29.10.2018 Views

programbook_PAKIS18_ebook

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PENGENALAN<br />

Pameran Kecemerlangan Inovasi Staf 2018 (PaKIS’18) Jabatan pendidikan<br />

Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK) adalah merupakan platform yang diwujudkan<br />

bagi mengumpul semua produk inovasi dan inventor di kalangan<br />

pensyarah politeknik, kolej komuniti dan staf di JPPKK yang telah meraih<br />

pingat emas dan cemerlang dalam pertandingan inovasi peringkat antarabangsa<br />

dan kebangsaan sepanjang tahun 2018. Ini merupakan kali pertama<br />

pameran ini dianjurkan oleh Pusat Penyelidikan dan Inovasi, JPPKK.<br />

Sebanyak 264 produk inovasi telah memenangi pingat emas di 35 pertandingan<br />

inovasi peringkat kebangsaan dan antarabangsa telah dikumpulkan.<br />

Jumlah ini melibatkan 805 staf di 70 buah politeknik, kolej komuniti dan<br />

JPPKK.<br />

OBJEKTIF<br />

1. Pameran ini dapat memberi peluang kepada staf yang cemerlang dalam pertandingan<br />

inovasi peringkat antarabangsa dan kebangsaan untuk berkumpul dan<br />

mempamerkan produk-produk inovasi yang telah dihasilkan.<br />

2. Memberi anugerah dan pengiktirafan kepada institusi dan staf yang menunjukkan<br />

kecemerlangan inovasi dan telah mengharumkan nama institusi di peringkat kebangsaan<br />

dan antarabangsa.<br />

3. Maklumat produk inovasi yang dihasilkan dapat dikongsi antara satu sama lain<br />

agar dapat dimanfaat di kalangan semua warga atau masyarakat secara umum.<br />

4. Mengumpul dan mengenalpasti produk inovasi yang berpotensi tinggi untuk<br />

didaftarkan Harta Intelek (IP) dan boleh diaplikasi dalam proses pengajaran dan<br />

pembelajaran (PdP) di institusi dan Jabatan.


Sekapur Sireh<br />

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera,<br />

Setinggi-tinggi penghargaan, syabas dan tahniah kepada warga Pusat Penyelidikan dan Inovasi,<br />

seluruh jawatankuasa kerja program dan semua pihak yang terlibat di atas usaha dan kejayaan<br />

menganjurkan program Pameran Kecemerlangan Inovasi Staf 2018 (PaKIS’18) buat<br />

julung kalinya ini.<br />

Penganjuran program bercirikan inovasi dan kreatif kali ini bertujuan memberikan pengiktirafan<br />

kepada para perekacipta Politeknik dan Kolej Komuniti yang telah berjaya melakar nama<br />

di pentas inovasi berprestij di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.<br />

Adalah diharapkan penganjuran PaKIS’18 ini meningkatkan daya saing yang positif dalam kalangan<br />

warga institusi untuk mereka saling berkongsi pengalaman, mengingkatkan idea dan<br />

kreativiti seterusnya tampil menghasilkan rekacipta yang lebih inovatif lagi berimpak di masa<br />

hadapan.<br />

Syabas dan tahniah buat para penerima anugerah. Jabatan amat memandang tinggi pencapaian<br />

tuan/puan dan mendoakan agar pencapaian sebegini menjadi pencetus juga motivasi<br />

bagi perekacipta yang lain di institusi untuk berlumba-lumba meneruskan legasi cemerlang ini<br />

pada masa-masa akan datang.<br />

Akhir kata, adalah diharapkan agar PaKIS’18 ini mencapai objektif dan matlamatnya. Saya yakin,<br />

program ini mampu memberikan impak yang tersendiri kepada semua pihak yang terlibat.<br />

Semoga usaha penganjuran program seumpama ini dapat diteruskan pada masa akan datang.<br />

Sekian, terima kasih.<br />

YBhg. Prof. Dato’ Ts. Dr. Mohd Ismail bin Abd Aziz<br />

Ketua Pengarah<br />

Jabatan Pendidikan Politeknik & Kolej Komuniti


Seulas Pinang<br />

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera,<br />

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menguntumkan ucapan tahniah dan syabas<br />

kepada Jawatankuasa Penganjur serta Pusat Penyelidikan dan Inovasi yang telah bertungkuslumus<br />

dalam memastikan kejayaan penganjuran program Pameran Kecemerlangan Inovasi Staf<br />

2018 (PaKIS’18) pada tahun ini.<br />

Alhamdulillah, pada tahun ini sekali lagi kita menyaksikan peningkatan bilangan pengiktirafan<br />

inovasi institusi politeknik dan kolej komuniti di peringkat kebangsaan dan antarabangsa<br />

menerusi arena berprestij seperti International Invention, Innovation & Technology Exhibition<br />

(ITEX), Malaysia Technology Expo (MTE), International Exhibition Of Inventions In Geneva,<br />

Anugerah Harta Intelek Negara (AHIN) dan banyak lagi berbanding pada tahun lepas.<br />

Peningkatan ini secara tidak langsung menunjukkan reka cipta yang dihasilkan oleh warga<br />

politeknik dan kolej komuniti mempunyai nilai yang tinggi dan berjaya menarik perhatian juri<br />

profesional pertandingan-pertandingan. Adalah menjadi harapan saya penganjuran PaKIS’18<br />

ini dijadikan hari kemuncak bagi kita meraikan kejayaan semua pemenang anugerah inovasi.<br />

Saya juga berharap, pengiktirafan yang diterima ini dapat dijadikan suntikan semangat kepada<br />

pemenang anugerah untuk menghasilkan inovasi yang boleh mengharumkan nama jabatan<br />

dan kementerian sama ada di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa di masa akan<br />

datang.<br />

Syabas dan tahniah kepada para pemenang. Kepada yang tidak terpilih pada tahun ini, cuba<br />

lagi dan terima kasih kerana telah turut sama memberikan sumbangan dalam peningkatan<br />

terhadap kreativiti dan inovasi.<br />

Akhir kata, tahniah sekali lagi pada jawatankuasa serta pihak-pihak yang telah membantu<br />

dalam menjayakan program ini secara langsung mahupun tidak langsung. Saya berharap<br />

program ini dapat merapatkan hubungan semua yang terlibat di samping mencapai objektif<br />

yang disasarkan.<br />

Sekian, terima kasih.<br />

Ts. Dr. Mohammad Naim bin Yaakub<br />

Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan)<br />

Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti


Selembar Kata<br />

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera,<br />

Mari kita dahului bicara ini dengan pernyataan rasa syukur ke hadrat Allah SWT kerana<br />

dikurniakan kekuatan dan keizinan kepada kita semua bagi melaksanakan perkara yang dipertanggungjawabkan<br />

dengan jayanya.<br />

Kalungan syabas dan tahniah saya ucapkan kepada jawatankuasa kerja program dan semua<br />

pihak yang terlibat di atas kegigihan dan komitmen mereka menganjurkan program<br />

Pameran Kecemerlangan Inovasi Staf 2018 (PaKIS’18) buat julung kalinya ini.<br />

Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK) memandang serius dan sentiasa<br />

menyokong usaha serta penganjuran program yang berpotensi merealisasikan transformasi<br />

TVET sebagai pemacu perubahan dalam tempoh RMK-11. Penganjuran PaKIS’18 ini selaras<br />

dengan teras ke-5, Pelan Strategik JPPKK iaitu memperkasakan ekosistem penyelidikan dan<br />

inovasi.<br />

Penganjuran program sebegini merupakan platform yang amat berkesan dalam membudaya<br />

dan memperkasa kecemerlangan kreativiti dalam kalangan warga politeknik dan kolej<br />

komuniti bagi memantapkan lagi daya fikir serta kualiti diri.<br />

Kepada para pemenang anugerah, syabas dan tahniah diucapkan atas kejayaan tuan-tuan<br />

melakar nama di pentas inovasi berprestij di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Buat<br />

para peserta, Selamat Maju Jaya dan selamat menambah ilmu pengetahuan, berkongsi<br />

maklumat, inovasi dan kreativiti agar dapat dijadikan pemangkin kepada cetusan inovasi,<br />

dan transformasi pemikiran serta idea yang akan memberikan manfaat justeru meningkatkan<br />

kualiti amalan warga politeknik dan kolej komuniti.<br />

Semoga penganjuran PaKIS’18 ini dapat meningkatkan motivasi staf dan institusi untuk terus<br />

menyokong ke arah pembangunan negara.<br />

Sekian, terima kasih.<br />

Dr. Ishak bin Mohamad<br />

Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi<br />

Jabatan Pendidikan Politeknik & Kolej Komuniti


Aturcara Majlis<br />

TARIKH MASA PROGRAM / AKTIVITI<br />

8.30AM – 9.30AM<br />

9.30AM – 11.00AM<br />

11.00AM – 12.30AM<br />

Kehadiran Tetamu<br />

Talk 1:<br />

Cik Khairul Mazwan binti Ibrahim Pati<br />

Program Manager, Community & Outreach,<br />

Malaysian Global Innovation And Creativity Centre (MaGIC)<br />

Perasmian Penutup oleh :<br />

YBhg. Prof. Dato’ Ts. Dr. Mohd Ismail bin Abd Aziz<br />

Ketua Pengarah,<br />

Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK)<br />

1.00PM – 2.00PM<br />

REHAT<br />

2.00 PM – 2.30 PM Ketibaan Pengarah Politeknik & Kolej Komuniti<br />

30 OKT. 2018<br />

SELASA<br />

2.30PM – 3.00PM<br />

Kata Aluan :<br />

Ts. Dr. Mohammad Naim bin Yaakub,<br />

Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan),<br />

Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK)<br />

Talk 2:<br />

Dr.Ishak bin Mohamad<br />

Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi,<br />

Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK)<br />

3.30PM – 4.00PM<br />

Perasmian Pelancaran Intergrated Research & Innovation System<br />

(IRIS)<br />

4.00PM – 4.30PM<br />

Majlis Penyampaian Anugerah & Sijil Penghargaan<br />

4.30PM – 5.00PM<br />

Jamuan Hi-Tea<br />

5.00PM<br />

Bersurai


Pelan Lokasi Pameran


SENARAI NAMA PRODUK INOVASI DIPAMERKAN<br />

PAMERAN KECEMERLANGAN INOVASI STAF 2018<br />

(PaKIS’18)<br />

BIL NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK<br />

1. AHMAD YAZID BIN RAHMAN PNS<br />

ANTILARV- MICROENCAPSULATED<br />

BIOLARVACIDE<br />

2.<br />

NOORLIZA BINTI RAMLI<br />

MEJAR (K) MOHD NOOR BIN SHAHUDIN<br />

PTSB<br />

DECOMP-PRO<br />

MAGNIFICATION OF MULTI-<br />

3.<br />

SHAHAIRUL RIZWAN BIN ALIAS<br />

AZRUL JUNAIDI BIN ABD AZIZ<br />

PUO<br />

AGENT BEHAVIOR IN SIMULATION<br />

ROBOT-SOCCER FOCUSING ON<br />

DEFENDING AGENTS<br />

4.<br />

RAHMAT BIN OMAR<br />

AIZZI SHAKIR BIN ABDUL KADIR<br />

KKKL<br />

AGV-01<br />

5.<br />

RAFIZAH BINTI DAUD<br />

WIDAYANTI BINTI MUHAMMAD ZEN<br />

UMAR<br />

KK JASIN<br />

GAMIFIED E-LEARNING TO IN-<br />

CREASE LEARNING ENGAGEMENT<br />

(MGLEB)<br />

6.<br />

MOHD NUR YASSIEEN BIN MAT ZAKI<br />

SHAHIR BIN SABU<br />

KK PADANG TERAP<br />

EZ TESTER<br />

7.<br />

NOR RUSLI BIN ABU BAKAR<br />

MUHAMMAD BUKHARI BIN OTHMAN<br />

KK SABAK BERNAM<br />

VR2AR@CC<br />

8.<br />

MOHD FIRDAUS MUSTAKIM BIN YAHYA<br />

ABDUL HASNAL BIN ABDULLAH<br />

PMM<br />

MUSCARID<br />

9.<br />

ILYA BINTI ISMAIL<br />

NORHANA BINTI MOHD SALLEH<br />

PSA<br />

MESIN GEDEGANG KITAR<br />

SEMULA<br />

10.<br />

MOHD KHAIRUL ANUAR BIN HARON<br />

<br />

MUHAMAD FAIRUZZAIRI BIN ABDUL<br />

HAMID<br />

PTSB<br />

CATTAPA X<br />

11.<br />

UMI KALTHOM BINTI ABDULLAH<br />

JULIATI BINTI SAMSUDIN<br />

PSA<br />

V THE 2 IN 1 ECO-FRIENDLY<br />

SHOES<br />

12. MASLIANA BINTI IDRIS POLISAS<br />

SUJI BISCUIT SEMI AUTOMATIC<br />

FORMING MACHINE


SENARAI NAMA PRODUK INOVASI DIPAMERKAN<br />

PAMERAN KECEMERLANGAN INOVASI STAF 2018<br />

(PaKIS’18)<br />

BIL NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK<br />

13.<br />

HASNIDA BINTI IBRAHIM<br />

MARIA BINTI MOHD YATIM<br />

PMJB<br />

DESTRESSO<br />

14.<br />

SHARUDDIN BIN MOHD DAHURI<br />

NOR HAKIMAH BINTI AHMAD SUBRI<br />

PSAS<br />

GENTLE ANIMAL TRAP<br />

15.<br />

AKASYAH BIN MOHD KHATHRI<br />

CHE HASPU ROBIAH BINTI DAUD<br />

PSMZA<br />

I-FLUID V2<br />

16.<br />

ELYN MOHD RIDZWAN<br />

CHAM YING KIT<br />

PMJB<br />

STO2U: PEMUDAHCARA AMA-<br />

LAN PENYIMPANAN REKOD<br />

PENCUKAIAN<br />

17.<br />

DR SHARIFAH NURULHUDA BINTI TUAN<br />

MOHD YASIN<br />

MASTURA BINTI RAMLI<br />

PSMZA<br />

E-DOKTOR RIMBA<br />

18.<br />

PUTERI AZWA BT AHMAD<br />

SHANIZAN HERMAN BIN MOHD RADZI<br />

PTSS<br />

ACE OF MATH<br />

19.<br />

KRISHNAMOORTHY A/L GOVINDARAJALU<br />

CHANDRAN A/L MARUTHAN<br />

PMK<br />

THREE PHASE GENERATOR<br />

TRAINER<br />

20.<br />

HILMUN BINTI MOHAMED<br />

MASLIZA IDANI BINTI MAHMOOD<br />

PMK<br />

BUKU LOG KEWANGAN<br />

21.<br />

MAHADI BIN SUDIN<br />

ABDUL AZIM BIN YUSOF<br />

KK KOMUNITI<br />

REMBAU<br />

CORN SILK REMOVAL MACHINE<br />

2.0<br />

22.<br />

MUHAMMAD FIRDAUS BIN HARUN<br />

KASWATI BINTI SALLEH<br />

KK KUALA<br />

LANGAT<br />

LAS@K<br />

23.<br />

SITI AMINAH BINTI MOHD LAZIM<br />

SHARIDA BINTI BAHARUDIN<br />

KK TAMPIN<br />

JAMU CEWEK<br />

24.<br />

MOHD ISMAIL BIN MOHAMMAD LITAK<br />

MUHAMMAD SHAZWAN BIN SAZALI<br />

KK TANGGA<br />

BATU<br />

DOUBLE TRANSOM ( PEPAT BER-<br />

GANDA)


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Antarabangsa<br />

BIL NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

AHMAD YAZID BIN RAHMAN<br />

1.<br />

2.<br />

REKAH A/P NADARAJAH<br />

NISHALINI A/P RATHA PUKAL-<br />

LENTHY<br />

KEE ZHEN XIANG<br />

<br />

IR. DR. NOORAZIZI BIN MOHD<br />

SAMSUDDIN<br />

PNS<br />

PNS<br />

ANTILARV- MICROEN-<br />

CAPSULATED BIOLAR-<br />

VACIDE<br />

HIGH PERFORMANCE<br />

SURGICAL DRILL BIT<br />

(OR+HO-DRILL)<br />

46TH INTERNA-<br />

TIONAL EXHIBI-<br />

TION OF INVEN-<br />

TIONS GENEVA<br />

GENEVA,<br />

SWITZER-<br />

LAND<br />

SHAHRIZAN B. MOHD RAZALI<br />

3.<br />

MUHAMMAD KAHAIRI B. SAAD<br />

MOHAMAD KHAIRUL RIJAL B.<br />

MOHAMAD HILMI<br />

PSIS<br />

KEY BORROWING SYS-<br />

TEM<br />

4.<br />

SHAHRIZAN B. MOHD RAZALI<br />

MOHAMAD HAZIQ FIKRI B.<br />

ZULKEFLI<br />

ILMI B. MOHD ARIFFIN<br />

PSIS<br />

ROBOTIC PROGRAM-<br />

MING LANGUAGE ED-<br />

UCATION KIT<br />

MEJ. (K) MOHD NOOR BIN<br />

SHAHUDIN<br />

5.<br />

MOHD YUSAINI BIN MO-<br />

HAMED ALI<br />

NORAZURA BINTI MOHD NOR<br />

LENNY ESMA BINTI TOMADI<br />

NOOR LIZA BINTI RAMLI<br />

PTSB<br />

SPEAKS HYBRID PTSB<br />

THE 4TH WORLD<br />

INVENTION INNO-<br />

VATION CONTEST<br />

(WIC) 2018<br />

SEOUL,<br />

KOREA<br />

6.<br />

MEJ. (K) MOHD NOOR BIN<br />

SHAHUDIN<br />

NOOR LIZA BINTI RAMLI<br />

PTSB<br />

DECOMP-PRO<br />

NORAZURA BINTI MOHD NOR<br />

NOOR LIZA BINTI RAMLI<br />

7.<br />

SYAZWAN ISKANDAR BIN<br />

SAARI<br />

PTSB<br />

SECRET NO.2C<br />

SAARI BIN YAZID<br />

NORASHIKIN BINTI MD RADZI<br />

8.<br />

MASLINA BINTI SULEIMAN<br />

PTSB<br />

PORTABLE LAKE BIN<br />

AIZURA BINTI ABU BAKAR


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Antarabangsa<br />

BIL NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

9.<br />

SAIFUL BAKTIAR MASDUKI<br />

AFZANIZAM ALIAS<br />

PMS<br />

10. AFZANIZAM ALIAS PMS<br />

THE POTENTIAL USE OF<br />

MOBILE APPLICATION<br />

IN ENTREPRENEURIAL<br />

TEACHING<br />

DWI OPERATIONAL<br />

MULTIPLE CONTROL<br />

SYSTEM FOR HOME<br />

ELECTRICAL APPLIANCE<br />

FOR ELDERLY AND<br />

DISABLE PEOPLE<br />

THE 2ND INTERNA-<br />

TIONAL INDONESIA<br />

-MALAYSIA- THAI-<br />

LAND SYMPOSIUM<br />

ON INNOVATION<br />

AND CREATIVITY<br />

(IMIT SIC2018)<br />

UNIVERSITAS<br />

RIAU,<br />

INDONESIA<br />

DR.SETIAWAN BIN HARDONO<br />

11.<br />

MOHAMAD ZAMRI BIN MU-<br />

HAMAD<br />

RAFIDAH BINTI SUIB<br />

DR.HAIRI BIN ABDULLAH<br />

HASHIM<br />

JPPKK<br />

STUDENT CREATIVE<br />

ARCHITECTURE PRO-<br />

JECT EXCHANGE<br />

(SCAPE)<br />

INTERNATIONAL<br />

INVENTION, INNO-<br />

VATION & DESIGN<br />

(IIID 2018)<br />

UNIVERSITI<br />

TEKNOLOGI<br />

MARA<br />

12.<br />

NUR FARHANA BINTI MUSTA-<br />

HIDIN<br />

ZAHARILAH ABDUL KADIR<br />

KK JELEBU<br />

RAYYAN RAYNA COL-<br />

OURFUL DOUGH<br />

(RRCD)<br />

13.<br />

NUR FARHANA BINTI<br />

MUSTAHIDIN<br />

ZAHARILAH ABDUL KADIR<br />

KK JELEBU<br />

KPV FABRIC PUZZLE<br />

(KPV FP)<br />

14.<br />

15.<br />

NUR FARHANA BINTI MUSTA-<br />

HIDIN<br />

ZAHARILAH ABDUL KADIR<br />

NUR FARHANA BINTI MUSTA-<br />

HIDIN<br />

ZAHARILAH ABDUL KADIR<br />

KK JELEBU<br />

KK JELEBU<br />

RAYYAN SOFT BALL<br />

(RSB)<br />

RAYYAN RAYNA I LIKE<br />

TO MOVE IT<br />

INTERNATIONAL<br />

INVENTION, INNO-<br />

VATION & DESIGN<br />

(IIID 2018)<br />

UNIVERSITI<br />

TEKNOLOGI<br />

MARA<br />

16.<br />

NUR FARHANA BINTI MUSTA-<br />

HIDIN<br />

ZAHARILAH ABDUL KADIR<br />

KK JELEBU<br />

KPV FABRIC PUZZLE<br />

17.<br />

IR. DR. NOORAZIZI BIN MOHD<br />

SAMSUDDIN<br />

DR. FARAZIAH BINTI HASSAN<br />

PNS<br />

HIGH PERFORMANCE<br />

SURGICAL DRILL BIT<br />

(OR+HO-DRILL)


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Antarabangsa<br />

BIL NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

18. HASNIDA BINTI IBRAHIM PMJB JUDEN (Jubah Moden)<br />

19.<br />

DR. NUR AZLINA BINTI MO-<br />

HAMED MOKMIN<br />

JASNI MD YUSOFF<br />

SYAMSIAH HUSSIN<br />

PBU<br />

CRISTAL (CASE-BASED<br />

REASONING INTELLI-<br />

GENT SYSTEM TUTOR-<br />

ING FOR ALGEBRA<br />

LEARNING)<br />

INTERNATIONAL<br />

INVENTION, INNO-<br />

VATION & DESIGN<br />

(IIID 2018)<br />

UNIVERSITI<br />

TEKNOLOGI<br />

MARA<br />

EN. ABDUL RAZAK BIN WARI<br />

20.<br />

NURIN NADIAH BT. MOHD HARIS<br />

AINUR SHAZREEN BINTI ZAMBERI<br />

PMM<br />

RENDANG COOKIES<br />

MUHAMUSFIRA BINTI HASHIM<br />

HASYIREEN BINTI ABDUL HALIM<br />

21.<br />

FARIDAH BINTI CHE IN<br />

ERITA MAZWIN BINTI DATUK<br />

MAZLAN<br />

PMK<br />

INOVASI USAHAWAN<br />

RIA<br />

22.<br />

ILYA BINTI ISMAIL<br />

NOR HANA BINTI MOHD SALLEH<br />

NORANIZAH BINTI SARBANI<br />

PSA<br />

MESIN GEDEGANG<br />

KITAR SEMULA<br />

23.<br />

IR NIK AHMAD FARIS BIN NIK AB-<br />

DULLAH<br />

AZORA BINTI JAAFAR<br />

SHAHIRA BT. SHARIZAL<br />

MUNIRAH ASILAH BT. MUHAM-<br />

MAD ASRI<br />

MUHAMMAD AIMAN BIN<br />

MANSOR<br />

POLIMAS<br />

EFFECT ADDITION OF<br />

PADDY STRAW POW-<br />

DER ON LDPE AND<br />

HDPE<br />

INTERNATIONAL<br />

INVENTION, INNO-<br />

VATION & DESIGN<br />

(IIID 2018)<br />

UNIVERSITI<br />

TEKNOLOGI<br />

MARA<br />

MUHD. ZARIF ZUFAIRI BIN NIZAM<br />

RIDUAN BIN ZAKARIA<br />

24.<br />

MOHAMAD ZAKI BIN OTHMAN<br />

MOHAMMAD SAKKIL BIN ABDUL<br />

HALIM<br />

AFIQ HAMZAH BIN SYAHARUDIN<br />

MOHAMAD ADAM BIN MOHAM-<br />

AD SOBRI<br />

MUHAMAD NABIL BIN ROSLAN<br />

POLIMAS<br />

STINGLESS BEE HONEY<br />

COMMERCIALIZATION<br />

USING SPECIAL CUP<br />

(JP)


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Antarabangsa<br />

BIL NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

HAZARIAH BINTI KARSAHID<br />

NOORHANEYZA BT MAT<br />

NOOR<br />

SITI ZALIHA BT OMAR @ OTH-<br />

MAN<br />

25.<br />

LILIS SERI YANA BT SIRUN<br />

MAZIHARITA BT MOHAMOOD<br />

HASNI BT HASHIM<br />

DR AZIAM BT MUSTAFA<br />

PSA<br />

MY ASSESSMENT<br />

CHECKER (MAC V2)<br />

INTERNATIONAL<br />

INVENTION, INNO-<br />

VATION & DESIGN<br />

(IIID 2018)<br />

UNIVERSITI<br />

TEKNOLOGI<br />

MARA<br />

TUTY BT KAMIS<br />

DR. MOHAMAD SIRI BIN MUS-<br />

LIMIN<br />

SITI NURZAIDAH BT ZAIFULNI-<br />

ZAM<br />

26.<br />

RAHMAT BIN OMAR<br />

KASLIA BINTI KASIRAN<br />

MAHANOM BINTI ISMAIL<br />

KK KUALA<br />

LANGAT<br />

AGV-01<br />

8th ISLAMIC INNO-<br />

VATION EXPOSI-<br />

TION 2018 (I-<br />

INOVA’18)<br />

UNIVERSITI<br />

TEKNOLOGI<br />

MARA<br />

27.<br />

UMMU HANI BINTI YUSOF<br />

DR RAZUWAN AB. RASHID<br />

SITI ZUBAIDAH IBRAHIM<br />

PROF. MADYA DR. SAIFUL<br />

BAHRI MOHAMED<br />

MOHD FAZRY BIN A. RAHMAN<br />

KK SELAYANG<br />

IMMERSIVE NET-<br />

WORKED GAME OF<br />

LONG POLE (ING-LP)<br />

INTERNATIONAL<br />

INVENTION, INNO-<br />

VATION & TECH-<br />

NOLOGY EXHIBI-<br />

TION (ITEX)<br />

KUALA<br />

LUMPUR<br />

28. AHMAD AFANDI BIN ABD KHALIL PPD<br />

SPORT ROBOT (ROBOT<br />

SUMO)<br />

ALL MALAYSIA FSI<br />

& WORLD ROBOT<br />

SUMO TOURNA-<br />

MENT 2018<br />

PERDA,<br />

PULAU<br />

PINANG<br />

29.<br />

30.<br />

MOHD NUR YASSIEEN BIN<br />

MAT ZAKI<br />

REDZA IESKANDAAR BIN<br />

MASIMAN<br />

KHODZIRAH BINTI AHMAD<br />

RAFIZAH BINTI DAUD<br />

MOHD ZAID BIN ISMAIL<br />

KK PADANG<br />

TERAP<br />

PSAS<br />

EZ TESTER<br />

SUPERB HUFFAZ<br />

INTERNATIONAL<br />

ENGINEERING IN-<br />

VENTION & INNO-<br />

VATION EXHIBI-<br />

TION<br />

(I-ENVEX 2018)<br />

UNIVERSITI<br />

UTARA<br />

MALAYSIA<br />

MOHD KHIR JOHARI BIN ABAS


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Antarabangsa<br />

BIL NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

31.<br />

DR. MOHD ISA BIN JAFFAR<br />

KARTINI BINTI KAMARUL-<br />

ZAMAN<br />

ZAZALLI BIN LAZIN<br />

KK SEGAMAT<br />

GREEN-TECH GEOPOL-<br />

YMER COMPOSITE<br />

FLOOR PANEL<br />

<br />

MOHD HASLAN BIN SAM-<br />

SUDDIN<br />

32.<br />

MOHD ZAKI BIN ABDUL<br />

MANAP<br />

MOHD KAMARUL ARIFFIN B<br />

SALAUDIN<br />

SUZILAWATI BT IBERAHIM<br />

MUHAMMAD NORAZRI SAR-<br />

UFIDIN<br />

MUHAMMAD GHAZALI BIN<br />

BAKAR<br />

KK KEPALA<br />

BATAS<br />

ANT CAR & CHILD<br />

ALERT<br />

INTERNATIONAL<br />

ENGINEERING IN-<br />

VENTION & INNO-<br />

VATION EXHIBI-<br />

TION<br />

(I-ENVEX 2018)<br />

UNIVERSITI<br />

UTARA<br />

MALAYSIA<br />

AHMAD AZRAAI ABD AZIZ<br />

33.<br />

MAIZATUL AKMAL MOHAM-<br />

AD LOTHEFI<br />

PTSS<br />

KOKONEOS BOARD<br />

NOR RASHIDAH AZEMI<br />

SAFIZA MOHD ZAKI<br />

NUR ISMALINA HARIS,<br />

NURISAH WAHAB<br />

MOHD ZUBIR YAHAYA<br />

MOHD ZAID BIN ISMAIL<br />

UNIVERSITI<br />

34.<br />

MOHD SYAHNAN MD ZAIN<br />

PSAS SUPERB HUFFAZ I-CIPTA 2018<br />

TEKNOLOGI<br />

MOHD KHIR JOHARI BIN ABAS<br />

MARA<br />

35. AHMAD AFANDI BIN ABD KHALIL PPD<br />

SPORT ROBOT (ROBOT<br />

SUMO)<br />

IIUM ROBOTICS<br />

COMPETITION<br />

2018<br />

UNIVERSITI<br />

ISLAM AN-<br />

TARABANGSA<br />

36.<br />

FIRDAUS BIN MOHAMED SA-<br />

HID<br />

KOH FOO HIN<br />

PTSB<br />

PTSB MECHATRONIC<br />

KIT<br />

INTERNATIONAL<br />

EUREKA INNOVA-<br />

TION EXHIBITION<br />

2018 (I-EIE2018)<br />

UNIVERSITI<br />

KUALA<br />

LUMPUR


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Antarabangsa<br />

BIL NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

37.<br />

NORASLIZA BINTI ABU BA-<br />

KAR<br />

MOHAMMAD AZWAN BIN<br />

JA'AFAR<br />

AAINNA RAHAYU BINTI<br />

MOHD YUSOF<br />

KK RAUB<br />

SILENT PATTERN<br />

GARMEN<br />

INTERNATIONAL<br />

INNOVATIVE &<br />

CREATIVE EVOLU-<br />

TION COMPETI-<br />

TION 2018 (i-<br />

Createvo2018)<br />

POLITEKNIK<br />

IBRAHIM<br />

SULTAN<br />

NORSUHAILIZAH SAZALI<br />

KAMRAN BIN KAMARUDDIN<br />

38.<br />

39.<br />

HADRIZUL MUSLIMIN BIN<br />

MUNAWIR<br />

SITTI HAJAR BTE ABU BAKAR<br />

PATRICA ANAK SETIA<br />

MUHAMMAD ASRI BIN BATLI<br />

MOHD FIRDAUS MUSTAKIM<br />

BIN YAHYA<br />

ABDUL HASNAL BIN ABDUL-<br />

LAH<br />

PSS<br />

PMM<br />

CORN SHREDDER<br />

MUSCARID (ALAT<br />

PEMBASMI LALAT)<br />

INTERNATIONAL<br />

INNOVATIVE &<br />

CREATIVE EVOLU-<br />

TION COMPETI-<br />

TION 2018 (i-<br />

Createvo2018)<br />

POLITEKNIK<br />

IBRAHIM<br />

SULTAN<br />

40.<br />

GUNADEVI K. JEEVI SUBRA-<br />

MANIAM<br />

HEMA MUNIANDY POR-<br />

TORAJO<br />

FATHIMAH PATHMA ABDUL-<br />

LAH<br />

PSAS<br />

THE OUTCOME OF US-<br />

ING EDUCATIONAL<br />

ELECTRONIC BOARD<br />

GAME ON THE STU-<br />

DENTS' OF POLYTECH-<br />

NICS ACHIEVEMENT IN<br />

ORAL COMMUNICA-<br />

TION SKILLS IN CLASS-<br />

ROOMS<br />

41. RAFIDAH BINTI AB RAHMAN PMS SMART AGRO DRONE<br />

INTERNATIONAL<br />

INVENTION & IN-<br />

NOVATIVE COMPE-<br />

TITION (InIIC SE-<br />

RIES 1/2018)<br />

KUALA<br />

LUMPUR<br />

MOHD NEZUAN BIN OTH-<br />

MAN<br />

42.<br />

AHMAD NASHARUDDIN BIN<br />

A. RASHID<br />

MOHD ALY RAJAIE BIN<br />

HALIM<br />

PMK<br />

DC SUPPLY WIRING<br />

TRAINER<br />

43.<br />

NURUL ZAKIAH BT. KASNUN<br />

AMIRAH MARDHIAH BT. MU-<br />

HAMMAD KAMAL<br />

NUR AFIQAH FARINA BT. JAIS<br />

NUR AFIQAH SYAZA BT. FAZIL<br />

PSIS<br />

AR ANIMALES APPLI-<br />

CATION<br />

INTERNATIONAL<br />

RESEARCH INNO-<br />

VATION INVEN-<br />

TION SOLUTION<br />

EXPOSITION<br />

[IRIISE] 2018<br />

UNIVERSITI<br />

MALAYA


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Antarabangsa<br />

BIL NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

NURUL AIN BT. AMIR ADLI<br />

44.<br />

45.<br />

UMAHSRI A/P MURUGAN<br />

NURAZIZIAH B. ABU SAMAH<br />

AMIRAH NADHIRAH BT. KAM-<br />

ARUZAMAN<br />

MOHD HYRUL B. ABU KARIM<br />

SHAHRIZAL B. AHMAD SELO<br />

PSIS<br />

PSIS<br />

SAND E-LEARNING<br />

APPS<br />

RS TABLE MAT<br />

INTERNATIONAL<br />

RESEARCH INNO-<br />

VATION INVEN-<br />

TION SOLUTION<br />

EXPOSITION<br />

[IRIISE] 2018<br />

UNIVERSITI<br />

MALAYA<br />

ADZRINA BINTI AMAN<br />

46.<br />

MUHAMMAD SAIFUL BIN<br />

HUSSIN<br />

MOHAMAD FAKHRUL HAZIQ<br />

BIN MD IZAM KHIR<br />

PMJ<br />

SMART AND SAFETY<br />

HELMET (SS HELMET)<br />

MUHAMMAD HAFIZUDDIN<br />

BIN IBRAHIM<br />

DR. RADZUWAN BIN AB RA-<br />

SHID<br />

47.<br />

DR. SAIFUL BAHRI MOHAMED<br />

MOHD FAZRY BIN A. RAHMAN<br />

KK SHAH<br />

ALAM<br />

VIRTUAL SPEAKING<br />

BUDDY 4.0<br />

DR. SYADIAH NOR WAN<br />

SHAMSUDDIN<br />

48<br />

AYU WIRDAWATI BINTI PO'A<br />

MUHAMMAD MUZAKKIR B.<br />

ABD RAZAK<br />

MUHAMMAD HAZIQ AMIN B.<br />

JASMI<br />

PMM<br />

C-CHANNEL TRUSSES<br />

HOLDER<br />

MALAYSIA<br />

TECHNOLOGY<br />

EXPO (MTE 2018)<br />

KUALA<br />

LUMPUR<br />

ZAIRUL B. ZAINAL<br />

NURSYAMANI BT KAMBALI<br />

UMI KALTHOM BINTI ABDUL-<br />

LAH<br />

49.<br />

NOR ZARINA BINTI PITDIN<br />

TUTY BINTI KAMIS<br />

MAZIHARITA BINTI MO-<br />

HAMOOD<br />

PSA<br />

V THE 2 IN 1 ECO-<br />

FRIENDLY SHOES<br />

JULIANTI BINTI SAMSUDIN


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Antarabangsa<br />

BIL NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

50.<br />

DR. RADZUWAN BIN AB RASHID<br />

UMMU HANI YUSOF<br />

SITI ZUBAIDAH IBRAHIM<br />

MOHD FAZRY BIN A. RAHMAN<br />

KK<br />

SELAYANG<br />

IMMERSIVE NET-<br />

WORKED GAME OF<br />

LONG POLE<br />

MINGGU<br />

PENYELIDIKAN DAN<br />

INOVASI (MPI 2018)<br />

KUALA<br />

TERENGGANU<br />

MEJ. (K) MOHD NOOR BIN SHA-<br />

HUDIN<br />

51.<br />

52.<br />

53.<br />

MOHD YUSAINI BIN MOHAMED<br />

ALI<br />

NORAZURA BINTI MOHD NOR<br />

LENNY ESMA BINTI TOMADI<br />

NOOR LIZA BINTI RAMLI<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

FIRDAUS BIN MOHAMED SAHID<br />

KOH FOO HIN<br />

FIRDAUS BIN MOHAMED SAHID<br />

FADZILAH BINTI KAMARUDIN<br />

PTSB<br />

PTSB<br />

PTSB<br />

SPEAKS HYBRID PTSB<br />

PTSB MECHATRONIC<br />

KIT<br />

PTSB HYBRID ROBOT<br />

SIRIM INVENTION,<br />

INNOVATION &<br />

TECHNOLOGY EXPO<br />

2018 (SI2TE 2018)<br />

STANDARD<br />

AND INDUSTRI-<br />

AL RESEARCH<br />

INSTITUTE OF<br />

MALAYSIA<br />

(SIRIM),<br />

KULIM<br />

<br />

RAHANITA BINTI ABD. RAHMAN<br />

54.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

KHAIRUL ANUAR BIN AZIZ<br />

NUR ADILAH BINTI ABDUL<br />

HALIM<br />

NUR AFIQAH BINTI ABDUL<br />

HALIM<br />

MUHAMMAD ADIL AFIQ BIN<br />

ABDUL HALIM<br />

KOLEJ<br />

KOMUNITI<br />

SIK<br />

SAMBALICIOUS<br />

THE 4TH INTERNA-<br />

TIONAL INNOVATION,<br />

DESIGN AND ARTICU-<br />

LATION ( i-IDeA )<br />

2018<br />

UNIVERSITI<br />

TEKNOLOGI<br />

MARA<br />

<br />

UMMU HANI BINTI YUSOF<br />

55.<br />

<br />

<br />

<br />

DR RAZUWAN AB. RASHID<br />

SITI ZUBAIDAH IBRAHIM<br />

PROF. MADYA DR. SAIFUL BAH-<br />

RI MOHAMED<br />

KK<br />

SELAYANG<br />

IMMERSIVE NET-<br />

WORKED GAME OF<br />

LONG POLE (ING-LP)<br />

<br />

MOHD FAZRY BIN A. RAHMAN<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

HAZARIAH BINTI KARSAHID<br />

NOORHANEYZA BT MAT NOOR<br />

SITI ZALIHA BT OMAR @ OTH-<br />

MAN<br />

LILIS SERI YANA BT SIRUN<br />

MY ASSESSMENT<br />

29TH INTERNATIONAL<br />

INVENTION, INNOVA-<br />

TION & TECHNOLOGY<br />

EXHIBITION 2018<br />

(ITEX 2018)<br />

KUALA<br />

LUMPUR<br />

56.<br />

<br />

MAZIHARITA BT MOHAMOOD<br />

PSA<br />

CHECKER<br />

<br />

HASNI BT HASHIM<br />

(MAC V2)<br />

<br />

DR AZIAM BT MUSTAFA<br />

<br />

TUTY BT KAMIS<br />

<br />

DR. MOHAMAD SIRI BIN MUS-<br />

LIMIN


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

1.<br />

DR SHARIFAH NURULHUDA<br />

BINTI TUAN MOHD YASIN<br />

MASTURA BINTI RAMLI<br />

HAIRI BIN ALIAS<br />

PSMZA<br />

e-DOKTOR RIMBA<br />

UniSZA CARNIVAL<br />

ON E-LEARNING<br />

(UniCEL 2018)<br />

UNIVERSITI<br />

SULTAN<br />

MIZAN ZAINAL<br />

ABIDIN<br />

2<br />

MAT SAZILIN BIN AYUB<br />

SYILAWATI BINTI ZAKARNA<br />

KK BESUT<br />

EASY HIGH FIDELITY<br />

MULTI AMPLIFIER AD-<br />

JUSTMENT AND MONI-<br />

TORING SYSTEM FOR<br />

DIPLOMA IN 3D ANI-<br />

MATION<br />

3<br />

MAT SAZILIN BIN AYUB<br />

SYILAWATI BINTI ZAKARNA<br />

KK BESUT<br />

MINI HIGH FIDELITY<br />

AUDIO MIXER ADAP-<br />

TOR FOR TEACHER<br />

MOHD MOHADIR BIN HARUN<br />

4<br />

KHAIRUL ASHIKHIN BINTI AB-<br />

DULLAH SUHAIMI<br />

MOHAMAD HAPIZ BIN ABDUL<br />

RAHMAN<br />

KK<br />

CHENDEROH<br />

PENGHASILAN INSTANT<br />

PASTE MASAK LEMAK<br />

TEMPOYAK<br />

5<br />

6<br />

NORLIZAWATI BT HASHIM<br />

NORHAFINAS BT ABD LATIB<br />

NOR HALINA BT NOORDIN<br />

NORAIN BINTI MD KHAMIJAH<br />

ZUBIR ASADI BIN MOHAMAD<br />

MASLINA BINTI ABD RAHIM<br />

KK GERIK<br />

KK HULU<br />

SELANGOR<br />

LADDER CASH BOOK<br />

GAME 2.0<br />

MySK<br />

PERTANDINGAN<br />

INOVASI PEN-<br />

SYARAH TVET 2018<br />

(PERISA 2018)<br />

KOLEJ<br />

KOMUNITI<br />

SEGAMAT 2<br />

7<br />

NANTINI A/P ANPALAKAN<br />

AZLILAWATI BINTI ISHAK<br />

KK KLANG<br />

WebD Fun Book<br />

NURUL NADIAH BINTI TUKIRIN<br />

8<br />

SHAHEELA BINTI ABU BAKAR<br />

KHAIRUL ZULFAQAR BIN<br />

MOHD SALIM<br />

KK KLUANG<br />

CC SISWA<br />

9<br />

MUHAMMAD FIRDAUS BIN<br />

HARUN<br />

KASWATI BINTI SALLEH<br />

MOHAMAD SHABUDIN BIN<br />

MOHAMAD NOR<br />

KK KUALA<br />

LANGAT<br />

LAS@K


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

SUZANNA BINTI SAMSUDIN<br />

10<br />

NOR ADILA HANIM BINTI AB<br />

KADIR<br />

KK KUALA<br />

PILAH<br />

APLIKASI ANDROID -<br />

LITAR ELEKTRONIK<br />

NOORUL 'AIN BINTI MD SHAR-<br />

11<br />

ANALIZA SURIA BINTI MOHD<br />

YUSOF<br />

JASNI BINTI RASUL<br />

KK KUALA<br />

TERENGGANU<br />

MULTIPURPOSE<br />

APRON<br />

12<br />

SITI NADIA BINTI MUHAM-<br />

MAD SAMSUDDIN<br />

LIEW FOONG CHING<br />

KK KUCHING<br />

ARCHREV<br />

MOHD AMIRUL BIN RAMLAN<br />

13<br />

KHAIRUL FEKRY BIN ABD. RAH-<br />

MAN<br />

KK LEDANG<br />

ENGINE STARTER SYS-<br />

TEM MONITORING<br />

MOHD SAFUAN BIN OMAR<br />

14<br />

15<br />

ZARINA BINTI SAMIN<br />

NUR ANGRIANI BINTI NURJA<br />

KHAIRUL AIZAL BIN OSMAN<br />

SITI HAZWANI BINTI ROSLI<br />

RAZZATUL IZA ZURITA BINTI<br />

RASALLI<br />

KK LEDANG<br />

KK LEDANG<br />

PERSONAL SOLVING<br />

CARD<br />

SISTEM PROBIZ<br />

PERTANDINGAN<br />

INOVASI PEN-<br />

SYARAH TVET 2018<br />

(PERISA 2018)<br />

KOLEJ<br />

KOMUNITI<br />

SEGAMAT 2<br />

RIZARINA BINTI EKHWAN<br />

16<br />

FARAH ADILA BINTI SABRI<br />

NURULIZZAH IDRIS<br />

DR. NAZIRAH BINTI MOHAM-<br />

AD ABDULLAH<br />

KK MUAR<br />

E-DBAP (DATABASE<br />

DAN BORANG ANALISA<br />

PELANGGAN)<br />

CHE ZAKIYAH BINTI ZAINON<br />

17<br />

HAIRUL ANUAR BIN MASROL<br />

AKHMAL KHALIS BINTI MO-<br />

HAMAD ISA<br />

KK PASIR<br />

GUDANG<br />

IT GLO APPS<br />

18<br />

MAHADI BIN SUDIN,<br />

HASLIZAWATI BINTI JAAFAR<br />

ABDUL AZIM BIN YUSOF<br />

KK REMBAU<br />

CORN SILK REMOVAL<br />

MACHINE 2.0<br />

19<br />

RIDZUAN BIN KHALID<br />

NOR FADZILAH BINTI YAACOB<br />

<br />

ALI JALAL BIN MOHD HAT-<br />

KK ROMPIN<br />

APLIKASI ANDROID -<br />

FRONT OFFICE A PRAC-<br />

TICAL GUIDE<br />

20<br />

NOR RUSLI BIN ABU BAKAR<br />

<br />

MUHAMAD BUKHARI BIN<br />

KK SABAK<br />

BERNAM<br />

VR2AR@CC


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

21<br />

NORHAZLINA BINTI SAHARI<br />

<br />

NORHAFIZAI BINTI MD NOR<br />

KK SEGAMAT 2<br />

PERSPECTIVE TOOLS<br />

KIT<br />

NURZAIMA BINTI MAHMOD<br />

22<br />

SITI FATIMAH BINTI PATKAR<br />

<br />

AMIER HAFIZUN BIN AB<br />

RASHID<br />

KK SEGAMAT 2<br />

TRUNKING ANGLE<br />

RULER (TAR)<br />

HJ ZALI BIN HJ WAHIL<br />

23<br />

AHMAD FARIZ BIN FAUZI<br />

KK SEGAMAT 2<br />

SWILAC EDU KIT<br />

AHMAD BIN ABU SAMAH<br />

24<br />

NORZAHIRAH BINTI ZAINUD-<br />

DIN<br />

DR. SHARIFAH NADIYAH BT<br />

RAZALI<br />

KK SELANDAR<br />

FIND YOUR LECTURER<br />

(FYL)<br />

25<br />

26<br />

RAHANITA BINTI ABD. RAH-<br />

MAN;<br />

DR. REEZLIN BIN ABD. RAH-<br />

MAN<br />

NAJMIAH BINTI ABDULLAH<br />

ROAZAM BIN AHMAD<br />

AZIZOL BIN DURALIM<br />

KK SIK<br />

KK SUNGAI<br />

PETANI<br />

CHEMRO KIT<br />

SISTEM PENGESANAN<br />

PERGERAKAN KA-<br />

KITANGAN BERSEPADU<br />

(EPADU)<br />

PERTANDINGAN<br />

INOVASI PEN-<br />

SYARAH TVET 2018<br />

(PERISA 2018)<br />

KOLEJ<br />

KOMUNITI<br />

SEGAMAT 2<br />

YUFIZA MOHD YUSOF<br />

27<br />

MOHD FARED BIN MOHD<br />

ARSYAD<br />

KK SUNGAI<br />

SIPUT<br />

MULTIPURPOSE STAND<br />

PISTON (MSP)<br />

SHAHRIL NIZAM BIN. RAMLI<br />

28<br />

IMRAN AFFANDI BIN BAKI<br />

MOHD ZAMRI BIN RAHAMAN<br />

KK TAMPIN<br />

IZ-MOINA CULTURE<br />

29<br />

SITI AMINAH BINTI MOHD<br />

LAZIM<br />

JALILAH BINTI ALI<br />

KK TAMPIN<br />

JAMU CEWEK<br />

SHARIDA BINTI BAHARUDIN<br />

30<br />

MOHD ISMAIL BIN MOHAM-<br />

MAD LITAK<br />

MUHAMMAD SHAZWAN BIN<br />

KK TANGGA<br />

BATU<br />

DOUBLE TRANSOM<br />

( PEPAT BERGANDA)


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

31<br />

SITI ZURAIFA BINTI MD SAH<br />

SHAHRUN NAZIDA BINTI SAL-<br />

LEH<br />

SURIANI NASUTION BINTI<br />

PMK<br />

COURSEWARE WATER<br />

SUPPLY AND WASTE<br />

WATER ENGINEERING<br />

E-LEARNING (WWEEL)<br />

NOOR AZIRA BINTI SAWAL<br />

32<br />

HILMUN BINTI MOHAMED<br />

ROSLEZAYTI BINTI AJEH<br />

PMK<br />

REALAUDIT KIT<br />

33<br />

KRISHNAMOORTHY A/L GO-<br />

VINDARAJALU<br />

CHANDRAN A/L MARUTHAN<br />

ZAHIDI BIN ZAMZURI<br />

PMK<br />

THREE PHASE GENERA-<br />

TOR TRAINER<br />

34 NORLYDAH BINTI OTHMAN LATPI PMK ENGINEERING SURVEY<br />

HILMUN BINTI MOHAMED<br />

35<br />

MASLIZA IDANI BINTI<br />

MAHMOOD<br />

<br />

NURUL MULIA BINTI ISMAIL<br />

PMK<br />

BUKU LOG KEWANGAN<br />

36<br />

37<br />

SITI HARNI BINTI ZAINAL<br />

SARINAH BINTI ALI<br />

ERITA MAZWIN BINTI<br />

MAIZATUL AKMAM BINTI IS-<br />

MAIL<br />

FAIZATUSSAI'DAH BINTI<br />

MEAN<br />

<br />

MAIZATUL AKHMAR BINTI<br />

PMK<br />

POLITEKNIK<br />

MERSING<br />

ENVIRO CSS<br />

LET'S PLAY: SECURITY<br />

BASICS AND IT PROFES-<br />

SIONAL<br />

PERTANDINGAN<br />

INOVASI PEN-<br />

SYARAH TVET 2018<br />

(PERISA 2018)<br />

KOLEJ<br />

KOMUNITI<br />

SEGAMAT 2<br />

38<br />

NUR SHAHIRAH BINTI MAT<br />

SHARF<br />

SUHAINI BINTI IBRAHIM<br />

NUR SHAFINDA WANI BINTI<br />

SHAIKH AZMEE<br />

PMS<br />

KEBERKESANAN<br />

PENGGUNAAN VIS-KIT<br />

SEBAGAI BAHAN BAN-<br />

TU MENGAJAR BAGI<br />

KURSUS DTM6014 VISI-<br />

TOR INTERPRETATION<br />

39<br />

NUR ADLINA BINTI MOHD RA-<br />

NI<br />

<br />

MUHAMMAD RIDZUAN BIN<br />

IDRIS;<br />

PMSZA<br />

IOT_S4VIP'S<br />

LEONG KOK SENG;<br />

MUHAMMAD ZAKI BIN YAHA-<br />

40 YA<br />

PTSN<br />

<br />

DEWI NILAM RUPA'A BINTI<br />

RAZALI<br />

GRADUATES POOL<br />

(G-POOL) - AN ONLINE<br />

MALAYSIAN POLYTECH-<br />

NICS GRADUATES CAT-<br />

ALOGUE


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

NURUL SAFEZA BINTI ABD<br />

HAJIS<br />

DANNY ESUN<br />

41<br />

SITI ZARINA BINTI HASSAN<br />

NOR AZLINA BINTI ABDULLAH<br />

KHAIRIN MUAZZAM BIN<br />

JAMRY<br />

PSS<br />

BEBOLA AMPAS<br />

KELAPA SEJUK BEKU<br />

AIDIL HIDAYAT BINTI HAS-<br />

SANUR<br />

42<br />

NOR ASMIZA BINTI ZAINUDI<br />

ZURAIDA BINTI MOHAMAD<br />

NIZAR<br />

KK BANDAR<br />

DARULAMAN<br />

SKETCH FLIP<br />

3rd INNOVATION<br />

COMPETITION<br />

(INNOCOM)<br />

POLITEKNIK<br />

TUANKU SYED<br />

SIRAJUDDIN<br />

AZLINA BINTI HASSAN<br />

43<br />

FAIZATULHAIDA BINTI MD ISA<br />

MUHAMMAD SUJAIRI BIN<br />

YUSOF<br />

PTSB<br />

PRINCIPLE OF MO-<br />

MENTS KIT<br />

MOHD SYUKOR BIN CHE<br />

OMAR<br />

44<br />

ROSALINDA BINTI ARIFFIN<br />

NOOR FARAHAH BINTI HARUN<br />

LTA @KK<br />

LANGKAWI<br />

INSPECTION AIDS<br />

45<br />

NOOROLPADZILAH BT MO-<br />

HAMED ZAN<br />

MUHAMMAD AZAMAUDDIN<br />

MOHD ZAFFALI<br />

PUO<br />

PAPER RECYCLE VEND-<br />

ING MACHINE<br />

MUHAMMAD AZRI B<br />

NASRUDIN<br />

46<br />

NUR KAMALIAH BINTI ISMAIL<br />

<br />

TAN KIM LOONG<br />

MUHAMMAD FAIZ BIN AH-<br />

MAD FIZAL<br />

PUO<br />

WIRELESS MAIL<br />

RECEIVER<br />

7thAPPRENTICE IN-<br />

NOVATION RE-<br />

SEARCH EXHIBITION<br />

(AIREX) 2018<br />

UNIVERSITI<br />

KUALA<br />

LUMPUR<br />

AMINAH BIBI BINTI<br />

BAWAMOHIDDIN<br />

47<br />

TAMILARASI A/P SUB-<br />

RUMANIAM<br />

MOHANA A/P MUNIANDY<br />

PUO<br />

E-ZAKAT MANAGEMENT<br />

SYSTEM<br />

NURUL HUDA BINTI MOHD<br />

RAZID


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

48<br />

SHAHAIRUL RIZWAN BIN ALI-<br />

AS<br />

NOR HAQKIEM BIN HAMDAN<br />

DANIA BT. RIDZLON<br />

PUO<br />

MAGNIFICATION OF<br />

MULTI-AGENT BEHAV-<br />

IOR IN SIMULATION RO-<br />

BOT-SOCCER FOCUSING<br />

ON DEFENDING AGENTS<br />

7thAPPRENTICE IN-<br />

NOVATION RE-<br />

SEARCH EXHIBITION<br />

(AIREX) 2018<br />

UNIVERSITI<br />

KUALA<br />

LUMPUR<br />

49<br />

50<br />

MOHAMMAD RIDHWAN BIN<br />

NORDIN<br />

RASIDI HAZMAN BIN ABDUL<br />

HAMID<br />

MOHD HANIF BIN<br />

KHAIRUDDIN<br />

KAFIZA AHMAD KAMA-<br />

RUZZAMAN<br />

MOKHTAR HASHIM<br />

MOHAMED NOOR AZMAN<br />

BIDIN<br />

PPD<br />

POLISAS<br />

ORIENTEERING TRAIN-<br />

ING KIT WITH ANDROID<br />

DIBBE<br />

HYBRID AC-PV EDUCA-<br />

TIONAL TRAINER AS<br />

TEACHING AIDS<br />

BREAKTHROUGH<br />

INVENTION, INNO-<br />

VATION & DESIGN<br />

EXHIBITION<br />

(BiiDE 2018)<br />

UNIVERSITI<br />

TEKNOLOGI<br />

MARA<br />

51 RAFIZAH BINTI DAUD KK JASIN<br />

GAMIFIED E-LEARNING<br />

TO INCREASE LEARNING<br />

ENGAGEMENT (MGLEB)<br />

E-LEARNING CARNI-<br />

VAL & CONFERENCE<br />

2018 @ UTEM<br />

UNIVERSITI<br />

TEKNIKAL<br />

MELAKA<br />

52<br />

DR. SHARIFAH NURUL HIDA<br />

BINTI TUAN MOHD. YASIN<br />

DR. NUR BAHIYAH BINTI AB-<br />

DUL WAHAB<br />

YAZID ABDUL MANAF<br />

PSMZA<br />

E-DOKTOR<br />

SUNGAI:APLIKASI AUDIT<br />

LEMBANGAN SUNGAI<br />

BAGI PEMBELAJARAN<br />

BERASASKAN PROJEK<br />

(PBL)<br />

53<br />

DR. SHARIFAH NADIYAH BINTI<br />

RAZALI<br />

PROF. DR. FAAIZAH BINTI<br />

SHAH BODIN<br />

MOHD HAFIEZ BIN AHMAD<br />

KK SELANDAR<br />

ONLINE PROJECT BASED<br />

COLLABORATIVE<br />

LEARNING<br />

K-NOVASI<br />

(PENGAJARAN &<br />

PEMBELAJARAN)<br />

UNIVERSITI<br />

KEBANGSAAN<br />

MALAYSIA<br />

RABEAH BINTI MD ZAIN<br />

NORARZIANA BINTI SASUDIAN<br />

54<br />

NIK MAS ALINI BINTI<br />

BADRULDIN<br />

KK TEMERLOH<br />

SPB ONLINE VOL.2<br />

AMIERA SARYATI BINTI<br />

SADUN


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

55<br />

NOOR AZWA MOHAMED OZIR<br />

DR MOHAMAD AMIN EMBI<br />

DR MANISAH MOHD ALI<br />

DR HARWATI HASHIM<br />

KK SUNGAI<br />

SIPUT<br />

GRAMMROOM - A MO-<br />

BILE LEARNING -TO-<br />

LEARN GRAMMER<br />

MODULE FOR HEARING<br />

IMPAIRED STUDENTS<br />

K-NOVASI<br />

(PENGAJARAN &<br />

PEMBELAJARAN)<br />

UNIVERSITI<br />

KEBANGSAAN<br />

MALAYSIA<br />

56 MR QUAH WEI BOON<br />

KK SUNGAI<br />

PETANI<br />

VIRTEST plus 3D<br />

NOOR FITERI BIN ABDULLAH<br />

WAN AZIDA BT WAN ALI<br />

SUNITA BT EMBONG<br />

WAN ABDULLAH NASIR BIN<br />

WAN SUHAIMI<br />

57<br />

MOHD AFIFI BIN MOHD SARIB<br />

NOR AYU BT AWANG SIMAN<br />

PHT<br />

SMART BIN<br />

MASNISAH BT MUKHTAR<br />

WAN NORLAILI BT WAN AB-<br />

DUL MANAN<br />

AFIFATUN NADHIRAH BINTI<br />

AWANG<br />

AZHAR BIN MOHD NAWI<br />

MOHAMMAD FAIZAL BIN AH-<br />

MAD<br />

SALIMAH BT AZHARI ; MOHD<br />

AZIAN BIN HUSIN<br />

KONVENSYEN KUM-<br />

PULAN INOVATIF &<br />

KREATIF HORIZON<br />

BAHARU PERING-<br />

KAT KEBANGSAAN<br />

POLITEKNIK DAN<br />

KOLEJ KOMUNITI<br />

2018<br />

POLITEKNIK<br />

KUALA<br />

TERENGGANU<br />

58<br />

ASLAMAITULAKMA BT MO-<br />

HAMMAD<br />

MUHD FADHLULLAH BIN RA-<br />

SHID<br />

SITI MARHAINI BT MD<br />

RESADI ; NORSUZILA BT<br />

SHAFIE<br />

KK PASIR MAS<br />

SISTEM PENGURUSAN<br />

PEJABAT BERSEPADU<br />

(i-OM)<br />

MUHAMAD FIRDAUS BIN CHE<br />

AMAT<br />

MOHD AFNIZAM BIN CHE<br />

ANUAI


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

ROSWADY BIN ABDUL WAHAB<br />

MASTURA BINTI IBRAHIM<br />

ZALINAWATI BINTI MU-<br />

HAMAD<br />

<br />

ABDUL MUADZ BIN ABD.<br />

RAHIM<br />

59<br />

FATMA AZURA BINTI MAMAT<br />

JOHAR BIN ITAM ISMAIL<br />

HARIS BIN ISMAIL<br />

PSMZA<br />

MINI CNC MILLING MA-<br />

CHINE<br />

SAIFUDDIN BIN ABDUL RAH-<br />

MAN<br />

W.HAMERY ZAIMI BIN ABDUL<br />

HALIM<br />

MOHAMAD RUSLIM BIN<br />

MAMAT<br />

60<br />

MUHAMAD AZLIN BIN ISMAIL<br />

<br />

MOHD SYAMSUL ARIFF BIN<br />

GHAZALI<br />

ROSMILAWATI BINTI AB RAH-<br />

MAN<br />

SALMIAH BIN SHAHLAN<br />

<br />

MARZIAH BINTI CHE MANSOR<br />

NUR FARAHIDA BINTI TAHRIR<br />

KK BAGAN<br />

DATUK<br />

ComEduKit<br />

KONVENSYEN KUM-<br />

PULAN INOVATIF &<br />

KREATIF HORIZON<br />

BAHARU PERINGKAT<br />

KEBANGSAAN<br />

POLITEKNIK DAN<br />

KOLEJ KOMUNITI<br />

2018<br />

POLITEKNIK<br />

KUALA<br />

TERENGGANU<br />

NORHAFIZAH AKMAL BINTI<br />

SUKRI<br />

<br />

IMRAN BIN ISMAIL<br />

ZABIDI BIN SAAD<br />

NORSA'AIDAH BINTI SA'AID<br />

61<br />

NORFADLIYAH BINTI ABD HA-<br />

MID<br />

PSP<br />

INTELOPE - COCONUT<br />

PUNCH<br />

NURHASLIZA BT ROSLI<br />

RUHIL NAZNIN BT AZAMAN<br />

ZULIZUDIN BIN OTHMAN<br />

MOHAMAD HELMI YUSOFF @<br />

OTHMAN


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

LEILA BINTI ADJA RADJEMAN<br />

@ RADJIMAN<br />

NURHIDAYAH BINTI MOKH-<br />

TAR NORZILA BINTI ISHAK<br />

62<br />

NUR WAHIDA BINTI JANUDIN<br />

<br />

ROSMAWATI BINTI JAAFAR<br />

PSP<br />

THE +VE - e-KONVO<br />

WAN NUR WAHIDAH BT<br />

HASHIM<br />

NOOR HAFIZZAH BT ISMAIL<br />

<br />

IZWAN AFFENDI BIN ADNAN<br />

MOHAMAD KHIR JOHARI BIN<br />

JAMALUDIN<br />

FAIZNUR IZZATI BINTI MOHD<br />

SULAIMAN SHAH<br />

IZYAN DAYANA BINTI JONID<br />

63<br />

NUR HAYAATI BINTI ABDUL-<br />

LAH<br />

AZLINDA BINTI MOHAMAD<br />

ANIZA BINTI LATIFF<br />

NUR SYAMIMI BINTI RUSLI<br />

AHMAD KHUSAIRY HAKIIM<br />

BIN ABDUL AZIM<br />

MOHAMMAD AIZRULSHAH<br />

BIN KAMARUDDIN<br />

FAIZAL BIN MOHAMAD<br />

PMS<br />

INNOVATION EMER-<br />

GENCY SIGNBOARD<br />

(InES)<br />

KONVENSYEN KUM-<br />

PULAN INOVATIF &<br />

KREATIF HORIZON<br />

BAHARU PERINGKAT<br />

KEBANGSAAN<br />

POLITEKNIK DAN<br />

KOLEJ KOMUNITI<br />

2018<br />

POLITEKNIK<br />

KUALA<br />

TERENGGANU<br />

MOHD FADIL BIN TALIB<br />

CHE KU IHSAN BIN CHE KU<br />

ABDUL SATAR<br />

SARIAH BINTI AHMAD<br />

MUHAMAD SANI BIN BUANG-<br />

MOHD AZAM BIN MOHD<br />

DAUD<br />

ZALAIDA BINTI TALIB<br />

LIM YEE KAI<br />

64<br />

SAFIAH BINTI ABDUL RAZAK<br />

PBS<br />

LEMANG ROASTER<br />

CHE FARIDAH BINTI CHE MO-<br />

HAMAD<br />

ROSEDHILA BINTI RAMLI<br />

TAMIL MOLI A/P LOGA-<br />

NATHAN<br />

SUHANA ABD MAJID


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

NUR ISMALINA HARIS<br />

MOHD ZULFABLI BIN HASAN<br />

TS. NIK NOORZILAWATI BINTI<br />

AB RAHMAN<br />

TS. MASNIZA BINTI YUSOF<br />

65<br />

SAHRIJAN BIN AHMAD<br />

NURUL KHAIRUNNISA BINTI<br />

SU<br />

PTSS<br />

PERLIS TOURISM<br />

THROUGH AR<br />

TS. SUZILAWATI BINTI IBE-<br />

RAHIM<br />

TS. NAZERA BINTI DAN<br />

NURISAH BINTI<br />

WAHAB@ABD WAHAB<br />

TS. NORZAIDA BINTI BULAT<br />

66<br />

SYAMIMAH SALMI BINTI A.<br />

WAHAB<br />

AIZZI SYAKIR BIN ABDUL KA-<br />

DIR MOHD FAUZAN BIN MD.<br />

SARDI<br />

ASMALILA BINTI ALIAS<br />

<br />

NORANIZA BINTI MAT RASDI<br />

KK KUALA<br />

LANGAT<br />

KKKL TOUCH APPS<br />

KONVENSYEN KUM-<br />

PULAN INOVATIF &<br />

KREATIF HORIZON<br />

BAHARU PERING-<br />

KAT KEBANGSAAN<br />

POLITEKNIK DAN<br />

POLITEKNIK<br />

KUALA<br />

TERENGGANU<br />

DR LOGAISWARI INDIRAN<br />

HASNIDA IBRAHIM<br />

KOLEJ KOMUNITI<br />

2018<br />

67<br />

MARIA MOHD YATIM<br />

NOR AQILAH MOHD MANSO-<br />

RI<br />

PMJB<br />

DESTRESSO<br />

<br />

AZREEN NUR SARUDIN<br />

<br />

HANISAH ZULKEFLI<br />

EMY HAZLINDA BINTI MO-<br />

HAMMAD RIDZWAN<br />

NORHALIZA BINTI IDRIS<br />

68<br />

AZIZAH BINTI SAFIE<br />

SYAFIZA BINTI AB WAHAB<br />

ZAHIATUL HUDA BINTI MU-<br />

HAMMAD SHARIF<br />

PBU<br />

CLASS RESERVATION<br />

SYSTEM (CRS)<br />

SHAHRUL NAZMI BIN ISMAIL<br />

<br />

MOHD SHUKRI BIN ISMAIL


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

NOOR LIZA BINTI RAMLI<br />

MUHAMAD FAIRUZZAIRI BIN<br />

ABDUL HAMID<br />

NOOR AZMA BINTI ABU BA-<br />

KAR<br />

SHARIFAH YUHAYU BINTI<br />

SYED HAMID<br />

69<br />

NURUL AMIRA BINTI DIN<br />

MOHD HAFIZ BIN CHE<br />

HASHIM<br />

PTSB<br />

CATTAPA X<br />

NURHUDA BINTI ISMAIL<br />

MOHD KHAIRUL ANUAR BIN<br />

HARON<br />

MOHD AZMI HAMBALI<br />

HAMZAN BIN HARUN<br />

KONVENSYEN KUM-<br />

70<br />

MEJ. (K) MOHD NOOR BIN<br />

SHAHUDIN<br />

MOHD YUSAINI BIN MO-<br />

HAMED ALI<br />

NORAZURA BINTI MOHD NOR<br />

LENNY ESMA BINTI TOMADI<br />

<br />

NOOR LIZA BINTI RAMLI<br />

PTSB<br />

SPEAKS HYBRID PTSB<br />

PULAN INOVATIF &<br />

KREATIF HORIZON<br />

BAHARU PERINGKAT<br />

KEBANGSAAN<br />

POLITEKNIK DAN<br />

KOLEJ KOMUNITI<br />

2018<br />

POLITEKNIK<br />

KUALA<br />

TERENGGANU<br />

BAHARIN BIN AHMAD<br />

ZAINAL BIN AB.RAHMAN<br />

DR SIVANANDAN A/L BALA-<br />

KRISHNAN<br />

ISHA BAIZURA BINTI ISMAIL<br />

71<br />

AMILIA NOORLIN BINTI MD.<br />

JELANI<br />

MUHAMMAD SADLI BIN<br />

ABDLLAH<br />

PPD<br />

e-CSR ( Sistem Atas<br />

Talian Pendaftaran<br />

Perkhidmatan Komuniti)<br />

AZWEEN IRMA BINTI ZAINAL<br />

AHMAD ZAIDI BIN MISPAN<br />

<br />

MUHAMMAD ISKANDAR BIN<br />

ABU THOHIB


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

ZAHRIL BIN HARUN<br />

HOO MOW HENG<br />

NOR SHAHIMA BINTI OTH-<br />

MAN<br />

72<br />

HAMIZULANUAR BIN ABU<br />

BAKAR<br />

SHARIFAH NOOR ANITA BINTI<br />

SYED JAAFAR<br />

SYAFARI-<br />

ZAN BINTI NASRODDIN<br />

PPD<br />

e-CMR (Sistem Atas<br />

Talian Pendaftaran Pelajar<br />

Mengulang Kursus)<br />

NOORA-<br />

ZLINA BINTI ABD KARIM<br />

ARFFAAZILA BINTI RAHMAT<br />

NUR HANANI BINTI OTHMAN<br />

JESSIE GRACE GOH POH LING<br />

NUR MAISARAH ABDULLAH<br />

73<br />

NORHAFIZAH AKMAL BINTI<br />

SUKRI<br />

IMRAN BIN ISMAIL<br />

ZABIDI BIN SAAD<br />

NORSA'AIDAH BINTI SA'AID<br />

NORFADLIYAH BINTI ABD HA-<br />

MID<br />

NURHASLIZA BT ROSLI<br />

RUHIL NAZNIN BT AZAMAN<br />

PSP<br />

INTELOPE - COCONUT<br />

PUNCH<br />

KONVENSYEN KUM-<br />

PULAN INOVATIF &<br />

KREATIF HORIZON<br />

BAHARU PERINGKAT<br />

KEBANGSAAN<br />

POLITEKNIK DAN<br />

KOLEJ KOMUNITI<br />

POLITEKNIK<br />

KUALA<br />

TERENGGANU<br />

ZULIZUDIN BIN OTHMAN<br />

2018<br />

MOHAMAD HELMI YUSOFF @<br />

OTHMAN<br />

LEILA BINTI ADJA RADJEMAN<br />

@ RADJIMAN<br />

NURHIDAYAH BINTI MOKH-<br />

TAR<br />

NORZILA BINTI ISHAK<br />

74<br />

NUR WAHIDA BINTI JANUDIN<br />

PSP<br />

THE +VE - e-KONVO<br />

ROSMAWATI BINTI JAAFAR<br />

WAN NUR WAHIDAH BT<br />

HASHIM NOOR HAFIZZAH BT<br />

ISMAIL<br />

IZWAN AFFENDI BIN ADNAN<br />

ALI BIN WAN CHEE<br />

75<br />

ABDUL HADI BIN ABU BAKAR<br />

<br />

ABDUL RAHMAN BIN<br />

MAMAT<br />

PSP<br />

AL-ZABIHAH - KIT SEM-<br />

BELIHAN


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

HASLINDA BINTI ABD HAMID<br />

<br />

AZNOR BIN HASSAN<br />

MOHD FAIZAL BIN YASAK<br />

76<br />

MUHAMAD MUBARAK BIN<br />

AB RAHMAN<br />

MOHD AZIZI BIN OMAR<br />

KK TAIPING<br />

COKMAR SERI KLIAN<br />

PAUH<br />

NORBAIZURINA BINTI MAT<br />

NAYAN<br />

ATIQAH NADHIRAH BINTI<br />

MOHD YUSOF<br />

DR. MOHD RIZAL BIN LIAS<br />

77<br />

ALI BIN SIS<br />

SHAHRULNIZAM BIN SIRAN<br />

SHAZANA BINTI MD DALI<br />

NURUL AIMI BINTI MOHD<br />

AZHAM<br />

RADZUAN BIN SALIH<br />

KK KLUANG<br />

DESIGN AND DEVELOP<br />

SINGLE TOOTH BEND-<br />

ING FATIGUE FIXTURE<br />

FOR AXIAL MISALIGN-<br />

MENTS SPUR GEAR<br />

78<br />

AFIDA BINTI KAMARUDDIN<br />

MOHD TAUFIK BIN RAHMAT<br />

<br />

MOHD KHAIROLNIZAM BIN<br />

MOHD ANUAR<br />

AIZAN NOR BIN SALLEH<br />

MOHD KHAIRI BIN AMZAH<br />

<br />

NORDEN BIN SIRAT<br />

KK KLUANG<br />

POWER WINDOWS<br />

SIMULATOR TEACHING<br />

AID<br />

NATIONAL INNO-<br />

VATION AND IN-<br />

VENTION COMPE-<br />

TITION THROUGH<br />

EXHIBITION 2018<br />

(iCompEx’18)<br />

POLITEKNIK<br />

SULTAN<br />

ABDUL HALIM<br />

MU'ADZAM<br />

SHAH<br />

<br />

MOHD JALIL BIN AHMAD<br />

NOORASHIKIN BINTI ABD<br />

RAHMAN<br />

SALINA BINTI ABDUL<br />

79<br />

ANANIFA HERLIANI BINTI<br />

ISMAIL<br />

KK BATU<br />

GAJAH<br />

MAKEUP BOOKLET<br />

HAJAR BINTI YUSOP<br />

SALINA BINTI ABDUL MANAN<br />

80<br />

<br />

OSMAN FIKRI BIN AWANG<br />

MINA<br />

MUHAMAD SENUSI BIN<br />

LEBAI ISMAIL<br />

KK BATU<br />

GAJAH<br />

MUSLIMAH CYCLE LOG<br />

ABU BAKAR BIN ZAKARIA<br />

81<br />

AMIRUL NIZAM BIN AMRISAL<br />

MUHAMAD MUQRI BIN<br />

MARBAWI<br />

PHT<br />

TOURISM EDU GAME


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

ZAIDAH BT MAMAT<br />

82<br />

NOR HASNITA BT NAWI<br />

ROSLINA BT IDRIS<br />

PHT<br />

MY REC<br />

HERDAYANTY BINTI AZIZ<br />

83<br />

NURUL ASYIKIN BINTI MOHD<br />

GHANI<br />

MOHAMAD AIMAN BIN MO-<br />

HAMAD ALWI<br />

PHT<br />

EVOLUTION STOVE<br />

CIK SITI NORSUHAILA CHE<br />

AMAT<br />

84<br />

SYAHIDA FARHANA MOHD<br />

HALIM<br />

NIK ANISAH NIK NGAH<br />

KK KOK LANAS<br />

LAVERA HAIR MASK<br />

SITI NOOR MARDIANA MOHD<br />

NAWAWI<br />

NOOR AZAH MOHD NOOR<br />

85<br />

86<br />

AISYATUL NADIRAH BINTI<br />

KASSIM<br />

NOR HAYANI MOHD YASHIM<br />

NUR HAZIRAH HAMDAN<br />

MOHD FAIZAL BIN YUSOFF<br />

MUHAMMAD AIZAT BIN<br />

AZMI<br />

MUHAMMAD ILIAS BIN AH-<br />

MAD EZANEE<br />

KK KOK LANAS<br />

KK JELEBU<br />

SECRET SOAP AURA<br />

DARA BULUh PERINDU<br />

SCROL SAW WITH FOOT<br />

CONTROLLER<br />

NATIONAL INNOVA-<br />

TION AND INVEN-<br />

TION COMPETITION<br />

THROUGH EXHIBI-<br />

TION 2018<br />

(iCompEx’18)<br />

POLITEKNIK<br />

SULTAN ABDUL<br />

HALIM<br />

MU'ADZAM<br />

SHAH<br />

MOHAMAD AMSYAR HAIKAL<br />

BIN MAHAMAD<br />

MOHD FAIZAL BIN YUSOFF<br />

87<br />

MUHAMMAD AIZAT BIN<br />

AZMI<br />

MUHAMMAD ILIAS BIN AH-<br />

MAD EZANEE<br />

MOHAMAD AMSYAR HAIKAL<br />

BIN MAHAMAD<br />

KK JELEBU<br />

KAYAN MACHINE : 4<br />

STATION PORTABLE<br />

WORKHBENCH<br />

88 NORHAFIZAI BINTI MD NOR KK SEGAMAT 2 4 IN 1 SMART CLEANER<br />

89<br />

NORHAZLINA BINTI SAHARI<br />

NORHAFIZAI BINTI MD NOR<br />

KK SEGAMAT 2 PERSPECTIVE TOOL KIT<br />

90 SUZANA BINTI YUSOF PSMZA<br />

DATABASE DESIGN<br />

COURSEWARE


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

91<br />

MASTURA BINTI RAMLI<br />

NORADILAH BINTI SUKOR<br />

PSMZA<br />

E-TNA IDENTIFICATION<br />

92 SALMI BINTI ZAKARIA PSMZA<br />

SELF WAITING ORDER-<br />

ING DEVICE (SWOD)<br />

HIDAYAH BINTI JULAIHI<br />

PIONA HELLEN ANAK JOHN<br />

93<br />

SAMUEL DAVIES AK REBU<br />

EVVA NURZAHIRAH BINTI<br />

MARVIN<br />

MOHD SYAHRUL SHAHMEER<br />

BIN MOMIN<br />

PKS<br />

WHITE SMOKE BOMB<br />

FROM WHITE CRAYON<br />

BY HEATING PROCESS<br />

MUHAMMAD EZLANSYAH<br />

BIN HALIDE<br />

94<br />

MUHAMAD AZLIN BIN IS-<br />

MAIL<br />

SALMIAH BIN SHAHLAN<br />

NORZALINA BINTI MOHD<br />

YUSOF<br />

FITRIYAH MOHD ROSLAN<br />

KK BAGAN<br />

DATUK<br />

SMART PC LEARNING<br />

KITS<br />

NATIONAL INNO-<br />

VATION AND IN-<br />

VENTION COMPE-<br />

TITION THROUGH<br />

EXHIBITION 2018<br />

(iCompEx’18)<br />

POLITEKNIK<br />

SULTAN<br />

ABDUL HALIM<br />

MU'ADZAM<br />

SHAH<br />

95<br />

NAFISAH BINTI HARUN<br />

SITI SARA BINTI YAACOB<br />

ZUBIR<br />

EFB PARTICLE BOARD<br />

96<br />

FAUZIAH BT CHE MAT;<br />

SHAH ERAWATI BT MOKH-<br />

TAR<br />

PSAS<br />

NEXT GENERATION<br />

SMART AMBULANCE<br />

97<br />

NURUL AZIMAH BT AHMAD<br />

ARZAAI<br />

BUILDING LIGHTING<br />

MONITORING<br />

98<br />

MOHD KHAIRUL ANUAR<br />

SHAH B. HASSAN<br />

ARIFF FARHAN BIN IBRAHIM<br />

MOHD ZULFADHLI BIN AH-<br />

MAD<br />

RESEARCH & DEVELOP-<br />

MENT SABAK SALAI<br />

OVEN


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

WAN HASBULLAH BIN WAN<br />

MOHAMED<br />

AHMAD SYARIFUDDIN CHE<br />

ABD AZIZ<br />

99<br />

MOHD MIZAN BIN ABDUL<br />

MALIK<br />

NOR AFIFAH BT MUHAMAD<br />

RAMZI<br />

PSAS<br />

SIEMENS LOGO PLC<br />

TRAINING KIT (SiLo<br />

v1.0)<br />

MOHD FIRDAUS BIN MOHD<br />

BANDONG<br />

HAINOL AKBAR BIN HJ. ZA-<br />

MAN<br />

100 NORHIDAYAH BINTI ISMAIL PMS PERMAINAN DAM<br />

101<br />

NURMARYAM AIDA BINTI<br />

HASHIM<br />

PMS<br />

PACKAGING KRISTAL<br />

CRAFT<br />

102<br />

TEO HONG CHUN<br />

LIM WEN WEI<br />

AIN NATASHA BINTI MOHD<br />

BASERI<br />

MURUGAN A/L KRISHNAN;<br />

PMJ<br />

E-CLASS ATTENDANCE<br />

SYSTEM<br />

NATIONAL INNO-<br />

VATION AND IN-<br />

VENTION COMPE-<br />

TITION THROUGH<br />

EXHIBITION 2018<br />

(iCompEx’18)<br />

POLITEKNIK<br />

SULTAN<br />

ABDUL HALIM<br />

MU'ADZAM<br />

SHAH<br />

MUHAMMAD ASYRAAF<br />

SYAHMI BIN ABD JALEEL<br />

103<br />

MUHAMMAD AMIRUL<br />

ZAKMAL BIN LATIF<br />

MUHAMMAD FIRDAUS BIN<br />

MOHD FAIZAL<br />

MOHAMMAD MUSLIMIN BIN<br />

SARIFIN<br />

PMJ<br />

SMART WATERING<br />

SYSTEM FOR AGRICUL-<br />

TURAL BY USING AR-<br />

DUINO<br />

MOHAMMAD ZUHAIRI HA-<br />

FIZUDDIN BIN MOHD JAIS<br />

RUSLAIMI BIN ABD KADIR<br />

104<br />

AZWASUHAIZI BINTI ABU<br />

BAKAR<br />

SALWA BINTI ANUAR<br />

NURUL SHAHIRA BINTI<br />

MOHD KASSIM<br />

KK KELANA<br />

JAYA<br />

E-INSANI


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

MOHD RUSHDY BIN YAACOB<br />

AHMAD HARISS FAIZOHAR B.<br />

AB. FATAH<br />

105<br />

AFFENDI BIN DERIS<br />

MUHAMMAD ASRAF BIN<br />

HELME<br />

POLISAS<br />

EASY RENDER FLOOR<br />

TOOL<br />

MUHAMMAD RIZUAN BIN<br />

FAIZAL<br />

MUHAMMAD AKHMAL BIN<br />

SAMLI<br />

SUHAIMI BIN YAJID;<br />

AHMAD HARISS FAIZOHAR B.<br />

AB. FATAH<br />

106<br />

AZMAN BIN ABDULLAH<br />

NURUL SYAHIDAH BINTI AH-<br />

MAD AZNI<br />

NURAINA NAJWA BINTI<br />

MOHD GHAZALLI<br />

MUHAMMAD IZWAN HAFIZ<br />

BIN NOOR ASBAK<br />

MOHD AMHIROL BIN ROSLI<br />

MOHD SHARIF BIN ZAKARIA<br />

POLISAS<br />

ADJUSTABLE DOOR<br />

AND WINDOW FRAME<br />

HOLDER<br />

NATIONAL INNO-<br />

VATION AND IN-<br />

VENTION COMPE-<br />

TITION THROUGH<br />

EXHIBITION 2018<br />

(iCompEx’18)<br />

POLITEKNIK<br />

SULTAN<br />

ABDUL HALIM<br />

MU'ADZAM<br />

SHAH<br />

AMRUL AKIL BIN AHMAD @<br />

HASHIM<br />

107<br />

AIS RABANI BIN ABD RAH-<br />

MAN<br />

AMIR BIN AZMIN<br />

POLISAS<br />

EZ DIAGNOSIS KOM-<br />

PUTER 2.0<br />

HAZIQ SYAHMI BIN HELMI<br />

FARAH MADIHAH BT<br />

MAZLAN<br />

INTAN NAJIHAH BT MAT NOR<br />

MASLIANA BINTI IDRIS<br />

108<br />

AIDA HARYATI BINTI MUDA<br />

AHMAD ZAIFAZLIN BIN<br />

ZAINORDIN<br />

TENGKU BESARUDDIN SHAH<br />

BIN TENGKU YAAKOB<br />

POLISAS<br />

SUJI BISCUIT SEMI AU-<br />

TOMATIC FORMING<br />

MACHINE


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

NORBAYA BINTI MHD SIMIN<br />

109<br />

RAMLEE BIN JANTAN<br />

BUSU BIN SULONG<br />

MAZILAH BINTI ABU BAKAR<br />

POLISAS<br />

STAFF WORKLOAD<br />

MEASUREMENT<br />

(SWOM)<br />

<br />

ROSNANI BINTI AHMAD<br />

110<br />

NOR RUSLI BIN ABU BAKAR<br />

MUHAMAD BUKHARI BIN<br />

OTHMAN<br />

KK SABAK<br />

BERNAM<br />

VR2AR@CC<br />

JUNAINAH BT JUSTIN<br />

ADILA BTE ABDUL RAHIM<br />

111<br />

NINA QAMARINA BTE KAMA-<br />

RUDDIN<br />

MOHAMMAD NAZJIR BIN<br />

AHMAD DAJIR<br />

WENDY TAY PUI FONG<br />

HAFIZAN BTE ZULIKRAM<br />

PSS<br />

EASY CAMMOCK<br />

NATIONAL INNO-<br />

VATION AND IN-<br />

VENTION COMPE-<br />

POLITEKNIK<br />

SULTAN<br />

ABDUL<br />

112<br />

PUTERI AZWA BINTI AHMAD<br />

<br />

SHANIZAN HERMAN BIN<br />

MOHD RADZI<br />

SHANIZAN IMRAN BIN MOHD<br />

RADZI<br />

PTSS<br />

ACE OF MATH<br />

TITION THROUGH<br />

EXHIBITION 2018<br />

(iCompEx’18)<br />

HALIM<br />

MU'ADZAM<br />

SHAH<br />

ABD HADI BIN ABD RAZAK<br />

113<br />

NOR FA'ALINA BINTI ABU<br />

HASSAN<br />

HALIZAYANIE BINTI KIMLIN<br />

IZYAN BINTI MAHMOD<br />

PTSS<br />

OTG RESUME<br />

AZMARITA BINTI MUHAMAD<br />

BAHARI<br />

114<br />

MUHAMMAD FIRDAUSS BIN<br />

RAHMAT<br />

MUHAMAD SYAHMI AMMAR<br />

BIN AHMAD SHAIFUL AKMAL<br />

KK SELAYANG<br />

MARINADE MIX<br />

PUTERA AMIRUL BIN MOHD<br />

ROSLI


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

AZMARITA BINTI MUHAMAD<br />

BAHARI<br />

115<br />

NORUL SHAHIDAH BINTI NOR<br />

HADI<br />

NURANIS FARHANA BT<br />

NORAZMAN<br />

KK SELAYANG<br />

MAGIC MIX<br />

MOHAMAD FAIQ HAFIZI BIN<br />

AHMAD HASBULLAH<br />

116<br />

MORNIZAWATI BINTI ABDUL-<br />

LAH<br />

AZILA BINTI BAHARUDIN<br />

KKKL<br />

SEEDS<br />

117<br />

AZIZUL BIN MOHD YUSOFF<br />

RAFIZAH BINTI DAUD<br />

SITI NURUL MAHFUZAH BINTI<br />

MOHAMAD<br />

SAZILAH BINTI SALAM<br />

KK MASJID<br />

TANAH<br />

ENGANGING GAMIFI-<br />

CATION MECHANIC<br />

DESIGN FOR TVET<br />

OPEN LEARNING PLAT-<br />

FORM (EG-MOOC)<br />

118<br />

DR. NAZIRAH BINTI MOHAM-<br />

AD ABDULLAH<br />

AMIRAH BINTI YAHYA<br />

NURULIZZAH BINTI IDRIS<br />

FARAH ADILA BINTI SABRI<br />

NUR SYUHADAH BINTI AB-<br />

DUL GHANI<br />

KK MUAR<br />

SENTAL-SENTAL SKRUB<br />

NATIONAL INNO-<br />

VATION AND IN-<br />

VENTION COMPE-<br />

TITION THROUGH<br />

EXHIBITION 2018<br />

(iCompEx’18)<br />

POLITEKNIK<br />

SULTAN<br />

ABDUL HALIM<br />

MU'ADZAM<br />

SHAH<br />

DR. NAZIRAH BINTI MOHAM-<br />

AD ABDULLAH<br />

NURULIZZAH BINTI IDRIS<br />

AINI AFEERA BINTI ALI<br />

119<br />

MOHD JAMAL BIN ABU<br />

SYAMSUL AZREE BIN ZULKE-<br />

FLI<br />

KK MUAR<br />

COOL CUT SERVICE<br />

SHARIL HAFFIZ BIN ZAINUD-<br />

DIN<br />

MUHAMAD RAZIS BIN SU-<br />

KIMAN<br />

120<br />

EN. WEIL DE JORDAN BIN<br />

LIBUMBUN<br />

DONNA TAMPASOK<br />

KK<br />

TAMBUNAN<br />

MALAYSIAN TOBASCO<br />

POWDER<br />

EDNA SIMBON


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

121<br />

PN UMI HALAWATI BINTI<br />

AHBARRUDDIN/<br />

ARNI KESUMAWATI BINTI<br />

HASAN/<br />

KOLEJ<br />

KOMUNITI<br />

JEMPOL<br />

SMART RULER<br />

122<br />

PN UMI HALAWATI BINTI<br />

AHBARRUDDIN/<br />

NOR AZAWATI BINTI ABU<br />

TALIB/<br />

KOLEJ<br />

KOMUNITI<br />

JEMPOL<br />

SMART RULER<br />

123<br />

MOHD FEISOL BIN HASHIM/<br />

DR ANWAR BIN HAMID @<br />

PA/<br />

KHOR MENG KEANG/<br />

KOLEJ<br />

KOMUNITI<br />

KEPALA BATAS<br />

HELMET PINTAR<br />

MOHD HASLAN BIN SAM-<br />

SUDDIN/<br />

124<br />

<br />

MOHD ZAKI BIN ABDUL<br />

MANAP/<br />

MOHD KAMARUL ARIFFIN B<br />

SALAUDIN/<br />

MOHAMMAD HISYAM BIN<br />

WAHAB<br />

KOLEJ<br />

KOMUNITI<br />

KEPALA BATAS<br />

CAR ANTI THEFT AND<br />

CHILD ALERT<br />

NATIONAL INNO-<br />

VATION AND IN-<br />

VENTION COMPE-<br />

TITION THROUGH<br />

EXHIBITION 2018<br />

(iCompEx’18)<br />

POLITEKNIK<br />

SULTAN<br />

ABDUL HALIM<br />

MU'ADZAM<br />

SHAH<br />

IZWAN EZADI BIN ISMAIL<br />

125<br />

FAIZUL SYAHIDAN BIN RAJULI<br />

MASTURA BINTI MUSTAFFA<br />

YUSNITA BINTI ABD RAHMAN<br />

KOLEJ<br />

KOMUNITI<br />

PEKAN<br />

FAST 4 COMPRESSION<br />

TESTER<br />

ZULKEFLI BIN MOHAMAD<br />

MUSTAFA BIN BAKRI<br />

126<br />

SITI JARIAH BINTI SAHAR<br />

AFZANIZAM BIN SEBRI<br />

NOORSHAKIRA BINTI ISMAIL<br />

KOLEJ<br />

KOMUNITI<br />

KULIM<br />

SERUNDING NANGKA<br />

MUDA JACKFRIUT<br />

FLOSS<br />

HASPINA BT. SULAIMAN<br />

127<br />

MUHAMMAD AZMEER BIN<br />

BAKAR<br />

SHAHRUL AZHAR BIN SHARI-<br />

FUDIN<br />

PUO<br />

CAR AUTO TUBE EX-<br />

TINGUISHER (C.A.T EX-<br />

TINGUISHER)


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

NOOROLPADZILAH BT MO-<br />

HAMED ZAN<br />

128<br />

MUHAMMAD AZAMAUDDIN<br />

MOHD ZAFFALI<br />

PUO<br />

PAPER RECYCLE VEND-<br />

ING MACHINE<br />

MUHAMMAD AZRI B<br />

NASRUDIN<br />

DR. ANNAFATMAWATY BINTI<br />

ISMAIL<br />

129<br />

NURSYAIZA INANI BINTI<br />

MOHD RADZI<br />

PUO<br />

WO -OF BAG<br />

NUR AMIRAH AINA BINTI<br />

ISMAIL<br />

NUR FARHANI BINTI MOHD<br />

RAMLI<br />

130<br />

ANUAR BIN JAAFAR<br />

NURUL AMIRA BINTI MOH<br />

SANIP ZAFEERA BINTI ZULKE-<br />

FLI<br />

MOHD TAUFIK BIN RAHMAT<br />

MOHD KHAIROLNIZAM BIN<br />

MOHD ANUAR<br />

KK BUKIT<br />

BERUANG<br />

PITAYA SAUCE<br />

NATIONAL INNO-<br />

VATION AND IN-<br />

VENTION COMPE-<br />

TITION THROUGH<br />

EXHIBITION 2018<br />

(iCompEx’18)<br />

POLITEKNIK<br />

SULTAN<br />

ABDUL HALIM<br />

MU'ADZAM<br />

SHAH<br />

131<br />

AIZAN NOR BIN SALLEH<br />

<br />

<br />

MOHD KHAIRI BIN AMZAH<br />

NORDEN BIN SIRAT<br />

KK BUKIT<br />

BERUANG<br />

POWER WINDOWS<br />

SIMULATOR TEACHING<br />

AID<br />

<br />

MOHD JALIL BIN AHMAD<br />

<br />

NOORASHIKIN BINTI ABD<br />

RAHMAN<br />

AHMAD FUAD BIN ANUAR<br />

BADRON IZANI BIN ABU BA-<br />

KAR<br />

132<br />

ZULAILI BIN ISMAIL<br />

HAIRMAN BIN OMAR<br />

MOHD HAFIEZ BIN AHMAD<br />

KK BUKIT<br />

BERUANG<br />

HYBRID SYSTEM<br />

TEACHING AID (HYSTA)<br />

<br />

WAN NUR FATHIA BINTI ZA-<br />

KIUDDIN<br />

IZHAN REZAFY BIN SAAT


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

WAN NOR HAFIZA BINTI<br />

WAN SULAIMAN<br />

MOHD HARITH DANIAL BIN<br />

KAMARUL ARIFF<br />

133<br />

MUHAMMAD AMIRUL<br />

SHAZWAN BIN ADNAN<br />

NABILAH BINTI ABDUL LATIF<br />

PMM<br />

BODY MIST REPELLENT<br />

MOHD NAZRI SHAH BIN SA-<br />

BRI<br />

NURAIDA MADIHAH BINTI<br />

JOHARI<br />

134<br />

DR ASPALILLA BINTI MAIN<br />

NUR HAMDI RAMLEE<br />

MOHAMMAD KHAIRUL<br />

JALALUDIN<br />

PMM<br />

MOTORCYCLE STARTER<br />

SYSTEM BASED ON<br />

FINGERPRINT RECOG-<br />

NITION<br />

135 ABDUL RAZAK BIN SHAARI PMK<br />

136<br />

137<br />

MOHD JOHARI@ESA BIN IBRA-<br />

HIM<br />

MOHD IMRAN BIN AHMAD<br />

KAMAL<br />

IZA RIDA BINTI ISMAIL<br />

PMK<br />

AUTOMATION CON-<br />

TROL SYSTEM LEARN-<br />

ING KIT<br />

AUTO GATE SYSTEM<br />

CONTROL BY SMART<br />

PHONE<br />

KK GERIK EASY CROQUIS 2.0<br />

NATIONAL INNO-<br />

VATION AND IN-<br />

VENTION COMPE-<br />

TITION THROUGH<br />

EXHIBITION 2018<br />

(iCompEx’18)<br />

POLITEKNIK<br />

SULTAN<br />

ABDUL HALIM<br />

MU'ADZAM<br />

SHAH<br />

138<br />

ATIKAH FATMA BINTI MD DAUD;<br />

HASMAWI BIN KHALID<br />

PSA<br />

COCONUT SHELL<br />

BASED WOOD PLASTIC<br />

COMPOSITE<br />

(TEMPLAST)<br />

139<br />

ERNIE BINTI ZULKIFLI; FARIHAH<br />

BINTI MANSOR<br />

PSA<br />

TAMNANA COAGU-<br />

LANT<br />

FARIZA BINTI ZAHARI<br />

140<br />

IDA MARIA BINTI MOHD<br />

YUSOFF<br />

DR. BAHARUDDIN BIN MUS-<br />

TAPHA<br />

PSA<br />

NON INVASIVE TALK-<br />

ING GLUCOSE METER<br />

MARIANA BINTI RUSDI<br />

141<br />

DR. NORASIAH BINTI MU-<br />

HAMMAD<br />

ASRI BIN MAT DESA<br />

PSA<br />

REGENERATIVE ENER-<br />

GY GENERATOR


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

142<br />

SHARIZA AZWIN BINTI YAHYA<br />

DR. NORASIAH BINTI MU-<br />

HAMMAD<br />

PSA<br />

EASY MILLING CLAMP<br />

PN. HASPINA BT. SULAIMAN<br />

143<br />

MUHAMMAD AZMEER BIN<br />

BAKAR<br />

SHAHRUL AZHAR BIN SHARI-<br />

FUDIN<br />

PSA<br />

CAR AUTO TUBE EX-<br />

TINGUISHER (C.A.T EX-<br />

TINGUISHER)<br />

144<br />

NOOROLPADZILAH BT MO-<br />

HAMED ZAN<br />

<br />

MUHAMMAD AZAMAUDDIN<br />

MOHD ZAFFALI<br />

PSA<br />

PAPER RECYCLE VEND-<br />

ING MACHINE<br />

145<br />

MUHAMAD SENUSI BIN LEBAI<br />

ISMAIL<br />

KK TEMERLOH MUSLIMAH CYCLE LOG<br />

146<br />

AFZAA AAIDA SHAHNAZ BINTI<br />

MOHAMED HARITH<br />

KK TEMERLOH<br />

JASMINE THE ADJUST-<br />

ABLE TELEKUNG<br />

147 NOR HAWA BINTI HARUN KK TEMERLOH SIDE SEAM GUIDE<br />

148<br />

149<br />

150<br />

MUHAMMAD ISWAN BIN IS-<br />

MAIL<br />

FIRDAUS BIN MOHAMED SAHID;<br />

KOH FOO HIN<br />

MEJ. (K) MOHD NOOR BIN<br />

SHAHUDIN<br />

MOHD YUSAINI BIN MO-<br />

HAMED ALI<br />

NORAZURA BINTI MOHD<br />

NOR<br />

LENNY ESMA BINTI TOMADI<br />

<br />

NOOR LIZA BINTI RAMLI<br />

KK TEMERLOH<br />

PTSB<br />

PTSB<br />

ENERGY EFFICIENCY<br />

SCORE<br />

PTSB PLC TRAINING KIT<br />

SPEAKS HYBRID PTSB<br />

NATIONAL INNO-<br />

VATION AND IN-<br />

VENTION COMPE-<br />

TITION THROUGH<br />

EXHIBITION 2018<br />

(iCompEx’18)<br />

POLITEKNIK<br />

SULTAN<br />

ABDUL HALIM<br />

MU'ADZAM<br />

SHAH<br />

151 MAHDZIR BIN JAMIAAN PTSB<br />

MULTISENSOR ROBOT<br />

FOR EDUCATION US-<br />

ING S4A<br />

152<br />

MAHANI BINTI ZAKARIA<br />

ROHANI BINTI ABU BAKAR<br />

POLIMAS<br />

M-LEARNING C++<br />

153<br />

NOR AZIDA BINTI ISHAK<br />

<br />

MOHD HAZIMI AFIF BIN<br />

FAIRUS<br />

POLIMAS<br />

PARTICELLE D’ ACQUA


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

SHARIFAH BINTI AHMAD<br />

MUHAMMAD JEFRI BIN AB-<br />

DULLAH<br />

154<br />

MUHAMMAD MUBASYSYIR<br />

BIN ROSLAN RIDWAN KHA-<br />

LIL BIN ISHAK<br />

FATIN NADIRAH BINTI MD<br />

ZUKIFLI<br />

NOOR JAHIZAH ZAFIRAH<br />

BINTI NOORDIN<br />

NUR AMIRA BINTI AZMI<br />

POLIMAS<br />

ISRAJ COMUNITY<br />

CENTRE<br />

SYUKRUL HASSANI BIN JAM-<br />

ALUDIN<br />

FAIZAL BIN AHMAD<br />

AHMAD ZAWAWI BIN ZAKER<br />

155<br />

156<br />

MUHAMMAD ADLI BIN AZ-<br />

MAN<br />

MOHAMMAD NASIR BIN AB-<br />

DUL RAHMAN<br />

SYAFIQAH BINTI MOHD<br />

RADZI<br />

UR ASYIKIN BIN ZAINOL<br />

ABIDIN<br />

AFIDAH BINTI ABD MALEK<br />

HARISON BINTI HUSSAIN<br />

HOR ZHAN PERN<br />

PUAH ZHEN XIAN<br />

MUHAMMAD RUSYAIDI BIN<br />

RIZUAN<br />

POLIMAS<br />

POLIMAS<br />

SISTEM APLIKASI<br />

SERAHAN TUGASAN<br />

PINTAR<br />

CLEVER BOXX<br />

NATIONAL INNO-<br />

VATION AND IN-<br />

VENTION COMPE-<br />

TITION THROUGH<br />

EXHIBITION 2018<br />

(iCompEx’18)<br />

POLITEKNIK<br />

SULTAN<br />

ABDUL HALIM<br />

MU'ADZAM<br />

SHAH<br />

VIRANEE INTACHAT<br />

MOHD FAUZI BIN DAUD<br />

AHMAD IZZUDDIN BIN ZA-<br />

KARIA<br />

157<br />

CHE WAN MOHAMMAD BIN<br />

CHE WAN ABDUL RANI<br />

MUHAMAD FARID BIN MU-<br />

HAMMAD SHAH<br />

MUHAMMAD HAZWAN BIN<br />

MOHD SAAD<br />

POLIMAS<br />

ULTRON STICK V2


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

MOHD LUTFI BIN MOHD<br />

KHIDIR<br />

158<br />

AIDILAFZAN FIQRI BIN ABD<br />

RAHMAN<br />

MUHAMAD LUTFIL HADI BIN<br />

ARMANWADI<br />

POLIMAS<br />

RIDE N TRACE<br />

ULHAMIZAN BIN RAZALI<br />

HASLINA BT ABU BAKAR<br />

NOR SYAHRIDAH BT NOH<br />

ZAUYAH BT ABD RAHIM<br />

159<br />

SITI NUR AINA SYAZANA BT<br />

AZEMAN<br />

NAJAT SYAZANI BT ROHIMI<br />

POLIMAS<br />

BUDGET MODERN<br />

DESIGN<br />

SITI NOOR ZALIKHA BT BAHA-<br />

RIN<br />

NURUL SYAKIRAH BT CHE<br />

MURAD<br />

160<br />

161<br />

NORSHILA BINTI ABU BAKAR<br />

MOHAMAD AZLY BIN BA-<br />

HARUDIN<br />

MUHAMAD FARIS HAIKAL<br />

BIN ROSLI<br />

ZATI HANANI BINTI ZAINAL<br />

NOR MIZA BINTI TAJUDIN<br />

POLIMAS<br />

POLIMAS<br />

RETRIEVAL PINEAPPLE<br />

STACKS<br />

NATIONAL INNO-<br />

VATION AND IN-<br />

VENTION COMPE-<br />

TITION THROUGH<br />

EXHIBITION 2018<br />

(iCompEx’18)<br />

POLITEKNIK<br />

SULTAN<br />

ABDUL HALIM<br />

MU'ADZAM<br />

SHAH<br />

162<br />

NURHANITA BINTI MOHD<br />

HUSAIN<br />

YUSRINA BINTI HAJI YUSOFF<br />

POLIMAS<br />

ITAXMAS<br />

NURUL HUDA BINTI YAHYA<br />

MUSLIZA BINTI MOHAMAD<br />

NORAZLIZAH BT SAAD<br />

MOHAMAD FAIZZUL BIN<br />

MOHD HANIPAH<br />

163<br />

MUHAMMAD FIRDAUS BIN<br />

ZULKIFLI<br />

MOHAMMAD ASYROF BIN<br />

MOHD ALIAS<br />

POLIMAS<br />

SZAMI (TWO WAY<br />

KOPIAH AND CAP)<br />

MUHAMMAD SHAHRUL NI-<br />

ZAM BIN ABDUL HALIM<br />

MOHAMAD SYAFIQ ELIAS BIN<br />

MOHAMAD SHAWARI


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

NOORASHIKIN BINTI HA-<br />

RUN@CHE ANI<br />

MUHAMMAD NURAKMAL<br />

IZZAD BIN MD FADZLI<br />

164<br />

AMALIA FATINI BINTI NORA-<br />

ZAM<br />

NOR ARIFF BAHARI BIN ROSLI<br />

POLIMAS<br />

MOCHILA SOLAR BAG<br />

NOR SYAFINAT BINTI<br />

ADENAN<br />

NOOR AZALINA BINTI YUSLI<br />

ZURAZEMAN BIN ZULKAFLI<br />

165<br />

MOHAMAD FARIF BIN JEMILI<br />

MOHD AMIRULHAFIZ BIN<br />

MOHAMAD<br />

POLIMAS<br />

PKDPT SPOTCHECK<br />

166<br />

167<br />

AZIMAH BINTI GHAZALI MU-<br />

HAMMAD AZRI BIN RAZALI<br />

MUHAMAD FIRDAUS BIN<br />

ZAIDI<br />

IHSAN BIN ISKANDAR<br />

MOHD FATHURRAHMAN BIN<br />

KAMARUDIN<br />

RAQIBAHTUL HUSNA BINTI<br />

AZAHAR<br />

MAS AINNAMARIAM BINTI<br />

ABDUL AZIZ<br />

POLIMAS<br />

POLIMAS<br />

E ATTENDANCE<br />

SYSTEM<br />

THERMAL ELECTRIC<br />

GENERATOR KIT<br />

NATIONAL INNO-<br />

VATION AND IN-<br />

VENTION COMPE-<br />

TITION THROUGH<br />

EXHIBITION 2018<br />

(iCompEx’18)<br />

POLITEKNIK<br />

SULTAN<br />

ABDUL HALIM<br />

MU'ADZAM<br />

SHAH<br />

NURUL ASHMIRAH BINTI<br />

JAMAL<br />

NOR SHUHADA BINTI SAM-<br />

SUDIN<br />

168 FAUZIAH BT CHE MAT PPD<br />

NEXT GENERATION<br />

SMART AMBULANCE<br />

PLATFORM MANAGE-<br />

MENT SYSTEM<br />

169 SITI ZALINA BINTI MOKHTAR PPD COURIER SAFETY BOX<br />

HELLY SUHAILLA BINTI SO-<br />

LAIMAN<br />

170<br />

ESWARAN A/L THIAGARAJAN<br />

THAM FOO FOCK<br />

DHIVAHARAN NAMBIAR A/L<br />

VAJAYAKUMARAN<br />

PPD<br />

POWER GENERATION<br />

SPEED BREAKER (PGSB)<br />

TAN ZI YANG


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

SHARUDDIN BIN MOHD DA-<br />

HURI<br />

171<br />

HAINOL AKBAR BIN ZAMAN<br />

NOR HAKIMAH BT AHMAD<br />

PSAS<br />

GENTLE ANIMAL TRAP<br />

SUBRI NORAZAM BIN ALIMAN<br />

NORAZAM BIN ALIMAN<br />

172<br />

IZWAN BIN HAMID<br />

SHARUDDIN BIN MOHD DA-<br />

HURI<br />

PSAS<br />

MESIN PENGUPAS KEN-<br />

TANG<br />

HAINOL AKBAR BIN ZAMAN<br />

SITI HABSAH BINTI ABDULLAH<br />

173<br />

YOGADEVI A/P SUPRAMANIAM<br />

SHAHIDA BINTI YUSOF<br />

PSAS<br />

SISTEM PENYEJUKKAN<br />

HIDRO<br />

<br />

NORMILA BINTI MOKHTAR<br />

174<br />

DR LOGAISWARI INDIRAN<br />

HASNIDA IBRAHIM<br />

MARIA MOHD YATIM<br />

NOR AQILAH MOHD MANSORI<br />

AZREEN NUR SARUDIN<br />

HANISAH ZULKEFLI<br />

MOHD RAZIF BIN MUSTAPHA<br />

PMJB<br />

DESTRESSO<br />

NATIONAL INVEN-<br />

TION & IN-<br />

NOVTION , CONFER-<br />

ENCE, EXHIBITION &<br />

ROBOT SUMO COM-<br />

PETITION 2018<br />

(NICERS 2018)<br />

POLITEKNIK<br />

TUANKU<br />

SULTANAH<br />

BAHIYAH<br />

175<br />

NOORISMAWI BIN YUSOP<br />

SHAHRUL NAZMI BIN ISMAIL<br />

MOHD HAFIZUDDIN BIN MD<br />

ZAHIR<br />

PBU<br />

AUGMENTED REALITY<br />

FOR COMPUTER HARD-<br />

WARE<br />

SYAFIZA BT AB WAHAB<br />

MOHD SHARIZAN BIN MOHD<br />

SHARIF<br />

176<br />

DR. NORHAYATI BINTI IBRAHIM<br />

TENGKU MOHD AIZAN BIN<br />

TENGKU MOHAMMAD<br />

PSA<br />

UNIVERSAL TOOL<br />

GAUGE (UTG)<br />

ROSLAN BIN KAMARUDDIN<br />

177<br />

FIRDAUS BIN MOHAMED SAHID<br />

FADZILAH BINTI KAMARUDIN<br />

PTSB<br />

PTSB GO GREEN BOT<br />

178<br />

FIRDAUS BIN MOHAMED SAHID<br />

KOH FOO HIN<br />

PTSB<br />

PTSB MECHATRONIC<br />

KIT


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

179<br />

FIRDAUS BIN MOHAMED SAHID<br />

WAN NOR SHELA ESWANE<br />

BINTI WAN JUSOH<br />

PTSB<br />

PTSB SOLAR THERMA<br />

PANEL<br />

180<br />

FIRDAUS BIN MOHAMED SAHID<br />

FADZILAH BINTI KAMARUDIN<br />

PTSB<br />

PTSB HYBRID ROBOT<br />

WAN NOR HASNAH BINTI WAN<br />

YUNUS<br />

ASMAH BINTI MOHD SUBARI @<br />

SARMAN<br />

181<br />

FADZILAH BINTI ABD RAHMAN<br />

RAIHAN BINTI AHMAD SITI<br />

AISHAH BINTI OTHMAN<br />

NAIMAH BINTI ISMAIL<br />

NURHIDAYU BINTI SALLEH<br />

NORAINI BINTI SULAIMAN<br />

PTSB<br />

KIT SOLAT MUSLIMAH<br />

MY KIUtz<br />

NATIONAL INVEN-<br />

TION & IN-<br />

NOVTION , CONFER-<br />

ENCE, EXHIBITION &<br />

ROBOT SUMO COM-<br />

PETITION 2018<br />

POLITEKNIK<br />

TUANKU<br />

SULTANAH<br />

BAHIYAH<br />

NURUL ASMA BINTI EFFENDI<br />

(NICERS 2018)<br />

MAZLINA BINTI OMAR<br />

182<br />

MEJ. (K) MOHD NOOR BIN SHA-<br />

HUDIN<br />

NOOR LIZA BINTI RAMLI<br />

PTSB<br />

DECOMP-PRO<br />

NORAZURA BINTI MOHD NOR<br />

183 NOOR LIZA BINTI RAMLI PTSB HUMCARE<br />

184 AHMAD AFANDI BIN ABD KHALIL PPD<br />

SPORT ROBOT (ROBOT<br />

SUMO)<br />

185<br />

NORAIN BINTI ABDUL RASHID<br />

ROSITA BINTI MOHD TAJUDDIN<br />

KK RAUB<br />

UPLIFTING SELF ESTEEM<br />

VIAINNOVATIVE RIGHT<br />

EASY DESIGN FOR<br />

OBESE CHILDREN<br />

INVENTION, INNO-<br />

VATION & DESIGN<br />

EXPOSITION 2018<br />

(IIDEX 2018)<br />

UNIVERSITI<br />

TEKNOLOGI<br />

MARA<br />

PUTERI AZWA BT AHMAD<br />

186<br />

187<br />

SHANIZAN HERMAN BIN MOHD<br />

RADZI<br />

SHANIZAN IMRAN BIN MOHD<br />

RADZI<br />

ABD HADI BIN ABD RAZAK<br />

TOH BEE KIEW<br />

SITI NOOR ASIAH BINTI MUSTA-<br />

FA<br />

POLITEKNIK<br />

TUANKU<br />

SYED<br />

SIRAJUDDIN<br />

KOLEJ<br />

KOMUNITI<br />

BESUT<br />

ACE OF MATH<br />

EZI BOOK FOR COMMU-<br />

NICATIVE ENGLISH<br />

PERTANDINGAN<br />

INOVASI PENDIDI-<br />

KAN DAN PAMERAN<br />

BOS(iDBOS '18)<br />

INSTITUT PEN-<br />

DIDIKAN<br />

GURU<br />

KAMPUS<br />

DARULAMAN


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

AKASYAH BIN MOHD KHATHRI<br />

188<br />

CHE HASPU ROBIAH BINTI<br />

DAUD<br />

PSMZA<br />

i-FLUID V2<br />

189<br />

UMMU KALSOM BT. A. LATIFF<br />

AINIE HAYATI BT. NORUZMAN<br />

PSIS<br />

SECURE MOBILE COM-<br />

PUTING<br />

PUTERI AZWA BT AHMAD<br />

190<br />

SHANIZAN HERMAN BIN MOHD<br />

RADZI<br />

SHANIZAN IMRAN BIN MOHD<br />

RADZI<br />

ABD HADI BIN ABD RAZAK<br />

PTSS<br />

ACE OF MATH<br />

PERTANDINGAN<br />

INOVASI PENGAJA-<br />

RAN (PIP) 2018<br />

UNIVERSITI<br />

UTARA<br />

MALAYSIA<br />

ROSDIAH BT HAMZAH<br />

DR IZWAH BT ISMAIL<br />

191<br />

NORAZILAH BT MD<br />

KAMARUL MOHSIN B HJ AH-<br />

MAD<br />

PUO<br />

I-TESTER<br />

ROSLINA BT MASUD<br />

192 MR QUAH WEI BOON<br />

KK SUNGAI<br />

PETANI<br />

VIRTEST plus 3D<br />

HARLINA BINTI NORDIN<br />

193<br />

MOHD KHAIRUL MU'ADZIM<br />

BIN HASHIM<br />

RAUDYAH BINTI MD TAP<br />

FAUZUL AZHAN BIN ABDUL<br />

AZIZ<br />

JPPKK<br />

EPMOV2.5: PERFOR-<br />

MANCE MANAGEMENT<br />

OFFICE ONLINE<br />

<br />

NOR MAISARAH BINTI ALI @<br />

ABDUL AZIZ<br />

PMJB NATIONAL<br />

194<br />

NIZAR BIN AHMAD<br />

MOHAMAD HANIZ BIN OSMAN<br />

MOHD RAZALEIGH BIN SABER-<br />

IN<br />

PKS<br />

BAHAN AUDIO VISUAL<br />

ASAS TARANNUM AL-<br />

QURAN<br />

INNOVATION &<br />

CREATIVITY COMPE- METRO JOHOR<br />

TITION 2018<br />

(PNiCC'18)<br />

POLITEKNIK<br />

BAHRU<br />

195<br />

TAJUL AZHAR BIN MOHD TAJUL<br />

ARIFFIN<br />

NOR EFFAH BINTI JOHARI<br />

SITI NUR RASYIDAH BINTI<br />

MOHD SARIYO<br />

AHMAD ASYRAF BIN MUSTA-<br />

FAR<br />

PMJB<br />

THE IMPLEMENTATION<br />

AND DETECTION OF<br />

INTRUDERS ON THE<br />

NETWORK


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMANAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

196<br />

TAJUL AZHAR BIN MOHD<br />

TAJUL ARIFFIN<br />

SYEARIFAH BINTI SHAHIDAN<br />

PMJB<br />

CYBER RANGE LAB EN-<br />

VIRONMENT TO-<br />

WARDS THE DEVELOP-<br />

MENT OF THE FUTURE<br />

CYBER WARRIOR IN<br />

POLITEKNIK MERSING<br />

SUHANA BINTI ISMAIL<br />

ZAINOLRIN BIN SAARI<br />

197<br />

MAIZATUL AKHMAR BINTI<br />

MOHAMAD NOR<br />

PMJB<br />

e-FMS<br />

MUHAMMAD NOOR HAZIM<br />

BIN MOHAMED ISA<br />

RAFIZA BINTI HASSAN<br />

198<br />

MOHD FAIRUZ BIN YACOB<br />

PMJB<br />

SIGNAL WIRE TESTER<br />

MOHAMAD ZAMRI BIN JAMIL<br />

UMMU HANI BINTI YUSOF<br />

199<br />

MOHAMAD FAIZUDIN BIN<br />

MOHAMAD HILMI<br />

MUHAMMAD NAZMI BIN<br />

OMAR<br />

MUHAMMAD HAZIQ BIN<br />

HAPIZI<br />

MUHAMMAD NUR ABQARI<br />

BIN ABDUL GHAFAR<br />

KK SELAYANG<br />

AR GAMEBOARD: TEST<br />

YOUR DRIVING<br />

PMJB NATIONAL<br />

INNOVATION &<br />

CREATIVITY COM-<br />

PETITION 2018<br />

(PNiCC'18)<br />

POLITEKNIK<br />

METRO<br />

JOHOR<br />

BAHRU<br />

UMMU HANI BINTI YUSOF<br />

MUHAMMAD TAUFIQ BIN<br />

MOHD SHIDI<br />

200<br />

SAKINAH BINTI MAZUKI<br />

RAQIQ AZIMAN BIN AB RAH-<br />

MAN<br />

KK SELAYANG<br />

MY MAHRAM<br />

NURAIN BINTI SHUHAIMI<br />

AMIR AKID MARWILLS BIN<br />

AMIR HAKIM<br />

DR LOGAISWARI INDIRAN<br />

HASNIDA IBRAHIM<br />

201<br />

MARIA MOHD YATIM<br />

NOR AQILAH MOHD MANSO-<br />

RI<br />

PMJB<br />

DESTRESSO<br />

AZREEN NUR SARUDIN<br />

HANISAH ZULKEFLI


Senarai Nama Pensyarah Memenangi Pingat Emas<br />

Peringkat Kebangsaan<br />

BIL. NAMA PENYELIDIK INSTITUSI NAMA PRODUK PERTANDINGAN TEMPAT<br />

202<br />

ELYN MOHD RIDZWAN<br />

HASNIDA IBRAHIM<br />

PMJB<br />

203 ELYN MOHD RIDZWAN PMJB<br />

NORHAFIZA AHMAD E<br />

ERLIA NASIR N<br />

204 NUR SHAZWANI SADZLI<br />

PMJB<br />

MOHD EKHSAN OTHMAN<br />

STO2U: PEMU-<br />

DAHCARA AMALAN<br />

PENYIMPANAN REKOD<br />

PENCUKAIAN<br />

FASHIONABLE HIJAB<br />

EXTENDER<br />

SISTEM REKOD<br />

KETIDAKHADIRAN<br />

PELAJAR I-HADIR<br />

PMJB NATIONAL<br />

INNOVATION &<br />

CREATIVITY COM-<br />

PETITION 2018<br />

(PNiCC'18)<br />

POLITEKNIK<br />

METRO<br />

JOHOR<br />

BAHRU<br />

NORAINA WAHID<br />

205<br />

<br />

<br />

HO RUI JIN<br />

ONG TZE CHING<br />

PKS<br />

LOW COST MULTIPUR-<br />

POSE CNC<br />

SARAWAK INVEN-<br />

TION, INNOVATION<br />

AND DESIGN EXPO-<br />

SITION (SIIDEX)<br />

2018<br />

PENVIEW<br />

CONVENTION<br />

CENTRE ,<br />

SARAWAK<br />

206 MR QUAH WEI BOON<br />

KK SUNGAI<br />

PETANI<br />

VIRTEST plus 3D<br />

SEMINAR<br />

PENYELIDIKAN DAN<br />

INOVASI<br />

(SPINOVA), 2018<br />

KOLEJ<br />

KOMUNITI<br />

SUNGAI<br />

PETANI<br />

207<br />

SUSANTIANA BINTI ZAKARIA<br />

SYAREENA BINTI MOHD SAL-<br />

LEH<br />

ARMARZILA BINTI ARIFIN<br />

PMK<br />

BUSSINESS LAW CASES<br />

CARDS (BLC CRADS)<br />

SEMINAR<br />

PENYELIDIKAN PSH<br />

& PERTANDINGAN<br />

INOVASI KOLEJ<br />

KOMUNITI PERING-<br />

KAT KEBANGSAAN<br />

2018<br />

KOLEJ<br />

KOMUNITI<br />

JELEBU<br />

208<br />

MUHAMAD SYAFIQ BIN<br />

ZAINUN<br />

PBS<br />

PRINTRICKS<br />

3rd NATIONAL<br />

INNOVATION COM-<br />

PETITION<br />

(INNOCOM)<br />

POLITEKNIK<br />

TUANKU SYED<br />

SIRAJUDDIN,<br />

PERLIS<br />

<br />

Senarai adalah berdasarkan rekod data yang diterima sehingga 20 Oktober 2018 oleh Pusat<br />

Penyelidikan dan Inovasi (PPI), JPPKK


AHLI JAWATANKUASA<br />

Prof. Dato’ Ts. Dr. Mohd Ismail bin Abd Aziz<br />

Ts. Dr. Mohammad Naim bin Yaakub (TKP (P))<br />

Dr. Ishak bin Mohamad (Pengarah PPI)<br />

Pn. Rokiah binti Omar (PNS)-[K]<br />

Pn. Khuzaimah binti Baharuddin (PNS)<br />

Pn. Norimi binti Ahmad Suhaili (PNS)<br />

Pn. Siti Noorain binti Awalludin (PNS)<br />

Pn. Fakilah Anurul binti Mohd Azli Navamohan<br />

(PNS)<br />

Dr.Setiawan bin Hardono (PPI)<br />

En. Mohammad Hafeez bin Md. Ramli (PPI)-[K]<br />

En. Zul Affandi bin Mohamed Ali (BK)<br />

En. Tuan Mohd Hilme Khairi bin Tan Yusoff (BKP)<br />

Pn. Nor Husna Shafini binti Nor Bashah (PPI)<br />

Fauzul Azhan bin Abdul Aziz (PPI)<br />

Pn. Zunaidah binti Razali (PMS)-[K]<br />

Dr Setiawan bin Hardono (PPI)<br />

Pn. Suzianah binti Sahar (PPI)<br />

En. Mohd Suhalil bin Omar (BPN)-[K]<br />

Pn. Zunaidah binti Razali (PMS)<br />

Cik Nor Hayati binti Hussin (PPI)<br />

Dr. Faraziah binti Hassan (PNS)<br />

Pn. Naulli binti Abdul Razak (ICT, BKP)<br />

En. Mohamed Hidhir bin Abdul Wahab (ICT, BKP)<br />

En. Nasrul Hakim bin Zulfahmy (ICT, BKP)<br />

Norlizawati binti Mohamed Tahir (PPI)<br />

En Shahrizan bin Mohd Razali (PSIS)- [K]<br />

En. Mohd Azli bin Adnan (PSIS)<br />

Dr. Siti Rosminah binti Md Derus (PBS) -[K]<br />

En. Mohd Zulfazli bin Raub Khan (PBS)<br />

En. Muhamad Syafiq bin Zainun (PBS)<br />

En. Azizi Mursidy bin Zainol Abidin (PSA)<br />

En. Khairul Nizam bin Markaban (PPI) - [K]<br />

En. Mohammad Hafeez bin Md. Ramli (PPI)<br />

En. Muhammad Fazli bin Jazli (BIPD)<br />

En. Ahmad Rohaizat bin Mohd Ghani (UKK)<br />

Cik Siti Zubaidah binti Ibrahim (PPI)-[K]<br />

Pn. Haidar Nor Madinah binti Mahmud (PPI)<br />

Cik Norsuhana binti Sha’rani<br />

En. Annas bin Alamshah (PPI)-[K]<br />

En. Aidil Bazli bin Abu Bakar (BPPI)<br />

En. Fairuz bin Othman (BAP)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!