17.09.2013 Views

Schouten_Dental_Documentatie gips.pdf

Schouten_Dental_Documentatie gips.pdf

Schouten_Dental_Documentatie gips.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

INFORMATIEMAP<br />

Informatie en wetenswaardigheden<br />

over <strong>Dental</strong><strong>gips</strong><br />

Probleemoplossingen, tips en adviezen<br />

bij gebruik <strong>Dental</strong><strong>gips</strong><br />

<strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 603600 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutendental.nl


WIE ZIJN WIJ?<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

<strong>Schouten</strong> Groep is een leverancier van vorm- en gietmaterialen in Europa. Innovatief ondernemen! Dat<br />

was en is nog steeds ons uitgangspunt. Zo ontwikkelde <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong> als eerste in Nederland tandtechnisch<br />

<strong>gips</strong>. Sinds de oprichting van het bedrijf in 1937 is er uiteraard veel veranderd. Maar 1 ding is er<br />

niet veranderd en dat is ons uitgangspunt om u als klant centraal te stellen. Onze klant is de drijvende<br />

kracht voor ons bedrijf. Wij betrekken onze klanten bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Daarnaast is<br />

advies en service voor ons vanzelfsprekend.<br />

Daarbij besteden wij veel aandacht aan MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). <strong>Schouten</strong><br />

Groep is uiterst voorzichtig met de impact die het bedrijf heeft op het milieu. Zo reduceren wij onder<br />

andere verspilling om het gebruik van de natuurlijke bronnen te beheersen. En doen research naar biologische<br />

afbreekbare producten als alternatief voor latex en siliconen gietmaterialen.<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong> is één van de divisies van <strong>Schouten</strong> Groep. Onder <strong>Schouten</strong> Groep vallen de volgende<br />

business units:<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Levert Natuur<strong>gips</strong>, Synthese<strong>gips</strong>, Inbedmassa’s,<br />

siliconen afdrukmaterialen en verdere speciale<br />

tandtechnische producten aan:<br />

- tandtechnische laboratoria/tandprothetische<br />

laboratoria<br />

- orthopedie<br />

- tandartspraktijken<br />

- audicien’s<br />

- orthodontische laboratoria<br />

- podologie<br />

- ziekenhuizen, prothesiologie, mould rooms<br />

- politie diensten Nederland<br />

<strong>Schouten</strong> SynTec ®<br />

Is gespecialiseerd in siliconenrubber, polyurethaan<br />

rubber en gietharsen, latexrubber en speciaal industrie<strong>gips</strong><br />

voor het maken van modellen en flexibele mallen<br />

techniek voor o.a. <strong>gips</strong>gieterijen, betonindustrie,<br />

stukadoors, kunstenaars, modelbouw, matrijzen,<br />

ontwerp, design, automative en filmindustrie etc.


WIE ZIJN WIJ?<br />

<strong>Schouten</strong> Mold Productions<br />

Produceert op klantenspecificatie modellen en<br />

mallen van o.a. siliconen en polyurethaan en<br />

giethars.<br />

<strong>Schouten</strong> Research & Development<br />

Doet onderzoek naar nieuwe producten, zoals<br />

bijvoorbeeld biologisch afbreekbaar rubber, nieuwe<br />

toepassingen, methoden en technieken.<br />

Bervé Power Technologies<br />

Levert een uitgebreide serie van UPS (noodvoeding)<br />

systemen, solar inverters, transformatoren,<br />

stabilisatoren, battery management systemen,<br />

en vacuüm vormmachines.<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Sectoren waar onze producten gebruikt worden:<br />

- Bouwindustrie/architectuur - Farmaceutische industrie/dier- en voedingindustrie<br />

- Design/creatieve sector/filmindustrie - Keramische industrie<br />

- Gipsgieterijen - Brons-, aluminiumgieterijen/sieraadindustrie<br />

- Land- en tuinbouw - Technische recherche<br />

- Auto- en vliegtuigindustrie - Prototyping<br />

- Medische sector - Matrijzenbouw<br />

- En vele andere mogelijkheden<br />

Voor u ligt deze informatiegids van <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong> met daarin informatie, aanwijzigen, tips en stapsgewijs<br />

de methoden voor het maken van een model en diverse technieken. Indien u nog vragen en/of opmerkingen<br />

heeft over onze producten, deze gids of over onze andere business units kunt u contact met ons<br />

opnemen.


INHOUDSOPGAVE<br />

1. ALGEMENE INFORMATIE GIPS<br />

1.1. Ontstaan <strong>gips</strong> 6<br />

1.2. Wat is <strong>gips</strong> 8<br />

1.3. Waar komt <strong>gips</strong> vandaan 9<br />

1.4. Productie van <strong>gips</strong> 10<br />

1.5. Fysische waarden van <strong>gips</strong> 16<br />

2. DENTAL GIPS<br />

2.1. Waarom <strong>gips</strong> 19<br />

2.2. Klasse indeling 20<br />

2.3. Welke klasse voor welk model 21<br />

2.5. Milieu 24<br />

3. VERWERKING DENTAL GIPS<br />

3.1. Mengen 25<br />

3.2. Stap voor stap 26<br />

3.4. Probleem - Oorzaak - Voorkomen 31<br />

3.5. Tips & adviezen over water 35<br />

3.6. Gipstips 38<br />

4. DENTAL SILICONEN<br />

4.1. Herkomst siliconen 39<br />

4.2. Siliconen afdrukmaterialen 39<br />

4.3. Overige afdrukmaterialen 40<br />

5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

5.1. Assortiment <strong>Dental</strong> <strong>gips</strong> 41<br />

5.2. Accessoires <strong>Dental</strong> 52<br />

5.3. Gipskaart 54<br />

5.4. Assortiment <strong>Dental</strong> siliconen 56<br />

5.5. Siliconenkaart 57<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong>


6<br />

1.ALGEMENE INFORMATIE GIPS<br />

1.1. Ontstaan <strong>gips</strong><br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Gips met bepaalde toepassingen kennen we van de vroegere tijden. De Assyiers uit de oudheid noemden<br />

de mooie steen Alabaster, en gebruikte het voor beeldhouwen. Vijfduizend jaar geleden hadden de Egyptenaren<br />

geleerd om pleister van <strong>gips</strong> te maken: ze versierden de wanden van hun paleizen, en hun graftombes<br />

ermee, en één van de eerste <strong>gips</strong> pleister is gevonden binnen in de grote piramiden. Het waren de<br />

Grieken uit de oudheid die het magische mineraal “gypsos’ noemden, waar de naam <strong>gips</strong> van is afgeleid.<br />

Gips wordt op verschillende manieren verkregen. Het wordt als delfstof gewonnen (natuur<strong>gips</strong>) en ontstaat<br />

ook als nevenproduct bij een specifieke procestechniek, voor het verkrijgen van bepaalde grondstoffen<br />

de voor farmaceutische- en levensmiddelen industrie (synthese <strong>gips</strong>). Daarnaast zijn er ook nog andere<br />

chemie<strong>gips</strong>en.<br />

Natuur<strong>gips</strong><br />

Natuur<strong>gips</strong> is vaak al 225 tot 280 miljoen jaar geleden gevormd uit afzettingen van de zee. Het is een<br />

non-metallic mineraal, gevonden in steenvorm (dihydraat-vorm) en over de hele wereld ontstaan tijdens<br />

langdurige geologische processen. Het ontstaat door de verdamping van zeewater in binnenzeeën. Het in<br />

het zeewater opgeloste <strong>gips</strong> vormt bij de verdamping van het water kleine kristallen die bezinken. De kristalletjes<br />

vormen lagen, die door hun eigen gewicht en de er op uitgeoefende druk tot een vast rotsachtig<br />

gesteente worden gevormd. Het proces verloopt dermate langzaam dat voor de vorming een zeer grote<br />

geologische tijdsperiode vereist is. De ruwe <strong>gips</strong>steen bestaat uit 79,1% calcium sulfaat en uit 20,9%<br />

water, bij gewicht. Dit water noemen wij “droog”, omdat het water in de harde mineralenstructuur zit. Het<br />

is bekend als “water of crystalization” oftewel kristalwater.<br />

In de vroege oudheid was het al bekend dat, door gedeeltelijk of geheel uitdrijven van kristalwater uit de<br />

ruwe <strong>gips</strong>steen door verhitting, men het met water aangemaakt gebrand <strong>gips</strong> (hemihydraat-vorm) weer<br />

kon gebruiken. Ook werden in de oudheid <strong>gips</strong> en kalk met elkaar vermengd en gebruikt als metselstoffen.<br />

In Europa werd <strong>gips</strong> als bouwmateriaal veel later toegepast, in de Barok- en Rococotijd (17 e eeuw en begin<br />

18e eeuw). Circa 970 na Christus werd door een Arabische arts, <strong>gips</strong> als eerst toegepast als spalkmateriaal<br />

bij een beenbreuk. In Europa werd dit pas achthonderd jaar later toegepast. Phillip Pfaff ontdekte<br />

het gebruik van <strong>gips</strong> bij tandartsen. In zijn boek ‘Abhandlung von der Zahnen’ uit 1756 beschreef hij hoe<br />

hij een afdruk maakte van de mond met zegelwas en de afdruk vol goot met <strong>gips</strong>brij. Deze ontdekking<br />

betekende het begin van een eeuwenlange relatie tussen tandtechniek en <strong>gips</strong>. Na deze tijd werden er<br />

diverse wetenschappelijke onderzoeken gedaan zodat het toepassen van <strong>gips</strong> verbeterd werd.


1.ALGEMENE INFORMATIE GIPS<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Synthese<strong>gips</strong><br />

Ontstaat als hoogwaardig nevenproduct bij een specifieke procestechniek, voor het verkrijgen van bepaalde<br />

grondstoffen voor de farmaceutische- en levensmiddelen industrie. GIULINI in Ludwigshafen heeft sinds<br />

1960 deze nieuwe procestechniek ontwikkelt en heeft daar patent voor gekregen.<br />

Chemie<strong>gips</strong>en<br />

De laatste jaren zijn er vele andere chemie<strong>gips</strong>en op de markt gekomen zoals RO <strong>gips</strong> en fosfo <strong>gips</strong>, fluoranhydriet<br />

en <strong>gips</strong> die vrijkomt bij andere chemische processen (wijnsteenzuur, citroenzuur en totaanoxide).<br />

Deze chemie<strong>gips</strong>en worden door ons niet gebruikt voor dental- en medisch <strong>gips</strong>.<br />

Hierbij willen wij benadrukken dat synthese<strong>gips</strong> en chemie<strong>gips</strong> verschillende <strong>gips</strong>bronnen zijn.<br />

REA <strong>gips</strong> buitenopslag plaats<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

7


8<br />

1.ALGEMENE INFORMATIE GIPS<br />

1.2. Wat is <strong>gips</strong><br />

Gips is de verbinding van Calcium en sulfaat in de vorm van calciumsulfaat, CaSO4.<br />

De scheikundige naam van <strong>gips</strong> is Calcium-sulfaat.<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

De aardkorst bestaat voor meer dan 3% uit calcium. Door de re-actieve eigenschappen komt het niet in<br />

ongebonden toestand voor. Mineralen waarin calcium voorkomt zijn o.a. <strong>gips</strong>, calciumcarbonaat en calciumfloride.<br />

Gips komt altijd voor in kristallen. Kristallen zijn deeltjes materiaal waarin de moleculen op een bepaalde<br />

manier zijn gerangschikt. Gips komt in verschillende kristalvormen voor. Er zijn mooi regelmatig gevormde<br />

kristallen en onregelmatige kristallen. De kristalvorm is van invloed op de hoeveelheid water die nodig is<br />

om een gietbare <strong>gips</strong>brij te kunnen maken. Vaak zijn in kristallen moleculen water ingebouwd. Dit heet<br />

kristalwater.<br />

ruwe <strong>gips</strong>steen <strong>gips</strong>kristal<br />

Gips kan bestaan in drie vormen:<br />

1. De Hemihydraat-vorm (1 molecuul kristalwater per 2 moleculen CaSO4)<br />

Gipspoeder dat door toevoegen van water hard wordt.<br />

2. De Dihydraat-vorm (2 moleculen kristalwater op elk molecuul CaSO4)<br />

Uitgeharde of ruwe <strong>gips</strong>.<br />

3. De Anhydraat-vorm (CaSO4 zonder kristalwater)<br />

Een watervrije verbinding die niet meer reageert met water en vaak gebruikt wordt als vulstof<br />

voor de bouw.<br />

Wat gebeurt er als <strong>gips</strong> hard wordt:<br />

Rehydratie van <strong>gips</strong><br />

2CaSO 4 x ½H 2 O + 3H 2 O 2 CaSO 4 x 2H 2 O<br />

CaSO 4 + 2H 2 O CaSO 4 x 2H 2 O<br />

Als je hemihydraat-poeder mengt met water, dan vindt er een scheikundige reactie plaats. Daarbij neemt<br />

het hemihydraat water op en wordt dan dihydraat. Dat dihydraat vormt dan nieuwe kristallen. Deze<br />

nieuwe kristallen groeien langzaam uit tot grotere kristallen. Deze grotere kristallen haken in elkaar, en als<br />

de chemische reactie is afgelopen hebben we een harde massa gekregen.


1.ALGEMENE INFORMATIE GIPS<br />

1.3. Waar komt <strong>gips</strong> vandaan<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Natuur<strong>gips</strong><br />

Natuur<strong>gips</strong> in dihydraat-vorm is een in de natuur voorkomend mineraal en wordt gevonden over de hele<br />

wereld. Enkele van de belangrijke Europese vindplaatsen zijn:<br />

Duitsland<br />

Gips is te vinden in het Harzgebied. De vorming van het <strong>gips</strong> vond plaats in de Zechstein periode (begin<br />

299 miljoen jaar geleden tot 251 miljoen jaar geleden). Het <strong>gips</strong> is van goede kwaliteit. Verder komt er<br />

onder andere in Beieren, Hessen, Thüringen en Saksen <strong>gips</strong> voor.<br />

Engeland<br />

Met name in Cumberland, Westmoreland en Lancashire in het noordwesten is <strong>gips</strong> te vinden. In Midden-<br />

Engeland is het de streek rond Nottingham, waar een goede kwaliteit <strong>gips</strong> wordt gevonden.<br />

Frankrijk<br />

De belangrijkste en bekendste vindplaats van <strong>gips</strong> is in en rond Parijs, het Parijse Bekken “Plaster of Paris”.<br />

Verder is in Frankrijk <strong>gips</strong> te vinden in onder andere Lotharingen, de Provence en de Pyreneeën.<br />

Polen<br />

Langs de rivier van de Nido zijn grote hoeveelheden <strong>gips</strong> van goede kwaliteit te vinden.<br />

Andere belangrijke vindplaatsen:<br />

- USA<br />

- Noord/midden Afrika<br />

- Mexico<br />

Nederland<br />

Zelfs in Nederland komt <strong>gips</strong> voor, in de grond bij Winterswijk, Schoonlo en Twekkelo. De winning van dit<br />

<strong>gips</strong> is economisch niet rendabel.<br />

<strong>Dental</strong> <strong>gips</strong> wordt bijna uitsluitend gewonnen in het Harzgebied in Duitsland, in Engeland en in de USA. De<br />

andere vindplaatsen in Europa leveren een andere kwaliteit <strong>gips</strong>soort op, voor applicaties in de bouwsector.<br />

<strong>gips</strong>groeve Harzgebergte<br />

<strong>gips</strong>groeve Winterswijk<br />

9


10<br />

1.ALGEMENE INFORMATIE GIPS<br />

1.4. Productie van <strong>gips</strong><br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Productie van natuur<strong>gips</strong><br />

Zoals bij het ontstaan is beschreven, wordt natuur<strong>gips</strong> gedolven in een dihydraat-vorm (ruwe <strong>gips</strong>). Deze<br />

vorm reageert niet met water, er moet eerst een hemihydraat-vorm (poedervorm) van worden gemaakt.<br />

Dit gebeurt door de gedolven <strong>gips</strong>steen te verkleinen tot brokken van circa 2 cm. Vervolgens wordt ¾ van<br />

het kristalwater eruit gehaald, dit bereikt men door het gesteente tot hoge temperatuur te verhitten, waardoor<br />

het kristalwater verdampt. Dit proces heet <strong>gips</strong>branden.<br />

Gipsbranden kan op twee manieren: droogbranden en natbranden.<br />

Natbranden gebeurt in autoclaven. Het branden in autoclaven is in 1899 gepatenteerd door ene Lewinski.<br />

Bij verhitting tot 130-135°C ontstaat na 4 uur een druk van 4 tot 5 bar. Onder deze omstandigheden worden<br />

de watermoleculen voorzichtig uitgedreven. Hierna wordt de autoclaaf geleegd en het <strong>gips</strong> in droogkamers<br />

bij 105°C onder normale druk gedroogd en fijngemalen. Er ontstaan kristallen die een compacte<br />

en regelmatige structuur hebben, alfakristallen. Dit resulteert in een geringe wateropname bij het mengen<br />

en een grote mechanische stevigheid. De verwerkingseigenschappen van alfakristallen kunnen worden<br />

beïnvloed door middel van versnellers, vertragers en andere additieven om de expansie, hardheid en<br />

viscositeit te bepalen. Alfa-<strong>gips</strong> is een klasse IV-<strong>gips</strong>.<br />

Droogbranden gebeurt in een kookketel. Het <strong>gips</strong> wordt tot tussen de 120 en 180°C verhit. Omdat hierdoor<br />

het kristalwater snel wordt uitgedreven ontstaan er kristallen met een vage vormloze structuur<br />

(amorfe), betakristallen. Hierdoor is meer water bij het mengen nodig en heeft het <strong>gips</strong> een geringere<br />

mechanische hardheid. Beta-<strong>gips</strong> is een klasse II-<strong>gips</strong>.<br />

Een mengsel van alfa- en beta<strong>gips</strong> is een klasse III <strong>gips</strong>.<br />

NATBRANDEN<br />

In autoclaven, watermoleculen worden<br />

voorzichtig uitgedreven<br />

ALFA KRISTALLEN<br />

Kristallen met een compacte regelmatige<br />

structuur<br />

Geringe wateropname , grote mechanische<br />

stevigheid<br />

KLASSE IV+V GIPSEN<br />

DIHYDRATIE<br />

uitdrijven van 3/4 van het kristalwater<br />

KLASSE III GIPSEN<br />

DROOGBRANDEN<br />

In kookketels, kristalwater wordt snel uitgedreven<br />

BETA KRISTALLEN<br />

Kristallen met een vage vormloze structuur<br />

Meer water nodig, geringe mechanische<br />

stevigheid<br />

KLASSE II GIPSEN


1.ALGEMENE INFORMATIE GIPS<br />

Vervolg natuur<strong>gips</strong><br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Na het branden wordt het product naar de opslagsilo’s geblazen, waar men het product circa 3 dagen<br />

in deze silo’s laat rusten om de optimale kwaliteit te verkrijgen. Vervolgens wordt het <strong>gips</strong> naar de mengers<br />

geblazen waar het <strong>gips</strong> met toevoegingen, zoals versnellers, expansie additieven, verharders, wordt<br />

vermengd. Door middel van deze toevoegingen wordt het vereiste <strong>gips</strong>product verkregen. In de mengers<br />

geschiedt tevens het kleuren van het <strong>gips</strong>. Vervolgens wordt het product naar de afvulsilo’s getransporteerd<br />

en in de juiste verpakking, 4-wandige zak met Poly Ethyleen folie, recyclebaar verpakt. Als laatste<br />

wordt de verpakking dicht genaaid en wordt er over de naad een strook geplakt, hierdoor worden de<br />

eigenschappen van <strong>gips</strong> goed bewaard en behouden.<br />

Beïnvloeding van eigenschappen<br />

Tijdens het <strong>gips</strong> productieproces worden er toevoegingen/additieven bij gemengd om de eigenschappen<br />

van de <strong>gips</strong> te beïnvloeden. Hierdoor kan bijvoorbeeld de verwerkingstijd en afbindtijd verlengd of<br />

verkort worden. Ook kan hierdoor de viscositeit, hardheid en de expansie worden beïnvloed. Hieronder<br />

worden de meest gebruikte toevoegingen beschreven, afhankelijk van de type <strong>gips</strong>.<br />

Chemische stof<br />

Een chemische stof wordt toegevoegd om versplintering van <strong>gips</strong> bij het bewerken tegen te gaan en de<br />

elasticiteit te verhogen. Nadeel: het <strong>gips</strong> wordt dikker. Dit wordt weer tegengegaan door middel van een<br />

vloeimiddel.<br />

Vloeimiddel<br />

Vloeimiddel wordt toegevoegd zodra de <strong>gips</strong> een andere viscositeit nodig heeft (hoge viscositeit is dik,<br />

lage viscositeit is dun bijv. water).<br />

Vertrager/versneller<br />

De vertrager of versneller zorgen voor het sturen van de verwerkingstijd en de afbindtijd. Het is echter<br />

onmogelijk om dit op de minuut nauwkeurig in te stellen, er is altijd een tolerantie van circa 10/20%. De<br />

verwerkingstijd van <strong>gips</strong> kan niet eindeloos worden verkort of vertraagd, teveel versneller of vertrager<br />

beïnvloeden expansie.<br />

Expansiestabilisator<br />

Indien de expansie vanwege sommige toevoegingen als een bijeffect wordt veranderd, kan er een expansiestabilisator<br />

worden toegevoegd. De hoeveelheid te gebruiken stabilisator hangt af van het te overbruggen<br />

expansieverschil per klasse <strong>gips</strong>.<br />

11


12<br />

1.ALGEMENE INFORMATIE GIPS<br />

Productie van synthese<strong>gips</strong><br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

De basis calciumsulfaat voor synthese<strong>gips</strong><br />

Synthese <strong>gips</strong> is een zuiver product dat vrijkomt bij de industriële productie van melkzuur door middel van<br />

suikerbiet fermentatie, oftewel bij het proces om van het basisproduct suiker, melkzuur te maken voor de<br />

levensmiddelen industrie. Bij dit proces komen in een groot reactievat suiker en speciaal gekweekte melkzuurbacteriën<br />

samen. Na een streng bewaakt gistingsproces ontstaat een oplossing van ruw calciumlactaat<br />

in water, deze ongezuiverde calciumlactaat wordt samengebracht met zwavelzuur. Hierdoor vindt er een<br />

omzetting plaats waardoor melkzuur en vast <strong>gips</strong> ontstaat. Dit <strong>gips</strong> wordt door centrifuge en door filtering<br />

aan de vloeistof onttrokken (calciumsulfaat). Dit <strong>gips</strong>, van zeer hoge kwaliteit, wordt vervolgens weer verder<br />

verwerkt (zie pag. 8). Ook bij de industriële productie van citroenzuur komt er een hoogwaardige <strong>gips</strong><br />

vrij die wordt verwerkt tot <strong>Dental</strong> <strong>gips</strong>.<br />

GISTING PROCES<br />

REACTIEVAT<br />

(melkzuurbacteriën<br />

+ suiker)<br />

CALCIUMLACTAAT<br />

(onzuiver melkzuur + <strong>gips</strong>)<br />

ZUIVERING<br />

(op concentratie gebracht)<br />

+<br />

FILTEREN/CENTRIFUGEREN<br />

MELKZUUR<br />

(voedingskwaliteit)<br />

GIPS/CALCIUMSULFAAT<br />

--> KLASSE III+IV+V<br />

KALK (neutralisatie)<br />

WATER (verdunnen)<br />

ZWAVELZUUR


1.ALGEMENE INFORMATIE GIPS<br />

Vervolg productieproces synthese<strong>gips</strong><br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Verdere productieproces synthese<strong>gips</strong> (calciumsulfaat -> <strong>Dental</strong> <strong>gips</strong>)<br />

Ook bij synthese<strong>gips</strong> moet eerst in autoclaven de aanwezige watermoleculen worden uitgedreven. De dan ontstane<br />

kristallen zijn regelmatig van structuur en gemakkelijk te vormen om de juiste verwerkingstijd, afbindtijd, hardheid<br />

en expansie te verkrijgen.<br />

Additieven komen hier in veel mindere mate in voor. Synthese<strong>gips</strong> soorten hebben door deze regelmatige kristallen<br />

een hoge constante kwaliteit, een zeer lage expansie, een hoge hardheid en zijn homogeen van stuctuur. Dit zuivere<br />

<strong>gips</strong> heeft een zuiverheidpercentage van 98,0% - 99,5%.<br />

sulfaat water additieven centrifuge drogen filteren<br />

stoom<br />

eindproduct<br />

GIULINI <strong>gips</strong> plant Autoclaaf Menginstallatie<br />

13


14<br />

1.ALGEMENE INFORMATIE GIPS<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Productie van chemie<strong>gips</strong>en<br />

Bij chemie<strong>gips</strong>en worden verfijnde procestechnieken toegepast, waaruit verschillende chemische <strong>gips</strong>soorten<br />

ontstaan. Hieronder vallen ook een aantal <strong>gips</strong>en die tegenwoordig gebruikt worden voor de tandtechnische<br />

sector. Wij gaan hier verder niet op in omdat wij deze <strong>gips</strong>en niet in ons assortiment hebben<br />

opgenomen, wel geven wij een omschrijving van de chemie<strong>gips</strong>en die op dit moment verkrijgbaar zijn op<br />

de Nederlandse markt.<br />

RO - <strong>gips</strong> (ook wel REA-<strong>gips</strong> genoemd of Sulfo-<strong>gips</strong>)<br />

Ro-<strong>gips</strong>, oftewel rookgasontzwavelings<strong>gips</strong>, ontstaat uit een zuiveringsproces uit rookgassen van elektriciteitsbedrijven.<br />

Het is bij het opwekken van elektriciteit met steenkool van belang dat de rookgassen<br />

gezuiverd worden voordat deze de schoorsteen verlaten. De kolenstokende elektriciteitsbedrijven halen<br />

alle vliegas uit de rookgassen, daarna wordt rookgasontzwaveling toegepast. Dit zuiveringsproces levert<br />

rookgasontzwavelings<strong>gips</strong> op dat weer als grondstof kan dienen voor de <strong>gips</strong>verwerkende industrie. Ook<br />

deze <strong>gips</strong> wordt verder verwerkt tot tandtechnisch <strong>gips</strong>. Deze tandtechnische <strong>gips</strong>soorten geven meer<br />

kwaliteitsschommelingen.<br />

Natte rookgasontzwaveling wordt op de volgende manier toegepast:<br />

Het rookgas dat zwaveldioxide-gas bevat, komt in een reactorkuip terecht.<br />

Boven in de kuip wordt water verneveld. Tijdens hun val nemen<br />

de waterdruppels zwaveldioxide op.<br />

SO 2 + H 2 O = H 2 SO 3<br />

Dit mengsel wordt opgevangen en getransporteerd naar een tweede<br />

vat waarin kalkdeeltjes (CaCO 3 ) aanwezig zijn. Calciumcarbonaat<br />

reageert met zwaveldioxide tot calciumsulfiet.<br />

SO 2 + CaCO 3 CaSO 3 + CO 2<br />

H 2 SO 3 + CaCO 3 CaSO 3 + H 2 O + CO 2<br />

Dit calciumsulfiet wordt in een oxidatievat met luchtzuurstof geoxideerd<br />

tot calciumsulfaat (<strong>gips</strong>).<br />

2 CaSO 3 + O 2 2 CaSO 4<br />

Dit wordt uitgedoogd. Het eindproduct kan men gebruiken in de<br />

<strong>gips</strong>industrie, maar vanwege de hoeveelheid wordt het grootste deel<br />

gestort.


1.ALGEMENE INFORMATIE GIPS<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

De volgende <strong>gips</strong>en zijn afkomstig uit de procesindustrie, ook deze zijn minder of niet geschikt voor <strong>Dental</strong><strong>gips</strong><br />

omdat het geringe hoeveelheden metaaloxiden en andere geringe sporenelementen bevat.<br />

Fosfo-<strong>gips</strong><br />

Fosforzuur<strong>gips</strong> (fosfo<strong>gips</strong>) ontstaat als bijproduct uit het fabricageproces van fosforzuur. Deze <strong>gips</strong> bevat<br />

een mengsel aan zware metalen (cadmium, kwik, arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink), zeldzame<br />

aardmetalen en fosfaat. Fosfo-<strong>gips</strong> heeft een verhoogde radioactiviteit.<br />

Fluoranhydriet<br />

Ontstaat bij de bereiding van fluorwaterstofzuur door de reactie van vloeispaat met geconcentreerd zwavelzuur.<br />

Fluoranhydriet wordt ook synthetisch anhydriet genoemd.<br />

Overige op technische wijze ontstane <strong>gips</strong>soorten<br />

Ontstaan van <strong>gips</strong> bij andere chemische processen:<br />

wijnsteenzuur, titaanoxide<br />

Deze vrijkomende <strong>gips</strong>soorten worden door ons niet gebruikt in de tandtechnische- of medische sector.<br />

NB: deze chemische <strong>gips</strong>en zullen in de komende tijd steeds meer verbeterd worden in de zuiverheid.<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

15


16<br />

1.ALGEMENE INFORMATIE GIPS<br />

1.5. Fysische waarden van <strong>gips</strong><br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

De eisen die men aan tandtechnisch <strong>gips</strong> stelt, lopen sterk uiteen. Zo moet afdruk<strong>gips</strong> voor een <strong>gips</strong>slot<br />

snel afbinden en eenmaal verhard, een scherp breukvlak geven zonder in kleine stukjes te verbrokkelen.<br />

Gips, klasse II en III, voor protheses, inbedden en andere toepassingen mag daarentegen niet scheuren of<br />

breken en moet gemakkelijk uit te bedden zijn. Kroon-, brug-, en framewerk, vereist <strong>gips</strong> dat sterk, hard,<br />

slijt-, buigvast is, en uiteraard een grote dimensionele stabiliteit bezit.<br />

Hieronder worden de belangrijkste eigenschappen van <strong>gips</strong> weergegeven.<br />

Mengverhouding<br />

De door de fabrikant voorgeschreven verhouding poeder/<br />

water om een homogeen mengsel aan te maken. De water/poeder<br />

verhouding heeft invloed op:<br />

- Hardheid en sterkte van het model<br />

Als men teveel water gebruikt dan zullen de gevormde<br />

dihydraat kristallen verder uit elkaar komen te liggen dan<br />

gebruikelijk is. Het gevolg hiervan is dat het <strong>gips</strong> minder<br />

sterk is en als het (overtollige) water verdampt is ook nog<br />

poreus, slechte kwaliteit.<br />

Ook bij teveel water, zal niet al het hemihydraat kunnen<br />

reageren en ontstaan er zwakke plekken in het model.<br />

Bij te weinig water is de <strong>gips</strong> niet te verwerken.<br />

- De expansie<br />

Indien men teveel water gebruikt dan is de<br />

afbindexpansie groter.<br />

- De afbindtijd<br />

De afbindtijd wordt groter indien men teveel water ge-<br />

bruikt. Dit komt doordat de dihydraat kristallen verder uit<br />

elkaar liggen en daardoor moeilijk aan elkaar hechten.<br />

Mengtijd<br />

Het hemihydraat poeder moet kort verzadigd worden. In dit<br />

verzadigingsproces nemen de poederdeeltjes water op waardoor<br />

ze beter worden opgenomen in het mengproces. Na deze verzadigingsfase<br />

is krachtig (vacuüm) mengen noodzakelijk.<br />

Als men tekort mengt dan blijven er poederdeeltjes over die niet<br />

goed met water verzadigd zijn, hierdoor zit er onverzadigd poeder<br />

in het model wat zwakke plekken veroorzaakt! Als men te lang<br />

mengt maakt men de kristallen die met elkaar vergroeid zijn weer<br />

kapot, hierdoor wordt het model minder sterk.


1.ALGEMENE INFORMATIE GIPS<br />

Verwerkingstijd<br />

De verwerkingstijd begint als poeder en water bij elkaar komen en eindigt<br />

als het <strong>gips</strong> gaat indikken.<br />

Modelleertijd<br />

Als het <strong>gips</strong> zijn glans verliest, kan men het <strong>gips</strong> modelleren.<br />

Afbindtijd<br />

Is de tijd tussen vanaf het aanmengen tot aan de ontvorming van het<br />

model.<br />

Buigvastheid<br />

Hierbij wordt gemeten bij welke ‘buiging’ uitgehard <strong>gips</strong> breekt. Elk <strong>gips</strong><br />

moet een vastgestelde minimale buigvastheid hebben. Ook hier geldt<br />

weer de juiste poeder:water verhouding.<br />

Hardheid<br />

De hardheid van uitgehard <strong>gips</strong>, uitgedrukt in Newton per vierkante millimeter.<br />

Dit wordt gemeten door middel van kegeldruk/kogeldruk.<br />

Expansie<br />

Het uitzetten (expanderen) van <strong>gips</strong>. Tijdens het verhardingsproces loopt<br />

de expansie op (zet uit) daarna loopt de expansie weer terug (krimpt)<br />

tot de uiteindelijke expansiewaarde. Aan het einde van de verhardingstijd<br />

begint het <strong>gips</strong> te expanderen. Teveel opname van water door het<br />

<strong>gips</strong>model resulteert in een grotere expansie, dus geen juist eindproduct.<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

17


18<br />

1.ALGEMENE INFORMATIE GIPS<br />

Viscositeit<br />

De vloeibaarheid van het <strong>gips</strong>. De weerstand tegen het<br />

wegvloeien.<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

De viscositeit geeft aan hoe dik of dun een vloeistof is. De viscositeit<br />

wordt aangegeven in centipoise (cps.). Een dunne vloeistof heeft een<br />

lage viscositeit (bijvoorbeeld water, 1 cps.). Een dikke, stroperige vloeistof<br />

heeft een hoge viscositeit. De temperatuur is van invloed op de<br />

viscositeit. Lage temperaturen verhogen de viscositeit, hoge temperaturen<br />

verlagen de viscositeit.<br />

hoge viscositeit lage viscositeit<br />

In de vloeibare toestand bewegen de ketens als geheel ten opzichte van<br />

elkaar. De vele verstrengelingen moeten echter telkens weer opnieuw uit<br />

elkaar worden getrokken; daarom is de viscositeit van vloeibare polymeren<br />

zeer hoog. Ter vergelijking met andere stoffen geeft de tabel een<br />

aantal waarden voor de viscositeit, uitgedrukt in Pa s (=N s/m2 = 10<br />

poise) bij 20°C tenzij anders aangegeven.<br />

Water 0,001<br />

Alcohol 0,0012<br />

Vloeibare metalen 0,001 - 0,002<br />

Olijfolie 0,08<br />

Machineolie 0,1 - 0,5<br />

Polymeren 100 - 10.000<br />

(bij verwerkingstemperatuur)


2. DENTAL GIPS<br />

2.1. Waarom <strong>gips</strong><br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Gips is het meest gebruikte modelmateriaal in de tandtechnische praktijk. Een eenmaal verhard (en droog<br />

gebleven) <strong>gips</strong>model heeft een grote dimensionale stabiliteit. Gips is geschikt voor het uitgieten van alle<br />

afdrukmaterialen. Het is snel en gemakkelijk te verwerken. Bovendien is het een goedkoop modelmateriaal.<br />

Gipsmodellen hebben een uitstekend glad en detailscherp oppervlak en een goede druksterkte.<br />

Ondanks de ontwikkelingen van kunststoffen en aanverwanten producten is <strong>gips</strong> nog steeds niet vervangbaar.<br />

Tot op heden heeft nog geen ander product de eigenschappen van <strong>gips</strong> weten te evenaren.<br />

Voordelen van <strong>gips</strong>:<br />

- goedkoop<br />

- niet giftig<br />

- eenvoudig te verwerken<br />

- milieuvriendelijk<br />

- goede pasvorm door kleine expansie , geen krimp<br />

- hoge hardheid<br />

- goede detailweergave<br />

- gladde oppervlakte<br />

- <strong>gips</strong> is snel aan te passen aan de nieuwe tandtechnische eisen<br />

<strong>Dental</strong> <strong>gips</strong> bevat geen toxische stoffen en is daardoor uitermate geschikt voor gebruik in de tandtechnische<br />

sector.<br />

Mits de <strong>gips</strong> vrij is van kunststoffen kunnen resten afgevoerd worden met het grof huisvuil. Indien er wel<br />

kunststoffen in de <strong>gips</strong> zitten dan dienen deze gescheiden te worden ingeleverd.<br />

19


20<br />

2. DENTAL GIPS<br />

2.2. Klasse indeling<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Normalisatie is een proces waarbij op nationaal, Europees of internationaal niveau afspraken worden<br />

gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in normen.<br />

Normen leggen onder andere product-, prestaties- , meet-, analyse- en testmethoden vast. Op internationaal<br />

niveau gelden de International Organization for Standardization (ISO)-normen, negentig landen<br />

hebben zicht tot nu toe bij ISO aangesloten. <strong>Dental</strong><strong>gips</strong>en vallen onder de ISO/DIN EN 26873-norm. De<br />

EN 26873-norm schrijft voor aan welke criteria <strong>gips</strong> voor bepaalde doeleinden moet voldoen en in welke<br />

klasse het valt.<br />

Hierbij wordt gekeken naar verwerkingseigenschappen zoals expansie, hardheid, verwerkingstijd, afbindtijd<br />

en viscositeit. Ook deze proeven zijn volgens ISO/DIN EN 26873 gestandaardiseerd.<br />

Testmethode<br />

Het materiaal moet uniform zijn en vrij van vreemde stoffen en bulten en wanneer gemengd volgens de<br />

aanwijzingen van de fabrikant moet het een homogeen mengsel zijn.<br />

Het materiaal moet voldoen aan de eisen voor het testen van de consistency, mengtijd, verwerkingstijd, expansie<br />

en druksterkte zoals gespecificeerd in de onderstaande tabel. Naast het feit dat het materiaal binnen<br />

de grenzen moet zijn vermeld in de tabel, moeten de mengtijd en verwerkingstijd ook binnen ±20%<br />

zijn van de tijd welke door de fabrikant is opgegeven. Mengen en de verwerkingstijd wordt gemeten<br />

vanaf het moment dat het poeder het eerste contact heeft met water.<br />

Testen volgens de ISO/DIN EN 26873-norm maken uit tot welke klasse een <strong>gips</strong> behoort:<br />

Type 1 Afdruk<strong>gips</strong>, Articulator<strong>gips</strong><br />

Type 2 Alabaster model<strong>gips</strong><br />

Type 3 Model hard<strong>gips</strong><br />

Type 4 Super hard<strong>gips</strong> (tot 0,15 % expansie)<br />

Type 5 Super hard<strong>gips</strong> (tot 0,30 % expansie)<br />

Speciaal <strong>gips</strong> “Super” hard<strong>gips</strong> (tot 0,6% expansie)<br />

Standaard<br />

consistentie<br />

in mm<br />

Min.<br />

verwerkingstijd<br />

in minuten<br />

Min./Max.<br />

uithardingtijd<br />

in min.<br />

Max. uithardings-expansie<br />

in % na<br />

2 uur<br />

Min./Max.<br />

compressie<br />

N/mm2 na 1<br />

uur<br />

Type 1 Afdruk<strong>gips</strong> 80 +/- 4 1,25 2,5 / 5,0 0,15 4,0 / 8,0<br />

Type 2 Alabaster model<strong>gips</strong><br />

75 +/- 4 2,5 6,0 / 30,0 0,30 9,0<br />

Type 3 Hard-Stone 30 +/- 3 3,0 6,0 / 30,0 0,20 20,0<br />

Type 4 Super Hard-Stone,<br />

lage expansie<br />

30 +/- 3 3,0 6,0 / 30,0 0,15 35,0<br />

Type 5 Super Hard-Stone,<br />

hoge expansie<br />

30 +/- 3 3,0 6,0 / 30,0 0,16 – 0,30 35,0


2. DENTAL GIPS<br />

2.3. Welke klasse voor welk model<br />

De keuze van welke klasse <strong>gips</strong> er gebruikt moet worden hangt af van de modelvervaardiging.<br />

Gipsklasse I - Snelle reparaties, artikulator<strong>gips</strong>, <strong>gips</strong>slotjes<br />

Gipsklasse II - Inbed<strong>gips</strong> (cuvetten<strong>gips</strong>)<br />

Gipsklasse III - Prothese- en tegenbeetmodellen, inbedden<br />

Orthodontie- en studiemodellen<br />

Gipsklasse IV - Orthodontie- en studiemodellen<br />

Definitieve modellen, tegenbeet modellen, prothese modellen<br />

Framewerk<br />

Alle keramiek- en metaal techniek, K+B, tandkransen, losse stompen e.d.<br />

Cad-Cam systemen<br />

Gipsklasse V - Super hard<strong>gips</strong>, met een hoge expansie voor een speciale dentale techniek<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Een compleet overzicht van alle <strong>gips</strong>soorten ingedeeld per klasse vindt u op onze <strong>gips</strong>kaart (blz. 53-54).<br />

21


22<br />

2. DENTAL GIPS<br />

KLASSE 1 Snelle reparaties, artikulator<strong>gips</strong>, <strong>gips</strong>slotjes<br />

KLASSE 2 Inbed<strong>gips</strong>/cuvetten<strong>gips</strong><br />

KLASSE 3 Model<strong>gips</strong><br />

KLASSE 4 Implantaat modellen<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong>


2. DENTAL GIPS<br />

KLASSE 4 Modelsystemen/Sokkel<strong>gips</strong><br />

KLASSE 4 Kroon- en brugwerk<br />

KLASSE 5 Superhard<strong>gips</strong> met hoge expansie<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

23


24<br />

2. DENTAL GIPS<br />

2.4. Milieu<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Mits de <strong>gips</strong> vrij is van was en andere kunststoffen kunnen <strong>gips</strong>modellen afgevoerd worden met het grof<br />

huisvuil. Indien er wel chemische materialen op het <strong>gips</strong>model zitten dan dienen deze gescheiden te worden<br />

ingeleverd. Raadpleeg hiervoor de lokale afvalverwerkingsbronnen.<br />

Gips kan 100% worden gerecycled. Dit wordt door Gips Recycling Nederland BV al toegepast in de<br />

bouwindustrie. Gips Recycling Nederland BV is een onderneming welke zich inzet voor het milieuvriendelijk<br />

verwerken van <strong>gips</strong>afval. In de <strong>Dental</strong> sector lopen momenteel studies om deze <strong>gips</strong> tevens te gaan<br />

recyclen.<br />

Cradle to Cradle<br />

Op weg naar ‘oneindigheid’<br />

Het gaat de auteurs van het Cradle to Cradle systeem, om het scheppen van een natuurlijk klimaat dat<br />

‘oneindigheid’ oplevert. Als mensen, net als de mieren, leren alle materialen die zij verbruiken om te zetten<br />

in voedselkringlopen, dan zijn de problemen van overbevolking en uitputtende voorraden uit de wereld.<br />

De centrale gedachte van de cradle to cradle (wieg tot wieg) filosofie, is dat alle gebruikte materialen<br />

na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Het eerste verschil<br />

met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is, en geen restproducten die alsnog gestort<br />

worden. Deze kringloop wordt bedoeld met het motto: waste equals food. 1<br />

Een toekomst, waarin duurzaamheid en verantwoord produceren een steeds grotere rol krijgen.<br />

REACH<br />

Op 1 juni 2007 is de nieuwe stoffenregelgeving REACH gefaseerd in werking getreden. De aanleiding<br />

voor dit nieuwe beleid is dat van veel stoffen die op de markt verkrijgbaar zijn, onvoldoende bekend is in<br />

hoeverre ze schadelijk zijn voor de mens en het milieu. Het is daarom moeilijk voor bedrijven, consumenten<br />

en werknemers de juiste maatregelen te nemen om veilig om te gaan met stoffen.<br />

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Het is een nieuwe Europese<br />

Verordening die eerdere regels vervangt, zoals in Nederland de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms). Het<br />

doel van REACH is het beschermen van mens en milieu tegen de risicos van chemische stoffen.<br />

Bedrijven krijgen de verantwoordelijkheid om op basis van informatie over eigenschappen, gebruik en<br />

blootstelling de risico’s van stoffen in kaart te brengen. En hierop gebaseerd de nodige maatregelen te<br />

treffen ter bescherming van mens en milieu. Daarnaast is het belangrijk dat risicogegevens van stoffen ook<br />

bekend worden bij afnemers, consumenten en werknemers, zodat zij weten op welke wijze ze veilig met de<br />

stoffen kunnen omgaan. 2<br />

Voor elke <strong>gips</strong> van onze <strong>gips</strong>kaart is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar.<br />

1 http://www.duurzaamheid.nl, oktober 2009<br />

2 http://www.vrom.nl, oktober 2009


3. VERWERKING DENTAL GIPS<br />

3.1. Mengen<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Handmatig mengen<br />

De door de leverancier aangegeven poeder/waterverhouding dient altijd te worden aangehouden:<br />

- Door een onjuiste toepassing van de mengverhouding worden de nadelig kwaliteitseigenschappen<br />

veranderd<br />

- Tijdens het mengen reageert <strong>gips</strong> niet zichtbaar op een kleine afwijking in de mengverhouding, dit<br />

wordt pas later testbaar<br />

- Voeg in de praktijk niet meer water toe om de verwerkingstijd te verlengen indien er meerdere<br />

afdrukken moeten worden gemaakt<br />

- Teveel water zorgt voor luchtbellen aan de oppervlakte, ook dit is pas zichtbaar bij het afstalen,<br />

zagen en slijpen.<br />

Vacuüm meng-, doseermachine<br />

In de vacuüm meng-, doseermachine worden de gebruikte <strong>gips</strong>soorten en de bijbehorende mengverhouding<br />

ingevoerd. Het voordeel hiervan is dat de poeder/water verhouding altijd klopt, waardoor u de<br />

juiste fysische eigenschappen behoudt.<br />

Er dienen bij deze machines wel met een aantal zaken rekening te worden gehouden:<br />

- Verwerk <strong>gips</strong> volgens de voorgeschreven richtlijnen<br />

- Werk altijd met schoon materiaal zodat het <strong>gips</strong>model niet wordt beïnvloed<br />

- Zorg ervoor dat het <strong>gips</strong> volledig is opgenomen in het water, verzadigingsfase, voorkom daarmee<br />

verstopping<br />

- Gebruik maximaal 80% vacuüm vermogen<br />

- Hou het aanbevolen toerental aan van 280-320 t/min<br />

- Meng het <strong>gips</strong> niet te lang en met een maximaal vacuüm, hierdoor krijgt men een kortere<br />

verwerkingstijd en een snelle afbindtijd maar dit komt de kwaliteit van het uiteindelijke werkstuk<br />

niet ten goede<br />

- Bij te lang mengen worden de kristalstructuren kapot geslagen<br />

25


26<br />

3. VERWERKING DENTAL GIPS<br />

3.2. Stap voor stap<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Een voorwaarde om met kwaliteits<strong>gips</strong> de beste resultaten te behalen is dat het <strong>gips</strong> volgens de aangegeven<br />

methode wordt verwerkt. Deze methode volgt hieronder in een stappenplan.<br />

Stap 1 - Voorbereiding<br />

Voordat een nieuwe hoeveelheid <strong>gips</strong> wordt aangemaakt, moet<br />

eerst worden gecontroleerd of de te gebruiken menguitrusting<br />

schoon en droog is. Restanten oud <strong>gips</strong> op spatels en mengbekers<br />

beïnvloeden op een negatieve manier de uithardingstijd en de<br />

expansie van het nieuw aan te maken <strong>gips</strong>. De beste manier is om<br />

het <strong>gips</strong> onder vacuüm te mengen met de zorgvuldig afgemeten<br />

mengverhouding water/<strong>gips</strong>. Op het gevoel aanmengen zal leiden<br />

tot aanzienlijke afwijkingen in de technische eigenschappen van het<br />

<strong>gips</strong>. De duur en intensiteit van het mengen moeten voldoen aan de<br />

specificaties van de fabrikant.<br />

Stap 2 - Mengen met water<br />

Altijd eerst het water in de mengbeker gieten, waarin daarna het<br />

<strong>gips</strong> wordt gestrooid.<br />

<strong>Dental</strong> <strong>gips</strong> (en gedestilleerd water) op kamertemperatuur mengen.<br />

Bij erg hard leidingwater kan de uithardingstijd verschillen van de<br />

aangegeven tijd.<br />

Bij het gebruik van trimwater of <strong>gips</strong>verharders kan kwaliteitsvermindering<br />

niet uitgesloten worden.<br />

Stap 3 - Het instrooien van <strong>gips</strong><br />

Strooi het <strong>gips</strong> gelijkmatig binnen 10 seconden in het water. Volgens<br />

de EN ISO 6873 begint de tijdsmeting wanneer het poeder en het<br />

water elkaar raken. Geef het poeder ongeveer 20 seconden de tijd<br />

om te weken, verzadigingsfase, voordat het gemengd word met de<br />

spatel. Handmatig mengen van afdruk<strong>gips</strong>en (type 1) met de spatel<br />

gedurende 30 seconden en bij model<strong>gips</strong>en (type 2), model hard<strong>gips</strong>en<br />

(type 3) en super hard<strong>gips</strong>en (type 4) 60 seconden met de<br />

spatel mengen.


3. VERWERKING DENTAL GIPS<br />

Stap 4 - Mengen<br />

Het mengen in een vacuümmixer heeft een zeer positief effect op<br />

het <strong>gips</strong>. Hierdoor krijgt men de juiste fysische eigenschappen.<br />

Snelafbindende <strong>gips</strong>en kunnen alleen maar handmatig gemengd<br />

worden. Er mag tijdens het verwerkingsproces nooit méér water of<br />

poeder toegevoegd worden. Men verandert hiermee het verwerkings-,<br />

uithardingsproces en beschadigt er de kristalstructuur van het<br />

<strong>gips</strong> mee.<br />

Stap 5 - Verwerkingstijd & Uitgieten<br />

Het <strong>gips</strong> moet binnen de verwerkingstijd in de vorm gegoten worden.<br />

Meng nooit meer dan dat u nodig heeft voor het aantal uit te<br />

gieten afdrukken, omdat de vorm gevuld moet zijn voor de verwerkingstijd<br />

is verstreken. Gedurende het kristaliseringsproces, dat aan<br />

het einde van de verwerkingstijd begint, moet het model met rust<br />

gelaten worden. Als u het <strong>gips</strong> niet met rust laat, wordt het chemisch<br />

proces beïnvloed en worden de fysische eigenschappen aangetast.<br />

Binnen de verwerkingstijd kan men het model nog vibreren.<br />

De afdruk vullen op een trilmachine heeft een positief effect tegen<br />

het vormen van luchtbellen, drukweerstand en uitvloeiing. Het trillen<br />

mag nooit na de verwerkingstijd doorgaan.<br />

Stap 6 - Modelleertijd<br />

Als het <strong>gips</strong> zijn glans verliest, kan men het <strong>gips</strong> modelleren. De<br />

verdere uithardingstijden variëren verder per <strong>gips</strong>soort. Normaal is<br />

een afbindtijd van ongeveer 10-12 minuten voor hard<strong>gips</strong> (type 3),<br />

met een tolerantie van ca. 1,5 minuut. Veel hard<strong>gips</strong>en hebben over<br />

het algemeen een langere afbindtijd. Uithardingstijden overeenkomstig<br />

aan de individuele wensen van de klant, zijn mogelijk. Het <strong>gips</strong><br />

mag in geen geval worden bewerkt tijdens het uithardingsproces (na<br />

de glans).<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

27


28<br />

3. VERWERKING DENTAL GIPS<br />

Stap 7 - Afbindtijd & Uithardingstijd<br />

Afbindtijd betekent “einde van de verstijving van het <strong>gips</strong>”. Nadat<br />

de afbindtijd is bereikt begint het <strong>gips</strong> warm te worden en uit te<br />

harden. Afbindtijd is niet hetzelfde als uithardingstijd, dus als de<br />

afbindtijd is bereikt het model nog niet uit de afdruk halen.<br />

Zie de verwerkingsbladen voor de uiteindelijke uithardingstijd. Beslist<br />

deze tijd aanhouden!<br />

Stap 8 - Ontvorming<br />

30 minuten na het uitgieten kan een model uit de vorm verwijderd<br />

worden. Door de minimale vormstabiliteit, zouden<br />

alginaat- en hydrocolloïdafdrukken voor het uitgieten met <strong>gips</strong><br />

eerst gedesinfecteerd en geneutraliseerd moeten worden.<br />

Deze afdrukken moeten na 30 minuten verwijderd worden van<br />

het <strong>gips</strong>model, omdat deze materialen agressief inwerken op<br />

het <strong>gips</strong>. Met siliconen afdrukmaterialen is het juist een voordeel<br />

om het een uur later te ontvormen.<br />

Stap 9 - Expansie<br />

Alle <strong>gips</strong>en zetten uit aan het einde van de uitharding. De mate van<br />

expansie hangt af van de samenstelling van het <strong>gips</strong>, de omgevingstemperatuur<br />

en de luchtvochtigheid. Het vergelijken van de mate<br />

van expansie tussen verschillende <strong>gips</strong>en is alleen mogelijk als er<br />

absoluut dezelfde condities en tijdsgegevens aangehouden worden.<br />

Onze expansiespecificaties zijn bepaald en daarom in overeenstemming<br />

met EN ISO 6873. Wanneer u vergelijkingen maakt, kijk dan<br />

voor verwijzing naar de DIN norm en concrete tijdsgegevens. DIN<br />

bepaalt dat de expansie van het <strong>gips</strong> in procenten na 2 uur moet<br />

worden bepaald en dat de drukweerstand in MPa/N/mm2 na 1 uur<br />

moet worden bepaald.<br />

Als een model wordt bewaard op kamertemperatuur bij een lage<br />

luchtvochtigheid zal de expansie met 30% verminderen. Het doorweken<br />

van het model zoals soms nodig is, zal de expansie weer<br />

iets doen toenemen, zelfs bij uitgehard <strong>gips</strong>. De expansiewaarden<br />

van ons dental <strong>gips</strong> liggen beneden de expansiewaarden die toegestaan<br />

zijn bij de DIN voorschriften (zie tabel pag. 13). De praktijk<br />

wijst echter uit, dat een zekere expansie nodig is om de krimp te<br />

compenseren van andere materialen.<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong>


3. VERWERKING DENTAL GIPS<br />

Stap 10 - Oppervlakte problemen<br />

Oppervlakteproblemen tussen het <strong>gips</strong> en alginaat en in het bijzonder<br />

hydrocolloïd afdrukmateriaal kunnen voorkomen worden<br />

door het voorbehandelen van de afdruk. Bij alginaatafdrukken<br />

verhindert men met het neutraliseren (met algidur liquid) het uitkristaliseren<br />

van de niet uitgeharde oppervlakten van het model.<br />

Hydrocolloïd afdrukken zouden in een kaliumsulfaat- of kaliumcarbonaatoplossing<br />

geneutraliseerd moeten worden. Bij afdrukmassa´s<br />

op polyetherbasis houdt dan rekening met de gebruiksvoorschriften<br />

van de fabrikant. Verwijder speeksel- en bloedresten zorgvuldig,<br />

deze beïnvloeden namelijk ook de uithardingseigenschappen en de<br />

expansie van het <strong>gips</strong>.<br />

Stap 11 - Inweken van het model<br />

Gipsmodellen mogen nooit blootgesteld worden aan een thermische<br />

schrikbehandeling. Als bijvoorbeeld een model afgespat moet<br />

worden, zal doorweken met lauwwarm water (5-8 minuten) het<br />

risico van schilfering of barsten verminderen. Schoonspuiten met het<br />

dampstraalapparaat kan de oppervlaktelaag verwijderen en de<br />

contouren vervagen.<br />

Het beste kan een model met een zachte borstel en een zeepoplossing<br />

gereinigd worden. Bij oudere modellen kan men het schilferen<br />

of afbrokkelen bij het zagen of prepareren voorkomen door het<br />

model kort in het water te leggen. Om oppervlakte-erosie te voorkomen,<br />

kunt u het water verrijken met calciumsulfaat.<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

29


30<br />

3. VERWERKING DENTAL GIPS<br />

Praktische benadering/Checklist<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Stap Ja Nee<br />

Is de te gebruiken menguitrusting schoon en droog?<br />

Heeft u zorgvuldig de mengverhouding water/<strong>gips</strong> van het verwerkingsblad aangehouden?<br />

Is de temperatuur van het water en het <strong>gips</strong> tijdens de verwerking op kamertemperatuur<br />

(ca. 20°C tot 23°C) ?<br />

Heeft u het <strong>gips</strong>poeder rustig in het water gestrooid en niet andersom?<br />

Heeft u het <strong>gips</strong>poeder 20 seconden in het water laten bezinken?<br />

Heeft u de aangegeven tijd voor het mengen aangehouden?<br />

Heeft u niet meer gemengd dan nodig voor het aantal uit te gieten afdrukken?<br />

Heeft u het <strong>gips</strong>mengsel direct in de vorm gegoten en gevibreerd?<br />

Heeft u tijdens het uithardings-/kristaliseringsproces het model met rust gelaten?<br />

Verwijdert u na de juiste tijd het model uit de vorm?<br />

Bewaart u het model op kamertemperatuur met een lage luchtvochtigheid?<br />

Heeft u het model (indien nodig) voorbehandeld?


3. VERWERKING DENTAL GIPS<br />

3.4. Probleem - Oorzaak - Voorkomen<br />

Probleem: te snelle uitharding<br />

Oorzaak Voorkomen<br />

Er zitten nog uitgeharde <strong>gips</strong>resten in de mengbeker, op<br />

het roerwerk of op de spatel.<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Maak de mengbeker goed schoon met bijvoorbeeld<br />

<strong>gips</strong>oplosser of een ander reinigingsmiddel, spoel alles<br />

met schoon water weg en droog de beker goed af.<br />

Te warm water of <strong>gips</strong> gebruikt. Bij een hogere temperatuur dan 25°C wordt de uitharding<br />

versnelt, met name in de zomer is dit goed merkbaar.<br />

Bewaar <strong>gips</strong> altijd op kamertemperatuur of op<br />

een koele plaats in het laboratorium.<br />

Het <strong>gips</strong> werd te lang en te krachtig gemengd. Langer mengen versnelt de uithardingstijd, met name bij<br />

vacuüm mengen. Houd altijd de voorgeschreven mengtijd<br />

aan<br />

Er is trim- of slijpwater toegevoegd om een snellere<br />

uithardingstijd te krijgen.<br />

Probleem: uitharden duurt te lang<br />

Zout versnelt de uithardingstijd maar ook de verwerkingstijd,<br />

voeg zelf géén versnellers toe.<br />

Oorzaak Voorkomen<br />

Tijdens het mengen te koud water of <strong>gips</strong> gebruikt. Gebruik gedestilleerd water op kamertemperatuur.<br />

De voorgeschreven mengverhouding is niet goed aange- Kijk op het etiket of verwerkingsblad voor de juiste<br />

houden.<br />

mengverhouding.<br />

Gips werd in een open verpakking bewaard of heeft te Bewaar <strong>gips</strong> altijd in een luchtdichte verpakking bij<br />

lang in een <strong>gips</strong>lade gelegen, en heeft vocht opgeno- kamertemperatuur. Vul de <strong>gips</strong>lade met maximaal 2<br />

men.<br />

dagen voorraad.<br />

De mengbeker was nog nat waardoor de poeder/water<br />

verhouding is veranderd.<br />

Maak de mengbeker altijd droog.<br />

De afdruk was vuil, bloed- en speekselresten zijn niet Voor het uitgieten de afdruk altijd hygiënisch schoonma-<br />

verwijderd.<br />

ken.<br />

Mengbeker is met afwas- of reinigingsmiddel schoonge- Maak de mengbeker schoon met een reinigingsmiddel<br />

maakt zonder goed te reinigen.<br />

en goed uitspoelen met schoon water.<br />

31


32<br />

3. VERWERKING DENTAL GIPS<br />

Te lage hardheid<br />

Oorzaak Voorkomen<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Te veel water gebruikt. Altijd de voorgeschreven mengverhouding aanhouden.<br />

Als de verwerkingstijd vaak te kort is voor het werk,<br />

neem dan een <strong>gips</strong>soort met een langere verwerkingstijd.<br />

Het <strong>gips</strong> is te lang gemengd. Door te lang mengen worden de <strong>gips</strong>kristallen stuk geslagen,<br />

dit voorkomt een goede binding van de kristallen.<br />

Handmatig mengen: 60 seconden<br />

Vacuüm mengen: 30 seconden<br />

Het <strong>gips</strong> werd tijdens het uitharden verwerkt. Verwerk het <strong>gips</strong> direct na het mengen, vermijdt gietvertragingen,<br />

na het verstrijken van de verwerkingstijd het<br />

<strong>gips</strong> met rust laten.<br />

De verpakking heeft opengestaan. Gebruik altijd verse <strong>gips</strong> en sluit de verpakking altijd af<br />

na gebruik. Lucht en vocht beïnvloeden de hardheid.<br />

Gipsmodel breekt<br />

Oorzaak Voorkomen<br />

Het model werd te snel uit de afdruk gehaald. Haal het model pas uit de afdruk nadat het <strong>gips</strong> volledig<br />

is uitgehard, dit staat aangegeven op het verwerkingsblad.<br />

Het model breekt tijdens het afspatten. De thermische schok is te groot, maak het <strong>gips</strong>model<br />

altijd eerst nat met lauw/warm water. Temperatuur dient<br />

tijdens het afspatten circa 70°C tot maximaal 80°C.<br />

Zorg ervoor dat het <strong>gips</strong>model goed uitgehard is.<br />

Het elastische afdrukmateriaal was te stug, niet droog<br />

gemaakt of niet goed uitgehard.<br />

Scheuren in het model<br />

Gebruik alleen geschikt afdrukmateriaal. Schud overtollig<br />

water altijd uit de afdruk. Als siliconen afdrukmateriaal<br />

niet goed is verwerkt en uitgehard ontstaat een<br />

oppervlakte reactie. Gebruik bij siliconen eventueel een<br />

oppervlakte ontspanner.<br />

Oorzaak Voorkomen<br />

Het <strong>gips</strong> was nog niet uitgehard toen er aan het model Het model eerst helemaal laten uitharden.<br />

werd verder gewerkt.<br />

Tijdens het uitharden van het <strong>gips</strong> werd er te snel water Giet uit op een niet absorberende ondergrond.<br />

onttrokken, omdat er bijvoorbeeld op zuigende ondergrond<br />

werd gegoten.<br />

Het <strong>gips</strong>model werd voor het afspatten niet bevochtigd. Maak het <strong>gips</strong>model nat met lauw/warm water vóór het<br />

afspatten. Leg het model echter niet in water.


3. VERWERKING DENTAL GIPS<br />

Slecht loslaten van <strong>gips</strong>model uit afdruk<br />

Oorzaak Voorkomen<br />

Achtergebleven resten van speeksel en/of bloed in de<br />

afdruk zorgen ervoor dat de oppervlakte van het <strong>gips</strong>model<br />

niet goed uithard. Dit geeft een poederachtig<br />

laagje op het <strong>gips</strong> zodat het detail van de weergave<br />

verdwijnt.<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Model goed desinfecteren. Bloed kan zichtbaar worden<br />

weggespoeld maar speeksel is taai en blijft vaak zitten.<br />

In dat geval is water met bleekwater zeer effectief.<br />

Afbreken/afbrokkelen van stukjes <strong>gips</strong>. Werktemperatuur te laag. Afdrukken zijn te koud of bevroren<br />

geweest, alginaat bevat veel water en kan bevriezen.<br />

Alle materialen op kamertemperatuur bewaren.<br />

Door een te hoge ph waarde van het afdrukmateriaal<br />

ontstaat er een poederachtig laagje op het <strong>gips</strong>model<br />

wat niet goed uithard. Bij <strong>gips</strong> is de ph waarde neutraal<br />

(± 6). Sommige alginaten hebben soms een ph waarde<br />

van 9.<br />

Slechte pasvorm stompen/tandboog/sokkel<br />

Oorzaak Voorkomen<br />

De tandboog/stompen en de modelsokkel werden<br />

gemaakt van twee verschillende <strong>gips</strong>soorten met een<br />

afwijkende expansie.<br />

Vaak wordt de sokkel en de tandenkrans al tegen<br />

elkaar gezet voordat de expansie van beide <strong>gips</strong>en is<br />

uitgewerkt. Dit levert een oppervlakte spanning op tussen<br />

beide <strong>gips</strong>en waardoor deze van elkaar loslaten en<br />

een slechte pasvorm veroorzaakt.<br />

Neutraliseer de oppervlakte van de afdruk. Dit kan op<br />

verschillende manieren:<br />

-De afdruk een paar minuten in slijpwater leggen;<br />

-Eerst wat <strong>gips</strong>poeder in de afdruk strooien, dit circa<br />

1 minuut laten intrekken en weer uitspoelen met schoon<br />

water;<br />

-Gebruikmaken van een speciale vloeistof (Sorbonat)<br />

om de afdruk te neutraliseren.<br />

Het blijft echter een lastig probleem.<br />

Maak de tandboog/stompen en sokkel van dezelfde<br />

<strong>gips</strong>soort, bij voorkeur van synthese <strong>gips</strong>.<br />

Zet de sokkel pas tegen de tandenkrans nadat beide<br />

<strong>gips</strong>en volledig zijn uitgehard. Zorg ervoor dat het<br />

expansieverschil zo klein mogelijk is tussen beide <strong>gips</strong>en.<br />

Het liefst beide <strong>gips</strong>en driepunts-gewijs vastzetten.<br />

De afdruk is met een al uithardende <strong>gips</strong> uitgegoten. Let op de verwerkingstijd, nooit langer werken met <strong>gips</strong><br />

dan voorgeschreven.<br />

Afdruk is uitgegoten met een <strong>gips</strong> met slechte vloei- Gebruik de juiste <strong>gips</strong> voor ieder werk.<br />

eigenschappen (viscositeit).<br />

Expansie is te hoog. Controleer de expansie van het gebruikte <strong>gips</strong>. Kies een<br />

<strong>gips</strong> met een lagere expansie. Gebruik voor klasse 4<br />

<strong>gips</strong> alleen gedestilleerd water op kamertemperatuur.<br />

33


34<br />

3. VERWERKING DENTAL GIPS<br />

Poreus <strong>gips</strong>model<br />

Oorzaak Voorkomen<br />

Het <strong>gips</strong> vloeit niet goed in de afdruk hierdoor ontstaan<br />

luchtbellen.<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Controleer of de juiste mengverhouding is aangehouden.<br />

Iets te veel water geeft al een grotere kans op poreuze<br />

modellen. Plaats de afdruk op de triltafel, nooit langer<br />

dan nodig, en laat <strong>gips</strong> met kleine beetjes in de afdruk<br />

vloeien.<br />

Gips werd in een open verpakking bewaard. Kwaliteit van <strong>gips</strong> loopt snel terug als het blootgesteld<br />

wordt aan lucht en vocht.<br />

Vacuüm menger werkt niet goed. Controleer de menger:<br />

- is er voldoende vacuüm?<br />

- is de vacuüm niet vervuild met <strong>gips</strong>resten?<br />

- is er slijtage van afsluitrubbers en dergelijke?<br />

Alginaatafdruk is gedeeltelijk uitgedroogd. Een alginaatafdruk altijd zo snel mogelijk uitgieten met<br />

<strong>gips</strong>.<br />

Toch nog bloed- of speekselresten aanwezig in de Afdrukken nauwkeurig controleren en schoonmaken.<br />

afdruk.


3. VERWERKING DENTAL GIPS<br />

3.5. Tips & adviezen over water<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Dat water een onmisbaar bestanddeel is om <strong>gips</strong> te verwerken weet iedereen. Maar niet iedereen weet<br />

dat water een groot deel van de verwerking – en fysische eigenschappen bepaald.<br />

• Leidingwater<br />

De kwaliteit van het leidingwater in Nederland verschilt per regio. De oorsprong van ons leidingwater is<br />

o.a. grondwater, oppervlakte water en regenwater. Hard water heeft een hoog kalkgehalte. Zacht water<br />

heeft een laag kalkgehalte. Hard water bevat veel calcium en magnesium zouten. Bij verwarming wordt dit<br />

omgezet in calcium carbonaat. Dit is te herkennen aan de vorming van het bekende ketelsteen. Het verschil<br />

tussen hard en zacht is vaak goed te zien bij het gebruik van huishoudelijke apparatuur zoals, vaatwasser,<br />

wasmachines en koffiezetapparaten.<br />

In Nederland wordt de waterhardheid meestal uitgedrukt in de Duitse eenheid “dH”. Dit geeft de hoeveelheid<br />

kalk in drinkwater aan. In België en Frankrijk wordt meestal “fH” als eenheid gebruikt.<br />

Duitse Hardheid Franse Hardheid Concentratie zouten type water<br />

0 tot 4 dH 0 tot 7 fH 0-20 mg/l zeer zacht<br />

4 tot 8 dH 7 tot 15 fH 20-40 mg/l zacht water<br />

8 tot 12 dH 15 tot 22 fH 40-60 mg/l gemiddeld<br />

12 tot 18 dH 22 tot 32 fH 60-80 mg/l vrij hard water<br />

18 tot 30 dH 32 tot 55 fH 80-120 mg/l hard water<br />

>30 dH >55 fH >120 mg/l zeer hard water<br />

Voorbeelden van de hardheid van water in Nederland:<br />

Plaats Hardheid<br />

Amersfoort (U) 6,4<br />

Amsterdam (NH) 8,4<br />

Arnhem (Gld) 7,6<br />

Bodegraven (ZH) 13,3<br />

Boxmeer (NB) 14,8<br />

Brouwershaven (Z) 14,5<br />

Haaksbergen (O) 12,9<br />

Roermond (L) 13,4<br />

Zeewolde (Fl) 4,1<br />

Winschoten (Gr) 9<br />

Sneek (F) 6,7<br />

Assen (Dr) 8,3<br />

• Gedestilleerd water<br />

Water bevat o.a. storende metaalionen. Het verwijderen van deze storende<br />

ionen gebeurt o.a. door het water te laten koken en de ontstane waterdamp te condenseren ( destillatie )<br />

in een reservoir. Dit noemt men “Gedestilleerd water”.<br />

35


36<br />

3. VERWERKING DENTAL GIPS<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

• Gedemineraliseerd water<br />

Dit is water waaruit alle zouten en mineralen, die vaak in kleine hoeveelheden in leidingwater<br />

voorkomen, zijn verwijderd. Dit wordt vaak gebruikt voor o.a. koelsystemen, accu´s, strijkijzers e.d.<br />

“Gedestilleerd en gedemineraliseerd water zijn zéér geschikt voor het aanmaken van <strong>Dental</strong><strong>gips</strong>”<br />

• Wat merkt u van te hard water<br />

Hard water heeft een nadelig effect op <strong>Dental</strong><strong>gips</strong>. Wat doet hard water met <strong>Dental</strong><strong>gips</strong>?<br />

- versnelt de verwerkingstijd en afbindtijd<br />

(minder tijd om de modellen uit te gieten en bij te werken, daardoor wordt vaak te veel water<br />

gebruikt)<br />

- verstoort de uitharding<br />

(uitharding wordt versnelt, daardoor verandering van fysische eigenschappen)<br />

- verhoogt de expansie<br />

(nadelig voor de pasvorm, met name merkbaar bij kroon -en brug techniek)<br />

- verhoogd de hardheid<br />

(dit is géén voordeel, het <strong>gips</strong> wordt ook breekbaarder en kan eerder breken of versplinteren)<br />

• Water en pH-waarde!<br />

De pH-waarde, van het Latijnse potentia hydrogenii, oftewel “de kracht van waterstof”, beschrijft de concentratie<br />

van waterstofionen in een vloeistof. Dit bepaalt of water bijvoorbeeld zuur, neutraal of alkalisch<br />

is in chemische termen. De pH-waarde van een stof wordt gemeten op een schaal van 0 tot 14. Zuiver water<br />

heeft een neutrale waarde van 7,0. Lagere waarden duiden aan dat een vloeistof zuur is (een zuur),<br />

hogere waarden duiden aan dat een vloeistof alkalisch is (een alkali).<br />

De pH-waarde van het drinkwater dat de drinkwaterbedrijven leveren ligt tussen 5,5 en 9,5<br />

De pH-waarde van <strong>Dental</strong><strong>gips</strong> ligt tussen 5 en 7<br />

• Wat merkt u van een hoge of lage pH-waarde?<br />

Een te hoge of te lage pH-waarde kan oppervlaktereacties veroorzaken tussen Alginaat en Gips.<br />

“Uittredend alginaat zuur” veroorzaakt ook oppervlaktereacties.<br />

Ook wanneer het verschil tussen de pH-waarde van het <strong>gips</strong> en de pH-waarde van de Alginaat te groot<br />

is ontstaan er vaak oppervlaktereacties.<br />

Te hoge pH-waarde<br />

- geeft een poederachtige oppervlakte van het <strong>gips</strong><br />

- poreusiteit<br />

- snel afbreken van elementen<br />

- of breken van het model<br />

Te lage pH-waarde<br />

- geeft een chemische reactie en er kan CO2 gas ontstaan, dit veroorzaakt meer luchtbellen,<br />

poreusiteit en zorg voor zwakke plekken in het <strong>gips</strong>model.<br />

U kunt deze oppervlaktereacties verminderen door de alginaat afdruk (1)onder te dompelen in slijp/trim<br />

water of (2)instrooien van wat <strong>gips</strong>poeder of (3)Sorbanat alginaat stabilisator gebruiken.<br />

Altijd de afdruk uitspoelen met schoon water en direct <strong>gips</strong> uitgieten!


3. VERWERKING DENTAL GIPS<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

• Gebruik van trimwater/slijpwater<br />

Slijpwater/trimwater wordt vaak gebruikt om het <strong>gips</strong> sneller te laten uitharden. In dit slijpwater zitten<br />

<strong>gips</strong>resten (Dihydraat). Op het eerste gezicht lijkt dit onschuldig en handig, het geeft tenslotte een snellere<br />

uitharding en dit is ook de bedoeling.<br />

Maar een nadeel is dat deze <strong>gips</strong>resten de kristalvorming van het <strong>gips</strong> verstoren. Hierdoor ontstaan afwijkingen<br />

in de sterkte, hardheid, expansie en kan poreusheid ontstaan.<br />

Dus ons advies : GEEN SLIJPWATER/TRIMWATER GEBRUIKEN!<br />

• Keukenzout?<br />

Keukenzout werkt goed als <strong>gips</strong>versneller. Maar het kan ook de kwaliteit en de fysische eigenschappen<br />

van het <strong>gips</strong>model negatief beïnvloeden.<br />

Zoutkristallen maken een <strong>gips</strong>model zwakker omdat ze de kristalvorming van het <strong>gips</strong> verstoren. Een <strong>gips</strong>model<br />

wordt minder sterk en kan sneller breken of versplinteren.<br />

• Poeder : Waterverhouding<br />

De poeder : waterverhouding van het <strong>gips</strong> is natuurlijk van essentieel belang om een goed <strong>gips</strong>model te<br />

krijgen. Teveel water geeft een te dunne niet verwerkbare <strong>gips</strong>, langere uitharding, lagere hardheid en<br />

een verhoging van de expansie. Bij te weinig water is het <strong>gips</strong> niet te verwerken.<br />

Houd dus altijd de voorgeschreven poeder : water verhouding aan!<br />

Te weinig water. Te veel water. Veel te dun, Juiste verhouding<br />

Gips niet te verwerken niet te verwerken, veel luchtbellen<br />

Hieronder hebben wij in een schema weergegeven wat er gebeurt als de voorgeschreven poeder : water<br />

verhouding niet wordt aangehouden. We gaan uit van een klasse 4 <strong>gips</strong> met een poeder : water verhouding<br />

van 100 gr. : 20 ml.<br />

Gips/water<br />

verhouding<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Expansie<br />

toename<br />

Hardheid<br />

toename<br />

Verlenging<br />

verw.tijd met:<br />

100 gr. : 20 ml. géén géén géén géén<br />

Verlenging<br />

afb.tijd met:<br />

100 gr.: 22 ml. 30 - 50% -73% 2 - 3 min. 4 - 6 min.<br />

100 gr.: 25 ml. 100% -90% 5 - 8 min. 10 - 15 min.<br />

Ook de uitharding duurt langer, dus is de kans groter op breuk en versplintering!<br />

37


38<br />

3. VERWERKING DENTAL GIPS<br />

3.6. Gipstips<br />

Oppervlakte reactie tussen <strong>gips</strong> en alginaat<br />

Poederachtige oppervlakte?<br />

Onscherpe randen en preparaties?<br />

Poreuze elementen?<br />

Breuk van versplintering?<br />

Deze reactie wordt meestal veroorzaakt door<br />

uittredend alginaatzuur. Dit verstoort het<br />

afbindproces van <strong>gips</strong>.<br />

U kunt dit op twee manieren verminderen:<br />

1. - strooi wat <strong>gips</strong>poeder in de afdruk<br />

- 10-20 seconden laten intrekken<br />

- afdruk schoonspoelen met schoon water<br />

- direct <strong>gips</strong> ingieten<br />

2. - afdruk in SORBANAT dompelen<br />

(alginaat stabilisator)<br />

- +/- 1 minuut laten intrekken<br />

- afdruk schoonspoelen met schoon water<br />

- direct <strong>gips</strong> ingieten<br />

Reactie van kalkhoudend water op <strong>Dental</strong><strong>gips</strong><br />

Wist u dat de hardheid van water aanzienlijke invloed<br />

heeft op de afbindtijd van <strong>Dental</strong><strong>gips</strong>?<br />

Hoe harder het water (regionaal is dit verschillend) des te<br />

korter de verwerkingstijd en afbindtijd.<br />

<strong>Dental</strong><strong>gips</strong> kan bij erg hard water (hoog kalkgehalte)<br />

soms wel 3 tot 5 minuten sneller afbinden.<br />

Dit betekent ook dat de verwerkingstijd korter is.<br />

Het gevolg kan zijn dat de kristalvorming van het <strong>gips</strong><br />

wordt verstoord. Dit kan zwakke plekken in het <strong>gips</strong>model<br />

veroorzaken, en meer breuk van de modellen.<br />

Gebruik voor <strong>Dental</strong><strong>gips</strong> alleen<br />

gedestilleerd water<br />

of<br />

gedemineraliseerd water<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

De optimale verwerkingstemperatuur van <strong>gips</strong> en water is<br />

18°C - 23°C. Alleen dan worden de fysische eigenschappen<br />

bereikt!<br />

Invloed “mengtijd” <strong>gips</strong><br />

Om een negatieve invloed op de verwerkingstijd, afbindtijd<br />

en de fysische eigenschappen van het<br />

<strong>gips</strong> te voorkomen, is het raadzaam om altijd de voorgeschreven<br />

poeder : water verhouding aan te houden.<br />

Tests in ons laboratorium hebben aangetoond dat een<br />

overschrijding van de mengtijd van 30 seconden de<br />

verwerkingstijd ca. 1 minuut en de afbindtijd circa 3<br />

minuten kan verkorten.<br />

Omdat de fysische eigenschappen van <strong>gips</strong> alleen worden<br />

bereikt bij een juiste verwerking is het niet raadzaam<br />

om af te wijken van de voorgeschreven mengtijd.<br />

Uitharding <strong>gips</strong>model “onder druk”?<br />

In sommige gevallen kan het een voordeel zijn om het<br />

<strong>gips</strong>model onder druk te laten uitharden. Het resultaat<br />

is een gladdere oppervlakte van het <strong>gips</strong>model en het<br />

vermindert luchtbelletjes bij kwetsbare elementen.<br />

Houd hierbij wel rekening dat op de scheidingslijn waar<br />

het <strong>gips</strong> in contact staat met de afdruk een verdichting<br />

plaats vind van het <strong>gips</strong>. In het bijzonder bij siliconen en<br />

polyether.<br />

Bij alginaat en Hydrocolloide afdrukken wordt het afgeraden<br />

vanwege de hydrofiele eigenschappen De afdruk<br />

kan door de druk deformeren. In principe moet de druk<br />

tijdens de afbindtijd van het <strong>gips</strong> worden beëindigd.<br />

Gebruik altijd schone mengbekers en spatels<br />

Gipsresten hebben een negatieve invloed op de verwerkingstijd, afbindtijd, expansie en hardheid!<br />

Gebruik regelmatig onze Gips-All <strong>gips</strong>oplosser om mengbekers en spatels te reinigen.


4. DENTAL SILICONEN<br />

4.1. Herkomst siliconen<br />

1 A.K. van der Vegt, Polymeren, van keten tot kunststof (2003-2009),<br />

blz. 11, 20 - 22, 263, 268-269<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Uit het boek Polymeren, van keten tot kunstof (Van der Vegt, vijfde druk)<br />

Polymeermoleculen zijn meestal lange, draadvormige ketens, die soms vertakt zijn, soms ook hier en daar<br />

met elkaar langs chemische weg verknoopt zodat ze een net werk vormen. Het typerende van polymeren<br />

is dat deze ketens zijn opgebouwd uit een veelvoud van kleine, meestal identieke, eenheden (monomeren)<br />

die chemisch met elkaar verbonden zijn in een schakelreactie. Het woord “polymeer” vindt hier ook zijn<br />

oorsprong. Het is een combinatie van het Griekse woord “poly”, hetgeen “veel” betekent, en “meros”, wat<br />

“deel” betekent. Het woord polymeer staat dus eigenlijk voor “veel delen”.<br />

Polymeren komen veelvuldig voor in de natuur, deze worden beperkt gebruikt als technisch materiaal. Een<br />

aantal is van gedeeltelijk natuurlijke oorsprong. Een steeds groter aantal polymeren woden geheel synthetisch<br />

in de chemische fabriek vervaardigd.<br />

Siliconen vallen onder de categorie synthetische rubbers:<br />

- Siliconen<br />

Hebben een hoofdketen bestaande uit silicium- en zuurstofatomen. Ze zijn bruikbaar tot hoge temperaturen<br />

(250 °C) en uitstekend bestand tegen veroudering, waardoor ze, ondanks hun hoge prijs, veelvuldig in<br />

kritische toepassingen gebruikt worden.<br />

Er moet bedacht worden dat, zelfs bij een goed gedefinieerde kunststof en bij een standaard meet methode,<br />

de eigenschappen van siliconen sterk kunnen afhangen van de wijze waarop het proefstuk vervaardigd<br />

is; de condities tijdens de monstervoorbereiding kunnen onderling verschillen en bovendien sterk<br />

afwijken van die waaronder een voorwerp in een vormgevingsproces tot stand komt. Dit betreft bijvoorbeeld<br />

krimpspanningen, oppervlaktegesteldheid, kristallijne structuur, en vooral oriëntatietoestanden. 1<br />

4.2. Siliconen afdrukmaterialen<br />

Voor het nemen van een afdruk voor kronen en bruggen heeft men keuze uit verschillende elastische afdrukmaterialen.<br />

Siliconen is daar één van.<br />

Men onderscheidt siliconen die verharden met een condensatiereactie en die verharden met een additie<br />

reactie. De dimensionele stabiliteit van siliconen met een additiereactie (additie siliconen) is groter dan die<br />

van siliconen met een condensatie reactie (condensatie siliconen). Een afdruk van additie siliconen krimpt<br />

nauwelijks en kan men daardoor enkele dagen laten liggen (mits onder kamercondities bewaard) alvorens<br />

uit te gieten, terwijl een afdruk van condensatie siliconen binnen 24 uur moet worden uitgegoten.<br />

Siliconen hebben verschillende eigenschappen, zoals viscositeit, hardheid en verwerkingstijd. Op basis<br />

hiervan kan de juiste siliconen gekozen worden voor de toepassing.<br />

39


40<br />

4. DENTAL SILICONEN<br />

4.3. Overige afdrukmaterialen<br />

Hieronder worden de afdrukmaterialen in een schematisch overzicht weergeven.<br />

Materiaal Alginaat Polyether Hydrocolloid Siliconen<br />

Eigenschappen Door vochtverlies<br />

treedt krimp<br />

op. Kan niet lang<br />

bewaard wordenmax.<br />

1 uur, vochtig<br />

houden.<br />

Verwerking Verwijder alle<br />

speeksel- en<br />

bloedresten. Neutraliseren<br />

met trimwater<br />

of <strong>gips</strong>poeder/verdichten<br />

met<br />

“Algidur Liquid”<br />

Desinfectie Met standaard<br />

desinfectiemiddel<br />

of 1% azijnzuur,<br />

opzwelgevaar!<br />

Afspoelen met<br />

kraanwater.<br />

Bewaren Uitgieten na max.<br />

60 min. en oppassen<br />

oor uitdroging.<br />

Hydrofiele eigenschappen/zwelt<br />

bij langdurige<br />

onderdompeling in<br />

desinfectiemiddel.<br />

Verwijder alle<br />

speeksel- en<br />

bloedresten onder<br />

stromend kraanwater.<br />

Met standaard<br />

desinfectiemiddel;<br />

ook risico voor<br />

opzwelling daarom<br />

kort desinfecteren.<br />

Goede bewaareigenschappen,relatief<br />

ongevoelig.<br />

Direct uitgieten,<br />

anders sterke volumeveranderingen.<br />

Verwijder speeksel-<br />

en bloedresten<br />

zorgvuldig onder<br />

stromend water.<br />

Neutraliseren door<br />

onderdompeling<br />

in trimwater of<br />

<strong>gips</strong>poeder, daarna<br />

afspoelen en<br />

dan in 2% kalium<br />

sulfaatoplossing<br />

dompelen.<br />

Met standaard<br />

desinfectiemiddel.<br />

Risico voor opzwelling!<br />

Afspoelen<br />

onder stromend<br />

water.<br />

Snel uitgieten. Gipsen<br />

met een korte<br />

afbindtijd zijn aan<br />

te raden , lang<br />

contact heeft een<br />

ongunstig effect op<br />

het <strong>gips</strong>oppervlak.<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Zonder volumeveranderingenvormvast<br />

en ongevoelig.<br />

C-siliconen zijn 6<br />

uur houdbaar.<br />

Verwijder speeksel-<br />

en bloedresten<br />

onder stromend<br />

water.<br />

Met standaard<br />

desinfectiemiddel.<br />

A-siliconen kunnen<br />

onbeperkt<br />

bewaard worden.<br />

Condensatie siliconen<br />

kunnen voor<br />

een bepaalde tijd<br />

bewaard worden.


5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

5.1. Assortiment <strong>Dental</strong> <strong>gips</strong><br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

KLASSE 1 SNELLE REPARATIES, ARTIKULATORGIPS, GIPSSLOTJES<br />

Afdruk<strong>gips</strong><br />

Afdruk<strong>gips</strong> is speciaal gemaakt om snel en eenvoudig een eerste en exacte<br />

afdruk te maken. Kan eventueel ook als artikulator<strong>gips</strong> worden gebruikt.<br />

Aan deze afdruk<strong>gips</strong> is een smaakstof toegevoegd, omdat dit <strong>gips</strong> vroeger<br />

vooral werd gebruikt voor het maken van een gebitsafdruk in de mond.<br />

Kleur wit 10 kg. Artikel nr. 800101<br />

Kleur roze 10 kg. Artikel nr. 800106<br />

Artikulator<strong>gips</strong> Synthese<br />

Zéér zuivere synthese artikulator<strong>gips</strong> voor het inzetten van modellen in de<br />

artikulator.<br />

Kleur wit 3 min. 25 kg. Artikel nr. 803100<br />

Kleur wit 3 min. 5 kg. Artikel nr. 803101<br />

Kleur wit 8 min. 25 kg. Artikel nr. 803110<br />

Kleur wit 8 min. 5 kg. Artikel nr. 803111<br />

Artikulator<strong>gips</strong> Natuur<br />

Speciale artikulator<strong>gips</strong> voor inzetten van <strong>gips</strong>modellen in de artikulator.<br />

De zéér lage expansie garandeert een perfecte hechting aan de <strong>gips</strong>modellen.<br />

Kleur wit 4,5 min. 25 kg. Artikel nr. 803000<br />

Kleur wit 8 min. 25 kg. Artikel nr. 803010<br />

Kleur wit 4,5 min. 5 kg. Artikel nr. 803001<br />

Kleur wit 8 min. 5 kg. Artikel nr. 803010<br />

41


42<br />

5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

KLASSE 2 INBEDGIPS (cuvetten<strong>gips</strong>)<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Normaal hard + Normaal hard snelafbindend<br />

Normaal hard is een alabaster<strong>gips</strong> voor het maken van individuele lepels, het<br />

inbedden van protheses en situatie-en diagnostische modellen. Ook te gebruiken<br />

als artikulator<strong>gips</strong>.<br />

Kleur wit 5 kg. Artikel nr. 800113<br />

Kleur wit 25 kg. Artikel nr. 800110<br />

Kleur wit SB 5 kg. Artikel nr. 800126<br />

Kleur wit SB 25 kg. Artikel nr. 800125<br />

Semi-Hard<br />

Semi Hard is een alabaster<strong>gips</strong> met een aandeel hard<strong>gips</strong> voor het maken van<br />

individuele lepels en het inbedden van protheses. Ook te gebruiken als artikulator<strong>gips</strong>.<br />

Door toevoeging van 25% hard<strong>gips</strong> heeft Semi hard een hogere<br />

hardheid dan normaal hard wit.<br />

Geschikt voor de giettechniek<br />

(advies: gebruik voor de perstechniek Extra hard wit)<br />

Kleur wit 25 kg. Artikel nr. 800130<br />

Bella-Art<br />

Artikulator<strong>gips</strong> voor inzetten van <strong>gips</strong>modellen in de artikulator. Verbeterde<br />

hechteigenschappen.<br />

Kleur wit 25 kg. Artikel nr. 800900


5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

KLASSE 3 PROTHESE- EN TEGENBEETMODELLEN, INBEDDEN<br />

Extra hard + Extra hard langzaamafbindend<br />

Extra Hard is een harde Klasse III <strong>gips</strong> voor het maken van individuele lepels<br />

en voor het inbedden van protheses.<br />

Kleur wit 25 kg. Artikel nr. 800135<br />

Kleur wit LB 25 kg. Artikel nr. 800145<br />

Durofix (pastelkleuren)<br />

Durofix is een harde klasse III <strong>gips</strong> voor het maken van prothese modellen en<br />

tegenbeetmodellen.<br />

Durofix is leverbaar in 3 pastelkleuren.<br />

Kleur blauw 25 kg. Artikel nr. 800155<br />

Kleur groen 25 kg. Artikel nr. 800165<br />

Kleur geel 25 kg. Artikel nr. 800160<br />

Duradur (extra ingekleurd) + Duradur Langzaamafbind<br />

Duradur is een harde klasse III <strong>gips</strong> voor het maken van prothese modellen en<br />

tegenbeetmodellen. Voor de Duradur wordt een betere kwaliteit grondstof<br />

gebruikt waardoor bijv. de Duradur wit zeer wit is.<br />

Kleur blauw 25 kg. Artikel nr. 800170<br />

Kleur wit 25 kg. Artikel nr. 800190<br />

Kleur groen 25 kg. Artikel nr. 800187<br />

Kleur geel 25 kg. Artikel nr. 800180<br />

Kleur roze 25 kg. Artikel nr. 800185<br />

Kleur blauw LB 25 kg. Artikel nr. 800175<br />

Kleur wit LB 25 kg. Artikel nr. 800195<br />

Kleur roze LB 25 kg. Artikel nr. 800186<br />

Produr E<br />

Produr E is een speciaal samengestelde dental natuur<strong>gips</strong> met een hoge<br />

afbindexpansie. Deze speciale <strong>gips</strong> is voor prothesetechniek, het inbedden<br />

tijdens het gebruik van dental acrylics waar een hoge afbindexpansie nodig<br />

is om de krimp van prothese kunststoffen te compenseren (bijvoorbeeld SR<br />

Ivocap Injection System). Duradur E kan gebruikt worden voor alle prothese<br />

kunststof technieken.<br />

Kleur wit 25 kg. Artikel nr. 800211<br />

43


44<br />

5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Delta serie<br />

De Delta serie zijn harde synthetische klasse III <strong>gips</strong>en prothesewerk en tegenbeetmodellen.<br />

De hoge zuiverheid en kwaliteit van deze synthese<strong>gips</strong> staat<br />

garant voor een perfect werkstuk.<br />

Kleur wit 25 kg. Artikel nr. 800350<br />

Kleur wit LB 25 kg. Artikel nr. 800360<br />

Kleur blauw 25 kg. Artikel nr. 800380<br />

Kleur geel 25 kg. Artikel nr. 800390<br />

Kleur roze 25 kg. Artikel nr. 800370<br />

Kleur roze LB 25 kg. Artikel nr. 800371<br />

Super Art<br />

Super-Art is zuivere synthetische klasse III artikulator<strong>gips</strong> voor het inzetten van<br />

modellen in de artikulator. Super-Art heeft een zéér lage expansie en hecht<br />

goed aan de <strong>gips</strong>modellen. De hoge zuiverheid en kwaliteit van deze synthese<strong>gips</strong><br />

staat garant voor een perfect werkstuk.<br />

Kleur wit 25 kg. Artikel nr. 803200<br />

Kleur wit SB 25 kg. Artikel nr. 803210<br />

Artifix<br />

Superwitte artikulator<strong>gips</strong> voor inzetten van <strong>gips</strong>modellen in de artikulator.<br />

Kleur superwit 25 kg. Artikel nr. 800705<br />

KLASSE 3 ORTHODONTIE- EN STUDIEMODELLEN<br />

Duradur<br />

Duradur is een harde klasse III <strong>gips</strong> voor het maken van prothese modellen en<br />

tegenbeetmodellen. Voor de Duradur wordt een betere kwaliteit grondstof gebruikt<br />

waardoor b.v de Duradur wit zéér wit is.<br />

Kleur wit 25 kg. Artikel nr. 800190<br />

Kleur wit LB 25 kg. Artikel nr. 800195<br />

Orthorock<br />

Ortho-Rock extra wit is een”extra harde” klasse III <strong>gips</strong> voor orthodontie, prothesewerk,<br />

tegenbeetmodellen, situatiemod.e.d.<br />

Ortho-Rock extra wit is een extra fijne natuur<strong>gips</strong> gemaakt van speciaal geselecteerde<br />

grondstoffen van de beste kwaliteit.<br />

Kleur wit 10 kg. Artikel nr. 800101<br />

Kleur roze 10 kg. Artikel nr. 800106<br />

Kleur wit 25 kg. Artikel nr. 800100<br />

Kleur roze 25 kg. Artikel nr. 800105


5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

KLASSE 3 PROTHESE EN TEGENBEETMODELLEN<br />

“DUBBEL GEMALEN GIPS”<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Heborock<br />

HeboRock is een “extra harde klasse III <strong>gips</strong>” voor het maken van prothese<br />

modellen, tegenbeetmodellen en definitieve modellen. HeboRock F is een<br />

“dubbel gemalen” natuur<strong>gips</strong> gemaakt van een speciaal geselecteerde<br />

grondstof van hoge kwaliteit.<br />

Kleur roze 5 kg. Artikel nr. 800207<br />

Kleur roze 20 kg. Artikel nr. 800208<br />

Duradur EFG<br />

Duradur is een “extra” harde klasse III <strong>gips</strong> voor het maken van prothese modellen<br />

en tegenbeetmodellen.<br />

Duradur EFG is een extra gemalen natuur<strong>gips</strong> gemaakt van een speciaal<br />

geselecteerde grondstof van hoge kwaliteit.<br />

Kleur blauw 25 kg. Artikel nr. 800156<br />

BlueRock<br />

BlueRock is een harde zuivere synthese<strong>gips</strong> voor het vervaardigen van tegenbeetmodellen<br />

en werkmodellen voor protheses.<br />

Blue-Rock is een extra fijn gemalen synthese<strong>gips</strong>, daardoor heeft dit <strong>gips</strong> een<br />

hogere hardheid dan de normale klasse III <strong>gips</strong>.<br />

Door gebruik van nieuwe basisgrondstoffen, en proces innovatie toe te passen<br />

zijn de fysische eigenschappen beter te bepalen.<br />

Kleur blauw 20 kg. Artikel nr. 800721<br />

PinkRock<br />

Pink-Rock is een harde zuivere synthese<strong>gips</strong> voor het vervaardigen van tegenbeetmodellen<br />

en werkmodellen voor protheses. Pink-Rock is een extra fijn<br />

gemalen synthese<strong>gips</strong>, daardoor heeft dit <strong>gips</strong> een hogere hardheid dan de<br />

normale klasse III <strong>gips</strong>. Door gebruik van nieuwe basisgrondstoffen, en proces<br />

innovatie<br />

toe te passen zijn de fysische eigenschappen beter te bepalen.<br />

Kleur roze 20 kg. Artikel nr. 800732<br />

YellowRock<br />

Yellow-Rock is een harde zuivere synthese<strong>gips</strong> voor het vervaardigen van<br />

tegenbeetmodellen en werkmodellen voor protheses. Yellow-Rock is een extra<br />

fijn gemalen synthese<strong>gips</strong>, daardoor heeft dit <strong>gips</strong> een hogere hardheid<br />

dan de normale klasse III <strong>gips</strong>.<br />

Kleur geel 20 kg. Artikel nr. 800726<br />

45


46<br />

5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

KLASSE 4 ORTHODONTIE- EN STUDIEMODELLEN<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Gildont<br />

Gildont is een extra harde synthetische klasse <strong>gips</strong> voor orthodontische<br />

modellen. De hoge zuiverheid en witheidsgraad van deze synthese<strong>gips</strong> staat<br />

garant voor een perfect werkstuk.<br />

Kleur sneeuwwit 20 kg. Artikel nr. 801000<br />

Kleur sneeuwwit 5 kg. Artikel nr. 801001<br />

Whitestone<br />

WhiteStone is een extra harde synthetische klasse <strong>gips</strong> voor studiemodellen<br />

en orthodontie. De hoge zuiverheid en van deze synthese<strong>gips</strong> staat garant<br />

voor een perfect werkstuk.<br />

Kleur wit 20 kg. Artikel nr. 800761<br />

Kleur wit 5 kg. Artikel nr. 800762<br />

Gildent<br />

Gildent is een superharde synthese<strong>gips</strong> voor het vervaardigen van stompen,<br />

tandenkransen en controlemodellen voor kroon-en brugtechniek en frames.<br />

Tijdens de verwerking zeer stabiel en goed stapelbaar.<br />

Kleur wit 20 kg. Artikel nr. 801503<br />

Kleur wit 5 kg. Artikel nr. 801501<br />

KLASSE 4 DEFINITIEVE MODELLEN, TEGENBEET MODELLEN,<br />

PROTHESE MODELLEN<br />

Semirock<br />

Semi-Rock is een extra harde synthetische klasse <strong>gips</strong> voor het maken van<br />

o.a. definitieve modellen en tegenbeet modellen. De hoge kwaliteit van deze<br />

synthese<strong>gips</strong> staat garant voor een perfect werkstuk.<br />

Kleur roze 25 kg Artikel nr. 803450<br />

Kleur roze 5 kg Artikel nr. 803451<br />

Gilrock Super<br />

Gilrock Super is een extra harde synthetische klasse <strong>gips</strong> voor het maken van<br />

o.a. definitieve modellen en tegenbeet modellen. De hoge kwaliteit van deze<br />

synthese<strong>gips</strong> staat garant voor een perfect werkstuk.<br />

Kleur roze 25 kg Artikel nr. 801010<br />

Kleur roze 5 kg Artikel nr. 801011


5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Deltarock<br />

DELTA-ROCK is een extra harde synthetische klasse <strong>gips</strong> voor het maken van<br />

o.a. definitieve modellen en tegenbeet modellen. De hoge kwaliteit van deze<br />

synthese<strong>gips</strong> staat garant voor een perfect werkstuk.<br />

Kleur roze 20 kg Artikel nr. 800770<br />

Ultrarock<br />

Ultra® serie is een nieuwe natuur<strong>gips</strong> gemaakt van een zeer zuivere natuurlijke<br />

grondstof, en geproduceerd met nieuwe en verbeterde additieven.<br />

Kleur roze 25 kg Artikel nr. 801140<br />

Kleur roze 5 kg Artikel nr. 801141<br />

Kleur Goudbruin 25 kg Artikel nr. 801145<br />

Kleur Goudbruin 5 kg Artikel nr. 801146<br />

Kleur wit 25 kg Artikel nr. 801147<br />

Kleur wit 5 kg Artikel nr. 801148<br />

Kleur geel 25 kg Artikel nr. 801142<br />

Kleur geel 5 kg Artikel nr. 801143<br />

Sokkeldent<br />

Speciale sokkel<strong>gips</strong> voor het maken van voetjes voor verschillende modelsystemen.<br />

Sokkeldent: stabelbaar<br />

Sokkeldent “FL”: vloeibaar, dun gietbaar<br />

Kleur wit 25 kg. Artikel nr. 803350<br />

Kleur wit 5 kg. Artikel nr. 803351<br />

Sokkeldent FL<br />

Speciale sokkel<strong>gips</strong> voor het maken van voetjes voor verschillende modelsystemen.<br />

Sokkeldent: stabelbaar<br />

Sokkeldent “FL”: vloeibaar, dun gietbaar<br />

Kleur wit 25 kg. Artikel nr. 803360<br />

Kleur wit 5 kg. Artikel nr. 803361<br />

Kleur goudgeel 25 kg. Artikel nr. 803370<br />

Kleur goudgeel 5 kg. Artikel nr. 803371<br />

Kleur groen 25 kg. Artikel nr. 803301<br />

47


48<br />

5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

SokkelPlus<br />

Speciale sokkel<strong>gips</strong> voor het maken van voetjes voor verschillende modelsystemen.<br />

Sokkel Plus FL dun gietbaar<br />

Kleur wit 20 kg. Artikel nr. 800711<br />

Kleur donkerblauw 20 kg. Artikel nr. 800714<br />

Kleur donkerblauw 5 kg. Artikel nr. 800713<br />

KLASSE 4 FRAMEWERK<br />

Ultrastone<br />

Ultra® serie is een nieuwe natuur<strong>gips</strong> gemaakt van een zeer zuivere natuurlijke<br />

grondstof, en geproduceerd met nieuwe en verbeterde additieven.<br />

Kleur Goudbruin 25 kg Artikel nr. 801120<br />

Kleur Goudbruin 5 kg Artikel nr. 801121<br />

Kleur geel 25 kg Artikel nr. 801130<br />

Gilstone<br />

GILSTONE : een synthese<strong>gips</strong> voor framewerk en controlemodellen. Een zuivere<br />

synthese<strong>gips</strong> van hoge kwaliteit.<br />

Kleur wit 25 kg Artikel nr. 801020<br />

Kleur wit 5 kg Artikel nr. 801021<br />

Kleur roze 25 kg Artikel nr. 801040<br />

Kleur roze 5 kg Artikel nr. 801041<br />

Bellastone<br />

Superharde stone<strong>gips</strong> voor o.a. frametechniek<br />

Kleur wit 20 kg. Artikel nr. 800857<br />

Kleur wit 5 kg. Artikel nr. 800856<br />

Kleur Goudbruin 20 kg. Artikel nr. 800852<br />

Kleur Goudbruin 5 kg. Artikel nr. 800851<br />

Kleur peach 20 kg. Artikel nr. 800862<br />

Kleur peach 5 kg. Artikel nr. 800861


5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Eurorock<br />

Geschikt voor alle metaal en keramiek technieken. Voor vaste modellen, losse<br />

stompen, tandkransen, zaagmodellen, implantaatmodellen, controlemodellen<br />

enz.<br />

Kleur Goudbruin 18 kg. (6x3kg) Artikel nr. 801750<br />

Kleur Goudbruin 15 kg. Artikel nr. 801753<br />

Kleur Goudbruin 3 kg. Artikel nr. 801751<br />

Kleur pastelgeel 15 kg. Artikel nr. 801757<br />

Kleur pastelgeel 3 kg. Artikel nr. 801756<br />

KLASSE 4 Alle keramiek- en metaal techniek. K+B, tandkransen, losse<br />

stompen e.d.<br />

Gildent<br />

Gildent is een superharde synthese<strong>gips</strong> voor het vervaardigen van stompen,<br />

tandenkransen en controlemodellen voor kroon-en brugtechniek en frames.<br />

Tijdens de verwerking zeer stabiel en goed stapelbaar.<br />

Kleur wit 20 kg. Artikel nr. 801503<br />

Kleur wit 5 kg. Artikel nr. 801501<br />

Kleur Goudbruin 20 kg. Artikel nr. 801514<br />

Kleur Goudbruin 5 kg. Artikel nr. 801511<br />

Kleur pastelgeel 20 kg. Artikel nr. 801527<br />

Kleur pastelgeel 5 kg. Artikel nr. 801526<br />

Stardent<br />

Stardent is een superharde synthese<strong>gips</strong> voor het vervaardigen van stompen,<br />

tandenkransen en controlemodellen voor kroon-en brugtechniek en frames.<br />

Kenmerkend voor dit <strong>gips</strong> is de variabele mengverhouding waardoor u zelf de<br />

viscositeit (vloeibaarheid) kan beïnvloeden.<br />

Kleur Goudbruin 20 kg. Artikel nr. 801902<br />

Kleur Goudbruin 5 kg. Artikel nr. 801901<br />

Kleur abrikoos 20 kg. Artikel nr. 801912<br />

Kleur abrikoos 5 kg. Artikel nr. 801911<br />

Kleur ivoor 20 kg. Artikel nr. 801922<br />

Kleur ivoor 5 kg. Artikel nr. 801921<br />

49


50<br />

5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Ultradent<br />

Ultra® serie is een nieuwe natuur<strong>gips</strong> gemaakt van een zeer zuivere natuurlijke<br />

grondstof, en geproduceerd met nieuwe en verbeterde additieven.<br />

Kleur Goudbruin 25 kg. Artikel nr. 801100<br />

Kleur Goudbruin 5 kg. Artikel nr. 801101<br />

Kleur wit 25 kg. Artikel nr. 801110<br />

Kleur wit 5 kg. Artikel nr. 801111<br />

Kleur pastelgeel 25 kg. Artikel nr. 801117<br />

Kleur pastelgeel 5 kg. Artikel nr. 801118<br />

Kleur groen 25 kg. Artikel nr. 801105<br />

Kleur groen 5 kg. Artikel nr. 801106<br />

Kleur grijs 25 kg. Artikel nr. 801115<br />

Kleur grijs 5 kg. Artikel nr. 801116<br />

DeltaDent Plus<br />

Is een superharde zuivere synthese<strong>gips</strong> voor het vervaardigen van stompen, tandenkransen<br />

en controlemodellen voor kroon-en brugtechniek en frames.<br />

Kenmerkend voor dit <strong>gips</strong> is de extreem lage expansie en de superieure eigenschappen.<br />

Door gebruik van nieuwe basisgrondstoffen, en proces innovatie toe<br />

te passen zijn de fysische eigenschappen beter te bepalen.<br />

Kleur Goudbruin 20 kg. Artikel nr. 800752<br />

Kleur Goudbruin 5 kg. Artikel nr. 800751<br />

Kleur pastelgeel 20 kg. Artikel nr. 800756<br />

Kleur pastelgeel 5 kg. Artikel nr. 800757<br />

Kleur wit 20 kg. Artikel nr. 800758<br />

Kleur wit 5 kg. Artikel nr. 800759<br />

Bellarock<br />

Geschikt voor alle metaal en keramiek technieken. Voor al het Kroon-en brugwerk<br />

en frametechniek. Voor vaste modellen, losse stompen, tandkransen,<br />

zaagmodellen, implantaatmodellen, controlemodellen enz.<br />

Kleur Goudbruin 20 kg. Artikel nr. 800802<br />

Kleur Goudbruin 5 kg. Artikel nr. 800801<br />

Kleur abrikoos 20 kg. Artikel nr. 800807<br />

Kleur abrikoos 5 kg. Artikel nr. 800806<br />

Kleur pastelgeel 20 kg. Artikel nr. 800812<br />

Kleur pastelgeel 5 kg. Artikel nr. 800811


5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

KLASSE 4 CAD-CAM systemen (cerec)<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

CAM-Stone N<br />

CAM-Stone N maakt het poederen van de modellen overbodig, deze speciaal<strong>gips</strong><br />

is ontwikkelt voor opto-elektronische aftasting. Het verhindert storende<br />

reflecties in de gedefinieerde golvende gebieden.<br />

Kleur Roodbruin 25 kg Artikel nr. 801070<br />

Kleur Roodbruin 5 kg Artikel nr. 801071<br />

KLASSE 5 Super hard<strong>gips</strong>, met een hoge expansie voor een speciale<br />

dentale techniek<br />

Die Keen<br />

Natuur<strong>gips</strong>. Een zeer harde, maar niet broze superhard<strong>gips</strong>. Uitermate geschikt<br />

voor modellen voor combinatiestukken. Uitermate geschikt voor modellen voor<br />

combinatiewerkstukken (K&B techniek, framewerk, etc.). Goede pasvormnauwkeurigheid,<br />

geschikt voor alle afdrukmaterialen. Door de extra fijne korreling<br />

van het poeder wordt een zeer glad oppervlak bereikt.<br />

Kleur Groen 22,7 kg Artikel nr. 801066<br />

Kleur Goudbruin 22,7 kg Artikel nr. 801067<br />

MarmoDie<br />

Natuur<strong>gips</strong>. MarmoDie bestaat uit Amerikaanse grondstoffen en wordt op grond<br />

van de hoge drukvastheid en kantenstabiliteit ook oor prothetische werkzaamheden<br />

aanbevolen. De verhoogde expansie sluit contractie met andere materialen<br />

uit.<br />

Kleur Groen 22,7 kg Artikel nr. 801068<br />

Kleur Goudbruin 22,7 kg Artikel nr. 801069<br />

Marmorock® E<br />

Natuur<strong>gips</strong>. Een fijnvloeiend, thixotroop superhard<strong>gips</strong> met een buitengewoon<br />

hoge hardheid uit zeer schoon natuursteen. Het heeft een verhoogde expansiewaarde<br />

oor het uitsluiten van contractie met andere materialen. Hoge kras- en<br />

breukvastheid en is in het bijzonder geschikt voor de hoogwaardige prothetiek.<br />

Kleur Goudbruin 25 kg Artikel nr. 801063<br />

Kleur Goudbruin 4 x 5 kg Artikel nr. 801064<br />

Kleur Goudbruin 5 kg Artikel nr. 801065<br />

51


52<br />

5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

5.2. Accessoires <strong>Dental</strong><br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Aluminiumoxide<br />

Een Duits kwaliteitspoduct, zuiverheidsgraad 99,8%, met een hogere straalprestatie door de enorme hardheid<br />

en vorm van de korrel. Beantwoord aan de voorschriften van de ARBO en de milieuinstanties. Geen<br />

silicosegevaar!<br />

Leverbaar in drie korrelgrootten:<br />

50 µm 25 kg. Artikel nr. 805500<br />

10 kg. Artikel nr. 805501<br />

110 µm 25 kg. Artikel nr. 805510<br />

10 kg. Artikel nr. 805511<br />

250 µm 25 kg. Artikel nr. 805520<br />

10 kg. Artikel nr. 805521<br />

Glasstraalparels<br />

Voor het voorzichtig reinigen en verdichten van gevoelige oppervlakken, leverbaar in de korrelingen fijn<br />

en grof.<br />

Geen silicosegevaar!<br />

50 µm (fijn) 25 kg. Artikel nr. 805550<br />

10 kg. Artikel nr. 805551<br />

125 µm (grof) 25 kg. Artikel nr. 805560<br />

10 kg. Artikel nr. 805559<br />

Puimsteen<br />

Verkrijgbaar in de korrelgrootte grof, middel en fijn. Geen silicosegevaar, omdat het volledig kwartsvrij is.<br />

Zeer goede verwerkingseigenschappen door een bijzonder hoge abrasieve slijpwerking. Ons puimsteenpoeder<br />

is een onbehandeld en milieuvriendelijk natuurproduct, dat na gebruik probleemloos agevoed kan<br />

worden.<br />

5/0 (grof) 25 kg. Artikel nr. 805400<br />

10 kg. Artikel nr. 805401<br />

1/0 (middel) 25 kg. Artikel nr. 805410<br />

10 kg. Artikel nr. 805411<br />

6/0 (fijn) 25 kg. Artikel nr. 805420<br />

10 kg. Artikel nr. 805421<br />

Puimsteen desinfectie liquid<br />

Betrouwbare desinfectie voor het puimsteenpoeder. De voorkomende kiemen worden gedood en houdt<br />

de polijstpasta smeuig. Het puimsteen desinfectiemiddel heeft een hoge bacterie- en schimmeldodende<br />

werking en is formaldehydevrij. Met huidverzorgende toevoegingen. Het puimsteenmengsel moet na drie<br />

weken ververst worden (afhankelijk van de gebruikintensiteit).<br />

5 liter Artikel nr. 805452


5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Steriele puimsteenpasta<br />

Een kiemvrije en kiemdodende puimsteenpasta voor het polijsten va kunststof protheses, volledig kwartsvrij,<br />

wordt met water aangemengd. De pasta is zacht voor uw huid, heeft een antibacteriële werking en een<br />

aangename geur.<br />

10 kg Artikel nr. 805450<br />

Poliresin ®<br />

Een geurloos en antibacterieel polijstmiddel voor kunststof protheses. De verwerking is hetzelfde als met<br />

puimsteenpoeder, maar Poliresin ® is abrasiever en met een 30% snellere werktijd. De unieke kristalstructuur<br />

van Poliresin ® zorgt voor een gladder gepolijste prothese en spaart aanzienlijk tijd uit bij een het op hoogglans<br />

polijsten van protheses.<br />

10 kg Artikel nr. 805460<br />

Marmosep G<br />

Seperatiemiddel, <strong>gips</strong> tegen <strong>gips</strong>. Een speciaal ontwikkelt seperatiemiddel voor <strong>gips</strong>en (bij gebruik van<br />

sokkel<strong>gips</strong> FL), splitcast en modelsystemen. Ook geschikt voor het isoleren van <strong>gips</strong> tegen kunststof. Marmosep<br />

G droogt snel, verdicht, maakt het opperlak glad en laat geen vetlaag achter.<br />

250 ml<br />

1 liter<br />

Artikel nr. 207335<br />

navulverpakking Artikel nr. 207331<br />

Marmosep K<br />

Gips tegen kunststof. Een isoleermiddel oor warm- en koudpolymerisaten op alginaatbasis voor <strong>gips</strong>modellen<br />

in de kunststoftechniek. De dunne gladde film is krasvast en isoleert op een betrouwbare manier<br />

<strong>gips</strong> tegen kunststof.<br />

1 liter Artikel nr. 200731<br />

Gips alginaat oplosser<br />

20 liter Artikel nr. 805650<br />

5 liter Artikel nr. 805651<br />

Riorein<br />

5 liter Artikel nr. 806005<br />

Dentabs<br />

12 stuks Artikel nr. 806012<br />

25 stuks Artikel nr. 806013<br />

Glanszeep<br />

1 liter Artikel nr. 805656<br />

5 liter Artikel nr. 805655<br />

53


54<br />

5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

5.3. Gipskaart<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

GIPSSOORT MENGVERHOUDING VERWER- AFBINDTIJD EXPANSIE EXPANSIE HARD- HARD-<br />

KINGSTIJD (CA.) NA 2 UUR NA 24 UUR HEID NA HEID NA<br />

PRODUCTNAAM EN KLEUR<br />

(CA.)<br />

2 UUR 24 UUR<br />

KLASSE 1 SNELLE REPARATIES, ARTIKULATORGIPS, GIPSSLOTJES<br />

Afdruk<strong>gips</strong> wit, roze Natuur 100 gr : 50 ml. 1 min. 2,5 min. 0,06% 0,07% 20 30<br />

Artikulator<strong>gips</strong> 3 minuten Synthese 100 gr. : 30 ml. 1,5 min. 3 min. 0,04% 0,03% 50 60<br />

Artikulator<strong>gips</strong> 8 minuten Synthese 100 gr. : 30 ml. 4 min. 8 min. 0,04% 0,03% 50 60<br />

Artikulator<strong>gips</strong> 4,5 minuten Natuur 100 gr. : 40 ml. 2 min. 4,5 min. 0,05% 0,04% 40 50<br />

Artikulator<strong>gips</strong> 8 minuten Natuur 100 gr. : 40 ml. 4 min. 8 min. 0,05% 0,04% 40 50<br />

KLASSE 2 INBEDGIPS (cuvetten<strong>gips</strong>)<br />

Normaal hard, wit Natuur 100 gr. : 50 ml. 8 min. 20 min. 0,20% 0,18% 30 40<br />

Normaal hard Snelafb., wit Natuur 100 gr. : 50 ml. 4 min. 10 min. 0,20% 0,18% 30 40<br />

Semi-Hard, wit Natuur 100 gr. : 40 ml. 7 min. 15 min. 0,17% 0,15% 40 50<br />

Bella-Art wit Natuur 100 gr. : 40 ml. 3 min. 5 min. 0,06% 0,04% 40 50<br />

KLASSE 3 PROTHESE - EN TEGENBEETMODELLEN, INBEDDEN, ARTIKULATORGIPS<br />

Extra Hard wit<br />

Extra Hard wit Langzaam afb.<br />

Natuur<br />

Natuur<br />

100 gr. : 30-32 ml.<br />

100 gr. : 30-32 ml.<br />

5 min.<br />

8 min.<br />

12 min.<br />

20 min.<br />

0,15%<br />

0,15%<br />

0,13%<br />

0,13%<br />

Durofix (pastelkleuren)<br />

blauw, groen, geel<br />

Natuur 100 gr. : 30-32 ml. 5 min. 12 min. 0,15% 0,13% 60 70<br />

Duradur (extra ingekleurd)<br />

blauw, groen, geel, roze, wit<br />

Natuur 100 gr. : 30-32 ml. 5 min. 12 min. 0,14% 0,13% 70 85<br />

Duradur langzaam afb.<br />

blauw, wit, roze<br />

Natuur 100 gr. : 30-32 ml. 8 min. 20 min. 0,14% 0,13% 70 85<br />

Delta White langzaam afbindend Synthese 100 gr. : 30 ml. 7 min. 15 min. 0,12% 0,10% 75 90<br />

Delta Blue , Delta White,<br />

Delta Yellow, Delta Pink<br />

Synthese 100 gr. : 30 ml. 5 min. 12 min. 0,12% 0,10% 75 90<br />

Super-Art<br />

Super-Art snelafbindend<br />

Synthese<br />

Synthese<br />

100 gr. : 30 ml.<br />

100 gr. : 30 ml.<br />

7 min.<br />

4 min.<br />

14 min.<br />

10 min.<br />

0,11%<br />

0,11%<br />

0,09%<br />

0,09%<br />

Artifix “extra wit” Synthese 100 gr. : 30 ml. 3 min. 6 min. 0,04% 0,03% 60 70<br />

KLASSE 3 ORTHODONTIE - EN STUDIEMODELLEN<br />

Orthoplaster extra wit Natuur 100 gr. : 35-37 ml. 7 min. 15 min. 0,14% 0,10% 50 65<br />

Duradur wit<br />

Natuur 100 gr. : 30-32 ml. 5 min. 12 min. 0,14% 0,13% 70 85<br />

Duradur wit langz.afb.<br />

Natuur 100 gr. : 30-32 ml. 8 min. 20 min. 0,14% 0,13% 70 85<br />

OrthoRock superwit<br />

Synthese 100 gr. : 28 ml. 5 min. 10 min. 0,12% 0,10% 110 130<br />

OrthoRock superwit Langz. Synthese 100 gr. : 28 ml. 7 min. 15 min. 0,12% 0,10% 110 130<br />

KLASSE 3 PROTHESE -EN TEGENBEETMODELLEN "DUBBEL GEMALEN GIPS"<br />

Heborock roze Natuur 100 gr. : 30 ml. 7 min. 15 min. 0,13% 0,12% 90 110<br />

Duradur EFG blauw Natuur 100 gr. : 30-32 ml. 6 min. 12 min. 0,14% 0,13% 85 95<br />

Produr E natuurwit Natuur 100 gr. : 25 ml. 5-6 min. 10-12 min. 0,60% 0,60% 240 270<br />

BlueRock Synthese 100 gr. : 30 ml. 7 min. 14 min. 0,10% 0,09% 100 120<br />

Pinkrock, YellowRock Synthese 100 gr. : 30 ml. 5 min. 10 min. 0,10% 0,09% 100 120<br />

KLASSE 4 ORTHODONTIE - EN STUDIEMODELLEN<br />

Gildont Sneeuwwit Synthese 100 gr. : 25 ml. 5 min. 10 min. 0,10% 0,08% 130 150<br />

WhiteStone extra wit Synthese 100 gr. : 20 ml. 5 min. 10 min. 0,12% 0,10% 210 300<br />

Gildent wit Synthese 100 gr. : 20 ml. 5 min. 10 min. 0,10% 0,08% 215 260<br />

Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.<br />

60<br />

60<br />

65<br />

65<br />

70<br />

70<br />

80<br />

80


5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

GIPSSOORT MENGVERHOUDING VERWER- AFBINDTIJD EXPANSIE EXPANSIE HARD- HARD-<br />

KINGSTIJD (CA.) NA 2 UUR NA 24 UUR HEID NA HEID NA<br />

PRODUCTNAAM EN KLEUR<br />

(CA.)<br />

2 UUR 24 UUR<br />

KLASSE 4 DEFINITIEVE MODELLEN, TEGENBEET MODELLEN, PROTHESE MODELLEN, SOKKELGIPS<br />

Semirock roze<br />

Synthese 100 gr. : 26 ml. 5 min. 10 min. 0,12% 0,10% 110 135<br />

Semirock langzaam afb. roze Synthese 100 gr. : 26 ml. 7 min. 14 min. 0,12% 0,10% 110 135<br />

Gilrock Super<br />

roze<br />

Synthese 100 gr. : 25 ml. 6 min. 12 min. 0,10% 0,09% 130 160<br />

DeltaRock<br />

roze<br />

Synthese 100 gr. : 25 ml. 5 min. 10 min. 0,10% 0,08% 140 170<br />

UltraRock<br />

roze,wit,goudbruin,geel<br />

Natuur 100 gr. : 24 ml. 6 min. 12 min. 0,12% 0,10% 150 190<br />

Sokkeldent (stapelbaar)<br />

wit<br />

Synthese 100 gr. : 25 ml. 4 min. 8 min. 0,09% 0,08% 110 150<br />

Sokkeldent FL (vloeibaar)<br />

wit, citroengeel, groen<br />

Synthese 100 gr. : 23 ml. 5 min. 9 min. 0,09% 0,08% 110 150<br />

SokkelPlus FL (vloeibaar)<br />

wit, donkerblauw<br />

Synthese 100 gr. : 23 ml. 4 min. 8 min. 0,08% 0,08% 130 170<br />

KLASSE 4 FRAMEWERK<br />

UltraStone<br />

wit, groen, bruin, geel<br />

Natuur 100 gr. : 22 ml. 5 min. 10 min. 0,10% 0,08% 170 210<br />

Gilstone<br />

wit, roze<br />

Synthese 100 gr. : 23 ml. 5 min. 10 min. 0,10% 0,08% 120 170<br />

BellaStone<br />

wit, goudbruin, peach<br />

Synthese 100 gr. : 23 ml. 5 min. 10 min. 0,09% 0,08% 230 240<br />

KLASSE 4 Alle keramiek-en metaal techniek. K+B, tandkransen, losse stompen e.d……<br />

Gildent<br />

goudbruin, wit, pastelgeel<br />

Synthese 100 gr. : 20 ml. 5 min. 10 min. 0,10% 0,08% 215 260<br />

Stardent<br />

goudbruin, abrikoos, ivoor<br />

Synthese 100 gr. : 18-12 ml. 8 min. 18 min. 0,10% 0,08% 220 250<br />

EuroRock<br />

goudbruin. Pastelgeel<br />

Synthese 100 gr. : 20 ml. 7 min. 12 min. 0,10% 0,09% 240 270<br />

UltraDent goudbruin,<br />

wit,ivoor,groen,grijs<br />

Natuur 100 gr. : 20 ml. 6 min. 12 min. 0,10% 0,08% 240 290<br />

DeltaDent Plus<br />

goudbruin,pastelgeel, wit<br />

Synthese 100 gr. : 20 ml. 5 min. 10 min. 0,10% 0,08% 290 340<br />

BellaRock<br />

Goudbruin, ivoor, abrikoos<br />

Synthese 100 gr. : 20 ml. 6 min. 12 min. 0,09% 0,08% 300 320<br />

KLASSE 4 CAD-CAM systemen (cerec)<br />

CAM-Stone N<br />

Roodbruin<br />

Natuur 100 gr. : 20 ml. 4 min. 7-9 min. 0,08% 0,06% 240 270<br />

KLASSE 5 Super hard<strong>gips</strong>, met een hoge expansie voor een speciale dentale techniek<br />

Die Keen<br />

groen, goudbruin<br />

Natuur 100 gr. : 21 ml. 6-7 min. 10-13 min. 0,20% 0,18% 215 245<br />

MarmoDie<br />

groen, goudbruin<br />

Natuur 100 gr. : 21 ml. 6-7 min. 10-13 min. 0,22% 0,20% 220 250<br />

Marmorock ® E<br />

goudbruin<br />

Natuur 100 gr. : 20 ml. 6-7 min. 12-14 min. 0,27% 0,25% 240 270<br />

Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.<br />

55


56<br />

5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

5.4. Assortiment <strong>Dental</strong> siliconen<br />

Ons assortiment siliconen bestaat uit:<br />

- condensatie kneedmassa siliconen<br />

- additie gietsiliconen<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

De siliconen zijn geschikt voor meerdere toepassingsgebieden:<br />

- precision masks<br />

- occlusive masks<br />

- substitute models<br />

- repairing prostheses<br />

- framework prostheses<br />

- transparant masks<br />

- orthodontics<br />

- models and dies duplication<br />

- podologie<br />

- audiologie


5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

5.5. Siliconenkaart<br />

| onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

ARTIKELNR. SOORT KLEUR SHORE-<br />

HARDHEID A<br />

VISCOSITEIT MENGVER-<br />

HOUDING<br />

PRODUCTNAAM<br />

DENTALSIL SILICONEN PRECISION MASKS<br />

<strong>Dental</strong>Sil CP60 806080 condensatie grijs 60 ± 5 P: 240 - 270 mm<br />

806081 kneedmassa<br />

/10<br />

<strong>Dental</strong>Sil CP80 806082 condensatie grijs 80 ± 5 P: 270 - 300 mm<br />

806083 kneedmassa (of blauw)<br />

/10<br />

<strong>Dental</strong>Sil CP85 806084 condensatie grijs 85 ± 5 P: 245 - 280 mm<br />

806085 kneedmassa (of blauw)<br />

/10<br />

<strong>Dental</strong>Sil CP90 806086 condensatie grijs 90 ± 5 P: 250 - 280 mm<br />

806087 kneedmassa (of blauw)<br />

/10<br />

DENTALSIL SILICONEN OCCLUSIVE MASKS<br />

<strong>Dental</strong>Sil CP85 806084<br />

806085<br />

<strong>Dental</strong>Sil CP90 806086<br />

806087<br />

condensatie<br />

kneedmassa<br />

condensatie<br />

kneedmassa<br />

grijs<br />

(of blauw)<br />

grijs<br />

(of blauw)<br />

DENTALSIL SILICONEN SUBSTITUTE MODELS<br />

<strong>Dental</strong>Sil CP60 806080<br />

806081<br />

<strong>Dental</strong>Sil CP80 806082<br />

806083<br />

<strong>Dental</strong>Sil CP85 806084<br />

806085<br />

<strong>Dental</strong>Sil CP90 806086<br />

806087<br />

condensatie<br />

kneedmassa<br />

condensatie<br />

kneedmassa<br />

condensatie<br />

kneedmassa<br />

condensatie<br />

kneedmassa<br />

85 ± 5 P: 245 - 280 mm<br />

/10<br />

90 ± 5 P: 250 - 280 mm<br />

/10<br />

grijs 60 ± 5 P: 240 - 270 mm<br />

/10<br />

grijs<br />

(of blauw)<br />

grijs<br />

(of blauw)<br />

grijs<br />

(of blauw)<br />

DENTALSIL SILICONEN REPAIRING PROSTHESES<br />

<strong>Dental</strong>Sil CP60 806080<br />

806081<br />

<strong>Dental</strong>Sil CP80 806082<br />

806083<br />

<strong>Dental</strong>Sil CP85 806084<br />

806085<br />

<strong>Dental</strong>Sil CP90 806086<br />

806087<br />

condensatie<br />

kneedmassa<br />

condensatie<br />

kneedmassa<br />

condensatie<br />

kneedmassa<br />

condensatie<br />

kneedmassa<br />

DENTALSIL SILICONEN PODOLOGIE<br />

<strong>Dental</strong>Sil CP15 806060<br />

806061<br />

condensatie<br />

kneedmassa<br />

DENTALSIL SILICONEN AUDIOLOGIE<br />

<strong>Dental</strong>Sil CP30 806070<br />

806071<br />

<strong>Dental</strong>Sil CP45 806072<br />

806073<br />

condensatie<br />

kneedmassa<br />

condensatie<br />

kneedmassa<br />

80 ± 5 P: 270 - 300 mm<br />

/10<br />

85 ± 5 P: 245 - 280 mm<br />

/10<br />

90 ± 5 P: 250 - 280 mm<br />

/10<br />

grijs 60 ± 5 P: 240 - 270 mm<br />

/10<br />

grijs<br />

(of blauw)<br />

grijs<br />

(of blauw)<br />

grijs<br />

(of blauw)<br />

80 ± 5 P: 270 - 300 mm<br />

/10<br />

85 ± 5 P: 245 - 280 mm<br />

/10<br />

90 ± 5 P: 250 - 280 mm<br />

/10<br />

roze 18 ± 3 P: 280 - 320 mm<br />

/10<br />

wit 34 ± 4 P: 270 - 310 mm<br />

/10<br />

wit 45 ± 5 P: 255 - 310 mm<br />

/10<br />

Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

%<br />

3 ± 1<br />

%<br />

0,8 ± 0,1<br />

%<br />

0,8 ± 0,1<br />

%<br />

0,8 ± 0,1<br />

%<br />

0,8 ± 0,1<br />

%<br />

0,8 ± 0,1<br />

%<br />

3 ± 1<br />

%<br />

0,8 ± 0,1<br />

%<br />

0,8 ± 0,1<br />

%<br />

0,8 ± 0,1<br />

%<br />

3 ± 1<br />

%<br />

0,8 ± 0,1<br />

%<br />

0,8 ± 0,1<br />

%<br />

0,8 ± 0,1<br />

%<br />

5 ± 1<br />

%<br />

2 ± 1<br />

%<br />

2 ± 1<br />

VERWER-<br />

KINGSTIJD<br />

2’00” -<br />

3’00”<br />

1’20”-<br />

2’30”<br />

1’00” -<br />

1’50”<br />

1’10” -<br />

2’00”<br />

1’00” -<br />

1’50”<br />

1’10” -<br />

2’00”<br />

2’00” -<br />

3’00”<br />

1’20”-<br />

2’30”<br />

1’00” -<br />

1’50”<br />

1’10” -<br />

2’00”<br />

2’00” -<br />

3’00”<br />

1’20”-<br />

2’30”<br />

1’00” -<br />

1’50”<br />

1’10” -<br />

2’00”<br />

1’00” -<br />

2’00”<br />

1’20” -<br />

2’00”<br />

2’00” -<br />

2’40”<br />

ONTVORM-<br />

BAAR NA<br />

VERPAKKING<br />

≥ 5’ 2,5 kg<br />

5 kg<br />

≥ 5’ 2,5 kg<br />

5 kg<br />

≥ 5’ 2,5 kg<br />

5 kg<br />

≥ 5’ 2,5 kg<br />

5 kg<br />

≥ 5’ 2,5 kg<br />

5 kg<br />

≥ 5’ 2,5 kg<br />

5 kg<br />

≥ 5’ 2,5 kg<br />

5 kg<br />

≥ 5’ 2,5 kg<br />

5 kg<br />

≥ 5’ 2,5 kg<br />

5 kg<br />

≥ 5’ 2,5 kg<br />

5 kg<br />

≥ 5’ 2,5 kg<br />

5 kg<br />

≥ 5’ 2,5 kg<br />

5 kg<br />

≥ 5’ 2,5 kg<br />

5 kg<br />

≥ 5’ 2,5 kg<br />

5 kg<br />

≥ 6’ 2,5 kg<br />

5 kg<br />

≥ 6’ 2,5 kg<br />

5 kg<br />

≥ 6’30 2,5 kg<br />

5 kg<br />

57


58<br />

5. PRODUCTEN SCHOUTEN DENTAL<br />

ARTIKELNR. SOORT KLEUR SHORE-<br />

HARDHEID A<br />

VISCOSITEIT MENGVER-<br />

HOUDING<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

VERWER-<br />

KINGSTIJD<br />

PRODUCTNAAM<br />

DENTALSIL SILICONEN FRAMEWORKS PROTHESES<br />

<strong>Dental</strong>Sil A12 806088 additie groen 12 ± 2 500 - 2000 mPa.s 1:1 4’00” -<br />

806086 gietsiliconen<br />

6’00”<br />

<strong>Dental</strong>Sil A16T 806090 additie doorschij- 16 ± 2 500 - 2000 mPa.s 1:1 4’00” -<br />

806091 gietsiliconen nend/roze<br />

5’30”<br />

<strong>Dental</strong>Sil A19 806092 additie licht blauw 20 ± 2 500 - 3000 mPa.s 1:1 4’00” -<br />

806093 gietsiliconen<br />

6’30”<br />

<strong>Dental</strong>Sil A23 806094 additie geel 23 ± 2 2500 - 5000 mPa.s 1:1 4’00” -<br />

806095 gietsiliconen<br />

6’00”<br />

<strong>Dental</strong>Sil A26 806096 additie roze 26 ± 2 4000 - 6000 mPa.s 1:1 4’00” -<br />

806097 gietsiliconen<br />

6’30”<br />

<strong>Dental</strong>Sil AE20R 806098 additie blauw 20 ± 2 4000 - 7000 mPa.s 1:1 4’00” -<br />

806099 gietsiliconen<br />

6’30”<br />

DENTALSIL SILICONEN TRANSPARANT MASKS<br />

<strong>Dental</strong>Sil A20 806079 additie<br />

gietsiliconen<br />

DENTALSIL SILICONEN ORTHODONTICS<br />

<strong>Dental</strong>Sil AE20R 806098<br />

806099<br />

additie<br />

gietsiliconen<br />

DENTALSIL SILICONEN MODELS AND DIES DUPLICATION<br />

<strong>Dental</strong>Sil A12 806088<br />

806086<br />

<strong>Dental</strong>Sil A16T 806090<br />

806091<br />

<strong>Dental</strong>Sil A19 806092<br />

806093<br />

<strong>Dental</strong>Sil AE20R 806098<br />

806099<br />

additie<br />

gietsiliconen<br />

additie<br />

gietsiliconen<br />

additie<br />

gietsiliconen<br />

additie<br />

gietsiliconen<br />

transparant 20 ± 2 7000 - 13000<br />

mPa.s<br />

1:1 4’00” -<br />

5’30”<br />

blauw 20 ± 2 4000 - 7000 mPa.s 1:1 4’00” -<br />

6’30”<br />

groen 12 ± 2 500 - 2000 mPa.s 1:1 4’00” -<br />

6’00”<br />

doorschijnend/roze<br />

16 ± 2 500 - 2000 mPa.s 1:1 4’00” -<br />

5’30”<br />

licht blauw 20 ± 2 500 - 3000 mPa.s 1:1 4’00” -<br />

6’30”<br />

blauw 20 ± 2 4000 - 7000 mPa.s 1:1 4’00” -<br />

6’30”<br />

Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden<br />

Afkortingen:<br />

A = additie siliconen (2 jaar houdbaar)<br />

G = gel<br />

T = doorschijnend<br />

E =elastisch<br />

SE = super elastisch<br />

C = condensatie siliconen (1 jaar houdbaar)<br />

E = elastisch<br />

P = kneedmassa<br />

ONTVORM-<br />

BAAR NA<br />

VERPAKKING<br />

≥ 30’ 1 kg<br />

5 kg<br />

≥ 30’ 1 kg<br />

5 kg<br />

≥ 30’ 1 kg<br />

5 kg<br />

≥ 30’ 1 kg<br />

5 kg<br />

≥ 30’ 1 kg<br />

5 kg<br />

≥ 30’ 1 kg<br />

5 kg<br />

≥ 30’ 1 kg<br />

≥ 30’ 1 kg<br />

5 kg<br />

≥ 30’ 1 kg<br />

5 kg<br />

≥ 30’ 1 kg<br />

5 kg<br />

≥ 30’ 1 kg<br />

5 kg<br />

≥ 30’ 1 kg<br />

5 kg


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Aan de inhoud van deze informatie is uiterste zorg besteed. Niettemin kunnen zich incidenteel<br />

onvolkomenheden voordoen.<br />

De inhoud van deze documentatiemap is slechts bedoeld als informatie en dient derhalve niet<br />

gezien te worden als bindend advies.<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong> heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van<br />

deze informatie, en gebruikt gemaakt van bronnen die als betrouwbaar geacht mogen worden.<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong> staat echter niet in voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden<br />

informatie. De gegevens kunnen zonder enkele aankondiging worden gewijzigd.<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong> aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor schade die direct, indirect of incidenteel<br />

voortvloeit uit het gebruik van de weergegeven informatie, noch de gevolgen daarvan.<br />

Copyright, verveelvoudigen, openbaarmaking of op welke wijze dan ook aan enige derde ter<br />

beschikking stellen van deze informatie / documentatie is slechts toegestaan na vooraf schriftelijke<br />

toestemming van <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong>.


Copyright © 2009 <strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

<strong>Schouten</strong> <strong>Dental</strong><br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 603600 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutendental.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!