Views
4 years ago

Folder het avontuur natuurpark - Gemeente Woerden

Folder het avontuur natuurpark - Gemeente Woerden

2 Avontuur Natuur, waar

2 Avontuur Natuur, waar is het begonnen? De Rijksoverheid heeft als doel om voor 2018 de ecologische hoofdstructuur te realiseren. Dit is een netwerk van gebieden in Nederland waar natuur de voorrang heeft. Het natuurontwikkelingsgebied wat in de gemeente Woerden is aangewezen, is het Avontuur Natuurpark bij Harmelen. Als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur helpt Avontuur Natuur te voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven, en dat natuurgebieden daardoor hun waarde verliezen. Daarnaast wil de Rijksoverheid de kwaliteit van het Groene Hart verbeteren, door het realiseren van natuur, groen en landschap wat ook recreatief gebruikt kan worden. De cultuurhistorische waarden van het Groene Hart zullen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Het Avontuur Natuurpark Water speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van natuur. Door een hoge grondwaterstand en het toepassen van natuurlijk maaibeheer ontstaat een bloemrijk grasland, met bijvoorbeeld dotterbloemen en echte koekoeksbloemen. In het park zijn ook karakteristieke elzensingels geplant die het zicht op de snelweg verminderen. De singels hebben ook een positief effect op het microklimaat, de wind wordt gebroken en er ontstaan voor verschillende diersoorten mogelijkheden om te schuilen en voedsel te zoeken. In het park zijn wandelpaden en ‘spannende elementen’ aangelegd zoals loopbruggen, observatieplekken en een trekpontje. Deze paden en elementen zijn voornamelijk aan de zuidzijde van het park te vinden. Hierdoor blijft het aan de noordzijde van het park rustiger en dat komt de natuur ten goede. Samen met de provincie Utrecht, een klankbordgroep van omwonenden, het dorpsplatform Harmelen, belangengroeperingen en de gemeente Woerden is het plan voor een natuurpark bij Harmelen tot stand gekomen. Dit plan bestaat uit nat grasland en oevervegetatie afgewisseld met elzensingels en enkele solitaire bomen. Het Groene Hart kenmerkt zich door veenweidegebied, bestaande uit kleine kavels grasland afgewisseld met slootjes. Dit kenmerk is ook in het ontwerp van het park terug te zien. Een veenweidelandschap is waardevol voor verschillende dieren zoals vogels, amfibieën en vissen. Het natuurgebied is verbonden met het park binnen de Molenwijk in Harmelen, door middel van wandel- en fietspaden en de uitgang aan de Watermolen. Bezoekers kunnen het beste te voet of met de fiets naar het park komen. In de directe omgeving is er geen parkeergelegenheid.

Voor wie is het park? Avontuur Natuur is in eerste instantie ontwikkeld voor de natuur. Maar het park is ook toegankelijk voor mensen. Met de goed begaanbare en vlakke padenstructuur en de graspaden is het park voor iedereen begaanbaar, ook voor de minder valide mensen. U kunt op verschillende manieren gebruik maken van het park, bijvoorbeeld om te wandelen, joggen, voor kinderen om te spelen en om de hond uit te laten. Avontuur Natuurparkregels - er is geen toegang tussen zonsondergang en zonsopgang - fietsen en brommers zijn niet toegestaan - honden dienen te worden aangelijnd in het gebied - voor hondenbezitters geldt een opruimplicht Legenda Bloemrijk grasland Moerasvegetatie Water Bomen Half verhard pad Graspad Uitkijkheuvel Hakhout Elzensingel Deze folder is gemaakt in samenwerking met: Zoals eerder benoemd is het park vooral bedoeld voor de natuur. Daarom zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden als u in het Avontuurpark verblijft. Honden moeten aangelijnd blijven om de rust van de aanwezige dieren niet teveel te verstoren. Loslopende honden rennen achter konijnen, hazen en vogels aan en zullen, als ze ook het water ingaan, ook vissen verstoren. De dieren zullen daardoor wegvluchten of zich niet vestigen in het park. ’s Nachts hebben de dieren ook rust nodig, daarom is toegang na zonsondergang verboden. 3

Folder extra's voor kleinverdieners - Gemeente Woerden
Slecht ter been of een handicap? - Gemeente Woerden
hervormd woerden - Hervormde Gemeente Woerden
Landschapsanalyse - Gemeente Woerden
Kerkbode - Hervormde Gemeente Woerden
hervormd woerden - Hervormde Gemeente Woerden
folder rattenbestrijding - Gemeente Asten
Folder Activa - Gemeente Purmerend
Gierzwaluwen in Woerden - GierzwaluwBescherming Nederland
Folder voor gemeenten - Mobiel 21
Folder kamerverhuur - Gemeente Lelystad
folder Vervoersvoorzieningen - Gemeente Waalwijk
de folder - Gemeente Holsbeek
Uitnodiging 19 mei ondernemers op avontuur! - Gemeente Groningen
Avontuur op de grens van Europa en Azië- Bike ... - Welkom in Turkije
Atletiek Klub Uithoorn Aikido Centrum Woerden Tennisvereniging ...
Fiets- en wandelgids Gemeente Woerden.pdf
Folder Monumenten in de gemeente - Gemeente Katwijk
Download de folder 'Waterproof' - Gemeente Bernisse
Folder gemeente Groningen Extra Verlof. - Borgmanschool
Wmo folder Samen leven in Best - Gemeente Best
folder 'Huisje, boompje, beestje' - Gemeente Emmen
FietsSluis, ook voor gevonden en verloren voorwerpen - Gemeente ...
folder hondenwijzer 2010.indd - Gemeente Rijssen-Holten
Folder verhuizen! Wat nu? - Gemeente Dessel
Folder 'De Leerplichtwet' - Gemeente Leeuwarden
Folder vrijwilligerswerk - Gemeente Hardenberg