Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Russo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Russo

Võrgu jaotis Ethernet

Võrgu jaotis Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX Juhtmeta LAN Ühilduvad standardid: IEEE 802.11 b/g Turvalisus: 64 bitine WEP, 128 bitine WEP, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP) Raadiosagedus: 2,4 GHz Üldised tehnilised andmed Võimsuse nõuded 230 V vahelduvvool, 50/60 Hz Elektritarbimine 240 W Elektritarbimine (ooterežiimis) 0,3 W (kui suvandite Control for HDMI (HDMI juhtimine), Pass Through (Siirdesagedus) ja Network Standby (Võrk ootel) säte on asendis Off (Väljas)). Ligikaudsed mõõtmed (laius × kõrgus × sügavus) 430 mm × 156 mm × 329,4 mm, sh väljaulatuvad osad ja juhtimisseadmed Kaal (ligikaudne) 8,5 kg Toote disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. 8 EE

SONY TARKVARA LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING Enne SONY TARKVARA (määratletud allpool) kasutamist lugege tähelepanelikult järgmist lepingut. SONY TARKVARA kasutamisel nõustute lepingu tingimustega. Kui te lepinguga ei nõustu, ei tohi te SONY TARKVARA kasutada. OLULINE – LUGEGE TÄHELEPANELIKULT: See lõppkasutaja litsentsileping (EULA) on õiguslik leping teie ning Sony seadme (TOODE) tootja ja SONY TARKVARA litsentsija Sony Corporationi (SONY) vahel. Kogu teie TOOTEGA kaasas olevat Sony ja muude tootjate tarkvara (välja arvatud tarkvara, millel on eraldi litsents) ning mis tahes värskendusi ja täiendusi nimetatakse SONY TARKVARAKS. Võite kasutada SONY TARKVARA ainult koos TOOTEGA. SONY TARKVARA kasutades nõustute EULA tingimustega. Kui te selle EULA tingimustega ei nõustu, ei anna SONY teile SONY TARKVARA litsentsi. Sellisel juhul ärge KASUTAGE SONY TARKVARA. SONY TARKVARA LITSENTS SONY TARKVARA on kaitstud autoriõiguse seaduste ja rahvusvaheliste autorikaitselepingutega ning ka muude intellektuaalse omandi seaduste ja lepingutega. SONY TARKVARA litsentsitakse, mitte ei müüda. LITSENTSI ANDMINE Kõik SONY TARKVARA omandiõigused, autoriõigused ja muud õigused kuuluvad SONYLE või litsentsijatele. See litsentsileping annab teile õiguse kasutada SONY TARKVARA vaid isiklikuks tarbeks. NÕUETE, PIIRANGUTE JA ÕIGUSTE KIRJELDUS Piirangud. Te ei tohi SONY TARKVARA osaliselt ega täielikult kopeerida, muuta, lahti võtta, lähtekoodi taastada ega osadeks lammutada. Komponentide eraldamine. SONY TARKVARA litsentsitakse ühtse tootena. Seda ei tohi lahutada komponentideks. Kasutamine ühes TOOTES. SONY TARKVARA võib kasutada ainult ühes TOOTES. Üürimine. Te ei tohi SONY TARKVARA üürida ega laenutada. Tarkvara ülekandmine. Võite selle litsentsilepinguga saadud õigused jäädavalt üle kanda vaid siis, kui SONY TARKVARA kantakse üle koos TOOTEGA ja selle osana, kui te ei säilita tarkvara koopiaid, kannate üle kogu SONY TARKVARA (sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik eksemplarid, koostisosad, andmekandjad, juhendid, muud trükised, elektroonilised dokumendid, taasteplaadid ja see litsentsileping) ning saaja nõustub selle litsentsilepingu tingimustega. Lepingu lõpetamine. Rikkudes selle litsentsilepingu tingimusi, võib SONY selle litsentsilepingu lõpetada muid õigusi arvestamata. Sellisel juhul peate SONY nõudmisel tagastama TOOTE SONY määratud aadressile ja SONY saadab TOOTE teile tagasi võimalikult ruttu pärast SONY TARKVARA sellest kustutamist. Konfidentsiaalsus. Nõustute hoidma konfidentsiaalsena SONY TARKVARAS olevat teavet, mis pole avalikult teada, ja ei avalda sellist teavet teistele SONY eelneva nõusolekuta. OHTLIK KASUTAMINE SONY TARKVARA ei suuda rikkeid hallata ja pole loodud, toodetud või mõeldud kasutamiseks või edasimüügiks seadmetes, mida kasutatakse ohtlikus keskkonnas ja mis peab töötama riketeta (näiteks tuumarajatised, lennukite navigatsiooniseadmed või sidesüsteemid, lennujuhtimine, elu hoidvad seadmed või relvasüsteemid) ning SONY TARKVARA tõrge võib põhjustada surma, vigastusi või raskeid füüsilisi või keskkonnakahjustusi (ohtlik kasutamine). SONY ja tarnijad tühistavad ohtliku kasutamise korral otsese või kaudse garantii. 9 EE