Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Russo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Russo

TĪKLA sadaļa Ethernet

TĪKLA sadaļa Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX Bezvadu lokālais tīkls Saderīgie standarti: IEEE 802.11 b/g Drošība: 64 bitu WEP, 128 bitu WEP, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP) Radio frekvence: 2,4 GHz Vispārīgi Enerģijas prasības 230 V maiņstrāva, 50/60 Hz Enerģijas patēriņš 240 W Enerģijas patēriņš (gaidstāves režīmā) 0,3 W (ja parametram Control for HDMI, Pass Through un Network Standby ir iestatīta vērtība Off) Izmēri (platums/augstums/dziļums; aptuveni) 430 mm×156 mm×329,4 mm, ieskaitot izvirzītās daļas un vadības elementus Masa (aptuveni) 8,5 kg Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma. 8 LV

SONY PROGRAMMATŪRAS LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS Uzmanīgi izlasiet šo līgumu, pirms izmantojat SONY PROGRAMMATŪRU (definēta tālāk). SONY PROGRAMMATŪRAS izmantošana norāda jūsu piekrišanu šim līgumam. Ja nepiekrītat tam, jūs nedrīkstat izmantot SONY PROGRAMMATŪRU. SVARĪGI — IZLASIET UZMANĪGI: Šis lietotāja licences līgums (EULA) ir juridisks līgums starp jums un Sony Corporation (SONY), jūsu Sony aparatūras ierīces (PRODUKTS) ražotāju un SONY PROGRAMMATŪRAS licencētāju. Turklāt visa Sony un trešo personu programmatūra (izņemot programmatūru, uz kuru attiecas atsevišķa tai atbilstošā licence), kas iekļauta jūsu PRODUKTA komplektācijā, kā arī visi jauninājumi un atjauninājumi šeit tiek saukti par SONY PROGRAMMATŪRU. SONY PROGRAMMATŪRU drīkstat izmantot tikai kopā ar PRODUKTU. Izmantojot SONY PROGRAMMATŪRU, jūs piekrītat ievērot šī līguma EULA noteikumus. Ja nepiekrītat šī līguma EULA noteikumiem, SONY nevēlas jums licencēt SONY PROGRAMMATŪRU. Šādā gadījumā, jūs nedrīkstat izmantot SONY PROGRAMMATŪRU. SONY PROGRAMMATŪRAS LICENCE SONY PROGRAMMATŪRU aizsargā autortiesību likumi un starptautiskās vienošanās par autortiesībām, kā arī citi intelektuālā īpašuma līgumi un vienošanās. SONY PROGRAMMATŪRA tiek licencēta, nevis pārdota. LICENCES PIEŠĶIRŠANA Visas nosaukumu, autortiesību un citas tiesības SONY PROGRAMMATŪRĀ un saistībā ar to, ir SONY vai to licencētāju īpašums. Šis līgums EULA piešķir jums tiesības izmantot SONY PROGRAMMATŪRU tikai personiskai lietošanai. PRASĪBU, AIZLIEGUMU, TIESĪBU UN IEROBEŽOJUMU APRAKSTS Ierobežojumi. Jūs nedrīkstat kopēt, modificēt, dekonstruēt, dekompilēt un demontēt SONY PROGRAMMATŪRU gan kopumā, gan pa daļām. Komponentu nodalīšana. SONY PROGRAMMATŪRA tiek licencēta kā viens produkts. Tās komponentu daļas nedrīkst nodalīt. Izmantošana vienā PRODUKTĀ. SONY PROGRAMMATŪRU drīkst izmantot tikai ar vienu PRODUKTU. Īrēšana. Jūs nedrīkstat īrēt vai iznomāt SONY PROGRAMMATŪRU. Programmatūras nodošana. Jūs drīkstat neatgriezeniski nodot visas savas tiesības atbilstoši šim līgumam EULA tikai tad, ja SONY PROGRAMMATŪRA tiek nodota kopā ar PRODUKTU kā tā daļa, ja nesaglabājat nekādas kopijas, nododat visu SONY PROGRAMMATŪRU (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visām kopijām, komponentu daļām, datu nesējiem, lietošanas rokasgrāmatām, citiem drukātajiem materiāliem, elektroniskajiem dokumentiem, atkopšanas diskiem un šo līgumu EULA) un ja saņēmējs piekrīt šī līguma EULA noteikumiem. Darbības izbeigšana. Neaizskarot nekādas citas tiesības, SONY drīkst izbeigt šī līguma EULA darbību, ja jūs neievērojat šī līguma EULA noteikumus. Šādā gadījumā pēc SONY pieprasījuma jums šis PRODUKTS ir jānosūta uz SONY norādītu adresi, un SONY šo PRODUKTU pēc iespējas ātrāk jums nosūtīs atpakaļ pēc SONY PROGRAMMATŪRAS izdzēšanas no šī PRODUKTA. Konfidencialitāte. Jūs piekrītat saglabāt publiski nezināmās SONY PROGRAMMATŪRĀ iekļautās informācijas konfidencialitāti un neizpaust šādu informāciju citām personām bez iepriekšēja rakstiska SONY apstiprinājuma. 9 LV