BLAD nummer 3 - Horticoop

horticoop.nl

BLAD nummer 3 - Horticoop

BLAD

Magazine voor de professionele kweker / Jaargang 1 / nummer 3 / mei 2011

Optimaxx van Cultilene geeft

zichtbare witte haarwortels

Piko Plant zag het licht

Horticoop-aanpak zorgt voor

tripsvrije potplanten


BLAD!

De tuinbouwsector is een trotse sector. Ook al zit het tegen, tuinders

gaan niet snel bij de pakken neer zitten. Deze trots kon je bijvoorbeeld

zien tijdens het Kom in de Kas evenement dat begin april is gehouden.

Vele duizenden consumenten werden heel gastvrij ontvangen in de

Nederlandse kassen. Het gevoel van trots op onze sector is terecht. Kijk

alleen maar eens naar de lange lijst met nieuwe producten en

innovaties die de sector jaarlijks produceert.

Horticoop is er trots op om een onderdeel te zijn van de Nederlandse

tuinbouwsector. Veel van onze activiteiten zijn er op gericht om de

sector sterker te maken. Want een sterke sector is in ieders belang.

Eén van de manieren waarop Horticoop deze trots uitdraagt, is de

jaarlijkse Knappe Koppen Kalender. In deze uitgave leest u de oproep

voor alweer de vierde uitgave van deze tuinbouwtraditie. Zoals u

inmiddels gewend bent, zullen ook nu weer 12 Knappe Koppen uit de

tuinbouw zich vol trots stijlvol laten portretteren op het bedrijf van

hun familie. De Knappe Koppen Kalender wordt aan het eind van het

jaar in een oplage van 26.000 stuks verspreid op alle tuinbouw-

bedrijven van Nederland. Dat de kalender van 2011 in mening tuin-

bouwkantine te bewonderen is, geeft wel aan dat de sector terecht

trots is op zichzelf (en haar dochters).

Naast nieuws over de Knappe Koppen Kalender 2012 leest u in deze

editie van BLAD, gerubriceerd naar teelt, ook het laatste nieuws over

nieuwe producten en diensten van Horticoop en de laatste ontwikke-

lingen in de markt.

Ik wens u veel leesplezier.

Igo Janssen

Algemeen directeur

P.S. Als u iets mist in ons magazine dan horen we dat graag van u:

blad@horticoop.nl

coverfoto: Charles van Wingerden

Paprikakweker uit Kwintsheul

BLAD is een uitgave van

Horticoop bv

Klappolder 150,

2665 LP Bleiswijk

telefoon 010 - 524 16 00

telefax 010 - 521 67 02

Redactie:

Wilma Hokke en

David Brand

Beeld redactie:

David Brand

Aan deze editie werkten

mee:

Suzanne Eijgenraam

Harmen Kamminga

Mario van Vliet

Sjoerd van der Hucht

Vormgeving:

Witte Rook grafisch

ontwerpers, Deventer/

Arnhem

Alle rechten zijn voorbehouden.

Artikelen

mogen, mits met

bronvermelding, worden

overgenomen. Deze

publicatie is met zorg

samengesteld. Horticoop

aanvaardt echter geen

enkele aansprakelijkheid

voor (zet)fouten, onvolledigheid

of anderszins.

Tuinbouwbreed

kwekers die hun markt willen vergroten,

zien mogelijkheden in het aanbieden van

kant-en-klare pot-plantcombinaties.

Alflora Business, een dochteronderneming

van Horticoop, is de juiste partner als u

uw planten in pot, vaas of schaal wilt

aanbieden.

Alflora is een begrip bij bloemisterijen en

tuincentra als Nederlands grootste cash-

and-carry groothandel in bloemisterijartikelen.

Een apart onderdeel van het bedrijf,

Alflora Business, richt zich met deze arti-

kelen specifiek op grootwinkelbedrijven,

kwekers en opplanters.

Het gevoerde assortiment is onderscheidend

omdat Alflora een eigen collectie

samenstelt en importeert. Belangrijk

pluspunt is ook het maatwerk dat Alflora

POT-PLAnTCOmBinATies werken

OmzeTverHOgenD

Business kan aanbieden. Afname kan per

container, maar ook per gedeelte van een

container. Bestaande modellen kunnen

aan de wens van de klant worden aangepast.

Met haar uitgebreide kennis van

de markt kan Alflora ook samen met de

klant nieuwe, commercieel interessante

pot-plantcombinaties ontwikkelen.

In de showroom van Alflora Business in

Venlo worden exclusief de allernieuwste

collecties getoond in inspirerende themapresentaties.

De showroom is uitsluitend

na afspraak te bezoeken.

Meer informatie vindt u op www.alflora.nl.

U kunt natuurlijk ook direct contact

opnemen met Alflora Business: telefoon

088-22 44 963.

3 Tuinbouwbreed


4 Tuinbouwbreed

Jonge onderneemster nikita van Os

knAPPe kOP JAnuAri kiJkT

TevreDen Terug

Nikita van Os

inmiddels is knappe kop nikita van Os uitgegroeid tot een ras-

echte jonge onderneemster. samen met haar broer Barry is zij

geheel verantwoordelijk voor Bn roses aan de noordlierweg in

De Lier. Hier kweken zij op 1,3 ha de red naomi! waarmee nikita

ook te zien is op de knappe koppen kalender 2011.

Vorig jaar omstreeks dit tijdstip besloot Nikita samen met haar

moeder Ada dat de inschrijving voor de Knappe Koppen verkiezing

nu toch echt werkelijkheid moest worden. ’Het jaar daarvoor

hadden wij er ook over gesproken’, vertelt Nikita. ‘Toen wij

Tuinbouwbreed

uiteindelijk besloten om mee te doen, waren wij te laat. Dit keer

moesten wij dus op tijd reageren. Mijn moeder heeft snel een

foto gemaakt van mij in de tuin en deze hebben wij ingezonden.

Tijdens de gehele verkiezing heb ik eigenlijk nooit gedacht dat ik

werkelijk op de kalender zou komen!’

Leuk, Leuker, Leukst

‘Het leukste was toch wel de fotoshoot. Ik had dat nog nooit

gedaan en alles was dus nieuw. Het opmaken door de visagist

was al een ervaring op zich,’ lacht Nikita. ‘De make-up was veel

te dik, dacht ik, maar op de foto`s is dat echt heel mooi uitgepakt.

De fotograaf was heel relaxt en vrolijk. Vervolgens is het wachten

op het eindresultaat tijdens de Horti Fair en dat was ook heel

leuk. Dan zie je voor het eerst de kalender en krijg je de rest van

de foto`s te zien.’

Bekende nederLander?

‘Nadat de kalender uitgekomen is, werd ik tijdens het uitgaan

soms herkend, dat was wel heel grappig. Uiteindelijk kwam ik via

de kalender terecht bij het Flora Holland magazine voor een

interview over jonge ondernemers en vervolgens weer bij de WOS

radio, die graag een live interview wilden tijdens Valentijn. Zo zie

je maar, van het één rol je in het ander,’ aldus een vrolijke Nikita.

nog tips voor de koMende knappe koppen?

‘Zorg voor een goede foto bij je inschrijving, de eerste indruk

weegt het zwaarst. En natuurlijk ... gewoon doen!’

Knappe Koppen in tuinbouw 2012

insCHriJven vAnAf 20 mei!

Ook dit jaar gaan wij weer op zoek naar Knappe Koppen uit de tuinbouw die

zich vol trots stijlvol willen laten portretteren op het bedrijf van hun familie.

Deze Knappe Koppen Kalender is alweer de vierde uitgave, die bijdraagt aan

het trotse karakter van de Nederlandse tuinbouwsector. Ben je vrouw, tussen

de 17 en 28 jaar en durf je de uitdaging aan? Schrijf je dan in voor 30 juni

aanstaande.

Hoe in te schrijven?

Kandidaten kunnen zich opgeven door middel van het inschrijfformulier op

www.horticoop.nl. Dit is online vanaf 1 mei a.s. Hierop staan een aantal

verplicht in te vullen velden en er moet een recente, goed lijkende foto

meegestuurd worden. inzenden kan t/m 30 juni a.s.

Uit de inschrijvingen worden door een jury 24 inzendingen geselecteerd.

Deze zullen omstreeks 12 juli geplaatst worden op www.horticoop.nl met de

zelf meegezonden foto en hierop kan gestemd worden. Uiteindelijk worden

de 12 dames met de meeste stemmen geselecteerd voor een fotoshoot.

Buiten de fotoshoot zorgen wij ook voor een mooie vergroting op canvas en

natuurlijk krijg je een aantal van jouw mooiste foto`s mee op een cd-rom.

inschrijving is alleen mogelijk per persoon, dus niet met zusjes

tegelijk als één inschrijving. ook houden wij ons strikt aan de

gestelde leeftijdseisen!

sinds kort levert Horticoop het kwalitatief

hoogwaardige afdekmateriaal zweedse

sylvesterschors. De schors is afkomstig van

boomsoort Pinus sylvester. Deze grove den

wordt in grote aantallen verwerkt in de

zweedse houtindustrie. Hierdoor is de

continuïteit van het product gewaarborgd.

zweedse sylvesterschors

AfDekmATeriAAL

Zweedse Sylvesterschors is een zeer duur-

zaam product. De schors is afkomstig van

gecontroleerde zagerijen en is vrijgemaakt

van hout en vezel. Hierdoor ontstaat een

schoon schorsproduct met een goede struc-

tuur en een mooie kleur. Het materiaal is

zuiver, veilig en vrij van hout, stenen en

andere verontreinigingen. Het productieproces

wordt op vele aspecten gecontroleerd.

De jarenlange ervaring van Horticoop

met schors en organische substraten

staat garant voor een hoge kwaliteit.

Horticoop levert verschillende fracties

Zweedse Sylvesterschors met ieder een

specifieke toepassing.

Uit voorraad leverbaar:

10-40 mm Zeer geschikt als afdekmateriaal

in tuinen, plantsoenen en onder

speeltoestellen.

Op aanvraag:

0-10 mm Zeer geschikt als bodemverbetering

of als afdekmateriaal.

10-20 mm Zeer geschikt als afdekmateriaal

in tuinen.

20-40 mm Zeer geschikt als afdekmateriaal

in tuinen, plantsoenen en onder

speeltoestellen.

Neem voor meer informatie over Zweedse

Sylvesterschors contact op met de

Customer Service op telefoonnummer

088 - 22 44 888.

5 Tuinbouwbreed


6 Groente- en sierteelt

Wat is uv c?

Ultraviolet licht is onzichtbaar voor

het menselijk oog. Van de drie typen

UV-licht (A, B en C) heeft UV C de

kortste golflengte, namelijk tussen

100 en 280 nm. Die golflengte blijkt

een uitstekende ontsmetter te zijn.

Tal van ziekenhuizen en laboratoria

gebruiken UV C om zalen te

behandelen.

kragen ontsmetten met uv C

PikO PLAnT zAg HeT LiCHT

uv C-licht is meedogenloos: het

doodt bacteriën en schimmels in

een handomdraai. een uitstekende

methode dus om operatiezalen

te ontsmetten. Dichter bij

huis: ook bijvoorbeeld oogstkarren

en rolcontainers kunnen

ermee gereinigd worden. Bij

Piko Plant uit nootdorp krijgen

‘zeskantkragen’ dankzij een uv

C-ontsmetter van Horticoop een

tweede leven.

Henri Butterman (li) en Leroy van Eijk bij de kragen.

Piko Plant uit Nootdorp teelt phalaenopsis op een oppervlakte

van 23.000 vierkante meter. Het bedrijf ontwikkelde ongeveer

een jaar geleden een eigen kraag voor de phalaenopsis: een

zeshoekige met geleidingsvlakken, voor een nog opgerichter

gewas: de bladeren en takken kunnen door de geleidingsvlakken

maar één kant op: omhoog. Aanvankelijk was het plan om de

kragen slechts één keer te gebruiken. Maar waarom niet hergebruiken?

Henri Butterman, verantwoordelijk voor de teelt bij

Piko Plant: ‘Als je een kraag twee of meerdere keren kunt

gebruiken, halveer je in ieder geval de kostprijs van de kragen.’

voLLedig scHoon

De juiste ontsmettingsmethode vinden is echter niet eenvoudig.

Aan het onderdompelen in een ontsmettende vloeistof of het

verhitten van de kragen kleven te veel nadelen. Maar toen

kwam Henri in contact met Leroy van Eijk, productspecialist

werktuigen bij Horticoop. Leroy heeft ervaring met ontsmetting

middels UV C-licht (kortgolvige UV-straling). Hij leverde onder

meer UV C-installaties aan een gerberateler voor het bestrijden

van botrytis, aan een rozenteler met een mobiel teeltsysteem

voor de bestrijding van meeldauw en aan een tomatenteler voor

het ontsmetten van de oogstkarren. Henri kreeg van Leroy een

lamp te leen en ging aan het experimenteren: hij besmette een

aantal maal twee zeskant-kragen met bacteriën en schimmels en

bescheen er één met een UV C-lamp. De behandelde kraag bleek

groente- en

sierteelt

telkens volledig schoon. ‘Als de kraag geen organisch materiaal

meer bevat, kun je ‘em echt helemaal ontsmetten.’

oppassen!

Samen met Leroy ontwikkelde Henri een ontsmettingsinstallatie:

een grote aluminium kast waar de kragen door getransporteerd

worden. De kast kan zonder problemen in het rondloopsysteem

worden ingepast. Aanpassing van de snelheid van de lopende

band is niet nodig. Belangrijke aandachtspunten zijn de in- en

uitgang van de kast. Er mag namelijk geen licht ontsnappen.

Leroy: ‘Bij langdurige blootstelling krijg je lasogen of een ver-

brande huid.’ Bij Piko Plant is dat opgelost door een lange schacht

aan de voor- en achterkant van de installatie.

Werken met UV C is dus niet zonder risico. Horticoop wil daarom

deze techniek op een veilige manier in de markt zetten. ‘We wil-

len de installaties op maat leveren met de nodige begeleiding.’

Piko Plant gebruikt de UV C-ontsmetter 2,5 dag per week. Een

groot deel van de kragen krijgt zo een tweede leven. Henri:

‘Zo’n kraag is niet zo duur, circa 8 cent. Maar we gebruiken er

jaarlijks zo’n 1,5 miljoen. De investering in de UV C-ontsmetter

hebben we dus snel terugverdiend.’

reduHeat

BenT u OOk zO’n OnDernemer Die

De zOn weer zieT sCHiJnen?

een nieuw teeltseizoen staat voor de deur.

wat krijgen we voor weersomstandigheden

in voorjaar en zomer? Hoe zit het met de

prijsvorming? en valt de keus voor een

nieuw ras succesvol uit of niet? Op veel

vragen krijgt u binnenkort een antwoord.

Op één vraag krijgt u nú al antwoord: wat

doen we op het glas? want al sinds 2005

valt wereldwijd de keus van honderden

van uw collega’s uit in het voordeel van

reduHeat van mardenkro.

Kent u ReduHeat? Het is een ideaal middel,

in alle opzichten. U weet hoe belangrijk

een uniform kasklimaat is voor uw teelt.

Met ReduHeat zet u het klimaat naar uw

hand. Terwijl u ook de zekerheid heeft

dat de scherminstallatie niet meteen hoeft

dicht te lopen als de zon doorkomt. Die

lichtwinst is het eerste verdiend. Ook dak-

sproeiers laten zich eenvoudig combineren

met ReduHeat.

De ervaringen van de afgelopen jaren heb-

ben aangetoond hoeveel effect de toe-

passing van ReduHeat heeft. Bijvoorbeeld

op de instraling van nuttig groeilicht, in

het PAR-spectrum. ReduHeat geeft licht

ook een diffuus effect mee, zodat het

dieper doordringt in de gewaslagen die

het meest gevoelig zijn.

Ongetwijfeld heeft u uw eigen redenen

om te kiezen voor het middel dat al sinds

2005 het klimaat in tal van teelten ver-

betert. Van paprika en chrysant tot roos,

van alstroemeria en freesia tot gerbera.

Wacht niet totdat de zon al te hoog aan

de hemel staat en u de voordelen van

ReduHeat moet missen. Kies dus voor het

middel dat u zonnige vooruitzichten op

een rendabel teeltseizoen 2011 in het

vooruitzicht stelt.

Voor meer informatie kunt u bellen met

Customer Service: 010 - 524 16 11.

7 Groente- en sierteelt


8 Groente- en sierteelt

Aquanox ® gaat micro-organismen te lijf

PAPrikAkweker

kees HOOgenDOOrn TevreDen

Over eersTe meeTresuLTATen

Aquanox is een nieuwe oplossing die alle micro-organismen in

het water doodt. Paprikakweker kees Hoogendoorn uit het

zeeuwse rilland werkt nu een maand met deze oplossing, die

ontstaat na elektrolyse van onthard leidingwater en

kaliumchloride.

Zowel de kweker als technisch specialist Arie Hoogkamer van

Horticoop zijn tevreden over de eerste meetresultaten. Daaruit

blijkt dat het aantal micro-organismen in zijn waterinstallatie nu

zo laag is, dat het niet langer meetbaar is. Voordat Kees Hoogendoorn

met Aquanox ging werken, waren er nog 23.000 bacteriën

en vijf schimmels kve/ml aanwezig.

aquanoxMacHine

Een Aquanoxmachine produceert een oplossing die bestaat uit

water, ozon, waterstofperoxide en onderchlorig zuur. Met een

dosering van één liter Aquanox op duizend liter water is de

oplossing in het druppelsysteem te injecteren. Vervolgens ruimt

Aquanox schimmels, bacteriën en virussen op, die het druppelsysteem

kunnen vervuilen en het biologisch evenwicht in de

substraatmat kunnen verstoren. ‘Aquanox helpt dus ook tegen

Crazy Roots,’ legt Arie Hoogkamer uit. Micro-organismen kunnen

niet resistent worden. De oplossing is het een aantal dagen in

een donker en koel kunststof vat te bewaren. De afbraak is

milieu-vriendelijk en de productiekosten zijn tien eurocent per

liter. De voordelen zijn legio. Omdat bacteriën geen kans

hebben, zijn de paprika’s in de kas van Kees nu vrij van binnen-

en steelrot. Daardoor kan hij garanderen dat zijn product van

hoge kwaliteit is en deze voor een hogere prijs verkopen. ‘Ik

weet nu zeker dat mijn hele oogst betrouwbaar is,’ zegt de

kweker. ‘Deze zekerheid levert bovendien ook tijdwinst bij het

sorteren op’.

BrandscHone Leidingen

In tegenstelling tot het gebruik van andere chemische middelen,

raken het druppelsysteem en de filters niet vervuild. In tegendeel:

Aquanox vernietigt alle bacteriën en virussen, dus ook die ín de

leidingen. ‘Toen ik na twee dagen Aquanox gebruik de leidingen

groente- en

sierteelt

Kweker Kees Hoogendoorn (li) en Arie Hoogkamer verwachten de investering

in de Aquanoxmachine eind van het jaar te hebben terugverdiend.

controleerde, waren die al brandschoon,’ geeft Kees aan.

‘Schoonmaken is dus niet meer nodig en ook gaat het druppelsysteem

nu langer mee’.

Voor Kees zijn dit belangrijke ontwikkelingen. Sinds hij in 2007

grote problemen met zijn waterinstallatie had, heeft hij zich

gefocust op de waterkwaliteit. Nu hij Aquanox gebruikt, durft

hij weer met een gerust hart zijn kwekerij te verlaten. ‘Ik heb de

machine aangeschaft om extra veiligheid in te bouwen. Maar hij

kan nog veel meer,’ weet hij inmiddels. Wanneer hij alle voordelen

op een rijtje zet, is deze paprikakweker duidelijk. ‘Ik denk

dat ik aan het einde van het jaar mijn investering in de machine

al ruimschoots heb terugverdiend.’

verneveLen in de koeLceL

Op korte termijn wil de zeer tevreden kweker Aquanox ook

gebruiken om de paprika’s in de koelcel te vernevelen. Daarvoor

kan hij de Aquanox machine een oplossing laten maken van onthard

leidingwater en natriumchloride.

Arie Hoogkamer verwacht het komende jaar nog veel meer

Aquanox machines te verkopen. De oplossing is namelijk ook

geschikt voor onder meer tomaten-, aubergine- en komkommertelers.

‘Eigenlijk voor alle gewassen die in de kas groeien.’ Kees

hoopt zelfs dat alle paprikakwekers overstappen op dit systeem.

‘Want dan gaat de kwaliteit van de hele teelt omhoog en dat is

goed voor ons allemaal.’

9 Groente- en sierteelt


10 Groente- en sierteelt

Charles van Wingerden (li) en Ron Kleijn zijn tevreden over de huidige ontwikkeling en groei op de Optimaxx van Cultilene.

Paprikakwekers Charles en richard van wingerden

OPTimAxx vAn CuLTiLene geefT

ziCHTBAre wiTTe HAArwOrTeLs

Charles en richard van wingerden

aan de Hollewatering in kwintsheul

telen hun gele paprika`s al

jaar en dag op steenwolmatten.

Onder andere vanwege de samenwerking

tussen Horticoop en

Cultilene hebben zij dit seizoen

gekozen voor de Optimaxx van

Cultilene. Tot volle tevredenheid:

er staat een homogeen gewas

met een mooie wortelverdeling.

De beide broers van Wingerden hebben het vak met de paplepel

meegekregen. Vader Johan begon ooit een tomatenkwekerij in

Schipluiden. Toen Richard en Charles in het bedrijf stapten, werd

er echter op gele paprika`s overgestapt. ‘Gedwongen’, lacht

Richard vrolijk. ‘Wij zijn beiden namelijk kleurenblind en dat was

niet heel handig met de kleur rood. In 2000 hebben we nieuwgebouwd

en is onze vader uit het bedrijf gestapt.’ ‘Vanaf het

moment dat we op de paprika`s zijn overgestapt, in 1988, zijn

wij ook op substraat gaan telen. We hebben dus in de loop der

jaren al diverse matten gebruikt. Op advies van Ron Kleijn

hebben we dit seizoen voor het eerst de Optimaxx van Cultilene,’

licht Charles toe.

Mooie WorteLverdeLing

Vertegenwoordiger bij Horticoop, Ron Kleijn, komt al twee jaar

met grote regelmaat bij de broers over de vloer, tot volle tevre-

denheid van beide partijen. Volgens Ron is de Optimaxx mat

perfect geschikt voor Richard en Charles. ‘Dit is een luchtige mat

met veel zuurstof. Dit komt door het grotere aantal poriën.

Doordat de mat niet alleen horizontaal en verticaal maar ook

groente- en

sierteelt

kruisgeweven is, ontstaat er een mooie verdeling van de wortels

door de gehele mat. De door elkaar liggende vezels beïnvloeden

de snelheid van het doorwortelen. Er zijn veel witte haarwortels

duidelijk zichtbaar. Deze mat benadert de structuur van de aarde

het meest! ‘

WaterBuffer

De broers van Wingerden en Ron zijn het met elkaar eens dat er

een duidelijk stabiel en homogeen gewas staat. Charles: ‘We

poten laat, in de tweede week januari, waardoor we minder last

hebben gehad van aborteren omdat we dan met het licht mee-

gaan. Als het weer tegenzit, kan je meer terug in watergift,

doordat de mat makkelijk vocht loslaat aan de plant en wanneer

je na zetting meer water gaat geven, worden deze ook weer snel

vochtig. Dan kan je de plant nog beter sturen in een donkere

periode.’ ‘Zeker’, beaamt ook Ron. ‘Deze mat houdt water goed

vast en geeft toch heel gemakkelijk af aan de plant. Je kunt

makkelijk interen en daarna je watergehalte weer goed op het

gewenste niveau terugbrengen. Een ander voordeel van deze

mat is dat de mat zijn structuur behoudt.’ Zowel Richard, Charles

als Ron zijn tevreden over de huidige ontwikkeling en groei van

het gewas. Hoe het uiteindelijke eindresultaat zal zijn, daar zijn

zowel zij als wij erg benieuwd naar. Wij hebben er alle vertrouwen

in en houden u op de hoogte!

De 100ste Dyson Airblade

in 10 seCOnDen Je HAnDen

HygiënisCH DrOOg

Zichtbare witte haarwortels

als teken van een duidelijk

gezond gewas.

Sinds een jaar verkoopt Horticoop de snelste en meest hygiënische

handdroger; de Dyson Airblade. Het concept is simpel; blaas onder

hoge druk zeer gericht het vocht van je handen en voorkom

daarmee dat je vieze knoppen moet aanraken. Deze methode

gebruikt ook nog eens minder energie dan warme lucht handdrogers.

Sinds de introductie biedt Horticoop de mogelijkheid om

het apparaat eerst in de praktijk te testen. En niet zonder succes:

De 100e Airblade werd onlangs besteld bij onze Customer Service

in Bleiswijk. Maatschap Franke – van Marrewijk uit Brielle was

direct overtuigd van de meerwaarde van een Airblade. Wat hun

vooral aansprak was de besparing. Dit geldt voor vrijwel iedereen

die een Airblade aanschaft: de besparing op papier of handdoekrollen

is zo overtuigend dat de investering zo is terugverdiend.

Ook het feit dat de Airblade een HACCP (hygiëne) certificaat

heeft, is een goed aanschafargument.

Voor meer informatie kunt u bellen met Customer Service:

010 - 524 16 11.

11 Groente- en sierteelt


12 Potplanten

van rood, roze of wit naar….

mOOi BLAuw meT POLyfOsfAAT

Het is algemeen bekend dat hortensia’s door middel van een

bepaalde manier van bemesten geblauwd kunnen worden. Het

‘blauwen’ van de bloemen van de Hydrangea is wel een vak

apart. Het wankele evenwicht tussen aluminiumsulfaat, het

bemesten met fosfaat en de zuurgraad van de grond is de

bepalende factor bij het bereiken van de gewenste blauwkleur.

‘Het alleen toevoegen van aluminiumsulfaat is niet voldoende

om de bloemen hun mooie blauwe kleur te geven’, vertelt mest-

stoffenspecialist Leo Langendijk.‘ De zuurgraad en de hoeveelheid

fosfaat zijn van belang. Bij teveel fosfaat zal het aluminium

ook een verbinding aangaan met het fosfaat en niet beschikbaar

zijn voor de plant. De bloemen zullen niet de juiste blauwkleur

krijgen. Een vermindering in fosfaat leidt vaak tot een minder

Potplanten

Het bereiken van de juiste kleur blauw is afhankelijk van

een juist evenwicht tussen fosfaat, aluminiumsulfaat en

de zuurgraad van de grond.

mooi gewas en traag uitlopende takken.’ Het is dus zaak de

hydrangea`s te bemesten met voldoende fosfaat om een gezond

en stevig gewas neer te zetten, zonder het risico te lopen teveel

fosfaatopslag in het substraat te genereren, zodat het blauwen

slecht verloopt.

poLyfosfaat en anaLyse

Leo: ‘Het gebruiken van een zuivere meststof op basis van

polyfosfaat zal zeker bijdragen aan een gezond en vitaal gewas.

Ook treden er minder complicaties op met betrekking tot het

vastleggen en oplosbaar maken van fosfaat, en een goede

blauwkleuring.’ Horticoop heeft hiervoor onder andere Plant-

Prod 14-12-16+6 MgO Vita Power in het assortiment. Met deze

meststof kan geprofiteerd worden van de unieke werking van

polyfosfaat, zonder dat extra zuren gebruikt moeten worden.

Leo vult nog aan: ‘Indien gewenst is er ook de Plant Prod 12-0-44

zonder fosfaat. Voor de kweker die graag precies wil weten wat

er zich in zijn grond of gewas afspeelt, bieden wij in samenwerking

met Altic aluminiumanalyses aan voor grond en blad.’

Voor meer informatie kunt u bellen met Customer Service op

telefoonnummer 010 - 524 16 11

Lentse Potgrond en slingerland Potgrond

leveren voortaan in eenmalige bigbags

OversTAP LeverT BiJDrAge in

verLAging ziekTeDruk

Lentse Potgrond en Slingerland Potgrond

zijn constant op zoek naar methodes om

de hygiëne rondom de productie en leve-

ring van substraten te verbeteren. Per 1 juli

2011 wordt hierin de volgende stap gezet:

De substraten worden dan niet meer in

statiegeld-bigbags maar in eenmalige

bigbags geleverd.

Meermalige bigbags zijn moeizaam te

reinigen. In elke plooi en in het weefsel

van de bigbags blijven mogelijk restanten

van de voorgaande lading achter. Veel

verontreinigingen zijn onzichtbaar. Het

werken met eenmalige bigbags kan dus

een belangrijke bijdrage leveren in de

vermindering van de ziektedruk op uw

kwekerij. Het risico van besmetting of ver-

vuiling via de bigbags is hiermee volledig

uitgesloten.

De eenmalige bigbags hebben geen los-

sende bodem meer zoals de meermalige

bigbags. Ze hebben een vlakke bodem

waardoor de bigbag beter recht blijft

staan en minder over de pallet heen hangt.

Het lossen van de grond gebeurt door de

bodem kapot te snijden zodra de bigbag

boven de potmachine hangt.

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met de Customer Service op

telefoonnummer 088 - 22 44 888.

13 Potplanten


14 Potplanten

De kracht van een goed doordacht plan

HOrTiCOOP-AAnPAk zOrgT vOOr

TriPsvriJe POTPLAnTen

Jens Lycke (li) stelde met Jan van Winden een

succesvol geïntegreerd aanvalsplan op.

Potplanten

Japan rose in De kwakel teelt sinds 2010 onbespoten bloeiende

potplanten. Dat was wel eens anders. met hulp van Horticoop

gewasbeschemingsspecialist Jan van winden rekenden telers

Anders Pedersen en Jens Lycke vorig jaar succesvol geïntegreerd

af met een chemische gewasbeschermingsmiddelen onbeheersbare

tripsplaag.

‘Tot vorig jaar liep het elke zomer volledig uit de hand. Op de

vangplaten was de trips niet meer te tellen. Terwijl we om de

vijf dagen spoten’, memoreert bedrijfsleider Jens Lycke van

kwekerij Japan Rose in De Kwakel. Jaarlijks werd trips meer dan

zestig maal chemisch bestreden. Toch lukte het de kwekerij niet

de plaag onder controle te krijgen. Integendeel. De trips werd

resistent tegen vrijwel alle nog beschikbare middelen. De weg-

gooi in de teelten nam toe en sommige klanten wilden orders

pas afnemen als de trips alsnog werd uitgeroeid. ‘Het moest echt

anders’, aldus bedrijfsleider Jens. Dat het tripsprobleem op deze

kwekerij deze omvang kon krijgen, verklaart Jan van Winden,

vooral door de sierpeper Capsicum in het assortiment. ‘Capsicum

is bij uitstek een goede waardplant voor trips en trekt die plaag

sterk aan. Door de snelle opeenvolging van teelten, elke teelt

staat maar tien tot veertien weken in de kas, raakten ook

Gloxinia en Exacum elke keer besmet.’

aanvaLspLan

Samen met Jan stelden Anders en Jens een aanvalsplan op om

de trips met biologische bestrijders een slag toe te brengen.

In een deel van de kwekerij zetten zij vanaf week 48 van 2009

biologische bestrijders volop in op zekerheid. In de andere helft

beproefden zij een andere strategie met inzet van minder bestrij-

ders. ‘Wij vonden het eerste project een behoorlijke investering

en vroegen Jan om met ons te kijken of het goedkoper kon’,

aldus Jens. Het Horticoop-alternatief bleek vergelijkbare resultaten

te boeken bij zo´n 40% lagere kosten. Jens verblaast nu op

advies van Jan wekelijks de roofmijt Amblyseius swirskii en past

het aaltje Steinernema feltiae boven de teelttafels met Capsicum,

Gloxinia en Exacum toe. Als extraatje werd in de eerste teelt van

het beoogde probleemgewas Capsicum ook de roofwants Orius

laevigatus uitgezet. Het resultaat is verbluffend. Tellingen vanaf

eind 2009 tot op heden leveren gemiddeld 0,5 trips per vang-

plaat op. In heel 2010 kon de chemie in de kast blijven. ‘We zijn

gewoon schoon!’, durft Jens eindelijk te geloven.

goed voorBeeLd

Jan vindt Japan Rose een goed voorbeeld van de kracht van het

doordacht en goed ondersteund opzetten van geïntegreerde

bestrijding. ‘De kosten van bestrijders, monitoren en uitzetten

komen per vierkante meter ongeveer overeen met de kosten van

de chemische middelen en arbeid. Zonder dat je probleem was

opgelost.’ Meeropbrengsten in de sfeer van groeiversnelling,

arbeidsvriendelijkere bestrijding en geen wachttijden voor her-

Het wekelijks bioverblazen is een vast onderdeel van de aanpak.

betreding, zijn dan niet gerekend. ‘In het verleden kregen we

wel eens de vraag of onze pepertjes eetbaar waren. Dat raadden

wij nadrukkelijk af vanwege de grote hoeveelheden chemie

waaraan ze tijdens de teelt waren blootgesteld’, illustreert Jens.

‘Onze sierpepers zijn geen con-sumptierassen. Maar iedereen die

wil kan er nu gerust van eten, want wij leveren ze onbespoten

af.’

15 Potplanten


een silo met joekels van Japanse koi karpers. Buiten een tuin met een diver-

siteit aan vogels waaronder nandoes en kaapse eenden. Daarnaast nog

een stuk of 35 fruitbomen en natuurlijk de kwekerij met een pracht aan

Passiflora`s met de toepasselijke naam ‘de Passie’. evert en gemma Bakker,

duidelijk mensen met een passie.

evert & gemma Bakker

passiflora telers

Evert teelt samen met zijn vrouw

Gemma Passiflora`s. ‘Mijn vader is

hier rond 1960 mee gestart.

Samen met familie hebben we het

bedrijf vele jaren uitgebreid. In

1997 hebben wij op deze locatie

een nieuwe kas gebouwd en zijn

Gemma en ik hier samen verder

gegaan’, vertelt Evert. ‘Wij telen

in hoofdzaak de purperkleurige

passiebloem en een aantal oranje-

kleurige en rode passiebloemen.

Daarnaast snijden we passiflorastek

voor andere bedrijven’, licht

Evert toe. Intussen komt een

Nandoe, een wilde struisvogel,

door het raam naar binnen kijken.

De grijs/witte vogel kijkt met een

geïnteresseerde nieuwsgierige

blik rond.

Nandoe

‘Ja, ze houden alles in de gaten’,

zegt Evert. ‘Zodra ik of een ander

het terrein op kom, hebben ze

het al door. Twee mannetjes en

twee vrouwtjes lopen hier rond.

Momenteel zitten ze in het begin

van de paartijd en het dominante

mannetje is nu agressief. Gemma

kan zo in zijn buurt komen, maar

mij ziet hij als een bedreiging. Om

de 1 à 2 dagen leggen ze eieren

en dat loopt tot begin augustus

door.’ Gemma: ‘De eieren gaan

niet zomaar verloren, hoor! Deze

gaan naar een ei-kunstenares. Zij

blaast de eieren uit en maakt er

echt prachtige kunstwerkjes van,

soms speeldoosjes met lampjes

erin. In de broedmachine in de

schuur zitten kippeneieren. Een

buurman wilde graag zijn kippen-

eieren uitbroeden en wij hebben

die nog aangevuld met onze

eieren.’ ‘Om de Nandoe-eieren uit

te broeden is onbegonnen werk,’

aldus Evert. ‘Het is een vak apart

en waar moet je uiteindelijk met

de kuikens heen? Nandoes eten

brood, gras en groenten en ze

krijgen de benodigde bijvoeding.’

Vogels en meer

In de kas spotten wij onder een

tafel een geïmproviseerde ren

met kuikens. ‘Die zijn uitgebroed

in de machine en zijn nu bijna

groot genoeg om naar buiten te

mogen. Hoogste tijd, want de ren

wordt wat klein’, zegt Gemma.

In de schuur staat een silo met

Japanse Koi karpers van formaat

die wat loom rondjes zwemmen.

‘Het is nu nog wat te koud’, ver-

telt Evert. ‘Als de temperatuur

wat hoger is, worden ze actiever.

Als wij ze dan voeren, eten ze

het voer uit je hand.’ Eenmaal

buiten worden wij begroet door

gekwaak, getok en gegak.

Kippen, ganzen, Kaapse eenden

en natuurlijk de Nandoes zijn er

te vinden. Een foto maken met

één van de dieren valt niet mee;

uit

en

thuis

onze belofte om Hollands next

topgevogelte te worden, vindt

helaas weinig gehoor!

Heeft u ideeën, wilt u meewerken aan deze rubriek of heeft u tips uit uw omgeving? Mail dan met de

redactie van BLAD: blad@horticoop.nl * teksten en foto’s worden altijd in overleg gepubliceerd

More magazines by this user
Similar magazines