29.07.2013 Views

lijmen, kitten, purschuim en spray's - Van Enckevort BV

lijmen, kitten, purschuim en spray's - Van Enckevort BV

lijmen, kitten, purschuim en spray's - Van Enckevort BV

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LIJMEN, KITTEN,<br />

PURSCHUIM EN SPRAY’S<br />

1


Ivana Constructielijm expresse<br />

<strong>en</strong> Ivana Constructielijm tix<br />

De Ivana Constructielijm expresse <strong>en</strong> tix zijn polyurethaan<strong>lijm<strong>en</strong></strong><br />

die e<strong>en</strong> watervaste verbinding (D4) tot<br />

stand br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, in hoge mate temperatuurbest<strong>en</strong>dig zijn<br />

<strong>en</strong> verbinding<strong>en</strong> met zeer hoge afschuifwaard<strong>en</strong><br />

mogelijk mak<strong>en</strong>. De ‘expresse’ is e<strong>en</strong> snelle versie van<br />

de ‘tix’ met e<strong>en</strong> klemtijd van 15 minut<strong>en</strong> i.t.t. 90<br />

minut<strong>en</strong> voor de ‘tix’. Ivana ‘tix’ kan door zijn pasteuze<br />

vorm zowel verticaal als horizontaal verwerkt word<strong>en</strong>.<br />

Toepassing<br />

De constructielijm tix wordt doorgaans gebruikt voor<br />

houtconstructie verbinding<strong>en</strong> zoals kozijn<strong>en</strong>, deur<strong>en</strong>,<br />

gevelbetimmering e.d. Tev<strong>en</strong>s geschikt voor verlijming<strong>en</strong><br />

van hout met rubber, beton, metal<strong>en</strong>,<br />

diverse kunststoff<strong>en</strong> <strong>en</strong> PU- <strong>en</strong> PS-hardschuim <strong>en</strong><br />

metal<strong>en</strong> op poreuze ondergrond<strong>en</strong>.<br />

Verwerking<br />

Ondergrond<strong>en</strong> eerst droog, stof- <strong>en</strong> vetvrij mak<strong>en</strong>.<br />

De lijm aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> met lijmkam. Op poreuze<br />

ondergrond<strong>en</strong> lijm tweezijdig aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Werkstukk<strong>en</strong> onder gelijkmatige druk pers<strong>en</strong> of<br />

klemm<strong>en</strong>. Verwijder natte lijmvlekk<strong>en</strong> direct met<br />

verdunning K, ook van de hand<strong>en</strong>. Het gebruik van<br />

handscho<strong>en</strong><strong>en</strong> is aan te rad<strong>en</strong>, de lijm is moeilijk te<br />

verwijder<strong>en</strong> van de huid.<br />

Reinig<strong>en</strong>: nat met aceton of verdunning K, droog<br />

mechanisch.<br />

Blokschoot met schuine kant<strong>en</strong>.<br />

LIJMEN & KITTEN<br />

Ivana Voegkit binn<strong>en</strong><br />

Verwerking: Hecht op vrijwel alle bouwmaterial<strong>en</strong>.<br />

Niet op teer <strong>en</strong> asfalt, drukbelop<strong>en</strong> voeg<strong>en</strong>, of<br />

voeg<strong>en</strong> die veelvuldig met water word<strong>en</strong> belast.<br />

Verwerkingstemperatuur: +5ºC tot +30ºC.<br />

Overschilderbaar: Met gebruikelijke alkyd <strong>en</strong><br />

dispersie verv<strong>en</strong> na 1 à 2 wek<strong>en</strong>.<br />

Reinig<strong>en</strong>: Gereedschapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> hand<strong>en</strong> direct na<br />

gebruik reinig<strong>en</strong> met water. Aangedroogde kit<br />

met tri of M.E.K. Divers<strong>en</strong> kleur<strong>en</strong> leverbaar.<br />

Ivana Voegkit buit<strong>en</strong><br />

Verwerking: Hechting op ste<strong>en</strong>achtige material<strong>en</strong>,<br />

kunststoff<strong>en</strong> <strong>en</strong> metal<strong>en</strong>. Niet op polypropyle<strong>en</strong>,<br />

polyethyle<strong>en</strong> <strong>en</strong> teflon. Op poreuze ondergrond<br />

eerst voorbewerk<strong>en</strong> met primer. Ondergrond moet<br />

schoon <strong>en</strong> niet vet zijn. Verwerkingstemperatuur:<br />

+5ºC tot +35ºC.<br />

Reinig<strong>en</strong>: Material<strong>en</strong> <strong>en</strong> gereedschap direct na<br />

gebruik met terp<strong>en</strong>tine of M.E.K. Hand<strong>en</strong> met<br />

poederzeep <strong>en</strong>/of water <strong>en</strong> zeep. Divers<strong>en</strong> kleur<strong>en</strong><br />

leverbaar.<br />

Ivana Sanitairkit niet<br />

overschilderbaar<br />

Verwerking: Hechting op vooral niet poreuze<br />

material<strong>en</strong>, zonder primer, o.a. in sanitaire<br />

ruimt<strong>en</strong> waar schimmels ongew<strong>en</strong>st zijn.<br />

Niet: op polyethyle<strong>en</strong>, polypropyle<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

teflon. Poreuze ondergrond<strong>en</strong> als<br />

beton <strong>en</strong> bakste<strong>en</strong> voorbewerk<strong>en</strong><br />

met primer. Ondergrond moet<br />

goed schoon <strong>en</strong> niet vet zijn.<br />

Verwerkingstemperatuur: +5ºC<br />

tot +40ºC. Afwerk<strong>en</strong>: Binn<strong>en</strong> 5 min. met<br />

voegspijker of plamuurmes afwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> met<br />

zeepoplossing glad strijk<strong>en</strong>. Reinig<strong>en</strong>: Material<strong>en</strong><br />

met terp<strong>en</strong>tine of M.E.K.; hand<strong>en</strong> met poederzeep<br />

<strong>en</strong>/of water <strong>en</strong> zeep. Divers<strong>en</strong> kleur<strong>en</strong> leverbaar.<br />

Ivana Silicon<strong>en</strong>kit niet<br />

overschilderbaar<br />

Verwerking: Hechting op vooral niet poreuze<br />

material<strong>en</strong>: glas, glazuur <strong>en</strong>z. zonder primer.<br />

Verwerkingstemperatuur: +5ºC tot +40ºC.<br />

Afwerk<strong>en</strong>: Binn<strong>en</strong> 5 min. met voegspijker of<br />

plamuurmes afwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> met zeepoplossing<br />

glad strijk<strong>en</strong>. Reinig<strong>en</strong>: Material<strong>en</strong> met terp<strong>en</strong>tine<br />

of M.E.K.; hand<strong>en</strong> met poederzeep <strong>en</strong>/of water <strong>en</strong><br />

zeep. Divers<strong>en</strong> kleur<strong>en</strong> leverbaar.<br />

Ivana Beglazingskit<br />

Verwerking: Hechting zonder primer op niet poreuze<br />

material<strong>en</strong>. Makkelijk <strong>en</strong> snel. Poreuze, minerale<br />

ondergrond<strong>en</strong> voorbewerk<strong>en</strong> met primer. Kan<br />

droog word<strong>en</strong> afgemest. Hecht niet op polyethyle<strong>en</strong>,<br />

polypropyle<strong>en</strong> <strong>en</strong> teflon. Ondergrond moet<br />

schoon <strong>en</strong> vetvrij zijn. Verwerkingstemperatuur:<br />

+5ºC tot +40ºC. Overschilderbaar: Kit verdraagt<br />

alkydverf. Reinig<strong>en</strong>: Material<strong>en</strong> na gebruik met<br />

terp<strong>en</strong>tine of M.E.K., hand<strong>en</strong> met poederzeep <strong>en</strong>/of<br />

water <strong>en</strong> zeep. Divers<strong>en</strong> kleur<strong>en</strong> leverbaar.


Ivana Montagekit<br />

Verwerking: Hechting op vrijwel alle bouwmaterial<strong>en</strong>,<br />

ook voor grote vlakk<strong>en</strong>. Dott<strong>en</strong> <strong>en</strong> strep<strong>en</strong> opbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

aan 1 zijde, ca. 15 à 35 cm., altijd extra op de hoek<strong>en</strong>.<br />

Los/vast methode voor grote oppervlakk<strong>en</strong> d.w.z.<br />

dott<strong>en</strong> aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, materiaal ver<strong>lijm<strong>en</strong></strong> op de juiste<br />

plaats; los trekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> ca. 5 min. lat<strong>en</strong> drog<strong>en</strong>. Dan<br />

opnieuw aanklopp<strong>en</strong>. Ondergrond moet schoon <strong>en</strong><br />

droog zijn. Verwerkingstemperatuur: Bov<strong>en</strong> 5ºC.<br />

Huidvorming: Na ca. 5 min. Kit is optimaal vochtbest<strong>en</strong>dig.<br />

Verpakking: Kokers à 310 ml.<br />

Haakschoot<br />

Ivana Multikit<br />

Ivana Multikit is e<strong>en</strong> hoogwaardige, neutrale, elastische<br />

w. Hecht ook op vochtige ondergrond. Reukloos <strong>en</strong><br />

heeft e<strong>en</strong> hoge kleefkracht. Toepassing: Bevestig<strong>en</strong><br />

van panel<strong>en</strong>, profiel<strong>en</strong>, plint<strong>en</strong>, tegels, drempels,<br />

v<strong>en</strong>sterbank<strong>en</strong>, sierlijst<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> isolatieplat<strong>en</strong>. Ste<strong>en</strong>,<br />

beton, marmer, kurk, ste<strong>en</strong>wol, polystyre<strong>en</strong>, glas,<br />

spiegel, ijzer, lood, zink, koper, PVC, hout, laminaat,<br />

pleisterwerk<strong>en</strong>, metaal voor zowel binn<strong>en</strong> als buit<strong>en</strong>.<br />

Overschilderbaar óók met verv<strong>en</strong> op waterbasis.<br />

Huidvorming na ca. 10 minut<strong>en</strong>.


KITTEN &<br />

PURSCHUIM<br />

TOEPASSINGEN<br />

Aansluitvoeg<strong>en</strong><br />

Trap/wand<br />

Kozijn/muur<br />

Scheur<strong>en</strong> in mur<strong>en</strong> <strong>en</strong> pleisterwerk<br />

Scheur<strong>en</strong> in hout <strong>en</strong> metselwerk<br />

Tuss<strong>en</strong> trapp<strong>en</strong>, plint<strong>en</strong> <strong>en</strong> plafonds<br />

Langs sier- <strong>en</strong> afdeklatt<strong>en</strong> binn<strong>en</strong><br />

Neggekant<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> van hout<strong>en</strong>/alu- <strong>en</strong> kunststof kozijn<strong>en</strong><br />

Nad<strong>en</strong> <strong>en</strong> kier<strong>en</strong> in b.v. dakbeschot<br />

Doorvoering<strong>en</strong> van buiz<strong>en</strong><br />

Stootvoeg<strong>en</strong><br />

Latei<strong>en</strong>/metselwerk<br />

Balkon-consoles/metselwerk<br />

Dilatatievoeg<strong>en</strong><br />

Wand<strong>en</strong>, gevelpanel<strong>en</strong>, metselwerk <strong>en</strong> beton<br />

Tunnels <strong>en</strong> waterbouwkundige werk<strong>en</strong><br />

Sanitaire ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>s<br />

Keramische tegels/bad/wastafel (kunststof, emaille, keramiek, rvs)<br />

Dubbelhard gebakk<strong>en</strong> tegels<br />

Aanrechtblad<strong>en</strong>/tegels<br />

Plakk<strong>en</strong> van hak<strong>en</strong>, keramische zeepbakjes e.d.<br />

Divers<strong>en</strong><br />

Voeg<strong>en</strong> koelcell<strong>en</strong><br />

Afdichting<strong>en</strong> bij auto’s, bot<strong>en</strong> <strong>en</strong> caravans<br />

Algem<strong>en</strong>e afdichting<strong>en</strong> in bouw <strong>en</strong> industrie<br />

Beglazing in combinatie met alkydhars- <strong>en</strong> acrylaatdispersieverf<br />

Enkel- <strong>en</strong> dubbelglas/hout<strong>en</strong> - metal<strong>en</strong> - betonn<strong>en</strong> kozijn<strong>en</strong><br />

Gelaagd glas<br />

Reparaties aan beglazingssystem<strong>en</strong> (afhankelijk van de gebruikte kit)<br />

Buisdoorvoering<strong>en</strong><br />

Door wand/plafond/vloer<br />

Prefab-binn<strong>en</strong>wand/plafond<br />

Monter<strong>en</strong><br />

Hard PVC - hout<strong>en</strong> - metal<strong>en</strong> plint<strong>en</strong>/profiel<strong>en</strong><br />

Schrot<strong>en</strong> <strong>en</strong> plaatmateriaal op hout/ste<strong>en</strong>/beton/pleisterwerk/<strong>en</strong>z.<br />

Vastzett<strong>en</strong> loodslabb<strong>en</strong>, natuurste<strong>en</strong> <strong>en</strong> keramische tegels<br />

Deurstijl<strong>en</strong>, hout<strong>en</strong> drempels, aftimmering<strong>en</strong><br />

Voegkit binn<strong>en</strong><br />

Voegkit buit<strong>en</strong><br />

Silicon<strong>en</strong>kit<br />

Sanitairkit<br />

Beglazingskit<br />

Montagekit<br />

Purschuim<br />

Multikit


PURSCHUIM<br />

Ivana Purschuim<br />

Verwerking: Hechting op alle gangbare bouwmaterial<strong>en</strong>.<br />

Niet op silicon<strong>en</strong>, polyethyle<strong>en</strong>, teflon <strong>en</strong> vet-, bitum<strong>en</strong>-<br />

of teerhoud<strong>en</strong>de ondergrond<strong>en</strong>. Gipsachtige ondergrond<strong>en</strong><br />

met primer voorstrijk<strong>en</strong>; overige ondergrond<strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> schoon, stof- <strong>en</strong> vetvrij zijn <strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de<br />

sterk om de uitzetting te kunn<strong>en</strong> weerstaan.<br />

Bij geringe lucht vochtigheid (minder dan 40% R.V.)<br />

moet<strong>en</strong> de hechtingsvlakk<strong>en</strong> vooraf goed bevochtigd<br />

word<strong>en</strong> d.m.v. plant<strong>en</strong>spuit zonder dat er druppels<br />

ontstaan. Verwerkingstemperatuur: -5ºC tot +35ºC.<br />

Verhardingstijd: Kleefvrij na ca. 10 min. <strong>en</strong> uitgehard<br />

na 1 à 2 uur. Indi<strong>en</strong> noodzakelijk na ca. 1 uur 2e laag<br />

aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>; deze verm<strong>en</strong>g<strong>en</strong> zich met elkaar.<br />

Reinig<strong>en</strong>: Handscho<strong>en</strong><strong>en</strong> drag<strong>en</strong> bij verwerking.<br />

Gemorst schuim verwijder<strong>en</strong> met aceton of thinner<br />

uitgehard schuim alle<strong>en</strong> mechanisch verwijder<strong>en</strong> met<br />

b.v. e<strong>en</strong> schuurblokje.


SPRAY’S<br />

Ivana Multispray<br />

Oranje bolletje<br />

Opgebouwd uit minerale oliën met <strong>en</strong>kele bijzondere grondstoff<strong>en</strong>. zonder lijn Het is e<strong>en</strong><br />

kruipolie, dus maakt vastgeroeste del<strong>en</strong> los. Beschermt teg<strong>en</strong> corrosie <strong>en</strong> verbetert<br />

electrische kontakt<strong>en</strong>. Geschikt voor bout<strong>en</strong>, moer<strong>en</strong>, zuigers, scharnier<strong>en</strong> <strong>en</strong>z. e<strong>en</strong>voudig te verwerk<strong>en</strong>.<br />

G R O E P<br />

G R O E P<br />

Ivana Silicon<strong>en</strong> spray<br />

Zeer geschikt smeermiddel voor alle niet metaal op metaalwrijv<strong>en</strong>de Oranje bolletje vlakk<strong>en</strong>, zoals<br />

met 1 pt lijn<br />

b.v. blad<strong>en</strong>, hout-bewerkingsmachines, kunststoflagers, scharnier<strong>en</strong>, kanteldeur<strong>en</strong>.<br />

Voorkomt het vastzitt<strong>en</strong> van bevror<strong>en</strong> autorubbers. Voorkomt uitdroging van rubbers,<br />

is e<strong>en</strong> goed toepasbaar smeermiddel. G R O E P<br />

G R behoudt. O ETemperatuurgebruik P<br />

-50o tot +250o .<br />

L I D V A N D E<br />

L I D V A N D E<br />

L I D V A N D E<br />

G R O E P<br />

L I D V A N D E<br />

G R O E P<br />

Oranje bolletje<br />

zonder lijn<br />

Oranje bolletje<br />

met 1 pt lijn<br />

G R O E P<br />

G R O E P<br />

Oranje bolletje<br />

zonder lijn<br />

L I D V A N D E<br />

Oranje bolletje<br />

met 1 pt lijn<br />

L I D V A N D E<br />

L I D V A N D E<br />

G R O E P<br />

L I D V A N D E<br />

Ivana Zinkfosfaat Primer<br />

Zinkfosfaat Primer is e<strong>en</strong> roestwer<strong>en</strong>de Primer welke kan word<strong>en</strong> toegepast op<br />

blank staal, zink, aluminium, Non Ferro metal<strong>en</strong> <strong>en</strong> op oude laklag<strong>en</strong>. Zeer<br />

Ivana PTFE spray<br />

E<strong>en</strong> compositieolie, welke bij splet<strong>en</strong> <strong>en</strong> kier<strong>en</strong> in het wrijvingsopppervlak doordringt<br />

<strong>en</strong> de oneff<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> opvult. Na verdwijning van de olie blijft e<strong>en</strong> dunne<br />

smer<strong>en</strong>de film over, welke onder extreme belasting zijn smer<strong>en</strong>de functie<br />

G R O E P<br />

G R O E P<br />

G R O E P<br />

Kijk ook op www.ivana.com<br />

Modelwijziging<strong>en</strong> <strong>en</strong> zetfout<strong>en</strong> voorbehoud<strong>en</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!