Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Rumeno

Utilizarea funcţiei de

Utilizarea funcţiei de reţea Ascultarea de muzică de pe PC prin intermediul unei reţele de domiciliu Puteţi reda fişiere audio stocate pe PC prin intermediul reţelei de domiciliu. Fişierele audio pot fi redate prin operarea afişajului pe ecran (OSD) al sistemului sau cu aplicaţia dedicată SongPal, pe un dispozitiv mobil, de exemplu un telefon inteligent sau o tabletă. Pregătirea Home Network 1 Conectaţi sistemul la o reţea. Consultaţi „Conectarea la o reţea cu fir” (pagina 18) şi „Conectarea la o reţea wireless” (pagina 20). 2 Conectaţi PC-ul la o reţea. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a PC-ului. 3 Setaţi PC-ul. Pentru a utiliza PC-ul în reţeaua de domiciliu, trebuie să setaţi PC-ul pe post de server. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a PC-ului. Sfat Consultaţi [Setup] - [Network Settings] - [Network Connection Status] când verificaţi starea conexiunii la reţea. Ascultarea muzicii de pe un PC PC Router LAN wireless 1 Apăsaţi HOME. Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului. 2 Selectaţi [Home Network] din meniul de pornire. Numele dispozitivului din reţeaua de domiciliu apare pe ecranul televizorului. 3 Selectaţi dispozitivul dorit - [Music] - folderul în care sunt stocate melodiile - melodia. Melodia selectată este redată iar sunetul este scos prin sistem. 4 Reglaţi volumul. • Reglaţi volumul apăsând +/– de pe telecomandă. • Reglaţi volumul subwooferului apăsând SW +/– de pe telecomandă (pagina 26). Sfaturi • Puteţi vizualiza fotografiile stocate pe PC dacă selectaţi [Photo] la pasul 3. • Puteţi efectua diferite operaţii din meniul de opţiuni (pagina 52). 32 RO

Ascultarea muzicii de pe un PC cu aplicaţia SongPal PC Router LAN wireless Telefon inteligent sau tabletă Puteţi reda fişierele audio stocate pe PC prin operarea aplicaţiei dedicate SongPal care se descarcă pe un dispozitiv mobil, de exemplu un telefon inteligent sau o tabletă. Pentru detalii cu privire la SongPal, consultaţi „Ce puteţi face cu SongPal” (pagina 34) sau URL-ul următor. http://info.songpal.sony.net/help/ Ascultarea de muzică prin Music Services Cu acest sistem, puteţi asculta serviciile de muzică oferite pe internet. Pentru a utiliza această funcţie, sistemul trebuie să fie conectat la internet. 1 Apăsaţi HOME. Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului. 2 Selectaţi [Music Services] din meniul de pornire. Pe ecranul televizorului apare lista cu servicii de muzică. 3 Selectaţi serviciul de muzică dorit. Pe ecranul televizorului apare ghidul pentru ascultarea serviciilor de muzică. Urmaţi ghidul pentru a vă bucura de serviciile de muzică. Sfat Puteţi actualiza lista cu furnizori de servicii apăsând OPTIONS şi selectând [Update Services] la pasul 2. Utilizarea funcţiei de reţea 33 RO