30.08.2013 Views

Foundations of Management Essentie van de bedrijfskunde voor ...

Foundations of Management Essentie van de bedrijfskunde voor ...

Foundations of Management Essentie van de bedrijfskunde voor ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Foundations</strong> <strong>of</strong> <strong>Management</strong> (FMA)<br />

Verbreed uw bedrijfskundig inzicht<br />

L e a d e r s h i p • E n t r e p r e n e u r s h i p • S t e w a r d s h i p<br />

1<br />

E fma@nyenro<strong>de</strong>.nl<br />

T 0346 291 200<br />

W www.nyenro<strong>de</strong>.nl/fma


Wat is het FMA?<br />

Sinds 1998, > 300 <strong>de</strong>elnemers<br />

Essentiële bedrijfskundige kennis<br />

Ervaren faculteit<br />

Kennis toepassen in eigen praktijk<br />

Vraaggedreven (zelf en bedrijfsleven)<br />

Diversiteit in achtergron<strong>de</strong>n <strong>de</strong>elnemers<br />

Goed te combineren met een fulltime baan<br />

Ontmoetingsplek en netwerk<br />

Overall waar<strong>de</strong>ring gem. 8.0<br />

Volgen<strong>de</strong> start vr. 20 september 2013<br />

2


Wie lei<strong>de</strong>n u op?<br />

Programmaorganisatie<br />

- Sanne Zweers, Program Manager<br />

- Mandy Smits, Program Coordinator<br />

Het team <strong>van</strong> kerndocenten<br />

Van links naar rechts:<br />

- Drs. Richard Janssen, Strategy<br />

- Pr<strong>of</strong>. dr. Jack <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Veen, Operations & Supply Chain <strong>Management</strong><br />

- Pr<strong>of</strong>. dr. Henry Robben, Marketing<br />

- Drs. Hans ten Rouwelaar, Accounting & Finance<br />

- Dr. Jaap Schaveling, Organizational Development & HRM<br />

- Pr<strong>of</strong>. dr. Danielle Zan<strong>de</strong>e, Sustainability & Innovation<br />

3


Hoe ziet <strong>de</strong>elname aan het FMA eruit?<br />

Voorbereiding & Verdieping<br />

- 8-10u per bijeenkomst<br />

- Literatuur, cases, kennisclips,<br />

simulaties en gesprekken<br />

- Informatie eigen organisatie<br />

- Toegang (online) bibliotheek<br />

- Verdiepingssuggesties<br />

Bijeenkomsten<br />

Workshop Systeem<strong>de</strong>nken bij NEN, 26 september 2011 (foto Andrea <strong>van</strong> <strong>de</strong> Graaf).<br />

- 12 bijeenkomsten<br />

- Vrijdag 13 – 20u<br />

- Zaterdag 9 – 12u<br />

- Interactieve colleges & workshops<br />

- Business games/cases<br />

- Optioneel: intervisie (nieuw!)<br />

Opdrachten<br />

4<br />

- Elke module een opdracht<br />

- 6 Weken tot inleveren<br />

- Veelal individueel<br />

- Beoor<strong>de</strong>ling door docent<br />

- Cijfer én feedback<br />

- Deadline!


Wat zeggen onze <strong>de</strong>elnemers?<br />

Bedrijfskundig inzicht<br />

Direct toepasbare aca<strong>de</strong>mische kennis<br />

Uitstijgen boven uw vakgebied<br />

Nieuwe invalshoeken en inspiratie<br />

Gesprekspartner <strong>voor</strong> hoger management<br />

Doorgroeimogelijkhe<strong>de</strong>n (algemeen) management<br />

Goed te combineren met een fulltime functie<br />

Waar<strong>de</strong>vol netwerk<br />

5


Wat verwachten wij <strong>van</strong> u?<br />

Posities<br />

Pr<strong>of</strong>iel<br />

- Ambitie<br />

- Open en positieve leerhouding<br />

- HBO+ werk en <strong>de</strong>nkniveau<br />

- Minimaal 5 jaar werkervaring<br />

- Investering in <strong>voor</strong>bereiding, verdieping en in elkaar<br />

- Beheersing Engelse taal<br />

Deelnemers uit meer dan 200 bedrijven en instellingen in <strong>de</strong> pr<strong>of</strong>it en not-for-pr<strong>of</strong>it sector, o.a.:<br />

- Commercieel manager<br />

- Teamlei<strong>de</strong>r<br />

- Directiesecretaris<br />

- HR consultant<br />

- IT consultant<br />

- Bedrijfsjurist<br />

- Ho<strong>of</strong>d bedrijfsvoering<br />

- On<strong>de</strong>rnemer/ DGA<br />

- Plant manager<br />

- PR manager<br />

6


Wat gebeurt er na afronding <strong>van</strong> het FMA?<br />

Certificaat <strong>van</strong> <strong>de</strong>elname<br />

(Alleen bij het succesvol afron<strong>de</strong>n <strong>van</strong> opdrachten en <strong>de</strong>elname aan alle bijeenkomsten)<br />

Nyenro<strong>de</strong> FMA Alumninetwerk<br />

- ± 400 Oud-<strong>de</strong>elnemers <strong>van</strong> het FMA<br />

- Mogelijkheid om gratis N@N en Nyenro<strong>de</strong> Now te ont<strong>van</strong>gen<br />

- 10% Korting op programmakosten<br />

Lidmaatschap Nyenro<strong>de</strong> Alumnivereniging VCV<br />

- ± 15.000 Alumni wereldwijd<br />

- Kringen, lezingen, evenementen, netwerkbijeenkomsten<br />

- 5% Extra korting op programmakosten (dus 15% in totaal)<br />

- Kosten lidmaatschap: € 75,- per jaar<br />

>>> Vervolgprogramma bij Nyenro<strong>de</strong>…<br />

7


Wanneer?<br />

Data 2013-2014<br />

20 en 21 september 2013 (start ochtend) - Organizational Development & HRM<br />

11 en 12 oktober 2013 - Organizational Development & HRM<br />

15 en 16 november 2013 - Organizational Development & HRM<br />

29 en 30 november 2013 (start ochtend) - Sustainability & Innovation<br />

24 en 25 januari 2014 (start ochtend) - Strategy<br />

7 en 8 februari 2014 - Strategy<br />

7 maart en 8 maart 2014 - Operations & Supply Chain <strong>Management</strong><br />

28 maart en 29 maart 2014 - Operations & Supply Chain <strong>Management</strong> / Marketing<br />

11 en 12 april 2014 (start ochtend) - Marketing<br />

16 en 17 mei 2014 (start ochtend) - Accounting & Finance<br />

6 en 7 juni 2014 - Accounting & Finance<br />

27 en 28 juni 2014 - Accounting & Finance<br />

Tip: Plan <strong>de</strong> vrijdagochtend vrij, óók wanneer <strong>de</strong> bijeenkomst pas in <strong>de</strong> middag start.<br />

Dit geeft rust om nog even extra <strong>voor</strong> te berei<strong>de</strong>n en goed te kunnen concentreren<br />

8


Hoe, wat en waar?<br />

Investering<br />

€ 12.995,-, excl. BTW,<br />

Incl. 12 Bijeenkomsten, hotelovernachtingen,<br />

maaltij<strong>de</strong>n, studiematerialen, toegang (online)<br />

bibliotheek en het FMA netwerk<br />

Optioneel: intervisie<br />

€ 695,- excl. BTW,<br />

Incl. 4 Bijeenkomsten, begeleiding <strong>van</strong> uw groep<br />

(max. 6 <strong>de</strong>elnemers) door een zeer ervaren coach.<br />

Korting: Not-for-pr<strong>of</strong>it organisaties<br />

Nyenro<strong>de</strong> heeft maatschappelijk verantwoord<br />

on<strong>de</strong>rnemen hoog in het vaan<strong>de</strong>l staan. We bie<strong>de</strong>n<br />

not-for-pr<strong>of</strong>it organisaties daarom graag een korting<br />

op <strong>de</strong> totale investering aan. Neem <strong>voor</strong> meer<br />

informatie contact op met <strong>de</strong><br />

programmaorganisatie.<br />

Locatie<br />

Landgoed <strong>van</strong> Nyenro<strong>de</strong> Business Universiteit<br />

(zowel bijeenkomsten als overnachtingen in<br />

eenvoudige hotelkamers).<br />

WiFi aanwezig, evenals mogelijkhe<strong>de</strong>n om te<br />

hardlopen, fitnessen en tennissen.<br />

Procedure<br />

Oriëntatiesessie / Intakegesprek<br />

Inschrijfformulier<br />

Bevestiging <strong>van</strong> <strong>de</strong>elname en eerste opdracht<br />

9


Vraag & Antwoord<br />

Sanne Zweers<br />

Program Manager<br />

E s.zweers@nyenro<strong>de</strong>.nl<br />

T 0346 291 469<br />

M 06 211 666 05<br />

L http://nl.linkedin.com/in/sannezweers<br />

Tamara ter Steege<br />

Senior Program Coordinator<br />

E t.tersteege@nyenro<strong>de</strong>.nl<br />

T 0346 291 467<br />

Mandy Smits<br />

Program Coordinator<br />

E m.smits@nyenro<strong>de</strong>.nl<br />

T 0346 291 200<br />

E fma@nyenro<strong>de</strong>.nl<br />

T 0346 291 200<br />

W www.nyenro<strong>de</strong>.nl/fma<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!