for corrective maintenance - SPM Instrument

spminstrument.com

for corrective maintenance - SPM Instrument

“The best way to

predict the future

is to invent it”

Alan Kay.


Machine condition

Гаранция за безаварийната работа

на вашите машини 24/7.

Get an instant field diagnosis,

analyse when required.


monitoring

for profitable maintenance

За всяка индустриална среда и производство

– печелившо техническо обслужване.

Над 40 годишния опит в тясно сътрудничество

с клиентите от цял свят, дава възможност

на SPM да представи една нова концепция

за про-активно техническо обслужване.

Leonova Infinity бележи значителен прогрес в процеса

на следене на техническото състояние чрез:

ö уникални диагностични функции

ö центроване с линеен лазер и балансиране

ö избор на необходимия пакет функции

ö оптимален ергономичен дизайн

ö гъвкава ценова политика

SPM разполага с организация и “ноу-хау”

за да повиши безаварийността и печалбата

от вашето производствено оборудване.

Имайки пред вид специфичните производствени

условия, предлагаме в Leonova Infinity широк

набор от функции и нова система за финансиране.

За да разполагате с оптималния за вас

Leonova Infinity, предлагаме да изберете функциите

му сами.


Technical

Зелено – нормално състояние,

червено – влошено състояние, жълто – ранно

предупреждение. Високите технологии улесняват.

Основата на всяко про-активно техническо

обслужване е да разполагате с актуални данни за

състоянието на машината, получени чрез два

безспорно доказани в практиката метода.

Измерване силата на вибрациите, съгласно ISO

стандартите - за диагностициране на общото

състояние на машината. Измерване на ударните

импулси чрез True SPM ® Method (Метод на ударните

импулси), който дава ранно предупреждение

при влошено състояние на лагера - най-честата

причина за аварии на машините.

Сила на вибрациите и

Спектрален анализ – FFT

Leonova измерва вибрационните скорост, ускорение

и преместване, съгласно най-актуалния ISO10816 и

включва таблиците за избор на машинните класове

и съответстващите им алармени нива.

В допълнение към вибрационните стойности

(RMS), Leonova измерва FFT спектър, където

лесно се идентифицират симптомите на дебаланс,

несъсност и разхлабвания.

The True SPM ® Method

Метода на ударните импулси - SPM е единствения

специализиран метод за определяне състоянието

на търкалящи лагери. Той предоставя точна

информация за механичното състояние на работните

повърхнини и мазането на лагера през целия

му работен живот. Чрез него лесно се установяват

неправилен монтаж и влошено мазане, които са в

основата на повечето повреди в лагерите.


solutions

for every situation

Безконтактно идентифициране на

измервателните точки чрез патентованата

SPM технология Condition Memory.

Изберете най-подходящия метод за

анализ – Leonova Infinity предлага

всичко, от което се нуждаете.

Вибрационен анализ

EVAM® е метод за анализ на вибрационния спектър,

който използва предварително програмирани

модели за оценка на машината и 9 “параметри на

състоянието”, вкл. crest factor, kurtosis и skewness.

FFT анализа работи с резолюция 12800 линии в

честотен диапазон до 40000Hz и има функции “true

zoom”, “enveloping” и др.

“Симптомите за повреди” открояват съответните

им честотни линии в спектъра и амплитудите на

вибрацията в тях.

SPM Spectrum

Това е уникален метод за детайлен анализ на търкалящите

лагери, при който сигнала в реално време

от SPM преобразувателя се подлага на FFT анализ.

Генерира се спектър, в който се идентифицират

честотите на въртене на отделните елементи на

лагера, а също така и други източници на периодични

ударни импулси, напр. зъбни предавки.

Orbit Analysis

Използва се при всички машини с плъзгащи лагери.

Едновременно се измерват относителни или

абсолютни вибрации чрез 2 вибрационни

преобразувателя, монтирани на 90° един спрямо

друг, при което се очертава кривата на движението

на вала в лагерното тяло.

Изследване на

резонансни явления

Run up/Coast down и Bump test са функции за

изследване на резонансните явления.

Те регистрират специфичните вибрации на

машинните фундаменти, резонансните честоти и

реакцията при критични скорости.

CondID®

Табелките CondID се зареждат с данни за

измервателната точка и последните резултати.

Leonova се програмира автоматично с тези данни

чрез радиосигнал. CondID има тройна защита на

данните чрез пароли.


Your

Избор между два съобразени с

индустриалната среда цвята - сив и син.

moon grey

jupiter blue

Автоматично осветление на дисплея

Интерактивен, TFT цветен дисплей

Комуникация чрез RS232 и USB

RF транспондер за безконтактна идентификация

на измервателните точки, прочит и запис на данни

върху CondID ® табелки

Тегло 580 g

Бързо действащи функционални бутони и контактен дисплей

Опериране с една ръка, дясна или лява

Интелигентно зареждане на батерията с индикация за

степента на заряд

Li-Ion батерия за 8 часа нормална експлоатация

Зареждане/измерване на хиляди измервателни точки

История на всяка точка - до 100 резултата и коментари

Графики по време и мащаб за увеличение

Операционна система Windows ® CE

Процесор 400 MHz Intel ® XScale ®

64 MB RAM, 32 MB Flash, разширяема до 4 GB

Опитайте новото усещане при работа с Leonova. Ергономичен

дизайн, лек и лесен за ползване. Работите с измервателните функции

чрез бутоните или контактния дисплей, следвайки логически менюта.

Бързия процесор и голямата памет правят събирането на данни

много по-ефективно. Зареждате Leonova с маршрут от РС, след което

измервате и запомняте резултатите. Всички базови данни са предварително

програмирани. Получавате незабавна оценка на състоянието

чрез зелено – жълто – червена индикация.


equirements

set the limits

Запис на вибрационен сигнал в реално време до 40 kHz

FFT спектър с резолюция до 12800 линии

Enveloping, true zoom, синхронни измервания

Предварително дефинирани симптоми за повреди

Водопадна диаграма, фазов спектър и спектър в

реално време

Диаграми на Bode и Nyqvist

Отчитане на пиковото ниво, слушалки

Избор на език

Автоматичен тест на линията на преобразувателя

Оценка на състоянието чрез зелен – жълт – червен

LED индикатор

Продължителен запис на данни - до 50 часа

Едновременно измерване чрез два независими

вибрационни канала

Усредняване чрез Overlapping

Вибрационен спектър в Hz, CPM или orders

Работи с вибрационни преобразуватели по IEPE стандарт


Sophisticated

LineLazer - прецизно центроване на валове чрез

хоризонтален линеен лазер и високи вертикални детектори.

Елиминирането на причините за аварии е

същността на превантивното техническо

обслужване. Лошо центрованите и балансирани

машини консумират повече електроенергия и

се износват бързо. Не допускайте високо ниво

на шум и вибрации, както и чести аварии при

работата на машините. Leonova е перфектния

инструмент за бързо и лесно центроване

и балансиране.

Прецизно центроване на валове

Leonova използва специална технология с линеен

лазер за центроване на хоризонтални и вертикални

машини. Комплекта за центроване LineLazer включва

детекторни единици и приспособления за закрепване.

Детекторните единици излъчват хоризонтални

линейни лазерни лъчи срещу високи вертикални

детектори, което прави позиционирането на лазерите

в мишените лесно и точно. За комуникация

с Leonova се използва само един кабел. Лазерния

лъч е защитен от смущаващи светлинни източници

чрез кодиране. Ъгъла на завъртане на валовете се

измерва непрекъснато чрез прецизни автоматични

инклинометри. За отчитане на несъосността, са

необходими 3 измервания в сектор до 180°.

За постигане на отличен резултат при центроване,

оператора следва лесен за работа графичен

интерфейс. За коригиране на вертикалната несъосност

се използват прецизно обработени SPM

пластини от неръждаема стомана с различни размери

и дебелини.


tools

for corrective maintenance

Динамично балансиране на място

– спестява време и разходи.

Динамично балансиране

Балансирането на ротори в 1 и 2 равнини с

Leonova се извършва лесно и в съответствие с найсъвременните

стандарти. Както и при центроване

на валове, функциите са за нелимитирано и

лимитирано ползване.

Можете да използвате традиционния метод с 4

завъртания или метода с 2 завъртания и синхронни

измервания, при които се измерва и честотата на

въртене с тахометрична сонда.

Лесен за ползване

Спомагателните функции при балансиране с

Leonova улесняват работата и гарантират винаги

точен резултат. Той се запомня в специална форма,

позволяваща бързо преизчисляване, без спиране на

машината за монтиране на пробна тежест.

При първоначалното вибрационно измерване се

генерира и амплитудно-честотен спектър в който

ясно се вижда наличието и размера на дебаланса,

а също и нуждата от реално балансиране.

Предимства и особености

Leonova калкулира пробната тежест и предлага

различни възможности за коригиране на дебаланса.

Разполагате с възможност за отнемане или

добавяне на маса, радиалното и преместване или

разпределянето и между две части на ротора. При

отнемане на маса се изчисляват диаметъра на

свредлото и дълбочината на отвора. Позицията

на балансиращата тежест се изчислява като

ъгъл или разстояние, измерено по обиколката на

ротора. Предишни балансиращи тежести по ротора

могат да бъдат заменени само с една. При всички

методи може да се извърши последно завъртане

за проверка на резултата и ако е необходимо се

запомня файл за допълнителни корекции.


Pay for performance

optimal economy with

При работа с предплатени измервания

презареждате с кредити само, ако е необходимо.

За провеждане на техническо обслужване по

фактическо състояние е необходимо закупуване

на оборудване, обучение на персонала и

организиране на система от дейности за

цялостна реализация на процеса. С Leonova

имате разнообразие от функции и различни

възможности за тяхното закупуване.

Function

Базовия вариант на Leonova включва пълния хардуер

(процесор, памет) за събиране и съхраняване на данни.

Основните функции в него са измерване на вибрации

по ISO 2372, честота на въртене, температура и аналогови

сигнали. Работи с програмното осигуряване

Condmaster ® Nova и позволява ръчно въвеждане на

данни. За да комплектовате оптималния за вас прибор,

трябва да изберете необходимите ви специализирани

функции. Можете да ги закупите индивидуално или в

пакети, под формата на файл. Така закупуването на

функции и обучението на персонала се извършва поетапно

и планирано.

Use

Трансформирайте инвестициите в производствени разходи

чрез закупуване на “измервателни кредити” вместо

нелимитирани функции. Функциите в базовия вариант са

нелимитирани, докато при лимитирано ползване всяко

измерване струва няколко кредита в зависимост от използвания

метод. Leonova отчита направените измервания

и прави две предупреждения, когато запасът от кредити

намалява, след което превключва на резервен запас.


appropriate technique

Закупувате нови функции само ако са ви необходими.

Апгрейдвайте след изплащане на старите.

Съвместим с Condmaster ® Nova

Идентификация на измервателните точки с CondID ®

Измерване на скорост и температура

Аналогови сигнали, ток и напрежение

Ръчен запис на данни, Текстови коментари

Сила на вибрациите, RMS, ISO 2372

Метод на ударните импулси SPM

Сила на вибрациите RMS и спектър, ISO 10816

FFT със симптоми за повреди

SPM Spectrum

Анализ на мазането на лагерите

EVAM ® - метод за оценка на вибрационния анализ

Продължителен запис на данни

Балансиране в 1 и 2 равнини

Сила на вибрациите RMS и спектър, ISO 10816

Центроване на валове с LineLazer

Orbit analysis

Двуканално едновременно измерване на вибрации

Run up/Coast down, Bump test

Разширен честотен диапазон и резолюция

Разширена памет

Platform

Frontliner

Analyser

Balancer

Aligner

Options


Powerful software

for perfect overview and control

Разполагате с експертни познания

– на място и навсякъде по света.

Leonova е част от стремежа ни за създаване на

ефективна система за техническо обслужване

по фактическо състояние. Чрез използване на

мощния анализиращ софтуер Condmaster ® Nova,

SPM предлага практически решения за

диагностика на машините, съобразени с

вашите условия и приложения.

Condmaster ® Nova

Програмата е съвместима с всички SPM портативни

прибори и on-line системи. Конструирана

е на модулен принцип и лесно се адаптира към

избрания от вас прибор или система. Поддържа

всяка дейност, свързана с техническото обслужване,

като планиране, анализиране на графики,

статистики и отчети. Като допълнителни опции се

предлага връзка с други софтуери, достъп чрез

Интернет и алармиране по e-mail и SMS.

Condmaster ® Nova включва обширен каталог

на лагери и модели за оценка на ударни импулси,

вибрации и анализ на мазането. Предварително

програмираните симптоми улесняват точното определяне

на различни машинни повреди в спектрите.

Универсален зелен – жълт – червен код се

използва за оценка на състоянието на всяко ниво

на наблюдение - от индивидуалната измервателна

точка до общия статус на фирмата, давайки възможност

за бърз достъп до всички машини.

71790S © SPM Instrument AB 2006-01. ISO 9001:2000 certified. Technical data are subject to change without notice.


Knowledge is power.


SPM Instrument AB

www.spminstrument.com

www.leonovabyspm.com

More magazines by this user
Similar magazines