14.01.2022 Views

Kuldīga24.lv, Talsi24.lv, Tukums24.lv 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kuldiga

Talsi

Tukums

.lv

.lv

.lv

INFORMATĪVI-PĒTNIECISKAIS IZDEVUMS

2022

APSKATES OBJEKTI

UZŅĒMĒJDARBĪBA

PAŠVALDĪBAS


APSKATES OBJEKTI

i

Ventas rumba

Adrese: Kuldīga

E-pasts: tourinfo@kuldiga.lv

Mājaslapa: www.visit.kuldiga.lv

GPS koordinātes: 56.970280, 21.977034

Ar Eiropā platāko dabisko ūdenskritumu

(249 m) saistīta virkne leģendu un vēsturisku

notikumu. Hercoga Jēkaba izgudroto un uz

rumbas novietoto zivju ķeramo ierīču dēļ

Kuldīgu senatnē dēvēja par pilsētu, kur lašus

ķer gaisā. Zivis šeit pavasaros un rudeņos

lido jo projām.

Pilsētas dārzs

i

Adrese: Kuldīga

Tālrunis: 29334403, 63322259

E-pasts: tourinfo@kuldiga.lv

Mājaslapa: www.visit.kuldiga.lv

GPS koordinātes: 56.968277, 21.976250

Pilsētas dārzs (Pils ielas apkārtnē) atrodas

senākajā Kuldīgas pilsētas daļā, bijušās vācu

ordeņa un vēlāk hercoga Jēkaba pils vietā.

Tagad tur saglabājies tikai pils pagrabs, kurā,

iepriekš piesakoties, varat degustēt Alvila

Elkšņa Z/S “Smilškalni” brūvēto vīnu.

i Senais ķieģeļu tilts

pār Ventu

Adrese: Kuldīga

E-pasts: tourinfo@kuldiga.lv

Mājaslapa: www.visit.kuldiga.lv

GPS koordinātes: 56.969994, 21.977451

Kuldīgas lepnums – viens no garākajiem ķieģeļu

velvju tiltiem Eiropā – celts 1874. gadā

pēc cara laika ceļa kustības standartiem,

500 pēdu garš, 36 pēdu plats, lai varētu

izmainīties pretimbraucošas karietes. Diennakts

tumšajā laikā tilts tiek izteiksmīgi

izgaismots. i Kuldīgas viduslaiku

vēsturiskais centrs

Adrese: Kuldīga

Tālrunis: 29334403, 63322259

E-pasts: tourinfo@kuldiga.lv

Mājaslapa: www.visit.kuldiga.lv

GPS koordinātes: 56.96821, 21.97085

Kuldīgas viduslaiku vēsturiskais centrs

(vecpilsēta) ap Alekšupīti ir unikāls

17.–18. gs. vienīgais Baltijā saglabājies

mazpilsētas ēku apbūves ansamblis, kurā

ietilpst arī tā saucamā “Latvijas Venēcija”

ap Alekš upīti. “Kuldīgas vecpilsēta Ventas

senlejā” ir ieguvusi vietu UNESCO Pasaules

mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

Kuldīgas vecais

i

Rātsnams

Adrese: Baznīcas iela 5, Kuldīga

Tālrunis: 29334403, 63322259

E-pasts: tourinfo@kuldiga.lv

Mājaslapa: www.visit.kuldiga.lv

GPS koordinātes: 56.968212,

21.970854

Kuldīgas vecais Rātsnams ir unikāls

17. gs. Rātes vajadzībām būvēts nams.

2


APSKATES OBJEKTI

Riežupes Smilšu alas

i

Adrese: Kuldīgas nov., Rumbas pagasts

Tālrunis: 29555042

E-pasts: tourinfo@kuldiga.lv

Mājaslapa: www.smilsualas.lv

GPS koordinātes: 57.006817, 21.986546

Riežupes Smilšu alas atrodas 5 km attālumā

no Ventas rumbas. Alu kopējais garums ir

apmēram 2 kilometri. Pašlaik apskatāmais

alu garums ir 460 m. Alas ir raktas triju

paaudžu garumā, viss alu labirints ir cilvēku

roku darbs. Alu baltās smiltis tika izmantotas

stikla ražošanai.

Ēdoles pils

i

Adrese: Ēdole, Kuldīgas novads

Tālrunis: 63321251, 26228899

E-pasts: edolespils@gmail.com

Mājaslapa: www.edolespils.lv

GPS koordinātes: 57.017937, 21.696281

Ēdoles pils ir vienīgā Kurzemes bīskapijas

celtā (1265), labi nocietinātā mūra pils ar

torņiem un iekšpagalmu, kas vēl joprojām

ir apdzīvojama. Teikām un leģendām apvītā

pils cietusi karos un ugunsgrēkos, bet arvien

atjaunota. Jūnijā pils pagalmā notiek Emīla

gadatirgus.

Atjaunotajā ēkā, tāpat kā pirms restaurācijas,

darbojas Kuldīgas tūrisma informācijas

centrs, Kuldīgas Fotoklubs “Divas

upes”, kā arī tautas lietišķās mākslas

studijas “Varavīksne” un “Ķocis”.

i Livemuseum –

Senais Kuldīgas stāsts

Adrese: Jelgavas iela 2, Kuldīga

Tālrunis: 27323117

GPS koordinātas: 56.967554,

21.971616

Aizraujošs piedzīvojums, vieta un telpa,

kurā uzzināt, redzēt, sajust, priecāties,

skaļi smieties un izbrīnā noelsties, bailēs

notrīsēt un sajūsmā iespiegties. Pilsētas

mantojums – stāsti, kas veidojuši pilsētu

– spoži, postoši, iedvesmojoši un baisi!

i Alsungas Livonijas

ordeņa pils

Adrese: Pils iela 1, Alsunga

Tālrunis: 26425015

GPS koordinātes: 56.982067, 21.568335

Alsungas Livonijas ordeņa pils kā četrstūraina

nocietināta būve ar iekšējo pagalmu

ir būvēta 1372. gadā. No senās pils saglabājusies

un ir apskatāma daļa no austrumu

korpusa pagrabiem, dienvidu korpuss, kā

arī divi nocietinājuma torņi. Vienā no ēkām

atradās Alsungas novada dome.

3


APSKATES OBJEKTI

Īvandes upītes

i

ūdenskritums

Adrese: Renda, Rendas pagasts,

Kuldīgas novads

E-pasts: tourinfo@kuldiga.lv

GPS koordinātes: 57.068305,

22.294918

Pavisam īsā Īvandes upes posmā ir atrodami

divi dažāda lieluma ūdenskritumi

ar stāviem dolomīta krastiem, no kuriem

lielākais ir 2 m augsts.

i “Mazsālijas”

briežu dārzs

Adrese: “Mazsālijas”, Snēpeles

pagasts, Kuldīgas novads

Tālrunis: 22003744

E-pasts: vnmazsalijas@inbox.lv

Mājaslapa: www.mazsalijas.lv

GPS koordinātas: 56.882782,

21.937924

Jaunākajiem apceļotājiem piedāvā iespēju

iepazīties ar konkrētā gadalaika

norisēm briežu dārzā: pārgājieni, radošās

darbnīcas, konkursi, svētki, orientēšanās

spēle. Bērni var celt savas Mazsālijas,

zīmēt, krāsot, dziedāt, minēt mīklas.

Pieaugušajiem gastronomiskās tūres un

degustācijas no pašu audzētiem produktiem,

var baudīt romantiskas vakariņas,

medījumus, pašu audzētas foreles, trifeļu

konfektes un alkoholiskos dzērienus.

i Strausu audzētava

“Nornieki”

Adrese: “Nornieki”, Snēpeles pagasts,

Kuldīgas novads

Tālrunis: 29282032

E-pasts: peteris.gobzemis@kuldiga.lv

Mājaslapa: www.strausuferma.com

GPS koordinātes: 56.843945,

21.889185

“Nornieki” ir lielākā strausu audzētava

Latvijā. Šeit iespējams apskatīt varenos

putnus, nodegustēt dažādus pašmāju gardumus,

kā arī radoši izpausties, izgatavojot

suvenīrus no strausu olu čaumalām un

spalvām. Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

i Skrundas dzelzceļa

stacija – deportāciju

piemiņas vagons

Adrese: Stacijas iela 1, Skrunda

Mājaslapa: www.skrunda.lv

GPS koordinātes: 56.680489,

22.011034

1998. gadā, atceroties gan 1941. gada

jūnija, gan 1949. gada marta traģiskos

notikumus, pie Skrundas dzelzceļa stacijas

vietā, no kuras deportēja 2916 nevainīgus

iedzīvotājus, tika uzstādīts piemiņas

akmens un četrasu vagons – deportāciju

atceres muzejs. Tas ir Latvijā pirmais

vagons-muzejs, kurā izvietota pastāvīga

ekspozīcija – no Skrundas stacijas izvesto

foto grāfijas, vēstules, atmiņu stāsti, dokumenti

un dažādas izsūtīto pašu darinātas

lietas. Vagona atslēgas var saņemt stacijā.

i Skrundas Evaņģēliski

luteriskā baznīca

Adrese: Kuldīgas iela 1a, Skrunda

Tālrunis: 63331618

GPS koordinātes: 56.67753, 22.015154

Par baznīcas dibināšanas gadu tiek uzskatīts

1567., jo šajā gadā Skrundas baznīca

pirmoreiz minēta vēstures dokumentos.

1711. gadā baznīcu līdz ar pili nopostīja

zviedru karaspēks. Pēc tam uzcēla nelielu

koka baznīcu mācītāja muižā un

1750. gadā uzsāka nopostītās baznīcas

atjaunošanu. Pirmā Pasaules kara laikā

baznīcu stipri izpostīja, tajā ierīkoja

zirgu stalli. Skrundas baznīcas ērģeles

1868. gadā būvēja K. A. Hermanis Liepājā,

bet 1999. gadā tās restaurēja Ugāles

ērģeļbūvniecības darbnīcas meistari.

1944. gadā vācieši uzspridzināja baznīcas

torni, jo uzskatīja, ka tas esot kā orientieris

krievu armijai. 1995. gadā Skrundas luterāņu

baznīcu restaurēja pilnībā. Baznīcā

redzama F. Špēra altārglezna “Kristus pie

krusta”.

Skrundas estrādes

i

parks

Adrese: Saldus iela 23, Skrunda

GPS koordinātes: 56.673428,

22.025347

Skrundas pilskalnā no 14. līdz 18. gs.

slējās vācu feodāļu celtā pils. Tās vietā

1987. gadā tika uzbūvēta estrāde (rekonstruēta

2012. gadā), kas ir būtiska vietējās

kultūras dzīves sastāvdaļa. Te notiek amatiermākslas

kolektīvu un viesmākslinieku

koncerti, zaļumballes, kopīgi tiek svinēti

Skrundas svētki, Līgo un citi pasākumi.

Ap estrādi ir izveidots parks, kurā izvietoti

tēlnieka Ģirta Burvja veidotie pirmo Skrundas

kuršu ķoniņu – Ērmaņa Pilāta, Jākoba

Sigitara, Veisena un Santiķa – krēsli. Tie tapuši

par godu Skrundas 750. gadadienai,

kopš tā pirmo reizi minēta vēstures avotos.

2012. gadā pilskalna estrāde ieguva stabilas

koka kāpnes un skatu laukumu, no kura

paveras gleznaina ainava uz Ventas upi.

Ne viens vien pāris jāvārdu teicis tieši šajā

skaistajā vietā Ventas krastā.

i Kalnamuiža –

tagadējais nosaukums

“Piena muiža – Berghof”

Adrese: Kalnamuiža, Sieksāte,

Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads

Tālrunis: 26518660, 63331233

GPS koordinātes: 56.690314,

21.890883

“Piena muiža – Berghof” ir Kurzemes

neorokoko pērle, kas atrodas līdz pat

horizontam melnējošu Kurzemes mežu

ieskautā pakalnā. Izsmalcināti un eleganti

apturēts laiks. Spoži svečturi, kolonnas,

grezni kokgriezumi, griestu gleznojumi un

mirdzošas vitrāžas. Piena muiža piedāvā

mājīgus un elegantus numuriņus, greznas

zāles viesībām, veselīgu maltīti krodziņā,

aktīvu atpūtu tenisa kortos un relaksējošu

atpūtu Piena SPA saloniņā. Gleznainā

apkārtne piemērota aktīvai nūjošanai, kā

arī riteņošanai. Ceļotājiem ir pieejamas 17

labiekārtotas kemperu stāvvietas un īpaši

izveidota saimniecības ēka. Piena muižas

kompleksā atrodas arī Piena muzejs, kurā

kopš 2014. gada mīt runājošā gotiņa Venta

un viņas teliņš Druvis – viņi pastāstīs

aizraujošo stāstu par to, kā rodas piens.

Muzejā var slaukt govi, mašinēt pienu un

kult sviestu.

Skrundas muiža

i

Adrese: Pils iela 2, Skrunda

Tālrunis: 22113355, 63370000

GPS koordinātes: 56.670021,

22.023172

Muižas ēka uzcelta 1849. gadā. Tā tapusi

desmit gadu vēl pirms Johana Berlica

nāves, un Latvijas arhitektūras vēsturē tā

iezīmē klasicisma saulrieta pēdējo staru.

Laika gaitā muižā bijis cietums, nabagmāja,

aptieka, skola un kopmītnes. Bet nu tā

atkal lepni stāv Ventas upes krastā, pilnīgi

atguvusi savu iepriekšējo daili. Šobrīd

Skrundas muižā atrodas 4 zvaigžņu viesnīca

ar 12 plašiem numuriem.

i Lēnu Sv. Trīsvienības

Romas katoļu baznīca

Adrese: Lēnas, Nīkrāces pagasts,

Kuldīgas novads

Tālrunis: 26411090

GPS koordinātes: 56.625100,

21.982638

Katoļu dievnams ar diviem torņiem un velvētiem

griestiem celts 1756. gadā Ventas

krastā. Baznīcā apskatāmi mākslinieciski

vērtīgi biktssoli un 18. gs. beigās būvētas

ērģeles. Dievnama pagrabā atrodas divu

pēdējo Piltenes bīskapu šķirsti. Baznīcā

strādājis kardināls Juliāns Vaivods.

i Kabiles muiža

un vīna darītava

Adrese: “Kabiles muiža”, Kabiles

pagasts, Kuldīgas novads

Tālrunis: 28380477

GPS koordinātes: 56.9494649,

22.3992089

Kabiles muižas vīna darītava ražo rozā

rabarberu dzirkstošo vīnu un divu veidu

sidrus, kuri radīti no 100% ābolu sulas.

Kabiles muiža un muižas kungu māja ir

valsts nozīmes arhitektūras piemineklis,

kurā saglabājušies unikāli 18. un 19. gs.

interjeri. Iepriekš piesakoties, grupām no

10 personām pieejama vīnu degustācija un

senās muižas apskate.

4


UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ

5


APSKATES OBJEKTI

i Talsu novada muzejs un

Dendroloģiskais parks

Adrese: Kārļa Mīlenbaha iela 19, Talsi

Tālrunis: 29102628, 63222770

E-pasts: novadamuzejs@talsi.lv

Mājaslapa: www.talsumuzejs.lv

GPS koordinātes: 57.242813, 22.603254

Augstākajā no pilsētas deviņiem pakalniem

– Tiguļkalnā – atrodas Talsu novada

muzejs. Pašreizējā muzeja ēka būvēta

19. gs. neoklasicisma stilā kā barona

Firksa pilsētas rezidence. Muzejs dibināts

1923. gadā un apmeklētājiem piedāvā iepazīties

ar Talsu pilsētas vēsturi, kā arī ik

mēnesi apskatīt jaunu mākslas, vēstures vai

dabas izstādi. Ēkas pakāji rotā simboliska paklājdobe

“Talsu saulīte”, bet apkārtni ieskauj

barona laikā iekārtotais dendroloģiskais

parks 5,6 ha platībā, kur apskatāmas ap 300

kokaugu sugām.

i Latvijas

Lauksaimniecības muzejs

Adrese: Celtnieku iela 12, Talsi

Tālrunis: 29403183, 63291343,

25463748

E-pasts: llm@llm.lv

Mājaslapa: www.llm.lv

GPS koordinātes: 57.231203, 22.56427

Latvijas Lauksaimniecības muzejs apmeklētājus

iepazīstina ar 19.–20. gs. sadzīves

darbarīkiem, lauksaimniecības tehniku –

tvaika lokomobilēm, traktoriem, dzinējiem,

mašīnām, iekārtām un meliorācijas vēsturi.

Apskatāmas izstādes “No grauda līdz

maizei” un “Cilvēks un ūdens”. Muzejs iepazīstina

ar lauksaimniecības nozaru attīstību,

saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no

19. gs. beigām līdz mūsdienām.

i Podnieku darbnīca

“Ciparnīca Tals’ keramik’”

Adrese: Lielā iela 30, Talsi

Tālrunis: 22429527, 22458389

E-pasts: ciparnica-lv@inbox.lv

GPS koordinātes: 57.244486, 22.593767

Podnieku darbnīcas “Ciparnīca Tals’ keramik’”

podnieki vēlas saglabāt Kurzemes podnieku

tradīcijas un piedāvā klātienē apskatīt,

kā rit darbs podnieku darbnīcā. Apmeklētāji

paši var pamēģināt izveidot savu

podu, iegādāties un pasūtīt gan lielus,

gan mazus sadzīvē noderīgus traukus.

i Talsu ezers, promenāde

un pilskalns

Adrese: Talsi, Talsu novads

Mājaslapa: www.talsitourism.lv

Talsu pilskalns ir visa sākums un pilsētas

sirds. Tas paceļas 32 m virs

Talsu ezera līmeņa. 9. gs. pilskalnā

dzīvojuši Kurzemes lībieši, kuri šo vietu

nosaukuši par “Talusse”, kas tulkojumā

nozīmē – vientuļa lauku māja. Laika

posmā no 1936. līdz 1938. gadam arheoloģiskajos

izrakumos tika izpētīta

1/10 daļa no visas pilskalna platības.

6


APSKATES OBJEKTI

lepnums. Te savu amatprasmi apmeklētājiem

rāda Talsu mākslinieki, fotogrāfi, amatnieki

un muzikanti. Ķēniņkalna nogāzē ir redzama

tēlnieka Kārļa Zemdegas iecerētā skulptūra

“Koklētājs” (tēlnieks Vilnis Titāns). Tas atklāts

1996. gadā kā veltījums Latvijas brīvības

cīņās kritušajiem.

i Pedvāles Brīvdabas

mākslas muzejs

Adrese: Pedvāle, Abavas pagasts,

Talsu novads

Tālrunis: 29133374, 63252249

E-pasts: pedvale@pedvale.lv

Mājaslapa: www.pedvale.lv

GPS koordinātes: 57.031574, 22.561626

Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs ir valsts

nozīmes kultūras piemineklis un ietilpst īpaši

aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijā “Abavas

ieleja”, kurā ietilpst arī Firkspedvāles un

Briņķpedvāles muižas. Pedvāles Brīvdabas

mākslas muzeju 1992. gadā izveidojis viens

no pazīstamākajiem Latvijas tēlniekiem Ojārs

Arvīds Feldbergs, tādējādi realizējot savu

ieceri par plašu “land art” parku arī Latvijā.

Tas atrodas Abavas upes ielejas teritorijā.

Katru vasaras sezonu muzejā notiek plenēri,

simpoziji un radošās darbnīcas, tiek atklātas

izstādes, notiek izrādes, koncerti un citi

mākslas pasākumi, kas pulcē daudz radošu

cilvēku no Latvijas un ārvalstīm.

Dienliliju dārzs

i

Adrese: “Mierkalni”, Laucienes pagasts,

Talsu novads

Tālrunis: 29422006, 29293456

E-pasts: daylilie.lv@gmail.com

Mājaslapa: www.daylilie.lv

GPS koordinātes: 57.229412, 22.746077

Atradumi liecināja, ka agrāk Talsu pilskalnā

pastāvējusi viena no lielākajām

kuršu pilīm ar priekšpili un 4 ha lielu

senpilsētu. Ar pilskalnu saistās dažādi

nostāsti un teikas. Jaunā Talsu ezera

promenāde ir labiekārtota pastaigu

vieta senajā pilsētas daļā apkārt Talsu

ezeram, kuru rotā gleznaina strūkl aka,

ved koka laipa. Šeit paveras skats uz

Talsu vecpilsētu, Baznīckalnu, Talsu

pilskalnu un Ķēniņkalnu.

i Ķēniņkalns, Talsu

tautas nams un Radošā

sēta

Adrese: Lielā iela 19/21, Talsi,

Talsu novads

Tālrunis: 29488242

E-pasts: tautasnams@talsi.lv

Mājaslapa: www.talsutautasnams.lv

GPS koordinātes: 57.244241,

22.590909

Ķēniņkalna pakājē lepni slejas baltais

Talsu tautas nams, Mūzikas skola, tūrisma

centrs un Radošā sēta – Talsu pilsētas

Dienliliju dārzā jūlijā un augustā var apskatīt

lielāko dienliliju kolekciju Austrumeiropā,

kuru desmit gadu garumā izveidojis selekcionārs

Varis Baņģieris. Plašajā ziedu krāsu un

formu dažādībā katrs interesents var atrast

savai gaumei atbilstošo ziedu. Gardēži,

iepriekš piesakoties, Dienliliju dārzā var ne

tikai priecāties par puķēm, bet arī degustēt

dažādus no Latvijas augļiem, ogām un ziediem

gatavotus mājas vīnus.

7


APSKATES OBJEKTI

i

Laumu dabas parks

Adrese: Laumu dabas parks,

Īves pagasts, Talsu novads

Tālrunis: 26403240, 29477731

E-pasts: info@laumas.lv

Mājaslapa: www.laumas.lv

GPS koordinātes: 57.380417, 22.536049

Laumu dabas parkā ir iekārtotas vairākas

specializētas dabas procesu izzinošas takas

– Bišu, Augu, Sporta un Meža taka.

Parkā gida pavadībā ar atrakciju palīdzību,

apmeklētājiem iejūtoties gan bites, gan

seno dravnieku lomās, var iepazīties ar bišu

valstību noslēpumiem. Putnu taka piedāvā

ielūkoties putnu pasaulē, iepazīties ar putnu

izcelšanās vēsturi, aplūkot putna spalvas,

spārnu uzbūvi, ligzdošanas vietu un ligzdu

daudzveidību, putnu olu, knābju un kāju dažādību.

Augu mīļotājiem Augu takā ir iespēja

aplūkot ap 40 īvju šķirņu, dažādu formu kadiķus

un citus mūžzaļos augus. Parka dīķos

acis priecē 12 šķirņu ūdensrozes. Laumu

dabas parkā izveidota Latvijā pirmā disku

golfa trase. Viesu namā “Laumas” iespējams

pavadīt nakti Laumiņu numuriņos.

Lībiešu krasts

i

Adrese: Ziemeļkurzemē piekrastes

teritorija no Ovīšiem Baltijas jūras krastā

līdz Ģipkai Rīgas jūras līča pusē

Tālrunis: 29402093

Mājaslapa: www.facebook.com/

Livoniancommunityhouse

GPS koordinātes: 57.74208, 22.58485

Par Lībiešu krastu jeb Līvõd rānda mūsdienās

uzskata 14 ciemu virkni Ziemeļkurzemes

piekrastē, ietverot Ovīšus / Paţīkmō, Lūžņu

/ Lūž, Miķeltorni / Pizā, Lielirbi / Īra, Sīkragu

/ Sīkrõg, Mazirbi / Irē, Košragu / Kuoštrõg,

Pitragu / Pitrõg, Saunagu / Sanag, Vaidi /

Vaid, Kolku / Kūolka, Melnsilu / Mustānum un

Ģipku / Gipk. Taču lībiešu kultūrtelpa neaprobežojas

tikai ar minēto ciemu virkni, jo lībieši

ir viena no Baltijas jūras somugru tautām,

kas agrāk apdzīvoja plašu Latvijas teritoriju.

2018. gadā Lībiešu kultūrtelpa iekļauta

Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma

sarakstā. Aktīvi darbojas lībiešu NVO, no

kurām vecākā ir „Līvõd Īt” (Līvu savienība),

dibināta 1923. gadā. Starptautiski nozīmīga

ir LU Lībiešu institūta nodibināšana 2018. g.,

kura darbības centrā ir mūsdienīga lībiešu

valodas un kultūras pētniecība.

i

Kolkasrags

Adrese: Kolkasrags, Kolkas pagasts,

Talsu novads

Tālrunis: 29149105

E-pasts: kolkacape@inbox.lv

Mājaslapa: www.kolkasrags.lv

GPS koordinātes: 57.758449,

22.604598

Kolkasrags ir izteiktākais zemesrags Latvijas

piekrastē, divu jūru (atklātās Baltijas

jūras un Rīgas līča) satikšanās vieta. Kolkasrags

turpinās arī kā zemūdens sēklis

6 km garumā un 0,5–3 m dziļumā, tā galā

uz mākslīgas salas kuģotājiem šodien

ceļu rāda Kolkas bāka. Bīstamā sēkļa dēļ

agrāk te bija neskaitāmu kuģu bojāejas

vieta. Kolkasragā ir vienreizēja iespēja

vērot saullēktu un saulrietu vienlaicīgi.

Raga teritorija ir starptautiskas nozīmes

gājputnu koncentrēšanās un atpūtas

vieta.

8


APSKATES OBJEKTI

i Šlīteres bāka un dabas

izglītības centrs “Slītere”

Adrese: Šlīteres mežniecība, Šlītere,

Dundagas pagasts, Talsu novads

Tālrunis: 28385025

E-pasts: andra.ratkevica@daba.gov.lv

Mājaslapa: www.slitere.lv

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes

reģionālās administrācijas Dabas izglītības

centrs “Slītere” darbojas Šlīteres bākas

kompleksā, ietverot arī dabas ekspozīciju

“Dzīvība kokā” un citus interaktīvus dabas

izziņas rīkus “Ozola namiņā” līdzās bākai,

kā arī Šlīteres dabas taku.

Šlīteres bāka ir otra vecākā saglabājusies

navigācijas būve valstī, kā arī Latvijā

vistālāk no jūras esošā bāka, viena no

augstākajām ugunīm Baltijas piekrastē.

Būvēta 1849. g. Iepriekš piesakot – dabas

izziņas nodarbības.

Dundagas pils

i

Adrese: Pils iela 14, Dundaga,

Dundagas pagasts, Talsu novads

Tālrunis: 29444395 (ekskursijām),

63237860

E-pasts: pils@dundaga.lv,

Mājaslapa: www.dundagaspils.lv

GPS koordinātes: 57.510278,

22.356156

Dundagas pils, ko 13. gs. vidū sāka būvēt

Rīgas domkapituls, ir lielākā un vecākā

Ziemeļkurzemē, ar slēgtu pagalmu, vārtu

torni un 2–3 m bieziem mūriem. Valsts

kultūras piemineklis. Līdzās pilij atrodas

21,7 ha liels parks ar 48 sugu kokiem un

5 dižkokiem. Pils ZR korpusa ieejas torni

rotā tās agrāko īpašnieku dzimtu ģerboņi.

Šodien pils ir ērtu un lētu naktsmītņu, kāzu

un citu svinību, vietējo gardumu degustāciju,

izstāžu un arvien jaunu atklājumu vieta.

Ēkas trešajā stāvā saimnieko Mākslas un

mūzikas skola.

Mērsraga bāka

i

Adrese: Bākas iela 60, Mērsrags, Talsu

novads

Mājaslapa: www.mersrags.lv

GPS koordinātes: 57.366024,

23.120213

Mērsraga bāka celta, lai novērstu akmeņainā

sēkļa apdraudējumu tiem kuģiem,

kas kaut vai nedaudz novirzījās no līnijas

starp Kolkas uguns kuģi un Daugavas

grīvu. Bāka tika iesvētīta 1875. gada 10.

septembrī, un tās uguns augstums ir 21,3

m. Mērsraga bāka ir brīvstāvošs, cilindrisks,

kniedēts dzelzs konstrukcijas tornis

18,5 m augstumā, kura apakšējā daļa

ir iebetonēta un nostiprināta ar dzelzsbetona

kontraforsiem, bet torņa augšdaļā

izveidots apejas balkons. Gaismas telpu

vainago kupolveida jumta konstrukcija,

kas noslēdzas ar lodveida dekoratīvu

izbūvi un vējrādi.

i Eksotisko dzīvnieku

parks Dundagā

Adrese: Saules iela 14, Dundaga,

Dundagas pag., Talsu novads

Tālrunis: +37126378042

Epasts: evitalauksteine@inbox.lv

Mājaslapa: dundaga.wixsite.com/

eksotiskiedzivnieki, www.facebook.

com/eksotiskodzivniekuparks/

GPS koordinātes: 57.50279796580566,

22.35470974075315

Dundagas centrā. Ģimenēm ar bērniem,

skolēniem un citiem interesentiem, iepazīšanās

ar eksotiskajiem mājdzīvniekiem:

alpakas, lamas, strausi, šinšilas, pundurtruši,

minicūciņas, aitu cūkas, kamieļi,

mandarīnpīles, cekulpīles, pāvi, zilā govs

u.c. Piedāvājumā arī batuts un lauku pirts.

Rojas Jūras zvejniecības

i

muzejs

Adrese: Selgas iela 33, Roja,

Talsu novads

Tālrunis: 29432899, 63269594

E-pasts: muzejs@roja.lv

Mājaslapa: www. roja.lv

GPS koordinātes: 57.502026,

22.812896

Rojas Jūras zvejniecības muzejs sniedz

ieskatu apkārtējo zvejniekciemu dzīvē.

Muzejā apkopoti materiāli, kas stāsta par

zvejnieku darbu un dzīvi Ziemeļkurzemes

piekrastē, K. Valdemāra jūrskolām un

burinieku laikmetu (19. gs. beigas un

20. gs. sākums), zivju apstrādes vēsturi no

19. gs. līdz mūsdienām, kā arī aktīvākajiem

padomju laika darbiniekiem un slaveno

zvejnieku kolhozu “Banga”. Iepazīties ar

muzeja ekspozīciju var, arī izmantojot trīs

interaktīvos stendus, kas uzstādīti muzejā.

Bez pamatekspozīcijas apskates muzejā

vēl iespējams iepazīties ar trim kurzemniecēm,

kuras pārstāv dažādus vēstures

posmus: Mildiņa – vienkārša zvejnieku

sieva – no “jūrkantes”, Pauliņkundze no

burinieku laikiem un Anna Petrovna no padomju

laikiem. Viņas atraktīvi iepazīstina

ar muzejā neeksponētiem priekšmetiem

un kurzemnieku “nešpetno” humoru, bet

īpaša programma paredzēta jaunlaulātajiem

– ar makšķerēšanu, pirmo valsi un

laba vēlējumiem.

i

Rojas pludmale un moli

Adrese: Ostas iela, Roja, Talsu novads

Tālrunis: 28630590

Mājaslapa: www. roja.lv

GPS koordinātes: 57.50935, 22.80612

Rojas novada pludmale ir lieliska atpūtas

un rekreācijas vieta ikvienam klusuma,

dabas un jūras mīļotājam, kā arī tiem, kas

vējainākā laikā vēlas baudīt ekstrēmas

izjūtas. Šeit iespējams ne tikai ļauties

saules stariem un jūras vilinājumam, bet

arī nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm,

kā pludmales volejbolu, futbolu,

bērniem ir pieejams plašs rotaļu laukums.

Pludmale ir labiekārtota ar tualetēm, pārģērbšanās

kabīnēm, koka pastaigu laipām,

soliņiem, nelielām skatu platformām, āra

dušu, kur noskalot smiltis. Pludmales auto

stāvlaukumā pieejams arī bezmaksas wi-fi

internets.

i

Pūrciema baltā kāpa

Adrese: Pūrciems, Talsu novads

Tālrunis: 28630590

Mājaslapa: www. roja.lv

GPS koordinātes: 57.580025,

22.634754

Kā liecina arheoloģiskie pētījumi, plašo

kāpu grēdu, kas atrodas 300–600 m

attālumā no jūras, par savu dzīvesvietu

pirms aptuveni 4200 gadiem izmantojuši

akmens laikmeta zvejnieki. Šī vieta sniedz

liecības par neolīta laika cilvēku apmetnes

vietu Pilsupes krastā. Izejot taku, ir

iespēja iepazīties ar to, kā veidojusies

smilšu strēle un kā mainījusies daba laika

un cilvēku ietekmē. Takas garums ir 900

m, un laiks, kas nepieciešams tās izpētei,

līdz 1 stundai.

i Ģipkas Evaņģēliski

luteriskā baznīca

Adrese: “Straume”, Ģipka, Talsu

novads

Tālrunis: 29212933

E-pasts: gipkas.draudze@inbox.lv

Mājaslapa: www. roja.lv

GPS koordinātes: 57.56068, 22.65445

2010. gadā Ģipkas baznīcai apritēja

150 gadi, un tā paša gada oktobrī svinīgā

ceremonijā notika atjaunotās baznīcas atklāšana

un iesvētīšana. Ģipkā mūra baznīca

uzcelta 1860. gadā. Šīs baznīcas liktenis

ir bijis traģisks – tā vairākkārt ir degusi un

tikusi postīta, taču 1979. gadā tā nodega,

un pāri palika tikai mūri. Pēc tam baznīcas

atjaunošana notikusi divos etapos – pirmais

ilga no 1992. līdz 1997. g. Otrais

atjaunošanas posms sākās 2000. g., kad

aktīvi baznīcas atjaunošanā iesaistījās arī

Valdis un Daina Randes.

i Kaltenes Evaņģēliski

luteriskā baznīca

Adrese: Kaltene, Talsu novads

Tālrunis: 26201528

E-pasts: veidenieks@inbox.lv

Mājaslapa: www.kaltene.wordpress.

com, www.roja.lv

GPS koordinātes: 57.454119,

22.891002

Kaltenes Evaņģēliski luteriskā baznīca

celta 18. gs., bet vēlāk pārbūvēta, un

šobrīd redzamā baznīcas iekārta veidota

vienkāršās neogotiskās formās. Baznīcā

atrodas restaurētā M. Pola altārglezna

“Kristus un Pēteris uz jūras” (1886/1890,

kopija no R. Rihtera oriģināla), kā arī ērģeļu

speciālista Augusta Martina 1843. gadā

būvētās ērģeles. Padomju gados kapsētā

pie Kaltenes baznīcas tika filmētas pirmās

epizodes filmai “Ilgais ceļš kāpās”, kuras

darbība norisinās nelielā zvejniekciemā.

9


10

UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ


UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ

11


APSKATES OBJEKTI

i Tukuma pilsētas vēstures

muzejs “Pils tornis”

Adrese: Brīvības laukums 19a, Tukums

Tālrunis: 25622131, 63124348

E-pasts: pilstornis@tukumamuzejs.lv

Mājaslapa: www.tukumamuzejs.lv

GPS koordinātas: 56.9646445,

23.1556064

Tukuma pilsētas vēstures muzejs “Pils tornis”

ir senākā ēka Tukumā. Tā saglabājusies

kā fragments no viduslaiku pils, ko ap

1300. gadu būvējis Livonijas ordenis. Pils

vairākkārt postīta un atjaunota, bet beigusi

pastāvēt pēc krievu karaspēka uzbrukuma

Ziemeļu kara laikā. Tās akmeņi izmantoti

ēku būvniecībai. Pils tornis vairāk nekā

divarpus gadsimtus kalpojis kā cietums un

labības noliktava, bet kopš 1995. gada tajā

atrodas Tukuma pilsētas vēstures muzejs

“Pils tornis”.

i Sv. Trīsvienības Tukuma

luterāņu baznīca

Adrese: Brīvības laukums 1, Tukums

Tālrunis: 20221951

E-pasts: tukumabaznica@gmail.lv

Mājaslapa: www.tukumabaznica.lv

GPS koordinātas: 56.9649175,

23.1541663

Sv. Trīsvienības Tukuma luterāņu baznīca

ir viena no visvecākajām celtnēm pilsētā,

datēta ar 1644. gadu. Tagadējo altārgleznu

“Kristus pie krusta” baznīca ieguvusi

1859. gadā, bet 20. gadsimta 30. gados

pilsētas turīgākie pilsoņi uzdāvinājuši tai

četras krāsainas vitrāžas. Baznīcā ierīkots

skatu tornis, no kura pilsēta apskatāma no

23,5 metru augstuma. Ik stundas ceturksni

baznīcas tornī iezvanās 2000. gadā atjaunotais

pulkstenis.

Durbes pils

i

Adrese: Mazā Parka iela 7, Tukums

Tālrunis: 26305946, 63122633

E-pasts: durbespils@tukumamuzejs.lv

Mājaslapa: www.tukumamuzejs.lv

GPS koordinātas: 56.966503, 23.192911

Durbes pils ir viena no interesantākajām

klasicisma arhitektūras pērlēm Kurzemē.

Tā uzbūvēta jau 1671. gadā un vairākkārt

pārbūvēta. Durbes pils ir vienīgā no

agrākajām Latvijas muižu kungu mājām,

kur atjaunots 19. gadsimta beigu un

20. gadsimta sākuma interjers, radot

priekšstatu par vācbaltu kultūru. Pie pils

19. gs. sākumā izveidots ainavu parks ar

arhitektūras pieminekļiem – rotondu un

akmens tiltu pār gravu. Pils 1. stāva zālēs

apskatāms lauku muižas 19. gadsimta

interjers, savukārt 2. stāva zālēs apskatāmas

dažādas kultūrvēstures izstādes par

muižu tēmām.

Salmu muzejs–

i

darbnīca

Adrese: Dārzniecības iela 4a, Tukums

Tālrunis: 29495746

E-pasts: kristine@salmulietas.lv

Mājaslapa: www.salmulietas.lv

GPS koordinātas: 56.9677984,

23.1604432

Salmu muzejs–darbnīca ir vienīgais šāda

veida muzejs Latvijā. Tajā ir apskatāmas

12


APSKATES OBJEKTI

iekāpšanu laika mašīnā. Te paviesojoties,

var gūt iespaidu, kāda izskatījās Rīga pirms

aptuveni 100 gadiem. Dekorācijas papildinātas

fi lmu “Rūdolfa mantojums”, “Sapņu

komanda – 1935”, “Nameja gredzens” un

dažādu ārvalstu filmu tapšanai. Drosmīgākie

“Cinevillas” apmeklētāji var arī paši piedalīties

kino filmēšanas procesā – rāpties

pāri uguns aizai, traukties lielā ātrumā ar

velosipēdu un lidot mākoņos, kā arī izspēlēt

Nameja gredzena sporta spēles.

i “Pūre Chocolate”

Šokolādes muzejs

Adrese: Pūre-9, Pūre, Pūres pagasts,

Tukuma novads

Tālrunis: 22100042

E-pasts: muzejs@purechocolate.lv

GPS koordinātas: 57.036145, 22.903579

“Pūre Chocolate” Šokolādes muzeja ekspozīcija

iepazīstina ar šokolādes rašanās

veidošanos un ceļu no Amerikas uz Eiropu.

Apmeklējuma programmā ir iespēja redzēt

un dzirdēt stāstus par šokolādes iegūšanu,

apstrādāšanu un lietošanu, kā arī iepazīties

ar šokolādes vēsturi. Ražotnes darbinieki

izsmeļoši, viegli uztverami un atmiņā paliekoši

izstāstīs par pašu trifeļu ražošanas

procesu. Ekskursijā ar meistarklasi tiek

piedāvāta iespēja izveidot pašam savas

šokolādes figūriņas un degustēt tās.

vairākas tematiskas kolekcijas un skulptūras,

kuru skaits mērāms vairākos simtos.

Salmu muzeja pamatekspozīcijām pievienojušās

jaunas tematiskās kolekcijas

„Pasaules dzīvnieki”, „Tobāgo” un liela

izmēra objekts – Latvijas kontūra, kas

veltīta Latvijas simtgadei. Salmu darbnīcā

ikviens var apgūt pirmās iemaņas darbā

ar salmiem un sienu profesionāla meistara

vadībā. Apmeklējumu darbnīcā vēlams

pieteikt iepriekš.

Kino pilsēta Cinevilla

i

Adrese: “Vidusvecvagari”, Slampes

pagasts, Tukuma novads

Tālrunis: 28606677

E-pasts: mdambis@inbox.lv

Mājaslapa: www.cinevilla.lv

GPS koordinātas: 56.87885, 23.22084

Cinevilla ir kino pilsēta, kas izveidota vēsturiskās

spēlfilmas “Rīgas sargi” filmēšanai.

Kino pilsētiņas apmeklējums atgādina

Lielā Ķemeru tīreļa laipa

i

Adrese: “Tīreļi”, Slampes pagasts,

Tukuma novads

Tālrunis: 67730078 – ĶNP informācijas

centrs, “Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala

E-pasts: pieriga@daba.gov.lv

Mājaslapa:

www.kemerunacionalaisparks.lv

GPS koordinātas: 56.91273, 23.464064

Ķemeru nacionālā parka Lielā Ķemeru tīreļa

laipa ir viens no populārākajiem dabas objektiem

ne tikai Tukuma apkārtnē, bet visā

Latvijā. Teiksmaina pastaiga pa dēļu laipām

neskartajā augstajā purvā ar iespēju nolūkoties

uz purvu arī no skatu torņa.

13


APSKATES OBJEKTI

i

Jaunmoku pils

Adrese: Jaunmokas, Tumes pagasts,

Tukuma novads

Tālrunis: 26187442, 63107125

E-pasts: info@jaunmokupils.lv

Mājaslapa: www.jaunmokupils.lv

GPS koordinātas: 56.9815676,

23.542242

Jaunmoku pils ar neogotiskā stila formām,

kas apvienojušās ar jūgendstila elementiem,

izveidota par īpašu šedevru Latvijas arhitektūrā.

Pils uzcelta 1901. gadā pēc Rīgas birģermeistara

Džordža Armitsteda pasūtījuma un

kalpojusi kā medību un vasaras rezidence.

Pilī interjers veidots 20. gadsimta nogalē

medību pils gaumē, taču no oriģinālām

interjera lietām īpaša vērība pievēršama pils

podiņu krāsnīm, no kurām viena gatavota

19.–20. gadsimta mijā par godu Rīgas 700

gadu jubilejai un uz kuras skatāmi gleznojumi

ar šī laika Rīgas un apkārtnes skatiem.

Kukšu muiža

i

Adrese: “Kukšu muiža”, Kukšas, Jaunsātu

pagasts, Tukuma novads

Tālrunis: 25980910, 29205188,

63181545

E-pasts: kuksumuiza@gmail.com

Mājaslapa: www.kuksumuiza.lv

GPS koordinātas: 56.9774427,

22.8582085

Kukšu muižas senākās vēstures liecības

datētas ar 16. gadsimtu, taču tagadējā

dzīvojamā ēka, pēc vēsturnieku domām,

būvēta 18. gadsimta pirmajā pusē, savukārt

vēlā klasicisma iezīmes tā ieguva vēl pēc

gadsimta. Kukšu muiža tiek uzskatīta par

izcilu Latvijas muižu arhitektūras paraugu,

kur pakāpeniskas evolūcijas gaitā notikusi

stilistiska sintēze starp baroku un vēlīno klasicismu.

Muižā saglabājušās 18. gadsimta vidus

melni glazētas podiņu krāsnis un durvis,

kā arī vairāki 19. gadsimta sienu gleznojumi.

Jaunpils pils

i

Adrese: Jaunpils, Tukuma novads

Tālrunis: 26101458, 63107082

E-pasts: info@jaunpilspils.lv

Mājaslapa: www.jaunpilspils.lv

GPS koordinātas: 56.7301795,

23.0211921

Jaunpils pils ir viena no retajām viduslaiku

pilīm, kas lieliski saglabājusi savu sākotnējo

izskatu. Agrāk tā bija bruņinieku muiža,

kas uzcelta kā ūdens pils 1301. gadā

Livonijas ordeņa mestra Gotfrīda fon

Roges laikā. Tās sienas celtas no laukakmens,

pēc tam apmestas un vietām sasniedz

2,1 m biezumu. Jaunpils pils bija kā

cietoksnis, kurā uzturējās neliela militāra

vienība, ordeņa mūki, kā arī vecumdienas

pavadījuši Livonijas ordeņa bruņinieki.

Vairāk nekā 350 gadus pilī valdīja fon

der Reku (Recke) dzimta. Jaunpils bijusi

lielākā privātmuiža Tukuma virspilskunga

apgabalā. Tā vairākkārt pārbūvēta un

laika gaitā cietusi, tomēr ārēji pils saglabājusi

daudzas ordeņa pilīm raksturīgas

iezīmes – tipisko apaļo stūra torni, pils

pamatstāvu bez logiem un biezos mūrus.

Tagad Jaunpils pilī atrodas gan kultūras

nams un muzejs, gan viesnīca un tūristu

iecienīta kafejnīca.

14


UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ

15


16

UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ


UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ

LIELĀKIE UZŅĒMUMI NOVADOS

Dati no gada pārskatiem, pēc juridiskās adreses.

Vieta Nosaukums

Apgrozījums (tūkst. EUR) Apgrozījuma

izmaiņas, % Rentabilitāte, % Darbinieku

2020 2019

skaits 2020

1 Tukuma Piens, AS 66 372 57 895 14,64 7,73 215

2 Vika Wood, SIA 59 938 60 851 -1,5 7,94 135

3 Skonto Plan Ltd, SIA 41 418 50 423 -17,86 4,82 343

4 Puratos Latvia, SIA 23 182 22 743 1,93 2,5 186

5 Vilomix Baltic, SIA 18 823 17 420 8,05 10,03 36

6 KRAUZERS, SIA 17 660 22 351 -20,99 1,93 181

7 BRABANTIA LATVIA, SIA 16 802 16 632 1,02 5,87 135

8 STRABAG, SIA 16 628 24 473 -32,06 8,67 129

9 Jaunpils pienotava, AS 16 336 13 658 19,61 5,89 150

10 DEKŠŅI, SIA 15 659 14 765 6,05 5,58 194

11 RIETUMU NAFTA LV, SIA 14 869 12 435 19,58 3,01 12

12 Stiga RM Distribution, SIA 12 792 10 256 24,73 0,07 4

13 Scandbio Latvia, SIA 12 429 11 403 8,99 3,86 27

14 Vella Kalpi, SIA 11 113 11 741 -5,35 3,72 128

15 AMAZONE, SIA 10 933 9 323 17,27 0,51 41

16 LĪCIS-93, SIA 10 360 0 14,52 95

17 LATEVA, SIA 10 200 11 852 -13,94 2,67 28

18 Talsu Piensaimnieks, AS 9 701 9 521 1,89 3,4 94

19 VĪTOLI AMI, SIA 9 336 7 120 31,13 8,66 141

20 Banga Ltd, SIA 7 975 5 210 53,06 7,53 120

21 CSK STEEL, SIA 7 848 7 980 -1,65 2,92 131

22 SG AUTOCENTRS, SIA 7 477 8 907 -16,05 0,66 2

23 TELLUSS, SIA 7 025 8 998 -21,93 5,27 14

24 Kuldīgas slimnīca, SIA 6 835 6 275 8,93 -2,79 298

25 RIETUMU NAFTA, SIA 6 652 8 946 -25,65 2,17 23

26 AMATNIEKS, SIA 6 497 9 421 -31,04 0,65 53

27 SNICKERS PRODUCTION, LATVIA, SIA 6 268 5 895 6,32 7,92 65

28 TUKUMA STRAUME, AS 5 946 6 461 -7,98 4,34 35

29 LINDSTROM PRODEM, SIA 5 844 5 752 1,59 4,63 140

30 UNDA, SIA 5 593 4 131 35,4 0,72 146

31 PĀRSA, SIA 5 528 5 612 -1,5 4,1 60

32 Tukuma slimnīca, SIA 5 298 5 366 -1,27 -4,38 266

33

Mežsaimnieks, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā

sabiedrība

5 123 7 253 -29,36 -1,73 20

34 Zvejnieku saimniecība IRBE, SIA 5 001 4 558 9,73 3,23 119

35 TALCE, SIA 4 913 7 425 -33,83 -11,7 97

36

Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimnieku kooperatīvā

sabiedrība "RAIBAĻAS"

4 815 4 754 1,3 1,65 3

37 VOKA, SIA 4 765 5 250 -9,24 2,52 36

38 Goldingen Invest, SIA 4 528 4 046 11,92 3,42 29

39 MKM mežs, SIA 4 516 4 907 -7,97 4,64 82

40 AMMZ pakalpojumi, SIA 4 468 4 531 -1,39 15,87 46

41 LĪVAS GRUPA, SIA 4 385 4 367 0,43 16,69 64

42 Ceļu Emulsija-HL, SIA 4 347 3 018 44,04 19,36 26

43 LĀSES AM, SIA 4 308 4 051 6,34 3,44 37

44 ALANTE, SIA 4 133 4 035 2,44 22,8 35

45 VĒVERS, SIA 4 055 4 417 -8,19 1,63 80

46 HRG-lux, SIA 4 026 4 464 -9,82 2,72 49

47 LĪCIS-99, SIA 3 812 8 808 -56,72 2,33 195

48 AGROTEHNIKA, SIA 3 708 3 234 14,66 4,79 44

49 KURZEMES SĒKLAS, SIA 3 707 3 808 -2,66 1,66 65

50 TAIMIŅŠ, SIA 3 681 3 191 15,37 -11,02 55

17


18

UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ


UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ

ĒDINĀŠANA

"Alekšupīte", SIA

Baznīcas 5, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63320034

http://www.pagrabins.lv

"Villa Anna", terase

Apšuciems, Engures p., Engures n., LV-3113

26122679

http://www.villaanna.lv

Ķīši, Viesu nams

"Ķīši", Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

29244221

http://www.kisi.lv

"Aplis", kafejnīca Tukumā

Eksporta 6, Tukums, Tukuma n., LV-3104

63182378

vineta.prince@toppartika.lv

http://www.deksni.lv

"Bukstiņi S", SIA

Vijolīšu 1, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26821434

http://www.bukstins.lv

"Bukstiņš", bistro

Smilšu 20, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26821434

sia.bukstini@inbox.lv

https://www.bukstins.lv/

Bistro pilsētas centrā, kur var ātri un labi

paēst!

"Cepliņi", SIA

Liepājas 12, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

26421485

siaceplini@inbox.lv

http://ceplini.wixsite.com/ceplini

NAKŠŅOŠANA

"Aktīvās Atpūtas Noma Kurzemē" SUP noma, ūdens

motociklu noma un motociklu noma

Dzelzceļa 18a, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

24241612

info@aank.lv

https://www.aank.lv/

"Courland Village", SIA

Baznīcas 11, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63350588

https://www.hotel-metropole.lv

"Dedziscorp", SIA

"Grāveri", Rendas p., Kuldīgas n., LV-3319

29288407

https://graveri.mozello.lv/

"Dižāpas", SIA, Kempings

"Dižāpas", Rendas p., Kuldīgas n., LV-3319

26396247

http://dizapas.dzimtenite.lv/

Muižnieki, kempings pie Usmas ezera

"Muižnieki", Rendas p., Kuldīgas n., LV-3319

22001442, 29476530

muizznieki@inbox.lv

http://www.muiznieki.lv

"Nabīte", kempings

"Nabīte", Padures p., Kuldīgas n., LV-3321

26327997

nabite@inbox.lv

"Piparmētras", brīvdienu māja

Mērsrags, Skolas 12, Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

26385967

http://www.piparmetras.com

"Saules kempings"

Mērsrags, Bākas 28, Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

27797555

info@sauleskempings.lv

http://www.sauleskempings.lv

"Saunags", SIA

"Muižnieki", Rendas p., Kuldīgas n., LV-3319

29476530

https://www.muiznieki.lv

"Inturs", SIA

Strazde, Strazdes p., Talsu n., LV-3291

26399883

http://www.serpentins.lv

"Eluas", SIA

Mērsrags, Bākas 28, Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

27797555

http://www.sauleskempings.lv

"Stieress", SIA, Kempings

Upesgrīva, "Stieres", Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

26513692

info@stieres.lv

http://www.stieres.lv

"Pagrabiņš", krodziņš

Baznīcas 5, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63320034

pagrabins@pagrabins.lv

http://www.pagrabins.lv

Garšīgi paēst, iedzert, izklaidēties. Banketi uz

vietas.

"Grāveri", kempings

"Grāveri", Rendas p., Kuldīgas n., LV-3319

29288407

graveri.kempings@gmail.com

http://graveri.mozello.lv

"Zaķīšu pirtiņa", Viesu nams

"Bāči", Kabiles p., Kuldīgas n., LV-3314

29221740

judiite.p2@inbox.lv

"Pilskrogs", SIA

Ēdole, "Ēdoles pils", Ēdoles p., Kuldīgas n., LV-3310

29184721

pilskrogs@inbox.lv

https://www.celotajs.lv/lv/e/pilskrogs?0

"Serpentīns", kafejnīca

Strazde, Strazdes p., Talsu n., LV-3291

26399883

http://www.serpentins.lv/

"Kuldīgas Metropole", Viesnīca

Baznīcas 11, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63350588

reservations@hotel-metropole.lv

http://www.hotel-metropole.lv

Kuldīgas novada sporta skola, Dienesta viesnīca

Virkas 13, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63322671

http://www.kuldigasports.lv

BŪVNIECĪBA

"2B Construction", SIA

Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26321837 info@2bconstruction.lv

http://www.2bconstruction.lv

Visa veida būvniecība, remontdarbi. Jumti,

logi, durvis. Iekšdarbi, fasādes darbi,

ūdensvadu, kanalizācijas, siltumtīklu montāža.

19


UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ

"3d birojs", SIA

1905.gada 5-7, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

28661283

3dbirojs@gmail.com

http://www.3dbirojs.lv

"DVL", SIA

"Betona rūpnīca", Smārdes p., Tukuma n., LV-3129

63154524

info@dvlbetons.lv

http://www.dvlbetons.lv

Pirtsmuca.lv, SIA "Barocca"

Upīškalns, "Purenes", Kurmāles p., Kuldīgas n.,

LV-3301

26352944

stiegelis@inbox.lv

http://www.pirtsmuca.lv

"AJK jumti", SIA

Planīcas 7a, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29115397

ajkjumti@inbox.lv

"Elektro", SIA

Tume, "Elektro", Tumes p., Tukuma n., LV-3139

63193411

http://www.elektro.lv

"Praktiskums", SIA

Planīcas 1a, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

20010604

praktiskums@inbox.lv

https://www.praktiskums.lv/

"AkaTe", SIA

Dārza 8-8, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

28205914

akatesia@inbox.lv

http://akateurbumi.mozello.lv

Veicam urbšanas darbus ūdens ieguvei.

Dziļurbumi, tamponāžas, skalošana.

Akmeņkale Antra Ozoliņa

Ziemeļu 45, Talsi, Talsu n., LV-3201

29198059

"ELM", SIA

Tehnikas 9, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26594859

gatissedlins@inbox.lv

Elektromontāža. Elektroinstalācijas

ierīkošana. Elektromontāžas, instalācijas

darbu būvuzraudzība.

Flīžu tirdzniecība, SIA "Oši Ltd."

Stacijas 19a, Stende, Talsu n., LV-3257

26462141

inta@osiltd.lv

http://www.osiltd.lv

"Rūcits", SIA

Stendes 39, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

27075900

rucitis88@inbox.lv

Visa veida celtniecības un remonta darbi

(iekšdarbi, fasāde, renovācija). Vēsturisku

objektu restaurācija.

SIA "MJ logi", LOGU UN DURVJU REMONTS UN

APKOPE

"Ceriņi", Lestenes p., Tukuma n., LV-3146

25722631

logu-remonts@inbox.lv

http://www.mjlogi.lv

"Arado", SIA

Ventspils 10-4, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26726509

arado@inbox.lv

Sniedz visa veida celtniecības darbus, kā arī

būvuzrauga pakalpojumus. Ēkas tehniskā

apsekošana.

Arhitektu birojs "Darbnīca A Projekti", SIA

Upes 2, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26534560

dap@kuldiga.lv

http://www.kokmaizites.lv

"Ideas", SIA

Planīcas 6-19, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26280000

ugis.bredikis@inbox.lv

Celtniecības un remonta darbi. Visa veida

būvniecība, renovācija.

"IMG Projekti", SIA

Mucenieku 25-1, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26800680

marcis@imgprojekti.lv

"SIPpanel", SIA

Roja, Talsu 18-35, Rojas n., LV-3264

24115577

"Talsu arhitektu birojs", SIA

Raiņa 17-2.st., Talsi, Talsu n., LV-3201

29477592

talsuarhitektubirojs@inbox.lv

"BauArt", SIA

Raiņa 88, Talsi, Talsu n., LV-3201

29100586

info@bauart.lv

http://www.bauart.lv

"Konstro", SIA

Rīgas 8, Talsi, Talsu n., LV-3201

29826627

info@konstro.lv

http://www.konstro.lv

"Talsu meliorators", SIA

Kasparu 8, Stende, Talsu n., LV-3257

63237059

talsumeliorators@inbox.lv

http://www.talsumelio.lv

"Būvfirma P.B.A.", SIA

Graudu 10, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29705025

oskars.ziemelis@inbox.lv

http://www.buvfirmapba.lv

"Lexa ID", SIA

Graudu 11, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

28880885

info@lexaid.lv

http://www.lexaid.lv

"Torhs", SIA

Gaismas 4-2, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29705025

"Ceļu emulsija-HL", SIA

Putniņu 2, Tukums, Tukuma n., LV-3101

63123722

http://www.emulsija.lv

"Mana Galdniecība", SIA

"Dreimaņi", Padures p., Kuldīgas n., LV-3321

20635778

info@managaldnieciba.lv

http://www.managaldnieciba.lv

"Tukuma ūdens", SIA

Pasta 29, Tukums, Tukuma n., LV-3101

63107075

tukumaudens@tukumaudens.lv

http://www.tukumaudens.lv

"Depoks būve", SIA

Harmonijas 7 k.1-3, Tukums, Tukuma n., LV-3101

24402814

info@depoks.lv

http://www.depoks.lv

"Ozols-G", IK

Vijolīšu 12, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

28346857

brivibas29@gmail.com

http://www.ozolsg.lv

"Voka", SIA

Celtnieku 11, Talsi, Talsu n., LV-3201

29428818

info@voka.lv

http://www.voka.lv

20


UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ

"Zemes tehnika", SIA

Celtnieku 2, Talsi, Talsu n., LV-3201

26538751

zemes.tehnika@apollo.lv

http://www.zemestehnika.lv

Agrostor, SIA

Graudu 3h, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

25600008

info@agrostor.com

Traktortehnikas un lauksaimniecības tehnikas

rezerves daļas.

"Pūcītes", ZS, Paipalu audzētava

Kušaiņi, Ceriņu 18, Skrundas p., Kuldīgas n., LV-3326

26536279 puciteszs@gmail.com

https://www.puciteszs.lv

Paipalu olu ražošana. Tirdzniecība.

Vairumtirdzniecība. Piegāde.

ENERĢĒTIKA

"AIROK", SIA, Gāzu tirdzniecības vieta

Stacijas 4, Tukums, Tukuma n., LV-3101

26133533

aleksandrs.pavlovs@airok.lv

http://www.airok.eu

"Rietumu nafta", SIA

Ganību 31, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63322684

http://www.rietumunafta.lv

"Baļļas medus un bišu lietas", veikals

Liepājas 24, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63322656

info@ballas.lv

http://www.ballas.lv

"Dailas rozes", individuālais darbs

"Rozītes", Sēmes p., Tukuma n., LV-3110

26469604

dailarose@inbox.lv

http://www.dailasrozes.lv

"Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija", AS

Pūre, Abavas 2, Pūres p., Tukuma n., LV-3124

29469793

gramatvede@puresdis.lv

http://www.puresdis.lv

"Robežnieki", kokaudzētava

"Dzirnavas", Strazdes p., Talsu n., LV-3291

26153635

robezniekustadi@inbox.lv

http://www.robezniekustadi.lv

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS,

DATORTEHNIKA

"DarkNet", SIA

"Kunduri", Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

29355331

darknet@darknet.lv

"Komte", SIA

Ezera 2, Talsi, Talsu n., LV-3201

63291453

komte@apollo.lv

http://www.komte.lv

"PC Konsultants", SIA

Raiņa 2, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63350305

http://www.pck.lv

Grāmatvedības programmu tirdzniecība

un apkalpošana. Kancelejas preču un

datortehnikas veikals.

"PC Konsultants", SIA, Veikals

Raiņa 4, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63350010

http://www.pck.lv

Grāmatvedības programmu tirdzniecība

un apkalpošana. Kancelejas preču un

datortehnikas veikals.

"Printeks.lv"

Dundagas 2, Talsi, Talsu n., LV-3201

20033606

info@printeks.lv

http://www.printeks.lv

LAUKSAIMNIECĪBA

"Agromaster", SIA

Ēdoles 56, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26104471

agromaster@inbox.lv

http://www.agromaster.lv

"Dolcetta", SIA, kaņepju sēklas

"Āpji", Strazdes p., Talsu n., LV-3291

29336533

dolcetta.hemp@gmail.com

http://www.kanepjuseklas.lv/

"Ezergaļi", Zemnieku saimniecība

"Ezergaļi", Vārmes p., Kuldīgas n., LV-3333

26432021

ezergali6@inbox.lv

Graudaugu audzēšana, sēklkopība, rapsis,

auzas, vasaras un ziemas kvieši.

"Gulbji", ZS

Pūre, Pūres p., Tukuma n., LV-3124

29126990

http://www.heimanis.lv

"Jaunlagzdiņi", ZS

Zentene, "Jaunlagzdiņi", Zentenes p., Tukuma n.,

LV-3123

29137117

laima.linde@gmail.com

"Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas

stacija", AS

"Kurzemes CMAS", Jaunpils pagasts, Tukuma nov.

LV-3145

63722099

kcmas@kcmas.lv

http://www.kurzemescmas.lv

"Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs",

SIA, Meža konsultāciju pakalpojumu centrs,

Ziemeļkurzemes nodaļa

K.Valdemāra 21a, Talsi, Talsu n., LV-3201

26438175

"PLOCES", ZS

"Sietiņi", Turlavas p., Kuldīgas n., LV-3329

29258167

ploces@inbox.lv

"Sabiles rozes", SIA

"Smiltiņi", Abavas p., Talsu n., LV-3294

28941257

"Serpentīna", IU

"Dzirnavas", Strazdes p., Talsu n., LV-3291

26153635

http://www.robezniekustadi.lv

SIA “Linas Agro” Graudu centrs

Klusā 20, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

28008836

s.naburga@linasagro.lv

https://www.linasagro.lv/

"Skrunda", SIA

"Zivsaimniecība", Skrundas p., Kuldīgas n., LV-3326

29991848

zivsaimnieciba@apollo.lv

Zivkopība, dzīvas zivis: karpas, līdakas,

līņi. Zivju audzēšana un tirdzniecība,

vairumtirdzniecība.

"Solinna", IK

Kurzemes 57, Tukums, Tukuma n., LV-3101

29194179

ilzea5@inbox.lv

https://solinna.lv

Stādaudzētava "Heimanis", ZS "Gulbji"

Pūre, Pūres p., Tukuma n., LV-3124

29126990

heimanis@apollo.lv

http://www.heimanis.lv

"Taurkalni", kokaudzētava

"Taurkalni", Kurmāles p., Kuldīgas n., LV-3301

29412613 guntis.kormis@inbox.lv

https://www.kurzemnieks.lv/

ekonomika/5541-ja-perk-prieks-audzet/

Augļu koku un ogu krūmu stādu audzēšana,

tirdzniecība un vairumtirdzniecība.

21


UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ

"Tiečas", Slampes pagasta ZS

"Tiečas", Slampes p., Tukuma n., LV-3119

29210263

tiecas@inbox.lv

Aptieka Ozolāji

Kūrorta 1a, Kandava, Tukuma n., LV-3120

63122969

http://www.manaaptieka.lv/aptiekas/ozolaji

"Dinas Sebres ārsta prakse alergoloģijā", SIA

Pils 8, Tukums, Tukuma n., LV-3101

26482144

Vārmes pag. M. Āboliņa ZS "Skaistmales"

"Skaistmales", Vārmes p., Kuldīgas n., LV-3333

28623771

skaistmales@gmail.com

Graudi, rapsis, Latraps Vārmē,

iekrāvējtehnikas pakalpojumi.

"Arsa L", SIA, Veterinārā aptieka un prakse

Aizputes 5, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29199609

Dreiberga Arta, ārsta prakse ginekoloģijā un

dzemdniecībā

V.Ruģēna 4, Talsi, Talsu n., LV-3201

29469437

arta_dreiberga@hotmail.com

"Vītoliņi", ZS

"Vītoliņi", Tumes p., Tukuma n., LV-3139

29147488

baibuksswili@inbox.lv

http://www.baibas-zirgi.mozello.lv

Ābeles I. ausu, kakla, deguna ārsta un homeopāta

privātprakse

Baznīcas 9, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29528921

Lūgums personām ar funkcionāliem

traucējumiem brīdināt par to pierakstoties.

Dzintra Lunde, ģimenes ārsta prakse

Pilskalna 6, Sabile, Talsu n., LV-3294

63252220

"Voka", SIA, Ražotne

Birzmaļi, "Ražotne", Lībagu p., Talsu n., LV-3257

63274957

http://www.voka.lv

Baiba Grīnberga, zobārstniecības prakse, SIA "Talsu

Sanus"

V.Ruģēna 4-301, Talsi, Talsu n., LV-3201

26344197

Dzintras Tintes ārsta prakse homeopātijā

Liepājas 34, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26549805

dzintra-tinte@inbox.lv

Pieņem pēc pieraksta.

MEDICĪNA UN FARMĀCIJA

Agitas Kristapsones zobārstniecības prakse

Celtnieku 2, Talsi, Talsu n., LV-3201

28620545

Barkāns Ainars, transports cilvēkiem ar īpašām

vajadzībām

Virkas 29-12, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29707104 ainores_555@inbox.lv

Transports cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Klienta transportēšana, nonešana un

uznešana, pārvadāšana, gaidīšana.

Bebriša G., individuālā darba veicēja

Pelči, "Zālītes", Pelču p., Kuldīgas n., LV-3322

22116887

"Ginekologu prakse", SIA

Raudas 8, Tukums, Tukuma n., LV-3101

63181822

ginekologuprakse@inbox.lv

Gunas Čačes psihologa–psihoterapijas speciālista

privātprakse

Baznīcas 11, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29605119

guna.cace@gmail.com

https://www.jungabiedriba.lv

Aija Šteina, zobu tehniķe

Raiņa 5, Valdemārpils, Talsu n., LV-3260

26343533

Careva Aija, ģimenes ārsta prakse

Pilskalna 6, Sabile, Talsu n., LV-3294

63252305

Gunta Frīdenberga, ārsta prakse ginekoloģijā,

dzemdniecībā un psihoterapijā

Elizabetes 8-3.st., Tukums, Tukuma n., LV-3101

29470016

http://www.gfprakse.lv

"Alsungas aptieka"

Alsunga, Skolas 7, Kuldīgas n., LV-3306

63351133

http://www.manaaptieka.lv/alsungasaptieka/

"Centra aptieka", filiāle Irlava

Irlava, Irlavas p., Tukuma n., LV-3137

http://www.manaaptieka.lv/aptiekas/irlava

Ilzes Kantānes zobārstniecības prakse

Piltenes 23-19, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63323472

ilzekantane@inbox.lv

Zobārsts, zobu ķirurģija. Bērnu

zobārstniecība līdz 18 gadiem - bez maksas.

"Anroja", SIA

Smilšu 24-2.st., Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

24110060 anroja.sia@gmail.com

https://anroja.lv/

Augstākā līmeņa zobārstniecības un mutes

higiēnas pakalpojumi. Sejas un ķermeņa

estētiskā kosmetoloģija. Solārijs.

Aptieka "Evita"

Mērsrags, Dzintaru 2-25, Mērsraga p., Talsu n.,

LV-3284

63235971

http://www.manaaptieka.lv/aptiekas/evita

"Centra aptieka Tukumā", diennakts aptieka

Elizabetes 8, Tukums, Tukuma n., LV-3101

63125695

Daiga Lubarska, zobu higiēniste

Raudas 8-407, Tukums, Tukuma n., LV-3101

29485297

daigalubarska@inbox.lv

http://www.zht.lv

Inga Grīnfelde, ārstes psihiatres prakse

Raudas 8, Tukums, Tukuma n., LV-3101

29491983

inga.grinfelde@inbox.lv

Inga Krūziņa, ģimenes ārsta, dermatologa,

venerologa, arodveselības un arodslimību ārsta

prakse

Raudas 8, Tukums, Tukuma n., LV-3101

63125062

kruzina@inbox.lv

http://www.dermatologs.mozello.lv

22


UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ

Jaunā aptieka Tukumā

Raudas 8, Tukums, Tukuma n., LV-3101

63181112

http://www.manaaptieka.lv/aptiekas/

jaunatukuma

"Maija aptieka", filiāle Snēpele

Snēpele, "Pagastmāja", Snēpeles p., Kuldīgas n.,

LV-3328

63354081

http://www.manaaptieka.lv/aptiekas/

snepele

"Saldus Zaļā aptieka", SIA, Kabiles filiāle

Kabile, "Spārītes", Kabiles p., Kuldīgas n., LV-3314

63354113

http://www.manaaptieka.lv/aptiekas/kabile

"Jaunā Jaunpils Aptieka", SIA

Jaunpils, "Jaunkalni", Jaunpils p., Tukuma n., LV-3145

63162135

http://www.manaaptieka.lv/aptiekas/

jaunajaunpils

Jolantas Plaudes psihologa privātprakse

Roja, Ķirķraga 15, Rojas p., Talsu n., LV-3264

26514026

atnaloj3@inbox.lv

"MB zobārstniecība", SIA

Smilšu 12, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29608051

Zobārstniecība un mutes higiēna. Ārstēšana.

Zobu ķirurģija. Zobu protezēšana. Zobu

regulēšana. Zobu implantēšana. Zobu

higiēna.

"Medent", SIA, Zobārstniecības kabinets

1905.gada 13-2, Talsi, Talsu n., LV-3201

63224402

medent3@inbox.lv

https://www.medent.lv/

"Saldus Zaļās aptiekas" filiāle Turlavā

Turlava, "Selgas"-12, Turlavas p., Kuldīgas n., LV-3329

63372441

https://manaaptieka.lv/aptieka/saldus-zalaaptieka-turlavas-filiale/

Sanitas Gruntes zobu higiēnas prakse

Pils 15a, Tukums, Tukuma n., LV-3101

26823277

http://www.laukmanezobarsts.lv

"Kalniņas privātaptieka"

Pils 8, Tukums, Tukuma n., LV-3101

63122341

http://www.manaaptieka.lv/aptiekas/

kalninasprivataptieka

"Mideks", SIA

Liepājas 30, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26407653

http://optikakuldiga.lv/

Sarguna L., ārsta ginekologa prakse

Meža 9-1, Tukums, Tukuma n., LV-3101

29463044

"Kuldīgas ginekologu prakse", SIA

Liepājas 38, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63322706

Lūgums personām ar funkcionāliem

traucējumiem brīdināt par to telefoniski

pierakstoties.

"Kuldīgas primārās veselības aprūpes centrs", SIA

Liepājas 34, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63322401

"M.M.M. tehnika", SIA

Ventspils 12-2.st., Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26314621

marita.tehnika@gmail.com

Zobu protēžu izgatavošana pēc jaunākajām

tehnoloģijām. Protēzes, kapes, kroņi,

ortodontiskā aparatūra

Nodibinājums "Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs"

"Zibeņi", Ārlavas p., Talsu n., LV-3260

22025790

info@krizucentrs.lv

http://www.krizucentrs.lv

Silvas Grīnblates veterinārā privātprakse "Vita

Comite", IK

K.Valdemāra 108, Talsi, Talsu n., LV-3201

27822895

silva.grinblate@gmail.com

Plaša profi la veterinārie pakalpojumi.

Solvitas Zvirgzdiņas veterinārā privātprakse

Aleksandra 1, Tukums, Tukuma n., LV-3101

29158004

solvitazvirgzdina@inbox.lv

http://www.vetarste.lv

Lijas Būmeisteres ģimenes ārsta prakse

Alsunga, Pils 10, Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

26307853

lija.bumeistere@hotmail.com

"Pet Care", SIA, veterinārais serviss - klīnika un

aptieka

Liepājas 34, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

25177497

vet.kalnina@gmail.com

https://www.vetsaldus.lv

Šmite Aija, ārsta prakse dermatoloģijā

V.Ruģēna 4-306, Talsi, Talsu n., LV-3201

29141784

aija_smite@inbox.lv

http://www.asprakse.lv

"Līgas Vaļģes ārsta prakse", SIA

Ventspils 12, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63322309

ligakaukis@inbox.lv

Adatu terapija, bērnu neiroloģija.

"R.E.L.M.", IK, Laila Rekšņa, ģimenes ārsta prakse

Raudas 4, Tukums, Tukuma n., LV-3101

lailareksna@inbox.lv

http://www.mansarsts.lv

Tirgus aptieka Tukumā

Raiņa 14, Tukums, Tukuma n., LV-3101

63124170

http://www.manaaptieka.lv/aptiekas/

tirgustukuma

"Maija aptieka"

1.maija laukums 3, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

63350065

http://www.manaaptieka.lv/maijaaptieka/

Roberta Vizma - masiere, kosmetoloģe

Raudas 8-218, Tukums, Tukuma n., LV-3101

29332639

Tukuma slimnīca, SIA

Raudas 8, Tukums, Tukuma n., LV-3101

63122210

tukuma.slimnica@apollo.lv

http://www.tukslim.lv

"Maija aptieka", filiāle Laidos

Laidi, "Bitīte", Laidu p., Kuldīgas n., LV-3317

63354419

http://www.manaaptieka.lv/aptiekas/laidos

Rudīte Lielmane, zobu tehniķe

Draudzības 30, Talsi, Talsu n., LV-3201

26723464

"Tumes aptieka", SIA

Eksporta 6, Tukums, Tukuma n., LV-3104

63122524

http://www.manaaptieka.lv/aptiekas/tumes

23


UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ

Upenieka Ēvalda ģimenes ārsta prakse

Vilgāle, "Pagastmāja", Kurmāles p., Kuldīgas n.,

LV-3332

63361139

Vitas Laukmanes zobārstniecības prakse

Pils 15a, Tukums, Tukuma n., LV-3101

29418411

http://www.laukmanezobarsts.lv

Kuldīgas novada sporta skola

Dzirnavu 13, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63321942

http://www.kuldigasports.lv

Trenažieru zāle, sporta spēļu zāle,

vingrošanas zāle. Baseins.

"Uro", SIA, Filiāle Tukumā

Raudas 8, Tukums, Tukuma n., LV-3101

63122209

http://www.uro.lv

Zīles I. ģimenes ārsta prakse

Vārme, "Madaras"-14, Vārmes p., Kuldīgas n., LV-3333

63322172

zile_inese@inbox.lv

Kuldīgas novada sporta skola, Baseins

Kalna 6, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

20222085

http://kuldigasports.lv/

"Valguma aptieka"

Meža 22, Tukums, Tukuma n., LV-3101

63122047

http://www.manaaptieka.lv/valguma/

"Valguma aptieka", filiāle Jaunsātos

Abavnieki, "Pagasts", Jaunsātu p., Tukuma n., LV-3128

25669041

http://www.manaaptieka.lv/aptiekas/

jaunsatos

"Valguma aptieka", filiāle Slampē

Slampe, "Tūjas", Slampes p., Tukuma n., LV-3119

63198253

http://www.manaaptieka.lv/aptiekas/slampe

"Vecā aptieka Kandavā", SIA

Sabiles 7, Kandava, Tukuma n., LV-3120

63182415

http://www.manaaptieka.lv/aptiekas/

vecakandavas

"Vecā aptieka Kandavā", filiāle Pūrē

Pūre, Zemeņu 7, Pūres p., Tukuma n., LV-3124

63191112

http://www.manaaptieka.lv/aptiekas/pure

"Veidenbauma aptieka"

E.Veidenbauma 10a, Tukums, Tukuma n., LV-3101

63124307

http://www.manaaptieka.lv/aptiekas/

veidenbauma

Zvirgzdiņa S., veterinārārste, Prakses vieta

Lielā 1, Kandava, Tukuma n., LV-3120

29127011

http://www.vetarste.lv

MEDIJI, REKLĀMA, IZGLĪTĪBA,

RADOŠĀS INDUSTRIJAS

"Dekors RD", SIA, reklāmas aģentūra

Tehnikas 9, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29723055

info@dekorsrd.lv

No vizītkartes un projekta līdz gataviem

dažādu reklāmu risinājumiem.

"DSI", SIA, Autoskola

K.Valdemāra 70, Talsi, Talsu n., LV-3201

29277249

http://dsiautoskola.lv/

Engures vidusskola

Engure, Skolas 7, Engures p., Tukuma n., LV-3113

63161231, 29219851

vidusskola@engure.lv

http://www.enguresvidusskola.lv

Irlavas bērnu un jauniešu centrs "Sapņi"

Irlava, "Sapņi", Irlavas p., Tukuma n., LV-3137

29174697

bjc@tukums.lv

Kuldīgas novada sporta skola, Sporta halle

Piltenes 25, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63322621

kuldiga.sp.skola@inbox.lv

http://kuldigasports.lv/

Kuldīgas novada sporta skola, Sporta zāle

Virkas 13, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63322671

"Modra Autoskola", SIA

Pētera 5, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26120089

modra.autoskola@inbox.lv

http://www.modraautoskola.lv/

"ReVix", SIA

Kareivju 16, Talsi, Talsu n., LV-3201

63221472

"Saldus Autoskola", SIA, Filiāle

Liepājas 31, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29194359

saldusautoskola@inbox.lv

http://www.saldusautoskola.lv

Vineta Baukše, fizioterapeita prakse

Ventspils 12, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29644077

baukse@inbox.lv

"Jaunais kurzemnieks", SIA

1905.gada 19, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63324881

sludinajumi@kurzemnieks.lv

"Talsu autoskola"

Lielā 6, Talsi, Talsu n., LV-3201

24243366

talsuautoskola@gmail.com

https://www.talsuautoskola.lv

"Vita Comite", IK

K.Valdemāra 108, Talsi, Talsu n., LV-3201

27822895

Kuldīgas Kultūras centrs, PA

Raiņa 21, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63322201

inta@kulturascentrs.lv

http://kckuldiga.lv/

Pasākumu organizēšana, telpu noma.

Tukuma zonālais Valsts arhīvs

Pils 22, Tukums, Tukuma n., LV-3101

tukums@arhivi.gov.lv

http://www.arhivi.gov.lv

24


UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ

MEŽA NOZARE

"Aizputes Mēbeles", veikals

Dzintaru 14, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63321348

teflons@inbox.lv

http://www.ekolignum.lv

"KLZ", SIA

Ganību 21, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63320672

info@klz.lv

http://www.idmebeles.lv

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

"JC grupa", SIA

Liepājas 53-2, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29298720

jcgrupa@inbox.lv

"Amrams", SIA

Kārļmuiža, "Alkšbirzes", Dundagas p., Talsu n.,

LV-3270

28654660

"Balza", SIA

"Priedes", Pelču p., Kuldīgas n., LV-3322

29122812

balza@kuldiga.lv

Galdniecības pakalpojumi. Apdares materiāli.

Mēbeļu, kāpņu, durvju izgatavošana.

Kokskaidu granulas. Šķelda. Skaidas.

"Braina", SIA

Mednieku 3, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29404168

braina04@inbox.lv

Kokapstrāde: zāģēšana, ēvelēšana. Koka

taras ražošana: taras sagataves, brusas, dēļi.

"DJ Logging", SIA

Alsunga, Skolas 16, Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

28214511 dailisjansons@inbox.lv

http://www.djlogging.lv

SIA DJ Logging nodarbojas ar mežu īpašumu

un mežu pirkšanu Kurzemē un Latvijā.

Mežizstrāde, cirsmu izstrāde.

"Edmeka", SIA

Lielgabalu 35, Talsi, Talsu n., LV-3201

20016500 infoedmeka@gmail.com

http://www.edmeka.lv

Visa veida nekustamo īpašumu pirkšana

Latvijā. Pilna cikla mežizstrādes pakalpojumi.

Ekskavatora pakalpojumi.

"Edmeka", SIA

Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

20016500 infoedmeka@gmail.com

http://www.edmeka.lv

Visa veida nekustamo īpašumu pirkšana

Latvijā. Pilna cikla mežizstrādes pakalpojumi.

Ekskavatora pakalpojumi.

"Krasts-R", SIA

Roja, Liepu 12, Rojas p., Talsu n., LV-3264

29454472

http://www.krasts-r.lv

"Mednieki", ZS

Raiņa 28a, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

26415761

zsmednieki@inbox.lv

http://www.zsmednieki.lv

Mēbeļu veikals "Laura", SIA KLZ

Liepājas 22a, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63320841

info@klz.lv

"MKM mežs", SIA

Padure, "Dukātu darbnīcas", Padures p., Kuldīgas n.,

LV-3321

26440069

http://www.mkmmezs.lv

Pušīlova K., individuālā darba veicēja, mēbeļu

tapsēšana

Baznīcas 12a, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

27136819

k.pusilova@inbox.lv

"Simra", SIA

Stendes 12, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63324912 simra@simra.lv

http://www.simra.lv

Ekskluzīvas mēbeles pēc individuāla

pasūtījuma. Kokapstrāde - koka kabeļu spoļu

ražotne.

PAKALPOJUMI

"AB Tāle", SIA, Kandavas apbedīšanas birojs

Sabiles 5, Kandava, Kandavas n., LV-3120

26690992

birojstale@gmail.com

"AC koki", individuālais darbs

Vārme, "Rūķīši", Vārmes p., Kuldīgas n., LV-3333

27197976

ackoki@inbox.lv

Andris Ševirjovs, sertificēts skursteņslaucītājs

Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29451889

shewirjovs@gmail.com

"Apbedīšanas birojs Atvadas", SIA

Lielā 24, Talsi, Talsu n., LV-3201

23300131

atvadasbirojs@gmail.com

http://apbedisanasbirojsatvadas.lv

"DG 84", SIA

Mazā Skolas 5, Kandava, Tukuma n., LV-3120

28674812

"D.R.", Skaistumkopšanas salons

Lielā 16, Talsi, Talsu n., LV-3201

26575838

dace.lauva@inbox.lv

"GR mēbeles", SIA

"Šilderi", Vārmes p., Kuldīgas n., LV-3333

28889060

https://mebelesvika.1w.lv/

"IMK", SIA, koka karkasu māju būvniecība

Zāģu 2, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26046209

imk@inbox.lv

http://www.imksia.lv

Koka karkasu māju būvniecība. Galdniecības

darbi un kokmateriāli. Būvtehnikas noma.

"Sveaskog Baltfor", SIA, Mērsraga terminālis

Mērsrags, Lielā 62a, Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

26684404

sveaskog.baltfor@sveaskog.se

http://www.sveaskog.se/en/sveaskogbaltfor-sia/

"Mājai un Interjeram", veikals, SIA "KLZ"

Raiņa 1a, Talsi, Talsu n., LV-3201

63224203

info@klz.lv

Firma KPK, tele-radio aparatūras un sadzīves

tehnikas remonta darbnīca

Lielā 17, Tukums, Tukuma n., LV-3101

29452748

Atslēgu izgatavošana, radioaparatūras,

sadzīves tehnikas remonts. TV remonts.

Ledusskapju, veļasmašīnu remonts.

"Foto Nams", SIA

Brīvības laukums 11, Tukums, Tukuma n., LV-3101

26458757

fotonams@inbox.lv

http://fototukums.lv/

25


UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ

"Geometra", SIA

Klapkalnciems, "Guņas", Engures p., Tukuma n.,

LV-3113

29258005

geometra@inbox.lv

Uldis Ēlerts, klavieru skaņošana un remonts

"Sātiņi", Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

29144626 elerts@inbox.lv

http://klavieruskanosana.illo.lv/

Pakalpojumi pieejami visā Kurzemē.

Kuldīgas rajona mednieku un makšķernieku

biedrība, Šautuve

"Šautuve", Rumbas p., Kuldīgas n., LV-3301

29237545

mmb@kuldiga.lv

"Kandavas apbedīšanas birojs"

Tirgus laukums 6, Kandava, Tukuma n., LV-3120

28674812

siadg84@inbox.lv

Lācarus I., individuālā darba veicēja

Kareivju 12, Talsi, Talsu n., LV-3201

29452520

Vita Brevis LV

Planīcas 1a, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26550961

rego57@inbox.lv

http://www.vitabrevis.lv

Apbedīšanas piederumi, pakalpojumi,

transports, kapliča, saldētava, kapu kopšana.

"Zvērināts mērnieks Visvaldis Šnepsts", IK

Raiņa 17-2.st., Talsi, Talsu n., LV-3201

26355228

mernieksvisvaldis@inbox.lv

"Mamma mammai fonds", nodibinājums

Ventspils 15, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

27733950

mammufonds@inbox.lv

http://mammufonds.id.lv/

Labdarības atbalsta pasākumi ģimenēm ar

bērniem.

"PRO invest.lv", SIA

Raiņa 10, Talsi, Talsu n., LV-3201

371 29136710

lienite@proinvest.lv

https://www.proinvest.lv/

"Mediante LB", SIA

Raiņa 15-3, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29101773

laumalv2@inbox.lv

https://www.mediantelb.lv

"Mediante Pluss", SIA

Raiņa 15-3, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29101773

http://www.mediantelb.lv

"Pauzers", Tukuma apbedīšanas birojs, SIA „AB Tāle”

Pauzera 3, Tukums, Tukuma n., LV-3101

29575506

Sertificēts mērnieks Jānis Balodis

Pētera 3-5, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

25611557

jb.mernieks@gmail.com

https://www.balodismernieks.lv

Topogrāfi ja, zemes ierīcība, kadastrālā

uzmērīšana.

Skrundas apbedīšanas birojs, Indulis Vicinskis

Liepājas 20, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

29533360

indulis.vicinskis@gmail.com

http://www.skrundasapbedisana.lv/

PAKALPOJUMI FINANŠU,

JURIDISKIE

Andris Urbāns, individuāli praktizējošs jurists

Planīcas 1a, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29644002

andrisurbans@inbox.lv

http://www.andrisurbans.lv

"Aplis", grāmatvedības firma

Jaunā 6, Talsi, Talsu n., LV-3201

29180368

gramatvediba.talsi@inbox.lv

"Grāmatvedis Jums", SIA

Pils 15a, Tukums, Tukuma n., LV-3101

29471294

Gunta Laizāne, zvērināts advokāts

Pilsētas laukums 2-309, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29258198

laizaneg@inbox.lv

"Vilevi", SIA, darba drošības Kurzemes filiāle

Šķērsu 6, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

27711344

info@vilevi.lv

http://www.vilevi.lv

Vineta Ķine, zvērināta advokāte

Nomales 2, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29149444 vinetakine@inbox.lv

http://www.advokatekine.lv

Advokāta pakalpojumi. Civillietas,

krimināllietas. Konsultācijas par pensiju fondu

veidošanu. Sociālā apdrošināšana.

PĀRTIKAS UN DZĒRIENU

RAŽOŠANA

"Ineses tortes", SIA, Konditoreja

"Priednieki", Rumbas p., Kuldīgas n., LV-3301

26723195

inesestortes@inbox.lv

http://www.inesestortes.lv/

"Jaunpils alus", SIA

Jaunpils, "Šķūnis Baltais Centrā", Jaunpils p.,

Tukuma n., LV-3145

26328281

info@jaunpilsalus.lv

http://www.jaunpilsalus.lv

"Talsu skaistumkopšanas studija"

Kareivju 12, Talsi, Talsu n., LV-3201

29452520

inaralac@inbox.lv

Tukuma apbedīšanas birojs "Tāle", SIA "AB Tāle"

Jāņa 9, Tukums, Tukuma n., LV-3101

29199932

birojstale@gmail.com

Inese Kurzemniece, jurists

Tukums, Tukuma n., LV-3101

29419049 inese.kurzemniece@gmail.com

http://www.inesku.lv

Juridiskās konsultācijas, pārstāvniecība tiesā

u.c. iestādēs. Paškontroles sistēmas izstrāde

mazajiem pārtikas ražotājiem.

Kuldīgas rajona mednieku un makšķernieku biedrība

Liepājas 63a, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29237545

"Lāses AM", SIA

"Valles", Rumbas p., Kuldīgas n., LV-3301

63374197

lases@inbox.lv

http://www.lasesam.lv

"Smaidas", ZS

Snēpele, "Smaidas", Snēpeles p., Kuldīgas n., LV-3328

29437251

smaidasjurgis@inbox.lv

http://www.zssmaidas.lv

Mājlopu transports, iepirkšana, kaušana,

realizācija, konsultācijas. Sertifi cēta kautuve.

26


UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ

RŪPNIECĪBA

"Aka Plus", SIA

Aizputes 5, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26593709

akaplus@inbox.lv

Aukstuma iekārtas. Auto kondicionieri.

Aukstumtehnikas serviss.

Dins Rīns

"Lejiņas", Kurmāles p., Kuldīgas n., LV-3301

22591122

dins.rins@gmail.com

https://memorialservices.lv/lv/dins-rins

"Lange Tech", SIA, Apkures iekārtu ražošanas firma

Eksporta 28, Tukums, Tukuma n., LV-3104

22423222

langetech@inbox.lv

http://www.langetech.lv

"ND Metalika", SIA, Apkures katlu ražotājs

Stacijas 12b, Tukums, Tukuma n., LV-3101

26165611

ndmetalika@gmail.com

http://www.ndmetalika.lv/lv

"Sakta", veikals

Brīvības laukums 22, Tukums, Tukuma n., LV-3101

29219663

http://www.sakta.lv

"SAKTA", SIA, Tukums

Lielā 59a, Tukums, Tukuma n., LV-3101

29440455

zanna@sakta.lv

http://www.sakta.lv

Darba apģērbu, formas tērpu ražošana.

"Snickers Production Latvia", SIA

Pasta 12, Tukums, Tukuma n., LV-3101

63124333

http://www.snickersworkwear.com

"Tolmets Tukums", SIA, Filiāle

K.Valdemāra 75c, Talsi, Talsu n., LV-3201

26567240

http://www.tolmets.lv

"Tolmets Tukums", SIA, Filiāle

"Robežkalni", Kandavas p., Tukuma n., LV-3120

28262807

http://www.tolmets.lv

TIRDZNIECĪBA

"ALANDEKO", veikals Kuldīgā

Pilsētas laukums 5, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

22027072

alandeko.kuldiga@gmail.com

http://www.alandeko.lv

"Andos", SIA

Lielā 2-2.st., Talsi, Talsu n., LV-3201

29466404

Beņislavska A., individuālā darba veicēja

Planīcas 9, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26597565

"Bukete", SIA

Liepājas 9, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

63369071

http://www.bukete.lv

Kāzu svinību noformējums ar ziediem.

Telpaugi, āra augi. Piemiņas pušķi.

Sezonālais piedāvājums - sēklas, sīpolpuķes.

"Canella", profesionālās kosmētikas veikals

Pils 15a, Tukums, Tukuma n., LV-3101

22003039

canella.tukums@canella.lv

http://www.canella.lv

"Dekšņi", SIA

Lauku 3-3.st., Tukums, Tukuma n., LV-3101

63181037

http://www.deksni.lv

"Evija-V", IK

Sūru 2, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63323112

Faberlic un FM World konsultante Astrīda

Beņislavska

Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26597565

astrida.fl@gmail.com

"Ieroči", SIA

Rīgas 15, Talsi, Talsu n., LV-3201

63291145

http://www.siaieroci.lv

Inese Kurzemniece, pārtikas mājražotāja, amatniece

Tukums, Tukuma n., LV-3101

29419049 inese.kurzemniece@gmail.com

http://www.inesku.lv

Augļu sukādes, ķiploku izstrādājumi, tējas.

Paškontroles sistēmas izstrāde mazajiem

pārtikas ražotājiem.

"InLis", SIA, biroju tehnika, izejmateriāli un serviss

Virkas 22, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

22145687

inlis.sia@gmail.com

IT risinājumi uzņēmumiem un

privātpersonām. Biroja tehnika - tirdzniecība,

apkope, remonts. Biroja programmatūra.

"Īriss-Talsi", SIA, Ziedu veikals

Jaunā 19, Talsi, Talsu n., LV-3201

63222453

iriss-talsi@apollo.lv

http://www.iriss-talsi.lv

"Jaunpils alus", SIA, Veikals

Kurzemes 36, Tukums, Tukuma n., LV-3101

26328281

info@jaunpilsalus.lv

http://www.jaunpilsalus.lv

"Tipogrāfija Universums A", SIA

Pils 11a, Tukums, Tukuma n., LV-3101

63181084

universuma@apollo.lv

http://www.universumsa.lv

"Canella", profesionālās kosmētikas veikals

Rīgas 8, Talsi, Talsu n., LV-3201

22009505

canella.talsi@canella.lv

http://www.canella.lv

"Kaspars M.D", IK

Liepājas 7, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29363920

"Tolmets Tukums", SIA

Stacijas 4d, Tukums, Tukuma n., LV-3101

28376008

http://www.tolmets.lv

"Cartex Latvia", SIA

Pumpuru 21, Tukums, Tukuma n., LV-3101

26447647

info@cartex.lv

http://www.cartex.lv

"Keita", veikals, solārijs

Sūru 2, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63323112

Kosmētika un parfi mērija. Piedāvājumā

gaumīga bižutērija un rotaslietas. Solāriju

studija. Profesionāla un laipna apkalpošana.

27


UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ

"Kreimenīte", SIA

Darba 44, Talsi, Talsu n., LV-3201

28787947

maritakr@inbox.lv

"Kristaps", veikals

Liepājas 4, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29564633

krusttevssportam@inbox.lv

https://www.kristapsvelosports.lv/

Velosipēdu tirdzniecība. Velo rezerves daļas.

Velosipēdu remonts. Makšķerlietas.

"Krusttēvs", veikals

Liepājas 13, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29564633 krusttevssportam@inbox.lv

https://www.kristapsvelosports.lv/

Makšķerlietas, tūrisma un sporta preces,

velosipēdi, velo rezerves daļas, sporta apģērbi,

apavi no dažādiem vispasaules zīmoliem.

"Kuldīgas Tekstils", SIA

Dzirnavu 18, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63322817

"Lība-ZI", SIA

Smilšu 23-2, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26749499

inta_st@inbox.lv

"Lote", SIA, Veikals

Jelgavas 1, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63322702

veikalslote@inbox.lv

Darba laiks: P.-Pt. 9-18, S. 9.-15. Audumi - lins,

kokvilna. Gaišie dienas aizkari. Šūšanas

piederumi, furnitūra, dzijas, rotu materiāli.

"Notta", SIA

Pils 15a, Tukums, Tukuma n., LV-3101

22003039

http://www.canella.lv

"RLS serviss", SIA

Ciecere, Cieceres 23, Skrundas p., Kuldīgas n.,

LV-3326

29704355

ligitta18@inbox.lv

"Saflora", IK

Jāņa 9, Tukums, Tukuma n., LV-3101

63181177

skribaneilze@inbox.lv

"Sils", Dārza un Meža tehnikas centrs, Filiāle

Ganību 25-29, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

27223352

veikals.kuldiga@sils.lv

http://www.sils.lv

Šefanovskis Raitis, pašnodarbinātā persona

Dzelzceļa 18a, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

24241612

"Triko", Salons

Liepājas 7, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29363920

d-vite@inbox.lv

"Una", dzijas Talsos

Lielā 2-3.st., Talsi, Talsu n., LV-3201

29466404

TRANSPORTS, LOĢISTIKA,

PĀRVADĀJUMI

"2 ABC Taxi"

Ziedu 2, Talsi, Talsu n., LV-3201

26101001

taxi.valdis@inbox.lv

"Aivars Lielmanis", IK Autoserviss

Brīvības 49, Stende, Talsu n., LV-3257

29604364

alautoserviss@inbox.lv

"Autests", SIA, automašīnu tehniskā apskate Tukums

Rūdas 2, Tukums, Tukuma n., LV-3104

65067585

"Auto Profs 1", SIA, autoserviss Tukumā,

kondicionieru uzpilde, diagnostika

Kandavas 17, Tukums, Tukuma n., LV-3101

26412498

autoprofs@aprofs.lv

http://www.aprofs.lv

"Auto-M", SIA

Engure, Kursas 36, Engures p., Tukuma n., LV-3113

29128583

zalums@tvnet.lv

"Autoserviss IP", SIA, diennakts auto evakuators

Ēdoles 54, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26467028

vanja6@inbox.lv

Autoevakuācija un tehniskā palīdzība uz

ceļa.

"Oriflame 46. Klientu apkalpošanas centrs"

Liepājas 45-1, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

29803779

ingi12@inbox.lv

http://skaistumcepure.lv/

"Vinnijs S", SIA, Saimniecības preču, būvmateriālu

un dārza lietu veikals

Abavas 4, Sabile, Talsu n., LV-3294

29373146

Saimniecības preces, būvmateriāli, dārza

lietas.

"Car Race", SIA, Auto remonts Tukumā

Straumes 6, Tukums, Tukuma n., LV-3104

20019096

car.race@inbox.lv

http://www.carrace.lv

"Oriflame" neatkarīgā skaistuma konsultante,

direktore Inguna Girvaite

Liepājas 9, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29803779

ingi12@inbox.lv

http://skaistumcepure.lv/

"Zaļā krūze", veikals, dāvanas Talsos

Lielā 2-2.st., Talsi, Talsu n., LV-3201

29466404

"Compact Tent", SIA

Slampe, "Slampes darbnīcas", Slampes p., Tukuma n.,

LV-3119

26333226

info@comtent.lv

http://www.comtent.lv

"Pindzele", veikals radošiem cilvēkiem

Raiņa 2, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63350305 pck@pck.lv

http://www.pck.lv

Datorlietu un kancelejas preču veikals.

Grāmatvedības programmu tirdzniecība un

apkalpošana.

Ziedu veikals Oāze, "Oāze-LP", SIA

Gravas 1, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29164390

"DSI" Autoevakuators

K.Valdemāra 70, Talsi, Talsu n., LV-3201

26540060

dsiautoskola@gmail.com

28


UZŅĒMĒJDARBĪBA APKAIMĒ

"Dundagas ABC", SIA

Dundaga, Saules 9-1, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

20520528

dundagasabc@inbox.lv

Apdares materiālu, būvmateriālu tirdzniecība.

Instrumenti un darbarīki. Santehnika. Krāsas.

Skrūves, uzgriežņi, stiprinājumi.

"Evert auto", SIA, Autoserviss

Spartaka 1, Tukums, Tukuma n., LV-3101

26335684

evertauto@inbox.lv

Vieglo automašīnu un mikroautobusu apkope

un remonts.

"Goldingen Auto", IK

Ēdoles 54, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26595444 goldingenauto@inbox.lv

https://www.goldingenauto.lv/

Mazlietotu un lietotu automašīnu tirdzniecība.

Automašīnas no Vācijas, Dānijas, Eiropas

valstīm. Piegāde pēc pasūtījuma.

IK "Maksis"

Tume, Ievu 1 k.1, Tumes p., Tukuma n., LV-3139

29796697

https://www.evakuatorstukums.lv/

"LM Auto", SIA, Autocentrs

Dundagas 61, Talsi, Talsu n., LV-3201

63291270

http://www.lmauto.lv

"MEK auto", SIA

K.Valdemāra 73, Talsi, Talsu n., LV-3201

26259495

oskars.petersons@inbox.lv

https://mek-auto.business.site/

Autoremonts. Diagnostika.

"Merano", SIA

Ganību 21a, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29242556

rudakovs@inbox.lv

http://www.merano.lv

Strādājam 9.00-22.00

"Relans", SIA, Veikals

Ēdoles 4c, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29645304

info@relans.lv

http://www.relans.lv

"TIKAUTO", SIA, Autoserviss

"Darbnīcas", Rumbas p., Kuldīgas n., LV-3301

29637969 http://www.tikauto.lv

Auto rezerves daļas (jaunas, lietotas). Auto

iepirkšana (remontam un rezerves daļām).

Auto likvidācija (licencēta norakstīšana),

autokapsēta. Auto remonts.

"Top Trans", SIA

Rūpniecības 1, Tukums, Tukuma n., LV-3101

63122311 http://www.toptrans.lv

Auto rezerves daļas. Automazgātava. Eļļas,

smērvielas, akumulatori. Vieglo un kravas

automašīnu remonts. Vieglo un kravas

automašīnu riepu tirdzniecība.

"Valteg", SIA

K.Valdemāra 69, Talsi, Talsu n., LV-3201

26137540

https://www.talsuriepas.lv

"VJ Serviss", SIA

Tume, "Vālodzes", Tumes p., Tukuma n., LV-3139

29244713

vjserviss@inbox.lv

"IMA autoserviss", SIA

Virkas 24, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63323717

http://www.imaautoserviss.lv

Rezerve, SIA, auto noma

Ēdoles 54, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29237448

info@rezerve.lv

https://www.rezerve.lv/auto-noma

"ZR Autodetaļas", SIA, Veikals - riepu serviss

Ēdoles 54a, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

26339161

zrauto@inbox.lv

"IMA autoserviss", SIA, Autokrāsotava

Tehnikas 8, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63323717

http://www.imaautoserviss.lv

"Ivo auto", SIA, Autoserviss

Ciecere, Cieceres 4b, Skrundas p., Kuldīgas n.,

LV-3326

29265247

ivoauto04@inbox.lv

Rezerve, SIA, autoserviss

Ēdoles 54, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

63323954

info@rezerve.lv

https://www.rezerve.lv/serviss

Rezerve, SIA, pretrūsas apstrāde

Ēdoles 54, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29237448

info@rezerve.lv

https://www.rezerve.lv/pretrusas-apstrade

TŪRISMS, VIESMĪLĪBA, IZKLAIDE

"Burziņi", viesu nams, pirts

"Burziņi", Kurmāles p., Kuldīgas n., LV-3301

29114359

daiga.rudakova@inbox.lv

"Jura auto serviss", IK

Ganību 21a, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29242556

http://www.merano.lv

"Sos Taxi", IK, diennakts taksometrs

Sūru 2, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

20353322

dainis63@inbox.lv

https://www.taxi-kuldiga.lv

Taksometra pakalpojumi Kuldīgā.

Kuldīgas Riežupes smilšu alas, ZS "Zvejas"

Rumbas p., Kuldīgas n., LV-3309

29555042

inesefo@inbox.lv

http://www.smilsualas.lv

Kuldīga Taxi, IK "HIL"

Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29283663

initev@inbox.lv

Taksometru pakalpojumi katru dienu no plkst.

9.00 līdz 19.00.

"Talsu riepas", autoserviss

K.Valdemāra 69, Talsi, Talsu n., LV-3201

63259690

info@talsuriepas.lv

https://talsuriepas.lv/

Tukuma tūrisma informācijas centrs

Talsu 5, Tukums, Tukuma n., LV-3101

28311557

tic@tukums.lv

http://www.visittukums.lv

"Kurland Auto", SIA, Autoserviss

Zvirgzdi, "Rietumi", Laidzes p., Talsu n., LV-3201

22003389

http://www.kurlandauto.lv

Taxi Kuldīga

Sūru 2, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

20307810

romciks4@inbox.lv

"Zvejas", ZS

Cīruļu 3, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

29555042

https://www.smilsualas.lv

29


PAŠVALDĪBAS

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Baznīcas 1, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Inga Bērziņa, domes priekšsēdētāja _____________________________ 63350100

inga@kuldiga.lv

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

APVIENĪBAS / PĀRVALDES

Kuldīgas novada pašvaldība, Alsungas pārvalde

Alsunga, Pils 1, Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

dome@alsunga.lv, www.alsunga.lv

Santa Kreičmane, vadītāja ___________________________________________27813338

santa.kreicmane@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Skrundas apvienības pārvalde

Raiņa 11, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

dome@skrunda.lv, www.skrunda.lv

Guna Skrebele, vadītāja ______________________________________________ 29421665

guna.skrebele@kuldiga.lv

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAKALPOJUMU CENTRI

Kuldīgas novada pašvaldība, Ēdoles pagasta pakalpojumu

centrs

Ēdole, Dārza 6, Ēdoles p., Kuldīgas n., LV-3310

Anda Upleja, vadītāja __________________________________________________63345138

edole@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Gudenieku pagasta

pakalpojumu centrs

Gudenieki, Pagastmāja, Gudenieku p., Kuldīgas n., LV-3312

Daina Bērende, vadītāja ______________________________________________ 63352117

gudenieki@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Īvandes pagasta pakalpojumu

centrs

Īvande, Skolas nams, Īvandes p., Kuldīgas n., LV-3313

Anda Upleja, vadītāja ___________________________________________________63343117

ivande@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Kabiles pagasta pakalpojumu

centrs

Kabile, Spārītes, Kabiles p., Kuldīgas n., LV-3314

Elīna Ose, vadītāja _______________________________________________________63354168

kabile@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Kurmāles pagasta pakalpojumu

centrs

Vilgāle, Pagastmāja, Kurmāles p., Kuldīgas n., LV-3332

Dace Gūtmane, vadītāja ______________________________________________ 63361134

kurmale@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Laidu pagasta pakalpojumu

centrs

Laidi, Bitīte, Laidu p., Kuldīgas n., LV-3317

Andris Neilands, vadītājs ____________________________________________ 63354427

laidi@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Padures pagasta pakalpojumu

centrs

Padure, Arāji, Padures p., Kuldīgas n., LV-3321

Brigita Lange, vadītāja _______________________________ 63348149, 26429576

padure@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Pelču pagasta pakalpojumu

centrs

Pelči, Pagastlejas, Pelču p., Kuldīgas n., LV-3322

Kristiāna Vizbule, vadītāja ____________________________________________63326145

pelci@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Rendas pagasta pakalpojumu

centrs

Renda, Vīgneri, Rendas p., Kuldīgas n., LV-3319

Kristīne Kuzmina, vadītāja ___________________________________________63354606

renda@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Rumbas pagasta pakalpojumu

centrs

Mežvalde, Riežupes 1, Rumbas p., Kuldīgas n., LV-3301

Lija Šēle, vadītāja _____________________________________63323935, 29343895

rumba@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Skrundas apvienības pārvalde,

Nīkrāces pagasta pakalpojumu centrs

Dzelda, Pagasta padome, Nīkrāces p., Kuldīgas n., LV-3320

Ilona Rītiņa, vadītāja _________________________________63354554, 26665663

nikrace@skrunda.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Skrundas apvienības pārvalde,

Raņķu pagastra pakalpojumu centrs

Raņķi, Sākumskola, Raņķu p., Kuldīgas n., LV-3323

Ritvars Stepanovs, vadītājs _________________________63354357, 28319185

ranki@skrunda.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Skrundas apvienības pārvalde,

Rudbāržu pagasta pakalpojumu centrs

Rudbārži, Centra 4, Rudbāržu p., Kuldīgas n., LV-3324

Inese Ivāne, vadītāja _____________________________________________________26318119

rudbarzi@skrunda.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Snēpeles pagasta pakalpojumu

centrs

Snēpele, Pagastmāja, Snēpeles p., Kuldīgas n., LV-3328

Aiga Bulava, vadītāja __________________________________________________63354250

snepele@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Turlavas pagasta pakalpojumu

centrs

Turlava, Gundegas 1, Turlavas p., Kuldīgas n., LV-3329

Mārcis Brantevics, vadītājs _________________________________________ 63372343

Kuldīgas novada pašvaldība, Vārmes pagasta pakalpojumu

centrs

Vārme, Avotiņi, Vārmes p., Kuldīgas n., LV-3333

Lelde Ose, vadītāja ___________________________________63345306, 22030360

varme@kuldiga.lv

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

STRUKTŪRVIENĪBAS

Kuldīgas novada pašvaldība, Administrācija, domes vadība

Baznīcas 1, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Artis Roberts, priekšsēdētājas vietnieks ________________________ 63323738

artis.roberts@kuldigasnovads.lv

Ilze Dambīte-Damberga, izpilddirektore ______________________ 63350100

ilze.dambite@kuldiga.lv

Agnese Buka, izpilddirektores vietniece _____ 63322469, 29615652

agnese.buka@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Administratīvā nodaļa

Baznīcas 1, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Inese Ozola, vadītāja _________________________________ 63323561, 27020961

inese.ozola@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Alsungas pārvalde, Bāriņtiesa

Alsunga, Pils 1, Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

Dina Kaminska, priekšsēdētāja ___________________63351502, 27830370

barintiesa@alsunga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Alsungas pārvalde, Būvvalde

Alsunga, Pils 1, Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

Raimonds Kalējs, būvinspektors __________________________________26463999

Kuldīgas novada pašvaldība, Alsungas pārvalde,

Dzimtsarakstu nodaļa

Alsunga, Pils 1, Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

Ināra Staņislavčika, vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība, Alsungas pārvalde, Sociālais

dienests

Alsunga, Pils 1, Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

Maira Baumane, vadītāja ___________________________ 27807982, 63321307

socialie@alsunga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Būvvalde

Baznīcas 1, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Nellija Dziedātāja, vadītāja _________________________________________ 29204416

nellija.dziedataja@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa

Baznīcas 1, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Ilona Ķestere, vadītāja ________________________________________________63323845

ilona.kestere@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Finanšu un ekonomikas nodaļa

Baznīcas 1, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Antra Laumane, vadītāja ___________________________ 63322795, 27020935

antra.laumane@.kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Informācijas un tehnoloģiju

nodaļa

Baznīcas 1, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Normunds Ķīvītis, vadītājs __________________________63350008, 29478135

normunds.kivitis@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Izglītības nodaļa

Baznīcas 1, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Santa Dubure, vadītāja _____________________________63350076, 27020934

santa.dubure@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Kapitālpārvaldības un audita

nodaļa

Baznīcas 1, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Inga Kaltniece, vadītāja ____________________________ 63350628, 28351020

inga.kaltniece@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Kultūras nodaļa

Baznīcas 1, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Dace Reinkopa, vadītāja ______________________________63322371, 29110981

kultura@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Mākslinieku rezidence

Baznīcas 1, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Ilze Supe, vadītāja _______________________________________________________29614374

ilze.supe@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Mārketinga un sabiedrisko

attiecību nodaļa

Baznīcas 1, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Kristīne Duļbinska, vadītāja _______________________63321900, 27020754

kristine.dulbinska@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Nekustamo īpašumu nodaļa

Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Klāvs Svilpe, vadītājs ________________________________ 63323839, 28684732

klavs.svilpe@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Restaurācijas nodaļa

Baznīcas 30, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Ilze Zariņa, vadītāja ____________________________________________________ 27021298

ilze.zarina@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Skrundas apvienības pārvalde,

Bāriņtiesa

Kalēju 4, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

Antra Eisaka, priekšsēdētāja ______________________ 63331298, 28306821

barintiesa@skrunda.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Skrundas apvienības pārvalde,

Būvvalde

Amatnieku 1, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

Kaspars Upenieks, vadītājs _______________________ 63350454, 26355729

kaspars.upenieks@skrunda.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Skrundas apvienības pārvalde,

Dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa 11, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

Dace Grāvele, vadītāja _______________________________ 63350453, 25611098

dace.gravele@skrunda.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Skrundas apvienības pārvalde,

Sociālais dienests

Kalēju 4, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

Anda Vītola, direktore ________________________________ 63331296, 26667415

socdienests@skrunda.lv

Kuldīgas novada pašvaldība, Skrundas apvienības pārvalde,

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

(Skrundas VPVKAC)

Raiņa 11, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

Klientu apkalpošanas speciāliste __________________63331555, 66954849

skrunda@pakalpojumucentri.lv

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra Sociālais dienests

Dzirnavu 9, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Sarmīte Segliņa, direktore __________________________________________ 63350107

soc.dienests@kuldiga.lv

Skrundas pašvaldības policija

Amatnieku 1, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

Andis Doniņš, vecākais inspektors _______________ 63331154, 29106501

Skrundas Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Ventas 14, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

Aivita Staņeviča, vadītāja _____________________________________________ 26121374

tuac@skrunda.lv

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES

Alsungas muzejs _______________________________________________________ 26425015

Alsunga, Skolas 11a, Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

Alsungas mūzikas skola _____________________________________________ 63351450

Alsunga, Skolas 11, Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

Alsungas ordeņa pils _________________________________________________ 26425015

Alsunga, Pils 1, Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

Alsungas pagasta kultūras nams

Alsunga, Pils 1, Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

30


PAŠVALDĪBAS

Alsungas pašvaldības policija ____________________________________22007968

Alsunga, Pils 1, Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā

mantojuma centrs _____________________________________________________ 26425015

Alsunga, Skolas 11a, Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

Alsungas vidusskola ___________________________________________________ 63351127

Alsunga, Skolas 11, Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

Alsungaspagasta bibliotēka ________________________________________63351343

Alsunga, Raiņa 2, Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

Antuļu bibliotēka _______________________________________________________28292656

Jaunmuiža, Skrundas p., Kuldīgas n., LV-3307

Ābelīte, pirmsskolas izglītības iestāde ________________________ 63322510

Ziedu 15, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Basu bibliotēka _________________________________________________________23372869

Basi, Ziedoņi, Gudenieku p., Kuldīgas n., LV-3312

Bitīte, pirmsskolas izglītības iestāde -

attīstības centrs _________________________________________________________63320467

Parka 22, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Cīrulītis, pirmsskolas izglītības iestāde _______________________ 63324944

Pļavas 11, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola _____________________ 63322114

Smilšu 6, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Ēdoles kultūras nams _________________________________________________22013247

Ēdole, Dārza 6, Ēdoles p., Kuldīgas n., LV-3310

Ēdoles pamatskola _____________________________________________________63345142

Ēdole, Skola, Ēdoles p., Kuldīgas n., LV-3310

Gudenieku bibliotēka ________________________________________________28363995

Gudenieki, Pagastmāja, Gudenieku p., Kuldīgas n., LV-3312

Gudenieku kultūras nams __________________________________________29266724

Gudenieki, Pagastmāja, Gudenieku p., Kuldīgas n., LV-3312

Īvandes bibliotēka ______________________________________________________63343153

Īvande, Skolas nams, Īvandes p., Kuldīgas n., LV-3313

Kabiles bibliotēka ______________________________________________________25622304

Kabile, Sakari, Kabiles p., Kuldīgas n., LV-3314

Kabiles pagasta saieta nams Sencis ____________________________25618976

Kabile, Kultūras, Kabiles p., Kuldīgas n., LV-3314

Krišjāņa Valdemāra Ēdoles bibliotēka ________________________26692848

Ēdole, Dārza 6, Ēdoles p., Kuldīgas n., LV-3310

Kuldīgas 2. vidusskola _______________________________________________27020639

Jelgavas 62, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs, pašvaldības iestāde _29334403

Baznīcas 17, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Kuldīgas attīstības aģentūra, pašvaldības aģentūra _____ 63350141

Pilsētas laukums 3, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Kuldīgas Centra vidusskola ________________________________________ 63323978

Mucenieku 6, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Kuldīgas Galvenā bibliotēka _______________________________________ 63350281

1905.gada 6, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Kuldīgas kultūras centrs ____________________________________________ 63322201

Raiņa 21, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola ____27020578

Pētera 5, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs _________________20269433

1905.gada 10, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Kuldīgas novada muzejs _____________________________________________63350179

Pils 5, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Kuldīgas novada pieaugušo izglītības centrs ______________63322540

Pilsētas laukums 2-1, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Kuldīgas novada sporta skola _____________________________________63321942

Dzirnavu 13, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Ķikuru bibliotēka ________________________________________________________27110000

Ķikuri, Avotu 1, Turlavas p., Kuldīgas n., LV-3329

Laidu bibliotēka _________________________________________________________26228949

Laidi, Bitīte, Laidu p., Kuldīgas n., LV-3317

Laidu pamatskola ______________________________________________________ 63354472

Laidi, Laidu skola, Laidu p., Kuldīgas n., LV-3317

Miķelītis, pirmsskolas izglītības iestāde ______________________ 63351358

Alsunga, Skolas 16a, Alsungas p., Kuldīgas n., LV-3306

Nīkrāces bibliotēka _____________________________________________________ 63354115

Dzelda, Ziedu 1-16, Nīkrāces p., Kuldīgas n., LV-3320

Nīkrāces pagasta veselības aprūpes punkts ________________22014762

Dzelda, Nīkrāces p., Kuldīgas n., LV-3320

Nīkrāces pamatskola _________________________________________________26458065

Dzelda, Dārza 3, Nīkrāces p., Kuldīgas n., LV-3320

Padures bibliotēka ____________________________________________________ 26219634

Padure, Teikas-13, Padures p., Kuldīgas n., LV-3321

Pelču bibliotēka _________________________________________________________ 20282199

Pelči, Pelču pils, Pelču p., Kuldīgas n., LV-3322

Pelču tautas nams _____________________________________________________26354396

Pelči, Ābeles, Pelču p., Kuldīgas n., LV-3322

Priedaines bibliotēka _________________________________________________ 27886267

Priedaine, Kalves-25, Kurmāles p., Kuldīgas n., LV-3301

Raņķu bibliotēka _______________________________________________________ 29831485

Raņķi, Sākumskola, Raņķu p., Kuldīgas n., LV-3323

Rendas bibliotēka _______________________________________________________25418335

Renda, Podnieki, Rendas p., Kuldīgas n., LV-3319

Rendas kultūras nams ________________________________________________ 26181470

Renda, Vīgneri, Rendas p., Kuldīgas n., LV-3319

Rudbāržu bibliotēka __________________________________________________28002278

Rudbārži, Jubilejas 4-14, Rudbāržu p., Kuldīgas n., LV-3324

Rudbāržu pagasta veselības aprūpes punkts _____________63300847

Rudbārži, Jubilejas 3-13, Rudbāržu p., Kuldīgas n., LV-3324

Rumbas bibliotēka _____________________________________________________ 29373476

Mežvalde, Riežupes 1, Rumbas p., Kuldīgas n., LV-3301

Sermītes bibliotēka ___________________________________________________ 26858805

Sermīte, Sermītes skola, Laidu p., Kuldīgas n., LV-3330

Skrundas bērnu bibliotēka _________________________________________ 63331309

Lielā 1a, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

Skrundas kultūras nams ____________________________________________ 63331556

Lielā 1a, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

Skrundas Mākslas studija ___________________________________________29581537

Kalēju 6, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

Skrundas Mūzikas skola _____________________________________________63331354

Lielā 4, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

Skrundas novada Multifunkcionālais jaunatnes

iniciatīvu centrs _________________________________________________________29852292

Lielā 1a, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

Skrundas pilsētas bibliotēka ______________________________________ 63331552

Lielā 1a, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs ___________63331473

Kuldīgas 2, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

Skrundas vidusskola __________________________________________________ 63331286

Liepājas 12, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

Snēpeles bibliotēka ___________________________________________________ 29218553

Snēpele, Pagastmāja, Snēpeles p., Kuldīgas n., LV-3328

Snēpeles kultūras nams _____________________________________________ 27843792

Snēpele, Pagastmāja, Snēpeles p., Kuldīgas n., LV-3328

Turlavas bibliotēka _____________________________________________________25474017

Turlava, Gundegas 1, Turlavas p., Kuldīgas n., LV-3329

Turlavas kultūras nams _____________________________________________ 26263960

Turlava, Kultūras nams, Turlavas p., Kuldīgas n., LV-3329

Turlavas pamatskola __________________________________________________ 63372383

Turlava, Skola, Turlavas p., Kuldīgas n., LV-3329

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola _________________________________ 63322050

Piltenes 25, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, Pirmsskola ______________ 63322050

Ventspils 16, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, Pirmsskola ______________ 63322050

Deksne, Pagastmāja, Padures p., Kuldīgas n., LV-3321

Valtaiķi, aprūpes nams _______________________________________________63353321

Aprūpes nams Valtaiķi, Rudbāržu p., Kuldīgas n., LV-3330

Vārmes bibliotēka _______________________________________________________63323133

Bērnudārzs, Vārmes p., Kuldīgas n., LV-3333

Vārmes pamatskola ___________________________________________________63324284

Vārme, Vārmes pamatskola, Vārmes p., Kuldīgas n., LV-3333

Viduskurzemes pamatskola - attīstības centrs ____________ 63326138

Pelči, Saules Stari, Pelču p., Kuldīgas n., LV-3322

Vilgāles bibliotēka _____________________________________________________ 29447836

Vilgāle, Pagastmāja, Kurmāles p., Kuldīgas n., LV-3332

Vilgāles pamatskola ___________________________________________________ 63361152

Vilgāle, Vilgāles pamatskola, Kurmāles p., Kuldīgas n., LV-3332

Z.A. Meierovica Kabiles pamatskola ____________________________ 63354112

Kabile, Kabiles vidusskola, Kabiles p., Kuldīgas n., LV-3314

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

KAPITĀLSABIEDRĪBAS

Kuldīgas komunālie pakalpojumi, SIA _________________________63322833

Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Kuldīgas siltumtīkli, SIA _______________________________________________63323721

Lapegļu 8, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Kuldīgas slimnīca, SIA ________________________________________________63374000

Aizputes 22, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Kuldīgas ūdens, SIA ___________________________________________________63320850

Ventspils 15, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301

Skrundas komunālā saimniecība, SIA _________________________ 63331258

Stūra 7, Skrunda, Kuldīgas n., LV-3326

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Sandra Pētersone, domes priekšsēdētāja ______________________26513738

sandra.petersone@talsi.lv

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS

APVIENĪBAS / PĀRVALDES

Talsu novada pašvaldība, Dundagas pārvalde

Dundaga, Pils 5, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

dome@dundaga.lv, www.dundaga.lv

Andris Kojro, vadītāja p.i. ____________________________63237511, 26563742

andris.kojro@dundaga.lv

Talsu novada pašvaldība, Mērsraga pārvalde

Mērsrags, Lielā 35, Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

mersrags@mersrags.lv, www.mersrags.lv

Marika Grohjacka, vadītājas p.i. ___________________________________28642346

marika.grohjacka@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Rojas pārvalde

Roja, Zvejnieku 3, Rojas p., Talsu n., LV-3264

roja@roja.lv, www.roja.lv

Andris Grīnbergs, vadītāja p.i. _____________________________________ 26514956

andris.grinbergs@talsi.lv

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAKALPOJUMU CENTRI

Talsu novada pašvaldība, Balgales pagasta pakalpojumu

centrs

Dursupe, Grantiņi, Balgales p., Talsu n., LV-3287

Juris Upmalis, vadītājs ________________________________________________ 26162380

juris.upmalis@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Dundagas pārvalde, Kolkas

pagasta pakalpojumu centrs

Kolka, Brigas, Kolkas p., Talsu n., LV-3275

Eva Frišenfelde, vadītājas p.i. _____________________63220551, 26324975

eva.frisenfelde@dundaga.lv

Talsu novada pašvaldība, Ģibuļu pagasta pakalpojumu centrs

Pastende, Skolas 2, Ģibuļu p., Talsu n., LV-3251

Kitija Vecmane, vadītāja _____________________________________________ 26554681

kitija.vecmane@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Īves pagasta pakalpojumu centrs

Tiņģere, Pils, Īves p., Talsu n., LV-3261

Andris Grīnbergs, vadītājs ___________________________________________ 26514956

andris.grinbergs@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Ķūļciema pagasta pakalpojumu

centrs

Ķūļciems, Druvas-7, Ķūļciema p., Talsu n., LV-3283

Juris Upmalis, vadītājs ______________________________ 63254889, 26162380

juris.upmalis@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Laidzes pagasta pakalpojumu

centrs

Laidze, Mežrozes, Laidzes p., Talsu n., LV-3280

Marika Grohjacka, vadītāja _________________________________________28642346

marika.grohjacka@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Laucienes pagasta pakalpojumu

centrs

Lauciene, Pagastmāja, Laucienes p., Talsu n., LV-3285

Juris Upmalis, vadītājs ________________________________________________ 26162380

juris.upmalis@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Lībagu pagasta pakalpojumu

centrs

Mundigciems, Pagastmāja, Lībagu p., Talsu n., LV-3258

Zigmunds Brunavs, vadītāja p.i. ___________________________________ 29241605

zigmunds.brunavs@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Lubes pagasta pakalpojumu centrs

Anuži, Sniedzes, Lubes p., Talsu n., LV-3262

Andris Grīnbergs, vadītājs ___________________________________________ 26514956

andris.grinbergs@talsi.lv

31


PAŠVALDĪBAS

Talsu novada pašvaldība, Sabiles pilsētas un Abavas pagasta

pakalpojumu centrs

Pilskalna 6, Sabile, Talsu n., LV-3294

Zigmunds Brunavs, vadītājs ________________________63232141, 29241605

zigmunds.brunavs@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Stendes pilsētas pārvalde

Dumpīšu 3a, Stende, Talsu n., LV-3257

Zigmunds Brunavs, vadītāja p.i ___________________________________ 29241605

zigmunds.brunavs@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Strazdes pagasta pakalpojumu

centrs

Strazde, Strazdes muiža, Strazdes p., Talsu n., LV-3291

Zigmunds v Brunavs, vadītāja p.i _________________________________ 29241605

zigmunds.brunavs@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Talsu pilsētas pārvalde

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Ģirts Kalnbirze, vadītājs _____________________________________________ 20222650

girts.kalnbirze@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas

pagasta pakalpojumu centrs

Raiņa 16, Valdemārpils, Talsu n., LV-3260

Andris Grīnbergs, vadītājs __________________________26514956, 63237730

andris.grinbergs@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Valdgales pagasta pakalpojumu

centrs

Pūņas, Pagastmāja, Valdgales p., Talsu n., LV-3253

Jana Robalde, vadītāja _______________________________________________ 26164923

jana.robalde@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Vandzenes pagasta pakalpojumu

centrs

Vandzene, Pagastmāja, Vandzenes p., Talsu n., LV-3281

Marika Grohjacka, vadītāja _________________________________________28642346

marika.grohjacka@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Virbu pagasta pakalpojumu centrs

Jaunpagasts, Lielā 15, Virbu p., Talsu n., LV-3292

Zigmunds Brunavs, vadītāja p.i. ___________________________________ 29241605

zigmunds.brunavs@talsi.lv

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS

STRUKTŪRVIENĪBAS

Talsu novada pašvaldība, Administrāicija, domes vadība

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Aldis Pinkens, priekšsēdētājas vietnieks

tautsaimniecības jautājumos __________________________________________29174294

aldis.pinkens@talsi.lv

Andis Astrātovs, priekšsēdētājas vietnieks izglītības,

sociālajos un veselības jautājumos ________________________________26588530

andis.astratovs@talsi.lv

Ieva Krēķe, izpilddirektore ___________________________________________29459973

ieva.kreke@talsi.lv

Arvis Lagzdiņš, izpilddirektores vietnieks attīstības

plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos _______________29298252

arvis.lagzdins@talsi.lv

Evita Veide, izpilddirektores vietniece finanšu

un administratīvajos jautājumos ____________________________________20278055

evita.veide@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Sabiedrisko

attiecību un mārketinga nodaļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Inita Fedko, nodaļas vadītāja _______________________________________26663732

inita.fedko@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Attīstības

plānošanas un projektu vadības nodaļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Jolanta Skujeniece, nodaļas vadītāja ____________________________ 29135157

jolanta.skujeniece@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Attīstības

plānošanas un projektu vadības nodaļa, Plānošanas daļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Lauris Laicāns, daļas vadītājs ______________________________________ 22018236

lauris.laicans@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Attīstības

plānošanas un projektu vadības nodaļa, Projektu vadības

daļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Aiva Dimante, daļas vadītāja ________________________________________ 26418019

aiva.dimante@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Finanšu un

grāmatvedības nodaļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Aija Tihovska, nodaļas vadītājas p.i. _____________________________63222268

aija.tihovska@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Finanšu un

grāmatvedības nodaļa, Algu uzskaites daļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Sandra Damlice, daļas vadītāja ____________________________________26444560

sandra.damlice@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Finanšu un

grāmatvedības nodaļa, Ekonomikas daļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Aija Tihovska, daļas vadītāja ________________________________________63237582

aija.tihovska@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Finanšu un

grāmatvedības nodaļa, Norēķinu daļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Ilze Nordena, daļas vadītāja ________________________________________ 63222231

ilze.nordena@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Finanšu un

grāmatvedības nodaļa, Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību

uzskaites daļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Baiba Prūse, daļas vadītāja __________________________________________27307122

baiba.pruse@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Iepirkumu nodaļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Daniels Pētersons, nodaļas vadītājs ______________________________25633412

daniels.petersons@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Informācijas

tehnoloģiju nodaļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Ģirts Veinbergs, nodaļas vadītājs __________________________________ 26311469

girts.veinbergs@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Juridiskā nodaļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Juridiskā nodaļa,

Juridiskā atbalsta daļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Ainārs Korulis, daļas vadītājs _______________________________________26323348

ainars.korulis@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Juridiskā nodaļa,

Personāla daļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Eva Zolneroviča, daļas vadītāja ___________________________________28639664

eva.zolnerovica@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Kanceleja

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Aija Lorence, vadītāja _________________________________63237682, 25431316

aija.lorence@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Kultūras un sporta

attīstības nodaļa

K.Valdemāra 17a, Talsi, Talsu n., LV-3201

Egita Murauska, nodaļas vadītāja _________________________________ 26411829

egita.murauska@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Kultūras un sporta

attīstības nodaļa, Kultūras daļa

K.Valdemāra 17a, Talsi, Talsu n., LV-3201

Ina Jurkeviča, speciāliste kultūras jautājumos _______________ 27877562

ina.jurkevica@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Kultūras un sporta

attīstības nodaļa, Sporta daļa

K.Valdemāra 17a, Talsi, Talsu n., LV-3201

Aivars Pekmans, daļas vadītājs _____________________________________26449513

aivars.pekmans@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Kultūras un sporta

attīstības nodaļa, Tūrisma informācijas daļa

Lielā 19/21, Talsi, Talsu n., LV-3201

Līva Dāvidsone, daļas vadītāja ____________________________________26469057

tic@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Kvalitātes vadības

un uzraudzības nodaļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Solvita Zemīte, vadītāja ______________________________________________ 29210602

solvita.zemite@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Nekustamā

īpašuma nodaļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Inga Romaško, nodaļas vadītāja ___________________________________ 26451501

inga.romasko@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Nekustamā

īpašuma nodaļa, Nekustamā īpašuma nodokļa daļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Ramona Riekstniece, daļas vadītāja ___________63232124, 26480369

ramona.riekstniece@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Nekustamā

īpašuma nodaļa, Zemes un nekustamā īpašuma daļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Endija Libere, daļas vadītāja ________________________________________25423323

endija.libere@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Saimnieciskā

nodrošinājuma nodaļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Toms Akmentiņš, nodaļas vadītāja p.i. __________________________29825642

toms.akmentins@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Saimnieciskā

nodrošinājuma nodaļa, Īpašumu pārvaldības daļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Jolanta Ivanova, daļas vadītāja ____________________63220857, 28319551

jolanta.ivanova@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Administrācija, Saimnieciskā

nodrošinājuma nodaļa, Transporta daļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Eva Klievēna, daļas vadītāja ________________________________________27896599

eva.klievena@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Dace Sudmale, priekšsēdētāja ____________________63232118, 28681234

dace.sudmale@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Būvvalde

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Aivars Lācis, vadītāja p.i. _____________________________________________63237685

aivars.lacis@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Būvvalde, Arhitektūras daļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Aivars Lācis, daļas vadītājs _________________________ 63237687, 29274744

aivars.lacis@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Būvvalde, Būvinspekcijas daļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Solvita Mālmeistere, daļas vadītāja ______________63237686, 29177931

solvita.malmeistere@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Dundagas pārvalde, Bāriņtiesa

Dundaga, Pils 5-1, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

Daina Dēvita, priekšsēdētāja _____________________63237854, 20220495

daina.devita@dundaga.lv

Talsu novada pašvaldība, Dundagas pārvalde, Būvvalde

Dundaga, Pils 14, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

Juris Krišjānis, vadītāja p.i. ________________________ 63237516, 22029292

juris.krisjanis@dundaga.lv

Talsu novada pašvaldība, Dundagas pārvalde, Dzimtsarakstu

nodaļa

Dundaga, Pils 5-1, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

Daiga Muceniece, vadītāja __________________________63237855, 29149134

dzimt@dundaga.lv

Talsu novada pašvaldība, Dundagas pārvalde, Sociālais

dienests

Dundaga, Bānīša 4, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

Astra Langzama, vadītāja ___________________________________________ 63200803

astra.langzama@dundaga.lv

Talsu novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa

Lielā 25, Talsi, Talsu n., LV-3201

Antra Jesineviča, vadītāja ___________________________________________28653520

antra.jesinevica@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Izglītības pārvalde

Kareivju 7-4.st., Talsi, Talsu n., LV-3201

Uldis Katlaps, vadītājs ________________________________________________29468902

uldis.katlaps@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība, Mērsraga pārvalde, Būvvalde

Mērsrags, Lielā 35, Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

Agris Jansons, būvinspektors _______________________________________29273310

32


PAŠVALDĪBAS

Talsu novada pašvaldība, Mērsraga pārvalde, Dzimtsarakstu

nodaļa

Mērsrags, Lielā 35, Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

Madara Brāle, vadītāja ________________________________________________63235602

dzimtsaraksti@mersrags.lv

Talsu novada pašvaldība, Mērsraga pārvalde, Sociālais

dienests

Mērsrags, Lielā 53, Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

Gunta Fībiga, vadītāja ________________________________63237708, 26464443

gunta.fibiga@mersrags.lv

Talsu novada pašvaldība, Mērsraga pārvalde, Valsts un

pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Mērsraga

VPVKAC)

Mērsrags, Zvejnieku 2, Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

Klientu apkalpošanas speciāliste _________________ 66954869, 63237704

Talsu novada pašvaldība, Rojas pārvalde, Bāriņtiesa

Roja, Zvejnieku 3, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Inta Zaķe, priekšsēdētāja ____________________________________________ 27234284

barintiesa@roja.lv

Talsu novada pašvaldība, Rojas pārvalde, Būvvalde

Roja, Zvejnieku 3, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Agris Jansons, vadītājs, būvinspektors __________________________29273310

buvvalde@roja.lv

Talsu novada pašvaldība, Rojas pārvalde, Dzimtsarakstu

nodaļa

Roja, Zvejnieku 3, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Liāna Bērziņa, vadītāja _____________________________ 63232056, 29231680

dzimtsaraksti@roja.lv

Talsu novada pašvaldība, Rojas pārvalde, Sociālais dienests

Roja, Celtnieku 6, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Kārlis Volanskis, vadītājs ____________________________63269787, 27234285

socialaisdienests@roja.lv

Talsu novada pašvaldība, Rojas pārvalde, Valsts un

pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Rojas

VPVKAC)

Roja, Zvejnieku 3, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Klientu apkalpošanas speciāliste ____________________________________27234281

roja@pakalpojumucentri.lv

Talsu novada pašvaldības iestāde Talsu novada sociālais

dienests

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Dace Zeļģe, vadītāja ___________________________________________________22008676

dace.zelge@talsi.lv

Talsu novada pašvaldības iestāde Talsu novada sociālais

dienests, Ģimeņu atbalsta daļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Vecākais sociālais darbinieks ________________________________________ 27848227

Talsu novada pašvaldības iestāde Talsu novada sociālais

dienests, Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

Tatjana Kuzmuka, vecākais sociālais darbinieks ____________63221889,

29357075

tatjana.kuzmuka@talsi.lv

Talsu novada pašvaldības iestāde Talsu novada sociālais

dienests, Sociālo pakalpojumu nodaļa

Kareivju 7, Talsi, Talsu n., LV-3201

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES

Abavas bibliotēka _____________________________________________________ 63200840

Valgale, Abavas p., Talsu n., LV-3294

Auseklis, kinoteātris ___________________________________________________ 63222511

K.Valdemāra 17a, Talsi, Talsu n., LV-3201

Ausekļa bibliotēka _____________________________________________________ 22002513

Lauciene, Pansionāts, Laucienes p., Talsu n., LV-3285

Balgales bibliotēka _____________________________________________________63254813

Dursupe, Grantiņi, Balgales p., Talsu n., LV-3287

Balgales tautas nams ________________________________________________ 22148536

Dursupe, Grantiņi, Balgales p., Talsu n., LV-3287

Banga, Rojas novada informatīvais izdevums ____________ 63269092

Roja, Zvejnieku 3, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Bitīte, pirmsskolas izglītības iestāde ____________________________ 63291616

Lauciene, Bitītes, Laucienes p., Talsu n., LV-3285

Dārta, pirmsskolas izglītības iestāde __________________________ 63235651

Mērsrags, Lielā 3, Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

Dižstendes bibliotēka ________________________________________________ 63291286

Dižstende, Brūži, Lībagu p., Talsu n., LV-3258

Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrs ___________________29191969

Dundaga, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

Dundagas centrālā bibliotēka ____________________________________63232268

Dundaga, Talsu 7, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

Dundagas kultūras pils ______________________________________________63237860

Dundaga, Pils 14, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

Dundagas kultūras pils, Kultūras nodaļa ____________________63237859

Dundaga, Pils 14, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

Dundagas mākslas un mūzikas skola _________________________ 63237863

Dundaga, Pils 14, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

Dundagas mākslas un mūzikas skola, Filiāle Kolkā _____ 63220519

Kolka, Tautas nams, Kolkas p., Talsu n., LV-3275

Dundagas tūrisma informācijas centrs _______________________63232293

Dundaga, Pils 14, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

Dundagas vidusskola _________________________________________________ 63232192

Dundaga, Talsu 18, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

Dundagas vidusskola, Mācību klases _________________________63242259

Dundaga, Saules 8, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

Ģibuļu brīvā laika pavadīšanas un jauniešu

atbalsta centrs __________________________________________________________ 29193595

Pastende, Skolas 1a, Ģibuļu p., Talsu n., LV-3251

Īves bibliotēka ___________________________________________________________63254059

Tiņģere, Pils, Īves p., Talsu n., LV-3261

Kaltenes bibliotēka ____________________________________________________ 63220185

Kaltene, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Kaļķu bibliotēka ________________________________________________________63200897

Kaļķi, Vārpnieki, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

Kamenīte, pirmsskolas izglītības iestāde ____________________63295640

Pūņas, Valdgales p., Talsu n., LV-3253

Kastanītis, pirmsskolas izglītības iestāde ____________________63222209

Krievraga 2a, Talsi, Talsu n., LV-3201

Kolkas pagasta bibliotēka __________________________________________ 63276476

Kolka, Zītari, Kolkas p., Talsu n., LV-3275

Kolkas pamatskola ____________________________________________________63220576

Kolka, Kolkas pamatskola, Kolkas p., Talsu n., LV-3275

Kolkas pamatskola, Struktūrvienība Rūķītis ________________63220579

Kolka, Kolkas p., Talsu n., LV-3275

Kolkas tautas nams ___________________________________________________ 63220519

Kolka, Tautas nams, Kolkas p., Talsu n., LV-3275

Kubalu skola - muzejs ________________________________________________63254335

Saustere, Kubalu skola, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

Kurzemīte, pirmsskolas izglītības iestāde ___________________63232265

Dundaga, Talsu 7, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

Ķipars, pirmsskolas izglītības iestāde _________________________ 63221230

Pastende, Ozolu 2, Ģibuļu p., Talsu n., LV-3251

Ķūļciema bibliotēka ___________________________________________________26333288

Ķūļciems, Tīrumi-1, Ķūļciema p., Talsu n., LV-3283

Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrs ____________________26868599

Ķūļciems, Tautas nams, Ķūļciema p., Talsu n., LV-3283

Laidzes bibliotēka ______________________________________________________63221736

Laidze, Mežrozes, Laidzes p., Talsu n., LV-3280

Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs ________________________63221677

Laidze, Mežrozes, Laidzes p., Talsu n., LV-3280

Lauciene, sporta centrs ____________________________________________ 28385008

Lauciene, Laucienes skola, Laucienes p., Talsu n., LV-3285

Laucienes bibliotēka ___________________________________________________63291507

Lauciene, Bitītes, Laucienes p., Talsu n., LV-3285

Laucienes brīvā laika pavadīšanas centrs ____________________28683771

Lauciene, Laucienes skola, Laucienes p., Talsu n., LV-3285

Laucienes kultūras nams ___________________________________________ 28609190

Lauciene, Laucienes kultūras nams, Laucienes p., Talsu n., LV-3285

Laucienes pamatskola _______________________________________________ 63291459

Lauciene, Laucienes skola, Laucienes p., Talsu n., LV-3285

Laucienes pamatskola, Filiāle Dursupes pamatskola

un pirmsskolas grupa ________________________________________________ 63291080

Dursupe, Balgales p., Talsu n., LV-3287

Lībagu bibliotēka _______________________________________________________63237869

Mundigciems, Pagastmāja, Lībagu p., Talsu n., LV-3258

Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs ________________________ 29496291

Dižstende, Lībagu p., Talsu n., LV-3258

Lībagu sākumskola _____________________________________________________63291267

Dižstende, Lībagu p., Talsu n., LV-3258

Lībagu sākumskola, Pirmsskolas izglītības grupa _______ 63291268

Dižstende, Lībagu p., Talsu n., LV-3258

Lubes bibliotēka ________________________________________________________ 63232351

Anuži, Sniedzes, Lubes p., Talsu n., LV-3262

Mazirbes bibliotēka ___________________________________________________28656760

Mazirbe, Kolkas p., Talsu n., LV-3275

Mazirbes internātpamatskola ____________________________________ 63255096

Mazirbe, Kolkas p., Talsu n., LV-3275

Melnsila bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs _______________ 26541350

Melnsils, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Mērsraga bibliotēka __________________________________________________ 63235783

Mērsrags, Lielā 25, Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

Mērsraga brīvā laika pavadīšanas centrs ____________________ 26464443

Mērsrags, Lielā 53, Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

Mērsraga mūzikas un mākslas skola ___________________________63237841

Mērsrags, Skolas 8, Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

Mērsraga tautas nams _______________________________________________63237699

Mērsrags, Lielā 25, Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

Mērsraga ugunsdzēsības dienests _____________________________26564383

Mērsrags, Lielā 35, Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

Mērsraga vidusskola ___________________________________________________63237841

Mērsrags, Skolas 8, Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

Nogales bibliotēka ____________________________________________________ 63254344

Nogale, Nogales tautas nams, Ārlavas p., Talsu n., LV-3260

Pansionāts Lauciene, pašvaldības iestāde ___________________ 29902141

Lauciene, Laucienes p., Talsu n., LV-3285

Papardīte, pirmsskolas izglītības iestāde _____________________63221687

Laidze, Bērnudārzs, Laidzes p., Talsu n., LV-3280

Pastendes bibliotēka _________________________________________________ 63291028

Pastende, Skolas 2, Ģibuļu p., Talsu n., LV-3251

Pastendes Brīvā laika un jauniešu atbalsta centrs ______ 63221596

Pastende, Skolas 1a, Ģibuļu p., Talsu n., LV-3251

Pastendes kultūras nams ___________________________________________ 63291034

Pastende, Skolas 2, Ģibuļu p., Talsu n., LV-3251

Pastendes pamatskola ________________________________________________ 63221128

Pastende, Skolas 1, Ģibuļu p., Talsu n., LV-3251

Pastendes sporta centrs ____________________________________________ 25619002

Pastende, Skolas 6, Ģibuļu p., Talsu n., LV-3251

Pīlādzītis, pirmsskolas izglītības iestāde _____________________ 63223747

1.maija 28, Talsi, Talsu n., LV-3201

Pļavmuižas saieta nams _____________________________________________ 26559775

Laucienes p., Talsu n., LV-3285

Pļavu bibliotēka - informācijas punkts ________________________ 63200106

Pļavu skola, Laucienes p., Talsu n., LV-3285

Pūņu pamatskola _______________________________________________________63222935

Pūņas, Valdgales p., Talsu n., LV-3253

Rojas bibliotēka _________________________________________________________63232283

Roja, Zvejnieku 5, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Rojas Jūras zvejniecības muzejs ________________________________63269594

Roja, Selgas 33, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Rojas kultūras centrs _________________________________________________63232282

Roja, Zvejnieku 5, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Rojas Mūzikas un mākslas skola _________________________________63291807

Roja, Strauta 2, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Rojas sporta skola _______________________________________________________29617771

Roja, Zvejnieku 7, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Rojas stadions ___________________________________________________________28394308

Roja, Miera 13, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Rojas Tūrisma informācijas centrs ______________________________63269594

Roja, Selgas 14e, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Rojas vidusskola ________________________________________________________ 63291526

Roja, Zvejnieku 7, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Sabiles bērnu bibliotēka ____________________________________________63252283

Talsu 1/7, Sabile, Talsu n., LV-3294

Sabiles bibliotēka ______________________________________________________ 63252108

Ventspils 14, Sabile, Talsu n., LV-3294

Sabiles kultūras nams ________________________________________________63252269

Ventspils 14, Sabile, Talsu n., LV-3294

Sabiles mūzikas un mākslas skola ______________________________ 63252196

Ventspils 14, Sabile, Talsu n., LV-3294

Sabiles sporta centrs _________________________________________________63252536

Ventspils 17b, Sabile, Talsu n., LV-3294

Sabiles tūrisma informācijas centrs ____________________________63252344

Pilskalna 6, Sabile, Talsu n., LV-3294

Sabiles vidusskola _____________________________________________________ 63232301

Ventspils 17a, Sabile, Talsu n., LV-3294

Saulespuķe, pirmsskolas izglītības iestāde _________________63269046

Rojupe, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Saulīte, pirmsskolas izglītības iestāde _________________________63222713

Brīvības 10a, Talsi, Talsu n., LV-3201

33


PAŠVALDĪBAS

Saulīte, pirmsskolas izglītības iestāde _________________________ 63274110

Nākotnes 3, Stende, Talsu n., LV-3257

Saulstariņš, pirmsskolas izglītības iestāde __________________63276635

Jaunā 1a, Valdemārpils, Talsu n., LV-3260

Sava vieta, jauniešu centrs ________________________________________27842992

Talsu 2, Valdemārpils, Talsu n., LV-3260

Spāres bibliotēka ______________________________________________________ 63255198

Spāre, Arāji, Ģibuļu p., Talsu n., LV-3298

Spāres tautas nams ___________________________________________________28656538

Spāre, Brūžlejas, Ģibuļu p., Talsu n., LV-3298

Sprīdītis, pirmsskolas izglītības iestāde ______________________63222003

Akmeņu 8, Talsi, Talsu n., LV-3201

Stendes bērnu bibliotēka ___________________________________________ 63274224

Dumpīšu 3, Stende, Talsu n., LV-3257

Stendes bibliotēka ______________________________________________________63274214

Dumpīšu 3, Stende, Talsu n., LV-3257

Stendes pamatskola ___________________________________________________29221377

Brīvības 15, Stende, Talsu n., LV-3257

Stendes tautas nams __________________________________________________26380121

Dumpīšu 3, Stende, Talsu n., LV-3257

Strazdes bērnu nams, pašvaldības iestāde _________________63254902

Kāķīši, Bērnu nams, Strazdes p., Talsu n., LV-3291

Strazdes bibliotēka ___________________________________________________ 25958200

Strazde, Strazdes muiža, Strazdes p., Talsu n., LV-3291

Strazdes brīvā laika pavadīšanas centrs _____________________ 20266761

Strazde, Strazdes muiža, Strazdes p., Talsu n., LV-3291

Talsu 2. vidusskola ____________________________________________________ 63232160

K.Mīlenbaha 32, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu 2. vidusskola, Filiāle Laidzes pamatskola ___________ 63291216

Laidze, Laidzes p., Talsu n., LV-3280

Talsu bērnu bibliotēka _______________________________________________ 63237027

Lielā 27, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu galvenā bibliotēka ____________________________________________ 63291595

1.maija 28, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu mākslas skola ___________________________________________________63222694

Lielā 25, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu mūzikas skola ____________________________________________________63291704

Lielā 19/21, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu namsaimnieks, SIA, Apbedīšanas birojs _____________29366853

F.Blumbaha 12, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu novada Atkarību konsultāciju punkts _________________28607645

Zvirgzdi, Zvirgzdu pansija, Laidzes p., Talsu n., LV-3201

Talsu novada bērnu un jauniešu centrs ______________________ 29423752

Brīvības 17a, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu novada Dienas centrs _______________________________________63224655

Lielā 27, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu novada muzejs _________________________________________________ 63222770

K.Mīlenbaha 19, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu novada Patversme _____________________________________________ 63222114

Zvirgzdi, Zvirgzdu pansija, Laidzes p., Talsu n., LV-3201

Talsu novada pieaugušo izglītības centrs ____________________26518464

K.Valdemāra 17a-2.st., Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu novada Sociālo pakalpojumu

rehabilitācijas centrs _________________________________________________63254889

Strazde, Strazdes muiža, Strazdes p., Talsu n., LV-3291

Talsu novada sporta skola __________________________________________ 63291195

Kareivju 12, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu novada tūrisma informācijas centrs,

pašvaldības aģentūra ________________________________________________ 63224165

Lielā 19/21, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola _________63232204

K.Mīlenbaha 30, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu pamatskola _______________________________________________________ 63291840

Gaismas 1, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu sākumskola _______________________________________________________ 63291861

Brīvības 29, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu sporta halle _______________________________________________________26449513

K.Mīlenbaha 32a, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu sporta nams ______________________________________________________ 29409811

Kareivju 12, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu tautas nams ______________________________________________________29488242

Lielā 19/21, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu Valsts ģimnāzija ________________________________________________63237895

Brīvības 29, Talsi, Talsu n., LV-3201

Tiņģeres saieta nams _________________________________________________29172760

Tiņģere, Pils, Īves p., Talsu n., LV-3261

Uguņu bibliotēka _______________________________________________________63254556

Uguņciems, Avoti, Vandzenes p., Talsu n., LV-3284

Upesgrīvas pamatskola _____________________________________________63254505

Uguņciems,Upesgrīvas skola, Vandzenes p., Talsu n., LV-3284

Upesgrīvas speciālā internātpamatskola,

Filiāle Valgalē ___________________________________________________________ 63200826

Valgale, Valgales skola, Abavas p., Talsu n., LV-3294

Valdemārpils bibliotēka _____________________________________________ 63276634

Raiņa 14a, Valdemārpils, Talsu n., LV-3260

Valdemārpils, Lubes un Tiņģeles kultūras nams __________29172760

Anuži, Sniedzes, Lubes p., Talsu n., LV-3262

Valdemārpils mūzikas un mākslas skola ______________________63276731

Lielā 28, Valdemārpils, Talsu n., LV-3260

Valdemārpils tūrisma informācijas centrs ___________________63254762

Raiņa 14a, Valdemārpils, Talsu n., LV-3260

Valdemārpils vidusskola _____________________________________________63291102

Skolas 3, Valdemārpils, Talsu n., LV-3260

Valdgales bibliotēka __________________________________________________63222934

Pūņas, Kamenītes, Valdgales p., Talsu n., LV-3253

Valdgales tautas nams _______________________________________________29608547

Pūņas, Valdgales p., Talsu n., LV-3253

Vandzenes bibliotēka ________________________________________________63225220

Vandzene, Tautas nams, Vandzenes p., Talsu n., LV-3281

Vandzenes pamatskola ______________________________________________ 63225081

Vandzene, Vandzenes p., Talsu n., LV-3281

Vandzenes tautas nams ______________________________________________26162278

Vandzene, Tautas nams, Vandzenes p., Talsu n., LV-3281

Vandzenes Ugunsdzēsības muzejs _____________________________ 63291170

Vandzene, Vandzenes p., Talsu n., LV-3281

Varavīksne, Rojupes bērnu un jauniešu

iniciatīvu centrs ________________________________________________________ 63260290

Rude, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Viļa Veldres memoriālais piemiņas stūrītis __________________ 63291170

Kalēji, Vandzenes p., Talsu n., LV-3281

Virbu bibliotēka _________________________________________________________63252440

Jaunpagasts, Kalna 9, Virbu p., Talsu n., LV-3292

Virbu kultūras nams ___________________________________________________63252440

Jaunpagasts, Kalna 9, Virbu p., Talsu n., LV-3292

Virbu pamatskola ______________________________________________________63252386

Jaunpagasts, Virbu p., Talsu n., LV-3292

Vīdales bibliotēka ______________________________________________________63254309

Vīdale, Vīdales skola, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

Vīnodziņa, pirmsskolas izglītības iestāde ___________________63252230

Ventspils 10, Sabile, Talsu n., LV-3294

Zelta zivtiņa, pirmsskolas izglītības iestāde ________________ 63260291

Roja, Talsu 16, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Zīlīte, pirmsskolas izglītības iestāde ___________________________63225203

Vandzene, Vandzenes p., Talsu n., LV-3281

Zīļuks, pirmsskolas izglītības iestāde __________________________63252383

Jaunpagasts, Virbu p., Talsu n., LV-3292

Zvaniņš, pirmsskolas izglītības iestāde _______________________63223278

Jaunā 1, Talsi, Talsu n., LV-3201

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS

KAPITĀLSABIEDRĪBAS

Dundagas veselības centrs, SIA, Dienas stacionārs ______63232303

Dundaga, Pils 6, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

Kolkas ūdens, SIA ______________________________________________________ 29793759

Kolka, Brigas, Kolkas p., Talsu n., LV-3275

Mērsraga ūdens, SIA _________________________________________________ 63237705

Mērsrags, Dzintaru 1-9, Mērsraga p., Talsu n., LV-3284

Rojas DzKU, SIA _________________________________________________________ 63232237

Roja, Selgas 8, Rojas p., Talsu n., LV-3264

Talsu namsaimnieks, SIA ____________________________________________ 63232150

Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu n., LV-3201

Talsu ūdens, SIA ________________________________________________________ 63222216

Raiņa 17, Talsi, Talsu n., LV-3201

Ziemeļkurzeme, SIA ___________________________________________________63242430

Dundaga, Pils 5-3, Dundagas p., Talsu n., LV-3270

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA

Talsu 4, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Gundars Važa, domes priekšsēdētājs ____________________________ 29194613

gundars.vaza@tukums.lv

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS

APVIENĪBAS / PĀRVALDES

Tukuma novada pašvaldība, Engures apvienības pārvalde

Smārde, Jaunā 9, Smārdes p., Tukuma n., LV-3129

dome@enguresnovads.lv, www.enguresnovads.lv

Kristaps Zaļkalns, vadītājs

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils apvienības pārvalde

Jaunpils, Ērģelnieki, Jaunpils p., Tukuma n., LV-3145

dome@jaunpils.lv, www.jaunpils.lv

Baiba Rasa, vadītāja __________________________________63180957, 20204694

baiba.rasa@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Kandavas apvienības pārvalde

Dārza 6, Kandava, Tukuma n., LV-3120

apvieniba@kandava.lv, www.kandava.lv

Jānis Mazitāns, vadītājs ______________________________________________ 63182029

janis.mazitans@tukums.lv

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAKALPOJUMU CENTRI

Tukuma novada pašvaldība, Engures apvienības pārvalde,

Engures pagasta pakalpojumu centrs

Engure, Jūras 85, Engures p., Tukuma n., LV-3113

Baiba Pļaviņa, vadītāja ______________________________ 63180950, 27737575

baiba.plavina@enguresnovads.lv

Tukuma novada pašvaldība, Engures apvienības pārvalde,

Lapmežciema pagasta pakalpojumu centrs

Lapmežciems, Liepu 2, Lapmežciema p., Tukuma n., LV-3118

Sergejs Kirilovs, vadītājs _____________________________________________24226272

sergejs.kirilovs@lapmezciems.lv

Tukuma novada pašvaldība, Irlavas pagasta pakalpojumu

centrs

Irlava, Svēteļi, Irlavas p., Tukuma n., LV-3137

Vilnis Janševskis, vadītājs __________________________63154869, 29405027

vilnis.jansevskis@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils apvienības pārvalde,

Viesatu pagasta pakalpojumu centrs

Viesatas, Viekaļas, Viesatu p., Tukuma n., LV-3142

Vita Petrova, vadītāja __________________________________63181370, 26697464

viesatas@jaunpils.lv

Tukuma novada pašvaldība, Jaunsātu pagasta pakalpojumu

centrs

Abavnieki, Abavnieki, Jaunsātu p., Tukuma n., LV-3128

Edgars Keirāns, vadītājs _____________________________________________ 28664673

edgars.keirans@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Kandavas apvienības pārvalde,

Cēres pagasta pakalpojumu centrs

Cēre, Silavas, Cēres p., Tukuma n., LV-3122

Maija Jēce, vadītāja ____________________________________________________ 29143828

ceres.parvalde@kandava.lv

Tukuma novada pašvaldība, Kandavas apvienības pārvalde,

Matkules pagasta pakalpojumu centrs

Matkule, Bērzi, Matkules p., Tukuma n., LV-3132

Iveta Dārzniece-Tarvida, vadītāja ________________________________25482852

matkules.parvalde@kandava.lv

Tukuma novada pašvaldība, Kandavas apvienības pārvalde,

Vānes pagasta pakalpojumu centrs

Vāne, Draudzības 3, Vānes p., Tukuma n., LV-3131

Daina Priede, vadītāja ________________________________________________26550459

vanes.parvalde@kandava.lv

Tukuma novada pašvaldība, Kandavas apvienības pārvalde,

Zantes pagasta pakalpojumu centrs

Zante, Skolas 8, Zantes p., Tukuma n., LV-3134

Jānis Kālis, vadītājs _____________________________________________________29165796

zantes.parvalde@kandava.lv

Tukuma novada pašvaldība, Kandavas apvienības pārvalde,

Zemītes pagasta pakalpojumu centrs

Zemīte, Cerības, Zemītes p., Tukuma n., LV-3135

Rita Diduha, vadītāja __________________________________________________ 25427223

zemites.parvalde@kandava.lv

Tukuma novada pašvaldība, Pūres pagasta pakalpojumu

centrs

Pūre, Vārpas, Pūres p., Tukuma n., LV-3124

Edgars Keirāns, vadītājs _____________________________________________ 28664673

edgars.keirans@tukums.lv

34


PAŠVALDĪBAS

Tukuma novada pašvaldība, Sēmes pagasta pakalpojumu

centrs

Sēme, Ezera 1a, Sēmes p., Tukuma n., LV-3110

Silvija Rabkēviča, vadītāja ___________________________ 63181710, 26430536

silvija.rabkevica@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Slampes pagasta pakalpojumu

centrs

Slampe, Kultūras pils, Slampes p., Tukuma n., LV-3119

Dace Pole , vadītāja ____________________________________________________29230323

dace.pole@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Tumes pagasta pakalpojumu

centrs

Tume, Pasta 1a, Tumes p., Tukuma n., LV-3139

Lidija Legzdiņa, vadītāja _____________________________________________ 26454277

lidija.legzdina@tukums.lv

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS

STRUKTŪRVIENĪBAS

Tukuma novada pašvaldība, Administrācija, domes vadība

Talsu 4, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Imants Valers, priekšsēdētāja vietnieks

attīstības politikas jautājumos _______________________________________29272665

imants.valers@tukums.lv

Inga Priede, priekšsēdētāja vietniece

sociālās politikas jautājumos ________________________________________26350440

inga.priede@tukums.lv

Ivars Liepiņš, izpilddirektors _________________________________________ 29113965

ivars.liepins@tukums.lv

Baiba Pļaviņa, izpilddirektora vietniece

administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos ____________27737575

baiba.plavina@tukums.lv

Egīls Dude, izpilddirektora vietnieks attīstības

plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos _______________25652445

egils.dude@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Administratīvā pārvalde

Talsu 4, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Ritma Patmalniece, vietniece administratīvajos

jautājumos __________________________________________________________________26114009

ritma.patmalniece@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Attīstības nodaļa

Talsu 4, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Dace Zvagule, vadītāja _______________________________________________28339932

dace.zvagule@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Audita un kontroles nodaļa

Talsu 4, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Inese Valtere, vadītāja _______________________________ 63122799, 29378867

inese.valtere@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Tidaholmas 1, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Antra Dzelme, priekšsēdētāja _____________________63180806, 26610202

antra.dzelme@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Būvvalde

Talsu 4, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Iveta Vistapole, vadītājas p.i. _______________________________________29493925

iveta.vistapole@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa

Brīvības laukums 10, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Madara Latve, vadītāja _____________________________ 63122525, 26600643

madara.latve@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Engures apvienības pārvalde,

Bāriņtiesa

Engure, Jūras 85, Engures p., Tukuma n., LV-3113

Agnese Baranova, priekšsēdētāja _______________________________ 22010953

barintiesa@enguresnovads.lv

Tukuma novada pašvaldība, Engures apvienības pārvalde,

Dzimtsarakstu nodaļa

Smārde, Jaunā 9, Smārdes p., Tukuma n., LV-3129

Inese Bicāne, vadītāja _______________________________63192243, 26347822

dzimtsaraksts@enguresnovads.lv

Tukuma novada pašvaldība, Engures apvienības pārvalde,

Sociālais dienests

Smārde, Jaunā 9, Smārdes p., Tukuma n., LV-3129

Tukuma novada pašvaldība, Finanšu nodaļa

Talsu 4, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Dace Rudēvica, vadītāja _____________________________________________ 63132800

dace.rudevica@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Izglītības pārvalde

Šēseles 3, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Dace Strazdiņa, vadītaja _______________________________________________28351771

dace.strazdina@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Īpašumu nodaļa

Talsu 4, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Maira Zonenberga, vadītājas p.i. uz laiku ____ 63124364, 26603410

maira.zonenberga@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils apvienības pārvalde,

Bāriņtiesa

Jaunpils, Ērģelnieki, Jaunpils p., Tukuma n., LV-3145

Aija Labsvārde, priekšsēdētāja __________________ 63180992, 26368462

aija.labsvarde@jaunpils.lv

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils apvienības pārvalde,

Būvvalde

Jaunpils, Ērģelnieki, Jaunpils p., Tukuma n., LV-3145

Iveta Vistapole, vadītāja ____________________________63180994, 28325884

iveta.vistapole@jaunpils.lv

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils apvienības pārvalde,

Dzimtsarakstu nodaļa

Jaunpils, Ērģelnieki, Jaunpils p., Tukuma n., LV-3145

Dzidra Krastiņa, vadītāja ____________________________ 63180958, 29199878

dzidra.krastina@jaunpils.lv

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils apvienības pārvalde,

Sociālais dienests

Jaunpils, Ērģelnieki, Jaunpils p., Tukuma n., LV-3145

Inita Lapiņa, vadītāja __________________________________________________ 63180959

inita.lapina@jaunpils.lv

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils apvienības pārvalde,

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

(Jaunpils VPKAC)

Jaunpils, Ērģelnieki, Jaunpils p., Tukuma n., LV-3145

Klientu apkalpošanas speciāliste ___________________ 63107068, 29146415

jaunpils@pakalpojumucentri.lv

Tukuma novada pašvaldība, Juridiskā un personāla nodaļa

Talsu 4, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Lelde Bičuša, vadītāja _________________________________________________ 29163400

lelde.bicusa@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Kandavas apvienības pārvalde,

Bāriņtiesa

Jelgavas 4a, Kandava, Tukuma n., LV-3120

Jolanta Vicinska, priekšsēdētāja ___________________63126169, 29117232

jolanta.vicinska@kandava.lv

Tukuma novada pašvaldība, Kandavas apvienības pārvalde,

Būvvalde

Dārza 6, Kandava, Tukuma n., LV-3120

Tukuma novada pašvaldība, Kandavas apvienības pārvalde,

Dzimtsarakstu nodaļa

Dārza 6, Kandava, Tukuma n., LV-3120

Iveta Ķevica, vadītāja ___________________________________________________63107374

dzimtsaraksti@kandava.lv

Tukuma novada pašvaldība, Kandavas apvienības pārvalde,

Sociālais dienests

Jelgavas 4a, Kandava, Tukuma n., LV-3120

Marita Kauliņa, vadītāja _______________________________63182063, 29171921

marita.kaulina@kandava.lv

Tukuma novada pašvaldība, Kandavas apvienības pārvalde,

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

(Kandavas VPVKAC)

Dārza 6, Kandava, Tukuma n., LV-3120

Klientu apkalpošanas speciāliste __________________66954824, 63107367

kandava@pakalpojumucentri.lv

Tukuma novada pašvaldība, Kultūras un sporta nodaļa

Talsu 4, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Santa Laurinoviča, vadītāja _________________________________________ 25767923

santa.laurinovica@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Sabiedrisko attiecību un

mārketinga nodaļa

Talsu 4, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Gundega Rugāja, vadītāja __________________________________________ 20038900

gundega.rugaja@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldība, Tūrisma un mantojuma attīstības

nodaļa

Talsu 4, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Ingrīda Smuškova, vadītāja _________________________________________ 26196869

ingrida.smuskova@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldības aģentūra Tukuma novada

sociālais dienests

Tidaholmas 1, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Ina Balgalve, direktore _______________________________________________25759992

ina.balgalve@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldības aģentūra Tukuma novada

sociālais dienests, Ģimenes atbalsta nodaļa

Tidaholmas 1, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Inga Eizengrauda, vadītāja _________________________________________26644939

inga.eizengrauda@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldības aģentūra Tukuma novada

sociālais dienests, Sociālā darba nodaļa

Tidaholmas 1, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Inita Kanenberga, sociālais darbinieks _________________________ 27080738

inita.kanenberga@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldības aģentūra Tukuma novada

sociālais dienests, Sociālās palīdzības nodaļa

Tidaholmas 1, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Sandra Pērle, vadītāja ________________________________________________ 26002965

sandra.perle@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldības aģentūra Tukuma novada

sociālais dienests, Sociālo pakalpojumu nodaļa

Tidaholmas 1, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Jelena Hodakovska, vadītāja ______________________________________22036464

jelena.hodakovska@tukums.lv

Tukuma novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu

apkalpošanas centrs (Tukuma VPVKAC)

Talsu 4, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Klientu apkalpošanas speciāliste _________________66954854, 29288876

tukums@pakalpojumucentri.lv

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES

Apšuciema bibliotēka _________________________________________________ 63181344

Apšuciems, Apšuciema skola, Engures p., Tukuma n., LV-3113

Apšuciema feldšeru punkts _________________________________________ 63161553

Apšuciems, Engures p., Tukuma n., LV-3113

Bērzciema bibliotēka _________________________________________________29690335

Bērzciems, Bērzciema Kordoni, Engures p., Tukuma n., LV-3113

Cēres pagasta bibliotēka ___________________________________________ 63155268

Cēre, Silavas, Cēres p., Tukuma n., LV-3122

Cēres pamatskola ______________________________________________________ 63154995

Cēre, Cēres p., Tukuma n., LV-3122

Cīrulītis, Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde ____________29347200

Vaski, Irlavas p., Tukuma n., LV-3137

Degoles pagasta bibliotēka _______________________________________28380678

Vienība, Griezes-5, Degoles p., Tukuma n., LV-3140

Degoles pagasta tradīciju zāle ____________________________________27637981

Vienība, Irbes, Degoles p., Tukuma n., LV-3140

Dienas centrs Saimīte ________________________________________________28928999

Dārzniecības 2a, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Džūkstes pagasta 1. bibliotēka ____________________________________63154683

Džūkste, Kalves, Džūkstes p., Tukuma n., LV-3147

Džūkstes pagasta 2. bibliotēka __________________________________ 26275277

Pienava, Atmodas-18, Džūkstes p., Tukuma n., LV-3147

Džūkstes pagasta kultūras nams _________________________________63154678

Džūkste, Biedrību nams, Džūkstes p., Tukuma n., LV-3147

Džūkstes pamatskola _________________________________________________ 63154656

Džūkste, Džūkstes skola, Džūkstes p., Tukuma n., LV-3147

Engures bibliotēka ____________________________________________________ 63180949

Engure, Jūras 85, Engures p., Tukuma n., LV-3113

Engures Kultūras nams _______________________________________________63180947

Engure, Jūras 85, Engures p., Tukuma n., LV-3113

Engures Mūzikas un mākslas skola _____________________________ 63161384

Engure, Skolas 10a, Engures p., Tukuma n., LV-3113

Engures ostas pārvalde ______________________________________________29238127

Engure, Jūras 85, Engures p., Tukuma n., LV-3113

Engures Saieta nams ___________________________________________________63161701

Engure, Jūras 114, Engures p., Tukuma n., LV-3113

Engures vidusskola _____________________________________________________ 63161644

Engure, Skolas 7, Engures p., Tukuma n., LV-3113

Invalīdu dienas centrs Saime _____________________________________ 63132692

Dārzniecības 2a, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Irlavas pagasta 1. bibliotēka _______________________________________ 63132869

Irlava, Svēteļi, Irlavas p., Tukuma n., LV-3137

35


PAŠVALDĪBAS

Irlavas pagasta 2. bibliotēka ______________________________________ 20016857

Vaski, Irlavas p., Tukuma n., LV-3137

Irlavas pagasta kultūras nams _____________________________________26176893

Irlava, Svēteļi, Irlavas p., Tukuma n., LV-3137

Irlavas pamatskola ____________________________________________________62303833

Irlava, Irlavas skola, Irlavas p., Tukuma n., LV-3137

Jaunpils bibliotēka _____________________________________________________ 63182195

Jaunpils, Jaunpils pils, Jaunpils p., Tukuma n., LV-3145

Jaunpils Kultūras nams ______________________________________________29296334

Jaunpils, Jaunpils pils, Jaunpils p., Tukuma n., LV-3145

Jaunpils muzejs __________________________________________________________ 63162128

Jaunpils, Jaunpils pils, Jaunpils p., Tukuma n., LV-3145

Jaunpils, pašvaldības aģentūra ____________________________________26197178

Jaunpils, Jaunpils pils, Jaunpils p., Tukuma n., LV-3145

Jaunpils Sporta nams _________________________________________________29158129

Jaunpils, Ērģelnieki, Jaunpils p., Tukuma n., LV-3145

Jaunpils vidusskola ____________________________________________________ 63162130

Jaunpils, Jaunpils p., Tukuma n., LV-3145

Jaunsātu pagasta bibliotēka _______________________________________ 63154601

Abavnieki, Abavnieki, Jaunsātu p., Tukuma n., LV-3128

Jaunsātu pagasta tautas nams ___________________________________ 22412341

Abavnieki, Abavnieki, Jaunsātu p., Tukuma n., LV-3128

Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skola _________________63107352

Skolas 12, Kandava, Tukuma n., LV-3120

Kandavas internātvidusskola _____________________________________ 63182049

Talsu 18a, Kandava, Tukuma n., LV-3120

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola _______________________ 63182262

Skolas 10, Kandava, Tukuma n., LV-3120

Kandavas Kultūras nams _____________________________________________ 25771108

Lielā 28, Kandava, Tukuma n., LV-3120

Kandavas Mākslas un mūzikas skola __________________________ 63182045

Sabiles 12, Kandava, Tukuma n., LV-3120

Kandavas muzejs ______________________________________________________ 63182064

Talsu 11, Kandava, Tukuma n., LV-3120

Kandavas pagasta bibliotēka ______________________________________63126037

Valdeķi, Kandavas p., Tukuma n., LV-3120

Kandavas pilsētas bibliotēka _____________________________________ 63122625

Lielā 11, Kandava, Tukuma n., LV-3120

Kandavas Sociālā māja ________________________________________________29171921

Ķiršu 10, Kandava, Tukuma n., LV-3120

Kandavas Sporta halle _______________________________________________ 63107360

Skolas 12, Kandava, Tukuma n., LV-3120

Kandavas Tūrisma informācijas centrs _________________________63181150

Ūdens 2, Kandava, Tukuma n., LV-3120

Karlsons, Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde ________ 63129336

Kuldīgas 67, Tukums, Tukuma n., LV-3104

Lapmežciema bibliotēka ____________________________________________20043283

Lapmežciems, Liepu 4, Lapmežciema p., Tukuma n., LV-3118

Lapmežciema doktorāts _____________________________________________ 63163477

Lapmežciems, Liepu 11, Lapmežciema p., Tukuma n., LV-3118

Lapmežciema muzejs ________________________________________________27000380

Lapmežciems, Liepu 4, Lapmežciema p., Tukuma n., LV-3118

Lapmežciema pamatskola _________________________________________ 25553874

Lapmežciems, Liepu 2a, Lapmežciema p., Tukuma n., LV-3118

Lapmežciema pirmsskolas izglītības iestāde ______________26808897

Lapmežciems, Liepu 2a, Lapmežciema p., Tukuma n., LV-3118

Lapmežciema tautas nams ________________________________________29458026

Lapmežciems, Liepu 2, Lapmežciema p., Tukuma n., LV-3118

Lazdu bibliotēka _________________________________________________________28384142

Vecmokas, Tumes p., Tukuma n., LV-3139

Lestenes pagasta bibliotēka ______________________________________ 29993743

Lestene, Saules, Lestenes p., Tukuma n., LV-3146

Lestenes pagasta tautas nams ____________________________________27841906

Lestene, Lestenes p., Tukuma n., LV-3146

Matkules kultūras nams _____________________________________________ 25772208

Matkule, Tūjas, Matkules p., Tukuma n., LV-3132

Matkules pagasta bibliotēka _______________________________________27812853

Matkule, Tūjas, Matkules p., Tukuma n., LV-3132

Milzkalnes ciema bibliotēka _______________________________________27655245

Milzkalne, Šlokenbeka, Smārdes p., Tukuma n., LV-3148

Milzkalnes sākumskola _______________________________________________63182273

Milzkalne, Milzkalnes sākumskola, Smārdes p., Tukuma n., LV-3148

Milzkalnes tautas nams _____________________________________________26226559

Milzkalne, Šlokenbekas muižas ansamblis, Smārdes p., Tukuma n., LV-3148

Pasaciņa, Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde ________ 29325515

Kurzemes 5, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Pepija, Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde ______________63115189

Mazā Smilšu 14, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Pienenīte, Slampes pirmsskolas izglītības iestāde ______ 63198369

Slampe, Slampes p., Tukuma n., LV-3119

Pūres bibliotēka _________________________________________________________63191209

Pūre, Pūre 18, Pūres p., Tukuma n., LV-3124

Pūres pagasta kultūras nams _______________________________________ 63191175

Pūre, Vārpas, Pūres p., Tukuma n., LV-3124

Pūres pamatskola ______________________________________________________25445494

Pūre, Pūres pamatskola, Pūres p., Tukuma n., LV-3124

Pūres pamatskola, Jaunsātu filiāle ______________________________ 25446177

Abavnieki, Abavnieki, Jaunsātu p., Tukuma n., LV-3128

Rauda, pansionāts _____________________________________________________ 63124038

Rauda, Smārdes p., Tukuma n., LV-3129

Sapņi, bērnu un jauniešu centrs __________________________________29174697

Irlava, Sapņi, Irlavas p., Tukuma n., LV-3137

Sēmes bibliotēka _________________________________________________________63181610

Sēme, Ezera 1a, Sēmes p., Tukuma n., LV-3110

Sēmes pagasta tautas nams ______________________________________27842650

Sēme, Vālodzes, Sēmes p., Tukuma n., LV-3110

Sēmes sākumskola _______________________________________________________63181611

Sēme, Ezera 17, Sēmes p., Tukuma n., LV-3110

Slampes pagasta bibliotēka ________________________________________ 27231132

Slampe, Kultūras pils, Slampes p., Tukuma n., LV-3119

Slampes pagasta kultūras pils ___________________________________ 28340610

Slampe, Kultūras pils, Slampes p., Tukuma n., LV-3119

Slampes un Džūkstes kopienas centrs ________________________63180815

Slampe, Rīti, Slampes p., Tukuma n., LV-3119

Smārdes ciema bibliotēka __________________________________________27655251

Smārde, Jaunā 9, Smārdes p., Tukuma n., LV-3129

Smārdes pamatskola ___________________________________________________63192131

Smārde, Smārdes p., Tukuma n., LV-3129

Spārīte, pirmsskolas izglītības iestāde _________________________ 63161637

Engure, Skolas 10, Engures p., Tukuma n., LV-3113

Sprīdītis, Matkules pirmsskolas izglītības iestāde ________29246331

Matkule, Bērzi, Matkules p., Tukuma n., LV-3132

Taurenītis, Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde ________ 63123019

Smilšu 46, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Tukuma 2. pamatskola ________________________________________________63125374

Raiņa 3a, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Tukuma 2. vidusskola _________________________________________________63124383

Raudas 16, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Tukuma 3. pamatskola ________________________________________________63122337

Lielā 18, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Tukuma bibliotēka ______________________________________________________ 63182156

Šēseles 3, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Tukuma Ernesta Birznieka-Upīša 1. pamatskola ___________ 63123261

Lielā 9, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Tukuma Mākslas skola _______________________________________________ 63122659

Lielā 27, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Tukuma Mūzikas skola ________________________________________________63124340

Baznīcas 2, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes

iniciatīvu centrs __________________________________________________________ 29191694

Sporta 1, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Tukuma novada pašvaldības aģentūra Tukuma novada

sociālais dienests, Jauniešu sociālais centrs ______________26007435

Tidaholmas 1, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Tukuma novada speciālā izglītības iestāde __________________63125547

Lamiņi, Lamiņu muiža, Pūres p., Tukuma n., LV-3124

Tukuma patversme ____________________________________________________ 63180232

Dārza 11/13, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Tukuma pilsētas kultūras nams ___________________________________ 63124125

Lielā 1, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Tukuma Raiņa ģimnāzija ____________________________________________ 63122003

Raiņa 3, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Tukuma sporta skola _________________________________________________27220884

Kuldīgas 74, Tukums, Tukuma n., LV-3104

Tukuma sporta un atpūtas komplekss,

pašvaldības aģentūra _________________________________________________ 63123188

Kuldīgas 74, Tukums, Tukuma n., LV-3104

Tukuma tūrisma informācijas centrs ____________________________ 63124451

Talsu 5, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Tukuma vakara un neklātienes vidusskola __________________ 63129194

Zemītes 5 k.1, Tukums, Tukuma n., LV-3104

Tumes pagasta bibliotēka ___________________________________________63193493

Tume, Pasta 1a, Tumes p., Tukuma n., LV-3139

Tumes pagasta kultūras nams ____________________________________ 26332401

Tume, Pasta 1a, Tumes p., Tukuma n., LV-3139

Tumes vidusskola _______________________________________________________ 29184551

Tume, Skolas 1c, Tumes p., Tukuma n., LV-3139

Valdeķu Kultūras nams _______________________________________________63126037

Valdeķi, Valdeķu 2, Kandavas p., Tukuma n., LV-3120

Vālodzīte, Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde _______ 63123636

Spartaka 18, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Vānes kultūras nams _________________________________________________23373020

Gaismas, Vānes p., Tukuma n., LV-3131

Vānes pagasta bibliotēka _____________________________________________26111332

Vāne, Draudzības 3, Vānes p., Tukuma n., LV-3131

Vānes pamatskola ______________________________________________________ 63155148

Vāne, Prātnieki, Vānes p., Tukuma n., LV-3131

Viesatu bibliotēka ______________________________________________________28352654

Viesatas, Viekaļas, Viesatu p., Tukuma n., LV-3142

Viesatu Kultūras nams ________________________________________________20249771

Viesatas, Viekaļas, Viesatu p., Tukuma n., LV-3142

Zantes feldšerpunkts __________________________________________________26174294

Zante, Skolas 4, Zantes p., Tukuma n., LV-3134

Zantes kultūras nams ________________________________________________ 29753797

Zante, Skolas 6, Zantes p., Tukuma n., LV-3134

Zantes pagasta bibliotēka _________________________________________28340445

Zante, Skolas 8, Zantes p., Tukuma n., LV-3134

Zantes pamatskola _____________________________________________________ 29115674

Zante, Skolas 14, Zantes p., Tukuma n., LV-3134

Zemenīte, 2-4-gadīgo bērnu pirmsskolas grupa _________ 28692012

Jaunpils, Jaunpils p., Tukuma n., LV-3145

Zemenīte, Pūres pirmsskolas izglītības iestāde ____________63191140

Pūre, Zemeņu 7, Pūres p., Tukuma n., LV-3124

Zemgales vidusskola _________________________________________________27009093

Slampe, Slampes p., Tukuma n., LV-3119

Zemītes bibliotēka _____________________________________________________29220076

Zemīte, Cerības, Zemītes p., Tukuma n., LV-3135

Zemītes pamatskola __________________________________________________ 63155356

Zemīte, Zemītes pils, Zemītes p., Tukuma n., LV-3135

Zemītes tautas nams _________________________________________________26527265

Zemīte, Cerības, Zemītes p., Tukuma n., LV-3135

Zentenes kultūras nams ____________________________________________27842650

Zentene, Gobas, Zentenes p., Tukuma n., LV-3123

Zentenes pagasta bibliotēka _______________________________________63154467

Zentene, Gobas, Zentenes p., Tukuma n., LV-3123

Zīļuks, pirmsskolas izglītības iestāde ___________________________63182061

Raiņa 14, Kandava, Tukuma n., LV-3120

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS

KAPITĀLSABIEDRĪBAS

Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra, SIA __ 63123306

Rīgas 1, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca, SIA ____________________________63154837

Irlava, Mežrozītes, Irlavas p., Tukuma n., LV-3137

Jaunpils KS, SIA __________________________________________________________ 63107103

Jaunpils, Valdnieki, Jaunpils p., Tukuma n., LV-3145

Jaunpils pils, SIA _______________________________________________________ 63107082

Jaunpils, Jaunpils pils, Jaunpils p., Tukuma n., LV-3145

Kandavas komunālie pakalpojumi, SIA ________________________63126072

Robežkalni, Kandavas p., Tukuma n., LV-3120

Komunālserviss TILDe, SIA __________________________________________63193448

Tume, Pasta 1a, Tumes p., Tukuma n., LV-3139

Krants, SIA ________________________________________________________________ 63163250

Lapmežciems, Liepu 2, Lapmežciema p., Tukuma n., LV-3118

Šlokenbekas pils, pašvaldības SIA ______________________________29904147

Milzkalne, Šlokenbekas muižas ansamblis, Smārdes p., Tukuma n., LV-3148

Tukuma ledus halle, pašvaldības SIA ___________________________63107470

Stadiona 3, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Tukuma siltums, SIA ____________________________________________________63181509

Asteru 6, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Tukuma slimnīca, SIA __________________________________________________63122210

Raudas 8, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Tukuma ūdens, SIA _____________________________________________________63122287

Pasta 29, Tukums, Tukuma n., LV-3101

Informatīvi-pētnieciskais biļetens Kuldiga24.lv, Talsi24.lv, Tukums24.lv. ISBN-978-9934-17-337-0. 1. vāka foto: shutterstock.com

Izdevējs: informācijas grupa “Latvijas Tālrunis”. Blaumaņa 38/40, Rīga, LV 1011, tālr. 67770711, © Informācijas grupa “Latvijas Tālrunis”, 2021

36

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!