Views
2 months ago

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 249

 • Text
 • Kiniti
 • Snapdragon
 • Selfie
 • Smartphones
 • Paypal
 • Sony
 • Samsung
 • Huawei
 • Xperia
 • Android
 • Galaxy

INTERVIEW Marcin

INTERVIEW Marcin Glogowski Κ Δ ΚΚ ΑΑΚ Οι πλο συο λόγοι για τους οποους οι λληες ρστού ρήματα σε φιλικά και συγγεικά πρόσπα εαι η εόφληση λογαριασμώ για οικιακς δαπάες για α κάου δώρο α ρηματικό ποσό και για α αγοράσου α δώρο ροκειμου α δώσει λύση στις οφειλς μικροποσώ α συό πρόλημα τη σημεριή εποή η επκτειε τη δρεά υπηρεσα διαπροσπικώ πληρμώ σε 5 ευρπακς ώρες συμπεριλαμαομης της λλάδας Ο G εικός ιευυτής της για τη ετρική και ατολική υρώπη μλησε στο για τη επκταση της ε λόγ υπηρεσας και στη ώρα μας αλλά και για το πς προσεγγζει η τη ελληική αγορά ηλεκτροικού εμπορου Συνέντευξη στον Ανρα Καραννη ..:ια οιο ο η ηνικ αορά ρκαι ηά ι ροραιη η M.G.: Η Ελλάδα είναι μια σημαντική αγορά για εμάς, για πολλούς λόγους. Στόχος μας για την Ελλάδα, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, ήταν να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες μας θα διατίθενται στους καταναλωτές, τόσο για εγχώριες, όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές και είμαστε ευτυχείς που έχουμε κάνει ήδη πολύ σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σήμερα η PayPal διαθέτει περισσότερους από μισό εκατομμύριο ενεργούς χρήστες στην Ελλάδα, και αποτελεί μια από τις βασικές μεθόδους πληρωμών για τους λληνες καταναλωτές, για υπηρεσίες όπως το ταξί, η διανομή φαγητού, τα εισιτήρια τρένων και αεροπορικά, η κινητή τηλεφωνία κ.α. Ευελπιστούμε να επεκτείνουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες μας, και παράλληλα να εμφυσήσουμε το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης στους λληνες καταναλωτές, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Παρόμοια είναι η τάση που παρατηρείται και στην Ελλάδα, καθώς η ελληνική αγορά του m-commerce τρέχει με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 33 έναντι 14 του παραδοσιακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιπλέον, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της PayPal που διεξήχθη με την IPSS, ένας στους τέσσερις (25) λληνες χρησιμοποιεί τα smartphones ή τα tablets τους για αγορές από ξένα ηλεκτρονικά καταστήματα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι σήμερα οι καταναλωτές θέλουν να κάνουν τα πάντα εν κινήσει να κάνουν ψώνια, να παρακολουθούν ταινίες, να ακούν μουσική και να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτήν την ανάγκη. Αυτός ήταν άλλωστε ένας από τους λόγους για τους οποίους επεκτείνουμε την δωρεάν υπηρεσία μας P2P σε 25 ακόμη αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. έλουμε να κάνουμε τις καθημερινές συναλλαγές μεταξύ φίλων και συγγενών ακόμα πιο εύκολες. I.C.: Αοούν οι ηκρονικ αορ μω ορην κν μια ανρμνη άη M.G.: Ναι, απολύτως. Οι αγορές μέσω κινητών συσκευών αυξάνονται διαρκώς και αποτελούν πλέον σχεδόν το μισό όγκο από το σύνολο των συναλλαγών σε ορισμένες αγορές, στις πλέον πυκνοκατοικημένες χώρες του κόσμου (53 στην Κίνα, 48 στην νδία και 45 στις ΗΠΑ). Με εξαίρεση την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, οι αγορές μέσω κινητών συσκευών αποτελούν το 30 ή και περισσότερο του συνολικού όγκου πληρωμών ανά τον κόσμο. Αυτή η τάση παρατηρείται και εσωτερικά, με το συνολικό όγκο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω PayPal να αυξάνεται από 1 που ήταν το 2010, σε 40 σήμερα. 8 infocom•04•19

Η ελληνική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. infocom•04•19 9

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

© 2015 by Infocom