09.09.2013 Views

Beste vrijwilliger, Wat fijn dat u zich heeft aangemeld als vrijwilliger ...

Beste vrijwilliger, Wat fijn dat u zich heeft aangemeld als vrijwilliger ...

Beste vrijwilliger, Wat fijn dat u zich heeft aangemeld als vrijwilliger ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Beste</strong> <strong>vrijwilliger</strong>,<br />

<strong>Wat</strong> <strong>fijn</strong> <strong>dat</strong> u <strong>zich</strong> <strong>heeft</strong> <strong>aangemeld</strong> <strong>als</strong> <strong>vrijwilliger</strong> voor de RJT kerstvoorstelling op<br />

15 en 16 december! Zonder <strong>vrijwilliger</strong>s is het niet mogelijk om deze voorstelling te<br />

realiseren, wij zijn dan ook bijzonder blij met uw inzet. Mede dankzij u kunnen we<br />

drie mooie kerstvoorstellingen op de planken neerzetten en draagt u uw steentje bij<br />

aan het voortbestaan van het RJT!<br />

In deze brief vindt u een over<strong>zich</strong>t van alle <strong>vrijwilliger</strong>s en toelichting op de<br />

verschillende taken. De tijden waarop u wordt verwacht zijn in het schema terug te<br />

vinden. Wilt u ervoor zorgen <strong>dat</strong> u een kwartier voor tijd aanwezig bent?<br />

Op de dagen zelf kunt u <strong>zich</strong>t melden bij Ellen Rebel of Jorinde Haeser.<br />

(ook te bereiken via 06-45818864)<br />

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben neemt u dan gerust<br />

contact op.<br />

Wij danken u alvast voor uw inzet!<br />

Groetjes,<br />

de kerstcommissie<br />

Ellen Rebel<br />

Rachel Levi<br />

Jorinde Haeser


TOELICHTING ACTIVITEITEN<br />

Op de beneden verdieping vinden de volgende activiteiten plaats:<br />

Verkoop consumptiemunten + verkoop laatste toegangskaarten<br />

Onbewaakte garderobe<br />

Kaartcontrole + uitdelen programmaboekjes<br />

Verkoop consumptiebonnen + verkoop laatste toegangskaarten<br />

Bij binnenkomst kunnen de gasten consumptiebonnen kopen. Voor de bonnen geldt één bon voor 1<br />

euro en zes bonnen voor 5 euro.<br />

Ook kunnen hier de gereserveerde toegangskaarten worden opgehaald en worden betaald. Er is een<br />

lijst beschikbaar van de gereserveerde kaarten.<br />

In de pauze worden er eventueel nog extra consumptiebonnen verkocht op de 1 ste verdieping.<br />

Onbewaakte garderobe<br />

In de hal op de benedenverdieping kunnen de jassen van de gasten worden opgehangen. De<br />

garderobe is onbewaakt. Uiteraard zal de voordeur sluiten bij aanvang van de voorstelling zo<strong>dat</strong> er<br />

geen vreemden het pand in kunnen.<br />

Kaartcontrole + uitdelen programmaboekjes<br />

Bij de trap op de beneden verdieping vindt de kaartcontrole plaats. De kaartjes worden<br />

gecontroleerd op <strong>dat</strong>um en tijdstip. Voor elke voorstelling is een ander kleur toegangskaartje om de<br />

controle makkelijk te maken. Er zijn geen vaste plaatsen in de zaal. Na controle van de<br />

toegangskaarten ontvangt elke gast een programmaboekje en kunnen zij naar de 1 ste etage.<br />

In het programmaboekje zit ook een vrienden van RJT kaart. Meer informatie hierover kunnen de<br />

gasten krijgen op de 1 ste verdieping bij de vrienden van RJT stand.<br />

Op de 1 ste verdieping vinden de volgende activiteiten plaats:<br />

Cateringkraam<br />

Vrienden van Kraam + verkoop kerstkaarten<br />

Verkoop lootjes loterij<br />

Loterijprijzen + grabbelton<br />

Cateringkraam<br />

Bij het ontvangst, in de pauze en na afloop van de voorstelling worden er dranken en cake verkocht.<br />

Er is koffie, thee en frisdrank beschikbaar voor één bon per consumptie. Voor de kinderen is er gratis<br />

limonade te krijgen. De cakes en muffins worden ook verkocht voor één bon per stukje.<br />

Voor de koffie en thee zijn er grote kannen aanwezig die regelmatig bijgevuld moeten worden.<br />

Heeft u een cake gebakken? Dan ontvangen we deze graag uiterlijk een uur voor aanvang van de<br />

voorstelling.<br />

Vrienden van RJT stand + verkoop kerstkaarten<br />

Elke gast ontvangt in het programmaboekje een “Vrienden van RJT” aanmeld kaart. Gasten kunnen<br />

bij de Vrienden van RJT kraam meer informatie ontvangen over deze actie. Ook kunnen hier


ingevulde kaarten worden ingeleverd.<br />

Daarnaast worden de RJT kerstkaarten verkocht bij deze kraam. 5 kerstkaarten voor 3 euro.<br />

Verkoop lootjes loterij<br />

Er zullen RJT spelers rondlopen om lootjes voor de loterij te verkopen.<br />

1 lootje = 1 euro en 12 lootjes = 10 euro<br />

De uitslag van de loterij zal gedeeltelijk plaats vinden tijdens de voorstelling. De overige prijzen<br />

worden uitgereikt na afloop van de voorstelling.<br />

Loterij prijzen + grabbelton<br />

Bij deze stand zijn de prijzen voor de loterij te bekijken en zijn er ook lootjes voor de loterij te koop.<br />

Daarnaast staat er een grabbelton voor de kinderen. Er kan gegrabbeld worden voor 50 eurocent per<br />

keer.<br />

De kantine zal gebruikt worden <strong>als</strong> kleedkamer voor de spelers en ruimte voor de<br />

docenten/<strong>vrijwilliger</strong>s:<br />

Catering backstage<br />

Bij de catering tafels zal er eten en drinken worden verzorgd voor de spelers en <strong>vrijwilliger</strong>s. Op de<br />

zaterdag wordt hier lunch en avondeten verzorgd. En op zondag een lunch. Tussendoor zullen er<br />

kleine hapjes worden verzorgd. Ook is hier drinken voor iedereen te krijgen.<br />

Kinderbegeleiding (kap/grime ondersteuning)<br />

Je bent aanspreekpunt voor de kinderen en helpt hen waarbij nodig. Alle spelers zijn zelf<br />

verantwoordelijk voor hun make up en kapsels. De jongste spelers zullen hier wat ondersteuning bij<br />

nodig hebben. Ook is het belangrijk om er voor te zorgen <strong>dat</strong> de kinderen op tijd op het podium<br />

staan en hun concentratie houden tijdens de voorstelling.<br />

Op en afbouw team:<br />

Opbouw team<br />

De locatie zal in kerst/RJT sfeer moeten worden gebracht. Taken die moeten gebeuren:<br />

- Zaal inrichten met 300 losse stoelen en banken.<br />

- Zaal en gangen aankleden in kerst en RJT sfeer<br />

- Podium inrichten<br />

- Gang activiteiten opbouwen en klaar zetten + bewegwijzering<br />

- Inrichting kantine voor spelers en catering<br />

Afbouw team<br />

Al het materiaal wat is opgebouwd zal weer moeten worden opgeruimd. De school moet weer netjes<br />

worden achter gelaten (gymzaal, gangen en kantine).


VRIJWILLIGERS PER VOORSTELLING<br />

Kaartcontrole en uitdelen<br />

programma boekjes<br />

Verkoop<br />

consumptiebonnen +<br />

kaartverkoop<br />

2 <strong>vrijwilliger</strong>s<br />

Voorstelling 1 van 18:15 – 19:00 uur<br />

1. Petra Harteveld (moeder Danique OPL3)<br />

2. Dorien Dohe (moeder safanne Opl2)<br />

Voorstelling 2 van 11:15 – 12:00 uur<br />

1. Esmeralda van Vliet (moeder eveline vrij)<br />

2. Daphne Ouwerkerk (moeder rachel vrij)<br />

Voorstelling 3 van 15:15 – 16:00 uur<br />

1. Linda Haaswijk (moeder zat)<br />

2.<br />

2 <strong>vrijwilliger</strong>s<br />

Voorstelling 1 van 18:15 – 19:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Bianca, moeder van Bente van den Boom<br />

2. Muriel, moeder van Josephine Rodenburg (beide opleidingsgroep 1)<br />

Voorstelling 2 van 11:15 – 12:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Dorien Dohe (moeder safanne Opl2)<br />

2. Sietske (moeder saskia opleiding)<br />

Voorstelling 3 van 15:15 – 16:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Andrea Meijboom (Deniz Sozeri OPL1) (+cake)<br />

2. Dorien Dohe (moeder safanne Opl2)<br />

Cateringkraam gasten 4 <strong>vrijwilliger</strong>s<br />

Voorstelling 1 van 18:15 – 19:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Ilona Boon (moeder vrij)<br />

2. Jacqueline van Riet (moeder zat)<br />

3. Christa Westra (moeder Dana zat)<br />

4. Jose de Leede (moeder Suzan opl)<br />

5.Daphne Ouwerkerk (moeder Rachel Vrij) na afl naar huis<br />

Cake van: Mirjam Rotmans + Marjon Bohre + Esther Dol + Nelleke en Timoteus<br />

Waarsenburg<br />

Voorstelling 2 van 11:15 – 12:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Anita Knijnenburg (moeder Vrij)<br />

2. Petra Harteveld (moeder Danique OPL3)<br />

3. Daphne Ouwerkerk (moeder Rachel Vrij) tot 14:00 uur<br />

4.Glenn Caprino (vader Zella Vrij)<br />

Cake van: Bianca Fruianu + Elma Blonk + Andrea Meijboom<br />

Voorstelling 3 van 15:15 – 16:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Petra Harteveld (moeder Danique OPL3)<br />

2. Heleen van Woudensberg (zat)<br />

3.<br />

4.<br />

Cake van: Heleen van Woudensberg + Ingrid Hubers-Hoek; Jose de Leede


Verkoop lootjes loterij 4 RJT spelers<br />

Voorstelling 1 van 18:15 – 19:00 uur<br />

(worden op de dag zelf gekozen)<br />

Voorstelling 2 van 11:15 – 12:00 uur<br />

(worden op de dag zelf gekozen)<br />

Voorstelling 3 van 15:15 – 16:00 uur<br />

(worden op de dag zelf gekozen)<br />

Kraam loterij + grabbelton 3 <strong>vrijwilliger</strong>s<br />

Voorstelling 1 van 18:15 – 19:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Titia Schrama (moeder Laura Opl2)<br />

2. Liesbeth Bouman (moeder Sarah Koning)<br />

3. Kim Kortekaas (moeder van Isa Menheere)<br />

Voorstelling 2 van 11:15 – 12:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Mariska Wassenaar (moeder David OPL3)<br />

2. Petra Nahold (moeder Mees, Vrij) (10-14:00 verder flexibel)<br />

Voorstelling 3 van 15:15 – 16:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Mariska Wassenaar (moeder David OPL3)<br />

Vrienden van kraam 2 PR commissie/Bestuursleden<br />

Voorstelling 1 van 18:15 – 19:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Frank van den Heuvel<br />

2. Sander van der Brugge<br />

Voorstelling 2 van 11:15 – 12:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Hester Muntslag<br />

2.<br />

Voorstelling 3 van 15:15 – 16:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Jan Kommer<br />

2.<br />

Catering backstage 2 <strong>vrijwilliger</strong>s<br />

Zaterdag van 10:00 – 19:00 uur<br />

1. Ingrid van Roekel (moeder Esmay zat)<br />

2. Marja van de Heyde (moeder zat)<br />

3. Sandra Vonk (moeder vrij)<br />

Kinderbegeleiding<br />

(+kap/grime<br />

ondersteuning)<br />

Zondag van 10:00 – 18:00 uur<br />

1. Lenie Bouwhuis, (moeder za)<br />

2.<br />

4 <strong>vrijwilliger</strong>s<br />

Voorstelling 1 van 17:00 – 21:00 uur<br />

1. Margreet Terwindt (moeder Madelief opleiding)<br />

2. Angelique van Vliet (moeder Karin, Vrij) m.n. voor kleding VRIJ<br />

3.<br />

4.<br />

Voorstelling 2 van 10:00 – 14:00 uur<br />

1. Miranda Theijn (moeder opleiding)<br />

2. Hanneke van Zanten (moeder opleiding)


Opbouw team 5 <strong>vrijwilliger</strong>s<br />

Afbouw team 5 <strong>vrijwilliger</strong>s<br />

3. Evelien op der Heijde-Flach ( moeder van Bien OPL3)<br />

4. Judith van Walraven (moeder van Anne Droes OPL3)<br />

Voorstelling 3 van 14:00 – 18:00 uur<br />

1. Miranda Theijn (moeder opleiding)<br />

2. Evelien op der Heijde-Flach ( moeder van Bien OPL3)<br />

3.Ivanda Heesels (moeder Carmel Vrij)<br />

4.<br />

Zaterdag van 10:00 – 14:00 uur<br />

1. Arjen Veldhoven (vader zaterdaggr)<br />

2. Harry Windt (vader zaterdaggr)<br />

3. Rob Schotman (vader zaterdaggr)<br />

4. Frank Rebel (vader vrijdag)<br />

5.<br />

Zondag van 18:00 – 20:00 uur<br />

1.Michiel Kuipers (vader zaterdaggr)<br />

2. Ad vd Spek (vader zaterdaggr)<br />

3. Sander van Venetie (vrijw. Zaterdaggr)<br />

4.<br />

5.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!