditempatkan dalam

makmal komputer di sekolah rendah bagi membolehkan sekolah-sekolah tersebut

melaksanakan program Literasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICTL).

Program ICTL ini berfokus kepada pendedahan murid kepada peranti komputer

serta kemahiran asas papan kekunci dan tetikus (keyboarding & mouse skill).

Selain itu, program ini juga memberikan pendedahan murid kepada pemprosesan

perkataan (word processing), hamparan elektronik (electronic spread sheet) dan

aplikasi persembahan (presentation applications).

II. Melalui kaedah pengagihan ini, pemberian khidmat sokongan, penyenggaraan

dan proses pemantauan selepas pengagihan turut menjadi lebih mudah apabila

semua netbook ini dipusatkan dan menjadi hak milik sekolah.

III. Sebahagian unit netbook ini juga akan disimpan di PKG yang berdekatan dan

akan digunakan sebagai loaner unit apabila terdapat netbook yang rosak dan

memerlukan masa yang lama untuk dibaik pulih. Dengan kemudahan unit gentian

oleh PKG kepada sekolah, aduan kerosakan netbook ini dapat diselesaikan

dengan lebih cepat dan efisien.

IV. Sekolah-sekolah ini juga akan dibekalkan Charging Cart yang bertujuan untuk

mengecas netbook tersebut serta berfungsi sebagai storan netbook berkunci

selepas tamat waktu persekolahan.

Semua pengagihan akan dibuat oleh kontraktor SKMM dari warehouse ke lokasi

agihan iaitu di semua sekolah dan PKG yang terpilih secara door to door sehingga

ke stor penyimpanan atau bilik simpanan.

34

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pembestarian Sekolah

ANALISA STATUS PENGAGIHAN NETBOOK 1MALAYSIA BAGI NEGERI

SABAH

BIL PERKARA FASA

JUMLAH

SEKOLAH

TINDAKAN

1

SEKOLAH PILIHAN KPM

(DATA JPN SABAH)

1 770 SKMM

2 PINJAMAN KEPADA SEKOLAH 2 296 BTPN

3

SEKOLAH TAMBAHAN & KHAS (KELULUSAN

KSU)

3 85 BTPN

4 SEKOLAH BENCANA GEMPA BUMI 4 87 BTPN

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 35


Laporan Unit Pembestarian Sekolah

TECHNORAMA-IT FIESTA

Technorama-iT merupakan satu aktiviti yang sasaran utama adalah kepada pelajar

dan guru sekolah bagi sekolah-sekolah kerajaan dan sekolah bukan kerajaan

(middle school) di Negeri Sabah.

Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat telah

bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Bahagian Teknologi

Pendidikan Negeri Sabah untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar.

Tujuan program ini untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang ICT dan juga

membantu mencetuskan idea kreatif guru-guru dengan mempelbagaikan bahan

bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan

teknologi ICT seperti Digital Storytelling dan Aniclix.

Sabah Screen Fest merupakan satu akviti kerjasama di antara Kementerian

Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Jabatan Pendidikan

Negeri Sabah dan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sabah.

Program ini diadakan bagi memberi pendedahan yang lebih mendalam kepada

para peserta bagi bidang industri kreatif iaitu bidang perfileman dan bidang

animasi.

Selain itu, program ini juga memberi pengitirafan kepada para peserta yang

mencapai pencapaian yang baik.

Digital Storytelling (4 hari)

• Mendedahkan pelajar kepada teknik dalam menghasilkan skrip DST

• Melahirkan pelajar berbakat dalam bidang seni lakonan melalui ICT

• Memahami dan mengetahui cara membuat suntingan video

• Menghasilkan cerita dalam bentuk digital yang boleh menyampaikan satu mesej

sama ada yang berkaitan langsung dengan pendidikan di sekolah mahupun

kemasyarakatan.

Aniclix (4 hari)

• Mendedahkan pelajar pengetahuan dalam industri animasi

• Untuk mengasah dan meningkatkan bakat para pelajar dalam industri animasi

• Mewujudkan pengalaman dalam penghasilan asas pergerakan animasi

Technorama-IT (1 hari)

• Pertandingan uji minda melalui ICT

• Memupuk semangat kerjasama berpasukan

36

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pembestarian Sekolah

Daerah Tawau : 20-23 April 2015

SMK Abaka, Tawau

SMK Merotai Besar, Tawau

SMK Pasir Putih, Tawau

SRJK (C) Phui Yuk, Tawau

SK Abaka, Tawau

SK Bombalai, Tawau

SK Desa Subur, Tawau

SK Melati, Tawau

Daerah Membakut : 3-6 Ogos 2015

SM St Patrick, Membakut

SMK Membakut, Membakut

SMK Membakut II, Membakut

SK Pekan, Membakut

SK St Patrick, Membakut

SRJK (C) Pei Yin, Membakut

SK Saga-Saga, Membakut

SK Pengiran Jaya, Membakut (Tarik Diri)

Daerah Pitas : 24-27 Ogos 2015

Smk Kanibongan, Pitas

Smk Telaga, Pitas

Smk Bongkol, Pitas

Sk Bawang, Pitas

Sk Pinggan-Pinggan, Pitas

Sk Pekan Pitas Ii

Sk Senaja, Pitas

Sk Kusilad, Pitas

Daerah Keningau : 28 Sept – 1 Okt 2015

SMK Sook, Keningau

SMK Agama, Keningau

SK Sook, Keningau

SK Kawakaan, Keningau

SK Bunang,Keningau

SK Rancangan Belia Tiulon

SJKC Yuk Kong, Keningau

SMK Keningau, Keningau (Tarik Diri)

Daerah Tenom : 5-8 Okt 2015

SMK Kemabong, Tenom

SMK Entabuan, Tenom

SM St. Anthony, Tenom

SK Tilis, Tenom

SK Baru Jumpa, Tenom

SJKC Vun Shin, Tenom

SJKC Chung Hwa (CF), Tenom

SK Gumisi, Tenom

Daerah Sipitang : 26-29 Okt 2015

SMK Sindumin, Sipitang

SMK Padang Berampah, Sipitang

SJK (C) Sin Boon, Sipitang

SK Banting, Sipitang

SK Sindumin, Sipitang

SK Kawang, Sipitang

SK Padang Berampah, Sipitang

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 37


Laporan Unit Pembestarian Sekolah

38

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pembestarian Sekolah

PROGRAM KHIDMAT BANTU MAKMAL KOMPUTER (MKOM) NEGERI SABAH.

Unit Pembestarian Sekolah (UBEST) bertanggungjawab memastikan

pembangunan Makmal Komputer Sekolah khusus untuk meningkatkan sistem

pengurusan dan memantapkan penggunaan Makmal Komputer Sekolah dalam

menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Dalam membuat perancangan pembangunan Makmal Komputer Sekolah, UBEST

Sabah perlu mendapatkan maklumat dan maklum balas dari sekolah-sekolah

melalui Pusat Kegiatan Guru Daerah. Maklumat dan maklum balas dari sekolahsekolah

akan membantu perancangan yang dibuat oleh BTPN Sabah supaya

program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.

Oleh yang demikian, UBEST mengadakan program/projek khas ini untuk

mendapatkan maklumat dan maklum balas secara langsung dan menyeluruh

dalam semua aspek pelaksanaan fungsi Makmal Komputer Sekolah. Salah satu

projek khas yang dijalankan ialah Program Khidmat Bantu Makmal Komputer

Sekolah.

Objektif Pengurusan khidmat Bantu Makmal Komputer bagi meningkatkan

pengurusan Makmal Komputer Sekolah secara keseluruhannya khusus dalam

pengurusan pentadbiran makmal, pengurusan bahan, fizikal (susun atur dan

keceriaan makmal). Ianya juga bagi meningkatkan penggunaan Makmal Komputer

di kalangan guru dan pelajar sejajar dengan keperluan pendidikan dan aplikasi ICT

masa kini.

Secara keseluruhannya program ini telah berjaya meningkatan penggunaan

makmal komputer sebagai satu medium aktiviti PdP dikalangan guru-guru. Bukan

sahaja guru-guru di dua buah sekolah yang mendapat manfaat tetapi guru & staff

yang turut hadir semasa aktiviti khidmat bantu sedikit sebanyak telah mengetahui

apa yang perlu dibuat di sekolah masing-masing bagi meningkatkan mutu

pengurusan makmal komputer sekolah masing-masing. Pihak pengurusan sekolah

juga memainkan peranan penting dalam menghala tuju perjalanan pengurusan

Makmal Komputer sekolah masing-masing.

Program Khidmat Bantu Makmal Komputer Peringkat Negeri Sabah telah

berlangsung di daerah ini pada 26 - 30 Oktober 2015. Dua buah sekolah dari

daerah Sipitang telah terpilih iaitu SK Kawang dan SK Pantai.

Program ini merupakan projek rintis BTPN Sabah untuk tahun ke tiga. Seramai 4

pegawai daripada UBEST BTPN Negeri Sabah yang diketuai oleh Encik

Mohamad Azuan Azamain telah datang membantu menjayakan program ini.

Program ini juga dibantu daripada PKG Sipitang, 2 GPB/GPICT sekolah yang

terlibat dan 20 orang juruteknik komputer daerah .

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 39


Laporan Unit Pembestarian Sekolah

GAMBAR BERKAITAN

40

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


4. Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan (UPSP)

SENARAI KAKITANGAN

Berdiri dari kiri: RASMINA BT EMIN (PTP DG38 KUP)

RABAEYAH BT DJAINUDIN (PTP DG34 KUP)

SUE ELLEN BINTI SIKUL (S17)

AFRA SYRNEY JASNEY (S17)

SUHANA BINTI MAIDIN (S17)

Duduk dari kiri: YAHYA BIN HARUN (PTP DG32)

JUNAIDI BIN ADAM (PP DG41)

PATRICT BIN PETER MUJI (PTP DG32)

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 41


Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

FUNGSI UNIT

1. Merancang dan melaksanakan kemajuan Pusat Sumber Sekolah.

2. Mengurus pangkalan data teknologi pendidikan dan pangkalan data sumber

pengajaran dan pembelajaran Pusat Sumber BTPN.

3. Memberi khidmat penggunaan dan pinjaman kepada pelanggan Pusat Sumber

BTPN dan PKG.

4. Memantau penerimaan penerbitan bahan berkala dan bahan bacaan tambahan

Pusat Sumber dari KPM, BTP, BTPN, PKG dan sekolah.

5. Memberi bimbingan dan nasihat kepada guru dalam hal yang berkaitan dengan

penggunaan dan pengurusan Pusat Sumber Sekolah.

6. Merancang, memantau, menyelaras, menilai dan menambahbaik program galakan

membaca dan program pembangunan Pusat Sumber BTPN, PTPB dan PKG serta

sekolah.

7. Merancang dan mengurus pembangunan Pusat Sumber BTPN dan PKG dari segi

kemudahan fizikal dan koleksi (bahan cetak) serta perkhidmatan yang disediakan.

8. Memberi khidmat rundingan dan rujukan kepada pengguna Pusat Sumber BTPN

Sabah.

9. Merancang dan menyelaras program/projek/aktiviti berbentuk persidangan, seminar

atau konvensyen berkaitan dengan Pusat Sumber Sekolah di peringkat negeri.

10.Merancang dan mengurus penilaian buku bacaan tambahan (BBT) dan bahan bantu

mengajar (BBM).

42

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

KARNIVAL NILAM NEGERI SABAH TAHUN 2015

Karnival NILAM Negeri Sabah Tahun 2015 adalah merupakan aktiviti tahunan yang

bertujuan untuk menggalakkan tabiat membaca di kalangan murid-murid sekolah di

negeri Sabah. Karnival NILAM Negeri Sabah telah diadakan pada 8 hingga 12 Mac

2015 bertempat di SMK Padang Berampah, Sipitang. Pengelola bagi tahun ini ialah

Pejabat Pendidikan Daerah, Sipitang. Tiga aktiviti besar telah dilaksanakan dalam

karnival tersebut iaitu Pemilihan Tokoh NILAM Negeri Sabah, Khemah Membaca dan

Jejak Maklumat.

Pemenang Anugerah Tokoh NILAM Negeri 2015.

Kategori Nama Murid Nama Sekolah

BM Sekolah Rendah Mohd Farhan Bryan Korn Bin Faizul

SK. Padang Berampah,

Sipitang

BM Sekolah Menengah Roslan Bin Abdullah

SMK. St. Michael,

Sandakan

BI Sekolah Rendah Erissa Bte Saiful Affendi SK. St. Patrick, Tawau

BI Sekolah Menengah

Reenn Abigail Carol @ Robin

SM. St. Francis Xavier,

Keningau

Penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Jame Alip,

Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dalam Majlis Perasmian

Penutupan Karnival NILAM di Dewan Serbaguna, Sipitang pada 11 Mac 2015.

Keempat-empat tokoh tersebut telah mewakili negeri Sabah dalam Anugerah NILAM

Kebangsaan yang telah diadakan di Bukit Gambang Resort, Pahang

pada 20 – 24 April 2015.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 43


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

44

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

Erissa Bte Saiful Affendi

(SK. St. Patrick, Tawau) – Kategori

Bahasa Inggeris Sekolah Rendah

Mohd Farhan Bryan Korn

(SK. Padang Berampah, Sipitang) - Kategori

Bahasa Malaysia Sekolah Rendah

Roslan Bin Abdullah

(SMK. St. Michael, Sandakan) - Kategori

Bahasa Malaysia Sekolah Menengah

Reenn Abigail Carol @ Robin

(SMK. St. Francis Xavier, Keningau) Kategori

Bahasa Inggeris Sekolah Menengah

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 45


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

JEJAK MAKLUMAT PERINGKAT NEGERI SABAH 2015

Pertandingan Jejak Maklumat adalah pertandingan yang berkonsepkan Treasure

Hunt atau Explore Race. Pertandingan ini adalah berasaskan pembacaan yang

mencabar minda dan kreativiti setiap murid bagi mendorong kepada penerokaan

khazanah ilmu yang terdapat dalam bahan bacaan. Pertandingan ini turut menguji

ketahanan mental dan fizikal para peserta termasuk semangat berpasukan serta

kerjasama dalam kumpulan. Jejak Maklumat telah dijalankan sebagai salah satu

pengisian aktiviti Karnival NILAM Negeri Sabah 2015.

OBJEKTIF

• Memberi pendedahan, pengetahuan dan kefahaman mengenai aktiviti Jejak

Maklumat.

• Memberi kemahiran dalam merancang dan mengendalikan aktiviti Jejak

Maklumat.

• Mempastikan program/aktiviti yang dilaksanakan dapat menyokong usaha ke arah

pembelajaran sepanjang hayat.

PELAKSANAAN:

Pertandingan Jejak Maklumat Peringkat Negeri Sabah telah dijalankan pada 10 Mac

2015 di SMK Padang Berempah, Sipitang, Sabah.

KEPUTUSAN JEJAK MAKLUMAT NEGERI SABAH 2015

Kategori Sekolah Rendah

Pertama : Zon Pedalaman (Keningau)

Kedua : Zon Utara (Kota Belud)

Ketiga : Zon Timur (Sandakan)

Sagu Hati : Zon Barat (Kota Kinabalu), Zon Tenggara (Tawau), Zon

Selatan (Beaufort)

Kategori Sekolah Menengah

Pertama : Zon Pedalaman (Keningau)

Kedua : Zon Utara (Kota Belud)

Ketiga : Zon Tenggara (Tawau)

Sagu Hati : Zon Timur (Sandakan), Zon Selatan (Beaufort), Zon Barat

(Kota Kinabalu)

PENUTUP

Pemenang bagi kategori sekolah rendah dan menengah telah menerima hadiah

berbentuk trofi dan sijil. Penyampaian hadiah kepada para pemenang telah

disempurnakan oleh En. Abdul Razak Bin Abdul Karim, Pegawai Pendidikan Daerah

Sipitang dalam majlis yang telah diadakan di dewan sekolah, SMK Padang

Berampah, Sipitang.

46

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 47


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

PENILAIAN ANUGERAH PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

NEGERI SABAH TAHUN 2015

Penilaian Anugerah Pusat Sumber Sekolah (PSS) Peringkat Negeri Sabah Tahun

2015 telah dijalankan pada 13 – 24 April 2015. Penilaian tersebut dijalankan untuk

memenuhi kehendak Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2000 bertarikh 20 April 2000

berkaitan pengiktirafan PSS. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa memberi

penekanan yang sewajarnya dalam pelaksanaan program peningkatan Pusat

Sumber Sekolah di seluruh negara, justeru itu dalam penilaian tersebut, empat

kategori anugerah telah diadakan:

Kategori Rendah Bandar

Kategori Rendah Luar Bandar

Kategori Menengah Bandar

Kategori Menengah Luar Bandar

BILANGAN PENYERTAAN:

Kategori Rendah Bandar : 2 buah sekolah

Kategori Rendah Luar Bandar : 6 buah sekolah

Kategori Menengah Bandar : 3 buah sekolah

Kategori Menengah Luar Bandar : 4 buah sekolah

PANEL PENILAI:

Encik Ag. Masri Bin Awang Matussin

Puan Chong Mei Ling

Cik Lajiwin Kudon @ Jovinia

Encik Suhailee bin Hj. Ahmad

Encik Julai David Gipin @ Jipin

Cik Rasmina @ Clementine bt Emin

(Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, KPM)

(Perpustakaan Negeri Sabah)

(IPG Kampus Kent, Tuaran)

(Pegawai BTPN Sabah)

(Pegawai BTPN Sabah)

(Pegawai BTPN Sabah)

PEMENANG ANUGERAH:

SK Sri Gaya, Kota Kinabalu

SK St James Apin-Apin, Keningau

SMK Pasir Putih, Tawau

SMK Beaufort

(Kategori Rendah Bandar).

(Kategori Rendah Luar Bandar).

(Kategori Menengah Bandar).

(Kategori Menengah Luar Bandar).

48

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

PEMENANG ANUGERAH

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 49


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

PEMENANG ANUGERAH

50

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

ANUGERAH PUSAT SUMBER SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2015

Anugerah Pusat Sumber Sekolah Peringkat Kebangsaan diadakan setiap tahun.

Kementerian Pendidikan Malaysia menganjurkan dua kategori anugerah iaitu

Kategori Sekolah Rendah dan Kategori Sekolah Menengah. Penyertaan negeri

Sabah ke Anugerah Pusat Sumber Sekolah Peringkat Kebangsaan telah diwakili

oleh SJK(C) Chi Hwa, Sandakan untuk Kategori Sekolah Rendah dan SMK Umas-

Umas, Tawau bagi Kategori Sekolah Menengah.

Penyampaian anugerah telah disampaikan dalam Majlis Anugerah Pembestarian

Sekolah Peringkat Kebangsaan di Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian

Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur pada 21 Oktober 2015. SMK Umas-Umas,

Tawau telah berjaya mendapat hadiah saguhati tempat ke-5.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 51


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

PROGRAM KHIDMAT BANTU PSS DAERAH TENOM

Program Khidmat Bantu PSS daerah Tenom telah dilaksanakan pada

17 – 21 Ogos 2015. Bengkel Pengurusan PSS telah diadakan selama dua hari iaitu

pada 17-18 Ogos 2015. Khidmat bantu ke sekolah-sekolah yang terpilih telah

diadakan pada 19 - 20 Ogos 2015. Seterusnya sesi lawatan ke sekolah-sekolah

yang telibat telah diadakan pada pagi 21 Ogos 2015.

OBJEKTIF

i. Meningkatkan pengurusan PSS secara keseluruhan khususnya dalam bidang

pengurusan bahan, fizikal (susun atur dan keceriaan) serta sistem pentadbiran.

ii. Meningkatkan penggunaan PSS dalam kalangan guru dan murid sejajar dengan

keperluan pendidikan dan aplikasi ICT.

iii. Meningkatkan kadar pembacaan dalam kalangan murid sekolah selaras dengan

pelaksanaan dan hala tuju program NILAM.

KRITERIA PEMILIHAN SEKOLAH

i. Tidak mencapai 60 peratus markah daripada markah penilaian Anugerah PSS

Cemerlang Kebangsaan.

ii. Pengurusan dan penggunaan PSS yang tidak mencapai taraf yang dikehendaki.

iii. Guru PSS yang masih memerlukan bimbingan.

iv. PSS yang berada di dalam keadaan yang memerlukan peningkatan.

v. PSS yang dipilih perlu berhampiran dengan sekolah lain supaya boleh dilawati

dan dicontohi.

vi. Pemilihan sekolah juga bergantung kepada keperluan dan permintaan Pegawai

Teknologi Pendidikan di rangkaian yang terlibat.

Senarai Sekolah Terpilih Untuk Program Khidmat Bantu PSS:

1. SMK Chinta Mata, Tenom

2. SK Pekan Tenom

3. SJK(C) Chung Hwa, Tenom

4. SK Entabuan, Tenom

KAEDAH PELAKSANAAN

i. Bengkel/ceramah yang telah dijalankan ialah mengenai bidang-bidang berikut:

a. Taklimat dan Ceramah Tugas Guru Perpustakaan dan Media.

b. Pengurusan Bahan (Proses Teknik).

c. Pengurusan PSS.

d. Pemantapan pengurusan Program NILAM.

e. Literasi Maklumat

f. Penarafan iQ-PSS dan i-NILAM

52

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

ii. Membantu PSS yang dipilih dalam kerja-kerja:

a. Pengurusan Koleksi Bahan PSS

b. Susun atur dan keceriaan PSS

c. Pengubahsuaian PSS (mana-mana perlu)

d. Mengemaskini rekod-rekod seperti rekod perolehan, sirkulasi pengurusan

NILAM, dan lain-lain lagi.

e. Membantu menyediakan asas Fail Kuasa, sistem fail dan rekod PSS.

f. Membantu merancang Program dan Aktiviti PSS seperti program literasi

maklumat, galakan membaca dan lain-lain lagi.

Majlis Penutupan Program Khidmat Bantu PSS Daerah Tenom telah disempurnakan

oleh Encik Azlan Bin Dimon, Pegawai Pendidikan Daerah Tenom. Majlis penutupan

telah diadakan di SMK Chinta Mata, Tenom. Semua pengetua, guru besar dan

peserta khidmat bantu hadir dalam majlis tersebut. Sesi tayangan media semasa

pelaksanaan program khidmat bantu telah ditayangkan di akhir sesi majlis tersebut.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 53


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

54

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 55


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

Pemantauan Pusat Sumber Sekolah dijalankan oleh Unit Perkhidmatan Sumber

Pendidikan, BTPN Sabah untuk memantau status pengurusan PSS, pelaksanaan

program galakan membaca dan literasi maklumat di sekolah. Aspek pemantauan

juga menjurus kepada pelaksanaan program pembacaan di sekolah iaitu Program

NILAM.

Senarai sekolah dipantau sepanjang tahun 2015:

Sekolah Menengah : 12 buah

Sekolah Rendah : 18 buah

BIL. NAMA SEKOLAH TARIKH PEMANTAUAN

1 SK ST JOSEPH, PENAMPANG 12/01/2015

2 SK BABAGON, PENAMPANG 12/01/2015

3 SMK ABDUL RAHIM I 01/04/2015

4 SK KUDAT II 01/04/2015

5 ST PETER, KUDAT 20/04/2015

6 SK PINAWANTAI, KUDAT 20/04/2015

7 SK LOHAN RANAU, 2015 30/06/2015

8 SMKA MOHAMMAD ALI RANAU 30/06/2015

9 SJK(C) CHI HWA, SANDAKAN 01/07/2015

10 SMK TAWAU 02/07/2015

11 SK KG TITINGAN, TAWAU 02/07/2015

12 SK TAMAN TAWAU 03/07/2015

13 SK MUHIBAHRAYA, TAWAU 05/10/ 2015

14 SMK UMAS-UMAS, TAWAU 05/10/ 2015

15 SK BANDAR TAWAU 06/10/ 2015

16 SMK KINABUTAN, TAWAU 06/10/ 2015

17 SK SG ANIB, SANDAKAN 07/10/ 2015

18 SMK TAMAN FAJAR, SANDAKAN 08/10/ 2015

19 SMK GUM-GUM, SANDAKAN 09/10/ 2015

20 SMK KINARUT, PAPAR 02/11/ 2015

21 SMK BENONI, PAPAR 02/11/ 2015

22 SK PEKAN TENOM 03/11/ 2015

23 SK PULONG, TENOM 03/11/ 2015

24 SJK(C) TSI SIN, TENOM 04/11/ 2015

25 SJK(C) CHUNG HWA, TENOM 04/11/ 2015

26 SMK CHINTA MATA 05/11/ 2015

27 SK MATAILANG, TENOM 05/11/ 2015

28 SK ENTABUAN, TENOM 06/11/ 2015

29 SMK TENOM 06/11/ 2015

30 SMK ENTABUAN, TENOM 06/11/ 2015

56

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 57


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

Kutipan Data Pusat Sumber Sekolah (iQ-PSS)

Penarafan iQ-PSS ialah singkatan bagi Indeks Kualiti Pusat Sumber Sekolah. Ia

digunakan sebagai indeks piawai pengukur prestasi Pusat Sumber Sekolah di

seluruh Malaysia.

Program ini diselaraskan di seluruh negara berdasarkan pertimbangan berikut:

Satu mekanisme yang sistematik, berkesan dan cepat bagi tujuan mengenal pasti

status kecemerlangan PSS

Sebagai pemangkin kepada PSS yang sentiasa berusaha meningkatkan

kecemerlangan

Sebagai salah satu bentuk pengiktirafan

Sebagai salah satu bentuk tapisan (filter) bagi mengenal pasti bentuk khidmat

bantu/ sokongan yang perlu diberikan kepada sesebuah PSS

58

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 59


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

Kutipan Data Pelaksanaan Program NILAM (i-NILAM)

60

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

Kutipan Data Guru Perpustakaan dan Media (GPM) Negeri Sabah 2015

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 61


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

Pusat Sumber Pendidikan, BTPN Sabah

Pusat Sumber Pendidikan (PSP), BTPN Sabah merupakan perpustakaan

gunasama. Peranan utamanya adalah untuk memberikan perkhidmatan rujukan

khususnya dalam bidang berkaitan dengan pendidikan. Keahlian Pusat Sumber

Pendidikan BTPN Sabah adalah terbuka kepada semua warga pendidikan, guru

pelatih Institut Pendidikan Guru (IPG) dan pelajar dari institusi pendidikan awam dan

swasta. Daftar keahlian adalah percuma.

Pusat Sumber Pendidikan (PSP), BTPN Sabah juga menggalakkan aktiviti

pembacaan dan literasi maklumat. Sekolah-sekolah dan IPT Awam sering

berkunjung untuk mendapatkan informasi semasa berkaitan galakan membaca dan

literasi maklumat. PSP juga menyediakan perkhidmatan Khidmat Nasihat Kepakaran

Pengurusan Pusat Sumber Sekolah, galakan tabiat membaca dan pelaksanaan

literasi maklumat.

Lawatan ILMU

PSP BTPN Sabah menerima Lawatan Ilmu dan aktiviti literasi maklumat dari

sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Pelbagai pengisian aktiviti diberikan

semasa lawatan dijalankan. Antaranya adalah dengan perkongsian ilmu berkaitan

pengurusan PSS, aktiviti galakan membaca dan literasi maklumat.

BIL. PERKARA TARIKH

1. Lawatan Ilmu GPM Daerah Tongod, Telupid 27 Mac 2016

2. Lawatan Penanda Aras SMK Agama Mahmudiah, Terengganu 29 Mei 2015

3. Lawatan Ilmu SK(C) Anglo Chinese, Kota Kinabalu 12 Ogos 2015

4. Lawatan Penanda Aras dari IPG Gaya, Kota Kinabalu berkongsi ilmu

berkaitan pelaksanaan EKSA di PSP BTPN Sabah

7 Oktober 2015

5. Lawatan Ilmu SMK Datuk Peter Mojuntin, Penampang 23 Oktober 2015

62

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan

Perkhidmatan Komputer dan Internet

Pusat Sumber BTPN Sabah turut menyediakan perkhidmatan komputer dan internet

kepada para pengguna. Perkhidmatan terbaharu PSP BTPN Sabah ialah membuka

ruang perkhidmatan kepada anak-anak staf yang memerlukan pengisian aktiviti

sementara menunggu penjaga mereka. Antara perkhidmatan yang disediakan ialah

perkhidmatan bacaan dan perkhidmatan untuk akses kepada internet.

STATISTIK PENGGUNAAN PUSAT SUMBER PENDIDIKAN BTPN SABAH BAGI

TAHUN 2015

BIL PERKARA JUMLAH

1. Jumlah Keahlian 1,195

2. Bahan Pinjaman 320

3. Bilangan Peminjam 83

4. Penggunaan Internet 88

5. Jumlah Pengunjung 403

6. Jumlah Pelawat 51

7. Perolehan Koleksi Bahan

Buku: 80, CD-ROM:2,

DVD: 9, CDR: 1

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 63


5. Unit Media dan Inovasi Pendidikan (UMIP)

SENARAI KAKITANGAN

JULAI BIN DAVID JIPIN

Penolong Pengarah DG41

JUNNDIAH @ JUNAIDAH BINTI MAJIT

Pegawai Teknologi Pendidikan DG42(KUP)

AZMY BIN AHMAD

Pegawai Teknologi Pendidikan DG42(KUP)

MOHD ZAINI BIN RASHKIN

Pegawai Teknologi Pendidikan DG34(KUP)

KHAIRULHAIDI BIN ABDUL WAHAB

Pegawai Teknologi Pendidikan DG32

AIDEY BIN DULI

Pegawai Teknologi Pendidikan DG32

64

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Media dan Inovasi Pendidikan

PAMERAN PENDIDIKAN

AKTIVITI UTAMA

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sabah telah menyertai beberapa siri pameran

dalam program yang telah dijalankan oleh BTPN Sabah, JPN Sabah, UMS dan

agensi luar.

Objektif penyertaan semasa pameran adalah bagi mempromosikan fungsi BTPN

Sabah, produk yang telah diterbitkan dan mempromosikan VLE dan MBMMBI kepada

warga pendidik, pelajar, ibubapa dan orang awam.

Antara program yang telah disertai adalah seperti berikut :-

Bil Nama Program Tempat JumlahPengunjung

1

Karnival NILAM Peringkat Negeri Sabah

dirasmikan oleh Datuk Jame Alip

Pengarah JPN Sabah

Dewan Serbaguna,

Sipitang

Tarikh : 8-12.03.2015

109 orang

2

Kem Membaca 1Malaysia Peringkat Negeri

Sabah dirasmikan oleh Datuk Jame Alip

Pengarah JPN Sabah

Dewan Tun Mustapha,

Kudat

Tarikh : 20-21.04.2016

65 orang

3

Perayaan Hari Guru Peringkat Negeri Sabah

dirasmikan oleh:-

YB. Datuk Seri Penglima Musa Haji Aman

Ketua Menteri Sabah

Piazza Harbour Mall,

Sandakan

Tarikh : 27.05.2015

327 orang

4

Pesta Buku Borneo

dirasmikan oleh: YB. Datuk Seri Panglima

Masidi Manjun Menteri Pelancongan,

Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri

Sabah

South Atrium, 1Borneo,

Kota Kinabalu

Tarikh : 17 – 21.09.2015

192 Orang

5

Technorama IT Fiesta

dirasmikan oleh Datuk Bruno Vun

SciFest Pusat Sains Negara

SMK. Sindumin

Sipitang

Tarikh : 28.10.2015 &

29.10.2015

143 orang

6

Dirasmikan oleh :

YB. Datuk Seri Panglima Madius Tangau

Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi

Malaysia

1Borneo, Kota Kinabalu

Tarikh : 12 – 14.11.2015

Jumlah pengunjung

611 Orang

1,447 orang

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 65


Laporan Unit Media dan Inovasi Pendidikan

LAPORAN BERGAMBAR

66

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Media dan Inovasi Pendidikan

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA DAN MEMPERKUKUH BAHASA

INGGERIS (MBMMBI): TAKLIMAT PENGEDARAN BAHAN DIGITAL MBMMBI

DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN ZPD UNTUK SESI PERSEKOLAHAN

2015 DAN PEMANTAUAN.

Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris

(MBMMBI) telah menggantikan Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan

Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dan dilaksanakan secara berperingkatperingkat

mulai tahun 2010. Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) berperanan dari

segi logistik iaitu membekal peralatan ICT (Makmal Bahasa MBMMBI) dan dari segi

Bahan iaitu Bahan Digital dan Perisian Kandungan MBMMBI. Pada tahun 2015,

Satu taklimat pengedaran bahan digital MBMMBI dan perisian kandungan dengan

menggunakan pendekatan ZPD untuk sesi persekolahan telah diadakan di semua

Pusat Kegiatan Guru Negeri Sabah. Antara objektifnya adalah untuk memastikan

pengedaran Bahan Digital dan Perisian Kandungan MBMMBI 2014 untuk kegunaan

2015 dapat berjalan dengan lancar.

Pemantauan penggunaan peralatan dan bahan digital MBMMBI 2015 dilaksanakan

bagi melihat penggunaan bahan yang telah diedarkan digunapakai oleh pihak

sekolah dan memberi khidmat bantu kepakaran penggunaan bahan digital dalam

Pengajaran dan Pembelajaran. Sebanyak 30 buah sekolah yang terlibat dalam

pemantauan penggunaan peralatan dan bahan digital MBMMBI 2015.

Kategori Sekolah Menengah.

BIL DAERAH NAMA SEKOLAH TARIKH

1 KUALA PENYU SMK PEKAN KUALA PENYU 06.05.2015

2 KUALA PENYU SM ST PETER KUALA PENYU 07.05.2015

3 PENAMPANG SM ST MICHAEL, PENAMPANG 27.08.2015

4 TAWAU SMK UMAS-UMAS TAWAU 05.10.2015

5 TAWAU SMK KINABUTAN TAWAU 06.10.2015

6 SANDAKAN SMK GUM GUM SANDAKAN 07.10.2015

7 SANDAKAN SMK TAMAN FAJAR SANDAKAN 08.10.2015

8 KENINGAU SMK BINGKOR KENINGAU 19.10.2015

9 KENINGAU SMK GUNSANAD II KENINGAU 20.10.2015

10 KENINGAU SMK KENINGAU II 21.10.2015

11 BEAUFORT SMK GADONG BEAUFORT 22.10.2015

12 BEAUFORT SMK KOTA KLIAS BEAUFORT 23.10.2015

13 KOTA BELUD SMK TAMBULION KOTA BELUD 27.10.2015

14 KOTA BELUD SMK PEKAN KOTA BELUD 28.10.2015

15 KOTA BELUD SMK PEKAN II KOTA BELUD 29.10.2015

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 67


Laporan Unit Media dan Inovasi Pendidikan

Kategori Sekolah Rendah

BIL DAERAH NAMA SEKOLAH TARIKH

1 KUALA PENYU SK PEKAN KUALA PENYU 06.05.2015

2 PENAMPANG SK PENAMPANG 21.05.2015

3 PENAMPANG SMK DATUK PETER MOJUNTIN, PENAMPANG 21.05.2015

4 PENAMPANG SK KIBABAIG, PENAMPANG 24.08.2015

5 TAWAU SK MUHIBBAHRAYA TAWAU 05.10.2015

6 TAWAU SK BANDAR TAWAU 06.10.2015

7 SANDAKAN SK SUNGAI ANIB 3 SANDAKAN 07.10.2015

8 SANDAKAN SK ST MONICA SANDAKAN 08.10.2015

9 SANDAKAN SK MAWAR SANDAKAN 09.10.2015

10 KENINGAU SK APIN-APIN KENINGAU 20.10.2015

11 KENINGAU SK MERAMPONG KENINGAU 21.10.2015

12 BEAUFORT SK GADONG BEAUFORT 22.10.2015

13 BEAUFORT SK MARABA BEAUFORT 23.10.2015

14 KOTA BELUD SK PEKAN KOTA BELUD 28.10.2015

15 KOTA BELUD SK TAMU DARAT KOTA BELUD 29.10.2015

Gambar-gambar pemantauan/ Khidmat Bantu

68

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


6. Unit Penyiaran dan Teknikal (UPT)

SENARAI KAKITANGAN

SALIUDIN BIN SALLEH

Penolong Pengarah DG44 (KUP)

JUNE ALLAU TADAM

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG42 (KUP)

MOHD ROZAN BIN AB JIFNEH

Penolong Jurutera JA29

AG MATASAN AG MAMUT

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG38 (KUP)

JAMALUDDIN BIN DINER

Penolong Jurutera JA29

GABRIEL BIN GURITING

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG34

SUGIHARTO BIN RATNO

Penolong Jurutera JA29

ARSAT BIN DANDING

Penolong Jurutera JA29

MOHD ASHRIEN BIN ASHAN

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG32

AZRUL BIN MOHAMAD

Penolong Jurutera JA29

SYAHRIN BIN SALLEH

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG32

ANTHONY BIN GIBAL

Pembantu Operasi N11

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 69


Laporan Unit Penyiaran dan Teknikal

1. RAKAMAN

BIL

1

TARIKH

PERKARA

PELAKSANAAN

Mesyuarat Penilaian Bersepadu PPP Tahun 2015 KPM bersama

JPN Sabah di Tingkat 10, Wisma Pendidikan JPN Sabah, Likas 15 Jan. 2015

2

3

Program Orientasi Fulbright English Language Assistant (ETA)

Tahun 2015 di SMK Likas/Wisma Pendidikan/Hotel Grand

20-26 Jan. 2015

Borneo, Kota Kinabalu.

Majlis Perjumpaan Khas TPM bersama warga pendidik Sabah di

Kompleks Dewan Kuliah Pusat Ke-2 UMS, Kota Kinabalu. 23 Jan. 2015

4

Program Adab Murid menghormati Guru Dan Guru Sayang

Murid di SMK Kemabong, Tenom.

9 Feb. 2015

5

Karnival NILAM Peringkat Negeri Sabah Kali Ke-7 Tahun 2015

di Dewan SMK Padang Berampah, Sipitang.

8-12 Mac 2015

6 Sidang Video PISA di Wisma Pendidikan JPN 18 Mac 2015

7

Mesyuarat Agung PeWaniS Di Centre Point Bowling, Wisma

JPN dan Hotel Ming Garden, Kota Kinabalu.

26-27 Mac 2015

8

Rakaman Video calon Guru Inovasi Peringkat Kebangsaan di

SMK Abdul Rahim Kudat dan SK. Timbang Batu, Kota Marudu. 24-26 Mac 2015

9

10

11

12

13

14

15

Dialog Polisi dan Libat Urus Awam: Hukuman Rotan terhadap

murid, Zon Sabah dan Labuan di Dewan Resital UMS, Kota

Kinabalu

Majlis Pengiktirafan Kecemerlangan Akademik Negeri Sabah

(MEKAR) Tahun 2015 di Pacific Pan Borneo, Sutera Harbour,

Kota Kinabalu.

Kem Membaca 1Malaysia (KM1M) Peringkat Negeri Sabah

Tahun 2015 Di Dewan Tun Mustapha, Kudat.

Majlis Tadarus Al-Quran & Nasyid Sekolah-Sekolah KPM

Peringkat Negeri Sabah 2015 Di SMK Bengkongan, Kota

Marudu

Program Penghayatan Taman Laut Sekolah Menengah

Peringkat Kebangsaan Zon Malaysia Timur 2015 di Pulau

Manukan, Kota Kinabalu

Majlis Anugerah Kualiti Pengurusan Tahun 2014 JPN Sabah di

DBP, Jalan Sulaman

Pertandingan Forum Remaja Peringkat Negeri Sabah di SM

Tsung Tsin, Kota Kinabalu

7 April 2015

10 April 2015

20-21 April 2015

24-26 April 2015

26-30 April 2015

30 April 2015

20 Mei 2015

70

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Penyiaran dan Teknikal

1. RAKAMAN

BIL

16

17

18

19

20

21

22

23

24

PERKARA

Anugerah Perkhidmatan Awam JPN Sabah 2014 di Tun Sakaran

Ballroom, Tabung Haji

Majlis Sambutan Hari Raya Peringkat JPN Sabah di Wisma

Pendidikan Likas

Sesi Townhall Sekolah Transformasi Zon Sabah Tahun 2015 di Hotel

Promenade, KK

Pertandingan Kompang Selawat, Berzanji Marhaban Sekolah-

Sekolah KPM Peringkat Negeri Sabah 2015 di Kem PLKN

Wawasan, Ovai, Papar

TARIKH

PELAKSANAAN

6 Jun 2015

30 Julai 2015

1 Ogos 2015

1 Ogos 2015

Majlis Rumah Terbuka Persekutuan di Dewan Pusat Pentadbiran

Persekutuan. 4 Ogos 2015

Karnival Pendidikan Luar Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan

Tahun 2015 di Pusat Kokurikulum Sabah, Malangang, Tuaran 17-21 Ogos 2015

Majlis Khatam Al-Quran & Pertandingan Kalam Jamaie Sekolah-

Sekolah KPM Peringkat Negeri Sabah 2015 di SMK Bengkongan,

Kota Marudu

22-23 Ogos 2015

Majlis Penutupan Kemerdekaan Peringkat Sekolah SK. Penampang,

Penampang

15 Sept. 2015

Lawatan Kerja Menteri Pendidikan ke JPN Sabah.di KKIA, Dewan

Sa’adah, Wisma MUIS, Wisma Pendidikan JPN Sabah. 16-23 Sept. 2015

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 71


Laporan Unit Penyiaran dan Teknikal

2. BENGKEL ADAPTASI PENGAJARAN BUKU TEKS KE RANCANGAN RADIO

PENDIDIKAN ‘OFF AIR’

Bengkel Adaptasi Pengajaran Buku Teks ke Rancangan Radio Pendidikan ‘Off Air’

telah dilaksanakan pada 27 hingga 30 April 2015 di Bilik Orkid, BTPN Sabah. Seramai

12 orang guru berjaya menghasilkan 12 buah skrip bagi mata pelajaran Pendidikan

Islam, Bahasa Inggeris Tahun 4 dan Bahasa Kadazandusun untuk diterbitkan pada

tahun ini.

Senarai Tajuk Rancangan Radio Pendidikan:

Bahasa Kadazandusun

1.1 Upus Di Au Agatang

1.2 Kogingohon Sandad Posorili

1.3 Tamangai Kolidangan

1.4 Tumalup Koubasanan (Tambahan)

1.5 Sunsud Sinakagon (Tambahan)

Bahasa Inggeris Tahun 4

2.1 Back To The Future

2.2 Harmony In The Jungle

2.3 Patti’s Past

2.4 Tracking Down Burglars

2.5 Wow! Now I Know (Tambahan)

Pendidikan Islam

3.1 Tayamum

3.2 Al Asmaul Husna : Al Muntaqim

3.3 Kefardhuan Solat Jumaat

3.4 Solat Berjamaah

3.5 Sifat-Sifat Allah (Iradah)

En. Suhailee menyampaikan sijil

kehadirian kursus kepada penghulu

peserta bengkel (Ustaz Muhammad

Azirul bin Jumsin

72

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Penyiaran dan Teknikal

3. KURSUS FOTO PEGUN DIGITAL

Fotografi adalah salah satu medium yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya

kreatif yang mempunyai unsur seninya yang tersediri. Dengan memahami fungsi

sebenar sesebuah kamera, proses penghasilan gambar akan menjadi lebih berkualiti

dan menarik. Ilmu fotografi perlu dipelajari secara khusus, bukan diperoleh melalui

pembacaan. Untuk melatih kakitangan dengan ilmu yang bermanfaat, BTPN Sabah

telah mengadakan kursus fotografi digital dari 27 hingga 29 Januari 2015. Seramai

14 orang pegawai telah didedahkan dengan kemahiran tersebut.

Mempelajari Teori Pengendalian Kamera DSLR

Praktikal Penggunaan Kamera DSLR di Zoo Lok Kawi

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 73


7. Unit Pembangunan Kapasiti Profesionalisme (UPKP)

SENARAI KAKITANGAN

JC JANE CANISIUS JAMES

Penolong Pengarah DG41

ANDIKEH BIN TINGGI

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG38(KUP)

EDITHA JAMES GINIBUN

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG42(KUP)

74

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pembangunan Kapasiti Profesionalisme

1. KURSUS KEWANGAN

AKTIVITI UTAMA

BTPN Sabah telah menganjurkan kursus pengurusan kewangan pada 3 Mac 2016

hingga 6 Mac 2015. Kursus tersebut melibatkan kakitangan ibu pejabat BTPN dan

PKG.

Objektif kursus ini adalah memberi pendedahan dan pengetahuan berhubung

Pengurusan Kewangan Kerajaan terutamanya kepada pegawai-pegawai yang

bukan berlatar belakangkan kewangan. Walaupun tidak melakukan kerja-kerja

kewangan, pengurusan kewangan kerajaan ini juga penting untuk diterapkan di

dalam kerja seharian pegawai dan kakitangan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 75


Laporan Unit Pembangunan Kapasiti Profesionalisme

2. TAKLIMAT PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN PEMANTAPAN

KOMPETENSI DALAM SISTEM FROG VLE

Persekitaran Pembelajaran Maya Frog (VLE) adalah satu system pembelajaran

berasaskan web yang menyerupai dunia pembelajaran sebenar dengan

mengintegrasikan konsep pendidikan konvensional dengan kaedah maya.

Sebagai contoh, guru-guru dapat memberi tugasan, ujian dan menyemak tugasan

secara maya, sementara pelajar dapat menghantar tugasan dan menyemak

markah menerusi VLE. Ibubapa boleh berkomunikasi dengan pihak sekolah

melalui internet manakala pentadbir sekolah boleh menguruskan calendar sekolah

dan mewar-warkan notis sekolah melaluinya.

Sistem Frog yang mudah digunakan ini membolehkan pelajar dan guru untuk

menemui hamper segala-galanya di internet (video, gambar, bahan pendidikan)

dan membinanya menjadi sebuah Laman yang menarik, tanpa memerlukan

sebarang kepakaran teknikal. Frog VLE juga adalah gerbang kepada limpahan

sumber pengajaran dan aplikasi hebat dari seluruh web, yang kesemuanya boleh

diakses dalam persekitaran yang selamat dan telah ditapis. Apa yang penting di

sini pembelajaran adalah menyeronokkan dan dapat diperibadikan dengan Frog.

Pelajar boleh menerokai video, permainan dan pos-pos yang mengujakan melalui

ciptaan sendiri laman utama mereka, memuat naik fail dan menyimpannya.

Pelajar juga boleh menyelesaikan tugasan mereka pada bila-bila masa dan di

mana pun mereka berada. Mereka juga boleh berkongsi idea sesama sendiri dan

menghantar lembaran kerja untuk diperiksa oleh guru mereka. Sehubungan itu,

BTPN Sabah telah menganjurkan taklimat peningkatan profesionalisme dan

pemantapan kompetensi dalam sistem Frog VLE ini pada 23 Jun 2015 (Siri 1) dan

24 Jun 2015 (Siri 2) di Bilik Orkid, BTPN Sabah. Kursus tersebut melibatkan staf

akademik BTPN Sabah.

76

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pembangunan Kapasiti Profesionalisme

3. CERAMAH KESELAMATAN KEBAKARAN

Kesesakan yang sering berlaku di tempat-tempat perhimpunan dan tumpuan

seperti di stadium bola sepak, ballroom di bangunan tinggi dan sebagainya boleh

mengundang risiko kecederaan dan kematian apabila berlaku sesuatu bencana

akibat kegagalan melepaskan diri. Kegagalan melepaskan diri adalah disebabkan

oleh kesesakan dan kepadatan di pintu keluar, laluan keluar atau lorong keluar

dan seterusnya mencetuskan suasana panik dan tidak terkawal. Oleh yang

demikian, ceramah ini bertujuan memberi pengetahuan dan pendedahan dari

aspek keselamatan kebakaran kepada semua warga Bahagian Teknologi

Pendidikan Negeri Sabah.

Seramai 34 orang kakitangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sabah telah

menghadiri ceramah keselamatan kebakaran yang telah diadakan pada 30

Oktober 2015 di Bilik Orkid, BTPN Sabah. 3 orang pegawai dari Jabatan Bomba

dan Keselamatan Daerah Penampang telah dijemput untuk memberi taklimat

mengenai keselamatan kebakaran tersebut.

Demonstrasi memadam api juga telah dibuat di perkarangan BTPN Sabah.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 77


Laporan Unit Pembangunan Kapasiti Profesionalisme

78

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pembangunan Kapasiti Profesionalisme

1. AKTIVITI UNIT PEMBANGUNAN KAPASITI DAN PROFESIONALISME

1. Melaksana latihan kemahiran profesionalisme

Aktiviti-aktiviti seperti di bawah telah menyokong pencapaian dasar pegawai

dan staf sokongan menghadiri kursus / bengkel / latihan sekurangkurangnya

7 hari setahun.

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

1 Kursus foto pegun 27-29 /1/2015 BTPN Sabah 14 peserta & 1

penceramah

2 Bengkel pengurusan kewangan 2015 3-6/3/2015 Makmal Komputer, 31 peserta & 2

3 Bengkel pengurusan iQ-PSS, i-NILAM

dan pembinaan laman pembelajaran

Frog VLE

4 Bengkel pembinaan laman

pembelajaran Frog VLE

5 Bengkel pengurusan aset alih kerajaan

secara atas talian (MySPAonline) bagi

BTPN dan PTBP negeri Sabah

BTPN Sabah penceramah

4-6/3/2015 BTPN Sabah 12 peserta

9-11/3/2015 BTPN Sabah 16 peserta

24/3/2015 BTPN Sabah 10 peserta & 2

penceramah /

fasilitator

6 Bengkel pengurusan pengaturcaraan 17/4/2015 BTPN Sabah 18 peserta & 1

penceramah

7 Ceramah peningkatan profesionalisme

– Pengurusan pengaturcaraan majlis

27/4/2015 BTPN Sabah 42 peserta & 1

penceramah

8 Taklimat Excel dan Google FU 28/4/2015 BTPN Sabah 44 peserta & 2

penceramah

9 Ceramah pengurusan stres dan 30/4/2015 Bilik Rafflesia, 45 peserta & 1

personaliti cemerlang

BTPN Sabah penceramah

10 Taklimat peningkatan profesionalisme 23/6/2015 Bilik Rafflesia, 33 peserta & 1

dan pemantapan kompetensi Frog

BTPN Sabah penceramah

VLE (Siri 1)

11 Taklimat peningkatan profesionalisme

dan pemantapan kompetensi MS

Words

12 Taklimat peningkatan profesionalisme

dan pemantapan kompetensi

tanggungjawab etika pemanduan

berhemah

13 Taklimat peningkatan profesionalisme

dan pemantapan kompetensi Frog

VLE (Siri 2)

14 Taklimat peningkatan profesionalisme

dan pemantapan kompetensi MS

Excel

24/6/2015 Makmal Komputer,

BTPN Sabah

26 peserta & 1

penceramah

24/6/2015 BTPN Sabah 6 peserta & 1

penceramah

24/6/2015 BTPN Sabah 35 peserta & 1

penceramah

25/6/2015 BTPN Sabah 20 peserta & 1

penceramah

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 79


Bil. Tempahan

Bil. Tempahan

Laporan Unit Pembangunan Kapasiti Profesionalisme

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

15 Taklimat peningkatan profesionalisme

dan pemantapan kompetensi – GST,

EPSA, pengisian dokumen berkaitan

penyelenggaraan ICT

26/6/2015 BTPN Sabah 56 peserta & 6

penceramah/

fasilitator

16 Taklimat motivasi diri penjawat awam 28/8/2015 BTPN Sabah 57 peserta & 1

penceramah

17 Taklimat penyelarasan pelaksanaan 21/9/2015 BTPN Sabah 47 peserta & 3

penilaian bersepadu pegawai BTPN

penceramah/

dan rangkaian

fasilitator

ANALISIS TEMPAHAN PREMIS BTPN SABAH

JANUARI HINGGA DISEMBER 2015

20

15

15

13

BILIK MESYUARAT

10

5

0

8

6

4

3

1

4 3

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS

Bulan

10

8

6

4

2

0

BILIK RAFFLESIA

9

7

3

3 3

3

2

2

1

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS

Bulan

80

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Bil. Tempahan

Bil. Tempahan

Bil. Tempahan

Laporan Unit Pembangunan Kapasiti Profesionalisme

25

20

15

10

5

0

BILIK ORKID

21

16

15

11

10

13 13

6

6

5

3

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS

Bulan

10

8

6

4

2

0

BILIK MAWAR

9

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS

Bulan

10

8

6

4

2

0

BILIK MAWAR

9

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS

Bulan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 81


Bil. Tempahan

Bil. Tempahan

Laporan Unit Pembangunan Kapasiti Profesionalisme

15

MAKMAL KOMPUTER

12

10

5

0

8

6

4

3 3 3

2

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS

Bulan

30

25

20

15

10

5

0

ASRAMA SERUDUNG BAYU

21

24

15

14

10

5

4

4 4 5

3

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS

Bulan

82

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


8. Unit Pengurusan Rangkaian (UPR)

SENARAI KAKITANGAN

INGGU BIN RULION

Penolong Pengarah DG41

RUBICA @ ISIN BINTI JUNIS

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG42 (KUP)

JULITAH BT ANDAUN

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG32 (KUP)

FUNGSI UNIT PENGURUSAN RANGKAIAN

1. Menyedia dan menyelaraskan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) PTPB dan PKG.

2. Mengurus dan menyelia pengurusan pentadbiran PTPB dan PKG.

3. Mengurus dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan,

keselamatan, penyelenggaraan dan kebersihan/ keceriaan PTPB dan PKG.

4. Mengawal selia pengurusan berkaitan dengan penggunaan kemudahan premis

PTPB dan PKG.

5. Menyelaras fungsi dan tugas-tugas pegawai dan anggota kumpulan pelaksana

PTPB dan PKG.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 83


Laporan Unit Pengurusan Rangkaian

LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN

BIL

TARIKH

PELAKSANAAN

AKTIVITI TEMPAT CATATAN

1 20.04.2015 Lawatan /Pemantauan PKG PKG Kinabatangan

2 21.04.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Beluran

3 22.04.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Telupid

4 23.04.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Sandakan

5 24.04.2015 Lawatan/Pemantauan PTPB PTPB Sandakan

6 11.05.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Tambunan

7 12.05.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Nabawan

8 13.05.2015 Lawatan /Pemantauan PKG PKG Tenom

9 14.05.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Keningau

10 15.05.2015 Lawatan/Pemantauan PTPB PTPB Keningau

11 25.05.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Tawau

12 26.05.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Kunak

13 27.05.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Lahad Datu

14 28.05.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Semporna

15 29.05.2015 Lawatan/Pemantauan PTPB PTPB Tawau

16 08.06.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Papar

17 09.06.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Sipitang

18 10.06.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Beaufort

19 11.06.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Kuala Penyu

20 12.06.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Membakut

21 22.06.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Ranau

22 23.06.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Kota Belud

23 24.06.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Pitas

24 25.06.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Kota Belud

25 26.06.2015 Lawatan/Pemantauan PKG PKG Kudat

84

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pengurusan Rangkaian

LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN

BIL

TARIKH

PELAKSANAAN

AKTIVITI TEMPAT CATATAN

26 06.07.2015 Pemantauan PTPB PTPB K.Kinabalu

27 07.07.2015 Pemantauan PKG PKG K.Kinabalu

28 08.07.2015 Pemantauan PKG PKG Tuaran

29 09.07.2015 Pemantauan PKG PKG Tamparuli

30 10.07.2015 Pemantauan PKG PKG Penampang

Pemantauan Susulan PTPB

31

dan PKG

PTPB dan PKG

32 19.11.2015 Pemantauan

PTPB dan PKG

PTPB dan PKG

Kota Belud

33 20.11.2015 Pemantauan PKG PKG Ranau

34 21.11.2015 Pemantauan PKG PKG Kudat

35 22.11.2015 Pemantauan PKG PKG Pitas

36 23.11.2015 Pemantauan PKG PKG Kota Marudu

37 30.11.2015

Mesyuarat Perkongsian

Kebitaraan

PKG Tawau

38

Pemantauan Susulan PTPB

dan PKG

PTPB Keningau

dan

PKG Beaufort

39 07.12.2015

Bengkel Penghasilan/

Pemurnian Instrumen

Pemantauan BTPN 02

Bilik Mesyuarat Utama

BTPN Sabah

40

08.12.2015

Pembentangan Instrumen Bilik Mesyuarat Utama

BTPN Sabah

41 09.12.2015

Perancangan Bengkel

TOT

Bilik Mesyuarat Utama

BTPN Sabah

42 14-16.12.2015

Mesyuarat Pemurnian

SKT PTPB dan PKG

PTPB Sandakan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 85


Laporan Unit Pengurusan Rangkaian

GAMBAR BERKAITAN

86

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Unit Pengurusan Rangkaian

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 87


Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Kota Kinabalu

SENARAI KAKITANGAN

JUSTINUS SABIN

PTP 1 DG42 (KUP)

RATNA TAMIN

PTP 2 DG32

HAMLI BIN SALLEH @ KURONY

Pembantu Perpustakaan S17

JUHANIS MADJIAL

Pemandu H11

88

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Kota Kinabalu

LAPORAN AKTIVITI UTAMA

Anugerah Pusat Sumber Sekolah Pra Negeri Bahagian Kota Kinabalu 2015

Pelaksanaan :

Pemilihan Tokoh Nilam Pra Negeri Bahagian Kota Kinabalu 2015 telah berlangsung

pada 2 Mac 2015 bertempat di PKG Tuaran dengan kerjasama PPD Tuaran. Pn

Tah Nia Aman selaku Pegawai Pendidikan Daerah Tuaran berbesar hati

merasmikan majlis perasmian Pemilihan Tokoh Nilam Pra Negeri Bahagian Kota

Kinabalu 2015 seterusnya menyampaikan hadiah kepada para pemenang.

Pemilihan Tokoh Nilam 2015 melibatkan 26 peserta daripada sekolah Bahagian

Kota Kinabalu mewakili 10 kategori.

Anugerah Pusat Sumber Sekolah Pra Negeri Bahagian Kota Kinabalu 2015

melibatkan 8 buah sekolah daripada Bahagian Kota Kinabalu. Sekolah-sekolah

tersebut mewakili 4 kategori iaitu Sekolah Rendah Bandar dan Luar Bandar juga

Sekolah Menengah Bandar dan Luar Bandar. Penilaian telah berlangsung bermula

9 hingg 13 Mac 2015. Hakim telah dipilih daripada mereka yang mempunyai

pengalaman langsung dengan pengurusan pusat sumber iaitu Guru Besar dan

Perpustakawan daripada Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Penampang

termasuk Pegawai daripada IPG Kampus Kent.

AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT

Mesyuarat Gerakan Tabiat Membaca Bil.1/2015 29.01.2015 PTPB Kota Kinabalu

Mesyuarat NILAM Pra Negeri Bahagian Kota

Kinabalu Bil.1/2015

Mesyuarat NILAM Pra Negeri Bahagian Kota

Kinabalu Bil.2/2015

Anugerah NILAM Pra Negeri Bahagian Kota

Kinabalu 2015

Penilaian Anugerah Pusat Sumber Sekolah Pra

Negeri Peringkat Bahagian Kota Kinabalu 2015

16.02.2015 PKG Tuaran

26.02.2015

PKG Tuaran

02.03.2015 PKG Tuaran

9 – 13. 03.2015

8 sekolah di Bahagian Kota

Kinabalu

Program Khidmat Bantu PSS – Sekolah Rendah 30.04.2015 SK Tobobon, Kota Kinabalu

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan PTPB-

PKG Zon Kota Kinabalu Bil. 1/2015

07.04.2015 PKG Kota Kinabalu

Khidmat Nasihat dan Kepakaran 10.04.2015 SMK Inanam, Kota Kinabalu

Pengurusan Pemantauan PTPB ke Sekolah 05.05.2015 SK Malawa, Kota Kinabalu

Pengurusan Pemantauan PTPB ke Sekolah 20.05.2015 SK Kebayau, Kota Kinabalu.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 89


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Kota Kinabalu

AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT

Pengurusan Pemantauan PTPB ke Sekolah

21.05.2015 SK Moyog, Penampang

Melakukan verifikasi calon APSS Peringkat

Kebangsaan 2015

06.05.2015 SK Kolombong

Pengurusan Pemantauan PTPB ke Sekolah 16.06.2015 SK Kipovo, Penampang

Bengkel Pengurusan Dokumen Kewangan N17 09.06.2015 PTPB Kota Kinabalu

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan PTPB-

PKG Zon Kota Kinabalu Bil. 2/2015

10.08.2015

Pengurusan Pemantauan PTPB ke Sekolah 13.08.2015

PKG Penampang

SJK(C) St. James, Kota

Kinabalu.

Pengurusan Pemantauan PTPB ke Sekolah 20.08.2015 SK. Lokos Tamparuli, Tuaran

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan PTPB-

PKG Zon Kota Kinabalu Bil. 3/2015

29.09.2015 PKG Tamparuli

Pengurusan Pemantauan PTPB ke Sekolah 02.09.2015 SK Penimbawan, Tuaran.

Taklimat Pemantapan Pelaksanaan Pengurusan

VLE Di Sekolah

Taklimat Strategi Meningkatkan Penggunaan

Persekitaran Pembelajaran Maya (Vle)

1Bestarinet KPM

Bengkel Google Drive Staf dan Kakitangan

PTPB dan PKG Bahagian Kota Kinabalu

01.09.2015 PTPB Kota Kinabalu

17.09.2015 BTPN Sabah

14.09.015 PKG Kota Kinabalu

Pengurusan Pemantauan PTPB ke Sekolah 06.10.2015 SK Sinulihan, Tamparuli, Tuaran

Pengurusan Pemantauan PTPB ke Sekolah 08.10.2015 SK. Kg. Contoh, Penampang

Bengkel Penggubalan Soalan Nilam 2016

Bahagian Kota Kinabalu

17-18.11.2015 PKG Kota Kinabalu

90

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Kota Kinabalu

ANALISIS PENGGUNAAN PREMIS PTPB KOTA KINABALU SEPANJANG

TAHUN 2015

Okt, 4

Nov, 2

Dis, 0

Jan, 1

Feb, 0

Mac, 2 Apr, 0

Mei, 0

Jun, 1

Sep, 4

Jul, 0

Ogos, 0

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 91


Pusat Kegiatan Guru Kota Kinabalu

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : NORMALAH BINTI HASHIM

(Pembantu Tadbir)

MOHD. AZLAN BIN UMPAI (PTP 1)

ZAIMAN SYAH BIN OTHMAN (PTP 2)

ADRIAN DENID PAUT

(Juruteknik Komputer)

92

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Kinabalu

AKTIVITI UTAMA

Program Karnival Bestari peringkat Daerah Kota Kinabalu

Program ini dianjurkan oleh PKG Kota Kinabalu dengan kerjasama dari Pasukan

Kerja Guru Penyelaras Bestari dan Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu.

Pelaksanaan :

Program ini dilaksanakan pada 27 Ogos 2015 di Auditorium, Wisma Persekutuan

Negeri Sabah. Majlis ini disempurnakan oleh En Hj Bad Hamid Bin Hj Musli Pegawai

Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Majlis ini dihadiri oleh peserta yang terdiri

daripada pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah daerah Kota Kinabalu.

Pencapaian :

Penggunaan secara keseluruhannya terhadap ICT dan memupuk minat pelajar untuk

mendalami ilmu ICT di peringkat sekolah. Selain itu, guru-guru dapat didedahkan

dengan ilmu ICT bagi membantu melicinkan proses P&P seiring dengan negara

global lebih menggunakan peralatan ICT di dalam P&P.

Gambar yang berkaitan

Majlis Perasmian Penutupan Karnival Bestari 2015

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 93


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Kinabalu

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

1 Mesy. PKGKK bil.1/2015 15/01/2015 PKG KK

2 Mesy. Juruteknik Komputer PPDKK 19/01/2015 PKG KK

3 Khidmat Bantu ICT SK Kitobu 02/02/2015 PKG KK

4 Mesy. GPM 02/04/2015 PKG KK

5 Mesy. GPB 02/12/2015 PKG KK

6 Mesy. AJK Tertinggi GPM (NILAM) 13/02/2015 PKG KK

7 Mesy. AJK Tertinggi GPM (NILAM) 02/12/2015 SMK INANAM

8 NILAM DAERAH KK 23/02/2015 SMK INANAM

9 Khidmat Bantu PSS SMK Inanam 24/02/2015 SMK INANAM

10 Khidmat Bantu PSS SMK Inanam 03/02/2015 SMK INANAM

11

Pemantauan PSS & ICT SJK (C) Lok Yuk

Menggatal

03/06/2015

SJK(C) LOK YUK

MENGGATAL

12 Pemantauan PSS & ICT SK St Catherine 03/10/2015 SK.ST CATHERINE

13

Pemantauan PSS & ICT SK Pangiran Siti

Hafsah

03/11/2015

SK PANGIRAN SITI

HAFSAH

14

Pemantauan PSS & ICT SJK (C) Lok Yuk

Likas

03/12/2015

SJK (C) LOK YUK

LIKAS

15 Pemantauan PSS & ICT SM All Saints 13/03/2015 SM ALL SAINTS

16

Pemantauan PSS & ICT SMK Lok Yuk

Likas

24/03/2015 SMK LOK YUK LIKAS

17 Pemantauan PSS & ICT SK Tombongon 25/03/2015 SK TOMBONGON

18 Pemantauan PSS & ICT SK Ruminding 26/03/2015 SK RUMINDING

19 Khidmat Bantu ICT SK Gudon 30/03/2015 SK GUDON

20

Bengkel Pembinaan Laman Pembelajaran

Frog VLE

31/03/2015 PKG KK

21 Penilaian APSS SMK Inanam SMK INANAM

22 Penilaian APSS SK Sri Gaya SK SRI GAYA

23 Post-Mortem Karnival NILAM KK 04/08/2015 PKG KK

24 Pemantauan PSS & ICT SK Keronggu 13/04/2015 SK KERONGGU

94

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Kinabalu

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

25 Khidmat Bantu PSS-SK Tobobon 17/04/2015 SK TEBOBON

26 Pemantauan PISA 2015 SMESH 17/04/2015 SMESH

27 Pemantauan PSS & ICT SK Tobobon 21/04/2015 SK TEBOBON

28 Pemantauan PSS & ICT SM St Francis 21/04/2015 SM ST FRANCIS

29 Mesy. GPB/GICT 30/04/2015 PKG KK

30 Mesy. FT17 05/08/2015 PKG KK

31 Bengkel I-QPSS & NILAM 05/08/2015 PKG KK

32 Khidmat Bantu ICT SK Tobobon 13/05/2015 PKG KK

33

Khidmat Masyarakat, Taman Didikan

Kanak-Kanak Kurang Upaya Sembulan

14/05/2015 SEMBULAN

34 Mesyuarat GPB+FT17 15/05/2015 PKG KK

35 Raptai Penutupan Karnival Bestari 26/08/2015

36 Majlis Penutupan Karnival Bestari 27/08/2015

37 Mesyuarat Pelaksanaan Frog VLE 20/05/2015 PTPB KK

Auditorium

Kompleks

Pentadbiran

Kerajaan Persekutuan

Sabah

38 Khidmat Bantu Frog VLE SK Mutiara 06/04/2015 SK MUTIARA

39 Khidmat Bantu Frog VLE SK Gudon 06/11/2015

40 Bengkel Google Drive 07/02/2015 PTPB-PKG Bhg. KK

41 LawatanPenanda Aras PSS SK Kolombong 07/06/2015 GPM

42 Taklimat Pelaksanaan Frog VLE 26/08/2015

PTPB-PKG Bhg. KK

Di BTPN Sabah

43 Verifikasi SSQS SK Inanam ll 27/08/2015 SK INANAM 2

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 95


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Kinabalu

Karnival NILAM peringkat Daerah Kota Kinabalu

Pencapaian :

Program ini dijalankan adalah untuk memilih wakil peserta NILAM ke peringkat

Bahagian daerah Kota Kinabalu. Pertandingan ini telah berjaya memilih peserta

untuk mewakili Sekolah Rendah Bandar, Sekolah Rendah Luar Bandar dan Sekolah

Rendah Pedalaman. Selain itu, PKG KK turut berjaya memilih peserta untuk

mewakili kategori Sekolah Menengah Bandar dan Sekolah Menengah Luar Bandar.

96

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Kinabalu

Khidmat Bantu PSS (SMK Inanam)

Mesyuarat AJK tertinggi Karnival Bestari

Mesyuarat FT Daerah Kota Kinabalu

Mesyuarat GPM Daerah Kota Kinabalu

Pemantauan Sekolah (SM All Saints)

Bengkel I-QPSS

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 97


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Kinabalu

Pemantauan Sekolah (SJK (C) Lok

Yuk Likas)

Pemantauan Sekolah (SJK (C) Lok Yuk

Likas)

Pemantauan Sekolah (SK Pg. Siti

Hafsah)

Pemantauan Sekolah (SK Tombongon)

98

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Pusat Kegiatan Guru Penampang

SENARAI KAKITANGAN

FRANCISCA SYLVESTER

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG34 (KUP)

LIDWENNA THIEN

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG32 (KUP)

HAROLD JAKARY

Pembantu Tadbir

N17

ANWAR BIN KAHAL

Juruteknik Komputer

FT17

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 99


Laporan Pusat Kegiatan Guru Penampang

AKTIVITI UTAMA

MAJLIS PELANCARAN KEM MEMBACA 1MALAYSIA (KM1M) PERINGKAT

DAERAH PENAMPANG

KM1M Tahun 2015 dilaksanakan pada 21 hingga 23 APRIL 2015. Jabatan

Pendidikan Negeri Sabah telah menetapkan supaya semua sekolah di negeri Sabah

menjalankan aktiviti pembacaan buku ini secara serentak dengan Majlis Pelancaran

Peringkat Negeri Sabah yang akan diadakan di Daerah Kudat. PKG Penampang,

dengan kerjasama PPD Penampang telah bersetuju memilih SK. Moyog sebagai

lokasi majlis pelancaran.

Pelaksanaan : Tarikh : 21.4.2015 (Selasa)

Tempat : Dewan SK. Moyog, Penampang

Perasmi : En. Mojuntin Ebin

Pegawai Pendidikan Daerah Penampang

Penyertaan : Semua murid dan Guru SK. Moyog,

Pengetua dan Guru Besar PPD

Penampang

100

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Penampang

KARNIVAL NILAM DAERAH PENAMPANG 2015/2016

Daerah Penampang bakal menjadi tuan rumah penganjuran anugerah NILAM

peringkat bahagian Kota Kinabalu bagi tahun 2016. Sehubungan dengan itu, PKG

Penampang dengan kerjasama PPD Penampang bersetuju untuk mengadakan

pemilihan tokoh NILAM peringkat daerah pada hujung tahun 2015. SK. ST. Theresa

Inobong telah menerima amanah untuk menjadi tuan rumah karnival pada kali ini.

Pelaksanaan : Tarikh

Tempat

Perasmi

: 15 & 16.10.2015 (Khamis & Jumaat)

: Dewan ICCC & Kawasan sekolah

SK. ST. Theresa Inobong

: En. George Totu

Wakil Pegawai Pendidikan Daerah Penampang

Penyertaan : 25 orang murid sekolah rendah

13 orang murid sekolah menengah

Turut bekerjasama : Perpustakaan Negeri Sabah,

Cawangan Donggongon

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 101


Laporan Pusat Kegiatan Guru Penampang

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

1.

Mesyuarat Guru Perpustakaan Dan

Media (GPM) Bil.1/2015 Daerah 06.02.2015 PKG Penampang 34 GPM

Penampang

2.

Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana

Pemilihan NILAM Bil.1/2015 Daerah 13.02.2015 PKG Penampang 34 GPM

Penampang

3

Pemilihan Tokoh NILAM Peringkat

Daerah Penampang Tahun 2015 25.02.2015

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Bengkel Agihan Netbook 1Malaysia

Bagi Sekolah Daerah Penampang

Bengkel Juruteknik Komputer Daerah

Penampang

Mesyuarat Pembubaran & Pelantikan

Ahli Jawatankuasa Guru

Perpustakaan & Media Daerah

Penampang

Mesyuarat Maklumbalas

Pelaksanaan Pemilihan Tokoh NILAM

Peringkat Daerah Penampang

Mesyuarat Guru Penyelaras Bestari

(GPB)/Guru ICT Bil.1/2015 Daerah

Penampang

Bengkel Penggunaan Bahan Digital

MBMMBI Daerah Penampang

Majlis Pelancaran Kem Membaca

1Malaysia Peringkat Daerah

Penampang 2015

Bengkel Pembangunan Laman

Pembelajaran Dalam Persekitaran

Pembelajaran Maya (VLE) Guru-Guru

Bahasa Malaysia Sekolah Rendah

Daerah Penampang

Bengkel Penyelarasan Tugas Guru

Penyelaras Bestari

Daerah Penampang

Bengkel Penyelarasan Jadual Guru

Penyelaras Bestari (GPB)

Taklimat Penarafan Pembestarian

Sekolah Menggunakan Smart School

Qualification Standards (SSQS)

Tahun 2015

Bengkel Penggunaan Bahan Digital

MBMMBI Daerah Penampang

102

SK Pendidikan

Khas, Pekan

Tuaran, Putatan

56 Peserta NILAM

SR & SM

16.03.2015 PKG Penampang 15 GPB & FT

17.03.2015 PKG Penampang 15 FT

18.03.2015 PKG Penampang 28 GPM

23.03.2015 PKG Penampang 24 GPM

26.03.2015 PKG Penampang 29 GPB

20.04.2015 PKG Penampang

21.04.2015

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH

SK Moyog,

Penampang

29-30.06.2015 PKG Penampang

08-09.07.2015 PKG Penampang

14.07.2015 BTPN Sabah

30.07.2015 PKG Penampang

04.08.2015 BTPN SABAH

1 PTP BTPN, 32

GPM

PPD, GB, Warga

Sek SK Moyog

1 PTP BTPN, 14

Guru M/P BM

3 PTP BTPN,

34 GPB

3 PTP BTPN,

5 GPB

2 PTP BTPN, 32

Pentadbir Sek

2 PTP BTPN, 32

Pentadbir Sek


Laporan Pusat Kegiatan Guru Penampang

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

16

Mesyuarat Pelaksanaan Karnival

NILAM Peringkat Daerah

Penampang

05.08.2015 PKG Penampang

KU Bahasa

PPD,

28 GPM

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Mesyuarat Jawatankuasa

Pengurusan PTPB Dan PKG Zon

Kota Kinabalu bil.2/2015

Mesyuarat Pelaksanaan Karnival

NILAM Peringkat Daerah

Penampang Bil.2/2015

Mesyuarat Persediaan Bengkel

Digital Story Telling Daerah

Penampang

Bengkel Digital Story Telling Daerah

Penampang

10.08.2015 PKG Penampang

19.08.2015

01.09.2015

02-04.09.2015

Bengkel Permurniaan Kertas Kerja

Karnival NILAM Daerah Penampang

Bengkel Penyediaan Soalan Dan

Bahan Untuk Aktiviti Jejak Maklumat

30.09.2015-

Sempena Karnival NILAM Peringkat

01.10.2015

Daerah Penampang Di bawah

Program Transformasi Daerah

Mesyuarat Pelaksanaan Karnival

NILAM Daerah Penampang

Bil.2/2015

Karnival NILAM Peringkat Daerah

Penampang Tahun 2015/2016 15-16.10.2015

SK ST Theresa

Inobong

SK ST Theresa

Inobong

SK ST Theresa

Inobong

2 PTP PTPB,

7 PTP PKG,

3 N17 PKG,

1 S17 PTPB

3 FT17 PKG

KU Bahasa

PPD,

34 GPM

11.09.2015 PKG Penampang 8 GPM

PKG Penampang

06.10.2015 PKG Penampang

SK ST Theresa

Inobong

Mesyuarat Refleksi Pelaksanaan

Karnival NILAM Daerah Penampang 12.11.2015 PKG Penampang

Bengkel Pengurusan Pusat Sumber

Sekolah Daerah Penampang

Bengkel Literasi Maklumat peringkat

Daerah Penampang

Bengkel Perancangan aktiviti 2016

GPB Daerah Penampang

1 PTP BTPN 6

GPB

1 PTP BTPN 6

GPB & 3 pelajar

setiap sek dr 6

buah sek

KU Bahasa

PPD,

34 GPM

KU Bahasa

PPD,

34 GPM

48 Peserta

NILAM SR &

SM

KU Bahasa

PPD,

30 GPM

26.11.2015 PKG Penampang 30 GPM

10-11.12.2015 PKG Penampang 30 GPM

11.12.2015 PKG Penampang 25 GPB

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 103


Laporan Pusat Kegiatan Guru Penampang

12

PENGGUNAAN PREMIS

10

9

10

8

8

7

8

6

6

6

4

3

4

4

2

2 2

0

104

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Pusat Kegiatan Guru Tuaran

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : MITCHELL CHRISTIE IGNATIOUS (Juruteknik Komputer FT17)

JUNAIDY AZAMAIN

(PTP 1 DG32)

ALINAH AG. ALI

(PTP 2 DG32 KUP)

SITI BARZAH BTE ABDUL MAUL (Pembantu Tadbir N11)

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 105


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tuaran

LAPORAN AKTIVIT UTAMA

MAJLIS ANUGERAH NILAM PERINGKAT BAHAGIAN KOTA KINABALU 2015

Majlis ini telah diadakan pada 2 Mac 2015 dan telah dirasmikan oleh Pegawai

Pendidikan Daerah Tuaran, Pn. Tah Nia Bte. Hj. Jaman. Telah berlangsung di dua

lokasi iaitu bangunan PKG Tuaran untuk sesi ujian lisan dan di Dewan Mutiara PPD

Tuaran digunakan untuk majlis penyampaian hadiah dan penutupan. Semua calon

yang bertanding adalah daripada daerah Kota Kinabalu, Tamparuli, Penampang dan

Tuaran.

Pengisian sepanjang majlis ini berlangsung adalah sudut pameran gambar aktiviti

yang pernah dianjurkan oleh Majlis Guru Perpustakaan dan Media Daerah Tuaran.

Di samping itu, Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tuaran juga telah dijemput

untuk membuat pameran buku-buku ilmiah yang sesuai untuk dijadikan bahan

rujukan dan bacaan untuk murid dan guru. Selain itu, terdapat juga pameran dan

jualan buku-buku rujukan oleh kedai buku yang dijemput pada majlis tersebut.

Majlis penutupan telah diserikan dengan persembahan oleh murid-murid dari SM.

Saint John Tuaran. calon-calon yang telah berjaya telah dipilih untuk mewakili

daerah Kota Kinabalu untuk berentap di peringkat negeri yang telah dilangsungkan

di daerah Sipitang. Majlis ini telah selesai sepenuhnya pada jam 5.00 petang.

106

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tuaran

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 107


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tuaran

MAJLIS PENGHARGAAN DAN ANUGERAH PUSAT SUMBER SEKOLAH

CEMERLANG PERINGKAT PKG TUARAN 2015

Majlis ini telah berlangsung pada 29 Oktober 2015 bertempat di Rasa Ria Resort

Tuaran dan dirasmikan oleh Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Tuaran En.

Shamiun Bin Salleh. Majlis ini turut dihadiri oleh En. Junaidi Adam, Penolong

Pengarah Unit Pengurusan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

Negeri Sabah

Objektif utama penganjuran adalah untuk memberi penghargaan kepada individuindividu

dan guru-guru perpustakaan dan media peringkat PKG Tuaran yang telah

banyak berjasa dalam memberikan komitmen dan kerjasama dalam memajukan

pusat sumber sekolah masing-masing. Selain itu, pusat sumber sekolah yang

cemerlang juga turut diberikan penghargaan. Pada majlis ini juga, penyampaian sijil

penghargaan telah diberikan kepada semua guru-guru perpustakaan dan media

peringkat PKG Tuaran. Majlis yang bermula pada jam 8.30 pagi ni berjalan dengan

lancar dan tamat pada jam 2.00 petang.

108

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tuaran

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT

1. Mesyuarat Pengurusan PKG Tuaran Bil.01/2015 22.01.2015 Pusat Sumber

2.

Mesyuarat Guru Perpustakaan dan Media Daerah

Tuaran Bil.01/2015

03.02.2015 Bilik Mesyuarat

3.

Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Pemilihan Tokoh

NILAM Peringkat Daerah Tuaran

10.02.2015 Bilik Mesyuarat

4.

Mesyuarat Khas Guru Perpustakaan dan Media Daerah

Tuaran

23.02.2015 Bilik Mesyuarat

5. Karnival NILAM Peringkat Daerah Tuaran 2015 12.02.2015 PKG Tuaran

6.

PKG Tuaran &

Anugerah NILAM Peringkat Bahagian Kota Kinabalu

02.03.2015 Dewan Mutiara

2015

PPD Tuaran

7.

Mesyuarat Guru Perpustakaan dan Media Daerah

Tuaran Bil.02/2015

12.03.2015 Bilik Mesyuarat

8.

Bengkel Penggunaan Bahan Digital MBMMBI Peringkat

Daerah Tuaran 2015

15.04.2015 Bilik Taklimat

9.

Bengkel Pengurusan Pusat Sumber Peringkat Daerah

Tuaran 2015

16.04.2015 Bilik Taklimat

10. Mesyuarat Pengurusan PKG Tuaran Bil.02/2015 23.04.2015 Pusat Sumber

11.

Bengkel Pengisian Data IQ-PSS dan I-NILAM Peringkat

Daerah Tuaran 2015

24-25.06.2015 PKG Tamparuli

12.

Bengkel Penarafan Pembestarian Sekolah SSQS

Peringkat Daerah Tuaran 2015

20.08.2015 PKG Tamparuli

13.

Bengkel Penggunaan Bahan Digital MBMMBI dan VLE

Peringkat Daerah Tuaran 2015

26-27.08.2015 PKG Tamparuli

14.

Bengkel Pemantapan Program Khidmat Bantu Pusat

Sumber Sekolah Peringkat Daerah Tuaran 2015

28.09.2015 PKG Tamparuli

15.

Bengkel Pemantapan Program Khidmat Bantu Pusat

Sumber Sekolah Bil.02 Peringkat Daerah Tuaran 2015

13.10.2015 PKG Tamparuli

16.

Majlis Penghargaan dan Anugerah Pusat Sumber

Sekolah Cemerlang Peringkat PKG Tuaran 2015

29.10.2015 Rasa Ria Resort

17.

Program Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah SK.

SK. Bundung

18-19.11.2015

Bundung Tuaran

Tuaran

18. Mesyuarat Pengurusan PKG Tuaran Bil.03/2015 02.12.2015 Pusat Sumber

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 109


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tuaran

CARTA BILANGAN KEKERAPAN PENGGUNAAN PREMIS PKG TUARAN

SEPANJANG TAHUN 2015

40

35

30

25

20

15

Kekerapan Penggunaan

10

5

0

*Tiada penggunaan pada Mei hingga Oktober kerana ketiadaan bekalan elektrik.

Jumlah keseluruhan penggunaan premis PKG Tuaran pada tahun 2015 adalah

sebanyak 117 kali.

110

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Pusat Kegiatan Guru Tamparuli

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : EMILIANA BINTI AZIZ (Pembantu Tadbir N11)

RODYMOND G OMAR

(PTP 1 DG32)

JULANIS BIN GUDAH

(Juruteknik Komputer FT17)

MABRY MILLER MIKE IKOL

(PTP 2 DG32 KUP)

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 111


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tamparuli

LAPORAN AKTIVITI UTAMA

PEMILIHAN TOKOH NILAM PERINGKAT DAERAH TUARAN 2015

Seramai 24 calon sekolah rendah pedalaman, 50 calon sekolah rendah luar bandar

dan 13 calon sekolah menengah dari setiap sekolah yang menghantar wakil bagi

mengikuti pertandingan pemilihan Tokoh NILAM peringkat daerah telah

menjalani sesi ujian iaitu Ujian Penulisan (BM dan BI), (individu & berkumpulan)

Bahasa Melayu dan (individu & berkumpulan) Bahasa Inggeris. Setiap peserta telah

memperlihatkan bakat dan kesungguhan masing-masing untuk merebut gelaran

Tokoh Nilam peringkat Daerah Tuaran. Peserta yang terpilih akan mewakili daerah

dalam pertandingan Tokoh NILAM Pra Negeri Peringkat Bahagian Kota Kinabalu.

Senarai nama pelajar yang mewakili Zon Tamparuli ke Peringkat Pra Negeri

Bahagian Kota Kinabalu 2015

Bil Nama Sekolah

SRB

M

(P)

SRBI

(P)

Kategori

SRB

M

(LB)

SRBI

(LB)

SMB

M

(LB)

SJKC ST. PHILIP

1 ADYNA HERMAN

/

TAMPARULI

2 OLIVIA PETER SK GUAKON BARU /

SITI SOFIAH BINTI

SK RUNGUS

3

/

NURAHID

TAMPARULI

SK PEKAN

4 AINAH ASMAN

/

TAMPARULI

5 YIK VUI CHOON SMK TAMPARULI /

ERINA NAZIHAH MD

6

SMK TAMPARULI /

JOHARI

SMB

I

(LB)

Kekuatan program :

1. Pelajar berminat menyertainya dan dapat mencungkil bakat serta kebolehan

murid.

2. Makanan dan minuman sepanjang majlis sedap dan mencukupi

3. Kerjasama yang padu dan mantap daripada kalangan GPM

4. Tempat yang selesa dan selamat.

112

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tamparuli

Pendaftaran Peserta

Penilaian folio calon

Lisan individu

Sesi penulisan

Majlis Perasmian dan Penutupan

Pemenang Karnival Nilam 2015 Zon

Tamparuli

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 113


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tamparuli

MAJLIS ANUGERAH NILAM PERINGKAT BAHAGIAN KOTA KINABALU 2015

Majlis ini telah diadakan pada 2 Mac 2015 dan telah dirasmikan oleh Pegawai

Pendidikan Daerah Tuaran, Pn. Tah Nia Bte. Hj. Jaman. Telah berlangsung di dua

lokasi iaitu bangunan PKG Tuaran untuk sesi ujian lisan dan di Dewan Mutiara PPD

Tuaran digunakan untuk majlis penyampaian hadiah dan penutupan. Semua calon

yang bertanding adalah daripada daerah Kota Kinabalu, Tamparuli, Penampang dan

Tuaran.

Pengisian sepanjang majlis ini berlangsung adalah sudut pameran gambar aktiviti

yang pernah dianjurkan oleh Majlis Guru Perpustakaan dan Media Daerah Tuaran.

Di samping itu, Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tuaran juga telah dijemput

untuk membuat pameran buku-buku ilmiah yang sesuai untuk dijadikan bahan

rujukan dan bacaan untuk murid dan guru. Selain itu, terdapat juga pameran dan

jualan buku-buku rujukan oleh kedai buku yang dijemput pada majlis tersebut.

Majlis penutupan telah diserikan dengan persembahan oleh murid-murid dari SM.

ST. John Tuaran. Calon-calon yang telah berjaya telah dipilih untuk mewakili daerah

Kota Kinabalu untuk berentap di peringkat negeri yang telah dilangsungkan di

Daerah Sipitang. Majlis ini telah selesai sepenuhnya pada jam 5.00 petang

114

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tamparuli

LAPORAN AKTIVITI PKG TAMPARULI SEPANJANG TAHUN 2015

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT

1. MESYUARAT PENGURUSAN PKG BIL.1/2015 26.01.2015 PULAU MABUL

2.

MESYUARAT PENYELARASAN AKTIVITI GURU

PERPUSTAKAAN DAN MEDIA(GPM) DAN GURU PUSAT 02.02.2015 PULAU MABUL

SUMBER SEKOLAH(GPSS) BIL.1/2015

3.

BENGKEL PENGUBALAN SOALAN NILAM DAERAH

PERINGKAT PKG TAMPARULI

06.02.2015 PUSAT SUMBER

4.

KARNIVAL NILAM DAERAH PERINGKAT PKG

TAMPARULI

11.02.2015 PKG TAMPARULI

5.

ANUGERAH NILAM PERINGKAT BAHAGIAN KOTA

KINABALU 2015

02.03.2015 PKG TUARAN

6. MESYUARAT PENGURUSAN PKG BIL.2/2015 13.03.2015 PULAU MABUL

7. BENGKEL TATACARA PENGURUSAN MAJLIS 25.03.2015 PULAU SIPADAN

8. TAKLIMAT AGIHAN NETBOOK 1 MALAYSIA 26.03.2015 PULAU MABUL

9. PROGRAM KHIDMAT BANTU PSS 30-31.03.2015

SK LOKOS,SK

KAPA,SK

KAYANGAT DAN

SM ST JAMES

TENGHILAN

10.

MESYUARAT PENYELARASAN AKTIVITI GURU

PENYELARASA BESTARI BIL.1/2015

31.03.2015 PULAU MABUL

11. PEMANTAUAN PSS DAN ICT 09.04.2015 SK TOGOP

12. PEMANTAUAN PSS DAN ICT 16.04.2015

SK

BUNDUTAHURI

13. TAKLIMAT MBMMBI 21.04.2015

PULAU

SELINGAN

14. PEMANTAUAN PSS DAN ICT 07.05.2015 SK KAYANGAT

15. PEMANTAUAN PSS DAN ICT 14.05.2015 SK TAGINAMBUR

16. PEMANTAUAN PSS DAN ICT 16.06.2015

SJK(C) CHUNG

HWA TENGHILAN

17. PEMANTAUAN PSS DAN ICT 17.06.2015

SK PEKAN

TENGHILAN

18. PEMANTAUAN PSS DAN ICT 23.06.2015 SK TOPOKON

19.

BENGKEL PEMBANGUNAN LAMAN PEMBELAJARAN

PULAU

29-30.06.2015

DALAM PERSEKITARAN PEMBELAJARAN MAYA(VLE)

LAYANG-LAYANG

20. PEMANTAUAN PSS DAN ICT 10.07.2015 SK TINAMBAK

21. MESYUARAT PENGURUSAN PKG BIL.3/2015 11.07.2015 PULAU MABUL

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 115


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tamparuli

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT

22. PEMANTAUAN PSS DAN ICT 13.07.2015

SK GUAKON

BARU

23.

MESYUARAT PENYELARASAN AKTIVITI GURU

PULAU

PERPUSTAKAAN DAN MEDIA(GPM) DAN GURU PUSAT 07.08.2015

SELINGAN

SUMBER SEKOLAH(GPSS) BIL.2/2015

24.

TAKLIMAT SMART SCHOOL QUALIFICATION

PULAU

11.08.2015

STANDARDS (SSQS)

SELINGAN

25.

MESYUARAT PENYELARASAN AKTIVITI GURU

PENYELARASAN BESTARI BIL.2/2015

12.10.2015 PULAU MABUL

26.

MESYUARAT PENYELARASAN AKTIVITI GURU

PERPUSTAKAAN DAN MEDIA(GPM) DAN GURU PUSAT 13.10.2015 PULAU MABUL

SUMBER SEKOLAH(GPSS) BIL.3/2015

27. BENGKEL DST (DIGITAL STORY TELLING) 19-20.10.2015

PULAU

LAYANG-LAYANG

JADUAL KEKERAPAN PENGGUNAAN PREMIS PKG TAMPARULI SEPANJANG

TAHUAN 2015

AKTIVITI/

BULAN

MESYUARAT BENGKEL PDP KOMPUTER JUMLAH

JANUARI 3 3 16 1 23

FEBRUARI 4 2 16 0 22

MAC 2 7 7 1 17

APRIL 9 17 13 4 43

MEI 9 14 17 6 46

JUNE 7 9 15 9 40

JULAI 11 9 21 0 41

OGOS 12 10 16 5 43

SEPT 10 9 11 2 32

OKTOBER 9 7 12 5 33

NOVEMBER 7 4 10 3 24

DISEMBER 1 6 4 0 11

JUMLAH 84 97 158 36 375

116

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tamparuli

CARTA PENGGUNAAN PREMIS PKG TAMPARULI SEPANJANG TAHUN 2015

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 117


Pusat Kegiatan Guru Beaufort

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : ABDUL RAHMED AJIM (dalam petak) (PTP 1)

RAZIF BIN ADIS (duduk) (PTP 2)

ISABELLA BRIDGET JOANES (berdiri) (Pembantu Tadbir N11)

118

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Beaufort

AKTIVITI UTAMA

SENARAI NAMA TOKOH NILAM ZON SELATAN 2015

BM BM BI BI

BIL NAMA PESERTA NAMA SEKOLAH

SR SM SR SM

MOHD. FARHAN BRYAN KORN SK PADANG BERAMPAH,

1

BIN FAIZUL

SIPITANG ×

2 AUNI QISTINA AZRUL SK ST. MARY, PAPAR ×

SMK ST PETER BUNDU,

3

MELANIE FIONA LATRIC KUALA PENYU ×

4 FARZANA BINTI MAHALI SMK TAKIS, PAPAR ×

SENARAI NAMA JEJAK MAKLUMAT ZON SELATAN 2015

BIL NAMA PESERTA NAMA SEKOLAH

1 MAY JURYE JOAN BINTI KOSAI GODON SK LADANG LUMADAN, BEAUFORT

2 MOHD. SHARUL SYAHMI BIN SAHIMIN SK BUANG SAYANG, PAPAR

3 HAJRUL BIN ABDULLAH SMK BEAUFORT

4 QUINLAN JIM SANTOS SMK PADANG BERAMPAH, SIPITANG

ANUGERAH TOKOH NILAM PERINGKAT ZON SELATAN 2015

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 119


Laporan Pusat Kegiatan Guru Beaufort

BENGKEL DAN MESYUARAT

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

1. Mesyuarat Pembentukan AJK

Program NILAM Daerah

2. Mesyuarat Pembentukan Ahli

Jawatankuasa Karnival NILAM

13/02/2015 PKG Beaufort PTPB Beaufort,

Guru GPM, PKG

Beaufort

23/02/2015 PKG Beaufort PTPB Beaufort, PPD

Beaufort Guru

GPM, PKG Beaufort

3. Anugerah Tokoh NILAM Peringkat

Zon Selatan 2015

4. Penilaian Anugerah Pusat Sumber

Sekolah 2015

27/02/2015 Pusat Sumber,

SMK Beaufort III

18/03/2015 SMK Beaufort

SK Lago

PTPB Beaufort, PPD

Beaufort, SK/SM

Daerah Beaufort, 5

PKG Zon Selatan,

PTP I (5 PKG Zon

Selatan)

5. Bengkel dan Latihan Penggunaan

Bahan Digital dan Perisian

kandungan MBMMBI melalui ZPD

22/04/2015 -

23/04/2015

Kolej Komuniti

Beaufort / SMK

Beaufort III

Guru Panatia Bahasa

Melayu, PKG Beaufort

8. Bengkel Pengisian Data IQ-PSS

dan i-NILAM secara online

9. Bengkel Kerja Pengukuhan Kualiti

Laman PdP BM Tahun 1 dalam

persekitaran pembelajaran Maya

VLE 2015

20/05/2015 Kolej Komuniti

Beaufort

18/08/2015 Kolej Komuniti

Beaufort

Guru GPM daerah

Beaufort, PKG Beaufort

Guru BM tahun 1

15. Bengkel asas Photoshop 19/08/2015 PTPB Beaufort Juruteknik Komputer

FT 17, PKG Beaufort

16. Bengkel Pengisian Data SSQS 2015 19/08/2015 Kolej Komuniti

Beaufort

Guru GPM,

PKG Beaufort

17. Bengkel Pengisian Data Aduan

Kerosakan Peralatan ICTSekolah

(STS)

02/11/2015 PTPB Beaufort Juruteknik Komputer

FT17

18. Bengkel Pengisian Data Aduan

Kerosakan Peralatan ICTSekolah

(STS)

04/11/2015 Pusat kegiatan

Guru Beaufort

Guru ICT, PKG

Beaufort

120

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Beaufort

BENGKEL DAN MESYUARAT

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

19. Bengkel Pengurusan Fail Pusat

Sumber Sekolah

09/11/2015 Pusat Kegiatan

Guru Beaufort

Guru GPM, PKG

Beaufort

20. Bengkel Garis Panduan Pengurusan

Netbook 1Malaysia

11/11/2015 Pusat Kegiatan

Guru Beaufort

Guru ICT, PKG

Beaufort

PEMANTAUAN SEKOLAH

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

1.

Pemantauan Pengurusan Sekolah,

Pusat Sumber dan ICT Sekolah

Daerah Beaufort . 20/04/2015

SK Maraba,

Beuafort

PKG Beaufort

2.

3.

10.

11.

12.

13.

Pemantauan Pengurusan Sekolah,

Pusat Sumber dan ICT Sekolah

Daerah Beaufort. 24/04/2015

Pemantauan Pengurusan Sekolah,

Pusat Sumber dan ICT Sekolah

Daerah Beaufort . 21/05/2015

Pemantauan Pengurusan Sekolah,

Pusat Sumber dan ICT Sekoalh

Daerah Beaufort. 22/05/2015

Pemantauan Pengurusan Sekolah,

Pusat Sumber dan ICT Sekolah

Daerah Beaufort 26/05/2015

Pemantauan Pengurusan Sekolah,

Pusat Sumber dan ICT Sekolah

Daerah Beaufort 27/05/2015

SK Nukahan,

Beaufort

SK Batu 60,

Beaufort

SK St John,

Beaufort

SK Rancangan

Klias, Beaufort

SK Klias Kecil,

Beaufort

PKG Beaufort

PKG Beaufort

PKG Beaufort

PKG Beaufort

PKG Beaufort

Pemantauan Pengurusan Sekolah,

Pusat Sumber dan ICT Sekolah

Daerah Beaufort 28/05/2015 SMK Beaufort II PKG Beaufort

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 121


Laporan Pusat Kegiatan Guru Beaufort

CARTA PENGGUNAAN PREMIS PKG BEAUFORT SEPANJANG TAHUN 2015

7

6

PENGGUNAAN PREMIS 2015

PKG BEAUFORT

5

4

3

2

1

0

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS

* Pusat Kegiatan Guru beroperasi di Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Beaufort

akibat gangguan bekalan elektrik di premis PKG Beaufort mulai dari 01.06.2015

hingga 11.11.2015

122

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Pusat Kegiatan Guru Membakut

SENARAI KAKITANGAN

JUSMANYADI BIN JUNAH

Pegawai Teknologi Pendidikan DG32 (KUP)

JAMILAH BINTI AG. BAKAR

Pembantu Tadbir N17

BENNY SUTRIANSYAH SUPARMAN

Juruteknik Komputer FT17

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 123


Laporan Pusat Kegiatan Guru Membakut

SENARAI AKTIVITI

BIL AKTIVITI TARIKH TEMPAT

1 Bengkel & Latihan Penggunaan Bahan

Digital MBMMBI (ZPD) Bahasa Malaysia

2 Bengkel & Latihan pengurusan Pusat

Sumber Sekolah Bil.1/2015

3 Bengkel Penghasilan Laman Pembelajaran

Bahasa Malaysia Tahun 1 menggunakan

Frog Virtual Learning Environment (VLE).

4 Bengkel Penghasilan Laman Pembelajaran

Bahasa Malaysia Tahun 2 menggunakan

Frog Virtual Learning Environment (VLE).

5 Bengkel & Latihan Dalaman Pengurusan

Pusat Sumber PKG dan Aplikasi Adobe

Photoshop

6 Bengkel & Latihan Dalaman Pengurusan

Aset, Pelupusan dan Pengurusan MS ISO

serta Pentadbiran.

7 Taklimat Sistem Data Inisiatif ICT Sekolahsekolah

KPM

8 Bengkel Penghasilan Laman Pembelajaran

Bahasa Malaysia Tahun 3 menggunakan

Frog Virtual Learning Environment (VLE).

9 Bengkel Penghasilan Laman Pembelajaran

Bahasa Malaysia Tahun 4 menggunakan

Frog Virtual Learning Environment (VLE).

14.04.2015 PKG Membaku

12.05.2015 PKG Membakut

20.05.2015 PKG Membakut

21.05.2015 PKG Membakut

25.05.2015 & 26.05.15 PKG Membakut

02.06.2015 & 03.06.15 PKG Membakut

15.06.2015 PKG Membakut

16.06.2015 PKG Membakut

17.06.2015 PKG Membakut

10 Taklimat Penarafan SSQS 2015 19.08.2015 PKG Membakut

11 Bengkel Integrasi Bahan Digital MBMMBI

ke dalam Laman Pengajaran &

Pembelajaran (PdP) Frog VLE

07.09.2015 &

08.09.15

PKG Membakut

12 Bengkel Pengurusan bahan & peralatan

pusat Sumber Sekolah dan Pengurusan

Pusat Sumber Cemerlang Bil.1/2015

13 Bengkel Pengurusan Aset Alih untuk

Juruteknik Komputer & Guru ICT Bil.1/2015

20.10.2015 &

21.10.15

PKG Membakut

22.10.2015 PKG Membakut

14 Bengkel Kajian Tindakan Bil.1/2015 03.11.2015 & 04.11.15 PKG Membakut

15 Bengkel hands-on pemantapan

penggunaan Frog VLE dalam Pengajaran

dan Pembelajaran (PdP) SK.Saga-Saga

05.11.2015 PKG Membakut

124

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Membakut

BENGKEL KAJIAN TINDAKAN

Bengkel kajian Tindakan Bil.1/2015 anjuran PKG Membakut telah berjaya diadakan

pada 03 November 2015 dan 04 November 2015 di PKG Membakut. Seramai 35

peserta telah mengambil bahagian dalam bengkel ini. Pegawai Teknologi

Pendidikan dari Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sabah iaitu En.Azmy Bin Hj

Ahmad dijemput sebagai penceramah untuk bengkel tersebut

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 125


Pusat Kegiatan Guru Kuala Penyu

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : TSEN SIEW PING

(Juruteknik Komputer)

IRMAYANTY BINTI IBRAHIM

(Pembantu Tadbir)

PATRISIA CINDY IBRAHIM (PTP 1)

126

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kuala Penyu

AKTIVITI UTAMA

Bengkel & Latihan Penggunaan Bahan Digital MBMMBI Dengan Pendekatan

Zon Perkembangan ProksimalPeringkat Daerah Kuala Penyu

Bengkel & Latihan Penggunaan Bahan Digital MBMMBI Dengan Pendekatan Zon

Perkembangan Proksimal Peringkat Daerah Kuala Penyu anjuran Pusat Kegiatan

Guru Kuala Penyu telah berjaya diadakan pada 16 April 2015 hingga 17 April 2015

di Bilik Penyu Belimbing, PKG Kuala Penyu. Seramai 30 guru Panitia Bahasa

Malaysia dan Bahasa Inggeris telah mengambil bahagian dalam bengkel ini.

Bengkel ini dirancang dengan tujuan untuk :

1. Menjayakan dasar MBMMBI dengan mengetahui kandungan dan cara

pelaksanaan dasar ini secara terperinci dan melaksanakannya dalam proses

p&p mengikut panduan yang disediakan.

2. Mengetahui kaedah penggunaan bahan digital MBMMBI dengan lebih berkesan.

3. Guru-guru dapat menggunakan bahan digital MBMMBI dalam pengajaran dan

pembelajaran dengan lebih berkesan.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 127


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kuala Penyu

Taklimat Dan Bengkel Pelaksanaan MBMMBI Dengan Pendekatan ZPD, Frog

VLE, Kajian Tindakan Dan Inisiatif ICT Kepada Pengetua / Guru Besar Bagi

Daerah Kuala Penyu

Taklimat Dan Bengkel Penggunaan Bahan Digital MBMMBI Dengan Pendekatan

ZPD, Kajian Tindakan, Frog VLE Dan Inisiatif ICT Kepada Pengetua / Guru Besar

Bagi Daerah Kuala Penyu anjuran PKG Kuala Penyu telah berjaya diadakan pada

30 September 2015 di Bilik Gerakan, RMK-9, PPD Kuala Penyu.

Tujuan taklimat dan bengkel ini dilaksanakan agar Pengetua / Guru Besar

mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan Bahan Digital MBMMBI,

kepentingan penggunaan Frog VLE dan dokumen yang diperlukan untuk

penyelenggaraan peralatan ICT sekolah. Bengkel ini disampaikan oleh Encik Julai

Bin David Jipin @ Gipin, Encik Aidey Bin Duli, Encik Khairulhaidi Bin Abdul Wahab

dan Encik Nasran Bin Abdul Rahim.

128

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kuala Penyu

Program Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah DI SK Pekan Menumbok

Program Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah anjuran Pusat Kegiatan Guru Kuala

Penyu telah berjaya diadakan pada 06 hingga 07 Oktober 2015 di Pusat Sumber

Sekolah, SK Pekan Menumbok. Seramai 2 orang pegawai dari PKG Kuala Penyu

beserta 13 orang Guru Perpustakaan Dan Media Zon Menumbok telah mengambil

bahagian dalam aktiviti ini.

Objektif Program:

1. Meningkatkan pengurusan Pusat Sumber Sekolah secara keseluruhan

khususnya dalam pengurusan bahan, fizikal (susun atur dan keceriaan) serta

sistem pentadbiran.

2. Meningkatkan penggunaan Pusat Sumber Sekolah di kalangan guru dan pelajar

sejajar dengan keperluan pendidikan dan aplikasi ICT masa kini.

3. Meningkatkan kadar pembacaan di kalangan pelajar sekolah selaras dengan

pelaksanaan dan hala tuju Program NILAM.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 129


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kuala Penyu

BIL TUJUAN TARIKH

JUMLAH

PENGGUNA

ANJURAN LOKASI

01

Taklimat Kejohanan Merentas

PPD Bilik Penyu Agar,

15.01.15 30 orang

Desa MSSD Kuala Penyu

Kuala Penyu PKG Kuala Penyu

02

Taklimat Kejohanan Merentas

Bilik Penyu Agar,

Desa MSSB

20.01.15 10 orang PPD Kuala Penyu

PKG Kuala Penyu

Zon Selatan

03 Mesyuarat EKSA PPD 20.01.15 40 orang

Bilik Penyu Lipas,

PPD Kuala Penyu

PKG Kuala Penyu

04

Mesyuarat Unit Pendidikan Khas

PPD Daerah Bilik Penyu Agar,

21.01.15 20 orang

Daerah Kuala Penyu

Kuala Penyu PKG Kuala Penyu.

05 PRO-ELT 22.02.15 20 orang British Council

Bilik Penyu Lipas,

PKG Kuala Penyu.

06

Mesyuarat Unit Pendidikan

Bilik Penyu Agar,

Swasta

23.01.15 6 orang PPD Kuala Penyu

PKG Kuala Penyu.

PPD Kuala Penyu

Mesyuarat MTQ Peringkat Daerah

Bilik Penyu Agar,

07 29.01.15 30 orang PPD Kuala Penyu

Kuala Penyu 2015

PKG Kuala Penyu.

08

Bengkel Validasi Data Januari

2015

29.01.15 40 orang PPD Kuala Penyu

Bilik Penyu

Belimbing, PKG

Kuala Penyu.

Bilik Penyu Agar,

PKG Kuala Penyu

09

Taklimat Bola Baling MSSB Zon

PPD

02.02.15 20 orang

Selatan 2015

Kuala Penyu

10

Mesyuarat Guru Perpustakaan &

Bilik Penyu Agar,

Media Daerah Kuala Penyu 03.02.15 35 orang PKG Kuala Penyu

PKG Kuala Penyu

Bil.1/2015

Bilik Penyu

11 Phonics Workshorp 04.02.15 30 orang PPD Kuala Penyu Belimbing, PKG

Kuala Penyu

12

Mesyuarat PPIM Daerah Kuala

PPIM Daerah Bilik Penyu Agar,

05.02.15 25 orang

Penyu

Kuala Penyu PKG Kuala Penyu.

13

Cabutan Undian Surah / Tajuk

Bilik Penyu

Cerita / Syarahan MTQ 2015

05.02.15 30 orang PPD Kuala Penyu Belimbing, PKG

Peringkat

Kuala Penyu.

Daerah Kuala Penyu

14 PRO-ELT 05.02.15 20 orang British Council

Bilik Penyu Lipas,

PKG Kuala Penyu.

15 Mesyuarat DTP 2.0 06.02.15 10 orang

Bilik Penyu Lipas,

PPD Kuala Penyu

PKG Kuala Penyu.

130

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kuala Penyu

JUMLAH

BIL TUJUAN TARIKH

ANJURAN LOKASI

PENGGUNA

Mesyuarat NILAM Daerah Kuala

Bilik Penyu Agar,

16 09.02.15 35 orang PKG Kuala Penyu

Penyu

PKG Kuala Penyu.

Bilik Penyu Agar,

Bilik Penyu Lipas &

Anugerah Tokoh NILAM Daerah

17

11.02.15 80 orang PKG Kuala Penyu Bilik Penyu

Kuala Penyu

Belimbing, PKG

Kuala Penyu.

Mesyuarat GPB/GPICT/FT 17

Bilik Penyu Agar,

18

12.02.15 30 orang PKG Kuala Penyu

Daerah Kuala Penyu

PKG Kuala Penyu.

Bilik Penyu Lipas,

19 PRO-ELT 12.02.15 20 orang British Council

PKG Kuala Penyu.

Bilik Penyu Agar,

20 Mesyuarat MTQ Zon Selatan 18.02.15 30 orang PPD Kuala Penyu

PKG Kuala Penyu.

21

22

23

24

Mesyuarat Ketua Panitia Bahasa

Inggeris (SR) Peringkat Daerah

Kuala Penyu Bil.1/2015

Mesyuarat Ketua Panitia Bahasa

Cina (SR) Peringkat Daerah

Kuala Penyu Bil.1/2015

Taklimat Kejohanan Padang &

Balapan MSSB Zon Selatan 2015

(pagi)

Taklimat Penyelarasan Kontinjen

MSSB

Zon Selatan 2015

Mesyuarat Majlis Guru Pendidikan

Khas Bil.2/2015 (petang)

24.02.15 26 orang PPD Kuala Penyu

26.02.15 10 orang PPD Kuala Penyu

03.03.15 30 orang

PPD

Kuala Penyu

03.03.15 30 orang PPD Kuala Penyu

Bilik Penyu Agar,

PKG Kuala Penyu.

Bilik Penyu Agar,

PKG Kuala Penyu.

Bilik Penyu Agar,

PKG Kuala Penyu

Bilik Penyu Lipas,

PKG Kuala Penyu

Bilik Penyu Agar,

25 03.03.15 15 orang PPD Kuala Penyu

PKG Kuala Penyu

26 Bengkel Kurikulum PPIM 04.03.15 25 orang

PPIM Daerah Bilik Penyu Agar,

Kuala Penyu PKG Kuala Penyu.

Bilik Penyu

27 Taklimat Sebut Harga 16.04.15 40 orang PPD Kuala Penyu Belimbing, PKG

Kuala Penyu.

28

29

Taklimat Pengurusan Kesihatan

2015

Mesyuarat Bola Sepak MSSB Zon

Selatan

25.03.15 35 orang

Bilik Penyu Agar,

PPD Kuala Penyu

PKG Kuala Penyu.

27.03.15 10 orang

Bilik Penyu Agar,

PPD Kuala Penyu

PKG Kuala Penyu.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 131


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kuala Penyu

BIL TUJUAN TARIKH

JUMLAH

PENGGUNA

ANJURAN LOKASI

30

Taklimat & Pembentukan Task

Bilik Penyu Agar,

30.03.15 10 orang PPD Kuala Penyu

Force Bahasa Cina

PKG Kuala Penyu.

31

Mesyuarat / Dialog Prestasi

UPSR/SPM Daerah Kuala Penyu 01.04.15 35 orang PPD Bilik Penyu Agar,

Kuala Penyu PKG Kuala Penyu

32

Bengkel KIK

SISC+ PPD Bilik Penyu Agar,

02.04.15 10 orang

PPD Kuala Penyu

Kuala Penyu PKG Kuala Penyu

33 Taklimat SULDP 07.04.15 31 orang PPD Kuala Penyu

Bilik Penyu

Belimbing, PKG

Kuala Penyu

34

Mesyuarat AJK Task Force

Bilik Penyu Agar,

Bahasa Inggeris (SR) Daerah 08.04.15 22 orang PPD Kuala Penyu

PKG Kuala Penyu.

Bil.1/2015

35 Bengkel Penyebaran KSSR 08.04.15 30 orang PPD Kuala Penyu

Bilik Penyu

Belimbing, PKG

Kuala Penyu.

36

Bengkel Perubahan Gaji &

Bilik Penyu Agar,

09.04.15 40 orang PPD Kuala Penyu

Penyemakan PCG 2015 (pagi)

PKG Kuala Penyu.

37

Mesyuarat Pengurusan

Bilik Penyu Agar,

09.04.15 30 orang PPD Kuala Penyu

Prasekolah Bil.1/2015 (petang)

PKG Kuala Penyu.

38 Bengkel Penyebaran KSSR 09.04.15 30 orang PPD Kuala Penyu

Bilik Penyu

Belimbing, PKG

Kuala Penyu.

39

Taklimat Pengadil Kejohanan Bola

Jaring MSS Daerah Kuala Penyu

2015 (SR)

10.04.15 30 orang PPD Kuala Penyu

40 Taklimat & Audit MS ISO 13.04.15 15 orang PPD Kuala Penyu

41

Mesyuarat KM1M 2015 Peringkat

Daerah

Kuala Penyu

42 Audit Kewangan Sekolah

43

Taklimat Dan Bengkel Penataran

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

(PLBS,SBOA,PEKA & PAFA)

2015

13.04.15 35 orang PKG Kuala Penyu

13.04.15 –

17.04.15

14.04.15


15.04.15

20 orang PPD Kuala Penyu

65 orang PPD Kuala Penyu

Bilik Penyu Agar,

PKG Kuala Penyu.

Bilik Penyu

Belimbing, PKG

Kuala Penyu.

Bilik Penyu Agar,

PKG Kuala Penyu.

Bilik Penyu Lipas,

PKG Kuala Penyu.

Bilik Penyu Lipas &

Bilik Penyu Agar,

PKG Kuala Penyu

132

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kuala Penyu

ANALISIS PENGGUNAAN PREMIS

PUSAT KEGIATAN GURU KUALA PENYU

TAHUN 2015

, 0

NOVEMBER, 151 DISEMBER, 0

JANUARI, 196

SEPTEMBER, 130

OGOS, 325

OKTOBER

, 341

FEBRUARI, 391

MAC, 195

JULAI, 263

APRIL, 593

JUN, 180

MEI, 255

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 133


Pusat Kegiatan Guru Papar

SENARAI KAKITANGAN

N17

FT17

PTP 1 DG42(KUP)

134

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Papar

BENGKEL CINEMA 4D

AKTIVITI UTAMA

Bertujuan menambah pengetahuan kepada Juruteknik Komputer (FT17) Daerah

Papar dalam bidang penyuntingan video menggunakan aplikasi Cinema 4D.

Bengkel ini telah dijalankan selama 3 hari bermula pada 18 hingga 20 Mei 2015

bertempat di PKG Papar yang telah disampaikan oleh PTP II En. Zaiman Syah

Othman daripada PKG Kota Kinabalu

ANUGERAH TOKOH NILAM PERINGKAT DAERAH

PPD Papar dengan Kerjasaman PKG Papar telah menganjurkan Anugerah Tokoh

Nilam Peringkat Daerah Papar yang diadakan pada 10 Februari 2015 bertempat di

SMK Pengalat Papar. Penyertaan dari sekolah-sekolah amat menggalakkan dan

Peserta Tokoh Nilam dari Daerah Papar telah berjaya hingga ke Peringkat Negeri

Sabah bagi mewakili Zon Selatan Dalam Kategori BI ( SM & SR )

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 135


Laporan Pusat Kegiatan Guru Papar

BIL. AKTIVITI / PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

13. 01. 2015

1.

Mesyuarat Staf PKG Papar Bil. 27.05.2015

PTP 1, PTN17 &

PKG Papar

1 – 4 /2015

2.10.2015

FT17

13.11.2015

2.

3.

Mesyuarat GPM Daerah Papar

Bil. 1 & 2 / 2015

Mesyuarat GPB Daerah Papar

Bil. 1 & 2 / 2015

4. Mesyuarat JKPA Daerah Papar

Bil. 1 & 2 / 2015

5.

6.

7.

8.

27. 01. 2015

05. 09. 2015

28. 01. 2015

21. 10. 2015

29. 01. 2015

29. 10. 2015

PKG Papar

PKG Papar

Bilik Mesyuarat

Utama PPD Papar

Mesyuarat JKTS / FT17 Sekolah

Daerah Papar Bil. 1/ 2015 07. 04. 2015 PKG Papar

Mesyuarat AJK Pelaksana /

Kerja Anugerah Tokoh Nilam

Daerah Papar

Bengkel Pemantapan Inovasi

PdP Melalui Kajian Tindakan

Anugerah Tokoh Nilam Daerah

Papar 2015

JADUAL AKTIVITI PKG PAPAR 2015

06. 02. 2015 PKG Papar

07. 04. 2015 PKG Papar

10. 02. 2015

Dewan & PSS SMK

Pengalat Papar

PTP 1 & GPM

PTP 1, PICT PPD &

GPB

PPD, PGB & PTP 1

PICT PPD, PTP 1,

PTP 1 & FT17

STAF PKG, GPM

& AJK

PTP UMIP, PTP1,

Pasukan Ungkayah

& Fasi Linus BM

Staf PKG Papar,

AJK, Hakim, Peserta

& Guru

9. PKB PSS 03. 03. 2015 SK Rampazan

10.

11.

12.

13.

Taklimat Penggunaan Bahan

Digital MBMMBI Dalam PdP

Melalui ZPD

Bengkel Cinema 4D untuk FT 17

Sekolah Daerah Papar

Bengkel Penghasilan Laman

PdP Bahasa Malaysia SR Tahun

1 – 6 Menggunakan Frog VLE

Tutorial Kajian Tindakan Siri 1 /

2015

08 – 09. 04. 2015 PKG Papar

18 – 20. 05. 2015 PKG Papar

13 & 14 . 05. 2015 PKG Papar

07. 05. 2015 PKG Papar

PTP1& GPM &

Pengawas PSS

KP BM & BI, SISC+

BM & BI PPD Papar

& PTP 1

FT17 PKG &

Sekolah

Guru BM SR & Fasi

Vle Papar, PTP 1

PTP UMIP, PTP1,

Pasukan Ungkayah

& Fasi Linus BM

136

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Papar

JADUAL AKTIVITI PKG PAPAR 2015

BIL. AKTIVITI / PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

Bengkel “Smart Teach 21” untuk

PTP 1, SISC+ PPD

14. Sekolah Showcase

Papar & Sekolah

05.03.2015 SMK Majakir

Pembelajaran Abad ke 21 bagi

Showcase SR

Sekolah Rendah

15.

16.

17.

18.

Bengkel “Smart Teach 21” untuk

Sekolah Showcase

Pembelajaran Abad ke 21 bagi

SMK Takis

PKB PSS ( Calon APSS Zon

Selatan )

Bengkel Penghasilan Laman

PdP BM SR Menggunakan Frog

Vle untuk GPM & FT17 Sekolah

Bengkel Literasi Maklumat dan

Sistem Fail PSS untuk GPM

27.03.2015 SMK Takis

30 & 31. 03. 2015 SK Surati

17 – 19. 08. 2015 PKG Papar

PTP 1, SISC+ PPD

Papar & Guru SMK

Takis

Staf PKG Papar &

PTP1 PKG

Membakut & Guru

FT17 Sekolah &

GPM

12. 10. 2015 PKG Papar PTP UPSP & GPM

19. PKB PSS ( Sekolah New Deal ) 22. 10. 2015 SK Lingan

PTP1, AJK Kelab

GPM

20. Mesyuarat GPM Bil.2/2015 08. 10. 2015 Bilik Berunai PTP1 & GPM

21. Bengkel Pengisian SSQS 2015 13. 08. 2015 Bilik Berunai PTP1 & GPB/ GICT

22. Tutorial Kajian Tindakan Siri 2 23. 06. 2015 PKG Papar

PTP UMIP, PTP1,

Pasukan Ungkayah

& Fasi Linus BM

23. Tutorial Kajian Tindakan Siri 3 26. 08. 2015 PKG Papar

PTP UMIP, PTP1,

Pasukan Ungkayah

& Fasi Linus BM

24. PKB ICT ( Teknikal ) 08. 01. 2015 SK Langkawit

FT17 PKG &

25. Bengkel Pembestarian Daerah

Papar

26. PKB ICT ( Teknikal )

13. 10. 2015

03 – 04. 11. 2015

PKG Papar

SK Rampazan

Sekolah

PGB & PPD

FT 17 PKG &

Sekolah

27.

Simposium Kajian Tindakan

Daerah Papar

12. 11. 2015

Dewan Perpustakan

Negeri Sabah

Cawangan Papar

Warga PPD Papar,

Staf PKG Papar,

PGB, Pasukan

Ungkayah dll

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 137


Laporan Pusat Kegiatan Guru Papar

BENGKEL PEMANTAPAN INOVASI P&P MELALUI KAJIAN

TINDAKAN

Bengkel Pemantapan Inovasi P&P Melalui Kajian Tindakan Khas untuk Pasukan M-

Lite Ungkayah yang terdiri dari 2 Orang Fasi Linus Bahasa Melayu PPD Papar, 5

Orang Guru Linus , 3 Orang Guru Pemulihan dan 3 Orang Guru Prasekolah Daerah

Papar. Bengkel ini bermula dari Bulan April hingga Oktober bagi membantu dan

membimbing pasukan ini memantapkan diri dalam penghasilan Bahan Inovasi P&P

dengan membuat Kajian mengikut keseuaian persekitaran setempat. Bahan Inovasi

yang dihasilkan dapat dikongisama warga pendidikan Daerah Papar khasnya Guru

Linus, Prasekolah & Pemulihan. Kajian juga dibuat berdasarkan Konstruk 1 – 12 yang

ada dalam Literasi Bahasa Melayu ( LINUS ). Pelaksanaan bengkel ini telah banyak

dibimbing oleh Encik Azmy Hj. Ahmad dan Puan Junndiah Majit Pegawai Teknologi

Pendidikan UMIP, BTPN Sabah.

SIMPOSIUM KAJIAN TINDAKAN DAERAH PAPAR

Hasil dari Bengkel Pemantapan Inovasi P&P Melalui Kajian Tindakan PKG Papar

dengan Kerjasama PPD Papar telah dapat mengadakan Simposium Kajian Tindakan

Daerah Papar untuk menghimpunkan kalangan guru yang telah selesai dalam kajian

mereka untuk membentangkan hasil dapat mereka untuk dikongsi dan dinilai oleh

Warga Pendidik Daerah Papar yang diadakan pada 12hb. November 2015 di Dewan

Perpustakan Negeri Sabah Cawangan Daerah Papar.

138

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


JUMLAH PENGUNJUNG

Laporan Pusat Kegiatan Guru Papar

PROGRAM KHIDMAT BANTU PUSAT SUMBER SEKOLAH

Khidmat Bantu PSS untuk Sekolah New Deal Daerah Papar iaitu SK Lingan Papar

pada 22hb. Oktober 2015 Sekolah yang nun jauh di pedalaman Daerah Papar.

Program ini disertai oleh AJK Induk Kelab Guru Perpustakaan & Media Daerah Papar

yang terdiri dari 10 orang anggota termasuk PTP PKG Papar. Program ini khas untuk

membantu membangunkan PSS sekolah tersebut sesuai dengan Anugerah dan

pengiktirafan yang telah diberikan oleh pihak KPM.

PENGGUNAAN PREMIS PKG PAPAR 2015

800

700

600

500

400

300

200

100

0

BULAN

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 139


Pusat Kegiatan Guru Sipitang

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : RATNA WATI BT. MANI

(Juruteknik Komputer)

IZEANNAH BINTI IBRAHIM (PTP 1)

140

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sipitang

AKTIVITI UTAMA

PEMILIHAN TOKOH NILAM PERINGKAT DAERAH SIPITANG

Pemilihan Tokoh NILAM Peringkat Daerah telah dijalankan di SMK Padang

Berampah pada 16 Februari 2015 bersamaan hari Isnin. Majlis ini telah dirasmikan

oleh Pegawai Pendidikan Daerah Sipitang iaitu Encik Abdul Razak bin Abdul Karim.

Seramai 21 orang peserta yang mengikuti Jejak Maklumat dan seramai 25 orang

peserta yang mewakili sekolah masing-masing bagi menyertai Pemilihan Tokoh

NILAM Peringkat Daerah Sipitang.

Berikut adalah merupakan pemenang-pemenang bagi setiap kategori yang akan

mewakili daerah ke peringkat zon yang akan diadakan di Beaufort.

KATEGORI NAMA PESERTA BM

JOHAN

NAIB JOHAN

KETIGA

(SR)

BI

(SR)

BM

(SM)

Quinlan Jim /

Nery Becham Pinahun /

Amalin Wahida Bt Damit /

Mohd Farhan Bryan Korn Bin Faizul /

Evana Stella Ngui /

Friskalyn Danil /

Azzahirah Awang Damit /

Nur Faiqah Firzanah Binti Abdul Latip /

Nursyafiqah Binti Saji /

Shafira Bt.Boestamam /

Syazwana Azyyati Binti Samat /

Muhammad Afif Aiman Bin Suaud /

BI

(SM)

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 141


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sipitang

KEM MEMBACA 1 MALAYSIA

Kem Membaca 1Malaysia adalah merupakan satu aktiviti tahunan Kementerian

Pendidikan Malaysia dan dijalankan secara serentak di seluruh negara. Ia

dijalankan bertujuan untuk mengukuhkan budaya membaca dan menanam sikap

cintakan ilmu. Pelbagai aktiviti yang dijalankan murid di sekolah. Oleh yang

demikian, Sekolah Kebangsaan Mesapol, Sipitang telah dipilih untuk Pelancaran

Kem Membaca 1Malaysia Peringkat Daerah bagi Tahun 2015.

Antara objektif utamanya adalah untuk menanam semangat cintakan ilmu sekaligus

mengukuhkan budaya membaca dalam kalangan warga sekolah. Tema Kem

Membaca 1Malaysia pada Tahun 2015 ialah ”Membaca Menjana Pemikiran

1Malaysia” dan dari segi pelaksanaannya ialah semua para hadirin terutamanya

warga sekolah khusunya membaca buku membaca buku selama 33 minit dan 58

saat secara senyap.

Selepas majlis membaca buku secara senyap dijalankan, aktiviti seterusnya adalah

persembahan syarahan dan membaca secara umum kepada hadirin yang dilakukan

oleh pelajar dari SK Mesapol, Sipitang.

142

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sipitang

JADUAL AKTIVITI PKG SIPITANG 2015

AKTIVITI TARIKH TEMPAT CATATAN

Mesyuarat perancangan SKT 2015 12.01.2015

PKG Khazanah

Ilmu, PKG Sipitang

PTP, FT

Mesyuarat pengurusan PKG Bil.1/2015 27.01.2015

PKG Khazanah

Ilmu, PKG Sipitang

PTP, FT

Mesyuarat pengurusan GPM Daerah

Bilik Limpahung,

28.01.2015

Sipitang bil.1/2015

PKG Sipitang

PTP, GPM

Mesyuarat pengurusan GPB/GICT

Bilik Limpahung,

29.01.2015

Bil.1/2015

PKG Sipitang

PTP. GPB

Mesyuarat Jerayawara Pengarah JPN 03.02.2015

Bilik Kambayau,

PKG Sipitang

PTP

Mesyuarat AJK NILAM Peringkat Negeri

Bilik Kambayau, PKG Selaku

12.02.2015

Bil.1/2015

PKG Sipitang setiausaha

Peruntukan

Pemilihan Tokoh NILAM Peringkat

SMK Padang

16.02.2015

kewangan daripada

Daerah Sipitang 2015

Berampah, Sipitang

PPD Sipitang

Mesyuarat jawatankuasa Pemilihan

Tokoh NILAM Peringkat Negeri

Bil.2/2015

Mesyuarat Karnival NILAM Peringkat

Negeri Bil.3/2015

Penilaian APSS di SMK Padang

Berampah

24.02.2015

Bilik Kambayau,

PKG SIpitang

AJK Induk

02.03.2015

Bilik Kambayau,

PKG Sipitang

AJK Induk

19.03.2015

SMK Padang

Berampah, Sipitang

PTP

Pemantauan PSS & ICT 06.04.2015

SMK Sindumin,

Sipitang

PTP,FT

Pemantauan PSS & ICT 08.04.2015 SK Pelakat, Sipitang PTP, FT

Bengkel ZPD MBMMBI Daerah Sipitang 20.04.2015

Bilik Limpahung,

PKG SIpitang

PTP,FT

Pemantauan PSS & ICT 21.04.2015 SK Mesapol PTP,FT

Pemantauan PSS & ICT 22.04.2015

SJKC Sin Boon

Sindumin

PTP,FT

Projek Khidmat Bantu ICT 23.04.2015 SK Melalia Bersama FT Daerah

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 143


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sipitang

AKTIVITI TARIKH TEMPAT CATATAN

Pemantauan PSS & ICT 27.04.2015 SK Melalia PTP,FT

Mesyuarat Pengurusan PKG Bil.2/2015 11.05.2015

Bilik Khazanah Ilmu,

PKG Sipitang

PTP,FT, Pembrsih

Bengkel Pengurusan dan Pentadbiran

PSS

14.05.2015 Bilik Limpahung Sasaran : GPM

Bengkel iQ-PSS dan i-NILAM 15.05.2015 Bilik Limpahung Sasaran : GPM

Majlis Kecemerlangan Pelajar P178

Dewan Serbaguna

30.05.2015

Sipitang

Sipitang

AJK Dokumentasi

Mesyuarat persediaan Hari Guru Daerah

Bilik Kambayau,

03.06.2015

Sipitang

PKG Sipitang

PTP

Pengagihahan Netbook 1Malaysia Fasa

II kepada pihak sekolah

08.07.2015 PKG Sipitang PTP,FT

Mesyuarat pengurusan staf PKG Sipitang

Bil.3/2015

07.08.2015 Bilik Khazanah Ilmu PTP,FT

Mini Symposium Sipitang English

SMK Padang

08.08.2015

Teacher

Berampah

AJK Dokumentasi

Bengkel DST Daerah Sipitang 17-20.08.2015 Bilik Limpahung

Sasaran GPB/GICT

& FT sekolah

Mesyuarat Juruteknik Komputer Daerah

Sipitang

21.08.2015 Bilik Khazanah Ilmu FT17 Sekolah

Pemantauan dan khidmat bantu VLE –

SK Pekan Sipitang

24.08.2015 SK Pekan Sipitang 9.00am -12.30pm

Pemantauan dan khidmat bantu VLE –

SK Mesapol

25.08.2015 SK Mesapol 9.00am -12.30pm

Bengkel SSQS Daerah Sipitang untuk

Pengetua / guru Besar

25.08.2015 Bilik Kambayau 2.30pm

Bengkel SSQS Daerah Sipitang untuk

Guru Perpustakaan dan Media dan Guru 26.08.2015 Bilik kambayau 2.30pm

ICT

Pemantauan dan khidmat bantu VLE

SJKC Chung Hwa

27.08.2015

SJKC Chung Hwa Sipitang

Sipitang

9.00am -12.30pm

Khidmat Bantu VLE jemputan daripada

guru pemulihan SK Pekan Sipitang

08.09.2015 SK Pekan Sipitang PTP,FT

144

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sipitang

AKTIVITI TARIKH TEMPAT CATATAN

Khidmat Bantu VLE jemputan daripada 09.09.2015 SK Palu-Palu Izeannah

SK Palu-Palu Kuala Penyu

Mesyuarat Technorama-iT Fiesta 10.09.2015 SMK Sindumin PTP

Bengkel MBMMBI ZPD dan VLE

14.09.2015 SJKC Chung Hwa PTP , FT dan UMIP

bersama pengetua dan Guru Besar

SIpitang

Pemantauan Pengurusan dan

29.09.2015 Bilik Khazanah Ilmu

Pentadbiran PKG Sipitang daripada Unit

Rangkaian BTPN, Sabah

Bengkel VLE BM Tahun 3 fasa 1 07-08.10.2015 Bilik Khazanah Ilmu PTP,FT, Guru BM

Bengkel VLE BM Tahun 2 Fasa 2 12-13.10.2015 Bilik Khazanah Ilmu PTP.FT, Guru BM

Bengkel Juruteknik Komputer FT17 15-16.10.2015 Bilik Khazanah Ilmu FT Daerah

Daerah

Editing video, Frog VLE dan Photoshop

Bengkel F5 VLE untuk pentadbir system 22-23.10.2015 Bilik Duyan Admin VLE

(admin) VLE sekolah

Khidmat bantu ICT di SK Pantai dan SK 26-30.10.2015 FT Daerah

Kawang

Mesyuarat GPM Daerah Bil.2/2015 04.11.2015 PKG Sipitang

Mesyuarat Pengurusan PKG Bil.4/2015 11.11.2015 Bilik Khazanah Ilmu Staf

AJK Dokumentasi Majlis Graduasi Pra 12.11.2015 Dewan serbaguna FT Daerah

Sekolah

Bengkel VLE SJKC Sin Boon Sindumin 16.11.2015 SJKC Sin Boon

Sindumin

Izeannah

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 145


Bilangan

Laporan Pusat Kegiatan Guru Sipitang

ANALISIS KEHADIRAN PENGUNJUNG PKG SIPITANG

TAHUN 2015

1200

1000

800

600

400

200

0

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS

Bilangan Pengunjung 792 488 511 1110 350 225 455 424 334 145 327 0

146

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Kota Belud

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : HIDRIN BIN AYAN (Pemandu H11)

HAMIDAH BINTI HAMID (Pembantu Tadbir N11)

SIRAMLAH BINTI SELIDAN (PTP 2)

AHMAD BIN RASHKIN (PTP 1)

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 147


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Kota Belud

AKTIVITI UTAMA

Pemilihan Tokoh NILAM Peringkat Bahgian Kota Belud Tahun 2015

Pemilihan Tokoh NILAM Peringkat Bahagian Kota Belud telah dilaksanakan pada 26

Februari 2015 bertempat di PTPB Kota Belud. Pemilihan Tokoh Nilam Peringkat

Bahagian Kota Belud ini telah disertai 18 orang calon dari sekolah-sekolah di daerah

Kota Marudu, Kota Belud, Pitas, Kudat dan Ranau. Pemilihan Tokoh NILAM Tahun ini

talah diadili oleh juri-juri berpengalaman yang terdiri daripada pegawai daripada PPD

dan SISC + daerah Kota Belud setrta juri jemputan dari PKG Tamparuli dan PPD

Tuaran.

Pencapaian :

Pemenang Kategori B.M

SMK. Kota Marudu 2

Adik Lyen Alfiera Marin

Pemenang Kategori B.I

SMJK Lok Yuk Kudat

Adik Jeanie Tai Set Fhun

Pemenang Kategori B.M

SK. Kauluan Ranau

Adik Balqis Insyirah Kamaludin

Pemenang Kategori B.I

SK Pekan Ranau

Adik Nur Aleeya Maisarah Md. Rozlee

148

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Kota Belud

JADUAL AKTIVITI/PROGRAM PTPB KOTA BELUD

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

1.

2.

3.

4.

Anugerah NILAM peringkat

Bahagian Kota Belud.

Mesyuarat Pentadbiran

PTPB/PKG Kota Belud 1/2015

Mesyuarat Pentadbiran

PTPB/PKG Kota Belud 2/2015

Mesyuarat Pentadbiran

PTPB/PKG Kota Belud 3/2015

26.02.2015

26.02.2015

14.08.2015

30.10. 2015

5. Bengkel HRMIS 18-19/11/2015

Bilik Mesyuarat,

PTPB Kota

Belud.

Bilik Mesyuarat,

PTPB Kota

Belud.

Bilik Mesyuarat,

PTPB Kota

Belud.

Bilik Mesyuarat,

PTPB Kota

Belud.

Bilik Mesyuarat,

PKG Kota

Belud.

160

Analisis Penggunaan Premis PTPB PBU, Kota Belud Tahun 2015

140

120

100

80

60

40

20

0

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 149


Pusat Kegiatan Guru Kota Belud

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : JAMATI BINTI DELIMBONG (Pembantu Tadbir N11)

SARIMAH BINTI DIUN (PTP 2)

ZAINUDIN MARJANI (PTP 1)

KHAIRUL SAFUAN SEMAN

(Juruteknik Komputer)

150

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Belud

AKTIVITI UTAMA

PERLAKSANAAN AKTIVITI NILAM 2015

PENGENALAN

Anugerah NILAM adalah bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada murid yang

telah berjaya menjalankan program NILAM dengan memenuhi kriteria yang

ditetapkan.

OBJEKTIF

• Pekeliling ikhtias bil 13/1998 bertarikh 22 Mei 1998 telah menyatakan

bahawa Program NILAM wajib dijalankan di semua sekolah di seluruh

negera. Selain itu, usaha ke arah merancakkan aktiviti galakan membaca

wajar digerakkan untuk menyokong hasrat Kementerian Pendidikan

Malaysia dalam menarik minat murid lebih banyak membaca.

• Program NILAM merupakan salah satu usaha Kementerian Pendidikan

Malaysia untuk membina tabiat membaca dalam kalangan murid dengan

hasrat mewujudkan budaya membaca dan budaya ilmu dalam kalangan

rakyat Malaysia. Sekolah perlu mengadakan aktiviti-aktiviti galakan

membaca secara berperingkat dan berterusan meliputi aktiviti asas, aktiviti

pemupukan dan aktiviti pengayaan.

• Sistem ganjaran dan penghargaan di peringkat sekolah, daerah, bahagian

dan negeri perlu diadakan untuk meningkatkan impak program NILAM.

Selepas majlis anugerah ini dilaksanakan, sekolah-sekolah diharap dapat:

• Melaksanakan program Kementerian Pendidikan Malaysia.

• Memberi pengiktirafan kepada sekolah dan pelajar yang mencapai standard

program NILAM.

• Menggerakkan aktiviti galakan membaca.

• Meningkatkan minat membaca yang berterusan

• Memantapkan program NILAM.

• Melahirkan dan mengenal pasti tokoh murid yang banyak membaca dan

berketrampilan serta mempunyai sifat-sifat kepimpinan.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 151


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Belud

KONSEP PELAKSANAAN

• Setiap zon dan sekolah menengah akan mewakilkan seorang murid untuk

menyertai pertandingan ini mencakupi kategori Bahasa Melayu dan Bahasa

Inggeris.

• Terdapat tiga ujian yang perlu dilalui oleh setiap peserta iaitu :

• Ujian Penulisan

• Ujian Lisan (individu)

• Ujian Lisan (kumpulan)

• Setiap peserta akan mendapat arahan berteraskan ilmu pengetahuan yang

memerlukan mereka melalui semua ujian.

• Tarikh Perlaksanaan

Tarikh : 17 Februari 2015

Tempat : Pusat Kegiatan Guru Kota Belud

Masa : 7.30 AM - 2.00 PM

SASARAN

• Semua murid sekolah menengah dan sekolah rendah setiap zon di daerah Kota

Belud. Sekolah menengah berjumlah 9 buah dan 4 zon sekolah rendah iaitu zon

barat, utara, timur dan selatan.

PENUTUP

• Pertandingan Anugerah NILAM Peringkat Daerah Kota Belud telah berlangsung

dengan jayanya. Kejayaan ini adalah di atas kerjasama dari semua pihak yang

terlibat secara langsung dan tidak langsung. Pertandingan ini telah dijayakan

dengan kerjasama yang padu dengan Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud

yang menunjukkan komitmen yang sangat tinggi. Para pengadil yang telah

dilantik adalah di kalangan pegawai-pegawai dari Pejabat Pendidikan Daerah

Kota Belud yang diketuai oleh Pn Bees Satoh selaku Ketua Unit Bahasa Pejabat

Pendidikan Daerah Kota Belud .Majlis GPM Daerah Kota Belud juga telah

memberikan sepenuh kerjasama dalam menjayakan Program ini.

• Kejayaan melaksanakan program ini telah menyemarakkan lagi Program NILAM

di daerah Kota Belud khususnya dan Negeri Sabah amnya dalam Gerakan Tabiat

Membaca.

• Sehubungan dengan itu, diharapkan kerjasama seperti ini dapat diteruskan pada

masa-masa akan datang seterusnya meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini.

152

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Belud

BIL PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

1

Mesyuarat Pengurusan dan

Pentadbiran Bil 1/2015 PKG Kota 14/1/2015 PKG Kota Belud

Belud.

2

Pemantauan persekolahan awal

tahun di Sk Pituru Kota Belud.

12/1/2015 Sk Pituru

3

Pemantauan persekolahan

Awal tahun di Sk Kinasaraban Kota 13/1/2015 Sk Kinasaraban

Belud

4

Mesyuarat dan taklimat

Penyelenggaraan ICT dan Netbook

Sekolah daerah Kota Belud di PKG

6/2/2015 PKG Kota Belud

Kota Belud.

5

Membuat Pemantauan

SJKC Chung Hwa,

pertandingan Program Nilam di

Sk Jawi-Jawi, Sk

semua Zon (SJKC Chung Hwa, Sk 12/2/2015

Narinang dan Sk

Jawi-Jawi, Sk Narinang dan Sk

Tengkurus

Tengkurus)

6

Menghadiri program Jelajah Jejak

Kecemerlangan daerah Kota Belud 9,11 & 12/2/2015 Sk Pekan

di Sk Pekan Kota Belud

7

Mesyuarat AJK pelaksana NILAM

daerah Kota Belud

13/2/2015 PKG Kota Belud

8

Majlis Anugerah NILAM peringkat

daerah Kota belud

17/2/2015 PKG Kota Belud

9

Majlis Anugerah NILAM peringkat

bahagian Kota Belud

26/2/2015 PTPB Kota Belud

10

Mesyuarat Pengurusan PTPB &

PKG di PKG Kota Belud

26/2/2015 PKG Kota Belud

Memantau peralatan Makmal

Komputer di Sk Keguraan

2/3/2015 Sk Keguraan

11

Memantau Penyelenggaraan ICT di

SMK Narinang

27/3/2015 SMK Narinang

12

Menghadiri taklimat MBMMBI

secara ZPD di Sk Kudat II

30/3/2015 Sk Kudat II

13

Bengkel MBMMBI menggunakan

pendekatan ZPD bersama ketua

panitia Mata Pelajaran Bahasa

8-9/4/2015 PKG Kota Belud

Malaysia dan Bahasa Inggeris

Daerah Kota Belud

14

Pemantauan Pusat Sumber

sekolah di SMK Kudat untuk

membuat dokumentasi video PSS

bersama PTPB

5/5/2015 SMK Kudat

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 153


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Belud

BIL PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

15

Pemantauan PSS, NiLAM dan

Khidmat Bantu ICT di Sk Pinolobu

14/5/2015 Sk Pinolobu

16

Pemantauan PSS, NiLAM dan

Khidmat Bantu ICT di Sk Taun Gusi

15/5/2015 Sk Taun Gusi

17

Taklimat Pengisian Data Inisiatif ICT

di PTPB Kota Belud

22/5/2015 PKG Kota Belud

18

Khidmat Bantu perakaman video

Adab Menghormati Guru di Sk

25/5/2015 Sk Pekan

Pekan Kota Belud

19

Mesyuarat Staf PKG Bil 2/2015 di

PKG Kota Belud

11/6/2015 PKG Kota Belud

20

Membuat Pemantauan Pusat Akses

dan Makmal VDI di Sk Melangkap 26/6/2015 Sk Melangkap

Kota Belud.

21

Bengkel I-qpss dan I-Nilam untuk

guru GPM daerah Kota Belud

29/6/2015 PKG Kota Belud

22

Pemantauan peralatan ICT Sk Kiau

yang terlibat dengan bencana alam.

7/7/2015 Sk Kiau

23

Pemantauan PSS/ ICT/ Nilam di Sk

Tamau

8/7/2015 Sk Tamau

24

Pemantauan PSS/ ICT/ Nilam di

SkT imbang

9/7/2015 Sk Timbang

25

Taklimat pengagihan Netbook

1Malaysia kepada sekolah daerah 30/7/2015 PKG Kota Belud

Kota Belud

26

Khidmat Bantu peralatan ICT di Sk

Rangalau seterusnya membuat 31/7/2015 Sk Rangalau

speed test Vsat.

27

Pemantauan ICT, PSS, Nilam,

MBMMBI di Sk Taburan Kota Belud

12/8/2015 Sk Taburan

28

Bengkel SSQS dan Pendekatan

ZPD MBMMBI di PKG Kota Belud

17/8/2015 PKG Kota Belud

29

Pemantauan Penyelenggaraan ICT/

Netbook 1Malaysia dan MBMMBI di 19/8/2015 Sk Podos

Sk Podos

30

Khidmat bantu Pendekatan ZPD

MBMMBI, Speed test dan PSS di 24/8/2015 Sk Pulau Mantanani

SkPulau Mantanani

31

Khidmat Bantu MBMMBI, Verifikasi

Sk Mangkulat & Sk

ICT di Sk Mangkulat dan Sk

26/8/2015

Pinolobu

Pinolobu

32

Khidmat Bantu SSQS di SK

Piasaudan Sk Tamau

27/8/2015 Sk Tamau

154

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Belud

BIL PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

33

Bengkel Pembinaan Laman Web

Frog VLE Fasa 1/2015 untuk subjek

Bahasa Melayu Sekolah rendah di

14-15/9/2015 PKG Kota Belud

PKG Kota Belud.

34

Bengkel Pemurnian Frog VLE Fasa

I untuk Guru Bahasa Malaysia 1-2/10/2015 PKG Kota Belud

Tahun 3

35

Mesyuarat Pengurusan staf PKG

Kota Belud

12/10/2015 PKG Kota Belud

36

Pemantauan PSS, ICT, Nilam di Sk

Tengkurus

9/10/2015 Sk Tengkurus

37

Mesyuarat GPM dan Bengkel

IQPSS dan I-Nilam di PKG Kota 15/10/2015 PKG Kota Belud

Belud

38

Pemantauan PSS,ICT, I-Nilam di

SK Ulu Kukut

19/10/2015 Sk Ulu Kukut

39

Pemantauan PSS,ICT, I-Nilam di

SK Narinang

20/10/2015 Sk Narinang

40

Khidmat Bantu Verifikasi SSQS di

Sk Narinang

28/10/2015 Sk Narinang

41

Khidmat Bantu Verifikasi SSQS di

SMKA Mohd Ali Ranau

29/10/2015 SMKA Mohd Ali

42

Membuat konfigurasi modem di Sk

Sk Kuala Abai & Sk

5/11/2015

Kuala Abai dan Sk Suang Punggur

Suang Punggur

43

Program khidmat bantu Anura

Quest di SMK Tambulion

12/11/2015 SMK Tambulion

44

Menghadiri Perlaksanaan Projek

Khas Khidmat Bantu PSS peringkat

kebangsaan tahun 2015 di SMKA

Mohd Ali Ranau.

16-20/12/2015 SMKA Mohd Ali

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 155


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Belud

156

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Belud

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 157


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Belud

TEMPAHAN PREMIS JANUARI – DISEMBER 2015

NOV, 6

DIS, 1

JAN, 3

FEB, 4 MAC, 2

OKT, 10

APR, 10

SEP, 5

OGOS, 4

MEI, 12

JUL, 7

JUN, 5

158

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : AMINULRASHID FAUZI RAHMAN @ BUDI (PTP 1)

RIMI ABD. AZIS (PTP 2)

JOEL SAYAMAN

(Pembantu Tadbir)

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 159


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu

AKTIVITI UTAMA

Pemilihan Tokoh NILAM Peringkat Daerah Kota Marudu Tahun 2015

Pemilihan Tokoh NILAM Peringkat Daerah Kota Marudu telah dilaksanakan pada 23

Februari 2015 bertempat di PKG Kota Marudu. Pemilihan Tokoh Nilam Peringkat

Daerah Kota Marudu ini telah dihadiri sebanyak 6 orang calon dari 5 buah sekolah

daerah Kota Marudu. Pemilihan Tokoh NILAM Tahun ini telah diadili oleh juri-juri

berpengalaman yang terdiri daripada pegawai daripada PPD dan SISC + daerah

Kota Marudu. Calon bagi Bahasa Melayu Kategori Sekolah Menengah telah mewakili

peringkat PTPB Kota Belud dan mendapat tempat ke-3 di peringkat negeri Sabah

yang telah diadakan di Dewan serbaguna daerah Sipitang 11 Mac 2015. Perasmian

penutupan Karnival NILAM peringkat Negeri Sabah Tahun 2015 itu telah dirasmikan

oleh Ybhg. Datuk Jame bin Alip, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah.

Pemilihan Anugerah Tokoh NILAM Peringkat Daerah 2015

Pencapaian :

Pemenang Kategori Bahasa Melayu: Lyen Alfiera Marin >SMK Kota Marudu 2.

Pemenang Kategori Bahasa Melayu: Angeline Erica binti Andan >SK. Pekan Kota

Marudu.

Pemenang Kategori Bahasa Inggeris: Alexandria Leong Kim Fung>SK. Masalog, Kota

Marudu

160

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu

Program Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah.

Program Khidmat Bantu Pusat Sumbar Sekolah tahun 2015 telah diadakan di 2 buah

sekolah di daerah Kota Marudu. Program Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah

telah dilaksanakan di SMK Bandau, Kota Marudu pada 28-29 Oktober 2015

manakala program ke-2 diadakan di SK. Sunsui, Kota Marudu pada 3-4 November

2015. Program ini dihadiri oleh 16 orang guru Pusat Perpustakaan dan Media yang

terdiri daripada guru-guru yang berpengalaman mengurus Pusat Sumber Sekolah

bertujuan untuk berkongsi pengalaman dengan guru-guru muda. Selain daripada itu,

program ini juga diharap dapat membantu guru-guru untuk menceriakan pusat

sumber sekolah yang diberi Khidmat Bantu.

Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah (SMK Bandau) 2015

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 161


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu

AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

Mesyuarat Guru Perpustakaan dan Media/ GPSS

Bilik Mesyuarat, PKG

10.02.2015

Bil.1/2015

Kota Marudu.

Mesyuarat Guru Penyelaras Bestari/ Guru ICT

Bilik Mesyuarat, PKG

11.02.2015

bil.1/2015

Kota Marudu.

Mesyuarat Juruteknik Komputer bil.1/2015 12.02.2015

Bilik Mesyuarat, PKG

Kota Marudu.

Pemilihan Tokoh NILAM Peringkat Daerah Kota

Bilik Mesyuarat, PKG

23.02.2015

Marudu Tahun 2015

Kota Marudu.

Taklimat dan Bengkel Penggunaan Bahan Digital

dan Perisian MBMMBI melalui Pendekatan Zon 31.03.2015

Bilik Mesyuarat, PKG

Kota Marudu.

Perkembangan Proksimal ( ZDP) Bil.1/2015

Program Kem Membaca 1Malaysia Peringkat

SK. Tandek, Kota

23.04.2015

Daerah Kota Marudu Tahun 2015.

Marudu.

Taklimat Penyelenggaraan Peralatan ICT, Netbook

Bilik Mesyuarat, PKG

11.05.2015

1Malaysia dan Bengkel Pengisian EData

Kota Marudu.

Bengkel Verivikasi Data IQ-PSS dan I-NILAM Tahun

Bilik Mesyuarat, PKG

30.06.2015

2015

Kota Marudu.

Bengkel Smart School Qualification Standards

Bilik Mesyuarat, PKG

08.08.2015

( SSQS) Tahun 2015.

Kota Marudu.

Mesyuarat Juruteknik Komputer bil.2/2015 19.08.2015

Bilik Mesyuarat, PKG

Kota Marudu.

Mesyuarat Guru Penyelaras Bestari/ Guru ICT

Bilik Mesyuarat, PKG

19.08.2015

bil.2/2015

Kota Marudu.

Mesyuarat Guru Perpustakaan dan Media/ GPSS

Bilik Mesyuarat, PKG

20.08.2015

Bil.1/2015

Kota Marudu.

Bengkel Verifikasi ICT

25-26. Bilik Mesyuarat, PKG

08.2015 Kota Marudu.

Bengkel Virtual Learning Environment ( VLE FROG) 24.8.2015

Bilik Mesyuarat, PKG

Kota Marudu.

Taklimat Tatacara Pengambilan, Peminjaman dan

Penggunaan Netbook 1Malaysia ( Sumbangan

SKMM) Bagi Fasa 2 dan Fasa 3 Bagi Tujuan

Pengajaran dan Pembelajaran kepada Pengetua

dan Guru Besar Sekolah

Bengkel Program Khidmat Bantu ICT sekolah ke SK.

Kota Marudu 2

Bengkel Program Khidmat Bantu ICT sekolah ke SK.

Timbang Batu, Kota Marudu.

Bengkel Program Khidmat Bantu Pusat Sumber

Sekolah ke SMK Bandau, Kota Marudu

Bengkel Program Khidmat Bantu Pusat Sumber

Sekolah ke SK. Sunsui, Kota Marudu.

17.09.2015

Bilik Mesyuarat, PKG

Kota Marudu.

26.10.2015

SK. Kota Marudu 2,

Kota Marudu.

27.10.2015

SK. Timbang Batu,

Kota Marudu.

28-29. SMK Bandau, Kota

10.2015 Marudu.

2-3 .11.2015

SK. Sunsui, Kota

Marudu.

162

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu

Analisis Penggunaan Premis PKG Kota Marudu Tahun 2015

Disember

0

November

77

Januari

57

Oktober

129

Februari

229

September

154

Mac

222

Ogos

162

April 101

Julai

145

Jun

56

Mei

269

Jumlah keseluruhan penggunaan Premis PKG Kota Marudu bagi tahun 2015 ialah seramai

1601 orang

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 163


Pusat Kegiatan Guru Pitas

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : ERWAN BIN AMAT (PTP 2)

MOHD. ISKANDAR RAZZI ABDULLAH (PTP 1)

SABRINA BINTI UTIMAN (Pembantu Tadbir )

164

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Pitas

AKTIVITI UTAMA

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

1. Mesyuarat Pengurusan JKPA

Bil4/2014

26.01.2015 PPD Pitas Erwan Bin Amat

2. Program Gerak Gemilang(2G)

dan Majlis Pengiktirafan

28.01.2015 PPD Pitas Erwan Bin Amat

Akademik (MEKAR)

3.

Karnival Nilam Peringkat Daerah

Pitas

12 .02.2015 PKG Pitas Semua Staf PKG

4.

Bengkel Penggunaan Bahan

Digital Menggunakan

Pendekatan ZPD untuk Ketua

25.03.2015 PKG Pitas Semua Staf PKG Pitas

Panitia BM

5.

Bengkel Penggunaan Bahan

Digital Menggunakan

Pendekatan ZPD untuk Ketua

02.04.2015 PKG Pitas Semua Staf PKG Pitas

Panitia BI

6.

Merasmi Anugerah

Mohd Iskandar Razzi

01.04.2015 Smk. Telaga, Pitas

Kecemerlangan Sekolah

Abdullah

7.

Mesyuarat Semakan Pencapaian

Ruang Rehat PKG

28.05.2015

SKT Bil.1

Pitas

Semua Staf PKG Pitas

8. Mesyuarat Staf PKG Bil.3 /2015 01.07.2015 ruang rehat PKG Pitas Semua Staf PKG

9.

Mesyuarat Technorama-IT Fiesta

bilik mesyuarat PKG Mohd Iskandar Razzi

28.07.2015

Peringakat Daerah Pitas

Pitas

Abdullah(pengerusi)

10.

Bengkel Kerja Peluasan

Pembangunan Laman

10/8/2012- Bilik Komputer, PKG

Pembelajaran Maya (VLE) 11/8/2015 Pitas

15 Orang Peserta

Peringkat Daerah Pitas

Bengkel Smart School

11. Qualification StandardS (SSQS) 18/8/2015 Bilik Bengkel 20 Orang Peserta

12.

Daerah Pitas Tahun 2015

Technorama-IT Fiesta Peringkat

Daerah Pitas tahun 2015

24.08.2015

27.08.2017

13. Bengkel MBMMBI daerah Pitas 4/9/2015

14.

Bengkel Kerja Peluasan

Pembangunan Laman

Pembelajaran Dalam

Persekitaran Pembelajaran Maya

(VLE) Fasa II Daerah Pitas 2015

19-

20/10/2015

Sk Pekan Pitas 2

Bilik Bengkel, PKG

Pitas

Bilik Bengkel, PKG

Pitas

- Mohd Iskandar Razzi

- Erwan Bin Amat

31 Orang Peserta

6 Buah Sekolah,

12 Orang Peserta

Bilik Mesyuarat,PKG

15. Mesyuarat GPM Bil.3/2015 15.10.2015

PTP1 & PTP2

Pitas

11-12 Bilik Bengkel, PKG 6 Buah Sekolah,

16. Bengkel VLE Fasa III

/11/2015 Pitas

12 Orang Peserta

17. Merasmi APC Sekolah 18/11/2015 Sk Dallas, Pitas En. Erwan Bin Amat

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 165


Laporan Pusat Kegiatan Guru Pitas

Gambar-gambar berkaitan

166

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Pitas

PENGGUNAAN PREMIS PKG PITAS 2015

123

133

122

98 99

80

82

24

21

6

0

0

Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 167


Pusat Kegiatan Guru Kudat

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : ERWAN BIN AMAT (PTP 2)

MOHD. ISKANDAR RAZZI ABDULLAH (PTP 1)

SABRINA BINTI UTIMAN (Pembantu Tadbir )

168

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kudat

Nama program :

AKTIVITI UTAMA

Program Khidmat Bantu Pusat Sumber Guru perpustakaan dan media Daerah

Kudat

Latar belakang :

Pusat Kegiatan Guru dan Pejabat Teknologi Pendidikan Bahagian Pantai Barat

Utara (PBU) dengan Kerjasama Jawatankuasa Guru Perpustakaan dan Media

Daerah Kudat telah mengadakan Khidmat bantu Pusat Sumber Sekolah. Objektif

kidmat bantu ini adalah seperti :

• Meceriakan persekitaran dan suasana Pusat Sumber Sekolah

• Memperbaiki, mengembangkan pengetahuan dan idea dalam memantapkan

perkhidmatan PSS dari segi koleksi dan aktivti PSS.

• Sebagai ‘bench mark’ kepada GPM/GPSS untuk mencapai PSS cemerlang.

Pelaksanaan :

Tarikh : 12 hingga 13 November 2015

Tempat : Pusat Sumber Smk Lok Yuk Kudat.

Perasmi : Pn. Siramlah Binti Selidan, Pegawai Teknologi Pendidikan ,

Pejabat Teknologi Pendidkan Bahagian Utara, Kota Belud.

Sasaran : Semua Guru Perpustakaan Dan Media Daerah Kudat

Pencapaian :

50 % sekolah dapat menghantar wakil untuk menghadiri projek ini.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 169


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kudat

Gambar yang berkaitan

170

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kudat

Nama program :

AKTIVITI UTAMA

Pemilihan calon Nilam Peringkat Daerah Kudat Tahun 2015

Latar belakang :

Pemilihan ini bertujujan untuk memilih calon daerah untuk pertandingan ke

peringkat Zon dan seterusnya Karnival Nilam ke peringkat Negeri. Melalui majlis

anugerah ini, adalah diharapkan sekolah-sekolah dapat :

• Menggerakkan aktiviti-aktiviti galakan membaca secara berterusan.

• Meningkatkan minat membaca yang berterusan dengan pemilihan bahan

• bacaan yang berkualiti.

• Menyokong usaha Kementerian Pendidikan Malaysia dalam pelaksanaan

• Dasar MBMMBI.

• Memperkasa pelaksanaan Program NILAM dengan peluasan penglibatan

• di luar persekitaran sekolah (masyarakat sekitar)

• Melahirkan dan mengenal pasti tokoh murid yang berketrampilan dalam bidang

pembacaan dan mempunyai sifat kepimpinan.

• Menampilkan murid yang mengamalkan ciri-ciri pembaca berkualiti.

• Melahirkan tokoh NILAM yang dapat mewakili negeri seterusnya ke peringkat

kebangsaan.

Pelaksanaan :

Tarikh Pelaksanaan : 23.02.2015

Tempat : Pusat Kegiatan Guru Daerah Kudat

Masa : 8.00 pagi hingga 5.00 Petang

Pencapaian :

Peningkatan bilangan penyertaan dari sekolah seramai 11 orang pada tahun 2015

kepada 19 orang pada tahun 2016 .

Calon Nilam Kategori Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Johan di Peringkat

Bahagian Pantai Barat Utara dan wakil ke Peringkat Negeri di SMK Padang

Berampah, Sipitang.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 171


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kudat

Gambar yang berkaitan

172

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Kekerapan Penggunaan

Laporan Pusat Kegiatan Guru Kudat

Analisis Penggunaan Bilik di

Pusat Kegiatan Guru Daerah Kudat

Tahun 2015

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Januari Febuari Mac April Mei Jun Julai Ogos Septem Oktobe

ber r

Bilik Kursus 10 9 14 18 5 4 14 17 10 16

Bilik Mesyuarat 5 6 14 13 1 4 13 14 12 9

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 173


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kudat

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

1 Mesyuarat Permuafakatan GPM 9.2.2015 Bilik Bengkel GPM

2

Pemilihan Tokoh NILAM Peringkat

Daerah Kudat

23.2.2015

Bilik Bengkel,

Bilik Mesyuarat

dan Bilik Bacaan

GPM, Pelajar

Tingkatan 4 dan

Murid Tahun 5

3 Mesyuarat Guru ICT Bil. 1 2015 23.3.2015 Bilik Bengkel Guru ICT dan GPB

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bengkel Penggunaan Bahan

Digital MBMMBI Dengan

Menggunakan Pendekatan ZPD

Bengkel Penghasilan Laman

Pembelajaran BM Tahun 2 Daerah

Kudat

Mesyuarat Kem Membaca

1Malaysia

Mesyuarat Akhir Pelaksanaan

Majlis Pelancaran KM1M

Mesyuarat Laporan Akhir

Jawatankuasa KM1M

Mesyuarat Post Mortem

Jawatankuasa Pelaksanaan Majlis

Pelancaran KM1M

Bengkel Verifikasi Data Sistem IQ-

PSS Dan I-NILAM Bagi Tahun

2015

Bengkel Aplikasi Pengurusan PSS

Tahun 2015

Bengkel Pengisian Data SSQS

Daerah Kudat 2015

Bengkel Pemurniaan Laman

Pembelajaran (VLE) BM Tahun 2

Sekolah Rendah

Projek Khidmat Bantu PSS SMK

Lok Yuk

30.3.2015

Dewan Ibnu Sina,

SK Pekan Kudat ll

6-7.4.2015 Bilik Bengkel Guru BM

Guru BM dan Guru

BI

7.4.2015 Bilik Mesyuarat PPD dan AJK

13.4.2015 Bilik Mesyuarat PPD dan AJK

20.4.2015 Bilik Mesyuarat PPD dan AJK

5.5.2015 Bilik Mesyuarat PPD dan AJK

28.5.2015 Bilik Bengkel GPM

7.8.2015 Bilik Bengkel GPM

10.8.2015 Bilik Bengkel Guru ICT

12-13.10.2015 Bilik Bengkel Guru BM

12-13.11.2015 SMK Lok Yuk Guru GPM

174

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Pusat Kegiatan Guru Ranau

SENARAI KAKITANGAN

HASNAOL HJ LIWANGSA

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG32

WINDRAJENY AKOH

Pembantu Tadbir

N17

BILANGAN SEKOLAH AHLI

JENIS

BILANGAN

SEKOLAH

Sekolah

11

Menengah

Sekolah Rendah 71

Jumlah 82

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 175


Laporan Pusat Kegiatan Guru Ranau

AKTIVITI UTAMA

PEMILIHAN TOKOH NILAM PERINGKAT DAERAH RANAU

Pemilihan Tokoh NILAM telahdijalankan di PKG Ranau pada 24 Februari 2015

bersamaan hari Selasa. Majlis ini telah dirasmikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah

Ranau, Puan Siti Hamni Binti Hashim. Seramai 21 orang peserta yang mewakili

sekolah masing-masing bagi menyertai pemilihan Tokoh NILAM peringkat daerah.

Berikut adalah merupakan pemenang-pemenang bagi setiap kategori yang akan

mewakili daerah ke peringkat zon yang akan diadakan di Kota Belud.

Sekolah Menengah

KATEGORI NAMA PEMENANG SEKOLAH

BI NU NAJIHAH ANUAR SMK (A) MOHAMAD ALI RANAU

BM NUR SUBKHATUL KHUSNAH

ICHSAN

SMK (A) MOHAMAD ALI RANAU

Sekolah Rendah

KATEGORI NAMA PEMENANG SEKOLAH

BI NURALEEYA MAISARAH SK PEKAN, RANAU

BM BALQIS INSYIRAH BTE

KAMALUDDIN

SK KAULUAN, RANAU

176

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Ranau

KURSUS PEMANTAPAN PUSAT SUMBER UNTUK GURU-GURU

PERPUSTAKAAN & MEDIA DAERAH RANAU

Kursus Pemantapan Pusat Sumber Sekolah telah diadakan pada 19-20 Ogos 2015

bertempat di Pusat Kegiatan Guru Ranau. Seramai 70 orang peserta yang terdiri

daripada Guru Perpustakaan dan Media daerah Ranau telah mengikuti kursus ini.

Kursus selama dua hari ini adalah bertujuan untuk memantapkan lagi pengetahuan

guru-guru pusat sumber sekolah dalam mengendalikan pusat sumber sekolah

masing-masing. Penceramah terdiri daripada Pegawai Teknologi Pendidikan PKG

Ranau iaitu En. Hasnaol Hj Liwangsa dan dibantu oleh Puan Dayang Alinah, GPM dari

SK St Benedict Ranau dan Puan Floridah Dirin, GPM dari SMK(A) Mohd Ali Ranau.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 177


Laporan Pusat Kegiatan Guru Ranau

BIL AKTIVITI TARIKH TEMPAT CATATAN

1

Mesyuarat GPM Daerah Ranau 04 April

En. Hasnaol Hj Liwangsa

PKG RANAU

Bil 1/2015

2015

bersama GPM Daerah Ranau

2

En. Hasnaol Hj Liwangsa

Mesyuarat Pelaksanaan NILAM 06 April

PKG RANAU bersama AJK Pelaksana

Daerah Ranau

2015

NILAM Daerah

3

Pemantauan PSS, NILAM dan 10 Mac SK KILIMU,

ICT

2015 RANAU

En. Hasnaol Hj Liwangsa

4

Pemantauan PSS, NILAM dan 11 Mac SK PEKAN 2,

ICT

2015 RANAU

En. Hasnaol Hj Liwangsa

5

Pemantauan PSS, NILAM dan 23 Mac SK BENEDICT,

ICT

2015 RANAU

En. Hasnaol Hj Liwangsa

6

7

Pemantauan PSS, NILAM dan

ICT

Pemantauan PSS, NILAM dan

ICT

8 Bengkel Pengurusan ICT Daerah

9

10

11

Kursus Pemantapan PSS Daerah

Ranau

Pemantauan Pusat Sumber

Sekolah

Mesyuarat / Bengkel Automasi

untuk GPM

24 Mac

2015

31 Mac

2015

17-18 Ogos

2015

19-20 Ogos

2015

06 Okt 2015

SK LIBANG,

RANAU

SMK

MATUPANG,

RANAU

PKG Ranau

PKG Ranau

SK. Pekan,

Ranau

28 Okt 2015 PKG Ranau

En. Hasnaol Hj Liwangsa

En. Hasnaol Hj Liwangsa

En Hasnaol Hj Liwangsa

Pn Windrajeny Akoh

Bersama guru ICT Daerah

Ranau

En Hasnaol Hj Liwangsa

Pn Windrajeny Akoh

Bersama GPM Daerah Ranau

En. Hasnaol Hj Liwangsa

bersama Pegawai dari PTPB

Kota Belud

En. Hasnaol Hj Liwangsa

bersama GPM Daerah Ranau

178

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Ranau

350

Analisis Pengunjung Tahun 2015

300

250

200

150

100

50

0

Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PENGUNJUNG 50 150 200 100 227 300 125 250 225 128 125 100

PELAWAT 0 2 0 0 3 9 8 4 0 9 1 0

JUMLAH 15 38 50 22 37 26 19 13 151 115 106 23

PENGUNJUNG PELAWAT JUMLAH

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Analisis Penggunaan Premis

PPD Sekolah PKG Ranau

BILIK Mesyuarat 10 23 7

BILIK Bengkel 42 0 8

BILIK Mesyuarat

BILIK Bengkel

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 179


Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Keningau

SENARAI KAKITANGAN

MALI BIN TAHIR

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG34

SYAMSIAH BINTI ANGKAUS

Pegawai Teknologi Pendidikan

DG34KUP

SATRINE BIN BUNTUNG @ SAIMON

Pembantu Tadbir

N17

180

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Keningau

AKTIVITI UTAMA

KHIDMAT BANTU PSS DI SK,ST.JAMES APIN-APIN KENINGAU

(Calon PSS cemerlang daerah Keningau ke Peringkat Negeri Sabah)

Tarikh Pelaksanaan Pada : 31 Mac 2015 hingga 01 April 2015

Anjuran PTPB Keningau dengan kerjasama semua PKG Bahagian Keningau dan

semua warga sekolah SK. ST. James Apin-Apin.

Khidmat bantu PSS di sekolah ini adalah bertujuan untuk membantu mengemaskini

pengurusan dan pentadbiran PSS serta menambahbaik keceriaan PSS sekolah

tersebut.

Sementara kos khidmat bantu PSS sekolah tersebut ditanggung oleh PTPB

Keningau.

Sebelum diberi Khidmat Bantu

180

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Keningau

Selepas diberi Khidmat Bantu

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 181


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Keningau

Johan Peringkat Negeri Sekolah Pedalaman

182

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Pusat Kegiatan Guru Keningau

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : ECTHRISAL BIN LIBERTY

(Juruteknik Komputer)

ERWAN BIN JAIL (PTP 2)

MUSTAFA BIN MALISIN

(PTP1)

AMSIAH BINTI AMPAKAT

(Pembantu Tadbir)

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 183


Laporan Pusat Kegiatan Guru Keningau

1. Pemantauan

AKTIVITI UTAMA

Nama program : Pemantauan Pengurusan PSS, NILAM dan ICT

Latar belakang : Pemantauan berdasarkan SKT Tahunan

Sesi pemantauan dan bimbingan kepada GPM dan GPB di SMK Keningau

2. Bengkel 21 st Century Learning-Project Based Learning (PBL) untuk

GPB/GICT sekolah-sekolah daerah Keningau

Guru-guru Penyelaras Bestari Daerah Keningau sedang mengikuti sesi ‘ICT Cocktail’

184

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Keningau

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

1.

Melaksanakan Pemilihan Tokoh

PKG Daerah

16 Februari 2015

NILAM Peringkat Daerah Keningau

Keningau

2.

Memantau Bilik Komputer SK.

SK Sinulihan,

05 Mac 2015

Sinulihan, Keningau

Keningau

3

Melaksanakan Verifikasi kerosakan

Makmal Komputer

6 - 9/3/2015 dan

peralatan ICT di SK. Pekan Keningau

SK Pekan

23 - 24/3/2015

II

Keningau II

4

5

6

7

Taklimat & Bengkel MBMMBI Ketua

Panitia BM Sekolah-Sekolah Daerah

Keningau

Program Khidmat Bantu Pusat

Sumber Sekolah SK. ST. James,

Apin-Apin dan SMK. Keningau II.

Taklimat & Bengkel MBMMBI Ketua

Panitia BI Sekolah-Sekolah Daerah

Keningau

Memantau Penyelenggaraan

peralatan ICT di SK. Pekan Keningau

2

31 Mac 2015

30/3/2015 Dan

31/3/2015

1 April 2015

15 April 2015

8 Program Khidmat Bantu ICT 27 April 2015

9 Program Khidmat Bantu ICT 30 April 2015

10

11

12

PKB iNILAM SJKC Yuk Kong,

Keningau

PKB KIK Pasukan Misokodung SK

Sook, Keningau.

Taklimat Pengurusan

Penyelanggaraan dan Pengisian STS,

GPM/GICT Daerah Keningau

15 Mei 2015

PKG Daerah

Keningau

PSS. SK St

James dan SMK

Keningau II

PKG Daerah

Keningau

Makmal SK Pekan

Keningau II

Bilik komputer dan

Pejabat

Pentadbiran SK

Pekan Keningau 2

Bilik komputer,

Pejabat dan Kelas

Pra Sekolah SK

Lintuhun Baru

PSS SJKC Yuk

Kong

19 Mei 2015 PKG Keningau

22 Mei 2015 PKG Keningau

3 ahli termasuk

guru ICT sekolah.

4 ahli termasuk

guru ICT sekolah.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 185


Laporan Pusat Kegiatan Guru Keningau

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

Lawatan Penanda Aras GPM/GPSS

PSS SK St

13 Daerah Keningau ke PSS SK. St. 17 Jun 2015

James, Keningau

James Keningau, Sabah.

14

15

16

Kursus Kepimpinan Pustakawan PSS

di SMK. Keningau II, Keningau,

Sabah (Jemputan Penceramah)

Melaksanakan pemantauan semakan

dan pengesahan penarafan iQPSS

secara online

Khidmat Bantu membaikpulih LAN di

SMK. Gunsanad II

25 Jun 2015

17 Program Khidmat Bantu ICT 14 Ogos 2015

18

19

20

21

Taklimat Bengkel SSQS, Frog VLE

dan Bahan Digital MBMMBI –

GPB/GICT Daerah Keningau

Membantu Program Taklimat Frog

VLE Guru-Guru dan Staf SMK. Sook

Keningau (Penceramah).

Membantu PPD Daerah Keningau –

Majlis Penyerahan Surat Kenaikan

Pangkat Secara Time-Based Daerah

Keningau.

Membantu Pelaksanaan Program

Technorama ICT FIESTA Peringkat

Daerah Kecil Sook.

PSS SMK

Keningau II

Sepanjang Julai 2015 PKG Keningau

3 Julai 2015 SMK Gunsanad II

Makmal Komputer

SK Penagatan

18 Ogos 2015 PKG Keningau

19 Ogos 2015

29 Ogos 2015

1-4 Oktober 2015

22 Program Khidmat Bantu ICT 2 Oktober 2015

23

Melaksanakan Bengkel Pengurusan

PSS GPM/GPSS Sekolah-Sekolah

Daerah Keningau

Bilik Mesyuarat

SMK Sook,

Keningau

Dewan SK Kg

Keningau

SMK Sook,

Keningau

Makmal Komputer

SK Apin-apin

15-16.10.2015 PKG Keningau

4 ahli termasuk

guru ICT sekolah.

5 ahli termasuk

guru ICT sekolah.

186

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Keningau

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

24

Melaksanakan Bengkel 21 st Century

Learning-Project Based Learning

(PBL) Untuk GPB/GICT Sekolah-

21-21.10.2015 PKG Keningau

Sekolah Daerah Keningau 2015

25

Melaksanakan Verifikasi SSQS – SK.

SK St James,

29.10.2015

St. James, Keningau.

Keningau

26

Pemantauan Pengurusan

PSS/ICT/NILAM di SMK Keningau

dan SK Simbuan

11.11.2015

SMK Keningau,

Kgu & SK

Simbuan

27

28

29

30

31

Pemantauan Pengurusan

PSS/ICT/NILAM di SK Rancangan

Biah & SMK Gunsanad II

Pemantauan Pengurusan

PSS/ICT/NILAM di SK Kabatang Baru

& SK Kebulu

Pemantauan Pengurusan

PSS/ICT/NILAM di SK Mamagun dan

SK Bingkor

Pemantauan Pengurusan

PSS/ICT/NILAM di SK Bonor & SK

Bariawa Ulu

Khidmat bimbingan dan nasihat (PKB)

GPM SK Nangkawangan tentang

pengurusan NILAM dan Pusat

Sumber Sekolah

12.11.2015

13.11.2015

16.11.2015

17.11.2015

SK Ranc Biah &

SMK Gunsanad II

SK Kabatang

Baru & SK Kebulu

SK Mamagun &

SK Bingkor

SK Bonor & SK

Bariawa Ulu

4.12.2015 PKG Keningau

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 187


Laporan Pusat Kegiatan Guru Keningau

3. Penggunaan Premis PKG Keningau sepanjang tahun 2015.

Nov, 192

Dis, 85

Jan, 182

Sept, 220

Feb, 318

Ogos, 291

Mac, 251

Julai, 25

Jun, 135

April, 361

Mei, 312

Jumlah : 2,968 orang pengguna

188

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Pusat Kegiatan Guru Tambunan

SENARAI KAKITANGAN

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 189


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tambunan

190

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tambunan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 191


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tambunan

192

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tambunan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 193


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tambunan

194

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tambunan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 195


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tambunan

196

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tambunan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 197


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tambunan

198

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tambunan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 199


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tambunan

200

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tambunan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 201


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tambunan

202

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tambunan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 203


Pusat Kegiatan Guru Nabawan

PTP 1 DG32(KUP) N17 FT17

204

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Nabawan

Nama program : KM1M

LAPORAN AKTIVITI UTAMA

Latar belakang : Kementerian yang wajib dilaksanakan pada setiap tahun.

Pelancaran ini dijalankan secara bergabung dengan pelancaran Kem Membaca 1

Malaysia peringkat daerah PPD Pansiangan yang telah dikelolakan oleh SMK.

Nabawan Aktiviti membaca selama 33 minit 58 saat (semua murid, guru dan

jemputan terlibat). Telah dirasmikan oleh: Tuan Hendry Anandan Pengetua SMK.

Nabawan.

Pelaksanaan :

Tarikh : 21-23.04.2015

Tempat : Dewan SK. Pekan Nabawan

Masa : 8.00pm – 01.00pm

Persembahan:

-Choral Speaking (SMK. Nabawan)

-Bicara Berirama (SMK. Nabawan)

-Bicara Berirama (SK. Pekan)

-Membaca (Pendidikan Khas)

Pencapaian : Pelaksanaan Peringkat Daerah

Gambar-gambar yang berkaitan :

Majlis Pelancaran KM1M – Guru Besar

SK Pekan Nabawan bersama Pengetua

SMK Nabawan

Bacaan serentak selama 33 minit dan

58 saat

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 205


Laporan Pusat Kegiatan Guru Nabawan

Ucapan perasmian pelancaran

Persembahan Syair daripada adik

Ramziah SMK Nabawan

Persembahan membaca dari

Pendidikan Khas SK. Pekan

Persembahan Choral Speaking SMK

Nabawan

Persembahan Bicara Berirama SK

Pekan Nabawan

Pertandingan mencari perkataan

206

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Nabawan

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

1

Bilik

Mesyuarat Staf PKG

05.01.2015 Pensiangan PTP, FT17 dan N17

Nabawan Bil1/2016

PKG Nabawan

2 Mesyuarat/Kolaborasi Staf 03.02.2015

Bilik

Pensiangan PTP, FT17 dan N17

PKG Nabawan

3 Mesyuarat/Kolaborasi Staf 04.03.2015

Bilik

Pensiangan

PKG Nabawan

PTP, FT17 dan N17

4

Mesyuarat Staf PKG

Nabawan Bil1/2016

20.04.2015

5 Mesyuarat/Kolaborasi Staf 11.06.2015

6

Mesyuarat Staf PKG

Nabawan Bil1/2016

02.08.2015

7 Mesyuarat/Kolaborasi Staf 11.09.2015

8

Mesyuarat dan Kolaborasi

Staf PKG Nabawan Bil1/2016 15.10.2015

9 Mesyuarat/Kolaborasi Staf 11.01.2015

10 Mesyuarat/Kolaborasi Staf 04.12.2015

11

Dokumentasi Hari Guru

Peringkat Daerah

Bilik

Pensiangan

PKG Nabawan

Bilik

Pensiangan

PKG Nabawan

Bilik

Pensiangan

PKG Nabawan

Bilik

Pensiangan

PKG Nabawan

Bilik

Pensiangan

PKG Nabawan

Bilik

Pensiangan

PKG Nabawan

Bilik

Pensiangan

PKG Nabawan

8-30/7/2015 PPDNP

PTP, FT17 dan N17

PTP, FT17 dan N17

PTP, FT17 dan N17

PTP, FT17 dan N17

PTP, FT17 dan N17

PTP, FT17 dan N17

PTP, FT17 dan N17

Kru Penggambaran

SK. Kg. Enam

diketuai oleh En.

Juillif Sipin dan En.

Azhar Baalon serta

EN. Micel Stenis

PKG Nabawan.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 207


Laporan Pusat Kegiatan Guru Nabawan

DATA PENGGUNAAN PREMIS KESELURUHAN

DESEMBER

0%

NOVEMBER

5%

JANUARI

2%

FEBRUARI

4%

MAC

3%

OKTOBER

16%

APRIL

15%

SEPTEMBER

20%

MEI

13%

OGOS

8%

JULAI

10%

JUN

4%

Analisis Penggunaan Premis PKG Nabawan Mengikut Agensi

4%

33.3%

13.7%

49%

Kementerian Pendidikan/Unit

JPN/Pejabat Pendidikan

Sekolah

PKG

Agensi Luar

208

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Pusat Kegiatan Guru Tenom

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : ZAIFFAH BT. UMAR

(Juruteknik Komputer)

MILDRED BIANUS

(Pembantu Tadbir)

WAHIP BIN MUNCHI

(PTP1)

RAFIAN BIN YAHYA (PTP 2)

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 209


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tenom

LAPORAN AKTIVITI UTAMA

Pelaksanaan Program Khidmat Bantu PSS

Program Khidmat Bantu PSS ini telah berlangsung selama empat hari bermula pada

17 Ogos 2015 hingga 20 Ogos 2015 ( Isnin – Khamis ). Sebanyak empat buah

sekolah telah dipilih untuk PKB PSS pada tahun 2015 ini iaitu SK Pekan, SJKC

Chung Hwa, SK Entabuan, dan SMK Chinta Mata. Perasmian penutupan PKB PSS

ini telah disempurnakan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Tenom, En. Azalan bin

Dimon bertempat di SMK Chinta Mata, Tenom. Jemputan yang hadir pada perasmian

tersebut termasuklah semua Pengetua dan Guru Besar, Pegawai Teknologi

Pendidikan dari BTPN dan PTPB Keningau.

PKB PSS di SMK Chinta Mata, Tenom

En. Azalan bin Dimon (PPD Tenom) bersama En. Junaidy bin Adam

(Penolong Pengarah BTPN Sabah dengan jemputan lain meninjau

suasana PSS setelah PKB selesai

210

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tenom

Program Bengkel Kajian Tindakan Teknologi Pendidikan Daerah Tenom Tahun

2015

Latar belakang

Objektif Bengkel KT ini dilaksanakan adalah untuk memantapkan lagi kemahiran

para guru yang terlibat dalam menghasilkan produk ilmiah yang inovatif sesuai

dengan tuntutan pendidikan semasa yang semakin mencabar. Sebilangan guru

terlibat telah pun berjaya menghasilkan produk edukasional yang cukup

membanggakan dan sangat bermanfaat kepada sistem pendidikan semasa.

Pelaksanaan

Bengkel ini telah diadakan selama dua hari bermula pada 27 Oktober hingga 28

Oktober 2015 ( Selasa – Rabu ). Seramai 36 orang guru telah terlibat dalam bengkel

yang disampaikan oleh En. Julai David Gipin, Penolong Pengarah UPIM BTPN

Sabah, dan En. Azmy bin Ahmad, Pegawai Teknologi Pendidikan dari BTPN Sabah.

ANALISIS KEKERAPAN PENGGUNAAN PREMIS PKG TENOM SEPANJANG TAHUN 2015

Kekerapan Penggunaan Premis PKG

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

January 20

February 20

March 22

April 18

May 23

June 15

July 8

August 9

September 25

October 18

November 15

December 12

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 211


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tenom

BIL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROGRAM / PERKARA

Mesyuarat JKPA PKG-PPD

Daerah Tenom Tahun 2015

bertempat di PKG Tenom

Taklimat Netbook 1Malaysia

bertempat di PKG Tenom

Taklimat MBMMBI ( BM ) Daerah

Tenom bertempat di PKG Tenom

Taklimat MBMMBI ( BI ) Daerah

Tenom bertempat di PKG Tenom

Mesyuarat Pengurusan Juruteknik

Komputer FT17 Tenom Bil. 1 /

2015 bertempat di PKG Tenom

Mesyuarat Pengurusan

GPM/GPSS Daerah Tenom Bil.

1/2015 bertempat di PKG Tenom

Mesyuarat Pengurusan

GPB/GPICT Daerah Tenom Bil. 1

/ 2015 bertempat di PKG Tenom

Bengkel dan Taklimat

TEKNOPEN untuk Guru Besar

Daerah Tenom bertempat di PKG

Tenom.

Bengkel FROGVLE Guru BM SR

Tenom bertempat di PKG Tenom

Taklimat Pengurusan

Penyelenggaraan Peralatan ICT

Sekolah dan STS Daerah Tenom

Tahun 2015

TARIKH

PROGRAM

DILAKSANA

5 Mac 2015

(Khamis)

6 Mac 2015

(Jumaat)

9 Mac 2015

(Isnin)

11 Mac 2015

(Rabu)

30 Mac 2015

(Isnin)

1 April 2015

(Rabu)

2 April 2015

(Khamis)

13 April 2015

(Isnin)

20 April 2015

(Isnin)

21 Mei 2015

(Khamis)

SASARAN

Pegawai

Pendidikan

Daerah, semua

Pengetua dan

Guru Besar

Semua Guru

Penyelaras ICT (

sekolah terpilih

sahaja )

Guru Panitia BM

SR dan SM

Guru Panitia BI

SR dan SM

Semua Juruteknik

Komputer FT17

Daerah Tenom

Semua GPM

/GPSS SR dan

SM Daerah

Tenom

Semua

GPB/GPICT SR

dan SM Daerah

Tenom

Semua Guru

Besar Daerah

Tenom

Semua Guru BM

SR

KOS DIBELANJAKAN

( RM )

56 orang x RM 12.00 x 1

hari = RM 672.00

35 orang x RM 5.00 = RM

624.00

52 orang x RM 12.00 x 1

hari = RM 624.00

56 orang x RM 3.00 = RM

168.00

15 orang x RM 4.00 = RM

60.00

56 orang x RM 4.00 = RM

224.00

56 orang x RM 4.00 = RM

224.00

51 orang x RM 12.00 = RM

612.00

51 orang x RM 12.00 = RM

612.00

Semua GPICT SR 56 orang x RM 4.00 = RM

dan SM

224.00

212

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tenom

BIL

11

12

13

14

15

16

17

PROGRAM / PERKARA

Taklimat Pengisian e-Data ICT

Daerah Tenom Tahun 2015

bertempat di PKG Tenom

Bengkel Pengurusan

PSS,IQPSS, dan iNILAM untuk

GPM Daerah Tenom Tahun 2015

bertempat di PKG Tenom Siri 1

Bengkel Pengurusan PSS,

IQPSS, dan iNILAM untuk GPM

Daerah Tenom Tahun 2015

bertempat di PKG Tenom Siri 2

Taklimat Penarafan Pembestarian

Sekolah ( SSQS ) Tahun 2015

bertempat di PKG Tenom

Program Khidmat Bantu ( PKB )

PSS Sekolah-sekolah Daerah

Tenom Tahun 2015 & Majlis

Penutupan PKB ( SK Pekan,

SJKC Chung Hwa, SK Entabuan,

dan SMK Chinta Mata, Tenom

Taklimat Penyenggaraan

Peralatan ICT Sekolah Fasa 3

Daerah Tenom Tahun 2015

bertempat di PKG Tenom

Bengkel Pembinaan Bahan

Pembelajaran BM Menggunakan

FROGVLE untuk M/pelajaran BM

Sekolah Rendah Daerah Tenom

bertempat di PKG Tenom (

Kumpulan 1 )

TARIKH

PROGRAM

DILAKSANA

29 Mei 2015

(Jumaat)

29 Jun 2015

(Isnin)

30 Jun 2015

(Selasa)

06 August 2015

(Khamis)

17-20 Ogos

2015

( Isnin - Khamis )

4 September

2015

(Jumaat)

SASARAN

KOS DIBELANJAKAN

( RM )

Semua GPICT SR 56 orang x RM 4.00 = RM

dan SM

224.00

Semua GPM SR

dan SM daerah

Tenom

Semua GPM

Daerah Tenom

56 orang x RM 4.00 = RM

224.00

( Nota : Program diadakan

dalam bulan puasa ) 30

orang x RM 4.00 = RM

120.00 ( makanan bungkus

utk. peserta Muslim ), 26

orang x RM 12.00 = 312.00

Semua GPICT SR 57 orang x RM 4.00 = RM

dan SM

228.00

Semua GPM /

GPSS sekolah

terlibat

Semua GPICT

10-11

September 2015 Semua Guru

( Khamis-Jumaat Panitia BM SR

)

RM 4080.00

41 orang x RM 4.00 = RM

164.00

27 orang x RM 12.00 x 2

hari = 684.00

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 213


Laporan Pusat Kegiatan Guru Tenom

BIL

18

19

20

21

22

23

24

PROGRAM / PERKARA

Bengkel Pembinaan Bahan

Pembelajaran BM Menggunakan

FROGVLE untuk M/pelajaran BM

Sekolah Rendah Daerah Tenom

bertempat di PKG Tenom (

Kumpulan 2 )

Mesyuarat Pengurusan Juruteknik

Komputer FT17 Tenom Bil. 2 /

2015 bertempat di PKG Tenom

Bengkel Pemantapan

Penggunaan FROGVLE Sekolahsekolah

Daerah Tenom 2015

bertempat di PKG Tenom

Bengkel Kajian Tindakan

Teknologi Pendidikan Daerah

Tenom bertempat di PKG Tenom

Bengkel MBMMBI dan FROGVLE

untuk Pengetua dan Guru Besar

Daerah Tenom bertempat di PKG

Tenom

Bengkel Penyelarasan Format

Pembentangan Bahan Inovasi

Peringkat Daerah Tenom 2015

bertempat di PKG Tenom

Bengkel Pemantapan

Penggunaan FROGVLE untuk

Juruteknik Komputer FT17

Sekolah Daerah Tenom

bertempat di PKG Tenom

TARIKH

PROGRAM

DILAKSANA

14-15

September 2015

(Isnin - Selasa )

SASARAN

Semua Guru

Panitia BM SR

Semua Juruteknik

12 Oktober 2015

Komputer FT17

( Isnin )

Daerah Tenom

15-16 Oktober

2015

( Khamis-Jumaat

Admin VLE

)

27-28 Oktober

2015 Sekolah tertentu

( Selasa-Rabu )

Semua Pengetua

27 Oktober 2015

dan Guru Besar

( Selasa )

Daerah Tenom

29 Oktober 2015

Sekolah tertentu

( Khamis )

4-6 November

2015

( Rabu - Jumaat

)

Semua Juruteknik

Komputer FT17

Daerah Tenom

KOS DIBELANJAKAN

( RM )

27 orang x RM 12.00 x 2

hari = RM 648.00

16 orang x RM 8.00 = RM

128.00

30 orang x RM 12.00 x 2

hari = 720.00

36 orang x RM 12.00 x 2

hari = RM 864.00

55 orang x RM 12.00 = RM

660.00

25 orang x RM 12.00 x 1

hari = RM 300.00

20 orang x RM 12.00 x 3

hari = RM 720.00

Nota : Jumlah keseluruhan peruntukan diterima untuk OS29 = RM 17080.00, baki semasa sehingga

November 2015 = RM 3816.00

214

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Sandakan

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : MUSLIMIN @ GHULAM ARUPIN (A17)

MU RIDZUAN JUSRI (PTP 2)

RUSMAWATI HUSSIN (PTP 1)

RASIDAH SALENG JAGA

(FT17)

NORNIE SALAMI

(N17)

Berdiri Dari Kiri : HALIMAH OTHMAN (PTP 2)

MOHD. AZULAH MD SULAIMAN (Pemandu)

NORLINAH NOH

(Pembantu Tadbir)

Duduk : JUNGGAL SIDUP (PTP 1)

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 215


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Sandakan

AKTIVITI UTAMA

Anugerah NILAM Peringkat Bahagian Sandakan 2015

Anugerah NILAM Peringkat Bahagian Sandakan 2015 dilaksanakan pada 25

Februari 2015 bertempat di SMK Agama Tun Juhar Sandakan. melibatkan 4 buah

daerah di bahagian Sandakan iaitu daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan

Telupid. Sebanyak 27 orang calon pelajar yang terdiri daripada pelajar Tahun 6 dan

Tingkatan 5 menyertai penilaian ini. Penilaian adalah dalam 2 Kategori iaitu Bahasa

Malaysia dan Bahasa Inggeris. Panel hakim yang dilantik adalah terdiri daripada

pelbagai jabatan iaitu Perpustakaan Wilayah Sandakan, Institut Latihan

Perindustrian (ILP) Sandakan, Jemaah Nazir & Jaminan Kualiti (JNJK) Cawangan

Sandakan, Jabatan Penyiaran Sandakan dan Guru-Guru Pakar Sekolah Menengah

& Rendah daerah Sandakan. Pengisian terdiri daripada penilaian secara Ujian

Bertulis, penilaian secara Lisan dan berkumpulan. Majlis Perasmian disempurnakan

oleh Encik Junggal Bin Sidup, Pegawai Teknologi Pendidikan PTPB Sandakan.

Seramai 22 orang calon Tokoh NILAM yang akan mewakili Bahagian Sandakan ke

Peringkat Negeri Sabah 2015. Pencapaian Calon Tokoh NILAM Kategori Bahasa

Malaysia Sekolah Menengah, adik Roslan Bin Abdullah dari SMK St Micheal

Sandakan telah terpilih sebagai Tokoh NILAM Peringkat Negeri Sabah 2015

Kategori Bahasa Malaysia Sekolah Menengah.

216

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Sandakan

Bengkel Panduan & Tatacara Mengikuti Kursus Secara Online (Portal

Pembelajaran Sektor Awam – EPSA

Bengkel Panduan & Tatacara Mengikuti Kursus Secara Online (Portal Pembelajaran

Sektor Awam – EPSA) telah dilaksanakan pada 25 & 26 Jun 2015 bertempat di

PKG Sandakan. E-Pembelajaran Sektor Awam atau lebih dikenali sebagai

EPSA adalah portal pembelajaran secara online bagi penjawat awam Malaysia.

EPSA merupakan pakej e-pembelajaran yang pertama dibangunkan untuk penjawat

awam dan merupakan model pendekatan latihan / pembelajaran secara kendiri

yang boleh dicapai pada bila-bila masa dan di mana jua. Pencapaian pelaksanaan

bengkel iaitu semua pegawai dan staf PTPB & PKG Bahagian dapat memenuhi 7

hari kehadiran berkursus dalam setahun. Semua pegawai dan staf mengikuti Kursus

secara atas talian dengan mudah dan cepat.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 217


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Sandakan

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

1.

Mesyuarat Pengurusan PTPB &

PKG Bahagian Sandakan Bil.

1/2015

09.02.2015

Bilik Mesyuarat

PKG

Kinabatangan

Semua Pegawai

dan Staf PTPB &

PKG Bahagian

Sandakan = 22

Orang

2.

Anugerah NILAM Peringkat

Bahagian Sandakan Tahun 2015

25.02.2015

Dewan SMK

Agama Tun Juhar

Sandakan

3.

Taklimat Persediaan Calon Tokoh

NILAM Bahagian ke Peringkat

Negeri Sabah 2015

02.03.2015

Bilik Mesyuarat

PKG Sandakan

4.

Bengkel Pengurusan Majlis Rasmi

24.04.2015

Bilik Mesyuarat

PKG Sandakan

Semua Pegawai

dan Staf PTPB &

PKG Bahagian

Sandakan = 19

Orang

5.

Mesyuarat Pengurusan PTPB &

PKG Bahagian Sandakan Bil.

2/2015

14.05.2015

Bilik Mesyuarat

PKG Beluran

Semua Pegawai

dan Staf PTPB &

PKG Bahagian

Sandakan = 19

Orang

6.

Bengkel Panduan & Tatacara

Mengikuti Kursus Secara Online

(Portal Pembelajaran Sektor Awam

– EPSA)

25 –

26.06.2015

Bilik Mesyuarat

PKG Sandakan

Semua Pegawai

dan Staf PTPB &

PKG Bahagian

Sandakan = 19

Orang

7. Khidmat Bantu Sistem Fail

SJK ( C ) Chi Hwa Sandakan

07-09.07.2015

Bilik PSS SJK

(C ) Chi Hwa

Sandakan

8.

Mesyuarat Pengurusan PTPB &

PKG Bahagian Sandakan Bil.

3/2015

12.08.2015

Bilik Mesyuarat

PKG Sandakan

Semua Pegawai

dan Staf PTPB &

PKG Bahagian

Sandakan = 19

Orang

218

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Sandakan

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

9.

Mesyuarat Pengurusan PTPB &

PKG Bahagian Sandakan Bil.

3/2015

12.08.2015

Bilik Mesyuarat

PKG Sandakan

Semua

Pegawai dan

Staf PTPB &

PKG Bahagian

Sandakan = 19

Orang

10.

Mesyuarat Pengurusan PTPB &

PKG Bahagian Sandakan Bil.

4/2015

13.11.2015

Bilik Mesyuarat

PKG

Kinabatangan

Semua

Pegawai dan

Staf PTPB &

PKG Bahagian

Sandakan = 19

Orang

11.

Bengkel Pengisian

Pengisytiharan Harta & Integriti

Data PTPB & PKG Bahagian

Sandakan 18.11.2015

Bilik Mesyuarat

PKG Beluran

Semua

Kakitangan

Sokongan

PTPB & PKG

Bahagian

Sandakan

12.

Bengkel Pengisian

Pengisytiharan Harta & Integriti

Data PTPB & PKG Bahagian

Sandakan

20.11.2015

Bilik Mesyuarat

PKG Sandakan

Semua

Pegawai PTPB

& PKG

Bahagian

Sandakan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 219


Pusat Kegiatan Guru Kota Kinabatangan

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : DATU ABDUL MURAT D. OKAR

REFINA HARNINGSIH BINTI AHMAD

LEE BIN DUANGSA

JUMAH BTE ARDE

WAH TATONG BIN WAH KASOH

(PTP 2 DG42KUP)

(FT17)

(PTP 1 DG32KUP)

(N22 KUP)

(A17)

LAPORAN AKTIVITI UTAMA

Pemilihan Tokoh NILAM Peringkat Daerah Kota Kinabatangan Tahun 2015

Pemilihan Tokoh NILAM Peringkat Daerah Kota Kinabatangan telah dilaksanakan

pada 12 Februari 2015 bertempat di PKG Kota Kinabatangan.Pemilihan Tokoh

Nilam Peringkat Daerah Kota Kinabatanagn ini telah dihadiri sebanyak 14 orang

calon dari 8 buah sekolah daerah Kota Kinabatangan. Pemilihan Tokoh NILAM

Tahun ini talah diadili oleh juri-juri berpengalaman yang terdiri daripada pegawai unit

Bahasa daripada PPD dan Ketua Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit Garam daerah

Kota Kinabatanan. Adik Mel Grace Christopher ( SK Sandau, Kinabatangan ) telah

mewakili bahagian Sandakan ke Peringkat Negeri Sabah bagi kategori Sekolah

Luar bandar (Bahasa Inggeris).Adik Nurul Atika Bte Ali (Sk Sandau,Kinabatangan)

telah mewakili bahagian Sandakan bagi Khemah Membaca Peringkat Negeri.

220

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Kinabatangan

Pencapaian :

Pemenang Kategori Bahasa Melayu : Aina Amirah Bte Asni

( Sekolah Menengah Luar bandar) SMK Bukit Garam

Pemenang Kategori Bahasa Inggeris : Natasha Anathie Binti Hj.Salleh

( Sekolah Menengah Luar Bandar) SMK Bukit Garam

Pemenang Kategori Bahasa Melayu : Nurul Atika Bte Ali

( Sekolah Rendah Luar Bandar) SK. Sandau

Pemenang Kategori Bahasa Inggeris : Mel Grace Christopher

( Sekolah Rendah Luar bandar) SK. Sandau

Gambar Aktiviti.

PemilihanAnugerahTokoh NILAM Peringkat Daerah 2015

Penyedia kertas soalan

Barisan hakim yang adil lagi bijaksana

Sesi Lisan

Peserta sedang resah menunggu

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 221


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Kinabatangan

Program Khidmat Bantu Pusat Akses Sekolah.

Program Khidmat Bantu Pusat Akses Sekolah tahun 2015 telah diadakan Sk Kota

Kinabatangan. Khidmat Bantu tersebut telah dihadiri oleh 5 orang juruteknik

komputer sekolah-sekolah daerah Kinabatangan.Khidmat Bantu tersebut telah

dilaksanakan pada pada 21-22 Disember 2015. Program ini dihadiri oleh 5 orang

Juruteknik Daerah Kinabatangan. Pusat Akses SK Kota yangpada mulanya terletak

di tingkat 1 Bangunan Sekolah telah dipindahkan ke Aras Bawah berikutan masalah

pendawaian elektrik pada bilik Pusat Akses yang asal.

Gambar Aktiviti.

KHIDMAT BANTU PUSAT AKSES SEKOLAH (SK KOTA) 2015

222

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Kinabatangan

LAPORAN AKTIVITI PKG KOTA KINABATANGAN SEPANJANG TAHUN 2015

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

1. Mesyuarat Majlis Permuafakatan GPM Dan

Bilik

Pembentukan AJK Pelaksana Pemilihan Tokoh Nilam

Mesyuarat,

11.02.2015

Daerah Kinabatangan Bagi tahun 2015

PKG Kota

Kinabatangan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pemilihan Tokoh Nilam Daerah Kinabatangan Bagi

Tahun 2015

Taklimat Penggunaan Bahan Digital (MBMMBI)

Memartabatkan Bahasa Melayu Dan

Memperkukuhkan Bahasa Inggeris Tahun 2015

12.02.2015

07.05.2015

Taklimat Penyelenggaraan ICT 2015 15.04.2015

Bengkel e-Data Sekolah Tahun 2015 22.05.2015

Bengkel Pengisian Penarafan Pembestarian Sekolah

menggunakan Smart School Qualification Standards

(SSQS) tahun 2015

Bengkel Kerja Rekabentuk Instruksional Laman PdP

Dalam Persekitaran Maya (VLE) 2015

Khidmat Bantu Pusat Akses Sk Kota Kinabatangan

26.08.2015

28.08.2015

21-22

.12.2015

Bilik

Mesyuarat,

PKG Kota

Kinabatangan

Bilik

Mesyuarat,

PKG Kota

Kinabatangan

Bilik

Mesyuarat,

PKG Kota

Kinabatangan

Bilik

Mesyuarat,

PKG Kota

Kinabatangan

Bilik

Mesyuarat,

PKG Kota

Kinabatangan

Bilik

Mesyuarat,

PKG Kota

Kinabatangan

Bilik

Mesyuarat,

PKG Kota

Kinabatangan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 223


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kota Kinabatangan

LAPORAN ANALISIS PENGGUNAAN PREMIS PKG KOTA KINABATANGAN

SEPANJANG TAHUN 2015.

Dis, 0 Jan, 18

Nov, 85

Feb

, 53

Mac, 19

Okt, 57

Sept, 31

Ogos, 55

Apr, 179

Jul, 15

Jun, 0

Mei , 225

Jumlah Keseluruhan Penggunaan Premis PKG Kota Kinabatangan Bagi Tahun 2015

ialah seramai 737 orang.

224

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Pusat Kegiatan Guru Sandakan

SENARAI KAKITANGAN

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 225


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sandakan

226

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sandakan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 227


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sandakan

228

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sandakan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 229


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sandakan

230

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sandakan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 231


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sandakan

232

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sandakan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 233


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sandakan

234

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sandakan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 235


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sandakan

236

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sandakan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 237


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sandakan

238

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sandakan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 239


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sandakan

240

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Sandakan

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 241


Pusat Kegiatan Guru Beluran

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : MUSLIMIN @ GHULAM ARUPIN (A17)

MU RIDZUAN JUSRI (PTP 2)

RUSMAWATI HUSSIN (PTP 1)

RASIDAH SALENG JAGA

(FT17)

NORNIE SALAMI

(N17)

242

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Beluran

AKTIVITI UTAMA

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

1 Membuat Verifikasi Peralatan ICT

Sekolah

2 Taklimat Penyelarasan ICT Daerah

bagi Guru Penyelaras Bestari (GPB) /

Guru Penyelaras ICT Sekolah Bil

1/2015

3 Pemantauan PSS dan ICT ke

sekolah

26 Januari

2015

SK. Sungai

Nafas

13 Mac 2015 Bilik Kursus &

Bilik Mesyuarat

PKG Beluran

03 Mac 2015

04 Mac 2015

11 Mac 2015

11 Mac 2015

SK Jaya Bakti

SK Balaban Jaya

SK Nangoh

SK Perancangan

Mu Ridzuan Bin Jusri,

Rasidah Bt Saleng

Jaga

Mu Ridzuan Bin Jusri,

Rasidah Bt Saleng

Jaga

Mu Ridzuan Bin Jusri,

Rasidah Bt Saleng

Jaga

4 Taklimat Penyelenggaraan Peralatan

ICT Sekolah-Sekolah Daerah

Beluran 2015

5 Taklimat Penggunaan Bahan Digital

MBMMBI dengan Pendekatan ZPD

6 Lawatan Pemantauan

Penyelenggaraan ICT Sekolah

7 Memberi Bengkel MBMMBI &

Pengisian Penarafan Pembestarian

Sekolah Menggunakan Smart School

Qualification (SSQS) bagi tahun

2015.

8 Mesyuarat Pengurusan PKG Bil

3/2015.

9 Memberi Khidmat Bantu Peningkatan

Penggunaan VLE, NB1M, SSQS dan

MBMMBI (ZPD) – Zon Laut

10 Memberi Khidmat Bantu Peningkatan

Penggunaan VLE, NB1M, SSQS dan

MBMMBI (ZPD)

11 Memberi Bengkel Pembinaan Laman

Pembelajaran dalam Laman Frog

VLE bagi mata pelajaran Bahasa

Melayu Sekolah Rendah Peringkat

Daerah Beluran.

14 April 2015 Bilik Mesyuarat,

PPD Beluran

17 April 2015 Bilik Kursus,

PKG Beluran

Mu Ridzuan Bin Jusri,

Rasidah Bt Saleng

Jaga

Mu Ridzuan Bin Jusri,

Rasidah Bt Saleng

Jaga

9 April 2015 SK Keniogan Mu Ridzuan Bin Jusri,

Muslimin Bin Arupin

14 Ogos

2015

10 Ogos

2015

11, 18, 25 &

27 Ogos

2015

17, 19 & 20

Ogos 2015

9-10

September

2015

Bilik Kursus,

PKG Beluran

Pusat Sumber

Pendidikan, PKG

Beluran

SK Bukit Besi,

SK Tetabuan,

SK Semawang,

SK Tagas-Tagas

SK Holy Cross,

SK Sualok,

SK Moynod

Bilik Kursus,

PKG Beluran

Mu. Ridzuan Bin Jusri,

Rasidah Bt Saleng

Jaga

Mu. Ridzuan Bin Jusri,

Nornie Binti Salami,

Rasidah Bt Saleng

Jaga, Muslimin Bin

Arupin

Mu. Ridzuan Bin Jusri,

Muslimin Bin Arupin

Mu. Ridzuan Bin Jusri

Mu. Ridzuan Bin Jusri,

Rasidah Bt Saleng

Jaga, Nornie Binti

Salami, Muslimin Bin

Arupin

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 243


Laporan Pusat Kegiatan Guru Beluran

AKTIVITI UTAMA

Ucapan perasmian dan

penangguhan pemilihan Tokoh

Nilam Daerah oleh Cik. Lairies

Caroline Ano, Pen. Peg.

Pendidikan Daerah, Ketua Unit

Jaminan Kualiti PPD Beluran

Penyampaian Hadiah

Kepada Johan

Anugerah Tokoh Nilam

Daerah bagi sekolah

rendah kategori

Bahasa Malaysia.

JOHAN : Sazliana

Bulan – Sk Balaban

Jaya

Tokoh Nilam Sekolah Rendah dan

sekolah menengah

Barisan peserta dan Pemenang

Anugerah Tokoh Nilam Daerah

Beluran bagi pemilihan tahun 2016

244

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Beluran

Pemantauan Pusat Sumber Sekolah dan Inisiatif ICT KPM, Teknologi

Pendidikan/ Bahan Media PdP dan Program Gerakan Tabiat Membaca Sekolah

Bilik pusat akses yang ada dengan

komputer masih berfungsi – Sk

Balaban

Perbincangan bersama GPM

sekolah mengenai fail dan rekod

yang perlu dilaksanakan –

Sk.Balaban Jaya

Khidmat Bantu dan Bimbingan Penggunaan VLE Sekolah, Bahan Digital

MBMMBI, EDUWEBTV, PSS, Program Gerakan Tabiat Membaca, pengurusan

rangkaian internet VSAT 1Bestarinet dan pengurusan NB1M.

Bahan-bahan MBMMBI yang disimpan

dalam rak PSS sekolah- Sk Tetabuan

Menyemak charging chart yang telah

dibekalkan di sekolah – Sk Holy Cross

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 245


Laporan Pusat Kegiatan Guru Beluran

LAPORAN PELAKSANAAN KM1M PERINGKAT DAERAH

KM1M 2015 peringkat Daerah telah dilancarkan pada 21-23 April 2015 di SMK

Beluran 2 dengan pelbagai pengisian dan aktiviti yang dirancang sepanjang program

itu dijalankan. Program tersebut telah dirasmikan oleh Penolong Pegawai Pelajaran

Daerah, Cik Noor Ashikin Bt. Mat Shoib, Ketua Unit Matematik dan Sains PPD

Beluran. Beliau juga berbesar hati menyampaikan hadiah kepada pemenang yang

bertuah memenangi beberapa aktiviti yang telah dijalankan sepanjang KM1M ini

berlangsung.

Peserta berbengkel mengenai cara

penyediaan katalog PSS

Sebilangan guru dan Juruteknik

Komputer yang mengikuti kursus yang

dianjurkan

JUMLAH PENGGUNA TAHUN 2015

43 126

2901

1501

BILIK MESYUARAT

BILIK KURSUS

BILIK KOMPUTER

PERPUSTAKAAN

246

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Tawau

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : MASLAN BIN TATA

(Pembantu Tadbir)

JUMAAN BIN BAHRUN SASHOP (PTP 1)

MOHD. NASIP BIN ABDUL RAHMAN (PTP 2)

VADUAN BIN ALIDIE

(Pemandu)

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 247


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Tawau

Nama Program :

AKTIVITI UTAMA

Karnival NILAM dan Anugerah Pusat Sumber Sekolah Peringkat Zon Tenggara

2015

Latar belakang :

a) Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1998 bertarikh 22 Mei 1998 menyatakan bahawa

Program NILAM wajib dijalankan di semua sekolah seluruh negara secara

terancang.

b) Program NILAM merupakan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk

membina tabiat membaca dalam kalangan murid dengan hasrat mewujudkan

budaya membaca dan budaya ilmu serta berterusan sepanjang hayat dalam

kalangan rakyat Malaysia.

c) Untuk meningkatkan impak Program NILAM, sistem ganjaran dan

penghargaan di peringkat sekolah, daerah, bahagian dan negeri diadakan.

d) Sebagai usaha mempertingkatkan dan menaik taraf PSS dari segi kemudahan,

fizikal, peralatan, bahan dan penggunaan dalam pengajaran dan pembelajaran.

e) Melaksanakan resolusi Persidangan Pusat Sumber Sekolah tahun 1999 supaya

Pusat Sumber Sekolah yang cemerlang diberi pengiktirafan.

Pelaksanaan

14 Februari 2015 (Hari sabtu) di Dewan SK Pekan Lahad Datu

Dirasmikan oleh YB Dato’ Haji Mohamad Yusof bin Hj. Abdal,

Ahli Dewan Undangan Negeri N50 Lahad Datu

248

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Tawau

Gambar berkaitan

Bergambar Bersama Tokoh Nilam Zon Tenggara 2015.

Tokoh Nilam Sekolah Menengah:

Adik Mohd Borhanuddin Afgani Dari Smka Tun Sakaran, Semporna

Tokoh Nilam Sekolah Rendah :

Adik Nurul Asyikin Bte Tajudin dari Sk Muhibbahraya, Tawau.

Bergambar bersama semua peserta Tokoh NILAM dan Anugerah Pusat Sumber

Sekolah Zon Tenggara 2015 yang mengambil bahagian

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 249


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Tawau

BIL. AKTIVITI TARIKH DILAKSANAKAN

Mesyuarat Karnival NILAM dan PSS Zon Tenggara di PPD L/Datu

8/1/2015

Bil.1/2015

15/1/2015

Mesyuarat Gerakan Tabiat Membaca Daerah Tawau

16/1/2015

Mesyuarat Karnival NILAM dan PSS Zon Tenggara di PPD L/Datu

Bil.2/2015

Mesyuarat Pengurusan BTPN-PTPB-PKG Bil.1/2015 di BTPN Sabah

20-22/1/2015

Mesyuarat Gerakan Tabiat Membaca Negeri Sabah

23/1/2015

Taklimat Hakim PSS Zon Tenggara

29/1/2015

Taklimat Hakim NILAM Zon Tenggara

SK Kg Titingan, Tawau

SK Kg Jawa, Tawau

SK Bombalai, Tawau

SMK Abaka, tawau

SK Holy Trinitty, Tawau

SK Bandar Tawau

Mesyuarat J/kuasa Karnival NILAM dan Anugerah PSS Pra Negeri

Zon Tenggara Bil.2/2015

Mesyuarat Pengurusan BTP-BTPN-PTPB-PKG Bil. 1/2015 di Port

Dickson, Negeri Sembilan

Taklimat Pencalonan Tokoh NILAM dan Kem membaca Pra Negeri

Bahagian Tawau 2015

Penilaian APSS Pra Negeri Zon Tenggara:

SMK Madai, Kunak

SMKAbdullah 11, Semporna

SMK Bugaya 11,Semporna

SMK Pasir Putih, Tawau

Majlis Penutupan Rasmi Anugerah PSS dan NILAM Pra Negeri Zon

Tenggara 2015

Majlis Penutupan Rasmi Anugerah PSS dan NILAM Pra

Negeri Zon Tenggara 2015

Mesyuarat Pengurusan PTPB-PKG Bahagian Tawau Bil.1/2015 di

PKG Semporna

Taklimat Penyelenggaraan peralatan ICT Daerah Tawau

Taklimat Penyelenggaraan peralatan ICT Daerah L/Datu

Taklimat Penyelenggaraan peralatan ICT Zon Sabah dan Labuan

Taklimat Penyelenggaraan peralatan ICT Daerah Semporna

Taklimat Penyelenggaraan peralatan ICT Daerah Kunak

30/1/2015

2/1/2015

12/1/2015

13/1/2015

13/1/2015

14/1/2015

14/1/2015

6/2/2015

8-11/2/2015

23/2/2015

2-6/2/2015

14/2/2015

14/2/2015

3/3/2015

24/3/2015

25/3/2015

26/3/2015

27/3/2015

31/3/2015

250

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Tawau

Jerayawara JPN Sabah di SMK Abdullah 11, Semporna

Menghadiri dan mengiringi Peserta NILAM Zon

Tenggara ke Sipitang, Sabah (Peringkat Negeri)

Jerayawara JPN Sabah di SMK Abdullah II, Semporna

Menghadiri Mesyuarat Pengurusan BTP-BTPN-PTPB-

PKG KPM Bil.2/2015 di Kuala Terengganu

Menghadiri Mesyuarat Pengurusan BTPN-PTPB-PKG

Bil 2/2015 di BTPN Sabah

Lawatan Pemantauan ke PKG Lahad Datu

Lawatan Pemantau ke SK Sri Darun, Lahad Datu

Lawatan Pemantauan ke SMK Silabukan, Lahad

DatuLawatan pemantauan ke SK Tambisan, Lahad Datu

28/3/2015

8-13/3/2015

28/3/2015

5-8/4/2015

8-30/4/2015

13-16/4/2015

Menghadiri KM1M Peringkat Negeri Sabah Tahun 2015

di Kudat, Sabah

21/4/2015

PERKARA

MESYUARAT/

TAKLIMAT/ BENGKEL/

PERJUMPAAN

LAWATAN/

PEMANTAUAN

AKTIVITI

1. Mesyuarat Pengurusan PTPB-PKG Bil

2/2015 di PTPB Tawau

1. Lawatan Pemantauan ke PKG PKG

Semporna

2. Lawatan Pemantau ke SK Lihak-Lihak,

Semporna

3. Lawatan Pemantauan ke SK Kabogan,

Semporna

4. Lawatan pemantauan ke SMK Kabogan,

Semporna

TARIKH

DILAKSANAKAN

21/5/2015

18-20/5/2015

KHIDMAT BANTU

KEPAKARAN/

TEKNIKAL

TUGAS-TUGAS LAIN

1. Membuat Rakaman Video Tokoh Guru

Negeri Sabah 2015 (Tn Hj Nistah bin Kabul)

2. Menjalankan Tugas sebagai J/kuasa

Dokumentasi dan rakaman sempena Hari

Guru Peringkat Negeri Sabah 2015 di

Sandakan, Sabah

3. Membuat Rakaman Majlis IHTIFAL

Sekolah-Sekolah peringkat Negeri sabah di

SMK Agama Tun Sakaran dan SMK

Abdullahn Semporna

1. Verifikasi Pencalonan APSS Kebangsaan

: SK Umas-Umas, Tawau

: SMK Umas-Umas, Tawau

1. 7-11/5/2015

2. 25-28/5/2015

3. 22-23/5/2015

16-17/5/2015

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 251


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Tawau

PERKARA

LAWATAN/

PEMANTAUAN

AKTIVITI

1. Lawatan Pemantauan ke

PSS,NILAM,,ICT,MBMMBI, FROG VLE

dan PuAS ke SK Pangi, Kunak

2. Lawatan Pemantauan ke

PSS,NILAM,,ICT,MBMMBI, FROG VLE

dan PuAS ke SK Ladang Binuang, Kunak

3. Lawatan Pemantauan ke PKG Kunak

4. Lawatan Pemantauan ke

PSS,NILAM,,ICT,MBMMBI, FROG VLE

dan PuAS ke SK Lihak-Lihak, Semporna

5. Lawatan Pemantauan ke PKG Semporna

6. Lawatan Pemantauan ke PKG Lahad Datu

BIL PERKARA AKTIVITI

01

02

03

MESYUARAT/

TAKLIMAT/

BENGKEL/

PERJUMPAAN

LAWATAN/

PEMANTAUAN

KHIDMAT BANTU

KEPAKARAN/

TEKNIKAL

1. Bengkel Dan Program Khidmat Bantu

Kepakaran ZPD MBMMBI

1. Lawatan pemantauan pegawai BTP

Kementerian Pendidikan Malaysia Ke

Pkg Semporna

Pemantauan Dan Khidmat Bimbingan Calon

Anugerah Pusat Sumber Sekolah Peringkat

Kebangsaan Tahun 2015

1. Program Khidmat Bantu APSS Dan

ICT Kebangsaan 2015 (SMK Umas-

Umas, Tawau)

BIL PERKARA AKTIVITI

01

02

MESYUARAT/

TAKLIMAT/

BENGKEL/

PERJUMPAAN

LAWATAN/

PEMANTAUAN

1. Mesyuarat Pengurusan PTPB-PKG

Bahagian Tawau Bil.3/2015 Di Pkg

Kunak

Lawatan Pemantauan Pss, Ict, Mbmmbi

Dan Puas Ke

1. SMK Kalabakan, Tawau

2. SK Merotai Kechil, Tawau

TARIKH

DILAKSANAKAN

1. 22 Jun 2015

2. 23 Jun 2015

3. 24 Jun 2015

4. 25 Jun 2015

5. 29 Jun 2015

6. 30 Jun 2015

TARIKH

DILAKSANAKAN

13-15 Julai 2015

30 Julai 2015

1. 2 Julai 2015

2. 27-29 julai 2015

TARIKH

DILAKSANAKAN

24 Ogos 2015

1. 25 Ogos 2015

2. 26 Ogos 2015

03

TUGAS-TUGAS

LAIN

1. Mengiringi Pegawai Penilai APSS

Kebangsaan Tahun 2015 di SMK

Umas-Umas, Tawau

6. Ogos 2015

252

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Tawau

BIL PERKARA AKTIVITI

01

02

MESYUARAT/

TAKLIMAT/

BENGKEL/

PERJUMPAAN

LAWATAN/

PEMANTAUAN

1. Mesyuarat Penyelarasan Keperluan

PTJ PTPB Sabah Dan Mesyuarat

Penyediaan Draf ABM 2017 Dan

Taklimat Penggunaan Google Drive

1. Taklimat Penyelarasan

Prapelaksanaan Penilaian Bersepadu

Pegawai Perkhidmatan PTPB Tawau

dan Sandakan Di PKG Lahad Datu

Pemantauan Penyenggaraan Peralatan ICT

Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan

Malaysia

1. SMK Balung, Tawau

2. SMk Jambatan Putih, Tawau

BIL PERKARA AKTIVITI

TARIKH

DILAKSANAKAN

1. 7-8 September

2015

2. 21-22 September

2015

10 September

2015

TARIKH

DILAKSANAKAN

01

MESYUARAT/

TAKLIMAT/

BENGKEL/

PERJUMPAAN

Taklimat Dan Bengkel Perisytiharan Harta

Dan Integriti Data PTPB Dan PKG

Bahagian Tawau di 1. PKG Lahad Datu

2. PKG Kunak

3. PKG Semporna

4. PKG Tawau

1. 27 Otober 2015

2. 28 Oktober

2015

3. 29 Oktober

2015

4. 30 Oktober

2015

02

LAWATAN/

PEMANTAUAN

Pemantauan Penyenggaraan Peralatan ICT

Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan

Malaysia

1. SMK Kabota, Tawau

2. SK Bahagia, Tawau

3. SK Perdana, Tawau

4. SK Tg Keramat, Tawau

5. SJK(C) Kuak Ming, Tawau

6. SMK Pasir Putih, Tawau

1. 13 Oktober

2015

2. 15 Oktober

2015

3. 16 Oktober

2015

03

TUGAS-TUGAS

LAIN

Pelaksanaan Pengesahan penarafan

Pembestarian Sekolah 2015 Menggunakan

Smart School Qualification Standard (Ssqs)

–(Guru ICT Dan Murid)

1. SK Tongkalloh, Semporna

2. SK Kinabutan, Tawau

22-23 Oktober

2015

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 253


Laporan Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Tawau

BIL PERKARA AKTIVITI

01

02

MESYUARAT/

TAKLIMAT/

BENGKEL/

PERJUMPAAN

LAWATAN/

PEMANTAUAN

1. Bengkel Penyediaan Diskripsi

Keberhasilan Bersepadu PTPB Dan

PKG Bahagian Tawau dan Sandakan

di PKG Lahad datu

2. Bengkel Penyediaan SKT BTPN-

PTPB-PKG 2016 Dan Pelaporan

BTPN-PKG 2015 di BTPN Selangor

3. Bengkel Pentadbir Cuti Melalui

Sistem Aplikasi Hrmis

Lawatan Pemantauan Dan Penilaian Ke

PKG Bahagian Tawau

1. PKG Lahad Datu

2. PKG Semporna

3. PKG Kunak

BIL PERKARA AKTIVITI

01

MESYUARAT/

TAKLIMAT/

BENGKEL/

PERJUMPAAN

1. Bengkel Kerja Pemantapan Sasaran

Kerja Tahunan (SKT) BTPN-PTPB-

PKG 2016 di BTPN selangor

2. Mesyuarat Pemurnian SKT 2016

PTPB Zon Sabah Dan Sarawak di

Hotel Four Point, Sandakan

TARIKH

DILAKSANAKAN

1. 10-12

November 2015

2. 16-18

November 2015

3. 24-27

November 2016

1. 2 November

2015

2. 3 November

2015

3. 4 November

2015

TARIKH

DILAKSANAKAN

1. 6-8 Disember

2015

2. 14-16 disember

2015

PENGGUNAAN PREMIS ( BERKONGSI DENGAN PKG TAWAU)

254

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Pusat Kegiatan Guru Lahad Datu

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : DAMAN BIN JEMU (PTP 1)

CHE NOR AFZAN BT CHE IBRAHIM (Pembantu Tadbir N17)

NAHASIA BINTI HASAN

(Juruteknik Komputer)

RAMDIN BIN AHMAD (PTP 2)

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 255


Laporan Pusat Kegiatan Guru Lahad Datu

Taklimat Penggunaan Bahan Digital Dan Perisian Kandungan MBMMBI

Melalui Pendekatan Zon Perkembangan Proksimal (ZPD) Fasa 1 & 2 Tahun

2015

Bahagian Teknologi Pendidikan telah membekalkan Bahan Digital dan Perisian

Kandungan untuk mata pelajaran Bahasa Malaysia dan English Language bagi dasar

MBMMBI untuk kegunaan sesi persekolahan 2015.

Dasar MBMMBI adalah salah satu dasar KPM yang amat penting. Inisiatif ICT

merupakan salah satu elemen utama dalam menjayakan dasar MBMMBI. Inisiatif ICT ini

meliputi pembekalan bahan digital dan perisian kandungan Bahasa Malaysia dan Bahasa

Inggeris. Pembekalan ini akan memberikan impak yang besar dalam menjayakan dasar

MBMMBI.

Taklimat dengan menggunakan pendekatan ZPD (Zon Perkembangan Proksimal)

adalah satu usaha untuk memastikan pakar di dalam pelbagai aspek seperti teknikal,

pedagogi dan dasar dapat berkongsi ilmu dan pengalaman untuk menghasilan satu

konsep pdp multimedia yang baik, berkesan dan berkualiti.

Justru itu, satu taklimat berhubung dengan penggunaan bahan digital dan perisian

kandungan MBMMBI melalui Pendekatan Zon Perkembangan Proksimal (ZPD) Fasa 1 &

2 Tahun 2015 telah diadakan di Pusat Kegiatan Guru Lahad Datu pada 27 dan 30 Mac

2015 serta 30 Jun 2015. Taklimat tersebut telah diadakan dengan kerjasama Unit Bahasa

Pejabat Pendidikan Daerah Lahad Datu dan Pegawai-Pegwai SISC+ (Bahasa Malaysia

dan Bahasa Inggeris Sekolah Rendah serta Sekolah Menengah).

Sebelum itu, taklimat awal kepada Pegawai-Pegwai SISC+ (Bahasa Malaysia dan

Bahasa Inggeris Sekolah Rendah serta Sekolah Menengah) Pejabat Pendidikan Daerah

Lahad Datu berhubung dengan dengan penggunaan bahan digital dan perisian

kandungan MBMMBI melalui Pendekatan Zon Perkembangan Proksimal (ZPD) oleh PKG

telah diadakan pada 19 Mac 2015.

Antara lain objektif pelaksanaan taklimat tersebut diadakan adalah bertujuan untuk

melaksanakan arahan daripada pihak BTP bagi mengadakan Taklimat Penggunaan

Bahan Digital dan Perisian Kandungan Bahan MBMMBI melalui Zon Perkembangan

Proksimal (ZPD) di peringkat daerah, memberi bimbingan kepada sekolah-sekolah

berhubung dengan penggunaan bahan-bahan digital yang dibekalkan ke sekolah, sebagai

salah satu pendekatan mempromosi serta galak guna bahan digital di kalangan guruguru.

Sebahagian para peserta

Bahasa Inggeris

Pn.Peh Li Foon (SISC+ BI PPD)

sedang menyampaikan taklimat

penggunaan

256

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Lahad Datu

Antara lain objektif pelaksanaan taklimat tersebut diadakan adalah bertujuan

untuk melaksanakan arahan daripada pihak BTP bagi mengadakan Taklimat

Penggunaan Bahan Digital dan Perisian Kandungan Bahan MBMMBI melalui Zon

Perkembangan Proksimal (ZPD) di peringkat daerah, memberi bimbingan kepada

sekolah-sekolah berhubung dengan penggunaan bahan-bahan digital yang

dibekalkan ke sekolah, sebagai salah satu pendekatan mempromosi serta galak

guna bahan digital di kalangan guru-guru.

Sejumlah 10 buah sekolah menengah dan 43 buah sekolah rendah yang

dijemput untuk menghadiri taklimat tersebut. Ianya melibatkan guru-guru ketua

panitia sekolah rendah dan ketua-ketua bidang sekolah menengah (Bahasa

Malaysia dan Bahasa Inggeris).

Dalam ucapan perasmian penutupan, Puan Jumiah Tee Timbalan Pegawai

Pendidikan Daerah, selaku wakil Pegawai Pendidikan Daerah Lahad Datu

mengharapkan agar guru-guru dapat menggunakan bahan-bahan digital MBMMBI

yang telah dibekalkan ke sekolah. Ianya mampu dijadikan sebagai salah satu bahan

bantu mengajar oleh guru-guru bagi meningkatkan keupayaan dan kemahiran

berbahasa di kalangan pelajar serta secara tidak langsung telah membantu dalam

pelaksanaan MBMMBI KPM.

Taklimat tersebut telah disampaikan oleh En. Daman Jemu selaku Pegawai

Teknologi Pendidikan PKG Lahad Datu dengan dibantu oleh Cik Ho Fui Lo Ketua

Unit Bahasa PPD, Pn.Peh Li Foon ( SISC+ BI PPD ), Pn. Jovita Gitom ( SISC+ BI

PPD ), Pn Luz U Dosis ( SISC+ BI PPD ), Pn.Zuraidah Abdillah ( SISC+ BM PPD )

En.Al-Fadzli Amil Bostan (SISC+ BM PPD) Turut membantu Pn. Nahasia Hassan

(FT17 PKG Lahad Datu ) En. Mohd.Hafizie Zainuddin ( FT17 SK. Silabukan ) dan

En. Irwan Ruslan ( FT17 SK. Sepagaya) yang bertindak sebagai fasilitator.

En.Daman Jemu PTP PKG bersama Cik Ho Ketua Unit Bahasa PPD Lahad Datu

sedang menyampaikan taklimat pelaksanaan Dasar MBMMBI

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 257


Laporan Pusat Kegiatan Guru Lahad Datu

Pn.Jumiah Tee, Tim. Pegawai

Pendidikan Daerah Lahad Datu

menyampaikan ucapan alu-aluan

En. Al-Fadli & Pn Zuraidah Abdullah

sedang membuat bimbingan bahan

digital BM SR

Sebahagian daripada para peserta taklimat berhubung dengan penggunaan

bahan digital dan perisian kandungan MBMMBI melalui Pendekatan Zon

Perkembangan Proksimal (ZPD) Fasa 1 & 2 Tahun 2015

Adalah diharapkan taklimat tersebut mampu memberi impak positif di kalangan guruguru

dalam usaha memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkukuhkan Bahasa

Inggeris di peringkat sekolah. Di samping itu ianya mampu meningkatkan keupayaan

dan kemahiran guru-guru dalam menggunakan bahan-bahan digital sebagai salah

satu bahan bantu mengajar yang berkesan terhadap proses pengajaran dan

pembelajaran di dalam bilik darjah.

258

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Lahad Datu

Karnival NILAM (Pemilihan Tokoh Nilam Kategori Sekolah Menengah dan

Rendah) Peringkat Daerah Lahad Datu Tahun 2015

Pusat Kegiatan Guru Lahad Datu, 29 Oktrober 2015 - Karnival Nilam Peringkat

Daerah Lahad Datu Tahun 2015 telah diadakan dekat sini hari ini. Karnival NILAM

tersebut diadakan adalah bertujuan untuk memilih wakil tokoh NILAM sekolahsekolah

daerah Lahad Datu ke pemilihan tokoh Nilam dan Pusat Sumber Sekolah

peringkat Pra Negeri Zon Tenggara yang diadakan di daerah Semporna pada tahun

hadapan.

Dalam pemilihan Tokoh Nilam tersebut adik Nur Fatihah Binti Badu dari

SM Sains Lahad Datu telah dipilih sebagai tokoh NILAM Bahasa Malaysia dan adik

Nurul Farhanah Binti Nasir juga dari SM Sains Lahad Datu telah dipilih sebagai tokoh

NILAM daerah kategori sekolah menengah. Sementara itu adik Atirah Binti Ahmad

dari Sekolah Kebangsaan Kenneday Bay telah dipilih sebagai tokoh NILAM kategori

sekolah rendah.

Sebanyak 13 buah sekolah telah menghantar penyertaan bagi

pemilihan tokoh NILAM tersebut. Ianya terdiri daripada 7 buah sekolah menengah

dan 5 buah sekolah rendah. Pemilihan tokoh NILAM tersebut adalah dengan

kerjasama Unit SISC + Pejabat Pendidikan Daerah Lahad Datu yang telah dilantik

sebagai hakim pemilihan tokoh NILAM tersebut.

Pegawai-Pegawai SISC+ PPD Lahad Datu

Sedang Membuat Penghakiman Peserta

Tokoh Nilam

Sebahagian Daripada Para Peserta Dan

Guru Pengiring Tokoh-Tokoh NILAM

Menengah Dan Rendah Daerah

En.Ramdin Ahmad PTP PKG Lahad

Datu memberi Penerangan Ringkas

Kepada Para Peserta Tokoh NILAM

Daerah

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 259


Laporan Pusat Kegiatan Guru Lahad Datu

Pemilihan tokoh Nilam peringkat daerah tersebut telah disempurnakan oleh Puan

Jummiah Tee, Tim. Pegawai Pendidikan Daerah Lahad Datu mewakili Pegawai

Pendidikan Daerah Lahad Datu. Dalam ucapan alu-aluannya, En.Umin Haji Sadi

berhadap pihak sekolah dapat mengenengahkan wakil-wakil tokoh NILAM yang

berpotensi bagi mewakili daerah ke pemilihan tokoh NILAM sekurang-kurangnya

menang di peringkat bahagian, negeri atau kebangsaan. Menurut beliau setakat ini

pencapaian daerah dalam pemilihan tokoh NILAM perlu dipertingkatkan lagi bagi

memantapkan lagi persaiangan dengan wakil-wakil tokoh NILAM daripada

sekolah-sekolah daerah lain.

Pemilihan tokoh NILAM peringkat daerah merupakan salah satu

aktiviti tahunan yang dijalankan oleh Pusat Kegiatan Guru di bawah pelaksanaan

Karnival Nilam yang dianjurkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan peringkat

daerah, bahagian , negeri dan kebangsaan. Program Nilam merupakan salah satu

agenda prima oleh Bahagian Teknologi Pendidikan bagi membentuk generasi

pelajar yang berilmu pengetahuan melalui aktiviti membaca. Pemilihan tokoh

NILAM merupakan salah satu bentuk pengiktirafan yang diberikan kepada pelajarpelajar

bagi menjayakan usaha menggalak dan menyuburkan taabit membaca di

kalangan pelajar khususnya dan masyarakat Malaysia umumnya.

Sebelum ini Karnival Nilam Pra Negeri Zon Tenggara telah

dikelolakan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Lahad Datu dengan kerjasama

Bahagian Tenologi Pendidikan Bahagian Tawau, yang diadakan di Dewan Prima

Sekolah Kebangsaan Lahad Datu 2 , pada 14 Februari 2015. Ianya telah

disempurnakan perasmiannya oleh YB Dato' Haji Mohammad Yusof Bin Apdal,

Adun N50 Lahad Datu.

Pemilihan tokoh NILAM peringkat daerah Lahad Datu yang

dijalankan adalah secara sederhana. Diharapkan pemilihan tokoh NILAM peringkat

daerah Lahad Datu yang dianjurkan oleh Pusat Kegiatan Guru Lahad Datu kali ini

mampu melahirkan tokoh-tokoh NILAM kategori menengah dan rendah yang

berkebolehan serta mampu bersaing di peringkat yang lebih tinggi.

En.Jumaan Bahrun PTP Bahagian

Tawau Menyampaikan cenderamata

kepada Pn. Jummiah Tee, Tim.Pegawai

Pendidikan Daerah

Salah Seorang Peserta Tokoh

Nilam Kategori Sekolah

Menengah

260

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Lahad Datu

JADUAL LAPORAN PKG LAHAD DATU SEPANJANG TAHUN 2015

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

01. Mesyuarat Jawatankuasa

Karnival NILAM dan Anugerah

PSS Cemerlang Pra Negeri Zon

Tenggara 2015 di PPDLD

anjuran bersama PTPB

Tawau,PPDLD dan PKG LD

8/1/2015 Bilik

Mesyuarat

PPDLD

02. Mesyuarat Jawatankuasa

Karnival NILAM dan Anugerah

PSS Cemerlang Pra Negeri Zon

Tengara 2015 di PKGLD

03. Mesyuarat dan Bengkel

Anugerah Karnival NILAM &

Anugerah PSS Cemerlang Pra

Negeri Zon Tenggara 2015

04 Mesyuarat Jawatankuasa

Karnival NILAM dan Anugerah

PSS Cemerlang Pra Negeri Zon

Tenggara 2015 Bil 2/2015 di

PKGLD anjuran bersama PTPB

Tawau,PPDLD dan PKG LD

16/1/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

22/1/2014 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

6/2/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

PEG. PEND. DAERAH

LD,KUNAK,SEMPORNA,TAWAU,

KU PENGURUSN AKADEMIK

PPDLD, KU PENGURUSAN SEK

PPDLD, PENGERUSI MAJLIS

PENGETUA DAERAH LD,

PENGERUSI MGB DAERAH

PEG. PTP PTPB, PTP PKG

BHGN TWU

KU PENGURUSN AKADEMIK,

PTP PTPB TWU, PENGERUSI

MGB LD, PTP PKG BAHAGIAN

TWU, 10 GURU BESAR DAERAH

LDU, JTK FT 17 BHGN TWU, GPM

LD

KU PENGURUSN AKADEMIK,

PTP PTPB TWU, PENGERUSI

MGB LD, PTP PKG BAHAGIAN

TWU, 10 GURU BESAR DAERAH

LDU, JTK FT 17 BHGN TWU, GPM

LD

KU PENGURUSN AKADEMIK,

PTP PTPB TWU, PENGERUSI

MGB LD

PTP PKG BAHAGIAN TWU

10 GURU BESAR DAERAH LDU,

JTK FT 17 BHGN TWU, GPM LD

05 Penialaian Pemilihan Calon

Tokoh NILAM Peringkat Pra

Negeri Zon Tenggara Tahun 2015

Ujian Penulisan BM & BI

(Individu)

Berkumpulan

Majlis Perasmian & Penutupan

Karnival NILAM Peringkat Negeri

Zon Tenggara tahun 2015

06 Mesyuarat Jawatankuasa

Juruteknik Komputer FT17

Daerah Lahad Datu Bil 1/2015

14/2/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

17/3/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

PEG. PEND. DAERAH

PANEL HAKIM,PEG SISC + DAN

AJK LANTIKAN

PENGERUSI MAJLIS PENGETUA

DAERAH

PENGERUSI MGB DAERAH

PTP PKG

PTP PKG, JTK FT17 PKG

19 ORG JTK FT17 SEKOLAH

DAERAH LD

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 261


Laporan Pusat Kegiatan Guru Lahad Datu

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

07 Taklimat Penggunaan Bahan 19/3/2015 Bilik 1 PTP PKGLD

Digital Dan Perisian Kandungan

Perpustaka

6 PEG SISC+ PPDLD

MBMMBI Melalui Pendekatan

an PKGLD

Zon Perkembangan Proksimal

3 JTK FT17 SEK

(ZPD) 2015"

08 Taklimat Agihan Netbook

1Malaysia

09 Taklimat Penggunaan Bahan

Digital Dan Perisian Kandungan

MBMMBI Melalui Pendekatan

Zon Perkembangan Proksimal

(ZPD) 2015"

Bahasa Malaysia

10 Taklimat Penggunaan Bahan

Digital Dan Perisian Kandungan

MBMMBI Melalui Pendekatan

Zon Perkembangan Proksimal

(ZPD) 2015"

Bahasa Inggeris

11 Mesyuarat Jawatankuasa

Permuafakatan Aktiviti Pejabat

Pendidikan Daerah Lahad Datu

Bil 1/2015

20/3/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

27/3/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

30/3/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

17/4/2015 Bilik

Mesyuarat

PPDLD

12 Pelancaran KM1M Tahun 2015 21/4/2015 SMK Desa

Kencana

13 Mesyuarat Guru NILAM 5/5/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

14 Mesyuarat Guru Perpustakaan &

Media

15 Mesyuarat Keutuhan Staf PKG

LD Bil 1/2015

16 Taklimat & Bengkel Kemaskini

Pengisian secara Online Data I

NILAM Sekolah Daerah Lahad

Datu

262

JADUAL LAPORAN PKG LAHAD DATU SEPANJANG TAHUN 2015

8/5/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

18/5/2015 Bilik

Perpustaka

an PKG

19/5/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH

1 PTP PKGLD, 2 STAF PKGLD

28 PENGETUA/GURU BESAR

1 PTP PKGLD

3 PEG SISC+ PPDLD

3 ORG JTK FT17

53 GURU KETUA PANITIA BM

SR/SM

1 PTP PKGLD

3 PEG SISC+ PPDLD

3 ORG JTK FT17

53 GURU KETUA PANITIA BI

SM/SR

1 PEG PEND DAERAH LD

1 PTP PKGLD

53 PENGETUA/GURU BESAR

DAERAH LD

PEG PEND DAERAH LD

PENGETUA SMK DK, PTP PKGLD

WARGA SMK DESA KENCANA

2 PTP PKGLD

53 GURU NILAM SM/SR

2 PTP PKGLD

53 GURU GPM SM/SR

2 PTP PKGLD

1 JTK FT17

1 N17

1 PTP PKGLD

2 STAFF PKGLD

53 GURU NILAM SM/SR


Laporan Pusat Kegiatan Guru Lahad Datu

JADUAL LAPORAN PKG LAHAD DATU SEPANJANG TAHUN 2015

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

17 Bengkel Pembinaan Bahan PDP 29/6/2015 Bilik 1 PTP PKGLD, 3 ORG JTK FT17

Bahasa Malaysia Sekolah

Mesyuarat

43 GURU KETUA PANITIA BI &

Rendah berdasarkan FROG VLE

PKGLD

BM SR

Daerah Lahad Datu tahun 2015

18 Taklimat Penggunaan Bahan

Digital Dan Perisian Kandungan

MBMMBI Melalui Pendekatan

Zon Perkembangan Proksimal

(Zpd) 2015"

Bahasa Malaysia & Bahasa

Inggeris, 14 buah sekolah

19 Khidmat Bantu Bengkel Frog

Virtual Learning (VLE) SK Unico

Desa

20 Khidmat Bantu Bengkel

Pembinaan Bahan PDP Frog

VLE BM Sek Bikang

21 Mesyuarat Jawatankuasa

Juruteknik Komputer FT 17

Sekolah Sekolah daerah Lahad

Datu Bil 2/2015

22 Mesyuarat Jawatankuasa Guru

Penyelaras Bestari sekolah

sekolah daerah Lahad Datu

Taklimat Pengisian SSQS Tahun

2015

23 Bengkel Baik Pulih Peralatan ICT

untuk Juruteknik Komputer

Sekolah sekolah Daerah Lahad

Datu Fasa 2

24 Bengkel Pemurnian Pembinaan

Bahan Pdp Bahasa Malaysia

Sekolah Rendah Berdasarkan

Frog Vle Sekolah-Sekolah

Daerah Lahad Datu Bil 2/2015

25 Taklimat dan Bengkel Persediaan

Kecemerlangan PSS Tahun 2015

30/6/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

10/7/2015 Bilik

Mesyuarat

PKG LD

11/7/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

14/8/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

21/8/2015

( 8.30- 11.30

ptg )

Bilik

Mesyuarat

PKGLD

2.00ptg –

4.00ptg

14&15/9/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

18/9/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

1&2/10/2015

Bilik

Mesyuarat

PKGLD

1 PTP PKGLD

3 PEG SISC+ PPDLD

3 ORG JTK FT17

14 GURU KETUA PANITIA BI &

BM SM/SR

1 PTP PKGLD

10 GURU SK UNICO DESA

1 PTP PKGLD

10 GURU SK BIKANG

1 PTP PKG

1 JTK FT17 PKG

19 ORG JTK FT17 DAERAH LD

1 PTP PKG

1 JTK FT 17 PKG

1 N17 PKG

47 ORG GICT/GPB

1 PTP PKG

1 JTK FT17 PKG

19 ORG JTK FT17 DAERAH LD

1 PTP PKGLD

43 GURU PANATIA BM SEK REN

DAERAH LD

2 ORG PTP PKGLD

4 PEN KANAN, 4 GURU GPM

4 GURU ICT/GPB

4 ORG GURU NILAM

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 263


Laporan Pusat Kegiatan Guru Lahad Datu

JADUAL LAPORAN PKG LAHAD DATU SEPANJANG TAHUN 2015

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

26 Bengkel Frog Virtual Learning 6/10/2015 Bilik 1 PTP PKGLD

(Vle) Kepada Guru Penyelaras

Mesyuarat

1 JTK FT 17 PKG

Bestari / Guru Penyelaras Ict

PKGLD

Sekolah Sekolah Daerah Lahad

53 GURU GPB/GICT

Datu

27 Mesyuarat Karnival NILAM

PERINGKAT DAERAH Lahad

Datu

28 Taklimat Penyelarasan Pra

pelaksanaan Penilaian

Bersepadu Pegawai

Perkhidmatan Pendidikan BTPN

Sabah Anjuran BTPN Sabah

29 Bengkel ULEAD PHOTO Impact

Ketua Panitian Bahasa Malaysia

Sekolah Rendah

30 Bengkel Baik Pulih Peralatan ICT

untuk Juruteknik Komputer

Sekolah sekolah Daerah Lahad

Datu Fasa 2

31 Taklimat & Bengkel

Pengistyharan harta dan Intergriti

data PTPB dan PKG Bahagian

Tawau

31 Karnival NILAM peringkat daerah

Lahad Datu tahun 2015

32 Bengkel Penyediaan Diskripsi

Keberhasilan Penilaian

Bersepadu PTPB & PKG

Bahagian tawau dan Sandakan

8/10/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

22/9/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

13/10/2015 Bilik

Mesyuarat

PKGLD

15&16/10/201

5

Bilik

Mesyuarat

PKGLD

27/10/2015 Bilik

Perpustaka

an

PKGLDU

1 PTP PKG

53 GURU NILAM

KPP ,PP BTPN SBH

1 PTP BTPN SBH,

4 PTP PTPB,14 PTP PKG

1 PTP PKGLD

43 ORG GURU PANATIA BM SEK

REN DAERAH LD

1 PTP PKG

1 JTK FT17 PKG

19 ORG JTK FT17 DAERAH LD

1 PTP PTPB TAWAU

1 N17 PTPB TAWAU

2 PTP PKGLDU

2 STAF PKGLD

29/10/2015 PKGLDU TIMBALAN PEGAWAI

PENDIDIKAN DAERAH LD, PTP

PTB TAWAU,

11-12/11/2015 PTPB

Tawau

2PTP PKG LD, GURU

NILAM,CALON CALON DAN

JEMPUTAN PENGETUA/GURU

BESAR SEKOLAH DAERAH LD

2 PTP PTPB

12 PTP PKG

264

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Lahad Datu

CARTA BILANGAN KEKERAPAN PENGGUNAAN PREMIS PKG LAHAD DATU

SEPANJANG TAHUN 2015

Jumlah keseluruhan penggunaan premis PKG Lahad Datu pada tahun

2015 adalah sebanyak 89 kali dan seramai 2836orang pengunjung/

pengguna.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 265


Pusat Kegiatan Guru Kunak

SENARAI KAKITANGAN

Dari Kiri : LANI MARLINA BINTI ANTARAWI (Pembantu Tadbir)

PAWASIA BINTI BAHA (PTP 1)

NOORLAILA BINTI HELLENG (PTP 2)

JUMIATI BINTI ALIMUDDIN

(Juruteknik Komputer)

266

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kunak

AKTIVITI UTAMA

ANUGERAH TOKOH NILAM PERINGKAT DAERAH KUNAK 2015

LATAR BELAKANG

Anugerah Tokoh NILAM daerah Kunak telah dikelolakan bersama Pejabat

Pendidikan Daerah Kunak, Pusat Kegiatan Guru Daerah Kunak dan Perpustakaan

Daerah Kunak dan merupakan satu pengiktirafan kepada murid-murid yang telah

berusaha melibatkan diri dalam Program NILAM dari peringkat sekolah iaitu bagi

murid-murid yang telah berjaya di peringkat Jauhari NILAM. Pemenang-pemenang

adalah untuk dua kategori iaitu Kategori Bahasa Melayu dan Kategori Bahasa

Inggeris seperti berikut:

6.1 Sekolah Rendah Luar Bandar - BM, dan BI

6.2 Sekolah Menengah Luar Bandar - BM dan BI

6.3 Sekolah Rendah Pedalaman - BM dan BI

Acara kemuncak ialah memilih murid sebagai Tokoh NILAM Daerah Kunak yang

akan mewakili daerah ke peringkat Zon Tenggara bagi tahun 2016. Enam

orang tokoh akan dipilih iaitu bagi Kategori BM - Sekolah Rendah (Luar Bandar),

BI - Sekolah Rendah (Luar Bandar), BM - Sekolah Rendah (Pedalaman), BI -

Sekolah Rendah (Pedalaman), BM - Sekolah Menengah dan BI - Sekolah

Menengah. Pemenang bagi Tokoh NILAM mestilah mendapat markah minima 80%

berdasarkan instrumen Pemilihan Tokoh NILAM Negeri.

Matlamat Karnival Anugerah Tokoh Nilam Peringkat Daerah Kunak ini diadakan

adalah bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada murid yang telah berjaya

menjalankan Program NILAM dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Manakala di antara objektifnya pula ialah :

1. Menggerakkan aktiviti-aktiviti galakan membaca secara berterusan.

2. Meningkatkan minat membaca yang berterusan dengan pemilihan bahan

bacaan yang berkualiti.

3. Menyokong usaha Kementerian Pelajaran Malaysia dalam pelaksanaan Dasar

MBMMBI.

4. Memperkasa pelaksanaan Program NILAM dengan peluasan penglibatan di luar

persekitaran sekolah (masyarakat sekitar)

5. Melahirkan dan mengenal pasti tokoh murid yang berketrampilan dalam bidang

pembacaan dan mempunyai sifat kepimpinan.

6. Menampilkan murid yang mengamalkan ciri-ciri pembaca berkualiti.

7. Melahirkan tokoh NILAM yang dapat mewakili daerah ke peringkat Bahagian

Tenggara.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 267


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kunak

PELAKSANAAN

Tarikh Pelaksanaan

Tempat

Masa

Perasmi

: 28 Oktober 2015 (Sekolah Menengah)

2 November 2015 (Sekolah Rendah)

: Perpustakaan Daerah Kunak (SM)

SK Lormalong Kunak (SR)

: 8:00 pagi hingga 5:00 petang

: Yang Berhormat

Dato Haji Mohammad Yusuf bin Hj Apdal,

Ketua UMNO Bahagian Silam.

PENCAPAIAN

Kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah (Luar Bandar)

Johan : Nur Alyaa Nazirah Abu Bakar ( SMK Madai )

Kategori Bahasa Inggeris Sekolah Menengah (Luar Bandar)

Johan : Erliana binti Mark ( SMK Kunak )

Kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Luar Bandar)

Johan : Nur Farah Ain binti Ahmad ( SK Mostyn )

Kategori Bahasa Inggeris Sekolah Rendah (Luar Bandar)

Johan : Dayang Daniela Farhani binti Ag.Sabrin ( SK Madai )

Kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Pedalaman)

Johan : Siti Adha binti Zainuddin ( SK Ladang Binuang )

Kategori Bahasa Inggeris Sekolah Rendah (Pedalaman)

Johan : Muhammad Azim bin Jamal ( SK Ladang Binuang )

268

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kunak

Penilaian Anugerah Tokoh Nilam bagi kategori Bahasa Melayu dan Bahasa

Inggeris Sekolah Menengah diadakan pada 28 Oktober 2015 di Perpustakaan

Daerah Kunak.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 269


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kunak

Penilaian Anugerah Tokoh NILAM bagi kategori Bahasa Melayu dan Bahasa

Inggeris Sekolah Rendah Luar Bandar dan Pedalaman diadakan pada

02 November 2015 di SK Lormalong Kunak.

270

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kunak

Majlis Perasmian Anugerah Tokoh Nilam Daerah Kunak 2015 telah

disempurnakan oleh wakil Yang Berhormat Dato Haji Mohammad Yusuf bin

Haji Apdal, Ketua UMNO Bahagian Silam pada 2 November 2015

di SK Lormalong Kunak.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 271


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kunak

PROGRAM PENINGKATAN & PEMBUDAYAAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

SEMPENA SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT DAERAH KUNAK TAHUN

2015

PROGRAM PROGRAM INOVASI DAN KREATIVITI TEKNOLOGI PENDIDIKAN SEMPENA

SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT DAERAH KUNAK TAHUN 2015

TARIKH 11 – 29 MEI 2015

SASARAN Warga Pendidik Daerah Kunak.

JUSTIFIKASI Peratus pencapaian rendah dalam :

1) KPI pembudayaan VLE (3 daripada 18 buah sekolah dalam minggu ke 17)

2) Pengisian iQ-PSS dan i-Nilam (1 daripada 18 buah sekolah sehingga Mac

2015)

3) Penggunaan Pusat Akses Sekolah (2 daripada 10 buah sekolah)

4) Penglibatan guru dalam Persidangan Teknopen Kinabalu (Tiada dalam tahun

2014)

KUALITI

Menyediakan perkhidmatan kepakaran dan nasihat bagi mempertingkatkan inovasi

dan kreativiti Teknologi Pendidikan di sekolah.

PETUNJUK

PRESTASI

Meningkatkan prestasi pencapaian dalam KPI pembudayaan VLE, pengisian iQ-

PSS dan i-Nilam, penggunaan Pusat Akses Sekolah dan penyertaan guru dalam

Persidangan Teknopen Kinabalu.

PERSONALIA 1. Pegawai Teknologi Pendidikan, Pusat Kegiatan Guru Kunak

2. Pasukan Kerja GPM/GP PSS Daerah Kunak

3. Pasukan Kerja GPB/GPICT Daerah Kunak

4. Pasukan Kerja Juruteknik Komputer Sekolah Daerah Kunak

5. Penolong Pegawai PPD Kunak (Unit Pengurusan Akademik DAN Unit ICT)

AKTIVITI 1. Bengkel Pembinaan Laman Pembelajaran VLE (11-12 Mei 2015)

2. Bengkel Inovasi & Kreativiti Media Pendidikan (15 Mei 2015)

3. Khidmat Bantu Penilaian Anugerah PSS (18-22 Mei 2015)

4. Khidmat Bantu Penilaian Makmal Komputer dan PuAS (25-27 Mei 2015)

5. Penilaian Pengurusan Terbaik Makmal Komputer, Pusat Akses Sekolah dan

Pusat Sumber Sekolah Peringkat Daerah Kunak 2015.

PENGIKHTIRAFA

N &

PENGHARGAAN

HARI GURU

INDIKATOR

PENILAIAN &

INSTRUMEN

YANG

DIGUNAKAN

1. Anugerah Pengurusan Pusat Sumber Terbaik (Sekolah Menengah)

2. Anugerah Pengurusan Pusat Sumber Terbaik (Sekolah Rendah)

3. Anugerah Pengurusan Makmal Komputer Terbaik ( 3 buah )

4. Anugerah Pengurusan Pusat Akses Terbaik ( 3 buah )

5. Anugerah Pembudayaan VLE Terbaik ( 1 buah sekolah )

1. Sistem Online iQ-PSS

2. Sistem Online iNilam

3. Borang BTPN 02

4. Bahan Reach-Out BTPN

5. Dashboard KPI VLE

272

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kunak

PROGRAM PENINGKATAN & PEMBUDAYAAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2015

PENILAIAN PENGURUSAN TERBAIK MAKMAL KOMPUTER, PUSAT AKSES

SEKOLAH & PSS 2015

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 273


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kunak

PROGRAM PENINGKATAN & PEMBUDAYAAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2015

BENGKEL PEMBINAAN LAMAN PEMBELAJARAN VLE-FROG

DAN

BENGKEL MEDIA PENDIDIKAN

PERINGKAT DAERAH KUNAK 2015

274

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kunak

LAPORAN AKTIVITI

BIL AKTIVITI/ PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

1. Memantau Awal Persekolahan Bersama

PKG Kunak &

Pegawai PPD Kunak.

PPD Kunak

2. Mesyuarat Pengurusan PKG Kunak

Bil 1/2015.

3. Mesyuarat Pengurusan Pusat Sumber

Sekolah Bil 1/2015.

4. Mengedar Bahan Bacaan PSS Ke

Sekolah.

5. Perjumpaan Mingguan Pasukan Kerja FT

Daerah Kunak.

6. Pemeriksaan Peralatan ICT Berdasarkan

Laporan Support Ticketing System

( STS ).

7 Januari 2015

12 Januari 2015

13 Januari 2015

7. Khidmat Bantu PSS untuk APSS . 29 & 30

Januari 2015

8. Membuat Penilaian Pemilihan Tokoh

NILAM ke Zon Tenggara 2015.

1.SK Madai

2.SMK Madai

3.SK Kampung

Selamat

5 Januari 2015 PKG Kunak Semua Staf PKG

Kunak

15 Januari 2015 PKG Kunak PTP 1 PKG Kunak

& Guru PSS &

Media Sekolah

Daerah Kunak

15 Januari 2015 PKG Kunak 18 Sekolah

Daerah Kunak

SM=3, SR=15

15, 22, 19 PKG Kunak Program Ini

Januari 2015

dilakukan setiap

minggu pada hari

khamis

24 Januari 2015 1.SK Pangi

2.SK Mostyn

1.SK Kampung

Selamat

2.SMk Madai

PTP 1 PKG Kunak

& Juruteknik

Komputer

PTP 1 PKG Kunak

31 Janauri 2015 PKG Kunak 1.SMK Kunak

2.SK Kunak 1

3.SK Ladang

Binuang

4.SK Skim Kokos

9. Penilaian APSS Zon Tenggara . 2 Febuari 2015 1.SMK Madai

2.SK Kampung

Selamat

PTP 1 PTPB

Tawau, PTP1 PKG

Kunak, FT Kunak

10. Pemantauan ICT/PSS. 6 Febuari 2015 SK Kunak 2 PTP 1 PKG Kunak

11. Mesyuarat JKPA, PKG Daerah Kunak

Bil 1/2015.

9 Febuari 2015 PKG Kunak PPD Kunak, PTP

1 PKG, Pegawai

SIPartener+,

Ketua UPA,

Pengetua, Guru

Besar & Pembantu

Tadbir PKG Kunak

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 275


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kunak

LAPORAN AKTIVITI

BIL AKTIVITI/ PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

12. Bengkel Pembinaan Inovasi Dan Kreativiti

Teknologi Pendidikan Fasa 2/2015.

24 & 25

Febuari 2015

PKG Kunak PTP 1 PKG Kunak

& FT PKG Kunak

13. Bengkel Peningkatan Pengurusan

Pengisian 1Q-PSS dan i-NILAM 2015.

14. Urusetia Majlis Anugerah Kecemerlangan

UPSR/PMR/PT3 Tahun 2013-2014 PPD

Kunak.

15. Taklimat Penggunaan Bahan Digital

MBMMBI Melalui Pendekatan Zon

Perkembangan Proksimal ( ZPD ).

16. Pemantauan Penerimaan Netbook

1Malaysia.

26 Febuari 2015 PKG Kunak PTP 1 PKG Kunak

& Pembantu

Tadbir PKG Kunak

1 Mac 2015 Dewan Seri

Kunak

PTP 1 PKG Kunak

& Pembantu

Tadbir PKG Kunak

4 Mac 2015 PKG Kunak PTP 1 PKG Kunak

Juruteknik

Komputer,

Pembantu Tadbir

PKG Kunak

5 Mac 2015 1.SJK ( C )Pai

Sheng

2.Sk Kunak 1

PTP 1 PKG Kunak

& Juruteknik

Komputer

17. Pemverifikasian Komputer Sekolah 19 & 20

Mac 2015

18. Bengkel Pembinaan Laman Pembelajaran

VLE Bagi Subjek Bahasa Malaysia

( Tahun 1-6 ) 2015.

19. Mesyuarat Pengurusan ICT PKG Kunak Bil

1/2015.

24 & 25

Mac 2015

20. Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah. 1, 6,7,913,14,21

& 22 April 2015

276

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH

1.SK Madai

2.SK Lormalong

3.SK Kunak II

PTP 1 PKG Kunak

& Juruteknik

Komputer

PKG Kunak Guru BM 15

Sekolah Rendah,

PTP 1 PKG Kunak

FT PKG Kunak

Pembantu Tadbir

PKG

26 Mac 2015 PKG Kunak GPB Sekolah

Daerah Kunak, FT

17, PTP 1 PKG

Kunak

FT PKG Kunak

Pembantu Tadbir

PKG Kunak

1.SMK Kunak

Jaya

2.SK Mostyn

3.SK Kmapung

Selamat

PTP 1 PKG Kunak

FT PKG Kunak

Pembantu Tadbir

PKG Kunak


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kunak

LAPORAN AKTIVITI

BIL AKTIVITI/ PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

21. Urusetia Program Outreach Pendidikan

Khas PPD Kunak Di SMK Kunak.

14 & 15

April 2015

Dewan SMK

Kunak

PTP 1 PKG Kunak

FT PKG Kunak

22. Khidmat Bantu & Pemantauan Netbook 8 Mei 2015 SJK ( C ) PTP 1 PKG Kunak

1Malaysia.

Pai Sheng

23. Khidmat Bantu APSS. 12 Mei 2015 SK Kuank 1 PTP 1 PKG Kunak

24. Khidmat Bantu iQ-PSS . 13 Mei 2015 SK Mostyn PTP 1 PKG Kunak

25. Bengkel Inovasi Dan Kreativiti Teknologi

Pendidikan Networking dan pendawaian

14 & 15

Mei 2015

PKG Kunak GPB & FT

Sekolah Daerah

Kunak, PTP 1

PKG Kunak &

FT PKG Kunak

26. Bengkel Pengurusan Pusat Akses Sekolah

Dan Makmal Komputer.

20 & 21

Mei 2015

PKG Kunak

GPB & FT

Sekolah Daerah

Kunak, PTP 1

PKG Kunak &

FT PKG Kunak

27. Ceramah Pencegahan Kebakaran Dan

Tatacara Penggunaan Alat Pemadam Api.

22 Mei 2015 PKG Kunak Semua Staf PKG

& PPD Kunak

28. Khidmat Bantu APSS. 27 Mei 2015 SK Kunak Jaya PTP 1 PKG Kunak

29. Perjumpaan FT untuk

( Uji Lari Notebook ).

8 Jun 2015 PKG Kunak PTP 1 PKG Kunak

FT PKG Kunak,

FT Sekolah.

30. Pemantauan Penilaian Makmal Komputer. 8 hingga 10

Jun 2016

31. Urusetia Bahagian Multimedia Sempena

Sambutan Perayaan Hari Guru 2015

Peringkat PPD Kunak.

1.SK KG Selamat

2.SK Kunak Jaya

3.SJK ( C )

Pai Sheng

4.SK Mostyn

5.SK Kunak 1

6.SMK Madai

7.SMK Kunak

Jaya

16 Jun 2015 Dewan SMK

Madai

PTP 1 PKG Kunak

PTP 1 PKG Kunak

PTP 1 PKG Lahad

Datu, PTP 2 PTPB

Tawau, FT PKG

Kunak, FT

Sekolah, FT PKG

Semporna,

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 277


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kunak

LAPORAN AKTIVITI

BIL AKTIVITI/ PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

32. Persembahan Angklung Sempena

Sambutan Perayaan Hari Guru 2015

Peringkat PPD Kunak.

16 Jun 2015 Dewan SMK

Madai

Pembantu Tadbir

PKG Kunak,

Kumpulan

Angklung Sekolah

& PPD Kunak

33. Bengkel Pengisian iQ-PSS 2015. 26 Jun 2015 PKG Kunak Guru PSS Sekolah

Kunak, PTP 1

PKG Kunak

FT PKG Kunak,

& Pembantu

Tadbir PKG Kunak

34. Bengkel Pembinaan Laman Pembelajaraan

VLE Bagi Subjek

BM Tahun 3 & 4 2015.

35. Pemantauan MBMMBI, VLE & VDI. 9 & 30

30 Jun 2015 PKG Kunak Guru BM 15

Sekolah Rendah,

PTP 1 PKG Kunak

FT PKG Kunak,

Pembantu Tadbir

PKG

SK Kunak 1 PTP 1 PKG Kunak

Julai 2015

36. Program “Last Minute Study Skill UPSR”. 30 Julai 2015 SJK ( C ) PTP 1 PKG Kunak

37. Bengkel Pembinaan Bahan Pembelajaran

Dan Tugasan VLE Bagi Program “ Last

Minute Study Skill UPSR “ Daerah Kunak

2015.

38. Urusetia Majlis Sambutan Hari Bertemu

Pelanggan Dan Sambutan Hari Raya

Aidilfitri 2015 Peringkat PPD Kunak.

31 Julai 2015 PKG Kunak Guru Tahun 6,

GPB Sekolah,

PTP 1 PKG Kunak

FT PKG Kunak

4 Ogos 2015 PPD Kunak &

PKG Kunak

Semua Staf PPD

Kunak, Staf PKG

Kunak, Warga

Sekolah, Jabatan

-Janatan Awam

Daerah Kunak.

39. Pemantauan PSS & ICT. 8 Ogos 2015 SK Kunak 1 PTP 1 PKG Kunak

40. Bengkel Peningkatan Pengurusan Makmal

Komputer, SSQS, MBMMBI, dan VLE,

Peringkat Daerah Kunak 2015.

12, 13, & 14

Ogos 2015

PKG Kunak

GPB & FT

Sekolah Daerah

Kunak, PTP 1

PKG Kunak &

FT PKG Kunak &

Pembantu Tadbir

PKG Kunak

278

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kunak

LAPORAN AKTIVITI

BIL AKTIVITI/ PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

41. Perjumpaan Mingguan FT 17 Daerah

Kunak.

13, 20 & 27

Ogos 2015

PKG Kunak PTP 1 PKG

Kunak, FT PKG

Kunak, FT

Sekolah Daerah

Kunak &

Pembantu Tadbir

PKG Kunak

42. Pameran Dan Rakaman Video Sempena

Ulang Tahun Persatuan Ibu Bapa Dan Guru

( PIBG ) SJK © Pai Sheng, Kunak Kali Ke-

33 Yahun 2015.

43. Bengkel Penggunaan Bahan Digital

MBMMBI Menggunakan Pendekatan ZPD

Fasa 2, 2015.

44. Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (

APC ) 2014 Peringkat PPD Kunak.

45. Bengkel Penggunaan Bahan Digital

MbMMBI Menggunakan Pendekatan ZPD

Fasa 2, 2015.

46. Panel Penilai Anugerah Pusat Sumber

Sekolah ( APSS ) Dan Tokoh NILAM

Daerah Tawau.

47. Panel Penilai Pusat Akses Sekolah Dan

Makmal Komputer ICT Sekolah Daerah

Tawau 2015.

16 Ogos 2015 PKG Kunak Sekolah Daerah

Kunak, PTP 1

PKG Kunak, FT

PKG Kunak &

Pembantu Tadbir

PKG Kunak

17, 20,21,24,25

& 28 Ogos 2015

PKG Kunak

Sekolah Daerah

Kunak, PTP 1

PKG Kunak, FT

PKG Kunak &

Pembantu Tadbir

PKG Kunak

22 Ogos 2015 Tawau Staf PPD, Warga

Sekolah , PTP 1

PKG Kunak, FT

PKG Kunak.

2 & 3 PKG Kunak

September 2015

4 September

2015

Sekolah Daerah

Tawau

8 & 10 Sekolah Daerah

September 2015 Tawau

Sekolah Daerah

Kunak, PTP 1

PKG Kunak, FT

PKG Kunak &

Pembantu Tadbir

PKG Kunak

PTP 1 PKG Kunak

PTP PKG Tawau

PTP 1 PKG Kunak

PTP PKG Tawau

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 279


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kunak

LAPORAN AKTIVITI

BIL AKTIVITI/ PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

48. Mesyuarat Pengurusan Guru Pusat

Sumber & Media Sekolah Daerah Kunak Bil

2/2015.

17 September

2015

PKG Kunak Guru PSS Sekolah

Daerah Kunak,

PTP 1 PKG

Kunak, FT PKG

Kunak &

Pembantu Tadbir

PKG Kunak

49. Pemantauan Penggunaan Teknologi

29 & 30 1.SK Kunak 2 PTP 1 PKG Kunak

Pendidikan Di Sekolah Bagi Tahun 2015. September 2015 2.SK Kunak Jaya

50. Pemantauan PSS & Makmal Komputer. 1, 6, 7 & 9

Oktober 2015

51. Mesyuarat Anugerah Tokoh NILAM Daerah

Kunak 2015.

52. Bengkel Program Pembangunan Pusat

Sumber Sekolah Daerah Kunak 2016-2018

53. Taklimat Penilaian Anugerah Tokoh

NILAM Daerah Kunak 2015.

1.SMK Kunak

Jaya

2.SK Skim Kokos

3.SK Ladang

Giram

4.SK Mostyn

5.SK Lormalong

PTP 1 PKG Kunak

13 Oktober 2015 PKG Kunak Pegawai

SIPatner+

Pegawai SISC+,

Ketua UPA, PTP 1

PKG, GPM

Sekolah, FT PKG,

Pembantu Tadbir

PKG

15 Oktober 2015 PKG Kunak PTP 1 PKG, GPM

Sekolah, FT PKG,

Pembantu Tadbir

PKG

16 Oktober 2015 PKG Kunak Pegawai

SIPatner+

Pegawai SISC+,

Ketua UPA, PTP 1

PKG, Ketua

Panitia BI & BM

Sekolah Terlibat,

Pembantu Tadbir

PKG

280

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kunak

LAPORAN AKTIVITI

BIL AKTIVITI/ PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

54. Taklimat Pembangunan Pusat Sumber

Sekolah Daerah Kunak 2016-2018.

21 Oktober 2015 PKG Kunak Penolong Kanan

Sekolah Daerah

Kunak, PTP 1

PKG, Pembantu

Tadbir PKG

55. Pemantauan Verifikasi SSQS Negeri Sabah

2015.

56. Mesyuarat Pengurusan JawatanKuasa

Permuafakatan Aktiviti ( JKPA ) Pusat

Kegiatan Guru Daerah Kunak Bil 2/2015.

57. Mesyuarat Pengurusan Staf Pusat

Kegiatan Guru Bil 4/2015.

58. Mesyuarat Semakn Sasaran Kerja Tahunan

( SKT ) Individu Bil 2/2015

59. Mesyuarat Pengurusan Guru Penyelaras

Bestari/ Guru Penyelaras ICT Daerah Bil

2/2015

21 Oktober 2015 SK Tun Fuad PTP BTPN Sabah,

PTP 1 PKG Kunak

& FT PKG Kunak

29 Oktober 2015 PKG Kunak PPD Kunak,

Pegawai

SIPatner+, Ketua

UPA, Pengetua,

Guru Besar, PTP 1

PKG & Pembantu

Tadbir PKG

2 November

2015

2 November

2015

5 November

2015

PKG Kunak

PKG Kunak

PKG Kunak

PTP 1 PKG Kunak

FT PKG Kunak,

Pembantu Tadbir

PKG Kunak.

PTP 1 PKG Kunak

FT PKG Kunak,

Pembantu Tadbir

PKG Kunak.

PTP 1 PKG Kunak

FT PKG Kunak,

Pembantu Tadbir

PKG Kunak.

60. Anugerah Tokoh NILAM Peringkat Daerah

Kunak Tahun 2015

12 November

2015

SK Lormalong

PPD Kunak,

Pengetua, Guru

Besar, Pegawai

SIPatner+

Pegawai SISC+,

Ketua UPA, PTP 1

PKG, GPM

Sekolah, FT PKG,

Pembantu Tadbir

PKG, Murid Yang

Layak.

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 281


Laporan Pusat Kegiatan Guru Kunak

LAPORAN AKTIVITI

BIL AKTIVITI/ PROGRAM TARIKH TEMPAT CATATAN

61. Khidmat Bantu Networking K-Masjid 26 & 27

November 2015

SMK Madai Guru ICT Sekolah

SMK Madai, PTP

1 PKG Kunak, FT

PKG

62 Khidmat Bantu APSS Untuk Tahun 2016 20, 21, 23 & 30

Disember 2015

SK Kunak 1

PTP 1 PKG Kunak

& PTP 2 PKG

Kunak.

LAPORAN PENGGUNAAN PREMIS PKG KUNAK SEPANJANG TAHUAN 2015

Nov, 132 Dis, 0

Jan, 152

Okt, 213

Feb , 176

Sept, 155

Mac, 214

Ogos, 151

Jul, 183

Apr, 316

Jun, 75

Mei , 133

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis

282

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Pusat Kegiatan Guru Semporna

SENARAI KAKITANGAN

AMIR HAMZAH BIN AMIR BEK

Pegawai teknologi Pendidikan DG34

MOHAMMAD HANAFIAH BIN ABD WAHAB

Pegawai teknologi Pendidikan DG34 (KUP)

NURHIDAYAH BINTI GHAZALI

Pembantu Tadbir N17

MOHD AMIR BIN BULANGSING

Juruteknik Komputer F17

MOHD SAFRI BIN ABDUL

Pembantu Laut A17

MOHD AMIN BIN PINANDIS

Pembantu Laut A17

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 283


Laporan Pusat Kegiatan Guru Semporna

BILANGAN SEKOLAH AHLI

JENIS SEKOLAH BILANGAN

Sekolah Menengah 9

Sekolah Rendah 41

Jumlah 50

ANALISIS JUIMLAH PENGUNJUNG/PELAWAT 2015

BIL ANJURAN BILIK

MINI

AUDITORIUM

BILIK

MSEYUARAT

RUANG

AKSES

RUANG

TAMU

ANJUNG

SELERA

1 JPN

2 PPD 43 35 4 2 62

3 Sekolah 5 3

4 IAB 2 2

5 IPG 2 2

6 UKM 1

7 PKG 14 12

ANALISIS JUMLAH PENGUNJUNG/PELAWAT SEHINGGA APRIL 2015

BIL BULAN PENGUNJUNG PELAWAT JUMLAH

1 Januari 103 103

2 Februari 257 1 258

3 Mac 209 4 213

4 April 488 489

5 Mei 281 2 283

6 Jun 123 123

7 Julai 184 3 187

8 Ogos 101 1 102

9 September 17 17

10 Oktober 20 2 22

11 November 23 1 24

12 Disember 1 5 6

284

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Semporna

ANALISIS PENGGUNAAN/PEMINJAMAN BAHAN DAN PERALATAN

BIL BAHAN JUMLAH BIL PERALATAN JUMLAH

1 1 KABEL 4 KALI

2 2 TV 4 KALI

3 3 KERUSI BAQUET 4 KALI (30)

4 4 Bot 3 HARI

5 5 LAYAR 4 KALI

6 WIRELESS 1 KALI

SENARAI AKTIVITI 2015

BIL TARIKH AKTIVITI TEMPAT

1 26/02/2015 BENGKEL PENGURUSAN NILAM BIL.1/2015 PKG SEMPORNA

2 03/03/2015 MESYUARAT PENGURUSAN PTPB-PKG BIL. 1/2015 PKG SEMPORNA

3 10/03/2015 TAKLIMAT PENGURUSAN NETBOOK 1 MALAYSIA PKG SEMPORNA

4 27/03/2015 TAKLIMAT PENYELENGGARAAN ICT SEKOLAH KPM 2015 PKG SEMPORNA

5 17/04/2015 TAKLIMAT DAN KEMASKINI DATA I-QPSS BIL.1/ 2015 PKG SEMPORNA

6 28/04/2015 TAKLIMAT DAN BENGKEL PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL PKG SEMPORNA

DAN PERISISAN KANDUNGAN MBMMBI MENGGUNAKAN

PENDEKATAN ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL(ZPD)

BIL.1/2015

7 08/05/2015 BENGKEL AMALAN KAJIAN TINDAKAN DALAM PKG SEMPORNA

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

8 24/06/2015 BENGKEL ASAS BAIK PULIH KOMPUTER PKG SEMPORNA

9 25/06/2016 BENGKEL ASAS TEKNIK PROSES BUKU PKG SEMPORNA

10 26/06/2016 BENGKEL ASAS PENGGUNAAN NETBOOK 1 MALAYSIA PKG SEMPORNA

11 03/06/2015 MESYUARAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN BIL.3/2015 PKG SEMPORNA

ANJURAN PUSAT KEGIATAN GURU SEMPORNA

12 22/06/2015 MESYUARAT JAWATANKUASA KHAS I-NILAM BIL. 1/2015 PKG SEMPORNA

13 23/06/2015 MESYUARAT JAWATANKUASA PEMBINAAN BAHAN PDP

MELALUI FROG VLE

PKG SEMPORNA

14 08/07/2015 BENGKEL I-NILAM SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH

SEMPORNA 2015

15 29/07/2015 BENGKEL PEMURNIAN FROG-VLE BAGI

MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU (SR)

16 27/07/2015 MESYUARAT PENGURUSAN PKG BIL.4/2015

17 28/08/2015 BENGKEL TEKNIKAL DAN RANGKAIAN MAKMAL

KOMPUTER SERTA PUSAT AKSES

PKG SEMPORNA

PKG SEMPORNA

PKG SEMPORNA

PKG SEMPORNA

18 28/08/2015 BENGKEL PENGISIAN E-DATA DAN PEMURNIAN SSQS

2015 PKG SEMPORNA

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 285


Laporan Pusat Kegiatan Guru Semporna

BIL TARIKH AKTIVITI TEMPAT

19 24/08/2015 MESYUARAT PENGURUSAN PTPB-PKG BIL.3/2015

PKG SEMPORNA

20 01/09/2015 MESYUARAT VERIFIKASI SELENGGARA ICT BIL.2

21 08/09/2015 MESYUARAT PENGUMPULAN & VERIFIKASI DATA BIL 2

22 13/11/2015 PENILAIAN TOKOH NILAM

23 15/11/2015 BENGKEL PENGURUSAN PSS

24 19 &

20/11/2015

BENGKEL KEMASKINI DATA I- NILAM

PKG SEMPORNA

PKG SEMPORNA

PKG SEMPORNA

PKG SEMPORNA

PKG SEMPORNA

25 21/11/2015 MESYUARAT J.KUASA PERMUAFAKATAN PKG PPD SEMPORNA

26 01/12/2015 BENGKEL PENYELARASAN E- DATA PKG SEMPORNA

27 08 &

09/12/2015

BENGKEL PENGURUSAN ICT & TEKNOPEN

PKG SEMPORNA

LAPORAN BENGKEL MBMMBI 28 APRIL 2015

Objektif:

Guru-Guru tahu penggunaan bahan dan perisian MBMMBI serta boleh

melaksanakan latihan dalaman peringkat sekolah masing-masing agar dapat

mengaplikasikan penggunaan bahan secara optimum, disamping dapat mengubah

konsep pengajaran dan pembelajaran agar lebih menarik serta mudah difahami.

Sasaran:

Bengkel kali ini disandarkan kepada Ketua Panitia Bahasa Malaysia dan Bahasa

Inggeris, kerana mereka menjadi landasan agar dapat melakukan perubahan

secara berperingkat dikalangan ahli-ahlinya khasnya serta guru-guru lain

sekolahnya amnya. Kehadiran peserta seramai 57 orang terdiri dari sekolah

menengah dan rendah di daerah Semporna.

Pengisian Program

Bagi memantapkan kaedah guna bahan MBMMBI, maka pihak PKG telah dibantu

oleh pegawai-pegawai SSIC+ dalam menerang, menjelaskan serta tunjuk cara

disamping mengaplikasikan bahan dalam pdp harian guru-guru, manakala pihak

PKG sekadar membantu dalam perihal permasalahan dalam bentuk teknikal.

286

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Laporan Pusat Kegiatan Guru Semporna

LAPORAN BERGAMBAR BENGKEL MBMMBI 28 APRIL 2015

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH 287


Laporan Pusat Kegiatan Guru Semporna

288

Laporan Tahunan 2015 BTPN SABAH


Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sabah

Lorong Sahabat,Off Jalan Penampang Lama,

98508 PENAMPANG Sabah

Tel : 088-710934 Fax: 088-710481

More magazines by this user
Similar magazines