Pelan Strategik DBKK 2011-2015 - DBKK - Sabah

dbkk.sabah.gov.my

Pelan Strategik DBKK 2011-2015 - DBKK - Sabah

CARTA ORGANISASI DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU

MAYOR

Gred: JUSA VU 6

BAHAGIAN AUDIT DALAM

Gred: W 48

KETUA PENGARAH

Gred: JUSA VU 7

TIMBALAN KETUA PENGARAH

(OPERASI)

Gred: N 54

SEKTOR TEKNIKAL

TIMBALAN KETUA PENGARAH

(KORPORAT)

Gred: N 54

JABATAN KESIHATAN &

PERKHIDMATAN BANDAR

Gred: N 48

JABATAN LANDSKAP

Gred: J 48

JABATAN

KEJURUTERAAN

Gred: J 48

JABATAN

KOMPUTER

Gred: F 48

JABATAN HAL EHWAL

KORPORAT

Gred: N 48

JABATAN

PENGURUSAN

SUMBER MANUSIA

Gred: N 52

JABATAN PENGURUSAN

SUB-URBAN

Gred: N 48

JABATAN

PENGUATKUASA

Gred: N 48

JABATAN

PENYELIDIKAN &

KOORDINASI

Gred: N 48

JABATAN

PERANCANGAN

BANDARAYA

Gred: J 48

JABATAN PENILAIAN

Gred: W 48

JABATAN

PERUNDANGAN

Gred: L 48

UNIT PEROLEHAN KONTRAK

& TENDER

Gred: W 48

JABATAN KEWANGAN

& BELANJAWAN

Gred: W 48

JABATAN

PENGURUSAN &

PELABURAN HARTA

Gred: N 48

Muka surat 7

More magazines by this user
Similar magazines