Views
4 years ago

1967 - 68

1967 - 68

1967 -

1967 - 68 Trieda: IV.M Odbor: Meracia a automatizačná technika Tr. prof.: Sauka Michal 1. Becková Soňa, Dunajská Streda 2. Bergl Pavol, Uherské Hradiště 3. Berníková Ginetta, Levoča 4. Biroščák Michal, Olšavica 5. Blaščíková Gabriela, Bobrovec 6. Čorej Peter, Košice 7. Doboš Mikuláš, Košice 8. Dolný Vladimír, Čakanovce 9. Dudríková Viera, Koš. N. Ves 10. Dzurňáková Marta, Lučenec 11. Fendek Ján, Liptovská Teplička 12. Galdunová Terézia, Sp. Sobota 13. Hajlik Vítězslav, Brno 14. Halász Pavol, Košice 15. Hevera Dušan, Bratislava 16. Holendová Magdaléna, Pčolinné 17. Hospodár Jozef, Michalovce 18. Hudák Jozef, Košice 19. Kammererová Mária, Košice 20. Karas Štefan, Košice 21. Katuščák Peter, Košice 22. Kmecová Zita, Košice 23. Knižacká Elena, Ždaňa 24. Kolpák Jozef, Veľký Folkmár 25. Komora Karol, Martin 26. Kožej František, Košice 27. Krajniková Alžbeta, Košice 28. Krešňáková Ľubomíra, Košice 29. Krutáková Ľudmila, Košice 30. Kukura Ladislav, Krompachy 31. Kundrát Imrich, Turňa n. Bodvou 32. Loja Ladislav, Krompachy 33. Mačák Marián, Ždiar 34. Mačičák Ján, Spišské Vlachy 35. Pavlák Ján, Vranov n. T. 36. Póhl Dušan, Košice 37. Róth Miroslav, Matejovce 38. Sekeľ Ladislav, Nižná Kamenica 39. Straka Viliam, Košice 40. Škripecký Štefan, Jenkovce 41. Werner Pavol, Košice Trieda: IV.M1 Odbor: Meracia a automatizačná technika Tr. prof.: Ing. Michal Repko 1. Azari Peter, Košice 2. Balázsházyová Zuzana, Košice 3. Bednárik Štefan, Levoča 4. Bubelínyová Anna, Bacúch 5. Diabolko Milan, Újezd 6. Doľáková Eva, Košice 7. Ferko Michal, Zempl.Hradište 8. Foltán Jozef, Sirk 9. Gašpar Juraj, Košice 10. Grega František, Snakov 11. Gulejová Katarína, Košice 12. Hajtuš Imrich, Humenné 13. Horňáková Mária, Petríkovce 14. Hriňák Ján, Sp.N. Vec 15. Kaštéľ František, Košice 16. Kilár Ján, Košice 17. Klimo Martin, Banská Bystrica 18. Kofčák Ladislav, Košice 19. Kollár Dušan, Sabinov 20. Kolesár Jozef, Bytča 21. Koterle Ladislav, Košice 22. Králik František, Tepličany 23. Kucharíková Eva, Žilina 24. Levický Dušan, Slanec 25. Lukáč Jozef, Poša 26. Márton Stanislav, Krásna n. H. 27. Masaryková Jozefína, Kotešová 28. Matis Gabriel, Košice 29. Michalko Vladimír, Tanvald 30. Mura Ladislav, Košice 31. Nagyová Mária, Košice 32. Nezbeda Ján, Košice 33. Petáchová Emília, Košice 34. Sabol Dušan, Šariš. Bohdanovce 35. Skalický Pavol, Košice 36. Soták Miroslav, 37. Struss Štefan, Revúca 38. Vajó Arpád, Somotor 39. Vasilčák Emilián, Humenné 40. Zsigral Štefan, Košice Trieda: IV.EO Odbor: Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia Tr. prof.: Koperdan Štefan 1. Bábeľa Ján, Lubeník 2. Baran Ľudovít, Bešeňová 3. Biely Vladimír, Košice 4. Dobál Július, Svit 5. Grenčík Ľubor, Ružomberok 6. Gubiček Jozef, Jelšava 7. Hello Emil, Veľká Lomnica 8. Ivan Alexander, Falkušovce 9. Kišiday Jozef, Košice 10. Kocúrová Božena, Ružomberok 11. Kriššák Peter, Pribeník 12. Kroj Jozef, Pozdišovce 13. Kušnírik Jozef, Košice 14. Labaška Ľubomír, Slančík 15. Lévy Anton, Košice 16. Magura Ján, Bracovce 17. Onderová Elena, Sobrance 18. Pavlikán Emil, Pozdišovce 19. Peterčák Ondrej, Košice 20. Petríková Eva, Sobrance 21. Pupala Ivan, Prešov 22. Schreiber Alexander, Štós 23. Sorok Jozef, Michalovce 24. Suchanič Pavol, Sp.N. Ves 25. Šandor Ján, Michalovce 26. Šoltés Dušan, Košice 27. Šturmankin Ján, Šafárikovo 28. Šutaj Jozef, Michalovce 29. Tischler Karol, Medzev 30. Tomčík Leon, Košice 31. Varga Michal, Košice 32. Vasiľák Štefan, Veľká Trňa 33. Vorobeľová Terézia, St. Ľubovňa 34. Zavatzký Damian, Smolník Trieda: IV.EO1 Odbor: Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia Tr. prof.: Ing. Hlôška Samuel 1.Andrássy Juraj, Košice 2. Bugar Peter, Slanická 3. Dobrík Dušan, Banská Bystrica 4. Focko Eugen, Košice 5. Gajdošová Helena, Hrčava 6. Glashutner Marián, Lipt.Mikuláš 7. Grešák Imrich, Barca 8. Habdák Štefan, Michalovce 9. Hemlézi Jozef, Bratislava 10. Husár Dušan, Košice 11. Imrová Elena, Mudrovce 12. Juhásová Veronika, Vyš. Klatov 13. Karaffová Eva, Gomboš 14. Korytko Dušan, Sečovce 15. Koscelanský Ján, Košice 16. Kráľovič Štefan, Košice 17. Kulik Ladislav, Košice 18. Lazorišáková Mária, V. Jablonka 19. Lenzová Katarína, Veľký Šariš 20. Lipták Vojtech, Košice 21. Oczeák Ján, Nový Dvor 22. Palková Anna, Košice 23. Petráš Rudolf, Košice 24. Petrovič Karol, Moldava n./B. 25. Pindroch Ján, Košice 26. Pisarčík Vladimír, Spišská Belá 27. Rothová Viera, Děčín 28. Stanislav Valentín, Sp.N. Ves 29. Tomlanová Edita, Rožňava 30. Viraveczová Helena, Košice 1968 - 69 Trieda: IV.F Odbor: Meracia a automatizačná technika Tr. prof.: Ing. Repko Michal 1. Barčanská Mária, Košice 2. Baschiera František, Humenné 3. Bibel František, Děčín 4. Bukovina Rudolf, Vikartovce 5. Čisárik Jozef, Bardejov 6. Dziak Milan, Rumburk 7. Fejerčák Imrich, Košice 8. Hanáčik Stanislav, Čierna Lehota 9. Horňák Ladislav, Košice 10. Husťák Svätoslav, Stakčín 11. Hutyra Daniel, Sp.Podhradie 12. Ivančo Ladislav, Osadné 13. Jendželovský Ján, Horovce 14. Klecun Rudolf, Košice 15. Knížka Jaroslav, Praha 16. Konečný Ján, Čemerné 17. Korečko Štefan, Rozhanovce 18. Legát Marián, Levice 19. Lešundáková Mária, T. Lomnica 20. Machalová Viera, Košice 21. Mancošová Barbora, Trebišov 22. Marčišin Vladimír, V. Staškovce 23. Molnárová Mária, Košice 24. Musl Dušan, Cinobaňa 25. Neukirch Robert, Košice

26. Nevezi František, Košice 27. Pauco Juraj, Veľká Poľana 28. Pelánová Irena, Košice 29. Petiová Marta, Košice 30. Petrášová Mária, V. Nemecké 31. Slávkovský Milan, Košice 32. Šimko Peter, Košice 33. Šípoš Ján, Košice 34. Škvareninová G., Krompachy 35. Tomčová Božena, Košice 36. Varga Štefan, Šaca 37. Volčko Milan, Prešov 38. Vrabec Ján, Bobrovec Trieda: IV.M1 Odbor: Meracia a automatizačná technika Tr. prof.: Dvorská Viera 1. Alexyová Viera, Košice 2. Baran Martin, Baldovce 3. Bartík Ivo, Brno 4. Beňo Stanislav, Zvolen 5. Biroš Jozef, Hrišovce 6. Čarný Štefan, Malčice 7. Doša Michal, Streda n. Bodrogom 8. Džunko Miroslav, Michalovce 9. Frenáková Irena, Michalovce 10. Grellová Viera, Bratislava 11. Handzová Jolana, Mudrovce 12. Harman Vladimír, Kežmarok 13. Honeková Ružena, Košice 14. Hovan Jozef, Sp.N. Ves 15. Hricko Ján, Margecany 16. Iľková Anna, Budkovce 17. Jurčák Ľubomír, Svit 18. Király Ladislav, Budapešť 19. Koleník Ladislav, Kamenica 20. Krämer Vít, Sabinov 21. Lučko Jozef, Rožňava 22. Maláta František, Ruskov 23. Nemcová Božena, Košice 24. Ondrušeková Silvia, Košice 25. Oravcová Marianna, N. Huta 26. Oros Pavol, Sp. N. Ves 27. Pandoščák Štefan, Úbrež 28. Pavel Karol, Trenčín 29. Petro Ladislav, Malčice 30. Porhinčák Jaroslav, V. Ruskov 31. Savko Imrich, Trebišov 32. Seiler Arnold, Košice 33. Skala Peter, Košice 34. Syalontaiová Alžbeta, Klin n. B. 35. Világi Ján, Nižný Žipov 36. Výkrut Marián, Revúca Trieda: IV.EO Odbor: Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia Tr. prof.: Mačurová Marta 1. Alexik Štefan, St.Ľubovňa 2. Anguš František, Košice 3. Baláž Štefan, Svit 4. Borovský Ján, Nový Ruskov 5. Cilli Miron, Sabinov 6. Czetner Július, Gortva 7. Figeľová Mária, Novosad 8. Girdasov Alexander, Humenné 9. Girdasov Elexej, Humenné 10. Halász Milan, Košice 11. Hatalová Eva, Košice 12. Hegeduš Miroslav, Košice 13. Hric Vladimír, Košice 14. Hrubec Vladimír, Košice 15. Janíček Jaroslav, Pr. Bečva 16. Janošdeák Ján, Košice 17. Jánošdeáková Jana, Košice 18. Jokeľ Rudolf, Nižný Klatov 19. Karabeľoš Eugen, Košice 20. Kišová Mária, Gelnica 21. Kováč Andrej, Košice 22. Liška Zoltán, Košice 23. Madžár Jozef, Slov. Nové Mesto 24. Michlík Ján, Spišs.Belá 25. Pacholár Štefan, Košice 26. Pastorová Katarína, Košice 27. Rásztócky Július, Gemerský Sad 28. Raši Ľubomír, Teplice 29. Slemenský Ján, Trenčín 30. Streka Ladislav, Leopoldov 31. Szilágyi Gabriel, Košice 32. Škojec Ľubomír, Košice 33. Štofková Júlia, Košice 34. Štrbíková Jana, Topoľčany 35. Trgala Ján, Mníšek N. Hnilcom 36. Turčan Andrej, Košice Trieda: IV.EO1 Odbor: Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia Tr. prof.: Dugas Ján 1. Adamov Jozef, Košice 2. Benci Ján, Košice 3. Borovská Edita, Ťahanovce 4. Bugir Štefan, Izky 5. Cmorej Stanislav, Slatvina 6. Dubský Emil, Košice 7. Dudášová Eva, Sp.Vlachy 8. Eštok Štefan, Ruskov 9. Fábry Dušan, Sp.N.Ves 10. Germanová Viera, V. Kapušany 11. Greschner Tadejs, Sp. N. Ves 12. Hegedušová Mária, Pov. Bystrica 13. Horváth Zoltán, Štós 14. Hovanová Marta, Košice 15. Hrabinský Peter, Brezno 16. Janič Bernard, Nižný Hrušov 17. Kalfus Ladislav, Košice 18. Kušnír Emil, Blatná Polianka 19. Lašut Jaroslav, Sósa 20. Lenart Jozef, Trnava 21. Loknerová Marta, Bratislava 22. Lukačiková Anna, Košice 23. Márton Ján, Košice 24. Novák Štefan, Dolné Srnie 25. Oravec Ladislav, Martin 26. Orlík Peter, Humenné 27. Parová Klára, Košice 28. Rokická Viera, Veľké Bukovce 29. Štekláč Ján, Košice 30. Štroncer Peter, Slanec 31. Vávra Jozef, Trenčín Trieda: IV.EO2 Odbor: Oznamovacie a rídioelektronické zariadenia Tr. prof.: Ing. Kampe Ján 1. Barta Peter, Košice 2. Beriová Agáta, Košice 3. Boháč Ján, Zatín 4. Boháčiková Zlatica, Opava 5. Čačo Ladislav, Brezovica n. T. 6. Dancák Jozef, Košice 7. Dúha Štefan, Ružomberok 8. Dziak Anton, Šarišské Michaľany 9. Greš Severín, Košice 10. Horaničová Mária, Michalovce 11. Hudcovská Magdaléna, Bolešov 12. Chovanec Martin, Michalovce 13. Juhásová Ľudmila, Košice 14. Kobližek Jaroslav, Košice 15. Kolbik Jozef, Humenné 16. Ličková Jarmila, Košice 17. Linková Alžbeta, Košice 18. Ľubiščák Jozef, Strážske 19. Mederáková Eva, Obišovce 20. Mindok Milan, Poltár 21. Mihoková Mária, Prešov 22. Mryglotová Eva, Trnava 23. Sičová Ružena, Ústi n. Labem 24. Smatana Juraj, Likavka 25. Šafranková Xénia, Papín 26. Šalát Peter, Košice 27. Šebeš Peter, Košice 28. Štefanko Peter, Košice 29. Timko Peter, Košice 30. Tkáč Ján, Koromľa 31. Vesek Július, Sp.N.Ves 32. Vrbiar Jozef, Drňa 33. Žoldák Stanislav, Sp.Vlachy 34. Pástor Matúš, Barca 1969 - 70 Trieda: IV.EO Odbor: Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia Tr. prof.: Ernest Novák 1. Adamcová Libuša, Košice 2. Baník Daniel, Rožňava 3. Bloch Štefan, Rožňava 4. Brecher Gabriel, Košice 5. Cuper Dušan, Bardejov 6. Ferenc Ján, Kluknava 7. Ferenc Jozef, Hrišovce 8. Forgáčová Mária, Košice 9. Hajduová Alžbeta, Buštino 10. Harniaková Mária, Košice 11. Ivan Michal, Falkušovce 12. Ivanovič Marián, Košice 13. Jablonská Jana, Košice 14. Kilárová Agata, Košice 15. Kmec Andrej, Trsťany 16. Knižacká Ľubomíra, Jablonka 17. Kováľová Jolana, Zempl.Teplica 18. Kudrec Ján, Brezno 19. Lorincová Mariana, Košice 20. Marcin Ladislav, Michalovce 21. Mihalík Jozef, Bardejov

2.ročník CC dvojice 4-hodinovka - Countrycross.sk
ZOZNAM Adzimová Karolína, Ing. 1/2011 ŽP 09.02.2011 Evidovaná ...
Výsledky 2009 - Kellys Green Bike Tour 2013
Zoznam osôb odborne spôsobilých na vykonávanie kontroly ...
Štatistika Tatranských pohárov za obdobie 1952 - 2012 - Download
Držitelia osvedčení Energetický audítor
Veľký Devín - VOS-TPK
Štartová listina - kategóriová - VOS-TPK
Neoficiálna výsledková listina - KSP.sk
Neoficiálna výsledková listina
Veľký Devín - VOS-TPK
Neoficiálna výsledková listina - Športový klub ARCHING
Štartová listina - kategóriová - VOS-TPK
Štartová listina družstiev - VOS-TPK
elektroenergetika
kategórie muži - Medzinárodný maratón mieru, Košice
celkové poradie - Medzinárodný maratón mieru, Košice
POLMARATÓN - Muži - Medzinárodný maratón mieru, Košice
Prehľad vlastníckych štruktúr televíznych vysielateľov (PDF)
Prehľad vlastníckych štruktúr televíznych vysielateľov.pdf
Výsledky - Medzinárodný maratón mieru, Košice
Zoznam výhercov
VÝSLEDKOVÁ LISTINA družstvá
Výsledková listina doplnená o priemernú rýchlosť - VOS-TPK
celkové poradie - Medzinárodný maratón mieru, Košice