Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Russo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Russo

SONY TARKVARA GARANTII

SONY TARKVARA GARANTII PIIRANGUD Nõustute, et kasutate SONY TARKVARA omal vastutusel. SONY TARKVARA pakutakse valmiskujul ja garantiita. SONY, edasimüüjad ja litsentsijad (ainult selles lõigus nimetatakse neid kõiki SONY-ks) ÜTLEVAD LAHTI KÕIGIST OTSESTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS (KUID MITTE AINULT) KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE VASTAVUSE JA KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBILIKKUSE GARANTII. SONY EI GARANTEERI, ET SONY TARKVARA FUNKTSIOONIDES POLE VIGU VÕI PROGRAMMIVIGU VÕI NEED VASTAVAD TEIE NÕUETELE. SAMUTI EI GARANTEERI SONY, ET SONY TARKVARA TOIMIMIST PARANDATAKSE. SONY EI GARANTEERI EGA ESITA VÄITEID SONY TARKVARA KASUTAMISE VÕI TULEMUSTE ÕIGSUSE, TÄPSUSE, TÖÖKINDLUSE VÕI MUU KOHTA. SONY VÕI VOLITATUD ESINDAJA ANTUD SUULINE VÕI KIRJALIK TEAVE VÕI NÕUANDED EI LOO GARANTIID VÕI SUURENDA SELLE GARANTII ULATUST. MÕNES ÕIGUSSÜSTEEMIS EI TOHI KAUDSEID GARANTIISID KÕRVALE JÄTTA. SELLISEL JUHUL EI KEHTI ÜLALTOODUD PIIRANGUD TEIE JAOKS. Eelnevat piiramata sätestatakse, et SONY TARKVARA pole loodud muude toodete jaoks ega ole mõeldud kasutamiseks mis tahes muu tootega peale TOOTE. SONY ei anna garantiid, et SONY TARKVARA ei kahjusta teie või muu tootja loodud toodet, tarkvara, sisu või andmeid. VASTUTUSE PIIRANG SONY, TARNIJAD JA LITSENTSIJAD (AINULT SELLES LÕIGUS NIMETATAKSE NEID KÕIKI SONYKS) EI VASTUTA SONY TARKVARAGA SEOTUD JUHUSLIKE VÕI KASUTAMISEST TINGITUD KAHJUSTUSTE EEST, MIS TULENEVAD OTSESE VÕI KAUDSE GARANTII TINGIMUSTE RIKKUMISEST, LEPINGU RIKKUMISEST, HOOLETUSEST, RANGEST VASTUTUSEST VÕI MIS TAHES MUUST ÕIGUSLIKUST TEOORIAST. SELLISTE KAHJUSTUSTE HULGAS ON SAAMATA JÄÄNUD KASUM VÕI TULU, ANDMEKADU, TOOTE VÕI MUUDE SEADMETE KASUTAMISE VÕIMALUSE KAOTAMINE, SEADMETE TÖÖKATKESTUS JA KASUTAJA AJA KULU, OLENEMATA SELLEST, KAS SONYLE ON SELLISTE KAHJUDE TEKKE VÕIMALUSEST TEATATUD. IGAL JUHUL ON SONY KOGU VASTUTUS SELLE LITSENTSILEPINGU MIS TAHES SÄTTE ALUSEL PIIRATUD SONY TARKVARA EEST TASUTUD SUMMAGA. EKSPORTIMINE Kui kasutate SONY TARKVARA või viite selle riiki, mis pole teie elukohariik, peate järgima eksportimise, importimise ja tolli seadusi ja nõudeid. KEHTIV SEADUSANDLUS See litsentsileping on koostatud, kehtib, seda tõlgendatakse ja rakendatakse Jaapani seaduste alusel, arvestamata mis tahes seaduslikke vastuolusid. Selle litsentsilepinguga seotud vaidluste tekkimisel lahendatakse need Jaapanis Tokyos olevas kohtus ning teie ja SONY nõustute lahendama vaidlused selles kohtus. TEIE JA SONY LOOBUTE SELLE LITSENTSILEPINGUGA SEOTUD VAIDLUSTE TEKKIMISEL VANDEKOHTUGA ÕIGUSEMÕISTMISE ÕIGUSEST. LAHUTATAVUS Kui selle litsentsilepingu mis tahes osa osutub kehtetuks või rakendamatuks, jäävad ülejäänud osad kehtima. Kui teil on selle litsentsilepingu või piiratud garantiiga seoses küsimusi, võite SONY-ga kirjalikult ühendust võtta, kirjutades toote pakendis oleval garantiikaardil olevale kontaktaadressile. 10 EE