Views
1 year ago

Sony VGN-NS31MT - VGN-NS31MT Documenti garanzia Finlandese

Sony VGN-NS31MT - VGN-NS31MT Documenti garanzia Finlandese

Interferens Hvis

Interferens Hvis udstyret forstyrrer modtagelsen på et tv, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke udstyret, bør brugeren forsøge at løse interferensproblemet på en eller flere af følgende måder: Ændre retningen eller placeringen af modtagerantennen, øge afstanden mellem senderen og modtageren, kontakte forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp. Ansvarsfraskrivelse Sony kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for radio- eller tv-interferens eller for nogen andre uønskede effekter, der opstår pga. brugerens uhensigtsmæssige valg af kanaler. Løsningen af interferensproblemer, der skyldes sådanne uhensigtsmæssige kanalvalg, er udelukkende brugerens eget ansvar. 60

Retningslinjer for trådløst WAN Retningslinjer for trådløst WAN (kun for modeller med indbyggede netværksfunktioner til trådløse WAN-netværk) Den trådløse WAN-netværksfunktion kan bruges i følgende lande: Belgien, Frankrig, Grækenland, Italien, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. Dataoverførsel UMTS/HSPA: 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz Radiobølger og SAR-værdier Din VAIO-computer er designet, så den overholder de gældende sikkerhedskrav vedrørende eksponering for radiobølger. Disse sikkerhedskrav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der omfatter sikkerhedsmargerner, som er udformet med henblik på at tilvejebringe sikkerhed for alle personer uanset alder og helbredstilstand. I retningslinjerne for eksponering for radiobølger anvendes en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, hvor computeren sender med det højeste godkendte effektniveau på alle benyttede frekvensbånd. Der kan være forskel på SAR-niveauerne mellem forskellige VAIO-computermodeller, men alle modellerne er designet, så de overholder de relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger. Vilkår for anvendelse Dette udstyr er beregnet til at blive brugt med en afstand på mere end 15 mm mellem LCD-skærmen og brugeren. Brug ikke det trådløse WAN-netværk på steder og i situationer, hvor radiointerferens kan udgøre en risiko for dig selv eller andre. Vær især opmærksom på følgende: ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Områder, hvor brugen af trådløs teknologi er forbudt ifølge loven. Overhold alle særlige regler og bestemmelser, og ret dig efter alle skilte og opslag. Brug ikke det trådløse WAN-netværk i områder, hvor der er eksplosionsfare. Brug ikke det trådløse WAN-netværk, mens du er på et påfyldningssted eller en tankstation, i nærheden af brændstofsdepoter (områder til lagring og distribution af brændstof), kemiske fabrikker og i områder, hvor der foregår sprængninger. Brugen af trådløse WAN-netværk er ikke tilladt følgende steder: I nærheden af medicinsk udstyr og livsbevarende udstyr (på hospitaler, private klinikker osv.). Medicinsk udstyr kan være modtageligt for radiointerferens. Ombord på fly, både på jorden og i luften. Mens du styrer et køretøj. DK 61