12.02.2015 Views

Rezultāti - Valmiera

Rezultāti - Valmiera

Rezultāti - Valmiera

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr.<br />

p.k.<br />

<strong>Valmiera</strong>s pilsētas, Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu<br />

6. - 7.klašu latviešu valodas un literatūras olimpiādes rezultāti<br />

Vārds, uzvārds Novads, pilsēta, izglītības iestāde Klase<br />

Otrajā posmā iegūto punktu skaits (par katru<br />

uzdevumu)<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Punktu<br />

kopskaits<br />

Iegūtā vieta<br />

2.posmā<br />

11.03.2013.<br />

Pedagoga vārds, uzvārds<br />

1. Arta Renāte Rulle <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s sākumskola 6. 25.5 18 4 3 5.5 4 14 74 2.vieta Sanita Tauriņa<br />

2. Karlīna Adata <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s sākumskola 6. 23.5 16.5 5 2 5 4 12 68 Aiga Kukaine<br />

3. Marta Elizabete Smilga <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s sākumskola 6. 20.5 13.5 3 3 4 4 15 63 Aiga Kukaine<br />

4. Elīza Jegorova <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s sākumskola 6. 28 17.5 3 4 4.5 4 12 73 2.vieta Aiga Kukaine<br />

5. Justīne Kalniņa Beverīnas novada J.Endzelīna Kauguru pamatskola 6. 24 12.5 1 4 5 3 13 62.5 Aija Dubova<br />

6. Alise Stūre <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s 5.vidusskola 6. 17.5 10 4 2 5.5 4 7 50 Inese Mola<br />

7. Elizabete Ločmele <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s Viestura vidusskola 6. 24 16.5 4 3 4.5 4 15 71 3.vieta Maira Tiltiņa<br />

8. Elza Grīva <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s Viestura vidusskola 6. 20 13.5 3 3 5 4 15 63.5 Maira Tiltiņa<br />

9. Ance Alise Ragēvičiusa <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s Viestura vidusskola 6. 20.5 13.5 5 4 5 2 11 61 Maira Tiltiņa<br />

10. Samanta Mušperte Burtnieku novada Matīšu pamatskola 6. 22 16 2 3 5 4 8 60 Dace Alsiņa<br />

11. Dita Guna Grinberga Burtnieku novada Burtnieku Ausekļa vidusskola 6. 16.5 15.5 2 4 4 4 6 52 Agra Kļaviņa<br />

12. Maija Skrača Burtnieku novada Rencēnu pamatskola 6. 21 13.5 3 3 4.5 4 7 56 Indra Mūrniece<br />

13. Betija Muižniece <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s Pārgaujas sākumskola 6. 25.5 18 4 3 5.5 3 10 69 Ilona Ozoliņa<br />

14. Kitija Pekaine <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s Pārgaujas sākumskola 6. 23 14.5 4 4 5 4 13 67.5 Ilona Ozoliņa<br />

15. Adrians Netlis Burtnieku novada Ēveles pamatskola 6. 24 17 3 4 4.5 4 17 73.5 2.vieta Anda Jukāme<br />

16. Marija Estere Ansone <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s Pārgaujas sākumskola 6. 25 15 5 3 4.5 4 15 71.5 3.vieta Ilona Ozoliņa<br />

17. Sendija Ieva Kurzemniece <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s Pārgaujas sākumskola 6. 26.5 19.5 4 4 6 4 17 81 1.vieta Ilona Ozoliņa<br />

18. Lāsma Vazdiķe Kocēnu novada Jaunburtnieku pamatskola 6. 20 19 3 3 5.5 3 11 64.5 Linda Felkere<br />

19. Rūdis Rūdolfs Linmeijers Naukšēnu novada Naukšēnu novada vidusskola 6. 23.5 13 3 4 5.5 4 11 64 Agrita Gruzdiņa<br />

20. Ričards Arnis Brēde Kocēnu novada Rubenes pamatskola 6. 22 16 2 4 5 3 11 63 Vija Tihomirova<br />

21. Madara Vīre Kocēnu novada Rubenes pamatskola 6. 19 16.5 3 4 4.5 4 17 68 Vija Tihomirova<br />

22. Kristiāns Viga Viļķins Naukšēnu novada Naukšēnu novada vidusskola 6. 22 11.5 3 3 5 4 13 61.5 Dana Eglīte<br />

23. Liene Ratniece Rūjienas novada Rūjienas vidusskola 6. 27 14.5 3 3 5 4 14 70.5 Atzinība Ilga Penka<br />

24. Anete Ance Tomsone Rūjienas novada Rūjienas vidusskola 6. 16.5 15.5 3 4 5 4 16 64 Alda Jansone<br />

25. Dace Lenša Mazsalacas novada Mazsalacas vidusskola 6. 26 17.5 3 4 4.5 4 15 74 2.vieta Daina Valdmane<br />

26. Noels Āboltiņš Kocēnu novada Kocēnu pamatskola 6. 23.5 16 4 3 5 3 16 70.5 Atzinība Elga Olmane<br />

27. Sabīne Rumba Kocēnu novada J.Neikena Dikļu pamatskola 6. 22.5 13 5 3 5 3 11 62.5 Inita Hihalovska<br />

28. Diāna Zariņa Mazsalacas novada Mazsalacas vidusskola 6. 19.5 14 3 4 5 3 11 59.5 Daina Valdmane<br />

29. Rūta Ozoliņa <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s Valsts ģimnāzija 7. 10 3 5 7 21 49 15 110 Atzinība Baiba Bikše<br />

30. Renāte Karjavčenko <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s Valsts ģimnāzija 7. 13 3 6 6 23 42.5 14 107.5 Signe Ābola<br />

1. lappuse no 2


Nr.<br />

p.k.<br />

Vārds, uzvārds Novads, pilsēta, izglītības iestāde Klase<br />

Otrajā posmā iegūto punktu skaits (par katru<br />

uzdevumu)<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Punktu<br />

kopskaits<br />

Iegūtā vieta<br />

2.posmā<br />

Pedagoga vārds, uzvārds<br />

31. Artūrs Ķelpe <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s Pārgaujas ģimnāzija 7. 14 3 9 6 20 52.5 21 125.5 1.vieta Gita Apsīte<br />

32. Marta Ozola Beverīnas novada J.Endzelīna Kauguru pamatskola 7. 10 3 7 6 19 46 14 105 Iveta Rambola<br />

33. Anna Kristīne Briede <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s Viestura vidusskola 7. 15 3 8 4 16 38 12 96 Maira Tiltiņa<br />

34. Danute Sēne <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s Viestura vidusskola 7. 14 3 7 5 20 40.5 14 103.5 Indra Ugaine<br />

35. Karīna Melbārde <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s Pārgaujas ģimnāzija 7. 13 3 2 7 22 47 15 109 Gita Apsīte<br />

36. Ieva Oliņa <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s Pārgaujas ģimnāzija 7. 13 2 9 7 20 48 20 119 2.vieta Gita Apsīte<br />

37. Ieva Neļķe <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s 5.vidusskola 7. 11 0 7 1 15 45.5 14 93.5 Aiva Žagariņa<br />

38. Emīls Ralfs Zagorskis <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s Valsts ģimnāzija 7. 11 0 9 3 20 48.5 7 98.5 Signe Ābola<br />

39. Sindija Kezika <strong>Valmiera</strong>s pilsētas <strong>Valmiera</strong>s Pārgaujas ģimnāzija 7. 16 3 9 7 22 47 19 123 1.vieta Gita Apsīte<br />

40. Santa Bogdanova Burtnieku novada Matīšu pamatskola 7. 11 3 8 7 17 43 12 101 Dace Alsiņa<br />

41. Artis Krists Mednis Burtnieku novada Rencēnu pamatskola 7. 10 2 7 5 17 47.5 17 105.5 Indra Mūrniece<br />

42. Anna Ivanova Burtnieku novada Burtnieku Ausekļa vidusskola 7. 14 0 7 5 22 50.5 14 112.5 3.vieta Ingūna Vintēna<br />

43. Aranta Melkurte Kocēnu novada Jaunburtnieku pamatskola 7. 6 1 3 4 11 27 14 66 Linda Felkere<br />

44. Agnija Vizule Rūjienas novada Rūjienas vidusskola 7. 12 2 9 5 17 39 18 102 Ilga Penka<br />

45. Paulis Ernests Lauznis Mazsalacas novada Mazsalacas vidusskola 7. 11 3 7 4 23 43.5 17 108.5 Merika Lūse<br />

46. Elīna Fatejeva Kocēnu novada Kocēnu pamatskola 7. 15 3 9 6 15 45 24 117 2.vieta Gita Daubare<br />

47. Artūrs Palde Kocēnu novada Kocēnu pamatskola 7. 12 3 3 6 15 31 15 85 Gita Daubare<br />

48. Sandija Miglava Kocēnu novada J.Neikena Dikļu pamatskola 7. 11 3 3 4 21 50.5 11 103.5 Inita Hihalovska<br />

49. Alise Patrīcija Alberinga Mazsalacas novada Mazsalacas vidusskola 7. 10 3 8 7 19 43.5 19 109.5 Atzinība Merika Lūse<br />

50. Daniela Paula Martinsone Mazsalacas novada Mazsalacas vidusskola 7. 11 0 2 3 19 48.5 12 95.5 Kersti Liepiņa<br />

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs: Māris Bušmanis<br />

Žūrijas komisijas locekļi: Ilona Ozoliņa<br />

Inita Hihalovska<br />

Aiga Kukaine<br />

Dace Alsiņa<br />

Vija Tihomirova<br />

Merika Lūse<br />

Agra Kļaviņa<br />

Aija Dubova<br />

Baiba Bikše<br />

Inta Kudure<br />

2. lappuse no 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!