Views
7 months ago

KitchenAid 750 PCT R/HA(OW) - 750 PCT R/HA(OW) HY (F101236) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 750 PCT R/HA(OW) - 750 PCT R/HA(OW) HY (F101236) Istruzioni per l'Uso

AM Այրիչի և

AM Այրիչի և վարդակի առանձնահատկթյնները Աղյսակ 1 Հեղկ գազ Բնական գազ Այրիչ Նվազեցվածարագթյամբ (ՆԱ)(RR) Տրամագիծ Ջերմային (մմ) հզորթյն ԿՎ (ջ.ա.*) 100 Ջերմային հզորթյն ԿՎ (ջ.ա.*) Նվազեցված Անվանական 0.70 2.60 Շրջանցիկ 1/100 (մմ) 39 Վարդակ 1/100 (մմ) 80 Ծախս* գ/ժ *** ** 189 186 Ջերմային Վարդակ հզորթյն ԿՎ (ջ.ա.*) 1/100 (մմ) Անվանական 2.60 122(H) Ծախս* լ/ժ 248 Միջին արագթյամբ (Մ) (S) 75 0.40 1.65 28 64 120 118 1.65 96(Z) 157 Օժանդակ (Օ) (A) 55 0.40 1.00 28 50 73 71 1.00 79 (6) 95 Եռաթագ (ԵԹ) (TC) 130 1.50 3.30 61 65x2 240 236 3.60 103x2 343 Մատակարարման ճնշմ Անվանական (մբար) Նվազագյն (մբար) Առավելագյն (մբար) 28-30 20 35 37 25 45 20 17 25 * 15°C և 1013,25 մբար – չոր գազ ** Պրոպանի ջերմային արժեքը = 50.37 ՄՋ/Կգ *** Բթանի ջերմային արժեքը= 49.47 ՄՋ/Կգ Բնական գազի ջերմային արժեքը= 37.78 ՄՋ/մ³0ս RR A TC S S 750 PCT R /HA(AN) 750 PCT R /HA(OW) 8

Միացում և օգտագործում ! Գազօջախի համապատասխան միացման դիրքը ցույց է տրված յուրաքանչյուր բռնակի վրա: Գազի այրիչներ Յուրաքանչյուր այրիչ կարող է կարգավորվել հետևյալ ձևով՝ օգտագործելով համապատասխան հսկողության բռնակը: ● Անջատել Առավելագույն Նվազագույն Այրիչներից մեկը միացնելու համար, լուցկին կամ կրակայրիչը վառած պահեք այրիչի մոտ և, միևնույն ժամանակ, համապատասխան բռնակը սեղմեք ներքև և պտտեք ժամացույցի սլաքին հակառակ՝ առավելագույն կարգավորման կողմ: Քանի որ այրիչի վրա տեղադրված է անվտանգության սարք, ապա բռնակը պետք է սեղմած պահել մոտավորապես 2-3 վայրկյան՝ թույլ տալով ավտոմատ սարքին կրակը վառված պահել, որպեսզի սկսի տաքացնել: Երբ օգտագործում եք ինքնաբռնկվող գազօջախների մոդելներ, տվյալ այրիչը միացնելու համար, համապատասխան կառավարման բռնակը սեղմեք ներքև և պտտեք ժամացույցի հակառակ ուղղությամբ՝ սեղմած պահելով մինչև այրիչը վառվելը: ! Եթե կրակը պատահաբար մարվել է, անջատեք վերահսկողության գլխիկը և սպասեք առնվազն 1 րոպե՝ կրիկին փորձելուց առաջ: Այրիչն անջատելու համար՝ պտտեք այրիչի կառավարման բռնակը ժամացույցին հակառակ ուղղությամբ, մինչև այն կանգնի երբ հասնի “●” դիրքին): Այրիչների օգտագործման գործնական խորհուրդներ Համոզվելու համար, որ այրիչներն արդյունավետ են աշխատում՝ • Յուրաքանչյուր այրիչի համար օգտագործեք համապատասխան խոհանոցային սպասք (տե՛ս աղյուսակը), այնպես որ խոհանոցային սպասքի ներքևից կրակը դուրս չտարածվի: • Միշտ օգտագործեք տափակ հիմքով և կափարիչով խոհանոցային սպասք: • Երբ տարայի պարունակությունը հասնում է եռման աստիճանի, պտտեք կառավարման բռնակը մինչև նվազագույն: Այրիչ Նվազեցված արագթյամբ (ՆԱ)(RR) Միջին արագթյամբ (Մ) (S) Օժանդակ (Օ) (A) Եռաթագ (ԵԹ)(TC) Ø Խոհանոցային սպասքիտրամագիծը (սմ) 24 - 26 16 - 20 10 - 14 24 - 26 Այրիչի տեսակը պարզելու համար, նայեք “Այրիչի և ծայրափողակի բնութագրեր” բաժնում հրապարակված նմուշներին: • Առավելագույն կայունության համար, միշտ համոզվեք, որ տարայի բռնիչները ճիշտ են ամրացված և, որ յուրաքանչյուր տարա տեղադրված է այրիչի կենտրոնում: • Տարայի բռնակները պետք է տեղադրված լինեն աջակցող ճաղերի հետ մի գծով և տարայի աջակցող ցանցի վրա: • Տարայի բռնակը պետք է լինի այնպիսի դիրքում, որպեսզի դուրս չգա ջեռոցի առջևի եզրից: Որքան շատ փոփոխական ասպեկտներ կարող են լինել տարայի կայունության առումով, այնքան ինքնին տարան հաճախ կարող է լինել (կամ այդ տարայի դիրքը օգտագործման ժամանակ): Համաչափ տարաներ՝ հարթ հիմքերով, որոնք տեղադրվում են այրիչի կենտրոնում և մատներին հարմար բռնակներով, որոնք, ակնհայտորեն, առաջարկում են ամենամեծ կայունությունը: Նախազգուշական միջոցներ և խորհուրդներ ! Այս սարքը նախագծված է և արտադրված է՝ համապատասխան միջազգային անվտանգության չափանիշների: Հետևյալ նախազգուշացումները տրամադրվում են անվտանգության նկատառումներից ելնելով, և պետք է ուշադիր կարդալ դրանք: Ընդհանուր անվտանգություն • Սա 3-րդ դասի ներկառուցված սարք է: • Գազօջախները պահանջում են կանոնավոր օդափոխություն՝ արդյունավետ աշխատելու համար: Երբ տեղադրում եք ջեռոցը, հետևեք սարքի «Տեղադրում» կետում նշված հրահանգներին: • Այս հրահանգները վավեր են միայն այն երկրների համար, որոնց խորհրդանիշները առկա են ձեռնարկի և սերիական համարի վահանակի վրա: • Սարքը նախատեսված է տան ներսում կենցաղային օգտագործման համար, և ոչ թե՝ առևտրային կամ արդյունաբերական օգտագործման համար: • Սարքը չպետք է տեղադրվի դրսում, անգամ ծածկով տարածքներում: Չափազանց վտանգավոր է սարքը թողնել անձրևի և փոթորիկի տակ: • Մի դիպչեք սարքին մերկ ոտքերով, թաց կամ խոնավ ձեռքերով ու ոտքերով: • Սարքը պետք է օգտագործվի միայն չափահաս մարդկանց կողմից՝ սնունդ պատրաստելու նպատակով՝ այս ձեռնարկում նշված հրահանգներին համապատասխան: Սարքի ցանկացած այլ կիրառություն (օր.՝ սենյակը տաքացնելու համար) համարվում է ոչ պատշաճ օգտագործում և վտանգավոր է: Արտադրողը չի կարող պատասխանատվություն կրել որևէ վնասի համար, որն առաջացել է սարքի ոչ պատշաճ, սխալ և անխոհեմ օգտագործման հետևանքով: • Օդափոխության և ջերմության տարածման համար նախատեսված բաց մասերը երբեք չպետք է փակվեն: • Միշտ համոզվեք, որ կառավարման բռնակները “●”/“○” դիրքում են, երբ սարքը չի օգտագործվում: • Երբ սարքն անջատում եք հոսանքից, միշտ քաշեք խրոցակը հիմնական վարդակից, մալուխից չձգեք: • Երբեք ո՛չ մի մաքրման կամ սպասարկման աշխատանք չիրականացնեք, առանց խրոցակը վարդակից անջատելու: • Անսարքության դեպքում, ո՛չ մի պարագայում չփորձեք ինքներդ վերանորոգել սարքը: Անփորձ անձանց կողմից վերանորոգում իրականացնելը կարող է հանգեցնել սարքի վնասման կամ հետագա անսարքության: Ծառայությունների մատուցման կենտրոն (տե՛ս Աջակցություն): • Մի՛ փակեք ապակե կափարիչը (եթե առկա է), երբ գազի այրիչերը կամ էլեկտրական թիթեղները դեռ տաք են: • Այս սարքը չպետք է օգտագործվի այն մարդկանց կողմից (ներառյալ երեխաները), ովքեր ունեն ցածր ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր կարողություներ, փորձի և գիտելիքների բացակայություն, և ցանկացած այլ մարդկանց կողմից, ովքեր ծանոթ չեն սարքի հետ: Այդ անձինք առնվազն պետք է վերահսկվեն մեկի կողմից, ով պատասխանատվություն է ստանձնում իրենց անվտանգության համար կամ սարքի շահագործման վերաբերյալ ստանան նախնական ցուցումներ: • Թույլ մի տվեք երեխաներին խաղալ սարքի հետ: 9 AM