09.09.2013 Views

TRENDS - Eurobestproducts

TRENDS - Eurobestproducts

TRENDS - Eurobestproducts

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tweemaandelijks blad N°66 Verantwoordelijk uitgever : Alain LHOIR - Rue des Vaches 311 - B-7390 Quaregnon (België) - Agreatie P207009 | Jaarabonnement : België 38 Euro<br />

Het trefpunt voor de professionals uit de kapperswereld<br />

<strong>TRENDS</strong><br />

«No limit» is de heerseNde wet<br />

KLEURING<br />

ViNd de reGeNBooG!<br />

N°66 • September -Oktober 2010<br />

ACTUALITEIT<br />

Zooms, News eN eVeNemeNteN...<br />

www.echoscoiffure.com


DOC SChwarzkOpf prOfeSSiONNal<br />

redactie - publiciteit<br />

Rue des Vaches, 311 - B-7390 Quaregnon<br />

Tel : 065 66 06 92 - Fax : 065 66 61 75<br />

info@echoscoiffure.be<br />

verantwoordelijk uitgever<br />

Alain Lhoir : 065 66 06 92<br />

info@echoscoiffure.be<br />

opricHter uitgever<br />

Noel Lips : 050 67 91 60<br />

Hoofdredactrice<br />

Claude Muyls - 02 735 21 32<br />

c.muyls@skynet.be<br />

commercieel directrice,<br />

redactie & coördinatie<br />

Annick Mermuys - 0478 60 30 21<br />

annickmermuys@scarlet.be<br />

productiedirecteur<br />

Thierry Porphyre - Tel.: +33 (0)1 46 59 24 94<br />

thierry@echoscoiffure.com<br />

journalisten<br />

Agathe de la Tour, Michèle Montjoie,<br />

Anja Van Der Borght, Sylvia Silvester,<br />

Nathalie Kuborn<br />

vertaling<br />

Gitracom - 02 735 84 55<br />

grafiste<br />

Virginie Carlino<br />

verscHijning<br />

Januari - Maart - Mei - September - November<br />

verdeling<br />

Gratis via de post : 20.000 exemplaren<br />

drukkerij<br />

DRUKKERIJ Van der Poorten n.v.<br />

Diestsesteenweg 624<br />

3010 Kessel-Lo<br />

België<br />

edito<br />

Het trefpunt voor de professionals uit de kapperswereld<br />

N°66 • September - Oktober 2010<br />

van de redactie<br />

het effeCt vaN het wOOrD,<br />

De impaCt vaN het beelD<br />

zullen we? ach ja, waarom ook niet? we mogen onszelf best eens<br />

een complimentje geven. De redactionele en informatieve kracht van<br />

echos Coiffure neemt toe, en onze verslaggevers ontbreken op geen<br />

enkel evenement. Ons vaktijdschrift voor de belgische kapperswereld<br />

wordt meer gelezen dan we ooit hadden durven dromen.<br />

Het is ook niet niks: alle trends in een notendop, aansluitend bij het ritme van de<br />

seizoenen. Alle talentvolle ontwerpers krijgen hier een plaats, en daarmee stellen<br />

ze ons weer gerust: kappen is en blijft kunst met een grote K. Er wordt geknipt,<br />

opgestoken, met de vingers bewerkt en gekleurd…<br />

Ach, dat oneindige kleurenpalet dat ieder van ons – man of vrouw – transformeert,<br />

sculpteert, sublimeert… De grote kleurmerken kijken voortaan verder dan<br />

het louter technische aspect en denken ook aan het comfort van de kapper en<br />

zijn cliënteel. Zij nemen hun verantwoordelijkheid op, want ook dat getuigt van<br />

levenskunst. In dit nummer analyseerden we de kwaliteiten van al deze labels,<br />

die stuk voor stuk op zoek zijn naar een evenwicht tussen welzijn en prestaties.<br />

Aan de hand van de beelden ontdekt u de nieuwste trends: wij bieden u meer dan<br />

twintig pagina’s om bij weg te dromen.<br />

Echos Coiffure is overal en volgt elk evenement op de voet, tot in de coulissen, in<br />

binnen- en buitenland. Ons tijdschrift wint zienderogen aan terrein, met de vinger<br />

aan de pols van zijn lezers.<br />

Maar genoeg gepraat nu. Ik laat u de 116 pagina’s van dit supperdikke nummer<br />

met veel plezier verslinden, in de hoop dat er nog lang echo’s van zullen blijven<br />

nazinderen.<br />

claude muyls<br />

Hoofdredactrice<br />

anja van der borgHt<br />

Journaliste<br />

annick mermuys<br />

Commercieel Directrice<br />

sylvia silvester<br />

Journaliste<br />

tHierry porpHyre<br />

Productiedirecteur<br />

Claude muyls<br />

Hoofdredactrice<br />

natHalie kuborn<br />

Journaliste


iN Nauwe<br />

sameNwerkiNG met :<br />

affinage<br />

carin<br />

dahlia color<br />

de Saeger<br />

eQUiPal<br />

eUgene Perma<br />

frank ProvoSt<br />

hairdreSSerS aWard<br />

interlook deSign<br />

jagUar<br />

jjmaeS<br />

joeWell<br />

kemon<br />

keUne<br />

kevin mUrPhy<br />

l’oreal ProfeSSionnel<br />

matriX<br />

medavita<br />

milliUm<br />

Pierre cohen<br />

redken<br />

renboW belgiUm<br />

revlon<br />

Sanke<br />

SchWarzkoPf<br />

tigi<br />

tondeo<br />

Ubk/Ucb<br />

venUSia<br />

viSion academy<br />

vitality’S<br />

Wahl<br />

inhoud<br />

treNDS<br />

6 De kik van een kort kopje<br />

14 trends geometrisch : futurisme…<br />

20 De langste strijd<br />

30 Dotjes : altijd aan de top!<br />

34 mannen : Neoclassicisme<br />

DOSSier<br />

40 kleuring : kleur het najaar<br />

NewS<br />

76 producten, meubilair, actualiteit<br />

ÉveNtS<br />

93 Ontdek de werelden van turkije en Spanje… met vitality’s<br />

94 kappersseminarie vittel<br />

96 fashion event van Sanké in antwerpen<br />

98 keviN.mUrphY & vhp @ hOSpital<br />

mODe<br />

106 De ontwerpers hebben het liever « hot »…<br />

beheer<br />

110 focus<br />

EvENTS 98<br />

MODE 106<br />

NEwS 76<br />

<strong>TRENDS</strong> 6<br />

KLEURING 40<br />

Wees stralend<br />

en glanzend<br />

De herfst-winter kleur collectie<br />

met puur en intens blond.


Trends<br />

kort<br />

de kik van een<br />

kort kopje<br />

de kapperswereld kiest voor korte kopjes naar het beeld van<br />

een modetrend die speelt met de miniverdeling. maar de kopjes<br />

zijn nooit “gemaakt” maar steeds vrij in hun beweging die extra<br />

leven meekrijgt door de kleuringen. de kopjes zijn kort maar de<br />

kappers hebben lang nagedacht over hoe ze uitgebreid kunnen<br />

spelen met volumes, texturen en rebelse afwerkingen.<br />

ClaUDe mUYlS<br />

Vederlicht<br />

als het volume zich ten dienste stelt van de materie, ontstaat een<br />

speciale alchemie: het haar wordt zijdezacht en luchtig terwijl<br />

tegelijkertijd wordt ingespeeld op het golvend effect en de<br />

houdbaarheid van het kapsel. Carpy ontvouwt een mooi babyblond<br />

dat zacht en stralend licht verspreidt. www.carpy.com<br />

ondeugend<br />

Jack holt mengt een geometrisch<br />

en kort kopje voor een heel<br />

sympathiek bol effect. het haar<br />

wordt op onregelmatige wijze<br />

naar voren gewerkt.<br />

©Didier michalet en karen<br />

firdmann – www.jackholt.fr<br />

Polair<br />

Caractère zet een serie ijskoude<br />

schoonheden in scene met sterke<br />

persoonlijkheden. een rechte<br />

afwerking met de vingertoppen om<br />

de trekken te benadrukken, hoort<br />

daarbij. ©elise pour Caractère –<br />

www.caractere-coiff.com<br />

« a star is born »<br />

Om bij avondlicht te kunnen schitteren,<br />

lanceert top model een “glam’ en chic”<br />

collectie. een lief kuikentjeskopje dat<br />

gemakkelijk te onderhouden en zelf in<br />

model te brengen is om de schoonheid<br />

van het gezicht te laten uitkomen. De<br />

lengtes zijn overal gelijk geknipt en<br />

waaieren alle kanten op.<br />

©Studio Didier michalet en karen<br />

firdmann – www.topmodelcoiffure.com<br />

6 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 7


Verleidelijk<br />

Die vrouw daar, die weet wat ze wil, onder<br />

impuls van het matrix “design team”. De<br />

bovenkant van het hoofd waaiert open in een<br />

kort kopje en wordt vrijgezet door een beweging<br />

zonder enige terughoudendheid. De afwerking<br />

gebeurt met tuf twist Strong twisted Gel.<br />

rebelse chic<br />

Trends<br />

kort<br />

winter 2010 geeft een nieuw elan aan de vingers van onze kappers: een coupe, vast en<br />

zeker, maar het in model brengen gebeurt heel precies met de vingertoppen voor een<br />

nonchalante allure. we springen uit de band, er wordt gewreven, het haar wordt losgemaakt,<br />

we doen ermee wat we willen voor een vrouw met heel veel verschillende gezichten.<br />

« No limits »<br />

Deze winter ziet intercoiffure<br />

mondial ons in een palet<br />

met alle blonde kleuren. De<br />

collectie inspireert zich op een<br />

ondeugende uitstraling en een<br />

futuristische eenvoud. een kort<br />

kopje met opgewerkt haar, een<br />

vleugje “rock” en rebelsheid.<br />

www.intercoiffure-mondial.org<br />

de droom voorbij<br />

De Spanjaard felicitas houdt ervan om<br />

met uitersten te spelen, met het classicisme<br />

en met de provocatie. hij zet futuristische<br />

lijnen uit die hij dit jaar “Subliminal,<br />

Collectie” noemt. een kort kopje, met<br />

de scalpel gesneden, spat open in<br />

een flamboyant rossig rood. © Janusz<br />

Szpakowski - www.felicitaashair.com<br />

ClaUDe mUYlS<br />

Vrijheid, blijheid…<br />

een collectie die ludovic beckers<br />

speciaal voor redken heeft<br />

ontwikkeld : a-ditoral., een<br />

verlangen om de klassieke codes<br />

in het beeld van een kapsel te<br />

overstijgen. Deze trend is definitief<br />

“rock-chic” met een amalgaam aan<br />

grafische elementen en bruuske<br />

onderbrekingen.<br />

© roberto rodriguez<br />

8 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 9


Trends<br />

kort<br />

met de winkelhaak…<br />

10 | Echos coiffurE<br />

kappers durven zonder verpinken een gemillimeterde grafische<br />

coupe aan of kiezen voor een kapsel dat niet meer vraagt<br />

dan een perfect gladde brushing. hoedje af!<br />

Zacht<br />

een bol kapseltje vol<br />

vrouwelijkheid door<br />

laurent Decreton, in<br />

een licht ros.<br />

© Christian aschman<br />

ClaUDe mUYlS<br />

monochromie<br />

techniciteit en handigheid van Darren bain, van de hob<br />

Salons, die uitgeroepen werd tot de beste londense kapper<br />

van 2009. een echte jaren 90 inspiratie die classicisme<br />

vermengt met moderne elementen. De rechte lijnen worden<br />

gecombineerd met soepele bewegingen.<br />

©John rawson – www.hobsalons.com<br />

Geraffineerd<br />

tim hartley oefent zijn grote uitdrukkingskracht uit maar<br />

gaat ook tot de meest lucide vormelijke gestrengheid. een<br />

bolvormig kapsel dat de oren vrijlaat en herinnert aan de<br />

“pop”idolen als twiggy, rijk aan actuele vrouwelijkheid. een<br />

heel scherp geknipte coupe zonder compromissen…<br />

©Sidsel Clement<br />

CONTACTEER HET GRATIS NUMMER<br />

0800 80 235 OF BEZOEK<br />

WWW.TIGIHAIRCARE.COM<br />

GEÏNSPIREERD DOOR DE MODE /<br />

GECREËERD DOOR KAPPERS<br />

SLEEK MYSTIQUE<br />

DE NIEUWE STRAIGHT COLLECTIE<br />

VOOR STIJL HAAR DAT ER GLAMOUREUS UITZIET/<br />

Echos coiffurE | 11


« Punky rock »<br />

Sanké werkt heel creatief, en speelt met het effect<br />

van valse gelijken. Op een tamelijk symmetrische<br />

coupe laat hij het haar in beweging komen, met<br />

onweerstaanbare golven. Deze korte coupe valt op<br />

door de platina rosékleur en geeft een bijzondere<br />

vrouwelijkheid aan een eerder “kunstzinnige”<br />

constructie. Sanké hairdressing – www.sanke.be<br />

12 | Echos coiffurE<br />

een sfeer van vrijheid<br />

Trends<br />

kort<br />

kort werd vroeger toegewezen aan klassieke kapseltechnieken maar krijgt vandaag de<br />

onverdeelde aandacht van alle hedendaagse figaro’s die het moderniseren met talrijke varianten<br />

vanuit een en dezelfde basis: eigentijds, rebels, nonchalant… Zo staat kort je altijd goed!<br />

titi uit Paris<br />

alle nonchalance van de parijse<br />

elegantie, overgebracht door<br />

Camille albane. Op een basis<br />

met afhangend effect, krult ze<br />

het hele hoofd in een auburn<br />

kleur waar alleen zij het geheim<br />

van kent. alles speelt zich af in<br />

de vorm en de kleuren van de<br />

make-up. ©Nathalie Desmontes<br />

– www.camillealbane.com<br />

in de wind<br />

een coupe die je a.h.w. naar<br />

voren stuwt, uitgevoerd door<br />

Saverio palma, technisch<br />

directeur van bes Style art. haar<br />

naam ? “Divina”… Dit halfkorte<br />

kapsel is helemaal uitgewerkt<br />

richting jukbeenderen.<br />

©Stevn thomas<br />

ClaUDe mUYlS<br />

Echos coiffurE | 13


Trends<br />

Geometrisch<br />

Futurisme…<br />

de toegespitste trend komt tot uitdrukking<br />

via heel sterk uitgewerkte grafische effecten:<br />

verschillende lengtes, asymmetrische<br />

lijnen, geciseleerde pony’s, uitgesproken<br />

monochrome tinten. de vrouw van morgen is<br />

strikt, wilskrachtig, uitdagend.<br />

ClaUDe mUYlS<br />

Futuristisch<br />

is dit de vrouw van morgen met die coupe met haarscherpe<br />

indeling, perfect gecoiffeerd, dat een grote precisie van de<br />

schaar vergt en een monochrome kleur? De engelse creatie is<br />

sinds enkele tientallen jaren duidelijk aan zet. voorbeeld van<br />

akin konizi voor hob Salons. www.hobsalons.com<br />

Nergens vindt u zoveel artistieke kracht gebundeld alsook verkoopadvies, communicatietraining; opleiding à la carte voor iedereen.<br />

Met trainers op topniveau en vooruitstrevende samenwerkingsformules vormt Sanké een uniek concept in België!<br />

Sanké Training Lab biedt wekelijks opleidingen van basis tot professioneel niveau. Een must voor elke kapper die de toekomst van<br />

zijn zaak wil waarborgen!<br />

ONTDEK DE NIEUWSTE COLLECTIES MET ÉÉN VAN ONZE <strong>TRENDS</strong>ETTERS!<br />

Bob & minimalisme<br />

avant-gardistische schoonheid: knap en intens, klassiek en verfijnd, gecreëerd door intercoiffure mondial. variaties op<br />

de carré resulteren in een volmaakt gesculpteerde look. De coupes moeten het hebben van hun precisie en de virtuoze<br />

snit en kleuring – een kopertint. met een carré ben je nooit uit de mode! een verzorgd kapsel is een attitude, vrouwelijk<br />

en feministisch tegelijk. alles draait om beweging, textuur, schitterende kleurvariaties… we maken kennis met een<br />

nieuwe vorm van schoonheid: elegant, progressief, intens. Copenhagen’s most beautiful hair: open, dynamisch en<br />

getuigend van véél klasse. © Ole musken www.intercoiffure-mondial.org<br />

14 | Echos coiffurE ONTDEK ONZE SAMENWERKINGSFORMULES Echos OP coiffurE | 15<br />

PIRANACONCEPTS.COM<br />

PREBOOKING TOT 30/09 = € 100* VOOR EEN DAGCURSUS!<br />

INSCHRIJVEN VOOR ONZE CURSUSSEN KAN ONLINE OP WWW.SANKE.BE OF TELEFONISCH OP 03/213 33 00<br />

*Nettoprijs excl. BTW na aftrek van 20 % korting en 50 % subsidie op uw factuur via KMO-portefeuille - normale waarde € 250 excl. BTW.<br />

TRAINING LAB IS ERKEND OPLEIDINGSVERSTREKKER<br />

JURGEN MEERSCHAERT PETER LIEKENS LUDOVIC BECKERS<br />

ONZE PARTNERS<br />

WWW.SANKE.BE


Trends<br />

Geometrisch<br />

Geometrische lijnen<br />

accentueren de trekken<br />

sinds de jaren 30, is de geometrie nooit uit het vizier geweest, in elke periode komt het<br />

terug zonder ook maar een greintje aan actualiteit in te boeten. het grafische beantwoordt<br />

misschien het allerbeste aan de meest doorgedreven vorm van techniciteit in de coupe.<br />

de kappers van vandaag gebruiken de geometrie in al zijn aspecten en de kapsels die zo<br />

ontstaan, worden vaak nog verder gesublimeerd door een gedurfde kleuring.<br />

Neoromantisch<br />

Stug geknipte, neerduikende carré die van het hoofd afstaat. De extreem<br />

lange franje flirt met de ogen. De rosblonde kleuring benadrukt het<br />

vernieuwende van deze coupe, die toch klassiek van aanzet blijft. een<br />

creatie van kevin murphy.<br />

Neoclassicisme<br />

De carré met de perfecte lengte, flirtend met het puntje van de kin. De<br />

pony geeft het een toefje extra beweging en het schitterende koper rondt<br />

het geheel af. Collectie Caractère door elise ©Olivier Chauvignat<br />

www.caractere-coif.com<br />

16 | Echos coiffurE<br />

ClaUDe mUYlS<br />

harmonieus<br />

een coupe die opgebouwd is uit subtiele en geometrische<br />

details, door laurent voisinet: omhoog gewerkte details,<br />

trapezium effect, hoeken, pony en het geheel mooi<br />

gedegradeerd. De kleur is aangepast aan het fluwelen effect<br />

op het hele hoofd. www.laurentvoisinet.com<br />

Prêt-à-porter<br />

Op basis van een carré die 2 centimeter onder de kin valt, wordt<br />

de dik gelaten pony geknipt ter hoogte van de wenkbrauwen. De<br />

zijkanten zijn licht gedegradeerd tussen de pony en de nek in.<br />

mod’s hair. © Guillaume bérard – www.modshair.com<br />

Echos coiffurE | 17


Trends<br />

Geometrisch<br />

de dominante vrouw<br />

het grafische, gecombineerd met een strikte styling, geeft vrouwen een krachtige allure en<br />

daadkrachtige uitstraling. de fantasie speelt een rol om dit aspect van superioriteit maximaal uit<br />

te spelen: het haar golft en krimpt al krullend, wordt asymmetrisch en kiest voor een uniforme<br />

kleur zwart. en dat om het spel van de androgynie te spelen in een totaal andere mode.<br />

de vrouwelijke krijger<br />

in de stad<br />

De triomftocht van het zwart voor deze<br />

vrouw die heel zeker is van zichzelf,<br />

braaf en sexy tegelijkertijd. let op de heel<br />

precieze coupes, de stralende zwart-opzwart<br />

kleur. krachtig, uitdagend en trots.<br />

een creatie intercoiffure mondial.<br />

www.intercoiffure-mondial.org<br />

18 | Echos coiffurE<br />

atypisch<br />

een heel mooie creatie van ludovic<br />

beckers voor redken, in de a-Ditorial<br />

collectie. een lange bobversie en twee<br />

volumes, waar de pony alle aandacht<br />

krijgt door de gedestructureerde coupe.<br />

De variabele lengtes geven het geheel<br />

de frisse wind van vrijheid.<br />

© roberto rodriguez<br />

ClaUDe mUYlS<br />

Verwarrend<br />

Dit kapsel van franck de roche werkt verwarrend<br />

door de asymmetrie in het kapsel: één gladde, perfect<br />

opgebolde kant, de andere met de vingertoppen<br />

gekneed en het geheel gemonteerd op een valse carré<br />

die volledig gedegradeerd is op de zijkanten. een<br />

creatie uit de collectie “Nolita & Soho” door bertrand<br />

valereo voor het merk.<br />

© efeb – www.franckderoche.com<br />

rebels chic<br />

Dit meisje ziet eruit alsof ze<br />

ervoor wil gaan met een heel<br />

expressionistisch coupe en pony.<br />

een vrouwelijke uitstraling die<br />

gecombineerd is met een eerder<br />

androgeen kantje. Creatie<br />

tim hartley & kiyo inoue voor<br />

Davines. © Sidsel Clement.<br />

Eugene Perma France S.A. - Paris - RCS Paris 322 584 723<br />

Hazelaarknoppen<br />

Geïnspireerd door de rijkdom die de plantaardige wereld biedt, verwerkt het nieuwe<br />

gamma Cycle Vital de schatten van de plantaardige cyclus, van de wortels tot het zaad,<br />

via het sap, de schors, de knoppen of de bloemen. Om in te spelen op de behoeften van<br />

het haar bevat ieder segment een plantaardig bestanddeel geassocieerd met een actief.<br />

Welkom in het heelal van de plantaardige haarschoonheid met Cycle Vital, de bondgenoot<br />

van uw wederverkoop.<br />

A LOVE AFFAIR WITH YOUR HAIR<br />

De Plantaardige Inspiratie<br />

02 285 00 92<br />

www.eugeneperma.be<br />

<br />

Echos coiffurE | 19


Trends<br />

laNG<br />

de langste strijd<br />

het blijft voor veel vrouwen een droomwens om haar<br />

te hebben dat zo lang is als de draad van ariadne. een<br />

hommage aan de madonna’s, eva’s of Brigitte Bardot?<br />

hier zien we een krul, een dégradé, een pony die het<br />

lange haar komt vervoegen: niets is verboden voor<br />

de mooie verleidsters. de podia geven de boodschap<br />

verder: deze ideale haardos blijft een “must” maar niet<br />

eender welke: het haar wordt soepel gedragen en blijft<br />

stralend gezond.<br />

subliem<br />

De inoa vrouw van l’Oréal professionnel laat een haardos<br />

zonder één foutje zien en dat dankzij een kleuring zonder<br />

ammoniak dat vervangen is door een nieuw alkalisch<br />

bestanddeel. lang haar met een zware pony, haarscherp<br />

geknipt, in een heerlijk warm kastanjebruin.<br />

www.lorealprofessionnel.com<br />

Voor alle jongens en meisjes…<br />

De jaren zestig herinneren ons aan de klanken van<br />

slanke françoise hardy. Dit is een eerbetoon van<br />

tigi aan deze icoon met dit lange kapsel zonder<br />

kunstgrepen, gewoon met een scheiding en een lok<br />

die dwars wordt gedragen.<br />

20 | Echos coiffurE<br />

ClaUDe mUYlS<br />

Goddelijk<br />

ze hoort bijna thuis onder het<br />

flitslicht van de rode loper… een<br />

schitterend kapsel dat bijna perfect<br />

symmetrisch is, en bekroond wordt<br />

met een heerlijke pony. Geen<br />

compromissen hier: uitsluitend vrije<br />

belijningen. tim hartley + kiyo<br />

inoue © Sidsel Clement.<br />

engel of duivel?<br />

ze is gewoonweg om van te snoepen met de centrale<br />

scheiding waarrond haar lange haar kronkelt en dat in een<br />

extreme kleur blond, getekend keune. het merk vernieuwt<br />

met deze nieuwe blonde kleuren: twee koele en twee warme<br />

tinten. het recept heet: “light breeze blond”. www.keune.com<br />

Echos coiffurE | 21


Trends<br />

laNG<br />

eigentijds…<br />

het koperrood en het bijbehorende kapsel herinneren aan de<br />

gloriejaren van rita hayworth. Dit heel lange kapsel werd nonchalant<br />

gekruld. eén van de plukken wordt als een vlecht op het voorhoofd<br />

verwerkt. Creatie van Dominique toscano. © amandine Grosjean<br />

22 | Echos coiffurE<br />

indrukwekkende<br />

verleidingstrucs<br />

ook vandaag blijft het lange kapsel het<br />

ultieme wapen van moderne verleidsters.<br />

ook al blijft lang haar iets mythisch, het<br />

gaat zowel de strijd aan met het dagelijks<br />

leven als met grote gelegenheden. deze<br />

kostbare dracht is “kunstzinnig” als een<br />

abstract schilderij.<br />

ClaUDe mUYlS<br />

met de blik van de schilder<br />

Cristel lundqvist heeft zich voor de hob Salons laten inspireren<br />

door de kunstenaar picasso en zijn surrealistische werk. ze<br />

herneemt dit door de vrijheid van niet-gerichte vormen en<br />

de keuze van haar kleuren. een lang kapsel met in elkaar<br />

gewerkte plukken en een pony die dwars wordt gedragen.<br />

©John rawson<br />

« sexy arty »<br />

franck de roche is onder de indruk van de New-Yorkse meisjes.<br />

in zijn “Soho” collectie wordt de gedegradeerde lijn zonder<br />

effilering gekoppeld aan een lange, grafische en lichtjes<br />

asymmetrische pony. een paar onregelmatige plukken haar<br />

rond het gezicht geven een heerlijk wild effect. ©efeb –<br />

www.franckderoche.com<br />

S U L P H A T E A N D P A R A B E N F R E E H A I R C A R E<br />

C A L L B U I L D I N G B L O C K S 0 4 7 4 3 1 9 3 3 0


Trends<br />

laNG<br />

en oh zo teder…<br />

lang haar dat met zachtheid verwerkt<br />

werd, kan veranderen in een zachte<br />

symboliek voor elke vrouw. hier, geen<br />

gekke dégradés, geen rebelse plukken<br />

maar perfect zuiver geknipte kapsels<br />

die het nieuwe classicisme prediken.<br />

het haar behoudt een matige lengte.<br />

24 | Echos coiffurE<br />

ClaUDe mUYlS<br />

ontspannen<br />

ze voelt zich graag goed in haar jeans. een lange coupe tot<br />

op de schouders, hier en daar bewerkt met verloren krullen,<br />

overheerst door een zware pony. en natuurlijk een schitterend<br />

rood à la axelle red. Creatie van Julia by laurent Decreton.<br />

© Christian aschman<br />

Betoverend<br />

met Christophe Gaillet, de kapperambassadeur voor l’Oréal<br />

professionnel, treden we binnen in de vierde “Dimensions”.<br />

vanuit een bolvormig kapsel dat sterk opgewerkt is vanaf de<br />

wortels, ontsnappen enkele plukken die hij samenbrengt om<br />

er een soort van juweelversiering van te maken. het effect<br />

van een giraffevrouw… www.christophegaillet.net<br />

lichtvoetig<br />

De collectie “harmony” van raffel pages wil een positief antwoord<br />

zijn op de tijd waarin wij leven. alle modellen lijken ontsnapte<br />

ballerina’s zoals deze schone met haar engelenhaar dat lichtjes<br />

opgewerkt werd. © S.Jasanada – www.raffelpages.com<br />

Neo-chic<br />

franck provost creëert een nieuwe vorm van classicisme in alle zachtheid<br />

met deze lange coupe, zijstreep en onderkant die lichtjes naar binnen<br />

is gewerkt in een brede krul. het extraatje? De nieuwe producten die<br />

ontwikkeld werden in samenspraak met revlon professional.<br />

Echos coiffurE | 25


GET INSPIRED.<br />

BE PART OF IT.<br />

VOOR ZIJN 50 ste VERJAARDAG, BRENGT REDKEN FIFTH<br />

AVENUE NYC EEN JAAR BOORDEVOL INSPIRATIE !<br />

Januari : Fashion Week - Amsterdam met Sam Villa. ■ Februari : 50 Years<br />

Party - Hair by van Loenhout & Lyza Michiels. ■ Juni : Masterclass Carmody<br />

Homan. Redken Artists België. ■ Juni : Get Inspired Weekend Pieter Liekens,<br />

Sanké Training Lab. ■ September : Masterclass David Stanko. ■ Oktober :<br />

T.R.A.C. New York City. Kris Sorbie, Chris Baran en Sam Villa.<br />

WENST U :<br />

- INSPIRATIE OP TE DOEN<br />

- UW MEDEWERKERS TE MOTIVEREN<br />

- UW VERKOOP TE BOOSTEN ?<br />

JOIN REDKEN 5TH AVENUE NYC !<br />

Info : 02 210 09 40 of www.redken.be<br />

26 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 27


Trends<br />

laNG<br />

de rebel<br />

revisited<br />

lang haar lijkt bij sommige vrouwen hun gevoel<br />

van onafhankelijkheid en hun weigering van het<br />

conventionele te bevestigen. dan kiezen ze liever<br />

voor kapsels met een niet-bewerkte afwerking tot<br />

de lange dégradés en de gespeelde nonchalance.<br />

Volg het berketwijgje, kate moss.<br />

28 | Echos coiffurE<br />

ClaUDe mUYlS<br />

Vals echt?<br />

een spel van contrasten en invraagstelling: Saverio palma<br />

stelt voor beauty & Science met de collectie Safari, een<br />

interplanetaire vrouw voor, met een half-korte basiscoupe,<br />

waaruit enkele lange, engelachtige plukken haar<br />

ontsnappen. een kameleon vrouw maar ook iemand die<br />

van kleur verandert en waarbij aan het platina een toefje<br />

roze gevoegd wordt. © Stevn thomas<br />

Polair<br />

elise voor Caractère stelt ons dit<br />

seizoen haar ijskoude schoonheden<br />

voor. Deze lange coupe is<br />

opgebouwd met korte plukken, net<br />

als op het voorhoofd: de afwerking<br />

onthult een echt gekapt/ongekapt<br />

effect. en dat allemaal in een mooie,<br />

metaalachtige kleur zilver.<br />

© Olivier Chauvignat –<br />

www.caractere-coiff.com<br />

rebels<br />

een korte terugkeer naar de<br />

eigentijdse punks met deze coupe<br />

die vrij is van elke dwang. het<br />

kapsel is gedegradeerd met<br />

hachures over de hele lengte. De<br />

brushing werd achterwege gelaten<br />

maar het is een kapsel van wie<br />

het enige reliëf afkomstig is van<br />

de kleuren en de wilde plukken.<br />

intercoiffure mondial.<br />

www.intercoiffure-mondial.org<br />

Echos coiffurE | 29


g<br />

mmen,<br />

Trends<br />

dotjes<br />

classy chique<br />

een eigentijdse versie van de chignon door<br />

Saverio palma voor bes. het haar wordt<br />

omhooggewerkt en dan bewerkt tot brede<br />

krullen die in lagen naar de achterkant van<br />

het hoofd vallen. © Stevn thomas.<br />

30 | Echos coiffurE<br />

altijd aan de top<br />

Na verbannen te zijn geweest naar unieke ceremoniële<br />

gebeurtenissen zoals huwelijken, bals, enz., komt de chignon<br />

opnieuw uit zijn schulp en dringt hij zich steeds meer op in een<br />

dagelijkse versie. wat is er eenvoudiger dan het haar gladstrijken en<br />

het gewoon omhoog steken ? de meest rebelse types onder ons zien<br />

het liever met hier en daar een haarpluk die eruit ontsnapt en voor<br />

de meer klassieken onder ons wordt het haar keurig opgerold.<br />

TECHNISCH ATELIER<br />

“CHI<br />

gNoN” NoN”<br />

• Interactieve demonstraties<br />

• Aanleren van de werkwijze en tips om<br />

de laatste trends in opsteekkapsels te<br />

verwezenlijken volgens de vraag van uw<br />

klant in het salon<br />

ClaUDe mUYlS<br />

SéVERINE TIELEMAN<br />

Ballerina<br />

Als artistiek directeur en createur van ToeGAnkelijk voor:<br />

de collecties “Party & Huwelijk” voor Alle stylisten die de basis van het<br />

een de beetje XYZ zachtheid Académie, in is deze Séverine “ruwe” Tieleman wereld. Dat opsteekkapsel is de boodschap beheersen die<br />

overgebracht wordt gepassioneerd door raffel door pages de kapperswereld<br />

met “harmony”. een serie vrouwen die zo<br />

afkomstig lijken en van specifiek een doek bezig van met Degas de creatie of die van uit een sprookje DATA: lijken te komen.<br />

volumes en nieuwe lijnen in lang haar. Ma 26/4 - Luik<br />

het haar is in een paardenstaart omhoog gebracht, wordt bij elkaar gehouden<br />

Haar talent om haar kennis over te<br />

brengen aan kappers door een werd juweel, reeds dan door bewerkt tot UUrreGelinG: een losse chignon.<br />

verschillende magazines opgemerkt. © S.Jasanada – www.raffelpages.com<br />

9u30 – 12u30<br />

subtiel Tevens won ze de wereldtitel voor<br />

9u30 – 16u30<br />

“huwelijkskapsels” en sindsdien blijft<br />

een echte haute ze couture technisch creatie, evolueren getekend om daarna Dessange haar die het haar omhoog<br />

Mee Te brenGen:<br />

brengt met lichtheid verworven en die kennis elkaar over bovenop te brengen het hoofd kruisen. Foto-apparaat, rechte kam,<br />

© Nathalie Demontes doorheen – www.dessange.com<br />

de opleidingen in de XYZ opsteekborstel, spelden, clips, elastiekjes,<br />

Académie.<br />

haarnetjes, afdeelclips, hulpstukjes.<br />

De mogelijkheid bestaat om ter plaatse<br />

een starterkit aan te kopen.<br />

Prijs:<br />

Demo voormiddag: 100€ excl. BTW<br />

C O U R S E SINVITATION<br />

De NIeuwSTe wINTerLOOKS VANuIT bArCeLONA<br />

Alles begint de dag van vandaag in de geest.<br />

Of we het nu hebben over het creëren van een kapsel, een<br />

beeldhouwwerk, een schilderij of het runnen van een bedrijf.<br />

Er gebeurt niets zolang niemand eraan denkt. Daarom is<br />

Vision Academy gestart met het bundelen van ideeën en<br />

creaties. Wij zijn uw inspiratie voor nieuwe looks van uw klanten.<br />

En ook voor hun kleding! Hoe kwam onze collectie tot stand en<br />

hoe wordt deze in onze snit-collectie verwerkt?<br />

Vision Academy biedt u het antwoord!<br />

In samenwerking met:<br />

DATA:<br />

ESSENTIAL<br />

CCoLoRS<br />

LoRS<br />

04/10: ST. JOb-IN’T-GOOr - Label m - 0495/26 24 01<br />

Beukenlei 20A - 9u-12u: demo - 13u-16u: oefenhoofden<br />

11/10: GeNT - Groothandel bauwens - 09/225 98 23<br />

Zeeschipstr. 59 - 9u-12u: demo - 13u-16u: oefenhoofden<br />

18/10: ANTwerpeN - Coach Center - 0476/81 60 23<br />

K. Geertstraat 2B - 9u-12u: demo - 13u-16u: oefenhoofden<br />

08/11: HASSeLT - borrelhuis - 0476/32 75 85 - 011/69 30 00<br />

Witte Nonnenstraat 26 - 9u-12u: demo - 13u-16u: oefenhoofden<br />

22/11: GeNK Introductie - Syntra tot het Wella - 0476/81 Professionals 60 ToeGAnkelijk 23<br />

voor:<br />

Kerkstraat kleurassortiment. 1 - 9u-12u: Deze opleiding demo - 13u-16u: Alle salon oefenhoofden<br />

medewerkers<br />

zal u in staat stellen om perfecte<br />

kleurdiagnoses en formules te<br />

DATA:<br />

verwezenlijken en uw klant op<br />

S O professionele b e O wijze N te e adviseren. O F Maak u S<br />

Wo 27/1 - Brussel<br />

Wo 3/3 - Brussel<br />

kennis en experimenteer met onze Wo 28/4 - Brussel<br />

kleurassortimenten Koleston Perfect,<br />

Laat ons via cursussen de ontwerper Color Touch en Color die Fresh. in jou schuilt UUrreGelinG: verder ontwikkelen!<br />

9u30 - 16u30<br />

• Kennis van het product assortiment en<br />

de voordelen<br />

• Welk product wanneer gebruiken, hoe<br />

Mee Te brenGen:<br />

Haardroger, kammen, borstels,...<br />

CCoLoR<br />

oLoR<br />

EXPERTS<br />

www.dilio.be<br />

en waarom<br />

• Workshop op modellen<br />

Prijs:<br />

35€ excl. BTW


KEUNE DESIGN STYLING ADVIES<br />

Van Dennis Rombout<br />

“De nieuwe Keune DESIGN productlijn is een waardevolle tool voor mij als kapper.<br />

De producten zijn opgedeeld in verschillende categorieën, waardoor het erg<br />

gemakkelijk is om het juiste product uit een bepaalde lijn te kiezen. Dit is niet alleen<br />

praktisch, maar ook overzichtelijk voor zowel de klant als de kapper.”<br />

Dennis Rombout, International Educator Keune, presenteert zijn favoriete<br />

DESIGN styling producten.<br />

VOOR ONEINDIGE STYLING<br />

DESIGN onderscheidt zichzelf door de herkenbare verpakking en producten. De onderscheidende<br />

verpakking vormt de herkenbaarheid van deze serie die het haar in beweging brengt. De producten zijn<br />

onderscheidend door hun kwaliteit. DESIGN is exclusief verkrijgbaar bij de kapsalon en onmiskenbaar Keune.<br />

Ieder type haar kan gestyled worden door Design. Met Design kan iedere style gecreëerd worden op<br />

ieder moment van de dag.<br />

DLP² BESCHERMING<br />

Alle Design styling producten bevatten DLP2; het Double Layer Protection Systeem: Twee lagen die elkaars<br />

werking versterken ter bescherming van invloeden van buitenaf. UV-straling en vrije radicalen hebben<br />

geen kans het haar te beschadigen.<br />

HITTE BESCHERMING<br />

Producten met het beschermen het haar tegen de hitte van föhn, krultang of stijltang.<br />

HOLD & GLANS FACTOR<br />

De Hold & Glans factor staat vermeld op alle producten. De schaal loopt van 1 tot 10, waarbij 1 staat<br />

voor minimale hold of glans en 10 voor maximaal. Hiermee kan iedere gewenste styling en fi nishing<br />

worden gecreëerd.<br />

PRODUCT EIGENSCHAPPEN<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

ESSENTIALS – Styling lotions en gels voor gladde wet looks en professioneel gestylde kapsels<br />

SLEEK – Creams en serums voor een perfecte bob of gladde lokken zonder pluis<br />

GLOSS – Spray en serums voor langdurige glans<br />

TEXTURE – Waxen en paste producten voor shaping met complete vrijheid<br />

VOLUME – Mousses, creams en mists voor instant volume voor alle haartypen<br />

FIX – Haarsprays voor het vormen, creëren en fi xeren van ieder gewenst model<br />

FOR INFINITE STYLES<br />

32 | Echos coiffurE KEUNE HAIRCOSMETICS Belgium nv/sa ℡ 02-7141010<br />

KEUNE.COM<br />

Echos coiffurE | 33


Trends<br />

maNNeN<br />

Neoclassicisme<br />

de gewone vormen op het korte kopje krijgen een nieuwe<br />

interpretatie met meer lichtheid, bewegende effecten, een<br />

bewerking van lijnen en een spel van kleuren. op dit niveau<br />

gaat het sterke geslacht op één lijn staan met de actuele trends:<br />

natuurlijke paletten en de discrete jacht op grijs haar.<br />

34 | Echos coiffurE<br />

Geraffineerd<br />

Carpy speelt voornamelijk op het volume voor een<br />

kort kopje dat naar achteren gewerkt is, zijdezacht en<br />

gezond tegelijkertijd is. braaf en praktisch tegelijk met<br />

een toefje elegantie. www.carpy.com<br />

rebels chic<br />

“er was eens”, doet ons het verhaal van de collectie van de<br />

Coiffeur en france. De charmante prins hier verbergt zich<br />

achter een coupe die gebaseerd is op het niet samenvoegen<br />

en het wordt verzacht voor een natuurlijk resultaat. een<br />

egeltjes-stekeltjes afwerking voor een warrig kapsel.<br />

artistieke leiding: pascal raffy-buge © Nicolas receveur<br />

ClaUDe mUYlS<br />

ontspannen<br />

eric leturgie omschrijft zijn laatste collectie door een verlangen naar verschillende constructies.<br />

Net als bij zijn iphone, ontwikkelt de man zijn kapsel door er gewoon even met de vingers<br />

door te gaan. vandaar het belang van de haarmaterie, de aanraking, de zijdezachtheid. een<br />

kort kopje voor de globetrotter-fotograaf. Chique ! ©Jean-françois bouchet d’angely.<br />

Echos coiffurE | 35


Trends<br />

maNNeN<br />

charme is terug van weggeweest<br />

de man laat zijn stukje teerheid zien door lichtjes<br />

langer haar dat nauwelijks gekapt is, voor een<br />

teder-rebelse look om in te bijten. Zijn ook nog van<br />

de partij : een fluwelen oogopslag, een verleidelijke<br />

glimlach en ongedisciplineerde plukken haar.<br />

ClaUDe mUYlS<br />

Neo business<br />

misschien zouden we ons een dagje in de straten van<br />

wall Street kunnen voorstellen, vol mannen die het haar<br />

een vleugje langer durven dragen, recht, met meer dan<br />

genoeg haar in de nek ? De coupe speelt in op het behoud<br />

van lange plukken haar en speelt minder op de klassieke<br />

dégradé. voor een natuurlijke beweging. provost.<br />

james dean 2010<br />

fabio Salsa creëert het ritme van de coupe van het<br />

nieuwe ideaal van dit seizoen. een heropleving van<br />

de James Dean stijl met dat wilde en tegelijkertijd<br />

verleidelijke kantje. De nekpartij is met een zekere<br />

rechtheid geknipt, terwijl de bovenkant van het hoofd<br />

overheerst wordt door lange, losse plukken haar.<br />

onweerstaanbaar<br />

een wijdhoek kapsel waarbij<br />

een extra brede pony afhangt<br />

voor een maximaal frontaal<br />

effect. De onregelmatige<br />

lijnen en de nonchalante<br />

textuur zijn charmante<br />

troeven. Creatie: matrix in de<br />

collectie “eye on design”.<br />

WWW.JAGUAR-SOLINGEN.COM<br />

36 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 37<br />

NIEUW!<br />

ACTIEAANBIEDINGEN<br />

15.09. t/m 31.10.2010<br />

Bij alle deelnemende<br />

groothandels.<br />

MORE JAGUAR<br />

– het gratis magazine<br />

voor de branche.<br />

Nu bij uw groothandel.<br />

01<br />

NEWS_DIVA & VAMP<br />

PEOPLE_CARSTEN GOLLNIK<br />

PROMOTION INSIDE!<br />

DE/EN


Publireportage<br />

treed in het licht met matrix<br />

het is uitkijken geblazen op alle fronten van de kapperswereld… met ‘Pure alert’<br />

transformeert matrix het krachtenspel van vormen en kleuren door middel van een injectie<br />

met een dosis antiobscurantisme. moderne ‘looks’, nieuwe technieken om kleur in de kleuring<br />

te brengen – als dat niet opwindend is!<br />

matrix schotelt ons een smakelijk menu voor rond<br />

bruisende thema’s met geestige namen. Kwestie van<br />

een streepje optimisme aan onze dagelijkse horizon<br />

te brengen. Er gaat een ware filosofie van positieve<br />

levenskwaliteit achter schuil.<br />

ruby rush<br />

Alle vrouwen dromen ervan, Matrix maakt het voor hen waar:<br />

glanzend haar! Een geometrische, ronde coupe omkadert het<br />

gelaat met een afgeronde franje. De binnenste lijnen van<br />

het kapsel zijn warrig. Het resultaat is een jong kapsel dat<br />

altijd in beweging blijft… Om het helemaal af te maken<br />

eindigen de harmonieuze robijnrode kleurnuances in een<br />

vleugje kleur, voor een schitterend 3D-effect. ‘Modern<br />

attitude’ in zijn zuiverste vorm, getekend Matrix.<br />

sugar crop<br />

De naam alleen al ademt een zeker glamourgehalte uit.<br />

Matrix rolt de rode loper uit voor alle vrouwen die een<br />

ster in zich voelen sluimeren. Het resultaat? Een modern,<br />

sexy elfje met een luchtig pluimenkopje. Met dit korte<br />

kapsel kun je alle kanten uit: glad gestreken of pittig<br />

uitstaand voor een jong effect. De lichte suikerblonde<br />

nuances weerspiegelen mooi tegen de mokkanuances.<br />

Flame Burst<br />

Een kapsel als een vaandel dat wappert in de wind. De<br />

mythe van de welgevormde Rita Hayworth komt weer<br />

tot leven. Wie doet beter? Iedereen kijkt gebiologeerd<br />

naar deze flamboyante explosie van zinnelijkheid. De<br />

lokken omlijsten het gelaat en waaien aan de zijkant<br />

breder uit. Koperrode nuances, diagonaal aangebracht,<br />

versterken het visuele effect van beweging. Je blijft er<br />

naar kijken …<br />

chestnut must<br />

“Les brunes ne comptent pas pour des prunes”, zingt<br />

de Belgische Lio nog steeds. Een waarheid als een<br />

klok die in alle eenvoud wordt aangetoond door<br />

Matrix. Deze ‘look’ biedt niets dan voordelen: de<br />

degradé is supermakkelijk en leent zich voor alle<br />

stijlen: glad, krullend, wild, braaf,… Echt iets voor<br />

een kameleonvrouw dus! Karamelnuances verlenen<br />

het natuurlijk warm kastanjebruin een oplichtend<br />

‘flash’-effect. Vrouwen lopen er massaal warm<br />

voor…<br />

layer cream<br />

Ronduit frappant. Echt iets voor vrouwen die niet onopgemerkt willen blijven!<br />

De rechte lijnen van dit lange kapsel omlijsten het gelaat op een frisse<br />

manier. Het kleurenpalet grijpt terug naar een mix van romig mokkablond<br />

en gaat geleidelijk over van donker naar licht. Geometrische vormen<br />

diffunderen de kleurgolven. Steek het in je hoofd: dit is puur genieten!<br />

Blond kick<br />

‘Rock and trendy’ is het wachtwoord voor de Matrixman<br />

pur sang! Hij weifelt tussen de status van ‘good<br />

or bad boy’, en is daarmee helemaal mee met<br />

zijn tijd… Deze coupe met langere franje en<br />

plattere zijkanten zit vol beweging en textuur.<br />

Er blijft ruimte voor drie ‘looks’. Een mix van<br />

drie blonde nuances definieert de lijnen van de<br />

coupe.<br />

alleen het beste is goed genoeg<br />

De nieuwste collectie ‘Individuality Pure Alert’<br />

van Matrix is als een ode aan het schitterendste<br />

kleurenpalet. Elke nuance werd tot het<br />

uiterste uitgewerkt en voert ons mee door<br />

een zinnenprikkelend universum in<br />

technicolor. Zonder enige vorm van<br />

voorkeur voor een bepaalde kleur,<br />

gewoon puur geluk voor blondines,<br />

brunettes en roodharigen. Het<br />

glanzend gezond glamoureffect<br />

krijg je er als vanzelfsprekend bij.<br />

steeds Verder met matriX!<br />

• matrix verbaast op alle fronten. het label is creatief met<br />

kleur, pragmatisch en zuinig met zijn verpakkingen. Voor<br />

alle fans van socolor.beauty is er héél goed nieuws: 60<br />

ml wordt 90 ml. in de praktijk komt het hierop neer: 40 %<br />

meer volume en 25 % goedkoper. de kwaliteiten van het<br />

product krijg je er bovenop natuurlijk: een makkelijk aan<br />

te brengen gelformule, een glansverlenend en verzorgend<br />

cera-oil complex, color-Grip ingrediënten voor een lange<br />

houdbaarheid; een voorgemengde basis, makkelijk te mixen;<br />

kleuren naar ieders smaak met maar liefst 95 nuances.<br />

• ‘Pure alert’ pakt uit met twee nieuwe tinten, puur en<br />

intens: ‘ultra Blonde on white’ ul-V en ul-m<br />

info : 02 210 06 27<br />

38 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 39


Dossier<br />

kleur<br />

Doc Schwarzkopf<br />

kleur het najaar<br />

er beweegt wat in de boeiende wereld van haarkleuringen. Zeker sinds een aantal grote<br />

namen waaronder l’oréal Professionnel kleuringen zonder ammoniak op de markt brachten<br />

en meer en meer kappers hebben kunnen kennismaken met de verbluffende dekkingskracht<br />

van deze meer natuurlijke kleuringen. maar ook op vlak van trends verschuift er het één en<br />

ander. wij vroegen Paul elsen, directeur van het salon alexandre de Paris in Brussel en josh<br />

wood, Global creative director colour van wella Professionals, naar hun mening over de<br />

evolutie van de haarkleursector en de nieuwste trends.<br />

“Wanneer we het over kleur hebben, moeten we allereerst<br />

een duidelijk onderscheid maken tussen chemische<br />

producten enerzijds en natuurlijke exemplaren anderzijds”,<br />

zo vertelt Paul Elsen, Directeur van het salon Alexandre<br />

de Paris in Brussel, ons. “We merken in het algemeen dat<br />

de klant vandaag de dag veel meer belang hecht aan bio-<br />

en natuurlijke producten. Ook wijzelf werken zo veel als<br />

mogelijk met producten die bio zijn en op basis van henna<br />

of andere natuurlijke ingrediënten. Jammer genoeg is met<br />

natuurlijke producten niet alles mogelijk. Neem nu het<br />

dekken van grijze haren of - in het geval van highlights -<br />

blonde mechen creëren met henna; dat lukt (nog) niet. Daar<br />

hebben we voorlopig nog altijd synthetische producten<br />

voor nodig. Ik heb er zelf dan ook een probleem mee<br />

wanneer klanten specifiek naar bioproducten vragen om<br />

hun grijze haren te dekken want die zijn er nog niet. We<br />

passen in die gevallen wel één van onze geheime receptjes<br />

toe en voegen natuurlijke producten toe aan de chemische<br />

kleuring om het geheel zo een minder chemische indruk<br />

te geven. Kortom, op vlak van kwalitatieve natuurlijke<br />

kleuringen ligt er voor de fabrikanten nog een grote markt<br />

open. En het is alvast duidelijk: de fabrikant die erin slaagt<br />

om natuurlijke kleuringen te ontwikkelen waarmee wij als<br />

kapper alles kunnen kleuren én die bovendien lang houden,<br />

die fabrikant zal in één klap zijn omzet exponentieel zien<br />

stijgen.”<br />

kleuring van de toekomst<br />

“Toch zijn er fabrikanten die aardig op weg zijn en die met<br />

hun producten boven de andere uitsteken”, zo gaat Elsen<br />

Voor een geslaagd resultaat<br />

mogen de haren er niet<br />

‘gekleurd’ uitzien.<br />

evenaren. Bovendien zijn de haren soepel en voelen ze<br />

heerlijk zacht aan. Slechts één nadeel: de kleur houdt nog<br />

niet voldoende lang naar mijn mening. Vooral roodtinten<br />

verdwijnen vrij snel, zelfs als de klant in kwestie zijn<br />

haren goed verzorgt. Dus op dat vlak is er duidelijk nog<br />

werk aan de winkel en ligt de markt nog volledig open”,<br />

aldus Elsen. Het hoeft dan ook niet gezegd dat zowat<br />

elk ander zichzelf respecterend merk zich op deze markt<br />

heeft gestort. Zo lanceerde Wella Professionals onlangs<br />

de permanente crèmekleuring Koleston alsook Colour<br />

Touch de semi-permanente kleuring zonder ammoniak en<br />

een derde gamma kleuringen op basis van planten en dus<br />

ook zonder ammoniak met name Eos. Eos is een poeder<br />

op basis van stuifvrije olie dat minstens tachtig procent<br />

aan plantenblaadjes, bloemen en plantenstengels bevat.<br />

Het grote voordeel is dat deze kleuring ongeveer vijftien<br />

wasbeurten blijft, het haar tot dertig procent meer glans<br />

krijgt en de zure pH waarde de haarstructuur versterkt!<br />

Kortom, het zijn maar een paar voorbeelden van een<br />

markt rond ammoniakvrije kleuren die duidelijk in volle<br />

ontwikkeling is.<br />

verder. “Eén van de grootste recente evoluties op vlak<br />

van professionele kleuring dienen we toe te schrijven aan<br />

L’Oréal Professionnel dat onlangs met Inoa op de markt<br />

kwam, ‘de kleuring van de toekomst’ zoals zijzelf die zo mooi<br />

omschrijven. Deze geurloze kleuring zonder ammoniak<br />

staat voor optimaal comfort voor de hoofdhuid, optimaal<br />

respect van het haar, oneindig veel kleurschakeringen<br />

en tot honderd procent dekking van grijze haren.” Het<br />

geheim: een ongeëvenaarde oliebasis die de werking van<br />

de oxidatiekleuring versterkt en hierdoor de natuurlijke<br />

beschermlaag van het haar respecteert. De kleurstof wordt<br />

in de kern van het haar gebracht en versterkt dankzij<br />

O.D.S. (Oil Delivery System) dat de mogelijkheid geeft<br />

gebruik te maken van een ander alkalisch bestanddeel dan<br />

ammoniak met name MEA (mono-ethanolamine) dat<br />

bovendien ook een buitengewone verheldering oplevert.<br />

Voor de professionele kappers geeft Inoa comfort en gemak<br />

bij het toepassen alsook eindeloze juiste en voorspelbare<br />

Indola<br />

tinten. “De formule is anti-allergisch en de glans die we<br />

bekomen, konden we voordien nooit met een kleuring Doc<br />

40 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 41


Together. A passion for hair<br />

DOORBRAAK<br />

in ammoniakvrije kleuren!<br />

Nieuwe ESSENSITY met:<br />

· Kleurassortiment van 50 tinten<br />

· Tot 100% grijsdekking<br />

· Tot 4 oplichtingsniveaus<br />

· Puurste organische extracten<br />

· 0% Geur, Parabenen en Siliconen<br />

Dit alles in 1 tube en in<br />

slechts 1 toepassing.<br />

Voor meer informatie, bel 02/218.14.54<br />

42 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 43


Dossier<br />

Doc Revlon<br />

kleur<br />

tevreden klanten<br />

“Elke kapper die een kleuring in zijn agenda noteert, zou<br />

standaard ook enkele minuten moeten rekenen voor een<br />

korte dialoog met de klant”, zo gaat Elsen verder. “Het is<br />

heel belangrijk te weten wie de klant is, wat is haar levensstijl,<br />

onderhoudt ze haar haren goed, wat zoekt ze qua kleur,<br />

wat verwacht ze. Alleen door de antwoorden op die vragen<br />

te kennen, kan je er als kapper zeker van zijn dat je klant<br />

tevreden de deur uitgaat en – vooral – tevreden terugkeert.”<br />

Adviseer uw klanten ook hun haren goed te onderhouden.<br />

Zo houden ze hun kleur niet alleen langer waardoor ze<br />

tevreden terugkeren, u genereert zelf ook een meerverkoop<br />

aan producten. Adviseer uw klanten een goeie shampoo te<br />

gebruiken en geen shampoo boordevol detergenten vanuit<br />

de supermarkt die de haarkleur wegvreet. “Het is heel<br />

belangrijk om bij gekleurd haar, aangepaste producten te<br />

gebruiken”, aldus Elsen. “Ook wanneer u naar de zon gaat,<br />

is het van primordiaal belang – wil u uw kleur lang genoeg<br />

kunnen behouden – dat u uw haren goed beschermt tegen<br />

zon en chloor. Zelf adviseer ik de klanten ook om toch<br />

regelmatig eens van product te wijzigen omdat de haren<br />

niet aan het product in kwestie gewoon zouden raken.”<br />

mannen en hun kleurtjes<br />

“De beste evolutie van de afgelopen jaren op vlak van<br />

kleuren is ongetwijfeld het feit dat kleuren iets makkelijker<br />

verkoopbaar zijn geworden”, aldus Elsen. “Zelfs klanten die<br />

44 | Echos coiffurE<br />

pertinent weigerden om hun haren te kleuren kunnen we<br />

nu al eens verleiden met een kleurtje. Dat heeft vooral te<br />

maken met de nieuwe producten die tegelijkertijd dekking<br />

en transparantie geven. Ook op vlak van mannenkleuringen<br />

maken we een grote evolutie mee. Ik persoonlijk vind dat<br />

er op dat vlak nog veel werk aan de winkel is. In bepaalde<br />

gevallen doet het resultaat wel natuurlijk aan maar<br />

doorgaans zien we nog té veel bij mannen dat de haren<br />

gekleurd zijn en dat is precies wat de man niet wil. Een man<br />

die zijn haren laat kleuren, wil zijn grijze haren bedekken<br />

omdat hij er jonger wil uitzien. Hij wil dat het effect zo<br />

natuurlijk mogelijk is!”<br />

trendy het najaar in<br />

“Op vlak van trends merken we een duidelijk teruggrijpen<br />

naar het natuurlijke als tegenreactie op de tal van excessen<br />

van de afgelopen jaren”, zo gaat Elsen verder. “De klant<br />

wil mooie haren, hij wil zich goed voelen. De klant wil als<br />

reactie op de stress waarin we leven een evenwichtige look<br />

hebben. We gaan met andere woorden niet zoals voordien<br />

té sterke kleuren of tinten gebruiken. Klanten opteren nu<br />

voor kleuringen die onzichtbaar zijn. Ze houden wel van<br />

de subtiliteit van haarlokjes, van voldoende glans en een<br />

goede dekking van hun grijzen haren maar ten alle tijde<br />

moeten buitenstaanders de indruk krijgen dat het om hun<br />

natuurlijke haren gaat. Kortom, de kapper van vandaag moet<br />

heel subtiel te werk gaan. Daarnaast merken we een groter<br />

evenwicht tussen het aantal kleuringen voor blondines en<br />

die voor brunettes. Kleuringen voor brunettes hebben de<br />

afgelopen jaren werkelijk een inhaalbeweging gemaakt<br />

mede door het feit dat er nu ook dingen op de markt zijn<br />

waardoor brunettes meer subtiliteit in hun kleuringen<br />

kunnen creëren.” Josh Wood, Global Color Ambassador<br />

voor Wella Professionals en celebrity colorist van o.a.<br />

Kylie Minogue, Elle McPherson, Lilly Allen en Mel C, ...<br />

treedt deze trend duidelijk bij: “Less is duidelijk ‘more’ dit<br />

seizoen. Voorbij zijn de extreme kleurveranderingen. Passé<br />

ook de opvallende en duidelijk afgescheiden kleuraccenten.<br />

De kunst bestaat erin van uw natuurlijke haarkleur<br />

maximaal te accentueren en super te laten glanzen. De<br />

trends die ik gespot heb op de catwalk zijn méér dan<br />

natuurlijk. De haarkleuren zijn bijna perfecter en mooier<br />

dan natuurlijke tinten. Als je haar er ‘gekleurd’ uitziet dan<br />

is het resultaat niet geslaagd.’ Om probleemloos te kunnen<br />

inspelen op deze nieuwe trend, werd het semi-permanente<br />

kleuringsgamma ‘Color Touch’ van Wella Professionals<br />

uitgebreid met een uitzonderlijke nieuwe formule namelijk<br />

‘Color Touch Light2Color-Complex’.<br />

Geen enkel natuurlijk haar bestaat uit één uniforme<br />

kleur maar wel uit een combinatie van erg subtiele<br />

kleurschakeringen. Dankzij een hoogtechnologische<br />

formule met tweevoudige werking is Light2Color-Complex<br />

Doc SAS Academy


Dossier<br />

kleur<br />

Docs TIGI<br />

De huidtint en de vorm van<br />

het gelaat zijn doorslaggevende<br />

factoren bij het<br />

bepalen van een haarkleur.<br />

Door met beide rekening te<br />

houden, verkrijgt u steevast<br />

een kleur die past bij de huid<br />

en de haarsnit.<br />

in staat om die verschillende kleurfacetten te imiteren en<br />

57 procent meer subtiele kleurschakeringen te garanderen.<br />

De formule bevat hiervoor een gesofisticeerde mix van<br />

drie verschillende lichtreflecterende kleurpigmenten: met<br />

name oxydatieve kleuren die gedeeltelijk in de haarvezel<br />

dringen om langdurig resultaat te garanderen, directe<br />

kleurpigmenten die de haarstructuur gelijkmatig maken<br />

zodat een intensieve kleurglans ontstaat en glanspigmenten<br />

met een super reflecterende kristalstructuur. Daarnaast<br />

zorgt een ingebouwd verzorgend glanscomplex voor<br />

een nooit geziene schittering, verzorgen en beschermen<br />

microscopische vezelproteïnen de interne structuur van het<br />

haar en maken keratine en natuurlijke was de haarstructuur<br />

gelijkmatig zodat de glanspigmenten zich makkelijker aan<br />

het haar kunnen hechten. “De technology van Color Touch<br />

speelt in op de natuurlijke kleurverschillen van het haar en<br />

accentueert zo op een erg revolutionaire manier de eigen<br />

haarkleur”, aldus Dr. Frauke Neuser, Wetenschappelijk<br />

verantwoordelijke van Wella Professionals. “Het haar krijgt<br />

meer diepgang, glans, beweging en een extra dimensie. Dit<br />

omdat het effect van het licht op elke kleurnuance anders<br />

is. Deze semi-permanente kleuring is het aangewezen<br />

product voor vrouwen die hun eigen haarkleur willen<br />

intensifiëren, accentueren en extra laten glanzen zonder<br />

zich zorgen te moeten maken over een zichtbare uitgroei.<br />

De formule bevat geen ammoniak en minder peroxide dan<br />

een permanente kleuring en is daardoor zachter voor het<br />

haar.”<br />

499<br />

46 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 47


Dossier<br />

Doc Goldwell<br />

kleur<br />

sensuele kleuren<br />

Een andere grote trend dit seizoen in alle domeinen van<br />

de samenleving is sensualiteit. Zowel op gebied van mode,<br />

cosmetica en interieur willen we opnieuw genieten van<br />

de sensuele ofwel zintuiglijke aspecten van het leven.<br />

Het lijkt er zelfs op dat er een heel nieuwe beautyfilosofie<br />

ontstaat waarin ‘uzelf goed voelen’ en ‘het uitdrukken van<br />

uw sensualiteit’ gezien wordt als één van de voorwaarden<br />

van een gezond en gelukkig leven. Om perfect op deze<br />

trend te kunnen inspelen, lanceert Wella Professionals<br />

de ‘Sensual Colour Collection’; een collectie kleuringen<br />

die vier verschillende facetten van sensualiteit benadrukt<br />

en aldus vier looks omvat De vier looks ‘Sensual Nature’,<br />

‘Sensual Fusion’, ‘Sensual Drama’ en ‘Sensual Poetry’ zijn<br />

erop gericht om iedereen een erg persoonlijke en op maat<br />

gesneden sensuele haarkleur te geven. Sensual Nature is<br />

geïnspireerd door de wereld van de natuurlijke schoonheid<br />

en geeft het haar rijke, warme herfsttinten die prachtig tot<br />

hun recht komen in volumineuze kapsels. De sensualiteit<br />

van het haar komt tot leven in zachte laagjes van natuurlijke<br />

bruin en kopertinten naast zachtere, lichtere tinten. Sensual<br />

48 | Echos coiffurE<br />

Fusion kijkt naar een nieuwe wereld en staat voor diversiteit<br />

met prachtige pittige tinten. Zachte texturen en een mix<br />

van felle kleuraccenten gecombineerd met warme en koude<br />

bruintinten zorgen voor een opvallend resultaat. Sensual<br />

Drama ontleent inspiratie uit het feit dat de wereld tal van<br />

mogelijkheden tot zelfexpressie bevat. Het accentueren<br />

van ieders natuurlijke schoonheid staat dan ook centraal<br />

in deze look. Door gebruik te maken van intense kleuren<br />

zoals zwarte bes en donkere kerstinten krijgt het haar een<br />

dramatische en erg verleidelijke look. Sensual Poetry put<br />

inspiratie uit een tedere en romantische wereld en geeft<br />

het haar zachte, transparante lichtaccenten. De glanzende,<br />

transparante laagjes gecombineerd met tedere pasteltonen<br />

geven elk kapsel een unieke uitstraling. Door gebruik te<br />

maken van Wella Professionals uitgebreide kleurenpalet<br />

en deze kleuren aan te brengen in een speciale ‘laagjes<br />

techniek’, kan u als kapper een prachtig sensueel resultaat<br />

bereiken dat rijk is aan kleurschakeringen, diepgang en<br />

warmte. Kortom, het belooft een sensueel najaar te worden!<br />

DOOr aNJa vaN Der bOrGht<br />

THE COLOMER GROUP<br />

Colorsmetique<br />

Permanente kleur Revlonissimo NMT<br />

De kleur die chromatische rijkheid combineert met voeding en verzorging van het haar en zorgt voor ongeëvenaarde<br />

glans en een gevoel van extreme zachtheid.<br />

www.revlonprofessional.com<br />

België : 0800 74 771 – Luxemburg : 0800 26 401


Open brief aan de kappers<br />

Georges Boissenet – luxemburg<br />

« Belofte nagekomen! »<br />

inoa van l’oréal<br />

Professionnel<br />

wonderkind onder de kleuringen<br />

drie ervaren kappers zijn het erover eens: de<br />

nieuwe kleuring inoa van l’oréal Professionnel<br />

betekent een ware revolutie op het gebied van<br />

gebruikscomfort en resultaten. kapper en klant<br />

verwelkomen het technisch vernuft<br />

en het plezier van deze innovatie.<br />

een must…<br />

Het enthousiasme van deze vakman, die lokaal een grote naam geniet, is niet te stuiten. ‘L’Oréal Professionnel is altijd al<br />

buitengewoon vernieuwend geweest, maar deze keer overtreft het merk zichzelf. De onmiddellijke troef voor de kapper<br />

en zijn cliënte: het volstrekt ontbreken van enige hinderlijke geur. Het resultaat is ronduit schitterend: het haar blaakt<br />

van gezondheid na de kleuring en glanst als nooit tevoren. Is hier sprake van een echte revolutie? ‘Ik zit al veertig jaar<br />

in het vak, en ik heb al heel wat producten zien komen en gaan die hun beloften niet zijn nagekomen. Zoveel negatieve<br />

ervaringen, loze beloften,… Bij momenten kwam ik thuis met kapotte handen. Inoa betekent een enorme vooruitgang,<br />

zowel voor de kapper als zijn potentiële klanten.’<br />

jeff winders – luik<br />

« de weg van de toekomst »<br />

Nog voor hij het nieuwe product had uitgetest, had deze kapper uit de ‘Cité Ardente’ er een goed gevoel bij. ‘Het comfort<br />

van mijn cliënteel, levenskwaliteit – dat zijn zaken die mij na aan het hart liggen. Ik wist dan ook meteen: Inoa is de weg<br />

van de toekomst: zacht, minder allergeen, met onmiddellijk resultaat.’ Na de productvoorstelling maakte ik kennis met<br />

de nagenoeg geurloze, ammoniakvrije samenstelling. Ik hecht veel belang aan levenskwaliteit en ik engageer mij daar ook<br />

voor. We moeten zorg dragen voor onszelf… Inoa doet dat ook. Ook de klant vaart wel bij het nieuwe product en hij zal<br />

er beslist opnieuw naar vragen. Waarom? Het haar glanst mooi en voelt aangenaam aan. Voor het eerst in mijn carrière<br />

was ik meteen al bij de demonstratie overtuigd. En ik blijf tevreden…’<br />

thierry huys – knokke - heist<br />

« Zo vernieuwend »<br />

“Inoa is voor mij zo vernieuwend omdat de kleuring ammoniakvrij is”, zo vertelt Thierry Huys. “Maw de klant voelt geen<br />

tinteling op de hoofdhuid en ervaart een bijzonder ontspannend moment bij de kapper. Bovendien wordt de kleur geleid<br />

door olie waardoor ze luxueuzer aandoet.. L’Oréal Professionnel is sterk op kleurgebied maar Inoa is net nog dat tikkeltje<br />

meer. Bij sommige merken krijg je al gauw een overlading van kleur – met lengtes die te hard gekleurd zijn – maar dat<br />

heb je bij Inoa niet. Met Inoa kan je bijvoorbeeld creatief omgaan met pauzetijden en zo na de zomer met leuke sunkiss<br />

effecten spelen. Kortom, Inoa staat voor innovatie en rich shiny, glossy, gezond haar. Kortom, vibrant in al zijn facetten.”<br />

ClaUDe mUYlS & aNJa vaN Der bOrGht<br />

EErST waS Er klEuring.<br />

nu iS Er :<br />

ExclusiEf bij dE kappErs<br />

­.­Geurloos.­Zonder­ammoniak.<br />

.­optimaal­comfort­voor­de­hoofdhuid.­<br />

.­absoluut­respect­voor­het­haar. *<br />

.­oneindiG­kleurvermoGen.­ultieme­Glans.<br />

.­tot­100%­dekkinG­van­witte­haren.<br />

ODS Technologie (oil delivery system) (1) : Een revolutionaire olie-basis, die de werking<br />

van de kleuring optimaliseert en de natuurlijke beschermlaag van het haar.<br />

(1) technologie op basis van olie<br />

*­behoud­van­het­natuurlijke­lipide-gehalte­en­essentiële­aminozuren­van­het­haar.­<br />

Geïnteresseerd door de kleurrevolutie ? contacteer ons !<br />

Tel. : 02 210 05 98 - Mail : inoa@be.loreal.com - www.inoa.be<br />

50 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 51


Vorming<br />

52 | Echos coiffurE<br />

de académie<br />

Franck Provost<br />

Het neusje van de zalm<br />

Groot nieuws voor al wie fan is van de filosofie<br />

van Franck Provost: het merk opent zijn nieuwe<br />

académie in het hart van europa’s hoofdstad, niet ver<br />

van metro’s en stations. daar wordt de passie voor<br />

uitmuntendheid met talent onderwezen. het beste<br />

bewijs van die toewijding: België en luxemburg zijn<br />

heel trots op de negentien salons van Franck Provost.<br />

wie wil komen deel uitmaken van dit winnende team ?<br />

Aan de basis lagen twee mannen met overtuiging en passie:<br />

Bruno Toch en Serge Deville, de twee kapiteins aan boord<br />

van het Provost avontuur in België. Om te kunnen slagen<br />

in deze uitdaging hebben ze deze filosofie ontwikkeld :<br />

« een tevreden klante krijg je pas door vorming en door de<br />

kappersteams te perfectioneren. » Ziedaar het decor ! Het<br />

resultaat van een grote naambekendheid bereik je pas door<br />

een werktechniek die aangepast is aan de veranderingen in<br />

de mode. Zo wordt om de zes maanden een nieuwe trend<br />

geboren. Die trend laten evolueren en aanpassen aan de<br />

spitstechnieken worden spontaan de sleutelwoorden van<br />

Franck Provost. En zijn Académie is de spil!<br />

de sleutel tot succes<br />

Het is een schitterende locatie voor deze Académie,<br />

ingenesteld aan de Nieuwebrugstraat, in een oude<br />

meesterwoning die verbouwd werd om veel licht binnen te<br />

laten en waar alle diensten van Franck Provost verenigd zijn.<br />

De sfeer is artistiek en functioneel tegelijkertijd. Zowel de<br />

starters als de profs vinden hier een authentieke plek waar<br />

vooruitgang aan de orde van de dag is en waar ze leren de<br />

grenzen van het succes af te bakenen, de nieuwe trends te<br />

ontdekken en de communicatie met de klant te ontwikkelen.<br />

Een bewijs van de serieuze aanpak van dit nieuwe<br />

vormingscentrum : de lessen worden erkend door de Waalse<br />

Regio (opleidingscheques) en door het Paritair Comité 31.<br />

Een financiële tussenkomst die u uitgelegd worden na een<br />

eenvoudig telefoontje.<br />

uitmuntendheid in het brandpunt<br />

De lessen die aan de Académie van Franck Provost België/<br />

Luxemburg gegeven worden, komen op naam van Belgische<br />

en internationale trainers van het hoogste niveau. Een<br />

passie voor uitmuntendheid verplicht ! De methode van<br />

Franck Provost wordt op een duidelijke manier uitgelegd<br />

en omvat vier stage modules.<br />

De « Méthode » richt zich tot de « junioren » die de eerste<br />

noties van de haarsolfège wordt bijgebracht. Daarna volgen<br />

de methodologieën coupe, kleur en opgestoken haar. De<br />

tweede familie heet « Les Evolutifs », en boort andere<br />

horizons aan met een « vrouwelijke » coupe en stijl, een<br />

« mannelijke » coupe, en een « kleurevolutie ». « Les<br />

Créatifs » zijn voorbehouden aan die kappers die al een<br />

goede kennis van het salon hebben. Hun stages omvatten<br />

« Créatif Collection », « Master Coupe » trends, Master<br />

Couleur » trends en analyse van de raadgevingen. « Het<br />

succes ligt in het luistervermogen en het niveau van<br />

praktische raadgevingen », zeggen Bruno et Serge. De<br />

laatste familie, « Les Spécifiques » pakt het onderwerp van<br />

de verkoop-raadgevingen aan, de nieuwe medewerkers,<br />

de managers, statistieken en de analyses. « Allemaal<br />

vakgebieden waar Franck Provost zich aan de top situeert».<br />

En tenslotte is er de soepelheid van de Académie: die kan<br />

zich verplaatsen en een op-maat formule creëren in een<br />

andere streek van België. Wie doet beter ?<br />

miChèle mONtJOie<br />

info : Nieuwebrugstraat 30, 1000 Brussel (metro de Brouckère) – 02 705 64 99 –<br />

0495 51 58 74 – www.franckprovost.be - info@franckprovost.be<br />

Excl.<br />

BTW<br />

Excl.<br />

BTW<br />

Excl.<br />

BTW<br />

Excl.<br />

BTW


de mooie janne<br />

het merk keune laat zich van zijn artistieke kant zien met de lijn ‘eve-olution’. Dit kopje wordt<br />

gerealiseerd door het haar te verdelen in drie apart te kleuren driehoeken. formule a: op de punten<br />

van de zijkanten en de kruin: twee doses keune Cream bleach, vermengd met 70 ml 3% tinta<br />

Developer. achteraan, aan te brengen in laagjes: twee doses keune Cream bleach, vermengd met<br />

wild is best<br />

70 ml 3 tinta Cream Developer. was het haar met keune after Color program. tot slot de laatste<br />

formule op de zijkanten van deze driehoeken aanbrengen en tien minuten laten inwerken. formule:<br />

charmant<br />

20 ml tinta Color 7.19, 5 ml tinta Color 7.38 vermengd met 25 ml tinta Cream Developer 3%.<br />

helemaal aansluitend bij de<br />

tijdsgeest mikt keune op een kleuring<br />

in drie tijden en zes bewegingen om<br />

een natuurlijke, spontane lichtgloed<br />

in het haar te brengen. meer dan<br />

geslaagd met de producten tinta<br />

Color 7.2, 7.3 en 7.54 en de tinta<br />

Cream Developer.<br />

54 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 55


engel of duivel?<br />

een waterval van opvallend glanzend haar dankzij de kleuring ‘Dark angel’ van redken. het haar wordt volledig<br />

bewerkt met een ‘natural level’ 3 (medium brown). totale applicatie: 60 ml Color fusion 2N en 60 ml 20 volume<br />

pro-oxyde cream developer.<br />

mannen verkiezen blond…<br />

redken stelt voor, in een lange, wild in model gebrachte coupe: de schitterende kleuring ‘moonlight temptation’. we ontcijferen<br />

dit staaltje van vernuft voor u: eerste niveau: 5 (lichte bruintinten); basisformule: 30 ml Double fusion blondes ab en 60 ml 40<br />

volume pro-Oxide Cream Developer. De zachte tinten worden samengesteld met 30 ml 08wG Golden apricot Shades eQ en<br />

30 ml Shades eQ processing Solution; glans: 30 ml 09Nb irish Cream Shades eQ<br />

56 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 57


Pittig in de stad<br />

een gewild warrige look met een moderne twist van tigi. De kleuring is smaakvol samengesteld<br />

uit een gewaagde combinatie van muskaatnoot, zurige citroen en anijsgeel. De tinten brengen<br />

de structuur van de coupe naar voor. muskaatnoot: tigi Colour Creative 1/2 6 op 3 en 1/2 8<br />

op 4 met tigi Colour activator 20 volume/6%. De middenkleur is een zurige citroentint:<br />

tigi Colour Creative 10 op 0 met tigi Colour activator 30 volume/9%<br />

« sweet girl »<br />

een braaf/wilde stijlenmix –<br />

ziedaar tigi’s nieuwste kijk op<br />

haarmode. De snit is lang, licht<br />

opgeknipt en de gladde franje<br />

valt diep over de ogen. De warme<br />

bruinrode en koperkleurige tinten<br />

werpen een elektriserende gloed<br />

over het haar. twee tinten: riche<br />

auburn en Cuivre. De eerste werd<br />

ontleend aan het palet tigi Colour<br />

Creative (permanente kleuring) 5<br />

op 4 met tigi Colour activator 20<br />

volumes/2.55 %.<br />

58 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 59


Fascinerend…<br />

een intense, sensuele kleur vol smaak<br />

van revlon professional uit de collectie<br />

‘irresistible women’. Grote klasse mag<br />

weer, met warme en harmonieuze<br />

tinten, opgewaardeerd door het<br />

spel van licht en donker van de<br />

expressierijke coupe soleil.<br />

« a touch of class »<br />

revlon professional zoekt het in hogere regionen. voor zijn coupes,<br />

kapsels en make-uptrends haalt het label zijn inspiratie in onze van<br />

sensualiteit doordrongen wereld. Deze blonde, licht kruidige haarweelde<br />

lijkt wel overgewaaid uit een korenveld.<br />

60 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 61


kruidig<br />

een vrouw met pit dankzij<br />

‘Safranissimo’oh!’ van eugène perma,<br />

een kleuring verrijkt met harmony Color<br />

Complex. De ammoniakvrije formule zet<br />

een natuurlijk resultaat neer, aansluitend<br />

bij de oorspronkelijke haarkleur en<br />

zonder ‘worteleffect’. wit haar wordt tot<br />

50 % gedekt. Snel en eenvoudig aan te<br />

brengen en makkelijk uit te spoelen. het<br />

allergeenvrije parfum geurt heel subtiel.<br />

het resultaat: fluweelzacht, sterk glanzend<br />

haar dat het licht weerkaatst en een<br />

schitterende, warme kleur die lang blijft.<br />

Verleidelijk…<br />

fluwelige oogopslag, glanzend haar – dat is Carmen Ultime van eugène perma. het merk heeft drie<br />

kastanjetinten in zijn aanbod met een ‘geglaceerd’ effect, speciaal voor de aanhangers van alles wat modern<br />

en zacht is. Deze tinten combineren vrouwelijkheid en naturel. zij staan mooi bij zowel een donkere als een<br />

bleke huid, bij lichte of gitzwarte ogen. De formule is gebaseerd op een complex van plantaardige oorsprong<br />

met een dubbele werking: enerzijds een betere verdeling en diffusie van de pigmenten, anderzijds een sterk<br />

glanzende kleur die lang houdt.<br />

62 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 63


Vrouwelijke versie<br />

van de sfinx<br />

knappe interpretatie van de<br />

vermaarde egyptische mythe<br />

door l’Oréal professionnel.<br />

piramidevormig kapsel met<br />

een carré als basis. het<br />

haar is opzij naar achter<br />

getrokken. twee zwarte lijnen<br />

benadrukken het textuurcontrast<br />

en geven het bruine haar een<br />

energieboost. De gewaagde<br />

kleurinput verleent een<br />

avant-gardistische toets aan<br />

het kapsel en versterkt de<br />

algemene tendens.<br />

Venus nieuwe stijl<br />

De moderne eva rijst op uit het water en spreidt haar lange,<br />

gladgestreken haren tentoon: een degradé van kastanjenuances<br />

met een koperkleurige ondertoon steekt af tegen het koraalrif.<br />

De bolronde pony, in twee tinten, en de gebleekte wenkbrauwen<br />

onderstrepen deze ‘look’ van een mythisch wezen, afkomstig uit de<br />

collectie l’Oréal professionnel.<br />

64 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 65


als een vuurzee…<br />

Strakke geometrische lijnen, kracht bijgezet door een prachtig glanzende kleuring van igora<br />

Color Gloss van Schwarzkopf professionnal. maak kennis met de nieuwste tak van dit uiterst<br />

gerenommeerde label. De semipermanente kleuring wordt rechtstreeks aangebracht in de vorm van<br />

een gelcrème zonder ammoniak of oxideermiddel. De gebruiksklare Color Gloss laat zich snel en<br />

moeiteloos aanbrengen. 20 minuten laten inwerken; houdt ongeveer 15 wasbeurten. het bijzonder<br />

rijke kleurenpalet versterkt en verfijnt de nuances en garandeert 50% meer glans. het haar blinkt<br />

als een spiegel.<br />

Goddelijk…<br />

Schwarzkopf professional voert ons mee in de wereld van de kleuren. het<br />

gefaseerde blond van ‘blondme’ is het eerste en enige productassortiment dat<br />

het haar kleurt, verzorgt en in vorm brengt én dat inspeelt op de specifieke<br />

behoeften van blond haar. Deze producten sublimeren het blond.<br />

66 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 67


Natuurlijk<br />

Carin mag graag een spontane vrouw zien bij de aanvang van de herfst. er<br />

staan warme kleuren op het menu met het assortiment Color intensive 4.07,<br />

6.07 en 8.07. Natuurlijke tinten, afgekeken van de kastanjeboom.<br />

hun naam? “tuscan Colors”.<br />

warm, die kastanjes!<br />

Carin blijft graag trouw aan de natuur. het label laat een staaltje van zijn<br />

knowhow zien met “tuscan Colors”, een collectie die warmte uitstraalt.<br />

68 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 69


onduit flamboyant<br />

een prachtige waterval van krullen met een hoog “rode loper” gehalte uit de collectie ‘pure<br />

alert’ van matrix. ‘flame burst’ is als een sensuele explosie, een en al glamour. De lokken<br />

omlijsten het gelaat en waaieren uit aan de zijkanten. koperrode nuances, diagonaal<br />

aangebracht, versterken het visuele effect van beweging.<br />

« Peps girl »<br />

pure glamour en levensvreugde!<br />

met ‘Sugar Crop’, pure alert<br />

zet matrix een modern, sexy<br />

elfje neer met een donzig kopje.<br />

een korte snit om veelzijdig te<br />

dragen – strak, wijd uitstaand<br />

of rebels. De lichte suikerblonde<br />

nuances missen hun impact niet<br />

tussen de mokkatinten.<br />

70 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 71


de zon achterna…<br />

lekker<br />

De lijn Dalhia Color omvat een prachtige<br />

marron glacé 7/7, een kleurcrème die witte<br />

haren voor 100% dekt. hij zit boordevol<br />

etherische oliën die de haarvezel voeden en<br />

beschermen. De romige, fijn geurende crème<br />

De kleurcrème Dahlia Color blond Sensuel 11/0 dekt wit haar voor honderd<br />

laat zich moeiteloos aanbrengen vanaf de<br />

percent. zijn troef ? hij bevat etherische oliën die de haarvezel voeden en<br />

haarwortel tot in de puntjes, wat een hele<br />

beschermen. De smeuïge crème laat zich moeiteloos aanbrengen vanaf de<br />

troef is. een prachtig glanzende haarkleur<br />

haarwortel tot in de punten, en hij ruikt nog lekker ook.<br />

is het resultaat. De crèmeformule, rijk aan<br />

pigmenten en paarlemoerelementen, bevat<br />

een alkalisch ingrediënt dat de penetratie<br />

72 | Echos coiffurE<br />

van de kleurstoffen bevordert.<br />

Echos coiffurE | 73


20<br />

10<br />

HAIRDRESSERS<br />

AWARD<br />

HÉT TOP EVENT VOOR<br />

DE BELGISCHE KAPPER<br />

Het winnen van een Award is niet enkel voor topkappers.<br />

Iedereen kan meedoen!<br />

www.hairdressersaward.be<br />

DIT IS JOUW KANS!<br />

SCHRIJF IN TOT 1 OKTOBER!<br />

GEZIEN WORDEN ALS KAPPER?<br />

UW SALON IN DE BELANGSTELLING?<br />

13 PRESTIGIEUZE AWARDS TE WINNEN!<br />

UP–TO–DATE dameskapsel<br />

MEN<br />

ALTERNATIVE<br />

YOUNGSTER<br />

STEP IN AWARD<br />

COLOR AWARD<br />

GALA - PRESTIGE<br />

CONSUMER AWARD<br />

PRESS AWARD<br />

HAIRDRESSER OF THE YEAR 2011<br />

Vorig jaar werden bijna 1.200 kapselfoto’s ingezonden.<br />

De media besteden steeds meer aandacht aan dit event.<br />

HAIRDRESSERS AWARD wordt elk jaar groter. Dat wil jij toch ook?<br />

Meedoen betekent een absolute meerwaarde voor je naam als kapper<br />

en voor je salon!<br />

Info, reglement en inschrijvingsformulier: www.hairdressersaward.be<br />

HAIRDRESSERS AWARD IS EEN KAPSELFOTOWEDSTRIJD!<br />

Het gaat om de juiste combinatie van snit, visagie, styling en fotografie<br />

Toon jouw eigen stijl, jouw visie ! BE CREATIVE !<br />

SCHRIJF NU IN!<br />

2010 HAIRDRESSERS AWARD<br />

Insturen foto’s –10 oktober 2010 - Awards Infolijn : 0475/43 84 91<br />

74 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 75<br />

20<br />

10<br />

HAIRDRESSERS<br />

AWARD<br />

In samenwerking met:


News<br />

multi-reflet<br />

matrix Color Sync is synoniem met een egale, gelijkmatige,<br />

glanzende toon op toon kleuring die bovendien ook<br />

ammoniakvrij is. het gepatendeerde Ceramide Conditioning<br />

Complex werkt verzorgend en versterkend. microfillers<br />

herstellen poreus haar. Cera Oil Complex verbetert de<br />

haarkleur en fruitolieën voeden en zorgen voor een<br />

schitterende glans. Nieuw in het gamma is Goodby Grey, een<br />

toon-op-toon haarkleur die tot 75 procent van de grijze haren<br />

dekt en dat zonder ammoniak. zes vloeiende multi-reflet tinten<br />

laten de haren glanzen. info: 02 210 06 27<br />

megaboost<br />

restitutivi van medavita voedt, herstelt en versterkt de<br />

schoonheid van het haar tot in de punten. De samenstelling<br />

op basis van nieuwe moleculecomplexen garandeert een<br />

oplossing op maat voor elk haartype en een zichtbaar,<br />

voelbaar en perfect resultaat. Ozogel complex werd<br />

samengesteld met aminozuren die sterk op natuurlijke keratine<br />

van het haar lijken en zo zorgen voor een echte verjonging.<br />

b-Carotene complex is een supervitamine voor het haar en<br />

Glico Complex is een nieuw samengesteld complex van suiker-<br />

en melkproteïnes die een echte boost veroorzaakt bij fijn,<br />

futloos en levensloos haar. info: 09 374 74 54<br />

race tegen de klok<br />

wist u dat meer dan 60% van de vrouwen ‘tijd besparen’<br />

het belangrijkste vindt als het om een service in de<br />

kapsalon gaat en als het om kleuren gaat zou een korte<br />

inwerktijd met snelle(re) resultaten idealiter zijn. Daarom<br />

creëerde indola de nieuwe profession rapid Color.<br />

in slechts 10 minuten heeft u een fabuleuze, langer<br />

houdbare permanente kleuring in 12 trendy kleuren.<br />

bovendien lijdt het haar minder schade door de kortere<br />

inwerktijden en dankzij het verzorgend effect van de<br />

essentiële oliën. info: 02 421 25 02<br />

Zonder ammoniak<br />

Sinds 1986 benut farouk Systems<br />

(gegarandeerd ammoniakvrije kleuringen,<br />

bleekproducten en haarverzorgingen) het<br />

kleurenpalet van moeder natuur om het haar<br />

een natuurlijke, evenwichtige uitstraling te<br />

verlenen. alle producten van farouk Systems<br />

zijn gemaakt op basis van etherische oliën<br />

en vitamines die de hoofdhuid blijvend<br />

beschermen. info: 0473 12 36 20<br />

look straight<br />

De “Straight” look is nog altijd erg in, maar<br />

hij stelt de haardos van fashionista’s zwaar<br />

op de proef. Gelukkig is er een welwillende<br />

fee, en wel in de vorm van de nieuwe<br />

collectie Sleek mystique van Catwalk by tigi.<br />

Deze bevat maar liefst zes sulfaatvrije antifrizzproducten<br />

die aan al uw verwachtingen<br />

zullen voldoen, of u nu sluik haar hebt of<br />

niet. info: 0800 80 235<br />

76 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 77


News<br />

drie minuten op de kop<br />

fudge innoveert met een nieuwe generatie “ultrasnelle” hightech<br />

producten voor de haarverzorging. fudge Dry Shampoo op basis van<br />

rijstzetmeel en abrikozenpitolie reinigt alle haartypes zonder water<br />

en maakt ze in drie minuten weer luchtig en glanzend. fudge Dry<br />

Dust werkt als duizenden microsponsjes die het vocht absorberen. het<br />

haar herwint onmiddellijk aan textuur. info: 0478 33 91 79<br />

heerlijk warm<br />

Droog haar heeft nood aan extra bescherming. maar de ironie wil<br />

nu net dat droog tot zeer droog haar minder goed in staat is om<br />

voedende bestanddelen vast te houden waardoor het weer snel droog<br />

wordt. De Nutri-thermique lijn voor zeer droog en gevoelig haar<br />

van kérastase maakt daar komaf mee. het is de eerste lijn van het<br />

merk waarvan de producten zijn geformuleerd met thermo-reactieve<br />

bestanddelen die een intens en langdurig effect beloven. wanneer de<br />

haren met warm water worden gewassen, zorgt de warmte van het<br />

water ervoor dat de ingrediënten geactiveerd worden.<br />

Gentlemen prefer blondes<br />

Omdat goudblond haar een andere behandeling vereist dan<br />

platinablond haar introduceert keune Care line een nieuwe lijn<br />

producten: keune Care line blonde, verdeeld in twee categorieën:<br />

Care line Golden blonde en Care line platinum blonde, voor<br />

prachtig blond haar! De rijk hydraterende formule van het blond<br />

Shine Complex, gecombineerd met specifieke blondpigmenten,<br />

biedt een verzorging voor blond haar. info: 02 714 10 10<br />

een energieconcentraat<br />

langdurig onderzoek van de laboratoria faipa Cosmetics resulteerde in de Citylife<br />

hydrating System producten op basis van 100% natuurlijke arganolie, boordevol<br />

vitamines en polyonverzadigde vetzuren. zij gaan de fysiologische veroudering van de<br />

hoofdhuid tegen door ze te hydrateren en soepel te maken. info: 03 776 71 42<br />

als het krieBelt…<br />

moet je<br />

wasseN!<br />

millium: hard tegen<br />

hoofdluis, zacht<br />

voor het kind<br />

Publireportage<br />

een nieuw schooljaar, nieuwe ervaringen, nieuwe klasgenootjes en... alweer nieuwe luizen! elk<br />

jaar hetzelfde stramien! het lijkt wel of die luizen zich de ganse zomer in een donker hoekje<br />

van de klas hebben zitten verlekkeren op de hoofdhuidjes van onze kinderen. maar geen nood<br />

millium shampoo is er nu in twee verschillende varianten: ‘preventief’ en ‘acuut’ waardoor luizen<br />

geen kans meer krijgen. Voor u als kapper loopt er dit najaar een bijzondere promotie!<br />

De tijd dat anti-luizen shampoos heel agressief waren en<br />

onze hoofdhuid in brand zetten , ligt sinds de komst van<br />

Millium alweer ver achter ons. Om alle luizen-problemen<br />

passend op te lossen, komt Millium shampoo nu in twee<br />

varianten: ‘preventief ’ en ‘acuut’, en dat in een gloednieuwe<br />

verpakking.<br />

Millium ACUUT doodt onvoorwaardelijk hoofdluis,<br />

maakt neten los en helpt kinderen met een acute infectie.<br />

Efficiëntie gegarandeerd! Millium ACUUT (75 ml) bevat<br />

een hoge concentratie formule op basis van natuurlijke<br />

actieve ingrediënten. Het product komt standaard met een<br />

stalen netenkam en is zeer kindvriendelijk in gebruik. De<br />

shampoo prikt niet in de ogen, ruikt fris en bevat geen<br />

agressieve pesticiden. Immuniteit tegen het product is met<br />

100% zekerheid uitgesloten. (wetenschappelijk getest en<br />

bewezen)<br />

Millium Preventief shampoo is aan te raden voor het<br />

hele gezin wanneer zich in de omgeving van het kind<br />

(klasgenoten, sportclub, …) hoofdluis voordoet of wanneer<br />

kinderen voor de zoveelste maal met een schoolverwittiging<br />

van hoofdluis aan komen draven …<br />

Vermits géén enkele immuniteit ontstaat, kan de shampoo<br />

gebruikt worden nog voor er een besmetting plaats grijpt<br />

en dit zelfs elke dag. De kleinste infectie wordt bij gebruik<br />

onmiddellijk in de kiem gesmoord!<br />

Deze preventieve shampoo (200 ml) bevat alle ingrediënten<br />

van de ACUUT shampoo in een milde concentratie<br />

waardoor dagelijks gebruik zonder problemen mogelijk is<br />

zolang hoofdluis circuleert in de omgeving van het kind.<br />

Millium Preventief is zeer kindvriendelijk in gebruik, prikt<br />

niet in de ogen en heeft een frisse dennengeur.<br />

Door de unieke samenstelling van beide shampoos krijgen<br />

luizen geen kans om resistentie op te bouwen.<br />

Speciaal voor de kappers loopt er nu een bijzondere<br />

promotie. Bij aankoop van 12 shampoos 6 ACUUT en<br />

6 Preventief ) krijgt u leuke, kleine douche shampoos in<br />

de vorm van een grappig diertje cadeau. Wedden dat de<br />

kinderen erom vechten om met MILLIUM gewassen te<br />

worden?<br />

info: www.millium.nl, www.milliumbelgie.be,<br />

www.milliumbelgique.be<br />

centraal telefoonnr voor een dealer in uw buurt :<br />

0475 41 95 16<br />

78 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 79


News<br />

sterker !!<br />

intensive energia geeft veerkracht aan het haar. De nieuwe lijn van<br />

vitality’s bestaat in twee versies : de bain of traitement énergisant<br />

antichute versterkt de haarvezel, voedt de haar, bevordert de<br />

groei, stimuleert de haarfollikel en verbetert de microcirculatie in de<br />

hoofdhuid. wat wilt u nog meer ? info: 03 776 88 37<br />

losjes gestructureerd<br />

los gestructureerde kapsels zijn in. hoog tijd dus zo vond redken om<br />

de verpakking van de ‘redken texture Collection’ te restylen met een<br />

nieuwe parelmoerzilveren achtergrond en het texture-logo in stralend<br />

blauw. Daarnaast werd het gamma uitgebreid met de ‘Structure wax<br />

17’, een classic styling was en de ‘wax blast 10’, een high impact<br />

finishing spray-was. De hardwear 16, een super-strong sculpting gel,<br />

werd vernieuwd. het gamma omvat nu in totaal 7 producten die u<br />

helpen een trendy look en duurzame controle te creëren zonder dat het<br />

haar samenklit. info: 02 210 09 40<br />

anti-haaruitval<br />

De beste manier om ervoor te zorgen dat het haar er<br />

weer voller en gezond uitziet, is de groei te stimuleren.<br />

Daarom breidde indola de lijn innova hairgrowth uit<br />

met trichotherapie, speciaal samengesteld met actieve<br />

versterkende ingrediënten om de haargroei te stimuleren<br />

en voortijdig haarverlies (niet-pathologisch) te verminderen.<br />

het geheim van de shampoo, lotion en tonic schuilt in<br />

de unieke combinatie van twee proactieve ingrediënten:<br />

taurine en Carnitinetartraat. info: 02 421 25 02<br />

Zijdezacht<br />

heeft u ook al opgemerkt dat een toenemend aantal<br />

klanten in uw salon vraagt naar zijdezacht en glad<br />

haar met een stralende glans? Daarom introduceert<br />

Schwarzkopf bC SmOOth ShiNe: 24u gladheid<br />

voor extreem onhandelbaar en rebels haar met<br />

langdurige antikroes bescherming en een mooie,<br />

spiegelende glans. het nieuwe gamma omvat<br />

producten die zowel in het salon als thuis gebruikt<br />

kunnen worden. info: 02 421 25 02<br />

UBK/UCB<br />

Opleidingsprogramma<br />

herfst-winter 2010<br />

Demo & Workshops Impact<br />

Damessnit basis<br />

Herensnit basis<br />

Damessnit geavanceerd<br />

Herensnit geavanceerd<br />

Opsteekkapsels<br />

Cut&Color<br />

Massage & Brushing<br />

U wil nieuwe technieken en trends leren om uw<br />

klanten nog meer tevreden te houden? Of u staat<br />

aan de start van een mooie carrière en wil de markt<br />

veroveren? Wapen u met de nodige kennis en vorming<br />

en kies voor de opleidingen van UBK/UCB vzw-asbl.<br />

Van basisniveau tot creatief knippen, onze opleiders<br />

begeleiden u om uw vaardigheden nog meer te<br />

ontwikkelen, dit alles met aandacht voor uw eigen<br />

stijl.<br />

Vraag vandaag nog onze opleidingsgids aan - of<br />

download via www.coiffure.org - en plan uw toekomst!<br />

T 09 223 71 24 - opleidingen@coiffure.org<br />

UBK/UCB vzw-asbl, Vijfwindgatenstraat 21F, 9000 Gent, T 09 223 71 24 - F 09 233 42 19, www.coiffure.org, opleidingen@coiffure.org, BTW BE 0453.346.029<br />

80 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 81


News<br />

82 | Echos coiffurE<br />

Geen stress meer!<br />

eindelijk een pasklare oplossing om zonder problemen van haarkleur<br />

te kunnen veranderen. in één keer de overstap maken van de ene naar<br />

de andere kleur is immers niet zonder risico’s. Soms is het zelfs ronduit<br />

gevaarlijk. hmilk No Stress van O way, een melk op basis van kostbare<br />

oliën en ceramiden, biedt eindelijk een veilige uitweg. info: 03 776 71 42<br />

weldoende oliën<br />

biacrè optimaliseerde de eigenschappen van de essentiële oliën<br />

van argannoten en bundelde ze in een productgamma voor zacht,<br />

schitterend en gezond haar. arganolie herstelt immers dof, droog<br />

en beschadigd haar; geeft het haar terug elasticiteit en houdt de<br />

hoofdhuid gezond. Door toevoeging van verzorgende madacamia<br />

olie blijft het haar zacht en glanzend en valt het soepel.<br />

info: 03 776 71 42 – 04 337 33 37<br />

intelligente ontkrulling<br />

‘Cacao brazil’ van rlizz® is de eerste professionele ‘slimme’ ontkrulling die het haar van<br />

nature ontkrult met een anti-frizz effect. Cacao brazil werd ontwikkeld om het haar glad<br />

te maken op een tijdelijke en progressieve wijze, maar dat eveneens broos, breekbaar,<br />

droog of haar beschadigd door externe factoren herstelt. het glad effect blijft twee tot drie<br />

maanden. info: 03 776 71 42 - 04 337 33 37<br />

time is money<br />

iedereen weet dat tijd kostbaar is en dat u met een 10 minutenkleurenservice nieuwe klanten<br />

in uw salon kan aantrekken. De nieuwe iGOra Color10 Speedlift+ van Schwarzkopf<br />

professional speelt daarop in. het hoogwaardige gamma doet zijn werk gaande van ‘deluxe<br />

blonding’ tot vier levels lichter gaan in slechts tien minuten. intelligente aminozuren versnellen<br />

het blekende proces zonder de haren onder stress te zetten. info: 02 421 25 02<br />

toscaanse avondzon<br />

Carin presenteert ‘tuscan colors’ een gamma van warme natuurtinten te<br />

herkennen aan het nummer met achterfix ‘.07’ met andere woorden de<br />

kleuren zijn vooral natuurlijk met een vleugje kastanje oftewel het beetje<br />

kastanje geeft een warme gloed aan de natuurkleur. verkrijgbaar in<br />

toonhoogte 4, 6 en 8. info: 059 31 91 51<br />

Glans en verleiding<br />

voor wie helemaal gek is van glans, verrijkt hair manya van kemon het gamma met twee<br />

nieuwe producten. De Diamond Shampoo maakt het haar schoon en zorgt ervoor dat het<br />

prima in model gebracht kan worden. Shine vintage is een crème met een lichte textuur die<br />

het haar een ultraglanzend « retro » effect geeft maar ook de nodige soepelheid en een<br />

zijdezachte uitstraling bij de afwerking. info: 071 35 11 53 – 09 225 98 23<br />

Glad het hele jaar door<br />

het weer kunt u niet zelf bepalen... de gladheid van uw haren<br />

voortaan wel. De nieuwe ‘intens Gladmakende Conditioner’ en het<br />

‘intens Gladmakend masker’ uit het ‘matrix biolage Smooththérapie’<br />

gamma beschermen dankzij zijig Cameliaserum tegen kroezen zelfs<br />

bij een luchtvochtigheid van 97 procent. het gamma hult het haar<br />

in een zachte, beschermende cocon die de krullen controleert bij<br />

warme, vochtige temperaturen en het haar hydrateert bij koel, droog<br />

weer. ideaal voor weerspannig en kroezend normaal tot dik haar.<br />

info: 02 210 06 27<br />

Li +Pro & Li +Pro Mini<br />

Constante power<br />

door Lithium-Ion accu<br />

Geluidsarm, super sterk en scheert extreem kort<br />

Lithium-Ion accu verliest geen spanning<br />

Extreem snel laden: van leeg naar vol in 45 min.<br />

Lange gebruikstijd van 75 min.<br />

made in<br />

Germany<br />

75 min. gebruik<br />

45 min. laden<br />

www.tondeuse.nl


News<br />

84 | Echos coiffurE<br />

edgy looks<br />

het matrix Global Design team vertaalde de hotste, globale trends naar edgy knip-<br />

en stylingtechnieken die u terugvindt in ‘matrix eye on Design pulse Style Guide<br />

volume 2’ en die u met de Design pulse stylingproducten kan creëren. Nieuw in het<br />

productgamma is ‘tuf twist’ een Strong twisted Gel. voor een lang houdende look op<br />

handdoekdroog haar of een warrige textuur op droog haar. info: 02 210 06 27<br />

Nieuwe inspiratie<br />

vertoont uw styling wat sleur en heeft u frisse inspiratie nodig?<br />

Schwarzkopf Osis+ kill routine staat voor een assortiment op<br />

elkaar afgestelde producten die u in staat stellen uw creativiteit<br />

te realiseren. De Style, texture en finish collecties hebben elk<br />

hun functie. ‘Style’ om te föhnen en te creëren, ‘texture’ om uw<br />

stijl te definiëren en personaliseren en tot slot ‘finish’ om uw<br />

look af te werken met een langdurige versteviging of stralende<br />

glans. info: 02 421 25 02<br />

juweel van een haarlak<br />

Sebastian Shaper, de allereerste haarlak met flexibele fixatie, was vanaf dag één een<br />

klassieker. De haarlak werd meteen hét absolute lievelingsproduct van topkappers en stylisten.<br />

vijfentwintig jaar later is Shaper nog altijd even trendy en cool. Om dit op een gepaste<br />

manier te vieren, krijgt Shaper hairspray een nieuwe, verbeterde formule en een prachtige<br />

limited edition verpakking. De collectie bestaat uit een trio van haarlakken (re-Shaper, Shaper<br />

zero Gravity en Shaper fierce) met elk een verschillende fixatie. info: 02 456 21 11<br />

Viriele kleuringen<br />

american Crew precision blend, het nieuwe american Crew kleursysteem, zal uw mening over grijsdekking<br />

veranderen. het systeem is niet alleen gebaseerd op producten, maar ook op vier verschillende kleurtechnieken die<br />

een grijsdekking bieden aangepast aan de behoefte van de man, met natuurlijke resultaten in slechts vijf minuten.<br />

Snel en eenvoudig zonder vervelende folies, lange wachttijden bij de wasbak en andere dingen waar mannen niet<br />

van houden. De kleur houdt ongeveer 24 wasbeurten en vervaagt zonder kopergloed of uitgroei!<br />

info: b -0800 74 771 – lux- 0800 26 401<br />

serial hair abusers<br />

De shampoos en verzorgingen van Urban anti+dotes van<br />

tigi behandelen droog, beschadigd en gedehydrateerd haar<br />

met een ware ontgiftingskuur. resultaat: een zachte, soepel<br />

vallende haardos die blaakt van gezondheid. De producten<br />

uit de reeksen re-energize, recovery en resurrection bevatten<br />

ultrahydraterende en voedende formules die als het ware een<br />

“verband” leggen op het haar. info: 0800 80 235<br />

Een nieuwe Evolutie in semi-permanente haarkleuring<br />

op basis van thee-extracten<br />

• 100% dekking van grij s haar<br />

• 100 ml tube<br />

KLAAR IN 20 MINUTEN!<br />

• Bevat geen ammoniak<br />

• Bevat geen para-phenyleendiamine<br />

• Plantenextracten van zwarte thee, witte thee, gele thee<br />

en rode thee, speciaal geselecteerd voor de verschillende<br />

Enjoy kleurgroepen en tinten<br />

Beachy effect<br />

De spray blend Sea Salt van keune is als een lichte nevel met<br />

gezuiverd zeezout. hij verleent het haar een textuur “alsof je<br />

net uit de zee komt” – een brutaal bravourestukje! De spray<br />

is ideaal voor fijn haar, dat er meer volume en textuur<br />

door verkrijgt. info: 02 714 10 10<br />

• 1+2 verhouding voor kleuring, 1+3 verhouding voor kleuropfrissers<br />

exclusief distributeur: renbow belgium | knokseweg 1 | 9910 knesselare | t 09 374 74 54 | f 09 374 79 76 | info@nexxus.be


News<br />

de kunstenaar in u<br />

Net als andere kunstenaars heeft iedere haarstylist hoogwaardige<br />

hulpmiddelen nodig om zijn creatieve talent te kunnen ontwikkelen in<br />

iedere haarstijl. De professionele stylingproducten van Style masters zijn<br />

zo’n hulpmiddel waarmee grotere nauwkeurigheid, een betere techniek<br />

en oneindige innovatie mogelijk wordt. De producten met nieuwe<br />

texturen, formaten, consistenties en eindeloze mogelijkheden, hebben<br />

maar één enkel doel: het aanmoedigen van totale creatieve vrijheid.<br />

info: b -0800 74 771 – lux- 0800 26 401<br />

Verzorgende cocktail<br />

l’Oréal professionnel X-tenso moisturist is<br />

gebaseerd op een hybride technologie die<br />

de haren duurzaam glad maakt en verzorgt.<br />

Na het aanbrengen op het haar zorgt deze<br />

verzorgingscocktail voor een gemakkelijke<br />

ontwarring, glans, zachtheid, soepelheid en<br />

natuurlijk gladde haren. komt in drie sterkten<br />

aangepast aan iedere haartoestand.<br />

86 | Echos coiffurE<br />

makkelijk in vorm te brengen<br />

Dalhia Color is een thermisch gladstrijksysteem dat het haar gedurende een<br />

jaar permanent glad houdt. weerspannig kroeshaar föhnen wordt hiermee<br />

een stuk makkelijker. De permanente gladstrijkkit Dalhia Color bevat<br />

keratine die een herstellende film legt op het haar, het haar voedt en soepel<br />

maakt. Gedaan met een ontembare haarbos! De thermische gladstrijkkit<br />

Dahlia Color bevat een balsem op basis van keratine om beschadigd haar<br />

te herstellen, een instant serum om droge of beschadigde punten dagelijks te<br />

behandelen, en een thermisch beschermend product op basis van keratine<br />

om tijdens het haardrogen te gebruiken. info: 00 33 1 48 11 66 76<br />

stop de klok<br />

herbeleef de jeugd van uw haar met redken<br />

time reset, de nieuwe herstellende verzorging<br />

die u jonger haar bezorgt in dertig minuten<br />

of minder. De gepatenteerde intra-Cylane®<br />

technologie helpt jaren van schade om te keren<br />

en poreus, verzwakt, ouderwordend haar te<br />

transformeren tot haar van een jeugdige kwaliteit<br />

met een stralende glans. info: 02 210 09 40<br />

kleuren voor je plezier<br />

De laboratoires kemon creëren NaYo, een<br />

permanente kleuring zonder ammoniak<br />

met natuurlijke extracten afkomstig uit de<br />

biologische landbouw. De formule is ronduit<br />

vernieuwend: goudsbloem verzacht en kalmeert,<br />

yoghurtextract beschermt de haarvezel en linnen<br />

maakt het haar zijdezacht en glanzend. De lijn<br />

omvat maar liefst 41 kleurnuances.<br />

info: 071 35 11 53 – 09 225 98 23.<br />

Geheim van de farao’s<br />

Shusu Sleek van Shu Uemura is een lijn<br />

gladmakende verzorgingsproducten voor<br />

dik weerspannig haar op basis van zwarte<br />

komijnolie, ook wel gekend als «olie van de<br />

farao’s». De producten geven het haar een<br />

glanzende, soepele structuur zonder dat het<br />

zwaarder aanvoelt en zonder het typische<br />

maskereffect dat zo vaak gepaard gaat met<br />

producten voor dik en weerspannig haar.<br />

info: 02 210 09 40<br />

STEEDS MIJN STIJL<br />

NIEUWE LANCERING!<br />

KAPPERSPRODUCTEN<br />

TONDEO!<br />

TE TE KOOP KOOP IN IN<br />

DE GROOTHANDEL<br />

GROOTHANDEL<br />

NIEUW<br />

Ontdek de topkwaliteit<br />

van TONDEO in een<br />

uitgebreid assortiment<br />

makkelijk herkenbare<br />

producten.<br />

Resultaat gegarandeerd<br />

met de<br />

kappersproducten<br />

van TONDEO!<br />

www.discostar.com<br />

AZ_EchosCoiffure_FR+NL_82_5x297.indd 2 13.07.10 10:05


News<br />

ultra-trendy en praktisch<br />

De Studio-bag speciaal voor de kapper weet te verrassen met<br />

enerzijds zijn fel roze inrichting maar anderzijds ook omdat hij zo veel<br />

plaats biedt voor ‘styling equipment’. Dankzij organizers voor borstels<br />

en clips en ook een extra vak voor scharen is hij een handige hulp<br />

voor de mobiele, trendbewuste stylist. De Studio-bag kan alternatief<br />

ook gebruikt worden als laptoptas. info: 00 49 212 25 20 70<br />

Vinyleffect gegarandeerd!<br />

De nieuwe tigi pro stijlijzers verlenen zelfs de meest<br />

weerspannige haardos een vinyleffect. De ionentechnologie<br />

heft de statische elektriciteit op en verzegelt het haarvlies.<br />

De verwarmingsplaten in titanium verdelen de warmte<br />

op een homogene manier (210°C in max. 30 sec.)<br />

verkrijgbaar in twee afmetingen. info: 0800 80 235<br />

88 | Echos coiffurE<br />

Gek op haar<br />

tondeo breidt zijn assortiment uit. Speciaal voor kappers<br />

die het liever zuinig houden is er nu Spots, een voordelige<br />

effileerschaar met gepolijste holle snijvlakken. als<br />

handigheid primeert is Spots micro dé schaar voor u, met<br />

een microfijne vertanding aan één kant. beide modellen<br />

zijn verkrijgbaar in de afmeting 5.5, als Offset of Classic<br />

versie. info: 0049 212 65 86 11<br />

succes met de schaar<br />

De handgreep van de ergonomische schaar e-kwip lilac van Joewell<br />

in titanium is versierd met een zilveren tanuki, een symbool van<br />

geluk en voorspoed uit de Japanse mythologie. De stelschroef kan<br />

individueel worden bijgeregeld en de schaar heeft een afschroefbaar<br />

duimstuk. het instrument zit verpakt in een metalen doos met houders<br />

en een geolied vilten doekje. info: 09 374 74 54<br />

Glitter en glamour<br />

De zilveren Diva en zwarte vamp van Jaguar zijn twee<br />

glitterschaarmodellen die meteen in het oog springen. weelderig<br />

worden de scharen met de hand van glitterpartikels voorzien<br />

en onvergankelijk briljant veredeld. Door deze verfijnde<br />

verzegeling krijgt dit paar scharen uit de Champion Class een<br />

glad, onverslijtbaar en gemakkelijk te reinigen oppervlak. De<br />

ergonomische greep met extra afgehoekt duimoog zorgt voor een<br />

volkomen ontspannen werkwijze. info: 00 49 212 25 20 70<br />

red dot design award<br />

De nieuwe mOSer li+pro tondeuse van wahl<br />

en de li+pro mini trimmer werden bekroond<br />

met de red Dot Design award voor 2010,<br />

één van de grootste en meest gerenommeerde<br />

design awards ter wereld. Niet alleen optisch,<br />

ook technisch hebben de moser li+pro en de<br />

li+pro mini veel te bieden. ze bevatten de<br />

nieuwste lithium ionen accu technologie, die<br />

in combinatie met de nieuwe micro-controll<br />

gestuurde motor zorgt voor een gegarandeerd<br />

constante knipkracht. 45 minuten snelladen<br />

zorgen voor 75 minuten snoerloos knippen.<br />

info: 00 31 57 12 68 362<br />

complete kits voor dolle prijzen!<br />

in één moeite door stelt tondeo ook zijn nieuwe<br />

instapkits 2010 voor. De kit Spots bevat een knipschaar,<br />

effileerschaar 5.5 en een Comfort Cut unit met 10<br />

mesjes, samen met een handig etui met allerhande<br />

werktuigen. De kit Spider combineert de Spider 5.5<br />

schaar met de Spider 5.25 effileerschaar; de tondeo<br />

Sifter, geleverd met 10 mesjes in een trendy etui, maakt<br />

de set compleet. info: 0049 212 65 86 11<br />

Concave<br />

Cobalt<br />

10 jaar gratis<br />

reparatie- en<br />

slijpservice<br />

Uitzonderlijke<br />

lange levensduur<br />

door de combinatie<br />

van 2 verschillende<br />

snijbladen: CBA 12<br />

Cobalt & Japans<br />

Supreme Staal<br />

Minimale druk<br />

tijdens het knippen<br />

dankzij nieuwe<br />

Concave snijbladen<br />

tel. 09 374 74 54<br />

email: info@nexxus.be<br />

Anz_Concave_Cobalt_Echos.indd 1 19.07.2010 13:09:06


News<br />

een plezier voor de zintuigen<br />

De stoel Nina beschikbaar bij JJ maes besis een waarachtig mooi<br />

object, eenvoudig en doordacht. zijn uitgepuurd design biedt<br />

een weergaloos comfort. hij omarmt uw cliënten en cliëntes op<br />

een elegante manier en profileert zich als bondgenoot voor het<br />

tentoonspreiden van uw talenten. info: 02 726 71 07<br />

lifting<br />

exit armleuningen in massief hout; het woord is nu<br />

aan aluminium en leder! De nieuwe armsteunen staan<br />

enigszins uit het middelpunt ten opzichte van het midden<br />

van de stoel, maar zij bieden des te meer comfort. De<br />

nieuwe Olymp 8000 beschikbaar bij interlook Design<br />

drukt meteen zijn stijl door: elegantie is het wachtwoord!<br />

info: 09 386 70 72<br />

tijd besparen?<br />

De ‘procare 24*7automatic hairfoil Dispenser’ snijdt en plooit folie op de<br />

gewenste lengte (20, 30, 35 en 40 cm), met of zonder overslag. er is keuze<br />

tussen twee breedtes: 10 of 12 cm breed op voordeelrollen van 500<br />

meter. wist u dat het normaal ongeveer 5 uur duurt om 500 meter<br />

aan folie manueel te scheuren en te plooien? met de ‘procare<br />

24*7automatic hairfoil Dispenser’ heeft u met één druk op de<br />

knop het gewenste aantal folies, perfect gelijk geplooid en<br />

gesneden, klaar voor gebruik. info: 09 374 74 54<br />

opposites attract<br />

interactie van zwart en wit, van licht en schaduwen en de combinatie<br />

van verschillende oppervlakken... met de nieuwe meubellijn ‘reflex’ toont<br />

inrichtingspecialist welonda hoe stylish en samenhangend zelfs sterke<br />

contrasten kunnen harmoniseren met elkaar voor een trendy en tegelijkertijd<br />

tijdloos uitziend salon. info: 02 456 65 18<br />

mooie rondingen<br />

klassiek, om niet te zeggen vintage: pietranera<br />

verdeeld door interlook Design tekende een<br />

reeks comfortabele stoelen om heerlijk in weg<br />

te zakken. met hun verfijnde afwerking stralen<br />

zij raffinement uit. De stoelen londra Optima,<br />

londra easy, londra mid en zone hebben alles<br />

om uw klanten te behagen. info: 09 386 70 72<br />

wellness bij de kapper<br />

De unieke wasunit rodi met tot een ontspannen<br />

lighouding elektrisch verstelbare zitpositie,<br />

elektrische beensteun en elektrisch kantelbare<br />

wasbak is verkrijgbaar met of zonder<br />

shiatsumassage over de volledige zetel (rug,<br />

zit en beensteun). ideaal voor het geven<br />

van een ontspannende hoofdmassage staat<br />

deze unit voor pure wellness in uw kapsalon.<br />

bekleding in verschillende kleuren verkrijgbaar.<br />

hoogwaardige kwaliteit.<br />

exclusief: 5 jaar garantie.<br />

info: limburg, vlaams-brabant en brussel: 011<br />

43 48 97, antwerpen: 03 233 29 99, Oost-<br />

en west-vlaanderen: 09 378 32 36<br />

Tijdens uw sluitingsdag<br />

bezorgen wij uw kapstoelen<br />

een nieuwe look<br />

Zetels De Saeger<br />

Herstoffen van kapstoelen<br />

• In alle stijlen<br />

• In alle stoffen, in kunstleder<br />

M1, M2 of in echt leder<br />

Gratis offerte<br />

Speciale prijzen voor<br />

grotere hoeveelheden<br />

Nijverheidskaai 103a<br />

1080 Brussel<br />

Tel: 02 522 11 14<br />

Fax: 02 522 46 09<br />

E-mail: mark.de.saeger@skynet.be<br />

Een samenwerking van 28 jaar met Fiac-Indola<br />

Spreekt boekdelen over onze know-how en ervaring<br />

90 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 91<br />

38


News<br />

duizelingwekkend mooi<br />

De nieuwe wasunit vertigo van<br />

Giorgio vezzosi komt steevast met een<br />

kantelbare cuvette, een ergonomische<br />

zetel in elegant design en armleunen<br />

in massief aluminium. kiezen doet u<br />

uit één of twee zitplaatsen en mét of<br />

zonder shiatsu massage en voetsteun.<br />

info: 016 30 09 30<br />

92 | Echos coiffurE<br />

welzijn en design<br />

actueel, harmonieus en comfortabel – de wasbak Dar<br />

bij JJ maes met zijn structuur in zwart (of wit) plexiglas<br />

is een ware designparel. De slingerende waskom biedt<br />

zowel de klant als de kapper een ongekend comfort. De<br />

unit is verkrijgbaar met leD-verlichting, benensteun en/of<br />

rugmassage (als optie). info: 02 726 71 07<br />

salons nieuwe stijl<br />

voor een stijlvol salon zit u goed bij Salon ambience.<br />

Grote spiegels (platinum black) met verlichting<br />

achteraan, comfortabele designstoelen (flûte), een<br />

onopvallend polyvalent instrumentenwagentje (Glam),<br />

een gebruiksvriendelijke en elegante receptiedesk<br />

(venus). Ook de vitrines zijn mooi op elkaar afgestemd:<br />

de ene is gevormd uit negen kubussen in plexiglas<br />

en omlijst met een aluminium structuur (retail Double<br />

rt/210), terwijl zijn kleine broertje is opgebouwd uit<br />

drie kubussen in plexiglas en drie dito bladen (retail<br />

Single rt/140). info: 00 31 15 25 77 171<br />

ontdek de werelden<br />

van turkije en spanje…<br />

met Vitality’s<br />

sommige merken communiceren beter met hun klanten dan anderen. Ze combineren op<br />

subtiele wijze plezier in het werk met een charmeoffensief in de vorming van de kappers.<br />

winnaar in dit spel : Vitality’s heeft hen de charmes van turkije en spanje laten ontdekken.<br />

wie doet beter?<br />

De stralende schoonheid van Miss France 2007,<br />

Rachel Legrain-Trapani<br />

lloret de mar : iberische charme<br />

“Bent u een Vitality’s kapper? … Kom samen met ons<br />

heerlijk relaxen!” Dat was de nieuwe slogan van het grote<br />

Italiaanse merk Vitality’s. En zo kwam het dat het eerste<br />

weekend van juni, van 5 tot 7 juni, de Vitality’s kappers<br />

uit Frankrijk, Nederland en België samenkwamen voor<br />

een kort verblijf dat bestond uit: relaxen, de voorstelling<br />

van de nieuwe behandelingslijn Intensive Aqua, aquagym<br />

lessen en hoofdmassages aan het zwembad van het hotel.<br />

De locatie die werd gekozen omwille van de verleidelijke<br />

stranden en kreken, het buitengewone natuurlijke kader<br />

dat ideaal is om te ontspannen, was Lloret de Mar aan de<br />

Costa Brava.<br />

de betoverende charme in de club med<br />

van Beldi<br />

Synoniem met een schitterend verleden en met avontuur,<br />

Event<br />

Spaans plezier met Vitality’s<br />

met sultans en harems, schitterende paleizen en betoverende<br />

bazaars, is Turkije een land dat tot de verbeelding van<br />

Europa spreekt. De Middellandse Zee met in het zuiden<br />

het Taurus gebergte, de vele geïsoleerde baaien en oevers<br />

die bezaaid zijn met antieke ruïnes…<br />

Vitality’s heeft onlangs zijn Franse, Nederlandse en<br />

Belgische distributeurs ontvangen in de Club Med van<br />

Beldi in Turkije. Het verblijf vond plaats van 19 tot 26<br />

juni in een betoverend decor. De deelnemers aan deze reis<br />

werden op plezierige wijze begeleid door de aanwezigheid<br />

van “Frankrijk mooiste” 2007: Rachel Legrain-Trapani.<br />

Het verblijf bestond uit ontspanning – sportwedstrijden,<br />

een gala-avond gevolgd door een cruise langs de kusten van<br />

Antalya, enz – en werk met de voorstelling van de nieuwe<br />

lijn behandelingsproducten Intensive Aqua. De kappers<br />

baden in heerlijkheid met Vitality’s.


Event<br />

Kappersseminarie<br />

vittel door<br />

de ogen<br />

van de nieuwe<br />

General manager<br />

Foto’s : Coos De Joode<br />

Zondag 30 mei was het voor de schwarzkopf en<br />

indola kappers weer de hoogmis van het jaar.<br />

die ochtend mochten ze voor vier dagen afzakken<br />

naar de club med Vittel voor hét jaarlijkse ‘all-in’<br />

kappersseminar waarbij ‘top entertainment’ en de<br />

‘laatste trends op het gebied van haarmode’ de<br />

hoofdingrediënten waren. omdat het seminarie dit<br />

jaar voor de 25ste keer plaatsvond, was het extra<br />

feest geblazen. de gelegenheid bij uitstek om ivan de<br />

jonghe, de kersverse General manager schwarzkopf<br />

Professional & indola Benelux, aan de tand te voelen<br />

over zijn frisse kijk op dit unieke evenement.<br />

echos : dit evenement was echt uw vuurdoop want u komt helemaal<br />

niet uit de kapperswereld?<br />

IDJ : “Dat klopt. Pas sinds januari ben ik verantwoordelijk voor de<br />

kappersbusiness van Schwarzkopf Professional en Indola in de Benelux<br />

maar eigenlijk ben ik niet nieuw in het bedrijf. Ik werk namelijk al 18 jaar<br />

voor Henkel. Voordien was ik actief in de retail van cosmeticaproducten<br />

voor het supermarktkanaal. Daarin heb ik verschillende functies gehad<br />

gaande van marketing, verkoop, logistiek. Het grootste verschil met de<br />

retailsector is evenwel dat mijn klantenbasis nu veel groter is en dat ik<br />

veel meer direct en intensief klantencontact heb. En eigenlijk bevalt<br />

me dat heel sterk want je werkt met ondernemers. Kappers zijn zowel<br />

artistieke mensen als gedreven ondernemers waar je samen iets mee<br />

probeert op te bouwen.”<br />

echos: als nieuwkomer heeft u een frisse kijk op het evenement. wat<br />

was uw eerste indruk?<br />

IDJ: “Het was mijn allereerste deelname aan het seminarie in Vittel en ik kan<br />

zeggen dat het een heel groots evenement is met een paar honderd mensen<br />

dat heel professioneel georganiseerd is en dat al jaren mensen kan motiveren<br />

om er elk jaar weer aan deel te nemen, dus we mogen er zeker fier op zijn.<br />

Na 25 jaar mogen we trouwens zeggen dat het evenement ondertussen echt<br />

geoptimaliseerd is want in de loop der<br />

jaren hebben we rekening gehouden<br />

met opmerkingen van de klanten om het<br />

evenement verder te verbeteren.”<br />

echos: hoe zou u het evenement in<br />

een paar woorden omschrijven?<br />

IDJ: “Familie, sfeer, mooi kader,<br />

ontspannen en vaktechniek zijn voor mij<br />

de kernwoorden. Kappers krijgen input<br />

en ideeën mee voor hun business en<br />

dat in een ontspannend kader. Kortom,<br />

het is een verrijkende en herbronnende<br />

ervaring.”<br />

echos: wat was uw eerste indruk van de aanwezige kappers op<br />

het evenement in Vittel?<br />

IDJ: “Ik kreeg spontaan de indruk dat het één grote familie is. De<br />

deelnemers kunnen zich ontspannen in een mooi kader waardoor elke<br />

vorm van concurrentie wegvalt. De mensen zijn heel open en vriendelijk<br />

en direct in de omgang.”<br />

echos: Zijn het dan elk jaar niet dezelfde mensen die deelnemen?<br />

IDJ: “Het is inderdaad zo dat er heel veel mensen al jaren bij zijn en<br />

dat is toch wel mooi. De twee zussen-kapsters Karina en Martine Van<br />

Pamel waren al voor de 25ste keer – en dus vanaf het eerste evenement<br />

– mee en dat is toch uniek. Zij hebben het evenement echt zien groeien<br />

zowel in omvang als aantal deelnemers. Nu is het seminarie uitgegroeid<br />

tot een Benelux event maar alles begon in 1986 met een seminarie louter<br />

voor België. Later zijn daar dan Nederland en Luxemburg bij gekomen.<br />

In het begin draaide het ook louter om Schwarzkopf Profesional later<br />

ook om Indola.<br />

echos: wat vond u het leukste luik van het programma?<br />

IDJ: “Persoonlijk vind ik het vaktechnische gedeelte van het programma<br />

heel boeiend. Twee keer gaven we een show met haarmodepresentaties<br />

waarbij modellen op een podium gekapt en gestyled werden. De<br />

eerste presentatie was door Corado Natola. Ook de tweede presentatie Show Corado Natola<br />

op maandag door Mark van Westerop van Solo was heel inspirerend.<br />

Daarnaast waren er ook tal van lezingen - altijd interessant - want de deelnemers pikken uit die lezingen altijd wel één of twee ideeën uit<br />

die in hun alledaagse business nuttig kunnen zijn. Ze staan eens stil bij bepaalde zaken die ze kunnen toepassen in hun salon. De lezing<br />

van Bob Delbecque in het theater, bijvoorbeeld, die had als thema: ‘hoe kan je samen de klanten elke dag opnieuw verdienen’, een heel<br />

inspirerende lezing en bovendien heel ludiek gebracht met heel veel concrete voorbeelden van hoe je een klant voor jouw zaak kan winnen<br />

of zoals Delbecque het zo mooi wist te zeggen: “je bent niet verantwoordelijk voor het gezicht dat je hebt gekregen maar wel voor de smoel<br />

die je trekt.”<br />

Show Mark van Westerop<br />

echos: en op vlak van entertainment?<br />

IDJ: “Omdat het seminarie dit jaar voor de 25ste keer werd georganiseerd, bestond<br />

het programma uit een geanimeerd arrangement van topentertainment. Op het menu<br />

stonden optredens van zanger/pianist en trompettist Rudolf Kreuger, een avantgardistische<br />

haarmodeshow van Corado Natole, en als top of the bill en afsluiter een<br />

live on stage optreden van De Romeo’s, de party band bij uitstek! Het hoeft niet gezegd<br />

dat ook het optreden van Belle Perez fantastisch was. Dat waren de momenten dat<br />

de aanwezigen helemaal uit de bol gingen. Dit was voor mij het summum van het<br />

ontspanningsluik en was puur genieten. Maar er waren nog meer toffe evenementen<br />

tijdens de vierdaagse. Zo heb ik een namiddag deelgenomen aan een voetbaltornooi met<br />

Jean-Marie Pfaff als scheidsrechter en ook de golfclinc o.l.v. een Nederlandse golfpro<br />

was heel verrijkend. Kortom, het programma biedt zeer veel variatie van wandelen en<br />

fietsen tot boogschieten.<br />

echos: kunnen alle kappers aan het evenement deelnemen?<br />

IDJ: “Het is betalend maar iedereen is welkom.” In 2011 vindt alweer de 26e editie<br />

plaats en wel van zondag 5 tot woensdag 8 juni.<br />

DOOr aNJa vaN Der bOrGht<br />

Bob Delbecque<br />

94 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 95


Event<br />

Fashion event van sanké<br />

in antwerpen<br />

ondanks het Pinksterweekend hadden 120 mensen zich ingeschreven op het Fashion<br />

event van sanké in antwerpen. de chique uitnodigingskaart kondigde het al aan:<br />

kom nu the new artistic power van het sanké training lab zelf ontdekken...<br />

Black and white dresscode<br />

Vanaf 20u 30 druppelden de in chique wit en zwart uitgedoste<br />

genodigden binnen en zij kregen stuk voor stuk de VIP<br />

treatment met een persoonlijke foto. Na een glaasje en<br />

heel wat onderonsjes begon de show die in avant-première<br />

de nieuwe collectie voor de winter liet zien. De charmante<br />

gastvrouw Veronique De Cock praatte deze avond aan elkaar.<br />

Danny Schroeven van Sanké:<br />

“Met deze nieuwe collectie<br />

kondigen we een grote<br />

verandering aan. Vanaf nu is de<br />

basis: structuur! En van daaruit<br />

ontstaan nieuwe vormen en<br />

nieuwe volumes. Ons Training<br />

Lab is een unicum, het is een<br />

opleidingscentrum, gelegen<br />

aan de Antwerpse Frankrijklei<br />

dat als enige erkend is door<br />

het Vlaams Gewest en door<br />

de Unie van kappers. Dit<br />

centrum is wekelijks geopend<br />

op maandag, dinsdag en woensdag. Het nieuwe artistieke<br />

team bestaat uit Jürgen Meerschaert, Ludovic Beckers en<br />

Peter Liekens. Sanké is een heel actief merk, wij vieren<br />

onze 15e verjaardag en hebben dit jaar maar liefst 1100<br />

stagiairs in ons opleidingscentrum verwelkomd. Waarom<br />

wij het verschil maken? Wij zijn zowel proactief als<br />

innovatief en proberen op alle trends vooruit te lopen. We<br />

hebben ook een nieuw logo ontworpen dat zowel kracht<br />

als rechtlijnigheid wil uitstralen. We investeren veel in<br />

communicatie en zo hebben we ook een nieuwe videoclip<br />

van het Training Lab laten maken waaruit de dynamiek van<br />

ons opleidingscentrum blijkt. In april hebben we een audit<br />

laten doen van de opleidingskwaliteit en daarop hebben wij<br />

een score van 9,2 op 10, wat heel uitzonderlijk is…”<br />

Nieuwe structuur<br />

Dan kondigt Veronique De Cock in de loungeruimte aan<br />

dat de show gaat beginnen. Jürgen Meerschaert bijt de spits<br />

af met 3 modellen. Het eerste model draagt kleding met<br />

animal prints en dat heeft Jürgen ook in het kapsel willen<br />

weergeven door het minimalistische kapsel te bewerken<br />

met de stijltang voor volume en speelsheid. Het volgende<br />

model vertaalt de hang naar lichte barok met een groot<br />

volume aan krullen en nieuwe stylingtechnieken. “Altijd<br />

fun hebben” is het motto van Jürgen en daarom aarzelt hij<br />

ook niet voor het gebruik van ongewone materialen zoals<br />

een stukje glaswol in het haar… De kleuren van dienst zijn<br />

violine, koper en transparante highlights. Ludovic Beckers<br />

kan zelf niet aanwezig zijn maar zijn creaties oogsten<br />

evenveel bijval op de catwalk: zijn Cleopatra-stijl met pony<br />

bewerkt met Rough Paste, trekt alle ogen naar zich toe. Het<br />

haar mag niet glanzen en is bewerkt met het wafelijzer, een<br />

techniek die ook bij opsteekkapsels gebruikt kan worden<br />

voor een extra streetstyle!<br />

Dan is het de beurt aan Margriet Coopman, Anny Lauwers<br />

en Pieter Miloen van het Training Lab. Zij presenteren een<br />

aantal modellen die de nieuwe trends perfect weergeven:<br />

een mannenmodel waarbij het haar nat geknipt wordt en<br />

veel gezonde glans vertoont. Een rock-chignon kapsel dat<br />

in twee afzonderlijke partijen wordt opgestoken, een kapsel<br />

met vlameffect en heel veel kleuren…<br />

Peter Liekens rondt de wervelende avond af met een aantal<br />

modellen waarbij hij de nodige technische uitleg geeft:<br />

de nieuwe vormen, de transparantie waarbij onderaan een<br />

kortere laag wordt geknipt, het leuke accent in de dubbele<br />

pony… en wat kleuren betreft: het nieuwe caramelblond,<br />

bruin gemengd met karamel, het gebruik van de Rough<br />

Clay waarmee je leuke, massieve vormen maakt, rond,<br />

spiky… you name it. En dan is er het model waarbij het<br />

lange haar in een speciale staart dubbel is getorsadeerd voor<br />

een sprookjesachtig kapsel waarbij de inspiratie is gehaald<br />

uit een nieuwe film…<br />

Tot slot heeft Danny nog meer goed nieuws: de datum voor<br />

de volgende Fashion 4 Hairdressers ligt intussen vast en<br />

het contract met de modeontwerper is getekend : we kijken<br />

met spanning uit naar de tweede editie van dit fantastische<br />

gebeuren! Dan is het tijd voor de spetterende afterparty:<br />

ook deze Sanké avond was weer een groot succes.<br />

SYlvia SilveSter<br />

96 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 97


Event<br />

keViN.murPhY & VhP<br />

@ hosPital<br />

de geur van smoutebollen wordt intenser, de indringende achtergrondmuziek van de<br />

sinksenfoor wordt afgewisseld met een indringend geluid :´´ allez,allez, …roulez!``.<br />

hier moet het dus ergens zijn: er begint zich een schril contrast af te tekenen tussen het los<br />

sportief geklede volk dat de kermis bezoekt en de fraai uitgedoste fashionista´s, die in kleine<br />

groepjes samendrummen in de Burburestraat 2a. VhP hair-Professionals is de gastheer die<br />

de wervelende show van straks heeft georganiseerd. maar wie is de man achter VhP ?<br />

Peter Van Hamel is een jonge Limburger die enkele jaren<br />

geleden voor de Londense Hairacademy Toni&Guy<br />

gewerkt heeft. Als natuurtalent heeft hij het zo ver<br />

geschopt dat hij Educator werd. Op zijn verschillende<br />

verblijfplaatsen zoals Londen, Parijs, Brussel en Antwerpen<br />

gaf hij trainingsessies aan binnen-en buitenlandse kappers.<br />

In België was hij ook verantwoordelijk voor de opstartfases<br />

van de Tony&Guy-salons in respectievelijk Brussel en de<br />

Sinjorenstad.<br />

Het opleiden van kappers is zo boeiend dat hij meer wil.<br />

Zijn eigen visie op het vlak van mode en coiffure koppelen<br />

aan de dagdagelijkse realiteit van de salons die bij hem<br />

komen trainen. Om dit alles nog professioneler te maken,<br />

heb je een ruimte nodig die toelaat grotere groepen te<br />

ontvangen. Het Zuid, daar gebeurt alles wat met mode te<br />

maken heeft… na lang zoeken kan hij een locatie op de<br />

kop tikken die zo speciaal is, he can´t resist! Rond 1800<br />

was dit een koffie-opslagplaats, later omgetoverd tot<br />

kunstgalerij waar o.a. de werken van Panamarenko huisden<br />

in de volledig gerestaureerde gewelfde kelders. De volgende<br />

stap was de juiste productkeuze…Dat werd KEVIN.<br />

MURPHY, sulfaat- en parabenen-vrij... Zo wordt VHP<br />

Hair-Professionals geboren.<br />

Feest, feest, feest…<br />

De champagne vloeit rijkelijk en er ontstaat een heel<br />

gemoedelijke sfeer. Als iedereen “in the mood” is, verhuist<br />

de karavaan naar de buren: trendy modetempel Hospital<br />

is de locatie voor de show. Grote merken van gevestigde<br />

ontwerpers hangen hier naast minder bekende namen in<br />

deze architecturale parel van 1.200 m². Muziek weerklinkt.<br />

Een klein meisje, geflankeerd door 2 imposante Romeinse<br />

wachters, loopt de tijdelijke catwalk af. Een boeiend<br />

verhaal sluist ons door de geschiedenis en loodst ons naar<br />

de toekomst voor een prachtig thema; (R)evolution 2010.<br />

60 silhouetten brengen onze fantasie tot leven. De<br />

combinatie van prachtig gestylde haren en kleding<br />

inspireert het publiek. Achter de schermen is fantastisch<br />

werk geleverd en niets is aan het toeval overgelaten: de<br />

laatste trends in coupe en kleur, voor iedere gading en voor<br />

elk moment van de dag: paardenstaarten, pony’s, violine<br />

tinten, krullen en lange, losse lokken worden afgewisseld<br />

met strak om het hoofd gedrapeerde lokken en getoupeerd<br />

haar. Ook de mannen onder ons werden verwend, naast<br />

de prachtige modellen showde Ducati Antwerpen enkele<br />

bloedmooie raspaarden: de Streetfighter: een combinatie<br />

tussen super- en nakedbike en de gloednieuwe tourmotor.<br />

Nog een ontdekking, de kledinglijn Robert Graham<br />

voor expressie zonder veel uitleg. Ook de moeite waard:<br />

de verfrissende en idyllische lingerie van de Brusselse<br />

ontwerper Luc Deshayes. De genodigden waren onder<br />

de indruk van wat ze gezien hadden en werden uitgewuifd<br />

met goodiebags van KEVIN.MURPHY, Dermacell,<br />

Healthcity, enz. Peter en zijn Artistic Team ( Dieudonné<br />

Kurt en Katerina Matveeva) werden voor dit exclusieve<br />

event bijgestaan door 3 andere KEVIN.MURPHY<br />

-kappers nl. Peter van Kap-kaai (Antwerpen), Deborah<br />

Le Mistralle (Knokke) en Michel van The Studio uit<br />

Turnhout. Het feest werd verdergezet tot in de vroege<br />

uurtjes...<br />

SYlvia SilveSter<br />

kevin.murphy by Building Blocks<br />

0474 319 330<br />

98 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 99


Publireportage<br />

mooi en niet zo duur<br />

het zal je maar overkomen. je bent jong en je wilt wat. je opent een kapsalon en wil er<br />

het mooiste uit de buurt van maken. al gauw kom je tot het besef dat je droom tonnen<br />

geld gaat kosten. hoewel, niet alles hoeft heel duur te zijn. equipal wilde precies jonge<br />

mensen een duwtje in de rug geven en breidde zijn collectie uit met een aantal onmisbare<br />

meubelelementen die mooi zijn en niet altijd heel duur!<br />

aGV<br />

in navolging van de trendy loveseats die<br />

de afgelopen maanden zowat overal<br />

de kop opstaken, brengen heel wat<br />

fabrikanten van kappersmeubilair nu<br />

dubbele wasunits uit. De Napoleone<br />

van het Italiaanse Vezzosi vormt daar een<br />

mooi voorbeeld van. De wasunit met dubbel<br />

bankstel en achterstuk in inox is praktisch<br />

uitgerust met een kastje voor handdoeken<br />

en een inlegbakje in porselein om netjes uw<br />

shampoos of andere producten te plaatsen.<br />

Ook de Vertigo van AGV beschikt over<br />

twee plaatsen. De bank in sky al dan niet<br />

met barok motief komt in drie versies.<br />

Standaard d.i zonder elektrische opties; de<br />

relaxversie met automatische voetensteun<br />

of de relaxversie met elektrische<br />

voetensteun en shiatsumassage. De Kubico<br />

wasunit van Vezzosi is dan weer een<br />

eenzit. De stijlvolle unit vormt dankzij<br />

de knopen in het skaileder een mooie<br />

combinatie van modern en retro en ziet er<br />

luxueus uit. Met zijn prijs van 1.100 euro<br />

is hij ideaal voor starters die hun salon een<br />

tikkeltje extra willen geven. De wasbak in<br />

porselein is kantelbaar en uitgerust met<br />

een mengkraan. Kortom, hij staat voor een<br />

heel goeie prijs-kwaliteitverhouding.<br />

Zaakjes te doen<br />

Ook op vlak van kapstoelen zijn er zaakjes<br />

te doen. De Titan van Palladium is een<br />

budgetvriendelijke kappersstoel met<br />

draaibare steun en gebogen transparante<br />

leuning in acrylaat. Zijn pure lijnen zullen<br />

heel wat jonge mensen aanspreken. De<br />

zitting is verkrijgbaar in verschillende<br />

kleuren. Het kuipmodel Amalfi van<br />

Palladium kreeg op zijn beurt een verhoogd<br />

rugstuk mee waardoor de schouders extra<br />

ondersteunt worden en u heerlijk zit. Ook<br />

in tal van effen kleuren verkrijgbaar. De<br />

Nelly kapstoel van AGV is uitgerust met<br />

massief aluminium armleuningen in één of<br />

twee kleuren en een speciale trechtervorm<br />

en opening achteraan die ervoor zorgen<br />

dat het haar niet in de zetel blijft hangen.<br />

De nieuwe aluminium voet met opstaande<br />

ruitvormen is uit aluminium in de massa.<br />

Oersterk dus en ook robuust! Pettalo van<br />

AGV doet zoals de naam al laat vermoeden<br />

aan een bloemblad denken, in dit geval aan<br />

een lelieblad. Het kuipdoel met of zonder<br />

pomp is in één of twee kleuren verkrijgbaar.<br />

De stoel ademt trendyness uit, én dat voor<br />

een prijsje!<br />

info : equipal<br />

ambachtenstraat 2<br />

3210 lubbeek<br />

tel. : 016 30 09 30<br />

Fax : 016 62 29 91<br />

info@equipal.be<br />

www.equipal.be<br />

100 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 101<br />

Vezzosi<br />

Palladium


Publireportage<br />

Foto’s : Pol Deniere<br />

deniere-maes<br />

blikt in de toekomst<br />

we worden alsmaar ouder en hoe langer hoe meer ook nog in goede mentale gezondheid.<br />

alleen willen het lichaam of de benen niet altijd even goed mee. kortom, het aantal<br />

rolstoelgebruikers neemt met de vergrijzing van de bevolking gestaag toe en daarmee ook<br />

de vraag naar rolstoeltoegankelijke faciliteiten in alle facetten van onze samenleving... zelfs<br />

bij de kapper. de nieuwe ‘handicap wash’ van deniere-maes interieur, een uniek systeem<br />

dat helpt bij wassen van de haren van mindervaliden, speelt daar handig op in.<br />

Het zou ons niet verbazen moest de nieuwe ‘Handicap Wash’ –<br />

ontworpen en gefabriceerd door Deniere-Maes Interieur (DMI) –<br />

uitgroeien tot een bestseller. Slimme kappers die de concurrentie een<br />

stapje willen voor zijn die denken nu al aan de toekomst en daar<br />

past de ‘Handicap Wash’ van DMI perfect in. De ‘Handicap wash’<br />

met Duitse kwaliteitscuvette en pomp is immers een uniek systeem<br />

dat DMI heeft laten ontwerpen voor het wassen van de haren bij<br />

rolstoelgebruikers en mindervaliden. De wasunit is over dertig<br />

centimeter in de hoogte verstelbaar en beschikt over een kipsysteem<br />

speciaal voor een rolstoel. Toch is de ‘Handicap wash’ geen verloren<br />

plaatsje als u geen mindervaliden in het salon heeft. Het systeem<br />

kan immers ook met een gewone kappersstoel gebruikt worden.<br />

De ‘Handicap Wash’ is volledig in hoogkwalitatief inox met andere<br />

woorden een lange levensduur is verzekerd!<br />

info: deniere-maes, Gentseweg 53/55<br />

8792 waregem (desselgem)<br />

tel. 056 72 30 72<br />

info@deniereinterieur.be - www.deniereinterieur.be<br />

de look van het salon<br />

als uithangbord<br />

Publireportage<br />

dat het resultaat mooi moest zijn sprak voor zich. een goede inkijk in het<br />

kapsalon door middel van een grote open vitrine, gezelligheid tonnen en veel<br />

aandacht voor verkoop waren de voornaamste eisen die danielle Pottier stelde<br />

bij de herinrichting van haar kapsalon ‘danielle coiffure & Beauty’ in spa. Ze<br />

ging daarvoor in zee met jjmaes en blikt nu meer dan tevreden op die samenwerking terug.<br />

“Haar voormalige salon was té gesloten, met een etalage<br />

boordevol pancartes van producten. Daar wilden we<br />

verandering in brengen omdat de beste publiciteit voor een<br />

salon, het salon zelf is”, zo vertelt ons Bernard Charlier,<br />

designer bij JJMaes. Gezelligheid, dat trekt mensen aan.<br />

Vandaar wilde Danielle Pottier dat haar vernieuwde kapsalon<br />

door de grote open vitrine naar de passanten toe veel<br />

gezelligheid zou uitstralen en koos ze voor een cocoonruimte<br />

met open haard die reeds van aan de straatkant duidelijk<br />

zichtbaar is. De haard geeft niet alleen een warme sfeer, hij<br />

verhoogt ook het gevoel van welzijn naar de klanten toe. Een<br />

deel van het salon moest de indruk geven van een privévertrek<br />

in een huis en kreeg daarom behangpapier met een discreet<br />

nacré slangenmotief tegen de muren. De rest oogt ietwat sober<br />

maar vooral bijzonder hedendaags.<br />

comfortabel en rond<br />

Naast de vier verschillende verkoopsruimtes in de vorm van<br />

uniforme kasten in de muur die een eventueel chaotische<br />

indruk moeten vermijden, vallen vooral de ronde vormen op.<br />

“Het kapsalon krijgt een iets ouder cliënteel over de vloer,<br />

vandaar was voor Danielle Pottier het comfort ook heel<br />

belangrijk”, zo gaat Charlier verder. “We opteerden daarom<br />

– ook al is het een unisex salon – voor heel comfortabele,<br />

vrouwelijke vormen.” De combinatie van wandkaptafels en<br />

centrale tafel, de Gardenia stoel en de Oregon wastafels met<br />

elektrische beensteun van Maletti, het meubilair in glanzend<br />

wit laklaminaat, … “We merken op trendvlak een duidelijke<br />

terugkeer van effen kleuren vooral veel wit en zwart maar<br />

steevast met een glanzende finish die rijkelijker oogt en<br />

chiquer aandoet”, aldus Charlier. “Kortom, veel glans voor een<br />

extra fashiongehalte eigen aan de kappersbranche.” Pottiers<br />

salon straalt op en top haar persoonlijkheid uit. Het is precies<br />

zoals zij het wilde: met perfect nagekomen afspraken voor wat<br />

de uitvoeringsmodaliteiten betreft. En geeft mevrouw Pottier<br />

daarenboven toe : “…zo had ik het zelf nooit kunnen doen; à<br />

chacun son métier!”<br />

info: jjmaes • G. de lombaerdestraat, 32 • 1140 evere (Brussel),<br />

tel. 02 726 71 07 • fax : 02 726 01 25 • info@jjmaes.be - www.jjmaes.be<br />

danielle coiffure & Beauty • rue colin leloup 15 • 4900 spa • tel. 087 26 67 39<br />

102 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 103<br />

Foto’s: Luc Van Huffel


Publireportage<br />

Interlook DesIgn InspIreert :<br />

VanDaag bestelD,<br />

gIsteren geleVerD?<br />

tijdens de zomer worden we nog meer dan anders geconfronteerd met “tijd”. tijd<br />

maken, tijd vinden, vrije tijd, vakantietijd, zomertijd… tijd is kostbaar, tijd is duur.<br />

ieder van ons krijgt steeds vaker te maken met het efficiënt benutten van economische<br />

tijd. wijzelf en ons team moeten renderen, want de loonkost is hoog in België. dus<br />

eisen we steeds meer van iedere betrokkene. en natuurlijk ook van onszelf. de klant<br />

eist kwaliteit aan een “eerlijke” prijs. hierdoor staan we als kapper(ster) onder druk,<br />

onder stress. het moet dus allemaal sneller en beter, anders wordt het te duur.<br />

Hair Boutique - Wijnegem<br />

de vraag die iedereen zich stelt:<br />

hoe moet het in de toekomst en wat<br />

doen we nu?<br />

Als we op reis gaan, zien we in sommige landen,<br />

zelfs in Europa, een totaal andere houding t.o.v.<br />

“tijd”. Dit is voor ons niet altijd fijn om te ervaren.<br />

Zeker als die houding t.o. tijd ten koste van<br />

kwaliteit, motivatie en afwerking gaat. Toch valt<br />

er iets uit te leren: onze Belgische kwaliteitsnorm is<br />

een referentie in Europa. Het aantal burn-outs in<br />

België daarentegen is ook een – zij het – negatieve<br />

referentie waarmee we bovenaan de hitlijst van<br />

beroepsziektes staan. We zullen het dus iets<br />

genuanceerder moeten aanpakken. Het fenomeen<br />

“vandaag besteld, gisteren geleverd” zal moeten<br />

verdwijnen. Onze ambitie om onze klanten<br />

tevreden te stellen daarentegen is een troef waar we<br />

terecht trots op mogen zijn. Laten we daar verder<br />

over waken. Zonder over onredelijke grenzen te<br />

gaan.<br />

Vandaag besteld = op tijd geleverd. Succes!<br />

info : www.interlookdesign.be<br />

interlook design & thierry teirlinck Verbouwingen<br />

INTERLOOK<br />

DESIGN<br />

Vandaag besteld,<br />

op tijd geleverd.<br />

Succes.<br />

tel. 09 386 70 72 - isabelle@interlookdesign.be<br />

thierryteirlinck@interlookdesign.be<br />

Warandestraat 110<br />

9810 Nazareth<br />

Nieuw adres : warandestraat 110,<br />

T 09 386 70 72<br />

9810 Nazareth<br />

look@interlookdesign.be<br />

104 | Echos coiffurE<br />

www.interlookdesign.be<br />

Echos coiffurE | 105


Mode<br />

de ontwerpers<br />

hebben het<br />

liever « hot »…<br />

2010 wordt het jaar waarin<br />

de vrouw zichzelf bevestigt,<br />

zoveel is zeker! de schouders<br />

van een krijger, benen in<br />

de lucht, smalle taille; de<br />

vrouwen defileren in de<br />

straten, torenhoog verheven<br />

op hakken van 10 centimeter.<br />

en alles gekruid met een<br />

vleugje mannelijke lef en de<br />

hernieuwde overwinning van<br />

het haar. de etalages lijken<br />

wel brandbommen!<br />

ClaUDe mUYlS<br />

evenwicht<br />

Chloé slaagt in een<br />

moeilijke oefening<br />

door een trend<br />

uit te huwelijken<br />

aan de klasse<br />

van het merk. ze<br />

stelt ons een korte<br />

bermudashort<br />

voor met franjes,<br />

gedragen op een<br />

eenvoudig truitje<br />

met rolkraag. en<br />

dat allemaal in<br />

“camel” tint.<br />

japoniserend…<br />

bij het zien van dit<br />

“bia” laarsje in gelakt<br />

leer, versierd met<br />

drie gespen, moeten<br />

we onvermijdelijk<br />

denken aan geisha<br />

plateauzolen.<br />

robert Clergerie.<br />

uitgepuurd<br />

een silhouet, getekend<br />

Olivier Strelli, sober en<br />

elegant tegelijk. Ook<br />

de mantel met ceintuur<br />

maar zonder kraag die<br />

gedragen wordt op een<br />

zwart jurkje, ademt pure<br />

en tijdloze schoonheid uit.<br />

Grafisch<br />

De ontwerpster véronique<br />

branquinho heeft zoals steeds<br />

een buitengewoon doeltreffende<br />

collectie Delvaux tassen<br />

ontwikkeld. De nieuwe tas is<br />

uitgevoerd in kastanjebruin<br />

leer en voorzien van opgestikte<br />

zakken met ritsen.<br />

Parisienne<br />

een heel trendy<br />

silhouet bij<br />

Comptoir des<br />

Cotonniers: een kort<br />

manteltje met stevige<br />

schouders en een<br />

smalle taille.<br />

androgyn<br />

De vestiaire van de heren verleidt de ontwerpsters op een totaal<br />

nieuwe manier. een tailleur met broek die haarscherp geknipt is, een<br />

kort vestje op een “slim” broek en hoge laarsjes. Calvin klein.<br />

Zo helemaal Versailles…<br />

Sofia Coppola zou dol geweest zijn op dit<br />

kapsel en dit juweel als een hondenband,<br />

getekend Dior. een vleugje marie-antoinette !<br />

mini in de wind…<br />

De ontwerpers willen<br />

de belgische vrouw<br />

onbetwistbaar sexy. mer du<br />

Nord stelt het ons voor in<br />

een nauw aansluitende minijurk<br />

en een geschouderde<br />

blouson in leer.<br />

trendy top<br />

Sinds alle grote merken zich erover ontfermen, is het dragen van een bril puur<br />

plezier geworden. een puur “fashion” voorbeeld: dit model getekend prada in<br />

zwart acetaat met veren die versierd worden met een “girly” motief.<br />

Echos coiffurE | 107


Mode<br />

« streetfashion »<br />

zijn mode is passionerend maar wij zijn vooral<br />

heel dol op de accessoires van louis vuitton, zoals<br />

deze nieuwe tas met originele bedrukking en de<br />

motor “laarzen” waarmee u zich alle winterse<br />

zotheden op de hals kunt halen.<br />

harig<br />

echt bont maar gebreid om het een minder agressief uitzicht<br />

te geven, en uitgewerkt tot een kort vestje. een hyperklassiek<br />

hemd met een namaakdas en een perfect geknipte broek,<br />

helemaal volgens de regels van de marc Jacobs kunst.<br />

met de haartjes mee<br />

hyper luxueus is deze tas van louis vuitton<br />

in patchwork van vossenbont in de kleuren<br />

zwart en grijs of in beige en kastanjebruin.<br />

de triomf van het<br />

gedrapeerde<br />

alberta ferretti blijft een ongeneeslijke<br />

romantica. het bewijs is dit: een<br />

jurk met Griekse inspiratie die<br />

eenvoudigweg doorkruist wordt<br />

met een fluwelen band die op de<br />

schouder wordt samengenomen.<br />

Noblesse oblige<br />

alleen dit meer dan honderdjarige merk Gucci<br />

kan een dergelijke luxueuze uitspatting van<br />

materialen voorstellen. een eenvoudige leren jurk<br />

met een inzetstuk in bont. wie doet beter ?<br />

DR<br />

l’album<br />

album tendances album tendances album tendances album tendances<br />

album tendances album tendances album tendances album tendances<br />

album tendances album tendances album tendances album tendances<br />

COVER FINAL.indd 1 11/06/10 11:22:16<br />

/////AVANT//BEFORE<br />

Great Lenghts<br />

FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES<br />

Great Lenghts<br />

FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES<br />

4 5<br />

DR<br />

HET ALbUM<br />

met de herfst/<br />

wintertrends<br />

2010/2011<br />

Vanaf nu<br />

verkrijgbaar bij uw<br />

groothandelaar<br />

FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES<br />

Vlado Golub<br />

HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES<br />

E NFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS<br />

76 77<br />

Sébastien Véronèse<br />

20<br />

Jhoss Pillon<br />

pour Echos Coiffure<br />

FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES<br />

Jhoss Pillon<br />

pour Echos Coiffure<br />

21<br />

Sébastien Véronèse<br />

VIDEO ON<br />

WWW.ECHOSCOIFFURE.COM<br />

FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES<br />

Sébastien Véronèse<br />

Jhoss Pillon<br />

pour Echos Coiffure<br />

88 89<br />

• exclusieve foto’s<br />

• video’s speciaal voor onze kopers<br />

• een beknopt overzicht van de nieuwste<br />

modetrends<br />

• een technisch katern<br />

104 pagina’s voor het hele gezin<br />

Sébastien Véronèse<br />

Sébastien Véronèse<br />

/////AVANT//BEFORE<br />

66<br />

Jhoss Pillon<br />

pour Echos Coiffure<br />

VIDEO ON<br />

WWW.ECHOSCOIFFURE.COM<br />

FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES<br />

Jhoss Pillon<br />

pour Echos Coiffure<br />

FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES FEMMES<br />

DR<br />

KMS California<br />

For Her<br />

L’Espagnol Narcisso Rodriguez aime<br />

conjuguer toutes ses fragrances au masculin<br />

et au féminin, comme pour lier les deux sexes<br />

par une passerelle olfactive.<br />

For Her<br />

Spaniard Narcisso Rodriguez designs his<br />

and her fragrances, creating an olfactory<br />

link between the sexes.<br />

Les<br />

Urbain<br />

Un zeste anonyme derrière ses<br />

solaires, l’homme Dries Van<br />

Noten s’affiche en chemise à<br />

larges carreaux et pantalon<br />

beige, ceinturé assez bas.<br />

Urban<br />

An anonymous sparkle behind<br />

his sunglasses, the Dries Van<br />

Noten man sports a shirt in<br />

a large check over low-slung<br />

beige trousers.<br />

indispensables<br />

de l’automne - hiver The<br />

2010/2011<br />

par / by Claude Muyls essential<br />

of the autumn - winter<br />

« Streetwear »<br />

La marque Bally se<br />

laisse détourner de son<br />

J.7.<br />

classicisme fondamental<br />

pour réinterpréter la basket<br />

métropolitaine<br />

« Streetwear »<br />

Bally is distracted from its<br />

fundamental classicism with this<br />

/////AVANT//BEFORE<br />

reinterpretation of metropolitan<br />

trainers<br />

Contraste<br />

Long manteau à<br />

porter sur un short en<br />

Beauté anonyme<br />

cuir hyper sexy, pour<br />

D’immenses solaires dans<br />

oser la différence !<br />

des teintes bleu et ocre, pour<br />

Salvatore Ferragamo<br />

Balenciaga. Esprit raffiné et allure<br />

sophistiquée pour ces solaires en<br />

Contrast<br />

acétate, à large forme papillon.<br />

Long coat to wear over<br />

Jhoss Pillon<br />

super sexy leather shorts<br />

Anonymous beauty<br />

VIDEO ON<br />

for something daringly<br />

Huge suns in blue and ochre shades<br />

pour Echos Coiffure<br />

WWW.ECHOSCOIFFURE.COM<br />

different! Salvatore<br />

for Balenciaga. A refined state of<br />

Ferragamo<br />

mind and sophisticated look for these<br />

acetate suns in large butterfly shapes.<br />

HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMESTENDANCE<br />

MODE FASHION TENDANCE MODE FASHION TENDANCE MODE<br />

ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS<br />

HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES<br />

HOMMES<br />

HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES TENDANCE MODE FASHION TENDANCE MODE FASHION TENDANCE MODE<br />

E NFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES<br />

HOMMES<br />

HOMMES<br />

HOMMES<br />

HOMMES<br />

HOMMES<br />

HOMMES<br />

HOMMES<br />

TENDANCE MODE FASHION TENDANCE MODE FASHION TENDANCE MODE FASHION<br />

94<br />

95<br />

Echos coiffurE | 109<br />

67<br />

Sébastien Véronèse


Beheer<br />

Focus<br />

wees commercieel geconcentreerd en houd uw lijn aan<br />

de praktijk<br />

Het is altijd fijn om langs de Belgische kust te lopen.<br />

Tijdens één van de trainingen liep ik tegen volgend verhaal<br />

aan. Het gaat als volgt.<br />

Ik loop langs de dijk in Blankenberge en er zitten hopen<br />

toeristen op de verschillende terrassen. Allemaal mensen,<br />

potentiële klanten, laat ons zeggen. U kunt stellen dat dit<br />

uw markt is. Nogal wat ondernemers doen hun uiterste best<br />

om het al die klanten naar hun zin te maken, alle klanten<br />

tevreden te stellen. Dit vraagt zeer veel inspanning, energie,<br />

tijd en vooral geld.<br />

Verder verloopt het verhaal als volgt. Op het strand liggen<br />

zeer schaars geklede zonnekloppers te bakken of te genieten<br />

van de zon. Misschien doen ze wel extra vitamine D op als<br />

reserve voor de koude wintermaanden.<br />

Aandachtspunt: schaarsgekleed, zonnekloppers<br />

In de duinen liggen natuurlijk ook mensen. Hier is de<br />

situatie anders: discreet tussen het helmgras ontwaar ik<br />

verschillende mensen in monokini, die hun lichaam bijna<br />

volledig willen doen bruin braden.<br />

Aandachtspunt: monokini, bruin braden<br />

Een paar kilometer verder op de zeedijk van Zeebrugge<br />

zitten verschillende senioren te genieten van hun oude dag<br />

maar vooral ook van de zon. Een bankje, de dijk en de zon<br />

maar vooral goed en deftig aangekleed. Ze genieten wel en<br />

zitten lekker te keuvelen.<br />

Aandachtspunt: deftig aangekleed, keuvelen<br />

Op het strand tussen Zeebrugge en Blankenberge kom ik<br />

een grote groep jongeren tegen. Een vijftigtal mensen, die<br />

dicht bij elkaar staan. Als ik voorbijloop, merk ik op dat<br />

iedereen in die groep zeer ingetogen staat. Ik vermoed één<br />

of andere groep die op “bezinning” naar de zee is gekomen.<br />

Het valt mij op dat iedereen gekleed is van kop tot teen en<br />

dit in een broeiende zon.<br />

Aandachtspunt: gekleed van kop tot teen, bezinnen<br />

Op het zand lopen een papa, een mama, een dochter en<br />

een zoontje in zomerkledij lekker ‘pootje te baden’ in het<br />

warme water. De vader vertelt alles over de zee aan zijn<br />

kinderen en de moeder bevestigt wat de vader zegt. Het<br />

gezinnetje is blijkbaar in de wolken met dit zalige moment.<br />

Aandachtspunt: gezinnetje, in de wolken aan de zee<br />

de theorie<br />

wat heeft dit nu met management te maken?<br />

Alles! U kunt niet iedereen helpen en u kunt niet alles<br />

aanbieden. Op die manier loopt u commercieel verloren<br />

in het bos van de massa. Als u ziet hoeveel groepen van<br />

mensen er alleen al rondlopen langs de kust heb je maar<br />

één keuze, één middel om uw business te ontwikkelen:<br />

FOCUS!<br />

Richt uw ondernemen op één welbepaalde groep en op één<br />

welbepaald doel: dus FOCUS! En blijf gefocust, blijf op<br />

uw commerciële lijn die u uitgestippeld hebt voor uzelf.<br />

Het is wanneer we niet gefocust zijn dat de onderneming<br />

de mist in gaat. “Business Blurring”, de verloedering van<br />

zaken doen.<br />

het plan<br />

kiezen is vooral bepalen wat u niet wilt/kunt/mag<br />

doen.<br />

Om te kiezen hebt u wel een duidelijke strategie nodig,<br />

een plan.<br />

Ik hou van eenvoudige zaken, dus hierbij een eenvoudig<br />

routeplan om duidelijk richting te geven aan je bedrijf en<br />

met andere woorden goed te FOCUSSEN.<br />

De managementstappen zijn opgesplitst in twee fasen. In<br />

de eerste fase werkt u voornamelijk aan het inventariseren<br />

van de huidige situatie binnen uw zaak. We bekijken heel<br />

grondig de omgeving. In de tweede fase werken we de<br />

strategie van de zaak uit op basis van de gegevens van de<br />

eerste fase. De eerste fase is van levensbelang en mogen we<br />

niet onderschatten. We hebben allemaal de neiging om te<br />

doen wat we allemaal al zo lang doen en er ons goed bij<br />

voelen.<br />

de fasen: de voorbereiding en de<br />

besluitvorming met de verschillende stappen<br />

Fase i<br />

voorbereiding<br />

stap 1 welke gegevens en informatie is er aanwezig in<br />

onze zaak?<br />

stap 2 stand van zaken in kaart brengen op basis van de<br />

gegevens<br />

stap 3 wat gebeurt er in de omgeving ? wat zijn de<br />

tendensen?<br />

stap 4 wat zouden we moeten (kunnen) doen?<br />

stap 5 we evalueren wat er mogelijk is voor onze zaak<br />

Fase ii<br />

besluitvorming<br />

stap 6 hoe logisch zit ons verhaal ineen?<br />

stap 7 welke acties organiseren we?<br />

stap 8 wat is mijn missie, visie, waarden en normen?<br />

stap 9 op welke manier zeggen we het? En aan wie?<br />

stap 10 hoe stellen we de resultaten voor?<br />

Niet de pionnen van het schaakspel zijn van belang<br />

maar het systeem dat er achter zit!<br />

welk systeem zit er achter uw zaak?<br />

Om dit te illustreren volgende anekdote.<br />

110 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 111<br />

© Sergio Hayashi - Fotolia.com<br />

Er is een man die zeer graag schaakt. Hij neemt het op<br />

tegen een bekende schaker op een tornooi snelschaken.<br />

Iedere deelnemer zit gekluisterd en geconcentreerd te<br />

kijken en te denken over zijn/haar schaakbord. Tot de<br />

schaakmeester voor hem komt te staan, kijkt 2 à 3 min,<br />

doet een zet, en gaat naar de volgende. Hoe kan dat nu?<br />

Wel heel eenvoudig: de schaakmeester maakt iedere keer<br />

gebruik van het systeem (als het ware een sjabloon, of<br />

template) om zijn strategie uit te voeren. Daarom: kijk niet<br />

naar de pionnen maar zoek het systeem achter de pionnen.<br />

de toepassing<br />

Herlees dit artikel nu opnieuw en stel je de vraag welke<br />

strategie je wilt toepassen om ervoor te zorgen dat één van<br />

de groep toeristen één van jouw belangrijkste klantengroep<br />

zou moeten (kunnen) worden. En als ik een gouden tip<br />

mag geven: de “grijze panters” (Benidorm Bastards) zijn een<br />

goudmijn.<br />

ik help U er GraaG mee<br />

JOXÉ – beDriJfSmeNtOr<br />

martiN lammerteYN<br />

m 0476 544 833<br />

e iNfO@JOXe.be


Agenda<br />

Bauwens<br />

kapperscentrale<br />

09/225.98.23<br />

bauwens.nv@telenet.be<br />

zeeschipstraat 59<br />

9000 gent<br />

20/09/10<br />

Na.Yo kleuren zonder<br />

ammonia en zonder PPd<br />

inschrijven noodzakelijk<br />

04/10/10<br />

Bizar basic cuts – look/<br />

work shop<br />

11/10/10<br />

Vision academy – nieuwe<br />

mode – look/work<br />

carin<br />

haircosmetics<br />

059 319151 www.carin.be<br />

info@carin.be middelkerke<br />

26/09/10 27/09/10<br />

opendeurdagen<br />

eugène Perma<br />

tel 02 285 00 92<br />

www.eugeneperma.be<br />

16/11/2010<br />

herfst-wintercollectie<br />

De Nieuwe haan - Grote<br />

markt 14 - DieSt<br />

marco Coenen<br />

hair republic<br />

regentiestraat 46,<br />

9100 sint-Niklaas,<br />

tel. 03 776 71 42,<br />

Fax. 03 777 71 82,<br />

e-mail info@hair-republic.be<br />

04/10/10<br />

organicway<br />

11/10/10<br />

Grijsdekking met hcolor en<br />

wizout<br />

08/11/10<br />

wizout workshop<br />

22/11/10<br />

rood-koper met hcolor en<br />

wizout<br />

hair service<br />

057 / 20 77 70<br />

hair.service@skynet.be<br />

rijselsestraat 59 8900 ieper<br />

08/11/2010<br />

kleurcursus affinage<br />

hotel best western, a.<br />

Dehemlaan 19, 8900 ieper<br />

inschrijven noodzakelijk.<br />

indola<br />

academy wemmel<br />

tel 02 214 14 54<br />

markt 7-9-10 te<br />

1780 wemmel<br />

27/09/2010<br />

corado powered by indola<br />

academy wemmel<br />

15/11/2010<br />

men’s cut by robert van<br />

dongen<br />

academy wemmel<br />

22/11/2010<br />

advies & Verkoop<br />

academy wemmel<br />

29/11/2010<br />

Feestkapsels<br />

academy wemmel<br />

29/11/2010<br />

opsteekkapsels by annie<br />

Vandewalle<br />

Coach Centrum - roeselare<br />

l’oréal<br />

alice rossie academy<br />

manager Belgilux<br />

+32 477 70 75 39<br />

arossie@be.loreal.com<br />

14/09/2010 & 15/09/2010<br />

color keys<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

13/12/2010 & 14/12/2010<br />

color keys<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

15/11/2010 & 16/11/2010<br />

color keys<br />

Coach karel Geertstraat 2b<br />

2140 antwerpen 02/210 06 22<br />

11/10/2010 & 12/10/2010<br />

color keys<br />

Coach brugsesteenweg<br />

363 b6<br />

8800 roeselare 02/210 06 22<br />

12/10/2010 & 13/10/2010<br />

contrast keys<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

27/09/2010 & 28/09/2010<br />

contrast keys<br />

Coach karel Geertstraat 2b<br />

2140 antwerpen 02/210 06 22<br />

22/11/2010 & 23/11/2010<br />

contrast keys<br />

Coach brugsesteenweg<br />

363 b6<br />

8800 roeselare 02/210 06 22<br />

02/11/2010 & 03/11/2010<br />

texture training<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

29/09/2010<br />

expert Verzorging<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

21/09/2010<br />

color academie<br />

Coach karel Geertstraat 2b<br />

2140 antwerpen 02/210 06 22<br />

26/10/2010<br />

color academie<br />

Coach brugsesteenweg<br />

363 b6<br />

8800 roeselare 02/210 06 22<br />

26/10/2010 & 27/10/2010<br />

color change<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

25/10/2010<br />

color choice<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

19/10/2010<br />

color choice<br />

Coach karel Geertstraat 2b<br />

2140 antwerpen 02/210 06 22<br />

05/10/2010<br />

color choice<br />

Coach brugsesteenweg<br />

363 b6<br />

8800 roeselare 02/210 06 22<br />

09/11/2010<br />

color Placement<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

30/11/2010<br />

color Placement<br />

Coach karel Geertstraat 2b<br />

2140 antwerpen 02/210 06 22<br />

06/12/2010<br />

color Placement<br />

Coach brugsesteenweg<br />

363 b6<br />

8800 roeselare 02/210 06 22<br />

13/12/2010<br />

chignon<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

27/09/2010<br />

h³Part1<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

18/10/2010<br />

h³Part1<br />

Coach brugsesteenweg<br />

363 b6<br />

8800 roeselare 02/210 06 22<br />

08/11/2010<br />

h³Part2<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

29/11/2010<br />

h³Part2<br />

Coach karel Geertstraat 2b<br />

2140 antwerpen 02/210 06 22<br />

21/09/2010<br />

men’s cut - New<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

20/09/2010<br />

men’s cut New<br />

Coach brugsesteenweg<br />

363 b6<br />

8800 roeselare 02/210 06 22<br />

20/09/2010<br />

inoa specialist<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

22/09/2010<br />

inoa specialist<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

28/09/2010<br />

inoa specialist<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

04/10/2010<br />

inoa specialist<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

18/10/2010<br />

inoa specialist<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

15/11/2010<br />

inoa specialist<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

23/11/2010<br />

inoa specialist<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

29/11/2010<br />

inoa specialist<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

30/11/2010<br />

inoa specialist<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

04/10/2010<br />

inoa specialist<br />

Coach karel Geertstraat 2b<br />

2140 antwerpen 02/210 06 22<br />

13/09/2010<br />

inoa specialist<br />

Coach brugsesteenweg<br />

363 b6<br />

8800 roeselare 02/210 06 22<br />

25/10/2010<br />

inoa specialist<br />

Coach brugsesteenweg<br />

363 b6<br />

8800 roeselare 02/210 06 22<br />

12/10/2010<br />

inspiration day - New<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

15/11/2010<br />

de 6 wetten naar succes -<br />

New<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

Nuttige bijkomende informatie<br />

08/11/2010 & 09/11/2010<br />

color harmony - New<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

07/12/2010<br />

klant communicatie<br />

l’Oréal lenniksebaan 451<br />

1070 anderlecht 02/210 06 22<br />

linqed2u<br />

linqed2u: jan de malschelaan<br />

11 - 9140 temse<br />

03/710.66.10<br />

linqed Villa: koningin astridlaan<br />

82 2550 kontich<br />

03/710.66.10<br />

8/11/10<br />

relaxing Zenn<br />

linqed2U temse<br />

22/11/10<br />

color master class l&l<br />

linqed villa kontich<br />

29/11/10<br />

color street Fashion<br />

linqed villa kontich<br />

11/10/10<br />

retails for managers<br />

linqed2u temse<br />

15/11/10<br />

retail for staff<br />

linqed2U temse<br />

22/11/10<br />

ups and downs<br />

linqed2U temse<br />

6/12/10<br />

kapperscafé<br />

linqed villa kontich<br />

6/09/10 4/10/10<br />

8/11/10 6/12/10<br />

joico Presetation<br />

linqed2U temse<br />

6/09/10 1/10/10<br />

15/11/10 13/12/10<br />

joico line / ice / design<br />

explorer<br />

linqed2U temse<br />

13/09/10 11/10/10<br />

15/11/10 20/12/10<br />

Vero k-Pak color explorer<br />

linqed2U temse<br />

25/10/10<br />

Vero k-Pak expert<br />

linqed2u temse<br />

18/10/11<br />

joico’s Forever Young<br />

linqed2U temse<br />

27/9/10 w.Vl.<br />

8/11/10 li.<br />

trend collection regionaal<br />

4/10/10<br />

trend collection<br />

linqed2U temse<br />

6/9/10 4/10/10<br />

8/11/10 6/12/10<br />

rusk Presentation<br />

linqed2U temse<br />

20/09/10 18/10/10<br />

22/11/10 20/12/10<br />

deep shine color explorer<br />

linqed2U temse<br />

25/10/10<br />

deep shine expert<br />

linqed2U temse<br />

11-18-25/10 – 8/11<br />

rusk academy: halo / rotation<br />

/ beyond the Fringe /<br />

the Converger<br />

linqed villa kontich<br />

15/11<br />

trend cut / color / make up<br />

linqed2U temse<br />

6/09/10 4/10/10<br />

8/11/10 6/12/10<br />

i. color Presentation<br />

linqed2U temse<br />

20/9/10 18/10/10<br />

22/11/10 20/12/10<br />

i.color explorer<br />

linqed2U temse<br />

25/10/10<br />

i.color expert<br />

linqed2U temse<br />

6/9/10 4/10/10<br />

8/11/10 6/12/10<br />

tecna Presentation<br />

linqed2U temse<br />

20/09/10 18/10/10<br />

22/11/10 20/12/10<br />

Ncc explorer<br />

linqed2U temse<br />

25/10/10<br />

Ncc expert<br />

linqed2U temse<br />

29/11/10<br />

acid elexir Possibilities<br />

Nieuw!<br />

linqed villa<br />

20/09/10<br />

tecna rituals Nieuw!<br />

linqed villa<br />

4/10/10<br />

Nancy creationé l&l<br />

Nieuw!<br />

linqed villa<br />

sanké training<br />

lab<br />

03/213.33.00;<br />

www.sanke.be;<br />

info@sanke.be<br />

sanké training lab -<br />

Frankrijklei 45 -<br />

2000 antwerpen<br />

20/09/10<br />

demonstration New haircut<br />

& color collection by ludovic<br />

Beckers<br />

27/09/10<br />

Fashion specialist see&do<br />

by ludovic Beckers<br />

08/11/10<br />

demonstration New haircut<br />

& color collection by jurgen<br />

meerschaert<br />

15/11/10<br />

Fashion specialist see&do<br />

by jurgen meerschaert<br />

11/10/10<br />

demonstration New haircut<br />

& color collection by Peter<br />

liekens<br />

18/10/10<br />

Fashion specialist see&do<br />

by Peter liekens<br />

26/10/10<br />

masters in hairdressing by<br />

ludovic Beckers<br />

avonddemonstratie start<br />

om 19u<br />

23/11/10<br />

masters in hairdressing by<br />

michael del Bianco<br />

avonddemonstratie start<br />

om 19u<br />

15/11/10<br />

color specialist<br />

06/12/10<br />

advanced hair up<br />

04/10/10<br />

advanced haircutting<br />

06/12/10<br />

advanced haircutting<br />

schwarzkopf<br />

academy wemmel –<br />

markt 7-9-10 -<br />

1780 wemmel<br />

tel 02 214 14 54<br />

20/09/2010<br />

essential looks show<br />

tour & taxis - brussel<br />

04/10/2010<br />

el cut & color<br />

academy wemmel<br />

11/10/2010<br />

el cut & color<br />

Syntra - Genk<br />

13/10/2010<br />

Fit for color<br />

academy wemmel<br />

13/10/2010<br />

essensity<br />

academy wemmel - avond<br />

18/10/2010<br />

the Blond challenge<br />

academy wemmel<br />

25/10 – 2/11 – 9/11 en<br />

112 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 113


15/11/2010<br />

masterclass<br />

Syntra - Genk - 4 dagen<br />

22/11/2010<br />

Basic longhair technics<br />

academy wemmel<br />

29/11/2010<br />

creative color technics<br />

academy wemmel<br />

06/12/2010<br />

creative movement<br />

academy wemmel<br />

06/12/2010<br />

Feestkapsels by corado<br />

Natola<br />

academy wemmel<br />

uBk vzw<br />

t 09 223 71 24 (optie 3)<br />

F 09 233 42 19<br />

opleidingen@coiffure.org<br />

www.coiffure.org<br />

20/09/10<br />

impact herfst-winter 2010<br />

Coach antwerpen – karel<br />

Geertsstraat 2b - 2140<br />

antwerpen<br />

20/09/10<br />

impact herfst-winter 2010<br />

Coach liège - rue pré du<br />

Cygne 2 - 4020 liège<br />

20/09/10<br />

impact herfst-winter 2010<br />

Coach vorst - marguerite<br />

bervoetsstraat 136 - 1190<br />

brussel<br />

27/09/10<br />

impact herfst-winter 2010<br />

Coach roeselare –<br />

brugsesteenweg 363 bus<br />

6 – 8800 roeselare<br />

04/10/10<br />

knippen basis dames<br />

Coach antwerpen – karel<br />

Geertsstraat 2b - 2140<br />

antwerpen<br />

04/10/10<br />

knippen basis dames<br />

Coach liège - rue pré du<br />

Cygne 2 - 4020 liège<br />

04/10/10<br />

knippen basis dames<br />

Coach vorst - marguerite<br />

bervoetsstraat 136 - 1190<br />

brussel<br />

18/10/10<br />

knippen basis dames<br />

Coach roeselare –<br />

brugsesteenweg 363 bus<br />

6 – 8800 roeselare<br />

05/10/10<br />

knippen basis heren<br />

Coach liège - rue pré du<br />

Cygne 2 - 4020 liège<br />

05/10/10<br />

knippen basis heren<br />

Coach roeselare –<br />

brugsesteenweg 363 bus<br />

6 – 8800 roeselare<br />

18/10/10<br />

knippen basis heren<br />

Coach vorst - marguerite<br />

bervoetsstraat 136 - 1190<br />

brussel<br />

19/10/10<br />

knippen basis heren<br />

Coach antwerpen – karel<br />

Geertsstraat 2b - 2140<br />

antwerpen<br />

11/10/10<br />

knippen advanced dames<br />

Coach vorst - marguerite<br />

bervoetsstraat 136 - 1190<br />

brussel<br />

12/10/10<br />

knippen advanced dames<br />

Coach antwerpen – karel<br />

Geertsstraat 2b - 2140<br />

antwerpen<br />

18/10/10<br />

knippen advanced dames<br />

Coach liège - rue pré du<br />

Cygne 2 - 4020 liège<br />

26/10/10<br />

knippen advanced dames<br />

Coach roeselare –<br />

brugsesteenweg 363 bus<br />

6 – 8800 roeselare<br />

11/10/10<br />

knippen advanced heren<br />

Coach roeselare –<br />

brugsesteenweg 363 bus<br />

6 – 8800 roeselare<br />

25/10/10<br />

knippen advanced heren<br />

Coach antwerpen – karel<br />

Geertsstraat 2b - 2140<br />

antwerpen<br />

25/10/10<br />

knippen advanced heren<br />

Coach liège - rue pré du<br />

Cygne 2 - 4020 liège<br />

26/10/10<br />

knippen advanced heren<br />

Coach vorst - marguerite<br />

bervoetsstraat 136 - 1190<br />

brussel<br />

08/11/10<br />

massage & Brushing<br />

Coach antwerpen – karel<br />

Geertsstraat 2b - 2140<br />

antwerpen<br />

08/11/10<br />

massage & Brushing<br />

Coach liège - rue pré du<br />

Cygne 2 - 4020 liège<br />

09/11/10<br />

massage & Brushing<br />

Coach roeselare –<br />

brugsesteenweg 363 bus<br />

6 – 8800 roeselare<br />

09/11/10<br />

massage & Brushing<br />

Coach vorst - marguerite<br />

bervoetsstraat 136 - 1190<br />

brussel<br />

15/11/10<br />

cut & color<br />

Coach roeselare –<br />

brugsesteenweg 363 bus<br />

6 – 8800 roeselare<br />

16/11/10<br />

cut & color<br />

Coach vorst - marguerite<br />

bervoetsstraat 136 - 1190<br />

brussel<br />

16/11/10<br />

cut & color<br />

Coach antwerpen – karel<br />

Geertsstraat 2b - 2140<br />

antwerpen<br />

23/11/10<br />

cut & color<br />

Coach liège - rue pré du<br />

Cygne 2 - 4020 liège<br />

22/11/10<br />

Gala & opsteekwerk<br />

Coach antwerpen – karel<br />

Geertsstraat 2b - 2140<br />

antwerpen<br />

22/11/10<br />

Gala & opsteekwerk<br />

Coach liège - rue pré du<br />

Cygne 2 - 4020 liège<br />

23/11/10<br />

Gala & opsteekwerk<br />

Coach vorst - marguerite<br />

bervoetsstraat 136 - 1190<br />

brussel<br />

23/11/10<br />

Gala & opsteekwerk<br />

Coach roeselare –<br />

brugsesteenweg 363 bus<br />

6 – 8800 roeselare<br />

Vision academy<br />

04/10/2010<br />

de Nieuwste teNdeNseN<br />

iN sPaaNse sNitteN<br />

label m /beUkeNlei 20 a<br />

/2960 St-JOb-iN’t-GOOr<br />

0495/262401<br />

11/10/2010<br />

de Nieuwste teNdeNseN<br />

iN sPaaNse sNitteN<br />

GrOOthaNDel<br />

baUweNS/ zeeSChipStraat<br />

59/9000 GeNt<br />

09/2259823<br />

18/10/2010<br />

de Nieuwste teNdeNseN<br />

iN sPaaNse sNitteN<br />

COaCh CeNter k<br />

GeertStraat 2b /2000<br />

aNtwerpeN<br />

0476/816023<br />

08/11/2010<br />

de Niewste teNdeNseN<br />

iN sPaaNse sNitteN<br />

bOOrelhUiS /witte<br />

NONNeNStraat<br />

26 /3500 haSSelt<br />

476327585/011693000<br />

22/11/2010<br />

de Nieuwste teNdeNseN<br />

iN sPaaNse sNitteN<br />

CiNtra /kerkStraat 1<br />

/3600 GeNk<br />

0476816023<br />

the intensive regeneration<br />

Life in the hair www.vitalitys.it<br />

Centre teChnique belgique<br />

114 | Echos coiffurE Echos coiffurE | 115<br />

Sint niklaas - Karel Vandriesche - tél.: 03 776 88 37<br />

Specialisti<br />

Energia<br />

Equilibrio<br />

Purezza<br />

Relax<br />

Volume<br />

Idra<br />

Nutriactive


[ KNIPPO VERO]<br />

Vakenstraat 80 • 3110 Rotselaar • Tel. 016 65 29 87<br />

116 | Echos coiffurE<br />

Ambachtenstraat 2 • B-3210 Lubbeek<br />

Tel. 016 30 09 30 • Fax 016 62 29 91<br />

info@equipal.be • www.equipal.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!