Views
5 years ago

IbO KRANT

IbO KRANT

IbO

pauzes kunt u op t & Greet) hebben gezicht delen ikers ter IbO ak (scholen over SOM) SOM O 2 en SOM ak (scholen over SOM) SOM O 2 en SOM OM ak (scholen over SOM) OM mv een school) n in SOM ! www.informatiebeheeronderwijs.nl IbO KRANT veRslAg vAN de IBO dAg Op 13 ApRIl 2011 ‘HeT vO mOeT zIcHzelf ORgANIseReN eN emANcIpeReN’ Op de IbO-dag van 13 april jl. viel deze en andere uitspraken in dezelfde geest veelvuldig te beluisteren. Na 25 jaar is het belang van een gebruikersvereniging nog onverminderd actueel. Misschien in deze tijd zelfs wel actueler dan 25 jaar geleden. In het verleden zijn marktpartijen als ontwikkelaars, distributeurs, uitgeverijen nog nooit zo dominant geweest als nu. IbO-dag Woensdag 13 april 2011 De Werelt te Lunteren Samen verder Informatiebeheer Onderwijs • Belangenbehartiging • Informatievoorziening • Kennisdeling IbO, vereniging voor: Belangenbehartiging Informatievoorziening Kennisdeling 18-03-11 12:28 IbO staat voor Informatiebeheer Onderwijs. IbO is een vereniging waar zo’n 150 scholen in het voortgezet onderwijs lid van zijn. Het IbO-lidmaatschap heeft veel te bieden: invloed, collegia liteit, continuïteit en deskundigheidsbevordering. IbO behartigt voor haar leden de collectieve belangen op ICT-gebied. In essentie gaat het vooral om de informatievoorziening op de scholen, waarbij het leerlinginformatiesysteem SOM (@VO & Vocus) centraal staat. IbO onderhoudt namens de aangesloten scholen de contacten met de leveranciers van de meest gebruikte satellietsystemen van het leerlinginformatie-systeem, en met overige organisaties in het VO als ook externe informatievragers zoals DUO. In deze overleg situaties is IbO een gesprekspartner van formaat. Om invulling te geven aan haar doelstelling organiseert IbO enerzijds de benodigde materie deskundigheid en onderhoudt zij anderzijds continu voeling met haar achterban. Kennisdeling in het VO-veld heeft IbO hoog in het vaandel. Op de jaarlijks gehouden IbO-dag wordt er naast de informatievoorziening rond SOM een speciaal programma aangeboden voor de schoolleiding. Gezien het algemene belang worden er op de IbO-dag ook niet-leden uitgenodigd. De initiatieven die zich aftekenen op het gebied van digitale leermiddelen komen uit commerciële hoek en hebben voornamelijk te maken met belangenbehartiging van de business. Dat is het goed recht van de betrokken bedrijven, maar niet direct het belang van de VO scholen. In de digitale wereld waarin alles met alles samenhangt, is de belangenbehartiging van een gebruikersvereniging van leerlinginformatiesystemen breder te trekken dan het pakket alleen, en in direct belang van de scholen die hechten aan een vrije keuze voor kwaliteit op basis van eerlijke concurrentie. Dat laat onverlet dat de belangenbehartiging in directe relatie met SOM centraal staat. Daarom was er heel veel informatie over SOM op deze IbO-dag. Jaap peters, keynotespreker over verandermanagement Heel veel informatie over sOm discussie distributie digitale leermiddelen De keynote-spreker van de dag heeft velen opnieuw geïnspireerd en gemotiveerd. Wat is echte kwaliteit? Alles moet sneller en goedkoper, maar mag het ook nog beter? Vanuit zijn deskundigheid als verandermanager houdt Jaap Peters zijn gehoor voor dat het technologisch wel zal lukken, maar hoe krijg je de organisatie in beweging? Is de papieren werkelijkheid in overeenstemming met de dagelijkse realiteit? Jaap Peters riep de aanwezigen op om ‘mee te stribbelen’, om te beginnen door mee te twitteren. Als een echte verandering 12 jaar duurt voordat hij gemeengoed is, hebben we wat twitter betreft nog 7 jaar de tijd. Maar dat geldt niet voor de professionals in het onderwijs. Voor zover ze nog niet gebruik maken van de sociale media, moeten ze nu de inhaalslag maken. Jaap Peter’s aanbevelingen waren immers: leer van het gedrag van de leerling en neem hun wereld serieus. Lees verder op pagina 3

lees de krant / het tijdschrift (pdf) - AJP - Ijsterk
kansenongelijkheid’
IbO-nieuws april 2011, pag. 4 - IRIS Schoolveiligheid
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
De integrale krant als pdf - Doorbraak
13-06-22 krant geheel lowres.pdf - Nieuw Jeruzalem
Klik hier voor de krant in PDF - VV Katwijk
De hele krant integraal als pdf - Doorbraak
KvdA j02_n02_03.indd - Krant van de Aarde
Onderwijs & ICT
hele krant (PDF, 996 kB) - Rood - Sp
De hele krant integraal als pdf (1,5 Mb) - Doorbraak
hele krant (PDF, 282kB) - Rood - Sp
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Zonder ben je er - Klap krant
NAAR SCHOOL !
DUUR ZAAM HEIDS KRANT - Meerhout
2014_intensivering_rekenen_vo
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet