Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SK (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SK (857923201010) Istruzioni per l'Uso

61002009SK.fm Page 141 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM 3. Vyberte prvú tabuľku tak, že nadvihnete jej spodnú čast’ a vyberte ju (obr. 3). 3 4. Potom vyberte 2 zvyšné sklenené tabuľky (obr. 4, obr. 5). 4 5 6 5. Namontujte sklenené tabuľky v opačnom poradí. Skontrolujte, či slovo SAFEGLASS na poslednej sklenenej tabuľke smeruje nahor (obr. 7). 7 141

61002009SK.fm Page 142 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM Pri čistení alebo vyberaní dvierok venujte pozornost’ závesom (obr. 8). Opätovná montáž dvierok: 1. Zasuňte závesy do ich drážok a dvierka úplne spustite. 2. Spustite oba uzávery. 3. Dvierka rúry úplne zatvorte. Upozornenie: Dôsledne dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniam a aby ste nepoškodili dvierka a závesy rúry. 8 Výmena zadnej žiarovky rúry: 1. Rúru odpojte od elektrickej siete. 2. Po ochladnutí rúry vyskrutkujte kryt žiarovky pozri obr. 9. 3. Vymeňte žiarovku (pozri poznámku). 4. Kryt žiarovky znova zaskrutkujte. 5. Rúru znova pripojte k elektrickej sieti. Poznámka: používajte výhradne žiarovky 25 W/230 V, typu E-14, T500°C, ktoré dostanete v servisných strediskách. UPOZORNENIE: rúru neuvádzajte do činnosti bez namontovaného krytu lampy. 9 142