8 12 VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 'DELFT' http ...

postzegelblog.nl

8 12 VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 'DELFT' http ...

Thematisch verzamelen.

De Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie

(NVTF) is de grootste en de enige algemene thematische

vereniging in Nederland. De NVTF heeft ongeveer 600 leden.

De NVTF werd opgericht in 1952 en heeft als doel het bevorderen

van de beoefening van de thematische filatelie, dit als

onderdeel van de algemene filatelie. Om dit doel te bereiken

organiseert de vereniging allerlei activiteiten en geeft haar

leden alle gewenste informatie en adviezen bij het beoefenen van hun hobby.

De NVTF is bedoeld voor alle thematische verzamelaars, dus niet alleen voor

verzamelaars van één bepaald thema. Zowel zij die op hun eigen manier hun thematische

hobby willen beleven, als zij die er over denken om in de toekomst met

hun verzameling aan een tentoonstelling mee te doen of dat nu al regelmatig doen,

zullen zich binnen de NVTF ‘thuis’ voelen.

Leden van de NVTF kunnen via de NVTF hulp krijgen bij alle aspecten van de

thematische filatelie, waar iedere verzamelaar, ongeacht het thema, vroeg of laat

mee te maken krijgt. Een van de meest voorkomende vragen is: hoe kom ik van al

mijn verzamelde losse postzegels en poststukken tot een echte verzameling.´ Op

de landelijke Contactdagen en op de regionale bijeenkomsten kunt u op alle vragen

antwoord krijgen. Het prachtige tijdschrift THEMA dat vijf maal per jaar uitkomt in A-

4 formaat en in full colour, is een bron van belangrijke en nuttige informatie. Wat de

NVTF aan al die verschillende thematische verzamelaars kan bieden, is in feite in

twee woorden gezegd: kennis en materiaal.

Nieuwsgierig? Kijk dan eens op de website van de NVTF: http://www.nvtf.nl of

neem contact op met Jan Cees van Duin, Berglustlaan 84, 3054 BK Rotterdam,

telefoon: 010-4610573, e-mail: jc.vduin@hccnet.nl. Bron: KNBF Nieuwsbrief.

10

Tot dinsdag 1 mei,

Hans van Muiswinkel.

Adresgegevens van enkele bestuursleden

(Secretariaat / Ledenadministratie: zie voorkant; Assistent Veilingmeester: zie onderaan kavellijst)

Voorzitter: Rondzendverkeer: Penningmeester: Veilingmeester:

Hans van Muiswinkel Bram Ritmeester Cees Schouten Hans Hartman

A. van Schendelplein 71 Ternatestraat 20 (015) 2562247 Prinsessenpad 20

2624 CR Delft 2612 BD Delft Postbank Nr: 255545 2635 HV Den Hoorn

(015) 2564838 (015) 2141701 T.n.v.: Ver. v. Postzegel- (015) 2615293

hansmuis@telfort.nl Mobiel: 0613013793 verzamelaars Delft. hartmanjh@kpnmail.nl

Postbank Nr. 363366 cschouten@kpnplanet.nl

a.ritmeester@planet.nl

Agenda van de Jubileumbijeenkomst op 1 mei 2012 v.a. 20:15 uur:

Leden lief en leden leed.

1. Opening.

2. Ingekomen stukken / Mededelingen.

3. Veiling (opbrengst voor de vereniging).

4. Rondvraag.

5. Afrekenen van de veiling.

6. Pauze met gratis consumptie.

7. Aanwezigheidspremie.

8. Uitslag van het dobbelen.

9. Verloting (van onze sponsors).

10. Sluiting.

- Het doet ons genoegen u te kunnen meedelen dat

op 7 mei a.s. de heren F.J.G. Buijtenweg en J. v/d

Gugten 25 jaar lid zullen zijn van onze vereniging. Wij

feliciteren beide jubilarissen van harte met deze mijlpaal

en wensen hen nog vele jaren van filatelie plezier

toe in onze vereniging.

- Zoals u gemerkt heeft, hebben we deze maand nog een jubilaris. Dat is onze

eigen vereniging die op 11 mei a.s. 90 jaar wordt! Ter gelegenheid van dat heugelijke

feit ontvangt u deze maand dit speciale jubileumnummer, waarin als bijlage

twee jubileumzegels zijn ingesloten, een van het stadhuis en een van het station

van Delft. Tevens zal onze bijeenkomst deze maand een feestelijk karakter dragen

met speciale evenementen, een speciale veiling, een aanwezigheidspremie, een

speciaal dobbelspel en een bijzondere verloting. Alles is mede mogelijk gemaakt

dankzij onze sponsors en de niet aflatende inzet van Bram Ritmeester.

Jersey: van eerste serie architectuur tot eerste emissie 2012.

Het Kanaaleiland Jersey heeft een eerste serie Architectuur

uitgegeven die geheel gewijd is aan watermolens.

Op zes zegels achtereenvolgens de molen bij

Rozel, ca. 1880 (37p), van Tesson, ca. 1880 (42p), bij

St. Peter, ca. 1905 (49p), Ponterin, 19e eeuw (50p),

van Quétivel, 20e eeuw (64p) en van Greve de Lecq,

20e eeuw (79p).

Bron: http://www.postzegelblog.nl/ 3

More magazines by this user
Similar magazines