Views
8 months ago

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 CS (854148801020) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 CS (854148801020) Istruzioni per l'Uso

54804-cz.fm5 Page 73

54804-cz.fm5 Page 73 Friday, April 6, 2001 12:10 PM ČIŠTĚNÍ TROUBY A JEJÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ Demontáž dvířek trouby (při čištění). 1. Otevřete dveře trouby. 2. Úchytky závěsů (A) posuňte směrem k sobě. 3. Zvedněte úchytky až na doraz a pak dvířka vysuňte. 4. Upozornění: Při čištění trouby dávejte pozor, abyste neuvolnili úchytky zavěsových zarážek. 5. Dvířka trouby nasadíte opačným postupem. Jak snížit těleso grilu k vyčištění stropu trouby (u některých modelů). • Troubu čistěte, teprve až vychladne. 1. Chcete-li vyčistit strop trouby, vytáhněte topné těleso grilu a co nejvíce ho snižte. 2. Vyčistěte strop trouby a pak vrat’te topné těleso grilu do původní polohy. Výměna žárovky v troubě. 1. Odpojte troubu od sítě. 2. Šroubovákem odklopte kryt žárovky. 3. Vyměňte žárovku (viz Pozn.). 4. Vrat’te kryt osvětlení na místo. 5. Připojte troubu k síti. Výměna boční žárovky (u některých modelů). 1. Odpojte troubu od sítě. 2. Sejměte mřížku na levé straně. 3. K odklopení krytu žárovky použijte šroubovák. 4. Vyměňte žárovku (viz Pozn.). 5. Kryt osvětlení nasaďte a tlakem ke stěně trouby ho vrat’te do původní polohy. 6. Nasaďte postranní mřížku. 7. Připojte troubu k síti. Pozn.: Používejte výhradně žárovky 25 W 230 V, typ E-14, T300° C, které jsou k dostání v servisním středisku. . JAK ODSTRANIT PORUCHU Trouba nefunguje • Troubu vypněte a zase zapněte, zda se porucha projeví znovu. • Zkontrolujte, zda je v síti proud. • Není ovladač trouby v poloze “0” ? • Ověřte si, zda je nastavená teplota a funkce. • Objeví-li se na displeji elektronického programovací zařízení (u některých modelů) “OFF”, stiskněte libovolné tlačítko, čímž uvedete troubu do výchozího stavu, a pak nařiďte hodiny. • Zkontrolujte, zda je mechanický programátor (u některých modelů) nařízen na . 73

54804-cz.fm5 Page 74 Friday, April 6, 2001 12:10 PM Než se spojíte se servisem: 1. Zkuste poruchu odstranit sami (viz “Jak odstranit poruchu”). 2. Vypněte spotřebič a znovu ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha trvá. Projevuje-li se závada i po provedení výše uvedených úkonů, zavolejte do nejbližšího servisního střediska. Udejte prosím: • stručný popis závady, • přesný typ a model, • servisní číslo (číslo za slovem Service na typovém štítku) je uvedeno na pravém okraji vnitřku trouby (je vidět při otevřených dvířkách trouby). Servisní číslo je uvedeno i na záručním listě, • Vaši úplnou adresu a telefonní číslo. Při záručních opravách požadujte o opravu vždy servisní střediska schválená výrobcem, jak je uvedeno v záručních podmínkách. V případě, že byste na opravu zavolali opraváře, kteří nepracují v servisních střediscích schválených výrobcem, nechte si vystavit potvrzení o provedené práci a přesvědčte se, že použité náhradní díly jsou originální díly od výrobce. Dodržování těchto základních pravidel je zárukou kvality a bezpečnosti výrobku. SERVIS 74