Folder het avontuur natuurpark - Gemeente Woerden

woerden.nl

Folder het avontuur natuurpark - Gemeente Woerden

Voor wie is het park?

Avontuur Natuur is in eerste

instantie ontwikkeld voor de

natuur. Maar het park is ook

toegankelijk voor mensen. Met

de goed begaanbare en vlakke

padenstructuur en de graspaden

is het park voor iedereen

begaanbaar, ook voor de minder

valide mensen. U kunt op

verschillende manieren gebruik

maken van het park, bijvoorbeeld

om te wandelen, joggen,

voor kinderen om te spelen en

om de hond uit te laten.

Avontuur Natuurparkregels

- er is geen toegang tussen zonsondergang en zonsopgang

- fietsen en brommers zijn niet toegestaan

- honden dienen te worden aangelijnd in het gebied

- voor hondenbezitters geldt een opruimplicht

Legenda

Bloemrijk grasland

Moerasvegetatie

Water

Bomen

Half verhard pad

Graspad

Uitkijkheuvel

Hakhout

Elzensingel

Deze folder is gemaakt in

samenwerking met:

Zoals eerder benoemd is het

park vooral bedoeld voor de

natuur. Daarom zijn er een

aantal zaken waar u rekening

mee moet houden als u in het

Avontuurpark verblijft. Honden

moeten aangelijnd blijven om

de rust van de aanwezige

dieren niet teveel te verstoren.

Loslopende honden rennen

achter konijnen, hazen en

vogels aan en zullen, als ze

ook het water ingaan, ook vissen

verstoren. De dieren zullen

daardoor wegvluchten of zich

niet vestigen in het park.

’s Nachts hebben de dieren ook

rust nodig, daarom is toegang

na zonsondergang verboden.

3

More magazines by this user
Similar magazines