Views
4 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Rumeno

Ascultarea sunetului

Ascultarea sunetului Ascultarea la televizor 1 Apăsaţi HOME. Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului. 2 Selectaţi [TV] din meniul de pornire. 3 Selectaţi programul cu ajutorul telecomenzii televizorului. Programul TV selectat apare pe ecranul televizorului iar sunetul televizorului este scos prin sistem. 4 Reglaţi volumul. • Reglaţi volumul apăsând +/– de pe telecomandă. • Reglaţi volumul subwooferului apăsând SW +/– de pe telecomandă (pagina 26). Sfat Puteţi selecta [TV] apăsând INPUT +/– de pe telecomandă. Ascultarea sunetului de pe dispozitivul conectat 1 Apăsaţi HOME. Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului. 2 Selectaţi intrarea la care este conectat dispozitivul dorit din meniul de pornire. Imaginea de pe dispozitivul selectat apare pe ecranul televizorului iar sunetul este scos prin sistem. Dacă selectaţi [Analog], meniul de pornire este afişat pe ecranul televizorului. 3 Reglaţi volumul. • Reglaţi volumul apăsând +/– de pe telecomandă. • Reglaţi volumul subwooferului apăsând SW +/– de pe telecomandă (pagina 26). Sfat Puteţi selecta intrarea dacă apăsaţi INPUT +/– pe telecomandă. Modificarea numelui de intrare afişat în meniul de pornire. Puteţi modifica numele de intrare [HDMI1], [HDMI2] sau [HDMI3] care este afişat în meniul de pornire. 1 Apăsaţi HOME. Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului. 2 Plasaţi cursorul pe [HDMI1], [HDMI2] sau [HDMI3] din meniul de pornire şi apăsaţi OPTION. Meniul de opţiuni apare pe ecranul televizorului. 3 Selectaţi [Input Label]. 22 RO

4 Selectaţi numele intrării. Puteţi selecta numele intrării dintre următoarele. • [BD Player] • [DVD Player] • [Cable Box] • [Satellite] •[GAME] •[PC] 5 Apăsaţi pentru finalizare. Sfat Atunci când modificaţi numele intrării, se va schimba automat şi pictograma afişată. Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv USB Puteţi reda fişiere audio/fotografii stocate pe un dispozitiv USB conectat. Pentru tipurile de fişiere redabile, consultaţi „Tipuri de fişiere redabile” (pagina 63). 1 Conectaţi dispozitivul USB la portul (USB). 3 Selectaţi [USB (Connected)] din meniul de pornire. 4 Selectaţi [Music] - folderul în care sunt stocate melodiile - melodia. Melodia selectată este redată iar sunetul este scos prin sistem. 5 Reglaţi volumul. • Reglaţi volumul apăsând +/– de pe telecomandă. • Reglaţi volumul subwooferului apăsând SW +/– de pe telecomandă (pagina 26). Notă Nu decuplaţi dispozitivul USB în timpul funcţionării. Pentru a evita avarierea datelor sau deteriorarea dispozitivului USB, opriţi sistemul înainte să conectaţi sau să deconectaţi dispozitivul USB. Sfat Puteţi efectua diferite operaţii din meniul de opţiuni (pagina 52). Vizualizarea fotografiilor de pe un dispozitiv USB. Puteţi reda fişiere cu fotografii stocate pe un dispozitiv USB conectat. Pentru tipurile de fişiere redabile, consultaţi „Tipuri de fişiere redabile” (pagina 63). Ascultarea sunetului 2 Apăsaţi HOME. Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului. Selectaţi [Photo] - folderul în care sunt stocate fotografiile - fotografia la pasul 4. Pe ecranul televizorului apare fotografia selectată. Sfat Puteţi efectua diferite operaţii din meniul de opţiuni (pagina 52). 23 RO