29.07.2013 Views

Ansichtkaart actie Eindhoven-Breitnerstraat

Ansichtkaart actie Eindhoven-Breitnerstraat

Ansichtkaart actie Eindhoven-Breitnerstraat

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>actie</strong>nieuws eindhoven-breitnerstraat<br />

groothandel in bouwverstand - altijd in de buurt<br />

Son en Breugel<br />

Veldhoven<br />

<strong>Eindhoven</strong><br />

Helmond<br />

Betiva<br />

Nederweert<br />

Weert<br />

Sittard<br />

Heerlen<br />

Maastricht<br />

Venray<br />

Roermond<br />

Venlo


alleen bij afhalen van maandag 25 t/m vrijdag 29 maart 2013<br />

AFKORTZAAG METABO<br />

1350 Watt<br />

Met laser en HM zaagblad.<br />

nu<br />

samen<br />

€ 119,00<br />

nu met GRATis<br />

schrijfhaak<br />

<strong>Eindhoven</strong> adres <strong>Breitnerstraat</strong> 11<br />

tel 040 - 782 01 00<br />

maandag - vrijdag 7.00 - 17.00 uur<br />

zaterdag gesloten<br />

website www.enckevort.com<br />

OP=OP<br />

300 mm met verstek<br />

GRATis zweihaak<br />

300 mm<br />

én GRATis<br />

Timmermanspotlood<br />

24 cm<br />

Zolang de voorraad strekt, tijdens de <strong>actie</strong>week

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!