22e Lievendaler - Stichting Wijkoverleg Lievendaal

wijkoverleg.lievendaal.dse.nl

22e Lievendaler - Stichting Wijkoverleg Lievendaal

De Lievendaler

In deze

uitgave o.a.

Lievendaal

Actief

Fiets

Oriëntatietocht

Lievendaal Actief

wijkblad 22 | juni 2010 | jaargang 6 | oplage 1.600


Activiteitenkalender 2010

14 juni WK Nederland-Denemarken 13.30 u

19 juni WK Nederland-Japan 13.30 u

19 juni Tienerdisco

24 jun WK Kameroen-Nederland 20.30 u

27 juni Fiets Oriëntatietocht

03 juli Dansavond

04 juli Lievendaal Actief (Open dag)

17 juli Tienerdisco

30 juli Karaoke avond

1-31 augustus Vakantie Gemeenschapscentrum

23 augustus Sluitingsdatum kopij wijkblad 23

18 september Tienerdisco

26 september Country festival

01 oktober Uitgave De Lievendaler 23

02 oktober Dansavond

16 oktober Tienerdisco

23 oktober Senioren Playbackshow

30 oktober MEW Najaarsconcert

30 oktober Halloween

07 november MEW Vlooienmarkt

11 november Sluitingsdatum kopij wijkblad 24

14 november Intocht Sinterklaas

20 november Feest mensen met beperking

20-21 nov. Expositie Potlood en Penseel

27 november Tienerdisco

10 december Uitgave De Lievendaler 24

11 december Vrijwilligersfeest

18 december Tienerdisco

31 december Oud en Nieuw party

Zalenverhuur

De juiste ruimte voor al uw vergaderingen, cursussen,

feest of receptie heeft het Gemeenschapscentrum Lievendaal.

Ook in de weekenden is hiervoor de mogelijkheid

aanwezig. Er zijn zalen in verschillende grootte, prijs en

uitvoering. Gemeenschapscentrum Lievendaal kan uw

koffietafel, lunch, borrelhapje of buffet verzorgen.

Wij beschikken over flap-over, beamer, overheadprojectors,

internetverbinding. Informeer hiervoor op tel.

nr. 2518299 bij Huub van de Wiel. Men kan de zalen ook

bekijken op www.lievendaalwielant.nl

In deze uitgave

Pag 2 Activiteitenkalender 2010

Zalenverhuur

In deze uitgave

Colofon

Pag 3 Vrijwilligerspenning Marianne Janssen

Start Fietsclub Lievendaal

Benoeming lid in de Orde v.Oranje Nas.

Pag 4 Tienerdisco

Aan het woord is …..

Pag 5 Presentatie MER Lievendaal

Buurtconferentie Lievendaal

Naar het DAF-museum wijk 2187

Pag 6 Karaoke avond

Fiets Oriëntatietocht

Pag 7 WK voetbal

Lievendaal Actief

Pag 8 Nieuws van Woonbedrijf

Hi-Vlaai

Pag 9 Wat staat er nog te gebeuren

Digitolk

Advertentie Gordon

Advertentie v.Eerden

Pag 10 Paasbrunch

Miniplaybackshow

Uw Buurt Uw Steunpunt

Pag 11 Dans/Aerobics wordt Let’s Dance

Website Wijkoverleg Lievendaal

Meldingen Openbare ruimte

Advertentie Absolute Fabulous

Pag 12 Terug in de tijd…..

Colofon

De redactie van het wijkblad wordt gevormd door:

Frans vd Putten, Ria Gerlag en Wil Brekelmans.

Voor reacties, ideeën, mededelingen over activiteiten,

maar ook als u aan het wijkblad wil meewerken,

kunt u contact opnemen met

Frans vd Putten, tel.nr. 2518299 of

E-mail: info@lievendaalwielant.nl

Wijkinfo: www.wijkoverleg-lievendaal.dse.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeleverde

redactionele artikelen aan te passen ten

behoeve van de lay-out.

Pagina 2 - De Lievendaler 22 juni 2010


Vrijwilligerspenning en Oorkonde voor Marianne Janssen

Al meer dan dertig jaar is Marianne een actieve vrijwilligerster

in Gemeenschapscentrum Lievendaal. Marianne

is vooral bekend als coördinator van het jeugd- en jongerenwerk.

Ook de damesclub HOVL, de hobbyclub voor

oudere dames mag zich koesteren in de uitzonderlijke

belangstelling en inzet van Marianne. Trouw geeft zij elke

week hierbij acte de présence.

Maar ook vele andere activiteiten in wijk Lievendaal heeft

zij onder haar hoede.

LEW, de strijpse voetbalvereniging, profiteert van haar

aanwezigheid en inzet. Tal van functies vult Marianne in

zoals bij de damesafdeling, het organiseren van jeugdkampen,

leidster, barmedewerkster, samenstelling van

het clubblad. Een duizendpoot voor het verenigingsleven

door de grote inzet en betrokkenheid.

Mede daarvoor heeft de Eindhovense wethouder Mary

Fiers, Marianne Janssen onderscheiden met de Vrijwil-

Start Fietsclub Lievendaal

Het was de bedoeling dat op maandag 3 mei de eerste

fietstocht zou beginnen. Overdag is dit wel gelukt, maar

’s avonds viel de fietstocht letterlijk en figuurlijk in het water.

Nieuwe poging op maandag 10 mei en deze keer was

het wel droog, maar een beetje fris. Met een flinke groep

zijn we van start gegaan. Onze leider Arno zoekt voor ons

Benoeming Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De dames Ans Detillon en Jo Tappel zijn door wethouder

Mittendorf benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-

Nassau. Deze dames zijn al meer dan veertig jaar bezig

als vrijwilligsters bij de Zonnebloem binnen de afdeling

Theresia/ Lievendaal. Zij zetten zich op vele manieren in

voor hun Zonnebloem. Zeer actief bezoeken zij zieke en

eenzame mensen, bij de verkoop van loten van de jaarlijkse

Zonnebloemloterij, bij soosbijeenkomsten en bij het

maken van luxe wenskaarten. Als collectant is Ans al meer

dan 37 jaar aanwezig.

ligerspenning en Oorkonde van de Gemeente Eindhoven.

Mede namens de inwoners van wijk Lievendaal feliciteren

wij Marianne met deze zeer verdiende onderscheiding.

de mooiste routes uit. Wij komen nog steeds na jaren op

nieuwe wegen of paden terecht.

Er wordt ook nog een keer gestopt bij een leuk cafeetje

om de zitspieren te ontlasten en daar heeft niemand

problemen mee. Het zijn leuke tochten en er wordt veel

gepraat en gelachen.

Heeft u er zin in om gezellig met ons mee te fietsen ?

Informeer dan bij Arno Baak, tel.nr. 2521091 of aan de bar

van het Gemeenschapscentrum Lievendaal.

De fietstochten op maandagmorgen zijn tochten van

ongeveer 60 km met de nodige pauzes onderweg en op

maandagavond is er een kortere rit van ongeveer 25 km

met natuurlijk ook een pauze.

Op maandagmorgen is de vertrektijd om 11.00 uur en ’s

avonds om 18.30 uur en dit gaat door tot eind september,

dan fietsen we de Lichtjesroute. Het is nog steeds

niet gelukt om de route helemaal te fietsen. We blijven

onderweg altijd te lang op de markt in de stad hangen (zo

gezellig is het dan), zodat het te laat wordt om de route

af te maken. Het seizoen sluiten we af met een etentje.

Wethouder Mittendorf reikte tevens bij deze bijeenkomst

in Sociëteit ’t Struikske de vrijwilligersoorkonde uit aan

de dames A. Mollen-van Dinter en A. Gijsbers-Strik voor

hun inzet bij de afdeling Theresia/Lievendaal. Deze beide

dames zijn ook met vele activiteiten bezig, onder andere

huisbezoek, enz. Mevr. A. Mollen ontving tevens de Vrijwilligerspenning

van de Gemeente Eindhoven.

Wij feliciteren hierbij al deze dames met de ontvangen

onderscheidingen.

juni 2010 De Lievendaler 22 - Pagina 3


Tienerdisco

Elke derde zaterdag van de maand wordt Gemeenschapscentrum

Lievendaal omgetoverd tot een waar discopaleis.

DJ Nick en DJ Rick vullen dan de zaal met hun discogalmen

en hun lichtshow.

De jeugd van groep 6, 7 en 8 kan dan helemaal uit hun

dak gaan.

Behalve disco dansen wordt er ook fanatiek biljart, tafelvoetbal

en tafeltennis gespeeld.

Op dit moment worden deze avonden door een 25-tal

tieners bezocht en het aantal groeit nog steeds.

De entree bedraagt slechts € 1, -.

Voor slechts € 2, - en een pasfoto ontvangt iedere tiener

een toegangspasje, de entree bedraagt dan slechts €

0,50. Dit geldt ook als men een vriendje of vriendinnetje

meeneemt.

De avonden verlopen onder constant toezicht door volwassenen

van het tiener discoteam.

Deze avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot 22.00

uur. Vanaf 18.30 uur zijn jullie welkom.

Aan het woord is…

We hopen dat de volgende keren weer meer tieners de

disco zullen bezoeken en neem dan gerust jullie vrienden

en vriendinnen mee !!

Graag tot ziens.

Namens het Tienerdisco team.

Maaike Bastian van Muziekvereniging Eindhoven West (afgekort: MEW).

Maaike, 25 jaar oud,

woont samen met haar vriend

en zoontje van 1.

Ik woon niet meer in Lievendaal, maar ik kom er nog wel

heel vaak. Mijn ouders wonen hier en ik geef dwarsfluitles

op de dinsdagavonden en volg de repetities van het

orkest op de donderdagavonden in het Gemeenschapscentrum

Lievendaal.

Bij het opleidingsorkest drum ik sinds kort en bij het groot

orkest speel ik dwarsfluit. Daar ligt mijn passie. Ik speel

inmiddels alweer 14 jaar.

Als ik aan Lievendaal denk, dan denk ik als eerste aan

Evelien. Zij is een van de bardames van het gemeenschapscentrum.

Zij is er eigenlijk altijd, als ik er ook ben.

Ook de biljartmannen met hun gekeuvel vind ik typisch

voor Lievendaal.

In Lievendaal wordt veel georganiseerd voor de jeugd.

Positief aan Lievendaal vind ik dat de huizen rondom het

centrum in oude stijl zijn gerenoveerd. Van de nieuwbouwwijk

De Lieven vind ik de kleur stenen mooi. De stijl

van de huizen spreekt mij minder aan.

Het is hier veilig, ook al is dat misschien wat minder dan

voorheen.

Ik leef van dag tot dag, maar als ik denk aan de toekomst

van Lievendaal, dan zou er meer aandacht besteed

mogen worden aan de flat Johannes Buyslaan. Vooral het

binnenterrein vraagt om een betere veiligheid.

Ik hoop dat het nieuwe gemeenschapscentrum wordt

uitgebreid en dat de bewoners inspraak krijgen hoe de

verbouwing wordt aangepakt.

Kom eens langs op de dinsdag- of donderdagavond in

het gemeenschapscentrum. Ik laat u dan graag zien hoe

ik mijn passie voor muziek maken met anderen deel.

Kijk ook eens op onze website:

www.muziekverenigingeindhovenwest.nl en noteer

alvast in uw agenda:

• Zaterdag 30 oktober:

Groot jubileumconcert in het DAF-museum.

Ik vond het leuk om als eerste te worden geïnterviewd

voor jullie nieuwe rubriek.

Pagina 4 - De Lievendaler 22 juni 2010


Presentatie luchtkwaliteit,

geluid en gezondheid Lievendaal (MER)

Aan de veranderingen die Rijkswaterstaat wil aanbrengen

rondom de op- en afritten van de A2 rondom de Noord

Brabantlaan en de Hurk is ook een onderzoek naar de

luchtkwaliteit en het geluid dat dit veroorzaakt gekoppeld.

Op 15 april 2010 heeft mevrouw Van Riet, milieugezondheidkundige

van de GGD, hierover een presentatie gege-

Buurtconferentie Lievendaal

De Gemeente Eindhoven en Woonbedrijf hebben onderzoek

gedaan naar een zogeheten voorzieningencluster in

Lievendaal. Een plek waar zoveel mogelijk voorzieningen

bij elkaar komen. Zoals een supermarkt, buurtontmoetingsruimte

en eventueel woningen. Uit het onderzoek

blijkt dat de locatie in het hart van Lievendaal de beste

locatie voor een dergelijk cluster is. Immers, daar bevindt

zich al het Gemeenschapscentrum en verdwijnt de sporthal.

Wat betekent dat voor het Gemeenschapscentrum

Lievendaal? Daarover hebben we met (toekomstige)

gebruikers van gedachten gewisseld op 7 april jl. Wie zijn

de gebruikers en hoe is de samenwerking?

Het volledige verslag van die avond vindt u op

www.wijkoverleg-lievendaal.dse.nl

Er zullen in totaal drie bijeenkomsten plaatsvinden.

Naar het DAF- museum met bewoners van

Op zaterdag 27 februari zijn we met zo’n 30 personen

naar het DAF- museum geweest. Een hele leuke ervaring

en heel leerzaam, vooral voor de kinderen. We stapten

met een grote groep bewoners op de bus aan de Noord

Brabantlaan en vanaf het Station met lijn 5 naar het

ven in Gemeenschapscentrum Lievendaal.

De MER-rapportage gaat niet specifiek over Lievendaal,

maar over alle omliggende gebieden. Mevrouw Van Riet

heeft na algemene uitleg over luchtkwaliteit en geluidsmetingen

de uitslagen zoveel mogelijk vertaald naar de

gevolgen voor wijk Lievendaal.

Op de website www.wijkoverleg-lievendaal.dse.nl kunt u

de presentatie die gegeven is, inzien.

DAF- museum. Er gingen ook enkele bewoners met de

auto.

Na ontvangst in het museum met een kopje koffie, kregen

we een rondleiding van 1½ uur, terwijl de kinderen

een puzzeltocht deden waar ze zelf de nodige opdrachten

moesten invullen.

Er waren allerhande auto’s, vrachtwagens, militaire-,

brandweer-, personenwagens en zelfs motors te bezichtigen.

Ook de DAF-trucks van de DAKAR-rally’s waren te

bewonderen. Na afloop van de rondleiding kregen de

kinderen, voor het invullen van de puzzeltocht, allemaal

een beloning zoals enkele posters en nog wat andere

snuisterijen. Daarna hebben we gezellig met iedereen

nog wat gedronken in het Daffetaria van het museum en

toen weer op weg naar huis gegaan. We kijken terug op

een leuk uitstapje na de nodige complimenten in ontvangst

te hebben genomen.

Wilt u nog meer foto’s bekijken van dit bezoek aan het

DAF museum dan kan dit op de website van Wijkoverleg

Lievendaal: www.wijkoverleg-lievendaal.dse.nl

Ad Brekelmans.

juni 2010 De Lievendaler 22 - Pagina 5


Karaoke avond

Op 1 augustus 2010 is er voor Gemeenschapscentrum

Lievendaal de verplichte vakantie sluiting.

Voorafgaand op vrijdagavond 30 juli willen wij ter afsluiting

van het 1e halfjaar een karaoke avond organiseren.

Iedereen is daarbij van harte welkom. Ongetwijfeld gaat

er ook een verrassing plaatsvinden.

Wij verwachten u!

Fiets Oriëntatietocht Zondag 27 juni 2010

Een familietocht voor jong en oud waarbij men de prachtige

omgeving van Eindhoven kan zien en kan constateren

hoe fantastisch deze omgeving is.

Samen met familie, vrienden of bekenden kunt u genieten

van deze aantrekkelijke oriëntatietocht en van de

mooie Brabantse natuur.

De lengte van de tocht bedraagt 20 kilometer en deze

afstand, met een pauze onderweg, kan voor niemand een

bezwaar zijn.

U kunt individueel inschrijven, dan wordt u met anderen

personen in een groep ingedeeld, of men kan zich per

groep (max. 12 personen) inschrijven, maar dat moet men

dan bij de inschrijving kenbaar maken.

Inschrijven kunt u met onderstaand inschrijfformulier of

via tel.nr. 2518299 van het gemeenschapscentrum.

Lievendaal on Tour

Start

De start en einde van de tocht is in Gemeenschapscentrum

Lievendaal.

We starten om 10.30 uur vanaf het gemeenschapscentrum

per groep met een onderlinge afstand van 10 minuten

vertrektijd en voor het vertrek kunt u nog genieten

van een heerlijk kopje koffie.

Er wordt een uitgebreid programma aan de deelnemers

verstrekt, buiten dit programma ontvangt u voor onderweg

een tasje met een tweetal belegde broodjes, een

drinkgarnituur, een versnapering en een appeltje. Kinderen

t/m 12 jaar mogen gratis deelnemen, maar je moet

hen wel aanmelden. Na afloop ontvangt iedereen een

heerlijk kopje soep en een Lievendaalse herinneringsmedaille.

INSCHRIJFFORMULIER FIETS ORIENTATIETOCHT ZONDAG 27 JUNI 2010.

Naam ……………………………………………………………........................................................

Neemt deel met ………………. personen á € 1,50/ persoon

Wil samen fietsen met ………………………..………................................................................

(inschrijvingen aan elkaar)

Kinderen t/m 12 jaar gratis (wel aanmelden) ………………….......................................

Betaling aan de bar ……………..............................................................................................

Pagina 6 - De Lievendaler 22 juni 2010


WK Voetbal volgen in het gemeenschapscentrum

11 Juni 2010 barst het los, het WK voetbal in Afrika. Onze

Oranje Boys zijn daarbij vertegenwoordigd. Wij willen

daar allemaal van genieten, maar helaas is het bijwonen

van een wedstrijd voor de meeste onbereikbaar. Daarom

zijn wij van een afstand aanwezig om onze boys te ondersteunen.

Met een groot scherm in Gemeenschapscentrum

Lievendaal kunnen we alles op de voet volgen. Het

is toch prachtig om dit met een heel gezelschap, uiteraard

allen in het oranje, mee te maken. Met een grote groep

mensen is het een feestelijk gebeuren om hierbij aanwezig

te zijn. We kunnen ons commentaar, op het te vertonen

spel, onderling prachtig kwijt en onze mening geven.

Maandag 14 juni laat Nederland de allereerste bal rollen.

Om 13.30 uur is de eerste ontmoeting gepland tegen

Denemarken. In het team van Denemarken kunnen we

Dennis Rommedal zien acteren. De tweede groepswedstrijd

is vastgesteld op zaterdag 19 juni om 13.30 uur

tegen Japan waar we ongetwijfeld Honda (ex VVV) tegen

zullen komen.

De derde groepswedstrijd is op donderdag 24 juni om

20.30 uur tegen Kameroen. Bij Kameroen ook een speler

uit de Nederlandse competitie nl. Enoh van Ajax.

Lievendaal Actief - Open dag Zondag 4 juli 2010 - 11.00 uur

Stichting Wijkoverleg en Stichting Gemeenschapscentrum

Lievendaal presenteren vol trots de 7e Open dag op

het parkeerterrein van het gemeenschapscentrum.

Er zijn optredens te verwachten van diverse artiesten o.a.

DJ Noutje Boutje, zanger Lesley Lynch, diverse dansoptredens

waaronder Derailed Dancers en nog veel meer.

Aan deze open dag is tevens een rommelmarkt verbonden.

Voor de kinderen zijn er ook diverse attracties

waarop zij zich kunnen uitleven.

Er is ook de mogelijkheid om promotiekramen en kramen

voor een rommelmarkt te huren voor de prijs van € 10,-

per kraam.

Huurdergroepen uit Gemeenschapscentrum Lievendaal

hebben de mogelijkheid om gratis een kraam aan te

vragen.

Wil men gebruik maken van een promotiekraam of een

kraam voor de rommelmarkt dan verzoeken wij u om

onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij: Jack

Wagemans, Lievendaalseweg 36 of Marianne Janssen,

Jongerenwerk Lievendaal in het gemeenschapscentrum.

Naam……………………………………………………………….........................................................

Adres…………………………………....................................... Tel.nr. .……………………………...

Wil: Rommelmarktkraam …….…......................................

of Promotiekraam …………....................................

juni 2010 De Lievendaler 22 - Pagina 7


Nieuws van Woonbedrijf

Nieuwe voordeuren:

Wijk 2187 (Professor van de Grintenlaan e.o.) krijgt dit jaar

nieuwe voordeuren. Bewoners mogen kiezen uit twee

type voordeuren. Na de zomervakantie ontvangen de

bewoners van ons een uitnodiging om hun keuze te

maken.

Moestuin:

De moestuin op de hoek Loderstraat / Sprenger van Eyklaan

is plotseling in het zicht gekomen doordat Woonbedrijf

de oude haag heeft verwijderd en een nieuwe heeft

geplaatst. Enthousiaste vrijwilligers planten daar hun

groenten en kruiden.

Renovatie Aireywoningen:

De renovatie van de eerste Aireywoningen is van start

gegaan. Tot nu toe doet ongeveer de helft van alle bewoners

met de renovatie mee. Het gaat dan om een nieuwe

keuken, douche en/of toilet. De renovatie duurt tot

ongeveer eind 2011. Als u vragen heeft over de renovatie,

Hi vlaai!

Sinds een paar maanden hebben we in Strijp en Woensel

Noord een vlaaienactie om nieuwe huurders te trakteren

op de kennismaking met hun buren. Hieronder een reactie

van een van de nieuwe bewoners in De Lieven:

Beste mensen van Woonbedrijf,

Afgelopen zaterdag zijn onze buren op bezoek geweest.

Drie generaties kregen we op bezoek: oma, vader, moeder

en zoontje.

De vlaai was erg lekker en is natuurlijk helemaal opgegaan.

Het was erg gezellig. De buren zijn 3 uur bij ons

geweest en de volgende keer gaan wij bij hen op bezoek.

Mijn vriend en ik vinden het een heel leuk initiatief van

jullie!! Super bedankt.

kunt u elke dinsdagochtend van 11.00 - 12.00 uur op het

spreekuur komen in de Van de Lindenstraat 24.

De Lieven:

Nieuwbouwwijk De Lieven krijgt al aardig vorm en trekt

enorm de aandacht van huidige en nieuwe bewoners. Dit

jaar heeft Woonbedrijf zelfs een recordaantal woningen

verkocht en wordt het al leefbaar in de wijk. De nieuwe

bewoners hebben allemaal een mooi keramiekcadeau

van Lunetzorg aangeboden gekregen. Ook de vlaaienactie

van Woonbedrijf wordt hier goed gebruikt. Meer

informatie over De Lieven leest u op: www.delieven.nl

Koffietijd Schultinghstraat:

In de flat Schultinghstraat zijn we weer een stap verder

gegaan met het verfraaien van de hal. Vorig jaar kwamen

er een nieuwe tafel en stoelen, aquarelschilderijen en

planten. Vorige maand is de vloerbedekking vervangen.

Het resultaat mag er wezen.

Er staan nog een paar dingen op het wensenlijstje van de

bewoners, zoals verlichting en een boekenkast. Daarover

gaan we eind juni verder praten onder het genot van

een kop koffie en koek. Dan organiseert Woonbedrijf hier

alweer de 5e Koffietijd.

Heeft u vragen aan Woonbedrijf? Kom dan gerust eens

langs op het Steunpunt in Gemeenschapscentrum

Lievendaal. Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 - 16.00 uur,

Lievendaalseweg 3.

Pagina 8 - De Lievendaler 22 juni 2010


Wat staat er nog te gebeuren in het jaar 2010?

Wij willen u een kleine greep uit de komende activiteiten niet onthouden.

FIETSORIENTATIETOCHT

Deze oriëntatietocht zal plaatsvinden op zondag 27 juni

a.s. Voor inschrijving : zie middenpagina van dit wijkblad.

WK 2010

Op een groot scherm willen wij samen met u onze Oranje

boys ondersteunen en genieten van eventuele, en wie

twijfelt hieraan, successen.

14 juni Nederland-Denemarken 13.30 uur, 19 juni Nederland-Japan

13.30 uur en op 24 juni Kameroen-Nederland

20.30 uur. In de ontmoetingsruimte is een groot scherm

opgehangen en wij hopen vele supporters (in het oranje)

te mogen begroeten.

LIEVENDAAL ACTIEF

De bekende Open Dag van Lievendaal wordt dit jaar

gehouden op zondag 4 juli a.s.

Meer hierover kunt u lezen op de middenpagina van dit

wijkblad.

TIENERDISCO

Elke 3e zaterdagavond van de maand gaat de discodreun

het Gemeenschapscentrum Lievendaal beheersen.

De data van de discoavonden zijn: 19 juni, 17 juli, 18 september,

16 oktober, 27 november en 18 december.

Digitolk

Digitolk start in september 2010 met een cursus Windows

7 in Gemeenschapscentrum Lievendaal. U kunt zich

GORDON MEDIATION & COACHING

Uw partner bij echtscheiding, kinderalimentatie,

partneralimentatie en omgangsregeling

• Persoonlijke en deskundige bemiddeling bij het hele proces

van echtscheiding

• Werkt samen met specialisten op elk gebied van echtscheiding

• Stelt het belang van de kinderen voorop

• Zorgt dat u na de echtscheiding ( weer) met elkaar kunt praten

• De totale prijs van de echtscheiding is vooraf bekend

drs. Karin Gordon ( NMI geregistreerd)

Mackaylaan 42 • 5631 NL Eindhoven

Tel: 06 44 63 82 17 • email: info@gordonmc.nl

www.gordonmc.nl of www.scheidingspartner.nl

COUNTRY FESTIVAL

26 September 2010 kunt u in uw agenda noteren.

Op deze dag gaat het 1e Lievendaalse

Country Festival van start. Diverse groepen

hebben hun toezegging gedaan om hieraan

deel te nemen. Het belooft een waar muzikaal

spektakel te gaan worden.

VAKANTIE SLUITING

Jaarlijks is er voor het Gemeenschapscentrum Lievendaal

een verplichte vakantie sluiting. Deze is voor dit jaar vastgesteld

van 1 t/m 31 augustus. U kunt hier dus al met uw

planning rekening houden.

Er is echter een uitzondering, tijdens de vakantie periode

gaat het kienen op woensdagavond gewoon door. Hiervoor

zijn we speciaal geopend.

Natuurlijk zijn er meerdere diverse activiteiten. Daarvoor

wachten wij de berichten van de huurdergroepen af,

zodat wij deze ook kunnen publiceren.

U ziet het, activiteiten te over in de wijk Lievendaal, voor

elk wat wils!

LIEVENDAAL BRUIST

EN LEEFT !!!

hiervoor aanmelden bij de inloop van de Helpdesk op

woensdagmiddag vanaf 14.00 uur.

Pedicure nodig? Pijnlijke voeten?

Bent u diabetisch of reumatisch?

Geen probleem.

Of wilt u gewoon genieten van een

voetbehandeling?

Alle problemen worden verholpen bij:

“van Eerden” voetverzorging

Vigliuslaan 27

5652 NW Eindhoven

Tel. 040-2522341

Aangesloten bij brancheorganisatie “Provoet”

juni 2010 De Lievendaler 22 - Pagina 9


Paasbrunch in Gemeenschapscentrum Lievendaal

2e Paasdag 5 april jl. was er weer de traditionele Paasbrunch

in het gemeenschapscentrum.

Er waren meer deelnemers dan vorig jaar en die hebben

er weer een gezellige brunch van gemaakt.

Zij lieten zich het ontbijt goed smaken. Na afloop van

de brunch was er een gezellige kienwedstrijd met vele

prijzen.

Zeer tevreden keerden de deelnemers huiswaarts met de

uitspraak: tot volgend jaar !

Miniplaybackshow wederom geslaagd

Op zondag 25 april 2010 zagen we spannende kindergezichtjes,

de playbackshow was speciaal voor hen georganiseerd.

Er werd dit jaar een nieuw record gevestigd, de

jongste deelnemer was 5 jaar oud. Heel verlegen bracht

deze hele jonge dame haar act op het podium. Het valt

ook niet mee als alle ouders en grootouders en bekenden,

naar jou kijken. Maar hulde voor deze 5-jarige.

De ten gehore gebrachte nummers vielen behoorlijk in de

smaak bij de aanwezigen, die luid te kennen gaven dat de

Ontmoeten

Informatie halen

Vragen en melden

Vergaderen

nummers allemaal geweldig waren. Het was een moeilijke

taak om de prijswinnaars aan te wijzen, maar uiteindelijk

slaagde de jury hierin.

De uitslag luidde:

1e prijs Carlos met Billy Jean

2e prijs Imke en Coen met Dr. Bernhard

3e prijs Imke met Ik ben een muzikant.

UW BUURT, UW STEUNPUNT VOOR:

Vacaturebank vrijwilligers

De partners die al in het Buurtcontract Lievendaal

samenwerken geven ook invulling aan het

Steunpunt.

- Wijkoverleg Lievendaal

- Gemeente Eindhoven; Stadsdeelteam Strijp

- Woonbedrijf

- Welzijn Eindhoven (Lumens Groep)

- Gemeenschapscentrum Lievendaal

- Politie

- Gezondheidscentrum Strijp

- Lunetzorg

Openingstijden en aanwezigheid:

Dinsdag 14.00-16.00 uur

Woonbedrijf - Welzijn Eindhoven - Gemeente Eindhoven

Daarnaast kunt u voor informatie altijd terecht in het Gemeenschapscentrum Lievendaal.

Pagina 10 - De Lievendaler 22 juni 2010


Dans/Aerobics voor Dames wordt Let’s Dance

Het project “Gezond in de buurt” van de GGD stopt.

Na het stoppen van het project gaan de lessen Dans/Aerobics

voor Dames zelfstandig door onder de naam…

Let’s Dance is een beweeggroep voor dames, waar dans,

aerobics en de nieuwste rage Zumba worden gecombineerd

tot een uur lang lekker bewegen.

Website Wijkoverleg Lievendaal

Op de website van Wijkoverleg Lievendaal vindt u alles over de wijk Lievendaal. Deze website is geheel aangepast en

voorzien van de benodigde informatie. Alle mogelijkheden van de wijk Lievendaal worden hierbij weergegeven.

Bezoek eens onze website op: www.wijkoverlg-lievendaal.dse.nl

Meldingen openbare

ruimte

Heeft u een opmerking over de speelplek bij

u in de buurt of over het groenonderhoud in

uw straat? Of ligt er misschien een stoeptegel

los? Dan kunt u dit melden bij de gemeente

Eindhoven door een ‘melding openbare

ruimte’ in te dienen. Uw melding is voor de

gemeente buitengewoon belangrijk. De gemeente

kan immers nu eenmaal niet altijd en

overal controleren of alles in orde is. Met uw

melding kan de gemeente ervoor zorgen dat

Eindhoven leefbaarder, schoner en veiliger

wordt.

U kunt de melding telefonisch doen via

telefoonnummer 14040 of via email:

gemeente@eindhoven.nl

Als het om kapotte straatverlichting gaat,

dan moet u dit niet melden bij de gemeente

maar bij de storingsdienst van Endinet (NRE)

via storingsdienst@endinet.nl of telefoon

040 - 2432222.

De lessen worden gegeven door een gediplomeerde

sportdocente en de kosten voor deelname bedragen

slechts € 2,50 per les.

Je vindt ons op maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur

en van 19.30 tot 20.30 uur in Gemeenschapscentrum

Lievendaal.

Nieuwsgierig geworden…

Loop gerust eens binnen voor een gratis proefles of bel

naar tel.nr. 06 - 53639799 voor meer informatie.

Let’s dance in de Lievendaal.

Lievendaalseweg 3 te Eindhoven

Absolute Fabulous

Bij ons kunt u terecht voor Babykleding -

Trendy Dames & Kinderkleding.

Kijk voor meer info en openingstijden op:

www.absolute-fabulous.nl

Of nog beter:

Kom langs, de koffie staat klaar!

Absolute Fabulous

Bredalaan 115 te Eindhoven

Tel.nr. 040-2574620

Tegen inlevering van deze advertentie

10% korting op uw aankoop

(Advertentie)

juni 2010 De Lievendaler 22 - Pagina 11


Terug in de tijd…..

Wat weten wij als bewoners van De Lievendaal e.o. van onze oerbron over de geschiedenis van De Lievendaal en zijn bewoners

uit het verre verleden en wat is er van opgetekend?

In deze en de opvolgende uitgaven van ons Wijkblad leest u iedere keer een kort stukje over de geschiedenis van De

Lievendaal. Maar let op! Zijn het waargebeurde verhalen of fantasieën? Uw kennis wordt getest! Wij ontvangen graag

uw reacties. Mail naar info@lievendaalwielant.nl

En de schrijver van deze verhalen? Die houden we nog even geheim. Wij kennen hem als ‘Franco’.

Lees en geniet van zijn eerste verhaal over de ontstaansgeschiedenis van De Lievendaal

De oudste bekende koopaktes zijn al bekend vanaf 1551,

waaruit blijkt dat het toen al een boerderij met landbouwgronden

was.

Doch volgens de overleveringen bestond De Lievendaal

al veel langer, maar het was in zijn prille begin alleen een

groot herenhuis of landhuis van mogelijke Graven, Baronnen

of Leenheren die de streek beschermde, plunderde of

belastingheffingen en/of goederen inde voor hun superieuren

of vorsten.

In die tijd was De Lievendaal ten opzichte van het stadse

gepeupel redelijk ver afgelegen en zocht men waarschijnlijk

daardoor enige bescherming achter een gracht, die

tot ongeveer 1946 deels nog aanwezig was. Later waren

de sporen daarvan nog terug te vinden in de vloer van de

Maria-Regina Kerk, deze vloer scheurde boven de oude

Dit was een korte opsomming over de geschiedenis van de oerbodem van ons gemeenschapscentrum en sporthal.

Is dit waar of niet waar? ‘Franco’

1. Lievendaal Groot/Klein

2. Tops

3. v.Alphen

4. v.Lierop + Schaapskooi

5. Coppelmans

6. Fischenhoek

7. Poel (schaatsen - glijbaan)

8. Gracht

In de jaren 1940-1950

gracht, waarover hij gebouwd was. Ook de boomgaard was

daarachter gelegen en volgens mij staan er nu nog enkele

vruchtenbomen achter De Lievendaal in het huidige speeltuintje.

Het gebied rondom De Lievendaal was in de vroegere jaren

waarschijnlijk een bos en vooral een heidegebied, daar er

in de directe omgeving zich tot ongeveer 1948-1950 nog

een schaapskooi bevond aan de Klawierstraat.

Door de aanbouw aan het herenhuis is er de eerste boerderij

ontstaan, geleid vanuit het herenhuis, zodat het personeel

in die tijd ergens tussen het vee een onderkomen had.

Na verdere ontginningen, gezinsuitbreiding en eventuele

aankopen, werd de eerste, later de Grote Lievendaal te

klein en wordt er de tweede bijbouw met woning, stallen

en schuren gebouwd, de Kleine Lievendaal.

Pagina 12 - De Lievendaler 22 juni 2010

More magazines by this user
Similar magazines