Views
9 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF DA (858641011000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF DA (858641011000) Istruzioni per l'Uso

BRUG AF APPARATET

BRUG AF APPARATET ALARMER Disse indikationer kommunikeres ved hjælp af lydsignaler og symboler. Vigtigt: Tryk på knappen for at frakoble lydalarmen. Alarm vedrørende strømafbrydelse Alarmen aktiveres i tilfælde af en langvarig strømafbrydelse, der har medført en temperaturforøgelse i fryseren. Maks. temperaturen, der er blevet opnået under strømafbrydelsen, blinker på fryserens display. Samtidigt tændes alarmsymbolet og lydalarmen aktiveres. Vigtigt: Det anbefales at kontrollere madvarernes tilstand, inden de eventuelt tilberedes. Alarm for åben dør Symbolet for dør i køleskab/fryser (eller begge) blinker, lydalarmen er aktiveret og alarmsymbolet er tændt. Den aktiveres, når en eller begge døre i apparatet har stået åbne i mere end 2 minutter. Alarm vedrørende funktion Aktiveringen af lydalarmen og fremvisningen af bogstaver på displayet betyder, at der er opstået et problem i apparatet. Kontakt Service og oplys koden, der vises på displayet i stedet for temperaturen. 130

FEJLFINDINGSOVERSIGT Før Service kontaktes... Funktionsforstyrrelserne skyldes ofte banale årsager, som kan lokaliseres og afhjælpes uden nogen former for udstyr. Støjen er normal, idet apparatets ventilatorer og kompressorer til regulering af funktionen tændes og slukkes automatisk. Det er muligt at begrænse visse former for støj i forbindelse med funktion: • ved at nivellere apparatet og installere det på et plant underlag; • ved at skabe afstand og undgå kontakt mellem apparatet og eventuelle køkkenelementer; • ved at kontrollere, at de indvendige komponenter er placeret korrekt; • ved at kontrollere, at flaskerne og beholderne ikke berører hinanden indbyrdes. Visse mulige former for støj i forbindelse med funktion • en hvislen, når apparatet tændes for første gang eller efter en langvarig pause; • en gurglende lyd, når kølevæsken løber ind i rørene; • en brummende lyd, når vandventilen eller ventilatoren aktiveres; • en raslende lyd, når kompressoren starter eller når isen drypper ned i beholderen; • et pludseligt klik, når kompressoren tændes og slukkes. Når du hører disse lyde … …betyder det, at apparatet virker! 131