Kroniek 2009 - Lijnen door de Tijd

lijnendoordetijd.nl

Kroniek 2009 - Lijnen door de Tijd

Voorwoord

Beste leden en lezers,

Voor u ligt letterlijk een nieuwe Kroniek. Het bestuur heeft als redactie dit jaar de taak op zich genomen.

Voor deze Kroniek hebben we gekozen voor een agrarisch hoofdthema, mede naar aanleiding van de honderdste

landbouwtentoonstelling in Opmeer.

Peter Sasburg was vanaf de oprichting van onze vereniging samensteller van de Kroniek en ook schreef hij

veel stukken hiervoor. Heel veel dank voor al het werk dat Peter voor ons heeft gedaan! Als bestuurslid

is hij afgelopen jaar afgetreden. Wij hebben tijdens een etentje aan het strand afscheid van Peter en zijn

vrouw Hil genomen. Een nieuw bestuurslid is dit jaar toegetreden, we zijn heel blij met Bart Spruit.

Met nieuwe mensen kom je weer tot nieuwe inzichten

en zo komt het dat we nu hebben gekozen voor een andere

vormgever en drukker, wat ook weer een uitdaging is.

Verrassend is dat er enkele nieuwe schrijvers met mooie

verhalen onder de leden zijn opgestaan. Zelfs in Spanje

zijn er mooie jeugdherinneringen door de heer Kees Raa

geschreven over de periode dat hij woonde aan de Kerkebuurt

van Sijbekarspel. Martha Sjerps en Els Haakma gingen

samen op pad voor een interview met één van onze

dorpsbewoners. En ook onze oud-plaatsgenoot Gerrit

Bras ging in op een verzoek om te schrijven. Mevrouw

Gré Mantel deed zeer veel onderzoek voor haar verhalen

over de herberg op de hoek en dokter Van Balen Blanken.

Ons bestuurslid Annie Vlaar heeft zich vastgebeten in de

rundveefokverbetering. De heer Louis de Boer heeft ook

weer een boeiend stuk geschreven.

Kent u zelf nog een leuk verhaal of bijzondere gebeurtenis? Heeft u foto’s of filmmateriaal uit Benningbroek

of Sijbekarspel? Laat het ons weten! Misschien kunnen we het gebruiken in onze volgende Kroniek.

Een nieuwe activiteit was het meedoen aan de Rabo fiets sponsortocht, wat zomaar € 250,- opbracht.

De eerste Kroniek 2009 is aangeboden aan Peter Sasburg na afloop van een gezellige West-Friese broodmaaltijd

in café De Roode Leeuw.

Het ‘skouwerkloppie’ is dit jaar voor mevrouw Marijtje Posch-Sluis.

Eén lid is het afgelopen jaar overleden, namelijk mevrouw C. Vlaar-Wenker. Het bestuur betuigt zijn oprechte

deelneming aan de nabestaanden.

Wij stellen uw hulp erg op prijs om ons ledenbestand uit te breiden; u zou uw familie, buren of vrienden

kunnen attenderen op het bestaan van onze historische vereniging! Neem ze eens mee.

Ik wens u veel leesplezier met de Kroniek 2009.

Lou Klaver, voorzitter

Foto van voorzijde gemaakt in 1942 v.l.n.r. Johanna Vlaar, Marie Vlaar, Cornelis Vlaar (met pijp), Gitta Vlaar (kind links in de deur), Theo Vlaar

(kind rechts in de deur), Emma Vlaar (op de grond), Gerardus Vlaar (aan de karn), Brigita van Baar (bewerkt boter) en Agnes Vlaar (kaastobbe).

3

Afscheidsetentje van

Peter Sasburg

More magazines by this user
Similar magazines