07.09.2013 Views

Jaargang 46 nummer 1 - Ondernemersvereniging Renswoude

Jaargang 46 nummer 1 - Ondernemersvereniging Renswoude

Jaargang 46 nummer 1 - Ondernemersvereniging Renswoude

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

de Heraut

Jaargang 46 nummer 1

9 januari 2012


2


Het gemeentebestuur van Renswoude wenst alle inwoners

een gezond en voorspoedig 2012


3


4

Installatiebedrijf Welin

gas water elektra sanitair riolering verwarming dakbedekking

Nieuwe HR-ketel nodig?

We denken graag met u mee!

Groeperweg 19 A - 1 3927 CR Renswoude

Tel. 0343 - 480119 info@welin.nl

www.welin.nl

ELECTRA | GAS & WATER | CV | LOOD-

& ZINKWERKEN | ALARMINSTALLATIES

ONTRUIMINGSINSTALLATIES | DATA BE-

KABELING | SANITAIR | STOFZUIGSYSTEMEN

VENTILATIESYSTEMEN | KOELTECHNIEK

WARMTE POMP INSTALLATIES | DOMOTICA

INSTALLATIEBEDRIJF VAN DE VENDEL

ADRES: GROOT OVEREEM 23, 3927 GH RENSWOUDE

TELEFOON: 0318-571431 | FAX: 0318-572242

E-MAIL: INFO@VANDEVENDEL.COM

INTERNET: WWW.VANDEVENDEL.COM


5


6


7


8

BOORDEVOL ENERGIE

in verzekeringen, makelaardij,

pensioenen en Hypotheekpunt

elektra | gas | water | CV | zonne-energie | sanitair | lood- en zinkwerken l

dakwerken l alarminstallaties l ontruimingsinstallaties | koeltechniek l

ventilatiesystemen l stofzuigsystemen l data bekabeling | telefonie |

Kijk voor meer informatie op:

www.henkmoesbergen.nl

Heetwater units CV-ketels Pelletketels

De Hooge Hoek 2 | 3927 GG Renswoude | Tel. 0318 57 20 82 | fax 0318-57 25 45 |

info@henkmoesbergen. nl


9


10


11


12

Timmerbedrijf J.J. van Doorn

machinale houtbewerking verkoop van

ramen en deuren geïmpregneerd tuinhout

trappen en kozijnen hardhout, plaatmateriaal

restauratiewerk vurenhout en betimmeringen

verbouw en nieuwbouw tuinmeubels, tuinhuisjes

De Hooge Hoek 16, 3927 GG Renswoude, 0318 573836 / 06 51198761

A G VAN GENT ■ ■ ■

Administratie- & Belastingadviesbureau

■ fiscale adviezen ■ financiële administratie ■ loonadministratie

■ jaarrekeningen ■ fiscale aangiften ■ managementbegeleiding

Utrechtseweg 18

3927 AV Renswoude

Tel. 0318 - 571869

Fax 0318 - 571704

e-mail: info@admkvangent.nl

Lid van:

Nederlandse orde van

administratie- en belastingdeskundigen


-
-13


14


--
-
-


15


16

Hage Nap

Molenstraat 10a

3927 AC Renswoude

Tel: 0318 - 57 35 38

Mob: 06 - 149 636 02

info@napschilderwerken.nl

www.napschilderwerken.nl

binnen- en buitenschilderwerk

glasweefsel-, behang- en sauswerk

beglazing

meerjarenonderhoudsplan schilderwerk

De Hooge Hoek 11

3927 GG Renswoude

Tel. 0318 - 572162

Fax 0318 - 574027

jan@snelaannemers.nl

www.snelaannemers.nl

SNEL AANNEMERS V.O.F.

Gespecialiseerd in:

* NIEUWBOUW

* VERBOUW

* RENOVATIE

* ONDERHOUD


Infoavond Koninginnedag

Renswoude

Op 3 februari is iedereen uitgenodigd in

muziekgebouw ’t Podium voor de informatieavond

voor vrijwilligers voor Koninginnedag in

Renswoude. Het is nog lang geen april, maar de

voorbereiding is al enkele maanden bezig. Voor

het bestuur is het belangrijk vroegtijdig te weten

wie meehelpt.

Zonder vrijwilligers is het voor een kleine

vereniging als de Oranje Vereniging Renswoude

niet mogelijk een Crazy Cross te organiseren.

Tijdens de infoavond worden alle plannen en

sponsors gepresenteerd en de openstaande

vrijwilligers vacatures getoond.

De presentatie van het programma en sponsors

begint om 20.00 uur.

Bezoek is geheel vrijblijvend, ook mensen die

alleen geïnteresseerd zijn in het programma zijn

welkom. ■

‘Gooi geen oliebollenvet door de

gootsteen en het toilet’

Het verwijderen van oliebollenvet uit afvalwater,

het afvoeren ervan en de schade aan het

rioolsysteem kost landelijk jaarlijks enkele

miljoenen euro’s.

Omdat de belastingbetaler uiteindelijk de

rekening betaalt, doet Waterschap Vallei &

Eem de oproep om gebruikt vet niet door de

gootsteen of het toilet te spoelen. Beter is het

om het in te leveren bij een verzamelpunt of

met het huishoudelijk afval mee te geven. Het

verwijderen van een liter olie uit afvalwater kost

het waterschap naar schatting € 2,80 en dat is

het dubbele van de kostprijs van de olie in de

winkel.

Het aantal rioolverstoppingen stijgt rond Oud

en Nieuw door gestold oliebollenvet. Ook

vloeibaar vet kan voor verstoppingen zorgen.

Het verhelpen van die verstoppingen is een

kostbare zaak.

De belastingbetaler betaalt deze kosten via

de zuiveringsheffing van het waterschap en

de gemeentelijke rioolheffing. Vloeibaar

frituurvet kun je teruggieten in de verpakking

en wegbrengen naar een inzamelpunt. Dat kan

bij diverse supermarkten en bij gemeentelijke

afvalstraten.

Ook sommige sportverenigingen zamelen het

in, want het ingezamelde vet levert geld op.

Vast frituurvet kun je eerst laten stollen in

bijvoorbeeld een leeg melkpak en dan inleveren

bij het inzamelpunt.

Dan wordt er onder andere biodiesel van

gemaakt”.

Volg persberichten en ander nieuws over

Waterschap Vallei & Eem op www.twitter.com/

valleieneem/ ■

Nog enkele plaatsen voor

vrouwendagen Renswoude

De vrouwendagen in Renswoude die gehouden

zullen worden op vrijdag 20 en zaterdag

21 januari a.s., zijn op een paar plaatsen na

volgeboekt.

Vrouwen die een dagje de drukte achter zich

willen laten en heerlijk verwend willen worden,

zijn van harte welkom.

De ochtend staat in het teken van praise en er zal

een drama in diverse delen worden opgevoerd.

De middag kan iedere vrouw een workshop

naar keuze volgen.

Het thema dit jaar is “Mooi van buiten, mooi van

binnen?”

De dag is heel laagdrempelig en voor vrouwen

van alle kerken, maar zeker ook voor diegenen

die niet of niet meer naar een kerk gaan. Het

bestuur van Stichting Bitja, die deze dagen

organiseert, hoopt dat de vrouwen die komen

volop zullen genieten en letterlijk stralend naar

huis gaan.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor vrijdag

20 januari a.s. Een kaartje kost 35 euro voor de

hele dag, inclusief eten, drinken en workshop.

Wie erbij wil zijn kan zich opgeven via www.

stichtingbitja.nl ■

17


Kerkbalans 2012

De 40ste Kerkbalans wordt gehouden van 15

januari t/m 29 januari 2012. Wat is de kerk mij

waard? Dit is het uitgangspunt voor 2012.

Deze vraag kan op verschillende manieren

worden beantwoord. Want de waarde van de

kerk is voor iedereen anders. Vaak zal direct

in het antwoord het waarom doorklinken. De

kerk is mij veel waard omdat... Vult u maar in:

de plaats waar het christelijk geloof wordt

beleden, het samenkomen om te leren en

te vieren want dat kun je niet alleen. Samen

zingen, bidden en geloofsgesprekken voeren

met andere christenen zijn van grote waarde.

Solidariteit, verbondenheid, zorg en aandacht

voor mensen en elkaar vasthouden in blijdschap

en verdriet. Ook als je het kerkgebouw niet

zo vaak van binnen ziet wordt de kerk soms

belangrijk.

Op kruispunten in het leven komt de kerk en

de betrokkenheid daarbij in beeld. Bij trouwen,

dopen en uitvaart wordt zichtbaar hoe de kerk

een schuilplaats, een bron van inspiratie kan

zijn in ons leven. Kortom de kerk is het waard

om je voor in te zetten. Bij dit alles hoort

een predikant met medewerkers, kerkgebouw

met toebehoren, dit vraagt onderhoud en

geeft dus kosten. Hiervoor is mede kerkbalans

noodzakelijk, zodat men een geldelijke bijdrage

aan de plaatselijke kerk kan geven. Zodat de

kerk van waarde kan blijven, voor u en voor

anderen. Wij staan weer aan het begin van een

nieuw jaar en wensen elkaar in alle opzichten

een gezegend en voorspoedig 2012 toe. Ook

in 2012 vragen wij u na te denken over wat

de kerk u waard is en daarvoor te geven.

Voor de kerkelijke bijdrage 2012 worden alle

kerkleden benaderd. Vanaf 15 januari worden

de enveloppen bij u door de bus gedaan en

de week daarna weer opgehaald door de vele

medewerkers. U doet toch ook mee?

Namens de Colleges van Kerkrentmeesters van

de Hervormde Gemeente Renswoude

Gereformeerde Kerk Renswoude/Ederveen. ■

18

Nieuwe zorgappartementen in

De Kleine Meent zijn geopend

Locatie De Kleine Meent in Renswoude,

onderdeel van Zorggroep Charim, is uitgebreid

met twee nieuwe zorgappartementen.

Afgelopen zomer ondertekende de Gemeente

Renswoude, Zorggroep Charim en de bewoners

een convenant waarmee zij instemden met een

uitbreiding van de zorglocatie.

De verbouwing werd onlangs afgerond,

waardoor De Kleine Meent nu beschikt over

acht appartementen. Tijdens het open huis op

woensdag 14 december werden de nieuwe

zorgappartementen geopend.

Opening

Samen met de bewoners, familieleden,

buurtbewoners en andere belangstellenden

vierde de woongroep op woensdag 14

december de oplevering. Bewoonster mevrouw

Oskamp en teammanager Tirza van Heiningen

openden de twee appartementen, waarna de

aanwezigen de ruimten konden bezichtigen. “De

zit/slaapkamers zijn ruim opgezet en hebben

veel lichtinval. De nieuwe bewoners hopen wij

volgende maand te kunnen verwelkomen in De

Kleine Meent. Daar zien we naar uit,” aldus Van

Heiningen.

Kleinschalige verpleeghuiszorg

De Kleine Meent is nu een kleinschalige

woongroep met intensieve verpleeghuiszorg

voor acht ouderen met (beginnende) dementie.

De bewoners hebben een eigen ruime zit/

slaapkamer.

Gezamenlijk delen de bewoners een

woonkamer, keuken en een aangelegde tuin.

De bewoners ontvangen zorg en begeleiding

vanuit de financiering ‘volledig pakket thuis’ en

kunnen 24 uur per dag een beroep doen op de

zorg- en dienstverlening.

Meer informatie over wonen en zorg in De Kleine

Meent is te lezen op www.zorggroepcharim.nl/

dekleinemeent. ■


Twee exposities in de bibliotheek

Van 10 januari tot 29 februari zijn in de bibliotheek

van Renswoude foto’s te zien van Hennie

Blaauwendraat, George Farber en Henk van de

Kaa. De drie fotografen hebben een beeldverslag

gemaakt van het Crazy Crossevenement op

Koninginnedag 2011. Koninginnedag in

Renswoude is een ware belevenis, dit dankzij de

zeer actieve Oranjevereniging. Het spectaculaire

hoogtepunt van de dag is de Crazy Cross.

Hennie Blaauwendraat heeft zich tussen het

feestgedruis begeven en fotografeerde het

publiek in haar tijdsdocument van menselijke

emoties en gedragingen tijdens deze uitbundige

viering van de verjaardag van de Majesteit.

George Farber heeft zich vooral gericht op

portretten en grappige momenten. Henk van

de Kaa heeft zijn telelens vooral op de rijders

gericht en fotografeerde vanuit de hoogwerker

spectaculaire bulderende motoren, die met

grote snelheid door modder- en schuimbaden

razen.

Vitrines

De vitrinekasten zijn gevuld met een collectie

tassen. Van alkine is het label voor originele

ambachtelijk gemaakte leren tassen en

accessoires. Bijzondere creaties, mooi van vorm

en kleur, stijlvol en perfect afgewerkt. Elke tas

is uniek of wordt in een kleine oplage gemaakt.

Achter het label “Van alkine” staat Alkine

van der Laan. Haar liefde voor vormgeving

en vakmanschap is er al van jongst af aan.

Op veertienjarige leeftijd begon ze haar eigen

kleren en tassen te maken. Eerst alleen van en

met textiel, maar later ook van leer. Leer is een

fantastisch materiaal om mee te werken. Alkine

heeft diverse cursussen en workshops op het

gebied van textiel gevolgd en is gediplomeerd

tassenmaakster. Hiervoor heeft zij de enige

ambachtelijke tassenopleiding in Nederland

gevolgd. De exposities zijn te bezoeken tijdens

de openingstijden van de bibliotheek aan de

van Reedeweg in Renswoude. ■

Zorgorganisatie Opella gooit regels

overboord

Vanaf vandaag lapt zorgorganisatie

Opella de regels letterlijk aan haar laars. De

organisatie neemt deel aan een experiment

van het Ministerie van VWS om de uitdijende

bureaucratie in de zorg een halt toe te roepen.

Schrappen van regels betekent dat Opella veel

klantgerichter kan gaan werken. Met functionele

regels, in plaats van onnodige regels.

De klant merkt dat direct

Schrappen van regels betekent dat de

medewerker meer tijd krijgt voor de klant. De

medewerker hoeft immers niet meer allerlei

gegevens te registreren.

Met de klant wordt afgesproken welke

ondersteuning hij of zij graag wil. Deze

afspraken worden vastgelegd in een plan. Voor

de ene persoon betekent dit meer tijd voor

een dagelijkse wandeling; de ander geeft liever

de voorkeur aan een goed gesprek of een

keer samen iets lekkers bakken. De nieuwe

aanpak start op Opellalocatie Walraven in

Bennekom en wordt daarna verder uitgerold

over de organisatie. In Walraven wonen zo’n 100

mensen zelfstandig in 68 appartmenten, indien

nodig met zorg en ondersteuning van Opella.

Verder zijn er twaalf kleinschalige woningen,

waar elk zes mensen met dementie wonen.

Kleine diensten

Opella is zorgondernemer op de zuidelijke

Veluwe. Zij bestaat in 2012 tien jaar en telt

2300 medewerkers en ruim 3500 klanten.

Opella betekent letterlijk ‘kleine dienst’. Kleine

diensten met een grote waarde staan centraal.

Met deelname aan het VWS-project benadrukt

Opella haar klantgerichte en vooruitstrevende

karakter. Het project past in de ontwikkeling die

de organisatie de afgelopen jaren doormaakte

om vooral als dienstverlener beschikbaar te

zijn voor klanten en het verleden als ‘instituut’

achter zich te laten. ■

19


20

Wij leggen voor u: verouderde vloeren, visgraat, gerookte, patroon, tapis

vloeren, duo plank, verouderd en in div. kleuren, massieve vloeren, laminaat

vloeren o.a. Quick Step, tevens vrijblijvend offerte (water, brandschade)

Ook voor het onderhouden en schuren van uw bestaande parketvloer

Hans Geijtenbeek Showroom:

Oude Holleweg 15 Oude Holleweg 15

3927 CK Renswoude Openingstijden:

Mob: 06 22468564 Vrijdag: 15.00/21.00 uur

Tel: 0318 573632 Alle andere dagen

Fax 0318 570409 volgens afspraak.


Kerstfeest bij Passage Renswoude

De kerstvieringen begonnen in De Voorhof

met een stamppottenbuffet geleverd door

restaurant De Dennen. 56 leden waren daar

aanwezig waar voorzitter Henny van Ommeren

iedereen van harte welkom heette en een korte

inleiding had over het avondthema ”Opnieuw

beginnen”.

Na afloop van het diner werd de kerstviering

voortgezet in gebouw Rehoboth. De liturgie

werd begonnen met welkom, aansteken van

de Passagekaars en het zingen van Komt allen

te samen. Daarna afwisselend voordrachten,

het lezen van het kerstevangelie en een vrij

kerstverhaal verzorgd door bestuursleden.

Begeleiding van de samenzang werd verzorgd

door de gitaarclub uit Voorthuizen die ook

nog een drietal optredens verzorgden. Na het

zingen van het lied ”Dank U” kwam er een einde

aan een prachtige kerstviering van Passage afd.

Renswoude.

Tevens wenst het Passage bestuur u alle goeds

voor een gezond en vredevol 2012 toe. ■

Berichten van de wijkagent

Inbraken

Er is in Renswoude in de maand december,

na de inbraak op de Meent, nog 2x gepoogd

in te breken en wel op de Ubbeschoterweg

op donderdag 15 december tussen 16.15 uur

en 19.15 uur en op de Barneveldsestraat op

donderdag 29 december tussen 10.15 uur en

15.15 uur.

Oud en Nieuw

Oud en Nieuw is rustig verlopen. Helaas vinden

er altijd weet wat vernielingen plaats.

Mijn collega’s hebben Renswoude omstreeks

02.00 uur kunnen verlaten.

Brandstichtingen Groot Overeem

Het onderzoek vordert. De eerste 2 verdachten

zijn ontboden voor verhoor.

Brandstichtingen Elzenhof, Wilgenlaan en

Platanenlaan

Tussen 11 en 17 december jl. is er brand gesticht

op de Elzenhof waarbij een conifeer is verbrand/

verschroeid.

Op donderdag 29 december jl. kregen mijn

collega’s twee meldingen van brandstichting

en wel op Wilgenlaan om 05.15 uur waar een

kliko in brand stond en om 06.00 uur de 2e

melding op de Platanenlaan waar een heg in

brand stond.

Mogelijk gaat het hier om dezelfde dader(s).

Heeft u iets gezien of heeft u informatie

die kan leiden tot de oplossing van deze

brandstichtingen, mail mij of bel mij via 0900-

8844. Ook via Twitter kunt u mij benaderen.

Sieraaddoosjes gevonden op de Schalm

Op maandag 26 december 2011 zijn er door

een melder diverse sieraad/horlogedoosjes

gevonden op de Schalm in de omgeving van de

voormalige camping.

Heeft u wat bijzonders gezien die dag e.o.

de dagen er voor. Mail mij dan. Sieraad/

horlogedoosjes bleken afkomstig van inbraak.

Herinnering

Gaat u vereniging in de loop van 2012

vergunning aanvragen bij de gemeente voor

festiviteiten waarbij mogelijk politie-inzet nodig

is, mail mij dan omdat ik z.s.m. wil weten wat er

op ons afkomt dit jaar.

Dus ook de datum van de intocht Sinterklaas is

welkom.

Ook festiviteiten rondom Koninginnedag wil

ik graag z.s.m. weten i.v.m. het bezoek van de

Majesteit op Koninginnedag.

Met vriendelijke groet,

Henk Heijting, waarnemend wijkagent

Renswoude. henk.heijting@utrecht.politie.nl e.o

0900-8844. Via twitter: @wijkagVdaalWest. ■

21


Onroerende Zaak Belasting

Voor het eerst in jaren heeft de gemeenteraad

moeten besluiten om de OZB meer dan

trendmatig te verhogen. Dit is voor ons als

CDA-fractie geen gemakkelijk besluit geweest.

We willen immers allemaal het beste voor

Renswoude en voor elkaar als burgers. Maar

als er dan een lastenverzwaring nodig is om

financieel orde op zaken te stellen is dat voor

niemand leuk. Een van de redenen dat dit

nodig was is dat er de afgelopen jaren veel

voorzieningen zijn aangepakt, denk hierbij aan

de voetbalvelden, het muziekgebouw, maar

ook de voorbereidingen voor het dorpshart

en de komende verplaatsing en nieuwbouw

van CBS De Borgwal. Daarbij komt dat er

vanuit de overheid bezuinigd wordt en wij

daar als gemeente ook onder lijden. Er wordt

nu van alles geroepen over het verhogen van

de OZB. Is het nu 15 procent of 20 procent?

Maar wat nog veel belangrijker is, wat betekent

dit nu eigenlijk voor uw individuele situatie?

De OZB wordt weliswaar verhoogd, maar de

rioolheffing wordt verlaagd. Ook wordt door

de dalende huizenprijzen de WOZ-waarde van

uw huis lager. Over deze waarde wordt de OZB

berekend. De stijging zal dus niet zo hoog zijn

als gedacht. Wij kunnen ons voorstellen dat u

vragen heeft en u misschien zelfs geen idee

heeft, wat u nu moet verwachten?

Om dit voor u duidelijk te maken, hebben

wij op onze site enkele berekeningen per

soort huishouden gezet. Het zijn weliswaar

voorbeelden, maar het geeft u een goed

beeld van wat de verhoging van de OZB en de

verlaging van de rioolheffing, nu daadwerkelijk

doet met uw portemonnee.

Deze informatie vind u op www.cdarenswoude.

nl/woonlasten-in-2012.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u gerust

contact met onze fractie opnemen, wij staan u

graag te woord.

CDA Renswoude

22

Vrijwilligersvacatures

Op de website van Welzijn Leusden staat een

groot aanbod van vrijwilligersvacatures in de

plaatsen Leusden, Renswoude, Scherpenzeel en

Woudenberg.

Heeft u tijd over en zin om iets nieuws aan te

pakken, neem dan contact op met het Steunpunt

Vrijwilligerswerk van Welzijn Leusden, adres:

Larikslaan 2, 3833 AM in Leusden, tel: 033-

4343229, e-mail infovrijwilligerswerk@

welzijnleusden.nl

Voor vrijwilligersvacatures kunt u ook kijken op

de website: www.welzijnleusden.nl

Comitélid Avondvierdaagse Renswoude.

Elk jaar begin juni wordt in Renswoude de

Avondvierdaagse georganiseerd. Wie helpt

het comité met organiseren en regelen? Per

jaar kost het u vier avonden en enkele uren

voorbereiding.

Vrijwilliger Huisbezoek bij Zonnebloem

afdeling RenScherWoude. Nationale

vereniging de Zonnebloem is een landelijke

vrijwilligersorganisatie met plaatselijke

afdelingen die zich inzet voor langdurig

lichamelijk zieken, lichamelijk gehandicapten

en hulpbehoevende ouderen. Voor de plaatsen

Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg

is dat Zonnebloem RenScherWoude. De

Vrijwilliger Huisbezoek bezoekt regelmatig

iemand die door ziekte, handicap of leeftijd aan

huis gebonden is. Sommige mensen vinden het

prettig om samen een wandelingetje te maken

om bijvoorbeeld een paar boodschappen

te halen. Naast het huisbezoek worden er

door de Zonnebloem regelmatig activiteiten

georganiseerd zoals een dagje uit. Ook daarbij

is de ondersteuning van vrijwilligers onmisbaar.

Kunt u goed met mensen omgaan, bent u in

staat een luisterend oor te bieden en doet u

graag iets voor een ander?

Zonnebloem RenScherWoude komt graag met

u in contact. ■


Nationale voorleesdagen in

Renswoude

Van 18 t/m 28 januari zijn de Nationale

Voorleesdagen. In het hele land wordt er

aandacht besteed aan het voorlezen voor jonge

kinderen. Op twee donderdagochtenden, 19 en

26 januari, wordt er om 11 uur een half uurtje

voorgelezen voor kinderen tussen de 2 en 4

jaar. Er wordt voorgelezen uit het prentenboek

“Mama kwijt” en ook met de Kamishibai, een

Japans verteltheatertje. De toegang is gratis en

ouders of verzorgers zijn ook van harte welkom

in de bibliotheek aan van Reedeweg 77. Op

vrijdag 20 januari is er ’s ochtends een besloten

voorstelling voor de kinderen van groep 1 en

2 van de basisscholen. Voor meer info: 0318-

575151. ■

Informatieve ochtend over twitteren

Vrijdag 27 januari, tijdens de Zoute Inval in de

bibliotheek, is er een informatieve ochtend

over twitteren. Als u iets meer aan de weet wilt

komen over deze manier van communiceren,

dan kunt u naar de bibliotheek komen kijken

naar een powerpoint presentatie. De ochtend

duurt van 10 tot 12 uur, de toegang is gratis,

maar er wordt wel een € 1,- voor de koffie

gevraagd. Voor meer info: 0318-575151. ■

Seniorenfitness in Scherpenzeel

Met de komst van het eerstelijnscentrum

’t Foort kunnen senioren nu ook in

Scherpenzeel fitnessen. In samenwerking

met de fysiotherapeuten en de SOS krijgt

u de mogelijkheid om de nieuwe locatie te

bezichtigen.

Woensdag 11 januari van 10 tot 11 uur staat

de koffie klaar en kunt u alle nieuwe toestellen

bewonderen. Er komen speciale uren voor

senioren onder begeleiding van een trainer

of een fysiotherapeut. Iedereen is van harte

welkom! Centrum ’t Foort is gelegen aan de

Vijverlaan. Voor nadere informatie belt u [033]

277 88 98. ■

Kapsalon wordt verbouwd en krijgt

nieuwe naam

Op 1 maart 2011 nam Wendy van Mourik-

Geijtenbeek Kapsalon Bianca’s Knip-Inn aan de

Barneveldsestraat 21 te Renswoude over. Na de

overname kwam ook het idee om de kapsalon

te gaan restylen. Dit gebeurt dus ook waardoor

de kapsalon van 2 tot 9 januari gesloten zal

zijn om dit te realiseren. Als Wendy gevraagd

wordt wat er allemaal gaat veranderen is haar

antwoord hier op: ‘Er komt een hele nieuwe

vloer in, de wanden krijgen een andere look, er

komen nieuwe kaptafels. Tevens zal er ook een

lekkere, gezellige zithoek komen waar men via

wifi en een tablet de nieuwste haartrends kan

bekijken op het internet.’ De kapsalon zal straks

onder de nieuwe naam Hairdreamz dames- en

herenkapsalon verder gaan. Via een flyer door

de gehele regio zullen we de naamsverandering

met de daarbij behorende acties, die we direct

na de opening hebben, onder de aandacht

brengen van het publiek. Op 10 januari gaan de

deuren van Hairdreamz open en staat het team

weer klaar. Ter gelegenheid van de heropening

van dames- en herenkapsalon Hairdreamz zijn

er in de maanden januari en februari diverse

acties, zo legt Wendy uit.

Zo is er bijvoorbeeld op donderdag 19 januari

een speciale Beautydag. Er zal dan een

beautyspecialiste aanwezig zijn die, nadat

men geknipt of geverfd is, de make up daarbij

verzorgd en tevens zal er een nagelstyliste

aanwezig zijn. Het maken van een afspraak is

dan zeker noodzakelijk.

De openingstijden van Hairdreamz zijn:

Dinsdag: 9.00 - 17.30

Woensdag: 9.00 - 17.30

Donderdag: 9.00 - 20.00

Vrijdag: 9.00 - 17.30

Zaterdag: 7.30 - 12.00

U kunt de kapsalon bellen via telefoonnummer

0318-571132 en wilt u meer weten over

Hairdreamz kijk dan gerust op

www.hairdreamz.nl ■

23


24

HET TOTAALCENTRUM

VOOR UW INTERIEUR

Plafonds

Kastsystemen

Accessoires

Vloeren

Raamdecoraties

WWW.WDS-BV.NL

Openingstijden: di t/m vr 09.00-17.30 uur za 09.00-16.00 uur

Utrechtseweg 2a l RENSWOUDE l 0318 - 477 090

NIEUW OP

ONZE WEBSITE:

3D virtuele

tour!


Teleurstelling over Motie Tweede

Kamer bij Algemeen Bestuur

Waterschap Vallei & Eem

Het Algemeen Bestuur van Vallei & Eem betreurt

het dat de Tweede Kamer op 6 december de

regering verzocht heeft om voor mei 2012 een

onderzoek uit te voeren over de mogelijkheden

waterschapstaken bij andere bestuurslagen

onder te brengen. In de Algemene

Bestuursvergadering van 14 december gaf het

Algemeen Bestuur aan dat het jammer is dat de

motie, ingediend door de leden Schouw (D66),

Heijnen (PvdA) en Van Raak (S), is aangenomen

omdat uit een recent onderzoek (COELO,

augustus 2010) duidelijk blijkt dat opheffen

van de waterschappen financieel gezien

weinig oplevert en de bestuurlijke drukte

minimaal vermindert. Nederland heeft een

unieke positie in de wereld op het gebied van

waterveiligheid, juist omdat deze kerntaak door

de waterschappen als zelfstandige overheid

uitgevoerd wordt. Daardoor is Nederland

de best beveiligde Delta ter wereld. Andere

landen doen regelmatig een beroep op deze

Nederlandse expertise.

Waterschappen doelmatig en kostenbewust

Van de verschillende overheden stijgen de

belastingen van de waterschappen de laatste

jaren het minste. Ook waterschap Vallei & Eem

werkt kostenbewust en zorgt ervoor dat de

lastendruk voor burgers en bedrijven niet meer

dan 5% stijgen in 2012. Zo betalen gezinnen

met een eigen huis € 5,00 meer dan in 2011.

Het bestuursakkoord van mei dit jaar gaat uit van

een scherpe taakafbakening en een intensieve

samenwerking. Dat doen de waterschappen

samen met het Rijk (Rijkswaterstaat),

gemeenten, provincies en drinkwaterbedrijven.

Dat gaat concrete besparingen opleveren die

richting 2020 oplopen tot € 750 miljoen per jaar.

Waterschap Vallei & Eem heeft hierin al grote

stappen gezet door doelmatiger samen

te werken. Zo gaat het waterschap samen

met veertien gemeenten een uitgebreid

grondwatermeetnet opzetten. Hierdoor kan

gezamenlijk tegen lagere kosten de zorg voor

de beste waterstand om te wonen, werken en

recreëren goed geregeld worden.

Het Algemeen Bestuur is van mening

dat het onderzoek vooral leidt tot meer

ambtelijke drukte en is van mening dat dat

toch niet de bedoeling kan zijn. Het Bestuur

ziet liever dat de energie ingezet wordt in

de gestarte samenwerking, want dat leidt in

ieder geval tot concrete besparingen voor de

belastingbetalende inwoners. ■

Voorlichting over de Ouderenwinkel

bij de SOS!

De nieuwe Ouderenwinkel Veenendaal probeert

het leven van de 50+-er zo aangenaam mogelijk

te maken. Er komen steeds meer comfort

producten voor alle dagelijkse bezigheden

en met soms kleine hulpmiddelen kan vaak

een groeiend probleem worden opgelost. De

winkel biedt een plek waar je de producten

kunt bekijken, uitproberen en waar goede

voorlichting wordt gegeven. De heer Freek

Aalbers, eigenaar van de winkel, wil u hier graag

meer vertellen over o.a. sta-op-fauteuils tot

hulpmiddelen voor in de keuken. Handgrepen

voor in de douche, senioren- en alarmtelefoons

etc. Tijdens deze middag wordt het nuttige met

het aangename gecombineerd, door tussen

de voorlichting door ook een kleine Quiz met

heuse prijsjes te organiseren. Dat maakt zo’n

middag ook gezellig en informatief. Natuurlijk

is er gelegenheid om nog vragen te stellen, de

producten te bekijken en soms zelfs te proberen

De voorlichtingsmiddag vindt plaats op

woensdag 18 januari in de recreatiezaal de

Sterrenweide van het Huis in de Wei, Vijverlaan

2 in Scherpenzeel. Zaal open om 14.00 uur,

aanvang programma 14.30 en sluiting van de

middag is om 16.30 uur. De toegang is gratis. Als

u van hulpmiddelen gebruikt maakt mag u deze

middag niet missen. Voor nadere informatie

belt u: 033-277 88 98. ■

25


26


WINTERFINALE

SCHIESSER DAMESHEMD NU 2 voor € 19,95

SCHIESSER HERENHEMD NU 2 voor € 15,00

SCHIESSER HERENSLIP NU 2 voor € 15,00

SCHIESSER HEREN MINISLIP NU 3 voor € 15,00

TEN CATE DAMESHEMD NU 2 voor € 24,95

TEN CATE DAMESSLIPS div. modellen NU vanaf 3 voor € 19,00

VAN DE PAVERT

Dameskleding, accessoires, ondergoed en speelgoed

Dorpsstraat 25 3927 BA Renswoude


Passage ledenbijeenkomst

Woensdag 18 januari a.s. heeft Passage afd.

Renswoude haar eerste ledenbijeenkomst

dit jaar. Er zal een PowerPoint gepresenteerd

worden over het project “Hart voor de

Hartenberg “ welke in februari wordt afgesloten.

Afgevaardigden van de Hartenberg laten door

middel van dia’s zien hoe zij het door Passage

bijeen gespaarde geld besteed hebben.

Aanvang is 19.45 uur in gebouw Rehoboth. Ook

belangstellenden zijn van harte welkom. ■

NL Doet in Renwoude

Renswoude doet op 16 en 17 maart mee aan

NL DOET. Dit is de grootste vrijwilligersactie

van Nederland, georganiseerd door het Oranje

Fonds. Tijdens NL DOET steken mensen in het

hele land de handen uit de mouwen. Zij zetten

zich vrijwillig in voor diverse organisaties, die

tijdens NL DOET net dat beetje extra kunnen

doen. Het steunpunt Vrijwilligerswerk ziet NL

DOET als een goede gelegenheid om juist dat

beetje extra te doen waar organisaties normaal

niet aan toe komen. Daarnaast hopen we dat de

mensen die zich aanmelden zo positief zijn dat ze

volgend jaar weer meedoen. Of vaker een dagje

vrijwilligerswerk doen’, aldus Nancy Hooijer

van het steunpunt. Mensen die met vrienden,

collega’s of hun vereniging of sportclub in actie

willen komen kunnen zich aanmelden op www.

nldoet.nl of rechtstreeks bij de organisatie. Het

succes van NL DOET blijkt onder andere uit het

groeiend aantal vrijwilligers dat zich tijdens

deze dagen inzet. Tijdens NL DOET 2010 waren

al 150.000 vrijwilligers actief. In 2011 wil het

Oranje Fonds nog veel meer mensen op de

been krijgen. Ook leden van het Koninklijke

Familie en diverse landelijke en lokale politici

staken in de afgelopen jaren hun handen uit

de mouwen. “Met NL DOET laat het Oranje

Fonds zien hoe belangrijk vrijwilligers voor de

samenleving zijn. Daarnaast draagt het bij aan

een goed imago van vrijwilligerswerk.”, aldus

Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds.

Het Oranje Fonds is het grootste, nationale

fonds op sociaal gebied en steunt organisaties

die een betrokken samenleving bevorderen in

Nederland en in het Caribische deel van het

Koninkrijk. Vrijwilligers vormen de basis van alle

organisaties die door het Oranje Fonds worden

gesteund. Met NL DOET geeft het Fonds hier

een collectieve impuls aan. Het Oranje Fonds

wordt onder andere gesteund door de Nationale

Postcode Loterij en De Lotto. De Prins van

Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar

van het Oranje Fonds. ■

Voorjaarsbeurs Renswoude 2012

zoekt nog enkele standhouders

Voor de Voorjaarsbeurs, die op 22, 23 en 24

maart 2012 gehouden wordt in sporthal ‘de

Hokhorst’ zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

De organisatie streeft naar meerdere stands

met een grotere variatie aan artikelen. Op

dit moment hebben zich al 35 standhouders

aangemeld, zo vertelt Jan Rijnders. Ook dit jaar

zijn er weer diverse activiteiten en is er weer een

loterij waarbij men mooie prijzen kan winnen.

Voor meer informatie en/of opgave kunt u

kijken op www.voorjaarsbeursrenswoude.

nl of kontact opnemen met Arnold Brons tel:

06-51329087. ■

Installatie burgemeester

Wilke Dekker

Op 17 januari 2012 wordt burgemeester W.J.

(Wilke) Dekker geïnstalleerd als burgemeester

van Renswoude. Dat gebeurt tijdens een

buitengewone raadsvergadering die gehouden

wordt in muziekgebouw ’t Podium aan

de Nijborg, aanvang 19.30 uur. De officiële

beëdiging vindt plaats door de commissaris

van de Koningin, de heer R.C. Robbertsen. Na

de buitengewone raadsvergadering bestaat er

voor genodigden en inwoners van Renswoude

de mogelijkheid om met de heer en mevrouw

Dekker kennis te maken. Dit begint om 21.00

uur. ■

27


28

WINTERFINALE

Start op DINSDAG 3 JANUARI 2012

DAMESKLEDING HALVE PRIJS

Van dinsdag 3 januari

t/m

zaterdag 14 januari 2012

10% korting op BH’s en alle niet afgeprijsde artikelen

MODEHUIS VAN DE PAVERT

Dorpsstraat 25 3927 BA Renswoude

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vanaf 1 januari 2012 zijn onze openingstijden gewijzigd:

Maandag gesloten

Dinsdag t/m vrijdag geopend van 9.00 uur - 17.00 uur

Zaterdag geopend van 9.00 uur - 16.00 uur

Lunchpauze van 12.30 uur - 13.30 uur


‘Een bijzondere naam’ stond centraal

tijdens Volkskerstzang

Zaterdagavond waren alle stoelen in de Sporthal

‘de Hokhorst’ weer tot de laatste plaats gevuld

toen daar de Volkskerstzang gehouden werd.

Naast de ongeveer 600 belangstellenden waren

er nog de leden van de Christelijk Gemengde

Zangvereniging ‘Con Amore’, onder leiding

van Jeanette van Roest, het Kinderkoor ‘de

Regenboog’, onder leiding van Roos Venema,

het Gospelkoor ‘Candela’ onder leiding van

Wim Gout en de Harmonievereniging en het

jeugdorkest van ‘Ons Genoegen’ , onder leiding

van dirigent Bart van de Goorbergh.

Terwijl ‘het Stille Nacht’ klonk in de sporthal

kwamen de leden van ‘Con Amore’ , ‘de

Regenboog’ en ‘Candela’ binnengelopen met

in hun hand een brandend kaarsje. Martijn

Stutvoet verwelkom de talrijke aanwezigen en

was blij dat zoveel mensen van verschillende

kerken aanwezig waren. We zijn hier om de

geboorte van Jezus Christus te gedenken, zo

sprak Martijn. Hij lag in een kribbe, in feite een

houten voerbak. Hij was in doeken gewikkeld,

doeken waarin de Joden vroeger hun broden

deden. Daar lag Jezus, in doeken in de kribbe.

Nadat allen gezamenlijk ‘Komt allen tezamen’

gezongen hadden zong ‘Con Amore’

’O Bethlehem Gij kleine stad’ en werd hierna in

wisselzang gezongen ‘Er is een kindeke geboren

op d’aard’. Hierna maakten de kinderen van

kinderkoor ‘de Regenboog’ hun opwachting. In

een doodstille sporthal luisterde men ademloos

naar de vertolking van ‘Immanuel’ waarna het

kinderkoor ‘Gloria’ ten gehore bracht en aan het

slot klonk er een waarderend applaus.

Nadat alle aanwezigen ‘Midden in de

winternacht’ hadden gezongen zong het

gospelkoor ‘Candela’ het mooie ‘Ik kom naar

je toe’ waarna er opnieuw plek was ingeruimd

voor samenzang. Nu zongen alle tezamen het

mooie ‘Wat de toekomst brengen moge’.

Kandidaat W.J. Westland verzorgde de

meditatie en las Bijbelgedeelten voor uit het

Lucas evangelie. Hij ging in op de geschiedenis

voorafgaande aan het Kerstfeest en vervolgens

het Kerstevangelie. Ingaande op Lucas 1 vers

31 zei Westland: ‘En u zult hem de naam Jezus

geven’. Een bijzondere naam, zo sprak hij. Vaak

zie mensen die zeggen ‘Hoe heet het kindje,

vaak de eerste vraag die men stelt. Een naam is

belangrijk, daar moet je je hele leven mee doen,

aldus Westland. Engelsen zeggen nog wat eens

‘What’s in a name’. Ja, je naam is belangrijk, maar

je leven moet er ook naar zijn.

U weet Jozef en Maria moesten een grote reis

maken, maar er was geen plaats in een hotel.

Maria wist al voor de geboorte hoe haar kindje

moest gaan heten, namelijk Jezus. Is Jezus

wel zo’n bijzondere naam, vroeg kandidaat

Westland zich af. Tal van kinderen hadden al

die naam. Jezus betekent in feite ‘redder’. Deze

naam drukt uit wie hij is, waarvoor hij in de wieg

gelegd was. Jezus is op de wereld gekomen om

ons te redden van de zonde. Waar het om gaat

is dat we Jezus leren kennen als onze redder, zo

maakte de heer Westland duidelijk.

Bijzonder was hierna de bijdrage die de

harmonievereniging ‘Ons Genoegen’ via

het spelen van ‘The Polar Express’ vertolkte.

Direct hierna zong ‘Con Amore’ het mooie lied

‘Kerstlicht’ en werd er gezamenlijk ‘Heerlijk

klonk het lied der Eng’len’. Bijzonder leuk en

mooi was zeker ook de bijdrage die kinderkoor

‘de Regenboog’ leverde aan deze Volkskerstzang

via het zingen van ‘Dank U wel ‘ en ‘God zal met

ons zijn ‘. ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen’ werd

door alle aanwezigen gezamenlijk gezongen

evenals ‘In Bethlehem stal’.

Na het erg mooi gezongen ‘Born Again’, door

‘Candela’ klonk het ‘Eer zij God in onze dagen’

, in samenzang en was het kandidaat Westland

die het dankgebed sprak en iedereen goede

Kerstdagen wenste.

Tot slot van deze mooie Volkskerstzang zongen

alle aanwezigen staande het zo bekende en

mooie ‘Ere zij God’ en ging iedereen huiswaarts

op deze Kerstavond. ■

29


Oliebollenactie voor Adullam succes

Achter de tafel waar de klanten hun bestelling

komen halen zit Jeannette van de Burgt en haar

dochter Charon en Marvin Blijderveen zorgen

voor het aandragen van de bestelde oliebollen

en appelbeignets. Jeannette rekent af en even

later verdwijnen de bestelde Oudejaarshapjes in

tassen. In Renswoude moeten er 2600 oliebollen

en ook 2600 appelbeignets afgehaald worden,

vertelt Jeannette. Het is een heel leuk aantal en

levert toch weer zo’n € 3.500,00 voor het goede

doel op. Jan van de Heetkamp uit Renswoude,

zelf voorzitter van het vrijwilligerscomité

Adullam Ede vertelt dat er ieder jaar een

oliebollenactie met verkooppunten in

de hele omgeving wordt gehouden. ‘We

beginnen al in oktober met vergaderen en

in november gaan alle bestelformulieren de

deur uit. De gehele opbrengst is 100% voor

de gehandicaptenstichting Addullam, zo legt

Van de Heetkamp uit. Dit jaar zijn er 24.000

appelbeignets en 21.000 oliebollen gebakken.

30

Dit alles wordt gedaan door vele vrijwilligers.

Vele benodigdheden krijgen we gratis en

ingrediënten kunnen we goedkoop in kopen.

Zo proberen wij de winst zo hoog mogelijk

te krijgen. De verwachting is dit jaar een

nettowinst van ca. € 17.000,-. Van de Heetkamp:

‘Wij bakken alles zelf. Hebben eigen ovens en

een oliebollenmachine. Alles wordt gebakken in

een schuur die van Adullam Veldheim in Ede is.

Iedereen willen wij hartelijk bedanken voor de

inzet, ook de vrijwilligers’.

Als ik Jan van de Heetkamp vraag wanneer

ze begonnen zijn met maken en bakken

van appelbeignets dan is zijn reactie: ‘we

zijn donderdag 29 december om 03.00 uur

begonnen en waren om 22.30 uur klaar. De

volgende nacht, vrijdag 30 december om 05.00

uur zijn we begonnen met de oliebollen en

om 19.00 uur was alles klaar en opgeruimd.

Volgend jaar zijn we er weer en gaan we ook

in Renswoude weer oliebollen verkopen. Alles

gaat op bestelling! ■

Bedrijfs - en Garagedeuren * Rolluiken * Zonwering

Utrechtseweg 10 a, 3927 AV Renswoude

Tel: 0318-571054 * Fax: 0318-570365

Internet : www.mensdeuren.nl

Openingstijden: Vrijdag van 13.30 - 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00 uur

of na telefonische afspraak

Uw regiodealer voor garagedeuren


Parkietjes Parkietjes

Zanggroep Cantare wenst u een voorspoedig

2012!

Wij repeteren elke dinsdagavond van 20u tot

21.30 uur in de Gereformeerde PKN Kerk te

Renswoude. Voor meer informatie zie onze

website www.zanggroepcantare.nl. Onze eerste

repetitie in het nieuwe jaar is dinsdag 10 januari.

Verkeerde jas! Dirk van Deelen is in het bezit van

een groene/bruine jas maat 56. Deze jas is niet

van hem. Hij mist zijn bruine jas. De verwisseling

heeft plaats gevonden bij de kraaienmaaltijd 14

dec. 2011. Van wie is de groen/bruine jas en

heeft wellicht de bruine jas van Dirk van Deelen

In bezit. Graag contact opnemen 0343-481474.

Nieuwjaarswens

Bezuinigen, minder en nog minder, dat zijn de

berichten die we allemaal te horen krijgen via

het nieuws. En dat kan zorgen geven. Ieder

kent zijn of haar eigen zorgen. Soms heel klein,

soms enorm groot. Soms om geld, maar ook

vaak om gezondheid. Wat opvalt is dat mensen

die niet gezond zijn, vaak genieten van de

kleine dingen. De zon die schijnt, een kind wat

gelukkig is, familie of een vriend die op bezoek

komt. Ze tellen hun zegeningen en voelen

zich dan rijk en gelukkig met dingen die geen

geld kosten. Dingen die voor ons soms als de

normaalste zaak van de wereld gelden. Geluk

zit niet in geld, als je gezond bent, ben je rijk.

Daarom wensen wij u allemaal een gelukkig,

maar vooral gezond en gezegend 2012.

CDA Renswoude

De Oranje Vereniging Renswoude wenst

iedereen een gelukkig en feestelijk 2012! Alle

leden van de vereniging hebben ook dit jaar

weer een nieuwjaarskaart gehad (deze worden

t/m 11 januari bezorgd). Dit is tevens je bewijs

van lidmaatschap. Geen kaart ontvangen?

Neem dan contact op met Wout van Ginkel,

0318-571337, www.ovrenswoude.nl.

“De SGP Renswoude wenst alle inwoners van

Renswoude alle goeds toe voor het jaar 2012’’.

- LET OP -

In de donkere maanden

zijn woninginbrekers extra

actief, ook in Renswoude!

Wacht niet tot het te laat is!

Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Uiterste

Redaktie en advertentieadres: Utrechtseweg 18, 3927 AV Renswoude inleverdatum kopij:

Tel. 0318 576860, e-mail: energique@ziggo.nl dinsdag 17 januari

Verschijnt iedere veertien dagen vóór 19.00 uur

bel

0343 - 412765 of mail

info@timmerbedrijfrenswoude.nl

Inbraakbeveiliging van ramen

en deuren volgens de eisen van

het politiekeurmerk.

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!