Views
11 months ago

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX SK (858737972790) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX SK (858737972790) Istruzioni per l'Uso

REŽIM ÚSPORY ENERGIE

REŽIM ÚSPORY ENERGIE POKIAĽ JE RÚRA V POHOTOVOSTNOM REŽIME A pokiaľ používateľ nenastaví hodiny ani nevykoná žiadnu činnosť počas 10 minút, rúra prejde do režimu úspory energie. V tomto momente dôjde k vypnutiu displeja. Tento stav je možné ukončiť otáčaním voličov, stlačením ktoréhokoľvek tlačidla alebo otvorením dvierok. KUCHYNSKÉ MINÚTKY POUŽITE TÚTO FUNKCIU, keď potrebujete použiť kuchynské minútky na odmeranie presného času pri rôznom použití, ako napr. kysnutie cesta pred pečením a pod. q w e r q w e r OTOČTE VOLIČOM FUNKCIÍ do polohy Off (Vyp.). STLAČTE TLAČIDLO OK. OTOČTE VOLIČOM -/+ a nastavte čas merania. STLAČENÍM TLAČIDLA OK ALEBO START (ŠTART) spustíte odpočítavanie. PO UPLYNUTÍ NASTAVENEJ DOBY zaznie zvukový signál. 8 SK

VARENIE A OHREV MIKROVLNAMI POUŽITE TÚTO FUNKCIU pri bežnom varení a ohreve zeleniny, rýb, zemiakov a mäsa. q w e r t q OTOČTE VOLIČOM FUNKCIÍ do polohy MW pre režim mikrovlnného varenia. OTÁČANÍM VOLIČA -/+ nastavte výkon mikrovlnného žiarenia. PRE POTVRDENIE VOĽBY stlačte tlačidlo OK. (Číslice času budú blikať.) OTÁČANÍM VOLIČA -/+ nastavte dobu varenia. STLAČTE TLAČIDLO START (ŠTART). e w r t PO ZAPNUTÍ PROCESU VARENIA: Dobu varenia môžete upraviť otočením voliča -/+ a mikrovlnný výkon dvojitým stlačením tlačidla Back (Naspäť) a otáčaním voliča -/+. Ak ovládač stlačíte počas prípravy jedla, číslice mikrovlnného výkonu budú blikať. Nové nastavenie pre mikrovlnný výkon bude platné po stlačení tlačidla OK. Nové nastavenie je potvrdené, keď číslice prestanú blikať a ostanú svietiť. DOBU JEDNODUCHO PREDĹŽITE stláčaním tlačidla Start (Štart) s krokom 30 sekúnd. Každé stlačenie predlžuje dobu o 30 sekúnd. NAPÁJANIE JET NASTAVENIE ÚROVNE VÝKONU IBA MIKROVLNY ODPORÚČANÉ POUŽITIE: OHRIEVANIE nápojov, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných potravín s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvoľte nižší výkon. 750 W VARENIE rýb, zeleniny, mäsa a pod. 650 W PRÍPRAVA jedál, ktoré sa nemôžu miešať. 500 W Šetrnejšie varenie napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajíčkami a ukončenie prípravy dusených jedál. 350 W MIERNE DUSENIE v pare; rozpustenie masla. 160 W ROZMRAZOVANIE. . 90 W ZMÄKČOVANIE masla, syrov, zmrzliny. SK 9