05.09.2013 Views

Algemene leden vergadering Evenementen 2010 ...

Algemene leden vergadering Evenementen 2010 ...

Algemene leden vergadering Evenementen 2010 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SPUIGAT

april 2010

Algemene leden vergadering

Evenementen 2010

Wereldkampioenschappen

Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen


Maritiem adv. A4 FC 31-01-2006 15:16 Pagina 1

motorboot accessoires Groot

Lankhorst

zeilboot accessoires

Marinepool en Pelle Petterson

zeilkleding

Paul en Shark e.a. merken

vrijetijds kleding

landvasten, schoten en vallen

Frederiksen

jacht equipment

TBS

bootschoenen

stroomvoorziening aan boord

Authentic Models

teak en cadeau artikelen

Stanford

pilots en zeekaarten

6 dagen per week open

maandag t/m vrijdag

van 8.00 tot 18.00 uur

zaterdag 8.00 tot 17.00

koopavond van maart tot

augustus op donderdag

CHATHAM

Ruime parkeergelegenheid

Visafslagweg 1 Hal 18-20

2583 DM Scheveningen

tel 070 338 45 00 fax 070 338 45 01

e-mail watersport@maritiem.nl

assortiment

van bekende

merken

Colofon

Jaargang 2010

‘Spuigat’ is een uitgave van Jachtclub Scheveningen en is

gratis verkrijgbaar voor alle leden. Het blad verschijnt vijf

keer per jaar als clubblad. De uitgave van dit blad is mede

mogelijk gemaakt door de adverteerders.

Redactie: Monique Eggink, Mariëlle Antvelink-Rijk,

Nicole Eggink, Ronald van der Horst

Fotografie: Ronald van der Horst, Leo Eggink,

Jitske Oeyen, Rita van Ree, Allard Hoebee,

Raymond Eggink, Frank de Bruin

Artikelen

7 ZOP update

9 Nieuwjaarsreceptie

11 IJspegel

13 IJskegel

15 Algemene Leden Vergadering

17 Toertocht Hellevoetsluis

19 Sixties party

21 Evenementen 2010

23 De boot van...

27 Wereld kampioenschappen

29 Zomeravond wedstrijden

Voorpagina: IJspegel

Foto: Leo Eggink

Advertentieopgave: info@jachtclub.com

Opmaak: Alexander Heemskerk- www.lextreem.nl

Sluitingsdatum kopij volgende nummer:

20 juni 2010

INHOUD

Iedere uitgave

3 Van de redactie

4 Eb en vloed van het bestuur

5 Haven actualiteiten

Jachtclub Scheveningen

Hellingweg 136

2583 DX Den Haag / Scheveningen

tel: 070-3520017

fax: 070-3506260

Internet: www.jachtclubscheveningen.com

e-mail: info@jachtclub.com (algemeen);

spuigat@jachtclub.com (redactie)

Spuigat april 2010 2


Van de

REDACTIE

Voor u het aprilnummer van het Spuigat. Aprilnummer

zult u zeggen… Waar is het februarinummer

gebleven? De redactie heeft het qua werkdruk simpelweg

niet voor elkaar gekregen dit nummer te

maken, dus hebben we deze uitgave moeten overslaan.

In dit nummer dus de verslagen van wat er

zoal afgelopen winter is gebeurd. We hebben een

grandioos IJspegel seizoen gehad, waar we elke

zondag hebben kunnen varen. Soms door weersomstandigheden

maar 1 wedstrijd op een dag, maar

totaal hebben we er 16 kunnen varen. De Daikin en

Escape als winnaars en de Moshulu als winnaar van

de spinnaker. Dit seizoen voor het eerst in de nieuwe

Jachtclub At Sea. De borrelhappen en de soepjes van

At Sea waren heerlijk en het bier vloeide ruim. De

oesters van Arnaud en Mich waren geweldig en de

champagne van Marco Gardien erg lekker. Lekkere

sfeer in ons nieuwe clubhuis en buiten op het “rook

terras”, hoewel je na een dag wintervaren, hier het

koudje opliep..

Op de andere zondagen werd er geIJskegeld. In het

Spuigat waar Marcel voor heerlijke frietjes zorgde,

was het vaak tot laat gezellig, met als afsluiter een

echte Lentekegel. Heerlijk zonnetje en een lekker

windje met 17 schepen aan de start.

Net als vorig jaar was Moshulu de overall winnaar,

maar denk eigenlijk dat alle deelnemers de winnaars

waren! Deze clubwedstrijden zijn uitgegroeid tot

prachtige serie met 31 inschrijvers. Tijdens de borrel

na de wedstrijden is het idee ontstaan voor een toertocht

naar Hellevoetsluis. 12 juni 09.00 uur start bij

de drains en finish bij aanloopton in het Slijkgat. We

kunnen liggen in de dorpshaven, aan de kant van

Aquarius, waar s’avond het gezamenlijk Captains

Diner zal plaatsvinden. Motor en zeilboten kunnen

mee, het belooft een gezellig weekend te worden.

Lees verder in uw Spuigat de belevenissen van de

Mermaid tijdens deze winterwedstrijd en meer informatie

over de toertocht.

In dit Spuigat een verslag van de nieuwjaarsreceptie

en van de laatste vergadering. Tijdens deze ALV werd

door het bestuur onze financiële situatie toegelicht.

De bouwkosten van nieuwe Jachtclub zijn behoorlijk

uitgelopen en een financiële injectie is noodzakelijk.

Er zullen certificaten worden uitgegeven, wat bij bij

veel verenigingen gebruikelijk is. Lees het verslag op

pagina 15.

Er worden nog meer initiatieven ontwikkeld ter verhoging

van het clubgevoel. Nieuwe media worden

3 Spuigat april 2010

ingezet voor snellere communicatie. Er is een Linkedin

Scheveningen groep aangemaakt, waar in

korte tijd al meer dan 40 leden zich bij hebben

aangesloten. Ook Twitter is ingezet waar diverse

discussies te volgen zijn. Zie website JSC hoe lid te

worden van deze groepen.

Het wordt voor ons een druk jaar met grote evenementen.

Volgende maand als eerste de NSR.

Het belooft weer een feestje te worden. Diverse

artiesten zoals Kid Creole and the Coconuts en de

Blues Brothers komen ons vermaken. Er worden

zo’n 800 boten verwacht met bijna 5000 zeilers!

Met recht het grootste zeilevenement van Nederland.

Nu maar hopen dat het weer hetzelfde wordt

als de afgelopen jaren. Diverse nieuwe klassen komen,

ter voorbereiding op wereldkampioenschappen

later dit jaar in Scheveningen, en de Laserklasse

vaart tijdens de NSR de Europacup 2010. Onze

club is betrokken bij de organisatie van de Wereldkampioenschappen

J22 en het WK voor de 470.

Dit is een enorme operatie met honderden boten

aan de start. Om alles goed te laten verlopen en

om ons visitekaartje internationaal af te geven,

vraagt de zeilcommissie jullie hulp. Vrijwilligers

voor balie werk, voor de comité schepen en rib’s

en vrijwilligers die een zeilboot of motorjacht ter

beschikking willen stellen als comité boot. Verder

in uw Spuigat meer details van de zeilcommisie.

We rekenen op jullie steun om deze evenementen

te doen slagen.

In dit Spuigat de evementenkalender voor 2010.

Alle data van bijvoorbeeld de Kortste Nacht, de

WK’s en viswedstrijden staan hierin vermeld. Helaas

zijn door slecht weer diverse viswedstrijden

afgelast, maar er staan er nog genoeg op stapel.

Nu het voorjaar is aangebroken, kan het weer alleen

maar beter worden. Een nieuw initiatief is het

Schevenings Kampioenschap Matchracen in de Laser

Pico. Clubleden met dikke buiken varen tegen

elkaar in deze snelle bootjes van de ZOP. Half augustus

weten we wie zich de eerste clubkampioen

mag noemen. Ter afsluiting een grote BBQ op het

ZOP strand. Meer informatie in volgend Spuigat.

Ik wens iedereen een prachtig voorjaar met veel

vaarplezier! Tot de volgende uitgave van uw Spuigat.

Ronald van der Horst

info@fotostudiovanderhorst.nl

Wie doet wat?

Bestuur Jachtclub Scheveningen

Voorzitter: Georges Jautze

Vice-voorzitter: vacant

Secretaris: Joop Buijs

Penningmeester: Arie Buis

Bestuursleden: Frans Winterswijk

Radboud Crul, Edith Voskamp, Miech Pronk

Havenmeester: Piet de Ruiter ( 06-532 93 137 )

Office-Manager: Henk Oudewaal ( 070- 352 0017 )

Clubgebouw ‘t Spuigat:

Kranenburgweg 160 ( 070- 355 7148 )

Lid van verdienste: Suze Fromberg

Erelid: Marie van der Vin- van der Bovenkamp

Commissies:

Ballotagecommissie

Voorzitter: Adriaan van Stolk

Leden: Miech Pronk, Wim Dingjan

Geschillencommissie

Voorzitter: Watze Berger

Leden: Jan de Bruin, Nico de Graaf,

Leen Zuurmond

Havencommissie

Voorzitter: Frans Winterswijk

Leden: Kees Spuy

Kascommissie

Voorzitter: Erik Sanders

Leden: Adriaan van Stolk, F.D. Henderson

Spuigatcommissie

Voorzitter: vacant

Leden: Anja van Beele-van der Zwan,

Rita van Rhee, Ton Schmalgemeijer,

Cora Spaans, Jitske van Oeyen

Toewijzingscommissie

Voorzitter: Frans Winterswijk

Leden: Miech Pronk, Kees Spuy

m.m.v. Piet de Ruiter

Viscommissie

Voorzitter: Stef Kurstjens

Leden: vacant

Zeilcommissie

Voorzitter: Radboud Crul

Leden: Peter Anink, Ton de Groot

Roel van Muyden (materiaalbeheer)

Godfried van Benthem van den Bergh

Floris Ingen Housz

Zoute Optimist

Leden: Karin Kampschreur, Nicole Lousberg,

Jørg Raven, Hans de Graaf,

Toezicht bestuur: Frans Winterswijk

Evenementencommissie

Voorzitter: Ilya van Marle

Leden: Bart Jan IJzerman

Redactie clubblad het Spuigat

Hoofdredactie: Ronald van der Horst

Redactieleden: Marielle Antvelink

Monique en Nicole Eggink

Beheerscommissie website

Leden: Carin Bol, Ronald van der Horst

Joop Buijs (recensie forum), Henk Oudewaal

Toezicht bestuur: Arie Buis

Stichting North Sea Regatta

Comité North Sea Regatta

Voorzitter: Jan Bakker

Penningmeester: Nan Peters

Leden: Frans Sluyters

m.m.v. Peter Anink, Edwin Lodder,

Maarten Hinloopen

In januari heb ik me, samen met mijn echtgenote,

maar weer eens in Boot Düsseldorf

gestort. Het was jaren geleden dat we dit hadden

gedaan, dus het leek ons wel weer eens

aardig om het huidige aanbod te bekijken. Ik

had me ingesteld op een rustige show, het is

tenslotte crisis in botenland, maar kwam bedrogen

uit. Lange rijen voor de kassa’s, lange

rijen voor de schepen om binnen te kunnen

gluren, overvolle restaurants. Wat vooral opviel

in gesprekken met een aantal werven, was

dat de duurdere nieuwe modellen uitverkocht

waren voor 2010. Uitgaande van wat ik zag

en hoorde ben ik tamelijk positief gesteld voor

wat betreft herstel van de boten markt. Wat

mij weer goed uitkomt want mijn Island Packet

485 (Lilibett) is in de verkoop. De ligplaats heb

ik ter beschikking gesteld voor een volgend

lid. Wat de nieuwe boot gaat worden weet ik

nog niet, maar dat horen jullie nog wel.

Ik kijk met veel plezier terug op een heel

goed bezochte nieuwjaarsreceptie in At Sea.

Ondanks veel sneeuw en andere winterse

ongemakken wisten toch weer veel leden en

belangstellenden de weg naar de Hellingweg

te vinden. De belangstelling vanuit de gemeente

Den Haag was eervol met twee wethouders.

Dit was zeker een erkenning voor de

belangrijke rol van de JCS in de ambities van

de gemeente Den Haag om Scheveningen te

promoten als internationaal zeilcentrum.

Ondanks de barre winteromstandigheden zijn

er nauwelijks wedstrijden uitgevallen. De score

is blijven hangen op 2 wedstrijddagen voor de

IJskegel. Hoe bar de omstandigheden waren

kun je zelf het beste teruglezen op de website

van IJspegel.com of jachtclubscheveningen.

com. Vooral de foto’s zijn zeker het bekijken

waard. Dat het onder deze barre omstandigheden

ook gemakkelijk mis kan gaan werd

weer eens bewezen met de aanvaring tussen

de Antares en de Joris K., waarbij de Antares

was geland bovenop de Joris K. Gelukkig zag

men het aankomen en waren er geen slachtoffers

te betreuren. Voor het verslag verwijs

ik naar de eerdergenoemde website. Wel een

oproep van mijn kant aan alle wedstrijdzeilers

om persoonlijke veiligheid niet ten koste te laten

gaan van het sportieve element.

De gemeente heeft een nieuwe havenmeester

aangesteld voor de gemeentehaven. We verwelkomen

Roger Reubzaet en wensen hem

veel succes in dit drukke gebied, waar het met

alle internationale wedstrijden alleen maar

drukker zal worden. We danken alvast Henk

de Roo voor al zijn inzet en de plezierige contacten

met de JCS.

Om te kunnen voldoen aan de toenemende

vraag naar extra steigercapaciteit heeft de

gemeente besloten in de derde haven extra

flexibele steigers aan te leggen. Wij hebben

dit van harte toegejuicht. Deze extra capaciteit

is onontbeerlijk bij de komende wedstrijden

en trainingen.

De vloot van ZOP is uitgebreid met nieuwe

Pico’s, dankzij de hulp van sponsors en de bijdrage

van de vrijwilligers, die het grootste deel

van hun eigen verdienste hiervoor beschikbaar

hebben gesteld. De ZOP is ook voor het nieuwe

seizoen weer helemaal vol. Het is fantastisch

om te zien wat de voortdurende inzet van het

ZOP team betekent voor het promoten van de

jeugd zeilsport. De uitbreiding van de vloot zal

het alleen nog maar leuker maken. Binnenkort

ga ik een zaterdag mee doen om de sfeer aan

den lijve mee te maken.

Vanaf deze zijde doe ik een beroep op alle gebruikers

van het Spuigat om zich aan het rookverbod

te houden. Dit is een wettelijk vereiste

waar we ons gewoon aan te houden hebben.

We kunnen ons het ook niet veroorloven om

een boete op te lopen wegens overtreding van

de wet, alleen maar omdat sommigen het te

koud vinden om buiten te roken. Ook het Spuigat

team komt hiermee onder druk omdat zij

tussen wal en schip vallen van enerzijds de wet

handhaven en anderzijds de wens van bezoekers.

Ik gun iedereen zijn sigaretje, maar laten

Eb en vloed van

het bestuur.

we ons daarbij wel aan de regels houden.

Tot slot nog een aantal opmerkingen over

de financiële situatie van de JCS. We zijn als

bestuur erg druk geweest, samen met een

externe onafhankelijke adviseur, alles voor

te bereiden voor de extra ledenvergadering,

die is gehouden op 29 maart jl. Voor degenen,

die hier niet bij geweest zijn, wil ik hier

vast de conclusies geven van deze belangrijke

vergadering. In de stukken, die u zijn toegestuurd

bij de uitnodiging, heeft u alle feiten

kunnen lezen. Ik ga dat hier dan ook niet

allemaal herhalen. In de vergadering hebben

alle aanwezigen de feiten aangehoord middels

een presentatie van Richard Lokhorst

(extern adviseur). Er is uitgebreid gebruik gemaakt

van de gelegenheid om vragen te stellen,

maar ook om het hart te luchten over het

waarom en het hoe. Ook uw voorzitter heeft

zijn persoonlijke visie gegeven op het proces

en de gemaakte uitgaven. De vergadering

heeft na schriftelijke stemming in ruime mate

ingestemd met het voorstel van het huidige

bestuur om nu een streep te zetten onder

het verleden. Daarmee kan het bestuur zich

nu volledig richten op een strak financieel

management en het oplossen van het liquiditeitstekort.

Het voorstel van het bestuur om

hiervoor de financiële steun te vragen van ca

100 leden (a € 1000,-) werd vrijwel unaniem

aangenomen. Over alle details hiervan zult u

later nader worden geïnformeerd.

Het nieuwe seizoen is in aantocht, hoewel

sommigen de winterwedstrijden misschien

wel het eigenlijke seizoen vinden. Ik wens

jullie mede namens de ander bestuursleden

een lekker warm voorjaar en een heel mooie

zomer. Wat mij betreft zijn we daar nu wel

aan toe.

George Jautze

Voorzitter JCS

Spuigat april 2010 4


Haven

actualiteiten

Nieuwe boten helling voor Scheveningen.

De afgelopen maand is er hard gewerkt aan een compleet nieuwe boten helling op het ZOP strand. Natuurlijk zal de ZOP daar

dankbaar gebruik van maken, maar de helling is aangelegd voor 2 grote evenementen in onze haven: WK J22 en WK 470. Bij het

WK 470 worden er 175 deelnemers verwacht uit heel de wereld. Elke dag zal de vloot op de nieuwe helling in en uit het water

moeten worden gehaald. De komst van de 2 evenementen zetten Scheveningen als Internationaal Zeilcentrum op de kaart. Voor het

startschot plaatsvindt, zal er nog veel moeten gebeuren. De organisatie is nog dringend op zoek naar vrijwilligers die willen helpen

om de evenementen te doen slagen. Vrijwilligers voor balie werk, voor de comité schepen en rib’s en vrijwilligers die een zeilboot of

motorjacht ter beschikking willen stellen als comité boot. Verder in uw Spuigat meer van de zeilcommissie.


ZOP

ZOP Update

Beste leden,

Onze commissie is versterkt met 3 mensen, dat

zijn Hans-Albert de Graaf (Materiaalbeheer),

Jorg Raven (Materiaalbeheer) en Quinta Visser

(overzicht trainers en vrijwilligers). Wij zijn heel

blij met hun ondersteuning en hebben vertrouwen

in een goede samenwerking!

Het weekend van de 16 en 17 Januari staat in

het teken van de Pico’s, want Hans-Albert de

Graaf en Jorg Raven zijn 4 bijna nieuwe laser

Pico’s gaan halen in de haven van Portland.

De vergoedingen die in 2009 zijn uitgekeerd

aan alle actieve vrijwilligers bij de ZOP, de

meeste ZOPPERS hebben hun bijdrage aan de

ZOP pot gedoneerd, waardoor we bijna 3000

euro hebben kunnen sparen!

We hebben ook nog een aantal sponsoren gevonden:

DGA financiers, Kampschreur BV, Kobus

uit Leiden, Maritiem BV en RWE. Zodoende

hebben we deze nieuwe aanwinst kunnen

kopen, bedankt vrijwilligers en sponsoren!

Het is toch fantastisch dat we met eigen middelen

deze laser Pico’s kunnen kopen voor de

ZOP!!!

Het idee van de Pico’s kopen in Engeland kwam

7 Spuigat april 2010

van Jorg, hij heeft via het internet kunnen achterhalen

dat de Pico’s daar veel goedkoper zijn

dan bij ons in Nederland….dat gaf te denken

natuurlijk. Dus Jorg is erin gedoken, heeft zich

vastgebeten en niet meer losgelaten! We hebben

nu 4 bootjes uit juli 2009 voor een prijs

van 1650 euro per stuk.Terwijl ze hier in Nederland

nieuw 3500 euro excl. btw kosten.

De 2e hands bootjes vroeg men toch nog 2250

euro voor, deze waren echter 3 tot 4 jaar oud.

Toen waren we er snel uit, alleen nog naar

Zuid Engeland heen en weer… daar gingen

Hans-Albert en Jorg met de bus van Maritiem

en de aanhanger van het WSV, ideaal. Op naar

Weymouth, waar in 2012 de Olympische spelen

worden gehouden.

Na een korte sightseeing bij de vuurtoren van

Portland Bill,(heeft menig zeiler vanaf zee

kunnen aanschouwen, zeker als je de Fastnet

hebt gezeild) waar de misthoorn stond te

brullen, het geluid was enorm, de zee was erg

onrustig. Het is een gevaarlijke kust, volgens

Hans-Albert, dat soort kapen maken altijd indruk…...

8.45 uur na de overnachting in bus gestapt

en om 19.45 uur waren zij terug in Scheveningen.

Huib heeft in de grote container leegehaald

en een paar planken gemaakt, zodat de Pico’s

erin konden. Top Huib en super van Hans-Albert

en Jorg, voor de tijd die jullie erin hebben

gestoken!

Op dit moment zijn er ook grote ontwikkelingen

bij ons op het ZOP strandje. De gemeente

heeft opdracht gegeven om de afrit te verbreden,

waardoor we met nog veel meer bootjes

tegelijk het water in kunnen. Er worden in

juni en juli twee WK’s gezeild met de J-22 en

470- klasse in Scheveningen, dat is natuurlijk

fantastisch.

Verder starten we weer met de voorjaarslessen

29 mei op het ZOP strandje. We hebben nog

een zomerkamp gepland en starten op 28 augustus

de najaarscursus. De eerste lessen voor

de beginners vinden weer in het zwembad

plaats. Zie ook www.dezouteoptimist.nl

Daar we de Pico’s hebben, kunnen we weer

een heel nieuw programma aanbieden voor de

kinderen. Hier wordt aan gewerkt….

En we zijn bezig met een catamaran voor de

kinderen, deze wordt ter beschikking gesteld

door Nacra Sails….

Tot de volgende keer!!

Karin Kampschreur.

Spuigat april 20108


Niewjaars

Receptie

Nieuwsjaarsreceptie Jachtclub Scheveningen,

zondag 10 januari 2010

De At Sea stroomt rond 17.00 uur lekker vol. Er wordt alom gezoend en elkaar de hand geschud om een prachtig 2010 te

wensen. Dan volgt de nieuwjaarsspeech van de nieuwe voorzitter van Jachtclub Scheveningen, George Jautze.

Na zijn gelukwensen namens bestuur en personeel

komen diverse punten aan bod. Wat is

er veranderd het afgelopen jaar en wat gaat er

komen dit jaar en voor de toekomst.

Er zijn meer ligplaatsen bij gekomen, een

nieuw jachtclub gebouw en nieuw bestuur,

samenwerking met KNWV/gemeente, Paul van

Waarden en Malherbe.

George benadrukte dat hij, zoals gemeld bij de

laatste Algemeen Ledenvergadering, het erg

pijnlijk vond dat de leden en passanten in de

portomonnaie wordt geraakt in verband met

de financiële situatie waar Jachtclub Scheveningen

zich nu in bevindt.

9 Spuigat april 2010

Er is daarom in maart een speciale Algemeen

Ledenvergadering gehouden, waarin uitleg

wordt gegeven over het proces van de afgelopen

jaren en waar de vereniging op dit moment

precies staat.

De Jachtclub is intussen gegroeid van een

Jachtclub met leden, naar een onderneming

met alle verplichtingen die daarbij horen.

Misschien is het bestuur wat ver doorgeschoten

en hebben zij zich te veel laten verleiden

door de gemeente en andere partijen tot de

huidige grootschalige aanpak?

Echter, JCS is één van de meest unieke watersportlocaties

aan de Noordzee. Met evenementen

als NSR, maar ook KNWV, Olympische

sporters en grote internationale zeilevenementen.

Ook in 2010 wordt er doorgegaan met allerlei

activiteiten voor en door de leden. Zoals

bijvoorbeeld; midzomernacht, viswedstrijden,

woensdagavondzeilen en allerlei Spuigat activiteiten.

Alle leden, vrienden, sponsors, relaties, commissies

en mede bestuursleden wordt een fantastisch

watersport jaar toegewenst.

Marlies Grijns

Spuigat april 2010 10


IJspegel

Stevige Slotserie tijdens laatste

IJspegel van het seizoen

Vroeg in de morgen, op deze eerste dag met zomertijd, blijkt Eduard de boeienboot niet te kunnen bemannen. We vragen

Radboud of we Michel mogen lenen, maar Radboud maakt bezwaar. Tenslotte blijkt Jeroen bereid om de zware klus in de

rib te klaren.

Aan boord van het startschip vinden we naast

de gebruikelijke bemanning, Jan en Henriette.

Zij komen uit het Zeeuwse en willen nog wat

zee ervaring opdoen. En Suus, uit Amsterdam,

komt hand en spandiensten verlenen.

We gaan met de Estrella 1,5 nm west van de

haveningang voor anker. De wind zit in de ZW

hoek en is rond de 20 knopen. De zee is redelijk

rustig, hoewel er wel schuimkopjes te zien

zijn. Tijdens het ankeren krijgen we college van

Roel over scheidingsvlakken in het water door

stroom en wind. Ik leer eruit dat je nooit van

te voren kan bepalen wanneer de stroom om

zal gaan. Het is maar dat je het weet. In ieder

geval geeft de wind nu een gemiddelde van 19

knopen met stoten van 23 knopen. Staat de

stroom naar de zuid en zal halverwege de dag

omgaan.

Bij de eerste start van de Tangoklasse is de Beluga

wat te optimistisch en trekt het hele veld

mee. De stroom staat over de lijn richting bovenboei

en een groot deel van het veld dendert

voor het startschot over de lijn en zo wordt het

een general. Bij de tweede start gaat de Moshulu

te vroeg, komt keurig terug en vertrekt

reglementair naar boven.

De Uniformklasse krijgt een clear start. Lucifer

en Esxcape zijn als eersten weg. De strijd is begonnen

zo ook de waarnemingen bij boei drie.

11 Spuigat april 2010

Daikin komt als eerste naar beneden, bij de boei

gaat er iets fout en zij denderen door richting

IJmuiden. Emission pakt de eerste plek bij de

boei gevolgd door Eclectic. De TU Delft volgt.

Zij zijn weer van de partij en zullen samen met

de Brunel participeren in Tour de Voile die deze

zomer weer langs de kust van Frankrijk wordt

gevaren.

Een oefenrondje bij de IJspegel doet het altijd

goed.

Na de TUD komt de Redan al aan gevaren.

Deze boot heeft veel progressie gemaakt tijdens

deze IJspegelserie. FRD volgt. Een nieuwe

boot, de Pasja, trekt aan ons gezicht voorbij.

De X35 ´s zitten elkaar op de hielen. Who´s

Next voorop, met Loyola en Maas er achteraan.

Daikin zien we steeds verder afdrijven richting

IJmuiden. X-stream, Moshulu en Flying Dolphin

ronden de boei en Beluga sluit de gelederen.

De wind neemt wat toe de golven worden hoger

en de Estrella draait wat rond zijn anker.

Bij de volgende waarneming zien we als bijzonderheden

een beter functionerende Eclectic,

een goed spi-ende TUD. Redan moet wat

plaatsjes prijsgeven. Who´s Next royaal voorop

bij de X-en. Maas gaat echter in een broach en

slaat helemaal plat. Gelukkig komen ze weer

recht en is er niemand over boord gevallen.

Maas loopt bij de beneden ton weer uit het

roer en kan net voor blijven op X-stream en Moshulu.

Na een derde ronde volgt de finish en is Emission

eerste in tijd. Hebben TUD en Pasja een gat geslagen

met de X-en en FRD. Loyola vaart zonder spi

en de Redan gaat juichend over de streep. Flying

Dolphin vliegt vlak voor de finish uit zijn roer en

is het nog even tobben om over de lijn te komen,

maar alles komt goed. In gecorrigeerde tijd heeft

FRD gewonnen met Redan op een mooie tweede

plek en Emission derde.

Bij de Uniformklasse gaat de Windeveer voorop,

met Escxape op de hielen. Griel volgt als derde.

Panther en Happy zitten voor de Antares. Nada

komt met een prachtige spi, maar neemt bij het

strijken veel ruimte en neemt de IJsvogel mee. Zonder

spi komen Jeanne d’Arc en Jutter naar beneden.

De Lucifer blijkt de boei niet gerond te hebben

en komt terug om dit alsnog te doen. In de tweede

rond wisselen een aantal boten van plaats. Antares

ligt nu op derde positie. Panther overzeilt boei drie

en moet aan de wind varen om alsnog boei 3 te

ronden. Tigre duikelt met spi van links naar rechts

over de finishlijn. En zo finishen ook de boten in de

Uniformklasse. Gecorrigeerd heeft Escxape gewonnen,

is Windveer tweede en Tigre, met zijn mooie

spi uit de Carieb, derde.

Dan maken wij ons op voor race twee. De stroom

is ondertussen om. De Estrella ligt nu comfortabel

met de neus in de wind. En is het aangenaam

vertoeven op deze oude veerpont. Het wordt

een tegen stroomse start en in het kruisrak

gaat het bikkelen geblazen worden. De stroom

zal zelfs nog toe gaan nemen. Bij de start van

de Tangoklasse gaan Emission, Beluga en FRD

als eersten weg. X-stream gaat extreem, en is

als laatste over de lijn.

Ook de Uniformklasse gaat mooi op weg naar

boei 1. Griel start het beste en gaat fier voorop.

Golven nemen toe en samen met de stroom

valt het voor de kleinere boten niet mee om er

tegenin te komen.

Bij boei 3 komt Emission royaal voorop naar

beneden. Daikin en Eclectic volgen. FRD ligt

samen met de TUD. TUD heeft echter spiproblemen

en we zien haar later naar de haven

varen. Rosetta heeft nog wat moeite met zijn

spi, maar gaat wel goed door. Who´s Next ligt

weer voorop bij de X-en. Moshulu spart samen

met Loyola. Redan en Maas varen zonder voorzeil.

X-stream heeft weer aansluiting.

De stroom neemt gigantisch toe. Het in de

windse rak wordt een martelgang. Het gaat

een stevige slot race worden in de laatste IJspegel

race voor de kust van Scheveningen.

Daikin heeft ondertussen zijn achterstand met

Emission ingehaald en komt nu als eerste bij

de boei drie. Emission volgt. Eclectis tobt ook

met zijn spi en meldt zich af op de marifoon

vanwege panne aan het zeil. En dan zien we

een hele tijd helemaal niets. Eindelijk krijgen

we de spi van FRD in het verzier. Moshulu zit

nog voor de Loyola, X-stream klimt weer wat

plaatsjes omhoog.

Bij de finish heeft Emission Daikin weer zoek

gevaren en komen ze juichend over de streep.

En dan is het wachten op de rest. Na warme

soep en een blikje Fanta verder komt Rosetta

als derde over de lijn, Who´s Next volgt met

FRD achter zich aan. X-stream heeft in deze

lange wedstrijd de tijd gehad zich te herstellen.

Redan finisht voor de Maas, die 11 minuten

meer nodig heeft dan de Who´s Next. Loyola

is zoek. Achteraf lagen zij al afgemeerd in de

veilige haven. Gelukkig maar en zijn we weer

voor niets ongerust geweest.

Gecorrigeerd wint Daikin deze race en wordt

Emission tweede.

Bij de Uniformklasse heeft Griel haar eerste

plaats tot boei drie weten te behouden. Maar

dan is de controle over de spi zoek. Deze verandert

in een visnet en Griel verspeelt vele

plaatsen op haar concurrenten. Antares en

Windveer maken gretig gebruik van deze situatie

en beginnen aan de laatste ronde van

deze race, terwijl Griel tobt om het hoofd boven

water te houden. Syrinx ligt er mooi bij en

ook IJsvogel zit goed voorin. Escxape komt als

vijfde rond gevolgd door Llink, die een goede

wedstrijd vaart. Het is nog steeds bikkelen naar

de bovenboei, hoewel de grootste kracht van

de stroom er af is. Het zonnetje breekt er een

beetje door en op het startschip komt de zonnebrandolie

voor de dag. En ook Griel is weer

onder weg naar boven.

De spi van de Antares verschijnt weer aan

de horizon. Zij varen magistraal voorop in

dit typische Antaresweer. Windveer en Syrinx

volgen. Van de Escxape geen spoor te bekennen.

Zij eindigen tenslotte als 7e in deze race.

Gecorrigeerd wordt Antares eerste, Windveer

tweede en Llink derde. De echte bikkels echter

zijn onze oestermannen die als laatste over de

streep komen.

Dan gaan we anker op. Het is al laat en de oesters

wenken ons vanuit de Jachtclub. Daar is

het uitermate druk. De complete jury is aanwezig

en vele schippers zijn van de partij om de

eventueel te winnen spi in ontvangst te kunnen

nemen. Het wordt weer een gezellige prijsuitreiking

met good old Frans.

De winnaars van de IJspegelTrophy in ORC 1

(Tango) zijn geworden de Daikin, gevolgd door

FRD en Rosetta,

De winnaars van de IJspegelTrophy in ORC 2

(Uniform) zijn geworden Escxape, gevolgd door

Windveer en Llink.

De Winnaar van de spinakker wordt de Moshulu.

En zo zit een mooi IJspegelseizoen er weer op.

Alle zondagen is er gevaren met een totaal van

16 wedstrijden. Een ieder heeft waar voor zijn

geld gekregen.

Volgende week hebben we nog de Baggercup

en daarna hopen we elkaar weer te zien op de

North Sea Regatta .

Namens het comité van Albatros, Estrella en de

Maartje een mooi zomerseizoen toegewenst.

Aly Anink-van Driel

Spuigat april 2010 12


IJskegel

IJskegel seizoen weer teneinde Uitslagen

Top 10

Helaas is het IJskegel seizoen weer teneinde, het was weer een mooie en vooral gezellige competitie.

Mede dankzij de medewerkers van clubhuis ‘t Spuigat was er ook na de gevaren wedstrijden nog genoeg te beleven in de

haven, nu op naar de zomeravonden!! Hieronder een kleine samenvatting van Ben Hoebee van de Mermaid.

Die zijn echt gek, dacht ik vroeger altijd als ik

op zondagmorgen, in mijn ochtendjas, met de

drank van gisteren nog in mijn kop uit het raam

naar de haven keek. Mannen al druk bezig met

spullen aan boord sjouwen en zeilen aanslaan.

Terwijl het vriest!

Als ik dan eindelijk gedoucht had en een koffie

naar binnen had gegoten pakte ik de verrekijker.

Een rij zeiltjes was inmiddels op weg naar

de Draintonnen, die in geelzwart ineens helder

oplichtten in een felle opklaring. Wie is er het

eerste rond? Dan bleef ik ze een tijdje volgen

tot ze achter de duinen uit mijn zicht verdwenen.

Toch wel mooi…

Nu, met mijn eigen Mermaid voor de deur,

begrijp ik wat die dwazen bezielt. Je hebt een

heerlijk bootje, waarom zou je dan niet varen?

IJskegelen is fantastisch. Lekker buiten spelen,

ik ben er bij! Eigenlijk is dat voor mij een vanzelfsprekend

vervolg op de gezellige Zomeravond

serie. Toen die was afgelopen was ik nog

helemaal niet klaar met zeilen. Marcel, mijn

13 Spuigat april 2010

vaste zeilmaat, ook niet. We voeren gewoon

door, de herfst in, de winter in, en dus de IJskegel

in. Zelfs zó, dat we ook maar zijn uitgevaren

toen de race was afgelast wegens sneeuw en

te harde wind. Koud? Valt wel mee. Gewoon

goed aankleden. Een laagje tegen de kou, een

laagje tegen de wind, een laagje tegen de nattigheid.

Vóór de wind terug ging de jas los en

de muts af omdat ik het zo warm had.

IJskegelen is de light-versie van de IJspegel

wedstrijden. Hier gaat het louter om de lol.

Geen gedoe met spinnakers, en maar één wedstrijdje,

van ruim anderhalf uur, en daarna het

zwaarste onderdeel: de prijsuitreiking. Ik krijg

spontaan zin in bier als ik daaraan denk :-)

Het is zoiets als wintersporten: even knallen

op de golvenpiste, en dan het clubhuis in voor

de après-ski. Je kan trouwens met elke boot

meedoen, gratis. Meetbrief niet nodig. Koffie

en briefing om half elf in het Spuigat. Twaalf

uur starten bij de Sport 1. Berichten via kanaal

72. Baantje varen, finishbiertje, afmeren, aan-

boord-catering (op de Moshulu zijn ze daar kampioenen

in; dat moet ook wel want ze zijn altijd

razendsnel weer terug) en dan òp naar onze onvolprezen

dames in het Spuigat. Vòòr donker ben

je daar zomaar niet weg….

De laatste IJskegel was meer een Lentekegel. Met

een strak blauwe lucht en een vriendelijk briesje

uit het noordwesten was het heerlijk zeilen. We

hadden een mooi veld van 17 schepen. Bij de start

had de Moshulu zoveel haast om naar de catering

te komen dat ze te vroeg weg waren. Begrijpelijk,

want na afloop stond er een fantastisch buffet

klaar om de serie op gepaste wijze af te sluiten. Er

waren officiële winnaars, zie uitslag, maar eigenlijk

had iedereen gewonnen. En dat moest gevierd.

Het was al ruim donker toen het Spuigat de laatste

bezoeker uitzwaaide...

Flip, en ook het Spuigat team, hartelijk dank voor

zoveel moois!

Ben Hoebee

1. MOSHULU

2. CHALLENGER

3. ILUKA

4. MERMAID

5. SERENYA

6. TIGRE

7. PIETEKOPPE

8. SMOOTH OPERATOR

9. PANTHER

10. BLONDIE

1 e Prijs IJskegel 2010

Moshulu

Spuigat april 2010 14


ALV

Algemene leden vergadering 29 maart 2010

Gehouden op maandag 29 maart

In het clubgebouw van Jachtclub Scheveningen.

Aantal aanwezigen: 103

1) Opening en vaststelling Agenda

2) Mededelingen en ingekomen stukken

3) Toelichting toedracht overschrijdingen bij

verbouwing nieuwe clubhuis

4) Financiële toedracht overschrijdingen bij

verbouwing nieuwe clubhuis

5) Financiële consequenties van de

overschrijdingen

6) Oplossingen om de financiën van de

JCS weer op orde te krijgen

7) Voorgesteld besluit A:

8) Voorgesteld besluit B:

9) Rondvraag

10) Sluiting

Nog net voordat de drukpers voor de nieuwe

editie van ’t Spuigat van start gaat, willen we

op de valreep een verslag van de Algemene Ledenvergadering

weergeven. Er was een goede

opkomst van als ik het wel-geteld heb, 103

leden! Bij aanvang van de ledenvergadering

blikt de voorzitter nog even terug op de laatste

algemene leden vergadering die op 15 november

gehouden is. Deze vergadering heeft

geresulteerd in het vervroegd voldoen van de

contributies van de leden, wat een positieve

invloed heeft gehad op de financiële conditie

van JCS.

Een financiële terugblik op het verleden:

Deze speciale leden vergadering is ingelast om

15 Spuigat april 2010

de leden inzicht te geven over de financiële

situatie en hoe we er als JCS voor staan. In

de brief van het bestuur die aan alle leden is

verzonden, heeft u kunnen lezen dat de JCS

kampt met een financieel tekort. Het financiele

tekort is teleurstellend in vergelijking met

wat het bestuur oorspronkelijk had geprognosticeerd

tijdens de ledenvergadering van

15 november. De situatie waar we in verkeren,

heeft ertoe geleid dat het bestuur heeft besloten

om de heer Richard D. Lokhorst als onafhankelijk

adviseur in te schakelen. Het bestuur

heeft de heer Lokhorst de opdracht gegeven

om onderzoek te verrichten naar de oorzaak

hetgeen tot het financiële tekort heeft geleid,

en vervolgens te komen tot een onderbouwing

en rapportage waarin JCS tot adequate oplossingen

wil komen om haar financiële positie

te versterken. Richard Lokhorst, die zelf ook

aanwezig was tijdens de ALV, is duidelijk niet

de eerste de beste! Dat blijkt uit de jarenlange

ervaring die hij heeft opgedaan op het gebied

van project-management bij een grote financiële

vastgoed dienstverlener. Daarnaast is hij

directeur geweest bij 2 grote bouwbedrijven

en nu is hij zelfstandig adviseur.

De heer Lokhorst werd gevraagd om een uiteenzetting

te geven over de financiële positie

en belichtte de volgende onderwerpen:

1. Waardoor zijn de verbouwingskosten van de

nieuwe jachtclub kosten overschreden?

2. Welke consequenties hebben de gedane

investeringen en de overschrijdingen op de

financiële positie van de JCS?

3. Hoe krijgen we de financiële positie van de

JCS weer op orde?

Volgens het onderzoek van de heer Lokhorst is

de overschrijding van het budget grotendeels

veroorzaakt door de bouw van het restaurant

en de snelheid waarin de opdracht moest worden

uitgevoerd. Deze snelheid was essentieel

om de leden, passanten en deelnemers aan de

JCS activiteiten een ‘horeca onderdak’ te bieden.

De opdracht is ‘onder regie’ uitgevoerd,

in plaats van het afspreken van vast budget

(fixed-price). Achteraf aangenomen werd dat

bouwplaatskosten, de winst en risico percentage

van de aannemer nog onderhandelbaar

waren, dit bleek in de praktijk niet het geval.

Het advies is dan ook om in de toekomst een

opdracht te plaatsen op basis van een ‘fixedprice’,

een een goede werkomschrijving en

exacte tekeningen.

Verder heeft de heer Lokhorst een gedetailleerd

inzicht gegeven in de gemaakte kosten,

oorzaken en geassocieerde overschrijdingen.

Veel vragen van de aanwezige leden:

Vervolgens werden er diverse vragen ter verificatie

van de overschrijdingen door verschillende

leden gesteld.

Hierbij zet ik de belangrijkste vragen (respectievelijke

antwoorden) op een rij:

•Hoe kunnen wij als leden ervoor zorgen dat

risico’s worden geminimaliseerd bij het ‘inves-

teren’ van € 1000,00 in de certificaten? Er

zullen formele leenovereenkomsten worden

gesloten tussen de 2 partijen die persoonlijk-

en niet verhandelbaar zijn.

• Kunt u ons Inzicht geven in de liquiditeit

prognose voor de lange termijn en wat is de

verwachtte situatie als we die € 100.000,00

niet bijeen krijgen?

• Er zullen ook certificaten van € 500,00 worden

uitgegeven, omdat dit het meer haalbaar

maakt voor de leden om mee te doen.

• Alle nota’s die betrekking hebben op de verbouwing

zijn nu gefactureerd, er worden dus

GEEN nieuwe nota’s verwacht.

• Er wordt gezocht naar andere mogelijkheden

ter compensatie van ‘rente’ aan de leden

die een bijdrage leveren, dan het nuttigen van

een ‘diner voor 2’

• Is er nagedacht over de wijze waardoor wij

meer ‘cash’ kunnen aantrekken door sponsorbijdragen

of door meer passanten aan te trekken?

• Kunnen we als JCS op kosten gaan bezuinigen?

Al deze vragen zijn vervolgens uitgebreid beantwoordt

door de voorzitter. Het bestuur verwacht

echter niet dat er onverwachte tegenvallers

zullen komen met de informatie waarover

men op dit moment beschikt. Over eventuele

bijdragen van de gemeente Den Haag voor het

komende jaar, zal het bestuur inzicht geven

zodra de Gemeente Den Haag hierover een

formele toezegging heeft gedaan.

Met een (geleend) bedrag, wat afkomstig zou

zijn van de leden van € 100.000 blijft de JCS

uit de rode cijfers. De verwachting is dat JCS

vanaf 2012 weer vermogen opbouwt – mits er

geen grote investeringen worden gemaakt.

Een blik in de toekomst van JCS:

Kort gezegd heeft het weinig zin, om terug te

blijven kijken op het verleden, mede gezien feitelijke

en huidige omstandigheden waarin we

nu verkeren. Het huidige bestuur benadrukt

zelf zeer ontstemd te zijn, over de huidige conditie

van de financiële situatie. De volgende

conclusies werden getrokken:

• De huidige financiële problemen zijn oplosbaar.

• De vereniging heeft een goede cashflow,

mede gezien de passanten bijdragen en ander

inkomsten.

• Oude bestuursleden zijn nauw betrokken

geweest en hebben met goede intenties en

hard gewerkt om de gehele verbouwing rond

te krijgen.

• Het huidige bestuur heeft een verandering in

haar besluitvorming doorgevoerd. Wat hierbij

van belang is, is dat besluiten worden genomen

in samenspraak met de andere bestuursleden

(en leden). Hierdoor is er sprake van een

sterke bestuurlijke eenheid.

Het feit is dat het probleem moet worden opgelost,

het bestuur zal de schouders eronder

zetten om dit op de rit te zetten, mede in samenwerking

met de onafhankelijk adviseur de

heer R. Lokhorst.

Positief resultaat stemmen van leden:

Resultaat voorgesteld besluit A:

Het besluit is:

“Goedkeuring (achteraf) op het aanvullend

budget voor de verbouwing clubhuis”

• We hebben 100 stembriefjes ontvangen met

68 stemmen voor.

Resultaat voorgesteld besluit B:

Het besluit is:

“Goedkeuring op de voorgestelde oplossingsrichting”

• Er waren 3 stemmen tegen.

In de voorjaarsvergadering wordt de nieuwe

financiële begroting gepresenteerd. Alle leden

worden hartelijk bedankt voor hun positieve

bijdrage.

Vervolgens wordt er door Frans een aankondiging

gedaan over de North Sea Regatta. Op

zaterdag avond treden o.a. Hans Dulfer, Kid

Creole and the Coconuts en op zondag worden

de Blues Brothers en Alain Clark verwacht. Er

zijn 700 boten die deelnemen aan de NSR.

Traditiegetrouw neemt Adriaan van Stolk het

woord en vraagt het bestuur, de tap voor de

leden open te stellen. Ondanks de financiële

perikelen, stemt de voorzitter hierin toe.

Mariëlle Antvelink van Rijk

Spuigat april 2010 16


Toer

Toertocht Hellevoetsluis. Motor en zeil.

Schrijf je in en doe mee!

12 juni om 09.00 zal de start zijn van de toertocht

naar Hellevoetsluis.Finish bij aanloopton

Slijkgat. We kunnen liggen in de dorpshaven,

aan de kant van Aquarius, waar ‘s avond het

gezamenlijk Captains Diner zal plaatsvinden.

Inschrijven, motor en zeilboten kunnen mee,

zsm in het Spuigat. We moeten doorgeven

hoeveel ligplaatsen we nodig hebben en

aantal eters, dus graag snel inschrijven. Bij

inschrijving moeten kosten eten, 18,50 pp, direct

in het Spuigat betaald worden. 13 juni op

eigen gelegenheid weer terug naar Scheveningen.

Verdere inlichtingen : F.Wiemans

f.wiemans@gmail.com

17 Spuigat april 2010

Schuttelaar & Partners is een snel groeiend

communicatie adviesbureau dat draagvlak

creëert voor innovaties op het gebied van

voeding, gezondheid en duurzaamheid.

Vanuit Den Haag en Brussel faciliteren

zestig adviseurs de maatschappelijke

dialoog over ontwikkelingen

in landbouw, biotechnologie,

gezondheidszorg, maar ook over

consumentengedrag.

Door strategisch advies,

onderzoek en communicatie

helpen wij bedrijfsleven,

overheid en maatschappelijke

organisaties een aanpak te kiezen

die oog heeft voor science,

society én good sense

Schuttelaar & Partners

Zeestraat 84

2518 AD Den Haag

t + 31 70 318 44 44

info@schuttelaar.nl

De IJsvogel, een snelle

Maxi 1300, waarmee wij met

relaties de Noordzee op gaan.

science_society_sense

Spuigat april 201020


Clubhuis

‘t Spuigat

Sixties party in ‘t Spuigat was een groot succes!

Het team had echt zin in een feestje, met een geslaagde oudejaarsavond nog vers in het geheugen wilden we de sfeer blijven

proeven, even geen viswedstrijd, IJskegel of zo maar een vergadering, nee we wilden een thema feest, verkleed mocht

maar was geen vereiste.

Groot was dan ook de verrassing dat het grootste

gedeelte van onze gasten wel de moeite

had genomen om er erg sixties uit te zien. Flower

Power, popart, Elvis met zwart haar, Elvis

met roze haar, Abba achtige pakken , dames

met blauw haar, vrouwen met ongelofelijk veel

kettingen en vooral heel veel “peace man”.

Met de super installatie van DJ Willem Bobo

begon het feest pas goed, hupla voetjes van

de vloer.

Wat kunnen onze leden dansen zeg.

Jullie willen het niet geloven misschien , maar

vanaf acht uur tot een uur ‘s nachts is de dansvloer

niet leeg geweest, met gastoptredens

van Dolly Parton, met Popla i.p.v. siliconen

borsten, Elvis, Roy Orbison, Ozzie Osborne

werd de rest van de avond gevuld. Dat Willem

19 Spuigat april 2010

niet alleen een super installatie had maar ook

nog kon zingen, dat bleek later op de avond.

Hij liet de sixties even voor wat ze waren en

met een paar super Nederlandse nummers

kwamen behalve de beentjes nu ook de keeltjes

los. Wat een koor, jammer dat we geen

dirigent in ons midden hadden. Dan had het er

misschien iets beschaafder uitgekomen maar

dat mocht de pret niet drukken.

Een volgend feest zit in de pen beste leden,

als team van het Spuigat willen wij dit soort

thema feestjes met enige regelmaat gaan inplannen.

Om U vast voor te bereiden het volgende

thema word “Oranje”. Dit in het kader

van het WK voetbal in Zuid Afrika.

Nogmaals, u hoeft niet helemaal uitgedost te

komen, maar een klein beetje meedoen aan

het thema kan geen kwaad, al is het maar een

oranje sjaaltje of pet.

De datum van onze volgende thema avond is

bij het schrijven van de verslag nog niet bekend,

maar we houden u middels onze website

www.jachtclubscheveningen.com op de

hoogte.

Kijkt U regelmatig op onze site, daar maken wij

ook bekend wanneer we weer vis gaan bakken,

of er viswedstrijden aan zitten te komen

(met dank aan de viscommissie) en wie weet

na de IJskegels en Pegels weer zomerzeilen??

Dus beste leden verras ons met uw komst zodat

ons team weet dat ook u gaat voor een

super gezellig verenigingsgebouw waar goed

vertoeven is voor iedere watersporter.

Het Spuigatteam

Spuigat april 2010 20


Kalender

2010

Evenementen kalender 2010

Ook in 2010 is er weer het nodige te doen in en rond de haven.

IJspegel- en IJskegel zeilwedstrijden

De IJspegel en IJskegel zeilwedstrijden worden

al geruime tijd in Scheveningen georganiseerd.

De IJspegel is een oude bekende in

Scheveningen. De tegenhanger van de IJspegel:

de winterweekenden wanneer geen

IJspegelwedstrijd wordt gevaren, worden de

IJskegelwedstrijd gevaren. Een gemoedelijke

“wedstrijd” waaraan iedere (zeil)boot kan en

mag meedoen. Op de laatste IJspegel zal worden

gestreden om de Meeuwisse Baggercup.

Voor de IJspegel is er een eigen website, www.

ijspegel.com

Scharren viswedstrijd

Op 6 maart (uitstel 13, 20 maart) zal een

Scharren viswedstrijd worden gehouden voor

de Scheveningse kust. Tussen Kijkduin en de

Haven wordt zoveel mogelijk Schar gevangen.

We verwachten dat de vissers van Scharren

jager hun uiterste best zullen doen om hun

naam eer aan te doen. Wil jij op de hoogte

worden gehouden van de viswedstrijden en of

deze wel of niet doorgaan meldt je dan aan

met email en 06 nummer zodat we in staat

zijn om iedereen te bereiken.

Vuurschepen Race en NSR

Op 11 mei wordt de aftrap gegeven voor het

grootste zeil evenement van Scheveningen.

Dan vertrekken de zeilers in de ORC Club en

IRC klasse voor hun oversteek naar Londen.

1 ½ week later zal op vrijdag voor Pinksteren

het startschot worden gegeven voor de korte

baan wedstrijden voor Scheveningen. Zie ook

www.nsr.nl.

Kortste Nacht Vis en Zeilwedstrijd

In het weekend van de Kortste Nacht zal er

een gecombineerde vis en zeilwedstrijd worden

gehouden voor de kust van Scheveningen.

Vissers en zeilers zullen in de loop van

de middag het water op gaan voor een zeil- of

viswedstrijd. De deelnemers zullen vroeg in de

avond terugkomen in de haven om na afloop

in de nieuwe jachtclub nog een klein feestje

te vieren.

J22 en 470 wereldkampioenschappen

Onze club is betrokken bij de organisatie van

de wereldkampioenschappen J22 (26 juni t/m

4 juli) en het WK voor de 470 (12 t/m 18 juli).

5 soorten viswedstrijd

In tegenstelling tot 2009 is het dit jaar duidelijk.

Alleen een 5 soorten viswedstrijd en geen

makrelen wedstrijd dit jaar. Ook nu weer zo

veel mogelijk soorten vangen. Alle soorten

tellen, dus ook de makreel en horsmakreel.

Diegene die de meeste soorten heeft wint. Als

er meerdere deelnemers zijn met 5 soorten

worden de grootste vissen opgeteld om tot

een totale lengte te komen. In 2009 was er

niemand die een geep had gevangen!

Schevenings kampioenschap

Matchracen

Op 14 augustus zal het eerste Schevenings

kampioenschap matchracen in de laser Pico

worden gehouden. Clubleden varen tegen

elkaar in deze snelle bootjes van de ZOP. Ter

afsluiting is er een grote BBQ op het ZOP

strand.

Open Schevenings Kampioenschap

Voor de meeste vissers is het OSK een jaarlijks

terugkerende wedstrijd met niet alleen

Scheveningse maar ook vissers uit andere

kustplaatsen als Ter Heijde, Hoek van Holland,

’s Gravezande, Katwijk, Noordwijk etc. doen

ook mee. De rijk gevulde prijzentafel met een

groot aantal sponsors maakt van deze wedstrijd

jaarlijks een groot spektakel. Het OSK

wordt georganiseerd door de Afrit.

Wrakken wedstrijd

De meeste gullenmeppers en zeebaarsvissers

gaan al snel meer dan 30 mijl varen om een

klusje vis te vangen. Kort onder de kust zijn

er ook een aantal wrakjes te vinden die soms

wat meer en soms wat minder visjes opleveren.

We zullen zien wie de meeste vis weet te

vangen!

Meer informatie zal op de website van de

jachtclub vermeld worden.

www.jachtclubscheveningen.com

Datum Evenement

11 mei Start NSR Vuurschepen race

21 mei - 24 mei NSR korte baan wedstrijden

26 mei tot 27 augustus Iedere woensdagavond Zomeravond zeil wedstrijd

juni WK voetbal in At Sea en ‘t Spuigat

7 juni Algemene Ledenvergadering

juni ZOP zeillessen 6,7, 10,13, 14, 17, 20, 21, 24,27, 28 juni

12 juni Vlaggetjesdag

12-13 juni Toertocht naar Hellevoetsluis

19 juni Kortste nacht Vis- en Zeilwedstrijd

26 juni Oranje feestavond in ‘t Spuigat

26 juni – 4 juli J22 worlds Zeilwedstrijd

12 juli - 18 juli WK 470

Juli ZOP zeillessen 1, 4, 5, 8, 11, 12, 15 juli

24 juli 5 soorten Viswedstrijd

14 augustus Scheveningse kampioenschappen matchracen

12 september Open Schevenings Kampioenschap viswedstrijd

19 oktober Start IJspegel

oktober Start IJskegel Zeilwedstrijden

13 november Intocht Sinterklaas

21 Spuigat april 2010 Spuigat april 2010 22


De boot

van...

De boot van...

Wel, ik ben uitgenodigd door Ronald om als pas geaccepteerd lid van de Jachtclub Scheveningen mij voor te

stellen middels de rubriek “De boot van ….” in ons clubblad “Spuigat” en kan natuurlijk niet om zo’n verzoek heen. Bij

deze wil ik mij dan ook voorstellen.

Mijn naam is Eisso Koenders, getrouwd, 2

dochters en woonachtig in Dubai, UAE. Mijn

werkzame leven startte op de (Groninger) kustvaart

en na het behalen van mijn HZS diploma

als scheepswerktuigkundige maakte ik een

doorzet naar de grote vaart. Ik heb gevaren

voor de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij

(VNS) welke later opging in

de Nedlloyd. Als 2e WTK nam ik in 1973 afscheid

van het varende leven en trad in dienst

van Shell International E&P om daar zo’n 26

jaren operationeel actief te zijn in het boorbedrijf.

Deze tijd is voornamelijk doorgebracht in

Azië, de Pacific, de Noordzee en het Midden

Oosten waar ik voor Shell werkmaatschappijen

hoofdzakelijk het offshore boorbedrijf

leidde. Een reorganisatie in 1999 gaf mij de

gelegenheid om vervroegd afscheid van Shell

E&P te nemen en ik heb van deze gelegenheid

gebruik gemaakt. Na een jaartje ‘rust’ ben ik

23 Spuigat april 2010

op een uitnodiging ingegaan om de leiding

van een Amerikaans boorbedrijf op mij te

nemen om de bedrijfsexpansie naar Azië en

het Midden Oosten te realiseren. Na 7 ½ jaar

succesvol uitbouwen van het bedrijf met als

eerste hoofdkwartier Singapore en later Dubai,

heb ik eind 2007 mij teruggetrokken uit

het bedrijfsleven. Gezien wij Dubai een fijne

plek vinden om te wonen zijn wij daar gebleven

en tot op de dag van vandaag wonen wij

daar nog steeds.

Nou is het zo dat een van mijn lang gekoesterde

wensen was om een leuke (vis)boot te

hebben. Dit bleef bij een wens want tijd was

er nooit om dat te realiseren, laat staan er

gebruik van te maken. Echter, in deze nieuwe

fase van ons leven kwam er wel tijd vrij en zo

gebeurde het dat wij tijdens de NSR in 2009

een wandeling maakten om alle bedrijvigheid

rond dit geweldige festijn in ons op te nemen.

Zo kwamen wij ook op de steigers van de jachtclub

terecht waar mijn aandacht werd getrokken

door de aan de steiger liggende Coranja,

een boot met voor mij aantrekkelijke vormen.

Mijn vrouw en ik bleven staan en ik zei dat het

precies was wat ik zocht om mijn (bescheiden)

visambitie invulling te geven echter ik vond de

boot nog wel een beetje aan de (te) luxe kant.

Terwijl we daar stonden te praten kwam Huibert

van Everdingen van CI Yachting naar ons

toelopen en er ontstond een gesprek met als

onderwerp mijn wens voor een visboot. Levertijden,

prijs, etc kwamen al gauw ter sprake

en binnen ‘no time’ was het contact gelegd

en ik had iets om mee naar huis te gaan en te

overdenken. Kort hierop nam Huibert contact

op en meldde dat de ‘iets’ grotere 40 footer

in de aanbieding was en of ik belangstelling

had. Wij zijn gaan kijken en het beeld van het

visbootje vervaagde want dit was toch wel

een iets andere insteek. Zoals het vaak bij ons

gaat, wij zoeken iets kleins maar met dat de

tijd verstrijkt, lijkt het concept vanzelf te groeien

met als eindresultaat een product wat niet

lijkt op wat we initieel in gedachten hadden.

Om een lang verhaal kort te maken, we bleven

de traditie trouw en we kochten de Sciallino

40’ (34’over de waterlijn).

Parallel aan al deze ontwikkelingen werden

we m.i.v. 1 augustus 2009 lid van de Jachtclub

Scheveningen na een ‘screening’ van de

ballotagecommissie. Tegelijkertijd had ik een

verzoek ingediend voor een 12 meter box en

zo kwam ik hiervoor op de wachtlijst te staan.

Na diverse nogal uiteenlopende berichten

over hoe lang dat zou gaan duren (van een

paar maanden tot 2-4 jaar), kreeg ik verrassend

snel bericht van Henk Oudewaal dat er

een box beschikbaar was en of ik hier belang

bij had. Nou, dat had ik wel en zo kwam de

‘Stabilis’ in box B08 terecht. Dit

gebeurde in mijn afwezigheid

want wij waren op dat moment

in Dubai maar dank zij Piet en

Huibert werd het verhalen van

de boot geruisloos geregeld

waarvoor ik beide heren zeer

erkentelijk ben.

Ja, daar ligt de boot dus en

nu moet er natuurlijk mee worden gevaren.

Voordat het zover is zal Jeroen eerst nog een

aantal gadgets inbouwen zoals marifoon,

fish-finder, hengelsteunen, radarreflector, etc.

Ook moet de naam en thuishaven nog worden

aangebracht op de romp.

Het wachten is nu dus op beter (warmer) weer

en tot dan laten we de boot ondergedompeld

in de antivries vloeistoffen. De verwachtingen

zijn hoog gespannen en ik hoop dan ook op

een actieve zomer waarbij de ‘Stabilis’ vele

malen De Pijp zal passeren op weg naar ‘visgronden’

of voor zo maar een tochtje. Het

geeft een goed gevoel om hier naar uit te kijken,

veel leden van de jachtclub te ontmoeten

op de steigers en op het water en natuurlijk af

en toe aan de bar.

Eisso Koenders

Spuigat april 2010 24


Nautisch Centrum

Hellingweg 102

2583 DX Den Haag

tel/fax: 070-2200490

van Veen Jachtservice

Scheveningen

Nieuw- en verbouw interieur en exterieur

Teakdek restauratie en montage

Marinedek montage

Inbouw scheepsapparatuur

Scheepsbeslag montage

Onderhoudsplan opstellen en uitvoeren

Schilder en lak werkzaamheden

Hellingweg 108 - 2583 DX Scheveningen - Tel. 06 1214 0000 - info@jachtservicescheveningen.nl

YACHT MOTOR

SERVICE CENTER

SCHEVENINGEN

mobiel: 06-55500351

@:info@ysmc.nl

www.ymsc.nl

Gelcoat reparatie

Klein motor onderhoud

Boeg- en hekschroef inbouw

Uw zeilschip ook onderwater schoon?

Terugvinden van overboord gevallen kostbaarheden?

Andere onderwater werkzaamheden?

Zelf uw boot leren schoonmaken of alle andere duikopleidingen

Dutch Scuba Divers. ( voorheen Holland Diving)

Reparaties in diesels,

benzine en buitenboordmotoren

Inspecties op schroef, schroefas

of keerkoppeling

Grote en kleine servicebeurt

Zeilcentrum Scheveningen

Charles Beusenberg

mobiel 06-4130 9612

sjarrol@zonnet.nl

OOK VOOR SPOEDKLUSSEN

Max Behrend

Uw boot MAXIMAAL verzekerd

met minimale lasten

• Totaal verlies garantie

• Gratis zeedekking

• Wedstrijdzeilen gratis meeverzekerd

• Beperkte aftrek nieuw voor oud

• Geen no-claim verlies bij alleen

hulpverlening of berging

• Geen Track & Trace systeem

voor sloepen

Veerpolder 1 Scherpe premie !

Postbus 12

2361 KV Warmond Bezoek

2360 AA Warmond

t. 071 - 30 50 250 onze website !

info@maximaal.info

f. 071 - 30 11 237 www.maximaal.info

www.maximaal.info

Voor al uw scheepsreparaties en jachtservice

Alle werkzaamheden boven de waterlijn

Levering en inbouw motoren

leidingwerkzaamheden

Laswerkzaamheden aan RVS, aluminium en staal

Het maken van staalconstructies en hekwerken e.d.

Levering en werkzaamheden volgens de VNSI voorwaarden

(voorheen Hellingbedrijf Scheveningen B.V.)

Boeg nautic scheveningen

Hellingweg 180, 2583 DX Scheveningen

Tel.: +31-(0)70 3514321, Fax: +31-(0)70 3512680

VNSI

Spuigat april 201026


WK

Wereldkampioenschappen in Scheveningen!

Ons nieuwe, grote clubhuis zal in het komend jaar zijn nut duidelijk gaan bewijzen. Want in de eerste helft 2010 zal het

er al druk zijn voor en tijdens de twee wereldkampioenschappen, namelijk het Wereldkampioenschap J 22 en het Wereldkampioenschap

470. Bij de voorbereiding en de organisatie van deze evenementen is de Jachtclub Scheveningen nauw

betrokken.

Maar eerst zal van 11 t/m 24 mei de traditionele

North Sea Regatta worden gevaren,

met de Vuurschepenrace en North Sea Race

rond Hemelvaartsdag en daarna de inshore

wedstrijdserie met Pinksteren.

Dan volgt van 26 juni tot 4 juli het Wereld

kampioenschap J22. De J22 is een drie- tot

vier mans kielboot met een lengte 6,86 meter.

Deze klasse is al zeer prominent aanwezig

tijdens de North Sea Regatta. Scheveningen

zal voor een groot deel van de vloot geen

onbekende locatie zijn. De J22’s komen in de

passanten box te liggen nadat ze met de kraan

te water zijn gelaten.

Dit WK start met meten en wegen van schepen

en bemanningen. Maandag 28 juni beginnen

de wedstrijden en op zondag 4 juli moet de

wereldkampioen bekend zijn.

Op 8 juli wordt gestart we met de voorbereiding

van de WK 470. De 470 is de twee mans

zwaardboot, die een Olympische status heeft.

Op 8 juli wordt begonnen met het meten en

regisstreren van de schepen en van 12 juli tot

en met 18 juli wordt er gezeild om de punten.

Tussen de wedstrijden liggen de 470s op hun

trailers, staan dus op de kant en worden ie-

dere morgen vanaf het strandje het water in

gereden.

Welke aantallen deelnemers zijn te verwachten?

Van de J 22 rekenen we op 40 tot 60

schepen en voor de 470 zo rond de 160. De

omstandigheden in Scheveningen lijken op

die van het komende Olympische zeil water bij

Weymouth aan de Engelse zuidkust. Dat zou

kunnen leiden tot een nog groter aantal deelnemers

in de 470-klasse.

Wie gaan de uitvoering verzorgen? Bij de WK

J22 zal de Zeilcommissie van Jachtclub Scheveningen

dit samen met de Nederlandse klassen

organisatie van de J22 gaan doen. Bij de

organisatie het 470 WK zal met KZ& RV Hollandia

uit Medemblik worden samengewerkt.

Ook de nationale 470 klassen verenigingen en

de internationale 470 organisatie zullen hierbij

betrokken worden. Deze voorbereidingen

zullen nog menig uurtje vergen.

Maar voor het welslagen van deze twee WK’s

zijn vrijwilligers echter ook onontbeerlijk.

Welke hulp hebben we nodig?

Vrijwilligers voor balie werk in de periode van

26 juni t/m 4 juli en de periode van 8 t/m 18

juli.

-Vrijwilligers voor de comité schepen en rib’s

voor de periode van 28 juni t/m 4 juli de periode

van 12 t/m 18 juli.

-Vrijwilligers die een zeilboot of motorjacht ter

beschikking hebben, waarmee goed op zee

geankerd voor de periode van 28 juni t/m 4

juli de periode van 12 t/m 18 juli.

De organisatie comités zullen tijdens evenementen

goed voor de vrijwilligers ‘zorgen’.

De organisatie van deze 2 WK’s sluit goed aan

op het beleid van de Jachtclub Scheveningen

om zijn nieuwe clubhuis het zeezeil centrum

bij uitstek van Nederland te worden.

Wilt u bijdragen aan het succes van die twee

evenementen en heeft u er tijd voor dan kunt

u zich aanmelden bij Henk Oudenwaal of

mailen naar ra.crul@wxs.nl of bellen naar 06

22019509.

Radboud Crul

27 Spuigat april 2010 Spuigat april 2010 28


Zomeravond

JCS Zomeravond serie gaat weer starten

Je zit op kantoor. Of misschien wel thuis. Het is woensdagmiddag. Als je eerlijk bent: géén dringende zaken voor vanavond.

Maar je hebt wel een zeilbootje in de haven liggen. En het is eigenlijk gewoon lekker weer.

Je weet nog wel een maatje die graag eens mee wou varen. Nee, het is geen wedstrijdboot, maar ze vaart best prettig.

Ons dringend advies: bel hem op en zeg dat ie om uiterlijk kwart voor zeven aan boord moet zijn. Jullie gaan zomeravondzeilen!

Zelf ga je nog even langs de super om een sixpack finishbiertjes te halen, en wat te knabbelen.

We kunnen je nu al vertellen: de volgende week ben je er wéér bij.

Graag nodigen we alle zeilers uit om de komende

woensdagavonden mee te doen met

de Zomeravond serie van Jachtclub Scheveningen.

Hier gaat het om even lekker uitwaaien,

een baantje rond de draintonnen varen, je gevaren

tijd doorgeven en daarna een gezellig

borreltje (“de prijsuitreiking”) in ons mooie

Spuigat.

Ja, het is een echte competitie. Volgens het

idee: laat een paar boten tegelijk starten en

je hebt vanzelf een wedstrijd. Maar we houden

het vooral gezellig. Zonder gedoe, zonder

spinnaker. Gemeten schepen zijn welkom

maar ook met een toerschip doe je echt mee.

We vinden wel een passende “handicap” om

iedereen een goede kans te geven.

Een paar praktische zaken:

• Elke woensdag vanaf 26 mei t/m 25 augustus

2010

• Aanmelden en korte briefing in het Spuigat

rond kwart voor zeven.

• Als je die mist kan je je vanaf zeven uur ook

aanmelden via kanaal 72

• Bij uit- en invaren even naar kanaal 21 om

29 Spuigat april 2010

netjes Verkeerspost Scheveningen uit te

luisteren

• Er is geen start- of finish schip maar terug

op kanaal 72 krijg je vanaf half acht alle

informatie door

• Start om tien over half acht; startlijn is zuidwaarts

tussen de West- en Oost Drain

• We varen eerst naar de Sport 1 (bij Kijkduin)

die we aan bakboord houden.

• Daarna terug naar de Drain Oost (aan bakboord)

• Vervolgens doen we in principe drie rondjes

linksom, tegen de klok, rond alle Draintonnen

(Noord, West, Zuid, Oost, en dat dan

drie keer)

• Elke keer als je de Oost rondt noteer je de

tijd (voor als je niet alle rondjes kan uitvaren)

• De finish is na de drie rondjes, binnen 15

meter oost van de Drain Oost

• Die tijd geef je door via kanaal 72, en na

aankomst zo gauw mogelijk ook op papier

aan het schip van de wedstrijdleiding

• Om half tien is de wedstrijd in elk geval afgelopen

• Na afloop borrel en prijsuireiking in het

Spuigat.

• Kosten: € 25 voor de hele serie, of € 5 per

wedstrijd. Je kan ook voor één enkele wedstrijd

al meedoen. Voor het overall kampioenschap

gelden drie aftrekwedstrijden

• Iedereen verklaart voor eigen rekening en

risico te varen, met een zeewaardig schip

dat voldoende is verzekerd. Organisatie of

JCS zijn niet aansprakelijk

• Vooraf aanmelden (graag) kan bij Godfried

van Benthem van den Bergh godfriedvdb@

planet.nl (naam schipper. naam schip, type,

lengte, email, telefoon)

De JCS Zomeravondserie commissie: Godfried

van Benthem van den Bergh, Radboud Crul,

Miech Pronk, Ilya van Marle, Ben Hoebee

Bedrijfscharters

“ELLINOR”

Build 1972 S&S Design

Swan55.nl

Te koop

Te koop zeewaardig polyester visbootje (afmetingen 5 x

2 m) compleet met een netje of met de hengel. LM 16

(vml Cornelis) met inboardmotor en liertje, vraagprijs

7000 euro.

tel.nr. 06-428 177 21.


Juwelier SL Design bv en Jewel

Laser Solution bv zijn verhuisd

naar één pand.

Nieuwe lokatie: Goudenregenplein 1

Wegens opening van ons nieuwe pand

hebben wij spetterende aanbiedingen:

• Batterijwissel voor horloges slechts € 5,- *

• Lasergravure van uw foto, vingeradruk of

logo op goud/zilver/staal etc. nu vanaf

€ 25,-*

• Tekstgravure op een longdrink-, wijn-,

champagneglas (incl. glas) voor slechts

€ 10,-*

• Baby/kinderartikelen met leuke korting

+ gratis naamgravure*

LS

DESIGN


SL Design BV en Jewel Laser Solution BVGoudenregenplein 1

2565 CW Den Haag www.juwelier-sldesign.nl

telefoon 070-3633546 www.jewellasersolution.com

fax 070-4277801 www.lasergraveren-lasermontage.com

Vele merken sieraden

en horloges!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!