IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS - lv

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS - lv

"Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums skolas vecuma
Enerģijas patēriņa un apkures izmaksu samazināšana sporta hallēs ...
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes darba plāns 2012 - Balvi
"Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums skolas vecuma
Sporta skolotājs - Daugavpils Universitāte
SPORTA SKOLOTĀJS - Daugavpils Universitāte
Valmieras rajona pašvaldību vasaras sporta spēļu NOLIKUMS - LV
TALSU NOVADA DOME TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS ... - lv
TALSU INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2008.-2014. - lv
SPORTA SKOLOTĀJS - Daugavpils Universitāte
sporta skolotājs - Daugavpils Universitāte
Vadītājs sporta jomā
Darba plāns izglītībā un interešu izglītībā 2012.g. oktobrim
Vilgālē moderns sporta stadions - Kuldīga
Balvu sporta centra nolikums - Balvi
PRAKTISKIE DARBI SPORTA FIZIOLOG¸ IJ¯A
ekavas novada sporta skolas pašnovērtējuma zi ojums
4. pielikums Profesionālās studiju programmas „Sporta skolotājs ...
Sporta skola sumina savus laureātus – valstī labākos - Auseklis
4. Aizkraukles novada sporta skolas sniegums kvalitātes rādītājos ...
Babītes sporta kompleksa nolikums (222.53 KB) - Babītes novads
Daudzfunkcionālā sporta laukuma būvniecība Dagdas ... - Dagda.lv
APSTIPRINĀTS MĀLPILS SPORTA KOMPLEKSA N O L I K U M S